IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok."

Átírás

1 IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9 IAS 32 Bemutatás IAS 39 Megjelenítés és értékelés IFRS 7 Közzétételek IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 2 1

2 Bármely szerződés, amely egy gazdálkodónál pénzügyi eszközt, ugyanakkor egy másik gazdálkodónál pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot keletkeztet 3 Pénzeszköz vagy szerződéses jog pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi eszköz átvételére más gazdálkodótól Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma Szerződéses jog pénzügyi instrumentumok cseréjére egy másik gazdálkodóval, potenciálisan kedvező feltételek mellett Olyan szerződés, amely szerint a gazdálkodó saját tőkeinstrumentumát veszi / veheti át 4 2

3 szerződéses kötelem pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi eszköz másik gazdálkodó részére történő átadásra; szerződéses kötelem pénzügyi instrumentumok cseréjére egy másik gazdálkodóval, potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett. olyan szerződés, amelyet a gazdálkodó saját tőkeinstrumentumaival lehet vagy fognak rendezni 5 Puttable financial instrument (kivétel) Hozadékok! Például törzsrészvények Saját papírok Tőke Kötelezettség Nem áll fenn kötelem pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására Kötelem áll fenn pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására. OSZTALÉK (Tőke) KAMAT (P/L) Összetett instrumentumok! (Ez van középen) Például visszaváltható részvény 6 3

4 FVTPL Kölcsönök és követelések Lejáratig tartott (HTM) Értékesíthető (AFS) HFT, származékos, valós érték opció Fix- vagy meghatározható fizetések. Nem jegyzett aktív piacon Fix- vagy meghatározható fizetések. Lejáratig tartja Maradék kategória Lényegében ide is besorolható szinte bármi 7 FVTPL Minden más Kereskedési céllal tartott, származékos, valós érték opció Minden más 8 4

5 Megjelenítés: szerződéses féllé válik Trade date Settlement date MINDENT valós értéken Azt is így KEZDETBEN, amit később máshogy kell! Tranzakciós költségek kezelése FVTPL eredménykimutatásban Minden más bele a könyv szerinti értékbe 9 FTVPL Kölcsönök és követelések Lejáratig tartott Értékesíthető Valós értékre; a módosítás az eredményben Amortizált bekerülési költség Amortizált bekerülési költség Valós értékre; a módosítás az OCI-ban 10 5

6 FVTPL Minden más Valós értékre; a módosítás az eredményben Amortizált bekerülési költség 11 Határozd meg a kötelezettség értékét! Ehhez vedd föl a valós értéket! A valós érték = a szokásos szám (CF jelnértéke) Beváltáskor mindent a maga útján. Az opció megy a tőkébe, a többi a tartozásra A különbözet az opció ára! 12 6

7 Az IFRS-ben a saját instrumentumok nem eszközök! A visszaváltáson/kibocsátáson nyereség vagy veszteség nem számolható el Minden különbözet tőkén belüli mozgás 13 Van-e objektív bizonyíték? Valószínű, hogy be is következik? A kibocsátó pénzügyi nehézségei Elmaradás a kamatok vagy a tőkerész visszafizetésében Valószínű, hogy az adós csődbe megy Az aktív piac megszűnése pénzügyi nehézségek miatt A pénzügyi eszközökből származó becsült jövőbeni cash flow-k csökkenése 14 7

8 Értékelés: a jövőbeni módosított cash flow-k jelenértékén az eredeti effektív kamatláb alkalmazásával. Az előző könyv szerinti érték és az új érték közti különbözetet értévesztés miatti veszteségként kell megjeleníteni az eredménykimutatásban Az értékvesztett eszközökön keletkező kamatok a régi kamatlábbal számítandó 15 Valós érték Ideiglenes? Tőke Végleges? Eredmény Átforgatás Visszaírás? Klasszikus nincs 16 8

9 NINCS ÉRTELME 17 Értékük egy mögöttes változó változásával változik (árfolyam, kamatláb, tőzsdei áru ára stb. ) Nem igényelnek kezdeti nettó befektetést vagy kismértékű nettó befektetést igényelnek az egyéb olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek hasonló módon reagálnak a piaci változásokra. Rendezése jövőbeni időpontban esedékes 18 9

10 FVTPL Minden helyzetben értékeljük! A különbözet eszköz/kötelezettség Az eredményt mozgatja 19 Származékos instrumentum, amely be van foglalva egy másik szerződésbe, az alapszerződébe Ezzel kavar Bérleti szerződés YEN-ben Szerződés 20 10

11 Szedd szét a szerződést atomjaira Nézd meg, hogy le kell-e választani a derivatívát! Nem kell, ha az egész szerződés FVTPL VAGY Van szoros kapcsolat a részek között Mindent külön értékelj! (Derivatíva és a másik) 21 Beágyazott szerződés Alapszerződés Derivatíva Vonatkozó IFRS FVTPL 22 11

12 Pénzügyi instrumentumok a hatókörben Pénzügyi eszközök Pénzügyi kötelezettségek Új besorolás Új kategóriák az OCI-val szemben Új prezentálás: saját hitelkockázat miatti változás elhelyezése 12

13 Alapvető változások a megjelenítésben és a mérésben Ezelőtt: NÉGY eszközkategória 1) AFS (értékesíthető) 2) FVTPL 3) Kölcsönök és követelések 4) Lejáratig tartott Valós értékelés csak a derivítváknál, értékesítési céllal tartott pénzügyi eszközöknél/kötelezettségek nél. A többi amortizált bekerülési értéken! IFRS 9: KÉT fő kategória: 1) Amortizált bekerülési érték csak akkor, ha mindkét teszt igaz: Üzleti modell teszt: (csak) azért tartja az eszközt, hogy a szerződéses cash flowk befolyjanak (nem instrumentumonként kell elvégezni a tesztet) Cash flow teszt: cash flowk adott időpontban, amelyek kizárólag tőketörlesztésből és kamatból állnak (kb. a legegyszerűbb hitel instrumentumok) 2) Valós érték: minden más Átsorolni nem szabad, kivéve ha megváltozik az üzleti modell! Hitelviszonyt megtestesítő Derivatíva Tőke instr. Nem OK CF begyűjtése Amort. bek. ért. Üzleti modell teszt (aggregált szinten) a cél a BM szerint? Conditional fair value option (FVO) elected? Nem BM szerint cash-flowk begyűjtése + néha eladása FVOCI (visszaforgat) OK Cash-flow teszt (pénzügyi instrumentumonként) Sem 1, sem 2 Nem FVTPL Nem Nem Kereskedési céllal tartott? OK Nem FVOCI Nem FVOCI opció? OK (NINCS visszaf.) 13

14 Alapvető változások a befektetések (equity investments), AFS eszközök és a beágyazott derivatívák kapcsán Korábban: IFRS 9 : Befektetések kivételesen: 1 Lényegében megszűnt. bekerülési értéken (cost) AFS: Részesedések és hitelinstrumentumok AFS: átforgatás tőkéből eredménybe Beágyazott derivatívák: különválasztandó, kivéve ha szorosan kapcsolódik az host - hoz vagy az egész instrumentum FVTPL. A valós érték változását az OCI-n keresztül elszámolni elsősorban bizonyos részesedések esetén lehet Fő szabály szerint megszűnt. Minden változás az OCI-n keresztül fut. Nincs különválasztás: Ha a teljes szerződés FVTPL és ha megfelel bizonyos cash flow kritériumoknak Néhány változás (szerényebb következményekkel) Korábban: IFRS 9: 1 Besorolás és mérés pénzügyi kötelezettségek Általában véve amortizált bekerülési értéken (leválasztva a beágyazott derivatívákat) Valós értéken csak a kereskedési célú, így megjelölt (FVO) instrumentumoknál és a derivatíváknál. 14

15 Korábban: IFRS 9: 2 A változás a valós értékben az eredményt érinti Saját hitelkockázat IFRS 7- csak közzé kell tenni elkülönítve Piaci és egyéb kockázatok A valós érték opció (FVO) alkalmazása esetén a valós érték változása kétfelé válik: Kivéve: accounting mismatch, pénzügyi garanciák, hitelnyújtási kötelmek Egy lépéses megközelítés, de... Saját hitelkockázat OCI, nincs visszaforgatás Piaci és egyéb kockázatok eredmény 15

16 Valós érték az az ár, amelyet piaci szereplők közötti szokásos tranzakció során egy eszközért kapnának, vagy egy kötelezettség átruházásáért fizetnének az értékelés időpontjában. 31 Unit of account Hipotetikus tranzakció Elődleges piac Instrumentum Nem az Exit price Legjobb piac (2!) Piaci szereplők Ár Független Jól tájékozott Szándék van Egyszerű marketing Forced sale 32 16

17 A mérési egység Értékelési premisszák Legjobb lehetséges hasznosítás Eladói szemszög (legjobb piac!) Piaci szereplők feltételezései Inputok az értékelés végrehajtásához Értékelési előrejelzés Értékelés Bemutatás és közzététel Csoport, ahol a kötelezettségek és követelések kockázata kiüti egymást? Nem Igen Nettó kitettség Értékelési egység A piaci szereplők feltevései A piaci szereplők feltevései Eladás [exit market] (legfőbb és legkedvezőbb piac) Eladás [exit market] (legfőbb és legkedvezőbb piac) Értékelési bemenetek (pl. rések, hitelkockázat miatti módosítók) Portfólió szintű módosítások! Értékelési bemenetek (adott eszközre vonatkozó módszer) Nettó kitettség Valós értéken mérés Bemutatás és közzététel 17

18 1 szint Jegyzett ár 2. szint: egyéb megfigyelhető input 3. szint: egyebek TÖBB KÖZZÉTÉTEL 35 18