JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január"

Átírás

1 JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről január

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V /2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító szám: V0337 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Kuti Anna osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit számvevő Jakubcsák Jenő számvevő tanácsos Laki Dóra számvevő tanácsos Pappné Szamosi Éva számvevő tanácsos Szólya Ildikó számvevő tanácsos Csepreginé Tancsik Erzsébet számvevő tanácsos Kenéz Sándor irodavezető, főtanácsadó Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő tanácsos dr. Pataki Magdolna számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos, tanácsadó Domonkosné Kurilla Edit számvevő tanácsos dr. Király László számvevő tanácsos, tanácsadó Nyikon Zsigmondné számvevő tanácsos Salamin Viktor számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a szakképzési struktúra szerepéről a munkaerő-piaci igények kielégítésében sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0338 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0439 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0449 Jelentés a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 0510 gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0540 Jelentés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0543 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0550 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0628 Tájékoztató az európai uniós támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0641 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0724 Tájékoztató az európai uniós támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről 0727 Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök 0731 hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés a közmunka programok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának 0732 ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Munkaerőpiaci Alap működési rendszere A foglalkoztatáspolitikai célok megjelenése az Alap működését meghatározó szabályozásban Az Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása, az alapszerű működés költségvetési feltételei Az Alappal való rendelkezés, az alapszerű működés megvalósulása Az Alap pénzeszközeinek szakmai célok szerinti felhasználása A passzív ellátási rendszer A foglalkoztatási alaprészből finanszírozott aktív eszközök A központi keret terhére indított munkahelyteremtést segítő programok és munkahelymegőrző támogatások A decentralizált keretből finanszírozott támogatási eszközök A foglalkoztatás bővítését célzó egyéb foglalkoztatáspolitikai eszközök A szakképzési célú kifizetések felhasználása Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre fordított pénzeszközök felhasználása Az Alap működésének kontrolljai A működés irányítása, szervezeti és létszám feltételei Az ellátások és támogatások ellenőrzési rendszere Az informatikai kockázatok kezelése A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése 73 1

5 MELLÉKLETEK 1. Észrevételek 2. A foglalkoztatást elősegítő támogatások az Flt., illetve a vonatkozó rendelet alapján 3. A foglalkoztatást elősegítő támogatási rendszer főbb változásai 4. A munkaerőpiaci prognózisok és a tényadatok alakulása között 5. A Munkaerőpiaci Alap bevételeinek alakulása 6. A Munkaerőpiaci Alap kiadásainak alakulása 7. Az MPA felhasználásának központi döntési mechanizmusa 2007-ben 8. Az Alap kiadásai az aktív kiadások részletezésével 9. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből finanszírozott foglalkoztatást elősegítő és képzési támogatások kiadásainak megoszlása 2006-ban 10. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből finanszírozott foglalkoztatást elősegítő és képzési támogatások létszám megoszlása 2006-ban 11. A munkaerőpiaci szervezet létszámadatai 12. A szakképzési hozzájárulás teljesítése, felhasználása és ellenőrzése 13. Informatikai biztonsági problémák FÜGGELÉK 1. Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis működésének tapasztalatai 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áe. ÁFSZ Áht. AM Ámr. APEH Art. ÁSZ Ber. EMMA ESZA EU EURES FA Fbtv. Fck FEOR FEUVE FH Fktv. Flt. FMM FSZH HEFOP ILO IR ITB Ket Kkv. KSH MAT MEV MKIK GVI MNJ MPA évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól (hatályos november 1-ig.) Állami Foglalkoztatási Szolgálat évi XXXVIII. törvény az államháztartásról szóló Alkalmi Munkavállalói Könyv 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi XCII. törvény az adózás rendjéről Állami Számvevőszék 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis Európai Szociális Alap Európai Unió Európai Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási alaprész évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről Felnőttképzési célú keret Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Foglalkoztatási Hivatal évi CI. törvény a felnőttképzésről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (korábban FH) Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Integrált Információs Rendszer Informatikai Tárcaközi Bizottság évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Kis- és középvállalkozás Központi Statisztikai Hivatal Munkaerőpiaci Alap Irányító Testület Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési rendszer Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet Munkanélküli járadék Munkaerőpiaci Alap 3

7 MÜT Munkaügyi Tanács NFA Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv NFI Nemzeti Felnőttképzési Intézet NFT Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) NSZFI Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet NSZI Nemzeti Szakképzési Intézet OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OÉT Országos Érdegyeztető Tanács OFA Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFKT Országos Felnőttképzési Tanács OGY Országgyűlés OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium OMAI Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság OMMF Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OSZT Országos Szakképzési Tanács OTMR Országos Támogatási Monitoring Rendszer Péptv évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról PIR Pénzügyi Információs Rendszer Pftv évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról RFKB Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Szht évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Szoctv évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Szt évi LXXVI. törvény a szakképzésről TAJ Társadalombiztosítási azonosító jel TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program Tbj évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Aktivitási szint (aktivitási ráta, aktivitási arány) Alaprész Álláskeresők / munkanélküliek ellátása (passzív eszközök) Bérgarancia alaprész Csekély összegű de minimis támogatás Csoportmentességi rendelet A munkanélküliség megelőzésére és kezelésére, a munkahely megőrzésére és a foglalkoztatottság emelésére szolgáló, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek, a munkanélkülieknek és a munkában állóknak nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások (pl. közvetítés), képzések és átképzések, valamint a foglalkoztatásukat elősegítő támogatások (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény). A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül. A korábbi öt elkülönített állami pénzalap (Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, Foglalkoztatási Alap, Szakképzési Alap, Rehabilitációs Alap, Bérgarancia Alap) összevonásával létrehozott Munkaerőpiaci Alap meghatározott céljai szerinti kiadási jogcímek. A munkanélkülivé válást megelőző négy év alatt legalább 365 napig munkaviszonyban állt álláskereső/munkanélküli részére járó, legfeljebb 91 napig az átlagkeresettől, azt követően a legkisebb munkabér nagyságától függő pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék/segély, költségtérítés). A munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében az évi LXVI. törvényben foglaltak alapján, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknek a munkavállalóikkal szembeni bértartozásának megelőlegezését finanszírozó jogcím (Flt (3) bekezdés d) pont). Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás. A rendelet értelmében a csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatások egy vállalkozás esetében három év alatt nem haladhatták meg (a évet megelőzően) a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. A Bizottság december 5-i 2204/2002/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról. A rendelet alapján a munkaadónak nyújtott támogatás halmozható más állami vagy közösségi támogatással ugyanazokra a költségekre, de a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bruttó bérköltségek 100%-át, valamint bármely hároméves időszak alatt a 15 M euró értéknek megfelelő forintösszeget. 5

9 EURES Foglalkoztatási alaprész Foglalkoztatási ráta (foglalkoztatottság) Foglalkoztatott Európai Foglalkoztatási Szolgálat, az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítésére létrehozott tanácsadó és információs hálózat. A Munkaerőpiaci Alap azon kiadási jogcíme, melyből a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a nem az ÁFSZ által végzett munkaerőpiaci szolgáltatások, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének működtetése, a megyei munkaügyi tanácsok működéséhez való hozzájárulás, valamint a keresetpótló juttatással kapcsolatos postaköltségek finanszírozása valósul meg (Flt (3) bekezdés c) pont). A foglalkoztatottak aránya a vagy a éves népességhez viszonyítva (KSH). A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a mutatót a éves korcsoportra közli. A KSH megkérdezésen alapuló munkaerő felmérésében foglalkoztatottnak számít az adott héten legalább egyórányi, jövedelmet biztosító munkát végző, vagy munkával rendelkező, de átmenetileg nem dolgozó (pl. beteg, szabadságon levő) személy (KSH munkaügyi statisztika). Gazdaságilag aktív népesség A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (forrás: KSH munkaügyi statisztika). Gazdaságilag nem aktív népesség (inaktívak) GFS egyenleg IDEA Képzési alaprész Kirendeltségi terhelési mutató Azon személyek, akik sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek közé nem sorolhatók (pl. tanulók, nem dolgozó nyugdíjasok, háztartásbeliek, gyermekgondozási ellátást igénybe vevők). Az államháztartás pénzügyi műveletei elszámolásának nemzetközi módszertana (Government Finance Statistics IMF) szerint számított folyó bevételek és folyó kiadások egyenlege. Az államháztartás és alrendszereinek pénzügyi pozícióját GFS szemléletben értékelik. A pénzügyi ellenőrzést támogató programcsomag. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvény által meghatározott juttatások, támogatások, programok, valamint a szakképzés fejlesztését célzó közalapítványok támogatására használható fel. Az alaprész rendeltetése a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac által igényelt, korszerűen képzett szakemberek számának növelése, szakképzettségük, tudásuk továbbfejlesztése a gazdasági fejlődés, a hatékony foglalkoztatás érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatásának finanszírozása (Flt (3) bekezdés e) pont). A kirendeltségen folyó jellemző, kiválasztott tevékenységek (az álláskeresési ellátásokra való jogosult- 6

10 ság megállapítása mellett például a bértámogatás, a közhasznú munkavégzés támogatása, a közvetítések stb.) súlyozott, korrigált esetszámainak összege és a kirendeltségi létszám hányadosa. Kockázatkezelés Másodlagos munkaerőpiac Munkanélküli Munkanélküliségi ráta Működési alaprész Nyílt (elsődleges) munkaerőpiac Lefedettségi mutató Regisztrált munkanélküli/álláskereső Rehabilitációs alaprész Szolidaritási alaprész Vállalkozói alaprész A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezők azonosítása, elemzése és a kockázatokat csökkentő, megszüntető intézkedések meghozatali rendjének meghatározása, az intézkedések megtétele (217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 145/C.. Szerint). Az elsősorban a közszféra és a non-profit szektor által biztosított, jellemzően foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásával támogatott munkahelyek kereslete és kínálata (pl.: közhasznú foglalkoztatás, közcélú munka, közmunka). A megkérdezésen alapuló munkaügyi statisztikában az a megkérdezett személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg van távol, a kikérdezést megelőző 4 héten aktívan keresett munkát, a kikérdezéskor két héten belül munkába tudna állni, illetve talál munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd (KSH). A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya (forrás: KSH munkaügyi statisztika). A munkaügyi szervezet részére a vonatkozó törvényekben meghatározott feladatok ellátására, az intézményrendszer fejlesztésére, valamint a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeit kezelő szervezet működtetésére és fejlesztésére szolgáló kiadási jogcím (Flt (3) bekezdés g) pont). A munkahelyeknek a gazdaság független szereplői között kialakuló kereslete és kínálata. Az ellenőrzött támogatások aránya az adott évben a támogatásokra fordított kiadások összegéhez viszonyítva. A munkaügyi központoknál nyilvántartásba vett munkanélküli. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások fedezetét biztosító kiemelt előirányzat (Flt (3) bekezdés f) pont). A munkanélkülieket az Flt. alapján megillető ellátások fedezetét biztosító kiadási jogcím (Flt (3) bekezdés a) pont). Az álláskeresővé vált vállalkozók ellátására, támogatására szolgáló kiadási jogcím (Flt (3) bekezdés h) pont). 7

11 8

12 JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A foglalkoztatottság alakulása alapvetően befolyásolja a lakosság szociális és gazdasági helyzetét, és az állami bevételek keletkezése szempontjából is meghatározó. Az ezredfordulót követő években a foglalkoztatottság alakulását Magyarországon ellentétes hatások befolyásolták: míg a gazdasági növekedés mintegy 4%-os üteme az emelkedés irányába hatott, addig a nyugdíjkorhatár 1998-tól történő megemelése, valamint a sorkatonai és polgári szolgálat től való megszüntetése csökkentő hatást gyakorolt. Magyarországon a foglalkoztatottság elmarad az Európai Unióra jellemző szinttől, a év közötti népességen belül a foglalkoztatottak 57,3%-os aránya több mint hét százalékponttal volt alacsonyabb második negyedévében az EU-25 országok átlagánál. Jelentősek a munkanélküliség strukturális feszültségei, a népesség korés területi csoportjai közötti különbségek. A régiónként mért munkanélküliségi ráta szélső értékei (Közép-Magyarországon 5-5,2%, Észak-Magyarországon 10,6-11,0%) közötti 1:2 arány fennmaradt. (forrás: Főbb munkaügyi folyamatok, január-december KSH, április) 9

13 17BBEVEZETÉS A KSH a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében a munkanélküliség kimutatásának egyezményes módszerét követi, reprezentatív lakossági felmérés segítségével határozza meg a munkanélküliek számát és a munkanélküliségi rátát. A munkaerőpiaci szervezet ettől eltérő módon, a megyei (regionális) munkaügyi központok nyilvántartási adataiból számolja a mutató értékét, amely módszertani eltérés miatt a KSH mutatójánál rendszerint kedvezőtlenebb képet mutat. A munkájukat elvesztők ugyanis az ellátások, támogatások feltételeként nyilvántartásba vetetik magukat, de munkalehetőség híján egy részük nem is keres állást. Ők a munkaerő-felmérés (KSH) szerint nem munkanélkülinek, hanem inaktívnak számítanak. A foglalkoztatás elősegítését, a munkanélküliség megelőzését, kezelését és a képzési rendszer fejlesztését finanszírozó forrásokat 1996-tól 1 a MPA tartalmazza. Az MPA célja a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélkülivé vált személyek átmeneti pénzbeli ellátása, az alkalmazott eszközök (munkaerőpiaci szolgáltatások, támogatások, ellátások) fedezetének biztosításával és a feladatot ellátó szervezeti rendszer kiadásaihoz való hozzájárulással. Az egyes felhasználási célok szerint elkülönített alaprészek közül a szolidaritási alaprész a passzív (munkanélküli járadék/álláskeresési támogatás, segély) ellátások, a foglalkoztatási alaprész a foglalkoztathatóságot elősegítő és a foglalkoztatást támogató, aktív eszközök forrását biztosítja. A bérgarancia alaprészt a felszámolás alatt álló vállalkozások munkavállalói munkabérének megelőlegezésére fordítják, a képzési alaprészből a képzési rendszer fejlesztéséhez, a gyakorlati képzés eszközfejlesztéséhez járulnak hozzá. A rehabilitációs alaprész a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési esélyeinek növelését szolgálja. A vállalkozói alaprész a munkanélkülivé vált vállalkozók ellátását, támogatását, a működési alaprész a szervezet működését, fejlesztését biztosítja. Az MPA működésének feltételeit elsősorban a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.), a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (Szt.), a Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (Szht.), a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.), valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) szabályozza. Az alaprészek nagyságát a költségvetési törvények határozzák meg. Az Alappal a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelkezik, aki ezen jogát az előírások szerint megosztva gyakorolja a munkaadók, a munkavállalók és a Kormány képviselőiből álló testülettel, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületével (MAT), illetve a képzési alaprész tekintetében az oktatásért felelős miniszterrel. Az Alapot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi, majd a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban szaktárca) kezelte, pénzeszközeinek felhasználásáról a szaktárca, az oktatási ügyekkel foglalkozó minisztérium és az állam jogszabályban kijelölt foglalkoztatási szervei gondoskodtak. A munkaügyi központok és kirendeltségeik a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 A Munkaerőpiaci Alapot a korábban öt elkülönített állami pénzalap (Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, Foglalkoztatási Alap, Szakképzési Alap, Rehabilitációs Alap, Bérgarancia Alap) összevonásával hozták létre. 10

14 17BBEVEZETÉS (FSZH, 2006 végéig Foglalkoztatási Hivatal, FH) szakmai irányításával, koordinálásával juttatták el a kedvezményezetthez az ellátásokat, támogatásokat. Az MPA-ra vonatkozó előírások 2004-től bevezetett módosításai érintették az Alap működésének, működtetésének szinte minden területét, így az MPA céljait (pl. EU-s programok társfinanszírozása), a forrásokat (pl. a vállalkozói járulék bevezetése), a foglalkoztatást elősegítő aktív (pl. normatív járulékkedvezmények alkalmazása) és passzív (munkanélküli/álláskeresési ellátások) eszközöket. A munkanélküliség megelőzésére, kezelésére alkalmazott foglalkoztatáspolitikai eszközöket az Alap mellett más forrás is finanszírozza, ugyanakkor az Alap forrásai az eszközökön kívüli felhasználást (pl. szociális cél) is fedeznek. Az eszköztárat nem csak a munkaerőpiaci szervezet működteti, a szervezet viszont az Alap bevételeinek felhasználásán kívüli tevékenységet (pl. HEFOP programok) is végez. A szervezet működési költségeit az Alapon kívüli (EU-s) források is fedezik. Az Alap bevételei a évi 241,6 Mrd Ft-ról 2006-ban 311,5 Mrd Ft-ra, 28,9%-kal emelkedtek, a kiadások a évek között 244,6 Mrd Ft-ról 289,5 Mrd Ft-ra, 18,4%-kal nőttek. Az ÁFSZ-nél nyilvántartott munkanélküliek száma 2004 januárjában 388 ezer fő, 2007 januárjában 439 ezer fő volt, közülük 131 ezren, illetve 162 ezren részesültek passzív ellátásban. A munkaügyi központokban és a kirendeltségeken a nyilvántartott álláskeresőkön kívül további 96 ezer fő, illetve 56 ezer fő kapott támogatást valamelyik aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz alkalmazásával. A Munkaerőpiaci Alap működését átfogóan 1999-ben és 2003-ban ellenőriztük. Évenkénti ellenőrzéseink az Alap éves költségvetési törvényjavaslatának véleményezésére és a költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatok értékelésére irányultak. Témaellenőrzés keretében a szakképzési struktúra szerepét a munkaerő-piaci igények kielégítésében és a közmunka programok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulását vizsgáltuk 2. A Rehabilitációs Alaprészből nyújtott támogatások, a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulását, valamint a Képzési Alaprészből a szakiskolák részére nyújtott támogatások, a szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználását részleteiben jelenlegi ellenőrzésünk során nem vizsgáltuk, mivel e források hasznosulásáról önálló ÁSZ ellenőrzések szólnak 3. A jelen ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az MPA jogszabályban előírt feladatainak a foglalkoztatáspolitikai célokkal összhangban történő teljesítéséhez a rendelkezésre álló források célszerű 2 Lásd a fedlap belső oldalán a témához kapcsolódó eddig elkészített számvevőszéki jelentések felsorolását. 3 Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről (0731), A szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználásának eredményessége témaszám:

