JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január"

Átírás

1 JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről január

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V /2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító szám: V0337 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Kuti Anna osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit számvevő Jakubcsák Jenő számvevő tanácsos Laki Dóra számvevő tanácsos Pappné Szamosi Éva számvevő tanácsos Szólya Ildikó számvevő tanácsos Csepreginé Tancsik Erzsébet számvevő tanácsos Kenéz Sándor irodavezető, főtanácsadó Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő tanácsos dr. Pataki Magdolna számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos, tanácsadó Domonkosné Kurilla Edit számvevő tanácsos dr. Király László számvevő tanácsos, tanácsadó Nyikon Zsigmondné számvevő tanácsos Salamin Viktor számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a szakképzési struktúra szerepéről a munkaerő-piaci igények kielégítésében sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0338 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0439 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0449 Jelentés a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 0510 gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0540 Jelentés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0543 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0550 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0628 Tájékoztató az európai uniós támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0641 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0724 Tájékoztató az európai uniós támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről 0727 Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök 0731 hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés a közmunka programok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának 0732 ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Munkaerőpiaci Alap működési rendszere A foglalkoztatáspolitikai célok megjelenése az Alap működését meghatározó szabályozásban Az Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása, az alapszerű működés költségvetési feltételei Az Alappal való rendelkezés, az alapszerű működés megvalósulása Az Alap pénzeszközeinek szakmai célok szerinti felhasználása A passzív ellátási rendszer A foglalkoztatási alaprészből finanszírozott aktív eszközök A központi keret terhére indított munkahelyteremtést segítő programok és munkahelymegőrző támogatások A decentralizált keretből finanszírozott támogatási eszközök A foglalkoztatás bővítését célzó egyéb foglalkoztatáspolitikai eszközök A szakképzési célú kifizetések felhasználása Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre fordított pénzeszközök felhasználása Az Alap működésének kontrolljai A működés irányítása, szervezeti és létszám feltételei Az ellátások és támogatások ellenőrzési rendszere Az informatikai kockázatok kezelése A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése 73 1

5 MELLÉKLETEK 1. Észrevételek 2. A foglalkoztatást elősegítő támogatások az Flt., illetve a vonatkozó rendelet alapján 3. A foglalkoztatást elősegítő támogatási rendszer főbb változásai 4. A munkaerőpiaci prognózisok és a tényadatok alakulása között 5. A Munkaerőpiaci Alap bevételeinek alakulása 6. A Munkaerőpiaci Alap kiadásainak alakulása 7. Az MPA felhasználásának központi döntési mechanizmusa 2007-ben 8. Az Alap kiadásai az aktív kiadások részletezésével 9. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből finanszírozott foglalkoztatást elősegítő és képzési támogatások kiadásainak megoszlása 2006-ban 10. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből finanszírozott foglalkoztatást elősegítő és képzési támogatások létszám megoszlása 2006-ban 11. A munkaerőpiaci szervezet létszámadatai 12. A szakképzési hozzájárulás teljesítése, felhasználása és ellenőrzése 13. Informatikai biztonsági problémák FÜGGELÉK 1. Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis működésének tapasztalatai 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áe. ÁFSZ Áht. AM Ámr. APEH Art. ÁSZ Ber. EMMA ESZA EU EURES FA Fbtv. Fck FEOR FEUVE FH Fktv. Flt. FMM FSZH HEFOP ILO IR ITB Ket Kkv. KSH MAT MEV MKIK GVI MNJ MPA évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól (hatályos november 1-ig.) Állami Foglalkoztatási Szolgálat évi XXXVIII. törvény az államháztartásról szóló Alkalmi Munkavállalói Könyv 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi XCII. törvény az adózás rendjéről Állami Számvevőszék 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis Európai Szociális Alap Európai Unió Európai Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási alaprész évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről Felnőttképzési célú keret Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Foglalkoztatási Hivatal évi CI. törvény a felnőttképzésről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (korábban FH) Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Integrált Információs Rendszer Informatikai Tárcaközi Bizottság évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Kis- és középvállalkozás Központi Statisztikai Hivatal Munkaerőpiaci Alap Irányító Testület Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési rendszer Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet Munkanélküli járadék Munkaerőpiaci Alap 3

7 MÜT Munkaügyi Tanács NFA Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv NFI Nemzeti Felnőttképzési Intézet NFT Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) NSZFI Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet NSZI Nemzeti Szakképzési Intézet OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OÉT Országos Érdegyeztető Tanács OFA Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFKT Országos Felnőttképzési Tanács OGY Országgyűlés OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium OMAI Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság OMMF Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OSZT Országos Szakképzési Tanács OTMR Országos Támogatási Monitoring Rendszer Péptv évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról PIR Pénzügyi Információs Rendszer Pftv évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról RFKB Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Szht évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Szoctv évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Szt évi LXXVI. törvény a szakképzésről TAJ Társadalombiztosítási azonosító jel TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program Tbj évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Aktivitási szint (aktivitási ráta, aktivitási arány) Alaprész Álláskeresők / munkanélküliek ellátása (passzív eszközök) Bérgarancia alaprész Csekély összegű de minimis támogatás Csoportmentességi rendelet A munkanélküliség megelőzésére és kezelésére, a munkahely megőrzésére és a foglalkoztatottság emelésére szolgáló, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek, a munkanélkülieknek és a munkában állóknak nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások (pl. közvetítés), képzések és átképzések, valamint a foglalkoztatásukat elősegítő támogatások (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény). A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül. A korábbi öt elkülönített állami pénzalap (Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, Foglalkoztatási Alap, Szakképzési Alap, Rehabilitációs Alap, Bérgarancia Alap) összevonásával létrehozott Munkaerőpiaci Alap meghatározott céljai szerinti kiadási jogcímek. A munkanélkülivé válást megelőző négy év alatt legalább 365 napig munkaviszonyban állt álláskereső/munkanélküli részére járó, legfeljebb 91 napig az átlagkeresettől, azt követően a legkisebb munkabér nagyságától függő pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék/segély, költségtérítés). A munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében az évi LXVI. törvényben foglaltak alapján, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknek a munkavállalóikkal szembeni bértartozásának megelőlegezését finanszírozó jogcím (Flt (3) bekezdés d) pont). Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás. A rendelet értelmében a csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatások egy vállalkozás esetében három év alatt nem haladhatták meg (a évet megelőzően) a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. A Bizottság december 5-i 2204/2002/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról. A rendelet alapján a munkaadónak nyújtott támogatás halmozható más állami vagy közösségi támogatással ugyanazokra a költségekre, de a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bruttó bérköltségek 100%-át, valamint bármely hároméves időszak alatt a 15 M euró értéknek megfelelő forintösszeget. 5

9 EURES Foglalkoztatási alaprész Foglalkoztatási ráta (foglalkoztatottság) Foglalkoztatott Európai Foglalkoztatási Szolgálat, az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítésére létrehozott tanácsadó és információs hálózat. A Munkaerőpiaci Alap azon kiadási jogcíme, melyből a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a nem az ÁFSZ által végzett munkaerőpiaci szolgáltatások, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének működtetése, a megyei munkaügyi tanácsok működéséhez való hozzájárulás, valamint a keresetpótló juttatással kapcsolatos postaköltségek finanszírozása valósul meg (Flt (3) bekezdés c) pont). A foglalkoztatottak aránya a vagy a éves népességhez viszonyítva (KSH). A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a mutatót a éves korcsoportra közli. A KSH megkérdezésen alapuló munkaerő felmérésében foglalkoztatottnak számít az adott héten legalább egyórányi, jövedelmet biztosító munkát végző, vagy munkával rendelkező, de átmenetileg nem dolgozó (pl. beteg, szabadságon levő) személy (KSH munkaügyi statisztika). Gazdaságilag aktív népesség A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (forrás: KSH munkaügyi statisztika). Gazdaságilag nem aktív népesség (inaktívak) GFS egyenleg IDEA Képzési alaprész Kirendeltségi terhelési mutató Azon személyek, akik sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek közé nem sorolhatók (pl. tanulók, nem dolgozó nyugdíjasok, háztartásbeliek, gyermekgondozási ellátást igénybe vevők). Az államháztartás pénzügyi műveletei elszámolásának nemzetközi módszertana (Government Finance Statistics IMF) szerint számított folyó bevételek és folyó kiadások egyenlege. Az államháztartás és alrendszereinek pénzügyi pozícióját GFS szemléletben értékelik. A pénzügyi ellenőrzést támogató programcsomag. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvény által meghatározott juttatások, támogatások, programok, valamint a szakképzés fejlesztését célzó közalapítványok támogatására használható fel. Az alaprész rendeltetése a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac által igényelt, korszerűen képzett szakemberek számának növelése, szakképzettségük, tudásuk továbbfejlesztése a gazdasági fejlődés, a hatékony foglalkoztatás érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatásának finanszírozása (Flt (3) bekezdés e) pont). A kirendeltségen folyó jellemző, kiválasztott tevékenységek (az álláskeresési ellátásokra való jogosult- 6

10 ság megállapítása mellett például a bértámogatás, a közhasznú munkavégzés támogatása, a közvetítések stb.) súlyozott, korrigált esetszámainak összege és a kirendeltségi létszám hányadosa. Kockázatkezelés Másodlagos munkaerőpiac Munkanélküli Munkanélküliségi ráta Működési alaprész Nyílt (elsődleges) munkaerőpiac Lefedettségi mutató Regisztrált munkanélküli/álláskereső Rehabilitációs alaprész Szolidaritási alaprész Vállalkozói alaprész A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezők azonosítása, elemzése és a kockázatokat csökkentő, megszüntető intézkedések meghozatali rendjének meghatározása, az intézkedések megtétele (217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 145/C.. Szerint). Az elsősorban a közszféra és a non-profit szektor által biztosított, jellemzően foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásával támogatott munkahelyek kereslete és kínálata (pl.: közhasznú foglalkoztatás, közcélú munka, közmunka). A megkérdezésen alapuló munkaügyi statisztikában az a megkérdezett személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg van távol, a kikérdezést megelőző 4 héten aktívan keresett munkát, a kikérdezéskor két héten belül munkába tudna állni, illetve talál munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd (KSH). A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya (forrás: KSH munkaügyi statisztika). A munkaügyi szervezet részére a vonatkozó törvényekben meghatározott feladatok ellátására, az intézményrendszer fejlesztésére, valamint a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeit kezelő szervezet működtetésére és fejlesztésére szolgáló kiadási jogcím (Flt (3) bekezdés g) pont). A munkahelyeknek a gazdaság független szereplői között kialakuló kereslete és kínálata. Az ellenőrzött támogatások aránya az adott évben a támogatásokra fordított kiadások összegéhez viszonyítva. A munkaügyi központoknál nyilvántartásba vett munkanélküli. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások fedezetét biztosító kiemelt előirányzat (Flt (3) bekezdés f) pont). A munkanélkülieket az Flt. alapján megillető ellátások fedezetét biztosító kiadási jogcím (Flt (3) bekezdés a) pont). Az álláskeresővé vált vállalkozók ellátására, támogatására szolgáló kiadási jogcím (Flt (3) bekezdés h) pont). 7

11 8

12 JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A foglalkoztatottság alakulása alapvetően befolyásolja a lakosság szociális és gazdasági helyzetét, és az állami bevételek keletkezése szempontjából is meghatározó. Az ezredfordulót követő években a foglalkoztatottság alakulását Magyarországon ellentétes hatások befolyásolták: míg a gazdasági növekedés mintegy 4%-os üteme az emelkedés irányába hatott, addig a nyugdíjkorhatár 1998-tól történő megemelése, valamint a sorkatonai és polgári szolgálat től való megszüntetése csökkentő hatást gyakorolt. Magyarországon a foglalkoztatottság elmarad az Európai Unióra jellemző szinttől, a év közötti népességen belül a foglalkoztatottak 57,3%-os aránya több mint hét százalékponttal volt alacsonyabb második negyedévében az EU-25 országok átlagánál. Jelentősek a munkanélküliség strukturális feszültségei, a népesség korés területi csoportjai közötti különbségek. A régiónként mért munkanélküliségi ráta szélső értékei (Közép-Magyarországon 5-5,2%, Észak-Magyarországon 10,6-11,0%) közötti 1:2 arány fennmaradt. (forrás: Főbb munkaügyi folyamatok, január-december KSH, április) 9

13 17BBEVEZETÉS A KSH a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében a munkanélküliség kimutatásának egyezményes módszerét követi, reprezentatív lakossági felmérés segítségével határozza meg a munkanélküliek számát és a munkanélküliségi rátát. A munkaerőpiaci szervezet ettől eltérő módon, a megyei (regionális) munkaügyi központok nyilvántartási adataiból számolja a mutató értékét, amely módszertani eltérés miatt a KSH mutatójánál rendszerint kedvezőtlenebb képet mutat. A munkájukat elvesztők ugyanis az ellátások, támogatások feltételeként nyilvántartásba vetetik magukat, de munkalehetőség híján egy részük nem is keres állást. Ők a munkaerő-felmérés (KSH) szerint nem munkanélkülinek, hanem inaktívnak számítanak. A foglalkoztatás elősegítését, a munkanélküliség megelőzését, kezelését és a képzési rendszer fejlesztését finanszírozó forrásokat 1996-tól 1 a MPA tartalmazza. Az MPA célja a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélkülivé vált személyek átmeneti pénzbeli ellátása, az alkalmazott eszközök (munkaerőpiaci szolgáltatások, támogatások, ellátások) fedezetének biztosításával és a feladatot ellátó szervezeti rendszer kiadásaihoz való hozzájárulással. Az egyes felhasználási célok szerint elkülönített alaprészek közül a szolidaritási alaprész a passzív (munkanélküli járadék/álláskeresési támogatás, segély) ellátások, a foglalkoztatási alaprész a foglalkoztathatóságot elősegítő és a foglalkoztatást támogató, aktív eszközök forrását biztosítja. A bérgarancia alaprészt a felszámolás alatt álló vállalkozások munkavállalói munkabérének megelőlegezésére fordítják, a képzési alaprészből a képzési rendszer fejlesztéséhez, a gyakorlati képzés eszközfejlesztéséhez járulnak hozzá. A rehabilitációs alaprész a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési esélyeinek növelését szolgálja. A vállalkozói alaprész a munkanélkülivé vált vállalkozók ellátását, támogatását, a működési alaprész a szervezet működését, fejlesztését biztosítja. Az MPA működésének feltételeit elsősorban a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.), a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (Szt.), a Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (Szht.), a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.), valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) szabályozza. Az alaprészek nagyságát a költségvetési törvények határozzák meg. Az Alappal a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelkezik, aki ezen jogát az előírások szerint megosztva gyakorolja a munkaadók, a munkavállalók és a Kormány képviselőiből álló testülettel, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületével (MAT), illetve a képzési alaprész tekintetében az oktatásért felelős miniszterrel. Az Alapot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi, majd a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban szaktárca) kezelte, pénzeszközeinek felhasználásáról a szaktárca, az oktatási ügyekkel foglalkozó minisztérium és az állam jogszabályban kijelölt foglalkoztatási szervei gondoskodtak. A munkaügyi központok és kirendeltségeik a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 A Munkaerőpiaci Alapot a korábban öt elkülönített állami pénzalap (Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, Foglalkoztatási Alap, Szakképzési Alap, Rehabilitációs Alap, Bérgarancia Alap) összevonásával hozták létre. 10

14 17BBEVEZETÉS (FSZH, 2006 végéig Foglalkoztatási Hivatal, FH) szakmai irányításával, koordinálásával juttatták el a kedvezményezetthez az ellátásokat, támogatásokat. Az MPA-ra vonatkozó előírások 2004-től bevezetett módosításai érintették az Alap működésének, működtetésének szinte minden területét, így az MPA céljait (pl. EU-s programok társfinanszírozása), a forrásokat (pl. a vállalkozói járulék bevezetése), a foglalkoztatást elősegítő aktív (pl. normatív járulékkedvezmények alkalmazása) és passzív (munkanélküli/álláskeresési ellátások) eszközöket. A munkanélküliség megelőzésére, kezelésére alkalmazott foglalkoztatáspolitikai eszközöket az Alap mellett más forrás is finanszírozza, ugyanakkor az Alap forrásai az eszközökön kívüli felhasználást (pl. szociális cél) is fedeznek. Az eszköztárat nem csak a munkaerőpiaci szervezet működteti, a szervezet viszont az Alap bevételeinek felhasználásán kívüli tevékenységet (pl. HEFOP programok) is végez. A szervezet működési költségeit az Alapon kívüli (EU-s) források is fedezik. Az Alap bevételei a évi 241,6 Mrd Ft-ról 2006-ban 311,5 Mrd Ft-ra, 28,9%-kal emelkedtek, a kiadások a évek között 244,6 Mrd Ft-ról 289,5 Mrd Ft-ra, 18,4%-kal nőttek. Az ÁFSZ-nél nyilvántartott munkanélküliek száma 2004 januárjában 388 ezer fő, 2007 januárjában 439 ezer fő volt, közülük 131 ezren, illetve 162 ezren részesültek passzív ellátásban. A munkaügyi központokban és a kirendeltségeken a nyilvántartott álláskeresőkön kívül további 96 ezer fő, illetve 56 ezer fő kapott támogatást valamelyik aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz alkalmazásával. A Munkaerőpiaci Alap működését átfogóan 1999-ben és 2003-ban ellenőriztük. Évenkénti ellenőrzéseink az Alap éves költségvetési törvényjavaslatának véleményezésére és a költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatok értékelésére irányultak. Témaellenőrzés keretében a szakképzési struktúra szerepét a munkaerő-piaci igények kielégítésében és a közmunka programok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulását vizsgáltuk 2. A Rehabilitációs Alaprészből nyújtott támogatások, a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulását, valamint a Képzési Alaprészből a szakiskolák részére nyújtott támogatások, a szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználását részleteiben jelenlegi ellenőrzésünk során nem vizsgáltuk, mivel e források hasznosulásáról önálló ÁSZ ellenőrzések szólnak 3. A jelen ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az MPA jogszabályban előírt feladatainak a foglalkoztatáspolitikai célokkal összhangban történő teljesítéséhez a rendelkezésre álló források célszerű 2 Lásd a fedlap belső oldalán a témához kapcsolódó eddig elkészített számvevőszéki jelentések felsorolását. 3 Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről (0731), A szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználásának eredményessége témaszám:

15 17BBEVEZETÉS felhasználásával a Munkaerőpiaci Alap szabályozási, szervezeti és költségvetési háttere megfelelő feltételeket biztosított-e; az Alap felhasználásának döntéshozatali mechanizmusa, az Alap felett rendelkező minisztérium(ok) belső kontrollrendszere, a munkaerőpiaci szervezet intézményi, személyi, informatikai és pénzügyi feltételei eredményesen járultak-e hozzá az MPA célszerű működtetéséhez, a feladatok hatékony ellátásához; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai miként hasznosultak. Az MPA működését a évek folyamatai alapján értékeltük, kitekintettünk I. félévére is. Az Alap létrehozásához, működtetéséhez fűzött célok megvalósulását, a szakmai feladatok ellátását az Alap bevételeinek és kiadásainak elemzésével, valamint az egyes alaprészek, illetve foglalkoztatáspolitikai eszközök vizsgálatával értékeltük. Az aktív eszközök alkalmazását a foglalkoztatási alaprész keretei (központi, decentralizált és felnőttképzési célú) felhasználásának ellenőrzése alapján minősítettük. A konkrétan vizsgált munkahelyteremtő és munkahelymegőrző programokat véletlenszerű mintavétellel választottuk ki. Az ellenőrzés lefolytatásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény, különösen annak 1. (2) bekezdése, a 2. (3), (5), (6) bekezdése, a 16.. (1) bekezdése, 17. (3) bekezdése, valamint a 21.. (3) bekezdésében foglaltak együttesen képezik. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumot felügyelő miniszternek, akik észrevételt nem tettek. Levelüket az 1/a. és 1/b. sz. melléklet tartalmazza. 12

16 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Munkaerőpiaci Alap (MPA) a mindenkori foglalkoztatáspolitikai célkitűzések megvalósításának egyik meghatározó eszköze. Az MPA feladata az elsősorban a munkaerőpiac szereplőitől származó bevételeknek a munkaerőpiacra való hatékony visszaforgatása, annak bővítése és eredményesebb működése érdekében. A nyilvántartott munkanélküliek száma a vizsgált időszakban kedvezőtlenül alakult. A 2004-ben 6,1%-os, 2006 elejére 7,8%-ra emelkedő munkanélküliségi ráta május-júliusra 7%-ra mérséklődött. A munkaügyi kirendeltségek 2004-ben átlagosan 376 ezer fő, 2005-ben 410 ezer és 2006-ban 393 ezer fő álláskeresőt tartottak nyilván. Az álláskeresők között kis mértékben (mintegy 1,5%-kal) csökkent az ellátásokban részesülők átlagos aránya, és ezzel együtt a passzív ellátásoknak a kiadásokon belüli aránya. A munkanélküliséget jellemzően rövid távon egyes támogatási formáiban közvetlenül mérséklő aktív eszközökre az időszakban az Alap kiadásainak változatlan részét, 42%-át fordították. A hosszabb távon is ható, a területi, kor szerinti és szakmai egyenlőtlenségeket tompító képzésekre, humán szolgáltatásokra, a munkaerő keresletét befolyásoló beruházások támogatására az összes kiadás mintegy 6%-át használták fel. A támogatások munkanélküliségre gyakorolt kedvező hatása azonban nem állapítható meg teljes körűen az Alappal rendelkező miniszter számára, mert nincs információja a közcélú munka támogatásának nagyságáról, a támogatással közcélú munkán és megváltozott munkaképességűként foglalkoztatottak teljes számáról. Az ellenőrzött évek kormányprogramjai, fejlesztési tervei 4, a Kormány foglalkoztatáspolitikai stratégiájaként elfogadott Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv (NFA) fő célként az EU teljes foglalkoztatottságot előirányzó stratégiájával összhangban a foglalkoztatási szint, a népesség munkaerőpiaci aktivitásának növelését jelölte ki. Az emelkedő munkanélküliséget, a tartóssá vált strukturális egyenlőtlenségeket a munkaerő kínálati oldalára ható, az Alap által korábban is működtetett eszköztár (munkanélküli ellátások, képzések, célzott foglalkoztatási támogatások) alkalmazásával kívánták kezelni. A kormányzati elképzelések jogszabályi módosításokban, új jogszabályokban és azok módosításaiban öltöttek testet. A változások a foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítása irányába hatottak, ugyanakkor az eszközrendszernek a módosított szabályok szerinti alkalmazása nem volt elegendő a munkaerőpiaci feszültségek feloldásához. A munkahely keresésére ösztönzött az ellátórendszerbe kerülés feltételeinek változása, annak feltételeként az álláskeresés vállalásának előírása, az ellátások folyósítási időszak alatti, kétszeri csökkentése. A feltétel azonban éppen a ma- 4 Nemzeti Fejlesztési Terv I., 100 lépés program, Új Magyarország Fejlesztési Terv 13

17 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gas munkanélküliséggel sújtott térségekben nem volt teljesíthető, módosítása után, 2007-től csak az ellátásban részesülő köteles a kirendeltséggel álláskeresési megállapodást kötni. Az ellátás csökkenő mértéke elsősorban a magasabb keresetűeket érintette hátrányosan, ezért álláskeresésre ösztönző hatása is a körükben érvényesült. A járulékkötelezettség emelése és az ellátások szabályozásának módosítása következtében a jövedelméhez képest arányában is magasabb járulékot fizető személy a munkahely elvesztésekor alacsonyabb szintű ellátásban részesül, mint korábban. A hátrányos helyzetűek (pl. pályakezdők, 45, illetve 50 éven felüliek, nyugdíj előtt állók) elhelyezkedésének elősegítésére 2005-től lehetővé tették a bér- és járulékkedvezmények alanyi jogú igénybevételét. Az új törvényekkel 5 az egymást a támogatás módjában, célcsoportjában átfedő eszközök köre bővült (például a pályakezdők, illetve az idősebb munkavállalók alkalmazásának támogatására az Flt., a Pftv. és a Péptv. is lehetőséget adott). A támogatások igénybevételének új lehetőségei a foglalkoztatást kedvezően befolyásolták, ugyanakkor a támogatások bonyolult rendszere az igénybevevők számára nehezen átlátható. A több jogszabály alapján is érvényesíthető kedvezmények együttes igénybevételének felső határáról (az Fbtv. kivételével) nem rendelkeztek, mert a munkáltatónál felmerült, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, járulékok 6 100%-át meghaladó támogatás igénybevételét EU-s jogszabály tiltja 7. A támogatási rendszerben az eligazodást segítette január 1-jétől az Flt. alapján nyújtható támogatások egyszerűsítése. A rendszer átlátását továbbra is nehezíti, hogy az Flt., a foglalkoztatási feszültségek, a munkanélküliség kezelésének alaptörvénye csak az általa szabályozott támogatásokra hivatkozik alkalmazandó foglalkoztatáspolitikai eszközként, és nem utal az új törvényekkel megállapított támogatási lehetőségekre. A stratégiaalkotás az Alapból támogatott szakképzési rendszer alakítására is kiterjedt (szakképzés-fejlesztési stratégia és intézkedési terv 8 ). A képzési rendszer fejlesztésére a képzés tárgyát, igénybevevőjét és nyújtóját, a képzés feltételeit érintő jogszabályi módosításokat hoztak. A munkaerőpiac és a szakképzés közötti szorosabb összhang megteremtése érdekében 2006 júliusától a két területet egyazon személy, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter irányítása alá helyezték évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (Pftv.), évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.), évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről (Fbtv.) 6 egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói járulék (együtt a bruttó bér 32%-a) és egészségügyi hozzájárulás /2002/EK rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról /2005.(V.31.) Korm. határozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről 14

18 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Alap működését a gazdálkodók befizetési kötelezettségeit megállapító előírások és a kiadásokat meghatározó költségvetési törvények ellentmondásosan befolyásolták. Az Alapba befizetést teljesítők kötelezettségeinek emelése többletforrásokat teremtett a foglalkoztatáspolitikai eszközök fokozott alkalmazásához. A többletforrások ugyanakkor az Alapot terhelő költségvetési befizetések növelését is fedezték, a szakmai kiadások összkiadáson belüli aránya nem emelkedett. Az aktív eszközök alkalmazásának új területeivel a miniszter és a MAT mozgástere csökkent. Az MPA bevételei, kiadásai és a pénzügyi tartalék változása M Ft , , , , , , ,0 Bevétel Kiadás Pü-i tartalék változás , Az Alap bevételei a évi 241,6 Mrd Ft-ról 2006-ban 311,5 Mrd Ft-ra, 28,9%-kal emelkedtek, a bevételek 98%-a járulék- és hozzájárulás befizetésből származott. A bevételek emelkedését a munkaerőpiac résztvevőinek, a munkaadóknak és a munkavállalóknak a kötelezettségek növelése miatt is megemelkedett befizetései eredményezték. Rövid távon, között az Alap kiadási szerkezete kis mértékben változott, és az éves kiadás 244,6 Mrd Ft-ról 289,5 Mrd Ft-ra, 18,4%-kal emelkedett. A három év alatt teljesített bevételek és kiadások különbözete az Alap pénzügyi tartalékát növelte. A szakmai alaprészek kiadásainak az összkiadásokon belüli aránya kis mértékben, 60%-ról 58%-ra mérséklődött. A működési alaprészre 2004-ben és 2006-ban is a kiadások 9%-át fordították, és 31%-ról 33%-ra nőtt az alaprészeken kívüli tételek aránya. Az alaprészekhez nem kötött előirányzatok költségvetési befizetés vagy pénzeszközátadás formájában a rehabilitációs foglalkoztatás hagyományos támogatását, szociális és egyéb célt, valamint az aktív eszközök új felhasználási területeit finanszírozták. A befizetés nem részletezett tétele (a munkanélküliek ellátó rendszerének változása miatti befizetés) felhasználására vonatkozó információk hiánya nem tette megállapíthatóvá, hogy a felhasználás megfelelt-e az Alap működési céljának (foglalkoztatási feszültségek kezelése). A munkaerőpiac kínálati oldalára koncentráló, rövid távon hatásos aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása a munkaerőpiacot be- 15

19 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK folyásoló tendenciák (lassuló ütemű gazdasági fejlődés) és egyéb intézkedések (sorkatonai szolgálat eltörlése, nyugdíjkorhatár emelése) ellensúlyozására nem volt elegendő. A hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci pozíciójában érdemi javulás nem mutatható ki, és a munkaerőpiacnak megfelelő képzettségű szakemberek rendelkezésre állásában sem történt előrelépés. A kiadások összetétele hosszabb távon vizsgálva, jelentősen megváltozott. A kiadások növekvő részét (1999-ben 7%-át, 2006-ban 33%-át) fordították a költségvetési törvényben meghatározott, alaprészeken kívüli jogcímekre. A kiadások megoszlása szolid., jöv.pótló, bérgar., vállalkozási alaprész foglalk. alaprész 2006 képzési alaprész rehab. alaprész 1999 működési alaprész M Ft alaprészeken kívüli kiadások A passzív jellegű az álláskeresők ellátásait fedező, a felszámolás alatti vállalkozások munkavállalóinak bérét megelőlegező kiadások összkiadáson belüli aránya az évi 57%-ról 2006-ban 32%-ra csökkent. Egy-egy százalékponttal emelkedett a képzési (6%-ról 7%-ra), illetve a működési alaprész aránya (8%-ról 9%-ra). Az aktív eszközökre, az alaprészeken kívüli felhasználásokat (pl. közcélú munka támogatása, EU-s programok társfinanszírozása, közmunka támogatása) is figyelembe véve, 1999-ben a kiadások 28%-át, ban pedig 41-42%-át fordították. Az aktív kiadások növekedési üteme a vizsgált időszakban a foglalkoztatási célokkal és a munkaerőpiaci igényekkel szemben a bevételek növekedési üteménél mintegy 9 százalékponttal volt alacsonyabb. Az Alappal rendelkezés jogának a foglalkoztatáspolitikáért felelős és az oktatásért felelős miniszter közötti megosztása az előírt megállapodások megkötése alapján megvalósult. A foglalkoztatáspolitikai eszközök felhasználásánál mind a MAT, mind a miniszter mozgástere, szerepe csökkent. A foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásánál a kiadási szerkezet változásával csökkent az érdekegyeztetésen alapuló önkormányzati testületi dön- 16

20 18BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK téssel felhasznált források aránya. Míg a foglalkoztatási és rehabilitációs alaprész felhasználásához kapcsolódó jogosítványok az ezredfordulót megelőzően a MAT részére az aktív kiadások közel 80%-a felett döntési hatáskört biztosítottak, ugyanezen jogokkal 2006-ban a MAT az aktív kiadások 39%-a felett dönthetett. Az aktív kiadási előirányzatok 42%-ának felhasználása a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter felügyelete alól is kikerült, ami ellentmond a miniszternek a foglalkoztatáspolitikáért viselt általános felelősségének 9. A képzési alaprésznek az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó felhasználásánál csorbult a területi szervek, az RFKB-k javaslattevő és döntéselőkészítő joga a decentralizált keret arányának (és ezzel nagyságának) a jogalkotó szándékánál jelentősen alacsonyabb mértékben történt megállapítása miatt. A decentralizált keret aránya a felét sem érte el az Szht-ban előírt kétharmadnak, ami a helyi sajátosságok figyelembevételét korlátozta 10. A szakmai alaprészek felhasználásánál a munkaerőpiaci szervezet figyelembe vette a foglalkoztatáspolitikai célokat. A képzési alaprészből fedezett támogatások alakulása és a munkaerőpiac igényei között konkrét összefüggés, összhang nem állt fenn. A foglalkoztatási alaprészben fölmerült kiadások három év alatt 147,7 Mrd Ft-ot tettek ki, az érintett létszám mintegy 630 ezer fő volt. A foglalkoztatásra hosszabb távon ható eszközökre, munkaerőpiaci képzésekre és a munkahelyteremtő beruházásokra 46,0 Mrd Ft-ot, az alaprész 31%-át fordították. Az alaprészen kívüli aktív eszközök között az EU-s programok társfinanszírozásához az Alap három év alatt 20,6 Mrd Ft-tal járult hozzá. A munkanélküliség megelőzését és kezelését célzó operatív programba (HEFOP 1.1) a munkaügyi központok közel 36 ezer főt vontak be. Az alaprész központi kerete kiadásainak (2004-ben 8,3 Mrd Ft, 2006-ban 10,8 Mrd Ft) növekvő arányát (27-46%-át) munkahelyteremtést és a munkahelymegőrzést támogató programokra fordították. A támogatások odaítélésénél a foglalkoztatási céloknak megfelelő, a vállalt létszámra vagy a foglalkoztatás időtartamára vonatkozó szempontokat érvényesítettek. A kedvezőtlen helyzetű térségek munkahelyteremtő beruházásait támogató programokban a keretet jelentősen meghaladó igény miatt a pályázatok 61%-át el kellett utasítani. A 4,9 Mrd Ft-os kifizetés 30%-át a legmagasabb munkanélküliségi rátájú megyék (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén) vállalkozásai kapták. A támogatott beruházások segítségével 5285 új munkahely létesült, ahol 3379 fő nyilvántartott munkanélküli, illetve álláskereső foglalkoztatása valósult meg tartós ideig. Az átmeneti működési (likviditási) zavarok áthidalását segítő munkahely-megőrzési programok keretében előfordult, hogy az eredeti céltól eltérően veszteséges vállalkozások is kaptak támogatást a veszélyeztetett létszám (alacsonyan képzettek, 45 éven felüliek) további foglalkoz- 9 A megváltozott munkaképességűek támogatása felügyeletének szaktárcához kerülésével az ellentmondás 2007 közepétől csak a közcélú munka támogatására áll fenn. 10 Az Szht. módosításával a decentralizált keret arányára vonatkozó előírást 2007-től törölték. 17