Bevezető. Forgassák haszonnal!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Forgassák haszonnal!"

Átírás

1 felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:05

2 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Miben segít a Felnőttképzésinfó.hu? 4 Érdemes tudni 5 Képzések támogatása 8 Felnőttképzéshez kapcsolódó fontosabb jogszabályok 1 3 Hasznos címek 1 5 Felnőttképzéssel kapcsolatos honlapok 1 9 Mi mennyi 2008-ban? 2 0 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat 2 2 felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:12

3 3 Bevezető A tudásalapú társadalmakban mint amilyen a miénk is a munkaerő-piacon való helytállás egyetlen esélye, ha leszámolunk azzal a tévképzettel, hogy az iskolapadból valaha is ki lehet nőni. Az élethosszig tartó tanulás nem pusztán frázis: a lehetőség adott rá, hogy az iskolapad egészen a nyugdíjas korig, sőt, még azon is túl elkísérje az embert! A felnőttkori tanulásba történő bekapcsolódást nagymértékben gátolja az információhiány: a lakosság széles rétegei előtt ismeretlenek azok a támogató programok, jogszabályok, támogatási formák, melyek elérhetővé teszik a szakképzéseket az arra rászorulók számára. Annak érdekében, hogy minél többen hozzáférhessenek ezekhez a fontos információkhoz, kiadványunkban összegyűjtöttük a felnőttképzéssel, munkaerőpiaccal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Hiszünk abban, hogy a jobb élethez vezető út gyakran egy képzésen át vezet. A kiadvány iránytűként szolgálhat a felnőttképzésbe bekapcsolódni kívánók és a munkaerőpiacra visszatérni szándékozók számára a fontosabb jogszabályokról, lakóhelyük munkaerő-piaci és képzéstámogató szolgáltatásairól, a támogatási rendszerről, információs pontokról, valamint a tanácsadó szervezetekről. Forgassák haszonnal! felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:26

4 4 Felnőttképzésinfó.hu A honlap kiváló kiinduló pontul szolgál az interneten, ha tanfolyamot, képzést keres, vagy felnőttképzéssel kapcsolatos kérdései vannak, de az oldal számos speciális lehetőséget nyújt a felnőttképzéssel foglalkozó szakértők számára is. A linkgyűjtemény és hírszolgáltatás átfogja, illetve kulcsszavak alapján rendszerezi a felnőttképzés témakörében fellelhető honlapokat. A naprakész felnőttoktatási hírszolgáltatás mellett egy helyen megtalálhatók a különböző felnőttképzési információforrások a következő területeken: képzések, képző intézmények, tanácsadással foglalkozó szervezetek elérhetősége végzettségek, képesítések bemutatása a munka világának képzéshez kapcsolódó információi felnőttképzési szakértők, szervezetek, intézmények jogszabályi háttér Felhasználóinknak regisztrációs lehetőséget kínálunk, mely a portál tartalmának személyre szabását, és hírlevél megrendelését teszi lehetővé. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:31

5 5 Érdemes tudni Iskolai rendszerű képzés (közoktatás, szakképzés) Iskolai rendszerű képzés esetén a felnőtt az iskolával tanulói jogviszonyban áll, jogait a vonatkozó jogszabályok, az intézmény házirendje, működési szabályzata biztosítják. Nappali rendszerű iskolai oktatásban abban az évben kezdheti utoljára a tanuló a tanévet, amelyben betölti a 22. életévét (általános iskolai oktatás esetén a 16. életévét). Ha azonban az általános iskola első évfolyamát a hetedik életévének betöltése után kezdte meg, vagy ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt, akkor abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyikben a 23. életévét betölti. További három évet kell számítani ehhez az életkorhoz az alábbi esetekben: sajátos nevelési igényű tanuló súlyos beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanuló ha a tanuló tartós gyógykezelés alatt áll, és emiatt nem tudja teljesíteni a tanulmányi követelményeket Az iskolai rendszerű nappali szakképzésben megszerezhető első szakképesítés ingyenes. 22 éven felüli tanuló esti vagy levelező képzésben első szakképesítés megszerzése esetén ingyenesen vagy csekély összeg befi zetése mellett vehet részt. A közoktatási intézményben (általános iskolában, középiskolában, szakiskolában), nappali képzésben tanuló gyermek után a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét. Felsőoktatás A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:39

6 szeptember 1-jétől az államilag támogatott tanulmányokat folytató hallgatóknak képzési hozzájárulást kell fi zetni az alábbiak szerint: az alapképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevőknek a harmadik félévtől kezdődően a mesterképzésben résztvevők a teljes tanítási idő alatt A képzési hozzájárulás megfi zetése alól mentesülnek a hátrányos helyzetű, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók, valamint a miniszteri ösztöndíjjal rendelkező külföldi hallgatók. A legjobb tanulmányi eredményt elérők 15 százaléka ugyancsak mentesül a képzési hozzájárulás kifi zetése alól. Nem kell fizetniük az államilag támogatott felsőfokú szakképzésben résztvevőknek. A nappali tagozatos felsőoktatási hallgató az előző félév tanulmányi eredménye alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülhet. A hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatást is igényelhet. A felsőoktatásban tanuló hallgatók pénzügyi problémáinak megoldására, a továbbtanulás megkönnyítése érdekében diákhitelt vehetnek igénybe. Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés A felnőttképzés a tankötelezett koron túliak (18 éven felüliek) részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés. Célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés. A felnőttképzésben részt vevők nincsenek a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza. A regisztrált álláskeresők támogatott formában csak felnőttképzésben kapcsolódhatnak be az oktatásba. Normatív állami támogatás: Az állam a fogyatékkal élő felnőttek képzéséhez a költségvetési törvényben meghatározott mértékű normatív támogatást nyújthat. Ennek keretében a fogyatékkal élők számára díjmentesen biztosítja a felnőttképzési intézményben folyó szakmai, nyelvi és általános képzést. Akkreditált intézmények és programok: az akkreditáció az állam által adott garancia a képzés minőségére nézve. Állami támogatások igénybevételére csak az akkreditált intézmények jogosultak, és a képzésben résztvevők támogatásánál is kikötés lehet, hogy a képzés akkreditált intézményben, akkreditált programmal folyjon. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:41

7 7 Országos Képzési Jegyzék (OKJ) Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza. A jegyzék a szakképesítéseket szakmacsoportokba sorolja. Az egyes szakképesítések csak meghatározott iskolai végzettség birtokában szerezhetők meg, esetleg szakmai előképzettséget is előírnak. A szakképesítések különböző szintűek lehetnek: vannak alap-, közép,- emelt szintű és felsőfokú szakképesítések ban lényegesen megváltozott a képzési jegyzék, Új OKJ került kiadásra. Megváltozott a képzések rendszere, egymásra épülése, a képzés és a vizsgáztatás szabályai. Az egyes szakképesítéseket részletesen szabályozó szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása folyamatban van, többségük 2008 februárjáig már megjelent. A régi és az új rendszer ugyanakkor egy ideig egymás mellett él: amelyik területen még nem jelentek meg a szakmai és vizsgakövetelmények, ott a képzések még a régi OKJ szerint indulnak és fejeződnek be, és a többi területen is a korábban megindult képzéseknek a régi OKJ szerint kell befejeződniük december 31-ét követően a régi OKJ szerint szakképzés már nem indítható. Az új és a régi OKJ szakképesítések megismerhetők a oldalon. Innen érhetők el a szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek is. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:43

8 8 Lépj egyet előre II. program Képzések támogatása Mit kell tudni a programról? A Lépj egyet előre II. program az Európai Szociális Alap és a magyar állam társfi - nanszírozásával jött létre, megvalósítója az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Alapvető célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése. A program időtartama: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. A programba jelentkezni december 1-ig, illetve visszavonásig lehet. A programban résztvevők képzési költségeit a program fedezi. Emellett egyhavi minimálbérnek megfelelő pénzbeli támogatás, valamint tankönyvtámogatás is jár. (A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek 150 tanóránként jár az egyhavi minimálbér.) A hátrányos helyzetű felnőttek képzését mentorok segítik. Kiket támogat a program? A programban kérelem alapján támogatható annak a felnőttnek az iskolarendszeren kívüli képzése, aki rendelkezik legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, és alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni; a 6. osztály befejezését igazoló általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, és a szakképzés megkezdéséhez szükséges közismereti és szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló felzárkóztató képzésben, s ezt követő szakképzésben kíván részt venni; alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel, és szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben kíván részt venni; érettségivel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel, és olyan képzésben kíván részt venni, amelyre a munkaerő-piacon kereslet mutatkozik; azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmára irányuló szakképesítés megszerzésére; az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerő-piacon. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:45

9 9 Elavult szakmának minősül az a szakképesítés, amit a felnőtt legalább 15 éve szerzett, és legalább 5 éve nem dolgozik az adott munkakörben, vagy egészségkárosodás miatt nem tud gyakorolni, és a szakma még rész-szakképesítésként sem található meg az új OKJ-ben. A keresett (hiány-)szakmák megyénként különböző listája elérhető a honlapon a bal oldali menüsorban a program logójára kattintva. A programban résztvevők életkora 18 és 62 év közötti lehet. Nem támogatható a program keretében felsőfokú végzettséggel rendelkező felnőtt képzése. Nem támogatható továbbá, aki a Lépj egyet előre I. programban támogatott volt, de a képzést annak elvégzése előtt neki felróható okból abbahagyta. A munkaviszonyban állók esetén csak a felzárkóztató, valamint az OKJ szerinti szakképzésben való részvételt támogatják. Melyek a támogatható képzések? Szakképzés a következő esetekben támogatható ha olyan szakma megszerzésére irányul, amit az adott megyében (ahol a képzés helye található) keresett szakmaként tartanak számon a támogatást kérő munkáltatói nyilatkozatot csatol, mely igazolja a képzés hasznosulását. A program keretében megpályázható képzések kínálata folyamatosan bővül, lekérdezhető az ÁFSZ honlapjáról (www.afsz.hu), vagy a oldalon a Képesítések, végzettségek menüpont alatt. A képzések listáján OKJ szakképesítések és gépjárművezető-képzés, valamint felzárkóztató képzés szerepel. Mi a menete a programba való jelentkezésnek? A felnőtt önállóan (vagy a munkaügyi kirendeltség segítségével) kiválasztja a képzést a kínálati listából, és felkeresi a képzést szervező intézményt. Az erre rendszeresített kérelmet a felnőtt a képző intézményben kitölti, és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy megfelel a kiírás feltételeinek. (Egy felnőtt több képzési intézmény képzési kínálatára is jelentkezhet.) A dokumentációt a képző intézmény továbbítja a hivatalnak. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:47

10 10 Új Pálya program Az Új Pálya program az Európai Unió és a kormányzat által fi nanszírozott kiemelt projekt, mely a közszférából elbocsátott alkalmazottaknak kíván segítséget nyújtani az elhelyezkedést segítő képzések támogatásával. Kiket támogat a program? Az Új Pálya program által fi nanszírozott képzésekben minden olyan közszférában dolgozó részt vehet, akinek munkaviszonya július 1-jét követően létszámleépítés miatt megszűnt, vagy részmunkaidős foglalkoztatássá alakult, vagy majd a közeljövőben kerül leépítésre a közszférából, de erről már tájékoztatta a munkáltatója. A program nemcsak diplomásokat céloz meg, hanem minden közszférából elbocsátott munkavállalót, tekintet nélkül annak iskolai végzettségére. Milyen képzésekben lehet részt venni? A választható képzések listája már jelenleg is több mint 120 különböző piacképes, a munkavállaló elhelyezkedését lehetővé tevő képzést tartalmaz. A képzési lista folyamatosan bővül olyan képzésekkel, melyek segítik a pályát módosító munkavállalók versenyszférában való elhelyezkedését. A képzési lista elérhető a vagy a oldalról. A képzések között szerepelnek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, piacképes ismeretek megszerzését célzó szakmai jellegű képzések (pl. gazdasági, informatikai jellegű képzések). Emellett a program támogatja a nyelvtanulást, valamint az önfoglalkoztatáshoz is segítséget nyújt a saját vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos jogi, gazdasági ismeretek elsajátításán keresztül. Hogyan kell jelentkezni? A program országos hatókörű. A képzésekre közvetlenül a képző intézményeknél lehet jelentkezni. A regionális munkaügyi központok kirendeltségein tanácsadással segítik a képzési irány kiválasztását. Amennyiben a programmal vagy a listával kapcsolatban további kérdés merül fel, a helyi tarifával hívható es számon lehet érdeklődni. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:48

11 11 Álláskeresők képzési támogatása A munkaügyi központok a munkaerő-piaci igényekhez igazodva akár 100 %-ban is támogathatnak a munkához jutást vagy a munkahely megtartását segítő képzéseket. A támogatást a következő képzésekhez lehet igénybe venni: szakmai képzés a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás szakképesítéssel rendelkező személyek esetén az államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére, illetve a jogosítvány megszerzésére irányuló képzés Felsőoktatási képzés, felsőoktatási továbbtanulásra felkészítő képzés, valamint iskolarendszerű képzés nem támogatható. A támogatható képzési irányokról közvetlenül a munkaügyi kirendeltségektől lehet információt kérni. Képzési támogatás abban az esetben adható, ha a képzést a munkaügyi központ ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett. Ki veheti igénybe a képzési támogatást? Támogatható a képzése annak a személynek, aki álláskereső, 25. életévét felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét nem töltötte be, és tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül (abban az esetben, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a 20 órát, és a gyermekgondozási segélyben részesülő személy képzése a gyermek egy éves gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet nem folytat), munkanélküliséggel fenyegetett munkaviszonyban álló (azaz akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható), rehabilitációs járadékban részesül. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:50

12 12 A képzésben résztvevő jogosult: a) A munkaügyi központtal együtt kiválasztani a támogatott képzés irányát, b) a munkaügyi központ által vezetett jegyzéken szereplő képző intézmények közül kiválasztani azt a képző intézményt, amelynek a képzésében részt kíván venni, c) a munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott képzés támogatásáról szóló hatósági szerződést megkötni, d) a képzés lebonyolítása feltételeit megismerni, és a megkötött hatósági, illetve felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesülését nyomon követni. Képzési támogatásként adható: kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás (az a) és b) pontban felsoroltak részére) a képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy egészben való megtérítése A képzési támogatás keretében az alábbi költségek téríthetők meg: képzési költség és a vizsga díja utazási költség étkezési költség szállásköltség A támogatás mértéke: A képzéshez kapcsolódó költségek részben vagy egészben megtéríthetők. A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére az álláskeresési támogatás folyósítása alatt megkezdett képzés időtartamára keresetpótló juttatástkell megállapítani, ugyanakkor az álláskeresési támogatás folyósítását szüneteltetni kell. A keresetpótló juttatás akkor is jár, amikor a támogatott személy az álláskeresési segélyre már nem jogosult. Utazási kedvezmények: A támogatott képzésben résztvevő álláskereső a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között korlátlan számú, helyközi utazásra érvényes, átlagosan 90%-os kedvezményű menetjegy igénybevételére jogosult. Korlátlan számú utazásra érvényes 67,5 %-os kedvezményű tanulóbérlet igénybe vételére jogosult 18. életévének betöltéséig a képzés helyén az az álláskereső, aki a Munkaerő-piaci Alapból támogatott képzésben vesz részt. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:55

13 13 Felnőttképzéshez kapcsolódó fontosabb jogszabályok Törvények: évi CI. törvény a felnőttképzésről E törvény szabályozza a felnőttképzési, illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatási és igazgatási tevékenységet, valamint a felnőttképzés intézmény- és támogatási rendszerét. Ez a törvény határozza meg, kik foglalkozhatnak felnőttképzéssel, mi is az a felnőttképzési tevékenység, mit jelent az intézményi és programakkreditáció évi LXXVI. törvény a szakképzésről A törvény hatálya kiterjed minden szakmai képzésre az iskolai rendszerű oktatásra és a felnőttképzési tevékenységnek minősülő, iskolarendszeren kívüli képzésre egyaránt évi LXXIX. törvény a közoktatásról E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre, az iskolai nevelésre-oktatásra, a kollégiumi nevelésre-oktatásra, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy azt milyen intézményben, szervezetben látják el, illetve ki az intézmény fenntartója. A nappali oktatás mellett az iskolai rendszerű esti, levelező, távoktatásos felnőttoktatást is szabályozza évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A törvény szabályozza a felsőoktatást beleértve az alap-, osztatlan és mesterképzést, a felsőfokú szakképzés, a szakirányú továbbképzést és a doktori képzést. Rendeletek: 1/2006 (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről Az állam által elismert szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékben szerepelnek. A legújabb szakképesítések listája e rendelet mellékletében található. 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :15:58

14 14 A régi OKJ szakképesítéseit e rendelete melléklete tartalmazza. 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó informatikai, távközlési és postai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 206/2005. (X. 1. Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi zetendő egyes térítésekről A fenti törvények és rendeletek elérhetőek a oldalon a Jogszabályok menüpontban. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:00

15 15 Hasznos címek Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségei 4400 Nyíregyháza, Egyház u Telefon: (42) Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központ: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: (42) Baktalórántházai Kirendeltség: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. Telefon: (42) Csengeri Kirendeltség: 4765 Csenger,Szent István tér 1. Telefon: (44) Fehérgyarmati Kirendeltség: 4900 Fehérgyarmat, Petőfi u. 16. Telefon: (44) Kisvárdai Kirendeltség: 4600 Kisvárda, Szent György tér 4. Telefon: (45) Mátészalkai Kirendeltség: 4700 Mátészalka, Jármi u. 2. Telefon: (44) Nagykállói Kirendeltség: 4320 Nagykálló, Bátori u. 36. Telefon: (42) Nyírbátori Kirendeltség: 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 16. Telefon: (42) Tiszavasvárii Kirendeltség: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 4. Telefon: (42) Vásárosnaményi Kirendeltség: 4800 Vásárosnamény, Jókai u. 14. Telefon: (45) Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8-12 és óráig, kedden 8-12 óráig. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:02

16 16 Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségei Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ: 4024 Debrecen, Piac u Telefon: (52) Balmazújvárosi Kirendeltség: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/b. Telefon: (52) Berettyóújfalui Kirendeltség: 4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 15. Telefon: (54) Biharkeresztesi Kirendeltség: 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 3. Telefon: (54) Hajdúböszörményi Kirendeltség: 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközi u. 3. Telefon: (52) Hajdúhadházi Kirendeltség: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 6. Telefon: (52) Hajdúnánási Kirendeltség: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u Telefon: (52) Hajdúszoboszlói Kirendeltség: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 14. Telefon: (52) Komádi Kirendeltség: 4138 Komádi, Hősök tere 11. Telefon: (54) Létavértesi Kirendeltség: 4281 Létavértes (Nagyléta), Árpád tér 8. Telefon: (52) Polgári Kirendeltség: 4090 Polgár, Barankovics tér 7. Telefon: (52) Püspökladányi Kirendeltség: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. Telefon: (54) Vámospércsi Kirendeltség: 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: (52) felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:04

17 17 Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségei Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3. Telefon: (56) Kunszentmártoni Kirendeltség: 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 5. Telefon: (56) Jászberényi Kirendeltség: 5100 Jászberény, Jásztelki u. 16. Telefon: (57) Karcagi Kirendeltség: 5300 Karcag, Madarasi út 27. Telefon: (59) Kunhegyesi Kirendeltség: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér Telefon: (59) Mezőtúri Kirendeltség: 5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 3. Telefon: (56) Tiszafüredi Kirendeltség: 5350 Tiszafüred, Fő út 14. Telefon: (59) Törökszentmiklósi Kirendeltség: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi S. u Telefon: (56) Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8-12 és óráig, kedden 8-12 óráig. felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:06

18 18 A munkaügyi kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatások: Munkatanácsadás Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás Pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Egyéni álláskeresési tanácsadás Álláskeresési technikák Álláskereső Klub Rehabilitációs tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Helyi (térségi) tanácsadás Információt nyújtó szervezeti egységek FIT (Foglalkozási Információs Tanácsadó) RIC (Rehabilitációs Információs Centrum) A Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) a pályaválasztást, pályamódosítást, továbblépést, álláskeresést segítő intézmény, amelyeket az álláskeresők mellett a tanulók és dolgozók is felkereshetnek. A FIT-ekben munkaerőpiaccal, pályakövetelményekkel, álláskereséssel kapcsolatos tájékozódást írásos tájékoztató anyagok mellett fi lmek, számítógépes programok és információs tanácsadó munkatársak segítik. A Rehabilitációs Információs Centrumokban (RIC) a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek kaphatnak információt foglalkozásokról, munkaerőpiacról, egészségügyi intézményekről, jogszabályokról, civil szervezetekről. Munkavállalási, pálya-tanácsadási rehabilitációs tanácsadásban részesülhetnek. A munkaügyi központ által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást az veheti igénybe, aki hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez. Álláskereső klub 4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 18. Telefon: (42) felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:09

19 19 Felnőttképzéssel kapcsolatos honlapok (pályaorientáció, képzési adatbázisok, felelős minisztériumok) felnőttképzéssel kapcsolatos információk támogatott képzések, álláskeresés ügyfélszolgálati iroda, képző intézmények adatbázisa akkreditált intézmények adatbázisa az új Országos Képzési Jegyzék szakmakereső önéletrajzírás, végzettségek nemzetközi elismerése tanácsadás interaktív pályaorientáció pályaválasztási tanácsadás felsőoktatási információs pont rehabilitációs célú átképzések támogatása közoktatás felsőoktatás hatályos jogszabályok gyűjteménye linkgyűjtemény linkgyűjtemény felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:12

20 től ig Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 2 évnél kevesebb gyakorlati idővel: minimális bér 120%- Legalább 2 évi gyakorlati idővel, vagy 50 feletti munkavállaló esetén: minimális bér 125%-a évi IV. tv. Minimum Maximum Álláskeresők járadéka* minimálbér minimálbér 60%-ának 1. szakasz (folyósítási 60%-a: kétszerese: id ő fele, max. 91 nap) ,-Ft/hó ,-Ft/hó 1.380,-Ft/nap 2.760,-Ft/nap Álláskeresők járadéka 2. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap) Álláskeresők segélye Vállalkozói járadék** Mi mennyi 2008-ban? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg. Ennek összege attól függően változik, hogy a munkavállaló a betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget igénylő szakmában mennyi gyakorlati idő szerzett. Az 50. életévét betöltött, szakképzettséggel rendelkező munkavállalónak a legalább 2 évi gyakorlati idővel rendelkezővel azonos összegű garantált bérminimum jár, amennyiben szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatják. 2. Álláskeresők támogatása, vállalkozói járadék, keresetpótló juttatás Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-a: ,-Ft/hó 855,-Ft/nap minimálbér 60%-a: ,-Ft/hó 1.380,-Ft/nap A minimálbér 40%-a: , -Ft 920,-Ft/nap Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-ának kétszerese: ,-Ft/hó 1.710,-Ft/nap felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:14

21 21 Keresetpótló juttatás ,-Ft/hó 2.300,-Ft/nap Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív heti 20 órás képzésben való részvétel esetén jár! * Általános mértéke: az átlagkereset 60%-a; ** Általános mértéke: a vállalkozói járulék alapját képező jövedelem 65%-a; A vállalkozói járulék alapjának kiszámításakor az álláskeresővé válást megelőző négy naptári éven belül annak az utolsó naptári évnek a jövedelmét kell fi gyelembe venni, amelyben az álláskereső legalább hat hónapon keresztül vállalkozói járulékot fi zetett. Ilyen naptári év hiányában a vállalkozói járadék összegének alapjaként az álláskeresővé válást megelőző naptári évben hatályos kötelező legkisebb munkabért kell fi gyelembe venni. A vállalkozói járulék befizetéséről, valamint a vállalkozói járadék alapját képező jövedelemről az APEH igazolást állít ki. 4. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) Gyermekgondozási díj (GYED) Táppénz A naptári napi átlagkereset 70 %-a A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70 %-a: ,-Ft A napi átlagkereset 70 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében) A napi átlagkereset 60 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) 6. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély havi összege a fogyasztási egység alapján számított családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének (69.000,- Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Forrás: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Jogi és Ellenőrzési Főosztály felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd :16:19