A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 76. szám, február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Az idén a szokásoktól eltérôen, kicsit korábban, január 31-én tartottuk az óvodás farsangi bált. A gyerekek már jó ideje tervezgették, hogy ki minek öltözik be. Naponta más jelmezbe, szerepbe képzelték magukat, nem kis gondot okozva ezzel az anyukáknak. A bálra rövid kis mûsorral készült mindkét csoport. A legkisebbek még kissé bizonytalanul mint az elsôbálozók, a nagyok azonban rutinosan, magabiztosan álltak a közönség elé verssekkel, csúfolókkal, énekkel és tánccal. A mûsort a jelmezes felvonulás, bemutatkozás és egy közös tánc zárta, s ezzel kezdetét vette a bál. A talpalávalót a Muzsikás együttes és Halász Judit biztosította (sajnos csak CD-rôl). Aki megéhezett, megszomjazott, az ITT A FARSANG ÁLL A BÁL a büfében megkóstolhatta az anyukák és nagymamák által sütött finom süteményeket és válogathatott a sokféle üdítô közül. Késôbb sor került a zsákbamacska- és a tombolahúzásra. A gyerekek örömmel bontogatták a kihúzott zsákbamacskát, vajon mit rejt a sok csomagolópapír, és boldogan jöttek ki a tombolán kihúzott nyereményekért. A mulatság végeztével azonban még nem zártuk le a farsangot. A telet és a betegséget jelképezô kisze bábut még február elsô hetén elúsztatjuk a Dunán, abban reménykedve, hogy hamar vége lesz a télnek, és a betegségek sem fognak rajtunk. Benkovics Lászlóné

2 Iskolai, közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám IRODALMI VERSENY január 31-én, Visegrádon, megrendezték a XIV. Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt. Településünket a következô gyerekek képviselték: 3-4. osztályos korcsoport: Szabó Boglárka Petra, Vanyák Dóra, Hajdú Lóránt (III. helyezést ért el) 5-6. osztályos korcsoport: Kiss Péter Botond (különdíjban részesült) Versenyen kívül részt vett Péterfy Emma. Gratulálunk! FELHÍVÁS A szentendrei Emberélet Alapítvány önkéntes segítôk jelentkezését várja Szentendrérôl és a környékbeli településekrôl. Az Alapítvány célja: - A kistérségben élô, daganatos betegek szociális hálójának megszervezése. - Daganatos betegeknek történô segítô közremûködés a kezelések folyamatában, a beteg és a családtagok részére. Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik vállalják az Alapítvány által finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön szívesen segítenek a betegeknek. Érdeklôdni lehet a , telefonszámokon, Szentendre, Kör u. 6 Az Emberélet Alapítvány az Ökotárs, az Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil Alap támogatásával tudja megvalósítani pályázati programját. Köszönet érte. Könyvelôiroda Egyszeres- és kettôs könyvvitel Bérszámfejtés Társadalombiztosítási ügyintézés Adóbevallások elkészítése Szakhatósági képviselet Szabályzatok készítése Adójogi és üzletviteli tanácsadás Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, magánszemélyek részére Greff és Társa Bt Kisoroszi, Kossuth u. 51. Hanser Mária Greff Magdolna

3 2009. február Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Református gyülekezetünk újévi jókívánságait a Biblia üzeni Kisoroszi lakóinak. A Biblia éve sokak számára felhívta a figyelmet, hogy naponként tölthetjük fel kiapadó erôforrásainkat az evangéliummal. Mert Bizony, érettünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésbôl. (1Korintus 9,9) Az Ige szava elmélyíti bennünk, hogy nincs olyan szorongatott emberi, lelki, gazdasági, társadalmi, erkölcsi helyzet, hogy munkánkat, emberi kapcsolatainkat, szeretetünket egymás iránt, a közösségért végzett szolgálatainkat feladhatnánk, mert a reménység Istene nem szégyenít meg minket és megadja az élet ajándékait azoknak, akik hitükben, tisztességükben, becsülettel elvégzett feladataikban, emberi méltóságukban, egymás iránti tiszteletükben elkötelezték magukat neki. dedemsvaarti kocsikkal mentek. (Az út kb. 1 napig tartott.) Igazán lelkes fogadtatásban részesültünk. Mindannyian vendégszeretô családoknál kaptunk helyet (Dedemsvaartban). A legtöbb idôt együtt töltöttük, hisz közös programokat szerveztek holland testvéreink (amin ôk is részt vettek). Sok helyen megfordultunk: múzeumokban, piacon, templomokban Egy este minigolfozni is elmentünk, amit mindenki nagyon VISSZATEKINTÔ A 2008-AS ÉVRE Az elmúlt évben a Karácsony, Húsvét, Pünkösd és a többi egyházi ünnepen túl gyülekezetünk közösségi eseményeibôl is sok örömteli élményt merítettünk. Itt következik rövid beszámoló néhány kiemelkedô alkalomról. Március 16-án a gyülekezet adakozásából, a parókia falán állítottunk emléktáblát kántorunk, Illés Lajos emlékét ôrizve, Katona Zsuzsa szobrászmûvész barátunk ihletett alkotásával. Az istentiszteleten Fónagy Miklós esperes szolgált, majd az emléktábla elôtt Bárdos Gyula a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja frakcióvezetôjének, Illés Lajos barátjának laudációja után Bárdos Ágnes, Szvorák Kati, Varga Miklós és gyülekezeti kórusunk tisztelgett kántorunk emléke elôtt mûveibôl válogatott dalok éneklésével. Pünkösd napsütötte, ragyogó délelôtti másnapján a Budai Református Egyházközség mintegy 250 fiatalja, idôse töltötte meg a misszió udvarát a szabadtéri evangélizációs istentiszteleten. Illés Dávid vezetô lelkész igehirdetésére a budaiak ifjúsági zenekarának szolgálata énekekkel felelt, és az énektanulással gyülekezetünk is bekapcsolódhatott az örömteli kórusba. A budaiak nemcsak lelki, de a bográcsban készült finom ételekkel is tápláltak minket, megismerhettük ennek a gyülekezetnek közösségi életét, amelyet áthatott az öröm, a békesség és a hitbôl és szívbôl jövô szeretet. Lelkesítô volt! Június végén 14-én Dedemsvaartba indultunk képviselni Kisoroszit holland testvérgyülekezetünknél. Lánczos Réka írása eleveníti fel az ott töltött csodálatos napokat: Tavaly nyáron egy nagyon szép és kellemes hetet tölthettünk Hollandiában testvérgyülekezetünk meghívásából. Az ifjúság (menetrend szerinti) busszal, míg a többiek a Ismerôsök a dedemsvaarti templomkertben élvezett. Az együttléteknek köszönhetôen mindinkább összeforrt a csapat, lassacskán szavak nélkül is megértethettük magunkat egymással. Az egyik legemlékezetesebb estén holland népdalokat hallhattunk, s magunk is énekelhettünk (bár a szöveg problémát okozott ). Egy másik nap végét közös játékkal töltöttük. A legutolsó nap, vasárnap, részt vettünk az istentiszteleten, s átadtuk a magunkkal vitt ajándékot a gyülekezet számára. Persze mi sem tértünk haza üres kézzel: egy-egy gyönyörû gyertyával leptek meg minket. Emellett pólót is kaptunk a két gyülekezet emblémájával. Az egész hét felejthetetlen emlék marad mindenki számára. Egy kis ízelítôt kaptunk a holland kultúrából, s értékes barátságokat köthettünk testvérgyülekezetünk tagjaival. Reméljük még sok ilyen alkalmunk lesz akár itt, Kisorosziban, vagy éppen Dedemsvaartban. A holland testvérgyülekezetünk 27 tagja lelkipásztorukkal október végén adta vissza a látogatást. Sok felejt- Gerrit és Zsolt, a két presbiter 3

4 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám...egy rózsaszál szebben beszél... hetetlen napot töltöttünk együtt velük és bizonyára ôk sem felejtik a sok kirándulást, a Parlamentet, Vajdahunyad várát, a táncházat és a vidám játékokat. A karácsonyi ünnepet adventi szeretetvendégségünk vezette be, ahol azokkal is együttlehettünk, akik idôs koruk miatt ritkán jutnak el istentiszteletre, vagy egyéb alkalmainkra. A holland testvérek évenkénti karácsonyi csomagjait is elvittük gyülekezetünk családjaihoz és együtt gyönyörködtünk a kis hittanosok karácsonyi mûsorában, amelyet Szénási Zsófi, a kicsik hittantanára tanított be. Az új év elsô napjaiban a Wass Albert év lezárásaképpen egy nagyszerû elôadáson vehettünk részt a templomban Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi elôadómûvészek, a szerzô mûveibôl szerkesztett estjén. Köszönet Gotthard Csillának a szervezésért. Végül álljon itt néhány adat gyülekezetünk gyarapodásáról és fogyásáról: Hat gyermek részesült keresztségben: Ormós Dániel és Tímea, Demeter Tímea, Krajcsovits Benedek, Stankova Anna, Kovács Barnabás. Herendi Balázs tett konfirmációi fogadalmat, Pintér Attila és Somogyi Kata kötött házasságot. Santhóné Bruder Julianna, ö. Sághi Andrásné, id. Czikora Gyula, Csubák István, id. Szabó István, Bárányos Sándor, Szôcs István, Pávai Lajosné utolsó földi útján szólt Isten vigasztaló Igéje. ELÔRETEKINTÔ A esztendô elsô hónapja kiemelkedô eseménye az egyetemes imahét volt. Az idén a két napi együttlétet római katolikus testvéreinkkel filmvetítés színesítette: a Napfivér, holdnôvér és a Luther címû filmeket nézhettük meg. Passolini: Máté evangéliuma. Filmvetítés február19-én, a 18 órai bibliaórát követôen a misszió nagytermében. Szeretetvendégség a hittanosok szolgálatával február 22-én az istentisztelet után a misszióban. Evangélizáció március 2-6-ig. Örömmel hirdetjük református és nem református testvéreinknek evangélizációs hetünket Fónagy Miklós, váci lelkipásztor, ez esztendeig esperesünk szolgálatával a misszió nagytermében esténként 6 órai kezdettel Mindenkit szeretettel várunk. Böjti úrvacsora március 8-án, vasárnap. Kóstoló a tervezett tavaszi alkalmakból: A hónapok utolsó vasárnapján, az istentisztelet után rövid szeretetvendégség kis programokkal (sajtónap, szeretetszolgálati megbeszélés, meghívott vendég, stb.), jubiláló konfirmáltak találkozója Pünkösdkor, családnap június elején és még több szép tervezett alkalom. Vasárnaponként kor istentiszteletre és a csütörtöki, 18 órai bibliaórára is szeretettel várunk mindenkit. NE FELEJTSÜK, FILMKLUB MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEKJÉN ESTE 8 ÓRAKOR A MISSZIÓ NAGYTERMÉBEN!!!!! Makkai Lilla lelkész A KATOLIKUS EGYHÁZ FEBRUÁRI HÍREI Február 14. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédôszentjei. Cirill és Metód testvérek voltak Tesszalonikából származtak. Morvaországban hirdették az Evangéliumot, szláv nyelvre lefordították a Szentírást, és az ún. cirill betûkkel a liturgikus szövegeket is megszerkesztették szláv nyelven. Rómába hívták ôket, ahol Cirill 869. február 14-én elhunyt, Metódot pedig püspökké szentelték. Tovább folytatta sok küszködés közepette missziós tevékenységét, sokat fáradozott a szlávok és a germánok ellentéteinek megszüntetéséért április 6-án halt meg Velehrádban ban II. János Pál pápa Európa társvédôszentjeinek nyilvánította ôket. Február 25. Hamvazószerda. Ezzel a nappal kezdôdik a húsvéti ünnepkör, ezen belül is a nagyböjt. A nagyböjt kezdônapja elôször vasárnap volt, de mivel az ôskeresztények vasárnap nem böjtöltek, ezért a VII. századtól néhány nappal korábban, szerdán kezdték II nagyböjti idôt. A hamvazó melléknevet azért kapta ez a nap, mert a vezeklôruhák megáldásakor a bünbánók hamuval hintették meg magukat. Ez a gyakorlat, a hamvazás mindmáig bûnbánatunk külsô jeleként megmaradt. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt és hústilalom van (18-60 éves korig). A nagyböjt pénteki napjain csak hústilalom van. Hamvazószerdán templomunkban a 11 órai szentmise keretében lehet hamvazkodni és március l-jén, nagyböjt 1. vasárnapján a szentmise végén. Kalász István kanonok, plébános 4

5 2009. február Kisoroszi Hírmondó SZENT BÁLINT NAPJA, FEBRUÁR 14. Ha esetleg így nem ismerôs egyes olvasóknak, akkor úgy is mondhatjuk, hogy Valentin nap. Szent Bálint napjával kapcsolatban sok érdekes dologról beszélhetünk, elôször is tiszteletének kialakulásáról. Valójában (legalább) két azonos nevû személyrôl van szó, mind a ketten a 3. században lettek vértanúk. Egyikük római pap volt, másikuk Terni város püspöke. Feltehetôleg az elôbbi, a 269. február 14-én kivégzett római pap lett a szerelmesek védôszentje, akinek szokása volt, hogy a római ifjú házaspárokat saját kertjébôl szedett virágcsokorral örvendeztette meg. Más monda szerint, mielôtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönôre vak leányának visszaadta a látását. Mielôtt kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: A Te Bálintod. Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A Bálint-napnak pogány gyökere is ismert. Az ókori Rómában két vallásos ünnep is létezett, a Lupercalia és a Februa. Ezeket az ôsi eredetû pásztorünnepeket február között tartották. A Lupercalia tisztító szertartásokból és termékenységi rítusokból állt, a Februa szertartásai ugyanakkor a megtisztulás etruszk eredetû istenéhez, Februushoz kapcsolódtak. Ezen szokásokról, illetve istenrôl kapta a nevét a február hónap. Az egyház e szokások helyett Szent Bálint személyében kívánt védôszentet adni a házasságra készülôknek. Gelasius pápa 496-ban rendelte el, hogy Szent Bálint napját február 14-én ünnepeljék. Így vált a jegyesek és fiatal házasok védôszentjévé a 14. századtól Angliában és Franciaországban. A 19. században már üdvözlôkártyákat is küldtek egymásnak a szerelmesek ezen a napon. Közösségi hírek Kevéssé ismert, hogy a magyarországi németek közt Szent Bálint igen népszerû volt. Bálint freskója látható ma is Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén. Bólyban van az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápolna. Cikó központjában régi kereszt áll, két oldalán német öltözetben Szent Vendel és Szent Bálint. Nem csak az ország német, hanem magyar lakói is ismerték az ünnepet. (Ez olvasható az Érdykódexben is.) A nyavalyatörésre (epilepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkeresztet, vagy más néven frászkeresztet, mivel Szent Bálint az ô védôszentjük is. Sokféle magyar, népi babona is kapcsolódik ehhez a naphoz. Azok a lányok, akik a Bálint nap elôtti éjfélkor a temetôbe mennek, megláthatják leendô férjüket, mert a szellemek megjelenítik. Ehhez egy dalocskát kell énekelni, és tizenkétszer kell elmenni a templomig. A szerelmesek ünnepén több taktikát alkalmaztak elôdeink azért, hogy megszerezzék és megôrizzék szerelmeiket. Így például olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele fog szeretni ezen ügyeskedést végzô lányba. Akik pedig nagyon szerelmesek, és azt akarják, hogy szerelmük örökös legyen, egymás hajának szálait süssék tésztába, és közösen egyék meg. Bálint napi idôjóslás: ha ezen a napon hideg, száraz idô van, akkor jó lesz az évi termés. Bízom benne, hogy ezentúl Bálint napról nemcsak rózsaszín, szívecskét tartó plüssmacik jutnak kedves olvasóm eszébe! Bozókiné Antal Rita (Forrás: katolikus.hu, gazlap.hu, wikipedia.hu) TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! A Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány 2008-ban az Önök adójának 1 %-ából forint támogatáshoz jutott. Köszönjük adófelajánlásaikat! A Közalapítvány eddigi mûködése során az Önök segítségével támogatni tudta az Óvodát, az Iskolát, az Idôsek Napját, A Baktay Ervin Múzeumot, az Ófalu rehabilitációs programot (a régi házak homlokzatának felújítását), A Falu Karácsonya rendezvényt, valamint a Duna Ünnepet. A támogatások odaítélésérôl minden alkalommal a négytagú kuratórium döntött. Kérjük Önöket, 2009-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. adószáma: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám Nyitvatartási idô: péntek: 15-19, szombat: óráig EMLÉKEZETES GYERMEKMÛSOR Évek óta vártunk rá: most végre megvalósult. Decemberben Sólyom Tamás elôadómûvész és felesége igen színvonalas zenés-verses karácsonyi mûsort adott a kisoroszi gyerekeknek a könyvtárunkban. A sok ragyogó szempár önmagáért beszélt. Mi, felnôttek szeretjük, ha helyi ünnepeinken a gyerekek szerepelnek, de arra nem gondolunk: ha nincs példakép akirôl vegyék a mintát a gyerekek, akkor sokkal nehezebb helyzetben vannak. Most volt, és még máskor is kellene, hogy inkább errôl vegyék a jó mintát. Reméljük lesz még folytatása. MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ KÖNYVTÁRBÚTOROK Minek új bútor egy könyvtárba? Hisz jó a régi is, meg ma, amikor pénzszûkében van minden költségvetés, ilyesmire költeni? Szerencsére Kisoroszinak ez egy fillérjébe sem került (több mint ,- Ft-ról van szó), hisz a PMK (Pest KÖNYVTÁRI HÍREK Megyei Mûvelôdési Központ, Szentendre) fizette a kistérségi támogatások keretén belül. Azonkívül, ha már valaki a hétvégéjén veszi a fáradságot és ellátogat egy helyi könyvtárba, jólesik, ha kellemes, kulturált a környezet, úgy, ahogy a hely szelleméhez illik. Elhanyagolt, koszos, ütött-kopott környezetben az ember depresszióssá válik, s maga is hajlamos lesz a slamposságra, s ezt a gyerekek is hamar megszokják, mint rosszat. Ezért nem mindegy, hogy milyen környezetben ülünk le. Mint ahogy a képek is mutatják, ezek gyönyörû, igazi fenyôfából készült bútorok, kellemes a tapintásuk, kényelmesek a fotelek, s az olvasóasztal is ideális a négy fenyôfa székkel, az öt polcról nem is beszélve, melyek egyáltalán nem görbülnek le a könyvek súlya alatt, mint a silány pozdorja. Mint látható, a gyerekek azonnal boldogan vették birtokba. De nem könnyû a jövô: ezzel az olvasóasztallal kezdjük majd meg elcsábítani a számítógépek képernyôi elôl a fiatalokat. NÉZZÉK MEG AZ ÚJ KÖNYVEKET! Törzsolvasóink már rávetették magukat az új könyveket külön is bemutató polcokra, s most a Kedves Újságolvasót is hívom: nézze meg, jöjjön el hozzánk, igazi könycsemegéket is fog találni! Kevés a hely ahhoz, hogy mindegyiket részletesen bemutassam, de fôleg a kisgyerekes szülôk figyelmébe ajánlom a (nagyon drága) szép meséskönyveket, ismeretterjesztô albumokat, de a felnôttek számára is vannak bestsellerek, komoly tanulmánykötetek, és nívós szépprózai mûvek. Tessék eljönni, a két helyi vendéglô között épp útba esik! Minden kedves Olvasóját szeretettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros 6

7 2009. február Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek SZÁNTHÓ IMRE: PINGVIN-SZIGET II. RÉSZ Én lefestettem Bélát, amint éppen fest; az ölében egy készülô képe. Te Api, írd alá a neved és rajzolj is valamit rá, legalább lesz egy kollektív képünk, egy közös alkotás. Eredeti Apáti-rajz egy Szánthó karikatúrán. Elôször lerakodunk Béla bácsinál, ô Kovács Juli néninél lakik Pirk Jánossal, egy töpörödött néninél, de kinek vaskemény a fogása, mert hosszú évekig ô maga patkolt lórúgta férje helyett. Nála laknak most a kis tisztaszobában, itt a Duna-parton. A kovácsmûhely, mint hitehagyott templom, árván búslakodva omladoz. A tört ablakú ajtót, a tüzet felejtett fújtatót és a néma üllôt csirkék birtokolják. Birtoklásuk pecsétje mindenütt ott fehérlik, sárgít. A déli napsütésben, a mozdulatlan csendben a harangozás oly intenzív, hogy szinte meglöki fülünk. Ebédelni a volt papszakácsnéhoz mentünk, oda voltunk abonálva, Conrád Gyula bácsi, a hajdan világjárt rézkarcmetszô mûvész ott is lakott a vendégszobában, mi fiatalok pedig egyik katonapajtásom szüleinél az üres szobában, szalmán, legényesen. A falakon rajzaink, festéseink alkalmi, naponként változó tárlata. A szôlôlugas alatt volt terítve nap mint nap, délben és este. Ízes, finom, bôséges gasztronómiai remeklések voltak a tyúklevesek, rétesek, halászlevek, túrós csuszák, fánkok, sült húsok, székely káposzták, palacsinták. Vegyenek kedveskéim, tessék, tessék! kínál a hölgy kedvesen, mintha éppen a plébániára betévedt kanonokok vagy esperesek lennénk látogatóban. Isteni finom ez a meggyes pite, kedves asszonyom, ilyet a Hotel Ritzben se ettem Párizsban, mikor feleségemmel utoljára ott jártunk a harmincas években... Majd ha lesz szíves, a receptjét elkérném. Nagyszerú: pikáns és édes is, zamata van, a tésztája is remekül átsült, és az illata felséges. Jó mondjuk mi, a srácok, és tömjük a fejünk. Nagybányán, a Rózsa cukrászdában is jól csinálták a pitéket, mi festôk oda jártunk, hitelt is kaptunk, meg képeket adtunk cserébe. Olyan világ volt ott, hogy mesébe illett! így Apáti. Jó volt, igaz, de ez is nagyon finom dicséri Pirk Janó. Tessék, kedveskéim, lehet, tessék, van még bôven, tessék fogyasztani bátran. A darazsak is felfedezték a cukorporos, illatos csemegét, mint settenkedô, járó prímások, egyre többen muzsikáltak zömzögve az asztalunknál. Fiúk, Imre talált egy szigetet. Hol? A Dunában. Visegrád felé, a szigetcsücsöknél. Volt egy barátom, bankigazgató, az még a békében vett egy sziklás szigetet az Adrián, le is fényképeztette, és levelezôlapot is nyomatott róla fûzi a szót Gyula bácsi. Van egy ötletem, írjunk a szentendrei múzeumba, az igazgatónak egy lapot, és rajzoljuk rá a szigetet! Hisz levlapot mi is tudunk csinálni. Rajzoltam egy nagyobbacska zátonyt, rá egy pingvint, így lett a rajz után Pingvín-sziget. Miért éppen Pingvin-sziget? kérdezi kopasz, tarkóig érô homlokát ráncolva Conrád papa. Gyula bácsi, arra gondoltam, hogy a sok festô között kevés a fóka; na már most: Fóka-sziget, ez nem hangzik olyan jól, mint a Pingvin-sziget, aztán meg ezt jobban is lehet rajzolni, kedvesebb is, népszerûbb is. Igaz, elegánsabb is, és jobban is mondható így egy másik hozzászóló. Lejövünk a nyáron Bécsbôl majd Luluval a Pingvinszigetre, a festôk szigetére, motorcsónakkal, egy-két napra... Esemény lesz Európában a pingvin-szigeti juniális festôversenye; száz aktmodell a szigeten és festôk százai festik, milliomosok meg körbeállva rá-rálicitálnak: ezer dollár, négyszáz font, hétszáz márka, ötezer márka, hétszáz frank, ötezer dollár...! Nevetünk, és közben készül a levlap; megírjuk, aláírjuk: Üdvözlet a Píngvin-szígetrôl. A levlapot elvitte a posta; a nyarat elkergette az ôsz. A képekbôl, amiket festettünk, kiállítottak a Ferenczy Károly Múzeumban, majd e kiállítás anyagából, Pirk János képeibôl önálló kiállítás is lett Budapesten. Ma már Apáti Béla, Conrád Gyula és Pirk János csak emlékünkben él, mi, többiek pedig távolabb vagyunk egymást ól, mint az a nyár, mikor cseresnyésrétes-ebédeken és cimbalmos, borozós estéken a nagy Duna szigetén, Kisorosziban a pingvines szigetkérôl ábrándoztunk. Kiadványok, weboldalak készítése névjegykártya, szórólap, prospektus, termékcímke, naptár, újság, könyv, plakát, matrica, DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: molinó, sajtóhirdetés, reklámtábla, cégtábla, autóreklám, weboldal, webáruház, weboptimalizálás, webtárhely, stb. Duotone Kft Kisoroszi, Rigó utca 19. Telefon/fax: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil:

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám Következô összeállításunkban a magánszemélyek számára általunk leglényegesebbnek vélt jövedelem és adózási információkat foglaltuk össze, a január 1-én hatályos jogszabályok alapján. 1. MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM MI MENNYI 2009-BEN? 2. A DECEMBER 31-ÉT KÖVETÔEN MEGÁLLAPÍTOTT NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERÛ ELLÁTÁSOK 3. ÁLLÁSKERESÔK TÁMOGATÁSA, VÁLLALKOZÓI JÁRADÉK, KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS 4, VÁLLALKOZÓI JÁRULÉK Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képezô jövedelmének 4%-a Nem kell vállalkozói járulékot fizetni annak, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált, továbbá aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejûleg munkaviszonyban is áll, vagy oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat. 8

9 2009. február Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek 5, MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL FIZETENDÔ KÖZTERHEK A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képezô jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítô tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén is 9,5 százalék nyugdíjjárulékot fizet Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak azon biztosítási jogviszonyban kell megfizetni, ahol heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás van. 6, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 4.500,- FT/HÓ (150,- FT/NAP) Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítô tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítô tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. 7, ADÓSÁVOK, ADÓKEDVEZMÉNYEK 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 76. szám 8, PÉNZBELI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOK 9, MUNKANAP ÁTHELYEZÉSEK TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ! NE HAGYJA VESZNI! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházaknak. GM Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház Szeretettel kérjük adójának 1%-át a Református Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével. Köszönjük! 10

11 2009. február Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek A Fôtér ABC februári akciói: UHT tej, 1,5% 1 l 159 Ft Meggy Márka, 0,25 l 49 Ft + üveg Tea, filteres 75 Ft Kölesgolyó, bio 229 Ft Delikát ételízesítô, 75 g 129 Ft Akciónk a készlet erejéig érvényes. Rácz Fogadó februári nyitva tartása: szombat-vasárnap 8-21 óráig. Idén is várjuk szeretettel Torkos Csütörtökön! Étel és ital együttes fogyasztása esetén 50% kedvezmény a végösszegbôl. Idôpont: február 26 csütörtök Asztalfoglalás: hétközben , hétvégén SÍ ÉS SNOWBOARD SZERVÍZ A BALÁZS kerékpárboltban Cím: 2000 Szentendre, Elôd utca 2/a. Telefon: Leányfalui Strandés Termálfürdôben a kisoroszi lakosok lakcímkártyájuk felmutatásával az alábbi kedvezményekre jogosultak szept. 1-tôl ápr. 30-ig: napijegy: 900 Ft 7 alk. bérlet: 5400 Ft 20 alk. bérlet: Ft Telefon: 26/ Bízza szakemberre sílécét, Snowbord-ját, Kerékpárját! Téli nyitva tartás nov. 1-tôl febr. 28-ig: hétfô-péntek: 8 16, szombat: 9 12 Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon: Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok - sóder - mész - cement (magyar, import) téglák (Porotherm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák - tetôfedôanyagok - gipszkarton Baumit termékek zsalukô - járdalap - pázsitrácskô térburkolókô - terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H-P: 7-16-ig, Szo: 7-12-ig 11

12 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó február Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Rendôrség Vadászi László Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: , K: Sz: , Cs: Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 óráig Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H P: 8 17 Tahitótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Könyvtár és internet Nyitva: P: 15 19, Szo: Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Tavasszal nyit újra! Nyitva: péntek ig szombat-vasárnap ig Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 01. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Elôzetes bejelentkezésre is. Falugazdász Losonczi Zoltán Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László Duna u. 2. Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján Hirdetési árak: apróhirdetés 240,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 750,- Ft 1/8 oldal 1.500,- Ft 1/4 oldal 3.000,- Ft 1/2 oldal 6.000,- Ft 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. Államilag elismert DAJKA, GYÓGYPEDA- GÓGIAI és PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS- KÉPZÉS Budapesten. KASZA KÉPZÔ % : NYSZ: NE HOZZA HOZZÁNK! HÛTÔJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT, MIKRÓJÁT, SZÁRÍTÓGÉPÉT, VILLANYBOJLERÉT... MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK! INGYENES KISZÁLLÁS VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG ÉS A DUNAKANYAR-PILIS TERÜLETÉN HIBABEJELENTÉS-INFÓ NON-STOP Guelmino Bt. Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: március 7-8, április 4-5, május 9-10, június 6-7, július 4-5. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. 12