Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve május /2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés"

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/213. (...) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 71/213. (V. 23.) ÖH. Orvosok támogatási kérelme 72/213. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés 73/213. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 58/213. (IV. 3.) határozatának kiegészítése 74/213. (V. 23.) ÖH. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 75/213. (V. 23.) ÖH. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása 76/213. (V. 23.) ÖH. A 213. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 77/213. (V. 23.) ÖH. Intézményi átszervezés véleményezése (kollégium megszüntetése) 78/213. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 212. évi tevékenységérıl 79/213. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 212. évi tevékenységérıl 8/213. (V. 23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 212. évi tevékenységérıl 81/213. (V. 23.) ÖH. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 82/213. (V. 23.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása 1

2 83/213. (V. 23.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége szakmai programjának jóváhagyása 84/213. (V. 23.) ÖH. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (egy jogi személyiségő társulássá átalakítás jogutódlással) 85/213. (V. 23.) ÖH. Zárt ülés döntése 86/213. (V. 23.) ÖH. Zárt ülés döntése 87/213. (V. 23.) ÖH. Zárt ülés döntése 88/213. (V. 23.) ÖH. Zárt ülés döntése 2

3 JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 213. május 23-án, 14. órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal, Koller Dániel, Keresztes Ferenc képviselık. Belusz László, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı Egyéb meghívottak: Juhász Gyula Felsılajos polgármestere Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Szilágyi Ödön irodavezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Dodonka Csaba pályázati referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Géczy Gabriella bölcsıdevezetı Varga Antal Duna Aszfalt Kft képviselıje Herédi László Duna Aszfalt Kft képviselıje Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna gyermekjóléti szolgálat vezetıje Susiné Opóczki Mária pártfogó Sápi Tiborné iskolaigazgató Szarkáné Jurászik Zita Felsılajosi tagintézmény vezetı Jegyzıkönyvvezetı: Terenyi Helga Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Belusz László, Baranyi- Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A meghívóban 11 napirendi pont szerepel, plusz a zárt ülés, egyet javaslok felvenni pluszba, ez pedig a következı: Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pont felvételével együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 3

4 Napirend Elıterjesztı 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhely Intézményének fejlesztése pályázat hiánypótlása 3. I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása 4. Környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása Basky András polgármester 5. Intézményi átszervezés véleményezése ( kollégium megszüntetése) Basky András polgármester 6. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 212. évi tevékenységérıl Basky András polgármester 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 212. évi tevékenységérıl Basky András polgármester 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 212. évi tevékenységérıl Basky András polgármester 9. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Basky András polgármester 1. I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai programjának jóváhagyása Basky András polgármester Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata Interpelláció Zárt ülés Basky András polgármester Basky András polgármester 1. Szakmai kitüntetı díjak, és kitüntetı cím adományozása Basky András polgármester Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt szeretném köszönteni körünkben Varga Antalt, a Duna Aszfalt Kft ügyvezetıjét, aki azért jött ma el hozzánk, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatos pályázat utolsó szerzıdését ünnepélyes keretek között aláírjuk. Ez egy nagyon hosszú munkafolyamat eredménye, amellyel azt hiszem újabb mérföldkıhöz érkezett a beruházás. Megkérem Varga Antal urat, hogy akkor a szerzıdést hitelesítsük aláírásunkkal. Annak reményében, hogy a munkálatok hamarosan elkezdıdnek, átadom a szót Varga úrnak, hogy egy-két információt osszon meg velünk. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Köszönöm szépen és köszöntök én is mindenkit. A beruházás két fı részre oszlik, a szennyvíz telep bıvítésére, és a hálózat kiépítésére. A két munka között az a különbség, hogy a hálózat kiépítésénél vízjogi engedéllyel rendelkezünk, illetve komplett kiviteli tervek állnak rendelkezésre. A szennyvíztelep tekintetében van vízjogi létesítési engedélyünk, és a kiviteli tervek elkészítése még hátra van. A hálózat gravitációs gerincvezeték hossza km ami létesül, a házi bekötések száma darab, és a gravitációs bekötı vezetékek száma fm. Tisztító akna a tervek szerint 37 kerül elhelyezésre. A szennyvíztelep jelenleg 55 m 3 /napos teljesítménnyel mőködik, viszont az elmúlt években jogszabályváltozások miatt a telepet vissza kellett minısíteni 38 m 3 /napra. Ezért szükséges a telep bıvítése, a beruházás után 75 m 3 /nap lesz a befogadóképessége. A most mőködı tisztítási vonal, a biológiai tisztítás tekintetében megmarad, ezzel párhuzamosan építünk egy teljesen új tisztító vonalat. A munka folyamán biztosítani kell a telep folyamatos mőködését. A telep kiviteli terveit egy hónapon belül elkészítjük, a hatóságokkal egyeztetjük. A cél az, hogy a határidı, mely a mai naptól számított 22 hónap, 4

5 visszaszámolva legalább egy fél éves, egy éves próbaüzemet tudjunk teljesíteni. A hálózattal kapcsolatosan a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, egy feladat vár ránk, egyeztetnünk kell ezeket a szakhatóságokkal. Technikailag a mai aláírást követıen rövid határidın belül elkezdıdhet a munkavégzés. A munkavégzés ütemére vonatkozóan nem tudok pontos helyeket megjelölni, mert nem tudom megmondani elıre, hogy melyik hatósággal lesz a több probléma. Véleményem szerint a munkaterület átadást követıen, 1 hónapon belül tudjuk pontosítani az ütemtervet. A terveink között mindenképpen az szerepel, hogy ebben az évben szeretnénk kiépíteni a szennyvíz hálózatot is, hogy a jövı évi tavaszi belvizekre gondolva. El kell mondanom azt, hogy egy végleges úthelyreállítás is van, tehát a munkaterületnek konszolidációs idıre van szüksége, és ezek a téli hónapok alkalmasak lesznek arra, hogy a föld természetes konszolidációja végbe menjen. Ez azt jelenti, hogy egy ideiglenes úthelyreállítást kapnak az érintett szakaszok a téli hónapokra, természetesen folyamatosan karbantartva, és jövı tavasszal kerül sor a végleges úthelyreállításra. A szennyvíz kapcsán van érintett területe az 5-es útnak is, valószínőleg a tervek itt fognak a legkésıbb rendelkezésre állni, hiszen sokkal szélesebb a hatóságok köre, aki érintett az ügyben. Általánosságban azt szeretném elmondani, hogy minden esetben úgy fogjuk elkezdeni a munkálatokat, hogy egy heti koordinációt fogunk javasolni a megrendelınek, mérnököknek, a munkaterület átadást követıen, és legalább egy hónappal elıtte egyeztetjük, hogy mely utcákban történik a hálózatépítés. Minden lakos a munka megkezdése elıtt legalább egy héttel írásban kap egy értesítést, hogy milyen intervallumban körülbelül mire számíthat. A célunk az, hogy biztosítsuk minden nap, mindenkinek a hazajutás lehetıségét gépkocsival is. Ha valami nagy mőszaki probléma merül fel, akkor is ideiglenesen megoldjuk, és ez vonatkozik az utcák helyreállítására is. A munka folyamán minden érintett ingatlantulajdonost személyesen felkeresünk, a munka megkezdése elıtt mindenkivel egy jegyzıkönyvet veszünk fel arról, hogy hova kéri a tisztítónyílást, amely a mi kompetenciánk esetében a telekhatár plusz 1 méterig tart. Ennek a magassága, fizikai elhelyezése minden esetben az ingatlan tulajdonos hozzájárulásával történik. Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a rendszer kiépítése alkalmatlan arra, hogy egy pincébıl vezessen ki szennyvizet, két ok miatt. Az egyik, hogy a gerincvezeték nem építhetı meg olyan mélyre, hogy ez beköthetı legyen, a másik pedig, hogy ha dugulás van a hálózatban, akkor el tudja önteni ezeket a helyeket a szennyvíz. Erre is van mőszaki megoldás, de ez nem a mi feladatunk. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, várom a felmerült kérdéseket. Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc képviselı: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Nekem a 75 m 3 /nap ütötte meg a fülemet, mi úgy tudtuk, hogy ez több lesz. Összesen ennyi lesz, vagy plusz még ennyi? El fogja tudni látni a várost? Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Összesen 75 m 3 /nap lesz a 38 m 3 /nap helyett. Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Egyébként ebben van egy 2-3 %-os tartalék, és a telep rendelkezik egyébként a csapadékelvezetéssel, tehát ez csak kimondottan a szennyvízre korlátozódik. Basky András polgármester: Gondolom, hogy sok kérdés nem most vetıdik fel, hanem majd a munkálatok folyamán. A város lakosainak a türelmére lesz szükség a beruházás alatt. Bízom abban, hogy a lehetı legzökkenımentesebben fog zajlani az egész szennyvízhálózat építés. Azt el kell mondanom, hogy a kollegáim nagyon sokat azon, hogy a városnak legyen csatornája, külön köszönet Dodonka Csabának, aki rengeteget tett az ügyért. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt ez a mostani aláírás a város történetében. Apró Ferenc képviselı: A helyi emberek foglalkoztatásában gondolkoznak-e, akár alvállalkozók szintjén? Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Mindenkit várunk szeretettel, aki alkalmas arra, hogy a mi általunk vállalt mőszaki, minıségi, határidıs követelményeket tudja teljesíteni. Ahhoz minden esetben ragaszkodunk, hogy csak a munkavégzésrıl lehet szó, tehát a mőszaki irányítás minden esetben nálunk marad, és az anyagok ellátása is nálunk marad, hiszen így tudjuk garantálni azt, hogy az a minıségő anyag és technika kerüljön bele, amit vállaltunk. Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. 5

6 Basky András polgármester: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy egyeztetések történtek már azokkal, akik jelezték, hogy tudnának munkát vállalni a beruházásban. Nyilván most, hogy a szerzıdés aláírásra került, a megkeresések megtörténnek élesben is. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, én megköszönöm Varga úrnak, hogy eljött a mai ülésünkre, és itt tudtuk aláírni a szerzıdést. Jó munkát kívánunk az elkövetkezendı 22 hónapra. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje: Én is köszönöm szépen a meghívást, és a vendég jogán engedje meg polgármester úr, hogy elmondjam, hogy mi hetente írunk alá ilyen szerzıdéseket, és gratulálok az itt lévı mőszaki apparátusnak, a közbeszerzéssel foglalkozóknak, hiszen az utóbbi 2-3 évben aláírt szerzıdések közül ez a szerzıdés volt a legprofibb módon, a legkorrektebben lerendezve. Le a kalappal az itteni apparátus munkájával, nem találkoztam az utóbbi években ilyen elıkészítettségő szerzıdéssel, tervekkel, engedéllyel. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Köszönjük szépen, ez jól esik, és örömmel halljuk. Varga Antal Duna Aszfalt Kft ügyvezetıje elhagyja az ülést. Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy ez a néhány utolsó mondat nagyon sokunknak jól esett, hiszen tényleg nagyon sokat dolgoztak a kollegák rajta, és ha egy kívülálló személy mondja ezt, hogy egy jó csapattal vagyunk körülvéve, akkor ez különösen jól esik. A napirendi pontok tárgyalása elıtt még egy dolgot szeretnék elmondani. Van itt egy kitüntetés elıttem, amit Koller Dániel kapott a tőzoltóságnál végzett munkájáért. Szívbıl gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, és további jó munkát kívánunk. 1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Amikor februárban elfogadtuk a költségvetési rendeletet, azt mondtuk, hogy bizonyos tételekre majd késıbb térünk vissza. Látható, hogy milyen sok változásra volt szükség, hiszen 36 tételt rendez ez a módosítás. A pénzmaradványt még teljes egészében még nem használtuk fel, hiszen még csak május van, az év nagyobbik része még hátra van. Többek között a január-februári bérkompenzáció most került a helyére, úgy ahogyan a közfoglalkoztatás támogatása is. Amikor a költségvetést terveztük, úgy nézett ki, hogy millió forintot hitelbıl kell megoldani, az óvodás pályázat miatt, ezt most ki tudjuk váltani. A polgárırök ugyan most bejelentették, hogy szüneteltetik munkájuk forrás hiányában, de a Lajosmizsei napokon is nagyon számítunk rájuk, így 2. Ft-ot adnánk nekik is. Az Élı-Energia Kft., az általa végzett Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén építésszerelési kivitelezési vállalkozási szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárás elnevezéső projekthez kapcsolódóan, a vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élı-Energia Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között megállapodás a vállalkozási díj halasztott fizetése tárgyában nem jött létre, Ft kamatra tart igényt. Az Élı-Energia Kft által 213. évben megfizetett kötbér összege, mely Ft, általános tartalékba kihelyezésre kerül. A sportcsarnok belsı felújítására 12 millió forintot különítettünk el. Az óvodában két csoportszoba parketta felújítása van betervezve. Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: Ft értékben; a 213. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.5. Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.. Ft összeget. Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. Az önkormányzat kötelezı feladata a gyermekek nyári napközbeni felügyeletét biztosítani, erre Ft-ot különítettünk el. A kiosztós anyagban található, hogy a 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselı-testület által - összege: eft ebbıl: a FIÁI pénzmaradványa: eft. A FIÁI pénzmaradványából 84 eft a mőködési pályázatok miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átutalásra került. Röviden összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. 6

7 Koller Dániel képviselı: A 1. pontban található, hogy a Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer támogatásaként 5. Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra. De ez már nincs ott a Tőzoltóságnál, valaki elvitte onnan. Basky András polgármester: Jó, akkor ne így fogalmazzuk meg, hanem, hogy a belterületi jégelhárító rendszerhez kapcsolódik. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A Ságvári utcában Vörös Tibornál lett elhelyezve. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Józsáné dr. Kiss Irén kér szót. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Amit polgármester úr itt most röviden felsorolt, az egy hosszú tárgyalás eredménye, hiszen tegnap reggel 9 órától szinte délután 4 óráig ezt tárgyaltuk. Magam is pótelıirányzat kéréssel fordultam az önkormányzathoz, az Egészségház dologi kiadásival kapcsolatosan. A sportcsarnok felújítása a nyári idıszakban kell, hogy megtörténjen, amikor a gyerekek nincsenek iskolában. Mikor kezdıdhet meg a kivitelezési munka várhatóan? Az önkormányzat mikor fog errıl tárgyalni? Basky András polgármester: A pénz rendelkezésre áll, innentıl kezdve ha az árajánlatok beérkeznek, megkezdıdhet a kivitelezés. Szerintem errıl már nem kell nekünk tárgyalni. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A kivitelezık kiválasztását illetıen kellene. Vagy pedig az én javaslatom az, hogy felhatalmazzuk a polgármester urat a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a szerzıdés megkötését. Basky András polgármester: Azt gondolom, ez egy kicsit gyorsítaná a dolgot, hiszen a legkedvezıbb ajánlatot tevı nálam is az, aki a Képviselı-testületnél. Köszönöm szépen, akkor itt egy olyan kiegészítés lesz, hogy a legkedvezıbb ajánlattevıvel kerül a szerzıdés aláírásra. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez így van, úgyhogy én ezt mindenképpen javaslom. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Akkor ezzel a kiegészítéssel fogom szavaztatni majd, hogy a legkedvezıbb ajánlattevıvel írjuk alá a szerzıdést. Apró Ferenc kér szót Apró Ferenc képviselı: Nekem egy-két tétel nem szimpatikus ebben a költségvetési rendeletmódosításban. Egybe szavaztatod az egészet? Mert van amit elfogadnék, és van amit pedig nem. Basky András polgármester: Egybe fogom szavaztatni, hiszen nem szavaztathatom soronként a rendeletet. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nekem lenne még egy kérdésem. Hasonló a helyzet a tóval kapcsolatosan, itt is a kivitelezési munkálatokra árajánlatot kellene bekérni, és itt is felhatalmaznánk a polgármestert a legkedvezıbb ajánlattevıvel a szerzıdés megkötését, a munkálatok meggyorsítása érdekében. Basky András polgármester: Sokat foglalkoztunk az elmúlt idıszakban a tóval, de van egy apró momentum, mégpedig, hogy a kiviteli tervet csak akkor szabad elkészíttetnünk, amikor már kialakult a tónak a végleges formája. Például még azt sem tudjuk jelen pillanatban, hogy a benne lévı iszap hová fog kerülni, ez a kivitelezés során fog kiderülni. A másik dolog pedig, hogy vannak dolgok, amikhez kiviteli terv kell, és vannak, amikhez nem. Hogyha egy gyalogutat csinálunk a tó körül, ahhoz nem kell kiviteli terv, ha aszfaltos utat szeretnénk, akkor ahhoz kell. Viszont ha most az iszapot kirakjuk a tó szélére, akkor annak legalább egy évig ülepednie kell, nem lehet leaszfaltozni. Az elsı ütemet mindenképpen meg tudjuk csinálni, hiszen a tó kotrása a nyár folyamán megtörténik, és a faültetést, padokat utána meg tudjuk csinálni, de az aszfaltos gyalogúthoz, villamosításhoz kiviteli terv kell, így ezzel még várnunk kell. Visszatérve a költségvetési rendelet módosításhoz, van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor elıször a rendeletet szavaztatom, a kiosztott módosításokkal együtt. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, -1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 7

8 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/213. (...) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/211. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9 (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 3. A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András sk./ / dr. Balogh László sk./ polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / dr. Balogh László s.k./ jegyzı 9

10 1. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlege Költségvetési bevételek A. B. C. D. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen Költségvetési kiadások Ezer Ft-ban E. F. G. H. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen 1. Mőködési költségvetés Mőködési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei hozzájárulási adó 1.3. Mőködési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési bevételek Egyéb mőködési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Tartalékok Finanszírozási bevételek Általános tartalék Belsı finanszírozás bevételei Céltartalék Költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Mőködési célra Finanszírozási kiadások Felhalmozási célra Mőködési célú finanszírozási kiadások Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4.2. Külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont bevétele Ezer Ft-ban A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 22,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 12

13 3. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Ezer Ft-ban A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 14

15 4. melléklet a 13/213. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Közhatalmi bevételek 2. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2 5. Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adók részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Helyi adók összesen Átengedett központi adók részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Gépjármőadó 5 2. Átengedett központi adók 5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság 3. Építésügyi bírság 4. Talajterhelési díj 3 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel

16 6. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Bérkompenzáció Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 46 Egyéb mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen

17 6. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9./ Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E DAOP- DAOP- Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.1./A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A 1 1. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9./ (önerı támogatás) Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

18 7. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Szakfeladat Dologi Mőködési célú Felhalmozási Munkaadókat Cél- és Szociálpolitikai államháztarátadános Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen támogatás pénzeszköz- Általá- célú Személyi egyéb juttatás terhelı tartalék folyó juttatás táson államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás belülre feladat kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen Ezer Ft-ban Engedélyezett létszámkeret (fı) 18

19 8. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 8 2. Lajosmizsei Rendırırs 5 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1 4. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 8 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Non-profit szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Lajosmizse Polgárır Egyesület 2 2. Egyház 3. Vállalkozások 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

20 12. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 13/213. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Megnevezés Céltartalék részletezése Önkormányzat Ezer Ft-ban szeptember 1. nappal induló óvoda mőködési kiadása 8 2. Civil szervezetek támogatása 3. Sportcsarnok felújítása Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) Céltartalék összesen

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére 7. Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl Az

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 8. Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 01-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 01-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 01-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének]

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét. bc) pénzforgalom nélküli kiadások

[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét. bc) pénzforgalom nélküli kiadások Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/673/2/2016.

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/673/2/2016. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/673/2/2016. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30. 56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30. 56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/10/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 05-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 26. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 26. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/5/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 26. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április /2014. (IV. 29.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április /2014. (IV. 29.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/703/7/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. április 29. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 17. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év gazdálkodásának első félévi

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve május 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve május 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/703/8/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. május 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 24.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 24. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: LMKOH/571/3/2016. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2016. március 24. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 31. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/3/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 31. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17.

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata I/10652/6/2011. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17. Az ülésen hozott

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2012.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 18.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 18. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOHFL/49/3/2016. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2016. február 18. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben