2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.) rendelet módosításáról...2. oldal

2 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 209/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dalkia Zrt.-nek a távhőellátás maximált árának és az alkalmazott hődíjnak a módosítására érkezett javaslatáról további egyeztetések lefolytatását követően dönt. 210/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete továbbra is támogatni kívánja az önhibájukon kívül károsultakká váló, Árpád utca szám alatti lakosokat. A Képviselőtestület a évi költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsön jogcímen ,- Ft anyagi támogatást nyújt a Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezetnek a megsüllyedt épület 4. számú lépcsőházának alapmegerősítéséhez. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: december 31. Felelős Polgármester 211/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítványt Fttal, a Francia Kulcs Alapítványt Fttal, a Dombóvári Atlétikáért Alapítványt Ft-tal támogatja. A támogatás felhasználható az alapítványok működési kiadásaira. A Képviselő-testület a támogatásokkal történő elszámolás végső határidejeként április 30-át határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, a támogatások folyósítására. Határidő: szeptember 30. a támogatási szerződések megkötésére Felelős: Polgármester 212/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2006. (V. 29.) határozatát a következő mondattal egészíti ki: A hitelfedezet a mindenkori OEP finanszírozás Határidő: szeptember 30. a határozat továbbítására Felelős: Polgármester A Képviselőtestület a következő határozatát zárt ülésen hozta: 213/2006. (IX.26.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által július 21-én megindított, Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház B hotelszárny rekonstrukciójához kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, üzembe helyezése és kezelésének betanítása tárgyban, a Kbt. IV. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 75/2006.

3 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám (IV.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjában rögzített személyi összetételű bírálóbizottság javaslatával egybehangzóan az -t hirdeti ki. ArtMed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7/C.) 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, hogy második legkedvezőbb érvényes ajánlat nincsen. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nettó egyszáztizennégymillióötszázhetvenkilencezer-nyolcszázharminckettő forint értékű szállítási és üzembehelyezési szerződés megkötésére az ArtMed Kft-vel. 3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályával, valamint a finanszírozást bonyolító Magyar Államkincstár Tolna Megyei Területi Igazgatóságával történő tárgyalásra, a támogatási szerződés módosítására a pályázat benyújtása óta eltelt szerkezeti változások miatt bekövetkezett műszaki tartalom változás miatt. Amennyiben a módosításhoz a felettes szervezetek nem járulnak hozzá, a polgármester az évi LXV. törvény 35. (3) bekezdés szerint jogosult eljárni, és kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. Határidő: - az eljárás eredményének kihirdetésére: szeptember a szerződés aláírására: október 9. Felelős: Szabó Loránd polgármester RENDELET A Képviselő-testület szeptember 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott rendelete: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2006. (X.2.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II.20.) rendelet módosításáról A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban

4 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám - a felújítások összegét ezer Ft-ban - az intézményi felhalmozások összegét ezer Ft-ban a működési célú bevételt ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 999,0 főben záró létszámaként 989,5 főben állapítja meg, a hitelfelvétel összegét ezer Ft-ban - ebből felhalmozási célú hitelfelvételt ezer Ft-ban a hitel törlesztés összegét ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dombóvár, szeptember Szabó Loránd polgármester Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

5 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Önkormányzat költségvetésének évi bevételei 1. sz. melléklet eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár Szakcs Gyulaj IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VII. Pénzmaradvány cím összesen: Belvárosi Általános Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 70 VII. Pénzmaradvány cím összesen: József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A ÁMK Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Nak Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 József A ÁMK Dalmand Nak Attala 9 összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen:

6 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 104 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 242 VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénzeszközök 165 VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Óvodák Városi Könyvtár Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel összesen: VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Átvett pénzeszköz 1.1 Alulfinanszírozás VII. Pénzmaradvány cím összesen:

7 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 109 Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi Központ Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi központtól HEFOP Kulcs a munkához Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás VII. Pénzmaradvány cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók

8 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Személyi jövedelemadó Tűzoltóság működésének támogatása Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás Központosított előirányzatok 2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása Városrehabilitációs felújítás, önerő DDRFT TEUT támogatás Dózsa, Báthori, Katona J. útfelújítás Erzsébet u. felújítás Kórház, Béke, Fő u. felújítás Dombó Pál u. felújítás Kórház u. felújítás Teleki u. felújítás Lakossági közműfejlesztési támogatás Ivóvízminőségjavító program EU Önerő Alap Helyi közforg. közl. támogatása Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Nemzetiségi tankönyvbeszerzés 271 összesen: Normatív kötött támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés

9 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám összesen: Fejlesztési célú támogatások 4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám Belvárosi szennyvízcsatorna Kórház u járda Földvár Újdombóvári Közösségi Ház Móra Ferenc Iskola sportpálya Gunarasi ifjúsági tábor Egészségügyi gépműszer összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Polgármesteri Hivatal informatika Polgármesteri Hivatal modernizáció Rákóczi u. gyalogátkelőhely Szivárvány Óvoda tetőfelújítás Vis maior támogatás összesen: Címzett támogatás Kórház "B" szárny rekonstrukciója összesen: Céltámogatás Kertvárosi szennyvíz csatorna építés Egészségügyi gép-műszer Egészségügyi gép-műszer összesen: ÖNHIKI II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Önkormányzatoktól társulásokra József A ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Naki Önkormányzat

10 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj Mezőőri támogatás OEP-től védőnőkre Iskolatej támogatás Lakóotthon üzemeltetés Perekaci árok hulladékmentesítése Fafajok telepítése Elhagyott hulladék begyűjtése Többcélú Társulástól Gunarasi nyári fesztivál Választásokra TM.-i Önkormányzattól Kieg. gyermekvédelmi támogatás Földgázáremelés ellentételezése évi állami támogatás Szoc. nyári gyermekétkeztetési tám Munkaügyi Központ Érettségi vizsgák Intézményi túlfinanszírozás visszatérités Kult. dolgozók továbbképzése Baranya Megyei Önkormányzat Mozgáskorlátozottak közl. támogatása összesen: Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Kamattámogatás TRFC támogatások Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató Gunarasi utak felújítása Belvárosi nyílászáró Internetes info Kertvárosi szennyvízhálózat építés ROP támogatások Városrehabilitációs akció József Attila infrastrukt. fejl KIOP Ivóvizminőségjavító program Kertvárosi szennyvíz KÖVICE Panelprogram Központi ügyelet felújítása Községi önk.tól eü gép műszer beszerzés

11 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Otthon teremtési támogatás TISZK-ra HEFOP-tól összesen: Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros Lakosságtól önkéntes utakra Parkoló megváltás Vízműtől tanuszodára Lakosságtól panelprogramra LIDL-től közmű összesen: IV. cím összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kórház Jóléti Alpítv. Családs. Szolg Kapos ITK Hamulyák Alapítvány összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése V. cím összesen: VI. Hitelek 1. Működési hitel Beruházási hitel Új beruházási hitel Panel Plusz hitel VI. cím összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Mindösszesen:

12 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 2. sz. melléklet Önkormányzat költségvetésének évi kiadásai eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Belvárosi Ált. Iskola I. Személyi juttatások előír II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatásai cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadás 83 VII. Véglegesen átadott cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak jutatásai V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés VI Felújítás cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir

13 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés Gázzsámoly cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés VI. Felújítások 1. PH konyha cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások VII. Működésre átadott pénzeszköz V. Felhalmozási kiadás VI. Felújítás cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás

14 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 110. cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás III. Dologi kiadások cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal Népszavazás Város és község gazdálkodás Választási kiadás I. cím összesen: II. III. Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal Népszavazás Város és község gazdálkodás Segélyeket terhelő járulékok Választási kiadás 864 II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri keret, testvérvárosok Televíziós műsorkészítés Intézményi vagyonbiztosítás Foglalkoztatáseü. szolg Intézményi gáz Városi kulturális ünnepségek Gyermek és ifjúsági önkormányzat Város és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Köztisztaság, parkfenntartás Hulladékgyűjtés kezelés Utak szennyeződés mentesítése Parkfenntartás Temetőfenntartás Közvilágítás Egészséges városok programok Katasztrófa védelem Környezet és természetvéd. feladatok

15 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Bölcsőde Rehabilitációs foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Lakóotthon üzemeltetés Uszodabérlet Kamatfizetés 21.1 Beruházási hitel után Működési hitel után Közvilágítás korszerűsítése Interpellációs keret Iskola adminisztrációs szoftver Int évi alulfinanszírozás Normatíva visszafizetés Választási kiadás Városrehabilitációs program Áfa befizetés III. cím összesen: V. Felhalmozási kiadás 1. Kórház rekonstrukció Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Gyámhivatal kialakítás Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv Földvár rekonstrukció Kertvárosi szennyvízcsatorna építés Gyár utcai kisállomás vásárlás Gunaras alaptőke emelés Szavazórendszer Kórházi altatógép Internetes infoszolg. rendszer JAM csarnok fűtés JA ÁMK akadálymentesítés PM légfüggöny Szállásréti tó parkoló Aranysziget Idősek Otthona bejárat Parkoló Belvárosi, Gimnázium Parkoló Újdombóvári temető Parkoló Vörösmarty utca Újdombóvári ravatalozó előtti tér burkolás Önkéntes útépítés Sebességkijelző Ingatlanvásárlás Kakasdomb

16 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 24. Közvilágítás bővítés Földterület vásárlás Ivóvízminőség javító program Egészségügyi gép-műszer beszerzés Tanműhely bővítés /TISZK/ Pavilon vásárlás Lelátó vásárlás BIOKOM KFT részesedés vásárlás Nordic walking útvonal jelző táblák Szennyvízvezeték /Bartók, Bajza u környéke/ V. cím összesen: VI. Felújítások 1. Balatonfenyvesi tábor felújítása Erzsébet Óvoda felújítás Városrehabilitáció József Attila ÁMK felújítás Hableány utca járda Útfelújítások 6.1. Dózsa, Báthori, Katona J. u. felújítás Erzsébet u. felújítás Kórház u., Béke u., Fő u. felújítás Erzsébet u. felújítás II Kórház u. felújítás Teleki u. felújítás évi TEUT útfelújítások Panelprogram Népköztársaság u Panelprogram Népköztársaság u Panelprogram Népköztársaság u Panelprogram Teleki u Központi ügyelet felújítás Játszótér felújítások Rákóczi u. gyalogátkelőhely Belvárosi Isk. tetőszigetelés os tér felújítása Szabadság u. járda felújítása Újdombóvári járdák felújítása Belvárosi Isk. nyílászáró csere Újdombóvári Közösségi Ház Szent István tér csapadékvíz elvezetés Buszmegállók felújítása Gimnáziumban vizesblokk felújítás VI. cím összesen:

17 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására Többcélú társulás működésére TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: Államháztartáson kívül 2.1 Művelődési Ház Kht "Hospital" Alapítvány Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek Viziközmű Társulat támogatás Fiatal Értelmiségért Alapítvány Szoc. Lakásalap Alapítvány Védett épületek Pályafenntartás DFC Református Egyház Óvoda fenntartás Kapos Innovációs Kht Várossz. és Városv. Egy. Múzeális gy Táboroztatás támogatására Iskola egészségügyi feladat Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Sipos Gyula ösztöndíj rendszer Arany János tehetséggondozó program Kapos gyermektánccsoport Pusztai vízellátási társulásra Jóléti Kht. közhasznú foglalkoztatás Lakásgazd. Kht közhasznú foglalkoztat Gemenc Volán támogatás Jóléti Alapítvány tábor Iparűzési adóból felajánlott Jóléti Alapítványnak foglalkoztatáshoz Dombóvári Lovas Egyesületnek 500 Összesen: Önk. által folyósított ellátások 3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Beiskolázási segély

18 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám 3.9 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás Temetési segély Köztemetés Gazdálkodást segítő támogatás Közgyógyellátás Iskolatej akció Adósságkezelés Lakbértámogatás Helyijáratú közlekedésre támogatás Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Összesen: VII. cím összesen: VIII. IX. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész Államháztartáson kívül 2.1 Lakásgazdálkodási Kht épületfelújítás Lakásgazd. Kht szoc. bérlakás felújítás Lakossági közműfejlesztés Otthonteremtési támogatás 887 VIII. cím összesen: Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön Felhalmozási célra 2.1 Fiatalok lakáshoz jutása Köztisztviselők lakásép. kölcsön Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön Kórház IX. cím összesen: X. Céltartalék 1. Iparűzési adó 5%-a Intézményi karbantartásokra Pályázati saját forrás Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere Illyés Gyula Gimnázium női vizesblokk Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem Művelődési Ház mozi-klubterem Szent István tér csapadékvíz elvezetés Szivárvány Óvoda vízvisszaforgató Járdaépítés

19 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Bartók Béla utca szennyvízcsatorna Szent Gellért, Zalka utcai szennyvízcsatorna Arany János téri orvosi rendelő Buszmegálló felújítások 1+1 Ft-os útfelújítás Hulladékszállító jármű beszerzés Jam fűtési rendszer kiépítés 4. Helyi közlekedés támogatása Panel program os emlékmű Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás Kapos ITK pályázati önerő Államháztartási tartalék Közalkalmazotti juttatásokra Normatív támogatás visszafizetés Térségi integrált szakképző központ PHARE pályázat elszámolása Általános iskolások uzsonna X. cím összesen: XI. Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek Közvilágítás korszerűsítése Támogatás megelőlegezés Folyószámla hitel Kistérségi szennyvízelhelyezési program XI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet kiemelt kiadás előirányzatai 2.a melléklet 107. cím részletezése eft Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Kapaszkodó Szivárvány Óvoda Városi Könyvtár Integrált Ö. Sz. Szervezet

20 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 11. szám Összesen: cím részletezése Személyi juttatás József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Működésre átadott Felhal mozási kiadás 2.b melléklet e Ft Kiadás összesen József A. ÁMK Általános Isk. és Óvoda Dalmand Általános Isk. és Óvoda Nak Általános Isk. és Óvoda Attala Összesen: cím részletezése Egyesített Szociális Intézmény kiemelt kiadás előirányzatai Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felhalm. kiadás 2.c melléklet e Ft Kiadás összesen ESZI Dombóvár ESZI Szakcs ESZI Gyulaj Összesen: IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző Szerkesztésért felelős személy: Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző Szerkeszti: Vincellérné dr.illés Krisztina Dombóvár, október 2.

2005. április 27. I. évfolyam 5. szám TARTALOM

2005. április 27. I. évfolyam 5. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. április 27. I. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...2. oldal 27/2005.(IV.27.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 963.991 e Ft

(2) Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 963.991 e Ft Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2007. (XII.3.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 4/2007. (II.14.) Kt.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét:

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosításáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel

Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás 1.sz. melléklet Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 1 016 485 I. Működési kiadások 2 573 165 II. Támogatások,

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben