Három nap a fogászat szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Három nap a fogászat szolgálatában"

Átírás

1 Bónuszprogramban résztvevô cégek listája térképpel a hátoldalon! ÚJDONSÁG! HYDRORISE, új A-szilikon október 17. [PÉNTEK] D E N T A L W O R L D MODULMIX, az új lenyomatkeverô gép: 5:1-es rendszer, mely kompatibilis a ml-es kartusokkal két sebesség: 75 ml/perc és 155 ml/perc átlátszó ajtó dupla kapcsoló (a készülék jobb és bal oldalán is) 2 év garancia + ajándék induló anyagkészlet Három nap a fogászat szolgálatában Nyüzsög, pezseg, csúcsra jár a Dental World gépezete. Immár nyolcadszor. Az utolsó szegletig belakta, sôt, talán már ki is nôtte az új Syma Csarnok impozáns termét. A mintegy 180 kiállítónak nem lehet oka panaszra, a látogatottság és a látogatók kíváncsisága minden eddigit felülmúl. A nagyelôadóból kicsordulnak a továbbképzési kreditpontot is as 810 nd A sta Bôvebb információ a Bónuszstandon (A128) jelentô tudományos program fogorvos résztvevôi, a Tanulók Napjára az ország minden tájáról érkezett fogtechnikus-hallgatók székek után néznek, hogy ülôhelyhez jussanak, fiatal dentálhigiénikusok nagy csoportja pedig a lift felé igyekszik, hogy bejusson a szimpóziumra. A fogtechnikusok a workshop-termeket töltik meg zsúfolásig. A standokon pedig a csinos orvosi köpenytôl a szakkönyveken át a legkorszerûbb cone-beam CT-ig minden látható. Kézbe vehetô és kipróbálható s nem utolsósorban megvásárolható minden, amire fogorvosnak-fogtechnikusnak szüksége lehet. Tanulni sem csupán az elôadótermekben lehet, számos standon termékbemutató csalogat, ám a három napos program csúcspontja az élô mûtétek sorozata, amelynek segítségével a legkülönfélébb implantációs technikákat a gyakorlatban és a videotechnikának köszönhetôen kinagyított közelképekben lehet tanulmányozni. A házigazda Dental Press nevében dr. Riba Magdolna köszöntötte a Dental World 2008as Nemzetközi Tudományos Konferencia és Fogászati Szakkiállítás résztvevôit. A tudományos programot dr. Gerle János, az SE FOK Szak- és Továbbképzô Titkárságának vezetôje nyitotta meg, aki, mint mondta, a Magyar Orvosi Kamara alelnökeként nem teheti meg, hogy ne szóljon e minôségében is kollégáihoz. Nem jó hírekkel szolgált annak a mintegy 3500 fogorvosnak és munkatársaiknak, akik az OEP-pel kötött szerzôdéseik alapján közfinanszírozott ellátást is nyújtanak. Beszámolt arról, hogy, a napokban is folynak a minisztériumban a tárgyalások a évi költségvetésrôl. Nem tudni még, hogy növekszik-e, apad-e az ez évi 23 milliárdos kassza. Gerle János eretnek gondolatként kijelentette, mindegy is. A nyomorúságon, amit a praxisonként havi ezer forintos finanszírozás jelent benne az asszisztencia bérével és a felhasznált anyagok árával, nem változtat az 1-2 milliárdos elmozdulás. A jelenlegi hazai és nemzetközi pénzügyi krízis idején pedig esély sincsen érdemi változásra, például a kassza megduplázására. A tényleges változások kikényszerítése csakis az orvostársadalom egységes összefogásától lenne remélhetô, de úgy tetszik, erre még várni kell. A röviden felvázolt komoly problémák ellenére három tartalmas napot kívánva köszönt el a konferencián megjelent kollégáktól. NAL

2 Újdonság! Tovább bôvült a Dental Press fogászati kiadó fogorvos/ fogtechnikus sorozata! IMPLANT-INDEX ÁTRÁGTUK A kézikönyv a fogászati implantológia tudományos és szakmai ismereteinek lexikális anyagát összegzi, az implantációs anyag- és eszközrendszereket, a gépeket, berendezéseket, a betegek gondozását, a lézeralkalmazást, a rizikó- és allergiabetegeket, a jogi kérdéseket. Bemutatja a magyar és a Közép-európai implantológiai piac szereplôit, jellemzô vonásait, gazdasági elemzéseket és a fejlôdés tendenciáit. Terjedelem: 544 oldal Ára: 7000 Ft A könyveket keresse a Dental Press A107-es standján! Hasznos tippek és trükkök tárháza a német vizsgarendszer keretei között két kiváló és igen gyakorlatias fogtechnikusmester tollából, akik cinkosan kikacsintanak az Olvasóra, miközben teli empátiával fogják a kezét is tanulságos, professzionális, és vizsgázóknak már csak ama bizonyos zabszem miatt is kihagyhatatlan! Terjedelem: 160 oldal Ára: 7000 Ft

3 2008. OKTÓBER 17. [PÉNTEK] DENTAL WORLD Alapellátás számokban június május Számtalanszor elkövetett hiba, amit az alább ismertetett felmérés készítôi is elkövettek. Az alapellátást ismételten azonosították a családorvosi ellátással, s megfeledkeztek arról, hogy az alapellátás része a fogorvosi ellátás is. Így a fogászati alapellátásról továbbra sem rendelkezünk megbízható betegforgalmi adatokkal. Ám így sem érdektelen megismerkedni a valósággal: valóban beteg-e a magyar, s ha igen, mennyire? A háziorvos az egészségügyi ellátórendszer alapvetô szereplôje, kapuôre, aki rendszerint elsôként találkozik a beteggel. Belépési pont, meghatározóak a döntései, sok minden eldôl gyógyítóés prevenciós munkája során. A családorvosnál összegyûlt információk elvezethetnek a lakosság morbiditási mutatóinak megismeréséhez, döntései hatással vannak az ellátórendszer magasabb szintjeinek igénybevételére, prevenciós munkája számos betegséget megelôzhet, és nehezen megbecsülhetô költséget takaríthat meg. A tételes betegforgalmi jelentések szolgáltatása 2006 szeptembere óta kötelezô valamennyi háziorvos részére. A jelentések beküldési aránya 100%-os, azaz minden praxis eleget tesz jelentési kötelezettségének. Az alábbiakban a júniustól májusig tartó egyéves idôszak adatait tekintjük át. A beérkezett adatok összekapcsolva a magasabb szintû ellátásokkal, gyógyszeradatokkal megbízható képet adnak a háziorvosokhoz bejelentkezett biztosítottak egészségügyi állapotáról, együttmûködési készségérôl, továbbá a háziorvosok gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz-, vényfelírási és továbbküldési gyakorlatáról, a közgyógyellátott, illetve ambuláns esetek elôfordulásáról. A vizsgált idôszakban több mint 6800 háziorvosi praxis mûködött. A bejelentkezettek száma átlagosan fô volt, tehát körülbelül 400 ezer ember nem jelentkezett be háziorvoshoz. Országos szinten, egy hónapra vetítve, az adatok 3,6 és 5,4 millió között ingadozott orvos-beteg találkozásról számolnak be. Az ingadozás nagyban függ az évszaktól, vizitdíjtól és egyéb tényezôktôl. A vizsgált év nagy részben felöleli a vizitdíjas idôszakot áprilisában, a vizitdíj eltörlését követôen jelentôsen emelkedett az esetek száma. Az elôfordulási arány az ország középsô részén magasabb, míg a fôvárosban és Pest megyében a legalacsonyabb. Kisebb megjelenési arány tapasztalható még Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékben. Az adatokból egyértelmûen kiderül, hogy a budapestiek, valamint a Pest megyében élôk kevesebben és kevesebbszer járnak háziorvosukhoz, mint az ország más területein élôk. A jelentési kötelezettség kiterjed a vizsgált biztosított diagnózisára is. Az adatokból kiderül, hogy gyakoriság szempontjából az elsô helyen a magas vérnyomás betegség (15%) áll, második helyen az idült ischaemiás szívbetegség (3,12%), és ezt követi a Sine Morbo (2,49%), vagyis a betegség nélküli panasz. A nagy szám valószínûleg hibás értelmezésbôl, esetleg félrekódolásból fakad. A tételes jelentés része a szakellátásba való továbbküldés is, amely tartalmazza a továbbküldés okát, a diagnózist, valamint a továbbküldés eszközét és irányát. Az adott idôszakban havonta átlagosan az összes esetszám 17,5%-ban, 770 ezer esetben utalták be szakellátásra a beteget. Ez az arány a téli hónapokban csupán 13%-os volt. Az indokokat vizsgálva az látszik, hogy elsôsorban konzílium miatt küldik tovább a beteget (30,78%), ezt követi a labordiagnosztika (27,71%) és az egyéb diagnosztika (26,49%). A továbbküldés indokai között elsô helyen a magas vérnyomás áll, ezt követi a megfigyelés, valamilyen gyanított betegség, mely vélhetôen akkor kerül kódolásra, amikor még további vizsgálatok szükségesek a diagnózis felállításához. A továbbküldési esetek száma alapvetôen függhet a közeli szakellátó intézmények számától, a háziorvosi szolgálatok gyakorlatától és a lakosság egészségi állapotától. E 3 tényezô aránya és mértéke területenként eltérô. A legmagasabb továbbküldési arány megyénkénti sorrendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Pest és Csongrád. A vizsgált idôszakban a háziorvosok 23,68%-a végzett, illetve jelentett szûrési tevékenységet, amely arány meglehetôsen alacsony. A szûrési esetek száma havonta átlagosan volt (elképzelhetô, hogy a tényleges szám ennél magasabb, csak nem jelentették, mivel kötelezô, de nem finanszírozott tevékenységrôl van szó). Ez pedig nagy hiba, hiszen elsôdleges cél a népegészségügyi programok megvalósítása, a prevenciós programok erôsítése, újabbak megkezdése, szûrések hatékonyságának növelése. A háziorvosi szolgálatok meghatározó elemként léphetnek fel a prevenciós munkában. Egyértelmû, hogy a háziorvosi hálózat képes lenne a teljes biztosítotti kör egységes prevenciós programjának megvalósítására. Havonta átlagosan mintegy 230 ezer közgyógyellátásban részesülô beteg jelenik meg a háziorvosi rendelôkben. Az adatokból az látszik, hogy míg az ország nyugati felében kevesebb, addig a keleti régiókban lényegesen több a közgyógyellátási eset. (É-Magyarország és É-Alföld 10%, Közép- és Nyugat-Dunántúl 5 %.) Ambuláns esetnek az adott háziorvosi praxisnál be nem jelentkezett biztosítottak ellátását nevezik. Ez jellemzôen nyaralás idején fordul elô, esetleg lustaságból, hanyagságból egy másik városba történô költözés után nem vált háziorvost az illetô. Az ambuláns esetek száma ezerre tehetô havonta, aránya az összes esethez viszonyítva, 1,5-2% körül mozog. A háziorvosi szolgálatok éves átlagban, egy hónapra vetítve közel 10 millió vényt írnak. Az orvos-beteg találkozások 66,5%-ban kerül sor gyógyszerfelírásra, és egy gyógyszerfelírási esetre átlagosan 3,4 vény jut. Gyógyszert legtöbbször szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség és fájdalom kezelésére írnak fel a háziorvosok. Egy hónapban átlagosan 84 ezer esetben, 113 ezer gyógyászatisegédeszköz-vényt írnak. Diagnózis szerint jellemzôen cukorbetegség vagy valamely inkontinencia miatt rendel gyógyászati segédeszközt a háziorvos. A bemutatott adatok elsô lépésnek tekinthetôk a háziorvosi tevékenység megismerésére. bemutatására. Ez a statisztika a további kimutatások és elemzések kiinduló pontja lehet. A praxisok munkája számos tényezôtôl függ, olyanoktól is, melyeket jelenleg nem láthatunk, nem ismerünk. A fenti adatok és információk összekapcsolva a szakellátási, gyógyszer- stb. adatokkal, messzemenô távlatokat nyithatnak az egészségügyi ellátórendszeren belül a lakosság, a biztosítottak mozgásának és a háziorvosok magatartásának megismerésére. Az egészségpolitikának szándékában áll a további idôszakok horizontális és vertikális elemzését elvégezni, és az egyes összefüggéseket, kapcsolódási pontokat feltérképezni, hogy ezen információkat felhasználva megalapozza egy hatékonyabb és igazságosabb ellátórendszer kialakítását. - NAL

4 4 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Similia similibus curantur Egy régi-új gyógymód: a homeopátia II. rész Az eljárásnak, melyet ma homeopátiának nevezünk, a gyökereit már Hippokratésznél és Paracelsusnál is megtaláljuk. Amióta pedig alapelveit tudományos cikk formájában a nyilvánosság elé tárták, 219 év telt el. Ennyi idô mégsem volt elég ahhoz, hogy hatékonyságáról minden kétséget kizáró, egységes vélemény alakuljon ki. Ám mielôtt az álláspontokat összevetnénk, nézzük meg nagy vonalakban mi is az a homeopátia? A homeopátia olyan egyénre szabott gyógymód, amely a beteg ember egészét testi és lelki tüneteit egyaránt figyelembe veszi a gyógyszer kiválasztásánál. A gyógymód képviselôi természetesen soha nem akarják módszerükkel a klasszikus orvostudományt támadni, hiszen vannak olyan betegségek és állapotok, amelyekben a szervezet saját védekezô erôire nem lehet számítani, tehát homeopátiás szereket sem lehet sikerrel alkalmazni. Ezért szerintük a hagyományos orvoslás és a homeopátia nem egymás riválisai, hanem a beteg ember javát szolgáló, egymást kiegészítô gyógymódok. Az elsô tanácsadás egy homeopatánál általában meglepôen hosszú idôt vesz igénybe: az egy-két óra átlagosnak tekinthetô. A homeopata nagyon részletesen kikérdezi a pácienst. Nemcsak a panaszairól, hanem életmódjáról, viselkedésrôl, kedvteléseirôl is. Érdeklôdik arról, milyen feszültségek és terhelések közepette él, milyen az érzelmi, lelkiállapota, a személyisége. A homeopatikus gyógyítás a betegségek megelôzésére törekszik úgy, hogy korrigálja az apróbb kiegyensúlyozatlanságokat, mielôtt azok komolyabb tünetekké, betegségekké alakulhatnának. Az effajta kezelésnek a szószólói állítják, hogy az emberek, akik homeopatikus szereket szednek, általános egészségi állapotukat rendszerint egyre jobbnak találják. Jobban fel vannak vértezve a fertôzésekkel szembeni ellenállásra. A homeopátia szabályozó (regulációs) terápia. Az alkalmazott gyógyszerek által közölt információ hatására a szervezetben meglévô valamilyen okból gátolt öngyógyító folyamatok mûködésbe lépnek. A gyógyítás nemcsak a beteg szervre irányul, hanem a testi-lelki egyensúly visszaállítására és egy újabb betegség megelôzésére. A homeopátia alapelve szerint a hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani, vagyis az a gyógyszer, amelyik meghatározott tüneteket képes egészséges emberben elôidézni, egy betegség során kialakult hasonló állapot gyógyítására is képes. Ez az úgynevezett hasonlósági szabály. Ahhoz azonban, hogy ezt az elvet a gyakorlatban is alkalmazni tudjuk, meg kell ismernünk, hogy a különbözô homeopátiás szereknek milyen hatásuk van az egészséges emberi szervezetre. Ezzel jutunk el a homeopátia második alapszabályához, a gyógyszervizsgálathoz, majd a harmadikhoz, a minimális dózis elvéhez. Amikor Hahnemann homeopatikumokkal kezdett gyógyítani, vízben vagy alkoholban hígította az anyagokat, és azt tapasztalta, ha kellôen fel voltak hígítva ahhoz, hogy a mellékhatások elmúljanak, már nem eredményeztek gyógyulást. Tovább kísérletezett, és rájött, ha a hígított szert keverés helyett erôsen felrázza, megbízhatóan gyógyít. A hígítást és a rázást (succusio) váltogató módszert Hahnemann potenciálásának, az így elôállított homeopatikumot hatékonyított szernek nevezte. Azt látta, hogy így nemcsak mellékhatásokat nem okozó orvosságot kapott, hanem minél jobban felhígította potenciálást alkalmazva a szert, az annál hatékonyabban gyógyított. Úgy vélte, hogy a rázás felszabadítja a szer energiáját. Számozni kezdte a szereket, attól függôen, hogy hányszor hígították fel. D1-nek nevezte az 1 rész hatóanyagot és 9 rész oldószert tartalmazó homeopatikumot. Nagyobb hígításokkal is kísérletezett, és ezeket még hatékonyabbnak találta. Azt látta: minél hígabb az oldat, annál nagyobb a szer hatása, s megszûnnek a mellékhatások. A folyékony anyagok hígítója általában az alkohol, a szilárd anyagoké a tejcukor (a rituális rázást szabályos keverés-dörzsölés pótolja). A C-potencia az ôsoldat, mely százszoros hígítása (C1) az anyagnak. Gyakran ajánlott és alkalmazott hígítás a C30 (az ôsoldatot még huszonkilencszer hígítják). Létezik C (vagy CM) is. A D-potencia tízszeres hígítást jelent, a D6 például hatszor ismételt 1:10 hígítást jelez. Szervetlen anyagból a D7-nél, szervesbôl a D23-nál nagyobb hígításban már nincs eredeti molekula; ez a tény a homeopaták számára nem zavaró, sôt a hígítás fokozásától a hatás növekedését várják. Nem számolnak farmakológiai hatással. A homeopátiás szerek pontos mûködését, hatásmechanizmusát nem kémiai-gyógyszerészeti mechanisztikus eljárások, hanem az atomfizika, a kibernetika, a káoszkutatás módszerei fogják felderíteni vallják a tan jeles képviselôi. A homeopátiás szerekben az anyagtalan erô hat. Ennyibôl talán érthetô, hogy ezzel az állásponttal sokan vitába szállnak. A internetes fórum például néhány évvel ezelôtt cikket közölt arról, hogy az egyik legrangosabb orvosi folyóiratban, a Lancetben megjelent svájci tanulmány szerint a homeopátia nem jár tényleges elônyökkel, és érzékelhetô hatása csupán elmé- Dental World Bónuszprogram A Dental World 2005-ös rendezvényén vezettük be elôször a Bónuszkártya programunkat, melyet a következô évben is folytattunk. A három nap során minden vásárló kapott bónuszkártyát, melyekbôl a rendezvény végén közjegyzô jelenlétében sorsoltuk ki a szerencsés nyertest, aki 2005-ben egy új Suzukival, 2006-ban pedig egy Smart For Four gépkocsival lett gazdagabb. Az elmúlt években egy-egy nagy értékû nyeremény egy-egy sorsolás alkalmával talált gazdára ezt a gyakorlatot azonban megváltoztatjuk az idén: Értékes nyereményeket sorsolunk ki naponta, növelve ezzel azok számát, akik a Bónuszprogram révén ajándékhoz juthatnak. Idén háromszorosan nyer: 1. garantált ajándékot vehet át, 2. részt vehet a sorsoláson a számos nyereményért, 3. jelentôs árkedvezménnyel juthat eszközökhöz, anyagokhoz. Minden vásárló gyûjtheti a Dental World Bónuszmatricát, és azt akár naponta beválthatja a helyszínen egy, már elôre meghirdetett, ún. garantált ajándékcsomagra. Egy résztvevô naponta csak egy ajándékcsomagra jogosult. (A garantált ajándékcsomagok napi mennyisége 500 db) A már beváltott pontgyûjtô kártyák tulajdonosai mindennap, a program zárásakor, újabb sorsolás útján még további értékes nyereményekhez juthatnak. A kiállításon a cégek jelentôs árengedménnyel és kedvezô akciókkal is várják Önt, így duplán kihasználhatja az esélyeket és a lehetôségeket! A játék menete: október 16-ától október 18-áig a rendezvény zárásáig lehetôség van arra, hogy a fenti akcióhoz csatlakozó fogászati kereskedôcégeknél bárki vásároljon. Minden 1000 Ft értékû vásárláshoz egy Dental World Bónuszmatricát kap a vevô, melyet a Dental World pontgyûjtô lapba lehet beragasztani. (Lásd a szemközti oldalon) A játék elsô részében a garantált nyeremény 50 db matrica összegyûjtése után a rendezvény helyszínén, egy erre kijelölt standon átvehetô, amely a földszinti étterem mellett található. (A csomagok várhatóan fogkrémet, fogkefét, egyéb szájhigiénés terméket tartalmaznak.) A játék második részében a leadott kártyák közül mindennap, zárás elôtt, újabb értékes nyereményeket sorsolunk ki, melyek elsôsorban fogászati készülékek lesznek. Célunk, hogy a Dental World 2008 kiállításon részt vevô látogatókat minél nagyobb számban be tudjuk vonni ebbe a közös játékba. Játsszon Ön is velünk, gyûjtse a matricákat, és nyerjen, akár mindennap a felkínált ajándékok közül!

5 2008. OKTÓBER 17. [PÉNTEK] DENTAL WORLD letben létezik. Homeopátiás szerekkel kezelt betegek semmivel sem javulnak jobban, mint azok, akik placebót kaptak írják a jelentés szerzôi. A Berni Egyetem kutatói 110 olyan vizsgálati eset eredményeit tanulmányozták, melyben különbözô problémák kezelésére homeopátiát és hatóanyag nélküli gyógyszereket alkalmaztak. Szintén elemeztek 110 olyan kísérletet, amelyekben hagyományos gyógyszerek hatását vetették össze placebóval. Az esetek kis számában jelentkezett ugyan némi elônye a homeopátiának, de nem volt különbség a homeopátiás szerek és a placebo között nagyobb számú, magasabb minôséget igénylô vizsgálatoknál. A hagyományos gyógyszerek elônyei viszont valamennyi összevetésben megmutatkoztak. A tanulmány szerint tehát nincs meggyôzô bizonyíték arra, hogy a homeopátiás szerek hatékonyabbak lennének a placebónál, míg a konvencionális gyógyszerek esetében jelentôs eredmények adódtak. Matthias Egger, az egyetem professzora közölte: ô úgy véli, a homeopátia csak akkor mûködik, ha valaki hisz benne. Hozzátette: Negatív hatását kimutatni lehetetlen, azt azonban láttuk, hogy hatásuk tekintetében a homeopátiás szerek a placebóval kapcsolatos hipotézisekkel egyeztethetôk össze. Mások a kritikában tovább mennek, mivel igen sok kérdés merül fel. Mi a hatóanyag? Az oldószer ( solvent only ) vagy az immateriális hígítóanyag ( infinite dilution )? Több alternatív gyógyászati centrum (München, Fort Worth, Chicago, Bethesda) vezetôinek közös véleményét fejezi ki Linde: Homoeopathy seems scientifically implausible, but has widespread use. Az irodalmi tallózás arról gyôzheti meg az olvasót, hogy nincs vagy nagyon szórványos a homeopátia kedvezô hatásáról beszámoló közlés. Ennek oka lehet az a tény is, hogy a tanulmányok A napi sorsolás ajándékai Mindennap 17 órakor* sorsolunk a központi Western kávézó színpadán. A pontgyûjtô programban részt vevôk között az alábbi értékes ajándékokat** húzzuk ki. Legyen Ön is a szerencsés nyertesek között! kétharmada nagyon gyenge, további egyharmada elfogadható, csak egytizede jó minôségû, és ez utóbbiak többnyire negatív eredményûek. A negatív tapasztalatokat ráadásul sokszor nem is közlik. A már idézett Linde, aki az egyik müncheni egyetemen az alternatív medicina mérvadó és tekintélyes kutatója (Münchener Modell, Centre for Complementary Medicine Research), felteszi a kérdést: még több randomizált tanulmány közelebb visz-e a homeopátia hatékonyságának megítéléséhez? Úgy véli, a nagy társadalmi és szakmai igény miatt szükség van további, de csak a mai igényeket kielégítô tanulmányokra. Lássuk ezek után a támogató álláspontot is! A módszer hívei szerint hatásának két titka van. Az egyik, hogy a rezgések szintjén hatva harmóniában mûködik a test önszabályozó, gyógyító energiáival, ezért szelíd, természetes, nem toxikus, mellékhatások nélküli. A másik, hogy a beteget gyógyítja, és nem a betegséget. Vagyis: nemcsak a fizikai tüneteket veszi figyelembe, hanem a teljes embert: lelki, szellemi vonatkozásait együtt nem a tüneteket nyomja el, mint sok esetben a hagyományos orvoslásban tapasztalhatjuk, hanem a tünetek mögött meghúzódó okokra hatva tartós és maradandó gyógyulást eredményez. A homeopata számára a beteg minden egyes szavának, mozdulatának, sôt a szavak közötti csöndnek is jelentôsége van, akárcsak fizikumának, testalkatának, viselkedésének, öltözködésének, szokásainak. Mit szeret, mit nem, mitôl fél, mi idegesíti? A homeopata, hallgatva a beteg válaszait, egyetlen ki nem mondott kérdésre keresi a választ: Ki vagy te? Mit akarsz kifejezni a tüneteiddel? Így találja meg az egyetlen szert, ami pontosan illik a helyzethez, mint zárba a kulcs. Megindítja a gyógyulási folyamatot, amelynek során a beteg energiarendszere visszaáll egyensúlyi állapotába. Ettôl a szertôl képes lesz harmóniában mûködni önmagával, környezetével: vagyis sokkal inkább önmaga tud lenni. A homeopátia a legtöbb akut és krónikus betegségben alkalmazható, akár van látható szervi elváltozás, akár nincs. Csecsemôtôl az aggastyánig, terheseknél, sôt, állatoknál is kiváló eredmények érhetôk el, harmonikus, tartós gyógyulást, illetve egészségiállapot-javulást hozva. (FOLYTATJUK) DR. RÉVAY ANDRÁS Bónuszkártya délután 5-kor Ebite LED-es szájterpesz Forgalmazó: Dentalmode OROCLEAN Floor Wiper, ISORAPID Floor 1 l + Zetaflow csomag Forgalmazó: Herbodent Charisma Opal tömôanyagkészlet + 1 db Translux lámpa Képviselet: Heraeus Kulzer FKG, RaCe ajándékcsomag Forgalmazó: Unimet Ebben az évben háromszorosan nyertes lehet, aki részt vesz és nevét szerencsésen kisorsolják a Bónusz programban. Minden résztvevô napi pontgyûjtô füzetet kap, amelybe vásárlásai értékének arányában bónuszpontokat érô aláírásokat kap. A garantált ajándékcsomagokon túl jogosult bizonyos cégeknél jelentôs árkedvezménnyel vásárolni, és részt vehet a naponta sorra kerülô sosoláson is. A tét 15 értékes nyeremény, közte szájterpeszek, tömôanyagkészlet fényre kötô lámpával, mûszerkocsi, elektromos fogkefe és különbözô cégek ajándékcsomagjai. Mobil fogorvosi mûszerkocsi (Kuli) Forgalmazó: Axo-Bau M+W Dental ajándékcsomag Forgalmazó: M+W Philips Sonicare elektromos fogkefe Forgalmazó: Sanitaria Ecto Derma egészségcsekk Beváltható: Ecto Derma Ivoclar Vivadent ajándékcsomag Micerium Sting 11B Autokláv ajándékcsomag Gyártó: Celitron Medical Forgalmazó: Dens Alba Gengigel ajándékcsomag Képviselet: Medis Hungary Herna-Dent ajándékcsomag 1 dob. tükörszem (12db/dob), 2 db tükörnyél, 6 db különféle színû nagyobb méretû tároló doboz, 4 db kisebb méretû tároló doboz, 4 db különbözô méretû mûanyag lenyomatkanál, 2 db kézi depurátor, 2 dob applikátor (100db/dob), 1 db fém mûszertálca, 4 dob. védôviasz fogszabályzó készüléket viselôk részére, 1 db sportolói színtelen fogvédô Ne feledje, sorsolás naponta 17 órakor* a kávézónál! * A szombati napon (október 18.) a sorsolást 16 órakor tartjuk. ** A nyeremények listája nem végleges, csak tájékoztató jellegû. A felsorolt termékek közül nem mindegyik kerül mindennap kisorsolásra. 3M Espe Pentamix II Dental Unio ajándékcsomag Képünkön az elsô nap leginkább szerencsés többszörös nyertese dr. Farkas Tamás dunaharaszti fogorvos a Herbodent ajándékcsomagját veszi át Laczkó Tamástól, a Dental World fôszervezôjétôl.

6 6 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Fogbetegségek kezelése homeopátiával A fogászati kezelések során egyre inkább elôtérbe kerül a szervezet egészének egészségi állapota. Nem csupán a fogak, hanem a nyelv, az íny, az ajak, a nyálmirigyek elváltozásai is kapcsolatban lehetnek az egész szervezet állapotával. A fogorvos különleges helyzetben van a homeopátia alkalmazása során, mert maguk a fogászati kezelések (pl. töméskészítés, fogpótlás) nem, vagy csak részben (pl. ínygyulladás) válthatók ki, helyettesíthetôk homeopátiás gyógyszerek használatával. Másrészt viszont a beavatkozások kitûnôen támogathatók homeopátiás módszerekkel. Az alábbiakban néhány példát sorolunk fel. Arnica: sebgyógyulást serkentô, vérzés- és fájdalomcsillapító hatását a tervezett be - avatkozás elôtt már elôkezelésre is kihasználhatjuk. Ebben az esetben egy adag 30CH szükséges elôzô este, a mûtét napjának reggelén és estéjén megismételve. Ha a beavatkozás után kezdjük el alkalmazását, akkor a 30CH adása javasolt 3-4 napon keresztül. A szert érdemes néhány napon át 1-1 adagban alkalmazni mély tömés vagy protézis okozta sebek, fekélyek esetén is. Hypericum: nagy fájdalom a mûtét után, esetleg idegsérüléssel járó traumák, hosszú, nehéz, küzdelmes foghúzások esetén néhány napon át naponta 1x 30CH adagolással. Symphytum: ha a csontosodás elôsegítése a célunk. 9CH naponta 2-3x sebgyógyulásig (1 hét 10 nap). Staphysagria: vágott, metszett sérülések gyógyítására (akár véletlen, akár mûtéti metszésrôl van szó). Varratszedésig (kb nap) javasolt 9 CH naponta 2x, vagy 15 CH naponta 1x. Ledum: szúrt sérülések, illetve az injekció okozta szövôdmények (véraláfutás Hammamelis-szel kiegészítve) kezelésére, fájdalom esetén 30CH naponta 3x. Magnesium phosphoricum: állkapocsízületi fájdalom, izomgörcs, hosszan tartó beavatkozás, mûtét közbeni kampózás miatt ( sokáig kellett nyitva tartani a számat panasz), 15CH naponta 2x néhány napon át. KÉSZÜLT: DR. SZABÓ BEÁTA HOMEOPÁTIA A FOGÁSZATBAN CÍMÛ KIADVÁNYA ALAPJÁN. SPRINGMED KIADÓ Félelem, szorongás a fogászati kezeléstôl Gelsemium: gyengeség, reszketés, hasmenés, a páciens úgy érzi kimegy a lábából az erô. Argentum nitricum: az elôbbivel ellentétben nagyon izgatott a páciens, fel-alá futkos félelmében, sokat beszél szaladnia kell a hasmenés miatt. Aconitum: ha a félelem inkább pánikroham formájában jelentkezik, a páciensnek szinte halálfélelme van nagyfokú nyugtalansággal. Coffea cruda: érzékszervi ingerekre nagyon érzékeny páciens (jellemzô, hogy nem visel el semmiféle zajt vagy zenét), aki a fokozott nyugtalanságtól nem tud aludni már a kezelés elôtt sem. Chamomilla: azoknak a pácienseknek segíthet, akiknek rendkívül alacsony a fájdalomtûrési küszöbük, és ilyenkor elviselhetetlenül viselkednek. A szerek adagolása: 30CH, 1x5 golyócska a kezelés elôtti este, majd a kezelés reggelén és ha szükséges, közvetlenül a kezelés elôtt ismételve. Sedatif PC Ez a homeopátiás speciális kombinációs készítmény csökkenti a stressz okozta szorongást és feszültséget, nem álmosít és kábít, mint a hagyományos nyugtatók. A beavatkozás elôtti napon, valamint a kezelés napján 3x2 tabletta szedése javasolt. Bölcsességfog körüli problémák Belladonna: ha a fô tünet lüktetô fájdalom, helyi duzzanat és vörösség, esetleg láz. Ez a szer javasolt elôször, ha a bölcsességfog elôtörési nehézsége miatt alakul ki helyi gyulladás a fenti tünetekkel. Gennyesedés esetén mindenképpen sebészi beavatkozás szükséges! Adagolás: 15CH, 30CH naponta 3x, majd a panaszok javulásával a szedést abba kell hagyni. Mercurius solubilis: nagyfokú szájbûz, nyálzás, duzzadt íny, lepedékkel bevont nyelv. Adagolás: 15CH naponta 3x Symphytum officinale: elsôsorban az alsó bölcsességfog eltávolítását követôen a húzás helyének csontosodását segíti elô. Adagolás: 9CH naponta 3x, 1 héten át Szájsebészeti beavatkozások (Gyökércsúcs körüli mûtétek, traumás foghúzás sebészi feltárással, gyökéreltávolítás, állcsontsérülés) Ezekben az esetekben a homeopátiás gyógyszer feladata a vérzés- és fájdalomcsillapítás, a sebgyógyulás elôsegítése, szövôdmények megelôzése. VI. Fogtechnikai Szimpózium október 17., péntek Megnyitó: Róth Lajos, Hajdu Zoltán Dr. Kádár László (Magyarország): A Straumann implantációs rendszer protetikai lehetôségei Az elôadó a rendszer protetikai elemeinek bemutatásával ismerteti a ma általánosan elfogadott protetikai kezelési elveknek megfelelô felhasználási lehetôségeket. Tárgyalja a rögzített és a kivehetô fogmûvek elhorgonyzásához és megtámasztásához alkalmas elemeket, valamint azok felhasználását, utalva a klinikai és egyes esetekben a laboratóriumi megmunkálás vonatkozásaira. Klinikai esetek demonstrálják az elmondottakat András Miklósy (Kanada): O K T Ó B E R Dr. Korchmáros Réka: Forradalom a fogtechnikában Paradontológiai vonatkozások Gyakorlati Hihetetlen bemutatók egyszerû Újdonságok technológiával érjük Kedvezmények el azt, 80 m²-en hogy a páciens, a fogorvos és a fogtechnikus kapcsolatban mindenki jól járjon. Digitális fogszínmeghatározás Fénytõl független, gyors és megbízható Egyszerû Björn Maier (Németország): Pontos Minden fogszínkulcshoz Amit használható a cirkónium-dioxidról tudni érdemes A DSG 4 USB legújabb, igényes MacPower-Design változata és az új 2.3 felhasználói szoftver egyesíti önmagában a digitális A cirkónium-dioxid színmeghatározás eddigi anyagok tapasztalatait közötti különbségeket vonzó áron. és az ezzel összefüggô fizikai tulajdonságaikat tárgyaljuk. 3D, Ivoclar, A vázanyag Dentsply és feldolgozása Noritake fogszínkulcsok és az azzal szerinti együttszínmeghatározás járó fizikai funkció változások, digitális valamint mérésadat-cseréhez. a hosszú Optimális távú praxis-labor sikerhez kommunikáció. szükséges Karcsú, precíz mérõszonda, optimális az oldalsó fogtartomány színméréséhez Vita Classic, Vita elôfeltételek cirkónium-dioxid-bázisú fogpótlásokkal Ebédszünet Christian Koczy (Ausztria): Multimédiás bemutató HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY a fémmentes pótlásokról Gengigel Day október. 17., péntek DENTAL WORLD Prof. Peter N. Galgut (Ricerfarma): A hialuronsav szerepe a fogászatban Az ínygyulladás a felnôtt lakosság 90%-a számára jelent problémát élete valamely szakaszában. Jelenleg nem állnak széles körben a fogorvosok rendelkezésére olyan megoldások a probléma kezelésére, melyek tökéletes biztonsággal alkalmazhatók, elôsegítik a betegek együtt mûködését, és egyben a megelôzést is szolgálják. A hialuronsav a fogágy kötôszövetének fontos komponense, mely egyrészt védelmi szerepet tölt be a lepedéket okozó baktériumok ellen, másrészt számos olyan sejten kívüli funkciót lát el, melyek elengedhetetlenek az egészséges fogíny megôrzéséhez. A parodontális betegségek kezelésének fontos tényezôje az idôfaktor. A kezelés fázisai között idôt kell adnunk a szervezetnek nemcsak a csontregenerációhoz, de a lágyrészek gyógyulási folyamataihoz is. Minden olyan eszköz, amivel ezt az idôt rövidíteni tudjuk, és a beteg számára könnyebbé tesszük, nagy segítség a kezelés végsô kimenetelében, a páciens együttmûködésének javításában Kávészünet Dr. Cakó Annamária: Lenyomatvétel, vérzéscsillapítás A mindennapi fogászati gyakorlatban a leggondo - sabb preparálás mellett is elôfordulhatnak a lágyrészek, a gingiva apró sérülései, gyulladásai. Igen DENTAL WORLD 2008 jól alkal mazható ezen problémák megoldására a O K T Ó B E R 1 6 természetes 1 8. hialuronsav. Nagyon gyorsan és hatékonyan segíti a regenerációt. CAD/CAM technológia 5 tengelyes automata frézgép Az elôadás célja Designer a fény Zirkograph hatásainak Új, megértése, manuális kopierfrézgép, hogy tengellyel Dr. Volom András: Implantológia az opaleszcens Prettau és fluoreszcens Zirkon 100%-os hatásokat zirkonmunkákhoz, és eszközöket helyesen inplantátumos használjuk és munkák alkalmazzuk. elkészítése A bemu- kerámia használata nélkül! és a Gengigel, együtt gyorsabb, korona és hídpótlások, valamint Több mint 13 új tató csúcspontja termékinnováció egy olyan animáció, Zirkon mely ICE Keramik+ emocionális Rendkívüli zenével színintenzitású és rövidfilmekkel bemutatása! szól a hallgatókhoz az érzelmek és a kikapcsolódás nyelvén, speciális kerámia hatékonyabb Zirkonzahn Kerámiakemence A Zirkonzahn kerámiakemence speciálisan a zirkonkerámiára kifejlesztett készülék. A mindennapok számos nehézséget hoznak a fogorvos zirkonból számára. Az idôrendünket néha komolyan át- és egyben továbbgondolásra késztet. TISSUE mûínykerámia Ezt a TISSUE kerámiát speciálisan a tömör készült fogíny-felépítéses hidak számára fejlesztették ki. rendezô ínyproblémákkal, vérzéssel különösen nehéz gyorsan van szüksége! megbirkózni. A Gengigel ebben segít. Felgyorsítja a seb Enrico Enrico Steger Steger elõadása: (Olaszország): A zirkonnak hõsökre Dental A zirkóniumnak World, VI. Nemzetközi hôsökre Fogtechnikai van szüksége! Szimpózium gyógyulást, , pl.: péntek az ínyformázó csavarok implantátumokba helyezésénél Enrico A fogtechnikában Steger (Olaszország, a zirkónium-dioxid Dél-Tirol) szívvel-lélekkel a nagyfokú megáldott ellenálló képességének fogtechnikus, ez komoly a manuális idômegtakarítást frézelés feltalálója. eredményez, vagy lehetôvé teszi a lenyomatozást kapcsolatos akkor, amikor legújabba vérzés meggátolná azt. Elõadásában beszámol és maximális tapasztalatairól biokompatibilitásának és a zirkon megmunkálásával felfedezésekrõl. A fogtechnikában a zirkon nagyfokú ellenálló képességének és maximális biokompatibilitásának köszönhetôen köszönhetõen rövidesen teljesen felváltja ki fogja a váltani fémek a használatát. fémeket. A következõ 5 10 évre szóló elõrejelzések A a következô zirkonnak 80 90%-os 5 10 évre szóló piaci részesedést elôrejelzések jósolnak, a zirkóniumdioxidnak 80 90%-os dalma piaci nem részesedést egységes ezen jósolnak, fejlõdés még pozitív akkor megítélésében, is, ha a világ és néhányan még bizalmatlanok a még akkor is, ha a világ fogtechnikus Vallyon társa- Tünde: Szájhigiénikusok prevencióban zirkondioxiddal nem szemben. egységes A zirkon ezen alapanyag fejlôdés pozitív gyártójaként megítélésében. és alkalmazásának szakértõjeként Enrico Steger fogtechnikus-társadalma beszél a meglévõ elõítéletekrõl és átfogó tájékoztatást ad a zirkon tulajdonságairól. Az elõadása csattanójaként A bemutatja a Prettau Bridge -t, a 100%-ban zirkonból, kerámia nélkül készített hidat, amely maximálisan kielégíti fogászati a termé- probléma a fogíny, illetve a fogágy gyul- fogszuvasodás utáni második leggyakoribb Florin Stoboran (Románia): szethû foggal szemben támasztott esztétikai igényeket is. Az új hídnak köszönhetõen hadat lehet üzenni az egyik ladása, jelen-melyetõs fogtechnikai problémának, Alkoss a tökéleteset kerámiatörésnek, repedésnek. technikai Enrico Steger a fogtechnika megújítójaként fogszuvasodással és a ma- ellentétben a betegek gyakorta elôfordulása sajnos növekszik. A nuális frézrendszerek munkafolyamatok gyártásában piacvezetõ és Zirkonzahn az elkészült cég alapítójaként restauráció áttekintést fel sem nyújt a ismerik dél-tiroli a vállalat fogíny új termékeirõl, a manuális Zirkograph frézrendszer továbbfejlesztett változatáról (Design frézgép) és a Zirkonzahn új 5-Tec betegségét, mivel az kevesebb esetben jár Minden klinikai eset kiszolgálása, az adott terület fogfájással vagy egyéb fájdalommal. CAD/CAM rendszerérõl. Az eddigi hagyományoknak megfelelõen a Zirkonzahn akár 5 frézfejjel felszerelhetõ CAD/CAM rendszerét maximális egyedi pontosság, jellegzetességeinek kitûnõ kezelhetõség meghatározása, és nem utolsósorban igazodva verhetetlenül a A hialuronsav kedvezõ ár azonban jellemzi. Enrico olyan újdonság, mely hatékonyan és gyorsan Steger természetesen fizetôképességhez, a zirkonnal kapcsolatos egy ki egyéb kell kérdésekben tudni szolgálni is szívesen helyzetet teremt minden mai fogászatban és fogtechniká- gyulladást gátló tulajdonságokkal is rendelkezik. A kezelés részeként áll a gyógyítja hallgatóság a rendelkezésére. szövetet, valamint sejtek közötti folyadékfelhalmozódást és További információ ban. ÚJ: A trendek Budapestazt mutatják, Kiss Zoltán hogy egyre 1091 nagyobb Budapest, mennyiségû Viola u munka Tel.: készül É-Ny el olyan Magyarország modern Bíró anyagokkal Gábor és 8230 technológiákkal Balatonfüred (préstechnológia, Tel.: 30/298 kiújulásának megelôzéséhez is hozzájárul így lassítva a fogágygyul- 30/319 nemcsak 52 65a gyógyulás folyamatát gyorsítja meg, hanem az ínygyulladás CAD/CAM), K-Ny Magyarország melyek fogorvosnak Tóth Csabaés fogtechnikusnak 8360 Keszthely egyaránt lehetôséget Tel.: 30/635 ladáshoz 09 95vezetô Tel.: 83/511 ciklikus 700 folyamatot. adnak D-Ny arra, Magyarország hogy a minden Skoda fogra István jellemzô 8885 forma-textúra- Valkonya és színvilágot Tel.: tökéletesen visszaadja. 30/ Szeged Hitri Fedor 6726 Szeged Tel.: 30/ Tel.: 62/ Sopron DentAvantgArt 9400 Sopron, Virágvölgyi u. 59. Tel.: 99/314 Részvételi 931 Fax: díj: 99/ Ft .: Részvételi díj: 8000 Ft Szervezô: Medis Hungary Kft. Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, fszt. 2. terem Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 5. terem Szervezô: Fogtechnikusok Országos Szövetsége

7 2008. OKTÓBER 17. [PÉNTEK] DENTAL WORLD Részleges fogpótlások hatása a maradék fogazatra A zsúfolásig telt nagyteremben tartotta meg elôadását Fejérdy Pál professzor a fogorvostudomány aktuális kérdéseirôl. A teljes elôadás ismertetésére itt nincs lehetôség, de néhány fontos eleme felvillantható. A professzor szavaiból kiderült, hogy a megtartott fogazat gyakorisága a hazai lakosság körében olyan mutató, amin érdemes elgondolkodni. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a 40 év körüli korosztályban csak a népesség kevesebb mint 10 százalékának a fogazata megtartott. Az ép fogazatúak száma még ezen belül is rendkívül csekély. A Fogpótlástani Klinika két vizsgálatot is végzett, az egyiket a nyolcvanas évek végén, a másikat ben. Azt kívánták felmérni, hogy Mosolytervezés Smile Design október 17., péntek: az EU-csatlakozás küszöbén milyen a hazai lakosság fogazatának állapota. Kiderült: az életkor elôrehaladtával hirtelen megsokszorozódnak az egészségestôl való eltérések, a drámai változás 45 év felett mutatkozik, megkétszerezôdik az eltérések száma. A foghiány a társadalom jelentôs hányadát érinti, ellátásukat jobbára részleges kivehetô fogpótlással oldjuk meg, és ez újabb problémák forrása lehet. Azok a fogpótlások ugyanis, amelyek nem rendelkeznek dentális megtámasztással csak valamifajta elhorgonyzással készültek, elôbb-utóbb funkcionálisan elkülönülnek, a természetes fogazat és a mûfogak között jelentôs rés alakul ki. A rést sem a nyálkahártya sorvadásával, sem a mûfogak kopásával Elméleti és gyakorlati kurzus fogorvosoknak és technikusoknak egyaránt nem magyarázhatjuk. Ha a dentális megtámasztás hiányában valami okból a fogpótlás süllyedni tud, akkor ennek következményeként a marginális parodontium durva erodálásával találkozhatunk. Ezek a tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy optimális kiterjesztésû, dentálisan megtámasztott fogpótlásokat készítsünk, és megvédjük a marginális parodontiumot. A maradék fogazatban a különbözô típusú fogakat külön vizsgáltuk aszerint, hogyan viszonyulnak a fogpótláshoz. Így például: a megtámasztásban részt vehet; az elhorgonyzásban részt vehet; valamilyen más módon érintkezik a fogpótlással; illetve egyáltalán nem érintkezik a fogpótlással. A harmonikus mosoly megalkotása igen komoly kihívást jelentô feladat. Szakmailag jól felkészült, precíz, az esztétika iránt különösen fogékony fogorvos lelkesítô és rendkívüli élményeket is adó feladata. A kurzus célja, hogy segítséget adjon abban, hogyan keltsük életre a ragyogó mosolyt, hogyan válik a beavatkozás által a személyiség sugárzóvá, és hogyan születik meg általunk a harmónia. A kurzus elméleti és gyakorlati részbôl áll : Az elméleti, felkészítô rész témái: 1. A mosolytervezés elméleti alapjai 2. A mosoly- és személyiségtípusok 3. A mosoly makro- és mikroelemei : Gyakorlati rész: 1. Lehetôség nyílik különbözô mosolyok in situ átalakítására, a harmonikus mosoly megalkotására (direkt kompozitrá - építés, elôkészítés) 2. Interaktív mosolydiagnosztika Szeretettel várjuk mindazokat, akik érdekfeszítô és kihívásokkal teli kurzuson kívánnak részt venni, akik vágynak a tökéletességre, a harmóniára, és minden vágyuk az, hogy ezt pácienseiknek is átadják. Részvételi díj: Ft Szervezô: Dens Alba Kft. Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 6. terem Björn Maier (Németország) kurzus október 18., szombat: Egy frontfogkorona rétegzése gyakorlati kurzus A gyakorlati bemutató témája: Frontfogkorona: Egy frontfogkorona rétegzésének bemutatása, ahol a hangsúly a hétköznapokban használatos rétegzési technikán van, amivel a fogakon természetes fénytörést és színhatást tudunk elérni. Részvételi díj: Ft Szervezô: Fogtechnikusok Országos Szövetsége Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 6. terem Cercon Ceram KISS október 18., szombat: Christian Koczy: A színek finom árnyalatai Christian Koczy gyakorlati tanácsokat ad a Cercon Ceram KISS használatához a biztos és reprodukálható esztétikus eredmény elérése érdekében. Szó lesz a kromatikus és transzparens hatások használatáról, szabályozásáról, a színek helyes értelmezésérôl, valamint arról, hogy a fluoreszcens és az opaleszcens anyagokkal hogyan juthatunk el az egyedi megoldásokhoz. Részvételi díj: ingyenes Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, földszinti workshopterem 4. A mosolytervezés eszközei 5. Direkt és indirekt mosolykészítés 6. A mosolytervezés kapcsán elkövetett gyakori hibák Elôadó: Dr. Csillag Mária Szponzor: Le kell szögezni: a dentális megtámasztás szükségességét ma axiómának tekintjük. Ha olyan fogpótlást készítünk, ami dentálisan nem megtámasztott, az súrolja a mûhiba határát! Tegyük persze hozzá, hogy csak annak a függvényében, amennyire erre a maradék fogazat lehetôséget ad. A vizsgálatok azt igazolják, hogy igen rossz helyzetben vannak azok a fogak, melyek csak az elhorgonyzásban vesznek részt, de a megtámasztásból kimaradnak. Az összehasonlítás rávilágított, hogy a korábbi adatokhoz képest 2004-ben jelentôs, de még mindig nem elégséges javulás volt tapasztalható a muko-dentális és a dento-mukozális megtámasztás javára. Megvizsgálva a további fogak helyzetét, azt látjuk, hogy legrosszabb helyzetben azok a fogak vannak, melyekkel a részleges kivehetô fogpótlás érintkezik, de nincs funkciójuk. Ha egy fog sem a megtámasztásban, sem az elhorgonyzásban nem vesz részt, akkor a fogpótlással nem szabad érintkeznie! A következô szempont a marginális parodontium védelme. Erre többféle lehetôség van, de a leginkább hatásos a dekoltázzsal való védelem. Ez azt jelenti, hogy a kapocsrendszerrel széles ívben elkerüljük a marginális parodontiumot, még csak véletlenül se legyen a közelében. Ahol a védelem nem jön létre, ott állandó problémákat okozhatunk a betegnek. A korábban már említett vizsgálatok azt is felszínre hozták, hogy a marginális parodontium védelme a mai napig sem valósul meg teljesen. Ugyancsak lényeges az alaplemez kiterjesztésének optimális mértéke. Redukciója összefügg a megtámasztás igényével: a rágás hatására sem rugalmas, sem maradandó alakváltozást nem szenvedhet. Nem közömbös az alaplemez anyaga sem. A muko-dentális megtámasztás kivételével a fém alaplemez készítése a legjobb megoldás. Az akrilát alaplemez inkább csak akkor fogadható el, amikor nagy kiterjedésû foghiány miatt nagy kiterjedésû összekötô részt kell alkalmazni. A marginális parodontium védelmét gyakran csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy oda valamilyen fémszerkezetet építünk be, ezt pedig az akrilát alaplemez nem teszi lehetôvé. Ekkor viszont halálra ítéltük azokat a fogakat, melyeknél nem valósul meg a védelem. A nyolcvanas évek vizsgálataiban az akrilátlemez használata 85 százalék fölött volt, a 2004-es adatok szerint az aránya 50 százalékra változott. Az ideálistól tehát még ezen a téren is nagyon messze vagyunk, bár a jelek kedvezôek. Összefoglalva: a részleges kivehetô fogpótlások fejlôdése jelentôs, de nem elégséges javulást mutat. A fogak károsodásának vizsgálata megerôsíti azt az észlelésünket, hogy a fogpótlásainkat minden esetben dentálisan meg kell támasztani, és a marginális parodontium védelmét is mindenkor meg kell valósítani. Ha az elkövetkezôkben a fogpótlások készítésénél ezt a két fô alapelvet be tudjuk tartani, sokkal kevesebb károsodott fog lesz, a fogpótlások terápiás értéke megnô azzal, hogy preventív hatással vannak a maradék fogakra! -RÉVAY

8 8 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Senkiföldje: dento-maxillo-faciális radiológia A fogászat érdeklôdését az új technológia iránt már korán jelezte, hogy még 1896-ban, két héttel Wilhelm Conrad Röntgen, az ismeretlen sugarakról azok orvosdiagnosztikai jelentôségérôl szóló bejelentését követôen Otto Walkhoff a saját fogairól elkészítette az elsô fogröntgenképet. Hamar nyilvánvalóvá lett, hogy a fogászati gyakorlatnak elsôsorban az intraorális felvételekre van szüksége. Aztán a Coolidge-féle izzókatódú röntgencsöveket tartalmazó röntgenkészülékek (1917-tôl) általánossá tették az intraorális röntgentechnikát az egész világon. Ettôl kezdve végérvényesen különvált a fogászati radiológia fejlôdése az általános radiológiáétól. Másra, másként volt és van szükség. A fejlesztések mind a speciális igényeket szolgálták: filmtartók, filmek, beállítóeszközök, fogászati szék mellett mûködtethetô kisméretû készülék stb. Fordulatot a finn Paatero panorámakészüléke hozott, amelynek köszönhetôen a fogorvosi tevékenykedést érintô összes képlet egy felvételen látható áttekintôképét kapjuk. Fellendült a TM-ízület vizsgálata, egy idô után az arcüregi felvételekre a fül-orrgégészek is szívesebben használták a panorámafelvételt. Az antropomorfológiai mérôpontok, távolságok és szögek meghatározására fejlesztették ki a teleradiográfiát, ami a fogszabályzásban vált nélkülözhetetlenné, de nyílván az általános orvosi radiológia érdeklôdésén kívül maradt. A specializálódással járó parodontológia, endodontia és implantológia szükségleteit kielégítô technika és az általa készített képek kiértékelése ugyancsak távol áll az általános radiológus munkájától. Az ezredforduló idején a cone-beam CT bevezetésével a fogászati radiológia az általános radiológiai képalkotó technikák elé lépett. A speciális fogászati igényeket kielégítô technika sugárterhelése jelentôsen alatta marad az orvosi CT-knek. Azóta az új multislice CT-k elterjedésével az orvosi CT-ben is teret nyer a cone-beam szerû képalkotási elv. Kimondhatjuk, hogy a fogászati radiológiát az általános radiológia mellett önálló entitásként kell értékelni. Ezt erôsítik, hogy önálló nemzeti, nemzetközi és európai dento-maxillo-faciális radiológiai (DMFR) társaságok jöttek létre. Magyarországon a fogászati radiológusok a Magyar Fogorvosok Egyesületének önálló szakosztályként mûködnek. Dobó Nagy Csaba, az Önálló Radiológiai Részleg docense megerôsítette, a fogászati radiológia helye valóban valahol feleúton van a fogászat és a radiológia között, a panoráma röntgentôl a cone beam CT-ig tartó fejlôdés során a fogászati radiológia indikációs területe, a leletek kiértékelése egyenlô szintre került az orvosi CT-ével. Igaz ez még akkor is, ha a kétféle CT készülék mûködési elve lényeges pontokon el is tér egymástól. Az sem figyelmen kívül hagyható, hogy leszámítva a háziorvost a legtöbb orvosbeteg kapcsolatra éppen a fogászatokon kerül sor. A kapcsolódási pont a szájsebészet. A traumatológiai vagy az onkológiai diagnózisban ugyanúgy szükség van ultrahang vizsgálatra, MR-re, CT-re mint más szakterületeken, továbbá a bármilyen céllal készült intraorális és panoráma felvételeken látszanak olyan, a fogászati kompetencián kívül esô területek is, mint a nyak vagy az arcüreg. A panorámafelvételeken például igen jól látszik a nyaki erek kezdôdô elzáródása, a carotisszûkület, az állcsonton jelentkezô osteoporosis és több más olyan jelenség, amelynek alapján a fogorvosnak belgyógyászhoz kellene irányítania betegét. Mindezek tudatában érthetô meg, hogy szerte a világban egyre inkább terjed a nálunk már régóta kialakult gyakorlat, melynek keretében a fogorvostan-hallgatók széles körû elméleti és gyakorlati általános orvosi képzést kapnak. Ezzel együtt is a hallgatók radiológiai képzésére a hazai képzôhelyeken igen alacsony óraszámban kerül sor. Ez az óraszám az SE Fogorvosi Karán a V. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium október 18., szombat: Szponzorok: Esztétikai irányelvek az implantológiában legmagasabb, ám itt is éppen hogy eléri a nemzetközi, konszenzussal elfogadott irányelvben megadott minimumot, és éppen csak érinti az extraorális technikákat, így a panorámaröntgent. A jövô útja nyilvánvalóan az, hogy a fogorvos gazdája legyen a szájüregnek. A képalkotást tekintve ettôl még igen messze vagyunk, hazánkban a praxisokban mindennapi munkát végzô fogorvosok többségének gyakorlatilag nincsenek ismeretei az extra - orális radiográfiáról. Megrendelôi csupán a leleteknek, és azokon csak az ô munkájukat közvetlenül érintô részleteket figyelik meg, ami nem csupán radiológiai, de jogi szempontból is elfogadhatatlan. Minden, a röntgenképen megtalálható információt értékelni kellene tudni fogalmaz Dobó Nagy Csaba, és hozzáteszi, hogy erre fogorvosaink nincsenek kiképezve. Hozzátartozik mindehhez, hogy Magyarország extraorális felvételeket készítô berendezésekkel évtizedek óta igen jól ellátott, úgy a fejlett praxisokban, magánlaborokban, mint a klinikai centrumokban vagy kórházi osztályokon. Implantáció nem is képzelhetô el e nélkül. A szakember szerint minden elkészült panorámafelvételt erre kiképzett szakembernek kellene leleteznie. De ki legyen az a bizonyos erre kiképzett szakember? Az általános radiológusok távol tartják magukat, mondván, ennek a régiónak az anatómiájához és patológiájához nem értenek, ha látnak is bizonyos jeleket, annak leképzéséhez Az esztétikai fogászat ma már nem nélkülözheti az implantológiában elért eredményeket, kutatásokat, mert a technológia, az eszközök, az eljárások vonatkozásában rohamos fejlôdés mutatkozott az elmúlt 10 évben mind a két szakterületen. Az új kutatások és anyagok mindennapos használatot eredményeztek a gyakorló fogorvos számára. Rutineljárássá vált az azonnali implantáció egy idôben történô terheléssel, továbbá a számítástechnika fejlôdésének köszönhetôen kifejlesztették már a navigációs implantációt is. A CAD/CAM rendszerek mára már létjogosultságot szereztek a mindennapi esztétikai munkák tervezésében, kivitelezésében Dr. David Winkler: Kérdések és válaszok az esztétikai fogászatban Dr. Ulf Krueger-Janson: Esztétikai kihívások és megoldások Dr. Tidu Mankoo: Korszerû implantátumkoncepciók az esztétikai területtel kapcsolatban Dr. Marcus Abboud: Szépség és a gyorsaság az implantológiai kezelési eljárásokban Részvételi díj: Ft Kreditpont: 7 Szervezô: Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, fszt., 1. terem 4000 Ft Ft Ft

9 2008. OKTÓBER 17. [PÉNTEK] DENTAL WORLD szükséges képalkotók megint csak nem állnak rendelkezésre. Ördögi kör: néhány fogorvos ugyan ért ehhez is jobbára ôk a DMFR Társaság tagjai, ám ôk, lévén fogorvosok, nem jogosultak a fog és az állcsontokon kívül esô elváltozások diagnosztizálására. Ebbôl a szempontból a senki földjén já - runk. Mi lehet a megoldás? A fejlôdéssel lépést tartó országokban konszenzus született a graduális és posztgraduális DMFR oktatási anyagról, valamint léteznek már DMFR szakvizsgák is. Hazánkban jelenleg a Magyar Radiológusok Társaságával való egyetértésben tervezik a DMFR-szakvizsga mint új és önálló diszciplína engedélyeztetését. A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara felkészült a szakképzésre. A cone-beam CT-k a panorámaképekhez képest is új fejezetet nyitottak. Ez az új képalkotó módszer méretarányos leképezést tesz lehetôvé három dimenzióban, szem elôtt tartva a vizsgálatot kérô orvosok (fogorvosok, szájsebészek és implantológusok) elvárásait, illetve a dento-maxillo-faciális radiológusok igényeit. Ám a fogorvosnak sem ideje, sem energiája, de tudása sincsen arra, Élô mûtétek október 17., péntek hogy feldolgozza mindazt az információt, amit a digitális képhalmaz tartalmaz. A millió forintba kerülô cone beam CT-bôl jelenleg nyolc található Magyarországon. Ez nagy szám, fejlettségrôl tanúskodik. Ám a négy képzôhely közül egyben a progressziv szakellátás csúcsain ebbôl mindössze egy található a Semmelweis Egyetemen, és az sem az egyetem tulajdona. A Semmelweis Egyetem nemrégen át - adott új fogorvosi épülete radiológiai szempontból kifogástalanul felszerelt, teljesen digitalizált, valóban európai színvonalú. A digitalizálás megteremtette a más orvosi területeken már használt telemedicinás technikák alkalmazását. Ám ezen a ponton is beleütközünk a már említett problémába: a szakképzés hiányába. Amíg nincsenek a leletezésre felkészített szakemberek, addig hiába adottak a technikai feltételek nincsen lehetôség diagnosztikai centrumok kialakítására Dr. Csigi Tamás: Schütz Dental 3D komputernavigált sebészi sablonos implantációs rendszer élômûtétes bemutatója dr. Freddi Zellener szakreferenssel Dr. Gáspár Lajos: Parodontális tasakok kezelése Sirona lézerrel Dr. Budai Zsolt: Inlaykészítés és -beragasztás Sirona Cerec technikával Dr. Varga Rita: Foghúzást követô azonnali implantáció alsó állcsonton Fullplant E-EX implantátumokkal Dr. Varga Rita: Felsô sorvégi hiány beültetése Symplant EX implantátumokkal október 18., szombat A Radiológiai Részlegben alapkutatásokat is folytatnak. Egyik legígéretesebb témájuk az osteoporosis, azon belül az állkapocscsont mikromorfológiai vizsgálata, amelynek eredményeit már a klinikai gyakorlatban is hasznosítják. Kutatási témáik még együtt mû - köd ve a debreceni egyetemmel csontimmunológiai kutatások, továbbá társpályázóként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával, egy szingapúri biotechnológiai pályázat keretében a csontdefektusok sejtes terápiájának képi kiértékelése. Feltétel, hogy alapkutatás önmagában nem, csak a projekt részeként, az ipari (alkalmazott) kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységgel összefüggésben támogatható. A betegellátásban is kiemelt szerepe van a Radiológiai Részlegnek, amely az alapellátásban való közremûködésen túl a fogorvosi szakellátáshoz kapcsolt valamennyi képalkotó eljárást szolgáltatja. Különleges szolgáltatásuk a fogorvosi ellátásban nem igazán megszokott digitális szubtrakciós radiográfia. A korábban csak az agyi angiográfiában alkalmazott digitális eljárás rögzíteni képes a folyamatok induló állapotát, majd a jelen állapotot. Példaként a docens elmondta, hogy a kisméretû marginális csontpusztulás kimutatására is rendkívül alkalmas módszer, mely minden más módszernél hamarabb nyújt képi bizonyítékot a folyamat aktív voltáról. A gyökérkezelések eredményének követése eddig legalább hat hónapot vett igénybe, mert az összehasonlító röntgenvizsgálattal csak ezután tudtunk nyilatkozni a sikerességrôl. A digitális szubsztrakciós módszer bevezetésével ez az idô egy hónapra csökkenthetô, ugyanis a két állapot közötti különbségbôl egyedül a képkivonás módszerével lehet korai következtetéseket levonni. Végül a magyarországi fogorvosképzés színvonaláról kérdeztük Dobó Nagy Csaba docenst. Elmondta, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán az európai és amerikai képzôhelyek konszenzusának eredményeként kialakított ismeretanyagot oktatják. Nem is tehetnek mást, hiszen a hallgatók mintegy 50 százaléka külföldi. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ Névjegy Dr. Csák Csaba: Alsó teljes fogatlan állcsont protézisének me g erôsítése 4 azonnal terhelhetô egyrészes Symplant ONE Otcup implantátumokkal, és a meglévô fogsor átalakítása Dr. Csák Csaba: Felsô fogatlan állcsont 4 Symplant S implantátummal való ellátása stéges elhorgonyzású protézishez Dr. Halász Zsolt: Onlay elôkészítése és behelyezése Sirona Cerec 3 eljárással Dr. Gáspár Lajos: Parodontális tasakok kezelése Sirona lézerrel Dr. Bátorfi Béla: Dio implantátumok behelyezése alsó-felsô állcsontba (3-5 implantátum) Dr. Varga Rita: Csütörtökön levett alsó-felsô Symplant-Fullplant implantátumok lenyomatai alapján készült körhídvázak próbája és vagy felsô, teljesen fogatlan állcsontba helyezett 8 Symplant és Fullplant implantátumra készített körhíd mattpróbája A mûtétek a központi kávézónál lévô standon zajlanak. A szervezôk a programváltozás jogát fenntartják. Dr. Dobó Nagy Csaba a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte fogorvosi diplomáját 1984-ben. Szakvizsgát követôen, 1987-tôl klinikusként dolgozik, mint endodontus és fogászati radiológus. Kandidátusi disszertációját 1996-ban védte meg kétirányú röntgenfelvétel alapján végzett gyökércsatorna-tengely komputergrafikai leírása témából. A Semmelweis Egyetemen a Fogászati Radiológia tantárgy elôadója 2000-tôl. Az Önálló Radiológiai Részleget vezeti 2004-tôl. A hazai és az európai DMFR egyesület vezetôségi tagja. Társszervezôje a DMF Radiológusok Európai Akadémiája Budapesten tartott Kongresszusának 2008-ban. DentomiX-RAY

10 10 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Zsanna Manna A Dental World rendszeres, visszatérô látogatói is meglepve állnak meg a színes édességekkel megrakott, hosszú pult elôtt. Hogy kerül egy ilyen helyre édesség csodálkoznak a jelenségen és a szokatlan, furcsa néven egy - aránt. Bíró Kati, a feltaláló merthogy találmányról van szó szívesen ad felvilágosítást. A manna szó a finomságra utal, a zsanna pedig a köszönet, a hozsánna jobban hangzó, rövid változata. A találmány pedig valójában nagyon egyszerû. Mindössze a készítés, az elôállítás módját védi magyar szabadalom. A lényeg: gyümölcsök és magvak liszt, tojás és répacukor nélkül! Igen sok különféle magot használ fel. Van itt kesudió, törökmogyoró, pekándió, szentjánoskenyérfa magja, pirított lenmag és mák, egy kevés kókusz. A magokat azért pirítják, hogy nyers, fanyar ízük elillanjon. A gyümölcsök egy része vadon termô erdei gyümölcs. Áfonya, kökény, de felhasznál meggyet, kékszôlôt, sárgabarackot, sárgadinnyét, ôszibarackot, szilvát, kivit. Szóval mindenféle földi jót. Az édességek némelyike olyan, mintha tortaszelet lenne, de persze nem az. A gyümölcsöket aszalják, az összetartó erôt a pektin adja. Kézzel gyúrják össze, formálják a megfelelô alakra. Igen népszerûek a különféle ízû gyümölcsgolyók, melyeket különféle panírokkal, bevonattal látnak el. Kókusz- és mandulapehely, valamint a magocskák adják a burkolatot. A színezék hegyi feketeáfonya-lé, ribizlilé, vérmeggy leve, kurkuma, sárgarépa, lóhere, csalánkivonat, csupa természetes és semmi mesterséges anyag! Bármennyire is egészséges mindegyik, az aprómagvas termékeket két éven aluli gyereknek nem ajánlják. Ugyanakkor mindig van olyan is, ami csak tisztán gyümölcsökbôl áll, olajos magvakat nem tartalmaz. Ezeket mindenki fogyaszthatja. A csokoládéval bevont golyócskák között kapható olyan, ami diabetikus csokoládéval készült. Összesen hatszázötven(!)féle különbözô édességet állítanak elô, melybôl itt, most harminc kapható. R. A. Élô mûtétek A folyamatos nyilvánosság elôtt zajló mûtétek lényegét dr. Varga Rita foglalta össze. - Az egész nap célja az volt, hogy a kollégák láthassák, ahogy a kezelések folynak. Ismerjenek meg akár új implantációs technikát, akár bizonyos olyan eszközök használatát, amik esetleg nem elérhetôk minden rendelôben. Meg kívántuk osztani a tapasztalatokat, ahogyan dolgozunk, mert attól kezdve, hogy az ember kikerül az egyetemrôl fôleg ha nem jut be egy nagyobb központba akkor magára marad. Elméleti képzések eddig is voltak, gyakorlati bemutatók is, de úgy, hogy ennyire a kezelések mélyére lehessen látni, ilyen nem volt régebben. Csütörtökön hét különbözô dologra került sor, pénteken pedig öt beavatkozás lesz és szombatra is jut hat vagy hét. -VAY Biztonság és hitelesség Magyarországon a magánklinikák és rendelôintézetek száma, forgalma erôteljesen növekszik. Az egykor luxusnak számító orvosi beavatkozások mennyisége folyamatosan növekszik, a világon mindenhol fokozódik a készség az egészség megôrzésére vagy visszaszerzésére vonatkozó áldozatvállalásra. A beteg és az orvos közös érdeke, hogy a gyógyítás a ma elérhetô legfejlettebb eljárás vagy eszköz felhasználásával történjen. Sok esetben viszont a pénz hiánya határt szab a hatékony, de drága módszer alkalmazásának. A megoldás a Lehetôség csomag, mely a MediNet és az OTP Bank szerzôdéses partnerei által kínált szolgáltatásokhoz vehetô igénybe. Az egészségügyi szolgáltató, a MediNet és az OTP háromoldalú szerzôdésének megkötésével, a szolgáltató páciensei számára hozzáférhetôvé válik egy hitelcsomag. A szerzôdés a szolgáltató számára nem teremt kizárólagosságot és nem jelent külön kötelezettségvállalást. A lehetôség részleteirôl a MediNet munkatársai a pénteken kor kezdôdô workshopon adnak részletes tájékoztatást. R. A. Osteovit A B. Braun csoport a 2008-as Dental World rendezvényen vezeti be Magyarországon is a korábban már számos országban sikeresen alkalmazott Osteovit készítményt. Az Osteovit egy bovin spongiosa eredetû, porózus kollagénmátrix, amibôl egy speciális eljárás, a liofilizálás során eltávolítják az enzimeket, antigéneket, fehérjéket, zsírokat és egyéb nonkollagén összetevôket. Ezzel biztosítható, hogy a végtermék egy különleges tisztaságú kollagén, ami a recipiens terület szempontjából tökéletes biokompatibilitással és szövetbarát tulajdonsággal rendelkezik. Az Osteovit oszteokonduktív anyag, amely egymással összekapcsolódó pórusai révén biztosítja a környezô csontsejtek megfelelô kötôdését, és lehetôvé teszi a megfelelô vérellátás kialakulását is, ezáltal elôsegítve az új csontszövet képzését a környezetében. A kollagén lassan felszívódva hozzávetôleg hat hónap alatt adja át helyét az újonnan képzôdött csontszövetnek az oszteogenezis folyamata során. Elôször a sebészeti el járások során alkalmazták, fôként az ortopédsebészet területén, a nagyobb csontdefektusok területének feltöltésére. A fogászatban, szájsebészetben szintén kiválóan alkalmazható, indikációs területe igen széles: fogeltávolítás utáni alveolusfeltöltés, augmentáció arc - üreg emelésnél, gyökércsúcs-amputáció és cisztektómia utáni üregfeltöltésre, maxillaés mandibulaciszta eltávolítása, valamint retineált fogak eltávolítása után. Kiszerelése dupla steril csomagolásban, az alábbi méretekben elérhetô: Osteovit 2x2x1 cm 1 doboz (10 db) Osteovit 1,5x1,5x0,5 cm 1 doboz (10 db) Osteovit 1x1x1 cm 1 doboz (10 db) Nagyon egyszerûen felhasználható, steril szikével könnyen alakítható, nedves állapotban különösen jól adaptálható. Az évtizedes tapasztalatok birtokában bátran kijelenthetjük, az Osteovit könnyen alkalmazható, biokompatibilis, felhasználóbarát, osz teo kon - duk tív anyag, amely biztonságosan és könnyedén alkalmazható a mindennapi fogorvosi praxisban is. (X) Földszinti workshopterem programjai Október 17., péntek : MediNet: Egészségügyi gyorshitel és finanszírozás Díjmentes finanszírozási tanácsadás és ügyintézés orvosok, egészségügyi szolgáltatók részére. Eszköz- és projekt hitel, lízing megoldások több bank kínálatából. Páciensei részére ajánlott új, rendelô ben is lehívható egészségügyi gyorshitel versenyképes feltételekkel : B. Braun Dr. Solymossi Endre: Osteovit, új lehetôségek a csontpótlásban : Eurodent'air Dr. Gérard Gourion MonitXP Mesterséges intelligencia a fogorvos szolgálatában Október 18., szombat : Cercon Ceram KISS Christian Koczy: A színek finom árnyalatai Christan Koczy gyakorlati tanácsokat ad a Cercon Ceram KISS használatához a biztos és reprodukálható esztétikus eredmény elérése érdekében. Szó lesz a chroma és transzparens hatások használatáról, szabályozásáról, a színek helyes értelmezésérôl és arról, hogy a fluoreszcens és az opaleszcens anyagokkal hogyan juthatunk el az egyedi megoldásokhoz : Turkom-Cera András Miklósy: Fémmentes porcelán technológiájának bemutatója A workshopterem programjai díjmentesen megtekinthetôk.

11 Különleges ajánlat Smile-Akció Ti-Max X Turbinák Különleges turbina ajánlat ÁRENGEDMÉNY Ft Ft Ft Vásároljon 1 db Ti-Max X turbinát és ajándékba adunk 1 db NSK Flexi Quick kuplungot PTL-CL-4HV-T, melynek értéke Ft + LUX-Coupling X500L X600L X700L Ft Ft Ft PTL-CL-4HV-T K+S 21 Kft Budapest, Táncsics Mihály u. 75. Tel.: NSK Europe GmbH Pannon-Dental Kft Veszprém, Stadion u. 21. Tel.: Elly-Beinhorn-Str. 8, Eschborn, Germany TEL : +49 (0) FAX : +49 (0) Powerful Partners

12 12 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Dr. Gérard Gourion és a MonitXP rendszer bemutatása Dr. Gérard Gourion a MonitXP és a MonitAI módszer kifejlesztôje A MonitXP egy fogorvosirendelô-optimalizáló rendszer. A szoftver segítségével a fogász képes lesz hatékonyabban elvégezni a munkáját, erôforrásait pedig maximálisan kihasználhatja. Ezáltal idôt spórol, miközben többet kereshet. Dr. Gourion ügyfélkörébe több száz jelentôs és elôkelô nyugat-európai és amerikai fogorvosi rendelô tartozik. A kétórás elôadás célja ennek a hatékony technológiának a bemutatása lesz. MonitXP bemutatása A MonitXP egy szimulációs program, amelyet a fogorvosi rendelôk hatékonyabb mûködése érdekében fejlesztettek ki. A program a rendelô különbözô adatait, paramétereit elküldi az interneten keresztül egy szuperszámítógépnek, amely azokat azonnal feldolgozza, majd elkészíti a rendelô matematikai modelljét. A feldolgozás után a rendszer visszaküldi a fogszakorvosnak az optimális útmutatásokat. Számos modul segítségével különbözô információk szintézisét végezhetjük el. Többek között folyamatosan és valós idôben vizsgálhatjuk az összforgalmat, az óránkénti forgalmat, az óra/termelést páciensenként, tevékenységenként, ill. kezelésenként, ugyanakkor az új páciensek számát és fejlôdését is. Megvizsgálhatjuk, hogy kik azok a páciensek, akik nyereséget, illetve kik azok, akik veszteséget termelnek, valamint ennek okaira is fényt deríthetünk. Megtudhatjuk, hogy a díjazások bizonyos kezelésekért esetleg túl alacsonyak a rendelô költségeihez viszonyítva, figyelembe véve a konkurencia árait is. Sôt, azt is vizsgálhatjuk, hogy lehet-e kockázat nélkül emelni a kezelési díjakat. Minden kockázat nélkül próbálhatunk ki különbözô megoldásokat és lehetôségeket a modellünkben, amiket késôbb a rendelônkre alkalmazhatunk. Nulladik típusú találkozás: fogorvosi praxisok matematikai modellezése Interjú dr. Gourion-nal, a MonitXP és a MonitAI módszer kifejlesztôjével Dr Gérard Gourion Mi adta az ötletet a MonitXP kidolgozásához? Hajtott a kíváncsiság, hogy kiderítsem, leképezhetô-e egy fogorvosi redelô mûködése az alkalmazott matematika módszereivel, ahogy ezt például a repüléstudományban is tették. A modellezés elve nagyon egyszerû volt: korrelációkat kerestünk a különbözô paraméterek között. Minél több a paraméter, annál komplexebb a model. Hány különbözô paraméterre lenne szüksége, ha megkérném, hogy modelleze a rendelômet? Közel 3000 különbözô paramétert kell használnom. Szükség van egy speciális szoftver telepítésre az ön számítógépére, mely hasonlóan mûködik egy repülôgép feketedobozához. Automatikusan és az eseményekkel egyidôben küldi az adatokat az interneten keresztül egy szuperszámítógépre. Így modellezhetô a beküldött adatok alapján a rendelô mûködése. A páciens részét képezi a rendelô alrendszerének, ugyanúgy ahogy a költségek és a kezelések. Ezek az alrendszerek a paraméterek alapján határozhatóak meg. Konkrétan mely kritériumokat érdemes leginkább figyelembe venni? Vannak oktatók, akik azt javasolják, hogy minden fogorvosi szék mellett legyen egy asszisztens, holott egy gyökérkezelô specialista bizonyos esetekben nélkülözheti az asszisztensét, míg egy implantológus már nem. Ezek alapján látható, hogy a termelés/óra mutatóra érdemes a leginkább odafigyelni. A Monitoring nevû modellezô rendszer többek között folyamatosan és valósidôben vizsgálja az összforgalmat, az óránkénti forgalmat, az óra/termelést páciensenként, tevékenységenként ill. kezelésenként, ugyanakkor az új páciensek számát és fejlôdését is. Itt látható, hogy mennyi idôt tölt el, és mennyi profitot termel. Ez az orvos (Dr. Gourion egy rendelô modellezését mutatja a számítógépén. a szerk.) az idejének 10%-át tölti azzal, hogy pénzt veszít a 30 év alatti férfiakkal. Az idejének egy másik 12%-ban (a éves pacienseivel) 8% profitot termel, és az idejének 20%-ában profitja 43%-át termeli 60 év feletti nôkkel. Érdekes, nem? Ismerje fel a megfelelô pácienseket! Célozza meg ôket! Használja ki azt az elônyt, hogy konkurensei nem céloznak meg csoportokat! És tegyen meg mindent annak érdekében, hogy kifogástalan minôségû szolgáltatásainak köszönhetôen egyre többen legyenek! Ellenôrizze a szimulátorral, hogy milyen irányt vesz a célcsoport kiválasztása! Hogyan alakultak a bevételei egy egy páciensénél? Nézze meg, hogyan értékelheti újra a kilátásait, miközben folyamatosan képes nyomon követni a rugalmassági rátáját. Egy megfelelô rugalmassági tényezôvel például 15%-kal növelheti az árait. Valószínû, hogy a megcélzott csoporton belül a klientúrájának csak a 10%- át fogja elveszíteni, de nyerni fog azzal, hogy kevesebbet kell dolgoznia. És ha azt mondja egy kollégájának, hogy többet kereshet kevesebb munkával, nem fogja elhinni. Nézze, itt ez a szegmentáció: egyszerû megérteni, de nehéz elfogadni. Vegyük például ennek a fogorvosnak a pácienseit (Dr. Gourion egy rendelô modellezését mutatja a számítógépén. a szerk.), aki sok protézist és implantátumot használ. Íme egy érdekes táblázat, nem és korosztály szerinti felosztásban. Itt látható, hogy mennyi idôt tölt el, és mennyi profitot termel. Ez az orvos az idejének 10%-át tölti azzal, hogy pénzt veszít a 30 év alatti férfiakkal. Az idejének egy másik 12%-ban (a éves pacienseivel) 8% profitot termel, és az idejének 20%-ában profitja 43%-át termeli 60 év feletti nôkkel. Érdekes, nem? Amit tennie kell: célozni. Vigyázat! Ez nem azt jelenti, hogy egyeseket ki kell dobnia az utcára. A célcsoport meghatározása jobb szolgáltatás nyújtását jelentse a megcélzott személyek számára! Ugyanis ezek a páciensek Önhöz fogják küldeni a barátaikat, akik általában ugyanahhoz a célcsoporthoz tartoznak, és így fokozatosan kiszorítják majd a többieket. A 20 év alatti pácienseit át fogja irányítani egy gyermekorvoshoz. A és a évesek számára például fel kell emelni a díjakat. Lesz, aki emiatt el fog menni, de nem baj, mert nem tartoznak a célcsoportjához. Etikus egyetlen célcsoportra fókuszálni? A fogorvost semmi nem akadályozza meg például abban, hogy idôsebb betegek implantálására specializálódjon. Az etikát és az erkölcsöt mindenki a maga számára határozza meg, és minden véleményt tiszteletben kell tartani. A modellezés eszköz és nem dogma. A jól definiált cél a legfontosabb és a MonitXP szoftvercsomag efelé irányítja felhasználóját. Ha fejlôdni akar, stratégiára van szüksége. Én nem mondom meg, hogy mit tegyen, hanem megmutatom a különbözô lehetôségeket, hogy elérje célját, bármi is legyen az. A szimulátor lehetôvé teszi, hogy kockázat nélkül tesztelje a megoldásokat, ami megnyugtatja az orvost, és önbizalmat ad a döntéseihez. Tréninget is tart Magyarországon? Karrier-mérnöknek tartom magam. A tréner egy olyan úr, aki kölcsön kéri az ön óráját, hogy megmondhassa, mennyi az idô. Én nem kérem kölcsön az orvos óráját. Hozok neki egy fejlett technológiájú eszközt, amelynek segítségével garantáltan méretre igazítom a sikerét, amennyiben követi a rendszer utasításait. A modellezés egy eszköz és nem egy dogma. A jól definiált cél a legfontosabb és a MonitXP szoftvercsomag efelé irányítja felhasználóját: Nem mondom meg, hogy mit tegyen, hanem megmutatom a különbözô lehetôségeket, hogy elérje célját, bármi is legyen az. A szimulátor lehetôvé teszi, hogy kockázat nélkül tesztelje a megoldásokat, ami megnyugtatja az orvost, és önbizalmat ad a döntéseihez. DR. NORBERT COHEN FORRÁS: LE FIL DENTAIRE, 2007 SZEPTEMBER Dr. Gérard Gourion Kaliforniában él. A BRAIN vezérigazgatója, mely több mint 25 éve foglalkozik egészségügyi szakemberek karrierépítésével. A fogorvosi rendelôk irányításának matematikai modellezésének úttörôje. Sikeresen segíti számos kiváló fogszakorvos munkáját az egyesült Államokban és Európában. Elsô diplomáját a párizsi Orvosi Egyetem fogorvosi karán szerezte. Master fokozatát a Missouri Egyetemen szerezte meg, rögzített fogpótlások szakterületen. Késôbb úgy döntött, hogy irányt vált, így elvégzett egy MBA-t (Master of Business Administration) majd informatikából doktorált (PhD) a Kaliforniai Egyetemen. A 70-es években a Boston Consulting Group-nál dolgozott vezetô tanácsadóként. A termelési technológiák optimalizálásán dolgozott a repülôgépgyártás szektorban. Az MBO (Management By Objectivescélokon alapuló irányítás) és FFS (Financial Forcasting System-pénzügyi elôrejelzô rendszer) elkötelezett híveként ben létrehozza a devizakereskedelemben széleskörûen alkalmazott modellezési rendszert, a FOREX-et. Gazdag fogorvosi, menedzseri és informatikusi tapasztalatainak köszönhetôen elsôként kezdett el alkalmazni optimalizációs technikákat az egészségügyben. Számos országban tart elôadásokat. Több fogorvosi marketing és mikro-gazdasági tanulmány szerzôje. A International Neuroeconomics Society (Nemzetközi Neurogazdaság Társaság) alapítója, számos olyan workshop-ot tartott, amelyek a gazdaság és a kognitív tudományok határterületeit érintik. MEGHÍVÓ Dr. Gérard Gourion elôadására Mesterséges intelligencia a fogorvos szolgálatában Elôadás nyelve: angol Idôpont: október 17. (péntek) Helyszín: Dental World szakkiállítás (földszinti workshopterem)

13 A antiszeptikus szájvíz mindennapi használatával JELENTÔSEN JAVÍTHATJUK A SZÁJHIGIÉNÉT A antiszeptikus szájvíz még a szájüreg nehezen hozzáférhetõ területein is kifejti baktériumölõ hatását. 56 % kevesebb plakk alakul ki a teljes szájüregben* 1 -kal 23 % jobb eredmény a fogínygyulladás mérséklésében* 1 -kal Johnson & Johnson Kft. Szakmai Programok 2045 Törökbálint, Tó Park Tel: 06/ Javasolt használat: naponta kétszeri öblögetés, fogmosást követõen 30 másodpercig, 20 ml Listerine szájvízzel. * mint kizárólag fogmosás esetén. Nagy mintaszámú, otthoni használat mellett végzett vizsgálat eredményei, p< Referencia: Charles CH, Sharma NC, Galustians HJ, Qaqish J, McGuire JA, Vincent JW. Comparative efficacy of an antiseptic mouthrinse and an antiplaque/ antigingivitis dentifrice. A six-month clinical trial. J Am Dent Assoc. 2001;132(5): ANTISZEPTIKUS SZÁJVÍZ

14 14 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] ÁFA Dentalcoop Plus Kft. Egy szerviz, mely naggyá nôtt A szombathelyi székhelyû Dentalcoop Plus Kft. ügyvezetôjével, Kenedli Flóriánnal egy belvárosi kávézó hangulatos teraszán beszélgettem. Szó esett a még mindig zászlóshajóként emlegetett szervizelésrôl, az elsô magyarországi NOUVAG szervizközpont létrehozásáról, új termékekrôl, tervekrôl. Mi köti össze ezt a két az élet teljesen különbözô területén fogalommá vált terméket? Nem kell sokáig keresnünk, hogy megtaláljuk a párhuzamot: Az új Mini Cooper nem egyszerûen retro design autó, hanem az eredeti továbbfejlesztése. Elôdjének sok jellemzôjét magán hordozza az új Mini, de nagyobb, erôsebb és érdekesebb annál (Frank Stephenson, a MINI vezetô formatervezôje). A Mini Cooper szót Tetricre, az autó szót tömôanyagra cserélve pontosan az új anyag leírását olvashatjuk. A Mini Cooper egyszerre jelenti a tovább élô hagyományt, az innovációt, a prémiumminôséget. Éppen ez az Ivoclar Vivadent Tetric relaunch üzenete is. A Tetric kiváló feldolgozási tulajdonságai és az egyszerû kezelhetôsége A cégnév ismerôs de hadd tudjunk meg többet Önökrôl! Az 1990-es évek elejétôl foglalkozom fogászati berendezések szervizelésével. Az évek során ez a tevékenység kibôvült, és ma már Dentalcoop Plus Kft. néven kezelôegységek, röntgenek, sterilizációs berendezések, kézidarabok és további kiegészítô készülékek kereskedelmével és teljes körû karbantartásával foglalkozunk. Specialitásunk, hogy ügyfeleink vásárlását szerviztechnikus szempontokkal próbáljuk segíteni. Kereskedelmi tevékenységük a szervizzel alkot egy egészet? Valóban, elsôdleges célunk az volt, hogy a kereskedelmi és a szerviztevékenység olyan ötvözetét hozzuk létre, amely minôségi termékekkel, megbízható országos szervizháttérrel, raktárkészlettel, cserekészülékekkel támogatja berendezéseink folyamatos használatát. Nem elég egy terméket értékesíteni, arról utólag is gondoskodni kell! Ez szerintem nagyon fontos. Mondhatjuk, hogy a szerviz még mindig zászlóshajónak számít? Igen, feltétlenül. A gyors javítás érdekében általános kezelôegység-alkatrészek forgalmazásával is foglalkozunk, így lehetôségünk van az ismertebb kezelôegységekhez alkatrész-raktárkészletet fenntartani. Kézidarab-raktárkészletünkkel az ismertebb márkák javítása maximum 1-2 napot vesz igénybe, igény esetén cserekészüléket biztosítunk. Újabban falikaros, panoráma- és digitális röntgenek üzembe helyezésével és javításával is foglalkozunk. Rendelkezünk az ÁNTSZ által elôírt javításhoz szükséges speciális engedélyekkel és mérôeszközzel. Ez a fajta szerviztevékenység földrajzilag behatárolható? Habár cégünk székhelye Szombathelyen van, szerviztevékenységünk lefedi szinte az egész Dunántúlt. Országosan pedig létrehoztuk az úgynevezett Team Dentalcoop+ szervíz hálózatot, amelynek tagjai olyan országszerte ismert és elismert technikus kollégák, akik hozzáértése, sokéves tapasztalata biztosít bennünket és vásárlóinkat az elôforduló hibák szakszerû és gyors kijavításáról. Ez a szervizcsapat összeszokott gárda? Igen, a tanfolyamok, melyeket szervezünk, nagyon jó hangulatban telnek. Nemrégiben a Boden-tó mellett volt a NOUVAG AG. többnapos szakmai továbbképzése, ahol minden speciális eljárást és technikát elsajátított a csapat, mely a berendezések gördülékeny és gyors javításához szükségesek. NOUVAG? Mit kell errôl a kapcsolatról tudnunk? A fôként sebészeti és implantációs berendezéseket gyártó svájci NOUVAG AG. megbízásából létrehoztuk a Magyarországi NOUVAG Szervizközpontot. Így a Nouvag berendezések kereskedelme mellett minden garanciális idôn belüli vagy azon kívüli javítást cégünk végez Magyarországon. Valami új termékkel készülnek a Dental World-re? 2008-tól termékpalettánk a jól ismert olasz Cefla Dental Group Stern Weber márkájú kezelôegységével, valamint MyRay röntgenberendezéssel bôvült. A Stern Weber kezelôegységek azt a minôséget, tapasztalatot és design-t egyesítik, amelyet Európa talán legjelentôsebb fogászati gyártója a Cefla tudhat magáénak. Minden igényt kielégítô technikai megoldásokkal, számos különleges és praktikus opcióval áll a funkcionalitást és minôséget megbecsülô orvosok részére. A Cefla csoport pedig 10 éves fejlesztés eredményeként létrehozta a fogászati képalkotó rendszerek MyRay szériáját, amely a digitális és standard intraorális röntgeneken túl 3D röntgenberendezéseket vonultat fel. Hol találják meg Önöket az érdeklôdôk? A Dental World kiállítás 305 ös standján, a nagyterem bejáratával szemben, jobbra várjuk a kedves érdeklôdôket termékeinkkel és kiállítási akcióinkkal. Hogyan kerül a MINI a standra? avagy Tetric Retro egy klasszikus visszatér melyet 15 év klinikai tapasztalata igazol változatlanok, számos tulajdonságában azonban korszerûbbé vált. Csökkent az anyag érzékenysége a környezeti fényre, így hosszabb idô áll rendelkezésre a kidolgozásra. Rövidebb lett a polimerizáláshoz szükséges idô: csupán 20 másodperc, sôt nagy teljesítményû polimerizációs lámpa használata esetén csupán 10 másodperc. Az új Tetric 10 színben szállítható. Újdonság a rágófogak gazdaságos tömésére szolgáló Basic White (alap fehér) szín. A Tetric retrót most különleges bevezetô kedvezménnyel megrendelheti az M+W Dental standján. Sôt! Részt vehet egy nyereményjátékban, melynek végén két hétre Öné lehet a Mini Cooper. Keresse az autót és az óriás Mini zászlót!

15 BARDECO Kft Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: Mobil: (30) , A 118 stand CRANEX Novus DIGITÁLIS panorámaröntgen Felnôtt Felvételezési módok 9 sec Leggyorsabb felvételezési idô, minimális bemozdulási kockázat Minidózisfunkció Kicsi, gyors, egyszerû Gyerek Kicsi helyigény (83 cm) TMJ Novus_Optime_A4.indd :19:04 AKCIÓS ÁRAK! Sinus DIGORA Optime Intraoral vezeték nélküli digitalizáló röntgenrendszer DIGORA Vezeték nélküli új érzékelôlemezek Digora programmal implant könyvtár orálkamera modul digitális panoráma Flexibilis és vékony Orálkamerák Ft-tól Bármilyen meglévô röntgenhez alkalmas! 3D Scanora Minray Port-X II mobil röntgen D-Tec Amdent Minden berendezésünkre CIB-lízing igényelhetô 0%-os kezdôbefizetéssel.

16 16 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Full-Tech Fogászati Implantátum és Mûszergyártó Kft. A kft. alapítója és névadója, Fullér Ferenc 1992-ben, egy szál esztergapadon kezdett el fogászati implantátumokat gyártani. A mai, Szigetszentmiklós határában található full intézményig (gyár, fogászati mûtô, oktatóbázis) vezetô út az USA-ból ismert garázskarrierek hazai példája. Ahogy Fullér Ferenc fogalmaz: akkoriban mindenki kereste az utat, hogy merre tovább. És aki megtalálta a számára alkalmas utat, az messzire juthatott. Igaz ez az állítás úgy a magyarországi vállalkozásokra, mint a fogászati ipar egészére. Soha nem tartottam magam senki konkurensének, és hiába árulunk azonos piacon hasonló termékeket, mást sem érzek a magam konkurenciájának. Mindenki végezze a maga munkáját olyan színvonalon, amilyenen tudja. Ha jól csinálja, és jó áron kínálja, akkor sikeres lesz, az övét fogják megvenni. Magyarországon legálisan hat cég gyárt fogászati implantátumokat és további feketén. Jelen vannak a nagyvilág gyártói is, ha nem is teljes számban. A kölni fogászati világkiállításon, ahol a Full-Tech évek óta rendszeresen kiállít, 120 standon kínáltak implantológiai termékeket. Irgalmatlan választék kínálja magát. Az ôscég még ma is mûködik fogászati implantátumok kereskedelmével foglalkozott. Fullér Ferenc visszaemlékezése szerint egy magányos délutánján nézegette a Németországból behozott kisméretû terméket, s elgondolkodott, hogy mi a fene kerül ebben ilyen nagyon sokba, akkori áron 20 ezer forintba? Elképzelni nem tudta, hogy ezt a milliméter nagyságú terméket ne tudnánk itt, Magyar - országon is ugyanilyen minôségben elôállítani. Megpróbálta, sikerült. A legnehezebben megoldható problémának a mással nem pótolható alapanyag, a titánium beszerzése bizonyult. (A megfelelôen kezelt titánium fantasztikus tulajdonsága, hogy nem okoz reakciót, így sebfertôzést, gyulladást sem, tehát komplikációk, szövôdmények nélkül épül be az emberi szervezetbe.) Három métert importáltak, ami igen nagy bátorságra vallott, ám megalapozta a mai gyárat és forgalmat. Ebben az idôben Magyarországon fôként külföldön beszerezhetô implantátumokat alkalmaztak, és mindössze néhány helyen, fôként az egyetemi központokban. Így kapcsolódott össze a kis családi cég a budapesti, akkor még Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti- és Fogpótlástani Klinikáján dolgozó orvosokkal. Ez volt a fejlesztések, kísérletezések idôszaka, amikor kis darabszámban, hagyományos kézi forgácsológépeken próbáltak a külföldi gyártmányokhoz képest olcsóbb és könnyebben beszerezhetô magyar implantátumot elôállítani. Ma már naponta dolgoznak fel három méter alapanyagot a Full-Tech forgácsolóüzemében. Céljuk mindvégig a fogorvosok által támasztott igényeknek megfelelve a növekvô kereslet ki - elégítése, amit a géppark folyamatos fejlesztésével, a munkaerô létszámának növelésével és belsô szervezéssel tudtuk elérni. Az üzem ben szerzett Bayern TÜV CE minôsítést, 2003 óta valamennyi termék CE minôsítéssel rendelkezik, a termelés az MSZ EN ISO 9001:2001, valamint az MSZ EN ISO 13485:2002, majd a 13485:2004 szerinti minôségirányítási rendszerben zajlik. Kicsi a termék, méretében kicsi a gyár is, ám mindent tudó. Egy nagyobb üdülô méretének dupláját meg nem haladó területen minden megtalálható: a forgácsoló, ahol egymás mellett dolgoznak a közeli múlt, a jelen és jövô technológiáját egyesítô esztergák, a minôségellenôrzô laboratórium, a csomagoló (egy-egy igen értékes szállítmány mérete alig haladja meg egy családi gyufa skatulyájának méretét), adminisztráció, szájsebészeti mûtô, oktatóterem, amely a világhálóra csatlakoztatható, így távképzésre is lehetôség nyílik. Hátul bemegy a titánium, elöl kijön a mosolygó páciens. A Full-Tech gyártókapacitása ma már szinte korlátlan, Fullér Ferenc szerint a teljes magyarországi implantációs igényt képesek lennének kiszolgálni. A kibôvített CNC géppark, a megnövekedett tér- és munkaerô-kapacitás, a hazai és a meglévô külföldi keresleten túl, új piaci igények kiszolgálására is alkalmas, így egyedi, kis darabszámú elgondolások megvalósítására is. A Full-Tech ma már nem csak fogászati implantátumokat készít, olyan arckoponya- és állcsontimplantátumok elôállítására is képesek, amelyek balesetet szenvedettek, tumorosok vagy éppen fogyatékkal születettek elpusztult vagy hiányzó szöveteit képesek pótolni. Különös bravúr a fül nélkül születettek vagy kutya által megtámadottak hiányzó szerveinek pótlása. Fullplant és Symplant márkanévvel az implantátumokkal, valamint az egyes implantátumcsaládoknak megfelelô kialakítású sebészeti készletekkel, fúrókkal, ínygyógyító eszközökkel is jelen vannak a svájci, az osztrák, a német piacon, emellett a közeli jövôben kívánnak Romániában is színre lépni. Ezt a célt szolgálja a közeli napokban induló, romániai fogorvosok részvételével zajló kurzus is. Fullér Ferenc példás szerénységgel nem tartja rendkívülinek az általa elôállított termékeket. Mint mondja, megfelelnek a célnak, amúgy meg az implantáció sikere elsôsorban két tényezôn múlik: az orvos kezén és az implantátum anyagán. Legújabb termékük, a Simplon kompressziós csavar E tagja, ami az ez évi Dental World-ön debütál. Ugyanitt, a szigetszentmiklósi gyárban gyakorlati és elméleti bemutatókat terveznek, továbbképzéseket, valamint teret biztosítanak régi felhasználóik baráti-szakmai találkozóinak megrendezésére is. Éppen beszélgetésünk napján zajlott le az elsô, akkreditált implantológiai sebészeti továbbképzô kurzus nyitó foglalkozása. A kurzus vezetôje Varga Rita szájsebész, a Full-Tech társtulajdonosa. Elvben minden fogorvos implantálhat, külön szakvizsgát nem igényel. Ennek megfelelôen a 12 hallgató között frissen végzett fogorvosok, rutinos, évek óta praktizáló kollégák mellett olyan is található, aki mostani mesterét, Varga Ritát tanította annak idején a fogorvoslás alapjaira. Az érdeklôdés óriási, hiszen a páciensek már igénylik az implantációs megoldásokat, és közeleg az az idô, amikor egy praktizáló fogorvostól elvárt alapszolgáltatás lesz az implantáció alkalmazása. A Full-Tech tanfolyamain elsajátítható ismeretekben nincsen semmi rendkívüli, semmi különleges, bár szájsebészeti készségekre szükség van. El kell sajátítani az implantológia alapjait, hogy, hogyan, mit kell behelyezni, milyen korlátokat kell figyelembe venni és tiszteletben tartani a többi megy magától, ahogy Varga Rita mondja. Így van ez? Az élô mûtétek látogatói megbizonyosodhatnak errôl is. NAL

17 2008. OKTÓBER 17. [PÉNTEK] DENTAL WORLD Teljes körû biztonság: B. Braun Medical Kft light body A B. Braun cégcsoport egy 1839-ben alapított családi gyógyszertárból nôtte ki magát, ma már a világ több mint ötven országában közel alkalmazottal mûködik. A világ egyik legjelentôsebb orvostechnikai és pharma eszközöket gyártó multinacionális cége három divízióján keresztül forgalmazza termékeit Magyarországon. A Hospital Care egyszer használatos orvosi eszközeivel és pharma termékeivel, az Aesculap pedig sebészeti kézi mûszereivel és egyéb mûtéti eszközeivel kizárólag kórházaknak értékesít. A harmadik divízió, az OPM saját fejlesztésû fertôtlenítôeszközöket, kötszereket, sztómaterápiás eszközöket forgalmaz intézményi felhasználók számára. Ezen felül a Hospital Care és az Aesculap divíziók kínálatával is kiszolgálja a kórházon kívüli területeket. Az OPM divízió 2004-ben alakult meg. A B. Braun termékei a legmagasabb minôségi elvárásoknak felelnek meg, ezért nem véletlen, hogy rendkívül népszerûek a fogászati szakmában Sympress & AFFINIS Team Sympress keverőgép és AFFINIS. A legjobb csapat gyors lenyomatvételhez. Budapesti Dental World kiállításon a Coltène/Whaledent cég a 206-os standon található. Sympress / Affinis System 360 speciális ajánlatok Tartalom: 1 AFFINIS System 360 kezdő csomag 8 AFFINIS System 360 utántöltő 3 AFFINIS/AFFINIS Precious VAGY: 1 AFFINIS System 360 kezdő csomag 4 AFFINIS System 360 utántöltő 3 AFFINIS/AFFINIS Precious 12 db fecskendő (4 g) Synergy D6 (választható színekben) 389'700 Ft Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Az akciók 2008, december 31-éig érvényesek, illetve amíg a készlet tart. Coltène/Whaledent AG Feldwiesenstrasse Altstätten Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Affinis System 360 heavy body Affinis Precious light body (ezüst) 3721 Affinis System 360 heavy body Affinis Precious regular body (arany) 3722 Affinis System 360 MonoBody Affinis Precious light body (ezüst) 3723 Affinis System 360 MonoBody Affinis Precious regular body (arany) is. Magyarországon hamarosan elkészül a B. Braun új irodaháza, ahová az OPM divízió és a fejlesztési részleg költözik majd. Milyen területeken van jelen az OPM? kérdeztük Egri Annát, az OPM divízió igazgatóját. Magánrendelôknek, egynapos sebészeteknek, járóbeteg-szakrendeléseknek, otthonápolási szolgálatoknak, továbbá kereskedôkön keresztül kozmetikai szalonoknak és tetoválóstúdióknak is szállítunk. INGYENES Sympress keverőgép promóció. Egy Affinis lenyomatanyag készlet (389'700 Ft) vásárlása esetén ingyenesen kap egy Sympress keverő készüléket. További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazójával. Milyen termékekkel találkozhatnak a Dental World látogatói? A fertôtlenítôrendszerrel, amely kézhigiénés termékekbôl (beleértve a kézmosót és a kézápolót is), bôr- és nyálkahártya-, eszköz-, valamint felületfertôtlenítôbôl áll. Továbbá kint lesznek a kézi mûszerek, varrófonalak, tûk és fecskendôk, gumikesztyûk, a Lyoplant csontpótló, valamint egy másik csontpótló anyagunk, az Osteovit, amelyet most vezetünk be a magyarországi piacra. regular body Mit mondana el róla? Egyelôre csak annyit, hogy alapos fejlesztés és tesztelés eredménye, és kiemelkedôen jó minôségû termék. Az érdeklôdôk pénteken 13 órától dr. Solymosi Endre elôadásában megismerkedhetnek a részletekkel, és meggyôzôdhetnek róla. Tavaly a Lyoplantról tartottak elôadást az Aesculap Akadémia keretében. Igen, az egy elôadás-sorozat volt, amelyen a csontpótlóról, a varrófonalakról és a fertôtlenítésrôl tartottunk továbbképzést, valamint konkrét eseteket, tanulmányokat mutattunk be. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A 3M-mel is volt egy közös akciójuk Amikor bevezették a cilinderampullás érzéstelenítôjüket, mi akkor álltunk elô a Sterican Z cilinderampullás tûnkkel. Ebbôl az apropóból összefogtunk, elôadásokat és rendezvényeket szerveztünk. A közeljövôben meglepik valamilyen újdonsággal a fogorvosokat? Minden ágazatunkban fel tudunk mutatni évente valamit, ami friss fejlesztés, vagy éppen innovatív technológia. Hamarosan piacra kerül az új eszközfertôtlenítônk, amit több szempontból is kedvelni fognak a fogorvosok. Az OPM divíziónál hány fô dolgozik? Hét munkatárs. A négy év alatt elért eredményeink hátterében egy nagyon jól mûködô csapat áll. Kérem, ismertessen meg bennünket néhány mondatban Egri Annával, a magánemberrel. A kisfiam 14 éves, a nagylányom 17. Kamaszok, nehéz korban vannak, így néha nem könnyû, de az ismerôsöktôl azt a visszajelzést kapom, hogy nekem nagyon jó a kapcsolatom a gyerekeimmel. Azt hiszem, ez igaz. Sportol? Versenyszerûen lovagolok, ezt a lányomnak köszönhetem. Sok idôt töltöttem vele a lovardákban, és bár korábban féltem a lovaktól, végül annyira megszerettem, hogy már nem tudnám abbahagyni. A fiam pedig vív. Ô is versenyez, szerencsére nagyon jól megy neki. A férjed? Sajnos ô nem sportol, viszont rengeteg segítséget kapok tôle. Szüleimre is mindenben számíthatok. A családod és a munkád a mindened, a gyerekek még iskolába járnak legalább a nyári szünetben sikerül megoldani, hogy igazán együtt legyetek? Erre kiskoruk óta vigyázunk. Például együtt biciklizünk, ez amolyan tradíció nálunk Minden nyáron legalább két hetet négyesben töltünk, bár a gyerkôcök már másfelé tekintgetnek, de reménykedem, hogy ez még jó ideig így marad... BELICS KRISZTINA

18 18 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Antimikrobiális fotodinamikus terápia (APDT) a fogorvoslásban II. A fotoszenzibilizáció klinikai alkalmazása A lézertechnológia fejlôdése sok új klinikai alkalmazási lehetôséget tárt fel. A szoftlézerek területén a klasszikus biostimulá cióra, fájdalomcsillapításra és sebgyógyulás elôsegítésére való felhasználáson kívül új módszert dolgoztak ki ugyanezen készülékek alkalmazására a szájüregi kórokozók leküzdésében. Ez APDT, vagyis antimikrobiális fotodinamikus terápia néven került a szakirodalomba. Önmagában a kis teljesítményû lézer nem rendelkezik ugyan antimikrobiális hatással, de megfelelô kémiai anyagokkal együtt alkalmazva már hatékony lehet a baktériumok elpusztításában. A tumorok gyógyítása területén már két évtizede sikeresen alkalmazott a fotodinamikus terápia (PDT). Itt a festékkel megfestett tumor az alkalmazott lézerfénnyel szemben túlérzékennyé válik, és a lézermegvilágítás hatására keletkezô naszcens oxigéntôl pusztul el. Az antimikrobiális fotodinamikus terápia ezzel szemben az az eljárás, melynek során egy festék és megfelelô hullámhosszúságú fény hatására kórokozókat lehet elpusztítani. Az elmúlt század közepétôl az APDT valamelyest feledésbe merült az antibiotikumok területén bekövetkezett nagyívû fejlôdés okán. A huszadik század utolsó évtizedeiben elôállt, világszerte járványszerûen tapasztalt antibiotikumrezisztencia felerôsítésre ösztönözte az alternatív kutatásokat, és új stratégiák kidolgozására sarkallt. Mint ismert, a penicillináz-stabil ß-laktám antibiotikumok megjelenése után jelentôssé vált a penicillinrezisztencia. Németországban 1980 és 2001 között a rezisztens Staphylococcus-törzsek száma kevesebb mint 5%-ról 20,7%-ra nôtt. Az antibiotikumok hatásának gyengesége különösen szembetûnô a parodontális gyulladásos betegségek népbetegségszerû terjedésében. A sulcusváladék alacsony gyógyszer-koncentrációja szintén felelôs lehet a kórokozók elleni harc nehézségeiért. APDT a parodontális gyulladásokban A parodontális tasakok kezelésére használt fotoszenzibilizáló anyagoknak 630 és 690 nm között van az abszorbciós maximuma, vagyis a látható vörös tartományban. Állatkísérletes és laboratóriumi vizsgálatok Gonsalves és munkatársai patkányok parodontiumában (24 állat) idéztek elô parodontitist. A módszer a következô volt: 24 kísérleti állat parodontiumába pamutligatúrát vezettek be szimmetrikusan mindkét oldalon a második molárisoknál. Ezek segítségével 3 napon át naponta 1 ml Actinobacillus actinomycetemcomitans szuszpenziót juttattak a parodontiumba. Utána a területet 0,01 vol%-os metilénkékoldattal kezelték, majd 50 másodpercig világították 100 mw-os, 660 nm hullámhosszúságú lézerrel. Ez 5 J/cm 2 dózist jelent. Az eredmények kiértékelésekor megnézték a csíraszámot az állatoknál történt fogmosás elôtt és után, valamint fogmosás elôtt, csak PDT alkalmazása során, és fogmosás után alkalmazva a PDT-kezelést. A mikrobiológiai analízis szerint a baktériumszám-értékek (CFU) fogmosás elôtt 30 és 50 voltak; csak fogmosás után ez az érték 7 nap múlva 10-et mutatott, a fogmosás és PDT együttes alkalmazása után pedig 4-et. A különbség szignifikánsnak mutatkozott t-próba szerint. Csak fogmosást alkalmazva érzékelhetôen csökkent a csíraszám a fogmosás nélküli esetekhez képest a 3. napig, majd a 7. napig konstans maradt. Fogmosás és APDT alkalmazása után drasztikusan csökkent a csíraszám a 3. napig, majd a 7. napig enyhén emelkedett, de jóval alatta maradt a PDT nélkül elért szintnek. Klinikai vizsgálatok Yamada és munkatársai kísérleteket végeztek parodontális megbetegedésekben, periimplantitisben. Kiindulásuk szerint érintett a gingiva, a gyökércement, a ligamentumok és a csontágy. Itt kialakul egy speciális mikroflóra, Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozókból, amelyek közül az Actinobacillus actinomycetemcomitans a parodontopátiák egyik meghatározó eleme. Ez a kórokozó az agresszív parodontitisben a páciensek 85%-ában, míg a krónikus parodontitisben a páciensek 31%-ában kimutatható. Yamada és munkatársai kísérletei során bebizonyosodott, hogy ez a kórokozó malachitzöld, valamint metilénkék és szoftlézer hatására 99,78%-ban elpusztul az APDT-kezelés hatására. Hasonlóan jó eredményt értek el Porphyromonas gingivalis és Prevotella intermedia esetében is. Dörtbudak és munkatársai periimplantitisben az implantátumok felszínének dekontaminációját tûzték ki célul. Kísérleteikben a célkórokozók a parodontitisben és periimplantitisben vezetô szerepet játszó Por phyromonas gingivalis, Prevotella intermedia és Actinomyces actinomycetemcomitans voltak. A PDT eredményét kvalitatív és kvantitatív vizsgálat elemezte. A kvantitatív analízis szignifikáns kórokozócsökkenést mutatott ki a vizsgált mikroorganizmusok tekintetében a kék festék és a 690 nm-es lézerfény (7,4 mw, 60 s) hatására. A kezelés hatására a baktériumszám lecsökkenése az eredeti 100%-ról a következô szintre történt: Porphyromonas gingivalis 1%-ra, Prevotella intermedia 1%-ra és Actinomyces actinomycetemcomitans 6%-ra. Vagyis még a legkevésbé reagáló csoportot is 94%-kal sikerült csökkenteni. Egy másik vizsgálatban egy 30 fôbôl álló csoport vett részt (Dörtbudak és mtsai). A vizsgálatban való részvétel feltétele parodontitis marginalis profunda, 5 mm-nél mélyebb tasakok és radiológiailag kimutatható csontveszteség. Az APDT hatására mindhárom vizsgált kórokozó (Actinomyces actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis) száma szignifikánsan csökkent, a csökkenés nagyobb volt, mint 95%, és a klinikai állapot is nagymértékben javult. Itt is kék festéket és 690 nm-es lézerfényt (7,4 mw, 60 s) alkalmaztak. A kiindulópont a baktériumok izolált és megtisztított örökítôanyaga, a DNS, amely sokszorozódás útján válik kimutathatóvá. A vizsgálandó célszekvenciát egy enzim, a taq-polimeráz sokszorosítja. A Real Time PCR teljesen automatizált és validált eljárás. A vizsgált kórokozók: Actinomyces actinomycetemcomitans Prevotella intermedia Porphyromonas gingivalis Bacterium forsythus Treponema denticula Fusobacterium nucleatum Az eljárás kimutathatósági határa 100 baktérium/sejt kórokozónként. Neugebauer és mtsai tiazinalapú fotoszenzibilizátorral kísérleteztek. 660 nm lézerfénnyel 1 percig világították meg a szenzibilizált területeket. Fogextrakció elôtti APDT alkalmazása eredményeként szignifikánsan csökkent az alveoláris ostitisek száma, és javult az alveolusszél regenerációs készsége. 6 hónap után is 85%-nál kisebb volt a rekolonizáció. Ez volt az elsô alkalom, hogy a Rhodamin B-t fotoszenbilizátorként használták. Ennek az anyagnak az a képessége, hogy a fertôzött dentint detektálja, megjelöli, felveheti a lehetôségét a PDT kárieszterápiában való felhasználásában a kórokozók hatástalanítása in situ történik, lehetôvé téve a fogszövet konzerválását ben Karapetian egy összehasonlító tanulmányt készített, melyben négy módszer szerepelt a periimplantitisben szenvedô betegek esetében a parodontopatogén kórokozók leküzdésére: APDT (Helbo-eljárás, metilénkék és 665 nm lézer), antibiotikus terápia (Atridox), ózonterápia, sebészi kezelés (feltárás, excochleatio). A vizsgált baktériumok a következôk voltak: Actinomyces actinomycetemcomitans Prevotella intermedia Porphyromonas gingivalis Az eredmény azt mutatta, hogy minden eljárás során három hónap után szignifikánsan kevesebb kórokozó volt kimutatható, de hat hónap elteltével csak az APDT után maradt stabilan alacsony a rekolonizáció mértéke. Az APDT esetén a kezelést követô 6. hónapban a maradék baktériumszám 2 4% volt a kiinduláshoz képest, az antibiotikus terápia esetén ez az érték 25 33% között volt a három baktériumnál, az ózonterápiánál 35 40% közötti volt a baktériumok jelenléte, míg a sebészi kezelést követôen 34 41% rekolonizációt tapasztaltak. Dörtbudak és mtsai parodontitisben szenvedô betegeken végzett vizsgálataik során az APDT-kezelés (metilénkék és 665 nm lézer) elôtt és után a következô baktériumszám-értékeket találták: az Actinomyces actinomycetemcomitans 176-ról 4-re csökkent, a Prevotella intermedia 106-ról 0,27-re, a Prevotella gingivalis 163-ról 0,43-ra. Az adatok minden baktériumra vonatkozóan szignifikánsan alacsonyabbak voltak. Dörtbudak Kneiss, Bernhardt, Haas, Mailath- Pokorny a foghúzások után jelentkezô alveolitis és dolor postextractionem megelôzésére a klasszikus protokoll (atraumatikus eljárás, helyi vagy szisztémás fájdalomcsillapítás, fertôtlenítés) mellett nagyon jó eredménnyel bevezette a fotodinamikus kezelést. 100 pácienst vizsgáltak mindkét oldali extractiós indikációval (130 állcsont és 260 extrahált fog). A foghúzás után a páciensek egyik csoportja APDT-kezelésben részesült (metilénkék és 665 nm lézer), míg a kontrollcsoport nem. Vizsgálták minden páciensnél a sérüléseket (enyhe, súlyos, akut gyulladás jelei stb.) az alveolus állapotának kiértékelése során: nyugodt, koagulummal telt, fibrin borítja, gennyes váladék, üres fertôzött alveolus, fájdalom analóg skálán 1-tôl 100-ig. Az extractiós seb és az alveolus vizsgálata során azt tapasztalták, hogy az elsô nap után nem volt jelentôs különbség, viszont egy hét elteltével az alveolus állapotában szignifikáns különbség mutatkozott. Abban a csoportban ahol alkalmazták a fotodinamikus kezelést, 1 esetben jelentkezett dolor postextractionem, alveolaris ostitis, míg a kontrollcsoportban 13 esetben. Az extractio után alkalmazott PDT hatására a gyulladás elmaradása mellett, a bio stimuláció révén, a gyógyulás felgyorsulása (az alveolus kitelôdése, hámosodás) volt tapasztalható. Neugebauer és munkatársai kiindulásként az irodalmi adatokból megállapítják, hogy a periimplantitisek esetében is ugyanazok a kórokozók a felelôsek a gyulladás kialakulásáért, mint a parodontopátiáknál. 25 páciens és 32 implantátum esetében kialakult periimplantitis gyógyítása során négy terápiás módszer eredményességét vizsgálták sebészi kezelés, ózonterápia, antibiotikus kezelés (Atridox) és APDT (metilénkék és 665 nm lézerfény). Három baktériumtípust vizsgáltak: Actinomyces actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis. A követéses vizsgálatban a 6 hónapos periódus elteltével kapott baktériumrekolonizációt reprezentáló értékek a kiindulási 100%-hoz képest a következôk voltak: a sebészi terápia után 93 96%, ózonterápia 45 48%, antibiotikum 31 41%, APDT 6 14%. Neugebauer és munkatársai azt állapították meg, hogy a mikrobiológiai teszt szerint a legjobb és tartós dekontamináció a fotodinamikus kezelés után érhetô el. Tapasztalataikat összegezve: A helyi antibiotikus terápia szisztémás baktérium-szétszóródást is eredményezhet, ami a szenzibilizáció veszélyét hordozza magában. Az ózonkezelés nehézkes, és egyenetlen felületen korlátozott a hatása. A sebészi beavatkozás jár a legalacsonyabb antimikrobiális hatással és egyben a leggyorsabb rekolonizációval. Megállapítható tehát, hogy a fotodinamikus kezelés nagyon hatékony a különbözô parodontális és periimplantáris kórokozók által elôidézett kórképekben. Nem fajspecifikus, ezért minden kórokozóra letális hatású. Egyszerûen kivitelezhetô, fájdalommentes, és a kiképzett szájhigiénikusok által önálló feladatként végezhetô eljárás. Wilson bizonyította a Candida albicans szenzibilizálását és elpusztítását szoftlézerrel. Burns közleményében beszámol a kariogén baktériumok szenzibilizálásáról és elpusztítási lehetôségérôl hélium-neon lézerrel. Soukos toluidinkék fotodinamikus hatását vizsgálta emberi szájüregi keratinocitákra, fibroblasztokra és Streptococcus sanguisra, in vitro kísérletben. Moritz, Gutknecht és Doertbudak a parodontitis kezelésére leírt módszertana szerint az eljárás többlépcsôs: 1. plakk-kontroll, professzionális tisztítás (scaling&root planning), 2. szisztémás antibiotikumok kezeléskiegészítésként, 3. sebészi kezelés dióda sebészi lézerrel. Itt a célkitûzés a sebészi lézerrel a tasakban a benne lévô összcsíraszám radikális csökkentése. Wilson és mtsai írták le, hogy a szubgingivális plakk parodontális kórokozói fotodinamikus kezeléssel úgy pusztíthatók el, hogy a környezô szöveteket nem éri sem citotoxikus, sem pedig hôhatás. Frentzen hívja fel a figyelmet arra, hogy a jövô fogászatában egy sor baktériumok által keltett kórkép kezelésében egyre nagyobb jelentôségre tesznek szert a lézerek a PDT révén. Kísérletsorozatok bizonyítják, hogy az APDT devitális, steril plakkot eredményez. Ez a magyarázata, hogy mind a fogszuvasodás, mind a fogágybetegségek egyik elvileg új megközelítését jelentheti a továbbfejlesztése. Már a jelen tudásunk szerint is eredményesen alkalmazható az APDT a következô területeken: 1. Biofilm-menedzsment 2. Endodontia (gyökércsatorna-dezinficiálás) 3. Parodontális kezelések 4. Implantológia (periimplatitis) 5. Kariológia (prevenció, kezelés) DR. BARABÁSSY KATALIN, DR. GÁSPÁR LAJOS, DR. HACZAGÁN ANTAL, DR. NÉMETH VIKTOR, DR. SZREBRO ZOLTÁN, DR. PREISZ ÁRON, DR. BARABÁSSY CSANÁD

19 DentAvantgArt stand DentalWorld'08 október stand: gyakorlati bemutatók újdonságok kedvezmények 80 m2-en 1. CANDULOR Tibor Kasoly fogtechnikus Németország. A Candulor, Gerber féle fogfelállítás, fog- és fogínyesztétika világversenyének 4. helyezettje. Folyamatos, gyakorlati bemutatók án. Fogínykarakterisztika Mûfogszínezés Gerber féle fogfelállítás Az új NFC fogak bemutatása Candulor artikulátor ismertetése PolyMaster küvetta bemutatója (fogsor elkészítési ideje 25 perc) 2. PRIMOTEC Andreas Hoffmann, világhírû fogtechnikusmester Németország 1. Dentales Service Zentrum Kft. tulajdonosa. Több világcég szaktanácsadója és kurzusvezetõje. Galvántechnika, lézeres forrasztás, Metacon, Cirkónium. Versyo.com, Cerec, Procera kurzusok. Folyamatos, gyakorlati bemutatók án. Metacon Fényrekeményedõ viasz Primosplint Fényrekötõ harapásemelõ, Implantátum fúrósablon, Implantátum röntgensablon Primotec Joker, Quinto, Twister, Primoclick alkalmazása Phaser mx1 Impulzushegesztõ készülék 3. ELEPHANT DENTAL Andre Hoffmann fogtechnikusmester Hollandia: A fog a személyiség tükre, ezért rendkívül fontos, hogy fogaink harmóniában legyenek megjelenésünkkel. Ez motivál a mindennapi munkámban. Folyamatos, gyakorlati bemutatók án. Elephant Antagon Interaction fémkerámia Elephant Sakura Interaction zirkonkerámia 4. PICODENT Hermann J. Böhlefeld, Picodent cégvezetõ Németország. Folyamatos, gyakorlati bemutatók én. Picodent az eredeti ZEISER modellkészítõ rendszer bemutatása. 5. RIETH DENTALPRODUKTE Andreas Rieth, Rieth Dentalprodukte cégvezetõ Németország. Folyamatos, gyakorlati bemutatók án. RIETH DSG 4 USB digitális fogszínmeghatározó készülék RIETH Videoscope LABCAM LC 6 HD (40-szeres nagyítású, részletes, 16:9 formátumú HDI képminõség a tükrözõdésmentes monitoron. A munkák legapróbb részletei is jól láthatóak. Nem kell mikroszkóp, nem fájdul meg a fogtechnikus szeme és feje.) 6. ZIRKONZAHN Enrico Steger, világhírû fogtechnikusmester Olaszország, Südtirol. A Zirkonzahn cég tulajdonosa. A manuális zirkon fréztechnika feltalálója. Az 5 tengelyes Zirkonzahn CAD/CAM megalkotója. A Prettau Zirkon 100%-ban, kerámia használata nélküli zirkonpótlás feltalálója. Folyamatos, gyakorlati bemutatók án. Zirkonzahn CAD/CAM: tervezõ és frézprogram(ok) bemutatása Prettau Zirkon 100%-ban zirkonból, kerámia használata nélkül készült koronák, hidak és implantátumos pótlások bemutatása. 7. VÁRADI FERENC fogtechnikus Magyarország, Sopron; V-Dental Ödenburg Fogtechnikai Kft. Folyamatos, gyakorlati bemutatók, a gépeket bárki kipróbálhatja án. Zirkonzahn Designer Zirkograph 5. tengellyel. 8. CSAPÓ JÓZSEF fogtechnikus Magyarország,Budapest; Virgo-Dent Kft. Folyamatos, gyakorlati bemutatók, a gépeket bárki kipróbálhatja án. Zirkonzahn Zirkograph 025 ECO 5. tengellyel. 9. VYLYAN PINCÉSZET VILLÁNY Folyamatos borkóstoló AZ ÉV PINCÉSZETE boraiból án. DENTAVANTGART DIVISION KFT. ZIRKONZAHN HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY VILÁGPREMIER a CAD/CAM M5 TELJESEN AUTOMATA FRÉZGÉP -tól! Komplett rendszer (más rendszerekkel nem kompatibilis) 5 tengelyes rendszer, alkalmas anatómiai formák, inlay, onlay és rágófelszín frézelésére Opcionálisan akár 5 frézfej, ebbõl 2 3 nagy sebességû ( ford/min) frézfej a földpátkerámiához S600 optikai szkenner Szóló koronától 14 tagú hídig minden szkennelhetõ Szkennelési eljárás: sávfény Szkennelendõ objektum mozgatása: forgatás, billentés DIGITÁLIS FOGSZÍN- MEGHATÁROZÁS MAXIMÁLIS ESZTÉTIKA ÉS GAZDASÁGOSSÁG A fogszínek elektronikus meghatározásának egyre nagyobb a jelentõsége. A RIETH cég DSG4PLUS legújabb verziója négy év piaci tapasztalatának eredménye. A PC-hez vagy notebookhoz csatlakoztatott DSG 4 PLUS-szal végzett precíz színmeghatározás, és az ennek köszönhetõ közvetlen kommunikáció lehetõsége jelentõs elõnyöket biztosít mind a páciens, mind a fogorvos és fogtechnikai labor számára. Elõnyök a páciens számára: esztétikailag optimális fogpótlás a színmeghatározás azonnal, bármilyen idõpontban elvégezhetõ nincs többé színeltérés nincs szükség kiegészítõ kontrollra Gazdaságosság a fogorvos számára: a kész munka újbóli behelyezéséhez vagy ellenõrzéséhez nincs szükség plusz idõpontra a színmeghatározást bármely munkatárs képes elvégezni a színmeghatározás bármely napszakban elvégezhetõ alacsony idõráfordítás a labor számára egyértelmû a megbízás Gazdaságosság a labor számára: egyértelmû megbízás a fogorvostól nincs többé utólagos munka helytelen színmegadás miatt laborban végzett színmeghatározás esetén: bármely napszakban végezhetõ; alacsony idõigény; bármely munkatárs képes elvégezni; kész munka újbóli behelyezéséhez vagy ellenõrzéséhez nincs szükség plusz idõpontra minõségbiztosítás a fogszínmeghatározásban optimális ügyfélkapcsolat színkommunikáció -val PRETTAU ZIRKON munkák 100%-ban zirkonból kerámia használata nélkül! ÚJ: Budapest Kiss Zoltán 1091 Budapest, Viola u Tel.: 30/ É-Ny Magyarország Bíró Gábor 8230 Balatonfüred Tel.: 30/ K-Ny Magyarország Tóth Csaba 8360 Keszthely Tel.: 30/ Tel.: 83/ D-Ny Magyarország Skoda István 8885 Valkonya Tel.: 30/ Szeged Hitri Fedor 6726 Szeged Tel.: 30/ Tel.: 62/ Sopron DentAvantgArt 9400 Sopron, Virágvölgyi u. 59. Tel.: 99/ Fax: 99/

20 20 DENTAL WORLD OKTÓBER 17. [PÉNTEK] Új kerámiák bevezetés elôtt A Fogászati Kerámiai Munkacsoport által Düsseldorfban (Németország), november 21-én megrendezett 7. Kerámiaszimpózium a CAD/CAM technikával összefüggésben állította reflektorfénybe a teljes kerámiás eljárásokat. Jörg Strub levezetô elnök, a Freiburgi Egyetem professzora kijelentette, hogy a teljes kerámiák ígéretes jövô elôtt állnak a fogászatban. Miközben az indikációk köre a teljes kerámia - anyagok vonatkozásában jelentôsen kiszélesedett, és mértékében is megnôtt, Strub fenntartja azon véleményét, hogy hosszabb távon még több eredményre van szükség különösen, ami az oxidkerámiákat illeti a nagy fesztávú posterior hidakban, az implantációs protetikában és a teleszkópkoronákban, hogy a praxisoknak és a laboroknak a lehetô legnagyobb klinikai biztonságot nyújtsák. Ralf Janda, a Düsseldorfi Egyetem professzora a jelenlegi teljeskerámia-rendszerekrôl és azok gyakorlati értékérôl adott áttekintést. Vegyészként a nyolcvanas években részt vett az önthetô kerámiák kifejlesztésében, így hûen be tudott számolni arról, hogy milyen kihívások jellemezték a teljes kerámiák korai idôszakát. A laborban préselt szilikátkerámiák csak az adhezív technika bevezetésével váltak alkalmassá arra, hogy tartós inlay- és onlaymunkákat lehessen készíteni velük. A késôbbi leucit-erôsítésû szilikátkerámiák az anterior, illetve a premolárisok területén tették lehetôvé koronák készítését. Az 1990-es évektôl kezdve a számítógép-vezérlésû frézgépek csiszolható szilikátkerámia-tömböket dolgoztak fel, amelyek az ipari elôállításnak köszönhetôen homogén kristályos struktúrával és szilárdsággal rendelkeztek. Ezzel a reprodukciós szabványoknak megfelelô, nagyon jó minôségû restaurációk elkészítése vált lehetôvé (1. ábra). Azóta klinikai tanulmányok is igazolták a CAD/CAMelôállítású szilikátkerámia restaurációk jobb túlélési rátáját a laborban rétegzett, szinterezett kerámiából készült betétekkel szemben. Az alumínium-oxid (Al 2 O 3 ) és cirkóniumoxid (ZrO 2 ) vázkerámiák sikeresen beváltak a korona- és hídtechnikában, a vázak pedig öntött kerámialeplezéseket kaptak az esztétikai szempontok miatt. Az alumínium-oxidnak, legyen akár üveginfiltrált (In-Ceram), akár présszinterezett (Procera), transzlucens tulajdonságai vannak, így megfelel az anterior fogak és a premolárisok által támasztott komolyabb esztétikai követelményeknek is. A cirkónium-oxid (ZrO 2 ) akár nyers állapotában (Cercon, Everest, In-Ceram YZ, incoris, Lava, Procera, Zeno, Zerion stb.), akár egy izosztatikusan forrón préselt (HIP) tömbbôl kifrézelve bevált a posterior fogívre készülô hidak és koronák esetében. A tisztán fehér színû vázat a szilárdság feláldozása nélkül lehet dentinárnyalatokkal festeni a végsô, természetes színösszhatás elérése érdekében. Így a leplezés is vékony maradhat, emiatt pedig, mivel a korona falai is vékonyak, több foganyagot lehet konzerválni a korona csonkján (2. ábra). A szakirodalom azt mutatja, hogy a cirkónium-oxid, a foganyagot konzerváló sapkakoronák és a vékony leplezések kölcsönhatása révén csökkenteni lehet a fémporcelán koronáknál megkövetelt preparációs mélységet. Az olyan új költségkímélô eljárások, mint a préstechnika idôközben már azt is lehetôvé tették, hogy elôre gyártott, fluorapatit szinterezésû üvegkerámia leplezéseket állítsanak elô (3. ábra), illetve alternatívaként, ezeket szubsztraktív módon ki fré zeljék, és utóbb szinterezzék rá a vázra. A repedést (a leplezés törését) el lehet kerülni, ha a koronavázat úgy alakítják ki, hogy megtámassza a fogcsücsköket, ezáltal pedig meggátolja a húzóerô keletkezését a leplezésben. A csúcsesztétikájú koronák terén a legújabb fejlesztés a lítium-diszilikát-kerámia (e.max CAD, 4. ábra). Ez az anyag az optikai minôség, illetve a hajlítószilárdság tekintetében a földpát és az oxidkerámiák között foglal helyet, a transzlucens gradiens növekvô falvastagság mellett gyorsan növekvô opacitást mutat az üvegkerámiával összehasonlítva. Elôkristályosodott állapotukat tekintve a 150 MPa erôsségû lítium-diszilikát-tömbök már elô vannak készítve a CAM-hoz. Csiszolás után a szinterezés következik 25 percig 840 C-kon, melynek során megkezdôdik a lítium-diszilikát kristályok strukturális átalakulása, miközben a szilárdság egyidejûleg 360 MPa-ra nô. Más CAD/CAM kerámiákkal ellentétben a lítiumdiszilikát nagyrészt zsugorodásmentes, ezért azonnal ellenôrizni lehet a restauráció illeszkedését. A szinterezéssel együtt járó 0,2 százalékos sûrûségnövekedés el van tárolva az adott 1. ábra: Inlayk. 4. ábra: e.max laterális implantátum-korona. 2. ábra: Anterior sapkakorona: LAVA 0.3 mm. 3. ábra: IPS InLine PoM. fémvázra préselhetô kerámia 5. ábra: Ferdére levágva. 6. ábra: CAD kristályos glazúr ábrák: Ivoclar. 9. ábra: LDS Korona cut backkel leplezve (Seger). 10. ábra: e.max LT Press híd (Seger). 11. ábra: Az All-Ceramics at a Glance (Teljes kerámiák egy pillantásra) már kapható németül és angolul. CAD-szoftverben, amit számításba vesznek a frézelési folyamat során. A lítium-diszilikát egy olyan erôs üvegkerámia iránti igényre adott válasz volt, amelyet a CAM-eljárásban gyorsan lehet frézelni, és relatíve csekély szerszámkopással jár. Arra is szánták továbbá, hogy a tûalakú, összecsomósodott kristályos szerkezet miatt megállítsa a törések ellenôrizhetetlen tovaterjedését. A lítium-diszilikáthoz egy kétlépcsôs kristályosodási folyamatból álló szinterezési eljárást hoztak létre, melynek során elsô lépésben lítiummetaszilikát kristályok (Li 2 SiO 3 ) csapódnak ki az üvegmátrixból, majd a második lépésben a metaszilikát-fázis feloldódik, és lítium-diszilikát (Li 2 Si 2 O 5 ) kristályosodik ki. A folyamat gyakorlatilag zsugorodásmentes, és lényegesen megnô a törôszilárdság. A metaszilikát színe a szinterezés elôtt kezdetben kék (5 6. ábrák); a szinterezés alatt a színezôionok miatt színváltozás lép fel, melynek eredménye pontosan a kiválasztott fogszín lesz. A tömbök Cerec, inlab és Everest CAD/CAM rendszerekkel frézelhetôk. Lítium-diszilikát használatával a koronákat váz nélkül is, azaz teljes mértékben anatómiailag lehet kifrézelni, majd pedig polírozni és fényezni leplezés nem szükséges, ami költséget takarít meg. Rendkívül nagy esztétikai követelmények esetében a visszavágásos módszert használják (7 8. ábrák): az anatómiai forma kicsiszolását követôen elcsiszolnak egy zománcvastagságú réteget, majd ráégetik a leplezést. Ezzel a módszerrel egyedi karakterisztikával lehet kialakítani a restaurációt. (9. ábra). A gyártó által jóváhagyott indikációk leplezésekre, részleges koronákra, valamint az anterior és a posterior területhez készülô koronákra terjed ki. A lítium-diszilikát koronákat szilárdságuk miatt hagyományos módon, vagyis üvegionomer cementtel (Ketac, Viva - glass) lehet beragasztani. A klinikailag rövid koronákhoz, illetve kisebb retenciós felszínekhez az adhezív ragasztás indikált (Syntac, Multilink Automix). A lítium-diszilikát préselhetô termékalternatívaként koronák, illetve háromtagú, a második premolárisig terjedô anterior hidak préstechnikájához is használható. Tekintettel arra, hogy a nyersöntvények tömörek, megelôzik a pórusképzôdést a feldolgozás során (10. ábra). A szilikát, a lítium-diszilikát és az oxidkerámiák a helyreállító és a protetikai fogászat által támasztott, többféle igényhez alkalmazkodó anyagokkal ajándékozzák meg a szakmát (11. ábra). Jóllehet a teljes kerámiakoronák egykoron többé-kevésbé a prémiumosztályba tartoztak, manapság már mind az egyedi esztétika, mind pedig a gazdaságosság kívánalmainak megfelelnek a felszín és a színek karakterizálásának különbözô kifinomult technikái révén (polírozás, fényezés, festés, egyedi színárnyalatok, cut-back eljárások leplezésekkel, hagyományos vázleplezés). MANFRED KERN, NÉMETORSZÁG

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Rögzített fogpótláshoz a munka sikeressége érdekében tájékoztatja új kollégáját, a jó fogszín maghatározás és a

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Dental World 2008 8000 m -en 180 kiállító

Dental World 2008 8000 m -en 180 kiállító Today 2008 okt 16 csutortok 10/15/08 3:09 PM Page 1 Bónuszprogramban résztvevô cégek listája térképpel a hátoldalon! október 16. [CSÜTÖRTÖK] as 810 nd A sta + Bôvebb információ a Bónuszstandon (A128) vagy

Részletesebben

Újdonságok az esztétikai fogászatban

Újdonságok az esztétikai fogászatban Újdonságok az esztétikai fogászatban Dr. Péter Tamás Úgy gondolom a XXI. században egyre több ember számára vált fontossá a jó megjelenés, ennek pedig szerves részét képezi az esztétikus, ápolt fogazat.

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban Dental Hírek - X. évfolyam 3. szám Az orvostudomány rohamos fejlődésének egyik következménye, hogy a

Részletesebben

ELEKTROSEBÉSZET A MINDENNAPI FOGORVOSI GYAKORLATBAN (4. RÉSZ)

ELEKTROSEBÉSZET A MINDENNAPI FOGORVOSI GYAKORLATBAN (4. RÉSZ) TÁVOKTATÁS A SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁGA TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ ON-LINE TOVÁBBKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT KÖZLEMÉNYEK BIBLIOGRÁFIÁJA, MELYEKRE VONATKOZÓ TESZTVIZSGAKÉRDÉSEK

Részletesebben

Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Borbély Judit 2015

Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Borbély Judit 2015 Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai Dr. Borbély Judit 2015 Rendelői Rendelői és laboratóriumi munkafázisok 1. Anamnézis,szájvizsgálat, stomatoonkológiai szűrés 2.

Részletesebben

Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén

Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Emlékeztető: Forgatónyomaték (vertikális komponense a rágóerőnek) kialakulása a dentálisan is megtámasztott fogpótláson: a fogpótlás

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A rendelőben a gyakorlat vezető fogorvos felkéri Önt, hogy készítsen előadást a konzerváló fogászati beavatkozásokról. Referáljon a gyakorlatvezetőnek az elkészült előadás tartalmáról! - a

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók vizsgára készülnek, és azt kérik Öntől, hogy segítsen nekik a felkészülésben. Tájékoztassa a tanulókat az Angle-féle fogsorzáródási

Részletesebben

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció 1. A fogazati rendellenességek etiológiája 2. Az orthodontiai anomáliák, a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika A parodontális tapadásveszteség jelentősen meggyengítheti a fogak rögzítettségét.

Részletesebben

GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ.

GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ. Be accurate. Be smart. SMART Guide Kézikönyv GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ. Tartalom A SMART Guide folyamat SMART Guide Kanál Fogtechnikus által készített CT sablon 8 Teljes kivehető fogpótlás 10 Regisztrációs

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlások készítésének szabályairól. Tartsa meg

Részletesebben

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről!

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Árjegyzék A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Vizit ( kezelés nélkül ) 4000.- Oralkamerás diagnosztika 4500.- Digitális röntgen felvétel 2500.- Kezelési terv készítése

Részletesebben

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/ Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/ A sikeres gyógyító munkánk alapvető része a pontos diagnózis felállítása. Napjainkban,

Részletesebben

AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK PROTETIKAI TERVEZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI II.

AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK PROTETIKAI TERVEZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI II. AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK PROTETIKAI TERVEZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI II. Dr. Kádár László Klinikai főorvos Fogpótlástani Klinika AZ IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁS RÉSZEI (Koeck, Wagner: Implantologie) substruktura

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI CLOSER TO YOU Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI Intraorális képalkotás Páciens kényelem és könnyű használat A lemez mérete és a pozicionálás megegyezik a tradicionális kisfilmes eljárással,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara

Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara IMPLANTÁTUMOK SEBÉSZETE Kétfázisú műtéti technika Egyfázisú műtéti technika KÉTFÁZISÚ MŰTÉTI TECHNIKA Spiekermann: Color atlas of implantology EGYFÁZISÚ MŰTÉTI TECHNIKA

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes

Részletesebben

Ön úttörő fogászati megoldások

Ön úttörő fogászati megoldások Rendelési információk Termékkód Termék megnevezése Pentamix 3 lenyomatkeverô - gép és tartozékai 77871 Pentamix 3 Keverôgép - 230 V 71210 Penta Elastomer Fecskendô 71512 50 db piros Penta keverôcsôr Impregum

Részletesebben

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter Kezelési terv 2A/1 és 3 típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Maradék fogak száma egy vagy kettő A fulcrumvonal a gerincet követi Egy forgástengely van Rágóerő hatására a forgástengely mentén elfordulva

Részletesebben

Fogpótlástani Klinika

Fogpótlástani Klinika Fogpótlástani Klinika árak 2016.07.01-től Fogászat - Egyetem által nyújtott szolgáltatás Vizsgálat (status felvétel, kezelési terv elkészítés) Intraorális röntgen (egy felvétel) 1 000 Ft Extraorális röntgen

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia 2008. október 16 18. SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 2 4.

Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia 2008. október 16 18. SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 2 4. E L Ô Z E T E S A 108-os stand D E N T A L W O R L D 2 0 0 8 Nyolcadik alkalommal a Dental World Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia 2008. október 16 18. SYMA Rendezvénycsarnok,

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST

Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST Készítette: Cseszlai Andrea fogászati asszisztens Átvizsgálta:

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Háziorvosi tételes betegforgalmi jelentések elemzése 2007. június 2008. május

Háziorvosi tételes betegforgalmi jelentések elemzése 2007. június 2008. május Háziorvosi tételes betegforgalmi jelentések elemzése 2007. június 2008. május Falusi Zsófia, Dr. Kôrösi László, Pál László, Kiss Zsolt, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, GYMEF A jogszabályi rendelkezéseknek

Részletesebben

Fogászati kezelés. A fogászati ellenőrzés, megelőzés célú vizsgálat

Fogászati kezelés. A fogászati ellenőrzés, megelőzés célú vizsgálat Fogászati kezelés Ebben a segédanyagban az alábbi témák szerepelnek: Fogászati ellenőrzés, megelőző célú vizsgálatok Az íny állapota Fogászati kezelés: tömés, húzás, fogkő eltávolítás stb. Fogászati kezelés

Részletesebben

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Nagyon magas, 99% feletti polarizációs fok Nagy fényintenzitás Nagy kilépő fénysugár Könnyű kezelhetőség Tetszés szerinti magasságban és szögben állítható állvány

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot.

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot. Az ALPINION E-CUBE sorozat megváltoztatja a diagnosztikai ultrahang területét, egyedi és megbízható technológiai áttörései révén maximális eredményességet tesz lehetővé. Az E-CUBE 9 az integrált ALPINION

Részletesebben

Igazi vagy hamis? Katalógus. Magyarországi forgalmazója:

Igazi vagy hamis? Katalógus. Magyarországi forgalmazója: Katalógus Igazi vagy hamis? Magyarországi forgalmazója: New York Dental Kft. 1135 Budapest, Frangepán u. 66/B. +36 1 236 4000 +36 1 236 4001 info@newyorkdental.hu www.newyorkdental.hu New York Dental Hungary

Részletesebben

Homeopátia vizsgakérdések-megoldások

Homeopátia vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 2 pont Mit jelent

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid Fogászati árlista Diagnosztika Anamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) Státusz, tervkészítés Orálkamerával való felmérés Góckutatás Röntgenfelvétel:

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

FOGÁSZATI ZSEBKÖNYV A fog- és szájbetegségek kezelésének támogatása homeopátiával

FOGÁSZATI ZSEBKÖNYV A fog- és szájbetegségek kezelésének támogatása homeopátiával FOGÁSZATI ZSEBKÖNYV A fog- és szájbetegségek kezelésének támogatása homeopátiával FOGÁSZATI ZSEBKÖNYV A fog- és szájbetegségek kezelésének támogatása homeopátiával 1 TARTALOM Összeállította: Dr. Szabó

Részletesebben

A sürgősségi fogászat fogszabályozási vonatkozásai

A sürgősségi fogászat fogszabályozási vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A sürgősségi

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens Mechanikai komplikációk Biológiai

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Készítette: Szombathyné Nagy Erika Fogászati

Részletesebben

3. NEMZETI CAMLOG KONGRESSZUS Protetikai, szájsebészeti és parodontológiai módszerek összehangolása a dentális implantológiában

3. NEMZETI CAMLOG KONGRESSZUS Protetikai, szájsebészeti és parodontológiai módszerek összehangolása a dentális implantológiában 3. NEMZETI CAMLOG KONGRESSZUS 2013 Protetikai, szájsebészeti és parodontológiai módszerek összehangolása a dentális implantológiában köszöntő Tisztelt Partnerünk! Mi a Camlognál hiszünk abban, hogy a

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Hova filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Hova

Részletesebben

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax:

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax: SURFACE SPECIALIST Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: 06-88-422-914 Fax: 06-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.hu Nyomdánk bemutatása Nyomdánkat magas technológiai színvonalú

Részletesebben

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia Mélyvénás trombózis és tüdőembólia dr. Sirák András családorvos Velence Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék Tanszékvezető: dr. Kalabay László egyetemi tanár Sirák MVT és PE 1 MVT gyakori betegség Legtöbbször

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Egészség határok nélkül

Egészség határok nélkül Egészség határok nélkül Best Doctors Smart, Bónuszos Egészségbiztosítás Szeretné, ha a saját területükön szaktekintélynek számító orvosok gyógyítanák a világ számos pontján? Magyarország egészségügyi mutatói

Részletesebben

Mozgásszervi panaszok a gyógyfürdőkben - homeopátiás gyógyítás

Mozgásszervi panaszok a gyógyfürdőkben - homeopátiás gyógyítás Mozgásszervi panaszok a gyógyfürdőkben - III. Orvosi Wellness Konferencia Dr. Zarándi Ildikó Belgyógyász, homeopátiás orvos Igazgató, CEDH Hungária Homeopátiás Oktató Szervezet Elnök, Magyar klinikai Homeopátiás

Részletesebben

RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai

RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Igazgató Dr. Kivovics Péter egyetemi docens RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai Horváth Nikoletta

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! 1 BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR 19.267/75/2007 sz. határozat

Részletesebben

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA DEBRECEN 2015.05.28. Dr. Füredi Gyula háziorvos A RENDSZER ALAPJA A RENDSZERSZERŰ MŰKÖDÉS Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működésének a sine qua non-ja, hogy az egyes

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS ESZTÉTIKA

BIZTONSÁG ÉS ESZTÉTIKA BIZTONSÁG ÉS ESZTÉTIKA FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOKKAL Betegtájékoztató Zahnimplantaten Tisztelt Páciensünk! Az implantációs fogpótlás ugyanazt az érzést adja, mint a saját természetes fogaira épülő fogpótlás.

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST Készítette: Kiss Tiborné fogászati

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

CLOSER TO YOU. FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható!

CLOSER TO YOU. FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható! CLOSER TO YOU FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható! FONA XPan 3D 85x85 mm-es teljes látómező Egyetlen exponálás során a teljes látómezőről (85x85 mm) képet

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR 24.991/75/2006 sz. határozat

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR Béres B1-vitamin

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben