J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző. Meghívottak: nincs Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző 4./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ Szilárd hulladék közszolgáltatás megszervezéséről döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 8. / Folyó ügyek

2 Zárt ülésen: - hatósági ügyek 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szeptember 21-én az Otp-vel tárgyalt a fennálló hiteltartozásról. Sajnos vannak az LTP befizetéseknél elmaradások, de az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy fizetésre bírja az elmaradással bírókat. A jövő évben több szerződőnél is lejár az LTP, s ezek az összegek jóvá lesznek majd írva a hitelszámlán. Novemberben küld ki az OTP egy listát, amin a tartozók szerepelnek majd, őket mindenképpen fel kell szólítani, hogy fizessék be azt az összeget, amivel tartoznak. Elmondta még, hogy a településen a kutyaoltás lezajlott, azonban sok kutyatulajdonos nem jelent meg. Bízik benne, hogy ők magánúton oldják meg ezt a kérdést, nem szeretné, ha beoltatlanul maradnának a kutyák. Nem is érti, hogy miért nincs erről nyilvántartás az önkormányzatnál, véleménye szerint szükség lenne rá. A mammográfiai szűrés lezajlott, busszal szállították a hölgyeket Szombathelyre a vizsgálatra, s elég sokan kihasználták ezt az utazási lehetőséget. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lomtalanítás október 22-én esedékes, az erről szóló tájékoztatót minden lakoshoz el fognak juttatni. Kérte beszámolója tudomásul vételét. Hozzászólások: Fehér Viktória körjegyző elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint nem kötelessége a jegyzőnek, illetve az önkormányzatnak, hogy a településen lévő kutyákról nyilvántartást vezessen. Ez korábban így volt, azonban jelenleg csak az állatorvos vezeti a beoltott kutyákról a nyilvántartását, és azt küldi meg a hivatalok részére. Egyedül a törvényben meghatározott veszélyes ebekről kell nyilvántartást vezetni, pl.: harci kutyák, azonban tudomása szerint ilyen a településen nincs. Czöndör Zoltán képviselő javaslata a lomtalanításhoz, hogy Nagysimonyihoz hasonlóan ők is összegyűjthetnék a vashulladékot és akkor annak a Müllex általi elszállítása már nem kerülne költségbe, illetve ha leadnák vastelepen, abból lehetne az önkormányzatnak bevétele. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jónak tartotta az ötletet és elmondta, hogy erről is tájékoztatni fogják a lakosokat. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva javasolta beszámolója tudomásulvételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját.

3 2./ NAPIRENDI PONT A évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a évi belső ellenőrzési terv elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 53/2011. (X. 12.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a Melléklet szerint elfogadja. Határidő: október 30. Felelős: Fehér Viktória körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT A Jegyző beszámolója az adóztatásról. Előadó: Fehér Viktória körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 54/2011. (X. 12.) Képviselő-testületei határozata A képviselő-testület a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék. - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül. Határidő: október 30. Felelős: Fehér Viktória körjegyző

4 4./ NAPIRENDI PONT évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Fehér Viktória körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 55/2011. (X. 12.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet módosítását tartalmazó rendelet tervezetét elfogadja és 12/2011. (X. 13.) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: október 11. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 13. ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartás rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. -a alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A R. 5. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások a összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: 3 282

5 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: (2) Az önkormányzat általános tartaléka 761 e Ft, céltartaléka 1000 e Ft. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: ezer forint, - a felújítások a: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a: 400 ezer forint, hiteltörlesztés ezer forint. (2) A R. 2., 3., 4. és a 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és a 4. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tokorcs, október 12. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző Záradék: A hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, október 13. /:Fehér Viktória:/ körjegyző

6 1.számú melléklet a 12/2011. (X. 13.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi módosított mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/módosított előirány. BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,74% II. Támogatások ,23% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek ,00% V Véglegesen átvett pénzeszközök ,34% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,00% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Költségvetési bevételek összesen ,20% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen ,20% KIADÁSOK I. Működési kiadások ,29% II. Felhalmozási kiadások ,99% III. Nyújtott kölcsönök ,00% IV. Tartalékok ,99% Általános tartalék ,00% Céltartalék ,00% Költségvetési kiadások összesen ,91% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,37% Kiadások mindösszesen ,20%

7 2. számú melléklet a 12/2011. (X. 13.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/ módosított. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,74 1. Intézményi működési bevételek ,50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások ,23 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított ok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások 3,7 Egyéb központi támogatás ,00 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek ,00 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú ,34 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,00 értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,20

8 2. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/ módosított előírányzat (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,74 2. Munkaadót terhelő ,00 járulékok 3. Dologi jellegű kiadások ,25 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,00 Működési kiadások ,29 6. Beruházási kiadások ,43 7. Felújítási kiadások 0 0 0,00 8. Egyéb felhalmozási kiadások ,97 Felhalmozási kiadások összesen ,20 9. Általános tartalék , Céltartalék , Év végi tervezett pénzmaradvány 0,00% Kiadások mindösszesen ,20 Költségvetési létszámkeret ,00

9 3. számú melléklet a 12/2011. (X. 13.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2011 évi 2011.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások Központosított ok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0,00% 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás ,00 Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0,00 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,18

10 3. számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi évi módosított terv/ módosított előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,74 2. Munkaadót terhelő járulékok ,00 3. Dologi jellegű kiadások ,25 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,00 Működési kiadások ,29 6. Általános tartalék ,00 7. Céltartalék ,00 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,12

11 4. számú melléklet a 12/2011. (X. 13.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011 évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,34 9. Felhalmozási célú visszatérítések , Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,24 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,43 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,97 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,20

12 5./ NAPIRENDI PONT Szilárd hulladék közszolgáltatás megszervezéséről döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 56/2011. (X. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tokorcs község területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása, a közszolgáltató kiválasztása érdekében a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás mielőbbi intézkedését kezdeményezi. A szolgáltatás legkedvezőbb áron történő nyújtása érdekében pályázat kiírását tartja szükségesnek, s felhívja a Társulás figyelmét, hogy a közszolgáltató kiválasztása során erre figyelemmel járjon el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ NAPIRENDI PONT Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 57/2011. (X. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását a melléklet szerint elfogadja.

13 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: október / NAPIRENDI PONT a jegyzőkönyv mellé csatolva. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 58/2011. (X. 12.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az Ösztöndíjpályázat évi elbírálásának szabályait tartalmazó Szabályzatot a Melléklet szerint elfogadja. Határidő: október 14. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 8./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta, hogy sajnos a Faluház lambériájába méhek telepedtek, gyorsan fel kellene keresni egy méhészt, hogy kifüstölje őket, nem szabad tavaszra hagyni ezt a feladatot. A méhek valahogy bejutnak az épületbe is veszélyt jelentenek az ott dolgozókra. Elmondta továbbá, hogy a villámcsapás óta a faluház melletti fenyőfa teteje elkezdett sárgulni, meg kellene azt is nézetni egy hozzáértővel, mert hatalmasra nőtt és nehogy elkorhadjon és kidőljön ezzel is balesetet okozva. Elmondta továbbá, hogy a szeptemberi testületi ülésen napirendi pont volt Dr. Bárdi Edit gyermekorvos kérelme, amiben nem született meg a végleges döntés. A testület csak abban állapodott meg, hogy a szolgáltatást a jövőben is fenn kell tartani, de a hozzájárulás mértékében nem. Időközben készült egy kimutatás, melyben látszi,k, hogy a rendeléseken mennyi tokorcsi gyerek vett részt. Ez az utóbbi hónapokban a megjelentek 1/3-a, illetve 1/4-e. Mivel a gyermekorvos díja bruttó Ft, javasolnám hogy a hozzájárulást a rendelésen ténylegesen megjelent gyermekek arányában ossza meg a

14 védőnői szolgálatot fenntartó 3 település (Tokorcs, Nagysimonyi és Kemenesmihályfa). Így tényleg csak azután fizetnénk, amit igénybe vettünk. Kérte javaslata megtárgyalását. Nagy Mária Terézia képvielő véleménye az, hogy a szolgáltatást mindenképpen fenn kell tartani, amíg igény van rá, addig az önkormányzat fizethet 3 havonta egy kisebb összeget 4-5 ezer forintot. Ez nagy segítség a gyermekes családoknak. Több hozzászólás nem volt, ezért Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 59/2011. (X. 12.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2011. (IX. 07.) képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki. A Mozgó Szakorvosi Szolgálat Ft/alkalom összegű díjához az alábbiak szerint járul hozzá: Nagysimonyi, Tokorcs és Kemensmihályfa Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a Mozgó Szakorvosi Szolgálatot igénybe vevő települések önkormányzatai október 1-jétől a rendelésen megjelent gyermekek településenkénti arányában osztják meg egymás között a szakorvosi szolgálat díját. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagysimonyi Község Polgármesterét a szerződés módosítására és aláírására. Határidő: október 14. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Az ülés további részében hatósági ügyben kell dönteni, ezért zárt ülésen folytatják munkájukat. KMF /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

15 Melléklet 2. napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉT a belső ellenőrzést végző Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által történt egyeztetés alapján a következők szerint állapítja meg. 1. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 2. Az ellenőrzés tárgya: A közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárás szabályszerűsége. A közfoglalkoztatásba bevont személyek Körjegyzőségénél kezelt iratai, munkaügyi nyilvántartások vezetése, jogszerűsége, a normatív támogatás felhasználásának ellenőrzése. 3. Az ellenőrzés célja: A szabályszerűségen alapuló feladatellátás megalapozása. 4. Az ellenőrzési időszak: II-X. hó. 5. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés. 6. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 7. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 8. Az ellenőrzés kockázati tényezői: A közfoglalkoztatás Szt. és Mt. szerinti feltételeinek való megfelelőség, iratkezelés szabályszerűsége. A tervet a képviselő-testület az 53/2011. (X. 12.) számú határozatával jóváhagyta. Tokorcs, október 12. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

16 6. napirendi ponthoz MEGÁLLAPODÁS szociális és gyermekjóléti társulás létrehozásáról Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck községek és Celldömölk Város önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 9. - ában foglalt rendelkezések alapján szociális intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. 1./ A társulás neve, székhelye, időtartama: Neve: Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér A társulás székhely önkormányzata: Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér A megállapodás határozatlan időre szól. 2./ A társulás tagjainak neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. Boba Község Önkormányzata 9542 Boba, Berzsenyi D. 1. Borgáta Község Önkormányzata 9573 Borgáta, Kossuth u. 7. Csönge Község Önkormányzata 9513 Csönge Dózsa u. 23. Duka Község Önkormányzata 9556 Duka, Kossuth u Egyházashetye Község Önkormányzata 9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45. Jánosháza Község Önkormányzata 9545 Jánosháza, Batthyány u.2 Karakó Község Önkormányzata 9547 Karakó, Rákóczi u. 5. Keléd Község Önkormányzata 9549 Keléd, Hunyadi J. u. 27. Kemeneskápolna Község Önkormányzata 9553 Kemeneskápolna, Szabadság u. 24 Kemenesmagasi Község Önkormányzata 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35 Kemenesmihályfa Község Önkormányzata 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 48 Kemenespálfa Község Önkormányzata 9544 Kemenespálfa, Damjanich u.3

17 Kemenessömjén Község Önkormányzata 9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 27 Kemenesszentmárton Község Önkormányzata 9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40 Kenyeri Község Önkormányzata 9514 Kenyeri, Ady E. u. 72 Kissomlyó Község Önkormányzata 9555 Kissomlyó, Kossuth u. 100 Köcsk Község Önkormányzata 9533 Köcsk, Hunyadi u. 2 Mersevát Község Önkormányzata 9531 Mersvát, Bajcsy u. 2 Mesteri Község Önkormányzata 9551 Mesteri, Kossuth u. 49 Nagysimonyi Község Önkormányzata 9561 Nagysimonyi, Kossuth u. 12 Nemeskeresztúr Község Önkormányzata 9548 Nemenskeresztúr, Kossuth u.71 Nemeskocs Község Önkormányzata 9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68 Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40 Pápoc Község Önkormányzata 9515 Pápóc, Sárvár u. 1 Szergény Község Önkormányzata 9523 Szergény, Kolozsvári u. 73 Tokorcs Község Önkormányzata 9561 Tokorcs, Szabadság u. 13 Vönöck Község Önkormányzata 9516 Vönöck, Szily P. u / Közösen fenntartott intézmény neve: Népjóléti Szolgálat 9500 Celldömölk, Szalóky S. u A Népjóléti szolgálat által ellátott feladatok: 4.1. szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat, kiegészítő tevékenység szociális információs szolgáltatás házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés szociális konyha működtetése munkahelyi vendéglátás rendszeres szociális pénzbeli ellátások munkanélküli ellátás eseti szociális pénzbeli ellátások mosás gépkocsival való szállítás helyiségek bérbeadása gépkocsi bérbeadása szakmai képzés / továbbképzés családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás

18 nappali ellátást nyújtó klubok működtetése bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében átmeneti elhelyezés gondozóházban gyermekek átmeneti gondozása demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés idősek otthonaiban védőnői szolgálat iskola- egészségügyi szolgálat integrált támogató szolgálat szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátása fogyatékosok nappali ellátása 4.2 Az intézmény egyes feladatait a és 11. számú mellékletekben szereplő településeken látja el. A mellékletben nem szereplő feladatok ellátása Celldömölk város területén, Celldömölk város lakossága részére történik. 4.3 A társulás tagjai kinyilvánítják, hogy a mellékletben nem szereplő településeken, illetve az azokban nem szereplő településekről érkezők vonatkozásában a feladatellátás nem történik. 5./ A társulás jogállása A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 6./ A Társulás célja A társult települések az általuk közösen fenntartott intézményen keresztül költségorientáltan, eredményesen és hatékonyan gondoskodnak a szociális alapellátáshoz tartozó feladataikról. 7./ A Társulás vagyona 7.1. A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont Celldömölk Város Önkormányzata biztosítja. A vagyonra az intézménynek használati joga van A vagyont az intézmény köteles naprakészen nyilvántartani, az év fordulóján leltározni és a költségvetési beszámolóban megjeleníteni. 8./ A költségek viselésének aránya és teljesítésének módja: 8.1. A társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges költségek fedezete a következő forrásokból származik: -a mindenkori hatályos költségvetési törvényben biztosított normatív állami hozzá-

19 járulás és egyéb kiegészítő szociális hozzájárulások, -a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa által az intézményfenntartó társulás részére megállapított kiegészítő normatíva, -a társult önkormányzatok többlettámogatása, -az intézmény saját bevételei A társulásban működtetett intézmény költségvetése Celldömölk Város Önkormányzata éves költségvetésének részét képezi. A gazdasági-pénzügyi tevékenységet Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala koordinálásával a Városgondnokság végzi A társult képviselőtestületek a 4.2. pontban meghatározott feladatellátásra tekintettel - a Népjóléti Szolgálat költségvetési kiadási ai fedezetéhez az állami normatíva, az egyéb állami támogatás és az intézményi működési bevételek levonása után az igénybevevők létszámának (2., 3.,4. 7. és 10. számú mellékletben foglalt feladatok ellátása esetén), illetve lakosságszám (5.,6. számú mellékletekben foglalt ellátások esetén) arányában többlettámogatást biztosítanak. A és 11. mellékletben szereplő ellátások tekintetében a társult önkormányzatok többlettámogatást nem biztosítanak, a szükséges kiadásokhoz Celldömölk város Önkormányzata járul hozzá. A számítás alapja a tárgyévi költségvetésről szóló pénzügyi terv. Felújítás, karbantartás és tárgyi eszközök beszerzése nem képezi a hozzájárulás alapját A társult községi önkormányzatok kérelmére Celldömölk Város Önkormányzata a számított hozzájárulás összegétől lefelé eltérhet, (pl. aránytalanul magas emelkedés vagy rendkívüli kiadás miatti költségemelkedés) A hozzájárulás 8.3. pont szerinti összegét Celldömölk város az éves pénzügyi terv készítése időszakában közli a társulásban résztvevő önkormányzatokkal A hozzájárulás átutalására évente két alakalommal: tárgyév április 30-ig, illetve tárgyév október 1-ig kerül sor Amennyiben a társulás valamely tagja a hozzájárulás átutalását a megadott határidőig nem teljesítette 15 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani a teljesítésre, amennyiben az átutalásra ezt követően sem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti Az éves zárszámadás készítésekor a pont szerint közölt, és a társult települések által megfizetett összeg korrekciója történik. A zárszámadáskor ténylegesen kimutatásra kerülnek az egyes feladatok vonatkozásában a 8.3 pontban meghatározott módon számítandó önkormányzati többlettámogatások. Amennyiben a pont szerint közölt összeg meghaladja a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata a különbözetet a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül visszautalja a keletkezett különbözetet. Amennyiben a pont szerint közölt összeg nem fedezi a zárszámadáskor

20 ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata közli a különbözetet az érintett önkormányzatokkal, amelyek a közölt összeget a közlést követő 15 napon belül átutalják. Amennyiben az átutalásra nem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti. 8.4 A Népjóléti Szolgálat az integrált támogató szolgálatot, a szenvedélybetegek integrált közösségi ellátását, pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pályázati forrásból, a pályázati forrás mértékéi, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül valamennyi társulásban résztvevő település vonatkozásában ellátja. 8.5 A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy amennyiben a közös fenntartású intézménynél, a és 7. számú mellékletben meghatározott szakfeladatok tekintetében létszámfelesleg keletkezik, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor keletkező költségeket a társult önkormányzatok arányosan (8.3. pontnak megfelelően) viselik. Amennyiben a létszámleépítésre valamely tag kilépése miatt kerül sor a keletkező költségeket a társulásból kilépő önkormányzatnak kell viselnie. 9./ Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 9.1. Társulási Tanács által gyakorolt hatáskörök: A társult önkormányzatok valamennyi a Népjóléti Szolgálat fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja A Népjóléti Szolgálat vezetőjének kinevezését valamennyi önkormányzatnak rendeletben kell átruháznia a Társulásra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 9.3 A Népjóléti szolgálat tekintetében az alapítói jogokat Celldömölk Város Önkormányzata gyakorolja. 10./ A társulás szervezete, működésének szabályai: A társulás szervei: -a társulási tanács -a társulási tanács elnöke, elnökhelyettese A társulási tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely dönt e társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben. Biztosítja a társulás által fenntartott intézményrendeltetésszerű működését A társulási tanácsban a társult önkormányzatokat a polgármesterek képviselik. A polgármestert a képviselőtestület által írásban meghatalmazott helyettes képviselheti. A polgármester a tanácsban végzett munkájáról évente egy alkalommal munkatervben meghatározott időpontban beszámol a képviselőtestületnek.