PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100 m 2 alapterületű szabadtéri színpadra vonatkozó adományának elfogadásáról. 105/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 106/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat I. félévi üléstervének elfogadásáról. 107/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Város évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról és a benne foglalt tervezési munkák folytatásához való hozzájárulásról. 108/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla hitelkeret jóváhagyásának kéréséről az OTP Bank Nyrt-től. 109/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat kezességvállalásról a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. OTP Bank Nyrt-nél fennálló folyószámlahitel és annak kamatai megfizetésére. 110/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről. 111/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról. 112/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat önkormányzati földek hasznosításáról. 113/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a WYXABO Kft. tulajdonában álló Püspökladány, Táncsics u. 27. sz. alatti 1971/43 helyrajzi számú belterületi ingatlan területén lévő szennyvíz átemelő üzemeltetési feladatairól és az ingatlan tulajdonjogának megszerzési költségeiről. 114/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat az Úszó és Vízilabda Egyesület támogatásáról. 115/I/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának a módosításáról. 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Sportjáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról. 116/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat gyermekorvosi praxis fenntartásáról. 117/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a település közvilágítási hálózat korszerűsítés tervezésének támogatásáról. 118/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a polgármester jutalmazásáról. 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 16/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 18/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott december 18-i soron következő n y í l t üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor, Rásó János alpolgármesterek, Petőné Papp Margit tanácsnok, Dr. Lente Péter, Fenyves Vidor, Balázs Sándor, Tóth László, Kiss Zsigmond, Duró Ferenc, Kincses László, Kovács Krisztina képviselők, Keserű László jegyző. Tanácskozási joggal megjelentek: Varga Lajos a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft ügyvezetője, Gruberné Slámer Erzsébet a Kft pénzügyi vezetője, Dedéné Sári Andrea a Tájékoztató Központ vezetője, Papp Lászlóné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Szabó Anikó a Segítő Kezek Intézmény képviseletében, Pusztainé Nádházi Ibolya a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, Varga János a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pánti Zoltán aljegyző, Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, Fodorné Szabó Mária intézményfelelős, Rácz Csilla közbeszerzési ügyintéző. További megjelentek: sajtó képviselői, érdeklődő városlakók. Jegyzőkönyvvezető: Karacs Zoltán Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 12 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Duró Ferenc és Dr. Lente Péter képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen szavazat, 1 fő nem szavazott. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Duró Ferenc és Dr. Lente Péter képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte.

3 2 A meghívóban szereplő napirendekhez felvételre javaslom a következő előterjesztéseket: - Előterjesztés gyermekorvosi praxis fenntartásáról (szóbeli). - Előterjesztés a közvilágítás energiatakarékos átalakításának együttműködési javaslatáról. - Előterjesztés ajándékozásról. Ügyrendi felszólalás DR. LENTE PÉTER képviselő Szeretnék még egy szóbeli előterjesztést a napirendek közé majd a napirendi pontok végén felvetni. Rendben van. Javaslom továbbá, hogy az ajándékozásról szóló napirendet az 1. napirend után tárgyaljuk. Aki a napirendet a módosítással és a kiegészítéssel elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 1 fő nem szavazott. N a p i r e n d : 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester 3. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési tervről. Előadó: Keserű László jegyző 4. Előterjesztés az önkormányzat I. félévi üléstervének jóváhagyására. Előadó: Dombi Imréné polgármester 5. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester b) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításához. Előadó: Dombi Imréné polgármester

4 3 c) Előterjesztés folyószámla hitel megújításához. Előadó: Dombi Imréné polgármester d) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester e) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester f) Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata évi közbeszerzési terv módosításának elfogadására. Előadó: Dombi Imréné polgármester h) Előterjesztés önkormányzati földek hasznosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester i) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervről szóló rendelet módosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester j) Tájékoztató a WYXABO Kft. tulajdonában álló Püspökladány, Táncsics u. 27. sz. (1971/20 hrsz.) ingatlan területén lévő szennyvíz átemelő elszámolási, üzemeltetési feladatairól és tulajdonjogi helyzetéről. Előadó: Dombi Imréné polgármester k) Előterjesztés a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester l) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratának módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester m) Előterjesztés gyermekorvosi praxis fenntartásáról (szóbeli) Előadó: Dombi Imréné polgármester n) Előterjesztés a közvilágítás energiatakarékos átalakításának együttműködési javaslatáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester o) Előterjesztés ajándékozásról. Előadó: Dombi Imréné polgármester

5 4 p) Ügyrendi felszólalás. (szóbeli) 1. Napirend szóbeli kiegészítése November 24-én a Képzett fiatalok Püspökladány fejlődéséért című pályázat projektzáró rendezvényén vettem részt. Ezt a pályázatot konzorciumban adta be Püspökladány Város Önkormányzata, a Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Debrecenből, illetve a Városüzemeltető Kft. Meghallgattuk mindhárom konzorciumi partnereknek az előadását, azzal kapcsolatban, hogyan zajlott le ez a projekt és mi valósult meg belőle. Igazgató úr is bemutatta, milyen eszközöket, berendezéseket tudtak ebből a pályázatból megvásárolni, közel 50 mft értékben. A Városüzemeltető könyvében szerepel, az ő vagyonát, az önkormányzat vagyonát gyarapítja. November 26-án a Damjanich utcai lakóközösséggel tárgyaltam. Azért kerestek meg a lakóközösség képviselői, hogy köszönetüket fejezzék ki az önkormányzatnak, a képviselőknek, a lakótelepi utaknak a felújításával kapcsolatban. Egy nagyon régóta várt beruházásra kerülhetett sor a HURO pályázat keretein belül. Jelezték a közös képviselők, hogy mit találnának még a gyeprácsokkal kapcsolatban megvalósíthatónak. Jeney Tibor irodavezetővel egyeztettem ezzel kapcsolatban, és a felmerült problémák kijavításra kerültek. November 28-án Dr. Kovács Miklóst Báránd polgármesterét fogadtam. Ebben az évben a START minta keretein belül beszerzésre került egy aprítékoló berendezés. Nagyon jó berendezés, hiszen a levágott zöld ágakat, amiket a KÖZKÉV területén a Városüzemeltető Kft, illetve a püspökladányi lakosság kiszállít, ezt egy helyen tudjuk tárolni és tudjuk aprítékolni. Brikettálás is szükséges lenne az aprítékolás után, hiszen ezt szárítani kell, hogy a továbbiakban ez felhasználható legyen. Polgármester úrral ezzel kapcsolatban folytattam tárgyalásokat. Brikettálója van Bárándnak, és együttműködés keretén belül egy megállapodást fog létrejönni. November 29-én részt vettem a Petőfi Sándor Általános Iskola által rendezett TESISHOW-n. Szeretném köszönetemet kifejezni az iskolának, az alapítványnak, hogy kétévenként megrendezik ezt a nagyon szép műsort. Nagyon sok munka van benne, mert nagyon sok felkészülést igényel a gyerekek és a pedagógusok részéről is. Vállalják mindig, hogy felkészítik a gyerekeket és olyan bevételhez tudják juttatni az alapítványon keresztül az iskolát, ami mindenképpen támogatandó. Biztatom az alapítványt arra, hogy ezt a szép hagyományt folytassák. Ezúton szeretném megköszönni és gratulálni minden egyes kollégának, aki ebben részt vett. December 2-án Varga Lajos és Dr. Komoróczy Károly igazgató urakkal egyeztettem. Az elmúlt időszakban a felügyelőbizottságnak tiszteletdíjat tud adni a Városüzemeltető Kft. Ezzel kapcsolatban folytattunk egyeztetéseket, mivel az

6 5 önkormányzatnak mind a két kft-je nagyon fontos és odafigyelünk rá. A két igazgatónak egyeztetéseket kell azzal kapcsolatban folytatni, hogy vagy mind a két kft-nél legyen a felügyelőbizottságoknak tiszteletdíj, vagy egyiknél sem. Valamilyen összhangot teremtsen a két kft. egymással kapcsolatban. Nekünk hasonlóan kell gondolkodnunk mind a két kft-vel kapcsolatban. Kérdések DURÓ FERENC képviselő December 8-án Czibere Gyulával volt tárgyalás kerékpáros rendezvénnyel kapcsolatban. Hallhatnánk-e erről bővebben? az alábbi választ adta Duró Ferenc képviselő kérdésére Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pályázati lehetőségekkel sikerült a kerékpárutakat megvalósítani Püspökladányban. Az egész város körbekerékpározható balesetmentesen. Azért tartottuk ezt fontosnak a pályázatok beadásánál, mert több vasúti vonal van, ami a petritelepieket veszélyezteti az átkelésnél, illetve a gyerekeket, amikor jönnek be az iskolába, városközpontba. Ebben az évben teljesen be tudtuk fejezni a városközpontban a kerékpárutaknak a kialakítását. Czibere Gyulával azzal kapcsolatban folytattam egyeztetéseket, hogy Debrecenben már évek óta hagyomány az, hogy tavaszi időszakban, vagy ahogy az idő engedi, egy kerékpáros túra indul a városban, ami akár verseny is lehetne. Ez nem olyan kerékpártúra, amit a petritelepi iskola szervez minden évben október 23-án, amikor több kilométert kell megtenni városon belül, de aztán a város határait elhagyva. Ez egy más fajta lenne, Czibere Gyula az, aki megszervezi ezeket a kerékpáros túrákat. Abban állapotunk meg, hogy előkészíti, hogyan lehetne ezt megvalósítani Püspökladányban. Természetesen, ha oda kerül a sor, hogy forrásokat igényel, mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Elsősorban csak egy tájékozódás volt, elmondtuk az önkormányzati fejlesztéseket, hogy a kerékpárútjaink merre felé haladnak. Döntés nem született ezzel kapcsolatban, csak egy egyeztetést folytattunk. KINCSES LÁSZLÓ képviselő November 26-án polgármester asszony említést tett a Damjanich utcai lakóközösséggel való tárgyalásról. Egy kicsit pontatlan a megjelölés, mert nyilvánvaló, hogy a Damjanich-Honvéd-Bocskai 15. területet érintette ez a bizonyos HURO-s pályázat. Így aztán felmerül az, az aggály, hogyha csak a Damjanich utcai lakókkal tárgyalt, akkor esetleg a többieknek nem azonos a véleménye. Az lenne a kérdésem, hogy a következő 5 éves fejlesztési tervünkben, remélem hangsúlyosan és minél hamarabb helyet kaphat-e a Kossuth utcai Postával szembeni lakóközösségnek az út problémája, illetve a Rákóczi-Zrínyi utcai lakóközösségnek a belső udvari parkolók problémája? Azt gondolom, hogy ott is püspökladányi emberek élnek.

7 6 Ugyanannak a napnak a másik eseménye az volt, hogy az újtelepi szennyvízcsatorna hálózatnak rész műszaki átadására került sor. Ezzel kapcsolatban az előző testületi ülésen tettem fel kérdést, meg kell, hogy ismételjem, mert nem sikerült 3 hét alatt megfelelő információt eljutatni hozzám. Hogyan létezik az, hogy egy rész műszaki átadás az újtelepi hálózat átadását jelenti, nyilvánvaló a másik része a szennyvíz iszaptároló még nincsen kész, hogy egy ilyen nagy volumenű munkának a műszaki ellenőrzését végző személy nem hajlandó hivatalos kérdésekre válaszolni? A két kft. felügyelőbizottságával való felvetésekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Miért történhetett meg az Ön polgármestersége alatt, hogy a két kft-t nem azonos mértékkel mérték, és a felügyelőbizottságokat nem azonos hatáskörrel ruházták fel? az alábbi választ adta Kincses László képviselő első kérdésére November 26-val kapcsolatban szeretnék elsőnek reagálni: az világos, hogy azon a napon én kikkel tárgyaltam. Az, hogy a Bocskai-Jog-Honvéd utcát is érintette ez a beruházás természetes, az egész lakótelepet érintette. Nem várom azt a Damjanich utcának a közös képviselőjétől, hogy mondja el, a Bocskai úti vagy a Honvéd utcai lakóközösségnek milyen problémái vannak. Ezekkel a közös képviselőkkel is folytattunk megbeszéléseket, illetve levelezéseket. A Bocskai utcán is voltak olyan dolgok, amiről itt a testületi ülésen is beszéltünk. Amikor elkezdődött a beruházás, felszedték az utat, sérülések keletkeztek a garázs lejáróknál, amit jeleztek a lakók. Természetesen mindenkit megnyugtattunk, hogy ezek a beruházás befejeztével visszaállításra kerülnek. Történt olyan is, amikor feljáróknak a sérülését jelezték a műszak felé, természetesen ekkor is megnyugtattuk a közös képviselőket, ezek is helyre lesznek állítva. Volt még egy olyan probléma, a Bocskai utcánál maradva, hogy a beruházás előtt a szervizúton fekvőrendőrök voltak kihelyezve, ez volt az első, ami felszedésre került. A lakóközösségre bízta az önkormányzat azt, hogy a beruházás befejeztével ezeket a fekvőrendőröket visszahelyezzék-e vagy sem. Ezzel kapcsolatban is a közös képviselőknek kellett az igényeket felmérni. Ezt, amikor megtették, továbbították az önkormányzatunk részére, mely szerint ezek a fekvőrendőrök visszaállításra kerültek. Ez volt a közösség kérése. JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta Kincses László képviselő második kérdésére Kérdéseit eljuttattuk a műszaki ellenőrnek, válasz még nem érkezett. Sürgetem a dolgot. az alábbi választ adta Kincses László képviselő harmadik kérdésére A felügyelőbizottsággal kapcsolatban, annyit tudok elmondani, amikor megfogalmazásra került, hogy a Városüzemeltető Kft-nél, illetve az Egészségügyi

8 7 Kft-nél kerüljön-e beépítésre tiszteletdíj: ezt nem a polgármester dönteni el, ez a kftnek a kompetenciája. Képviselő úrtól sem érkezett ilyen megkeresés, hogy gondolkozzunk el ezen. Amennyiben jött volna, akkor most nem kellene jelen pillanatban erről beszélni. Egyformán kell, hogy a két kft-t kezeljük. Egyetlen egy dolgot pedig senki ne felejtsen el, hogy a Városüzemeltető Kft. nem nonprofit kft. BALÁZS SÁNDOR képviselő A GSMR rendszer mit fed le? az alábbi választ adta Balázs Sándor képviselő kérdésére Ez egy olyan rádiós rendszer, ami a vasúti biztonsági hálózattal kapcsolatos. Tájékoztattak bennünket arról, minden vasútállomáson, ahol átépítésre kerül most a hálózat, ez Püspökladányt is érinti, a technikai eszközök is átalakításra fognak kerülni. Felállítják majd a GSMR rendszert, döntési kompetenciánk ezzel kapcsolatban nincsen. KINCSES LÁSZLÓ képviselő A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Tervezési és Stratégiai Bizottságának soros ülésén vett részt. Szeretném megkérdezni, hogy milyen napirendekben volt olyan tárgyalás, amely Püspökladányt érinti, illetve összefügg-e a december 11-én a T4 Terv BT. munkatársaival történt egyeztetés rendezési tervvel kapcsolatban, vagy, ha nem, akkor mit takar a második egyeztetés? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A két megbeszélésnek semmi köze nincs egymáshoz. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésben, mint ahogy azt bejelentettem a képviselőknek, a Stratégiai Bizottságban veszek részt. Ezzel kapcsolatban Püspökladányt kimondottan érintő megbeszélés nem volt. Ami a legfontosabb napirend volt, az a stratégiai terv, amit minden egyes önkormányzatnak le kellett adni az elmúlt időszakban. Mindig elmondtam, amikor ezek az egyeztetések folytak, a as Európai Uniós pályázati lehetőségekkel kapcsolatban, hogy folyamatosan figyelemmel kísérték a megyéről is a fejlesztési lehetőségeket, amiket Püspökladány is megfogalmazott. Ilyen értelemben érintett volt Püspökladány, de az innen hivatalosan került be Debrecenbe, és a települések összessége fogadta el, hogy milyen fejlesztési elképzelései lesznek a különböző településeknek. Szinte minden testületi ülésen előjön, hogy a rendezési tervünkkel kapcsolatban módosításokat kérnek, akár vállalkozás bővítésével kapcsolatban. Aki az elmúlt időszakban módosítást kért az önkormányzattól vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban, jelezte, hogy nem akar élni ezzel a módosítással, ezt jeleztük a rendezési tervvel kapcsolatban. A T4 Terv munkatársai felhívták rá a figyelmünket, hogy rendezési tervünk 2005-ben volt

9 8 teljesen egész és átfogó. Azóta mindig csak a módosításokat kellett, hogy a testület megtárgyalja, hiszen a jogszabályok így rendelkeznek. Van egy olyan jogszabály is, ami kötelezővé teszi az önkormányzatoknak, hogy 10 évente elvégezzék a teljesen átfogó rendezési terv módosítását ben telik le a 10 év, amikor ezzel foglalkozni kell. Mindenképpen szeretném, ha figyelemmel venné mindenki, mert ennek kiadási oldala lesz, és ezt a költségvetésünkben 2015-re mindenképpen be kell, hogy tervezzük, hiszen kötelező feladat lesz az átvizsgálás. Vélemények KINCSES LÁSZLÓ képviselő Köszönöm azokat a válaszokat, amiket így első hallásra el lehet fogadni. Volt egy-két gondolat, amelyre reagálni kell, másrészt kiegészíteni. A szennyvíz beruházásnak a rész átadása, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéseimre, azt az elképesztő viselkedést tapasztalom, hogy az önkormányzat nem nagyon kívánja az ezzel kapcsolatos információkat közismerté tenni, annál is inkább nem, mint hogy kiderült a szennyvíz beruházás győztes pályázata is titkosított, miközben az összes pályázó anyaga nyilvános és fent van az interneten. Ezt az ellentmondást nem, hogy elfogadni, de megérteni sem tudom. Hogyan létezik az, hogyha ismerhetjük az összes többi pályázó beadott anyagát, akkor ép a győztesét nem. Nem jelentős különbség van az első, második és a harmadik hely között, mégis azt gondolom, hogy ezek orientáló számok. Legfontosabb az, hogy a műszaki ellenőr úr személyes kapcsolatban kívánt velem kerülni, legalábbis en keresztül, amit és semmiképpen nem tudok értelmezni sem. Nekem hivatalos helyen, hivatalos időben feltett kérdéseim voltak, illetve véleményem, tehát erre hivatalos módon kellene választ adni. Ez nem sikerül 3 hét óta. A másik kérdéskör az Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak státusza, illetve díjazása volt. Egy évvel ezelőtt is és most is ebben a hónapban, szóról szóra ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, ezt majd I. félévi napirend kapcsán esetleg bővebben kifejtem, amelyben benne szerepel, hogy az új ügyvezető igazgató elképzeléseit, terveit, lehetőség szerint a költségvetés megtárgyalása előtt tűzzük napirendre. Emlékezhetünk rá, hogy tavaly decemberben az történt, hogy az ügyvezető igazgató úr küldött egy levelet, amely szerint, majd ő beszámol, és aztán ez nem következett be, hanem ő helyette elment síelni. Egy év telt el azóta, és ezalatt az idő alatt sem sikerült több információt megtudnunk a kft-vel kapcsolatos tervekről, vagy a kialakított változtatásokról. Ezért azt gondolom, hogy ez az eljárás több mint egy éve jogsértő állapotú, és a polgármester asszony azon mondatát pedig visszautasítom, hogy nekem kellene javaslatokat tennem, eddig egyetlen egy javaslatomat sem fogadták el, legyenek szívesek a feladatukkal foglalkozni. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző Többször elhangzott már, hogy a közbeszerzési törvény lehetővé teszi azt, hogy egy adott közbeszerzési kiírás során, a pályázó a benyújtott dokumentációit titkosíthatja.

10 9 Erre volt már példa a mi közbeszerzési eljárásaink során is, és én úgy emlékszem és úgy tudom, hogy talán külön képviselő úr kezdeményezésére, 2 pályázót is megkerestünk, hogy ezt a titkosítást oldja fel. Mind a két pályázó ezt megtette, azt gondolom, hogy nincs akadálya annak, hogy képviselő úr ezekbe a dokumentumokba betekinthessen. A másik, amit elmondott irodavezető úr is, hogy megkerestük írásban a műszaki ellenőrt bizonyos válaszadásokra. A harmadik, igaz, hogy nem merült fel a vélemény megformálásában, de szeretném jelezni, hogy nem önkényből szoktunk mi reagálni bizonyos betekintés megengedéséről, vagy nem megengedéséről. Többek között az építési napló felvetés kapcsán szeretném jelezni, hogyha jól emlékszem, akkor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. -a tartalmazza, hogy kik jogosultak az építési naplóba betekinteni. Szeretném közölni, hogy a települési képviselő nem jogosult betekinteni. A felügyelőbizottsággal kapcsolatban elmondtam a véleményemet, ez az igazgatóknak a kompetenciája, hogy meghozzák ezzel kapcsolatban az álláspontjukat, hiszen ők vezetik az intézményt Amennyiben döntési helyzet alakul ki, akkor a testület fogja kimondani a végeredményt. KINCSES LÁSZLÓ képviselő A többi felvetésemmel kapcsolatban egyetértés van, vagy legalábbis hallgatás. A jegyző úr válaszára azt gondolom hozzáfűzni, hogy nem az a probléma, hogy képviselő betekinthet, vagy nem tekinthet be egy építési naplónak. Ezt az önkormányzatnak vagy Polgármesteri Hivatal apparátusának kellene megtenni. Nagyon úgy tapasztalom, hogy nem tették meg, mert ha megtették volna, akkor választ kaptam volna a kérdéseimre, ez a november 13-i soron kívüli testületi ülésen történt. Amennyit ebből megismerhettem az viszont arra utal, hogy a felvetésemben, akkor november 13-án igazam volt. Ebből az következik, hogy a testület, amit utána döntött a kötbér elengedésével kapcsolatban, pontosabban a határidő módosításával kapcsolatban, ami a kötbér légiesítését jelenti, az egy olyan döntés volt, amelyet valamilyen más érdek motivál. Elsődlegesen meg kellene kérdeznem, hogy a polgármesternek milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy elengedjünk 18 mft-nyi kötbért? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző Ez a kormányrendelet tartalmazza azt, hogy az építéshatóság abszolút jogos betekinteni az építési naplóba, amit azt gondolom, hogy a Városfejlesztési iroda adott dolgozói meg is teszik. Képviselő úr adott be egy interpellációt múlt héten, amelyre a válaszadás jövő héten kézbesítésre fog kerülni. Ott leírjuk, hogy történt, mi történt, azt gondolom, semmilyen szabálytalanság nem történt, erre szakértőket is felkértünk, ezt írásban fogjuk majd képviselő úrral közölni.

11 10 Arra kérem képviselő urat, hogy ilyen feltételezésekbe, ami a személyemre irányul, tartózkodjon. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Vissza kell, hogy utasítsam a képviselő-testület nevében bármilyen feltételezést, amit képviselő úr megfogalmazott. Képviselő úrnak nincs igaza semmiben, amit megemlített. Több mindenben, ami az elmúlt hetekben, hónapokban beadványok születtek, mindenre írásos cáfolat érkezett. Képviselő úr felvet egy problémát, meglebegteti, nyilván jó hírnek számít, amikor a cáfolat megérkezik, erről már nem számol be. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 1 fő nem szavazott. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. 5/o. Napirend Vélemények G. NAGY ISTVÁN ILIÁN költő, drámaíró Szeretettel köszöntök mindenkit. Most van lehetőségem arra, hogy gratuláljak polgármester asszonynak, alpolgármester uraknak, és a testület minden tagjának pártállásra való tekintet nélkül a sikeres választási eredményhez. Az elkövetkező 5 évben további sikeres munkát kívánok a püspökladányi jövő érdekében. Szeretném megköszönni a város minden tagjának, a testületnek, az intézményeknek azt a segítséget, amit ehhez az ősbemutatóhoz nyújtottak, és polgármester asszony segítségével ez itt történt meg. Itt nem arról volt szó, hogy egy elvetélt művész elhozta Püspökladányba a kis művecskéjét, hogy bemutassa. Számomra egy nagy megtiszteltetés volt ez a felkérés, és soha nem gondoltam, hogy Püspökladányban egyszer olyan kapcsolatba kerülök, hogy egy ilyen gyümölcsöző munka elébe nézhetünk. Éltem Boldogkőváralján, ott gyermekverses könyvem jelent meg Boldog falu címmel. Az első operámnak, amit Csoóri Sándorral írtam, az egri várban volt a bemutatója. Az, hogy én ide kerültem, az számomra a szülő föld szeretetével együtt felbecsülhetetlen értékű. Két dolgot említek még az ősbemutatóval kapcsolatban. Olyan sikeres lett ez az előadás, hogy tegnap kaptam a hírt, hogy az ECHO Tv a karácsonyi főműsor időben szenteste, órakor tűzi műsorra a Csaba királyfit. Azért voltam Székelyföldön, mert ott 2007 óta a kegyhelyen színpadi előadás nem volt. Egy sikeres előadás volt eddig az István, a király. A csíkszeredai város polgármestere, kulturális alpolgármestere támogatásával bemutatásra kerül 2015.

12 11 augusztus 15-én a Csaba királyfi. Ahova mindenkit meghívok Püspökladányból, mert szeretném, ha Püspökladány képviseltetné magát. Ott az egyháznak engedélyt kell adnia ahhoz, hiszen ez egy európai hírű kegyhely, hogy ott milyen előadás lesz. A rendház főnöke, Erik atya kért tőlünk egy anyagot, a püspökladányi fotóanyagot, amely az itteni munkálatokat tartalmazta. Ezt mi összeállítottuk. Olyan komolyan kezelték az ügyet, hogy nem ő maga döntött, hanem Gyulafehérváron a katolikus egyház tanácsa tárgyalta meg a műnek a bemutatásának a lehetőségét. Egy pár nappal ezelőtt kaptuk a hírt, hogy megadják az engedélyt, hogy ott ez a mű bemutatásra kerüljön. Szeretném a város hírnevét is öregbíteni a saját munkáságommal. Ami a dolog lényegét illeti, nagyon szeretném azt, hogyha ez a munka tovább folytatódna. Egy évben egyszer 10 nap keretében megkaphatnám a lehetőséget arra, hogy hasonló körülmények között kicsit pergőbben, Püspökladányban az elkövetkező időkben hasonló jellegű előadás legyen egyszer. Ezt az én vezetésemmel szeretném csinálni, mint művészeti vezető. Nem saját színházat akarok, de a művészetemmel kötődjek a szülővárosomhoz. Színpadnak a sorsa pedig a következő: ezt egy Tiszadobi vállalkozótól kaptam. A tiszadobi önkormányzat tulajdonába volt, a vállalkozó tulajdonába került. Nem új, használt, újonnan ennek az értéke több millió forint, így körülbelül 1 mft az értéke. Ezt székely ácsok építették be, olyan masszívan van berakva, igaz, hogy használt a vasszerkezet, a faszerkezet sem új, de 10 évet simán kibír. Arra gondoltam, hogy miután az előadást eljött megnézni ez a vállalkozó, abban állapodtunk meg, hogy visszaszállítom a színpadot. Ő megnézte és azt mondta az ünnepség után, hogy ezt nekem adja. Sok lehetőség nincs, vagy kiszedjük, eladjuk, vagy a városnak felajánlom, hogy maradjon ott. Következő évben is szeretnék egy ilyen jellegű művet itt bemutatni, sőt az egész tájegység legnagyobb történelmi személyiségéről írok operát most. Azt is ide akarom hozni. Itt olyan élményt adott a város ezeknek az énekeseknek, szereplőknek, hogy kint voltam, a nyakukba hordják a ladányi keresztet. A jövő évi rendezvény nem augusztusban kell, hogy legyen, hanem vagy előtte, az iskola végének a közeléig, vagy pedig szeptember környékén. Külön köszönöm azt, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Egy kicsit visszagondoltam én is arra, amikor készültünk erre a gyönyörű előadásra. Látszott a székelyeken, hogy mennyire hálásak voltak a vendégszeretetért, ami Püspökladány adott nekik. Mi köszönjük, hogy ezt itt valósítottad meg, Magyarországon Püspökladány a szülővárosod, és a mi városunk adhatta az első helyszínt a bemutatáshoz. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Igen nehéz megszólalni ezután a felvezetés után. Szeretnék gratulálni a művész úrnak az eddig elért eredményeihez, szeretnék neki nagyon-nagy sok sikert kívánni a későbbiekhez is. Ahhoz külön gratulálok, hogy ilyen mértékben kötődik

13 12 szülővárosához, ennyire támogató és segítő. Bár ez számomra nem volt meglepetés, hiszen olyan szülői indíttatással bír, ami ezt az egészet megalapozta. Szeretném megköszönni, hogy felajánlod Püspökladánynak ezt a színpadot, és azt, amit most megosztottál a testület tagjaival, amiről mi már beszéltünk, hogy az, az elképzelés, hogy minden évben legyen ezen a nagy színpadon egy nagy előadás. Köszönettel és hálával tartozunk Neked azért, hogy így odafigyelsz ránk, ennyire fontosnak tartod azt, hogy Püspökladány így legyen híres, így figyeljenek ránk. Hiszem, hogy Püspökladány így legyen híres és úgy kell dolgoznunk, hogy így tegyük híressé, és aki hozzá tett a képviselők közül ehhez, bármit is, köszönöm, aki támogatta azt is köszönöm, és bízom benne, hogy ezt az ajándékozást pedig mindenki fogja támogatni. Nagyon jó egészséget, nagyon sok erőt és kitartást kívánok ezekhez a gyönyörű munkákhoz. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 12 igen szavazat. 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése alapján elfogadja G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100 m 2 alapterületű szabadtéri színpadra vonatkozó adományát. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester 2. Napirend DR. LENTE PÉTER képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság igen részletesen megtárgyalta Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Kiemelném, hogy évre vonatkozóan a gyermekétkeztetés fontosságát, amely több társunknál is elhangzott. Ezzel kapcsolatban, ahogy az előterjesztésben is olvasható, az önkormányzat 314 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésre több mint 7 mft-ot biztosított a központi költségvetésből. Ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből vállalta az önkormányzat. A vállalt önerő utólagos támogatására majd 1mFt-ot kapott az önkormányzatunk. Fontos és nemes cél ez. A másik dolog, amellyel kapcsolatban többet beszéltünk, a döntést igénylő

14 13 tartalékalapot csökkentő tételekben sorolható fel. A bizottság részletesen megbeszélte az ehhez kapcsolódó gondolatait. Módosításra nem került sor, azonban egy új javaslattal kapcsolatban tettünk előirányzatot. A Püspökladány Sportjáért Alapítvány előirányzatát, amellyel eft-tal, plusz forrásként a Püspökladány Táncsics utcai víztoronynak a tetején található Vodafone átjátszó toronynak bérleti díjából történő bevételét csoportosítanánk, vagy ajánlanánk fel az alapítvány részére, a sport megőrzése és támogatása céljából. A bizottság az előterjesztést támogatja. Kérdések KINCSES LÁSZLÓ képviselő Ideje volna a képviselő-társaimnak gombot nyomni, de úgy látszik nem érdekli őket a történet. A bizottsági ülésen részt vettem pár kérdésre kaptam is választ, ezt most nem hoznám újra fel. Van itt egy olyan tétel, amit azért kell felhozni, mert minden évben visszaköszönő tétel. A Városüzemeltető Kft. részére kommunális feladatok ellátása miatti póttámogatás története. Úgy tűnik, vagy nem tanultunk meg költségvetést tervezni, vagy szándékosan nem csináljuk jól a tervezést. Ez februári történet, jelzéseket tettem, akkor még Borsos képviselő úr is, hogy a költségvetés tervezésünk kifejezetten nem felel meg az érvényes törvényeknek. Most, amikor megérkezik a 62 mft állami támogatás, vagy a pályázati többlet, annak 10 %-át ezen a jogcímen odaadunk egy elvileg profit termelő vállalkozásnak. Erre mondják azt, hogy megtettük tavaly is, megtesszük minden évben, és amikor jön a beszámoló időszaka, akkor pedig büszkélkedik vele a cég, hogy nyereséges lett. Amennyiben nem lesz több mint 6 mft nyeresége a Városüzemeltető Kft-nek, akkor az a cég veszteséges. Nem hangzott el kérdés, de lehet érteni, hogy mire irányul ez a monológ, amit képviselő úr előadott. Arra kérem irodavezető urat, hogy azokat a többlet feladatokat, amiket jelzett a Városüzemeltető Kft. az idei évre, legyen szíves ismertetni. JENEY TIBOR irodavezető Erről havi kimutatás van, az irodán megtalálható, ezt most részletesen nem tudom elmondani. Elsősorban a parkgondozás, ami többletforrást igényelt, ez előrelátható nem volt részükről. A többi részletes kimutatást nálunk megtalálja képviselő úr. VARGA LAJOS ügyvezető Tegnap volt a bizottsági ülés, nagyon szívesen válaszoltam volna erre a kérdésre. Képviselő úr és Fenyves képviselő úr is észrevette, hogy a 2015-ös koncepcióból azt a tételt, amit az állami támogatás mértéke, 41 mft egy hasonló jellegű kommunális feladat ellátása. Az elmúlt évben is hasonlóan alakultak ezek a számok, mint ahogy azt elmondták, hogy a következő évben sem sokat változik. 41 mft-hoz képest, mikor az

15 14 intézmények megkapják a 100 %-os normatívát a működésükre, és államilag nagyjából jól be van határolva az, hogy egy ekkora településnek a kötelező önkormányzati feladat ellátására mennyi összeget kell szánni. Ezzel szemben, mi hiába jeleztük a költségvetés tervezésekor, képviselő úr sem támogatta azt, hogy akkor próbáljuk ezt az összeget abban a mértékbe meghatározni, amennyibe belekerül a kötelező feladat ellátás. Nagyon szép dolog az, hogy fejlődik a város, fejlődik a város infrastruktúrája, de jó néhány évvel ezelőttihez képest, mindenki tudja, hogy mennyivel több kövesút épült, mennyivel több kerékpárút épült a városban. Ezeknek az utaknak az infrastruktúráját, a jelek festését, az utak síkosság mentesítését, táblázását, a város élhetőségét egy önkormányzatnak vagy egy önkormányzati tulajdonú cégnek folyamatosan biztosítani kell. Nem vagyok időjós, nem tudom megállapítani azt februárban, hogy abban az évben hányszor kell levágni a füvet. Aki kertes házban lakik, mindenki tudja, hogy ebben az évben nagyon csapadékos időjárás volt, minden héten lehetett nyírni a füvet. Ahogy befejezték a kollégáink a város rendberakását, folyamatosan kezdhették elölről. Tételesen ki van mutatva, hogy mennyibe került a kötelező feladat ellátás. Csak a parkápolás, illetve a zöldterületek gondozása elvitte ezt a 20 mft-ot, és akkor még a többiről nem beszéltünk. Az önkormányzat gazdasági társaságaként igen, profit orientáltak vagyunk, de pontosan arról kellene beszélnünk, hogy nem a 16 mft-ot jeleztük az önkormányzat részére, hanem a 6 mft póttámogatást, ami a kötelező feladat ellátásra van. Ha szerződéses formában végeznénk ezt a tevékenységet, akkor nyilvánvalóan nem lenne ilyen probléma, mert, ahogy megrendelésre kerül a munka, a megrendelés után elvégzésre kerül. Így folyamatosan végezzük, jelezzük irodavezető úrnak, jelezzük a pénzügyi iroda vezetőjének. Év végén lehet látni, hogy ez a kimutatás hogyan alakul. Vélemények RÁSÓ JÁNOS alpolgármester A rendelet-tervezet számos olyan elemet tartalmaz, mint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a halmozottan hátrányos gyermekek családjának támogatása, nyugdíjas korú polgárok támogatása. Ezek közül én is kiemelném a szociális nyári gyermekétkezetés támogatását. Ezekből látszik, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban is kiemelt feladatnak tekintette a fiatal és időskorúak helyzetének a javítását. Az előterjesztést elfogadásra javaslom. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Ha egy 20 mft-os ágazat 6 mft-os többlet igényt jelent be, gyakorlatilag 30 %-os többletet, az nem arra mutat, hogy az évek tapasztalata alapján jól tudták volna az év elején a tervezést, azzal kapcsolatos igényeket összehangolni. Nem is meglepő, hiszen tudom, hogy technika. Ez mindig ilyenkor decemberben, amikor tudjuk, hogy kapunk állami pályázatból pénzt vagy nem kapunk, akkor bukkan elő. Igazság szerint pedig szeptemberben a fűnyírási tevékenység az befejeződik, tehát azt mondhatnánk, hogy

16 15 szeptemberben már pontosan képpel rendelkezik a kft, hogy neki mibe is került a most hivatkozott tevékenység. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a 6 mft konkrétan a fűnyírás miatt keletkezett. Itt csak arról van szó jelen pillanatban, hogy ezzel lehet utólag takarózni, sok volt az eső. Ha látnánk, egyébként nem hinném, hogy bármelyik képviselő társamnak mániája lenne, nekem sem, hogy hétről-hétre azt nézegessük, hogy vajon megegyező-e a tervezett fűnyírás a tényleges fűnyírással. De azt tudjuk, hogy vannak lakossági panaszok menet közben, leginkább május hónapban, amikor a méteres nagyságrendeket érik el a nem központban levő zöldterületek. Minél később kellene az első kaszálást megcsinálni, mert azon lehet a legtöbbet spórolni, hogyha nem a gyorsan sarjadó füvet nyírjuk. Itt egy folyamatosan elhúzódó, minden évben megjelenő problémáról van szó, azért akartam rá felhívni a figyelmet, hogy ezt a technikát lehetőség szerint ne alkalmazzuk. Az igaz, hogy néhány napirend múlva fogjuk tárgyalni a következő évi költségvetés tervezetét, és azért hívtam fel most a figyelmet rá, hogy akkor már ne beszéljek ennyit erről. VARGA LAJOS ügyvezető Korábban, mikor lényegesen kevesebb volt a feladat, akkor a Városüzemeltető erre 50 mft-ot kapott. Az 50 mft a 20 mft-hoz hogyan aránylik, azt mindenki le tudja szűrni. Visszautasítom, úgy gondolom, hogy a kollégáim a legjobb tudásuk szerint, legjobb hozzáállással tesznek rendet a városba, nyírják a füvet. Nem tendencia az, hogy megvárjuk, hogy bokáig, térdig érő fűben kelljen valakinek is gázolni. Elég sok problémát vett fel ez így is, jegyző úrral szoktuk ezt egyeztetni, hogy azt a szabályt mindenkinek be kell tartani, mert nekünk pontosan elég az önkormányzati területeket rendben tartani, hogy a portája előtt mindenkinek kötelessége levágni. Így is van olyan porta, ahol sem hozzátartozó, sem tulajdonos nem azonosítható be és a város, vagy az utca szégyene, rontja a látképet. Természetesen ezeket ilyenkor is rendbe tesszük, hogy legyen méltó környezet a püspökladányi lakosságnak. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Arról szeretnék beszélni, hogy ebből a költségvetési beszámolóból látszik a takarékos, odafigyelő gazdálkodás. Azt nem említette meg képviselő úr sem, hogy január 1-től, ha jól emlékszem, akkor tértünk át a közvilágításnál mért fogyasztás utáni fizetésre az átalány díjról, nem kicsi összeg, 6 mft-os megtakarítás keletkezett. Belegondolva abba, hogy éveken keresztül átalányt fizetünk egy szolgáltatónak, itt látszik, hogyha mérjük azt a bizonyos teljesítményt, akkor megtakarítás is keletkezhet. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy ebben az évben is tudunk adni a 70 éven felüli nyugdíjasoknak karácsony előtt egy bizonyos összeget. Ez minden évben visszatérő, erre is oda kell figyelni, hiszen eft-os nagyságrendű ez, az összeg. Ez bizonyítja azt, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik, hiszen egészen az év utolsó napjáig oda kell figyelni a költségvetésre, hogy minden betervezett, és nem látható dolgokra is sort lehessen keríteni a kifizetésbe. A Városüzemeltető milyen feladatokat lát még el, és a munkához való

17 16 költségeket igényli, ez teljesen természetes dolog, és nyilván mindenről van, akár a megrendelő oldalt nézzük, akár a kifizetés oldalt, dokumentum. KISS ZSIGMOND képviselő Minden évben elmondom, és nem győzőm hangsúlyozni azt, hogy a Hivatal milyen nehéz pénzügyi helyzetben van, gazdálkodás szempontjából meg van kötve a kezünk. Az önként vállalt feladatokból folyamatosan valamilyen módon vissza kell lépni, vagy részben vissza kell lépnünk, de mindennek ellenére sikerült a gyermekétkeztetést megoldani. Ahogy alpolgármester úr elmondta, a nyugdíjasoknak tudunk egy kis támogatást nyújtani. A legfontosabb az, hogy jött egy olyan rendelkezés, miszerint évvégén az önkormányzatoknak nem lehet hitelállománya. Nem kis munka kell ahhoz, hogy évvégén ezt az önkormányzat tudja teljesíteni, még, ha év közben a likviditási hitel a problémákat megoldja és rendben tartja. Nem kis problémát jelent szerintem polgármester asszonynak is, és a pénzügyi irodának is, hogy évvégén ezeket a feltételeket tudja hozni. Úgy látom ez teljesülni fog év végén, amelyhez gratulálok polgármester asszonynak és a pénzügyi iroda vezetőinek, alkalmazottjainak, hogy ez sikerülni fog, és meg tudunk felelni a törvényi előírásoknak, amit alapból elvárnak tőlünk. Az előterjesztést elfogadásra javaslom és támogatom. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Klasszikus a mondás Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Februárban mindig túlnyújtózkodunk és a költségvetés tervezésekor fiktív tételeket teszünk bele, leginkább az ingatlan gazdálkodás szokott ilyen lenni. Aztán decemberre mindig megvilágosodunk és rájövünk, hogy már megint nem sikerült az ingatlanokat eladni. Akkor világosodunk meg, amikor rájövünk, hogy mennyi pénzt kapunk az államtól. Az idei év, tehát -62 mft, magyarán szólva ennyivel lett volna veszteséges az önkormányzat, hogyha nem kapjuk ezt a pénzt. Azon lehet vitatkozni, mert nem értek vele egyet, sem az elvével, sem a gyakorlatával, hogy hogyan létezik az, hogy Berettyóújfalu 250 mft-ot kap, Püspökladány 62 mft-ot. Nem abból akarok kiindulni, hogy miért kapott Berettyóújfalu 250 mft-ot, ez legyen az ő bűnük, hogy egyáltalán ekkora deficit keletkezik egy hasonló nagyságrendű városban. Az is egy kérdés azonban, hogy szabályosan tervezünk-e, és megfelelünk-e a költségvetési törvénynek? Úgy dolgozik-e bármelyik magyarországi önkormányzat, ahogy azt a törvény kívánná? Semmi különbség nincs, mert tegnap Kiss képviselő úr éppen egy ilyen freudi elszólást tett, hogy 62 mft ÖNHIKI. Egyet kell, hogy értsek vele, ez ugyanaz, mint a régi ÖNHIKI rendszer, csak most másnak titulálják. Teljesen mindegy, minden önkormányzat Magyarországon változatlanul küzd a pénzügyi gondokkal, tehát a nagyszerű kormány, nagyszerű 2/3-a, nagyszerűen nem oldotta meg a pénzügyi problémákat. DR. LENTE PÉTER képviselő Kincses képviselő úr ott volt tegnap a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén. Láthatta, beszéltünk a költségvetéssel kapcsolatban, a jövő évi koncepcióval

18 17 kapcsolatban is. Az, hogy mennyiből gazdálkodik a város, vagy milyen kiegészítésekre szorul, most konkrétan például a Városüzemeltető, ezekről is beszéltünk, kérdések merültek fel. Igazgató úrnak kell, hogy igazat adjak, abból a szempontból, hogy mint egy üzem nem csak fűnyírásról szól ez az egész, hanem számos más, mint ahogy a nevében is benne van városüzemeltetési feladatot lát el. Ezzel kapcsolatban plusz teendők lehetnek és mindenki tudja, hogy szeptemberben nem állt le a fű nyírása. Sehol nem volt még bokáig és térdig érő a fű. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Vissza kell, hogy utasítsam Kincses képviselő úr megállapításait, az önkormányzatokkal, illetve a püspökladányi önkormányzattal kapcsolatban is. Nem hiszem, hogy ilyen mondatok elhangozhatnak, de elhangzik csak azért, hogy képviselő úr a hírt csinálja, mint ahogy szokása szerint teszi. Az összes önkormányzatot, az önkormányzati gazdálkodást ilyen negatív módon értékelni, ezt azt hiszem, nem teheti meg képviselő úr, de sajnos megtette. Visszautasítom, gondolom a többi önkormányzat is, de Püspökladány Város Önkormányzata is felelősen gazdálkodik. Az előterjesztést támogatom. Biztosíthatom képviselő urat arról, hogy mind az önkormányzati törvénynek, mind pedig a költségvetési törvénynek Püspökladány város költségvetése megfelel. Az, az elsődleges szempont, hogy minden jogszabályt figyelembe vegyünk és betartsunk, ami akár a költségvetésre, vagy bármilyen másfajta dolgunkra vonatkozik. Nem gondolom, hogy nekünk azzal kellene foglalkozni, összehasonlítani, hogy Berettyóújfalu mennyit kapott. Nekünk a püspökladányi költségvetést kell megoldani, illetve ahogy képviselő úr is elmondta, a következő napirendi pontnál a 2015-ös koncepciót kell, hogy megtárgyaljuk. 62 mft-ot támogatást kaptunk az államtól, ez egyértelműen benne van a költségvetésünkbe. Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a képviselőknek és mindenkinek a figyelmét, hogy ez az év volt az, amikor a költségvetésünk tervezésekor és elfogadásakor olyan költségvetést tudtunk összeállítani, amikor is bármelyik intézmény felé visszalépést kellett volna, hogy kezdeményezzünk. Minden egyes önkormányzati intézményünknek, a kért finanszírozásokat, amiket az igazgatók, illetve a pénzügyesek megterveztek, biztosítottuk. Lehetett azt látni év elején, hogy szükség lesz bizonyos korrekcióra. Amikor lehetőség nyílt az önkormányzatoknak, hogy a mindenki által ismert ÖNHIKI-re beadjuk a támogatásunkat, be is adtuk. 62 mft-ot meg is kapott az önkormányzatunk. Nem gondolom, hogy itt bármi negatív dologra kell, hogy gondoljon képviselő úr. Jelen pillanatban is olyan önkormányzati rendezvények vannak az intézményi hálózatokban, ami a karácsonynak a közeledtét jelenti. Minden egyes intézményvezetővel történt beszélgetésen egyértelmű volt a jelzés, hogy a 2014-es év stabillá tette az intézményi hálózatoknak a működését. Szeretném megköszönni jegyző úrnak, a Hivatalnak, illetve az önkormányzati intézményeknek, vezetőinek, dolgozóinak azt a munkát, amit ebben az évben

19 18 folytattak. Oda kellett figyelni a gazdálkodásra, be kellett tartani az irányelveket, amiket az önkormányzat megfogalmazott, akár a Hivatal részére, akár az intézményi hálózat részére. Úgy tudjuk zárni az évet, ahogy az, az önkormányzati törvényben, és a költségvetési törvényben is szerepel, hiszen nem soká fogjuk tárgyalni, hogy a folyószámlahitelünket le kell járatni. Nem rendelkezhetnek az Önkormányzatok folyószámlahitel kerettel az év végén. Köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját. Bízom benne, ami a jövő évet érinti, hogy hasonló költségvetést tudunk összeállítani. Aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 8 igen, 3 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) Ft működési hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással,

20 19 c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 10 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 485,5 fő, önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos létszám: 4 fő, mezőőrök 3 fő, Polgármesteri Hivatal 47 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, Engedélyezett létszám összesen: 746 fő. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép. 11.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 65/2014. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 56/2015. (V. 22.) önkormányzati testületi határozat külterületi lakott hely elnevezéséről. J E

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 21/2014. (IV. 17.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A 2013.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 81/2015. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 azonosítószámú

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 20/2016. (III. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. augusztus 19-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. augusztus 19-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. augusztus 19-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82/2015. (VIII. 19.) önkormányzati testületi határozat önkormányzati tulajdonú építési betontörmelék

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. december 19-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. december 19-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. december 19-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 164/2013. (XII. 19.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat 2014. I. félévi üléstervének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

341-12/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. szeptember 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

341-12/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. szeptember 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 341-12/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. szeptember 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 56/2013. (IX. 19.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 28. Készült:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben