PÁLYÁZAT. a Domokos Pál Péter Általános Iskola. (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: igazgatói állásának betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Domokos Pál Péter Általános Iskola. (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: 034990. igazgatói állásának betöltésére"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, XI. Bocskai út PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: igazgatói állásának betöltésére Vendégh Zsolt pályázó Budapest, február 26.

2 2 Tartalomjegyzék: 1. Előszó - motivációk az igazgatói pályázat megírásakor 2. Elindulás egy vezetői koncepció megírásakor 3. Szakmai önéletrajz 4. Helyzetelemzés 5. Az intézményi gazdálkodásról 6. Az intézmény alapdokumentumai, belső szabályzatai, továbbképzések 7. A tantestület és a teljes alkalmazotti kör 8. Az iskolavezetési struktúra, ellenőrzés-értékelés 9. A Sopron úti iskola tanulói 10. A szülői kör, a szülők szervezetei 11. Diákönkormányzat új utakon 12. Kapcsolatrendszer Újbudán és azon túl 13. Kulcskompetenciák fejlesztése, kooperatív tanórák kulcsterületek 14. Integráció 15. Együvé tartozás, közösségtudat, hagyományápolás avagy a név kötelez : Domokos Pál Péter 16. Iskolai újság, digitális évkönyv, megújuló internetes honlap megújuló kommunikáció 17. Vezetői program, vezetői hitvallás 18. A tárgyi fejlesztés kitörési pontjai 19. Minőségbiztosítás SWOT-analízis 20. Egy távlati terv: két tannyelvű iskola modellje? 21. Új elemek: egészségmegőrzés és Európa-év 22. Zárógondolatok: jövőkép, kitörési pontok, fejlesztési tendenciák 23. Mellékletek: 11 db

3 3 Ha valaki gyors kémlelő eljárást keres, amellyel eldöntheti, hogy akivel szemben áll, optimista vagy pesszimista-e, azt ajánlom, puhatolja ki, de úgy, hogy gyanút ne fogjon, mi a véleménye a pedagógiáról. Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. (Németh László: A pedagógus hite, részlet) 1. Előszó - motivációk az igazgatói pályázat megírásakor Miért vállalkozik 2010-ben valaki arra, hogy igazgatónak pályázzon, és milyen elv mozgatja az intézmény kiválasztásában? A fenti összetett mondatban benne van szinte minden, amit megfogalmazhat a kérdésben bármilyen érintett személy. A XI. kerületben születtem, ide jártam általános iskolába és gimnáziumba, fiam is ezt az utat járja be, ideköt korábbi és jelen munkahelyem s minden. Újbuda számomra tágabb értelemben véve az otthonom. A Sopron úti Általános Iskola először akkor került a figyelmem előterébe, amikor 2006-ban felvette Domokos Pál Péter nevét. A 70. évforduló hírei is elgondolkoztattak, hiszen ekkor szembesültem azzal, hogy a szomszédban, a Bikszádi utcához közel ilyen nagy múltú iskola működik. A kerület írásos krónikájában már ekkor utána olvastam, megtaláltam az első világháború előtti történetét: Zsadányi Ferenc időszakát. Majd egy újabb nagy lépést, amikor ban új iskola épült a Sopron úton. Mosolyogtam magamban, amikor azt olvastam, hogy az iskola 1961-ben (születési évem) ünnepelte a jogelőd 50-ik, míg az új iskola 25-ik évfordulóját. Az 1952-es 1300-as tanulólétszám pedig már tényleg történelmi múltnak tűnt. Általános iskolai tanulmányaimat a Bocskai István Általános Iskolában végeztem, (mely most nyolcvan éves éppen, 1929-ben kezdődött az újkori története), melynek sokat látott és megélt falai hasonlóak a Sopron útihoz. A kapcsolódás innen is adódott. Aztán elkövetkezett a es év saját életemben, amikor számos megszerzett tudás, tapasztalat birtokában határozottan elindultam abba az irányba, hogy iskolai vezetőként is szolgáljam az oktatás, nevelés ügyét. Mert úgy vélem, ez egy szolgálat, s igen nehéz és felelősségteljes nyarán/őszén került gondolkodásom előterébe a Sopron úti, Domokos Pál Péter Általános Iskola és az igazgatói pályázat megírásának határozott szándéka. S ezzel együtt ekkor fogalmazódott meg bennem célként a Domokos Pál Péter névadó által felvállalt művelődéstörténeti hagyomány és szellemi örökség ápolásának szándéka. Németh Lászlóval bezárva a gondolatot: optimista vagyok, mert hiszek a pedagógiában. Ezért fogalmaztam meg jelen pályázatomat.

4 4 2. Elindulás egy vezetői koncepció megírásakor Az intézményi tájékozódás során az alábbi alapdokumentumokat tekintettem át: - Beszámoló a 2008/2009-es tanév munkájáról - Helyi tanterv (2004.) - Pedagógiai Program, Alapító Okirat - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend (2005.) évi Minőségirányítási Program (a minőségfejlesztés tanévi munkatervével együtt) - Nevelési terv (2004.) - Emellett fontos kiindulópont volt számomra az iskola szeptember 15-i dátummal megszületett, módosításokat is tartalmazó, az újbudai képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata. - Kiindulási alap a márciusi, Nevelési-oktatási koncepció és intézkedési terv felülvizsgálata c. újbudai, képviselő-testületi anyag, mely szervesen kapcsolódik és 2003 kerületi folyamatait feltáró dokumentumokhoz. Az iskolával kapcsolatos előzetes ismereteim, a fenti kiválóan kidolgozott - dokumentumok és intézményben tett személyes látogatások, számos beszélgetés képezték azokat az alapokat, amelyekre támaszkodok a pályázat során. Az iskola beiskolázási körzetét, szinte minden utcáját igen jól ismerem. Láttam, hogy épült ki a szomszédban, a régi Nádorkert helyén az új lakópark. Ami kezdettől fogva alapelvként munkálkodott bennem, hogy folyamatosság és megújulás képezhetik azt az utat, amelyet felvázolhatok az itt dolgozók és a fenntartó felé. Folyamatosság, azaz az eddigi értékrendszer, pedagógiai program, hagyományok megőrzése, ápolása. Másrészt a megújulás, azaz a szakmai munka megújítása új módszerekkel, új pedagógiai-szakmai eszközökkel. A humán erőforrások megőrzésén, ápolásán túl nagy hangsúlyt kap nálam a tárgyi feltételek megújítása, hiszen az iskola a kisebbnagyobb korszerűsítések (1974., 1994., 2007.) ellenére láthatóan elmaradásban van. Az iskola megtartó erejének növelése motivál, amellyel összefoglalható a kiinduló gondolatmenet. És a szintézis: azaz folyamatosság és megújulás. Egy hosszú távon jól működő iskolának is folyamatosan változnia, megújulnia kell ahhoz, hogy a kor követelményeinek, az oktatást igénybe vevők elvárásainak megfeleljen. Ennek tudatában határoztam meg céljaimat is, amelyeket vezetőként a tantestülettel közösen szeretnék megvalósítani.

5 5 3. Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Telefonszám(ok) Vendégh Zsolt Cím(ek) Budapest, XI. Menyecske u. 12. Fax(ok) (ek) Állampolgárság (munkahelyi) (munkahelyi) magyar Születési dátum Budapest, Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Szakmai tapasztalat Foglalkozás / beosztás Domokos Pál Péter Általános Iskola igazgatói munkaköre Közalkalmazotti és köztisztviselői munkaviszony 1984-től, 6 év középvezetői, igazgatóhelyettesi tapasztalat. A munkaviszony 2009 decemberében 25 év volt. Időtartam től Budai Sport Általános Iskola (2008-tól új néven), tanár, könyvtáros, között igazgatóhelyettes XI. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri törzskar, szakreferens Fővárosi Önkormányzat, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Ügyosztály XI. Menyecske utcai Gyermekotthona Fővárosi Önkormányzat II. ker. Vasvári Pál Gyermekotthon és Általános Iskola, tanár Népjóléti Minisztérium, Károlyi István Gyermekközpont, Fót (Gyermekváros), tanár, mb. otthonvezető (igazgatóhelyettes) Fővárosi Önkormányzat, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Ügyosztály XI. Menyecske utcai Gyermekotthona, tanár, szervező. tanár

6 Főbb tevékenységek és feladatkörök ELTE Neveléstörténeti Kutatócsoport (aspirantúra) Nemzeti Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIAK) kuratóriumának tagja kormánykinevezéssel (diáksport és gyermekvédelem terület képviseletében) az Őrmezei Általános Iskola iskolaszéki elnöke tól Pest Megye Közgyűlése Külügyi Bizottsága (Európai Integrációs) tagja tól Biatorbágy Város Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága tagja nyara: részvétel a FoxKids Cup korcsoport labdarúgó világversenyen (5. hely), munkakapcsolat ben az UNICEF magyarországi tagozatával őszétől az Újbuda TC elnökségi tagja januárjától a biatorbágyi önkormányzat sportegyesületének, a Viadukt SE-nek elnökségi tagja : az újbudai Pedagógiai Szolgáltató Központ 60 órás közoktatás-vezetői képzésén való részvétel : egyéves kommunikációs képzés (AJA) : az ÚPI 120 órás, nem-szakrendszerű oktatás c. akkreditált képzésén való részvétel januárjától a BME Pedagógia Tanszék közoktatás-vezetői képzésének hallgatója ősze: Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány létrehozásban való részvétel, két évig titkári teendő ellátása től szerkesztés, a sportiskola félévente megjelenő iskolai újságját, a Sportiskolai Hírlevelet között gyermek-és ifjúságvédelmi szünidei táborok, míg tól egyesületi táborok (Lágymányosi TC, Újbuda TC) szervezése, ill. Közreműködés benne tól tagja a Magyar Pedagógiai Társaságnak (neveléstörténeti szakosztály) től tagja (alapítóként) a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége) magyarországi egyesületének, sporttagozat vezetője 1994-től (FNSB-HÍD SE) től elnöke a HÍD SE-nek (Nevelőotthonok Diáksport Egyesülete) egy országos diáksport szerveződésnek (verseny- és táborszervezés, tehetséggondozás) tól 1998-ig a Zsámbéki Medence Tájvédő Egyesület (ZSMTE) aktív tagja, 2003-tól a Levegő Munkacsoport tagja, tagszervezeti alelnöke (Őrmezei Közakarat Egyesület) től részvétel a biatorbágyi új Oktatási és Sportkomplexum létrehozását segítő team munkájában től közreműködés a Saxlehner András (német kisebbségi) közhasznú egyesület tevékenységében től az Újbuda c. újság és önkormányzati honlap külsős munkatársa től a Biatorbágyi Krónika c. havilap külsős munkatársa nyarától a iskolai honlap szerkesztése

7 A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat 7 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola oktatás Tanulmányok - Általános Iskolai tanulmányok: a XI. Bocskai úti Általános Iskolában - Középiskola: a Villányi úti József Attila Gimnáziumban, német tagozaton között ban kötelező, 11 hónapos katonai szolgálat teljesítése, mint előfelvételis Kalocsán Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Egyéni készségek és kompetenciák Nyelvismeret Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Kiegészítő információk, családi háttér és (felsőoktatásban) Okleveles általános iskolai és középiskolai tanár Magyar és történelem szak (ELTE ÁITFK, 70/1984. és ELTE BTK, 1628/1987.) Főiskolai és egyetemi végzettség. Német (társalgási fokon) Jó szervezőképesség, csapatmunka keresése, jó kommunikáció, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés OKJ alapfok (MS Office) és honlap szerkesztés - Pedagógus családban nőttem fel a kerületben s erre nagyon büszke vagyok -, édesapám ny. tanszékvezető egyetemi tanár, a GATE/Szent István Egyetem professzor emeritusa (didaktika, pedagógia) volt, két éve hunyt el. Édesanyám ny. matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, 30 évig tanított a Bocskai úti Általános Iskolában. - Egy 16 éves fiam van, aki 2008 őszétől gimnazista, az Újbuda TC igazolt labdarúgója hét éve. - Feleségem az egészségügyben, az orvosi műszergyártásban dolgozik közel egy évtizede. Mellékletek Ld. a pályázat végén

8 8 3. Helyzetelemzés Az iskolaépület 1935-ben épült fel, akkor a maga korában igen korszerűnek számított. Aki ma ide belép, ismerve más építési technológiákat (pl. panel), a magas mennyezet, magas ablakok képével találkozik. A tantermek mérete ismereteim szerint kisebb az átlagosnál (45 m2), de ez nem érzékelhető a mindennapokban, tágasnak tűnik. A nagy ablakok a termek természetes fénnyel való nagyobb ellátottságát segítik, az órák hangulatát előnyösen befolyásolhatják. A neonvilágítás már új, korszerű és a táblák előtti célfény is. A tantermek osztálylétszáma kisebb, mint amit a közoktatási törvény megjelöl: azaz fő. (Az iskola két, ún. digitális táblával rendelkezik, mely beépítésre került, használják.) 25 tanteremmel (benne négy kisteremmel) gazdálkodik az iskola, a kétemeletes épületben az alsó szinten az alsó, míg a másodikon a felső tagozat helyezkedik el. A lépcsőház tágas, a gerincét képezi középen az épületnek. A tornaterem nem szabványos méretű, de elégséges az órai testnevelés igényeinek megoldására. Ehhez járul még a kisebb méretű tornaszoba, táncterem, technikaműhely kis tankonyhával. A 45 m2-es feltételnek 20 tanterem tesz eleget, mely felső tagozaton a kabinetrendszert megőrizte, fenntartotta. Ha kilépünk az iskola hátsó bejáratán, egy tágas udvarra lépünk. Egy modern épülettömb hátsó frontja, négyemeletes és kertes házak felé néz az iskola területrésze. Igazán csendes a környék, s érezhetően a levegő is tisztább, bár a közelben található a Fehérvári út, az Etele út és a Szerémi/Budafoki út a maga hihetetlen gépkocsiforgalmával. Az udvaron az 1994-es felújítás során egy aszfaltos sportpálya került kialakításra, jobbra nézve a napközisek játszóudvara található. Az újbudai önkormányzat évi költségvetésében több iskolával együtt egy 200 milliós udvar-korszerűsítési keret található. Remélhetőleg ebből a Sopron úti iskola udvara is korszerűsödhet. A nagy aszfaltos sportterület helyén, esetleg erre ráépítve egy műfüves vagy polytán borítású pálya épülhetne olyan módon, hogy télen ún. nagynyomású, buborékos befedéssel egy téli tornaterem nyerhető, mely az iskolai igényeken túl egy magasabb szintű sportigényt is kielégíthetne novembertől-márciusig, közel fél évig. Ha feltekint a szemlélő az épületre, látja, hogy a tetőtér (a 2007-es felújításnak köszönhetően) megújult. Az ereszcsatornák is újak. Az épület külső tatarozása viszont néhány éven belül esedékesnek látszik. A szürke szint egy friss borítás válthatná fel. Lentről is láthatók a nyílászárók elöregedései, melyek egy külön fejlesztésikorszerűsítési történetet igényelnek.

9 9 A évi tetőfelújítás nyitott egy új utat a lehetőségek terén, hiszen mód volna a tetőtér beépítésére, egy közösségi helyszín kialakítására. Helyzetelemzésem már tartalmazott ún. kitörési pontokat, jövőbeni terveket. Ez talán természetes is. Ahogy a szemlélő járja végig az épületet, a megoldási módozatok is megfogalmazódnak. A helyzetelemzés rögtön kiváltja a hogyan oldjuk meg kérdést is. 4. Az intézményi gazdálkodásról Újbuda Képviselő-testülete a október 18-i ülésén megszüntette (más intézményekkel együtt) a Sopron úti iskola önálló intézményi gazdálkodását január 1-jei hatállyal. Az önálló gazdálkodás kezdeményezése még 2000 decemberében indult el az iskola részéről s január 1-jétől kezdődött el. Az iskola hat éven át önálló intézményi gazdálkodásban végezte munkáját. A költségvetési kereteket az iskola ez időszakban betartotta, megfelelően működött. A 2000-es évek második felében az Újbudai Gamesz szerkezetének modernizálódása az önálló gazdálkodás intézményi megtartásának már nem kedvezett. Az intézményi igény ellenére az alábbi előterjesztői indoklást kellett rögzíteni a jövőt illetően: A jogszabályi előírásoknak megfelelés - önálló gazdasági szervezet, megfelelő szakemberek intézményenkénti biztosítása jelentős költségvonzattal jár. Az önálló gazdasági egységek működtetése így nem hatékony, kerületi szinten az intézményi gazdaság feladatok ellátásainak egységesítése nem biztosítható. Az önállóan gazdálkodó intézményekben működő kis gazdasági egységek évről-évre nehezebben tudnak megfelelni a jogszabály változásokból adódó feltételeknek, a gazdasági feladatok szabályszerű ellátása lényegesen nagyobb terhet jelent, mint a korábbi években. (idézet az I /2007. sz. anyagból) Az intézmény költségvetésének kiadási oldala között 227,6 és 256,9 millió forint között mozgott, a legerősebb év itt a 2008-as volt, itt a személyi juttatások voltak némileg magasabbak. A dologi éves kiadások egyenletesek, 39,1-53,6 millió forint között mozgott a tárgyalt időszakban. Az összdolgozói létszám 2007-ben még 64 volt, most 61 fő. A jövő egyetlen útja - véleményem szerint - a korszerűsödött Újbudai Gamesszel történő hatékony, folyamatos, s minden területre kiterjedő együttműködés. A évi költségvetés iskolára vonatkozó főbb adatai: - Alkalmazotti, dolgozói létszám: 61 fő, ebből pedagógus 44 fő. - Kiadások, személyes juttatások: e Ft - Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-es eügyi hozzájárulás: e Ft - Dologi kiadások (ÁFA-val): e Ft - Kiadások összesen: e Ft Megjegyzés: a 2009-es, módosított Alapító Okirat 528 főben határozza meg a maximális gyermeklétszámot, az intézmény a 2000-es években kb. 85 %-os, igen jó kihasználtságon működik.

10 10 A kiadási oldal 2010-ben tehát követi az elmúlt évek gazdasági mutatóit, képezve egy stabil hátteret a szakmai munkához. Fő intézményi gazdálkodási stratégiaként az eddigi, kiegyensúlyozott gazdálkodást lehet megjelölni, a lehetőség szerinti takarékoskodást, alapvetően dologi téren. Emellett nagy szerep hárulhat az egyéb forrásokra. Így az iskolai alapítvány segítségén túl az elérhető közoktatási pályázatok beadása fő cél. Terveim szerint erre iskolán belül pályázati felelőst szükséges kinevelni, megbízni. Nagyon fontos a Szülők és Nevelők a Sopron úti Iskoláért Alapítvány, amely az 1990-es évek elejétől segíti az iskolai munkát. Az alapítvány éves bevételének jelentős része (hasonlóan más iskolai alapítványokhoz) az 1%-os, SZJA-ból adódó felajánlásokból ered. Az elmúlt évek ¾-1,2 millió forintos éves bevétele nagyon nagy segítség a rászoruló gyermekek mindennapokban és a szünidőben történő segítésében. 5. Az intézmény alapdokumentumai, belső szabályzatai, továbbképzések Pályázatom bevezető részében felsoroltam az intézmény azon dokumentumait, amelyekbe betekintést nyertem. Megítélésem szerint kiérlelt, széles körben egyeztetett, jogszabályokat követő dokumentumokról van szó. Az alapdokumentumokon túl újabb elem a Pedagógusok Teljesítmény Értékelési Rendszere. Megjegyzés: jelenlegi munkahelyemen az új pedagógus értékelési rendszer első körében kerültem értékelésre, munkám minősége megfelelt az előírásoknak. További dokumentum még az Esélyegyenlőségi terv és a pedagógusok éves, ill. ötéves (középtávú, közötti) beiskolázási terve is. A beiskolázás jövője sajnos a gazdasági megszorítások miatt megnehezült, de az éves beszámolóból örömmel értesültem, hogy a tantestület tagjai az elmúlt években számos és többirányú akkreditált és nem-akkreditált, de összességében az iskola humán tartalékait erősíti tanfolyamokon vettek részt. Így pl. legutóbb a nemszakrendszerű oktatással összefüggő 120 órás képzésen is. A továbbképzésekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók integrálása, a gyermeki erőszak, a gyermekkori pszichés zavarok felismerése s kezelése pedagógiai eszközökkel kiemelt feladat. Az iskola pedagógiai eszköztára megítélésem szerint alapvetően két irányba nyílik ki. Egyrészt az előbb felsorolt területek felé és a tehetséggondozás felé. A pedagógus-továbbképzés kiemelt terület, a finanszírozás önköltségi jellege mellett akár alapítványi (!) támogatással (kidolgozást igényel az alapítvánnyal) is kell segíteni a pedagógus kollégákat, ha erre nincsen költségvetésben biztosított (elégséges) forrás. A fenntartó, XI. kerületi, újbudai önkormányzat az alap- és kiegészítő dokumentumokat törvényi kötelezettségénél fogva folyamatosan ellenőrzi. Emellett szükség van arra, hogy a tantestület, az intézmény igazgatója

11 11 folyamatosan kövesse a változásokat, a helyi sajátosságok alakulását. Ezek a féléves és éves igazgatói beszámolóba kerülne be. 6. A tantestület és a teljes alkalmazotti kör Intézményi tájékozódásom során szembesültem azzal az értékkel, hogy a tantestület tagjai hosszabb idő óta együtt dolgoznak, e kollektíva egységes, bármiféle fluktuáció nem zavarta meg az elmúlt években a munka folyamatosságát, ez nagy értéke az iskolának. Óriási probléma a mai közoktatásban nagy a tanármozgás, amelyet sajnos megéreznek a diákok. A régóta együtt munkálkodó tantestület érték, de egyben felelősség is. Egy vezetőnek érzékenyen kell figyelnie (pl. folyamatos óralátogatásokkal, személyes beszélgetésekkel stb.), hogy egyes kollégáknál érezhető-e bármiféle elfáradás, szakmai hullámvölgy. Ebben a helyzetben a segítség fokozatait közösen kell megtalálni és a vezetői stílus árnyalatainak, az empátiának nagy szerepe van. Közbevetésként Mert hitvallásom Németh László gondolkodását követve a szakma szolgálatán túl a rám bízott intézményben tevékenykedő pedagógusok segítése. Úgy vélem, 2010-ben egy korszerű igazgatónak nem az a feladata, hogy valamilyen üdvözítőnek tűnő igazság birtokában a maga akaratát rákényszerítése a tantestületre. Kétfajta szemlélet él a gyakorlatban. Az egyik szerint a pedagógus nem végzi jól a munkáját, a helyes utat csak az igazgató tudja. A másik nézőpont szerint a pedagógus kolléga megfelelően, lelkiismeretesen végzi a munkáját, és az igazgató fő feladata a megfelelő személyi-tárgyi feltételek, a megfelelő munkahelyi hangulat megteremtése, hogy jobban tudja végezni feladatát a tantestület. Ezt hívják szolgálatnak. A munkaközösségekről A jelenlegi munkaközösségi felállás információim szerint megfelelő, jól lefedi a tevékenységi kört, középtávon érdemes elgondolkozni esetleges finomításán. Így: 1. alsós 2. osztályfőnöki 3. napközis 4. humán 5. természettudományi 6. idegen nyelvi 7. reál A Sopron úti iskola korábbi német és angol tagozatos hagyományokat a név- és profilváltás után is követi, de a tagozatos rendszer átalakult, a nyelvoktatás így is prioritást élvez. Ez jelentős értéke az iskolának, segíthet abban, hogy a között mozgó gyermeklétszámot közelítse a megengedett 528 felé.

12 12 Ha a gyermeklétszám 500 felé (!) közelít, azaz 90% fölé emelkedik a kihasználtság, az iskolának megerősödik a helyzete a régióban az iskolák versenyében. Az ide kapcsolódó tárgyi korszerűsítésekkel együtt pedig tovább emelkedhet az intézmények rangsorában. A tanulócsoportok létszáma az elmúlt fél évtizedben a 20 és 22 között mozgott. Alsó tagozaton az évfolyamonként 3 osztály érezhetően nem jelent gondot, a cél az lehet, hogy 5-6. évfolyamon megmaradjon évfolyamonként a három osztály. A 22- es tanulócsoport szám tartós szinten tartása reális cél és stabilizáló szerepe van az iskola jövőjét illetően. 7. Az iskolavezetési struktúra, ellenőrzés-értékelés Egy intézményi struktúra működésének néhány nagyon fontos alapelve van: - az információ gyors mozgása, hatékony kommunikáció - a feladatok pontos kiosztása (a Munkaköri leíráshoz igazodva, azt pontosítva) - az iskolai vezetőség hatékony együttműködése és feladatleosztása - folyamatos visszacsatolás, párbeszéd partneri kapcsolat A struktúra: (Ktv. 1. sz. melléklet alapján) igazgató igazgatóhelyettes(ek) (400 tanuló felett 2 fő lehet) szakmai munkaközösségek vezetői (7 fő) a nevelőtestület tagjai + Technikai gárda A kapcsolatrendszert ábrával is lehetne látványosan bemutatni, de úgy vélem, a lényeg szóban megfogalmazható. A struktúra egyes részei folyamatos, kétirányú kapcsolatban vannak egymással. A struktúrában természetesen kiemelt szerepe van az igazgatónak, hiszen ő a fenntartó által azon megjelölt személy, aki felelős az intézmény működésének minden területéért. Az iskola struktúrájának fontos része az alkalmazotti kör nem pedagógus része: - titkársági, adminisztratív ügyintéző(k) - a portai szolgálat - a karbantartó - a melegítő konyha - a takarítói kör munkatársai Ő nélkülük az intézmény nem tudna hatékonyan működni. A technikai gárda munkacsoport vezetője is struktúra fontos, megbecsült eleme.

13 13 (Ismereteim szerint korábban a iskolában működött Junior főzőkonyha, mára csak melegítőkonyha maradt. Több iskola is küzd ezzel a problémával a régióban. E kérdést rendezni kell, miszerint a volt-junior blokk hogyan kerül kihasználásra. Erre felé bővülhet-e az ebédlő helyisége. Azon ebédlő helyiség, ahová így több iskolai csoport is beférne ebédidőben.) A pedagógusok szakmai munkaközösségeinek folyamatos műhelymunkái, megbeszélése, esetmegbeszélései igen fontos elemek a pedagógiai munkában. A pedagógusok ellenőrzésének, értékelésének nagyon fontos, aktuális stációja, nagy feladata a következő években az ún. Teljesítményértékelési rendszer működtetése. Az 1980-as években megszüntetett szakfelügyeleti rendszer egyfajta ellenőrzési eleme egy új formában újjáéledt 2008-ban. A Sopron úti általános iskola idevonatkozó intézményi teljesítményértékelési szabályozásai ( ) a következő kulcsterületeket jelölik meg: 1. személyes tulajdonságok 2. a tanítás minősége 3. a tanórán kívüli tevékenység 4. az intézményi működést segítő tevékenység 5. munkafegyelem A minősítést koordináló stábnak és az igazgatónak nagy odafigyeléssel és empátiával kell kezelnie ezt a feladatot. A szakfelügyeleti rendszer több évtizedes elmaradása után egy újabb minősítési forma került előtérbe. Az óralátogatások, a személyes beszélgetések, az önértékelés, a munkaközösségi team megbeszélések közelebb viszik az igazgatót a minősítés tanév végi végpontjához, amikor együtt értékeli a team és az érintett pedagógus az éves munkát, a minősítési időszakot. A minősítés végcélja, hogy az iskola munka minősége és hatékonysága javuljon. 8. A Sopron úti iskola tanulói Az iskola beiskolázási körzetére már utaltam. Nagy területet ölel fel s három-négy lakóforma típust foglal magába. 6. kertes házas környék 7. lakótelepi környezet 8. Nádorkert 9. az ún. négyemeletes házas, egyfajta lakótelepi terület A gyermekek között jelentős az a réteg, aki ún. családos munkásszállás közegéből érkezik. Ennek kezelése többletenergiát követel a pedagógusok, az iskola részéről. Az integrációban részesülő (SNI A-B., BTM) gyermekek száma az elmúlt fél évtizedben az összes gyermeklétszám 5-9 %-a. A délutáni napközis tevékenységnek nap szerepe van az integrációban és természetesen fokozott szerep hárul az intézmény gyermekvédelmis pedagógusának a tevékenységére. Az SNI A-B és BTM kategóriájával összefüggő feladatok fő terhe a fejlesztő

14 14 pedagógusra, gyógypedagógusra és a gyógytestnevelőre hárul. A halmozottan hátrányos helyzet pedig komoly, összetett pedagógiai munkát igényel. (Ld. még: 10/2007./III.28./ XI.ÖK. sz. rendelete) Demográfiai előrejelzésről. A XI. kerületben az általános iskolába kerülő (leendő elsős) és idejáró gyermekek száma drasztikusan csökken a 90-es évtized közepétől. A Sopron úti Általános Iskola gyermeklétszáma ha megnézzük a statisztikát 1995-től nem változott. Az előrejelzések nem egyértelműek, túlzott optimizmus sem tölthet el bennünket. Tapasztalat számomra a kerületben, hogy a fogyó gyermeklétszám miként bizonytalaníthat el egy jól működő iskolát is. Nagy szerep hárul egy újfajta kommunikációra, mely az iskolai ún. szolgáltatásokat: összességében az iskolát hatékonyabban mutatja be a különböző médiában. Szomorúan konstatáltam, hogy 2006 és 2009 között a Domokos Pál Péter Általános Iskola összesen csak 3 alkalommal (!) szerepelt a kerületi nyomtatott sajtóban és az Újbuda TV-ben. 9. A szülői kör, a szülők szervezetei Az iskola beiskolázási körzetének rétegződése kapcsán már történt indirekt utalás a szülői környezetre is. Nagyon fontos, hogy az iskola folyamatos kapcsolatban legyen a szülővel, a szülői értekezletek, féléves fogadóórák mellett egyéni és rendkívüli fogadóórákat is szükséges beiktatni. A kommunikációt ezen a téren szükséges új alapokra helyezni. Az iskola jelenlegi honlapja teljesít egy minimális elvárást, de ez már 2010-ben nem elég. Informatívabb, színesebb, eseménykövető és elektronikus elérhetőségekkel megerősített honlapra van szükség. Az iskola egy központi címén kívül (jelen helyzet) minden pedagógus kollégának rendelkeznie kell egységes rendszerű címmel, ahonnan 2-3 napos rendszerességgel minimálisan tud válaszolni a hozzá forduló szülők kérdéseire. (Ilyen forma kidolgozásában vettem részt.) SZMK és Iskolaszék A szülői munkaközösség segítő szerepe nagyon fontos a hatékony iskolai működéshez és az osztályközösségek irányításához. Az osztályok 2-3 tagú SZMKválasztottjai nagy segítséget jelenthetnek az osztálytanítónak és osztályfőnöknek. Az Iskolaszék feladatát 2003 és 2008 között, mint iskolaszéki elnök (Őrmezei Általános Iskola) közelről láttam. Az iskola távlati céljai megvalósításában óriási szerep hárulhat rá s ezt mindenképpen szeretném a jövőben kiaknázni. 10. Diákönkormányat új utakon Úgy vélem, a diákönkormányzat közép- és felsőoktatásban funkcionál ténylegesen. Általános iskolában megítélésem szerint más, de igen fontos, egyedi szerepe van. A diákönkormányzatnak a Házirend megismertetésében és

15 15 betartatásában óriási szerepe van, a szabálykövetést megerősítheti diákoldalról. Ez nagyon fontos az alapfokú oktatásban. A diákönkormányzat másik nagy feladata, hogy aktívan vegyen részt az iskolai rendezvények segítésében, szervezésében. A DÖK munkaterve szorosan kapcsolódik az intézmény éves munkatervéhez. 11. Kapcsolatrendszer Újbudán és azon túl Az iskola ún. bázis óvodája a Lecke utcai Mozgolóda óvoda a szomszédban. A szakmai együttműködés fontos eleme a leendő elsős tanulók iskolára való felkészítése. További, meglévő kapcsolatrendszer: - Gyermekjóléti Szolgálat - Nevelési Tanácsadó - Újbudai Pedagógiai Intézet (ÚPI) - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság (ld. SNI) - Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Szent Adalbert Plébánia (ld. hittan tantárgy oktatása) - Lágymányosi Református Gyülekezet - Montágh Imre Általános Iskola új kapcsolatok iránya, tervei: - Fehérkavics református óvoda Újbudán: óvodai kapcsolatok bővítése! - Újbuda TC sportegyesülete (délutáni sportszakági foglalkozások) - BMK/Budapesti Művelődési Központ - FMH - Újbuda német kisebbségi önkormányzat - Budai Fonó Zeneház (a szomszédos Sztregova utcában: népzene!) - Gyergyóalfalu, Gyergyóremete (Románia) - Alsóbodok (Szlovákia, Zobor-vidék), Magyar tannyelvű szakképző intézmény Számomra ismert tény, hogy az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar hallgatóinak gyakorló helye az iskola, mely nagyon fontos külső kapcsolat. Ez a pedagógusok további képzése szempontjából sem elhanyagolható. Az eddigi külföldi kapcsolatokat is ápolni kívánom: Ausztria (Borostyánkő) és Csángó Szövetség (Moldva, Románia). 12. Kulcskompetenciák fejlesztése, kooperatív tanórák kulcsterületek Szükséges felsorolni a legfontosabb kulcskompetencia területeket. Ezek mélyebb megismerésére alkalmat adott az ún. nem-szakrendszerű oktatáshoz kapcsolódó, 120 órás képzés is, melyet többen végeztek el az iskolából. E képzés egyik fő eleme volt a kulcskompetenciák elemzése és egy új tanulási forma, a kooperatív tanulás előtérbe kerülése volt.

16 A kulcskompetenciák területei: 1. anyanyelvi kommunikáció 2. idegen nyelvi kommunikáció 3. matematikai kompetencia 4. természettudományos kompetencia 5. digitális kompetencia 6. a hatékony, önálló tanulás 7. szociális és állampolgári kompetencia 8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. esztétikai-müvészeti tudatosság és kifejezőképesség 16 Az ún. kompetenciák fejlesztésének két fontos ellenőrzése, kontrollja van: 2001-től kezdődően az ún. OKÉV-mérés májusban a 8. évfolyam központi felvételijének eredményei, a beiskolázás A Sopron úti Általános Iskola és évi eredményeit tanulmányoztam a oldalról letöltött telephelyi/intézményi elemzés, értékelés alapján. Az eredmények kifejezetten biztatóak és örömteliek. Az iskola a kerület élmezőnyében, pontszerző helyen áll, a 2008-as 6. évfolyam szövegértés 600 pontja pedig kiemelkedő. (A 2009-es eredménye márciusra várható.) Továbbiakban is az a cél, hogy nem csupán az országos átlag fölött legyen az iskola, hanem a fővárosi/budapesti eredményt érje el. Mert ez az igazi érték. Az integráció, a felzárkóztatás, az SNI, a kulcskompetenciák, OKM/OKÉV-mérés mellett szót kell ejteni egy igen fontos területről, s ez a tehetséggondozás. A tanulmányi versenyeken való eredményesség mellett nagyon fontos a tanórán kívüli szakköri foglalkozás milyensége. 4. és 6. évfolyam után a szülő az iskolai tehetséggondozás milyensége miatt tarthatja itt gyermekét, s nem viszi el magasabb szintű iskolába. Nagyon fontos kérdés még a fenti fogalmak mellett a szabadidő hasznos eltöltésének iskolai lehetősége: ez már egyfajta haladás az egész napos iskola felé. Ha a tanuló a délutáni időszakot is értékesen tudja kitölteni, az fontos kiegészítője lehet a fenti kulcsterületeknek : tánc, ének, nyelvi szakkör és sport. A sport jövőjét a Sopron úti iskolában a szabadtéri létesítmény fejlesztés dönti el sokban. Ha megvan egyfajta sportpálya infrastruktúra (polytán vagy műfüves pályaborítás), akkor már sportcsoportjaink délután egyesületi szakember vagy testnevelő közreműködésével sportszakági foglalkozásban, edzésben részesülhetnek. Ez nagyban erősítheti az iskola megtartó erejét, még vonzóbbá tehetik a szó nemes értelmében. Az iskolai alapelvként megjelenő gyermekközpontúság fontos része pl. egy délutáni osztályprogram, hétvégi kirándulás, szünidei kirándulás.

17 17 Az ún. kooperatív óratípus egy új kihívást jelent a pedagógusok részére. Minél több, házon belüli bemutató órával lehet ezt a régi-új tanítási-tanulási formát az oktatási-nevelési eszköztárba felsorakoztatni. 13. Integráció Az integráció szükségessége: Az integráció az emberek együttélésében alapvető jog, amelyre minden ember igényt támaszthat. (Papp Gabriella, oldal) A kiinduló idézettel maximálisan tudok azonosulni, hiszen a társadalomban együtt élnek teljesen ép és sérült emberek egyaránt, akik a törvény előtt egyenlők. A fogyatékosok a legkülönfélébb speciális és nem speciális intézményben és munkahelyen jelen vannak. A társadalom minden tagja találkozik, találkozhat velük. Ezért nagyon fontos, hogy a köztudatban megfelelő, korszerű szemlélet alakuljon ki róluk, és a maga helyén mindenki vegyen részt abban a társadalmi programban, amely szükség szerinti segítségüket, előítélet-mentes befogadásukat, emberi jogaik csorbítatlan érvényesülését tűzi célul. (Gordosné, oldal) A társadalomba való integrálódás folyamata elkezdődik az óvodában, az iskolában. Minden ember életében elengedhetetlen a társadalmi integráció megvalósulása, aminek alapja véleményem szerint az integrált oktatás, ami ahhoz segítséget nyújt, megalapozza azt. Ehhez természetesen egy társadalomnak alkalmasnak kell lennie, vagyis kell, hogy jellemezze a nyitottság, a problémaérzékenység, a fogyatékkal élők elfogadása. Az integrációban megvalósuló személyiségfejlődés akadálymentesebb lehet, ha a gyermekek megtanulnak együtt élni fogyatékkal élő társaikkal, így a későbbiekben nem fognak rájuk csodálkozni, kialakul bennük az empátia, a segítőkészség és a tisztelet embertársaik iránt. A fogyatékkal élő gyermekeknek pedig ép társaikkal kell együtt tanulniuk ahhoz, hogy zavartalanul tudjanak majd közöttük élni, közéjük beilleszkedni. Természetesen ez minden esetben feltételezi az integrálhatóságot. Tehát az integrált oktatás feltétlenül szükséges, de ugyanakkor a jól kiépült gyógypedagógiai hálózat megléte ugyanígy. Érvek az integrációs nevelési megoldások előnyei mellett normális szociális készségeket csak akkor lehet elsajátítani, ha valaki normális szociális csoportban él. Pozitív szereptanulási modellt kap. Az integrációs gondolat természetes életszituációból indul ki. Elismeri a heterogén adottságokat, képességeket és az azokhoz történő egyéni alkalmazkodás szükségességét. Az egyenlő jogokat hangsúlyozza, toleranciára, humanizmusra nevel azzal, hogy partnerséget kíván kialakítani fogyatékos és nem fogyatékos egyének között, kommunikációt és dialógust kíván közöttük. (Pálhegyi, oldal) Tehát rendkívül fontos feladatnak tartom az intézményben az integráció megvalósítását, a hozzá szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával (a létszámnak megfelelő számú fejlesztő és gyógypedagógus meglétével). Nagyon

18 18 fontos a felvállalt feladat, a SNI-s és BTM-es tanulók beillesztése, képességfejlesztése, felkészítése az életre s reményeink szerint sikeres középfokú tanulmányokra. 14. Együvé tartozás, közösségtudat, hagyományápolás avagy név kötelez : Domokos Pál Péter Domokos Pál Péter nagyhatású előadó és tanár volt: csángókról, a magyar történelemről, Erdélyről szólt. Számos tanítványt, követőt nevelt ki, akik nemcsak szerették és tisztelték, hanem példaképnek is tekintették. Kötődött a XI. kerülethez, hiszen itt élt haláláig és tanárként is itt dolgozott (Kaffka Margit és a József Attila Gimnázium). Nevét ily módon is megőrizni nemcsak tisztünk, kötelességünk is. (Major Gyula, 2006.) Az iskola a névadón keresztül felvállalt egy hatalmas művelődéstörténeti örökséget. A néprajz, a népzene, a néphagyományok, a Kárpát-medencei kultúrkör, a székelység s az egész magyar történelem az, amely a névadó szellemiségével az iskola hangsúlyosan felvállalt feladata lett. A feladat nem könnyű, hiszen hatalmas kulturális örökségről van szó. Úgy vélem, a feladat alapvetően az, hogy a pedagógiai eszköztárt, vagy éppen a kulcskompetenciák fejlesztését egy ilyen mindennapokra lebontott értékkörrel erősítsük meg. 16. Iskolai újság, digitális évkönyv, megújuló internetes honlap megújuló kommunikáció Iskolaújság féléves rendszerességgel (gyorsfénymásolásos technikával, belső iskolai szerkesztéssel, diákoldalakkal), ún. digitális évkönyv (ld. interaktív, informatívabb, színesebb iskolai internetes honlap azok a kitörési, megújulási pontok, ahol feladat vár az iskolára. Ennek fő célja, hogy a meglévő, színvonalas iskolai szolgáltatásokat üzenetként egy hatékonyabb kommunikáció révén eljuttassuk az érdeklődők felé. A fenti három kommunikációs formáról úgy beszélek, hogy mindegyiket több éve, sőt évtizede csinálom jelenlegi munkahelyemen. A Bikszádi utcai sportiskola felpörgetésében okosan kitalált kommunikáció nagyrészt vállalt. Jelen esetben, a Sopron úti iskola esetében a meglévő értékek felmutatása a cél, de egyben a jövő bebiztosítása is.

19 Vezetői program, vezetői hitvallás Vezetői stílus, önismeret, hitvallás: - Megfelelő önismeret s környezetünk bíztató, segítő támogatása elengedhetetlen vezetői pályázat esetén is. - Pályázatomban többször említettem, hogy terveimet a tantestülettel közösen, együtt szeretném megvalósítani, ebből következően a demokratikus vezetői stílus áll közel hozzám. - Nyugodt, türelmes, kiegyensúlyozott embernek tartanak mások, ezt magam is így érzem. - Tudok időben dönteni, de fontosnak tartom előtte a véleményeket meghallgatni. A hibalehetőség így kisebb lesz, hiszem, hogy mindig lehet tanulni a kollégáktól, még a legfiatalabbaktól is. - Vezetőnél nélkülözhetetlen az irányítási képesség, egyfajta távolbalátás, valamint a közösségalkotás képessége. - Tisztában vagyom azzal, hogy nincs kollektív vezetés, nincs kollektív felelősség. Az igazgató az egyszemélyi felelős az intézmény oktató-nevelő munkájáért, költségvetéséért, pénzügyi helyzetéért, a törvényes és átgondolt gazdálkodásért. - S a jó igazgató rendelkezik egyfajta, jó értelemben vett érdekérvényesítő képességgel is Milyen egy jó igazgató számomra? Pozitív tulajdonságok (+) Negatív tulajdonságok (-) Kiegyensúlyozottság, határozottság Csapatmunka Célorientáltság Naprakész ismeretek Hitelesség Átlátható követelményrendszer Kiegyensúlyozatlanság, határozatlanság Egyszemélyi döntés, csapatmunka hiánya Rosszul megfogalmazott célok, céltalanság Felkészületlenség, ismerethiány Hiteltelenség Változó, nem egyértelmű, logikátlan követelményrendszer Az intézményfejlesztési program elvei Az iskola legfőbb célkitűzéseit és feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok, az érvényes pedagógiai program és a helyi tanterv határozza meg. Az intézmény alaptevékenysége a nyolc évfolyamos, alapfokú nevelés és oktatás megvalósítása.

20 20 Hihetetlen iramban és intenzitással fejlődik a világ, nagyok a XXI. század kihívásai, így az oktatás is állandó mozgásban van. A társadalmi-gazdasági változások az egyes emberek számára új lehetőségeket, kihívásokat, versenyhelyzetet teremtettek. Fel kell készíteni a tanulókat az informális társadalomban való eligazodásra, az életút egészén át való tanulásra, az új értékek és magatartásminták megismerésére s ezzel együtt az örök emberi értékek megőrzésére. Fontos feladatunk a tematikus tárgyi tudás mellett a készségek kialakítása, az önálló megértés, a probléma- és lényeglátás, a problémamegoldó gondolkodásra való felkészítés. (Giricz János, 2006.) A változó körülményekhez való alkalmazkodás képességét, az önálló életvezetésre, az életstratégia kialakítására való nevelést erősíteni kell. Az alkalmazandó módszerek közül egyre inkább előtérbe kerülnek a multimédiás és digitális anyagok, a csoportmunkák, a projektekben való ismeretfeldolgozás. Ennek megvalósításához segíteni kívánom a pedagógusok képzését, önképzését. Az iskola megújulásához szükség van az innovációra, a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére. Az innovációs folyamatok menedzselését erősíteni kívánom. Fontosnak tartom azokat az újító elképzeléseket, amelyek a gyerekek fejlődését szolgálják. Az eddigi nevelő oktató munka színvonalának megőrzése mellett annak további fejlesztését kívánom erősíteni. Ismételten jelzem, a pályázatokon való részvételt kiemelt feladatnak tekintem. Továbbra is fontosnak tartom a szervezeti és személyi feltételek működésének eredményes összehangolását. Arra törekszem, hogy humánus légkör, gyermekközpontú szemlélet jellemezze az iskolát, ahol értelmes, tartalmas munka révén a tanuló, az iskolai dolgozó is jól érezze magát, hasznosan és eredményesen magas szintű szakmai munkát végezzen. Ahol érték a tudás, az igényes munka és a tolerancia. Az iskolának legyenek olyan eredményei, amelyek őrzik a hagyományokat, és válaszokat adnak az új kihívásokra. Ezek igazolják az iskolában dolgozók szakmai igényességét, az itt tanulók szorgalmát és tehetségét, az új erőfeszítésekre való törekvését. Támaszkodni kívánok minden olyan szervezetekre, személyekre, akik a gyerekekért, az oktatás-közművelődés ügyéért felelősséget éreznek és tenni is kívánnak érte. Vezetői pályázatom célja és tartalma, az oktató-nevelő munka alapelvei: A kiindulópont az iskola valamennyi tanulócsoportjának differenciált szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. Az emberi értékek mind teljesebb kibontakoztatása, a személyiség sokoldalú fejlesztése, egymás feltétel nélküli elfogadása csak pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkörben valósulhat meg. A közösségfejlesztés elvei: - Pozitívumokra való támaszkodás. - Tanulóink sokszínűségének, egyéni képességeinek, értelmi és érzelmi fejlettségének, állapotának figyelembevétele, a különbözőség elfogadásaegységes nevelési ráhatás érvényesítése. - Az egyéni képességekhez igazodó követelmények támasztása. - Tervszerűség és céltudatosság elve, egységes, egymásra épülő szokásrend kialakítása.