2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.) rendelet módosításáról...2. oldal

2 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 209/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dalkia Zrt.-nek a távhőellátás maximált árának és az alkalmazott hődíjnak a módosítására érkezett javaslatáról további egyeztetések lefolytatását követően dönt. 210/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete továbbra is támogatni kívánja az önhibájukon kívül károsultakká váló, Árpád utca szám alatti lakosokat. A Képviselőtestület a évi költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsön jogcímen ,- Ft anyagi támogatást nyújt a Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezetnek a megsüllyedt épület 4. számú lépcsőházának alapmegerősítéséhez. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: december 31. Felelős Polgármester 211/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítványt Fttal, a Francia Kulcs Alapítványt Fttal, a Dombóvári Atlétikáért Alapítványt Ft-tal támogatja. A támogatás felhasználható az alapítványok működési kiadásaira. A Képviselő-testület a támogatásokkal történő elszámolás végső határidejeként április 30-át határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, a támogatások folyósítására. Határidő: szeptember 30. a támogatási szerződések megkötésére Felelős: Polgármester 212/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2006. (V. 29.) határozatát a következő mondattal egészíti ki: A hitelfedezet a mindenkori OEP finanszírozás Határidő: szeptember 30. a határozat továbbítására Felelős: Polgármester A Képviselőtestület a következő határozatát zárt ülésen hozta: 213/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által július 21-én megindított, Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház B hotelszárny rekonstrukciójához kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, üzembe helyezése és kezelésének betanítása tárgyban, a Kbt. IV. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 75/2006.

3 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám (IV.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjában rögzített személyi összetételű bírálóbizottság javaslatával egybehangzóan az -t hirdeti ki. ArtMed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7/C.) 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, hogy második legkedvezőbb érvényes ajánlat nincsen. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nettó egyszáztizennégymillióötszázhetvenkilencezer-nyolcszázharminckettő forint értékű szállítási és üzembehelyezési szerződés megkötésére az ArtMed Kft-vel. 3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályával, valamint a finanszírozást bonyolító Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi Igazgatóságával történő tárgyalásra, a támogatási szerződés módosítására a pályázat benyújtása óta eltelt szerkezeti változások miatt bekövetkezett műszaki tartalom változás miatt. Amennyiben a módosításhoz a felettes szervezetek nem járulnak hozzá, a polgármester az évi LXV. törvény 35. (3) bekezdés szerint jogosult eljárni, és kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. Határidő: - az eljárás eredményének kihirdetésére: szeptember a szerződés aláírására: október 9. Felelős: Szabó Loránd polgármester RENDELET A Képviselő-testület szeptember 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott rendelete: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2006. (X.2.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II.20.) rendelet módosításáról A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban

4 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám - a felújítások összegét ezer Ft-ban - az intézményi felhalmozások összegét ezer Ft-ban a működési célú bevételt ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 999,0 főben záró létszámaként 989,5 főben állapítja meg, a hitelfelvétel összegét ezer Ft-ban - ebből felhalmozási célú hitelfelvételt ezer Ft-ban a hitel törlesztés összegét ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dombóvár, szeptember Szabó Loránd polgármester Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

5 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Önkormányzat költségvetésének évi bevételei 1. sz. melléklet eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár Szakcs Gyulaj IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VII. Pénzmaradvány cím összesen: Belvárosi Általános Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 70 VII. Pénzmaradvány cím összesen: József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A ÁMK Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Nak Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 József A ÁMK Dalmand Nak Attala 9 összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen:

6 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 104 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 242 VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénzeszközök 165 VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Óvodák Városi Könyvtár Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel összesen: VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Átvett pénzeszköz 1.1 Alulfinanszírozás VII. Pénzmaradvány cím összesen:

7 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 109 Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi Központ Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi központtól HEFOP Kulcs a munkához Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás VII. Pénzmaradvány cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók

8 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Személyi jövedelemadó Tűzoltóság működésének támogatása Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás Központosított előirányzatok 2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása Városrehabilitációs felújítás, önerő DDRFT TEUT támogatás Dózsa, Báthori, Katona J. útfelújítás Erzsébet u. felújítás Kórház, Béke, Fő u. felújítás Dombó Pál u. felújítás Kórház u. felújítás Teleki u. felújítás Lakossági közműfejlesztési támogatás Ivóvízminőségjavító program EU Önerő Alap Helyi közforg. közl. támogatása Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Nemzetiségi tankönyvbeszerzés 271 összesen: Normatív kötött támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés

9 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám összesen: Fejlesztési célú támogatások 4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám Belvárosi szennyvízcsatorna Kórház u járda Földvár Újdombóvári Közösségi Ház Móra Ferenc Iskola sportpálya Gunarasi ifjúsági tábor Egészségügyi gépműszer összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Polgármesteri Hivatal informatika Polgármesteri Hivatal modernizáció Rákóczi u. gyalogátkelőhely Szivárvány Óvoda tetőfelújítás Vis maior támogatás összesen: Címzett támogatás Kórház "B" szárny rekonstrukciója összesen: Céltámogatás Kertvárosi szennyvíz csatorna építés Egészségügyi gép-műszer Egészségügyi gép-műszer összesen: ÖNHIKI II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Önkormányzatoktól társulásokra József A ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Naki Önkormányzat

10 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj Mezőőri támogatás OEP-től védőnőkre Iskolatej támogatás Lakóotthon üzemeltetés Perekaci árok hulladékmentesítése Fafajok telepítése Elhagyott hulladék begyűjtése Többcélú Társulástól Gunarasi nyári fesztivál Választásokra TM.-i Önkormányzattól Kieg. gyermekvédelmi támogatás Földgázáremelés ellentételezése évi állami támogatás Szoc. nyári gyermekétkeztetési tám Munkaügyi Központ Érettségi vizsgák Intézményi túlfinanszírozás visszatérités Kult. dolgozók továbbképzése Baranya Megyei Önkormányzat Mozgáskorlátozottak közl. támogatása összesen: Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Kamattámogatás TRFC támogatások Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató Gunarasi utak felújítása Belvárosi nyílászáró Internetes info Kertvárosi szennyvízhálózat építés ROP támogatások Városrehabilitációs akció József Attila infrastrukt. fejl KIOP Ivóvizminőségjavító program Kertvárosi szennyvíz KÖVICE Panelprogram Központi ügyelet felújítása Községi önk.tól eü gép műszer beszerzés

11 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Otthon teremtési támogatás TISZK-ra HEFOP-tól összesen: Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros Lakosságtól önkéntes utakra Parkoló megváltás Vízműtől tanuszodára Lakosságtól panelprogramra LIDL-től közmű összesen: IV. cím összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kórház Jóléti Alpítv. Családs. Szolg Kapos ITK Hamulyák Alapítvány összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése V. cím összesen: VI. Hitelek 1. Működési hitel Beruházási hitel Új beruházási hitel Panel Plusz hitel VI. cím összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Mindösszesen:

12 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 2. sz. melléklet Önkormányzat költségvetésének évi kiadásai eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Belvárosi Ált. Iskola I. Személyi juttatások előír II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatásai cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadás 83 VII. Véglegesen átadott cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak jutatásai V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés VI Felújítás cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir

13 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés Gázzsámoly cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés VI. Felújítások 1. PH konyha cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások VII. Működésre átadott pénzeszköz V. Felhalmozási kiadás VI. Felújítás cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás

14 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 110. cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás III. Dologi kiadások cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal Népszavazás Város és község gazdálkodás Választási kiadás I. cím összesen: II. III. Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal Népszavazás Város és község gazdálkodás Segélyeket terhelő járulékok Választási kiadás 864 II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri keret, testvérvárosok Televíziós műsorkészítés Intézményi vagyonbiztosítás Foglalkoztatáseü. szolg Intézményi gáz Városi kulturális ünnepségek Gyermek és ifjúsági önkormányzat Város és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Köztisztaság, parkfenntartás Hulladékgyűjtés kezelés Utak szennyeződés mentesítése Parkfenntartás Temetőfenntartás Közvilágítás Egészséges városok programok Katasztrófa védelem Környezet és természetvéd. feladatok

15 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Bölcsőde Rehabilitációs foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Lakóotthon üzemeltetés Uszodabérlet Kamatfizetés 21.1 Beruházási hitel után Működési hitel után Közvilágítás korszerűsítése Interpellációs keret Iskola adminisztrációs szoftver Int évi alulfinanszírozás Normatíva visszafizetés Választási kiadás Városrehabilitációs program Áfa befizetés III. cím összesen: V. Felhalmozási kiadás 1. Kórház rekonstrukció Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Gyámhivatal kialakítás Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv Földvár rekonstrukció Kertvárosi szennyvízcsatorna építés Gyár utcai kisállomás vásárlás Gunaras alaptőke emelés Szavazórendszer Kórházi altatógép Internetes infoszolg. rendszer JAM csarnok fűtés JA ÁMK akadálymentesítés PM légfüggöny Szállásréti tó parkoló Aranysziget Idősek Otthona bejárat Parkoló Belvárosi, Gimnázium Parkoló Újdombóvári temető Parkoló Vörösmarty utca Újdombóvári ravatalozó előtti tér burkolás Önkéntes útépítés Sebességkijelző Ingatlanvásárlás Kakasdomb

16 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 24. Közvilágítás bővítés Földterület vásárlás Ivóvízminőség javító program Egészségügyi gép-műszer beszerzés Tanműhely bővítés /TISZK/ Pavilon vásárlás Lelátó vásárlás BIOKOM KFT részesedés vásárlás Nordic walking útvonal jelző táblák Szennyvízvezeték /Bartók, Bajza u környéke/ V. cím összesen: VI. Felújítások 1. Balatonfenyvesi tábor felújítása Erzsébet Óvoda felújítás Városrehabilitáció József Attila ÁMK felújítás Hableány utca járda Útfelújítások 6.1. Dózsa, Báthori, Katona J. u. felújítás Erzsébet u. felújítás Kórház u., Béke u., Fő u. felújítás Erzsébet u. felújítás II Kórház u. felújítás Teleki u. felújítás évi TEUT útfelújítások Panelprogram Népköztársaság u Panelprogram Népköztársaság u Panelprogram Népköztársaság u Panelprogram Teleki u Központi ügyelet felújítás Játszótér felújítások Rákóczi u. gyalogátkelőhely Belvárosi Isk. tetőszigetelés os tér felújítása Szabadság u. járda felújítása Újdombóvári járdák felújítása Belvárosi Isk. nyílászáró csere Újdombóvári Közösségi Ház Szent István tér csapadékvíz elvezetés Buszmegállók felújítása Gimnáziumban vizesblokk felújítás VI. cím összesen:

17 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására Többcélú társulás működésére TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: Államháztartáson kívül 2.1 Művelődési Ház Kht "Hospital" Alapítvány Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek Viziközmű Társulat támogatás Fiatal Értelmiségért Alapítvány Szoc. Lakásalap Alapítvány Védett épületek Pályafenntartás DFC Református Egyház Óvoda fenntartás Kapos Innovációs Kht Várossz. és Városv. Egy. Múzeális gy Táboroztatás támogatására Iskola egészségügyi feladat Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Sipos Gyula ösztöndíj rendszer Arany János tehetséggondozó program Kapos gyermektánccsoport Pusztai vízellátási társulásra Jóléti Kht. közhasznú foglalkoztatás Lakásgazd. Kht közhasznú foglalkoztat Gemenc Volán támogatás Jóléti Alapítvány tábor Iparűzési adóból felajánlott Jóléti Alapítványnak foglalkoztatáshoz Dombóvári Lovas Egyesületnek 500 Összesen: Önk. által folyósított ellátások 3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Beiskolázási segély

18 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 3.9 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás Temetési segély Köztemetés Gazdálkodást segítő támogatás Közgyógyellátás Iskolatej akció Adósságkezelés Lakbértámogatás Helyijáratú közlekedésre támogatás Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Összesen: VII. cím összesen: VIII. IX. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész Államháztartáson kívül 2.1 Lakásgazdálkodási Kht épületfelújítás Lakásgazd. Kht szoc. bérlakás felújítás Lakossági közműfejlesztés Otthonteremtési támogatás 887 VIII. cím összesen: Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön Felhalmozási célra 2.1 Fiatalok lakáshoz jutása Köztisztviselők lakásép. kölcsön Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön Kórház IX. cím összesen: X. Céltartalék 1. Iparűzési adó 5%-a Intézményi karbantartásokra Pályázati saját forrás Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere Illyés Gyula Gimnázium női vizesblokk Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem Művelődési Ház mozi-klubterem Szent István tér csapadékvíz elvezetés Szivárvány Óvoda vízvisszaforgató Járdaépítés

19 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Bartók Béla utca szennyvízcsatorna Szent Gellért, Zalka utcai szennyvízcsatorna Arany János téri orvosi rendelő Buszmegálló felújítások 1+1 Ft-os útfelújítás Hulladékszállító jármű beszerzés Jam fűtési rendszer kiépítés 4. Helyi közlekedés támogatása Panel program os emlékmű Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás Kapos ITK pályázati önerő Államháztartási tartalék Közalkalmazotti juttatásokra Normatív támogatás visszafizetés Térségi integrált szakképző központ PHARE pályázat elszámolása Általános iskolások uzsonna X. cím összesen: XI. Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek Közvilágítás korszerűsítése Támogatás megelőlegezés Folyószámla hitel Kistérségi szennyvízelhelyezési program XI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet kiemelt kiadás előirányzatai 2.a melléklet 107. cím részletezése eft Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Kapaszkodó Szivárvány Óvoda Városi Könyvtár Integrált Ö. Sz. Szervezet

20 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Összesen: cím részletezése Személyi juttatás József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Működésre átadott Felhal mozási kiadás 2.b melléklet e Ft Kiadás összesen József A. ÁMK Általános Isk. és Óvoda Dalmand Általános Isk. és Óvoda Nak Általános Isk. és Óvoda Attala Összesen: cím részletezése Egyesített Szociális Intézmény kiemelt kiadás előirányzatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felhalm. kiadás 2.c melléklet e Ft Kiadás összesen ESZI Dombóvár ESZI Szakcs ESZI Gyulaj Összesen: IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző Szerkesztésért felelős személy: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző Szerkeszti: Vincellérné dr.illés Krisztina Dombóvár, október 2.