Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés"

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Fővárosi Vízművek Zrt. AK02511 Váci út Címzett: Sass Katalin 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: HUF - 70% összegű hitel felvétele. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások A teljesítés helye: Magyarország, Budapest, Váci út NUTS-kód HU101 1/9

2 2/9 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása HUF - 70% összegű hitel felvétele. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: A teljes mennyiség HUF, az alábbiak figyelembe vételével: Részvételre jelentkezőknek az ajánlattétel során a szerződés tárgya szerinti HUF - 70% összegtartományon belül konkrétan meg kell adniuk a megajánlott hitel összegét. A felvett hitel összege Ajánlatkérő által a HUF - 70% összegtartományon belül kerül meghatározásra. A futamidő legfeljebb 8 év. A törlesztés negyedévente egyenlő részletekben történik. Az első részlet esedékessége tervezetten: Referencia kamat: 3 hónapos BUBOR. A rendelkezésre tartási idő 120 nap a szerződéskötés időpontjától számítva. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 96 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a hitelt egyenlő részletekben negyedévente kívánja törleszteni a türelmi időt követően a Kbt valamint a Ptk. 292/B. (1) szerint. Az első részlet esedékessége tervezetten A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a Kbt. 27. (1) bekezdésre tekintettel nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésben utalni kell a közös részvételi szándékra, illetve a Kbt. 25. szerint kell eljárniuk. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 2/9

3 3/9 III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Ajánlatkérő a részvételre jelentkezés vonatkozásában felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 26. alkalmazására. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: K1.) Ajánlatkérő előírja,hogy jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. K2.) Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdéseiben foglalt kizáró ok fenn áll. Igazolási mód: Részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a fent előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint köteles igazolni. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: P.1.) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) b) pontja alapján a évi saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg+ eredménykimutatás), egyszerű másolatban. Amennyiben az a Céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők a pénzügyi,gazdasági alkalmassági feltételeknek más szervezetek kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (6) bekezdésére figyelemmel. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik éves beszámolóval, abban az esetben cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételét. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmas a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező amennyiben a üzleti évben a mérlegfőösszege elérte a HUF-ot. Közös részvételre jelentkezők a Kbt. 55. (4) szerint megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik éves beszámolóval, abban az esetben a 310/2011 (XII. 23.)Korm. r. 14. (2) bekezdésére figyelemmel HUF összegű, közbeszerzés tárgya szerinti (hitelnyújtása) árbevételt köteles igazolni a működése kezdete óta. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: M.1.) A Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséért felelős személyek végzettségének és képzettségének ismertetését. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők a műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeknek más szervezetek kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (6)bekezdésére figyelemmel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 3/9

4 4/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M.1.) A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőknek együttesen rendelkeznie kell legalább 2 fő, felsőfokú pénzügyi végzettségű szakemberrel, akik legalább 2 éves gyakorlattal rendelkeznek vállalkozások finanszírozásában. Ajánlatkérő nem követeli meg a magyar anyanyelv meglétét, azonban az eljárás során, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a kommunikáció és kapcsolattartás nyelve magyar. Az esetlegesen felmerülő tolmács biztosításának feladata és annak költsége Részvételre jelentkezőt terheli. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája Gyorsított tárgyalásos Ajánlatkérőnek részvényesi kölcsönt kell visszafizetnie, aminek érdekében évben indított 1., majd a évben indított 2. közbeszerzési eljárása elhúzódott és végül sikertelenül zárult, ezért egy új, a lehető leggyorsabb eljárást kell elindítania. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Hitelkamat mértéke, számítása az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám Valamennyi a hitelhez kapcsolódó járulékos költség és díj, számítása az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám Kért hitelbiztosíték mértéke az ajánlattételi dokumentációban írtak szerint.. Súlyszám 20 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: KE-64/2013 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen 4/9

5 5/9 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: Kbt. 52. (2) szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció beszerezhető a felhívás közzétételének napjától a részvételi jelentkezési határidőig munkanapokon 09:00-től 15:00-ig. A dokumentáció ben való megküldése kérhető a Felhívás I.1. pontjában megadott címre küldött megkereséssel, vagy átvehető a Felhívás I.1. pontjában meghatározott címen. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. (4) szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Általános információk: 1.1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. értelmében valamennyi részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. szerint biztosítja Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt legkésőbb a részvételi szakasz eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlését követő munkanap küldi meg az érvényesnek nyilvánított részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőknek. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt terheli Az ajánlatkérő a Kbt. 35. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi, és megadja az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható faxszámot és címet, amelyre ajánlatkérő a törvény szerinti tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek Ajánlatkérő részvételi dokumentációként a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítése érdekében a részvételi jelentkezéshez kapcsolódó ajánlott iratmintákat állított össze. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi szakaszban csak olyan összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént. 5/9

6 6/ A Kbt. 59. értelmében a részvételi jelentkezést nem köti biztosíték adásához, azonban Ajánlatkérő már most közli, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt HUF összegű ajánlattételi biztosíték nyújtásához köti. 2. A részvételre jelentkezések formai és tartalmi követelményei: 2.1. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények a következők: a) A részvételre jelentkezés eredeti példányát roncsolásmentesen, nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni. b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen és az iratok helyére a Kbt alkalmazása esetén egyértelműen lehessen hivatkozni. d) A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 példányban kell benyújtani. A teljes részvételi jelentkezés szkennelt példányát CD-n be kell nyújtani. A külső csomagoláson HUF 50% összegű hitel felvétele a részvételi határidő lejárta előtt felbontani tilos megjelölést kell feltüntetni. e) A részvételre jelentkezésben lévő, minden a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) A részvételre jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen a részvételre jelentkezés beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban kell csatolni a Kbt 36. (3) bekezdésének megfelelően Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 80. alapján a részvételi jelentkezésének egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell részvételi jelentkezésében. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat a részvételi jelentkezésben elkülönített módon, mellékletben kell közölni A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kér, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. Ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése a Kbt. 74. (3) bekezdés alapján érvénytelen Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a III.2.2 és III.2.3 alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében. 3. Benyújtandó dokumentumok részletezése: 6/9

7 7/ A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell különösen a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 60. (5) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV.törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben a részvételre jelentkező a 2004.évi XXXIV. törvény 3. alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak nyilatkozat csatolandó A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni (nemlegesnyilatkozat is szükséges): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni A Kbt. 28. (1) bekezdésének megfelelően cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása szükséges (Nemlegesnyilatkozatot is csatolni kell) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa a jelentkezés aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell a részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, címét. A felolvasólap mintáját az iratminták tartalmazzák A részvételi jelentkezésben egyszerű másolatban csatolni kell a részvételre jelentkezés aláírójának, illetve a részvételre jelentkező részéről mindenkinek, akinek aláírása a részvételre jelentkezésben bárhol szerepel, az aláírási címpéldányát Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben folyamatban van változás bejegyzési eljárás, a részvételi jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben ha nem a cégjegyzésre jogosult írta alá a részvételi jelentkezést, akkor mindkét fél által aláírt maghatalmazás csatolandó a részvételi jelentkezésben. 4. A részvételi jelentkezések felbontása és értékelése: 4.1. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést írásban és zártan, a jelen részvételi felhívásban megadott címre (Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ, Magyarország, 1134 Budapest, Váciút VII. emelet 708 iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani (eljuttatni) a részvételi határidő lejártáig A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: :00 óra. helye: Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ, Magyarország, 1134 Budapest, Váci út VII. emelet 708. iroda Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a részvételi jelentkezések értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, a részvételi szakasz eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés részvételre jelentkezőknek történő megküldése során a Kbt. 77. szerint jár el. 4.5.) Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni. 7/9

8 8/9 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) 4.6. Értékelési módszerek: Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása arányosítással. Ponthatár ig. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat kapja minden részszempontban a maximális pontszámot, a többi ajánlat a tartalmi elemeiknek a legkedvezőbb tartalmi elemhez való arányában kap pontot. A hitelhez kapcsolódó járulékos költségeket és díjakat az ajánlatban %-os formában kell megadni. Az értékelési módszerek részletes kifejtése a dokumentációban történik. Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók Tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. (2) bekezdés d) pontja alapján Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a Kbt. 54. szerint A referenciakamat +5% feletti megajánlott kamatot tartalmazó ajánlat érvénytelen Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattételi dokumentációban kiadott hosszú távú üzleti terv cashflowjához nem igazodik Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a hitelfelvevő Fővárosi Vízművek Zrt.-re nézve CADSCR 1,2 feletti kovenánst ír elő. CADSCR: (Pénzeszközök nyitóegyenlege + EBITDA (üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás) Capex (befektetési/beruházási cash flow) - adók) / (összes fizetett kamat + hosszú lejáratú hitelek, lízingek tőketörlesztése) ADSCR alkalmazása iparági sajátosságok miatt nem elfogadható Érvénytelen az ajánlat,amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásait nem veszi figyelembe, különösen tőkeleszállítás és saját részvény bevonás kérdését Érvénytelen az ajánlat, amennyiben utólagos tájékoztatáson kívül egyéb engedélyhez köti a Fővárosi Vízművek Zrt. folyamatban lévő eljárásait, különösen: Sri Lanka projekt, BKSZT fúzió, Szigeti Önkormányzatok felé vállalt 1 %-os kötelezettségvállalás, munkáltatói kölcsön ténye és ügyvitele, agglomerációs terjeszkedés Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi oknak minősül, ha az Ajánlatkérő rendelkezésére álló biztosítékok nem nyújtanak fedezetet a tárgyalások lezárásakori végső, összességében legkedvezőbb ajánlatban írtakra A tárgyalások lezárásának tervezett időpontja Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt (3) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5. 8/9

9 9/9 VI.5) 1026 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /9