A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete"

Átírás

1 Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Szlávik Bubori Balogh Magyarország Kerepestarcsa Anikó Anikó Ilona Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Gödöllő Közterület neve: Légszesz Közterület jellege: utca Házszám: 10. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 2 4 P K / / Képviselő neve: Fazekasné Katona Magdolna Képviselő aláírása: Keltezés:

2 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

4 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Gödöllő Közterület neve: Légszesz Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 2 4. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Fazekasné Katona Magdolna 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális rendezvények,nevelés,oktatás támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.4/1.c,helyi önk évi CVLXXXIX tv.13/1bek.:15, sportról szóló 2004.évi I.tv Közhasznú tevékenység célcsoportja: A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tanulói 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja nem volt Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév erdei iskola Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év könyvek, fejlesztések Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év verseny nevezés Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

8 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

9 M1 - Mellékletek Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv -04 Jelenléti ív -05 Meghatalmazás -06 Egyéb

10 A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló A Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) székhelyén, 2100 Gödöllő, Légszesz u 10. alatt, 2007 óta a Pest Megyei Bíróság által AM 2914 szám alatt nyilvántartásba véve végzi közhasznú tevékenységét, támogatva, segítve a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola nevelő-oktató munkáját, az iskola diákjainak hasznos szabadidő eltöltését. Az alapítók május 24-én módosító okiratot nyújtottak be a Budapest Környéki Törvényszéknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfeleltetésére, illetve a kuratóriumi tagok személyében történt változás nyilvántartásába vételére. A változás bejegyzés jogerőre emelkedett október 7-én. Ennek megfelelően az alapítvány legfőbb döntéshozó és irányító szerve, a kuratórium az alábbi felépítés szerint folytatta munkáját: Fazekasné Katona Magdolna a kuratórium elnöke (önállóan képviseli az alapítványt), Kiss Felícia kuratóriumi titkár, Szakályné Fülöp Lilla lemondását követően kuratórium új tagja: Tóth Katalin. A bankszámla feletti rendelkezést és utalványozási jogot a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttesen végzi. A kuratórium tagjai díjazás és költségtérítés nélkül, önkéntes alapon végzik munkájukat, az adminisztrációban az iskola titkársága szintén díjazás nélkül segíti a munkát. Az alapítvány működési kiadásait a minimális szinten tartva csak a bank kezelési költségeivel valamint a könyvelést végző vállalkozás kifizetésével terheltük a 2014-es gazdasági évben. A kuratórium 2014-ben 4 alkalommal ülésezett. A kuratóriumi ülésekről minden alkalommal hiteles jegyzőkönyv készült, melyek az iskolában megtekinthetők. Az ülésekre a döntések szélesebb támogatottságát szem előtt tartva meghívtuk az iskola igazgatóját (aki egyben az alapítvány egyik alapítója), valamint a szülői munkaközösség képviselőit is. Az alapítvány kuratóriuma mindenkor szem előtt tartja, hogy működése, támogatási politikája és tevékenysége megfeleljen az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak ben az alábbi bevételi forrásaink voltak: - SZJA 1 %: ,- Ft A szülői munkaközösség évek óta töretlen sikerrel megrendezi az iskola jótékonysági Szülők Bálját, melynek célját mindig megjelölik. A bálra beérkező szülői támogatás az alapítvány számlájára kerül, jelentős bevételt képezve ben: ,- Ft Az összeg felhasználásakor a kuratórium szem előtt tartja a meghirdetett jótékonysági célt. - A környezettudatos nevelési irányelvekkel összhangban az iskola diákönkormányzata megszervezte a szelektív hulladékgyűjtést (papírgyűjtés) a Zöld Híd Régió KHT közreműködésével. A Kht ,- Ft-ot utalt az alapítvány számlájára. Ezen összeget teljes egészében az osztályok tanév végi programjainak támogatására használjuk fel.

11 ö ö ő á Ö á á ó á á á ó é í á á ü é é í é ü ő á á ó é á é á ü ő ő é á á á é ó ő é í ő ő á á á ó é é é é é í á é é á ó á í á é é é é í í á í ó é é á í ű ö é é é ü ö ö ő ó é é á é í á á ó á á é ő á á ú ó é í í ó ó á é ö é é á á é é ó á é é ö ó é é á á é í á é ő á á á á á á á ö ő á é í á é é ó ö á ő á é á á á ő ö á é ű á á á ö á é á ö á á á é á á á á á é ö ö í ő é é á é ő ő á á é á ö ö ő á í á é ő Á á é ó á é ö ú á é é ö é é é é á í á ö ú é é é á ó é á ó ó á é ó á á ö ú á é