15 17BBEVEZETÉS felhasználásával a Munkaerőpiaci Alap szabályozási, szervezeti és költségvetési háttere megfelelő feltételeket biztosított-e; az Alap felhasználásának döntéshozatali mechanizmusa, az Alap felett rendelkező minisztérium(ok) belső kontrollrendszere, a munkaerőpiaci szervezet intézményi, személyi, informatikai és pénzügyi feltételei eredményesen járultak-e hozzá az MPA célszerű működtetéséhez, a feladatok hatékony ellátásához; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai miként hasznosultak. Az MPA működését a évek folyamatai alapján értékeltük, kitekintettünk I. félévére is. Az Alap létrehozásához, működtetéséhez fűzött célok megvalósulását, a szakmai feladatok ellátását az Alap bevételeinek és kiadásainak elemzésével, valamint az egyes alaprészek, illetve foglalkoztatáspolitikai eszközök vizsgálatával értékeltük. Az aktív eszközök alkalmazását a foglalkoztatási alaprész keretei (központi, decentralizált és felnőttképzési célú) felhasználásának ellenőrzése alapján minősítettük. A konkrétan vizsgált munkahelyteremtő és munkahelymegőrző programokat véletlenszerű mintavétellel választottuk ki. Az ellenőrzés lefolytatásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény, különösen annak 1. (2) bekezdése, a 2. (3), (5), (6) bekezdése, a 16.. (1) bekezdése, 17. (3) bekezdése, valamint a 21.. (3) bekezdésében foglaltak együttesen képezik. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumot felügyelő miniszternek, akik észrevételt nem tettek. Levelüket az 1/a. és 1/b. sz. melléklet tartalmazza. 12

16 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Munkaerőpiaci Alap (MPA) a mindenkori foglalkoztatáspolitikai célkitűzések megvalósításának egyik meghatározó eszköze. Az MPA feladata az elsősorban a munkaerőpiac szereplőitől származó bevételeknek a munkaerőpiacra való hatékony visszaforgatása, annak bővítése és eredményesebb működése érdekében. A nyilvántartott munkanélküliek száma a vizsgált időszakban kedvezőtlenül alakult. A 2004-ben 6,1%-os, 2006 elejére 7,8%-ra emelkedő munkanélküliségi ráta május-júliusra 7%-ra mérséklődött. A munkaügyi kirendeltségek 2004-ben átlagosan 376 ezer fő, 2005-ben 410 ezer és 2006-ban 393 ezer fő álláskeresőt tartottak nyilván. Az álláskeresők között kis mértékben (mintegy 1,5%-kal) csökkent az ellátásokban részesülők átlagos aránya, és ezzel együtt a passzív ellátásoknak a kiadásokon belüli aránya. A munkanélküliséget jellemzően rövid távon egyes támogatási formáiban közvetlenül mérséklő aktív eszközökre az időszakban az Alap kiadásainak változatlan részét, 42%-át fordították. A hosszabb távon is ható, a területi, kor szerinti és szakmai egyenlőtlenségeket tompító képzésekre, humán szolgáltatásokra, a munkaerő keresletét befolyásoló beruházások támogatására az összes kiadás mintegy 6%-át használták fel. A támogatások munkanélküliségre gyakorolt kedvező hatása azonban nem állapítható meg teljes körűen az Alappal rendelkező miniszter számára, mert nincs információja a közcélú munka támogatásának nagyságáról, a támogatással közcélú munkán és megváltozott munkaképességűként foglalkoztatottak teljes számáról. Az ellenőrzött évek kormányprogramjai, fejlesztési tervei 4, a Kormány foglalkoztatáspolitikai stratégiájaként elfogadott Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv (NFA) fő célként az EU teljes foglalkoztatottságot előirányzó stratégiájával összhangban a foglalkoztatási szint, a népesség munkaerőpiaci aktivitásának növelését jelölte ki. Az emelkedő munkanélküliséget, a tartóssá vált strukturális egyenlőtlenségeket a munkaerő kínálati oldalára ható, az Alap által korábban is működtetett eszköztár (munkanélküli ellátások, képzések, célzott foglalkoztatási támogatások) alkalmazásával kívánták kezelni. A kormányzati elképzelések jogszabályi módosításokban, új jogszabályokban és azok módosításaiban öltöttek testet. A változások a foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítása irányába hatottak, ugyanakkor az eszközrendszernek a módosított szabályok szerinti alkalmazása nem volt elegendő a munkaerőpiaci feszültségek feloldásához. A munkahely keresésére ösztönzött az ellátórendszerbe kerülés feltételeinek változása, annak feltételeként az álláskeresés vállalásának előírása, az ellátások folyósítási időszak alatti, kétszeri csökkentése. A feltétel azonban éppen a ma- 4 Nemzeti Fejlesztési Terv I., 100 lépés program, Új Magyarország Fejlesztési Terv 13

17 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gas munkanélküliséggel sújtott térségekben nem volt teljesíthető, módosítása után, 2007-től csak az ellátásban részesülő köteles a kirendeltséggel álláskeresési megállapodást kötni. Az ellátás csökkenő mértéke elsősorban a magasabb keresetűeket érintette hátrányosan, ezért álláskeresésre ösztönző hatása is a körükben érvényesült. A járulékkötelezettség emelése és az ellátások szabályozásának módosítása következtében a jövedelméhez képest arányában is magasabb járulékot fizető személy a munkahely elvesztésekor alacsonyabb szintű ellátásban részesül, mint korábban. A hátrányos helyzetűek (pl. pályakezdők, 45, illetve 50 éven felüliek, nyugdíj előtt állók) elhelyezkedésének elősegítésére 2005-től lehetővé tették a bér- és járulékkedvezmények alanyi jogú igénybevételét. Az új törvényekkel 5 az egymást a támogatás módjában, célcsoportjában átfedő eszközök köre bővült (például a pályakezdők, illetve az idősebb munkavállalók alkalmazásának támogatására az Flt., a Pftv. és a Péptv. is lehetőséget adott). A támogatások igénybevételének új lehetőségei a foglalkoztatást kedvezően befolyásolták, ugyanakkor a támogatások bonyolult rendszere az igénybevevők számára nehezen átlátható. A több jogszabály alapján is érvényesíthető kedvezmények együttes igénybevételének felső határáról (az Fbtv. kivételével) nem rendelkeztek, mert a munkáltatónál felmerült, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, járulékok 6 100%-át meghaladó támogatás igénybevételét EU-s jogszabály tiltja 7. A támogatási rendszerben az eligazodást segítette január 1-jétől az Flt. alapján nyújtható támogatások egyszerűsítése. A rendszer átlátását továbbra is nehezíti, hogy az Flt., a foglalkoztatási feszültségek, a munkanélküliség kezelésének alaptörvénye csak az általa szabályozott támogatásokra hivatkozik alkalmazandó foglalkoztatáspolitikai eszközként, és nem utal az új törvényekkel megállapított támogatási lehetőségekre. A stratégiaalkotás az Alapból támogatott szakképzési rendszer alakítására is kiterjedt (szakképzés-fejlesztési stratégia és intézkedési terv 8 ). A képzési rendszer fejlesztésére a képzés tárgyát, igénybevevőjét és nyújtóját, a képzés feltételeit érintő jogszabályi módosításokat hoztak. A munkaerőpiac és a szakképzés közötti szorosabb összhang megteremtése érdekében 2006 júliusától a két területet egyazon személy, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter irányítása alá helyezték évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (Pftv.), évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.), évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről (Fbtv.) 6 egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói járulék (együtt a bruttó bér 32%-a) és egészségügyi hozzájárulás /2002/EK rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról /2005.(V.31.) Korm. határozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről 14

18 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Alap működését a gazdálkodók befizetési kötelezettségeit megállapító előírások és a kiadásokat meghatározó költségvetési törvények ellentmondásosan befolyásolták. Az Alapba befizetést teljesítők kötelezettségeinek emelése többletforrásokat teremtett a foglalkoztatáspolitikai eszközök fokozott alkalmazásához. A többletforrások ugyanakkor az Alapot terhelő költségvetési befizetések növelését is fedezték, a szakmai kiadások összkiadáson belüli aránya nem emelkedett. Az aktív eszközök alkalmazásának új területeivel a miniszter és a MAT mozgástere csökkent. Az MPA bevételei, kiadásai és a pénzügyi tartalék változása M Ft , , , , , , ,0 Bevétel Kiadás Pü-i tartalék változás , Az Alap bevételei a évi 241,6 Mrd Ft-ról 2006-ban 311,5 Mrd Ft-ra, 28,9%-kal emelkedtek, a bevételek 98%-a járulék- és hozzájárulás befizetésből származott. A bevételek emelkedését a munkaerőpiac résztvevőinek, a munkaadóknak és a munkavállalóknak a kötelezettségek növelése miatt is megemelkedett befizetései eredményezték. Rövid távon, között az Alap kiadási szerkezete kis mértékben változott, és az éves kiadás 244,6 Mrd Ft-ról 289,5 Mrd Ft-ra, 18,4%-kal emelkedett. A három év alatt teljesített bevételek és kiadások különbözete az Alap pénzügyi tartalékát növelte. A szakmai alaprészek kiadásainak az összkiadásokon belüli aránya kis mértékben, 60%-ról 58%-ra mérséklődött. A működési alaprészre 2004-ben és 2006-ban is a kiadások 9%-át fordították, és 31%-ról 33%-ra nőtt az alaprészeken kívüli tételek aránya. Az alaprészekhez nem kötött előirányzatok költségvetési befizetés vagy pénzeszközátadás formájában a rehabilitációs foglalkoztatás hagyományos támogatását, szociális és egyéb célt, valamint az aktív eszközök új felhasználási területeit finanszírozták. A befizetés nem részletezett tétele (a munkanélküliek ellátó rendszerének változása miatti befizetés) felhasználására vonatkozó információk hiánya nem tette megállapíthatóvá, hogy a felhasználás megfelelt-e az Alap működési céljának (foglalkoztatási feszültségek kezelése). A munkaerőpiac kínálati oldalára koncentráló, rövid távon hatásos aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása a munkaerőpiacot be- 15

19 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK folyásoló tendenciák (lassuló ütemű gazdasági fejlődés) és egyéb intézkedések (sorkatonai szolgálat eltörlése, nyugdíjkorhatár emelése) ellensúlyozására nem volt elegendő. A hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci pozíciójában érdemi javulás nem mutatható ki, és a munkaerőpiacnak megfelelő képzettségű szakemberek rendelkezésre állásában sem történt előrelépés. A kiadások összetétele hosszabb távon vizsgálva, jelentősen megváltozott. A kiadások növekvő részét (1999-ben 7%-át, 2006-ban 33%-át) fordították a költségvetési törvényben meghatározott, alaprészeken kívüli jogcímekre. A kiadások megoszlása szolid., jöv.pótló, bérgar., vállalkozási alaprész foglalk. alaprész 2006 képzési alaprész rehab. alaprész 1999 működési alaprész M Ft alaprészeken kívüli kiadások A passzív jellegű az álláskeresők ellátásait fedező, a felszámolás alatti vállalkozások munkavállalóinak bérét megelőlegező kiadások összkiadáson belüli aránya az évi 57%-ról 2006-ban 32%-ra csökkent. Egy-egy százalékponttal emelkedett a képzési (6%-ról 7%-ra), illetve a működési alaprész aránya (8%-ról 9%-ra). Az aktív eszközökre, az alaprészeken kívüli felhasználásokat (pl. közcélú munka támogatása, EU-s programok társfinanszírozása, közmunka támogatása) is figyelembe véve, 1999-ben a kiadások 28%-át, ban pedig 41-42%-át fordították. Az aktív kiadások növekedési üteme a vizsgált időszakban a foglalkoztatási célokkal és a munkaerőpiaci igényekkel szemben a bevételek növekedési üteménél mintegy 9 százalékponttal volt alacsonyabb. Az Alappal rendelkezés jogának a foglalkoztatáspolitikáért felelős és az oktatásért felelős miniszter közötti megosztása az előírt megállapodások megkötése alapján megvalósult. A foglalkoztatáspolitikai eszközök felhasználásánál mind a MAT, mind a miniszter mozgástere, szerepe csökkent. A foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásánál a kiadási szerkezet változásával csökkent az érdekegyeztetésen alapuló önkormányzati testületi dön- 16

20 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK téssel felhasznált források aránya. Míg a foglalkoztatási és rehabilitációs alaprész felhasználásához kapcsolódó jogosítványok az ezredfordulót megelőzően a MAT részére az aktív kiadások közel 80%-a felett döntési hatáskört biztosítottak, ugyanezen jogokkal 2006-ban a MAT az aktív kiadások 39%-a felett dönthetett. Az aktív kiadási előirányzatok 42%-ának felhasználása a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter felügyelete alól is kikerült, ami ellentmond a miniszternek a foglalkoztatáspolitikáért viselt általános felelősségének 9. A képzési alaprésznek az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó felhasználásánál csorbult a területi szervek, az RFKB-k javaslattevő és döntéselőkészítő joga a decentralizált keret arányának (és ezzel nagyságának) a jogalkotó szándékánál jelentősen alacsonyabb mértékben történt megállapítása miatt. A decentralizált keret aránya a felét sem érte el az Szht-ban előírt kétharmadnak, ami a helyi sajátosságok figyelembevételét korlátozta 10. A szakmai alaprészek felhasználásánál a munkaerőpiaci szervezet figyelembe vette a foglalkoztatáspolitikai célokat. A képzési alaprészből fedezett támogatások alakulása és a munkaerőpiac igényei között konkrét összefüggés, összhang nem állt fenn. A foglalkoztatási alaprészben fölmerült kiadások három év alatt 147,7 Mrd Ft-ot tettek ki, az érintett létszám mintegy 630 ezer fő volt. A foglalkoztatásra hosszabb távon ható eszközökre, munkaerőpiaci képzésekre és a munkahelyteremtő beruházásokra 46,0 Mrd Ft-ot, az alaprész 31%-át fordították. Az alaprészen kívüli aktív eszközök között az EU-s programok társfinanszírozásához az Alap három év alatt 20,6 Mrd Ft-tal járult hozzá. A munkanélküliség megelőzését és kezelését célzó operatív programba (HEFOP 1.1) a munkaügyi központok közel 36 ezer főt vontak be. Az alaprész központi kerete kiadásainak (2004-ben 8,3 Mrd Ft, 2006-ban 10,8 Mrd Ft) növekvő arányát (27-46%-át) munkahelyteremtést és a munkahelymegőrzést támogató programokra fordították. A támogatások odaítélésénél a foglalkoztatási céloknak megfelelő, a vállalt létszámra vagy a foglalkoztatás időtartamára vonatkozó szempontokat érvényesítettek. A kedvezőtlen helyzetű térségek munkahelyteremtő beruházásait támogató programokban a keretet jelentősen meghaladó igény miatt a pályázatok 61%-át el kellett utasítani. A 4,9 Mrd Ft-os kifizetés 30%-át a legmagasabb munkanélküliségi rátájú megyék (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén) vállalkozásai kapták. A támogatott beruházások segítségével 5285 új munkahely létesült, ahol 3379 fő nyilvántartott munkanélküli, illetve álláskereső foglalkoztatása valósult meg tartós ideig. Az átmeneti működési (likviditási) zavarok áthidalását segítő munkahely-megőrzési programok keretében előfordult, hogy az eredeti céltól eltérően veszteséges vállalkozások is kaptak támogatást a veszélyeztetett létszám (alacsonyan képzettek, 45 éven felüliek) további foglalkoz- 9 A megváltozott munkaképességűek támogatása felügyeletének szaktárcához kerülésével az ellentmondás 2007 közepétől csak a közcélú munka támogatására áll fenn. 10 Az Szht. módosításával a decentralizált keret arányára vonatkozó előírást 2007-től törölték. 17

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 "Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért"

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért A Közép-magyarorszK magyarországi gi Regionális Munkaügyi Központ K szervezeti felépítése Előzm zmények 1991 - megyei munkaügyi központok 2007. január 1. - regionális munkaügyi központok PMMK + FMK = KMRMK

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Közfoglalkoztatás kettős szerepben?

Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Cseres-Gergely Zsombor Molnár György MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 52. Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Gazdaságpolitika szekció

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0439 2004. augusztus Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-29-035/2003/2004. Témaszám:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28.

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. Miért vagyunk itt? Mi alapozhatja meg egy szociális szövetkezet létrehozását? Átlagon felül teljesítő, jó gyakorlatot folytató, mintaként nevesíthető közfoglalkoztatási

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Összefoglaló adatok 2003-ban a költségvetési törvény a Munkaerőpiaci Alap (MPA) bevételi előirányzatát 212 753,4 millió Ft-ban,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról Szociális és Munkaügyi Miniszter 13678 /2006-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2006. december

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 356/2008.(XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A.../2010. (XII..) KORM. RENDELET 9. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT, ÁTMENETI INTÉZKEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A gazdasági és munkaerőpiaci helyzet 2004 -ben a magyar gazdaság folyamatait a fenntartható növekedési pályára való visszatérés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben