Előadó: Ótott Annamária bv. ezredes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadó: Ótott Annamária bv. ezredes"

Átírás

1 Előadó: Ótott Annamária bv. ezredes

2 A Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervek (a továbbiakban: Kedvezményezettek) kötelesek a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó tervezett igényeivel a Központi Ellátó Szervhez (a továbbiakban: KESZ) ajánlatért fordulni tárgyév január 20-áig. 2

3 A KESZ köteles az igények alapján tárgyév február 20-áig ajánlatot tenni. Amennyiben a Kedvezményezett által igényelt termékek és szolgáltatások előállítása a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében történő előállítás keretei között biztosítható minőségi és/vagy mennyiségi korlátok mellett nem valósítható meg, úgy az erről szóló nyilatkozatot a KESZ-nek tárgyév február 20-áig ki kell adnia. 3

4 Kedvezményezett jogosult a KESZ ajánlatát elutasítani, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a KESZ által meghatározott ellenértéknél legalább 20 %-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a KESZ számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel, minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel az ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon beszerezni. 4

5 A KESZ a megkeresés és az elfogadott ajánlat alapján tárgyév március 20-ig ellátási megállapodást köt a Kedvezményezettel. 5

6 Amennyiben a KESZ kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-ig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A tárgyalási ajánlatot Kedvezményezett köteles elfogadni. Elutasítás: jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírás alapján. 6

7 Amennyiben a KESZ kizárólag mennyiségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-ig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A tárgyalási ajánlatot Kedvezményezett köteles elfogadni. A Felek a tárgyaláson valamennyi, a Kedvezményezett által igényelt termék és szolgáltatás mennyiségéről szabadon tárgyalhatnak a Felek számára összességében legkedvezőbb ajánlatok kialakítása érdekében. 7

8 A Kedvezményezett a tárgyalás alapján a KESZ által tett ajánlatot köteles elfogadni, és az egyes termékek és szolgáltatások KESZ által biztosított mennyiségeire az ellátási megállapodást tárgyév március 20-ig megkötni. Részteljesítés esetén a KESZ kiadja a nyilatkozatot. 8

9 Különbségek a tervezett ellátási igényekhez képest: A KESZ köteles az igények alapján, az ellátási igény beérkezésétől számított 30 napon belül ajánlatot tenni. Amennyiben a Kedvezményezett által igényelt termékek és szolgáltatások előállítása a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretei között biztosítható minőségi és/vagy mennyiségi korlátok mellett nem valósítható meg, úgy az erről szóló nyilatkozatot a KESZ az ellátási igény beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell adnia. 9

10 Ellátási megállapodás megkötése: A KESZ a megkeresés és az elfogadott ajánlat alapján az ellátási igény beérkezésétől számított 60 napon belül ellátási megállapodást köt a Kedvezményezettel. A minőségi és mennyiségi tárgyalás u. a. mint a tervezett igényeknél. 10

11 előirányzat átcsoportosítás; ellátási megállapodás alapján; KESZ az ajánlatkérő; megvalósul a természetbeni ellátás; számla kiegyenlítése a kézhezvételtől számított 30 napon belül. 11

12 A beszerzések során az ajánlatkérő a KESZ. A közbeszerzési eljárások lefolytatására a Kbt.- ben, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. A Kedvezményezettnek az eljárás eredményes lefolytatásához az ellátási megállapodásban rögzített adatokat, információkat biztosítania kell a KESZ részére. 12

13 A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzése esetén uniós értékhatárig nem kell közbeszerzés [Kbt i) pontja]. Szociális feltételnek minősül a fogvatartottak foglalkoztatása [Kbt (3) bekezdés b) pont]. 13

14