Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29."

Átírás

1 Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő központ és eszközökre vonatkozóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 9526/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Önkormányzati Társulás 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió x Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Postai cím: Kossuth tér 1. Város/Község: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 Ország: Magyarország 1

2 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kovács Katalin Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati Társulás Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia 2

3 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő központ és eszközökre vonatkozóan II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió x Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: NUTS-kód: HU232, HU233 3

4 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő központ és eszközökre vonatkozóan II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Az Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő központ és eszközök üzemeltetési feladatainak, valamint a 4

5 települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó feladatok ellátására irányul, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.), a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben (Áht.), valamint valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltak megfelelően. Üzemeltető feladata a Megrendelő tulajdonában lévő a közbeszerzési eljárás keretében kiadott feladatleírásban meghatározott létesítmények és eszközök üzemeltetése, valamint a Társulás településeinek közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteinek elvégzése, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is (a továbbiakban: hulladékkezelés). Az üzemeltetési feladatok az alábbi létesítményeket érintik: Hulladék válogatómű; Mechanikai előkezelő; Komposztáló; Lerakó; A kezelési technológiához szükséges egyéb létesítmények (szociális- és üzemviteli épület; gépszín, javítóműhely; gépjármű és konténermosó; parkoló; üzemanyagtároló- és kiszolgáló kútoszlop; abroncsmosó; hídmérleg és portaépület) Mennyiségi adatok: Az ajánlattételi dokumentáció részét képező Díjpolitika elnevezésű dokumentumban szereplő 1. ábra: Közszolgáltatási-üzemeltetési konstrukció szerint, így: házi komposztálás: 2,3 et vegyes gyűjtés: 47,5 et szelektív gyűjtés: 18,7 et mechanikai válogatás: 47 et komposztálás: 7 et lerakás: 35,7 et utóválogatás 11,7 et hasznosításra átadás: 11,4 et RDF energetikai hasznosítás: 13 et A KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című projekt keretében megépített hulladékkezelő létesítmények Kaposvár 0324/24, 0324/23 Hrsz-on találhatók. Üzemeltető: olyan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet, amely ellátja mindazon a hulladékgazdálkodási feladatokat, amelyek nem tartoznak a Közszolgáltató jogszabályban meghatározott feladatai közé. Ajánlatkérő jelen üzemeltetési szerződést annak aláírásának napjától számított (tervezetten október 01-jétől kezdődően) 30 év időtartamra kívánja megkötni. A hulladékgazdálkodási eszközök használatára, valamint az üzemeltetési díj megfizetésére vonatkozó megállapodást az üzemeltetési szerződéstervezet tartalmazza. Az Üzemeltető köteles a tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és az adatszolgáltatást Ajánlatkérő számára átadni. Üzemeltető a szerződés időtartama alatt köteles a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott, saját tulajdonú létesítmények (ingatlanok, gépek berendezések, járművek, valamint valamennyi a dokumentációban meghatározott eszköz, ingatlan) működtetéséhez a Ht.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani. 5

6 Üzemeltető kötelezettségei: gondoskodik a hulladékkezelési feladatok körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladékkezelési feladatok folyamatos és teljes körű ellátása, a hulladékkezelési feladatok teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása, a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése, a szolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételét; Megrendelő tájékoztatása a hulladékkezelés díj alkalmazásának tapasztalatairól évente legalább egyszer a hulladékkezelés díjára vonatkozó javaslat készítése évente egy alkalommal, a hulladékkezelési feladatok teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése, a szükséges üzemnaplók vezetése, a hatóságok tájékoztatása a vonatkozó jogszabályok alapján, a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. a nyilvántartási rendszer működtetni és a szerződés teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni; a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszert működtetni; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében: o a természetes személyazonosító adatokat, valamint o a lakcímet tarthatja nyilván. Üzemeltető köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti. Üzemeltető köteles az Ajánlatkérő részéről rendelkezésre bocsátott - hulladékgazdálkodási eszközök használata után bérleti díjat fizetni. Az induló és a szerződés teljes időtartamára vonatkozó bérleti díjat Ajánlatkérő és az Üzemeltető között létrejövő üzemeltetési szerződés 3. számú mellékletét képező díjpolitika rögzít, Ajánlatkérő által kalkulált és elfogadott módon. Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című projekt keretében megépített hulladékkezelő létesítmények és beszerzett eszközök üzemeltetése. Ajánlatkérő az üzemeltető részére a jelen közbeszerzési eljárás keretében kötelezővé teszi a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című projekt keretében beszerzett, a leltár szerint átadott eszközök üzemeltetéshez szükséges gépek, új gépjárművek jelen szerződés keretében való bérletét. Nyertes Ajánlattevő az üzemeltetést a KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd 6

7 hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című projekt keretében megépített létesítmények és beszerzett eszközökkel továbbá az ajánlattevő által biztosított eszközökkel köteles ellátni! Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek leltár szerint adja át az egyes létesítményeket és eszközöket üzemeltetésre. A leltár az ajánlattételi dokumentációban található szerződés 5. számú mellékletét képezi. A szerződéskötésig az IPPC engedély kiegészítésre kerül a többlet műszaki tartalomnak megfelelően, a kiegészített műszaki többlettartalom a dokumentáció III. kötetében került rögzítésre. A szerződéskötést követően az üzemeltető köteles a saját nevére módosíttatni az IPPC engedélyt. Amennyiben az üzemeltetés indulónapjáig az új közszolgáltató kiválasztásra nem kerül sor, az üzemeltető vállalja, hogy a jelenleg hatályos lerakási díjon közszolgáltatási díjon szerződik. Részletes leírást a dokumentáció részét képező feladatleírás tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 360 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Üzemeltető a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére nettó ,- Ft összegben. A teljesítési biztosíték az Üzemeltető nem szerződésszerű teljesítése esetén használható fel és a nem szerződésszerű teljesítésből származó, Megrendelőt érintő károk, költségek, kiadások vagy egyéb a nem szerződésszerű teljesítésből származó költségek fedezetére szolgál. A teljesítési biztosíték tekintetében a nem szerződésszerű teljesítés alatt Megrendelő azon 7

8 eseteket érti, amikor Üzemeltető valamilyen jogszabályt, előírást, vagy egyéb szabályt, megrendelői utasítását, vagy szerződéses feltételt sért meg. A Szerződésből származó, Megrendelőt megillető a szerződéstervezetben megjelölt követelés közvetlen kielégítése céljából Üzemeltető köteles a Szerződés hatálybalépésekor ,- Forint teljesítési biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti formában Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjában rendelkezésre bocsátja. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Nyertes Ajánlattevő a közszolgáltató által gyűjtött vegyes és szelektív hulladékot átveszi, annak ártalmatlanítását illetve hasznosítását (hulladékkezelés) elvégzi. A hulladékkezelési díj az Ajánlatkérő által a létesítmények és egyéb hulladékgazdálkodási eszközök üzemeltetésére (jelen közbeszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevővel) kötött szerződésben kerül meghatározásra, melyet Ajánlatkérő a közszolgáltató kiválasztásakor a közszolgáltató számára meghatároz. A közszolgáltató a díjat havonta köteles megtéríteni. Nyertes ajánlattevő a hulladékkezelő központba beszállított vegyes és a szelektív hulladék kezelésének átlagos nettó díjára (nettó Ft/ tonna) köteles ajánlatát benyújtani, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja alapján értékel. Ajánlattevő által a hulladékkezelő központba beszállított vegyes és a szelektív hulladék kezelésének átlagos nettó díjára tett megajánlást a szerződés időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal Ajánlatkérő jóváhagyásával (Társulás határozata alapján) van lehetőség módosítani a nyertes ajánlattevő által minden évben szeptember 30. napjáig elkészített és Ajánlatkérő felé benyújtott indoklással alátámasztott költségkalkuláció alapján. Nyertes Ajánlattevő hasznosításra átadja (értékesíti) befogadóknak (hasznosító) a hulladék előkezeléséből, elkülönített gyűjtéséből képződött termékeket. Nyertes Ajánlattevő a termékek értékesítésekor pénzbeli ellentételezésben részesülhet, ezt a közszolgáltató felé megállapított kezelési díjban figyelembe kell venni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy üzemeltető az általa szedett hulladékkezelési díjban jogosult nyereséget érvényesíteni. Vonatkozó jogszabályok: a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, a Társulás tagjainak önkormányzati rendeletei. Az Üzemeltető a bérleti díjat az üzemeltetési szerződésben meghatározott gyakorisággal, havonta,, számla ellenében, átutalással köteles a Társulásnak megfizetni. Az Üzemeltető késedelmes teljesítés esetén a Ptk. alapján megállapított késedelmi kamatot is köteles Ajánlatkérőnek megfizetni. Az üzemeltető szempontjából kiadási tételként szerepelnek a kezelési költségek (saját 8

9 teljesítésben vagy igénybe vett szolgáltatásként, amennyiben alvállalkozókkal végezteti ezt a tevékenységet), az érvényesíthető nyereség, és az Ajánlatkérőnek fizetett díj (tehát az az összeg, amely a későbbi évek során felmerülő pótlási költségekhez, az Ajánlatkérő működési költségéhez, a felvett hitelek visszafizetéséhez, utógondozási és a monitorozási költségekhez, valamint az önkormányzatnak fizetendő költségekhez szükséges forrásokat biztosítja). Az üzemeltető bejövő pénzárama a kezelésért kapott díjból és az értékesítési bevételekből és OKTF NHI-támogatásból áll. A részletes leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nincs rá lehetőség, továbbá Ajánlatkérő nem tesz lehetővé projekttársaság illetve jogi személy létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: - Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/2F/ projekt keretében vállalta, hogy a beruházás megvalósulását követően a roma munkavállalók számát a jelenlegi 0-ról 3 főre emeli. Ajánlatkérő ezen esélyegyenlőségi vállalását a megépült komplex hulladékkezelő alkalmazottjaira tette meg. Nyertes Ajánlattevő köteles a hulladékkezelő létesítményben 3 fő roma foglalkoztatását vállalni az ajánlatkérő által benyújtott pályázatban foglaltakkal összhangban. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a KEOP-1.1.1/2F/ projekt keretében vállalt ajánlatkérői kötelezettség teljesítésére vállalja, a hulladékkezelő létesítményben 3 fő roma foglalkoztatását. - Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételéül írja elő, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen az üzemeltetésre átadott eszközökre, létesítményekre és tevékenységre vonatkozó, teljeskörű vagyonbiztosítással. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezni fog az üzemeltetésre átadott eszközökre, létesítményekre és tevékenységre vonatkozó, teljeskörű vagyonbiztosítással. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő sem), olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10. és 12. rendelkezései szerint. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag) csatolja nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés és a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) 9

10 pont ib) alpontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. ). Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. alapján csatolja: 1. a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) nem tartozik/tartoznak a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá; 2. a Kbt. 57. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok vonatkozásában a Kr ának megfelelően Ajánlattevő választása szerint: a) saját nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet(ek) nem tartozik/tartoznak a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó, nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában a jelen felhívás feladását követően keletkezett nyilatkozatok csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmassági igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 75. (1) bekezdés b) pont). A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Ajánlattevő a Közbeszerzési Hatóság által május 16-án, a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú, továbbá a jén, a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatóiban meghatározottak szerint járjon el, figyelemmel az útmutatók közzétételét követő jogszabályváltozásokra is. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), csatolja be P.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számlaszám megadása, 10

11 - mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, - volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban. konkrét dátum megjelölésével). ( sorba állítás kitétel alatt Ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti) P.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont alapján jelen felhívás feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban, amennyiben a Kbt. 36. (6) bekezdés szerinti nyilvántartásban az utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában a fenti dokumentumok nem hozzáférhetőek. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha Ajánlattevő jelen felhívás III.2.2. P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás, vagy hulladék hasznosításból) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás, vagy hulladék hasznosításból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. P.3. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes -ÁFA nélkül számítottárbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás, vagy hulladék hasznosításból) évenkénti bontásban, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő a felhívás III.2.2. pont P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P.4. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja szerint érvényes (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy ártalmatlanítás, vagy hasznosításból) szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő. 11

12 P.2.1. a jelen felhívás feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív. P.2.2. a jelen felhívás feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózás előtti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív. Az Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás, vagy hulladék hasznosításból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a Ft-ot. P.3.1. teljes -ÁFA nélkül számított- árbevétele a felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen nem éri el minimum a nettó ,- forintot és P.3.2. a felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás, vagy hulladék hasznosításból) ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a minimum nettó ,- forintot P.4. nem rendelkezik legalább ,-Ft/év, ezen belül ,- Ft/káresemény értékű, közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás, vagy hulladék hasznosítás) tevékenység végzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A P.3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is 12

13 megfelelhetnek, P.1-P.2. és P.4. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös Ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak - kiemelten a közbeszerzés tárgyával összhangban lévő (hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök üzemeltetése, vagy hulladék ártalmatlanítás vagy hulladék hasznosításból) szolgáltatásainak- ismertetését, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti igazolással/nyilatkozattal, illetve csatoljon egy ajánlattevői referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A teljesített szolgáltatásait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetnie Ajánlattevőnek. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább: # a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év-hónap-nap részletességgel meghatározva), # a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét, # a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, # a szolgáltatás tárgyát, olyan részletezettséggel, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, mennyiségi adatok megadásával (t/év), # az ellenszolgáltatás összegét nettó forintban megadva, # továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely Közös Ajánlattevői teljesítésre vonatkozik, a Kbt (7) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltak szerint, ha a nyertes Közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást, vagy referencianyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a Közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. M.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakemberek végzettségét, 13

14 képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén a szakember saját kezű aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. A bemutatásnál elegendő kitérni a minimumkövetelmények részben meghatározott számú szakértőre. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban előírt végzettséggel/képzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel kíván Ajánlattevő a felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény rendelkezéseire is. M.3. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását, azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával, illetőleg azon gépek tekintetében melyek forgalmi engedéllyel rendelkeznek az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatát az ajánlatban csatolni szükséges,. Sajáttulajdonú eszköz, felszereltség (gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó, cégszerű aláírással ellátott ajánlattevői nyilatkozat, bérelteszköz(ök) esetén az előzőeken felül mindkét fél által aláírt (elő)szerződés csatolása is szükséges. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre. M.4. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. M.5. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés i) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármely tag), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább az alábbi referenciákkal: M.1.1. legalább 24 hónapon át folyamatosan teljesített, legalább t/év települési szilárd hulladék ártalmatlanítására vonatkozó referenciával. M.1.2. legalább 1 darab települési szilárd hulladék lerakó 24 hónapon át történő fenntartására és folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával 14

15 Egy referenciával több alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolható! M.2. legalább az alábbi szakemberekkel: M.2.1. legalább 1 fő hulladékgazdálkodási vezető szakemberrel, aki hulladékgazdálkodási szakirányú környezetmérnöki végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) valamint hulladékgazdálkodás terén legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik. M.2.2. legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki a hulladékgazdálkodás terén legalább 3 év szakmai tapasztalattal és legalább 6 hónap mechanikai hulladékválogató üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. M.2.3. összesen legalább 4 fő gépi berendezések kezelésére vonatkozó jogosítvánnyal (vagy egyenértékű jogosítvánnyal) rendelkező szakemberekkel, melyek közül legalább 2 fő nehézgépkezelő szakember (OKJ ) vagy azzal egyenértékű végzettségű és legalább 1 fő építőipari kisgépkezelői jogosítvánnyal (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember. M.3.1. legalább 1 db legalább 200 kw kapacitású, billenőplatós járművel M

16 legalább 1 db legalább 180 kw kapacitású kompaktorral M.3.3. M.3.4. legalább 1 db, legalább 70kW kapacitású speciális dózerrel, M.3.5. legalább 1 db, legalább 140kW kapacitású homlokrakodóval. M.4. hulladék kezelésére, vonatkozó, érvényes ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal továbbá OHSAS18001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M.5. ISO környezetvédelmi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival. Az alkalmassági minimumkövetelménynek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M.4. és M5. pontokban előírt minimumkövetelmények tekintetében közös ajánlattétel esetén elegendő valamely tag részéről az előírt érvényes ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal illetőleg OHSAS18001 nemzetközi szabványnak és ISO környezetvédelmi szabványnak vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) - (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolása az ajánlatban. Ajánlattevők az alkalmasság igazolása során legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra is. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 16

17 x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) 17

18 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, a dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A Dokumentáció fent meghatározott nettó ellenértékét az Ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Consulting Kft. OTP Bank Nyrt. által vezetett számú számlájára kell átutalnia, vagy ugyanazon számlára befizetnie a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 18

19 A bontási eljárás a Kbt. 62. (1), (3)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint kerül lefolytatásra, jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott szerinti személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A KEOP-1.1.1/2F/ Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program kapcsán megvalósuló hulladékkezelő központ és eszközök üzemeltetése. V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ár (számokkal): nettó ,- Pénznem: HUF A dokumentáció átvétele: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, a dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni az eljárást lezáró írásbeli összegezés megküldését követő 10 munkanapon belül. Az ajánlattétel feltétele az ajánlattételi dokumentáció átvétele (Ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről), a Kbt. 46. (9) bekezdésében foglaltakkal összhangban. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása, vagy postai megküldése, vagy elektronikus ( vagy telefaxon) úton történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben elektronikus ( vagy telefax) úton kívánja Ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti dokumentáció igénylést tartalmazó okmányt az Ajánlatkérő nevében eljáró postacímére meg kell küldeni. Az igénylésnek tartalmaznia kell: 1) az igénylő cég megnevezését, 2) székhelyét (számla kiállítási címet), 3) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, címét és 4) postai megkérés esetén postacímét, ahová az Ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 19

20 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: A felhívás III.2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelmények P.1-P.4 pontjában és a felhívás III.2.3. műszaki illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények M.1-M.5. pontjában rögzített feltételek. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján a hulladékkezelő központba beszállított vegyes és a szelektív hulladék kezelésének átlagos nettó díja (nettó Ft/ tonna) tekintetében tett megajánlások szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat. Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza a díjtáblát, mely alapján Ajánlattevő ajánlati árát kalkulálni tudja. Ajánlatkérő felhívja valamennyi érdeklődő Gazdasági Szereplő figyelmét, hogy a hulladék kezelésének díját a Ht. 17. (5) bekezdésében rögzítettek alapján kell érteni. 2) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdéseiben meghatározottakra. A Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban szükséges csatolni, figyelemmel a Kbt. 36. (3) bekezdésére. 3) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 40. (1) bekezdésére (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező). 4) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, legalább az ajánlati dokumentáció szerinti tartalommal. 5) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén Ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba csatolt nyilatkozatot aláíró személyek aláírásának azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 6) Amennyiben Ajánlattevő, vagy Közös Ajánlattevő ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 7. -ban foglaltak szerint. Amennyiben az Ajánlattevő vagy Közös Ajánlattevő ügyében nincs folyamatban el nem bírált módosítás, úgy Ajánlattevő vagy Közös 20

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Akkreditált pedagógus-továbbképzési szolgáltatás beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium részére - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás

Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról

Tájékoztató a Falubusz beszerzése tárgyú szerződés módosításáról Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés).

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ; Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok

Részletesebben

Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére közfoglalkoztatási programhoz kullancs elleni védőoltás (FSME-IMMUN felnőtteknek szuszpenziós injekció) 320 db beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

Részletesebben

Földgáz beszerzése/

Földgáz beszerzése/ Földgáz beszerzése/2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció)

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről.

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

2 db új gépjármű beszerzése

2 db új gépjármű beszerzése 2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

SZEI mammográfia eredmény

SZEI mammográfia eredmény SZEI mammográfia eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele TEE- SZE Diákmunka igénybevétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012.

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére

Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott

Részletesebben

EESZI Győr foglalkozás egészségügyi ellátás igénybebvétele

EESZI Győr foglalkozás egészségügyi ellátás igénybebvétele EESZI Győr foglalkozás egészségügyi ellátás igénybebvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben