MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend."

Átírás

1 MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására 35/2014.(VIII.14.)Kt.sz. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Helyi Választási Bizottság megválasztása 15/2014.(VIII.22.)önk.rend 16/2014.(VIII.22.)önk.rend 36/2014.(VIIII.14.) Kt.sz. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás fejlesztése Vezseny és Tiszajenő településeken tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása 37/2014.(VIII.14.) Kt.sz. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány anyagi támogatásáról 38/2014.(VIII.14.) Kt.sz. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mint szolgáltató Vezseny Község Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési tervének jóváhagyására 39/2014.(VIII.14.) Kt.sz.

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 14-én megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: Jelen vannak: Községháza Vezseny, Templom u. 1. Szabó Ferenc polgármester Ács László Fábián János Varga Károly képviselők Az üléstől távolmaradt: Deák Péter képviselő Az ülésen meghívottként jelen van: Balláné Berecz Enikő aljegyző Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Az 5 képviselőből 4 fő (80%) jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend menetére: Napirend: 1. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának módosítása 2. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésnek módosítására 3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 4. Közreműködő kiválasztása közbeszerzés lefolytatására 5. Adomány kérése JNSZ Megyei Mentőalapítvány részére 6. Bejelentések Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

3 3 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2014.(VIII.14.) Kt. számú határozata Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 14-i nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: Napirend: 1. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának módosítása 2. Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésnek módosítására 3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 4. Közreműködő kiválasztása közbeszerzés lefolytatására 5. Adomány kérése JNSZ Megyei Mentőalapítvány részére 6. Bejelentések Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben 3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben I. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII.22.) önkormányzati rendelete Vezseny Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

4 4 Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat a 7/2014.(V.05.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el: 1. (1) Az Ör. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2.)A Képviselő-testület a módosított pénzmaradványt a évi szabályok szerint a 4. sz. melléklet szerint e Ft-ban, a évi szabályok szerint korrigált maradvány igénybevétele rovaton elszámolható összeget pedig e Ft-ban a 13.sz melléklet szerint határozza meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Ferenc Polgármester Balláné Berecz Enikő aljegyző II. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2014. (VIII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat a 2/2014.(II.05.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el: 1. (1) Az Ör. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből E Ft működési E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

5 5.(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának ezer Ft igénybevételét rendeli el. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az előző év költségvetési maradványának ezer Ft igénybevételét rendeli el. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Ferenc Polgármester Balláné Berecz Enikő aljegyző III. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014.(VIII.14.) Kt.sz. határozata Helyi Választási Bizottság megválasztására Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény 23. -ban biztosított jogkörében a Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztotta: - Péter Károlyné Vezseny, Dobó u Lőkös Mónika Vezseny, Damjanich u Fehér Tiborné Vezseny, Széchenyi u Pásztor Mihályné Vezseny, Arany János u Vincze Béláné Vezseny, Esze T. u. 5. sz. alatti lakosokat. A Helyi választási Bizottság póttagjainak megválasztotta: - Molnár Sándorné Vezseny, József A. u Schilhan Jánosné Vezseny, Esze T. u. 23. sz. alatti lakosokat. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a tv alapján a bizottság tagjainak és póttagjainak eskütételéről gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző Határozatról értesül: 1.) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

6 6 IV. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Ferenc polgármester Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondanám, hogy bár a Duna-Tender Bt. árajánlata a legkedvezőbb, viszont a cég székhelye Debrecenben van. A Szíjj és Czira Ügyvédi Iroda azonban egy kecskeméti cég, akiknek Tiszakécskén is van irodájuk, tehát sokkal közelebb van hozzánk. A távolságnak azért van jelentősége, mivel egy közbeszerzés során többször van szükség személyes egyeztetésre, és esetünkben a határidők is elég szűkösek. Mindezek mellett a környező önkormányzatoktól jó referenciával is rendelkeznek. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014.(VIII.14.) Kt.sz. határozata Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás fejlesztése Vezseny és Tiszajenő településeken tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete tárgyalta Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás fejlesztése Vezseny és Tiszajenő településeken tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálásával kapcsolatos előterjesztést. Képviselő-testület az eljárás lebonyolítására a Szíj és Czira Ügyvédi irodát bízza meg. ( 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 1. székhely: 6000 Kecskemét, Vak Bottyán u.14. fsz.1.) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Folyamatos Felelős: Szabó Ferenc polgármester Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben 3./ Szíjj és Czira Ügyvédi iroda 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 1. V. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Ferenc polgármester Javaslom, hogy az Alapítványt ,- Ft-tal támogassuk. Fábián János képviselő Mivel az idei évben nem nagyon adományoztunk még pénzt, és ,- Ft-ot javaslok. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

7 7 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014.(VIII.14.) Kt.sz. határozata A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány anyagi támogatásáról Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat az Alapítvány céljainak megvalósításához (LUCAS II. mellkaskomprimáló eszköz beszerzéséhez) Ft azaz húszezer forint összegű adományt nyújt. Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány számú bankszámlaszámára átutalja. Határidő: szeptember 10. Felelős: Szabó Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1.) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben VI. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) 1. Szabó Ferenc polgármester A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette Vezseny településre vonatkozóan Gördülő Fejlesztési tervet, és kérik, hogy a képviselő-testület jóváhagyását. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014.(VIII.14.) Kt.sz. határozata Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mint szolgáltató Vezseny Község Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési tervének jóváhagyására Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mint szolgáltató Vezseny Község Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési tervét, melyet a mellékelt tartalommal jóváhagy. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóságát értesítse. Határidő: augusztus 31. Felelős: Szabó Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1.) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben

8 8 2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 4.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Ferenc polgármester az ülést berekeszti. Kmf. Szabó Ferenc Polgármester Balláné Berecz Enikő aljegyző

9 9 15/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelet melléklete 13. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat évi szabályok szerinti pénzmaradványának megállapítása Sorszám Megnevezés Összesen: Ft-ban 1. Pénztár, csekk, betétkönyv Költségvetési pénzforgalmi számla Pénzeszközök összesen: Adott előlegek összesen: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Kapott előlegek összesen: Korrigált maradvány összesen:( ) Kötelezettséggel terhelt maradvány: Ezen belül: TRV Zrt-nek átadott vízdíj támogatás NAV-nak fizetendő áfa Kötelezettség személyi juttatásra Kompfelújítás Szabad pénzmaradvány: (7-8)

10 10 16/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím eredeti előirányzat módosított előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen)

11 11 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

13 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: melléklet a 16/2014. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

14 14 Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások évi Megnevezés Megnevezés előirányzat Ezer forintban évi előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: melléklet a 16/2014. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez