FÉNYSUGÁR 2008.december. Megjelenik havonta december. Szent József Iskolaközpont Újságja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR 2008.december. Megjelenik havonta sztjozsef-rita@freemail.hu. 2008. december. Szent József Iskolaközpont Újságja."

Átírás

1 1 Megjelenik havonta Szent József Iskolaközpont Újságja december Adventi csendben Advent! Csend van. Nincs hang, csak lélek-beszéd. Adventi csendben Lehullok Uram eléd. Adventi csendben Csak hitem kis mécsese ég. Adventi csend van Körülöttem mély a sötét. Adventi csend van Készül-e mondd a szíved? Adventi csenben Gyümölcsöt hoz-e a hited? Adventi csenben Szunnyadsz tán? Lámpád sem ég? Adventi csend van Ébredj! Jön a remény! (Ürögdi Ferenc)

2 2 ÉBERSÉG! Fénysugár, Advent Virrasszatok! Legyetek éberek! Az adventi időszakban gyakorta halljuk ezeket a bibliai intéseket, melyek a készenlét, a várakozás fontosságára hívják föl a figyelmünket. Ha jól meggondoljuk, szinte az egész életünket átszövi a reménykedés, a beteljesületlenség érzése. Folyton-folyvást várok valakit vagy valamit. Folyton-folyvást készülök valamire. Az életem szüntelen feszültség, tevékenység, készülődés. Soha nincs olyan pillanat a földi életem során, amikor jóleső érzéssel hátradőlhetek a karosszékben, hogy egyszer s mindenkorra elvégeztem összes feladatomat. Mindig a jövőre figyelek, a jövőnek élek. Ahogy a kitűnő püspök, Prohászka Ottokár jelmondatában fogalmaz: dum spiro, spero míg élek, remélek. Folyton-folyvást reményben élek. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell erre a reménységre. Nagyon-nagyon ügyelnünk kell arra, hogy ne sikkadjon el kézen-közön, ne pazaroljuk el olcsó üveggyöngyökért, mint egykor az indiánok értéktelen csecsebecsékért cserélték el drága kincseiket. Márpedig a mi életünk legnagyobb kincse, legfőbb célja és esélye az örök üdvösség. Bizony, bizony: szüntelen éberségre van szükségünk, nehogy megromoljék, nehogy leértékelődjék a remény; nehogy felüljünk üres szólamoknak, nehogy hitelt adjunk bármiféle lelki kacatnak, ócskaságnak; nehogy bedőljünk felszínes divatnak, látványnak, káprázatnak. Nézzünk és lássunk! Nézzünk utána, vegyük észre, mi az igazság! Ne engedjük, hogy bármi megzavarja tiszta látásunkat! Ne engedjük, hogy bármi tönkretegye éles hallásunkat! A nagyvilág ugyanis telis-tele van látványokkal, üres trükkökkel, divatokkal, ígéretekkel. Olyanok ezek, mint a csillogó-villogó reklámok, a kirakatokat díszítő giccses, hideg, érzelem nélküli karácsonyi díszletek: nem lélektől lélekig szóló személyes emberi jelek, csupán hideg és számító reklám-fogások. Csábítás, kínálat, csillogás-villogás... Az üres ígéreteknek nincs távlatuk, nincs perspektívájuk. Nem a jövőnek, csupán a pillanatnak szólnak. A valóság alig-alig képes versenyezni e reklám-törvényű, hazug világ tűzijáték-szerű kínálatával. Az élet újra meg újra rácáfol a melldöngető állításokra, s mégis akad, aki behunyt szemmel halad el a kiábrándító, csupasz tények mellett. S ami a legfájóbb pont: sokszor nemcsak a világunk, nemcsak a környezetünk ilyen torz és hamis, hanem alattomosan megfertőzi a mi életünket, a mi adventi készülődésünket is. A mi tekintetünk azonban messzebbre irányul. A keresztény ember azért még érzi a különbséget. Látja a Jó és a Gonosz világméretű küzdelmét. Észreveszi a csillogó kirakatok mögött, sokszor a sziporkázó karácsonyfák homályában megbúvó Sátánt. Aki képes a Megváltó születésnapjából, az isteni szeretet határtalan kiáradásából filléres üzletet faragni, aki képes a nagy adventi várakozás, útkeresés, a csendes imák és elmélyült meditációk helyett észtveszejtő hajtást pörgést rohanást produkálni. Aki képes a kopott betlehemi istállóban a szalma alatt is bankó-kötegek után szimatolni.

3 3 A mi adventünk nem eshet áldozatul ebben a vásári forgatagban. A mi országunk nem ebből a világból való persze, persze. Ám úgy kell élnünk napról napra, óráról órára, úgy kell cselekednünk percről percre, hogy valóban eljöjjön, valóban beteljesedjék bennünk és közöttünk ez az Ország. Nem szabad eltántorodnunk, nem lehet lemondani róla még akkor sem, ha környezetünk látványosan mást vall, másként él, másként cselekszik. Ne feledjük: őrszemek vagyunk! Felelősek az egész táborért, felelősek az egész világért. Vigyáznunk kell. Figyelnünk kell. Éberen, higgadtan. És szólnunk kell, ha ideje van a szónak. És tennünk kell, mikor a tettnek van itt az ideje. Advent. Az Úr közel van. Virrasszatok és imádkozzatok! Kirsch János diakónus Ürögdi Ferenc: Minden advent Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon! Minden advent érkezés: Átölel egy drága kéz! Mindent advent alkalom: Győzhetsz saját magadon! Minden advent ítélet: Így kellene s így élek! Minden advent remegés: Isten felé epedés! Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is! Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! (Mt.: 13.33)

4 4 VISSZAPILLANTÓ November 11-én Szent Mártonra emlékeztünk. Iskolánk 4. osztályos tanulói e jeles szent életének főbb állomásait mutatták be, egyben ihletet is adva a rajzpályázat témájához. A történeteket két nyelven, németül és magyarul is meghallgathattuk. Felkészítő tanárok voltak: Zachné Simon Edit és Riznerné O. Klaudia. Vendégünk volt a Babits Mihály Általános Iskola és a Várdombi Általános Iskola. A német nemzetiségi szavalóversenyen tanulóink jól szerepeltek: Nyerges Ildikó 1. helyezést, Sabó Ramóna 2. helyezést, Brunner Ádám 2. helyezést ért el. Gratulálunk! November ig, Szent Erzsébet közbenjárásával ruha és játék börzét tarthattunk. A választék bőséges volt. Ezúton is köszönjük minden adakozó kedvű jóakarónknak a felajánlásokat. A bevétel forint lett, melyet a Tehetséges Ifjúságért Alapítvány javára küldünk tovább. Köszönjük! November 24-én Szent Cecíliára, az egyházi zene védőszentjére emlékezve iskolánkban énekversenyt rendeztünk. Az énekverseny helyezettjei: I. Az 5. osztályból: Márkus Mariann Kóré Emese Weiszmandl Nikolett Szilvácsku Zsófia II. A 8. osztályból: Fazekas Evelin Sebestyén Kitti Kata Tolnai Zsófia III. A 3. osztályból: Guld Csenge Nagy Aliz Sabo Ramóna Weiszmandl Viktória Valamint az 1. osztályból: Berta Anna Berta Zsolt

5 5 November 20-án Gyertyatartó koppantó címmel játszóházban vehettünk részt, melyet Hintalan László néprajzkutató tartott. Az érdeklődés nagy volt, a tornaterem megtelt. Most már bevallhatom őszintén, hogy mi pedagógusok kicsit aggódtunk, hogy ilyen nagy számban lehet-e balesetmentesen, fegyelmezetten játszani. Lehetett. Az aggodalmunk teljesen szertefoszlott, amikor megjelent Hintalan tanár úr és sorban elővette a természetes anyagokból készült játékokat: kötelet, botot, ágkoszorút különböző méretekben. A gyerekek szinte maguktól sorba rendeződtek és megkezdődött a játék. Nagy volt az izgalom. Vajon át tudok futni a pörgő kötél alatt? Meg tudom fogni a leejtett botot? El tudom kapni a levegőben repülő koszorúkat? A gyerekek órákon keresztül koncentráltak, kivárták a sorukat és minden próbálkozásnál egyre ügyesebbek voltak. Egyszerűen nagyszerűen éreztük magunkat! Szintén november 20-án tartottuk a Szülők Akadémiáját. Szegediné Ángyán Anna foglalta össze gondolatait. A Szülők Akadémiája sorozat idei első előadója Hintalan László keszthelyi pedagógus, néprajzkutató volt, aki előadását, több mint másfél órás játszóház levezénylése után tartotta meg. Talán nem véletlenül, hiszen pedagógiai vonatkozású mondanivalójának fő vezérvonala az volt, hogy a leghatékonyabb tanulás módja az utánzás mellett a cselekvés, ha a gyermek komplex módon szerez ismereteket. Újfajta szemléletmóddal tárta elénk a világ dolgainak összefüggéseit, a nap és a bolygók, az ember és a föld, az anya és a gyermek, illetve a pedagógus és a rábízott gyermekek kapcsolatában. Magból születik az élet, így minden dolog, kapcsolatrendszer akkor lehet élő, ha van középpontja, magja. Több példát is hozott erre, gyermekrajzokkal illusztrálva. Az elhangzottak között hallhattunk olyan példákat is, amelyekkel, mint szülők már mi magunk is találkozhattunk és megtapasztalhattunk. Mindannyiunk feladata, hogy életünk középpontjának, Istennek segítségével, mint szülő, illetve mint pedagógus, gyermekeink között, velük együtt cselekedve, utánzásra méltó középpontok, magok lehessünk.

6 6 Ez a kupon beváltható december 9-10-én, az adventi vásáron egy karácsonyi ajándéktárgy megvásárlására. Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született, aki az Úr Krisztus (Lk.: 2.10) A látogatás Egy nap a plébániára üzenet érkezett a Mennyországból: Ma este meglátogatlak benneteket. Jézus A plébános sietve hirdette ki a nagy hírt. Az emberek nagy tömegben érkeztek, hogy láthassák Őt. Mindenki arra számított, hogy gyönyörű szavakat hall majd Jézustól, Ő azonban minden egyes bemutatkozásnál mosolyogva egyszerűen csak ennyit mondott: Jó estét! Mindannyian, különösen a plébános tolongtak azért, hogy Jézust éjszakára vendégül láthassák otthonaikban, de Ő kedvesen visszautasítva a meghívásokat, a templomot választotta. Ezt a tényt mindenki tudomásul vette. Jézus másnap reggel szép csendesen távozott, még mielőtt a templom ajtóit kinyitották volna. Szintén másnap, visszatérve a templomhoz, a plébános és az emberek azt fedezték fel, hogy a templomukat vandál gyalázat érte: a templom falait telefirkálták! Egyetlen szót írtak mindenhová: Ébredjetek! Egyetlen sarkot sem hagytak ki. Mindenhol, az ajtókon, az ablakokon, az oszlopokon, a szószéken, az oltáron, még a Biblián is ugyanaz a szó állt: Ébredjetek! Nagy-, és kisbetűkkel, tollal, sprayvel, mindenféle színnel, vésve és festve: Ébredjetek! Akármerre néztek, mindenhol ez a szó: Ébredjetek!, Ébredjetek!, Ébredjetek!, Ébredjetek!, Ébredjetek! Kérdezz - felelek játék a faliújságon! (szorgalmi ötösért )

7 7 INFOOLDAL Decemberi programjaink Dec. 1-9-ig tanulóink az éves kötelező fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt Dec :00 GALÉRIA FÉNYEK ÚTJÁN címmel Odryné Horváth Krisztina keramikusművész alkotásaiban gyönyörködhetünk. Dec :00 Szent Miklós püspök látogat iskolánkba az 5. osztályosok Mikulás műsora lesz a tornateremben. Felkészítőjük Brunner Gáborné Dóri néni és Szegedi Dezső. Dec. 5. a délelőtt folyamán a Szent Rita Óvodába is ellátogat Miklós püspök. Dec. 5. Iskolánk felső tagozatos tanulói részt vesznek a Mohácsi Betlehemes Találkozón és ott előadják a népi betlehemes játékot, melyre Nagy István néprajzkutató készítette fel őket, segítői Lilla néni és Bakonyi Marika néni voltak. Dec. 8. 7:45 iskolai szentmise Dec :00 ADVENTI VÁSÁR Dec Adventi Könyvvásár az emeleten Dec :00 Nyílt nap a leendő első osztályosok és szüleik számára Dec. 12. Délelőtt LELKI NAP gyermekeink számára. Ebéd után, lehetőség szerint, a gyerekeket vigyék haza, mert a nevelőtestület is lelki gyakorlaton vesz részt a plébánián. Dec 15. A Szent Rita óvódások iskolánkban tekintik meg a Betlehemes játékot. Dec :00 Felső tagozatosaink ismét bemutatják a Betlehemest a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus Gimnázium múzeumában. Dec :00 A Karácsony Váró városi rendezvényen is bemutatkoznak betlehemeseink. Ezt a Garay téren tekinthetik meg. Dec. 20. TANÍTÁSI NAP páros hét, szerdai nap szerint. 16:00 órakor iskolai karácsonyi ünnepség. Mindenkit szeretettel várunk! Január 5. Első tanítási nap, mely 7:45-kor szentmisével kezdődik templomunkban

8 8 DÖK - híradó Iskolánk diákönkormányzatának képviselő tagjaival november 21-én konferenciát tartottunk. Az újvárosi cserkészházban töltöttünk egy rendkívül tartalmas napot. Elefánt feladatunk az iskolai Házirend átdolgozása volt úgy, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt könnyen értelmezhető, és pontosan követhető legyen. Kétféle változatot készítettünk (alsó-és felső tagozatnak), melyeket minden osztályteremben kihelyezünk. Így mindig szem előtt lesz, és talán megkönnyíti a betartását is. Miközben olvastuk és egyre mélyebben foglalkoztunk a Házirenddel, rájöttünk, hogy ezek a szabályok minket védenek, segítik a tanulásunkat és abban is támogatnak bennünket, hogy jó közösségbe tartozhassunk. Aztán beszéltünk még a tanév programjairól. Ötleteket gyűjtöttünk a farsanghoz, szavaló versenyhez, KI MIT TUD?-hoz, diákolimpiához. Igyekszünk újra indítani az iskolarádiót, hiszen technikailag már megoldott, hogy minden tanteremben jól hallható legyen. A ti ötleteiteket is szívesen vesszük, keressétek az osztály dököseit! Még ezek mellett jutott idő arra is, hogy saját címert tervezzünk magunknak, mármint a diákönkormányzatnak. Jelmondatokat is gyártottunk, reméljük, hamarosan be is mutathatjuk az iskola minden tanulójának. Kiderült, hogy van olyan társunk, aki bárkinek lyukat beszél a hasába, így új tisztség is alakult: szószóló. És aki valamennyi diák nevében a szót szólja, nem más, mint Fazekas Evelin 8. osztályos tök jó dökös. Gratulálunk a beszélőkéjének! A munka után még játékra is maradt idő, és még egy virslis lakomát is csaptunk. Közhírré tétetik! PÁLYÁZAT Iskolánk számára is frappáns jelmondatokat keresünk. A mondat foglalja magába iskolánk arculatát, minimum 3 maximum10 szóból álljon! Névvel együtt adjátok le a dökösöknek, vagy Márti néninek! A legjobbakból top listát állítunk ki és szavazni lehet. A részletekről figyeljétek az iskolarádiót! Jócselekedetek a kis Jézusnak

9 9 November 28-án felragyogtak az adventi koszorúk első gyertyái a Szent Rita óvodában is. Évek óta él már ez a meghitt hagyomány az oviban, hogy a picik szüleikkel és óvónőikkel közösen készítik saját kis koszorúikat a várakozás idejének kezdetére. Jól tudják már a lila és rózsaszín színek jelentéseit. Jól tudják, hogy a karácsony estét az adventi időszak teljessége szépíti meg. Tudják, hogy jó jónak lenni, ezért gyűjtögetik a jócselekedeteket, hogy azt ajánlhassák fel a kis jászolnál ajándékként. A gyertyagyújtás ünnepi hangulatát színesítette Kárpáti Lili, a Garay Gimnázium diákja, a Szent József Iskola tanulói és természetesen az ovisok. A műsor után a koszorúkat Ravasz Csaba atya áldotta meg, és Kirsch János diakónussal együtt gyújtották meg az első gyertyát. Az ünnepi hangulatot tovább emelte a díjátadások pillanata. Az Egyházmegye által kiírt rajzpályázatra ugyanis több ovisunk is készült. Oklevelet nyert: Dudás Eszter Mózes megtalálása,és Az angyal üdvözli Máriát, Gáspár Bálint Noé bárkája, Guld Kinga Siratóasszonyok Jézus keresztfájánál, Tóth Petra Jézus átöleli keresztjét, Valigura Eszter Jézus a keresztfán című képe. Különdíjat nyert Nagy Boglárka. Gratulálunk, és további lelkes várakozást kívánunk! Iskolánk két tanulója saját költeményükkel szeretnének nagyon boldog karácsonyt kívánni mindenkinek. Bálint Nikolett és Márkus Mariann: Boldog ünnepeket! Hull a hó, hull a hó, Mindjárt itt a Télapó. Hallani, hogy csilingel, Gyertek gyorsan izibe, kifele. Itt van már a jó öreg, Puttonyában alma, csoki rengeteg. Behívtuk a házba, egy csésze teára, Üljön le a székre, a kályha közelébe. Itt az ideje, hogy kiossza az ajándékunk, Hisz már úgyis eleget vártunk. Jaj, de jó a sok ajándék, de örülünk neki, Reméljük, újra eljössz Mikulás bácsi! Fut a szán, fut a szán, Most indul a Mikulás. Puttonya már könnyebb, Ezért ő nagyon örvend!

10 10 Szent Pál Korintusiakhoz írt levelei Pál második missziós útján jutott el Korintusba, ahol 18 hónapon keresztül hirdette az evangéliumot. E város a görög kultúra egyik központja volt, ahol szembekerültek egymással a különböző gondolat- és vallásrendszerek. A korintusi közösségnek Pál több levelet is írt, a kánonba ezek közül kettő került be. Az 1Kor. kb. 56 táján íródott. Központi témája az Egyház egysége. A levél bemutatja az egyház emberi (bűnös) arcát: a szakadásokat, pártoskodásokat. Az apostol szembenéz ezzel a sebzett arccal (amely mindig egyik jellemzője marad az emberekből álló egyháznak), és rámutat, hogy mindezek közepette az egyház Krisztus misztikus teste (1Kor 12). A Test törvénye a SZERETET és az EGYSÉG (1Kor 3-4; 13; 14,33; 16,14); alapja- gyökere pedig: Krisztus keresztje (1Kor 1,18-2,16). A másért önmagát elveszíteni tudó szeretet teremti meg az EGYSÉGET. Az egység, az egyház titka: Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai (12). Krisztus testében minden tag egyenlő. És minden tagnak egyenlő értékű a szerepe és küldetése. Ő határozta meg mindenegyes tag feladatát a testben. Aki a szeretet törvényeit éli, az járja a legtökéletesebb utat (12,31; 13 - Szeretethimnusz.). Naponta legalább egyszer ajándékozzátok meg társaitokat Jézus szeretetét adva! Szent Pál a korintusi egyháznak szóló második levelét az első után kb. l évvel írta. A levél megírásának célja a korintusi látogatás előkészítése. Sokan Pál ellen fordultak, hamis vádakat hoztak fel ellene, ezeket cáfolja meg az apostol, védekezik az igazságtalan gyanúsítgatások ellen. Megfogalmazza az apostoli küldetés nagyságát, intéseket a pogány bűnöktől, ellenfeleit megszégyeníti. Olvassátok el az első korintusi levél 11. fejezetét és keressétek meg azokat a verseket, amelyeket a szentmisén is hallunk! A szentmise mely részében mondja ezt a pap? Minden dolgotokat szeretetben intézzétek! (1 Kor 16,15) Válaszaitokat várom: Ildikó néni

11 11 Hókirálynő palotája Szikrát szór a jégpalota, Csipkés, díszes, csodaszép, Puha hó a szőnyeg benne, Minden falán téli kép. Jégpalota minden fala Jégből van, és égig ér, Tetejének takarója Csillogó-szép fehér dér. Ablakai ködből vannak, Összes dísze jégvirág, Ott kinézve mindig látod, Milyen télen a világ. Hókirálynő éldegél itt, Hópihékkel játszogat, Hófelhőket küldöz szerte, Mesél téli álmokat. Minden mesét, történetet, verset, amit ti találtok ki, szívesen fogad a Fénysugár. Ne legyetek szégyenlősek, hiszen mindenkinek vannak rejtett talentumai. Ha megosztjuk kincseinket, az öröm is sokszoros!!!

12 12 Gyújtsuk meg a gyertyát Gyújtsuk meg a gyertyát, égjen szépen! Karácsonyi fényben, békességben, Karácsonyi csillag ragyog fenn a fán, Kis harang csilingel, sok kis angyal száll. Áhítattal nézzük a karácsonyfát. Ünnepeljük együtt karácsony napját! Szeretetben éljünk itt a földön mind, Karácsonyi csillag minket erre int! SZEMFÜLESEK ÜGYESKEDJETEK! Az itt látható labirintus mintájára készítsetek ti is útvesztő játékot az évszaknak megfelelően! Például keresse a hóember a seprűjét, vagy a kisfiú a szánkóját, vagy a rénszarvas a Mikulást stb Az elkészített rejtvényeteket A/4-es lapon adjátok le osztályfőnökötöknek, vagy Márti néninek! A jutalom most sem marad el!!!

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában 2014. János-nap TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: A húsvéti ünnepkörre Tóth Piroska írása Az első osztály első évre Kovács Klaudiával A gödöllői óvodában töltött évekre Sárközi Zsuzsi

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben