KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, annak végrehajtási rendeletei, és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján, figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést Kazincbarcika Város Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, Kazincbarcika Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára, Kazincbarcika Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatára, a Polgármesteri Hivatalra és Kazincbarcika Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire. (2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapítására, a évi gazdálkodás főbb szabályaira. (3) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi. (4) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.7.) számú CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (5) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.10.) számú LKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2.

2 2 A költségvetés címrendje (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Az önállóan működő költségvetési szervek alcímeket alkotnak. A polgármesteri hivatalon belül a feladatok alkotnak alcímeket. A címrendet a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Kazincbarcika város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését E Ft összes bevétellel E Ft összes kiadással állapítja meg. ezen belül E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással E Ft költségvetési hiánnyal E Ft ebből: működési célú E Ft felhalmozási célú (2) Az (1) bekezdés szerinti E Ft költségvetési hiányból a) E Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból, b) E Ft-ot külső finanszírozású rövid lejáratú működési hitellel finanszírozza. (3) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az engedélyezett E Ft hitel felvételére a hitelszerződést a pénzintézettel kösse meg. (4) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tőkét, kamatait) azonos törvényi sorrendet követően, más kötelezettségét megelőzően, a visszafizetés évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti. (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a

3 3 költségvetési kiadások jogcímenkénti mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 4. (3) bekezdésében meghatározott 3. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Kazincbarcika Város Önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 2.sz. melléklet szerint. (2) Kazincbarcika Város Önkormányzat évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételekre-kiadásokra bontva a 2/a. és 2/b. sz. mellékletek szerint. (3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait években, valamint év tervezett előirányzatait a 3.sz. melléklet szerint. (4) Az önkormányzat forráshiányát, bevételi többletét a 3/a sz. melléklet szerint. (5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 3/b. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat forráshiányát, bevételi többletét - finanszírozási egyenleggel - a 3/c. melléklet szerint. (7) Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból évben megillető normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat jogcímenként a 4.sz. melléklet szerint. (8) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket az 5.sz. melléklet szerint. (9) A polgármesteri hivatal és az intézmények évi összes bevételeit és kiadásait a 6.sz. melléklet szerint. (10) A polgármesteri hivatal feladatainak évi bevételeit, kiadásait, létszámkeretét címre és alcímre lebontva a 6/a. sz. melléklet szerint. (11) Az intézmények önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek évi bevételeit, kiadásait, létszámkeretét címre és alcímre lebontva a 6/b. sz. melléklet szerint.

4 4 (12) Az intézmények önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt és felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait a 7. sz. melléklet szerint. (13) Az önkormányzat szociális juttatásokra fordítható előirányzatait, melyben a közfoglalkoztatottak évi éves létszám előirányzatát 300 főben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint. (14) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeit-kiadásait mérlegszerűen és költségvetését a 9. sz. melléklet szerint. (15) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeit-kiadásait mérlegszerűen és költségvetését a 10. sz. melléklet szerint. (16) Az önkormányzat évi államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásait a 11. sz. melléklet szerint. (17) A sportegyesületek (szakosztályok) támogatását a 11/a. sz. melléklet szerint. (18) A évi támogatásértékű működési kiadásokat a 12.sz. melléklet szerint. (19) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. sz. melléklet szerint. (20) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 14. sz. melléklet szerint. (21) Az UNIÓ-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14/a. sz. melléklet szerint. (22) A tartalékokat a 15.sz. melléklet szerint. (23) A rendezvényekre tervezett előirányzatokat a 15/a. sz. mellékletben. (24) Az önkormányzat hitelállományát a 16. sz. melléklet szerint. (25) Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott hitel- (kölcsön-) állományáról lejárat szerinti bontásban a 17. sz. melléklet szerint. (26) A többéves kihatással járó önkormányzati döntéseket a 18. sz. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (27) Kazincbarcika Város Önkormányzat által adott évi közvetett támogatásokat a 19. sz. melléklet szerint.

5 5 (28) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. sz. melléklet szerint. (29) A évi pénzellátási ütemtervet a 21. sz. melléklet szerint 5. A költségvetés módosítása (1) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. (3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás jogkörét saját hatáskörében tartja az (4) bekezdésben foglalt kivételekkel az alábbiak szerint: a) önkormányzat költségvetése főösszegének változásakor, b) pénzeszköz átvételekor (működési és fejlesztési célúnál egyaránt), c) új feladat engedélyezésekor, és ennek költségvetést érintő hatásának meghatározásakor, d) az általános tartalék felhasználásánál, e) hitelműveletekkel kapcsolatos feladatoknál, f) rendkívüli bevételi többlet esetén. (4) Két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a polgármester a) rendelkezik az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott céltartalék felett. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester negyedévente beszámol a Képviselőtestületnek. Cél elmaradása esetén az így felszabaduló kiadási előirányzat felhasználásáról a képviselő-testület dönt. b) gyakorolja az átmenetileg szabad pénzeszközök banki rendelkezési jogát a legkedvezőbb betételhelyezéssel. 6. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a

6 6 költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 7. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 9. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 21. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

7 7 (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 10. A tartalék felhasználása (1) Az év közben keletkező - bevételi többletből képzett - általános tartalék felhasználható: a.) bevételi kiesés fedezetére (tervezett, de nem teljesíthető bevétel), b.) nem tervezett, de halaszthatatlan feladat pénzügyi fedezetének biztosítására, c.) a Képviselő-testület által engedélyezett új feladat forrásának biztosítására. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 13. sz. mellékletében foglalt felújítási kiadások előirányzatain belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 15. sz. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékon lévő városi rendezvényekre elkülönített összegen belül az egyes rendezvények közötti átcsoportosításra. (5) A képviselő-testületet a felújítási kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról, valamint a céltartalékon lévő, városi rendezvényeken belüli átcsoportosításról,- felhasználásról is tájékoztatni kell és a szükséges költségvetési rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezni. (6) Az önkormányzat költségvetésének 4. (3) bekezdésében meghatározott 3.sz. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 11. (1) A költségvetési szervek létszámkeretét kizárólag a képviselő-testület módosíthatja. (2) Feladatelmaradás és csökkenés esetén a létszámot csökkenteni kell, mely esetben

8 8 az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és járulék előirányzat is zárolásra kerül. (3) Szakmai feladatok ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződés köthető: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértők, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására. (4) Az önkormányzat intézményeinél az illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára történik oly módon, hogy az legkésőbb minden hó 10-ig - amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön. (5) A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeiben rendkívüli élethelyzet családi, egészségügyi, szociális vagy más méltányolható ok - esetén a közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, akinek a jogviszonya legalább 1 éve fennáll. a) Az illetményelőleg felső határa a folyósításkor érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse, de legfeljebb a havi nettó illetményének kétszerese. b) Illetményelőleg évente egy alkalommal vehető igénybe, azzal a feltétellel, ha az előzőleg felvett illetményelőlegből visszafizetési kötelezettsége már nincs. c) A felvett illetményelőleget a felvételtől számított legfeljebb 6 havi egyenlő részletekben köteles visszafizetni. d) Nem állapítható meg illetményelőleg annak, akinél a levonás feltételei nem biztosítottak (pl.: fizetés nélküli szabadság, gyed, gyes). Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát. (6) A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződés, munkaügyi szabályzat módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy ehhez a évi személyi juttatás előirányzata fedezetet nyújtson, illetőleg úgy, hogy ez a további években önkormányzati többlettámogatással nem járhat. 12. (1) A 13. és 14. sz. mellékletekben szereplő felújítások, beruházások lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi, melyhez speciális esetben külső szakmai szervezet közreműködését is igénybe veheti. (2) A 13. és 14. sz. mellékletekben szereplő előirányzatok egyúttal az adott feladat megvalósításához pályázati önrészként szerepelhetnek. 13. (1) Az önkormányzati költségvetés 4. -ának (28) bekezdésének meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterve szerint el kell készíteni az 4. (29) bekezdése

9 9 szerinti pénzellátási ütemtervet, amelynek alapján kell biztosítani a finanszírozást. (2) Előre nem tervezhető, illetve nem tervezett esemény bekövetkezésével kialakult likvid hiány miatt a polgármester előzetes hozzájárulásával az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 14. Kazincbarcika város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési elszámolási számláját az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt. Kazincbarcikai Fiókja vezeti. 15. Kazincbarcika város Önkormányzata könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében módosított teljesítés szemléletű nyilvántartás vezetésével tesz eleget. 16. (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el. (2) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást. Az intézmények költségvetésébe betervezett előirányzatok szolgálhatnak pályázati önrészként is. (3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, a hatáskör gyakorlásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. (4) Nem szükséges az irányító szerv előzetes hozzájárulását kérni, ha a pályázati önrész a Ft -os értékhatárt nem éri el, és a pályázat a (2) bekezdésben foglaltaknak is eleget tesz. Az intézmény azonban ez esetben is köteles az irányító szerv vezetőjét (polgármester) a pályázat másolati példányával tájékoztatni. (5) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról költségvetési intézmény vezetője azonnal köteles tájékoztatni a polgármestert, a képviselő-testületet pedig a féléves és éves költségvetési beszámolójában.

10 (1) A Képviselő-testület a kazincbarcikai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (egyesületek, baráti körök), valamint az egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat. (2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha székhelye nem a városban van, de az önkormányzat érdekeit is szolgálja. (3) A támogatásban részesült szervezetek a kapott pénzeszközökről a költségvetési évet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni. 18. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1)A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal tekintetében a 316/2006. (XII.15.) sz. Ökt. határozat szerint Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési egysége ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor kell a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján a gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő költségvetési szerv/ekre is kiterjedjen. 19. Vegyes átmeneti rendelkezések (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési szervek a többletbevételek terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

11 11 (3) Kazincbarcika Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai a központi költségvetés által, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata (3.566 E Ft) által biztosított támogatások összegének erejéig teljesíthetők. (4) Kazincbarcika Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai a központi költségvetés által, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata (300 E Ft) által biztosított támogatások összegének erejéig teljesíthetők. (5) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások közül nem kell közzé tenni a 200 E Ft alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozó adatokat. (6) A nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb január 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, a következő évben támogatás nem állapítható meg. (7) A karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése, illetve a kifizetés előtti számla kollaudálása a polgármesteri hivatal műszaki ellenőrének bevonásával történhet. 20. (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést rendkívüli esetben engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a külön jogszabályokban foglalt jogosultságokra. (2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható. (4) A költségvetésben jóváhagyott működési kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített - kivéve a kötvény - számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel. (5) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolni a kamatbevételek növelése érdekében. (6) A képviselő-testület hozzájárul a polgármester és az alpolgármesterek hivatali

12 12 gépjárművek használatához feladataik ellátása érdekében. Amennyiben magán célra történik a gépjármű használata köteles annak költségét megtéríteni. A költségtérítés az útnyilvántartás szerint a magán célból megtett utak (km) alapján, az üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyagmennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg. Magán célra havonta 2000 km-ig használható a hivatali gépjármű. 21. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselőtestületnek. 22. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Kazincbarcika, február 18. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző Szitka Péter polgármester A kihirdetés napja: február 18. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző

13 Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről 1.sz. melléklet Cim- Alcim- Cím, illetve alcím neve szám szám 1. Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatási feladatok 2. Képviselők és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások 3. Okmányirodai feladatok 4. Területi általános igazgatási tevékenység (gyámhivatal) 5. Építményüzemeltetés 6. Védelmi feladatok 7. Egészségügyi alapellátás 8. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 9. Város- és községgazdálkodás 10. Városüzemeltetés 11. Közvilágítás 12. Lakásgazdálkodás 13. Intézményi étkeztetés 14. Városi kitüntetések 15. Külkapcsolatok 16. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 17. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 18. Közhasznú foglalkoztatás 19. Közfoglalkoztatás 20. Támogatások 21. Felújítások, felhalmozások 22. Tartalékok 23. Hitelek 24. Intézményfinanszírozás 2. Kazincbarcikai Összevont Óvoda 3. Gazdasági Ellátó Szervezet 1. Gazdasági Ellátó Szervezet 2. Ádám Jenő Általános Iskola 3. Pollack Mihály Általános Iskola 4. Ságvári Endre Gimnázium 4. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 5. Szociális Szolgáltató Központ 1. feladat 2. társadalom- és szociálpolitikai juttatás 6. Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 7. Sajó-Bódva Völgye és Környéki Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

14 Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről 1.sz. melléklet

15 Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetés mérlegéről 2.sz. melléklet B E V É T E L évi évi MEGNEVEZÉS évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebből: Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétel IX. Finanszírozási bevételek ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlitő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: K I A D Á S évi évi MEGNEVEZÉS évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: VII. Finanszírozási kiadások ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: Egyenleg:

16 Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2009., és év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól 2/a.sz. melléklet M Ű K Ö D É S I B E V É T E L K I A D Á S évi évi évi évi évi évi MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv előir. előir. el őir. előir. I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: szociális keret IV. Önkormányzatok költségvetési támo Munkaadókat terhelő járulékok gatása összesen Dologi kiadások ebből: Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben Támogatásértékű működési kiadás lévő önkormányzatok kiegészitő támoga- Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási és t őkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebből: hitelfelvétel ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kegyenlítő bevétel átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

17 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről (MŰKÖDÉS) 2/a.sz. melléklet Sor évi évi Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Egyenleg összesen ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

18 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről (MŰKÖDÉS) 2/a. sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege évi évi Sor- (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza) évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

19 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről (MŰKÖDÉS) 2/a.sz. melléklet Sor évi évi Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

20 Kazincbarcika Városi Önkormányzat és és év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól 2/b.sz. melléklet F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L K I A D Á S évi évi évi évi évi évi MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv előir. előir. el őir. előir. I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: szociális keret IV. Önkormányzatok költségvetési támo Munkaadókat terhelő járulékok gatása összesen Dologi kiadások ebből: Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben Támogatásértékű működési kiadás lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebből: hitelfelvétel ebb ől: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő bevétel átfutó-függ ő, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: