A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 76. szám, február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Az idén a szokásoktól eltérôen, kicsit korábban, január 31-én tartottuk az óvodás farsangi bált. A gyerekek már jó ideje tervezgették, hogy ki minek öltözik be. Naponta más jelmezbe, szerepbe képzelték magukat, nem kis gondot okozva ezzel az anyukáknak. A bálra rövid kis mûsorral készült mindkét csoport. A legkisebbek még kissé bizonytalanul mint az elsôbálozók, a nagyok azonban rutinosan, magabiztosan álltak a közönség elé verssekkel, csúfolókkal, énekkel és tánccal. A mûsort a jelmezes felvonulás, bemutatkozás és egy közös tánc zárta, s ezzel kezdetét vette a bál. A talpalávalót a Muzsikás együttes és Halász Judit biztosította (sajnos csak CD-rôl). Aki megéhezett, megszomjazott, az ITT A FARSANG ÁLL A BÁL a büfében megkóstolhatta az anyukák és nagymamák által sütött finom süteményeket és válogathatott a sokféle üdítô közül. Késôbb sor került a zsákbamacska- és a tombolahúzásra. A gyerekek örömmel bontogatták a kihúzott zsákbamacskát, vajon mit rejt a sok csomagolópapír, és boldogan jöttek ki a tombolán kihúzott nyereményekért. A mulatság végeztével azonban még nem zártuk le a farsangot. A telet és a betegséget jelképezô kisze bábut még február elsô hetén elúsztatjuk a Dunán, abban reménykedve, hogy hamar vége lesz a télnek, és a betegségek sem fognak rajtunk. Benkovics Lászlóné

2 Iskolai, közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám IRODALMI VERSENY január 31-én, Visegrádon, megrendezték a XIV. Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt. Településünket a következô gyerekek képviselték: 3-4. osztályos korcsoport: Szabó Boglárka Petra, Vanyák Dóra, Hajdú Lóránt (III. helyezést ért el) 5-6. osztályos korcsoport: Kiss Péter Botond (különdíjban részesült) Versenyen kívül részt vett Péterfy Emma. Gratulálunk! FELHÍVÁS A szentendrei Emberélet Alapítvány önkéntes segítôk jelentkezését várja Szentendrérôl és a környékbeli településekrôl. Az Alapítvány célja: - A kistérségben élô, daganatos betegek szociális hálójának megszervezése. - Daganatos betegeknek történô segítô közremûködés a kezelések folyamatában, a beteg és a családtagok részére. Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik vállalják az Alapítvány által finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön szívesen segítenek a betegeknek. Érdeklôdni lehet a , telefonszámokon, Szentendre, Kör u. 6 Az Emberélet Alapítvány az Ökotárs, az Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil Alap támogatásával tudja megvalósítani pályázati programját. Köszönet érte. Könyvelôiroda Egyszeres- és kettôs könyvvitel Bérszámfejtés Társadalombiztosítási ügyintézés Adóbevallások elkészítése Szakhatósági képviselet Szabályzatok készítése Adójogi és üzletviteli tanácsadás Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, magánszemélyek részére Greff és Társa Bt Kisoroszi, Kossuth u. 51. Hanser Mária Greff Magdolna

3 2009. február Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Református gyülekezetünk újévi jókívánságait a Biblia üzeni Kisoroszi lakóinak. A Biblia éve sokak számára felhívta a figyelmet, hogy naponként tölthetjük fel kiapadó erôforrásainkat az evangéliummal. Mert Bizony, érettünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésbôl. (1Korintus 9,9) Az Ige szava elmélyíti bennünk, hogy nincs olyan szorongatott emberi, lelki, gazdasági, társadalmi, erkölcsi helyzet, hogy munkánkat, emberi kapcsolatainkat, szeretetünket egymás iránt, a közösségért végzett szolgálatainkat feladhatnánk, mert a reménység Istene nem szégyenít meg minket és megadja az élet ajándékait azoknak, akik hitükben, tisztességükben, becsülettel elvégzett feladataikban, emberi méltóságukban, egymás iránti tiszteletükben elkötelezték magukat neki. dedemsvaarti kocsikkal mentek. (Az út kb. 1 napig tartott.) Igazán lelkes fogadtatásban részesültünk. Mindannyian vendégszeretô családoknál kaptunk helyet (Dedemsvaartban). A legtöbb idôt együtt töltöttük, hisz közös programokat szerveztek holland testvéreink (amin ôk is részt vettek). Sok helyen megfordultunk: múzeumokban, piacon, templomokban Egy este minigolfozni is elmentünk, amit mindenki nagyon VISSZATEKINTÔ A 2008-AS ÉVRE Az elmúlt évben a Karácsony, Húsvét, Pünkösd és a többi egyházi ünnepen túl gyülekezetünk közösségi eseményeibôl is sok örömteli élményt merítettünk. Itt következik rövid beszámoló néhány kiemelkedô alkalomról. Március 16-án a gyülekezet adakozásából, a parókia falán állítottunk emléktáblát kántorunk, Illés Lajos emlékét ôrizve, Katona Zsuzsa szobrászmûvész barátunk ihletett alkotásával. Az istentiszteleten Fónagy Miklós esperes szolgált, majd az emléktábla elôtt Bárdos Gyula a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja frakcióvezetôjének, Illés Lajos barátjának laudációja után Bárdos Ágnes, Szvorák Kati, Varga Miklós és gyülekezeti kórusunk tisztelgett kántorunk emléke elôtt mûveibôl válogatott dalok éneklésével. Pünkösd napsütötte, ragyogó délelôtti másnapján a Budai Református Egyházközség mintegy 250 fiatalja, idôse töltötte meg a misszió udvarát a szabadtéri evangélizációs istentiszteleten. Illés Dávid vezetô lelkész igehirdetésére a budaiak ifjúsági zenekarának szolgálata énekekkel felelt, és az énektanulással gyülekezetünk is bekapcsolódhatott az örömteli kórusba. A budaiak nemcsak lelki, de a bográcsban készült finom ételekkel is tápláltak minket, megismerhettük ennek a gyülekezetnek közösségi életét, amelyet áthatott az öröm, a békesség és a hitbôl és szívbôl jövô szeretet. Lelkesítô volt! Június végén 14-én Dedemsvaartba indultunk képviselni Kisoroszit holland testvérgyülekezetünknél. Lánczos Réka írása eleveníti fel az ott töltött csodálatos napokat: Tavaly nyáron egy nagyon szép és kellemes hetet tölthettünk Hollandiában testvérgyülekezetünk meghívásából. Az ifjúság (menetrend szerinti) busszal, míg a többiek a Ismerôsök a dedemsvaarti templomkertben élvezett. Az együttléteknek köszönhetôen mindinkább összeforrt a csapat, lassacskán szavak nélkül is megértethettük magunkat egymással. Az egyik legemlékezetesebb estén holland népdalokat hallhattunk, s magunk is énekelhettünk (bár a szöveg problémát okozott ). Egy másik nap végét közös játékkal töltöttük. A legutolsó nap, vasárnap, részt vettünk az istentiszteleten, s átadtuk a magunkkal vitt ajándékot a gyülekezet számára. Persze mi sem tértünk haza üres kézzel: egy-egy gyönyörû gyertyával leptek meg minket. Emellett pólót is kaptunk a két gyülekezet emblémájával. Az egész hét felejthetetlen emlék marad mindenki számára. Egy kis ízelítôt kaptunk a holland kultúrából, s értékes barátságokat köthettünk testvérgyülekezetünk tagjaival. Reméljük még sok ilyen alkalmunk lesz akár itt, Kisorosziban, vagy éppen Dedemsvaartban. A holland testvérgyülekezetünk 27 tagja lelkipásztorukkal október végén adta vissza a látogatást. Sok felejt- Gerrit és Zsolt, a két presbiter 3

4 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám...egy rózsaszál szebben beszél... hetetlen napot töltöttünk együtt velük és bizonyára ôk sem felejtik a sok kirándulást, a Parlamentet, Vajdahunyad várát, a táncházat és a vidám játékokat. A karácsonyi ünnepet adventi szeretetvendégségünk vezette be, ahol azokkal is együttlehettünk, akik idôs koruk miatt ritkán jutnak el istentiszteletre, vagy egyéb alkalmainkra. A holland testvérek évenkénti karácsonyi csomagjait is elvittük gyülekezetünk családjaihoz és együtt gyönyörködtünk a kis hittanosok karácsonyi mûsorában, amelyet Szénási Zsófi, a kicsik hittantanára tanított be. Az új év elsô napjaiban a Wass Albert év lezárásaképpen egy nagyszerû elôadáson vehettünk részt a templomban Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi elôadómûvészek, a szerzô mûveibôl szerkesztett estjén. Köszönet Gotthard Csillának a szervezésért. Végül álljon itt néhány adat gyülekezetünk gyarapodásáról és fogyásáról: Hat gyermek részesült keresztségben: Ormós Dániel és Tímea, Demeter Tímea, Krajcsovits Benedek, Stankova Anna, Kovács Barnabás. Herendi Balázs tett konfirmációi fogadalmat, Pintér Attila és Somogyi Kata kötött házasságot. Santhóné Bruder Julianna, ö. Sághi Andrásné, id. Czikora Gyula, Csubák István, id. Szabó István, Bárányos Sándor, Szôcs István, Pávai Lajosné utolsó földi útján szólt Isten vigasztaló Igéje. ELÔRETEKINTÔ A esztendô elsô hónapja kiemelkedô eseménye az egyetemes imahét volt. Az idén a két napi együttlétet római katolikus testvéreinkkel filmvetítés színesítette: a Napfivér, holdnôvér és a Luther címû filmeket nézhettük meg. Passolini: Máté evangéliuma. Filmvetítés február19-én, a 18 órai bibliaórát követôen a misszió nagytermében. Szeretetvendégség a hittanosok szolgálatával február 22-én az istentisztelet után a misszióban. Evangélizáció március 2-6-ig. Örömmel hirdetjük református és nem református testvéreinknek evangélizációs hetünket Fónagy Miklós, váci lelkipásztor, ez esztendeig esperesünk szolgálatával a misszió nagytermében esténként 6 órai kezdettel Mindenkit szeretettel várunk. Böjti úrvacsora március 8-án, vasárnap. Kóstoló a tervezett tavaszi alkalmakból: A hónapok utolsó vasárnapján, az istentisztelet után rövid szeretetvendégség kis programokkal (sajtónap, szeretetszolgálati megbeszélés, meghívott vendég, stb.), jubiláló konfirmáltak találkozója Pünkösdkor, családnap június elején és még több szép tervezett alkalom. Vasárnaponként kor istentiszteletre és a csütörtöki, 18 órai bibliaórára is szeretettel várunk mindenkit. NE FELEJTSÜK, FILMKLUB MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEKJÉN ESTE 8 ÓRAKOR A MISSZIÓ NAGYTERMÉBEN!!!!! Makkai Lilla lelkész A KATOLIKUS EGYHÁZ FEBRUÁRI HÍREI Február 14. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédôszentjei. Cirill és Metód testvérek voltak Tesszalonikából származtak. Morvaországban hirdették az Evangéliumot, szláv nyelvre lefordították a Szentírást, és az ún. cirill betûkkel a liturgikus szövegeket is megszerkesztették szláv nyelven. Rómába hívták ôket, ahol Cirill 869. február 14-én elhunyt, Metódot pedig püspökké szentelték. Tovább folytatta sok küszködés közepette missziós tevékenységét, sokat fáradozott a szlávok és a germánok ellentéteinek megszüntetéséért április 6-án halt meg Velehrádban ban II. János Pál pápa Európa társvédôszentjeinek nyilvánította ôket. Február 25. Hamvazószerda. Ezzel a nappal kezdôdik a húsvéti ünnepkör, ezen belül is a nagyböjt. A nagyböjt kezdônapja elôször vasárnap volt, de mivel az ôskeresztények vasárnap nem böjtöltek, ezért a VII. századtól néhány nappal korábban, szerdán kezdték II nagyböjti idôt. A hamvazó melléknevet azért kapta ez a nap, mert a vezeklôruhák megáldásakor a bünbánók hamuval hintették meg magukat. Ez a gyakorlat, a hamvazás mindmáig bûnbánatunk külsô jeleként megmaradt. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt és hústilalom van (18-60 éves korig). A nagyböjt pénteki napjain csak hústilalom van. Hamvazószerdán templomunkban a 11 órai szentmise keretében lehet hamvazkodni és március l-jén, nagyböjt 1. vasárnapján a szentmise végén. Kalász István kanonok, plébános 4

5 2009. február Kisoroszi Hírmondó SZENT BÁLINT NAPJA, FEBRUÁR 14. Ha esetleg így nem ismerôs egyes olvasóknak, akkor úgy is mondhatjuk, hogy Valentin nap. Szent Bálint napjával kapcsolatban sok érdekes dologról beszélhetünk, elôször is tiszteletének kialakulásáról. Valójában (legalább) két azonos nevû személyrôl van szó, mind a ketten a 3. században lettek vértanúk. Egyikük római pap volt, másikuk Terni város püspöke. Feltehetôleg az elôbbi, a 269. február 14-én kivégzett római pap lett a szerelmesek védôszentje, akinek szokása volt, hogy a római ifjú házaspárokat saját kertjébôl szedett virágcsokorral örvendeztette meg. Más monda szerint, mielôtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönôre vak leányának visszaadta a látását. Mielôtt kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: A Te Bálintod. Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A Bálint-napnak pogány gyökere is ismert. Az ókori Rómában két vallásos ünnep is létezett, a Lupercalia és a Februa. Ezeket az ôsi eredetû pásztorünnepeket február között tartották. A Lupercalia tisztító szertartásokból és termékenységi rítusokból állt, a Februa szertartásai ugyanakkor a megtisztulás etruszk eredetû istenéhez, Februushoz kapcsolódtak. Ezen szokásokról, illetve istenrôl kapta a nevét a február hónap. Az egyház e szokások helyett Szent Bálint személyében kívánt védôszentet adni a házasságra készülôknek. Gelasius pápa 496-ban rendelte el, hogy Szent Bálint napját február 14-én ünnepeljék. Így vált a jegyesek és fiatal házasok védôszentjévé a 14. századtól Angliában és Franciaországban. A 19. században már üdvözlôkártyákat is küldtek egymásnak a szerelmesek ezen a napon. Közösségi hírek Kevéssé ismert, hogy a magyarországi németek közt Szent Bálint igen népszerû volt. Bálint freskója látható ma is Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén. Bólyban van az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápolna. Cikó központjában régi kereszt áll, két oldalán német öltözetben Szent Vendel és Szent Bálint. Nem csak az ország német, hanem magyar lakói is ismerték az ünnepet. (Ez olvasható az Érdykódexben is.) A nyavalyatörésre (epilepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkeresztet, vagy más néven frászkeresztet, mivel Szent Bálint az ô védôszentjük is. Sokféle magyar, népi babona is kapcsolódik ehhez a naphoz. Azok a lányok, akik a Bálint nap elôtti éjfélkor a temetôbe mennek, megláthatják leendô férjüket, mert a szellemek megjelenítik. Ehhez egy dalocskát kell énekelni, és tizenkétszer kell elmenni a templomig. A szerelmesek ünnepén több taktikát alkalmaztak elôdeink azért, hogy megszerezzék és megôrizzék szerelmeiket. Így például olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele fog szeretni ezen ügyeskedést végzô lányba. Akik pedig nagyon szerelmesek, és azt akarják, hogy szerelmük örökös legyen, egymás hajának szálait süssék tésztába, és közösen egyék meg. Bálint napi idôjóslás: ha ezen a napon hideg, száraz idô van, akkor jó lesz az évi termés. Bízom benne, hogy ezentúl Bálint napról nemcsak rózsaszín, szívecskét tartó plüssmacik jutnak kedves olvasóm eszébe! Bozókiné Antal Rita (Forrás: katolikus.hu, gazlap.hu, wikipedia.hu) TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! A Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány 2008-ban az Önök adójának 1 %-ából forint támogatáshoz jutott. Köszönjük adófelajánlásaikat! A Közalapítvány eddigi mûködése során az Önök segítségével támogatni tudta az Óvodát, az Iskolát, az Idôsek Napját, A Baktay Ervin Múzeumot, az Ófalu rehabilitációs programot (a régi házak homlokzatának felújítását), A Falu Karácsonya rendezvényt, valamint a Duna Ünnepet. A támogatások odaítélésérôl minden alkalommal a négytagú kuratórium döntött. Kérjük Önöket, 2009-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. adószáma: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám Nyitvatartási idô: péntek: 15-19, szombat: óráig EMLÉKEZETES GYERMEKMÛSOR Évek óta vártunk rá: most végre megvalósult. Decemberben Sólyom Tamás elôadómûvész és felesége igen színvonalas zenés-verses karácsonyi mûsort adott a kisoroszi gyerekeknek a könyvtárunkban. A sok ragyogó szempár önmagáért beszélt. Mi, felnôttek szeretjük, ha helyi ünnepeinken a gyerekek szerepelnek, de arra nem gondolunk: ha nincs példakép akirôl vegyék a mintát a gyerekek, akkor sokkal nehezebb helyzetben vannak. Most volt, és még máskor is kellene, hogy inkább errôl vegyék a jó mintát. Reméljük lesz még folytatása. MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ KÖNYVTÁRBÚTOROK Minek új bútor egy könyvtárba? Hisz jó a régi is, meg ma, amikor pénzszûkében van minden költségvetés, ilyesmire költeni? Szerencsére Kisoroszinak ez egy fillérjébe sem került (több mint ,- Ft-ról van szó), hisz a PMK (Pest KÖNYVTÁRI HÍREK Megyei Mûvelôdési Központ, Szentendre) fizette a kistérségi támogatások keretén belül. Azonkívül, ha már valaki a hétvégéjén veszi a fáradságot és ellátogat egy helyi könyvtárba, jólesik, ha kellemes, kulturált a környezet, úgy, ahogy a hely szelleméhez illik. Elhanyagolt, koszos, ütött-kopott környezetben az ember depresszióssá válik, s maga is hajlamos lesz a slamposságra, s ezt a gyerekek is hamar megszokják, mint rosszat. Ezért nem mindegy, hogy milyen környezetben ülünk le. Mint ahogy a képek is mutatják, ezek gyönyörû, igazi fenyôfából készült bútorok, kellemes a tapintásuk, kényelmesek a fotelek, s az olvasóasztal is ideális a négy fenyôfa székkel, az öt polcról nem is beszélve, melyek egyáltalán nem görbülnek le a könyvek súlya alatt, mint a silány pozdorja. Mint látható, a gyerekek azonnal boldogan vették birtokba. De nem könnyû a jövô: ezzel az olvasóasztallal kezdjük majd meg elcsábítani a számítógépek képernyôi elôl a fiatalokat. NÉZZÉK MEG AZ ÚJ KÖNYVEKET! Törzsolvasóink már rávetették magukat az új könyveket külön is bemutató polcokra, s most a Kedves Újságolvasót is hívom: nézze meg, jöjjön el hozzánk, igazi könycsemegéket is fog találni! Kevés a hely ahhoz, hogy mindegyiket részletesen bemutassam, de fôleg a kisgyerekes szülôk figyelmébe ajánlom a (nagyon drága) szép meséskönyveket, ismeretterjesztô albumokat, de a felnôttek számára is vannak bestsellerek, komoly tanulmánykötetek, és nívós szépprózai mûvek. Tessék eljönni, a két helyi vendéglô között épp útba esik! Minden kedves Olvasóját szeretettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros 6

7 2009. február Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek SZÁNTHÓ IMRE: PINGVIN-SZIGET II. RÉSZ Én lefestettem Bélát, amint éppen fest; az ölében egy készülô képe. Te Api, írd alá a neved és rajzolj is valamit rá, legalább lesz egy kollektív képünk, egy közös alkotás. Eredeti Apáti-rajz egy Szánthó karikatúrán. Elôször lerakodunk Béla bácsinál, ô Kovács Juli néninél lakik Pirk Jánossal, egy töpörödött néninél, de kinek vaskemény a fogása, mert hosszú évekig ô maga patkolt lórúgta férje helyett. Nála laknak most a kis tisztaszobában, itt a Duna-parton. A kovácsmûhely, mint hitehagyott templom, árván búslakodva omladoz. A tört ablakú ajtót, a tüzet felejtett fújtatót és a néma üllôt csirkék birtokolják. Birtoklásuk pecsétje mindenütt ott fehérlik, sárgít. A déli napsütésben, a mozdulatlan csendben a harangozás oly intenzív, hogy szinte meglöki fülünk. Ebédelni a volt papszakácsnéhoz mentünk, oda voltunk abonálva, Conrád Gyula bácsi, a hajdan világjárt rézkarcmetszô mûvész ott is lakott a vendégszobában, mi fiatalok pedig egyik katonapajtásom szüleinél az üres szobában, szalmán, legényesen. A falakon rajzaink, festéseink alkalmi, naponként változó tárlata. A szôlôlugas alatt volt terítve nap mint nap, délben és este. Ízes, finom, bôséges gasztronómiai remeklések voltak a tyúklevesek, rétesek, halászlevek, túrós csuszák, fánkok, sült húsok, székely káposzták, palacsinták. Vegyenek kedveskéim, tessék, tessék! kínál a hölgy kedvesen, mintha éppen a plébániára betévedt kanonokok vagy esperesek lennénk látogatóban. Isteni finom ez a meggyes pite, kedves asszonyom, ilyet a Hotel Ritzben se ettem Párizsban, mikor feleségemmel utoljára ott jártunk a harmincas években... Majd ha lesz szíves, a receptjét elkérném. Nagyszerú: pikáns és édes is, zamata van, a tésztája is remekül átsült, és az illata felséges. Jó mondjuk mi, a srácok, és tömjük a fejünk. Nagybányán, a Rózsa cukrászdában is jól csinálták a pitéket, mi festôk oda jártunk, hitelt is kaptunk, meg képeket adtunk cserébe. Olyan világ volt ott, hogy mesébe illett! így Apáti. Jó volt, igaz, de ez is nagyon finom dicséri Pirk Janó. Tessék, kedveskéim, lehet, tessék, van még bôven, tessék fogyasztani bátran. A darazsak is felfedezték a cukorporos, illatos csemegét, mint settenkedô, járó prímások, egyre többen muzsikáltak zömzögve az asztalunknál. Fiúk, Imre talált egy szigetet. Hol? A Dunában. Visegrád felé, a szigetcsücsöknél. Volt egy barátom, bankigazgató, az még a békében vett egy sziklás szigetet az Adrián, le is fényképeztette, és levelezôlapot is nyomatott róla fûzi a szót Gyula bácsi. Van egy ötletem, írjunk a szentendrei múzeumba, az igazgatónak egy lapot, és rajzoljuk rá a szigetet! Hisz levlapot mi is tudunk csinálni. Rajzoltam egy nagyobbacska zátonyt, rá egy pingvint, így lett a rajz után Pingvín-sziget. Miért éppen Pingvin-sziget? kérdezi kopasz, tarkóig érô homlokát ráncolva Conrád papa. Gyula bácsi, arra gondoltam, hogy a sok festô között kevés a fóka; na már most: Fóka-sziget, ez nem hangzik olyan jól, mint a Pingvin-sziget, aztán meg ezt jobban is lehet rajzolni, kedvesebb is, népszerûbb is. Igaz, elegánsabb is, és jobban is mondható így egy másik hozzászóló. Lejövünk a nyáron Bécsbôl majd Luluval a Pingvinszigetre, a festôk szigetére, motorcsónakkal, egy-két napra... Esemény lesz Európában a pingvin-szigeti juniális festôversenye; száz aktmodell a szigeten és festôk százai festik, milliomosok meg körbeállva rá-rálicitálnak: ezer dollár, négyszáz font, hétszáz márka, ötezer márka, hétszáz frank, ötezer dollár...! Nevetünk, és közben készül a levlap; megírjuk, aláírjuk: Üdvözlet a Píngvin-szígetrôl. A levlapot elvitte a posta; a nyarat elkergette az ôsz. A képekbôl, amiket festettünk, kiállítottak a Ferenczy Károly Múzeumban, majd e kiállítás anyagából, Pirk János képeibôl önálló kiállítás is lett Budapesten. Ma már Apáti Béla, Conrád Gyula és Pirk János csak emlékünkben él, mi, többiek pedig távolabb vagyunk egymást ól, mint az a nyár, mikor cseresnyésrétes-ebédeken és cimbalmos, borozós estéken a nagy Duna szigetén, Kisorosziban a pingvines szigetkérôl ábrándoztunk. Kiadványok, weboldalak készítése névjegykártya, szórólap, prospektus, termékcímke, naptár, újság, könyv, plakát, matrica, DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: molinó, sajtóhirdetés, reklámtábla, cégtábla, autóreklám, weboldal, webáruház, weboptimalizálás, webtárhely, stb. Duotone Kft Kisoroszi, Rigó utca 19. Telefon/fax: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil:

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám Következô összeállításunkban a magánszemélyek számára általunk leglényegesebbnek vélt jövedelem és adózási információkat foglaltuk össze, a január 1-én hatályos jogszabályok alapján. 1. MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM MI MENNYI 2009-BEN? 2. A DECEMBER 31-ÉT KÖVETÔEN MEGÁLLAPÍTOTT NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERÛ ELLÁTÁSOK 3. ÁLLÁSKERESÔK TÁMOGATÁSA, VÁLLALKOZÓI JÁRADÉK, KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS 4, VÁLLALKOZÓI JÁRULÉK Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képezô jövedelmének 4%-a Nem kell vállalkozói járulékot fizetni annak, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált, továbbá aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejûleg munkaviszonyban is áll, vagy oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat. 8

9 2009. február Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek 5, MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL FIZETENDÔ KÖZTERHEK A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képezô jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítô tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén is 9,5 százalék nyugdíjjárulékot fizet Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak azon biztosítási jogviszonyban kell megfizetni, ahol heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás van. 6, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 4.500,- FT/HÓ (150,- FT/NAP) Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítô tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítô tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. 7, ADÓSÁVOK, ADÓKEDVEZMÉNYEK 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám 8, PÉNZBELI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOK 9, MUNKANAP ÁTHELYEZÉSEK TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ! NE HAGYJA VESZNI! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházaknak. GM Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház Szeretettel kérjük adójának 1%-át a Református Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével. Köszönjük! 10

11 2009. február Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek A Fôtér ABC februári akciói: UHT tej, 1,5% 1 l 159 Ft Meggy Márka, 0,25 l 49 Ft + üveg Tea, filteres 75 Ft Kölesgolyó, bio 229 Ft Delikát ételízesítô, 75 g 129 Ft Akciónk a készlet erejéig érvényes. Rácz Fogadó februári nyitva tartása: szombat-vasárnap 8-21 óráig. Idén is várjuk szeretettel Torkos Csütörtökön! Étel és ital együttes fogyasztása esetén 50% kedvezmény a végösszegbôl. Idôpont: február 26 csütörtök Asztalfoglalás: hétközben , hétvégén SÍ ÉS SNOWBOARD SZERVÍZ A BALÁZS kerékpárboltban Cím: 2000 Szentendre, Elôd utca 2/a. Telefon: Leányfalui Strandés Termálfürdôben a kisoroszi lakosok lakcímkártyájuk felmutatásával az alábbi kedvezményekre jogosultak szept. 1-tôl ápr. 30-ig: napijegy: 900 Ft 7 alk. bérlet: 5400 Ft 20 alk. bérlet: Ft Telefon: 26/ Bízza szakemberre sílécét, Snowbord-ját, Kerékpárját! Téli nyitva tartás nov. 1-tôl febr. 28-ig: hétfô-péntek: 8 16, szombat: 9 12 Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon: Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok - sóder - mész - cement (magyar, import) téglák (Porotherm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák - tetôfedôanyagok - gipszkarton Baumit termékek zsalukô - járdalap - pázsitrácskô térburkolókô - terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H-P: 7-16-ig, Szo: 7-12-ig 11

12 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó február Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Rendôrség Vadászi László Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: , K: Sz: , Cs: Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 óráig Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H P: 8 17 Tahitótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Könyvtár és internet Nyitva: P: 15 19, Szo: Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Tavasszal nyit újra! Nyitva: péntek ig szombat-vasárnap ig Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 01. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Elôzetes bejelentkezésre is. Falugazdász Losonczi Zoltán Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László Duna u. 2. Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján Hirdetési árak: apróhirdetés 240,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 750,- Ft 1/8 oldal 1.500,- Ft 1/4 oldal 3.000,- Ft 1/2 oldal 6.000,- Ft 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. Államilag elismert DAJKA, GYÓGYPEDA- GÓGIAI és PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS- KÉPZÉS Budapesten. KASZA KÉPZÔ % : NYSZ: NE HOZZA HOZZÁNK! HÛTÔJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT, MIKRÓJÁT, SZÁRÍTÓGÉPÉT, VILLANYBOJLERÉT... MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK! INGYENES KISZÁLLÁS VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG ÉS A DUNAKANYAR-PILIS TERÜLETÉN HIBABEJELENTÉS-INFÓ NON-STOP Guelmino Bt. Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: március 7-8, április 4-5, május 9-10, június 6-7, július 4-5. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. 12

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11. Utoljára frissítve: 2017. január 11. NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE HÉTFŐ: 8.00-12.00 12.30-15.30 KEDD: 8.00-12.00 12.30-15.30 SZERDA: 8.00-12.00 12.30-15.30

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben