Adó, járulék, illeték Forman Balázs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adó, járulék, illeték Forman Balázs"

Átírás

1 Adó,, járulj rulék, illeték Forman Balázs

2 Az állam szerepe a nemzetgazdasági folyamatok szabályozásában Gazdaságpolitikai célok: Egyenletes gazdasági növekedés Teljes foglalkoztatottság Árstabilitás Külső és belső pénzügyi egyensúly Az állami beavatkozás eszközei: Költségvetési politika Monetáris politika 22

3 Költségvetési politika Az állami költségvetés a kormányzat, (a központi és helyi) állami szervek bevételeinek és kiadásainak összessége. A költségvetési politika az állami bevételekre és kiadásokra, valamint ezek egyenlegére vonatkozó döntések összessége. 33

4 Költségvetés s bevételei Az állami költségvetés bevétele adók, vámok, illetékek. Az adó mindazon állami bevétel, amelynek befizetését az állami szervek törvényekkel vagy egyéb kényszerítő eszközökkel érik el. Adók fajtái 44

5 Az APEH által kezelt adó- és adójellegű bevételek alakulása adónemenként millió Ft M e g n e v e z é s év év év év év év Társasági adó Hitelintézetek különadója Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Fogyasztási adó Játékadó Gépjárműadó Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Különféle alapok, alapszerű befizetések ebből: Rehabilitációs hozzájárulás Idegenforgalmi, illetve turisztikai hozzáj Nemzeti kultúrális járulék Szakképzési hozzájárulás Környezetvédelmi és környezetterhelési díj Piacra jutási támogatás megtérülése Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás APEH által kezelt összes befizetés Forrás: 55

6 Költségvetési politika A évi adóbevételek megoszlása Egyéb 11% Társasági adó 6% SZJA 22% TB járulék 34% ÁFA 27% Forrás: 66

7 A költsk ltségvetés s kiadásai A költségvetés kiadásai transzferek kormányzati áruvásárlások kormányzati beruházások kormányzat intézményi kiadások 77

8 MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA Modell alapján történő elemzés 2 szektoros modell: háztartás, vállalat 4 szektoros modell: háztartás, vállalat, állam 8

9 MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA Nyitott makrogazdaság g szereplői i közötti k jövedelem j áramlás Adó Háztartás Transzfer Magtakarítás (S) Fogyasztás Állam Megtakarítás Megtakarítási számla S Kibocsátási számla Külföld Adó Transzfer Megtakarítás (S) Jövedelem Vállalat Bér 9

10 A makroökonómiai körforgás Fogyasztási kiadások Kormányzati vásárlások Nettó export Külföld Árupiac Vállalati bevétel Háztartások Nettó adók Költségvetési hiány Állam Háztartási megtakarítás Pénzügyi piacok Beruházási kiadások Fel nem osztott profit Nettó adók Vállalatok Jövedelmek (bérek, kamatok, osztalékok, bérleti díjak) Tényezőpiacok Tényezőköltségek 10

11 MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell Modell feltételei: - 4 szektor - 6 mérleg (kibocsátás számla, megtakarítási számla) 11

12 MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell Rövidítések: Fogyasztás: C Megtakarítás: S Beruházás: I Kormányzati vásárlások: G,Transzferek: TR, Adó: T Export: EX, Import: IM Bér: W H, V,Á, K a szektorok rövidítése az indexben 12

13 MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA Háztartás Vállalat 4 szektoros modell Állam C W W Y G Th Th TRh Tv TRv TRv Tv Sh Sv TRh Sa Tőkepiac Árupiac Külföld I Sh Y C EX IM Sv IM I Sk Sa G Sk EX GDP számla 13

14 MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell egyenletei Y = C+I+G+EX-IM I= Sh+Sv+Sá+Sk Y+TRv=W+Tv+Sv W+TRh=C+Th+Sh Im+Sk=EX Tv+Th=TRv+TRh+G+Sá 14

15 Államháztartás Kiadások visszafogása: Intézményi működési támogatások egyes fejezeti kezelésű előirányzatok csökkentése Központi szervek létszámcsökkentése GDP 0,3%-ának megfelelő államháztartási tartalék elvonása Kórház-finanszírozás átalakítása, TVK 15 15

16 A költsk ltségvetési konszolidáci ció fő irányai Kiigazításnak orr nehéznek kell lennie A kiigazításnak nagyobb mértékben kell érintenie az államháztartás kiadási oldalát

17 Az államháztartás s bevételeinek alakulása A minimálbér kétszeresére emelkedik a minimum járulékalap Társasági adózásban bevezetésre került az elvárt adó A személyi jövedelemadózásban szűkül az adókedvezmények és az adómentes juttatások köre 17 17

18 Alternatív v költsk ltségvetési pályp lyák Kedvezőbb belföldi kereslet magasabb növekedés Lassabban alkalmazkodó bérpálya alacsonyabb növekedés Kedvezőtlenebb külső konjunktúra alacsonyabb növekedés 18 18

19 Specifikus tényezt nyezők Közép-európai adóverseny, ami kívülről kényszeríti ki a vállalkozások terheinek csökkentését. Elsősorban a magas költségvetési kiadási igény határozza meg az adóbevételi szükségletet, főleg utóbbi igazodik az előbbihez. Torz adószerkezet, túlzott élőmunka-terhelés Adóigazgatás minősége, jogbiztonság 19

20 Helyzetért rtékelés s 1 Jelentős adócsökkentési hullám zajlott le a keleti EU tagállamokban közt, amely során Magyarország adóelőnyei megszűntek. GDP-arányos adóterhelés, 2005, EUROSTAT Tőke adóterhe Cseho. 7,1 Románia 4,6 Szlovákia 4,8 Magyarország 4,5 Munka adóterhe 17, ,6 19,6 Adóék, 2006, EUROSTAT tőke munka teljes Cseho. 0,1 8,77 19,76 Románia n.a. 5,19 17,35 Szlovákia 0,1 5,9 17,38 Magyarország 0,1 9,45 24,54 20

21 Helyzetért rtékelés s 2 Az adóterhek adóemelés miatt is növekedtek. Adóterhelés a GDP %- ában f 37, ,94 40,36 21

22 Helyzetért rtékelés s 3 Az adóemelés szinte kizárólag a termelést terhelte. Mind a munkavállalói, mind a munkaadói járulékterhek növekedtek. (4% különadó a személyi jövedelmekre és az üzleti eredményre, 43%-kal csökkentett jövedelmi határ az adókedvezmények igénybevételére, megemelt TB-járulékok) Rossz döntés volt az ÁFA felső (normál) kulcsának csökkentése. Vissza kell emelni 25%-ra, hogy legyen mozgástér az üzleti tevékenységet terhelő nyereség- és béradók csökkentésére. A helyi iparűzési adó teher a vállalkozások számára, amely a nettó eredményességüktől függetlenül adóztatja a forgalmat. Pozitív fejlemény a társasági nyereségadó esetében a 10%-os adókulcs kiterjesztése. 22

23 Helyzetért rtékelés s 4 Súlyos probléma az adórendszerből következő vállalati adminisztrációs teher, a járulék- és adónemek magas száma, az egyes adók egyenkénti befizetése, a tényleges egyablakos cég- és adóadminisztrációs rendszer hiányosságai adóigazgatás információigényében jelentkező átfedések és ugyanazon adatra vonatkozó többszöri adatszolgáltatási kötelezettség. Jogalkotási probléma: A Pénzügyminisztérium által megírt törvényjavaslatok fogalmazása pontatlan, félreérthető, az adózási gyakorlat számára nem egyértelmű, sokszor egyszerűen csak hibásan van lefordítva egy-egy külföldi törvény. Az elvárt adó és a járulékminimum bevezetésével, az adóellenőrzések és a vagyonosodási vizsgálatok számának növelésével megindult a jövedelmek fehéredése. 23

24 Helyzetért rtékelés s 5 Illetékek: A cégbejegyzés illetéke jelentős mértékben csökken 2008-ban az elektronikus bejegyzés lehetővé tételével. További közigazgatási/cégbírósági eljárások várnak az elektronikus megoldás megvalósítására, amely lehetővé tenné az eljárási illetékek csökkentését. A vagyonátruházási illeték jelenleg a forgalmi érték 10%-a, ami jelentősen megnöveli az ingatlanszerzés költségét, továbbá beépül az ingatlanbérleti díjakba is. 24

25 Jövőkép Főbb trendek a következő 3-4 évben: Egész Európában csökkenő adóterhelés az élőmunkán és a vállalkozási eredményen. Közép- és Kelet-Európában a közvetlen beruházások az alacsonyabb adóterhelésű országot választják hasonló egyéb kockázatok mellett. Az EU-tagállamok e-közigazgatásának fejlesztése jelentősen olcsóbbá teszi az adó- és cégadminisztrációt mind ráfordított időben, mind illetékköltségben. Az iparűzési (bevételalapú) adók nem megszüntetésre, inkább terjedő alkalmazásra kerülnek a világ számos pontján az egyértelmű, könnyen átlátható adóalap-számítás miatt. 25

26 Jövőkép Magyarország pozícionálása: Külföldi beruházók számára vonzó adókörnyezet. 2-3 év alatt 7-10 százalékponttal csökkenő munkaadói bér- és TB-járulékteher a teljes vállalati szférára nézve. A vállalkozások különadója eltörölve A helyi iparűzési adó kiváltása nyereségadóval, vagy az önkormányzatok megnövelt közvetlen SZJA és TÁNYA részesedésével. 26

27 Kormányzati eszközök munkaadókat terhelő járulékok csökkentése a néhány százalékos bérjárulékok (munkaadói, innovációs, vállalkozói, rehabilitációs, kulturális járulék, szakképzési hozzájárulás) megszűntetése, mert ezzel egyben egyszerűsödik is az adóadminisztráció től szűnjön meg a vállalkozások különadója. Társasági nyereségadó alap számítása egyszerűsödjön, ami egyben lehetővé tesz egy általános adókulcscsökkentést. 16% helyett 14%. Legalább milliárd Ft-os adóteher-csökkentésre van szükség (GDP 3%-a) A vállalkozási adóterhek egy részét át kell terhelni az ÁFÁ-ra és a környezetvédelmi adók bevezetésére, ha máshogy nem oldható meg az adócsökkentés. Az adójogszabályok előkészítésekor legyen beépítve a folyamatba egy olyan ellenőrző mechanizmus, ami a jogszabálytervezetet összeegyezteti a többi adójogszabállyal, illetve kielemzi, hogy mekkora többletadminisztrációt ró az új jogszabály a vállalkozásokra. Az e-közigazgatási szolgáltatások további kiterjesztésével jelentős tényleges cégbírósági és egyéb eljárási illetékek terhének csökkentése érhető el, ezért folytatni kell. A helyi iparűzési adót váltsa fel helyi társasági nyereségadó, illetve az önkormányzatok által közvetlenül ellenőrzött TÁNYA és SZJA bevételből nagyobb részt kell átengedni. 27

28 GKM akciók Kezdeményezni a tőkét és élőmunkát, továbbá a beruházásokat terhelő adók egy részének átterhelését a fogyasztásra. Kidolgozni a környezetvédelmi adók, mint a társasági adó csökkentésének ellentételezőjének alkalmazási lehetőségeit. Ágazatonként felmérni a vállalati adóterheket Ágazatonkénti bontásban felmérni a környezetvédelmi adók bevezetésének hatásait Ágazatonként felmérni egy esetleges áfa-emelés hatását a hazai értékesítésre és az összesített értékesítésre. Kidolgozni a gazdasági szereplőket a tisztességes adózásra ösztönző kampányt. Kidolgozni a minőségi adójog-alkotási folyamatot. Felülvizsgálni, hogy mi indokolja a 10%-os mértéket a visszterhes vagyonátruházási illeték esetében, és csökkenteni azt különösen a nem termőföld jellegű ingatlan és a vagyon értékű jog átruházása esetében. E-közigazgatási megoldással az eljárás költsége is csökkenthető. 28

29 Indikátorok (kapcsolódó akcióprogram) - adóbevétel típus/ GDP, adónemenként számított effektív adó, regionális összehasonlításban (adócsökkentés, adószerkezet átalakítása) - effektív adó ágazatonként, GDP-arányosan és effektív adókulcsként (adóterhelés átcsoportosítása) - adóadminisztrációra fordított vállalkozói idő [lásd: Doing Business Report] (adóadminisztráció egyszerűsítése) - egy eljárásra jutó átlagos illetékteher, Ft (illetékcsökkentés) - társasági adóalap-módosítót tételek hatása az adóbefizetésre az adózás előtt nyereség 16%-ához képest. - Élő munkát terhelő adók és járulékok (ULC közteher része) 29