Dajkák nélkül nincs hatékony nevelés (Dr.Bakonyi Anna) Az óvodapedagógus jobb keze a dajka IV.Országos Dajkakonferencia 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dajkák nélkül nincs hatékony nevelés (Dr.Bakonyi Anna) Az óvodapedagógus jobb keze a dajka IV.Országos Dajkakonferencia 2014."

Átírás

1 Dajkák nélkül nincs hatékony nevelés (Dr.Bakonyi Anna) Az óvodapedagógus jobb keze a dajka IV.Országos Dajkakonferencia 2014.október 18 A konferenciára csaknem 600-an jelentkeztek, így a szervezők a Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpontba tudták csak megrendezni. A szép napfényes őszi reggelen szinte fürtökben érkeztek a messziről érkezők a konferencia regisztrációs pultjaihoz, ahol kényelmesen és rendkívül szervezetten folyt a bejelentkezés. Maga a terem az óriás kivetítőkkel, mikrofonnal, hangszórókkal kellően felszerelt, légkondicionált volt. Az előadások előtt 10 órakor Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő és intézményfejlesztő köszöntötte a lelkes résztvevőket, köztük az első alkalommal érkezőket, azután azokat, akik már az előző dajka-konferenciákon is részt vettek. Mindenkit bátorított arra, hogy merje megújítani munkájával kapcsolatos ismereteit és a visszajelző lapon jelezze, hogy milyen téma érdekli majd a jövőben, akár a következő 5 esztendőben. Utalt arra, hogy eleget téve az elmúlt évben rendezett dajkakonferencia résztvevői kérésének, tájékozódott a szakmai civil szervezet megalakításával kapcsolatos teendők lehetőségei felől,- erről a nap folyamán még részletesen fog tájékoztatni és meghallgatja a véleményeket. 1

2 10:10-kor Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, címzetes főiskolai docens tartott szuggesztív előadást a Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel témakörben. Óvott attól, hogy a másságot jelentő kiemelkedően tehetséges gyermekeket megbélyegezzük, de az biztos, hogy ezek a gyermekek is különleges bánásmódot kell, hogy élvezzenek a fantasztikus képességeik birtokában, miközben egyidejűleg furcsa viselkedésmódot tapasztalunk náluk. Akik kiemelkednek, azok is mások, tehát nem azonos, hanem egyéni bánásmódot igényelnek. A másság relatív fogalom, hisz mindenki más a másikhoz képest. 2 Bakonyi Anna szerint a környezeti háttér sokfélesége is ok lehet arra, hogy minden gyermek más, de mint tudjuk, sokfélék a családok és az onnan óvodába érkező gyermekek magukkal hozzák a szokásokat, kultúrát, nyelvet, vallási hagyományt. A pedagógusok hamar szembesülnek a családok anyagi helyzetével, érdekeikkel, értékítéletükkel, magával a családfogalmával, azaz hogy nyílt vagy zárt családról van szó. Milyen testi-lelki állapotban van a család és benne a gyermek? A tipikus családban felnövő gyermekek között is előfordulnak hátrányos helyzetű gyermekek, sérültek, halmozottan sérültek, de a nagy populációtól eltérő kisebbségi rétegekben igen nagy a HH és a HHH gyermekek aránya, azután a szegénységben felnövekvők, a romacsaládba születők aránya is igen magas. Nem szabad azzal a gondolattal játszani, hogy átmenetileg, - mondjuk egy napra, - eltüntetjük a szegényes öltözetüket, miközben észleljük másságukat. Bélyegezni sem szabad azzal, hogy te más vagy, de megteremtjük számodra az egyenlő feltételt pl. a bottal járótól elvesszük a botot, hogy hasonló lehessen a többiekhez vagy a többinek is botot adunk, hogy hasonló legyen a többségtől elütő egyénhez. Ez helytelen lenne.

3 Mindenkinek van identitása. Esélyt kell adni a fejlesztésben, hogy változó feltételek mellett minden gyermek megkaphassa a számára optimális információt, támogatást. A sérültség fokozatait nem lehet kisebbíteni. A gyengénlátók vagy világtalanok,a nagyotthallók, a kerekesszékkel közlekedők, a mozgásukban korlátozottak mindmind valamilyen magatartás vagy viselkedés zavarral küzdenek, de szellemileg teljesen épek és lehetnek magasan műveltek, kiemelkedő művészeti tevékenységgel rendelkezhetnek. Diszkriminációt alkalmazni tilos az óvodában. A asszimilálódáshoz is esélyt kell teremteni a gyermekeknek A befogadó légkör megkönnyíti ezt. A dajkák szerepe az óvodában? A dajkának az óvónővel kell megbeszélni, hogy melyik gyermekkel kell különleges bánásmódot alkalmazni, simogatni, beszélgetni vele, segíteni öltözködésében. stb. Csak összehangoltan lesz fejlődés és eredmény a fejlesztésben. A dajka nélkülözhetetlen. Támogató és aktív együttműködése, látása, észlelése, jelenléte a hatékony nevelés elengedhetetlen feltétele. - fejezte be előadását Dr. Bakonyi Anna. 10:50-kor dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus, az ELTE docense a Hogyan kezeljük konfliktusainkat? címmel tartott rendkívül értékes előadást. A téma mindenkit foglalkoztat, mert mindenkinek van a hétköznapjaiban ünnep napjaiban, családi életében, munkahelyén konfliktusa, az, hogy emberi méltósága megmaradjon az ütközésekben, azt kell önmagának feldolgozni, kezelni. Tudni illik, a konfliktusok fiziológiai változásokat okozhatnak. 3

4 4 Ha most dajkákra gondolunk, akik felelősek a rájuk bízott gyerekekért, el kell gondolkodni azon,hogy milyen fajsúlyú a szerepe az óvónővel együtt a nevelő munkában. Ha mulaszt valamit, akkor mennyire felelős a következményért? Mennyire kell tolerálnia a szülőket, a kolléganőket, a másik csoport óvónőit? Aki észreveszi saját hibáit, aki önmagában tudatosítja, aki meg is nevezi azt, hogy valami rossz és változtatni kell rajta, az túljut a konfliktuson. Nem lesz bosszúálló, nem lesz dühös, nem lesz irigy, féltékeny, nem lesz hisztériás. A másik kérdés: Voltam-e ma boldog, tudtam-e örülni egy gyermek mosolyának, hangjának vagy egy fűszálnak, napfénynek, dalnak? A gyerekre gondolva az óvodában fel kell idézni,hogy mi volt az a jó és szép, ami előreviszi a felnőttet és a gyermeket. A belső konfliktusok után jönnek a külsők. Alapszabály: ne bántsuk a másikat, a másik embert. Feltehetem magamnak a kérdést: Fel tudom-e mérni, hogy a bántásom fáj a másiknak? Ha én győzök, az elveszi tőlem a reális felismerés képességét. Csak nekem van igazam? az csapda. Az baj, ha mindig nekem van igazam. Nem szabad csinálni olyant, amit magamnak nem tennék. (ez bibliai eredetű) Kritikát nem gyakorolhatok, csak eredményességre utalhatok. Csak a jóval kezdhetem a gyermek értékelését és kivetítem, mintegy kisugárzom,hogy fejleszthető. Nem mondhatom, hogy gyenge képességű, nem mondhatom, hogy nem iskolaérett, mert éppen én lehetek érte a felelős. A szülő a gyermek kiterjesztett ÉN-je. Nem szabad ártani a gyermeknek. Az ítélet hirdetése egyenlő a gödörbe taposással. Tanácsot adhatok csak. Sugallhatok a szülőnek, hogy rájöjjön, hogy kell változtatni a nevelésben. Rávezető lépcsőket kell megmutatnom a másik érdekében.

5 A dajka szerepe? Örömmel teli a munkája, de igen fárasztó. A legtöbb elismerést a gyermektől kaphatja, kell azonban számára a felnőttektől, az óvónő kollégától is a visszajelzés. Óvni kell őt a szülőkkel való konfliktustól. Tisztázni kell, hogy információkat csak óvodapedagógus adhat a szülőknek, az nem a dajka feladata. Tudtára kell adni, ha munkakörében hibázott, törekedni kell a vele való békülékenységre, konszenzusra. Fontos hogy ne maradjon tüske, feldolgozatlan konfliktus másnapra. Az érzelmi intelligencia fejlettsége ezen átsegít. Aki jól ismeri önmagát, nem semmisíti meg a munkatársait, képes együttműködni másokkal közös cél érdekében. A stresszes állapot mindenkinek árthat, annak feloldásához ajánlott egy gyakorlatot a következőképpen, melyet a résztvevők saját élményként meg is tapasztalhattak. Ebédszünet után a pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda dajkái léptek dobogóra, kezükben vidám papírvirágokkal, melyre csupa elismerő bátorító, dicsérő szó és mondat volt írva 100 változatban. Ezek a szavak egy-egy gyermek megerősítéséhez segítenek az óvodai három év alatt és később az iskolai évekre is bíztató útmutató lesz majd számukra. Lendvai Lászlóné előadásának címe: A pedagógiai munkát segítők helyzete és szakmai érdekképviseletük lehetőségei. Előadását a hozzá címzett levelek közül válogatott tartalmak bemutatásával kezdte. Lendvai Lászlóné Ani felelősségteljesen mondja, hogy szükség van egy szervezetre amely kihangosítja a dajkák, a pedagógiai munkát segítők problémáit. Megértően és egyben meggyőzően mondja, hogy hiába a dajkák szakmaszeretete, ha nem érzik a megbecsülést. 5

6 A konferencián megalakult a PEDAGÓGUSOK NEVELÉS - OKTATÁST SEGÍTŐK, valamint ÓVODAI szekciója, melyet a szervezetbe belépni kívánók aláírásukkal is hitelesítettek. A belépési nyilatkozatokat többen a helyszínen, többen pedig otthon kívánnak kitölteni és eljuttatni a PDSZ Országos Irodájába, de lehetőség van a szervezet honlapján keresztül is tagsági viszony létesítésére. Lendvai Ani végül tájékoztatta a jelenlévőket a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 65..(7) bekezdésében foglaltakról: Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő csökkenés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani a választás szerinti feltételeket, ha azt a nevelési,a tanítási év vagy a a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus, az óvodai dajka. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, pedagógiai munkakörben vagy óvodai dajkaként Az előadás végén csaknem a teljes létszámú résztvevők, kézfeltartással jelezve felkérték Lendvai Lászlónét, hogy a soron következő PDSZ kongresszusig képviselje érdeküket a PDSZ-ben. Elérhetősége

7 7 13:20-tól Antal Judit mentálhigiénés tanácsadó tartott nagy sikerű előadást És Veled ki törődik?címmel. Személyes emlékeit, tapasztalatait mondta el az óvónő és dajka kapcsolatról. Antal Judit 1986-tól dolgozott vidéki óvodában, kezdetben alkalmazottként majd később vezetőként, miután saját maga is megélte a munka szépségei között a nehézségeket, próbákat. A kudarcokat viszont csak úgy tudta feldolgozni, hogy a számára sokkoló élményeket belül saját magában dolgozta fel és döntött, hogy azon a bizonyos 12 lépcsőfokon, ami esetleg kiégéshez vezethet a pedagógusi pályán, arra a lépcsőre nem lép fel és mentálhigiénés szakemberként inkább segít másokat is megóvni a veszélyektől, a stressztől, a teljesítőképesség kimerülésétől, az elégedetlenségtől, ami a túlterhelés velejárója. A fiatalkori optimizmust felváltó kiábrándultságot is segíti feloldani azoknál, akik hozzá fordulnak tanácsért. A veszélyes LÉPCSŐK az alábbiakban a következők lehetnek: A bizonyítani akarás, tökéletességre törekvés, túlzott feladattudat Fokozott erőfeszítések A személyes igények elhanyagolása A személyes igények és konfliktusok elfojtása Az értékrend megváltozása A fellépő problémák tagadása Visszahúzódás Magatartás és viselkedésváltozás Deperszonalizció Belső üresség Depresszió

8 Teljes kiégettség Antal Judit tanácsolja, hogy időben kell észrevenni a jeleket és tüneteket, melyek testi - lelki romboláshoz vezetnek. Van olyan stáció, ahol csak szakember, orvos, pszichológus segíthet. A legnagyobb szerepe azonban az egyénnek van és természetesen a családjának, munkatársainak kell segíteni a megoldásban. 14:00 órakor a szigethalmi Négyszínvirág Óvoda Csengettyű Bábcsoport lelkes óvodapedagógusai bemutatták a Dajkák ajándékműsoraként a Csipkerózsika című mesejátékot a jelenlevők nagy tetszésére. 15:00 kor A konferencia zárószavait, a szakmai programon elhangzott értékes és érdekes előadások összefoglalását Lendvai Lászlóné mondta el. A tombolasorsolás után a sok száz résztvevő dajka és óvodapedagógus rendkívül hasznos információkkal indult el a szélrózsa minden irányába, a Dunántúlra, Kisalföldre, Tiszántúlra, a Duna- Tisza közére abban a reményben, hogy jövőre, azaz október 16-án is találkozhatnak majd a következő dajkakonferencián. Harasztiné Bata Zsuzsanna tudósító 8

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 Bagdy Emőke: Előszó 2 Grezsa Ferenc Takács Péter Farkas

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben