CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk"

Átírás

1 évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún. 29- júl.-5. Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen ezért kötelességünk, hogy hiteles, megbízható tájékoztatást adjunk. Hogy igaz értékeket képviseljünk. Hogy a hit, remény és szeretetet nevében a békességet, a megbékélést hirdessük. (Index 08776) Legyen Ön is a partnerünk! Fizesse elõ a Kárpátinfót! ház program 6. oldalsikeresen alakul a Zöld AJÁNLÓ Legyen áldás az úton, melyet ma kezdesz el Krumplifesztivál Nagydobronyban A ti szelídségetek ismert legyen minden ember elõtt. Az Úr közel! (Fil. 4, 5) Három évvel ezelõtt ezt az igét választották iránytûként a nagyberegi líceum most ballagó diákjai. Ez nem csupán egy mottó, nem csak egy jól sikerült gondolat, hanem a mindenható Isten beszéde, mondta ünnepi igehirdetésében Tóth László, a líceum lelkészigazgatója. Isten igéje pedig igazság, mely utat mutat. Mellé téve tetteinket megmérhetjük, jók-e azok. A templomban megtartott istentiszteleten az igazgató arra is felhívta a végzõsök figyelmét, hogy a választott ige kötelez. Annak papírra vetett betûi megfakulhatnak, de az ige soha nem kopik meg, mert Folytatás a 4. oldalon Hobbi és életforma Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk Folytatás a 3. oldalon Ötödik alkalommal került sor Nagydobronyban az Újkrumplifesztiválra, melyet a helyi KMKSZ alapszervezet és polgármesteri hivatal szervezett. Közismert e település népének munkaszeretete. Ennek gyümölcse, hogy kora tavasszal szinte elsõként jelennek meg piacainkon a hónapos retekkel, aztán az újkrumplival, vagy éppen a paprikával, paradicsommal és uborkával. S a fûszerpaprikájuk is messzi földön híres és keresett termék. Hogy ez utóbbi beérjen, már június középére kivájják a korán elültetett burgonyát, annak helyét leginkább paprikapalánták foglalják el. Nos, idén volt mit ünnepelniük a dobronyiaknak! Szép termést sikerült betakarítani és értékesíteni az újkrumpliból, annak árával is többnyire elégedettek az itteni gazdák, s a szárazságot követõen a paprikaültetésre is esõáldás jött. Természetesen õk valamennyien igazi megszállottak. Kitûnik abból, ahogyan hosszasan, átszellemült tekintettel nézegetik egy járgány valamelyik apró alkatrészét, megcsodálják fényezését, az épített motoroknál egy-egy eredeti megoldást. Vagy amikor feldübörögnek a gépek. Mindebbe mi, kárpátaljaiak is belekóstolhattunk az elmúlt héten a mezõgecsei motoros találkozó jóvoltából. Mert a motoros találkozó jellegének és a szervezõk nagyvonalúságának köszönhetõen azok is találkozhattak e csodálatos jármûvekkel és büszke tulajdonosaikkal, akik nem jutottak el Mezõgecsébe. Az ügyességi számokat ugyanis Váriban, a motorbõgetést (hivatalosan hangpróbát) Beregszászon az Oázis parkban tartották. De belefért az egynapos programba egy ungvári kiruccanás is, így aztán, akinek szerencséje volt, ezen a pénteki napon valahol csak összefutott velük. Folytatás a 3. oldalon Népünnepély Bégányban Immáron tizenkettedik alkalommal tartottak falunapot a két Bégányt egyesítõ községi tanács szervezésében. A népünnepélyre nem csupán a két társközség lakói jöttek el nagy számban, hanem a környezõ falvakban élõk is. Ez alkalomból azok a bégányiak is hazalátogattak, akiknek az élete úgy alakult, hogy idõ közben máshol telepedtek le. Hánka Dezsõ polgármester megnyitó beszédében arról szólt, hogy a 21. században továbbra is fontos érték marad a közösség, a közösségi szolidaritás. A természet közeliség mellett a közös problémák együttes felvállalása teszi vonzóvá a Folytatás a 3. oldalon

2 2 Heti körkép BEREG Visszatérünk korábbi cikkünkhöz Ki határozza meg a halak ívásának idejét? Ki határozná meg? Természetesen maguk a halak, s õket pedig a nagy természet rendje készteti arra, hogy minden évben felkeressék a szaporodásukhoz leginkább megfelelõ helyeket. Május végén megjelent cikkünkben a borzsai vízutánpótlás hiánya miatt szennycsatornává degradált Vérke helyzete kapcsán mi is feltettük a címben jelölt kérdést különbözõ szakembereknek. Akkor Valerij Vasziljuk, a Borzsa- Tisza térség természetvédelmi felügyelõje annak a véleményének adott hangot. Hogy szerinte jó volna, ha a halak ívása idejének meghatározását minden évben nem egy megszokott, átlagos idõponthoz kötnek, hanem az idõjárási és egyéb körülményektõl függõen az erre hivatott és természetesen felkészült szakembereknek minden esetben mérlegelniük kellene. Nálunk erre a feladatra az Ungvári Nemzeti Egyetem biológiai tanszékének tudósgárdája a legal- Ô³ë³ÿ Êè âñüêî øêîëè-ñòóä³ ï³äãîòóº ñïåö³àë³ñò³â çà íàïðÿìêàìè: ïåðóêàðñüêà ñïðàâà; àïàðàòíà êîñìåòîëîã³ÿ; ìàí³êþð òà ãåëåâå íàðîùåííÿ; ìàê³ÿæâ³çàæ, ìàñàæ. Ïî çàê³í åíí³ äèïëîì. ì. Ìóêà åâî, âóë. ß. Ìóäðîãî, 15 ñàëîí Êðàñîòêà Òåë.: 8 (03131) ; ; akció -20 %! kalmasabb, vélte a természeti felügyelõ. A kérdésben minden esztendõben kellõ rugalmassággal járunk el, jelezték szerkesztõségünkhöz eljuttatott levelükben a körzet halászati felügyelõi. Ugyanis egy átlagos évben nálunk a március 25. május 10. idõszakot öleli fel a halak ívásának idõszaka, idén pedig éppen az idõjárási és más körülmények hatására az április 5. május 25. tartott ez a periódus. Az ellenõrzés céljából kifogott halak vizsgálata alátámasztotta az idõpont-változtatás szükségességét. Egyes halfajok esetében (márna) pedig tíz nappal meg kellett hosszabbítani az ívás idejét, áll a halászati felügyelõknek a szerkesztõségünkhöz írt levelében. Az írás azzal az optimista jóslattal zárul, hogy remélhetõen egyszer majd ismét teljes gazdagságában tárul elénk a Vérke élõvilága. Úgy legyen. -csele- Minõségi nyílászárók Tel.: Beregszász, Zrínyi u millió hrivnya autógumira Az állami tisztségviselõk megszokták a luxust Újlaki László Volt olyan idõszak Ukrajna életében nem is olyan régen, amikor Európa még valóban tárt karokkal várta Kijevet, valóban esélyesnek látszott a csatlakozás lehetõsége néhány európai szervezetbe. Újabban Ukrajna egyáltalán nem népszerû Nyugaton, elsõsorban a belpolitikai káosz, a külpolitikai bizonytalanság és a folyamatos gázproblémák miatt. Elmondható, hogy Európában senki sem várja Ukrajnát, egyik ország sem törekszik arra, hogy szorosabb kötelékre lépjen az egykori szovjet tagállammal, amelynek egyik fele készen áll az integrációra, a másik pedig még a szándékot is éles kritikával illeti. Ennek ellenére Viktor Juscsenko ukrán államfõ bejelentette, hogy elégedett Ukrajna euro-atlanti integrációjának menetével, továbbá elégedett a NATO-csatlakozás felé vezetõ tevékenységekkel is. Szerbiai utazása alatt elmondta, hogy az utóbbi három év alatt Kijev áttörte azt az akadályt, amely az euro-atlanti szervezetekhez való integráció útjában állt. Hozzátette: a következõ hat hónapon belül Gazdasági válság ide vagy oda, az ország legfelsõbb vezetése nem mondhat le arról az életmódról, amelyet még a visszaesés elõtt folytatott. Az elavult autóparkot továbbra is fel kell újítani, a tönkrement alkatrészeket ki kell cserélni, és az sem mindegy, hogy a tisztségviselõk milyen autóval érkeznek a munkahelyükre kezdete óta a minisztériumok közel 40 millió hrivnyát költöttek a hivatali személyek utaztatására és az ehhez szükséges eszközök beszerzésére. Ez az összeg a gazdasági minisztérium által hivatalosan megnevezett összeg. A költségvetési pénzek ilyen célra való felhasználása leginkább a kijevi tisztségviselõkre jellemzõ, õk költenek a legtöbbet utazásra. A fõvárosi és a kijevi járási közigazgatási hivatal több mint 15 milliót költött eddig a munkatársak utaztatására. Csak a fõvárosi tanács ügyviteli osztálya 8 millió hrivnyás tendert írt ki az utaztatási szolgáltatásokra. Érdekes, hogy még a kormány tagjai is olcsóbbak ezen a téren, hiszen õk 6,6 milliót költöttek ilyen célokra. Ezzel együtt voltak olyan hivatalok is, ahol megnyirbálták az utazási költségvetést. A nemzetbiztonsági és védelmi tanács tagjai az idén kevesebbet költhettek utazásra, ugyanis a tavalyi 3 milliós összeghez képest az idén mindössze 2,2 milliót bocsátottak rendelkezésükre. Ezt a pénzt a 11 Volkswagen és Ford márkájú autókból álló park fenntartására fordítják. Még ennél is kevesebb pénzt költ személyszállításra az Állami Vagyonalap (FDM) ben 700 ezer hrivnyát különítettek el erre a célra. A Juscsenko áttörésrõl beszél Nem kerültünk közelebb Európához aláírják az Ukrajna és Európai Unió közötti megegyezést a politikai és gazdasági együttmûködésrõl. Viktor Juscsenko még mindig meg van gyõzõdve arról, hogy Ukrajna NATOcsatlakozásával nem csak az ország, de egész Európa jól fog járni. A stabilitási zónának minél nagyobbnak kell lennie, Európa csak nyerhet a kelet felé történõ integrációval mondta az államfõ, majd hozzátette: Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi egysége egész Európa számára kötelezõen fontos. Juscsenko optimizmusa az euro-integrációs áttörésrõl elsõsorban meglepõ és csak másodsorban reális. Volodimir Feszenko, a Penta politikai kutatóközpont politológusa szerint nem lehet ilyen hatalmas áttörésrõl munkatársaik szállítását nyolc bérautóval oldják meg, méghozzá nem is a luxuskategóriából (Opel Omega és Nissan Maxima személygépkocsikkal). Nem minden állami intézmény ilyen szerény, ha az autók kategóriáit vizsgáljuk. Az Ukreximbank tavasszal egy 400 ezer hrivnya értékû Nissan Teana V6 A-G Luxury személygépkocsit lízingelt. A Kievtransgaz (az Ukrtransgaz állami intézmény leányvállalata) januárban 354 ezer hrivnyát fizetett ki egy Toyota Land Cruiser 120 Prado luxusterepjáróért. A Naftogaz állami vállalat mindig is arról volt híres, hogy a vezetõsége szeret luxusautókon közlekedni. Az elsõ narancssárga kormány idején is botrány keletkezett abból, hogy a társaság elnöke egy rendkívül drága luxuskategóriás Mercedest vásárolt a cég költségvetésébõl. Olekszij Ivcsenko, a cég akkori vezetõje egy S-osztályú Mercedest vásárolt, közölve, hogy kétévente lecseréli az autóját és ezen szokásán nem szeretne változtatni. Ivcsenko kijelentette, hogy 1992 óta csak a legújabb Mercedes modelleken utazik és a vállalat vezetõjeként a legjobb és legdrágább autót érdemli meg. Az állami tisztviselõ egyáltalán nem aggódott a magas ár miatt, ugyanis elmondása szerint az csak csepp volt a tengerben, egyáltalán nem volt kihatással a cég anyagi helyzetére. Az autót a Gaz-teplo, a Naftogaz egyik leányvállalat vásárolta meg. Az ügy végül azzal érté véget, hogy Viktor Juscsenko államfõ személyesen találkozott Ivcsenkóval és arra kötelezte, hogy mondjon le a luxusautóról. Rövidesen az autó visszakerült a kiállítószalonba, Olekszij Ivcsenkót pedig menesztette a kormány. Az idén mindezidáig közel 20 millió hrivnyát költöttek új autókra és a régiek fenntartására, egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra. A 20 milliós összeg oroszlánrészét (16,6 milliót) az Ukrgazvidobuvannya cég (szintén a Naftogaz leányvállalata) költötte el, méghozzá autógumik vásárlására Az összes többi állami intézmény és cég 2009 elsõ öt hónapja alatt több mint 50 millió hrivnyát költött az autóik javítására, fenntartására és az alkatrészek beszerzésére. beszélni. Ezzel együtt az utóbbi öt évben valóban jelentõs eredményeket ért el az ország az integráció terén, a lakosság politikai szabadsággal rendelkezik, de egyelõre nem tud vele kezdeni semmit. Ezt tetõzik még a klasszikusnak nevezhetõ problémák, úgy mint az integrációért harcoló politikusok egymás elleni csatározása mondta a politológus. Feszenko szerint a politikai megegyezés aláírása az EU-val egyben azt is jelenti, hogy Ukrajna egy jó darabig nem fog csatlakozni az Unióhoz. Ennek két oka van: az egyik Ukrajna felkészületlensége, a másik pedig az Európai Unió felkészületlensége. A legutolsó körben csatlakozott országokat még adaptálni kell az új körülményekhez és ez hosszú ideig fog tartani. Mindezt akadályozza a gazdasági válság, amelynek megoldása szintén komoly erõfeszítéseket igényel az EU részérõl. Viktor Nebozsenko, az Ukrajnai Barométer Központ elnöke úgy véli, hogy nem Ukrajna tört be Európába, hanem épp fordítva: Európa érkezett meg Ukrajnába, például azért, hogy ellenõrizze az Oroszországból szállított földgázt. Így egyáltalán nem lehet beszélni arról a bizonyos áttörésrõl, ráadásul a jövõben sem lehet arra számítani, hogy az Európai Unió teljes mértékben integrálná Ukrajnát. Vadim Kolesznicsenko, a Régiók Pártja (PR) képviselõje annak a véleményének adott hangot, hogy jelenleg egyetlen dokumentum sem hozza közelebb az európai szervezeteket Ukrajnához. Az elkövetkezendõ 5-10 évben erre nem is kerülhet sor. Olkszander Holub kommunista képviselõ arra hívja fel a figyelmet, hogy az EU napjainkban komoly problémákkal küszködik, a fentebb említett áttörés pedig legfeljebb Viktor Juscsenko álmaiban történt meg. A honatya szerint Ukrajna év múlva lesz esélyes a teljes jogú tagságra. Lev Birjuk, a Julija Timosenko Tömb (BJUT) képviselõje úgy véli, hogy az utóbbi években nagyon keveset teljesített az államfõ a korábbi ígéretekbõl: a NATO-hoz való csatlakozás még várat magára, mint ahogy az EU-s társult tagság is. Jurij Karmazin, a Mi Ukrajnánk Népi Önvédelem (NU-NSZ) frakció tagja szerint egy lépéssel sem kerültünk közelebb az Európai Unióhoz. Sõt, sokkal nehezebb helyzetbe kerültek az ukrán állampolgárok azzal, hogy lealacsonyító módon sorba kell állniuk az európai vízumokért, miközben a másik oldalról vízummentesen érkeznek az állampolgárok. Ú.L.

3 Krumplifesztivál Nagydobronyban Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk Elejét lásd az 1. oldalon Az elmúlt vasárnap a sportpályán megtartott fesztiválon leginkább a kulturális és sportprogramok vonzották a közönséget. (Reméljük, egyszer az újkrumpliból készült ételek is fõszerephez jutnak majd az újkrumplifesztiválon...) A vendégeket Hidi László, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke üdvözölte, majd Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki az ilyen rendezvények közösségmegtartó erejét hangsúlyozta, illetve felhívta a figyelmet hagyományaink, anyanyelvünk megõrzésének fontosságára. Hasonló gondolatoknak adott hangot Maczkó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke. A köszöntéseket követõen színes, több órán át tartó mûsorral szórakoztatták a nagyérdemût a helyi iskolások és mûkedvelõk Hidi Anita vezetésével. Szeretettel és hatalmas tapssal fogadták a dobronyiak a Korolevics Zsolt vezette derceni Gyöngyösbokréta táncosait, akik a tõlük megszokott fergeteges lendülettel adták elõ néptáncainkat. Felléptek itt az Ungvári Közmûvelõdési College fiataljai Sütõ Mihály és Petrusevszki Mihály irányításával, valamint a Császlócról érkezett kultúrosok Tóth Nándor vezetésével. Nagy sikert arattak a Császlóci Csicsergõ Csajok, akik nyugdíjas korukat meghazudtoló frissességgel, lendülettel és pajzánsággal adták elõ jeleneteiket (ebben még Császlóc polgármesterasszonya, Roják Mária is közremûködött) meg kánkánjukat. A legkisebbek igencsak élvezték a Bátyúból érkezett Cók-Mók bábszínház elõadását, akik Vitéz László legújabb kalandjait mutatták be. A salánki íjászok Kész Barna vezetésével idõutazásra invitálták a résztvevõket, melynek során az érdeklõdõk megismerkedhettek honfoglaló õseink fegyverzetével, öltözetével, szokásaival, Ádám Erzsébetnek és Kész Rékának köszönhetõen pedig énekeivel is. Közben a focipályán Nagydobrony és Csap csapata mérkõzött, míg a röplabdapályán az Újkrumli Kupáért folyt a küzdelem. Este szabadtéri táncmulatság zárta a dobronyi ünnepséget. Kovács Erzsébet 3 Népünnepély Bégányban Elejét lásd az 1. oldalon falusi életformát. Pezsgõ kulturális élet zajlik a két társközségben, hangsúlyozta Sin József, a Beregszászi Járási állami Közigazgatás elnökének helyettese. Különösen a nagybégányi mûkedvelõk aktivitása példamutató: õk ott vannak minden jelentõs kulturális seregszemlén. Ezek a fiatalok jól tudják, hogy az anyagi gyarapodás mellett fontos az is, hogy szellemiekben is gazdagabbá váljunk. A két község sok szempontból mutat példát más településeknek. Nagybégány faluközpontja ma már imponálóan rendezett, a fiatalok szeretnek itt élni, az adatokból kitûnik, hogy minimálisra csökkent az elvándorlás az utóbbi idõkben, hangsúlyozta Csengeri János, a beregszászi magyar konzulátus vezetõ konzulja, aki annak a reményének is hangot adott, hogy az itteniek a továbbiakban is arra fognak töre- két település példamutatóan iparkodó és tevékeny emberek lakják. A parochus Isten áldását kérte az itt élõk hitmélyítõ, szellemi és anyagi gyarapodásukat elõsegítõ, szorgos munkájára. Kispályás labdarúgó torna, rajzverseny, gyöngyfûzés, gyurmázás a népünnepélyre kilátogató fiatalok ezeken a rendezvényeken mérhették össze erejüket, ügyességüket, adhattak számot tudásukról. Nagy érdeklõdés övezte a szépségversenyt, melyet két kategóriában is meghirdettek a szervezõk. Közben több mint kéttucat felnõtt részvételével zajlott a sakkbajnokság. A pályán felállított alkalmi színpadon a déli óráktól kezdõdõen késõ estig zajlott a színes kulturális program. Ennek során felléptek a nagybégányi, a gáti, a mezõgecsei mûvelõdési ház, valamint a guti klub mûkedvelõ együttesei: különbözõ népi és báli táncok mellett sok modern táncot is láthatott Motoros találkozó és Kárpátia-koncert Mezõgecsében Hobbi és életforma Elejét lásd az 1. oldalon Persze a találkozó igazi hangulatát azok érezhették át, akik a mezõgecsei polgármesteri hivatal elõtt az egymás mellé leparkolt közel száz járgány között bóklászhattak a fényes Harley Davidsonok, a régi Pannóniák, Jawák és Izsek, a vadonatúj Suzukik és Hondák között. Felejthetetlen élményt jelentett Takács Krisztián motoros bemutatója. A magyarországi Levelekbõl érkezett fiatalember többek között egykeréken, a nyeregben felállva száguldott. Örvendetes, hogy a motorosok szerelmesei között egyre több kárpátaljait találni. A kaszonyi Baraté Dénes például a motor ügyességi verseny gyõztese lett, a tiszaújlaki Fedor Tamás 1967-ben gyártott Jawa 350-es motorjával a veterán motorok között végzett elõkelõ helyen. Számomra talán csak az volt a meglepõ, hogy a motorosok között igen sok hölgyet fedezhettünk fel. És õk nem nehezékként, a motor hátsó ülésén utaztak, hanem saját gépük nyergében. Ezeken a járgányokon is ugyanúgy meglátszott, hogy gazdájuk mennyire becsben tartja õket. Általában két-három napig tart egy ilyen rendezvény. Ha nem lennénk ugyanúgy szerelmesei ezeknek a csodálatosan megépített jármûveknek, akkor megölne bennünket az unalom. Hisz egész idõ alatt másról sem esik szó, csak motorokról a gyújtás beállításáról, a jármû fényezésrõl, s arról, hogy a talán ötven-hatvan évvel ezelõtt gyártott motorok alkatrészeit hol lehet beszerezni mondja Mikula Lászlóné Erzsébet asszony, aki a nyíregyházi veterán mo- torosokkal együtt érkezett. A férj (õ a csapat vezetõje) mellett természetesen itt volt a fiuk is. A mostani motoros találkozón nem csupán azt szerettük volna bemutatni, hogy az elmúlt száz esztendõ alatt hányféle jármûvet gyártottak szerte a világon, hanem egyúttal azt a csapatszellemet és mentalitást is érzékeltetni szerettük volna, ami az egyesületbe tömörült motorosokat jellemzi magyarázza az elsõ mezõgecsei motoros fesztivál szervezõje, Mester András polgármester. Szervezettségbõl, önzetlenségbõl, bajtársiasságból egyaránt példát vehetünk tõlük. S hogy jobban megismerjük a szelíd motorosok világát, jövõre ismét szándékunk- ban áll megrendezni egy ilyen motoros találkozót. A motoros találkozó méltó befejezéseként Mezõgecsében nagyszabású koncertre került sor. A több száz fõs nézõsereg elõtt elõször az Ezüstpatak együttes, majd a Credo verséneklõ együttes lépett fel. Aztán pedig az olyannyira várt Kárpátia zenekar népszerû számai hangzottak el, magyarságról, önértékelésrõl, a szülõföld, a haza szeretetérõl. S arról, hogy éljünk is bárhol a Kárpát-medencében, együvé tartozunk. A nézõk a dalokat együtt énekelték a zenekar tagjaival. Felejthetetlen élményben volt részünk. Eszenyi Gábor kedni, hogy természeti környetezük érintetlen maradjon. Zubánics László lapszerkesztõ, az UMDSZ Országos Tanácsának elnöke a hagyományõrzés és az összefogás fontosságáról beszélt. Arról, hogy a kárpátaljai magyarság közösségként való megmaradása kulturális örökségünk megõrzése nélkül elkerülhetetlen. A hitben járó, erkölcsös ember nem csupán saját lelkére ügyel. Emellett igyekszik széppé, gazdagabbá tenni környezetét, mondta Marosi István, görög katolikus parochus. A a közönség. A nézõk tapssal jutalmazták a táncos lábú fiatalok produkcióját csakúgy, mint a guti Peres Dóra, a balazséri Bakos Melánia és a nagybégányi Baraté Edina énekét. A program üde színfoltjának bizonyult a nagyszõlõsi Virág cigányzenekar fellépése. Nagy izgalom közepette zajlott a tombolasorsolás, ahol a fõdíj boldog nyertese egy grillsütõt vihetett haza. A késõ éjszakába nyúló utcabálon a nagybégányi Original diszkó szolgáltatta a zenét. Kovács Elemér Születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntjük Csongoron Marton Rebekát. Isten gazdag áldását kérjük életedre, légy mindig ilyen szép és vidám. Sok boldogságot kíván keresztapu, Erzsike néni, Zsófi és Dorka. Csongoron 25. születésnapja alkalmából köszöntjük Marton Tibort. Áldjon meg téged az Úr és õrizzen meg tégedet. Sok boldogságot, erõt, egészséget kíván számodra a Kovács család.

4 4 Az Úrnak szüksége van rád! Mert nincsen mellettem hozzá hasonló lelkületû, aki olyan õszintén törõdne ügyeitekkel: mert mindenki a maga dolgával törõdik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. (Fil 2, 20 21) Van-e valaki közel hozzád, aki õszintén szereti az Úr Jézust és törõdik veled is, a lelki igényeddel, azzal, hogy veled imádkozzon, tanácsoljon, akiben megbízhatsz, akire a legnehezebb idõben is számíthatsz? Van-e valaki, akirõl te lekileg gondoskodol, akiért kitartóan imádkozol, akivel harcolod a hit harcait? Megbízhatnak-e benned, képes vagy-e áldozatvállalásra a lelki testvéredért? Mindkét kérdésre adott válasz nagyon fontos. Amilyen a válasz, olyan a bizonyítvány! Valószínûleg Rómában írta Pál apostol ezt a levelet a filippii gyülekezetnek. Megköszönte az ajándékot, a segítséget, amit a testvérek onnan küldtek neki. Levelével támogatja, tanítja a testvéreket, inti õket vigyázásra. Ígéri, hogy Timótheust elküldi hozzájuk. Timótheus szolgálta, segítette az öreg Pált, aki ekkor már házi õrizetben élt Rómában. Pál készült arra, hogy az ítélete halálos ítélet lesz, és itt kell hagyni a testvéreket. Kész az õ szíve a halálra, a megáldoztatásra is. Ekkor írja: De ha kiontatom is italáldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek és örüljetek együtt velem. (2, 17 18) Õ, a halálos ítéletre váró apostol biztatja a filippibeli gyülekezetet, hogy örüljenek vele! Nem jajgat, nem sajnáltatja magát, de megvallja, hogy ha értük, a gyülekezetért, az evangélium szolgálatáért kell meghalnia, õ örül! Felkészíti a testvéreket is: Örüljetek ti is! Örüljetek velem és ne gyászoljatok, ne szomorkodjatok. Meghitt, õszinte, nyílt és bensõséges kapcsolata van a Filippiben lévõ testvérekkel. A lelke mélyén lévõ érzést is megosztja velük. Milyen az én kapcsolatom a gyülekezetemmel? Milyen a te kapcsolatod a gyülekezettel? El lehet-e, mered-e elmondani lelked mélyén lévõ érzéseidet? Meghallják? Milyen közel van gyülekezeted tagjainak a szíve hozzád? Olyan közel, mint amilyen közel te vagy hozzájuk! Bírálatot, kritikát mindig lehet mondani, de a szív ereje akkor mutatkozik meg, amikor bajba kerülünk. Építõi vagyunke a gyülekezetnek, mint Pál apostol volt? Vagy csak elvárásaink vannak? Pál szíve egy volt a filippi gyülekezettel. S õk is érezték ezt, kötelességüknek tartották, hogy a fogságban lévõ apostolt anyagilag is segítsék, támogassák. Rómában sok nehéz napot élt át Pál. A legnehezebb és nehezen elfogadható az volt, hogy nem akadt olyan testvér, barát, ismerõs, aki õszintén törõdne az õ ügyével, és a gyülekezettel. Mindenkinek megvolt az elfoglaltsága, és a maga baja. A mindennapi rohanásban, futásban elfelejtették az Úr szolgáját, aki Krisztusért szenved, s akit talán nem is sokára megölnek a hitéért. Lehet, hogy néha bepillantott valaki, és adott egy koszorú fügét, vagy egy darab sajtot az apostolnak... De õszintén nem törõdött vele senki. Arra nem jutott idõ, hogy leüljenek mellé, meghallgassák a tanácsát, tanítását, hogy imádkozzanak vele, hogy egy zsoltárt énekeljenek együtt. Pedig epekedett Pál szíve a közösség után, az õszinte lelkületû, hasonló indulatú testvérek után. Kinek jutott erre ideje, hogy az Úr szenvedõ szolgájának életét, rabságát, szenvedését a szívén viselje?! Ekkor Rómában nem igen akadt ilyen ember, nagyon elfoglalt volt mindenki. Miért? Mert mindenki a maga hasznát kereste! A maga dolgával törõdött mindenki, nem pedig a Krisztuséval. Ma mi a fontosabb? Mi van életünk központjában? Mennyi idõnk, erõnk, pénzünk jut Krisztusnak? Szomorúan tapasztalom, hogy mindenhol, a világ minden táján az embereknek fontosabb a maguk haszna, mint Isten országának építése. Nem lehet a gazdagokra mutogatni! Mert Jézus a szegény asszony két fillérét is meglátta, értékelte azt, hogy õ hajlandó volt adni! A gazdagok siránkoznak, a szegények nyögnek. Ki támogatja Krisztus ügyét? Ha lenne azonnali, lemérhetõ, látható haszon, akkor talán kockáztatnának az Úr ügyéért többen is. (Zárójelben írom, mert szégyellem, hogy mit gondolnak sokan: Adjon az, akinek több van! ) Pál mellett ott van az, aki mindent odaadott. Timótheus odaadta fiatal életét, a jó karriert, kereseti lehetõségeket Krisztusért. Vállalta a szolgálatot az öreg, beteg Pál apostol mellett. Timótheus lelkülete, szíve, indulata igazán megszentelt volt. S mégis, az egyedüli emberi támaszt, a kedves imatársat, a lelki gyermekét, Timótheust elengedi, elküldi egy nehezebb, nagyobb, más formájú szolgálatra Filippibe, a testvérekhez. Küldhet-e az Úr téged valahová? Valakihez? Tudnále vállalni õszinte szívvel, áldozatvállaló lelkülettel valamilyen szolgálatot Krisztusért? Mi a fontosabb az életedben? Milyen fontos a saját ügyed, dolgod? Isten kér téged, kedves Olvasóm, vedd észre: az Úrnak szüksége van rád! Nem kell mindenkinek beszélni, prédikálni, elõadást tartani! Elég, ha egy betegnek kimosod a ruháját. Meglátogatsz egy özvegyet, és észreveszed a hozzád legközelebb élõ bánatát, szenvedését. Az az indulat van-e benned, amit Krisztus keres? Megváltóm, köszönöm a sok örömöt, áldást, amit a Te néped között kaptam. Áldalak a gyülekezetekért, ahol közösségem lehet Veled és sok kedves testvérrel. Köszönöm, hogy gondviselõm vagy. Köszönöm a szolgálati lehetõségeket. Áldj meg engem, hogy életem megszentelt élet legyen. Segíts észrevenni a szükséget, a szenvedõket, legyek eszköz a Te kezedben. Nem vagyok én méltó, Uram, dete a kis eszközökkel is tudsz dolgozni. Köszönöm, hogy adtál mellém testvéreket a szenvedés és nyomorúság idején. Imádlak, Uram Szent Lelkedért, aki a legtöbb örömöt és vigasztalást adta életembe. Ámen Dr. Tapolyainé Bartha Gizella Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban Legyen áldás az úton, melyet ma kezdesz el Elejét lásd az 1. oldalon Ünnepeltek a medikusok rég zárult megyei megmérettetésen az igen elõkelõ 3. helyet szerezte meg a legjobb családorvosi rendelõ címéért az lélekkel van telítve. A mostani könyöklõs világban nem lesz menõ szelídnek lenni, sokszor veszteseknek kiáltja ki õket a nagyvilág, de a szelídek azok, akik öröklik Istennek országát, hangsúlyozta Tóth László, aki a végzõs diákok példamutató felelõsségére is felhívta a figyelmet, majd a gimnázium udvarán folytatódó ünnepségen az énekíró szavaival kívánta: Legyen áldás az úton, melyet ma kezdesz el A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A 111. zsoltár 10. versét helyezték a végzõsök útravaló tarisznyájába a másodikos gimnazisták, akik Reményik Sándor Csen- A megszokottól kissé eltérõen, rendhagyó módon és helyszínen ünnepelték a minden év júniusának harmadik vasárnapján méltatandó egészségügyi dolgozók napját a beregszászi járás vidéki orvosai. A bereg-vidéki orvosi rendelõk vezetõi ezúttal a nagybégányi Family étteremben találkoztak egymással, ahol tudományos konferencia keretében gyarapították ismereteiket. Elsõként Volodimir Erdek és Seregi Miklós, az Actavis gyógyszergyártó cég kárpátaljai képviselõi prezentációs bemutatón ismertették néhány új készítményüket, majd Vaszil Holovacsko, a járás fõbelgyógyásza tájékoztatta a jelenlévõket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által nemrég világméretû járványnak minõsített új, H1N1-es influenza megelõzésére és kezelésére irányuló legfontosabb teendõkkel kapcsolatos intézkedésekrõl. A szakmai munkát követõen közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel folytatódott az összejövetel. Az ünneplõ medikusokat a helyszínen köszöntötte Volodimir Trikur, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, külön kiemelve ezen hivatás képviselõinek segítõkész, áldozatos és emberszeretõ hozzáállását munkájukhoz. A járás elsõ embere elismerõ oklevélben részesítette Hegyes Ruszlanát, a mezõkaszonyi családorvosi rendelõintézet fõorvosát, aki a nem- Templomszentelés Farkasfalván A kárpátaljai görög katolikus egyházközség életében igencsak fontos eseményre került sor június 1-jén az 1971 óta hivatalosan Tiszabökény részét képezõ Farkasfalván. A Fogarassy-család által építtetett kápolnát felújították, és ebbõl az alkalomból templomszentelési ünnepséget tartottak. Az ünnepségen részt vett többek között dr. Kránitz Mihályt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese, Bendász Dániel, a Munkácsi Görög Katolikus Püspökség Beregszászi Magyar Esperesi Kerület fõesperese. Zarándokok kiírt vetélkedõn. A nagyszõlõsi, illetve ilosvai járásbeli kollégája mögött a dobogó harmadik fokára,,szorult mezõkaszonyi családorvos ajándéka egy VAZ-2107-es személygépkocsi volt Az összejövetelen jelen volt Ivan Males, a járási egészségvédelmi érkeztek Tiszacsomából, Salánkról, Tiszabökénybõl, Péterfalváról, Forgolányból, Fertõsalmásról, Csepébõl, Nagypaládról, Szõlõsgyuláról, továbbá a környezõ falvakból. Milán Sasik CM, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke a templom és az oltár megszentelését, ill. a szabadban tartott liturgiát követõen a Szentháromság kapcsán beszélt a család és a des csodák c. versével, és szívhez szóló énekekkel búcsúztak legidõsebb diáktársaiktól. Megható pillanatok következtek. Lõrincz Malvin osztályfõnök immáron az érettséget jelképezõ piros szalagra cserélte az õsszel feltûzött zöld szalagot, Tóth László pedig egy-egy ige kíséretében bocsátotta útjukra a diákokat. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola elnöke arról a többletrõl, szólt, amit ebben a líceumban kapnak a diákok, egyben az anyanyelv, a magyar nyelvû oktatás megõrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet, s ehhez kívánt bölcsességet végzõsöknek, tanároknak, szülõknek egyaránt. Nem lesz könnyû az az út, melyen most indultok el, de Isten szeretete ad mindenkor elegendõ erõt a nehézségek elviseléséhez és leküzdéséhez, mondta Dencs Elemér igazgató, aki arra figyelmeztette végzõseiket, hogy mindenkor a keresztyén értékrendet képviseljék. Akik az Úrban bíznak, új erõre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el biztatta az ige szavával a végzõsöket Janet Davidson, aki az Angliai Egyesült Református Egyház képviseletében köszöntötte a ballagókat. Lõrincz Malvin osztályfõnök meghatóan szép szavakkal búcsúzott diákjaitól, újból felhívta figyelmüket a nagyvilágban rájuk leselkedõ veszélyekre, egyben kitartásra biztatva õket, a hitükhöz, szülõföldhöz való ragaszkodás megtartó erejét hangsúlyozta. A végzõs diákok mintegy a hozzájuk címzett kérésekre, kívánságokra reagálva versben, dalban tettek bizonyságot istenhitükrõl, hûségrõl, hazaszeretetrõl, igaz értékrendrõl. Mit kívánhatnánk mi is mást, szebbet és jobbat? Legyen áldás az úton Marton Erzsébet osztály vezetõje, valamint Volodimir Males, a járási kórház fõorvosának a vidéki lakosság egészségügyi ellátásáért felelõs helyettese. A medikusok ünnepségsorozatának keretében június 18-án csütörtökön a járási poliklinika klubhelyiségében tartottak ünnepi nagygyûlést, amelyen okleveleket és ajándékokat adtak át a járás legjobb egészségügyi dolgozóinak. Az eseményen jelen voltak a járási közigazgatási hivatal, a járási tanács, a járási Köjál és a Vöröskereszt vezetõi is. Másnap, június 19-én, pénteken az Ungvár melletti Orihivcin tartottak nagyszabású szabadtéri rendezvényt, ahol országos és megyei szintû kitüntetéseket, okleveleket vehettek át a megyei viszonylatban legkiemelkedõbb teljesítményt nyújtó egészségügyi dolgozók. Jakab Lajos gyermekvállalás fontosságáról. Az ünnepség végén Csirpák József helyi paróchus megköszönte minden támogatónak az anyagi és az erkölcsi hozzájárulást, amely lehetõvé tette a templom felújítását. E nemes cselekedet elismeréseként a farkasfalvai görög katolikus egyházközség tagjai püspöki dicsérõ oklevélben részesültek. -bd-

5 A Külügyminisztérium támogatásával Külföldi magyar emlékhelyek megõrzése Történelmi múltunk, kultúránk, emlékhelyeink megõrzése, ápolása mindannyiunk kötelessége. Ezek összekötik és erõsítik a nagyvilágban szétszórtan élõ magyarságot. Hisz közülük sokan ott, ahol éltek, élnek nemes dolgokat vittek és visznek véghez, maradandót alkottak és alkotnak, a nagyvilág számára is értéket teremtettek és teremtenek ma is. Ezeknek az embereknek a nevét, eseményeknek emlékét emléktáblák, emlékmûvek õrzik. Az utókornak kötelessége ápolni ezeket a jeleket, a ma nemzedékének pedig feladata a jelenkort ily módon megörökíteni. Ezzel tartozunk az utánunk következõknek vallja Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának fõkonzulja, akit annak apropóján kerestünk meg, hogy a Magyar Köztársa- Aki szegény, az a legszegényebb ság Külügyminisztériuma a Kárpátaljai Református Egyházzal kötött szerzõdés alapján támogatja néhány itteni emléktábla felújítását, illetve újak állítását. A Vöröskereszt segít A minap a Vöröskereszt Beregszászi járási Szervezetének székháza elõtt lassan gyülekeztek az emberek. Faggatózni kezdtem, mire kiderült: aznap adományt osztanak. A kapu elõtt idõs, beteg emberek várakoztak, akiknek szegényes külseje, lesoványodott teste igencsak azt sugallta: rászorulnak az adományra. Az egyik idõs asszonnyal beszédbe elegyedtem, aki siralmas szociális helyzetérõl, szegénységérõl, nehéz mindennapjairól panaszkodott. Mint mondta, nagy szükségük van a segítségre, hiszen élelemre is alig futja, ruhanemût, ágynemût pedig soha nem tud vásárolni magának, így rászorul a Vöröskereszt adományára. A helyzetét nehezíti az is, hogy van egy vak fia, aki állandó felügyeletet igényel. Okszana Margitics a Vöröskereszt Beregszászi Városi-járási Szervezetének elnöke lapunknak elárulta, hogy aznap a Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének képviselõit várják vendégségbe Priskin János, a Carlow International holland Jótékonysági Alapítvány kurátora, a magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének igazgatója vezetésével. Az említett alapítvány immár három éve támogatja a Beregszászi Vöröskereszt Szervezetet, alapvetõen humanitárius segélyt adományoznak a rászorulóknak jelentõs mennyiségben. Többek között speciális kórházi ágyakat, amelyek közül 25-öt vehetett igénybe a járási kórház, 16-ot pedig a megyei pszichiátriai intézet. Okszana Margiticstól megtudtuk, hogy második alkalommal kapnak rokkant kocsikat, amelyek az eddig ágyhoz kötött emberek életét teszik könnyebbé. Két kocsit beregszászi rászorulóknak juttatott el aznap a Vöröskereszt egyet pedig egy muzsalyi rokkant férfi vehetett Mint a fõkonzul elmondta, úgynevezett kisprojektek keretében az elmúlt évben az aklihegyi Vérvölgy áldozatainak emlékére állítottak kopjafát, a Beregvidéki Múzeumot szerelték fel térfigyelõ kamerákkal, illetve a hangos tárlatvezetés kiépítéséhez nyújtottak segítséget. A Külügyminisztérium és a KRE képviselõi által kötött támogatási szerzõdés alapján idén a beregszászi református templom falán lévõ, a sztálinizmus magyar áldozataira emlékeztetõ, illetve a kálvini reformációhoz csatlakozó magyarok emléktáblájának, a badalói Petõfi-emléktábla, a Folyik a munka a beregszászi református templom bejárata elõtt... munkácsi református templom emléktáblájának felújítására és a templom megfelelõ kivilágításának befejezésére, a beregszászi református birtokba. A Vöröskereszt segíti a rászorulókat bútorokkal, ruházattal és a gyerekeket játékokkal is. Aznap az idõs emberek, félárva, árva gyerekek részesültek segélyadományban. Kérdésünkre, hogy mi volt Priskin János beregszászi látogatásának célja, az igazgató úr elárulta: másfél hónappal ezelõtt egy kamionnyi adomány érkezett kisvárosunkba, ezt szétosztani érkezett segítõivel Beregszászba. Rendkívül fontosnak tartja, hogy a rászorulókhoz jussanak el az adományok, szigorúan ellenõrzött listák alapján kísérik figyelemmel azok célba érkezését. Kiderült, hogy Priskin János nem elõször jár Kárpátalján, ugyanis az 1998-as és 2001-es árvizek alkalmával is az elsõk között érkezett segíteni a bajba jutottakon. Azóta rendszeresen juttat adományokat Kárpátaljára, többek között a Huszti, az Ungvári, a Beregszászi járásba és Beregszászba. Ugyanakkor érthetetlennek és indokolatlanul rosszindulatúnak értékelte azt az eljárást, amely az ukrán határon fogadja a segélyadományokat, azokat az országba templom körüli tér parkosítására, valamint a mezõkaszonyi Eötvös-kastély homlokzatán lévõ családi címer és dombormû valamint a bátyúi hagyományõrzõ múzeum felújítására kerül sor. Hisszük, ennek nem csupán az érintettek örülnek, nem csupán az itteni közösségeket gazdagítják ezek a felújítások, de a két szomszédos ország Magyarország és Ukrajna lakossága, az innen érkezett turisták, érdeklõdõk is érzik majd: közös múltunk összeköt bennünket, emlékeink õrzése, emlékhelyeink tiszteletben tartása kötelességünk, hisz ezek által is gazdagabbak leszünk. Kovács Erzsébet szállító kamionokat. Hosszas, néha több hónapos eljárás, vámvizsgálat várja a jó szívvel küldött holmit ahelyett, hogy az ukrán hatóságok köszönetet mondanának az adományozóknak azért, hogy segíteni kívánják országunk nehéz sorsú polgárait. A gazdasági válság következtében újabb százezrek kerültek kilátástalan helyzetbe. Megfelelõ adomány életeket menthet, amit a több hetes, hónapos várakoztatás megakadályoz. Más országok gyakorlatához hasonlóan az ukrán hatalmi szerveknek is azon kellene fáradozniuk, hogy az akadályoztatás helyett sokkal inkább segítsék a szállítmányok mielõbbi célba juttatását, így a magyar és holland támogatók bizalmát és adományozó kedvét is serkenthetnék, Ukrajna legszegényebb polgárainak szociális helyzetét lényegesen javíthatnák. Priskin János és kísérõi áldozatos munkáját dicsérõ oklevéllel ismerte el a Beregszászi Városi Tanács. Az okleveleket Okszana Margitics adta át. Kenyeres Mária Amirõl beszélnek A megyei tanács még februárban határozatot hozott Kárpátalja Himnuszáról. Megválasztottak egy szakértõi bizottságot, melynek feladata lenne a beérkezett pályamûvek elbírálása. A pályamûveket szeptemberig kell benyújtani. A beérkezettek között azonban eddig nem találtak olyan mûvet, amely megfelelt volna az elvárásoknak. Félõ, hogy ennek a kérdésnek a megoldása ugyanúgy fog végzõdni, mint Kárpátalja zászlójának jóváhagyása, amikor végül hónapokon keresztül tartó vita után végül is a jelenlegi ukrán nemzeti zászlót hagyták jóvá Kárpátalja zászlójaként, ami már önmagában véve is nevetséges, ugyanis az érvényben lévõ jogszabályok értelmében egy régió vagy megye zászlója nem lehet azonos az ország zászlójával. Nincs tudomásunk arról, hogy ezt a zászlót azóta bárhol is kifüggesztették volna. Az említett szakértõi bizottság legutóbbi ülésén határozat született arról, hogy a pályamûvek benyújtásának határidejét meg kell hosszabbítani. A himnusz szövegét szeptember 1-ig, zenéjének partitúráját november 30-ig fogadják el. Brenzovics László, a szakértõi bizottság társelnöke szerint eddig összesen 10 pályázó jelentkezett. A bizottság valamennyit megvitatta, de egyetlen olyat sem talált közöttük, amely megfelelt volna az elvárásoknak. A benyújtott pályamûvek többségének szerzõje kontármunkát végzett, nem volt tisztában a követelményekkel. A bizottság elhatározta, hogy több közismert kárpátaljai költõt von be a pályamûvek elbírálásába. Lehetségesnek tartották azt is, hogy esetleg korábban élt költõk verseit fogadják el a himnusz szövegeként, de konkrét javaslatok egyelõre errõl nem hangzottak el. A bizottság javasolta, hogy emeljék a kétszeresére a nyertes pályamû díjazására megállapított összeget, mely jelenleg 3000 hrivnyát tesz ki. Ha meg is születik egy támogatásra érdemes vers, elfogadása a megyei tanácsban éppen olyan éles és meddõ vitát fog kiváltani, mint ez Kárpátalja zászlójának megvitatása és elfogadása folyamán történt. Valószínû, hogy a ruszinok O. Duhnovics Ruszin Himnuszának szövegét támogatják majd, amit a tanács aligha fog elfogadni. Petro Hodanics, Ukrajna Írószövetsége kárpátal- 5 Meddõ viták a megyei tanácsban jai szervezetének elnöke, a bizottság tagja szerint az eddig benyújtott pályamûvek többsége nem felel meg a legelemibb követelményeknek sem. A himnusz különleges alkotás, szövegének szimbolikus jelentõségûnek, mély érzelmeket keltõnek kell lenni. Nem véletlen, hogy a világirodalomban kevés költõ mert ehhez a mûfajhoz nyúlni! Kijev három évvel ezelõtt hirdetett pályázatot a fõváros himnuszának megalkotására. Ukrajna legelismertebb költõi nyújtották be mûveiket, de végül is egyiket sem fogadták el. Nincs értelme tehát elsietni ennek a kérdésnek a megoldását. Ellenkezõ esetben úgy járhatunk, mint ez Kárpátalja zászlajával történt. Még radikálisabban fogalmazott Kárpátalja himnuszának kérdésében Szerhij Fedaka, az Ungvári Nemzeti Egyetem történelmi karának professzora. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, kell-e egyáltalán Kárpátaljának himnusz, nyilatkozta a RIO címû hetilapnak az ismert történész. Mint ahogy abban sem voltam biztos, szükség volt-e egyáltalán a megyének zászlóra. De ha már mindenáron szeretnénk, hogy megyénknek himnusza legyen, jó lenne, ha az nem egy primitív rigmusokból álló fércmû lenne, ilyenekbõl már eddig is jóval több van a kelleténél. Mesterségesen létrehozni egy himnuszt nem lehet. Még egy egyszerû vers megírásához is érzelem kell, egy himnusz megalkotásához ettõl sokszorosan többre van szükség! Kárpátalja himnuszában kifejezésre kell juttatni vidékünk sok évszázados történelmi múltját, soknemzetiségû lakosainak hagyományait. Olyan himnuszra volna szükség, melyet büszkén énekelhetne minden kárpátaljai, nemzetiségi, vallási hovatartozásától, politikai nézetétõl függetlenül. Egyelõre azonban még nem született meg egy ilyen alkotás, sõt lehet, hogy soha nem is fog megszületni. A himnusz megalkotására meghirdetett pályázat tehát teljesen értelmetlennek tûnik. Mert hiába teszi majd esetleg le a voksát egyik vagy másik pályamû mellett a szakértõi bizottság, vagy akár a megyei tanács, nem biztos, hogy az emberek elfogadják azt. Olyan himnuszra pedig, melyet senki nem ismer, senki nem énekel, nincs szükség! -i-gy

6 6 Tükör BEREG Állásbörze a keresõk szemszögébõl A Beregszászi Járási Foglalkoztatási Központban nemrég állásbörzére került sor. Itt mintegy 130 állást hirdetettek meg a járásban mûködõ vállalatok. Elsõsorban betanított munkásokat kerestek, de hirdettek szabad varrónõi, mûszerészi munkákat is. Szép ígéretek hangzottak el ezen a rendezvényen, kezdve a munkahelyek számának növelésétõl, egészen a szinte hihetetlennek tûnõ versenyképes fizetésekig. Ezek voltak a hivatalos ajánlatok. Nézzük meg, hogyan viszonyultak mindehhez a jelenlévõk, az érdeklõdõk. Milyen munkát keres ma az átlagember Kárpátalján, és mi az, amit elvállalna? Szomorú tény, hogy sok szakma képviselõi nem leltek végzettségüknek megfelelõ ajánlatot. Értelmiségi munkát például szinte lehetetlen találni, de számos szakmunkás érdeklõdõ villanyszerelõ, asztalos, festõ-mázoló, stb. sem talált egyetlen ajánlatot sem. Egy hegesztõ képesítésû fiatalember arra panaszkodott, hogy a meghirdetett állások nagy része betanított munkásoknak szól. Ebbõl õ azt a nem túl pozitív tanulságot vonta le, hogy a vállalatok képviselõi sajnos csak betanított munka vagy ahogy õ fo- a beteljesülését várja. A munkaajánlók között most a mûszergyár képviselõi is jelen vannak, úgyhogy remélhetõleg most visszakapom a régi munkámat mondta. Sokan járnak hasonló cipõben. Így több benei fiatalasszony is, akik a nagymuzsalyi konzervgyárban dolgoztak, de leépítették õket. Õk is azt várják, hogy a részlegük újrainduljon. Már több mint fél éve ígérik, most azt mondják: egykét hónap, és akkor biztosan beindulnak. Ha meg mégsem, akkor majd õsszel keresnek valami munkát. Addig otthon is van bõven tennivaló. Most csak azért jöttek, mert azt mondták nekik, hogy kötelezõ. A munkavállalás halogatását azonban nem teheti meg mindenki, csak olyanok, akiknek a családjában van egy másik biztos keresõ. A jelenlévõk között volt egy olyan harmincas éveiben járó fiatalember is, aki eddig hivatalosan még sehol sem dolgozott. Eddig építkezéseken segédkeztem mondta, de az nagyon kiszámíthatatlan. Most viszont már több hete nincs munkám és eljöttem érdeklõdni, hátha itt tudnak valami érdekeset ajánlani. Azt kell mondanom érdemes volt, hallottam néhány jó lehetõséget. Remélem, összejön van valami. Dorcas & Terra Dei Sikeresen alakul a Zöld ház program A Dorcas Segélyszervezet által támogatott, és a Terra Dei Mezõgazdasági Szaktanácsadó központ révén koordinált Zöld ház program elsõdleges célja, hogy termelési eszközök kölcsönbe adásával és állandó szaktanácsadással segítsen a nehéz helyzetben levõ nagycsaládosoknak pótlólagos jövedelemhez jutni. A gyakorlatban mindez úgy valósul meg, hogy a Dorcas mindegyik, a projektben résztvevõ nagycsalád számára biztosítja a fóliasátrat, a vetõmagot, a mûtrágyát, a palántaneveléshez szükséges tõzeget stb., a Terra Dei szaktanácsadója pedig rendszeresen házhoz jön, illetve telefonon segít az aktuális termesztési kérdések megoldásában. Mint Omelcsenko Olekszandrtól, a program koordinátorától megtudtuk, az elmúlt évben indított projekt igen sikeresnek bizonyult: mind a beregszászi, mind a nagyszõlõsi járásban négy-négy család részesült ilyen támogatásban. Ott, ahol a nagy légterû fóliasátorban uborkát termesztenek, a hónap elejétõl már nem csupán a kiadásokat jegyzik, hanem már némi bevételt is elkönyvelhetnek az eladott termésbõl. Hogy mi volt a legnehezebb? fontolgatja a választ az imént feltett kérdésre Szatmári Szilvia, négygyermekes zápszonyi családanya. Talán az, hogy saját magam is kezdjek hinni abban, képesek vagyunk ezt a nem könnyû feladatot végrehajtani. És hogy az a rengeteg munka, utánajárás, ami a fóliaház földjének felásásával kezdõdött, és tavasszal a palántaneveléssel folytatódott, nem lesz hiábavaló. Mert a fóliaházi zöldségtermesztés külön szakma. Rengeteg apró, de fontos részlettel, állandó odafigyeléssel. Ezért tartom nagyon jó kezdeményezésnek a Zöld ház programot, amely nem csupán az induláshoz szükséges eszközöket biztosítja, hanem az állandó szakfelügyeletet is. A mi falunkban például nincs hagyománya a hajtatott zöldségtermesztésnek, ha egyedül vágtam volna bele a dologba, még a legegyszerûbb dolgot sem lett volna kitõl megkérdezni. A szakmai segítség ellenére azért így is akad elég sok teendõ, amit egyedül kell megoldania. Például a megtermelt áru értékesítésére nincs elõre kidolgozott forgatókönyv. Van úgy, hogy Csapra viszem a megtermelt árut vonattal, van úgy, hogy Munkácsra. De már helyben is alakítjuk a vevõkört. Néhány környékbeli háziasszonnyal megbeszéltük, hogy a berakni való uborkát majd tõlem veszik. Ehhez persze az kell, hogy a kívánt méretû uborkát a megbeszélt mennyiségben pontos idõre biztosítsuk. Általában többes számban beszél. Mert gyerekeim derekasan kiveszik a részüket a munkából. A férjem munkahelyi elfoglaltsága miatt sokat van távol, õ nem tud segíteni. A tizenhat éves Misi velem együtt ás és kapál, a kilencéves Emese gyomlál és kötöz, István, aki alig múlt nyolc, már megtanult kacsozni, a hároméves Alexnek külön öntözõkannát kellett venni A Makkosjánosiban élõ Barna Irénke a kapott fóliasátor egy részét rózsával, másik részét paradicsommal ültette be. Néhány rózsatõ már virágzik, a paradicsom elõreláthatólag egy hét múlva hozza elsõ terméseit. Ebben a két növényben látok a legtöbb fantáziát magyarázza a háromgyermekes édesanya, akinek egyébként agrárvégzettsége van. Mint megtudom, Barnáéknak öt hektár földjük van, a férj a benzinkúton végzett munka mellett szántóföldi növényekkel, a jószággal van elfoglalva. Irénke két fia, András és György magyarországi egyetemeken tanul, Alexandra viszont csak hatéves, így a fóliaház szinte tel- jes egészében a háziaszszonyra marad. Rengeteg szakcikket olvasok, és nagy hasznát veszem a szaktanácsadók segítségének mondja Irénke. Remélem, a fóliaház legalább annyi jövedelmet ad majd, mint két hektár szántóföld. Ukrajnában, de mondhatni egész Kelet-Közép- Európában egyedülálló a mostani kezdeményezésünk vallja Omelcsenko Olekszandr projektmenedzser. Továbbra is óriási az érdeklõdés a program iránt, hisz sokan látták be, hogy ily módon egzisztenciát lehet teremteni, hogy egy fóliaház milyen perspektívát nyújt. Idén terveink szerint még tíz családdal bõvül a Zöld ház programba bevontak köre. A zöldségfélék termesztésébõl szerzett pótlólagos jövedelem persze igen fontos, ám számunkra legalább ilyen lényeges az a pozitív üzenet, amit a kezdeményezés magában hordoz. Én ezt a következõképpen fogalmaznám meg: képes vagyok a családunkkal olyan terméket elõállítani, amire a társadalomnak szüksége van. Elsajátítottam egy olyan szakmát, amibõl normálisan megélhetek. Amúgy pedig már híre ment a kárpátaljai kezdeményezésnek, mint a projektmenedzsertõl megtudtuk, az egyik lengyelországi szaktanácsadó szolgálat irányítóitól nemrég meghívót kapott, melyben arra kérték, hogy a most szervezõdõ konferenciájukon számoljon be a Zöld ház program kárpátaljai tapasztalatairól. A program további sikeréhez hozzájárulhatnak a helyi vállalkozók is, méghozzá úgy, hogy megengedik: adománygyûjtõ ládáinkat kitehetjük az általuk üzemeltetett üzletekben, éttermekben, stb. Kovács Elemér galmazott rabszolgamunka elvégzésére tartják alkalmasnak vidékünk lakosságát. Számára nem alternatíva az, hogy napi 8 10 órai álló munkáért feladja az otthoni kényelmes fusizást. Egy 20-as éveiben járó nagyberegi lány, aki egyedül él beteg édesanyjával, szintén nem fûzött túl sok reményt ahhoz, hogy itt számára megfelelõ munkát találhat. Az jó mondta, hogy vannak ilyen események, de mindenki csak állómunkát ajánl, ami sokaknak nem megfelelõ. Egészségi okokból én sem bírok 8 10 órát folyamatosan egy helyben állni mondta. Persze nem mindenki volt ilyen pesszimista. Egy fiatal 22 éves lány elmondta: az elmúlt év vége óta nincs munkája, épp ezért szívesen jött el ide. Az a cég, ahol korábban dolgozott Munkácson azt ígérte, az elbocsátás csak ideiglenes, hamarosan újraindulnak. Azóta is ennek az ígéretnek A jelenlévõk legtöbbje örült annak, hogy hosszú hónapok után újra esélyt kaptak a munkavállalásra. Értékelték, hogy néhány munkaadó vállalta a dolgozók munkába, ill. az onnan való hazaszállítást, vagy pedig felajánlották utazási költségeik visszatérítését. Ezeknél a vállalkozásoknál fordult meg a legtöbb érdeklõdõ. Mégis kevesen voltak, akik nem tétováztak, hanem azonnal jelentkeztek egy-egy céghez munkavállalásra. Akik ezt rögvest megtették, nagyrészt régi munkájukat kapták vissza. Vegyes volt tehát a fogadtatása az állásbörzének. Kiderült, hogy a kárpátaljai emberek nem vállalnak el akármit, de értékelik, ha figyelembe veszik az õ igényeiket is. Válogatósak vagyunk, de semmiképpen sem lusták. Ha nem egy munkahelyen, akkor másutt, máshogy találjuk meg a megélhetési lehetõséget. Harsányi Andrea Befejezõdött a Péterfalvai Képtár külsõ tatarozása Régen dédelgetett álom vált valóra: a Péterfalvai Képtár megújult külsõvel várja immár látogatóit. Közel egy éve kicserélték a tetõszerkezetet, és már akkor kézzel fogható közelségbe került, hogy hamarosan kívül-belül újjászületik a György Endrekastély, mely több évtizede áll a kultúra szolgálatában. Az impozáns épületet pártfogásába vette Borbély Ida igazgatóasszony, Tóth Bálint, az UMDSZ Nagyszõlõsi járási szervezetének elnöke, Zubánincs László, az UMDSZ Nemzeti Tanácsának elnöke, Dupka György MÉKK-elnök és az anyaország. A külsõ renoválás befejezése alkalmából június 21-én került sor a képtár avatására. Az igazgatóasszony és Illyés István polgármester üdvözlõ beszédükben köszönetet mondtak a támogatóknak, akiknek köre egyre bõvül és a festõmûvészeknek többek között a jelenlévõ id. Harangozó Miklósnak, Gönczy Tivadarnak, Homoki Gábornak, Kutlán Pálnak, Marinics Sándornak, Kerecsán Károlynak, akik alkotásaikkal járultak hozzá az állandó tárlat folyamatos bõvítéséhez és az idõszakos kiállítások megszervezéséhez. A Péterfalvai Mûvészeti Iskola felnõtt kórusa hangulatos elõadással készült erre a napra, folytatásként az õ mûsoruk következett. A meghívott, különleges vendégek között volt Bíró Andor, aki a Határõr Agrárcég Kolhoz fejeként hajdan mecénása volt a helyi kulturális örökség megõrzése érdekében létrehozott intézményeknek. Mint alapítónak és rendkívüli embernek nyújtotta át az elsõ ízben átadásra kerülõ Etelköz-díjat Dupka György és Borbély Ida. Elismerését fejezte ki a kezdeményezés sikeréért Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának fõkonzulja kiemelve a szolidaritás fontosságát a kárpátaljai magyarság és Magyarország között. Zubánics László nagyon jó hírrel szolgált: szeptemberre megoldódik az épület fûtése, illetve sor kerül a belsõ tatarozásra. Az alkalmat kihasználva a Tiszaháti Tájmúzeumot E-magyarpont táblával ajándékozta meg, jelképezve, hogy az intézményben már van internet-szolgáltatás, továbbá egy számítástechnikai felszerelést is átadott. Örömmel közölte, további egy évre szóló internethasználatot ajándékoznak a magyar kultúra érdekében végzett szolgálatért azon személyeknek, akik eddig is a közmûvelõdésért munkálkodtak. Többen így Tóth Mihály, Zsombor Péter, Virág János, Nagy József okleveleket vehettek át a Péterfalvai Képtár felújítása érdekében tett támogatásuk elismeréseként. Bodnár Diána

7 Fóliás zöldségtermesztés A-tól Z-ig A paradicsom szépséghibái Június elsõ felében már a fûtetlen fóliasátrakban is elkezdett érni a paradicsom. A felvásárlók azonban csak a hibátlan, szép termésért hajlandók jó árat fizetni. A szépséghibás bogyókért legfeljebb félárat kínálnak, ami jelentõs bevételkiesést jelenthet a gazdáknak. Ebben a cikkünkben megpróbáljuk ezeket a minõségrontó tüneteknek a megelõzésére felhívni a figyelmet. A paradicsom zöldtalpassága Mind hajtatott, mind pedig szabadföldi paradicsomon jelentkezik. A tünetre jellemzõ, hogy a bogyó kocsány körüli része zöld marad, nem pirosodik be, húsa pedig kemény lesz. A zöldtalpasságra hajlamosság fajtatulajdonság, amit a környezeti tényezõkkel tudunk szabályozni. Ha túl sok a nitrogén, s emellett kevés a kálium és a foszfor, akkor a zöldtalpasság nagyobb mérvû. A magas nappali hõmérséklet is növeli a zöldtalpasság mértékét. A zöldtalpasság megelõzésére az érés alatt káliumdomináns tápoldatot (N: K= 1: 2) kell biztosítanunk, valamint a szellõztetéssel, árnyékolással megelõzhetjük a túl magas hõmérsékletet. A paradicsom sárgatalpassága A tünetekre jellemzõ, hogy a bogyó kocsány körüli része sárga, kemény, rágós marad. Oka a nagy és hosszan tartó hõmérsékletingadozások. Megelõzni Sok kertész keresi a hajtatott paradicsomon gyakran tapasztalható levélpödrõdés okát. Noha tudjuk, hogy sokszor csak mint a látvány zavaró, a termés mennyiségére és minõségére nincs számottevõ hatással, egyes esetekben azonban jelzésértékû is, mert néhány betegség fejlõdési rendellenességgel is együtt jár, azokat ideje korán jelzi, még akkor is amikor könnyen orvosolhatók, megszüntethetõk. A levélkanalasodás vagy pödrõdés nem csak a paradicsomra jellemzõ, megfigyelhetõ a kukoricánál, a padlizsánnál stb., csak hogy a legismertetebb eseteket említsük. Fertõzõ betegségek élettani jellegzetességek és kezelési hibák egész sora okozhatja: vírus fertõzés (a levél üvegszerûen törékeny), alacsony páratartalom (a jelen szezon- Tel.: szintén szellõztetéssel, árnyékolással, éjszakai fûtéssel tudjuk. A paradicsom üregessége A bogyó belsõ szövete laza, üreges. Oka a hosszantartó alacsony hõmérséklet a bogyófejlõdés idõszakában. Megelõzni csak fûtéssel tudjuk, valamint az erre a tünetre nem hajlamos fajták termesztésével. A paradicsom vizenyõssége Csak hajtatott paradicsomon fordul elõ. A bogyón a tünetek a 70%-os érettség állapotában, szedéskor alig vehetõk észre. Késõbb azonban, amikor a bogyók a szállítás ideje alatt utóérnek, akkor azok részben vagy teljesen megpuhulnak. Ha a bogyó héját lehúzzuk, akkor szembetûnõ, hogy a bogyóhús edénynyaláb-hálózata barna színû, és a bogyóhúsban repedések vannak. A betegség egyik fõ oka a kálium hiánya. A növény által felvett kálium 80%-át a bogyó tartalmazza. A kálium kedvezõen hat a bogyó eltarthatóságára. Megelõzni csak helyes tápanyagellátással tudjuk. Az érésig 1: 1 N: K arányt kell emelnünk 1: 2-re, a kálium javára. A paradicsombogyó felrepedése Ha az érés idõszakában szabad földön a hosszantartó szárasságot esõs idõszak váltja fel, a fóliasátorban pedig rendszertelenül öntözünk, akkor a bogyók felrepednek. A tünetekre jellemzõ, hogy az érésben lévõ bogyó kocsányfelõli részén kör alakú, vagy sugarasan szétfutó repedések jelentkeznek. A bogyórepedésre való hajlam fajtatulajdonság, amit az öntözés- vízellátás befolyásol. A rendszeres (csepegtetõcsöves) öntözéssel, valamint a ritkább, slangos öntözésnél a félérett bogyók leszedésével az öntözés elõtt a bogyók repedése megelõzhetõ. A paradicsombogyó csúcsfekélyesedése Mind a hajtatott, mind a szabadföldi paradicsomon jelentkezik. A tünetekre jellemzõ, hogy a bogyón a bibeponttól kiinduló kör vagy ovális alakban terjedõ, enyhén bemélyedõ, sötétbarna folt mutatkozik. A betegség oka a kálciumhiány. Ez fõleg arra vezethetõ vissza, hogy a nagy mennyiségû alaptrágyák (nitrogén, foszfor, kálium) a talajban egyébként meglévõ kalcium felvételét megakadályozzák. Ezt eredményezi továbbá a növény vízháztartásában fellépõ zavar is. Akkor tapasztalható nagyobb mérvû csúcsrothadás, ha huzamosan vízzel ellátott és optimális hõmérsékleten fejlõdött növények a virágzás idõszakában a léghõmérséklet ugrásszerûen megemelkedik. A csúcsfekélyesedés megelõzésének leghatékonyabb eszköze a rendszeres öntözés. Ezen kívül kerülni kell a hirtelen, nagy adagú Levélpödrõdés a paradicsomon ra jellemzõ), helytelen kezelés következtében (pl. erõs levelezés, amikor egyszerre 4-5 levelet is eltávolítanak), néhány tápelem súlyos hiányának kísérõ tûnete (nitrogén, foszfor, kálium, magnézium), fertõzõ levélbetegségek (alternáriás levélfoltosság, kladospóriumos betegség) együtt járó tünet. Tapasztalataim szerint a felsoroltak közül a leggyakoribb kiváltó okok az alacsony páratartalom és a helytelen kezelésbõl adódó stresszhatás voltak. Az alacsony páratartalom következtében a gombás és a baktériumos fertõzések száma kevesebb, mint az elõzõ évben vagy mint több év átlagában. Nagyon jónak bizonyult az egyre több helyen alkalmazott fóliafestés és raschel hálós árnyékolás. A tapasztalt szemek még egy jelenséget megfigyelhet- ammónia és kálium tartalmú trágyák kijuttatását. A minimális alaptrágyázáson felül inkább a rendszeres, napi tápoldatozással biztosítsuk a paradicsom tápanyagigényét. Eltorzult, kötõdéskor kirepedt termések A hormonhatású vegyszerek helytelen használatának egyik eredménye a fenti tünetek. A leggyakrabban a kötõszer okozza ezeket a problémákat,amitõl a termés csúcsán csúnya forradás, vagy az oldalán mély repedés keletkezik. Az újabban gombamód elszaporodott termésnövelõ csodaszerek kipermetezése is mind gyakoribb kiváltó ok. Az általuk kiváltott hirtelen sejtosztódás az éppen kötõdõ terméskezdeményeken, bogyók felületén okoz kis dudorokat, ami övszerûen körbefut a termésen. A fent említett tüneteken kívül még számos más minõségrontó tünet is megjelenhet a paradicsom termésén. Ilyenek például az alternária, a botritisz, a fitoftóra, valamint a baktériumos és vírusos fertõzések tünetei. Ezekkel azonban a késõbbi növényvédelmi cikkeinkben fogunk foglalkozni. Gál István Terra Dei tek. Az árnyékolatlan házakban vagy szabadföldi támrendszeres paradicsomon a bogyók kocsány felõli oldalán káliumhiányra emlékeztetõ sárgás karima vagy gallér képzõdött. A nagy meleg és a rendkívûl erõs fény hatására ugyanis a termés élénk piros színét adó színanyagok, nem tudnak olyan minõségben és olyan mértékben kialakulni, mint kedvezõbb körülmények között. A hosszúkultúrás paradicsomtermesztés sikere és megvalósíthatósága elsõsorban a klímaszabályozás kérdése, a melegtõl, a tûzõ naptól és az alacsony páratartalomtól való védelem. Hidi László szaktanácsadó Terra Dei Nyereményjáték 7 Ki a virágot szereti Olyan jó érzés olyan udvarra felmenni, ahol a virág uralja a terepet! Biztosak lehetünk: itt jó emberek laknak. Hisz a mondás is azt tartja: Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. A közelmúltban a tivadarfalvai református parókia udvarán gyönyörködtünk a virágokban. Petúniák, muskátlik garmadája fogadja az ide betérõket. Meg különleges, hatalmasra nõtt kaktuszok, melyek teleltetéséhez külön fóliaházat is készítettek E heti kérdésünk: Mi okozza a paradicsom vizenyõsségét? 1. a kálcium hiánya 2. a nitrogén hiánya 3. a foszfor hiánya A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztõinknél kapható szelvényre és küldje be terjesztõinkkel, illetve dobja be szerkesztõségünk postaládájába. Beküldési határidõ: június 28. A Kárpát számában megjelent feladvány helyes megfejtése: A paradicsom vizenyõsségét a kálcium hiánya okozza. (1. válasz) Nyertesünk: Komáromi Gyula (Csap, Virág út 51.) Nyeremény: növényvédõ szerek AJÁNLATUNK teljes értékû, granulált táp brojlerek, csirkék, tojók, kacsák, pulykák; malacok, hízók, kocák; szarvasmarhák; nyulak, halak részére 5, 10, 35 kg-os kiszerelésben. Boltunk Beregszászon a piac Rozsoskert utcai bejáratától balra található. Kárpátalján a Multigaine tápok hivatalos forgalmazója: Ignát magánvállalkozó. Mob.: Keresünk olyan üzleteket, amelyek vállalják termékeink forgalmazását Mob.:

8 8 Hétfõ, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 A Mézga család különös kalandjai (magyar rajzfilm sor., 1. rész) 09:25 Gyalogbéka (magyar ifj. filmsor., 1. rész) 09:55 Szomszédok (sor., rész) 11:00 Parlamenti Napló 11:45 Sokszínû vallás 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 12:10 Sporthírek 12:15 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Roma Magazin 13:50 Domovina 14:20 Átjáró 14:50 Pénz-vidék 15:20 Szívtipró gimi (auszt. filmsor.) 16:10 Kisváros (sor., rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (sor., rész) 18:45 Életképek (sor., 63. rész) 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 Beugró 21:10 24 (sor., 14. rész) 22:00 Memento 89 22:05 Visszajátszás 22:35 Tûzvonalban (sor., 19. rész) 23:30 Hírek Idõjárás-jelentés 23:40 Telesport - Motorsport 00:11 Mûsorszünet Szerda, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 A Mézga család különös kalandjai (sor., 3. rész) 09:25 Gyalogbéka (sor., 3. rész) 09:55 Szomszédok (sor., rész) 11:05 Fõtér - Szerencs és térsége 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 12:10 Sporthírek 12:20 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Hrvatska kronika 13:45 Ecranul nostru 14:20 Átjáró Sorsok és történetek a Kárpátmedencében 14:50 Kormányváró Heti információs mûsor 15:20 Szívtipró gimi (auszt. filmsor.) 16:10 Kisváros (sor., rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (sor., ) 18:45 Életképek (sor., 65. rész) 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 Üdítõ Szilágyi Tibor mûsora 21:10 24 (sor., 16. rész) 21:55 Memento 89 22:05 Tûzvonalban (sor., 21. rész) 23:00 Hírek Idõjárás-jelentés 23:10 VOLT Fesztivál KH Extra 23:40 Fekete mise Magyar dok.-film 00:42 Mûsorszünet Heti mûsor Köszöntjük Péter, Pál június 29. nevû olvasóinkat! június :30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Donald kacsa mozija 12:00 RTL Klub Híradó 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:25 Elvtársak! Baseball! 16:25 Második esély (am.-mex.-kol. filmsor., 34. rész) 17:25 A harc törvénye (am. akciófilmsor., 20. rész) 18:30 RTL Klub Híradó 19: Életmentõk (német akciófilm-sor., 39. rész) 19:35 Fókusz 20:10 Barátok közt (magyar filmsor.) RTL-hírek 21:00 CSI: Miami helyszínelõk (sor., 17. rész) 21:55 A szökés (sor., 4. rész) Utána: RTLhírek 23:05 Testvérbosszú - A Menendezgyilkosságok (am. filmdráma, 2/1. rész) 00:50 Reflektor Sztármagazin 01:05 Ments meg! (am. filmsor., 12. rész) 02:10 Mûsorszünet Kedd, Köszöntjük Tihamér, Annamária július 1. nevû olvasóinkat! július 2. 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Donald kacsa mozija 12:00 RTL Klub Híradó 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:50 Gloriett a hullának (am. krimi) 16:25 Második esély (am.-mex.-kol. filmsor., 36. rész) 17:25 A harc törvénye (am. akciófilmsor., 22. rész) 18:30 RTL Klub Híradó 19: Életmentõk (német akciófilmsor., 41. rész) 19:35 Fókusz Közszolgálati magazin 20:10 Barátok közt (magyar filmsor.) RTL-hírek 21:00 A Vadmacska Klub Utána: RTL-hírek 23:05 Nevem Sam (am. filmdráma) 01:45 Reflektor Sztármagazin 02:05 Mûsorszünet 06:00 Magellán 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Stahl konyhája 09:05 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:10 Sztárnyomozó Ennivaló történetek 10:15 Teleshop 11:20 Két öszvért Sara nõvérnek (am. western-vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (német akciófilm-sor., 11. rész) 15:20 Az áruló (am.-kol. filmsor., 86. rész) 16:20 Hal a tortán 17:25 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. kalandfilmsor., 11. rész) 18:30 Tények 19:05 Monk - Flúgos nyomozó (am. krimisor., 104. rész) 20:10 Okosabb vagy, mint egy 5.-es? 21:15 Rex felügyelõ (sor., 132. rész) 22:15 Gyilkos számok (sor., 40. rész) Kenósorsolás 23:20 Különleges ügyosztály (am. krimisor., 27. rész) 00:20 Tények Este 00:50 Intim részek 02:35 A Küszöb (am. tévéfilm sor., 3. rész) 03:50 Mûsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Két TestÕr 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka 09:00 Stahl konyhája 09:05 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:10 Sztárnyomozó Ennivaló történetek 10:15 Babar (kan.-francia anim. sor.) 10:25 Teleshop 11:30 Szerelem száll a szélben (francia vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (sor., 13. rész) 15:20 Az áruló (sor., 88. rész) 16:20 Hal a tortán 17:25 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. sor.) 18:30 Tények 19:05 Monk - Flúgos nyomozó (sor., 106. rész) 20:10 Okosabb vagy, mint egy 5.-es? 21:15 Doktor House (sor., 37. rész) 22:15 Szellemekkel suttogó (sor., 60. rész) 23:15 A médium (am. sor., 12. rész) Kenósorsolás 00:15 Húsz év - Beszélgetések Bárdos Andrással 00:50 Tények Este 01:25 Elátkozottak faluja (am. horror) 03:00 Mûsorszünet M1 22:35 Tûzvonalban (sor., 19. rész) RTL KLUB 14:25 Elvtársak! Baseball! Sparky Smith sikeres baseball-játékos és edzõ, de egy sérülés után azonnal megválnak tõle elviselhetetlen modora miatt. A lecsúszott sportoló semmilyen felkérést sem kap, kivéve a szovjet sportminisztérium ajánlatát... Tv2 11:20 Két öszvért Sara nõvérnek (am. western-vígj.) Hogan a Vadnyugat kietlen sivatagában megmenti három banditától Sara nõvért, akit üldöz a francia lovasság, mert pénzt gyûjtött a mexikói hadseregnek. A nõvér az egyik francia erõdhöz tart, hogy eljuttassa a pénzt a mexikói ellenállóknak... M1 17:45 Bûvölet (sor., ) Elena reménykedik benne, hogy a Davidéval való találkozás valami kezdete lehet, azonban nagyon megbántódik, amikor kiderül, hogy a férfi csak a gyûrût karja elkérni tõle. Anna szeretne Albertóhoz kerülni gyakorlatra. Leila azért, hogy megállítsa Scottit, kénytelen elmesélni neki a teljes igazságot az õt ért erõszakról is... RTL KLUB 14:50 Gloriett a hullának (am. krimi) TV2 11:30 Szerelem száll a szélben (francia vígj.) Yann Kerbec, egy légitársaság oktatója repülésszimulátoron teszteli, mire képesek a pilóták szélsõséges körülmények között. A probléma csak az, hogy Yann pánikszerûen retteg a repülõgéptõl. Korábban ezért nem tudta követni élete szerelmét a világ végére. 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 A Mézga család különös kalandjai (sor., 2. rész) 09:25 Gyalogbéka (sor., 2. rész) 09:55 Szomszédok (sor., rész) 11:05 Fõtér - Somogyi falvak 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 12:10 Sporthírek 12:20 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Srpski Ekran 13:45 Unser Bildschirm 14:20 Átjáró 14:50 Sírjaik hol domborulnak... (dokumentumf.) 15:20 Szívtipró gimi (auszt. filmsor.) 16:10 Kisváros (sor., rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (sor., rész) 18:50 Életképek (sor., 64. rész) 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 Önök kérték! Kívánságmûsor 21:10 24 (sor., 15. rész) 21:55 Memento 89 22:05 Tûzvonalban (magyar tévéfilm sor., 20. rész) 23:00 Hírek Idõjárás-jelentés 23:10 Koncertek az A38 hajón (magyar zenés f.) 00:08 Mûsorszünet Csütörtök, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 A Mézga család különös kalandjai (rajzfilm sor.) 09:25 Gyalogbéka (sor., 4. rész) 09:55 Szomszédok (sor., rész) 11:05 Fõtér - Sárvár 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 12:10 Sporthírek 12:20 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Rondó 13:45 Roma fórum 14:15 Átjáró Sorsok és történetek a Kárpátmedencében 14:45 Múlt-kor 15:20 Szívtipró gimi (auszt. filmsor.) 16:10 Kisváros (sor., rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Bûvölet (sor., rész) 18:45 Életképek (sor., 66. rész) 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 A vadon bûvöletében (sor., 5. rész) 21:05 24 (sor., 17. rész) 21:55 Számlával milliókért 22:00 Memento 89 22:10 Tûzvonalban (sor., 22. rész) 23:05 Hírek Idõjárás-jelentés 23:15 Koncertek az A38 hajón (magyar zenés f.) 00:13 Mûsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Donald kacsa mozija 12:00 RTL Klub Híradó 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:55 Háborúzni mentem, Kelly! (am. rom. dráma) 16:25 Második esély (sor., 35. rész) 17:25 A harc törvénye (sor., 21. rész) 18:30 RTL Klub Híradó 19: Életmentõk (német akciófilmsor., 40. rész) 19:35 Fókusz Közszolgálati magazin 20:10 Barátok közt (magyar filmsor.) RTLhírek 21:00 A mentalista (am. krimisor., 22. rész) 21:55 Gyilkos elmék (am.-kan. krimisor., 19. rész) RTLhírek 23:00 Gyilkos elmék (am.-kan. krimisor., 20. rész) 00:00 Reflektor Sztármagazin 00:20 Ments meg! (am. filmsor., 13. rész) 01:25 Mûsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Donald kacsa mozija 12:00 RTL Klub Híradó 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:40 Ajkamon lakat (am. családi vígj.) 16:25 Második esély (am.-mex.-kol. filmsor., 37. rész) 17:25 Cobra 12 - Az új csapat (német akciófilm-sor., 1. rész) 18:30 RTL Klub Híradó 19: Életmentõk (német akciófilmsor., 42. rész) 19:35 Fókusz 20:10 Barátok közt (magyar filmsor.) RTLhírek 21:00 Boa (am. akcióf.) Utána: RTLhírek 22:50 Kemény zsaruk (am. akciófilmsor., 1. rész) 23:45 Európai idõ EU-magazin 00:05 Reflektor Sztármagazin 00:20 mánia Multimédia magazin 00:55 Boszorkák (angol filmsor., 1. rész) 01:50 Egy letûnt világ (am. ism. sor., 4. rész) 02:20 Mûsorszünet BEREG Köszöntjük Pál nevû olvasóinkat! 05:25 Teleshop 06:00 Babavilág 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Stahl konyhája 09:05 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:10 Sztárnyomozó Ennivaló történetek 10:20 Babar (kan.-francia anim. sor.) 10:35 Teleshop 11:40 Pasik, csajok, fiesta (am. rom. vígj.) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (német akciófilmsor., 12. rész) 15:20 Az áruló (am.-kol. filmsor., 87. rész) 16:20 Hal a tortán 17:25 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. kalandfilmsor.) 18:30 Tények 19:05 Monk - Flúgos nyomozó (am. krimisor., 105. rész) 20:10 Okosabb vagy, mint egy 5.-es? 21:15 Túl a csúcson (am. akcióf.) Kenósorsolás 23:00 Kötelezõ ítélet (am. krimisor., 5. rész) 23:55 Tények Este 00:25 A titok gyermekei (török-magyar filmdráma) 03:10 Mûsorszünet Köszöntjük Ottó nevû olvasóinkat! 05:25 Teleshop 06:00 Segíts magadon! 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Stahl konyhája 09:05 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:10 Sztárnyomozó Ennivaló történetek 10:20 Babar (kan.-francia anim. sor.) 10:35 Teleshop 11:40 Perry Mason: Az örök fiatalság titka (am. krimi) 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (német akciófilmsor., 14. rész) 15:20 Az áruló (am.-kol. filmsor., 89. rész) 16:20 Hal a tortán 17:25 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. kalandfilmsor.) 18:30 Tények 19:05 Monk - Flúgos nyomozó (am. krimisor., 107. rész) 20:10 Okosabb vagy, mint egy 5.-es? 21:15 Shop-stop 2. Kenósorsolás 23:00 Jericho (am. sor., 3. rész) 00:00 Tények Este 00:30 Csillagkapu: Atlantisz (kan.-am. film sor., rész) 02:50 Mûsorszünet M1 21:10 24 (am. sor., 15. rész) Jack lelövi a menekülõ Ninát. A biztonsági kamera felvételén nem lehet látni pontosan, hogyan történt. Amador találkozik Saundersszel, aki kérdõre vonja a Mexikóban történtek miatt. Az elnök kénytelen azt mondani a rendõrségen, hogy volt felesége mindvégig vele volt... RTL KLUB 14:55 Háborúzni mentem, Kelly! (am. rom. dráma) Kelly szenvedélyes háború-rekonstruktõr szerepjátékos, a csatamezõn találkozik Barttal. Az újdonsült barátok együtt kidolgoznak egy tervet, amivel legyõzhetik Kelly gimis ellenségét. Barátságuk azonban veszélybe kerül, mert Kelly szerelmes lesz Bart nõvérébe, az esküvõjére készülõ Tabbybe... TV2 11:40 Pasik, csajok, fiesta (am. rom. vígj.) M1 09:25 Gyalogbéka (sor., 4. rész) Ahhoz, hogy ne csak fecsegjünk a táborról, de el is jussunk Öregvisnyóra, s ezzel megnyerjük a csatát, többek között pénz kellett. Szereztünk hát, ahogy tudtunk. De csak nagyon lassan gyûlt az a pénz. Közben a termelõszövetkezet kiselejtezett egy traktort... RTL KLUB 21:00 Boa (am. akcióf.) Valahol az Antarktisz mélyén létezik egy börtön, ahol a világ legveszélyesebb bûnözõit tartják fogva. A szigorú biztonsági intézkedéseknek és a kegyetlen sarkköri vidéknek köszönhetõen a szökés innen teljesen lehetetlen. Rabok és õrök élik elszigetelt életüket és nem is sejtik, hogy sok százezer méterrel a tundra jege alatt egy hatalmas, emberevõ kígyó alszik évszázadok óta. TV2 21:15 Shop-stop 2.

9 BEREG Heti mûsor 9 Péntek, 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 A Mézga család különös kalandjai (rajzfilm sor.) 09:25 Gyalogbéka (sor., 5. rész) 09:55 Szomszédok (sor., rész) 11:05 Fõtér - Balassagyarmattól - Szécsényig 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 12:10 Sporthírek 12:20 Família Kft. (magyar vígj. sor.) 13:15 Körzeti magazin 14:15 Átjáró Sorsok és történetek a Kárpátmedencében 14:45 Záróra - Huszti Péter 15:40 Blues - Jazz Fusion (sor., 5. rész) 16:10 Kisváros (sor., rész) 17:30 Hírek 17:35 Körzeti híradó 17:45 Szezon 2009 Kapcsolódjunk ki! 18:15 Bûvölet (olasz film sor.) 18:45 Életképek (sor., 67. rész) 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:10 A vadon bûvöletében (sor., 6. rész) 21:05 24 (sor., 18. rész) 21:50 Memento 89 22:00 Tûzvonalban (sor., 23. rész) 22:55 Hírek Idõjárás-jelentés 23:05 Ördöggerinc (sp.-mex. dráma) 00:56 Mûsorszünet Vasárnap, 05:50 Nap-kelte 09:00 Így szól az Úr! 09:05 Engedjétek hozzám 09:15 Katolikus krónika 09:40 Rejtekben élve 10:35 Egyházi naptár 10:45 Evangélikus magazin 11:10 Református ifjúsági mûsor 11:20 Molnár Kati akvarelljei 11:40 Templomi orgonák titkai 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Eljutni a határig - Határnyitás 89 13:10 Szabadlábon Erdélyben (15/5. rész) 13: év - Játék a színház (5. rész) 14:30 Georges Feydeau: Bolha a fülben (színházi felv.) 16:25 Míg új a szerelem (magyar tévéf.) 17:55 Filmsztárok a vadonban (angol természetf.) 18:55 Több, mint Mozi Filmmagazin 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 20:00 Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné nyakéke (magyar krimi) 21:10 Az elszánt diplomata (német-angol filmdráma) 23:20 Telesport - Moto GP 00:15 Hírek Idõjárás-jelentés 00:20 Sporthírek 0:33 Mûsorszünet Köszöntjük Kornél, Soma nevû olvasóinkat! Köszöntjük Emese, Sarolta nevû olvasóinkat! Szombat, július 3. július 4. 05:30 Top Shop 06:00 Reggeli Ébresztõshow 10:05 Top Shop 11:25 Disneyrajzfilmsorozat: Donald kacsa mozija 12:00 RTL Klub Híradó 12: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 13:30 Fél kettõ Magazin a legjobb történetekkel 14:40 Pódium (belga-francia zenés vígj.) 16:25 Második esély (am.-mex.-kol. filmsor., 38. rész) 17:25 Cobra 12 - Az új csapat (német akciófilm-sor., 2. rész) 18:30 RTL Klub Híradó 19: Életmentõk (német akciófilmsor., 43. rész) 19:35 Fókusz Közszolgálati magazin 20:10 Barátok közt (magyar filmsor.) RTLhírek 21:00 Dr. Csont (am. krimisor., 17. rész) 21:55 A rejtély (am.-kan. thrillersor., 16. rész) Utána: RTLhírek 23:10 A fõnök (am. krimisor., 9. rész) 00:10 Reflektor Sztármagazin 00:30 itthon Belföldi utazási magazin 00:50 Autómánia Autósmagazin 01:30 Mûsorszünet július 5. 05:30 Top Shop 06:00 Recept Klub 06:40 Digimonok - Az új kaland (japán anim. sor.) 07:00 Kölyökklub 08:35 Winx Club (am.-olasz anim. sor.) 09:00 Jackie Chan legújabb kalandjai (japán anim. sor.) 09:20 Tini nindzsa teknõcök új kalandjai (japán anim. sor.) 09:40 Star Wars: A klónok háborúja (am. anim. sor.) 10:05 Recept Klub 10: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 11:35 menetrend Utazási magazin 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Doki (am. sor., 27. rész) 13:10 Magyar autósport-magazin 13:25 A dadus (sor., 12. rész) 13:55 Tuti gimi (sor., 13. rész) 14:50 Szívek szállodája (am. sor., 8. rész) 15:35 Lost - Eltûntek (am. kalandfilmsor., 1-3. rész) Hatoslottósorsolás 18:30 RTL Klub Híradó 19:05 Cobra 11 (sor., 3. rész) 20:00 A nemzet aranya (am. akcióf.) 22:40 Perzselõ nap (am. katasztrófa f.) 00:30 Portré 01:00 Mûsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Alexandra Pódium 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Stahl konyhája 09:05 Babapercek 09:10 Telekvíz 10:10 Sztárnyomozó Ennivaló történetek 10:20 Babar (kan.-francia anim. sor.) 10:40 Teleshop 11:45 A nagy kiruccanás 13:20 Kvízió Telefonos játék 14:20 Mentõhelikopter (sor., 15. rész) 15:20 Az áruló (am.-kol. filmsor., 90. rész) 16:20 Hal a tortán 17:25 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. kalandfilmsor.) 18:30 Tények 19:05 Monk - Flúgos nyomozó (sor., 108. rész) 20:10 Okosabb vagy, mint egy 5.-es? 21: (am. sor., 2. rész) 22:15 Álomgyári feleség (sor., 6. rész) Kenósorsolás 23:15 pokerstars.hu 00:20 Tények Este 00:50 Hõsök (sor., 29. rész) 01:40 Drága testek (am. krimisor., 105. rész) 03:00 Mûsorszünet 05:45 Reggeli gondolatok Vallási magazin 06:10 Látlelet a Földrõl (magyar ism. sor., 1. rész) 06:45 Tv2 matiné 09:50 Dokik (am. sor., 12. rész) 10:25 Világszám Utazási magazin 10:55 Két TestÕr Életmódmagazin 11:25 Stahl konyhája 11:55 Quantum Leap - Az idõutazó (sor., 70. rész) 12:45 Miért pont Brian? (sor., 21. rész) 13:40 Flash Gordon (sor., 17. rész) 14:55 Smallville (sor., 81. rész) 15:40 A kiválasztott - Az amerikai látnok (am. filmsor., 6. rész) 16:40 A nagy kvízválasztó (angol-am. rom. dráma) 18:30 Tények Utána: EPválasztás :00 Napló Mérlegen a valóság 20:00 Taxi 3 (fr. akció-vígj.) 21:40 A Káosz birodalma (német-am.-fr. sci-fi kalandfilm) Kenósorsolás 00:35 Music Box (magyar-am. filmdráma) 02:40 Napló Mérlegen a valóság 03:50 Mûsorszünet M1 23:05 Ördöggerinc (sp.-mex. dráma) 1939, Spanyolország: a véres polgárháború végén Franco tábornok fasiszta csapatai felszámolják a maradék köztársasági erõket. A tízéves Carlost, egy meggyilkolt republikánus harcos fiát apja bajtársai egy isten háta mögötti árvaházba viszik. Az igazgatónõ, Carmen és a tanár, Casares professzor a köztársasági erõkkel szimpatizáltak, ezért befogadják a kisfiút... RTL KLUB 14:40 Pódium (belga-fr. zenés vígj.) TV2 11:45 A nagy kiruccanás Chet Ripley autóalkatrész-kereskedõ elviszi családját nyaralni a tópartra. Ám még csak nem is sejtik, hogy az idilli pihenés helyett a nem kívánt rokonság szakad a nyakukba. Mint már sejthetõ a nyaralás leginkább a pokolhoz kezd hasonlítani... M1 21:10 Az elszánt diplomata (német-angol dráma) RTL KLUB 20:00 A nemzet aranya (am. akcióf.) Benjamin Franklin Gates egész életét olyan kincs felkutatásának szentelte, melynek létezésében kevesen hisznek. Egyes elképzelések szerint a Templomos Lovagok legendás kincsét valahol Amerikában rejtették el. Egy családi hagyomány pedig arra kötelezi a Gates-família minden férfitagját, hogy régész legyen, és így hat nemzedék óta a nemzet Alapító atyái által hátrahagyott jeleket keresik az egész országban. TV2 21:40 A Káosz birodalma (német-am.-francia sci-fi kalandfilm) 2008-ban járunk. Éppen végetért a III. világháború. Los Angeles szociális, ökonómiai és környezeti katasztrófa küszöbén áll. Boxer Santaros a paranoiás és skrizofén sztár harcos amnéziában szenved és újra meg újra a jövõbe képzeli magát... 05:50 Nap-kelte 09:00 Hétmérföld - Kovászna 09:40 Delta 10:05 Élni tudni kell! 10:35 KészPénz 11:05 MotorVízió Motoros magazin 11:30 Most a Buday! 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 EgészségABC 12:35 Stílus 13:05 Egymillió karátos ötlet (am.-olasz vígj.) 14:45 Halászbúcsú 15:15 Gyermekszínház 15:45 Teknõc a láthatáron 16:15 Géniusz 16:45 VOLT Fesztivál :15 Therese nõvér.com (fr. film, rész) 19:00 Luxor sorsolás 19:28 Föld TV 19:30 Híradó este 19:50 Balatoni nyár 19:55 Sporthírek 20:00 Idõjárás-jelentés 20:05 Ötöslottó számsorsolás 20:20 Szeretõk (sor., 3. rész) 21:20 Egy marék dinamit (olasz western) 00:00 Hírek Idõjárás-jelentés 00:05 Sporthírek 00:15 Koncertek az A38 hajón (magyar zenés f.) 01:14 Mûsorszünet Önnek nem kell mást tennie, mint SMS-t küldeni a mobilszámra; felhívni a es telefonszámot és lediktálni a hirdetés szövegét; az címre elküldeni a szöveget pontosan kitölteni a hirdetési szelvényünket, s beküldeni a címünkre (90202, Beregszász, Kossuth tér 2.). Köszöntjük Ulrik nevû olvasóinkat! Ne hagyja ki! Minden lakossági hirdetés 20 szóig INGYENES! Az ingyenes hirdetés maximum 3-szor jelenik meg, utána megint fel kell adni! FIZETETT hirdetés az összes fizikai és jogi személytõl beérkezett hirdetés kereskedelmi hirdetésnek számít, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak; ingatlanok adás-vétele; különbözõ szolgáltatások nyújtása; haszongépjármûvek eladásavétele; munkások felvétele; ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történõ mûveletek. Továbbá FIZETETT hirdetésnek számítanak: keretes, kiemelt hirdetések; mezõgazdasági termékek, eszközök eladása-vétele; elveszett iratokról szóló hirdetés; ha egynél több ugyanabba a kategóriába tartozó tágyat/ eszközt szeretne meghirdetni; köszöntõk, képes hirdetések; részvétnyilvánítás. Figyelem! A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy szelvényen mindössze egy hirdetés szerepelhet. Az elveszett dokumentumokról, 05:30 Top Shop 06:00 Recept Klub 06:05 mánia 06:30 Ókori harcosok (angol ism. sor., 7. rész) 06:55 Digimonok - Az új kaland (japán anim. sor.) 07:15 Kölyökklub 09:00 Disneyrajzfilmek 10:20 Recept Klub 10: Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 11:35 A dadus (sor., 10. rész) 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Autómánia Autósmagazin 12:50 Doki (sor., 26. rész) 13:50 A dadus (sor., 11. rész) 14:20 Tengeri õrjárat (sor., 6. rész) 15:25 Canterbury esetek (am. krimisor., 6. rész) 16:20 Az idõ szorításában (am. kalandf.) 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz Plusz Magazin 19:30 Elvarázsolt kastély 21:05 Ál/Arc (am. akcióf.) RTLhírek 00:00 Száguldó félelem (am. akcióf.) 01:40 Fókusz Plusz Magazin 02:10 Mûsorszünet 04:00 Mûsorszünet 06:00 Tv2 matiné 10:00 Mókás állatvilág (angol term. sor., 23. rész) 10: es küldetés (fr. ism. sor.) 11:05 Babavilág Szekeres Nóra mûsora 11:35 Kalandjárat Az útitárs Kandász Andrea 12:05 Szurikáták udvarháza (sor., 18. rész) 12:35 Hegylakó (sor., 35. rész) 13:35 Charly, majom a családban (sor., 67. rész) 14:35 Száguldó vipera (sor., 17. rész) 15:35 GSG 9 - Az elit kommandó (sor., 7. rész) 16:35 Salamon király kincse (am. kalandf.) 18:30 Tények 19:05 Irigy Hónaljmirigy - Szamárpad 20:05 Szerelem a végzeten 21:45 A sötét szárnyak birodalma (am. akcióf.) Kenósorsolás 23:25 Halálos nyakék (kan. horror) 01:05 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak (sor., 5. rész) 01:55 Drága testek (sor., 106. rész) 02:40 Kalandjárat 03:10 Teleshop pecsétekrõl, továbbá a vállalkozások megszüntetésérõl szóló hirdetéseket csak a szerkesztõségben lehet feladni a megfelelõ dokumentumok felmutatásával. Olyan tevékenységek hirdetése és reklámozása, amelyek licenzet igényelnek, csak akkor valósulhat meg, ha az ukrán törvényeknek megfelelõen a szerkesztõségben felmutatják a szükséges engedélyt. A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy egyes anyagokat nem közöl az újságban. Nem közölhetõek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztõségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek. Egyes hirdetésfeladók rosszindulatúak lehetnek, éppen ezért legyenek óvatosak. Szükség esetén konzultáljanak szakemberrel. A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztõség a lap megjelenése után 3 napig fogadja. A szerkesztõség nem vállal felelõsséget a hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért. M1 20:20 Szeretõk (angol drámasor., 3. rész) Katie, a korkülönbség ellenére, nehezen tud ellenállni a sármos Samnek. Jessica egyre jobban vonzódik Alexhez és féltékeny a lány esküvõje miatt. Trudi a misztikus telefonhívások végére akar járni. Ezzel egyidejûleg egy nõ bevallja Trudinak, hogy a férje szeretõje volt még eltûnése elõtt. RTL KLUB 19:30 Elvarázsolt kastély Jim Evers ingatlanügynök egyik este telefonhívást kap Edward Graceytõl, aki birtoka eladását szeretné rábízni. Jim és Sara felkerekedik családjával, hogy megnézzék az ingatlant. A lápvidék eldugott részén álló, ködbe és rejtélybe burkolózó kastély valaha New Orleans legtehetõsebb famíliának volt a fenséges otthona. TV2 20:05 Szerelem a végzeten Kiemelt hirdetések mintája Keretes hirdetés HÁROMSZOBÁS LAKÁS (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya Kiemelt hirdetés Háromszobás lakás (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya Lakossági hirdetések: keretes hirdetés 5 hr.; kiemelt hirdetés 3 hr.; elveszett iratok 10 hr.; részvétnyilvánítás 10 hr.; köszöntõ 6 hr.; 4 sor vers+köszöntõ 12 hr.; képes köszöntõ 12 hr.; kép+4 sor vers 15 hr.; 4 sor vers felett soronként 1 hr.; Lakossági hirdetés árának kiszámolása: egy keretes, kiemelt hirdetés ára 20 szóig: 0 hr.+ 3 hr. +5 hr. = 8 hr szó között: 5 hr. + 6 hr. +10 hr. = 21 hr. Kereskedelmi hirdetés 20 szóig 5 hr. Példa az ár kiszámolására: egy keretes, kiemelt kereskedelmi hirdetés ára 20 szóig: 5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr szó között: 10 hr. + 6 hr. +10 hr. = 26 hr.

10 10 Heti mûsor BEREG Hétfõ, június 29. Kedd, június 30. Szerda, július 1. Csütörtök, július 2. M2 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Slovenski Utrinki 09:30 Együtt 10:00 Pizsama-parti (au. ifj. sor ) 10:30 Arthur (sor ) 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - E. Csorba Csilla 13:00 Közvetítés a parlament ülésérõl 16:30 Nap-nyugta 18:00 Hely a nap alatt 18:30 A holnap munkája 19:00 Legendás konyhák 19:30 Dublini doktorok (ír sor ) 20:30 Híradó este 21:00 Felejthetetlen (am. sor. - 1.) 22:30 Zentay Anna emlékalbuma 23:00 Havasi selyemfiú (magyar film) 01:00 Felejthetetlen (am. sor. - 1.) 02:30 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz sor ) 03:30 Öregberény (magyar sor ) 04:00 Szép otthonok, remek házak TELEVÍZIÓ M2 TV 05:30 Gazdakör 06:00 Dunasport 07:00 Kirakat 07:30 A történelem útvesztõi 08:00 8 perc a konyhában 08:30 Múlt idõ 09:00 Hogyan mûködik? 09:30 Castillo, a sárkány (sor ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 A Duna - Utazás ínyenceknek 15:00 Hitler helyettese 16:00 Horvátország ékkövei 16:30 Halld Izrael! 17:00 Heuréka! Megtaláltam! 17:30 Török kezdõknek (sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Külvárosi rendõrök (olasz sor ) 20:00 Közbeszéd 20:30 Sportaréna 21:00 CSEMADOK :00 Misztika 23:00 Váltó 00:00 Ingyenkoporsó 01:30 HÍRÓRA 18:00 02:00 Sportaréna (magyar sportmûsor, ism.) 02:30 Kívánságkosár 05:00 Mesélõ cégtáblák 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Századfordító magyarok - Rubik Ernõ 10:00 A kölcsönkapott Föld 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Mészáros Judit 13:00 Mesélõ cégtáblák 13:30 Vakvagányok (magyar filmszatíra) 15:30 Nap-nyugta 18:00 Bolondos ötletek 18:30 Neveletlenek, avagy az állatok nyelvén 19:00 Legendás konyhák 19:30 Dublini doktorok (ír sor ) 20:30 Híradó este 21:00 Felejthetetlen (am. sor. - 2.) 22:30 Szerelemtõl sújtva (magyar dráma) 00:00 Záróra - Kugler Sándorné 01:00 Felejthetetlen (am. sor. - 2.) 03:00 Vigyázz, kész, rajt! 03:30 In memoriam Gyöngyössy Imre (magyar-német dok.-film) M2 TELEVÍZIÓ TV 05:30 Gazdakör 06:00 Híradó, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Sportaréna 07:30 Carlo és vendégei 08:00 8 perc a konyhában 08:30 Tippivel a világ körül 09:00 Castillo, a sárkány 09:30 Külvárosi rendõrök (sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Hogyan mûködik? (magyar ismeretterjesztõ sor. - 4.) 15:00 Talpalatnyi zöld 15:30...és rólam feledkezzetek el 16:30 Univerzum 17:30 Török kezdõknek (sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Bûvölet (sor ) 20:00 Közbeszéd 20:30 Inasok 21:00 Hangyaboly (magyar film) 23:00 Divathét 23:30 Kóla, puska, sültkrumpli 01:30 Gyergyóalfalu freskói 02:00 HÍRÓRA 18:00 02:30 Kívánságkosár 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Roma Magazin 09:30 Domovina 10:00 Pizsama-parti (sor ) 10:30 Arthur 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Takács Ildikó Katalin 13:00...hol élsz Te? 13:30 Egymillió fontos hangjegy (magyar tévéfilm) 14:00 Kerekek és lépések 15:00 Sorstársak 15:30 Nap-nyugta 18:00 Árak és energia 18:30 Kastélyok és kúriák 19:00 Legendás konyhák 19:30 Dublini doktorok (ír sor ) 20:30 Híradó este 21:00 Házasság az ellenséggel (kanadai thriller) 22:30 Revizor (magyar film) 00:00 Záróra - Rajmohan Gandhi 01:00 Házasság az ellenséggel (kanadai thriller) 02:30 Revizor (magyar film) 04:00 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (sor ) M2 TELEVÍZIÓ TV 05:30 Gazdakör 06:00 Híradó, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Léptünk koppan ódon köveken 07:30 A világörökség kincsei 08:00 8 perc a konyhában 08:30 Marsupilami (fr. anim. sor.) 09:00 Castillo, a sárkány (anim. sor ) 09:30 Bûvölet (sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 LEADER Hírmondó - Térségi sikerek 15:00 Négyszemközt a történelemmel 15:30 Kézmûvek 17:30 Török kezdõknek (sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Bûvölet (sor ) 20:00 Közbeszéd 20:30 Európai kóstoló 21:00 Est neked 21:30 Utóirat: Szeretlek (am. rom. dráma) 23:00 Orbán György: Missa decima 00:00 Est neked 00:30 Vers 01:00 HÍRÓRA 18:00 02:30 Kívánságkosár TELEVÍZIÓ TV 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Srpski Ekran 09:30 Unser Bildschirm 10:00 Pizsama-parti (au. ifj. sor ) 10:30 Arthur (sor ) 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Morcsányi Géza 13:00 Zöld Egyetem 13:30 Tanuljunk szakmát - Szakképzési körkép 14:00 Segítünk - Munkaügyi körkép 14:30 Egészségszervíz 15:30 Nap-nyugta 18:00 Élet-Víz 18:30 Épített szépségek 19:00 Legendás konyhák 19:30 Dublini doktorok (ír sor ) 20:30 Híradó este 21:00 Amy után (am. filmdráma) 22:30 Só Mihály kalandjai (magyar tévéfilm) 23:30 Záróra - Csáky Pál 00:30 Amy után (am. filmdráma) 02:00 Só Mihály kalandjai (magyar tévéfilm) 03:30 Egészségszervíz 05:30 Gazdakör 06:00 Híradó, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Élõ egyház 07:30 Hatodik sebesség 08:00 Ozie Boo! 08:30 Castillo, a sárkány (13. rész) 09:00 Est neked 09:30 Bûvölet (sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Kalandozó 15:00 A mediterrán ízek (spanyol ismeretterjesztõ sor. - 18/7.) 17:30 Török kezdõknek (sor ) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Bûvölet (olasz sor ) 20:00 Közbeszéd 20:30 Európa csodái madártávlatból 21:00 Nõi szeszély (görög szatíra) 22:30 Jó fiúk (román akciófilm-sor. - 8.) 01:30 Híradó - 18:00 02:00 Bárány, tánc, áldozat (magyar dok.-film) 02:30 Kívánságkosár Péntek, július 3. Szombat, július 4. Vasárnap, július 5. M2 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Hrvatska kronika 09:30 Ecranul nostru 10:00 Pizsama-parti (sor ) 10:30 Arthur (sor ) 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra - Dunay Pál 13:00.generáció :30 A kölcsönkapott Föld 14:00 A tánc legendája 14:30 Testi mesék - Szív 15:30 Nap-nyugta 18:00 Gaudi és Barcelona - város a XX. század hajnalán (fr. dok.-film) 19:00 Legendás konyhák 19:30 Dublini doktorok (ír sor ) 20:30 Híradó este 21:00 Árulkodó nyomok (olasz sor ) 22:00 Vadvirágok (sp. vígjáték) 23:30 Rabigában (magyar-bolgár sor. - 4.) 00:30 Kulissza 01:00.generáció :00 Rabigában (magyar-bolgár sor. - 4.) 03:00 Századfordító magyarok - Andorka Rudolf TELEVÍZIÓ M2 TV 05:30 Gazdakör 06:00 Híradó, sport, idõjárás-jelentés 06:30 Térkép 07:00 Heuréka! Megtaláltam! 08:00 8 perc a konyhában (magyar ismeretterjesztõ sor.) 08:30 Castillo, a sárkány (sor ) 09:30 Bûvölet (olasz sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Térkép 14:30 Az egyházi mûvészet kincsei - Barangolások Toscanában 15:30 Férfivá válás 16:30 Az igazi ajándék (magyar játékfilm) 17:00 A kamerás ember (magyar portréfilm) 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Darrow (am. életrajzi dráma) 20:30 Before Dawn (magyar kísérleti film) 21:00 Kikötõ 23:30 Íme, itt vagyok (olasz vígjáték) 01:00 Híradó - 18:00 01:30 Gábor Felicia - Csángó vagyok (magyar dok.-film) 02:00 Élõ népzene 02:30 Kívánságkosár 05:30 Derûlátók 09:00 Inuk (sor ) 10:00 Pizsama-parti (au. ifj. sor ) 10:30 Ötösfogat (sor ) 11:00 Jacques Cousteau tengeri kalandjai (sor ) 11:30 Vörös Sári nótafelvételeibõl 12:00 Tesz-vesz 12:30 Vizsgálat, lépj be! - Tüdõgyógyászat II. 13:00 Alma Mater 14:00 Lélek-tantörténetek 14:30 Taljánok Csizmaországban (magyar riportfilm - 3.) 15:00 Az én világom 16:00 Testi mesék - Gyomor 18:30 A tánc legendája 19:00 Vadvilág (japán ismeretterjesztõ sor ) 19:30 Harisnyás Pippi (sor. - 26/2.) 20:30 Híradó este 21:00 Korai neked még a konty! (am. vígjáték) 22:30 Magánbeszélgetések 23:30 Dogville - A menedék (dán-svéd-norvég-német-finnolasz-japánangol-am. filmdráma) 02:30 Nap-nyugta M2 TELEVÍZIÓ TV 06:00 Híradó 07:00 Cimbora 07:30 Leon, a róka 08:00 Az új Lassie (sor ) 09:30 Párbeszéd Egyeteme (magyar ismeretterjesztõ sor.) 10:30 Divathét 11:00 Talpalatnyi zöld 12:00 Isten kezében 12:30 A magok oltalmára... - Erdélyi erõdtemplomok 13:00 Élõ népzene 14:00 Állomás (magyar sor. - 1.) 14:30 A Tea és Ló útja - Delamu (kínai-japán dok.-film) 16:30 Nõi pulzus - A tudomány vonzásában (magyar dok.-film) 17:30 Mese 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Mindaz, amit az ételrõl tudni kell (angol dok.-film sor.) 20:00 Don Camillo kis világa (olasz-fr. vígj.) 21:30 Dunasport 22:00 II. Károly: Erõ és szenvedély (angol sor. - 1.) 00:00 Anna nyara (spanyol-görögnémet dráma) 02:00 Híradó - 18:00 02:30 Kirakat 03:00 Ahol a birkák térdet hajtanak 04:00 Tálentum TELEVÍZIÓ TV 05:30 Natúra 09:00 Gino, a virtuális kiskakas 09:30 Spuri 10:00 Szelíd Ben: A fekete arany (am. kalandfilm) 11:30 Szép otthonok, remek házak 12:00 Így szól az Úr! 12:30 Katolikus krónika 13:00 Evangélikus magazin 13:30 Molnár Kati akvarelljei 14:00 Templomi orgonák titkai 14:30 A pince (magyar tévéjáték) 15:00 Zsánerfilmtõl a legendáig 15:30 A szerelem nem szégyen (magyar vígj.) 17:30 Öregberény (magyar sor ) 18:30 Parasztbiblia 19:30 Aki megteremtette Harry Pottert - egy év J. K. Rowlinggal 20:30 Híradó este 21:00 A szerelem erejével (am. rom. dráma) 23:00 Guernica - egy polgárháború portréja 00:00 Nap-nyugta 02:30 Öregberény (magyar sor ) 03:00 Popeye, a tengerész (am. rajzfilm sor.) 03:30 Szép otthonok, remek házak 05:30 Toronyvigyázó 06:00 Apáról fiúra 07:00 Ördögi szerencse (cseh mese - 1.) 07:30 Nyelvõrzõ visszanézõ 08:00 Cimbora 08:30 Alice Csodaországban (angol-am. fantasztikus kalandfilm) 10:30 Különvélemény 12:00 Élõ egyház 12:30 Élõ népzene 13:00 Csellengõk 13:30 Férjet keresek (magyar romantikus film) 15:00 Ízõrzõk: Deszk (magyar ismeretterjesztõ film) 16:30 A mediterrán ízek 17:00 Lélek Boulevard 17:30 Arcélek 18:00 HÍRÓRA 18:00 18:30 Mese 19:00 Az utolsó nomádok 20:00 Heti Hírmondó 22:30 Dunasport 23:00 Forró zápor (spanyol-angol rom. dráma) 01:00 Dallas Pashamende (magyar-németosztrák dráma) 02:30 Híradó - 18:00 03:00 A remény hal meg utoljára (magyar dok.-film) 03:30 Árpád pajzs - Átadási ünnepség (2009, ism.) A mûsor és a kezdési idõpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja! Vicc - vicc - vicc Egyszer csak sikerül Doktor úr, mik az esélyeim? Egyszerû rutinmûtétrõl van szó. Már nyolcvankettedszer csinálom. No, akkor nyugodt vagyok. Lehet is. Elvégre egyszer már sikerülnie kell. Császármetszés Az anya már félig alszik, de még számol. Mivel szenvedélyes kártyajátékos, így: Tizennyolc, húsz, huszonkettõ, passz. Már a seb bevarrásánál tartanak, amikor megszólal a szülész: Kár volt passzolnia ennek a nõnek, két bubija van. Nem érek rá Járvány idején a buszon megkérdezi az egyik utas a másikat: Ha ennyire köhög, miért nem megy orvoshoz? Nem érek rá, én is orvos vagyok. Azért jó Az orvos behívatja a páciens feleségét. Sehogysem tetszik nekem a férje mondja a doktor. Nekem se tetszik, doktor úr. De olyan jó a gyerekekhez! Nehéz étel Szabad véres hurkát ennem, doktor úr? Szó sem lehet róla. A hurka nagyon nehéz étel. Nem baj, ha nehéz. Majd két kézre fogom.

11 BEREG Turmix Anyukád szépség tanácsai Lehet, hogy amit a fiúkról mondott, sokszor elengedted a füled mellett, de biztos, hogy jó pár apró szépségtrükkje van, amit érdemes meghallgatni. Összegyûjtöttük a legravaszabb szabályokat, amiket érdemes követni, akkor is, ha már nem laktok egy fedél alatt. Biztosan volt idõ, amikor anyukád kéretlen tanácsai csak dühítettek. Ám kiderült, hogy néhány bölcs tanácsa, fõként a szépségre vonatkozók, igenis megállják a helyüket, például a húzd ki magad és a ne grimaszolj túl sokat. Tudjuk, nehéz belátni Aludj selyem párnahuzaton! Talán felesleges luxusnak tûnik, de ha selyem párnahuzaton nyugtatod éjjel a fejed, a hajad nem lesz kócos, szálló, fénytelen. A pamutvagy vászonhuzatok durva felülete megtörheti a hajat, fõként, ha forgolódva alszunk, és a haj egész éjjel a párnához dörzsölõdik. Emellett megpróbálkozhatsz egy éjszakai, védõvitaminos szérum felvitelével, mielõtt kidõlsz, hogy a hajad védõpáncélt kapjon. Ráadás: a selyemlepedõ megakadályozza a bõr éjszakai redõzõdését, így hosszú távon csökkenti a ráncokat. Húzd ki magad, hogy magasabbnak tûnj! Egyszerû logisztika: ha slamposan mozogsz, alacsonyabbnak látszol. Bármilyen nehéz is állandóan odafigyelni a tökéletes tartásra, görnyedés közben meghajlik a gerinc, ami elõnytelen sziluetthez. Egyszerû tanácsa: próbáld meg hátragördíteni a vállaidat, ha állsz vagy ülsz. Ha mégis elõreroskadnál, képzeld el a tested bábuként, amit zsinórok tartanak, és hagyd, hogy a zsinórok felfelé húzzák a hátad, ami ezáltal kiegyenesedik. Figyelj arra is, hogyan tartják magukat a körülötted lévõ emberek. Néha egy rossz példa is figyelmeztethet a helyes testtartásra. Ne használj túl sok sminket! Anyukád ezt talán a visszafogottság érdekében javasolta, de a lényeg nem is ebben rejlik. A kevesebb smink tényleg elõnyösebb lehet: a vakolatszerû alapozó és az összeragadt szempillák eltüntetik a vonásaidat. Csak egy leheletnyi alapozó szükséges a problémás területekre, és máris rendezettebbnek látszol. Ezután szürkésbarna szemceruzával szaladj át a szemkontúron, göndörítsd a szempilláidat, és vigyél fel egy vagy két réteg szempillafestéket, de csak a felsõ pillákra. Ez optikailag növeli a szemet. Végül egy árnyalatnyi rúzzsal fejezd be a sminket és egy kevés pirosítóval, ami feldobja az arcod. Végre eljött a nyári szandálok és trendi papucsok idõszaka, sõt, nemsokára a strandon is villanthatsz! Hogy az összhatás tökéletes legyen, ügyelj lábaid ápoltságára is! Legyél bombázó nyáron: elõ a lábakkal! Pancsolj! A legelsõ lépés a bõr felpuhítása. Áztasd langyos vízbe lábaidat, és már most kezdd el az ápolást! Csepegtess a vízbe nyugtató levendula- vagy keringésfokozó borsmentaolajat, és lazíts! Az áztatáshoz különbözõ lábfürdõsókat is használhatsz, hogy a hatás még komplexebb legyen! Radírozz! Hogy a bõr igazán selymes legyen, alaposan radírozd le lábfejeden, talpadon és bokádon a bõrt. Így nem csak az elhalt hámsejtek és az enyhébb bõrkeményedések távolíthatóak el, de a radír és a krémek ápoló hatóanyagai is könnyebben felszívódnak. Puhíts! A pedikûrhöz használt pengével szakemberek tudnak igazán jól bánni, ezért ha otthon szeretnéd eltávolítani a bõrkeményedést sarkadról, használj habkövet vagy olyan krémet, ami eltávolítja az érdesebb felületet. Ezt a mûveletet csak akkor végezd el, ha már eléggé felpuhult a bõröd a lábfürdõben. Reszelj! Ezután jöhet a körmök rendbetétele: reszeld lábkörmeidet megfelelõ hosszúságúra, és figyelj oda, hogy ne maradjon recés a végük! Ehhez a legjobb, ha kíméletes üvegreszelõt választasz. 11 Hidratálj! Ha eltávolítottad lábadról a bõrkeményedést és a felesleges hámsejteket, akkor jöhet az alapos ápolás. Körkörös mozdulatokkal masszírozz lábfejedbe és talpadba hidratáló lábkrémet. A különbözõ jótékony hatóanyagok megakadályozzák az újabb bõrkeményedés kialakulását, és csodálatosan puhává varázsolják a bõrt. A legjobb, ha aromaterápiás készítményt használsz, így az érzékeidnek is jót teszel. Hûsíts! Ha a nagy melegben egy kis felfrissülésre vágysz, használj valami igazán hûsítõt! A kámforos és borsmentás lábkrémek és gélek felpezsdítik a vérkeringést, és hideg érzetet nyújtanak a fáradt lábnak. Púderezz! Bár a régi hintõporok elavultnak tûnhetnek, ma már számtalan olyan púdert találsz a boltok polcain, amik antibakteriális hatásuknál fogva megakadályozzák a baktériumok elszaporodását, ezáltal a kellemetlen szagokat is. A lábizzadás egyik legjobb ellenszere pedig még mindig a púder! Hints tehát egy kicsit talpadra valamelyik illatos porból, hogy lábaid maximálisan ápoltak legyenek! Lakkozz! Ha végeztél az ápolással, jöhetnek a trendi lakkok! Rövidre reszelt lábkörmeiden jól fognak mutatni a nyár legdivatosabb színei: a pasztellárnyalatok, a rózsás tónusok és a pink. Kész vagy? Már indulhatsz is hódítani! KOS ( ) Még hatása alatt állhatsz egy hétvégi találkozásnak, ahol olyan valakivel hozott össze a sors, akinek sokat számít a szellemi fölény. Úgy döntesz, hogy te sem adod alább. Lehetõség szerint utánanézel egy nyelvtanfolyamnak külföldön. A hét közepén szelektálj, ha feltornyosulnak a tennivalóid. Elsõsorban lomtalanításra, a szekrények levegõsebbé tételére alkalmasak a napok. BIKA ( ) Rengeteg benned a szexuális vonzerõ, és élvezed is a sikereidet. Ez még akkor is így van, ha hétfõ reggel kissé felhúzod magad, mert valaki a lábadra lép a buszon, vagy éppen taszigál a liftben. Bizonyos területen, például ha tanulsz vagy vizsgázol, rendkívül makacs lehetsz. El sem tudod képzelni, hogy valaki másnak is lehet véleménye. IKREK ( ) Felelõtlenül kezded a hetet. Nem gondolsz meg semmit, ráadásul minden esélyed megvan rá, hogy valaki jól átverjen. Szinte felkínálod a naivitásod. A hét közepére már sokkal jobbak a kilátásaid. Képes leszel a munkádat okosan szervezni. Ezzel még azt is elérheted, hogy a fõnököd felfigyel erre a pozitív változásra. Partnerkapcsolatban beléd bújhat a kisördög. RÁK ( ) Hétfõn igyekezz kihasználni minden olyan lehetõséget, amivel bõvítheted az ismereteidet. Valószínûleg a munkádban sikerül belefutnod egy újdonságba, amit nagyon hamar képes leszel a magadévá tenni. Ez a siker jó hangulattal tölt fel. Ennek pozitívumait leginkább a partnered élvezheti, akinek igyekszel a kedvében járni. OROSZLÁN ( ) Minden alkalmat megragadsz, hogy te legyél a társaság középpontja, te legyél a sztár. Egy hétvégi buli hangulata átnyúlik a hétfõbe, amikor egyáltalán nem akarod tudomásul venni, hogy elkezdõdött egy hétköznap. Barátnõid sorából válaszd ki azt, akiben valóban megbízhatsz, mert ezekben a napokban valaki pletykát indíthat ellened. SZÛZ ( ) Te vagy az, aki mindent a legapróbb részletekig elõre kidolgoz, és minden eshetõségre felkészül. Ha lehet ezt még fokozni, akkor tedd meg. Körültekintõen közlekedj, és kerüld a hirtelen mozdulatokat. A hét elején ugyanis különösen munkával kapcsolatban veszély leselkedik rád. A hét második felében bensõségessé válik a kapcsolatod a kedveseddel. MÉRLEG ( ) Hétfõn nagyon beindul a fantáziád. Inspirálóan hat rád egy beszélgetés az egyik ismerõsöddel. Talán olyan információhoz jutsz, ami segít, hogy megtervezd a nyári szabadságodat. Könnyed, csevegõs hangulatod hamarosan zárkózottra vált. Nem leszel morcos, de jó néhány, különösen családodat érintõ kérdésben sokkal több megfontoltságot mutatsz, mint általában. SKORPIÓ ( ) Valószínûleg lesújtanak a hónap eleji számlák. A bánat azonban hamar odébb áll, hiszen ha józan ésszel átgondolod a kiadásaidat, megtalálod a megoldást. Valószínûleg néhány dologban együttmûködést kérsz a testvéredtõl, ha egyke vagy, akkor egy nagyon közeli ismerõstõl, lakótárstól. A hét végére mindenképpen hozz össze egy álomrandit. NYILAS ( ) Vitát provokálsz a hét elsõ napján. Aki ismer téged, az nem száll ringbe veled, hiszen tudja, hogy ez nálad idõrõl idõre azért tör fel, hogy szellemi fölényedet megcsillogtathasd. A hét közepén tedd rendbe a dolgaidat. Töröld ki például az õsrégi eket, és az sem baj, ha költségvetést készítesz a nyárra. Péntektõl tiéd a világ. BAK ( ) Valamit elfelejtettél megcsinálni a múlt héten, és ez most bosszant. Tedd túl magad rajta. Nem volt életbevágó. Ezen a héten ne vállalkozz semmi olyan feladatra, amikor és ahol rapid döntéseket kell hoznod. Lassan, nyugodtan, megfontoltan. Valódi eredményt csak az elõbbiek figyelembevételével érhetsz el. Pénteken menj fodrászhoz, kozmetikushoz. VÍZÖNTÕ ( ) Egy kávé a csajokkal egészen feldobhatja a heted indulását. Mindenképpen ragaszkodj a lányokkal való találkozáshoz, mivel a pasidhoz ezen a napon egyáltalán nem lesz türelmed. Minek akkor erõltetni? A hét közepén egy meglepõ pénzügyi megoldás kerül a látóteredbe. Amennyiben ez valamilyen befektetéssel áll kapcsolatban, ne vágj bele. HALAK ( ) Lehet, hogy most indul egy új tanfolyam, amin részt veszel? Jó lenne, hiszen ezen a héten elõtérbe kerül minden, ami a szellemi továbbfejlõdésedet szolgálja. Kicsit meggondolatlan és türelmetlen lehetsz a szüleiddel. Barátnõid sorából többeket is beavatsz egy titkodba. Naná, hogy szerelmi titokról van szó! Valaki tetszik, sõt rajongsz érte.

12 12 Hirdetések BEREG Bútor Eladó egy vitrinsor (hossza 4,7 m, ára 1800 hrivnya), egy Ifjúsági szekrény (hossza 4,5 m, ára 1500 hrivnya), egy konyhai sarokülõ (ára 1100 hrivnya), egy puha rész sarokülõ (ára 2100 hrivnya), 3 darab 2 m hosszú szétnyitható piaci asztal (ára 130 hrivnya/darab). Telefon: Mob.: Eladó hálószobabútor és egy tévéasztal Beregszászban. Tel.: (délután). Gyerekágy eladó. Mob.: Minõségi német, holland használt antik bútorok eladóak Asztélyban. Mob.: Gépkocsi Sürgõsen eladó Mitsubishi Galant (1986-os kibocsátás, 1,8 dízel). Mob.: , Eladó egy 1990-ben gyártott zöld színû Moszkvics 2010-ig érvényes mûszakival. Ára 600 USD. Mob.: Eladó egy 1981-es 1600-as Niva teljes körû felújítás után metál festéssel. Irányár: 3800 USD. Mob.: Sürgõsen, nem drágán eladó egy Mercedes-310 D (1995-es kibocsátású) tehermikrobusz. Mob.: Eladó Mazda 626-os jó állapotban 1986-os évjárat. Csere is érdekel. Mob.: Volkswagen Transporter T5-ös 7+1 személyes B kategóriás mikrobusz (lakkfekete színû, 2003 októberében gyártott, 1900 cm 3 - es TDi motorral, alufelnivel, gallytörõvel, külsõ és belsõ tuninggal, központi zárral, riasztóval, sötétítéssel) eladó. Mob.: Sürgõsen eladó egy szürke Lada Samara 2109 (1991 év). Mob.: Golf 1,4-es (3-s, monoinjektoros motorral, központi zárral riasztóval mp3/dvd és magnóval, ban gyártott, fekete színû) eladó vagy elcserélhetõ értékegyeztetéssel. Mob.: Eladó egy 1985-ös metálfekete átmeneti Audi 80-as személygépkocsi, teljesen felújított motorral, alufelnikkel. Mob.: Eladó VAZ es személygépkocsi, tûzpiros, teljes körû felújítás után 2010-ig mûszaki külsõ-belsõ tuninggal, komplett hangzásrendszerrel kifogástalan állapotban sok extrával. Ára 2300 f.e. Mob.: Badalóban eladó egy jó állapotban lévõ bordó Audi 80 gépkocsi (1985. évjárat, 1.8 l benzines, Samara karburátor). Mob.: B kategóriás, 2001-es gyártmányú 14 személyes Gazel típusú kisbusz benzin-gázüzemû motorral, normál állapotban eladó Fornoson. Mob.: Eladó egy Lada 2107-es személygépkocsi kitûnõ állapotban (mp3 mélynyomó láda, központi zár, riasztó, sötétített ablak, spoiler, bézs szín, 1993-as évjárat). Ára 3100 USD. Mob.: Eladó egy fehér, 1980-as évjáratú VAZ es személygépkocsi. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy Latvia mikrobusz, 1985-ös évjárat, jó állapotban (8+1 személy, B kategóriás.). Ár megegyezés szerint. Mob.: ben gyártott Lada 2105-ös sötétzöld színben sötétített üveggel jó állapotban eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy 1987-es Lada es személygépkocsi felújított motorral, s felújításra váró karosszériával. Irányár: 900 USD. Mob.: Metálszürke es Lada személygépkocsi (2008-ban gyártott,visszajelzõs riasztó, sötétítés, hangszigetelés, DVD, nikkeles kilincsek, sport kipufogó, alufelni, gallytörõ rács) eladó vagy Lada Nivára cserélem. Mobil: Kék színû Moszkvics eladó 2008-ig érvényes mûszakival. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy teljesen felújított állapotban lévõ Lada 2101-es személygépkocsi, 2010-ig érvényes mûszakival. Ára 1000 f.e. Tel: , Mobil: , es Zsigulimat cserélném 50 cm 3 -is nagytestû robogóra. Mob.: es piros színû Audi 80-as (púpos) személygépkocsi, 1,8- as benzines motorral eladó központi zárral, riasztóval, vonóhoroggal, napfénytetõvel. Mob.: Eladó egy 6-os Zsiguli 6-os motorral. Mob.: , Beregszászban 1984-es kibocsátású jó állapotban lévõ Lada Niva eladó. Érdeklõdni a Glóger autósboltban vagy a , es telefonszámokon. Lada 11-es (2006 kibocsátású) eladó. Tel.: Mobil: Eladó egy Latvia mikrobusz, 1988 évjárat. Ár megegyezés szerint. Mobil: Eladó egy fehér színû Lada 2105-ös, 1987-es kibocsátású. Ár megegyezés szerint. Tel.: Mobil: Eladó 1989-es évjáratú felújított Moszkvics 412. Ár megegyezés szerint. Mob.: Jó állapotban lévõ Moszkvics eladó, 2010-ig érvényes mûszaki vizsgával. Ára: 3700 hrivnya. Mob.: Eladó egy Lada 2109-es személygépkocsi piros színben, 1988-as évjárat. Ár megegyezés szerint. Mob.: UAZ mikrobusz eladó, akár alkatrészként is. Mob.: Eladó egy Zsiguli as kék színben, tökéletesen felújított állapotban, új gumikkal, új aksival megkímélt állapotban. Irányár 2000 f.e., illetve megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy 1984-es kibocsátású, jó állapotban lévõ Lada 06-os 11- es motorral, 2010-ig érvényes mûszakival. Csere is érdekel. Mob.: Opel, Renault szgk. (alkatrészek,akár 50 % kedvezménnyel)! Eladók: motorok, sebességváltók, befecskendõzõ szelepek, hosszbordás szíjszetek, féktárcsa+ betétek, szervoszivattyúk, kuplungszettek, féltengelyek, futómû alkatrészek. Cím: Nyíregyháza, Debreceni út 177. Tel.: Tel./fax: es évjáratú, fehér színû VAZ-2107-es eladó kitûnõ állapotban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy 1986-os kibocsátású Renault személygépkocsi, csere is érdekel. Mobil: Sürgõsen eladó egy Lada os, 1992 évjáratú. Mobil: Eladó egy fehér színû Moszkvics Pikap. Mobil: Gépkocsi tartozékok Autóra való elsõ gallytörõ rácsot vásárolnék reális áron, csak nikkelezett. Mob.: Keresek Lada/Zsiguli 2106 (vagy 2121 Niva) 1.6-os blokkot. Papír nem gond. Repedt, hüvelyezett, nem érdekel, csakis jó állapotú, nem baj ha koszos, csak jó legyen. Ha fúrni kell, az sem gond. Mob.: Eladó egy 1,3-as komplett motor, automataváltóval, elsõkerekes autókhoz cseremotorként felhasználható. Ár megegyezés szerint. Mob.: Alufelni (Dezent 5x113, ET35) nyári Continental gumival (205/ 60R15) gázzal töltve eladó Beregszászban. Ár: 2400 hrivnya/ garnitúra. Mob.: Hangszer Ibanez GRX40TB gitárt vásárolnék erõsítõvel (IBZ10). Mob.: Jó állapotban lévõ 120-as Weltmeister Caprice tangóharmónika eladó. Mob.: Haszongépjármû Eladó egy T-150-es tárcsa boronával. Mob.: Sürgõsen eladó egy E-514-es Forstreet kombájn Mob.: Traktor utánfutó (pricep) eladó. Telefon: Mob.: Dercenben eladó traktorutánfutó. Mob.: Eladó JuMZ traktor jó állapotban. Mob.: Eladó T40-es traktor utánfutóval együtt. Mob.: Hat lóerõs kapálógép eladó. Mob.: Ingatlan Técsõn ház eladó (két szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba). Mob.: (12-14 óra között). Nagyberegen az Igényelt út 16. szám alatt családi ház eladó (három szoba, konyha, gáz, víz, garázs, kert). Érdeklõdni lehet minden nap. Mobil: Az ukrán-magyar határ közvetlen közelében Záhony központjának csendes utcájában sorházi kertes családi ház eladó. A ház 120 m 2 alapterületû, igényesen kialakított, melyben 2+2 szoba, tágas világos nappali, amerikai konyha, 2 fürdõszoba található. A ház teljesen alápincézett, melybõl 2 kocsi beállására alkalmas garázs van kialakítva. Irányár 12,5 millió Forint. Mob.: , Eladó egy kétszobás, összkomfortos ház Beregszászban a Macsolai u 48. szám alatt gázzal, vízzel, udvarral, kerttel. Érdeklõdni a helyszínen. Tel.: Beregszászban eladó egy 132 m 2 -es összkomfortos ház eurojavítással, privatizált földdel. Az udvaron egy szépségszalon négy helyiséggel, berendezéssel és bútorral, minden hivatalos papírral ellátva. Csere is lehet utánfizetéssel. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy háromszobás, összkomfortos ház földrészleggel Beregszászban a Fizkulturnaja utca 46. száma alatt. Beregszászban a Munkácsi út 27/4. szám alatt kétszobás teljesen felújított összkomfortos házrész, száraz pincével, kis földrésszel eladó. Ára: f.e. Tel: Összkomfortos, kertes családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ. Beregszászban az Arany János utcában. Mob: Beregszászban az ötödik emeleten jól felszerelt egyszobás lakás eladó. Mobil: Beregszászban kétszobás lakásomat egy ötemeletes ház földszintjén elcserélem egy nem nagy családi házra a beregszászi, szõlõsi vagy a munkácsi járás falvaiban. Lehetséges hozzáfizetés. Mob.: Eladó háromszobás ház (fürdõszoba, pince, nyári konyha, 25 ár/szotek föld). Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszászban eladó egy kétszobás összkomfortos családi ház (van gáz, víz, telefon, nagypince, melléképület és egy kis zöldséges kert). Cím: Beregszász, Tolsztoj u. 21. Telefon: Az osztrák határtól 50 km-re Zalaegerszeg melletti falun eladó egy 5 szobás családi ház, 4000 m 2 -s telekkel. Irányár 15 millió forint. Érdeklõdni: címen lehet. Eladó egy kétszobás lakás a második emeleten Beregszászban a V. Huci úton. Telefon: Mob.: Beregszászban négyszobás, negyedik emeleti lakás eladó a Korjatovics úton (az uszodával szemben). Tel: Tiszaújhelyen ház eladó a Vasút utca 47. szám alatt. Mobil: Beregszászban a Sportkomlexum közelében családi házban lévõ háromszobás házrész eladó, esetleg elcserélhetõ egyszobás lakásra utánfizetéssel. Tel.: Beregszászban, az Újvilág utcában családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ. Mob.: A beregszászi járásban szoba konyhás ház melléképülettel, nagy kerttel eladó. Csere is érdekel házra vagy személygépkocsira. Mob.: , Eladó egy kertes családi ház Beregszászban az Újvásártér (Novobazarnaja) u. 22. szám alatt. Tel.: Mob.: Sürgõsen kétszobás lakás eladó Beregszászban az új piac környékén, Ivan Franko u. 18/2. szám alatt. Gáz, víz, csatornázás van, megfelel irodahelységnek vagy bolthelységnek. Tel.: Mob.: Bátyúban harmadik emeleti háromszobás lakás, saját fûtéssel, kerttel eladó. Mob.: Családi ház (10x10-es, új építésû) Tiszaújlakon eladó. Mob.: Tiszaújlakon, Móricz Zsigmond u. 7. szám alatt (régi Kombin gyár út) sürgõsen eladó egy összkomfortos családi ház. Tel.: Mob.: , Dercenben, privatizált, kertes ház eladó. Mob.: A Beregszászi járásban olcsón és sürgõsen családi ház eladó nagy kerttel, gyümölcsössel. Mob.: Beregszászban a Széchenyi u. 32/2. szám alatt (a patika udvarában) lakás eladó. Telefon: Mob.: Beregszászban a Gelei Katona út 21. szám alatt telek eladó (régi ház van) 27 ár/szotek, privatizált terület, a szupermarket mellett, megközelíthetõ két utcából. Irányár 22 ezer f.e. Mobil: , Forgolányban eladó egy családi ház és egy fundamentum, külön telken. Ár megegyezés szerint. Mob: Nagybereg központjában sürgõsen eladó egy családi ház, nagy kerttel melléképületekkel, lakható külön épülettel. Ár megegyezés szerint. Mob.: Baktalórántházán Szabolcs- Szatmár-Bereg-megye közepén, kulturált környezetben három szoba nappalis étkezõ-konyhás összkomfortos fiatal kertes ház eladó. Mob.: Beregszászban a Pacsovszkij út 25. szám alatt családi ház eladó. Mob.: Beregszászban a Sevcsenko utcai (39b) lakótelepen eladó egy kétszobás, ötödik emeleti, saját fûtésû lakás. Száraz pince, kerékpártároló van. Igény esetén garázs is. Ár 25 ezer USD. Mob.: Sürgõsen eladó Beregszászban egy kertes ház (2 szoba, konyha, fürdõszoba, központi gáz, víz). Mob.: Eladó háromszobás összkomfortos lakás (84 m 2, saját fûtés, légkondi, pompakút, fészer, szivattyúház) Beregszász központjában, I. Franko u. 7/6. szám alatt.(téglaház) Tel.: Mob.: Eladó egy kétszobás lakás Beregszászban a Muzsalyi u. 113/40. szám alatt. Mob.: Két család részére is alkalmas ház eladó Mezõváriban (5 szoba, melléképületek, emeletes garázs, vezetékes víz, kút, gáz, nagy kert). Mob.: Ismerkedés 32/170/65 ápolt, független, biztos anyagi háttérrel, lakással rendelkezõ nyíregyházi férfi, házasság céljából, káros szenvedélyektõl mentes kárpátaljai hölgyet keres éves korig. Olyan társat keresek, aki itt tanul vagy dolgozik és szándéka átköltözni Nyíregyházára! Egy gyerek nem gond. Mob.: éves, 164 cm magas, független, józan életû férfi társat keres hasonló korú egyedülálló nõ személyében. Mob.: Kiadó /Bérlés Bérelnék egy nem nagy összkomfortos családi házat Beregszászban vagy a járásban egy háromtagú család részére 2-3 évre. Mob.: Három fõiskolás lány albérletet keres Beregszászban lehetõleg közel a központhoz. Mob.: Beregszászban összkomfortos kis lakást bérelnék bútorral. Mob.: Beregszász központjában (I. Franko utca) kétszintes épület (180 m 2 ) kiadó. Az elsõ szint üzlethelyiségnek, banknak vagy más kereskedelmi tevékenység végzésére, a másik szint irodának felel meg. Mob.: Összkomfortos 170 m 2 -s ház kiadó: 3 szoba, két bejárat, 2 folyosó, konyha, fürdõszoba, spájz, kazánház. Ár: 250 USD. Mob.: Beregszász központjában a Hõsök tere 4. szám alatt 25.5 m 2 -es üzlethelyiség kiadó. Mobil: Beregszászban a Széchenyi u. 32/2. szám alatt (a patika udvarban) lakás kiadó üzlethelyiségnek vagy irodának. Telefon: Mob.: Bérelnék családi házat Beregszászban vagy Csomán. Mob.: Mobiltelefon Eladó egy Sony Ericsson K750i headszettel, adatkábellel, töltõvel, telepítõ cd-vel és egy 2 gb memóriakártyával. Ára 500 hrivnya. Mob.: Eladó egy Samsung SGH D500 mobiltelefon jó állapotban (csúsztatható, fekete színû, 1,3 megapixeles kamera, mp3, bluetooth, infra, fülhallgató töltõ és pótaksi). Ára 400 hrivnya. Mob.: Eladó egy jó állapotban lévõ Samsung U600-as mobiltelefon (felcsúztatható, bluetooth, 3.2 megapixeles kamera, 65 Mb saját memória, 1 Gb memória kártya) minden tartozékkal. Ára 800 hrivnya. Mob.: Motor, robogó Sachs SX1 50 cm 3 -s német sportrobogó kevés kilométerrel, papírokkal eladó. Mob.: Beregszászban eladó egy négyütemû robogó. Mob.: Eladó egy új Viper 125-ös motorkerékpár rendszámmal, forgalmival. Irányár 900 USD. Mob.: Eladó egy 50 cm 3 -s Megastar márkájú, négysebességes motor, jó állapotban 2000 km-rel. Irányár: 2800 hrivnya. Mob.: cm 3 -s 1,5 éves Viper robogó eladó minden szükséges okirattal Beregszászon. Irányár: 800 f.e. Mob.: Eladó egy 8 hónapos Delta kismotor. Ár: 2500 hrivnya. Telefon: Handesome 50 cm 3 -s robogó papírokkal eladó. Mob.: Eladó egy 49 cm 3 -s Quing Qui metálszürke színû robogó, megkímélt állapotban. Irányár 350 USD. Tel.: Mob.: Eladó Karácsfalván egy 1992-es évjáratú kitûnõ állapotú Minszk papírokkal. Ára 250 USD. Mob.: Eladó egy jó állapotban lévõ Stinger Nox50 robogó. A papírok rendben, 500 km van rajta. Az ára 2600 hrivnya. Mob.: Munkát keres Fiatalember munkát keres sofõrként (B, C kategóriás jogosítvánnyal), vagy biztonsági õrként szórakozóhelyeken. Mob.: Gyerekfelügyeletet vállalnék 5 hrinya/óra fizetéssel. Mob.: Kerti munkát, kõmûves segédmunkát, udvartakarítást stb. vállalok, hetente 4 alkalommal. Egy 4 gyermekes édesapa. Tel: (Beregszász). Mob.: , Éjjeliõri vagy biztonsági õri munkát keresek. Mob.: , Tel.: Gyerekfelügyeletet vállalok 3 hrivnya/óra fizetéssel. Mob.: Munkát kínál Mûszaki rajzoló és ingatlan felújító munkatársat keresünk vidékre, fõ állásba, hosszú távra. Kezdõk is jelentkezhetnek. Részletekért posta címét smsben a mobilszámon várjuk. Bébiszettert keresek budapesti házamba egy megbízható hölgy személyében 30 éves korig. Magas fizetés, szállás, teljes ellátás, utaztatás, tartózkodási engedély biztosított. rmáció: Mob.: A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!!!

13 BEREG Fodrászt és kozmetikust keresek. Mobil: , Balatoni éjszakai szórakozóhelyre csinos nõi munkatársakat keresünk (vízumügyintézéssel). Érdeklõdni: , Beregszászi ABC-be eladót keresünk. Mob.: Mûszaki cikkek Sík képernyõs, 51 cm-s új tévé eladó. Ár: 750 hrivnya. Mob.: , Eladó egy Berjozka márkájú színes TV. Tel.: Eladó egy fekete ultravékony 1 GB-os mp4 lejátszó. Mob.: Plazma képernyõ kitûnõ állapotban (17 colos, 3 év garancia) eladó. Ár: 900 hr. Mob.: Folytonégõ kandalló és kazán eladó. Mob.: Eladó hûtõszekrény (2x2 méter, 8 m 3 ). Mob.: , Samsung mini dv kamera, 34x optikai zoommal, távirányítóval, hordozható táskával, mmc, SD memóriakártya foglalattal, usb, firewire kimenet, dobozában két év garanciával eladó vagy cserélhetõ fényképezõgépre. Mob.: Kitûnõ állapotban lévõ használt német színes tévék olcsón eladók. Mob.: Eladó egy 120 literes villanybojler. Kb. fél évig volt használva. Tökéletesen mûködik és karcmentes. Ára 450 hr. Mob.: Eladó egy nagy teljesítményû álló gázkazán (Honeywell) 34 KW-os nagyon jó állapotban. Elsõsorban ajánlott nagyobb épületek fûtésére (kétszintes ház, irodaépület, stb). Ára 800 hr. Mob: Hatfiókos Nord fagyasztóláda eladó. Érdeklõdni este 5 után. Tel.: Mob.: Eladó egy Riga márkájú kredenchûtõ. Ára 300 hr. Mobil: Használt villanysütõ eladó Beregszászban. Tel.: (délután). Régiség Vásárolnék régi képeslapokat, érméket, festményeket és sok mást. Mob.: Szerszám, ipari gép Eladó szódavizet (szikvíz, gázvíz) elõállító felszerelés minden kellékekkel, ami a munkához szükséges. Ár megegyezés szerint. Mobil: Vasesztergapad eladó Ardóban. Érd.: Eladó egy terménydaráló. Mob.: Kombinált asztalos gép (gyalu, fúró, fûrész) eladó. Tel.: , Cím: Beregdéda, Attila út 83. Ipari köszörû (kétköves) eladó. Telefon: Mob.: Fekvõ szalagfûrész eladó. Mob.: Asztalos gépek eladók minden tartozékkal. Mob.: Eladó 3 darab jó állapotban lévõ kukoricapehely-gyártó Extruder gép 11 kw-os villanymotorral. Mobil: Szolgáltatás Szeretne díszkeretet, kerti tavat, csobogót, pázsitot vagy örökzöldet az udvarára? Ha igen hívjon bizalommal! Mob.: , Asztélyban sminktetoválást végzek, illetve egyéb tetoválásokat (amerikai festékkel és korszerû géppel). Ugyanitt mûköröm- építés, manikûr, valamint fodrászat is. Mob.: Új redõny készítését és régi redõnyök javítását vállalom. Mob.: , Tel.: Akácfa rönkbõl készült hintaágyak, kerti pavilonok (beszedkák), gyerek csúszdák, mászókák és egyéb akácrönk termékek gyártása, eladása akciós áron. A vásárlók igénye szerint, saját elképzelésre és méretre gyártás lehetséges. Mob.: Állatorvosi szaktanácsadás egy kisállat-kereskedésben Beregszászban a Vörösmarty tér 1/1. szám alatt (a régi Meducsi mellett). Mob.: Professzionális fényképezés és videózás: lakodalom, születésnapok, iskolavégzés, mûvészi fényképek, fényképsorozatok bármilyen témára. A kész munka CD-re és DVD-re felírása. Mindez minõségesen és gyorsan! Mob.: Kertek, kerítések, kapuk készítését, javítását, lakatos munkát, vízér kimérését vállalom. Mobil: , Márvány- és csiszolt sírkövek készítése. Érd.: Beregszász, Macsolai u. 83. Tel.: Mob.: Számítástechnika GeForce2 Tornado (64 Mb) 64 biten futó AGP videocard eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy 17 colos monitor. Ár megegyezés szerint. Mob.: Használt és új számítógépek már 800 hrn-tól garanciával. Alkatrészek, monitorok, nyomtatók széles választéka. Cím: Beregszász, Kossuth tér 5., a Beatrissa üzletben (régi Gasztronom épületében). Mob.: Számítógép eladó: AMD Sempron 2600+, alaplap: ASUS- K8N, ATI Radeon 128 MB, RAM 512 MB, HDD SATA GB, LG-DVD-RW, ACER 19' LCD monitor. Ár: Mob.: Pentium 3-as és 4-es számítógépek (gépház, monitor, billentyûzet, egér) jutányos áron eladók (700 hrivnyától). Mobil: Számítógép (2800 MHz Pentium IV, 512 MB RAM, 40 GB, 17" monitor, bõvíthetõ alaplap, internet kártya, játékok, garancia, szállítás) eladó. Ár: 1200 hrivnya. Mob.: Eladó egy ATI Radeon 128 Mbos videókártya, egy 2,4 Ghz-es Intel Celeron (P4) processzor, egy hozzávaló alaplap, 256 Mbos RAM és egy 300 W-os táp. Mob.: Eladó megkímélt állapotú laptop (Pentium Mobile IV 2200 Mhz, 512 Ram,40 Gb, dvdrom-cd iró). Ára 1600 hrivnya. Mob.: Számítógép (2660 MHz Pentium 4), 512 MB RAM, 40 GB HDD, hang, 17"-es monitor, bõvíthetõ alaplap, internet kártya, játékok, garancia, szállítás. Ár: 950 hrivnya. Mob.: Telek Kígyóson építési telek tervrajzzal, hozzá tartozó szántófölddel eladó. Tel.: Eladó egy privatizált földterület (10 ár, van víz, gáz, kommunikáció) majdnem Beregszász központjában az Arany János u. 59. szám alatt. Telefon: Mob.: Magyarországon 4000 négyzetméteres telekhely eladó Nyíregyházán, a Tiszavasvári felüljáró közelében, amely falerakatnak alkalmas. Irányár: Ft/m 2. Mob.: Beregszász új negyedében, a 3- as iskola szomszédságában bekerített 14 ár/szotekes privatizált telek eladó. Áram, gáz, csatornázás helyben, fásított. Ár megegyezés szerint. Mobil: Beregszászban a Hegyalja út 22. szám alatt telek eladó (10,5 ár/ szotek). Irányár: f.e. Villany, gáz közvetlen a telek mellett. Tel: Állatok Nagy testû belga kan nyúl eladó, egyéves. Mob.: Belga óriás fajnyulak eladók. Mob.: Hatéves ló csikóval együtt eladó. Mob.: Kisnyulak (6 és 10 hetesek) eladók. Mob.: Eladó egy jó fajta fejõstehén. Mob.: Jól fejlett 1 éves tinó eladó. Mob.: Kisnyulak eladók. Mob.: Vegyes Felújított ágybetétek eladók. Érdeklõdni este 5 után. Tel.: , Mob.: Beregszászban hullámos papagájok tartására madárház eladó. Mobil: Faházikó nagy tetõvel 2x2-es két lócával és asztallal eladó mahagóni színben. Ára 2000 hrivnya. Mob.: Leg Magic comberõsítõ kondigép eladó Beregszászban. Ára: 800 hrivnya. Mob.: Két darab cserépkályhát vennék nagy méretût és lehetõleg egyformát. Mob.: Eladó sötétbarna, 33 cm hosszú haj, 3 tincsben. Ára 350 hrivnya. Mob.: Márványkandallók értékesítése. Akció: minden 20. ingyen elvihetõ! Cím: Kisvárda, Liptai út 50. (Várda Glas). Tel: Eladó egy 2000 literes tartály. Mob.: Vásárolnék szovjet gyártmányú pléhbõl készült gyerek játékautókat. Telefon: (Beregszász). Fogantyús gömbsúlyokat vásárolnék reális áron. Mob.: Hirdetések FLEXTRONICS 13 Megbízhatóság, minõség, szakértelem Mûanyag nyílászárók rendelése Beregszászon kizárólag német alapanyagból (Aluplast) További ajánlataink: külsõ és belsõ párkány, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó. - BRAMA beltéri ajtók - VELUX tetõtéri ablakok Figyelem újdonság! Belsõ dekoratív textil és bambusz alapanyagú rolók (roletták) széles választékban 5 év garancia! Akció % Cím: Beregszász, Puskin tér 4. (a szerb pékség épületében). Telefon/fax: (8-241) , Mob.: , Eladó egy négysoros kristálycsillár. Tel.: Eladó menyasszonyi ruha, kiegészítõkkel (fátyol, kesztyû, 2 alsószoknya). Ára 200 hrivnya. Ugyanitt, piros kis báli ruha. Ára 100 hrivnya. Mob.: Építkezés, munkagép Terméskõ eladó fundamentumra, kerítésre stb. több -féle (nem szürke) színben, olcsón a gyártótól. 2 cm vastagra vágott, nagyon szép márvány mintázatú, természetes szélû, csiszolt lapok. Ár: 60 hrivnya/m 2. Mob.: Beregszászban eternit pala eladó. Tel.: 41/ Mob Jó állapotban lévõ dupla kétszárnyas faablak eladó. Méret 1,80x1,80. Cím: Beregszász, Pálóczi H. Lajos u. 27. Telefon: Használt 42, 48,52 mm külsõ átmérõjû csöveket, illetve betonvasat (armaturát) 12-est vásárolnék. Mob.: es gázkonvektor eladó Beregszászban. Mob.: Bontott háromszárnyas dupla ablak (2 db) és bontott ajtó jó állapotban eladó. Mobil: Használt siffert (hullámpalát) vásárolnék reális áron. Mob.: Új kültéri elektromos redõny eladó (4 db., 133 cm széles). Ár megegyezés szerint. Mobil: Eladók használt, de jó állapotban levõ öntött vagy (csugun) radiátorok. Érdeklõdni lehet június 25 után. Mob.: Special Business Solutions A Beregszászi Rádiógyár Zrt. SÜRGÕSEN munkásokat keres KÁBELKÖTEGEK gyártásához. Általános követelmények: férfiak és nõk 18-tól 50 éves korig. A vállalat versenyképes fizetést, illetve ingyenes munkahelyre szállítást garantál. Bõvebb információért forduljon a Beregszászi Rádiógyár Zrt. személyzeti osztályához. Cím: Beregszász, Széchenyi István út 76., vagy hívja a es telefonszámot. Ilyen még nem volt! AMADEUS üzlethálózat felülmúlhatatlan nyári akciót hirdet! %-os árengedmény minden árucikkre Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 54a. Tel.: HIRDETÉS A DROHOBICSI IVÁN FRANKO ÁLLAMI TANÁRKÉPZÕ EGYETEM TESTNEVELÉSI TANSZÉKE FELVÉTELT HIRDET Beregszászban az 5. Számú Középiskolában levelezõi tagozaton a következõ szakokra: testnevelõ tanár és valeológus turisztikai szervezõ ifjúsági sportiskola edzõje A tanulás ideje 5 év Felveteli vizsgák: ukrán nyelv és irodalom (tesztek) a független vizsgaközpontban általános testnevelési felkészültség az egytemen Cím: Beregszász, Esze Tamás út. 1. Tel.: Az ASZTRA kereskedõházban bõ választékkal várjuk Önöket! HÁZTARTÁSI GÉPEK széles választéka (televízió, hûtõszekrény, gáztûzhely, stb.) BÚTOROK (irodabútor, bároknak, lakások berendezésére, stb.) VIZESBLOKK FELSZERELÉSEK (fürdõkád, zuhanyozókabin, masszázskabin, WC, fürdõszobabútor, stb.) AJTÓK (bejárati és beltéri ajtók hazai és külföldi (Belorusszia, Lengyelország, Kína, stb.) gyártóktól) A legteljesebb választék a legjobb árakon! RUGALMAS ÁRENGEDMÉNY, EGYÉNI ELBÍRÁLÁS! TÉRJEN BE HOZZÁNK, S GYÕZÕDJÖN MEG MINDERRÕL! Cím: BEREGSZÁSZ, ASZTRA KERESKEDÕHÁZ, 2. EMELET. Mob.: ,

14 14 Nagybégányban június 11-én ünnepelte 56-ik születésnapját Halász András, és június 30-án ünnepli 49-ik születésnapját felesége, Halász Erzsébet. Ebbõl az alkalomból köszöntik õket sok szeretettel lányaik: Ilike és Betti, vejeik: Atilla és Laci, és unokáik: Klaudia, Bernadett és Bianka. Újra itt a pillanat, amikor azt mondhatjuk: ez egy Istentõl megáldott nap, mert ilyen csodálatos szülõket nem minden ember kap. Áldjuk azt a napot, mikor megszülettetek, és hálát adunk Istennek, hogy ma 56 és 49 évesek lettetek. Áldja meg az Isten szíveteket, lelketeket, mert szerettek és felneveltetek bennünket. Büszkék vagyunk arra, hogy a ti gyermekeitek lehetünk, és soha ne feledjétek azt, hogy mi nagyonnagyon szeretünk! Nagybégányban június 30-án ünnepli 49-ik születésnapját Halász Erzsébet. Ebbõl az alkalomból köszöntik õt lányai: Ilike és Betti, és unokái: Klaudia, Bernadett és Bianka. Anyám, te szeretõ, gondos anya! Kinek oly édes minden szava, értünk áldozol egy életet, erre hajt az anyai szeretet. Te örülsz, mikor mi örülünk, te jobban szenvedsz, ha mi szenvedünk. Te annyiszor nézted csendes álmunk, úgy lested rólunk, a mi vágyunk. És most te érted száll fel a fohász, a jó Isten hallgassa meg vágyunk, adjon néked egy jó életet, s mi boldogít, legyen a szeretet. Rafajnaújfaluban június 19-én ünnepli 8. születésnapját Hegedûs Krisztofer. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti õt Zápszonyból nagymamája, valamint Andriska, Bécike és keresztszülei. Születésed napján azt kívánjuk néked, éltessen az Isten sok-sok évig téged. Óvjon minden bajtól, áldja minden lépted, adjon minden jókat, erõt, egészséget. Áldásban, örömben ne legyen hiányod, nagyon sok boldog szülinapot kívánunk. Fornoson június 16-án ünnepelte születésnapját Tóth Sándor. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntik õt szülei és testvére, Károly Beregrákosról. Születésed napján azt kívánjuk néked, éltessen az Isten sok-sok évig téged. Óvjon minden bajtól, áldja minden lépted, adjon minden jókat, erõt, egészséget. Nagypaládon július 1-én ünnepli 20. születésnapját Bagó Anikó. Ez ünnep alkalmából köszönti õt apu, anyu, nõvére, Judit, sógora, Józsi, valamint Tamás és Szandi. Virág hulljon lábad elé, reménysége csak te legyél. Sorsod legyen boldogság és szeretet, szívedbõl soha ne tagadj ki bennünket. Béke, boldogság legyen minden perced mivelünk, ezt kívánjuk mind, ki téged tiszta szívbõl szeretünk. Dercenben június 16-án ünnepelte 1. születésnapját Szakács Péter Jonatán. Ebbõl az alkalomból köszöntik õt szülei és nagyszülei. Születésnapodon kívánunk sok szépet, legyen boldog, derûs számodra az élet. A kis Jézuska fogja mind a két kezed, óvja, kísérje minden egyes lépted. Adjon neked erõt, egészséget, hogy te legyél a földön a legboldogabb gyermek. Mosolygó pici szemed sose lásson könnyet, Isten féltõ keze vezéreljen téged, s mi összetett kezekkel imádkozunk érted. Bátyúban június 24-én ünnepli 17-ik születésnapját Tesztov Miklós. Ebbõl az alkalomból köszönti õt édesanyja, húga, Nikica, valamint a nagyszülei. Születésed napján azt kívánjuk néked, éltessen az Isten sok-sok évig téged. Óvjon minden bajtól, áldja minden lépted, adjon minden jókat, erõt, egészséget. Áldásban, örömben ne legyen hiányod, nagyok sok boldog születésnapot kívánunk. Zápszonyban június 23-án ünnepli 7. születésnapját Kész Ferike. Ebbõl az alkalomból köszönti õt nagyon sok szeretettel nagymamája és nagyapja. Mikor magányos vagyok, nem vagy itt velem, akkor érzem, mit jelentesz nekem. Nem vágyom másra, csak átöleljelek, s a füledbe súgjam: te vagy az életem. Ha szemed könnyben, és senki nincs veled, van aki gondol rád, aki szeret. Fontold meg jól, mit miért teszel, mert van, akinek öröm, hogy létezel. Nagybégányban június 25-én ünnepli 9. születésnapját Kóson Dániel. Ebbõl az alkalomból köszönti õt Gizi mama, Angi keresztanyu, öccse, Alex, dédi Gizi és Feri bátyja. Születésed napján azt kívánjuk néked, éltessen az Isten sok-sok évig téged. Óvjon minden bajtól, áldja minden lépted, adjon minden jókat, erõt, egészséget. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy nagyon boldog ezen a szép napon. Szívünk szeret, ezt ne feledd, a legtöbb mit adhatunk: a családi szeretet. Nagybégányban június 24-én ünnepli születésnapját Seleja Andrea. Ebbõl az alkalomból köszöntünk, s kívánunk számodra erõt, egészséget és hosszú boldog életet: édesanyád és testvéred, Ferike. A jó Isten áldjon meg, s fogja a te két kezed, kísérjen utadon a krisztusi tiszta szeretet. Bátyúban június 24-én ünnepli 13. születésnapját Tesztova Krisztina Nikoletta. Ebbõl az alkalomból köszönti õt édesanyja, bátyja Miki és nagyszülei. A nap az égen is neked ragyog, hisz ma van a születésnapod. Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg, senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk téged. Csetfalván június 22-én ünnepli 1. születésnapját Lõrinc Jázmin Teodóra. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntjük és kívánunk számára nagyon boldog gyermekkort. Csetfalváról a Tóth nagyszülõk. Mosolygó arcocskád boldoggá tesz minket, a tavaszi napsugár ragyogja be szíved. Útjaidat mindig szerencse kísérje, dobogó kis szíved soksok öröm érje. Isten napjaidat minden jóval áldja, a mi szeretõ szívünk néked ezeket kívánja. Gáton szeretettel köszöntjük 64. születésnapja alkalmából Heé Gizellát, mindnyájunk Gizi mamáját, a Gáti Kultúrház nyugalmazott igazgatóját. Kívánunk számára erõt, egészséget és családja körében hosszú, boldogságban eltöltött életet az Úr áldásával. Szomszédasszonyai: Irén, Gyöngyi, Margit, Iboly, Veronka és Jaró Jolán. Beregszászban június 24-én ünnepli 3. születésnapját Béres Antónia. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntik õt szülei, nagyszülei, keresztszülei, valamint a dédinagymamák. Könny sose érje csillogó szemed, bú sose takarja vidám szívedet! Legyen életed boldog és vidám, ezt kívánjuk néked születésed napján. Tiszakeresztúrban június 22-én ünnepli 2. születésnapját Molnár Izabella. Ebbõl az alkalomból kívánnak számára egészséget és boldog gyermekkort szülei és nagyszülei. Mosolygó arcod boldoggá tesz minket, a tavaszi napsugár ragyogja be szíved. Útjaidat mindig szerencse kísérje, dobogó szíved sok öröm érje. Isten napjaidat minden jóval áldja, a mi szívünk néked ezeket kívánja. Részvétnyilvánítás A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola kollektívája együttérzését és õszinte részvétét fejezi ki Enyedi Erzsébetnek, a fõiskola munkatársának férje elhunyta miatt. Felhívás! Tisztelettel értesítjük, hogy a 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola 1979-ben érettségizett diákjai június 27- én d.u. 3 órakor találkoznak. Érdeklõdni a , , telefonszámokon.. Bátyúban június 18-án ünnepli 1. születésnapját Baraté Ádám. Ebbõl az alkalomból köszöntik õt szülei, a Barta nagyszülõk és keresztszülei. Egy éve már, hogy világra jöttél, a mi drága kincsünk te lettél. Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszkesége édesapádnak. Mi, a nagyszülõk, a percet is áldjuk, mikor téged elõször a karjainkba zártunk. Szemed csillogása, arcod mosolya, legyen szüleidnek fénylõ csillaga. Isten féltõ keze vezéreljen téged, mi összetett kezekkel imádkozunk érted. Tiszacsomán 57. születésnapját ünnepli Kiss Márta. Ebbõl az alkalomból szívbõl köszönti õt férje, Feri, fia, István és testvérei: Marica, Sanyi és Piroska. Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, és a szívedet soha ne bántsa meg senki! Születésnapod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! Nagybégányban július 1-én ünnepli 70. születésnapját Szkrál Margit. Ebbõl az alkalomból köszönti õt Margit és János. Születésnapodon nem kívánunk egyebet, csendes lépteidet kísérje a szeretet. Szívünk szeret, ezt ne feledd, a legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet. Kérjük a jó Istent, segítsen meg téged, adjon neked minden jót, erõt, egészséget. Beregszászban Balogh Attilát 18. születésnapja és érettségije alkalmából köszöntik szeretett szülei, valamint nagymama és nagypapa. Felvirradt a nagy nap, születésed napja, köszönt most családod minden egyes tagja. Szeretettel kívánnak áldást, békességet, jó kedvet, szerencsét, erõt, egészséget. Sose légy szomorú, sose fájjon semmi, tudjál az élet útján könnyû lábbal menni. Ha gyûlnek a gondok, ha nehéz olykor az élet, tudd, hogy a családod nagyon szeret téged. Amit csak szeretnél, sikerüljön minden, légy boldog, egészséges, ebben segítsen az Isten. Figyelem! Gyors HITEL a háztartási cikkek teljes választékára a FORTUNA Plusz szaküzletben FORTUNA Plusz szaküzlet világhírû márkájú légkondicionálókat (SAMSUNG, LG, HAIER, WHIRLPOOL, DELFA) ajánl felszereléssel és szervizeléssel. Ugyanitt beépíthetõ mûszaki gépek, páraelszívók és más nagyobb technikát ajánlunk. Garancia és jó minõségû szervizelés. A hitel futamideje 6 hónaptól 12 hónapig. éves kamat 19 % szolgáltatás 2.89 % elsõ befizetés 0 %-tól Hitelt munkahellyel rendelkezõk és nyugdíjasok vehetnek igénybe 23 évtõl 65 éves korig. Cím: Beregszász, I. Franko u. 4., Fortuna Plusz üzlet, az Imidzs bevásárlóközponttal szemben. Tel.: Partnerünk a Delta Bank. Licenz N 225. Dátum:

15 BEREG KRIMINÁLIS Vadkender ültetvény a kiskertben A rendõrség egyre sikeresebb harcot folytat a kábítószer kereskedelem ellen. Egy nem régen elfogadott törvény értelmében már akár tíz tõ vadkenderért is büntetõeljárást lehet indítani gazdája ellen. A munkácsi városi rendõrkapitányság tudomást szerzett arról, hogy a Latorca-parti városban az utóbbi hónapokban nagy mennyiségû marihuána került piacra. Felmerült a gyanú, hogy a kábítószert valahol a városban termesztették. A rendõrség megfigyelés alá helyezte azokat, akik hasonló cselekményekért már összeütközésbe kerültek a törvénnyel, közöttük az 55 éves Tibort is. A rendõrség régi ismerõse volt, már négyszer került börtönbe, ebbõl kétszer ká- A técsõi járási rendõrkapitányságot kora reggel értesítették arról, hogy éjszaka Kökényesen (Ternovón) megerõszakoltak egy 83 éves asszonyt. A nyomozók rövidesen a helyszínre érkeztek. A hihetetlennek tûnõ hír sajnos igaznak bizonyult. Olga néni házában minden fel volt forgatva, az idõs asszony sírva mondta el a rendõröknek, mi történt vele az éjszaka. Egyedül lakott, mivel nem voltak ékszerei, értékes tárgyai, soha nem félt attól, hogy valaki betörhet házába. Éjszaka csörömpölésre ébredt, látta, hogy egy férfi mászik be szobája kitört ablakán. A hívatlan vendég azonnal az idõs asszonyra vetette magát, többször megütötte, majd megerõszakolta. Olga néni még mindig nem tudott magához térni a rémülettõl, ennek ellenére emlékezett arra, hogy támadója, amikor öklével betörte ablakát, megsértette a kezét. A rendõrök bejárták az egész községet. A nyomozás során kiderült, hogy azon az éjszakán ismeretlen férfi tört be a 80 éves Uljána házába is. Meg akarta erõszakolni, bítószer kereskedésért. Lakásán gyakran gyûltek össze a kábítószer fogyasztók, Tibor maga készítette mákgubóból az ópiumot. Börtönbüntetésének letöltése után visszaköltözött Munkácsra. Sajnos nem vonta le a kellõ tanulságot, ismerõsei mindig vehettek nála marihuánát. A rendõrség házkutatást tartott nála. Kertjében terjedelmes vadkender ültetvényt találtak. A tövek már közel két méter magasra nõttek, de leszüretelni a termést a gazdának már nem volt ideje. Kamarájában több tucat virágcserépben már nõttek a következõ ültetvényhez szükséges palánták. A vadkendert kiirtották, Tibor ellen büntetõeljárást indítottak, rövidesen ismét a vádlottak padjára kerül. Idõs asszonyokat erõszakolt meg a kökényesi szatír Elõfordul, hogy a bíróságok túlságosan enyhe ítéleteket hoznak és ezzel nehéz helyzetbe hozzák a rendõrséget, amely nagy erõket mozgósított a bûntény feltárására, alaposan kivizsgálta az ügyet, cáfolhatatlan bizonyítékokkal igazolta az elkövetõk bûnösségét. A szolyvai járási Zajgón (Duszinón) kiraboltak egy 14 éves rokkant fiút. Három fiatalember támadta meg az utcán, leütötték, elvették mobil telefonját. Két hét múlva hasonló bûntett áldozatává vált a volóci járásban a 28 éves Iván. Útközben elromlott a gépkocsija, megpróbálta megjavítani, amikor váratlanul három fiatalember ajánlotta fel a segítségét. Az autót sikerült elindítani, de Iván késõbb észrevette, hogy eltûnt valamennyi személyi okmánya a gépkocsi forgalmi engedélyével együtt. Néhány nap múlva telefonon felhívták, 300 dollárt követeltek tõle az okmányok visszajuttatásáért. Iván találkozót beszélt meg az ismeretlen telefonálóval. Hárman várták a megbeszélt helyen, Iván de az idõs asszony ellenállt, segítségért kiáltott, támadója jobbnak látta, ha elmenekül a helyszínrõl. Az idõs asszony elég jó személyleírást tudott adni róla. Ennek alapján a 19 éves Vjacseszlávra terelõdött a gyanú, akit azon az estén többen is ittas állapotban látták a faluban. Amikor a nyomozók felkeresték a lakásán, azonnal látták, hogy jó helyen járnak. Vjacseszlav kezén mély seb éktelenkedett Este a 19 éves fiatalember diszkóban volt, többet ivott a kelleténél. Úgy érezte, hogy bármilyen áron nõre van szüksége. Észrevette, hogy az idõs Uljána néni házának egyik ablaka nyitva van. Elhatározta, hogy behatol szobájába és megerõszakolja az idõs asszonyt, aki azonban nem adta meg magát, elkergette támadóját. Vjacseszlav azonban nem mondott le aljas szándékáról, betört a közelben lakó Olga néni házába és megerõszakolta az idõs asszonyt. Ablakának betörése közben azonban megvágta a kezét. Vjacseszlavot letartóztatták, tettéért több évi börtönbüntetés vár rá. Gyanúsan enyhe bírósági ítéletek Késõ délután két fiatalember tért be az egyik ungvári ékszerüzletbe. Sokáig válogattak az ékszerek között, sehogy sem tudták dönteni, mit vegyenek ajándékba édesanyjuknak. Miután a munkaidõ már lejárt, az üzlet elárusítói hazaindultak, már csak két eladó maradt a pult mögött. A két fiatalember megkérte õket, vegyék ki a vitrinbõl az egyik tároló tálcát, hogy alaposabban szemügyre vehessék a választékot. Az egyik elárusító gyanútlanul eleget tett a kérésnek. A következõ események pillanatok alatt zajlottak le. Az egyik fiatalember kiragadta az elárusító kezébõl a tárlót és barátjával együtt az ajtó felé futott vele. Az egyik elárusító a tolvajok után vetette magát, a másik megnyomta a vészcsengõt. Az üzlet biztonsági védelmét ellátó õrzõvédõ szolgálat munkatársai perceken belül a helyszínen teremtek. A tolvajok már nem voltak ugyan az üzletben, de messzire azonnal felismerte bennük azokat, akik segítettek gépkocsija kijavításában. A rendõrség tudomást szerzett mindkét esetrõl, januárban el is fogták az egész társaságot. Az említett két eseten kívül más bûntények elkövetésével is vádolják õket. Kivizsgálásuk, a bizonyítékok beszerzése után a rendõrség átadta az ügyet a járási bíróságnak. A tárgyalás során a bíró azonban túl engedékenynek bizonyult. A banda vezérét, a többszörösen büntetett elõéletû Vaszilt, négyévi börtönbüntetésre ítélte ugyan, de letöltését háromévi próbaidõre felfüggesztette. A vádlott elégedetten, mosolyogva hagyta el a termet A bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy Vaszil már többször került börtönbe, mindkét bûntényt csoportosan követte el. A járási ügyészség megfellebbezte az enyhe ítélet. A rendõrség, amely hónapokon át foglalkozott az üggyel, reméli, hogy a feljebbviteli bíróság igazságosabb ítéletet hoz majd. Kirabolták az egyik ungvári ékszerüzletet nem juthattak. A környezõ utcák átfésülése során egy gyanúsan viselkedõ fiatalemberre lettek figyelmesek, aki megpróbált elmenekülni, betért az egyik borbélyüzletbe, az egyik asztal alá rejtõzött el a rendõrök elõl. A 17 élves Vitalij elõször kategorikusan tagadott, azt állította, soha nem járt még az ékszerüzletben. Amikor azonban nem csak az üzletbõl ellopott ékszerek egy részét találták meg nála, hanem egy pisztolyt is, felhagyott a hazudozással, megnevezte bûntársát is. Vitalij már nem elõször fordult meg a rendõrségen, három évvel ezelõtt lakásbetörésen érték, de mivel akkor még kiskorú volt, nem került a vádlottak padjára. Egy héttel ezelõtt Munkácson autólopáson érték. A két fiatalember nem véletlenül választotta ki éppen ezt az ékszerüzletet. Ugyanis észrevették, hogy nincs felszerelve térfigyelõ videokamerával. A Vidomosztyi Miliciji és a RIO címû hetilapok anyagai nyomán Hétvége SPORT Kézilabda A nõkhöz hasonlóan az ukrán és a magyar férfi kézilabda-válogatott is biztosította részvételét az elõttünk álló viadalra, ami a januári ausztriai kontinensbajnokság lesz. A Leonyid Zaharov szövetségi kapitány által irányított ukrán csapatnak utolsó elõtti csoportmérkõzésén legalább 6 góllal kellett nyernie Hollandia legjobbjaival szemben a biztos Eb-részvételhez. A kötelezõ feladatot már az elsõ játékrészben teljesítették a kék-sárgák, mivel a Zaporizzsjában lejátszott találkozón es elõnyre tettek szert. A folytatásban maradt a hét gólnyi különbség és végeredményben arányú ukrán gyõzelemmel ért véget a találkozó. Az ukránok így a litvánok elleni záró találkozótól függetlenül a csoportgyõztes spanyolok mögött biztosították részvételüket az Eb-én. Ennél valamivel nehezebb feladatnak ígérkezõ erõpróba várt vasárnap Hajdú János csapatára. A szlovákok elleni hazai egygólos vereség miatt a magyar válogatottnak Galgócon mindenképpen pontot kellett szereznie az Eb-részvételhez. Nos, a Rovatvezetõ: 15 Eb-résztvevõ Ukrajna és Magyarország Meglehetõsen egyoldalú összecsapást hozott Volodimir Klicsko és Ruszlan Csagajev párharca a németországi Schalke stadionban. Az ukrán óriás esélyt sem hagyott üzbég ellenfelének, Csagajev egyetlen piilanatig sem volt veszélyes Klicskóra. A fiatalabb Klicsko fivér bal kezével végig távol tudta tartani magától Csagajevet, olykor megeresztett jobbegyenesével pedig megrendítõ csapásokat mért az üzbégre, aki a második menetben padlóra is került, de akkor még folytatni tudta az összecsapást. A 10. menetre azonban már nem állt ki, igy Klicsko megvédte a WBO, az IBF és az IBO nehézsúlyú világbajnoki címét. magyar együttes jelentõsen túlteljesítette tervét, mivel parádés játékkal 17-6-os félidõt követõen re verte a házigazda szlovákokat és a csoportgyõztes horvátok mögött biztosították tagságukat a 2010 január 19 és 31 között rendezendõ ausztriai kontinensbajnokságra. *** A dán FCK Handbold és az ukrán bajnok Szmart Krivij Rih, valamint egy, az elsõ körbõl továbbjutó csapat lesz a Ferencváros ellenfele a nõi kézilabda BL-selejtezõjében. Az október 2 és 4 között sorra kerülõ torna rendezési joga elsõdlegesen az ukrán, majd a dán csapaté, az FTC csak akkor lehet házigazda, amennyiben egyik csapat sem vállalja a lebonyolítást. Érdekes információval szolgált ezzel kapcsolatban lapunknak Borisz Petrovszkij az Ungvári Kárpáti nõi csapatának trénere, aki elmondta, hogy a megfelelõ saját csarnokkal nem rendelkezõ krivij rihiek a közelmúltban nem zárták ki a lehetõségét annak, hogy amennyiben õk rendezhetik a tornát, úgy Ungvár is szóba jöhet esetleges helyszínként Klicskónak Csagajev sem volt ellenfél Néhány sorban Kettõs Renault gyõzelem született a Forma-1-es Brit Nagydíjon: start-cél gyõzelmet aratott a német Sebastian Vettel, mögötte a második helyen csapattársa, az ausztrál Mark Webber ért célba, míg a dobogó harmadik fokára a brazil Rubens Barichello (Brawn GP) állhatott fel. A vb-pontversenyben éllovas brit Jenson Button (Brawn GP) 6. lett, míg a vb-címvédõ, tavaly Silverstonban gyõztes Lewis Hamilton mindössze tizenhatodikként ért célba. Ú *** j edzõvel, a 49 éves Igor Gamulával vág neki az új bajnoki idénynek az ukrán Premier Ligában szereplõ Ungvári Zakarpattya labdarúgó-csapata. Az alcsivszki születésû szakember játékosként Luhanszkban, majd Rosztovban futballozott, edzõként pedig legutóbb a lettországi Dinaburgban és Daugava Rigában mûködött közre. Az élvonal újonca június 26-án kezdi meg a felkészülést a három hét múlva kezdõdõ bajnoki idényre, a július 18-i nyitófordulóban a Zakarpattya az Illicsivec Mariupol vendégeként lép pályára. M *** eglepetésre Franciaország gyõzelmével zárult a hétvégén Lettországban befejezõdõ nõi kosárlabda Európabajnokság. A fináléban a franciák ra gyõzték le a címvédõ orosz válogatottat. A bronzmérkõzésen Spanyolország ra nyert Belarusz ellen. E négy válogatotton kívül még az 5. helyért folytatandó párharcban meglepetésre Olaszországot ra legyõzõ Görögország is jogot szerzett arra, hogy ott legyen a következõ évi világbajnokságon. Arról már korábban hírt adtunk, hogy a magyar és az ukrán válogatott minden csoportmérkõzését elveszítve, nem jutott a középdöntõbe. A *** z A-csoportból Spanyolország és Dél- Afrika, a B-kvartettbõl pedig Brazília és meglepetésre az Egyesült Államok együttese jutott az elõdöntõbe a labdarúgó Konföderációs Kupán. A spanyolok és házigazda dél-afrikaiak Irakot és Új-zélandot elõzték meg csoportjukban, a másik négyesben pedig körbeverés miatt meglepetésre nem jutott a négy közé Olaszország. Az elõdöntõben Spanyolország az Egyesült Államokkal, Brazilia pedig Dél-Afrikával találkozik. *** Péter csapatkapitány továb- Lipcsei bi három évig az élvonalba visszajutott FTC-nél marad. A 37 éves középpályás és Berki Krisztián elnök elõzetesen megállapodtak arról, hogy a futballista elõbb játékosként az NB-I-ben, aztán pedig edzõként marad a klub szolgálatában.,,a megbeszélteket még papírra kell vetni, illetve több kérdést tisztázni kell. Mindkettõnk célja az, hogy amikor július 3-án elindul a csapat Angliába, addig minden részletben megállapodjunk. Egy évet még szeretnék játszani, de kizárólag az élvonalban mondta Lipcsei. Jakab Lajos

16 16 Rejtvények BEREG A rejtvényt készítette: Balázsi Csaba OVIDIUS- IDÉZET 1 TÖBB MAGYAR KIRÁLY NEVE TONNA LEGFELSŐ RÉSZE MAGGIFŰ NORVÉG MATE- MATIKUS (NIELS HENRIK) SÜTEMÉNY- FÉLE 2 ÉJFÉL! HELYSÉG HUSZT KÖZELÉBEN TÖRÖK AUTÓJEL VETÍTHETŐ ÁLLÓKÉP ESZTENDŐ FIZIKAI FOGALOM TÉLI SPORT KELT TÉSZTÁK KELLÉKE HELYSÉG BEREGSZÁSZ KÖZELÉBEN MÉTER FEJŐEDÉNY NŐI NÉV KASSÁK LAJOS LAPJA HIDROGÉN SEBHELY FÉLSZ! BŰNCSE- LEKMÉNY PÁROSAN LEGYINT! ALVÁSKOR LÁTOTT KÉPSOR BERN FOLYÓJA VÉS AZ ELSŐ FÉRFI BECENEVE TENGERI RÁKOK BESZÉD ELEME NOVAK - SZÍNÉSZNŐ FÉRFINÉV JÓD VENDÉGLŐI LAP JELZŐJE HÁZASODIK VÁSOTT Beküldési határidõ: július 5. RÁDIUM SZÓFIA - ISZTAMBULI ÉPÍTMÉNY NEMECSEK SZOLGÁLAT- ELLENFELE KÉSZ VÁLASZ (FERI) TELJESEN BELEIVÓDIK BELÜL NEM ÜRES ALAN J. PAKULA FILMJE ZSÁKDARAB! SZEMÉ- LYEDRE HELYEZNI TÁRGY RAGJA ÁLLAMI ILLETÉK BERBÉCS ROBBANÓ- SZER BIBLIAI SZEMÉLY AGÓNIA URÁNIUM SARJ JUTTAT ÁTMÉRŐ A FOG BELSEJÉT ALKOTÓ ANYAG TERMÉSZET- TUDOMÁNY EGYETEM FÉLTI! Felhívás! Kedves rejtvényfejtõk! A megfejtéseket a terjesztõknél, illetve a szerkesztõségben kapható szelvényeken küldjék be. Nyerteseink: INFO elõfizetés: Horváth Zoltán (Beregszász, Nap u. 19.) Tóth Angéla (Oroszi, Tanító u. 20.) Nagy Gizella (Som, Petõfi u. 62.) Bakancsos János (Asztély, Népek B. u. 12.). NAPLOPÓ szórakoztató magazin: Gerõ Éva (Beregszász, Újvilág u. 17.) Ember Margit (Bátyú, Kossuth u. 65.) Puskás Tünde (Muzsaly, II. Rákóczi F. u. 11.) Sebestyén Katalin (Bátyú, Petõfi u. 48.) Hadar Sándor (Barkaszó, Széchenyi u. 83.) Kertész Katalin (Bátyú, Kossuth u. 89.) Béres Blanka (Beregszász, Munkácsi u. 264.) Dudás Krisztián (Beregszász, Munkácsi u. 77.) Orosz Albert (Dercen, Petõfi u. 3.) Huszár Mária (Gödényháza, Mezõ u. 1.) Veres Magdolna (Zápszony, Fõ u. 44.). A nyereményeket csak a terjesztõinktõl, illetve szerkesztõségünkben vehetik át! 23. szám megfejtése: Fanatikus az, akit lehetetlen meggyõzni, de témát sem hajlandó váltani. ÉLÉSTÁR TÉPNI Plusz egy vicc: Éppen azért üvölt. Plusz egy vicc Helyezze el az alábbi szavakat, betûcsoportokat négy kivételével az ábrában! Egy szót könnyítésül elõre beírtunk. A négy megmaradt szóból a következõ vicc csattanóját állíthatja össze: Drágám szól a férj a feleséghez vacsora közben, nem vagyok megelégedve ennek a szaláminak a két végével. De hát miért? (A férj válaszát, azaz a vicc csattanóját, a megmaradt szavakból állíthatja öszsze.) Töltött cukkíni Hozzávalók: 2 db. kb. fél kilós cukkíni, 30 dkg darált hús, 20 dkg paradicsom, 10 dkg vöröshagyma, 2 evõk. olaj, 1-2 gerezd fokhagyma, petrezselyemzöld, tetejére reszelt sajt. Elkészítés: A megmosott cukkíniket hosszában félbevágjuk, kikanalazzuk a belsejét, (jó centis peremrésze maradjon) és a kikapart részt összevágjuk. Egy evõkanálnyi olajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a darált húst, amivel tovább pirítjuk. Beletesszük a kockára vágott paradicsomot, a feldarabolt cukkíni darabokat, sóval, borssal, petrezselyemmel és az áttört fokhagymával ízesítjük, majd puhára pároljuk. A kivájt cukkínibe beletöltjük a tölteléket, tetejét megszórjuk reszelt sajttal. Egy hõálló tálat, vagy tepsit kikenünk olajjal, belehelyezzük a megtöltött cukkíniket, és 180 fokra elõmelegített sütõben addig sütjük, míg a tetején a sajt rózsaszinûre sül. Burgonyával, vagy akár önnálló ételként fogyaszthatjuk. Kétbetûsek: AR, ÁA, BÁ, KL, LE, NG, NI, OP, ÓI, SÁ, US, YB, ZÍ ZO. Hárombetûsek: ALÁ, BAR, CSI, CZE, CEK, IVÓ, LLY, MME, OKA, OKÉ, ORO, OTP, RÁZ, RIS, SAO, SEM, SÉR, TÖR, TTT, TÚL, TVK, ÜGY, ZIA. Négybetûsek: ARAB, BEGY, BOLY, CSÓK, DALI, EBBE, HÁRS, HUNY, KÉNY, KÓMA, KUKK, NITT, ORZÓ, RADÓ, RÉSZ, SZÉR, TANK, TÁRÓ, TUDÓ, UGAR. Ötbetûsek: DABAS, ELMOS, ÉTERI, HANGA, INA- LÓ, IRODA, ÍTÉSZ, KADÉT, KÖZEL, LEOLT, ÓHEGY, RECÉS, SALAK, SZÓLÓ, TAROL. Hatbetûsek: ASIMOV, BABÉRC, CSATOS, ELÉTOL, ELTOLÓ, ELZAVAR, FRÖCCS, GELLÉR, HOMLOK, ÍRÓGÉP, KOMOLY, LIMÁNY, MINTÁZ, NYIROK, PEHELY, RADICS, VANNAK. Hétbetûsek: ALABAMA, BÁRCSAK, BEISZIK, FIAT UNO, GYALULT, IRAMODÓ, MORÓZUS, NYILA- ZÓ, OSTOROZ, PÉNTEKI, REGATTA, TAKTIKA. Nyolcbetûsek: ANKERÓRA, BONTÓVAS, MEGVITAT, ÓRAMÁRKA, SZABATOS, ZÜMMÖGÉS. Kilencbetûsek: EGYMÁSHOZ, ELSIMULÁS, SZÁR- ÖLTÉS. Tízbetûsek: HÁZISZOLGA, KARIKALÁBÚ, MOSÓ- BENZIN, ODAGURÍTÁS. Májjal töltött csirkecomb Hozzávalók: 6 csirkecomb, 30 dkg csirkemáj, 2 zsemle, 1 nyers tojás, 2 fõtt tojás, 1 gerezd fokhagyma, szárnyas fûszervarázs, só, õrölt bors, majoránna, petrezselyem, ha kell zsemlemorzsa, tej a zsemle áztatásához. Elkészítés: A csirkecombokat megmossuk, lecsöpögtetjük, majd a szárnyas fûszerkeverékkel minden oldalát bedörzsöljük. Pár órára a hûtõbe tesszük, de jobb, ha egy éjszakára, hogy jól átjárja a fûszer a húst. A töltelékhez a csirkemájat tisztítás után késsel elkaparjuk, a zsemléket a tejben beáztatjuk, a fokhagymát szétzúzzuk. Egy tálban összekeverjük a májat, a kifacsart zsemléket, a nyers tojást, a fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, majorannával, petrezselyemmel ízesítjük, ha kell kis zsemlemorzsát adhatunk hozzá, majd a két fõtt tojást, tojásszeletelõn kétszer (a második szelésnél az elsõre ellentétes vágással) felszeljük, és beleforgatjuk a töltelékbe. A csirke bõrét óvatosan felemeljük, majd a tölteléket elosztva a bõre alá töltjük. Hústûvel lezárjuk, majd tepsibe rendezzük a húsokat. Kevés zsírt, vagy olajat aláöntve, alufóliával letakarva betesszük a sütõbe, félidõnél leszedjük a fóliát, és szép pirosra sütjük, közben a pecsenyezsírral sûrûn locsolgassuk. I R O D A Bécsi diós kocka Hozzávalók a tésztához: 45 dkg liszt, 30 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 1 mokkáskanálnyi sütõpor, 1 cs. vaníliás cukor, 1 db tojássárgája, reszelt citromhéj. Hozzávalók a krémhez: 35 dkg dió, 10 dkg kristálycukor, 15 dkg margarin, 10 dkg porcukor, reszelt citromhéj, 1 cs. vaníliás cukor, 1 mokkáskanálnyi fahéj, 2.5 dl forró víz, rum vagy rumaroma, baracklekvár, kb. 48 db fél diószem a díszítéshez. Elkészítés: A tésztát elfelezzük és 2 db. egyforma lappá nyújtjuk. 180 fokon kb. 10 perc alatt egy kis szín eléréséig sütjük. Sülés után a széleit vágjuk egyenesre úgy, hogy a két lap egyforma méretû legyen. Az egyik lapot még forrón vágjuk fel kb. 6x8 centis kockákra. Azért kell még forrón felszelni, mert úgy nem törik, nem reped, nem szakad, hanem könnyen és szépen szeletelhetõ. A diót összekeverjük a kristálycukorral, a reszelt citromhéjjal, a vaníliás cukorral. Majd felöntjük a kb. 2 2,5 dl forró vízzel. Hagyjuk kihûlni. A margarint a porcukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a kihûlt diótölteléket és simára keverjük. Kevés rumot vagy rumaromát tehetünk bele. Az egészben hagyott tészta lapot lekenjük vékonyan lekvárral, erre egyenletesen felkenjük a diókrémet, 6 db-os csíkonként a tészta felkockázott tetejét ráhelyezzük a krémre. Minden egyes kocka tetejének közepére nyomjunk egy csepp lekvárt és ragasszunk rá egy fél diószemet.

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságának 2009. február 25-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Kárpátaljai Csoma település támogatása Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft.

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft. Mestervacsora Gyártósori operátor Prohumán 2004 Kft. HSE mérnök Kontroller Termelési területvezető MSK HUNGARY BT Claim Specialist Értékesítési vezető VRO-911 Kft. HR Business Partner Prohumán 2004 Kft.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. melyet a kiállításunk képeivel próbálunk megjeleníteni. Próbáltuk az indulással az érkezés folyamatát összevetni, mely meghatározza

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD VÖLGYNAPLÓ 2010. Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a nagy játékban! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom, hogy

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben