PÁLYÁZAT. a Domokos Pál Péter Általános Iskola. (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: igazgatói állásának betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Domokos Pál Péter Általános Iskola. (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: 034990. igazgatói állásának betöltésére"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, XI. Bocskai út PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: igazgatói állásának betöltésére Vendégh Zsolt pályázó Budapest, február 26.

2 2 Tartalomjegyzék: 1. Előszó - motivációk az igazgatói pályázat megírásakor 2. Elindulás egy vezetői koncepció megírásakor 3. Szakmai önéletrajz 4. Helyzetelemzés 5. Az intézményi gazdálkodásról 6. Az intézmény alapdokumentumai, belső szabályzatai, továbbképzések 7. A tantestület és a teljes alkalmazotti kör 8. Az iskolavezetési struktúra, ellenőrzés-értékelés 9. A Sopron úti iskola tanulói 10. A szülői kör, a szülők szervezetei 11. Diákönkormányzat új utakon 12. Kapcsolatrendszer Újbudán és azon túl 13. Kulcskompetenciák fejlesztése, kooperatív tanórák kulcsterületek 14. Integráció 15. Együvé tartozás, közösségtudat, hagyományápolás avagy a név kötelez : Domokos Pál Péter 16. Iskolai újság, digitális évkönyv, megújuló internetes honlap megújuló kommunikáció 17. Vezetői program, vezetői hitvallás 18. A tárgyi fejlesztés kitörési pontjai 19. Minőségbiztosítás SWOT-analízis 20. Egy távlati terv: két tannyelvű iskola modellje? 21. Új elemek: egészségmegőrzés és Európa-év 22. Zárógondolatok: jövőkép, kitörési pontok, fejlesztési tendenciák 23. Mellékletek: 11 db

3 3 Ha valaki gyors kémlelő eljárást keres, amellyel eldöntheti, hogy akivel szemben áll, optimista vagy pesszimista-e, azt ajánlom, puhatolja ki, de úgy, hogy gyanút ne fogjon, mi a véleménye a pedagógiáról. Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. (Németh László: A pedagógus hite, részlet) 1. Előszó - motivációk az igazgatói pályázat megírásakor Miért vállalkozik 2010-ben valaki arra, hogy igazgatónak pályázzon, és milyen elv mozgatja az intézmény kiválasztásában? A fenti összetett mondatban benne van szinte minden, amit megfogalmazhat a kérdésben bármilyen érintett személy. A XI. kerületben születtem, ide jártam általános iskolába és gimnáziumba, fiam is ezt az utat járja be, ideköt korábbi és jelen munkahelyem s minden. Újbuda számomra tágabb értelemben véve az otthonom. A Sopron úti Általános Iskola először akkor került a figyelmem előterébe, amikor 2006-ban felvette Domokos Pál Péter nevét. A 70. évforduló hírei is elgondolkoztattak, hiszen ekkor szembesültem azzal, hogy a szomszédban, a Bikszádi utcához közel ilyen nagy múltú iskola működik. A kerület írásos krónikájában már ekkor utána olvastam, megtaláltam az első világháború előtti történetét: Zsadányi Ferenc időszakát. Majd egy újabb nagy lépést, amikor ban új iskola épült a Sopron úton. Mosolyogtam magamban, amikor azt olvastam, hogy az iskola 1961-ben (születési évem) ünnepelte a jogelőd 50-ik, míg az új iskola 25-ik évfordulóját. Az 1952-es 1300-as tanulólétszám pedig már tényleg történelmi múltnak tűnt. Általános iskolai tanulmányaimat a Bocskai István Általános Iskolában végeztem, (mely most nyolcvan éves éppen, 1929-ben kezdődött az újkori története), melynek sokat látott és megélt falai hasonlóak a Sopron útihoz. A kapcsolódás innen is adódott. Aztán elkövetkezett a es év saját életemben, amikor számos megszerzett tudás, tapasztalat birtokában határozottan elindultam abba az irányba, hogy iskolai vezetőként is szolgáljam az oktatás, nevelés ügyét. Mert úgy vélem, ez egy szolgálat, s igen nehéz és felelősségteljes nyarán/őszén került gondolkodásom előterébe a Sopron úti, Domokos Pál Péter Általános Iskola és az igazgatói pályázat megírásának határozott szándéka. S ezzel együtt ekkor fogalmazódott meg bennem célként a Domokos Pál Péter névadó által felvállalt művelődéstörténeti hagyomány és szellemi örökség ápolásának szándéka. Németh Lászlóval bezárva a gondolatot: optimista vagyok, mert hiszek a pedagógiában. Ezért fogalmaztam meg jelen pályázatomat.

4 4 2. Elindulás egy vezetői koncepció megírásakor Az intézményi tájékozódás során az alábbi alapdokumentumokat tekintettem át: - Beszámoló a 2008/2009-es tanév munkájáról - Helyi tanterv (2004.) - Pedagógiai Program, Alapító Okirat - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend (2005.) évi Minőségirányítási Program (a minőségfejlesztés tanévi munkatervével együtt) - Nevelési terv (2004.) - Emellett fontos kiindulópont volt számomra az iskola szeptember 15-i dátummal megszületett, módosításokat is tartalmazó, az újbudai képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata. - Kiindulási alap a márciusi, Nevelési-oktatási koncepció és intézkedési terv felülvizsgálata c. újbudai, képviselő-testületi anyag, mely szervesen kapcsolódik és 2003 kerületi folyamatait feltáró dokumentumokhoz. Az iskolával kapcsolatos előzetes ismereteim, a fenti kiválóan kidolgozott - dokumentumok és intézményben tett személyes látogatások, számos beszélgetés képezték azokat az alapokat, amelyekre támaszkodok a pályázat során. Az iskola beiskolázási körzetét, szinte minden utcáját igen jól ismerem. Láttam, hogy épült ki a szomszédban, a régi Nádorkert helyén az új lakópark. Ami kezdettől fogva alapelvként munkálkodott bennem, hogy folyamatosság és megújulás képezhetik azt az utat, amelyet felvázolhatok az itt dolgozók és a fenntartó felé. Folyamatosság, azaz az eddigi értékrendszer, pedagógiai program, hagyományok megőrzése, ápolása. Másrészt a megújulás, azaz a szakmai munka megújítása új módszerekkel, új pedagógiai-szakmai eszközökkel. A humán erőforrások megőrzésén, ápolásán túl nagy hangsúlyt kap nálam a tárgyi feltételek megújítása, hiszen az iskola a kisebbnagyobb korszerűsítések (1974., 1994., 2007.) ellenére láthatóan elmaradásban van. Az iskola megtartó erejének növelése motivál, amellyel összefoglalható a kiinduló gondolatmenet. És a szintézis: azaz folyamatosság és megújulás. Egy hosszú távon jól működő iskolának is folyamatosan változnia, megújulnia kell ahhoz, hogy a kor követelményeinek, az oktatást igénybe vevők elvárásainak megfeleljen. Ennek tudatában határoztam meg céljaimat is, amelyeket vezetőként a tantestülettel közösen szeretnék megvalósítani.

5 5 3. Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Telefonszám(ok) Vendégh Zsolt Cím(ek) Budapest, XI. Menyecske u. 12. Fax(ok) (ek) Állampolgárság (munkahelyi) (munkahelyi) magyar Születési dátum Budapest, Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Szakmai tapasztalat Foglalkozás / beosztás Domokos Pál Péter Általános Iskola igazgatói munkaköre Közalkalmazotti és köztisztviselői munkaviszony 1984-től, 6 év középvezetői, igazgatóhelyettesi tapasztalat. A munkaviszony 2009 decemberében 25 év volt. Időtartam től Budai Sport Általános Iskola (2008-tól új néven), tanár, könyvtáros, között igazgatóhelyettes XI. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri törzskar, szakreferens Fővárosi Önkormányzat, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Ügyosztály XI. Menyecske utcai Gyermekotthona Fővárosi Önkormányzat II. ker. Vasvári Pál Gyermekotthon és Általános Iskola, tanár Népjóléti Minisztérium, Károlyi István Gyermekközpont, Fót (Gyermekváros), tanár, mb. otthonvezető (igazgatóhelyettes) Fővárosi Önkormányzat, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Ügyosztály XI. Menyecske utcai Gyermekotthona, tanár, szervező. tanár

6 Főbb tevékenységek és feladatkörök ELTE Neveléstörténeti Kutatócsoport (aspirantúra) Nemzeti Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIAK) kuratóriumának tagja kormánykinevezéssel (diáksport és gyermekvédelem terület képviseletében) az Őrmezei Általános Iskola iskolaszéki elnöke tól Pest Megye Közgyűlése Külügyi Bizottsága (Európai Integrációs) tagja tól Biatorbágy Város Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága tagja nyara: részvétel a FoxKids Cup korcsoport labdarúgó világversenyen (5. hely), munkakapcsolat ben az UNICEF magyarországi tagozatával őszétől az Újbuda TC elnökségi tagja januárjától a biatorbágyi önkormányzat sportegyesületének, a Viadukt SE-nek elnökségi tagja : az újbudai Pedagógiai Szolgáltató Központ 60 órás közoktatás-vezetői képzésén való részvétel : egyéves kommunikációs képzés (AJA) : az ÚPI 120 órás, nem-szakrendszerű oktatás c. akkreditált képzésén való részvétel januárjától a BME Pedagógia Tanszék közoktatás-vezetői képzésének hallgatója ősze: Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány létrehozásban való részvétel, két évig titkári teendő ellátása től szerkesztés, a sportiskola félévente megjelenő iskolai újságját, a Sportiskolai Hírlevelet között gyermek-és ifjúságvédelmi szünidei táborok, míg tól egyesületi táborok (Lágymányosi TC, Újbuda TC) szervezése, ill. Közreműködés benne tól tagja a Magyar Pedagógiai Társaságnak (neveléstörténeti szakosztály) től tagja (alapítóként) a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége) magyarországi egyesületének, sporttagozat vezetője 1994-től (FNSB-HÍD SE) től elnöke a HÍD SE-nek (Nevelőotthonok Diáksport Egyesülete) egy országos diáksport szerveződésnek (verseny- és táborszervezés, tehetséggondozás) tól 1998-ig a Zsámbéki Medence Tájvédő Egyesület (ZSMTE) aktív tagja, 2003-tól a Levegő Munkacsoport tagja, tagszervezeti alelnöke (Őrmezei Közakarat Egyesület) től részvétel a biatorbágyi új Oktatási és Sportkomplexum létrehozását segítő team munkájában től közreműködés a Saxlehner András (német kisebbségi) közhasznú egyesület tevékenységében től az Újbuda c. újság és önkormányzati honlap külsős munkatársa től a Biatorbágyi Krónika c. havilap külsős munkatársa nyarától a iskolai honlap szerkesztése

7 A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat 7 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola oktatás Tanulmányok - Általános Iskolai tanulmányok: a XI. Bocskai úti Általános Iskolában - Középiskola: a Villányi úti József Attila Gimnáziumban, német tagozaton között ban kötelező, 11 hónapos katonai szolgálat teljesítése, mint előfelvételis Kalocsán Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Egyéni készségek és kompetenciák Nyelvismeret Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Kiegészítő információk, családi háttér és (felsőoktatásban) Okleveles általános iskolai és középiskolai tanár Magyar és történelem szak (ELTE ÁITFK, 70/1984. és ELTE BTK, 1628/1987.) Főiskolai és egyetemi végzettség. Német (társalgási fokon) Jó szervezőképesség, csapatmunka keresése, jó kommunikáció, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés OKJ alapfok (MS Office) és honlap szerkesztés - Pedagógus családban nőttem fel a kerületben s erre nagyon büszke vagyok -, édesapám ny. tanszékvezető egyetemi tanár, a GATE/Szent István Egyetem professzor emeritusa (didaktika, pedagógia) volt, két éve hunyt el. Édesanyám ny. matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, 30 évig tanított a Bocskai úti Általános Iskolában. - Egy 16 éves fiam van, aki 2008 őszétől gimnazista, az Újbuda TC igazolt labdarúgója hét éve. - Feleségem az egészségügyben, az orvosi műszergyártásban dolgozik közel egy évtizede. Mellékletek Ld. a pályázat végén

8 8 3. Helyzetelemzés Az iskolaépület 1935-ben épült fel, akkor a maga korában igen korszerűnek számított. Aki ma ide belép, ismerve más építési technológiákat (pl. panel), a magas mennyezet, magas ablakok képével találkozik. A tantermek mérete ismereteim szerint kisebb az átlagosnál (45 m2), de ez nem érzékelhető a mindennapokban, tágasnak tűnik. A nagy ablakok a termek természetes fénnyel való nagyobb ellátottságát segítik, az órák hangulatát előnyösen befolyásolhatják. A neonvilágítás már új, korszerű és a táblák előtti célfény is. A tantermek osztálylétszáma kisebb, mint amit a közoktatási törvény megjelöl: azaz fő. (Az iskola két, ún. digitális táblával rendelkezik, mely beépítésre került, használják.) 25 tanteremmel (benne négy kisteremmel) gazdálkodik az iskola, a kétemeletes épületben az alsó szinten az alsó, míg a másodikon a felső tagozat helyezkedik el. A lépcsőház tágas, a gerincét képezi középen az épületnek. A tornaterem nem szabványos méretű, de elégséges az órai testnevelés igényeinek megoldására. Ehhez járul még a kisebb méretű tornaszoba, táncterem, technikaműhely kis tankonyhával. A 45 m2-es feltételnek 20 tanterem tesz eleget, mely felső tagozaton a kabinetrendszert megőrizte, fenntartotta. Ha kilépünk az iskola hátsó bejáratán, egy tágas udvarra lépünk. Egy modern épülettömb hátsó frontja, négyemeletes és kertes házak felé néz az iskola területrésze. Igazán csendes a környék, s érezhetően a levegő is tisztább, bár a közelben található a Fehérvári út, az Etele út és a Szerémi/Budafoki út a maga hihetetlen gépkocsiforgalmával. Az udvaron az 1994-es felújítás során egy aszfaltos sportpálya került kialakításra, jobbra nézve a napközisek játszóudvara található. Az újbudai önkormányzat évi költségvetésében több iskolával együtt egy 200 milliós udvar-korszerűsítési keret található. Remélhetőleg ebből a Sopron úti iskola udvara is korszerűsödhet. A nagy aszfaltos sportterület helyén, esetleg erre ráépítve egy műfüves vagy polytán borítású pálya épülhetne olyan módon, hogy télen ún. nagynyomású, buborékos befedéssel egy téli tornaterem nyerhető, mely az iskolai igényeken túl egy magasabb szintű sportigényt is kielégíthetne novembertől-márciusig, közel fél évig. Ha feltekint a szemlélő az épületre, látja, hogy a tetőtér (a 2007-es felújításnak köszönhetően) megújult. Az ereszcsatornák is újak. Az épület külső tatarozása viszont néhány éven belül esedékesnek látszik. A szürke szint egy friss borítás válthatná fel. Lentről is láthatók a nyílászárók elöregedései, melyek egy külön fejlesztésikorszerűsítési történetet igényelnek.

9 9 A évi tetőfelújítás nyitott egy új utat a lehetőségek terén, hiszen mód volna a tetőtér beépítésére, egy közösségi helyszín kialakítására. Helyzetelemzésem már tartalmazott ún. kitörési pontokat, jövőbeni terveket. Ez talán természetes is. Ahogy a szemlélő járja végig az épületet, a megoldási módozatok is megfogalmazódnak. A helyzetelemzés rögtön kiváltja a hogyan oldjuk meg kérdést is. 4. Az intézményi gazdálkodásról Újbuda Képviselő-testülete a október 18-i ülésén megszüntette (más intézményekkel együtt) a Sopron úti iskola önálló intézményi gazdálkodását január 1-jei hatállyal. Az önálló gazdálkodás kezdeményezése még 2000 decemberében indult el az iskola részéről s január 1-jétől kezdődött el. Az iskola hat éven át önálló intézményi gazdálkodásban végezte munkáját. A költségvetési kereteket az iskola ez időszakban betartotta, megfelelően működött. A 2000-es évek második felében az Újbudai Gamesz szerkezetének modernizálódása az önálló gazdálkodás intézményi megtartásának már nem kedvezett. Az intézményi igény ellenére az alábbi előterjesztői indoklást kellett rögzíteni a jövőt illetően: A jogszabályi előírásoknak megfelelés - önálló gazdasági szervezet, megfelelő szakemberek intézményenkénti biztosítása jelentős költségvonzattal jár. Az önálló gazdasági egységek működtetése így nem hatékony, kerületi szinten az intézményi gazdaság feladatok ellátásainak egységesítése nem biztosítható. Az önállóan gazdálkodó intézményekben működő kis gazdasági egységek évről-évre nehezebben tudnak megfelelni a jogszabály változásokból adódó feltételeknek, a gazdasági feladatok szabályszerű ellátása lényegesen nagyobb terhet jelent, mint a korábbi években. (idézet az I /2007. sz. anyagból) Az intézmény költségvetésének kiadási oldala között 227,6 és 256,9 millió forint között mozgott, a legerősebb év itt a 2008-as volt, itt a személyi juttatások voltak némileg magasabbak. A dologi éves kiadások egyenletesek, 39,1-53,6 millió forint között mozgott a tárgyalt időszakban. Az összdolgozói létszám 2007-ben még 64 volt, most 61 fő. A jövő egyetlen útja - véleményem szerint - a korszerűsödött Újbudai Gamesszel történő hatékony, folyamatos, s minden területre kiterjedő együttműködés. A évi költségvetés iskolára vonatkozó főbb adatai: - Alkalmazotti, dolgozói létszám: 61 fő, ebből pedagógus 44 fő. - Kiadások, személyes juttatások: e Ft - Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-es eügyi hozzájárulás: e Ft - Dologi kiadások (ÁFA-val): e Ft - Kiadások összesen: e Ft Megjegyzés: a 2009-es, módosított Alapító Okirat 528 főben határozza meg a maximális gyermeklétszámot, az intézmény a 2000-es években kb. 85 %-os, igen jó kihasználtságon működik.

10 10 A kiadási oldal 2010-ben tehát követi az elmúlt évek gazdasági mutatóit, képezve egy stabil hátteret a szakmai munkához. Fő intézményi gazdálkodási stratégiaként az eddigi, kiegyensúlyozott gazdálkodást lehet megjelölni, a lehetőség szerinti takarékoskodást, alapvetően dologi téren. Emellett nagy szerep hárulhat az egyéb forrásokra. Így az iskolai alapítvány segítségén túl az elérhető közoktatási pályázatok beadása fő cél. Terveim szerint erre iskolán belül pályázati felelőst szükséges kinevelni, megbízni. Nagyon fontos a Szülők és Nevelők a Sopron úti Iskoláért Alapítvány, amely az 1990-es évek elejétől segíti az iskolai munkát. Az alapítvány éves bevételének jelentős része (hasonlóan más iskolai alapítványokhoz) az 1%-os, SZJA-ból adódó felajánlásokból ered. Az elmúlt évek ¾-1,2 millió forintos éves bevétele nagyon nagy segítség a rászoruló gyermekek mindennapokban és a szünidőben történő segítésében. 5. Az intézmény alapdokumentumai, belső szabályzatai, továbbképzések Pályázatom bevezető részében felsoroltam az intézmény azon dokumentumait, amelyekbe betekintést nyertem. Megítélésem szerint kiérlelt, széles körben egyeztetett, jogszabályokat követő dokumentumokról van szó. Az alapdokumentumokon túl újabb elem a Pedagógusok Teljesítmény Értékelési Rendszere. Megjegyzés: jelenlegi munkahelyemen az új pedagógus értékelési rendszer első körében kerültem értékelésre, munkám minősége megfelelt az előírásoknak. További dokumentum még az Esélyegyenlőségi terv és a pedagógusok éves, ill. ötéves (középtávú, közötti) beiskolázási terve is. A beiskolázás jövője sajnos a gazdasági megszorítások miatt megnehezült, de az éves beszámolóból örömmel értesültem, hogy a tantestület tagjai az elmúlt években számos és többirányú akkreditált és nem-akkreditált, de összességében az iskola humán tartalékait erősíti tanfolyamokon vettek részt. Így pl. legutóbb a nemszakrendszerű oktatással összefüggő 120 órás képzésen is. A továbbképzésekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók integrálása, a gyermeki erőszak, a gyermekkori pszichés zavarok felismerése s kezelése pedagógiai eszközökkel kiemelt feladat. Az iskola pedagógiai eszköztára megítélésem szerint alapvetően két irányba nyílik ki. Egyrészt az előbb felsorolt területek felé és a tehetséggondozás felé. A pedagógus-továbbképzés kiemelt terület, a finanszírozás önköltségi jellege mellett akár alapítványi (!) támogatással (kidolgozást igényel az alapítvánnyal) is kell segíteni a pedagógus kollégákat, ha erre nincsen költségvetésben biztosított (elégséges) forrás. A fenntartó, XI. kerületi, újbudai önkormányzat az alap- és kiegészítő dokumentumokat törvényi kötelezettségénél fogva folyamatosan ellenőrzi. Emellett szükség van arra, hogy a tantestület, az intézmény igazgatója

11 11 folyamatosan kövesse a változásokat, a helyi sajátosságok alakulását. Ezek a féléves és éves igazgatói beszámolóba kerülne be. 6. A tantestület és a teljes alkalmazotti kör Intézményi tájékozódásom során szembesültem azzal az értékkel, hogy a tantestület tagjai hosszabb idő óta együtt dolgoznak, e kollektíva egységes, bármiféle fluktuáció nem zavarta meg az elmúlt években a munka folyamatosságát, ez nagy értéke az iskolának. Óriási probléma a mai közoktatásban nagy a tanármozgás, amelyet sajnos megéreznek a diákok. A régóta együtt munkálkodó tantestület érték, de egyben felelősség is. Egy vezetőnek érzékenyen kell figyelnie (pl. folyamatos óralátogatásokkal, személyes beszélgetésekkel stb.), hogy egyes kollégáknál érezhető-e bármiféle elfáradás, szakmai hullámvölgy. Ebben a helyzetben a segítség fokozatait közösen kell megtalálni és a vezetői stílus árnyalatainak, az empátiának nagy szerepe van. Közbevetésként Mert hitvallásom Németh László gondolkodását követve a szakma szolgálatán túl a rám bízott intézményben tevékenykedő pedagógusok segítése. Úgy vélem, 2010-ben egy korszerű igazgatónak nem az a feladata, hogy valamilyen üdvözítőnek tűnő igazság birtokában a maga akaratát rákényszerítése a tantestületre. Kétfajta szemlélet él a gyakorlatban. Az egyik szerint a pedagógus nem végzi jól a munkáját, a helyes utat csak az igazgató tudja. A másik nézőpont szerint a pedagógus kolléga megfelelően, lelkiismeretesen végzi a munkáját, és az igazgató fő feladata a megfelelő személyi-tárgyi feltételek, a megfelelő munkahelyi hangulat megteremtése, hogy jobban tudja végezni feladatát a tantestület. Ezt hívják szolgálatnak. A munkaközösségekről A jelenlegi munkaközösségi felállás információim szerint megfelelő, jól lefedi a tevékenységi kört, középtávon érdemes elgondolkozni esetleges finomításán. Így: 1. alsós 2. osztályfőnöki 3. napközis 4. humán 5. természettudományi 6. idegen nyelvi 7. reál A Sopron úti iskola korábbi német és angol tagozatos hagyományokat a név- és profilváltás után is követi, de a tagozatos rendszer átalakult, a nyelvoktatás így is prioritást élvez. Ez jelentős értéke az iskolának, segíthet abban, hogy a között mozgó gyermeklétszámot közelítse a megengedett 528 felé.

12 12 Ha a gyermeklétszám 500 felé (!) közelít, azaz 90% fölé emelkedik a kihasználtság, az iskolának megerősödik a helyzete a régióban az iskolák versenyében. Az ide kapcsolódó tárgyi korszerűsítésekkel együtt pedig tovább emelkedhet az intézmények rangsorában. A tanulócsoportok létszáma az elmúlt fél évtizedben a 20 és 22 között mozgott. Alsó tagozaton az évfolyamonként 3 osztály érezhetően nem jelent gondot, a cél az lehet, hogy 5-6. évfolyamon megmaradjon évfolyamonként a három osztály. A 22- es tanulócsoport szám tartós szinten tartása reális cél és stabilizáló szerepe van az iskola jövőjét illetően. 7. Az iskolavezetési struktúra, ellenőrzés-értékelés Egy intézményi struktúra működésének néhány nagyon fontos alapelve van: - az információ gyors mozgása, hatékony kommunikáció - a feladatok pontos kiosztása (a Munkaköri leíráshoz igazodva, azt pontosítva) - az iskolai vezetőség hatékony együttműködése és feladatleosztása - folyamatos visszacsatolás, párbeszéd partneri kapcsolat A struktúra: (Ktv. 1. sz. melléklet alapján) igazgató igazgatóhelyettes(ek) (400 tanuló felett 2 fő lehet) szakmai munkaközösségek vezetői (7 fő) a nevelőtestület tagjai + Technikai gárda A kapcsolatrendszert ábrával is lehetne látványosan bemutatni, de úgy vélem, a lényeg szóban megfogalmazható. A struktúra egyes részei folyamatos, kétirányú kapcsolatban vannak egymással. A struktúrában természetesen kiemelt szerepe van az igazgatónak, hiszen ő a fenntartó által azon megjelölt személy, aki felelős az intézmény működésének minden területéért. Az iskola struktúrájának fontos része az alkalmazotti kör nem pedagógus része: - titkársági, adminisztratív ügyintéző(k) - a portai szolgálat - a karbantartó - a melegítő konyha - a takarítói kör munkatársai Ő nélkülük az intézmény nem tudna hatékonyan működni. A technikai gárda munkacsoport vezetője is struktúra fontos, megbecsült eleme.

13 13 (Ismereteim szerint korábban a iskolában működött Junior főzőkonyha, mára csak melegítőkonyha maradt. Több iskola is küzd ezzel a problémával a régióban. E kérdést rendezni kell, miszerint a volt-junior blokk hogyan kerül kihasználásra. Erre felé bővülhet-e az ebédlő helyisége. Azon ebédlő helyiség, ahová így több iskolai csoport is beférne ebédidőben.) A pedagógusok szakmai munkaközösségeinek folyamatos műhelymunkái, megbeszélése, esetmegbeszélései igen fontos elemek a pedagógiai munkában. A pedagógusok ellenőrzésének, értékelésének nagyon fontos, aktuális stációja, nagy feladata a következő években az ún. Teljesítményértékelési rendszer működtetése. Az 1980-as években megszüntetett szakfelügyeleti rendszer egyfajta ellenőrzési eleme egy új formában újjáéledt 2008-ban. A Sopron úti általános iskola idevonatkozó intézményi teljesítményértékelési szabályozásai ( ) a következő kulcsterületeket jelölik meg: 1. személyes tulajdonságok 2. a tanítás minősége 3. a tanórán kívüli tevékenység 4. az intézményi működést segítő tevékenység 5. munkafegyelem A minősítést koordináló stábnak és az igazgatónak nagy odafigyeléssel és empátiával kell kezelnie ezt a feladatot. A szakfelügyeleti rendszer több évtizedes elmaradása után egy újabb minősítési forma került előtérbe. Az óralátogatások, a személyes beszélgetések, az önértékelés, a munkaközösségi team megbeszélések közelebb viszik az igazgatót a minősítés tanév végi végpontjához, amikor együtt értékeli a team és az érintett pedagógus az éves munkát, a minősítési időszakot. A minősítés végcélja, hogy az iskola munka minősége és hatékonysága javuljon. 8. A Sopron úti iskola tanulói Az iskola beiskolázási körzetére már utaltam. Nagy területet ölel fel s három-négy lakóforma típust foglal magába. 6. kertes házas környék 7. lakótelepi környezet 8. Nádorkert 9. az ún. négyemeletes házas, egyfajta lakótelepi terület A gyermekek között jelentős az a réteg, aki ún. családos munkásszállás közegéből érkezik. Ennek kezelése többletenergiát követel a pedagógusok, az iskola részéről. Az integrációban részesülő (SNI A-B., BTM) gyermekek száma az elmúlt fél évtizedben az összes gyermeklétszám 5-9 %-a. A délutáni napközis tevékenységnek nap szerepe van az integrációban és természetesen fokozott szerep hárul az intézmény gyermekvédelmis pedagógusának a tevékenységére. Az SNI A-B és BTM kategóriájával összefüggő feladatok fő terhe a fejlesztő

14 14 pedagógusra, gyógypedagógusra és a gyógytestnevelőre hárul. A halmozottan hátrányos helyzet pedig komoly, összetett pedagógiai munkát igényel. (Ld. még: 10/2007./III.28./ XI.ÖK. sz. rendelete) Demográfiai előrejelzésről. A XI. kerületben az általános iskolába kerülő (leendő elsős) és idejáró gyermekek száma drasztikusan csökken a 90-es évtized közepétől. A Sopron úti Általános Iskola gyermeklétszáma ha megnézzük a statisztikát 1995-től nem változott. Az előrejelzések nem egyértelműek, túlzott optimizmus sem tölthet el bennünket. Tapasztalat számomra a kerületben, hogy a fogyó gyermeklétszám miként bizonytalaníthat el egy jól működő iskolát is. Nagy szerep hárul egy újfajta kommunikációra, mely az iskolai ún. szolgáltatásokat: összességében az iskolát hatékonyabban mutatja be a különböző médiában. Szomorúan konstatáltam, hogy 2006 és 2009 között a Domokos Pál Péter Általános Iskola összesen csak 3 alkalommal (!) szerepelt a kerületi nyomtatott sajtóban és az Újbuda TV-ben. 9. A szülői kör, a szülők szervezetei Az iskola beiskolázási körzetének rétegződése kapcsán már történt indirekt utalás a szülői környezetre is. Nagyon fontos, hogy az iskola folyamatos kapcsolatban legyen a szülővel, a szülői értekezletek, féléves fogadóórák mellett egyéni és rendkívüli fogadóórákat is szükséges beiktatni. A kommunikációt ezen a téren szükséges új alapokra helyezni. Az iskola jelenlegi honlapja teljesít egy minimális elvárást, de ez már 2010-ben nem elég. Informatívabb, színesebb, eseménykövető és elektronikus elérhetőségekkel megerősített honlapra van szükség. Az iskola egy központi címén kívül (jelen helyzet) minden pedagógus kollégának rendelkeznie kell egységes rendszerű címmel, ahonnan 2-3 napos rendszerességgel minimálisan tud válaszolni a hozzá forduló szülők kérdéseire. (Ilyen forma kidolgozásában vettem részt.) SZMK és Iskolaszék A szülői munkaközösség segítő szerepe nagyon fontos a hatékony iskolai működéshez és az osztályközösségek irányításához. Az osztályok 2-3 tagú SZMKválasztottjai nagy segítséget jelenthetnek az osztálytanítónak és osztályfőnöknek. Az Iskolaszék feladatát 2003 és 2008 között, mint iskolaszéki elnök (Őrmezei Általános Iskola) közelről láttam. Az iskola távlati céljai megvalósításában óriási szerep hárulhat rá s ezt mindenképpen szeretném a jövőben kiaknázni. 10. Diákönkormányat új utakon Úgy vélem, a diákönkormányzat közép- és felsőoktatásban funkcionál ténylegesen. Általános iskolában megítélésem szerint más, de igen fontos, egyedi szerepe van. A diákönkormányzatnak a Házirend megismertetésében és

15 15 betartatásában óriási szerepe van, a szabálykövetést megerősítheti diákoldalról. Ez nagyon fontos az alapfokú oktatásban. A diákönkormányzat másik nagy feladata, hogy aktívan vegyen részt az iskolai rendezvények segítésében, szervezésében. A DÖK munkaterve szorosan kapcsolódik az intézmény éves munkatervéhez. 11. Kapcsolatrendszer Újbudán és azon túl Az iskola ún. bázis óvodája a Lecke utcai Mozgolóda óvoda a szomszédban. A szakmai együttműködés fontos eleme a leendő elsős tanulók iskolára való felkészítése. További, meglévő kapcsolatrendszer: - Gyermekjóléti Szolgálat - Nevelési Tanácsadó - Újbudai Pedagógiai Intézet (ÚPI) - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság (ld. SNI) - Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Szent Adalbert Plébánia (ld. hittan tantárgy oktatása) - Lágymányosi Református Gyülekezet - Montágh Imre Általános Iskola új kapcsolatok iránya, tervei: - Fehérkavics református óvoda Újbudán: óvodai kapcsolatok bővítése! - Újbuda TC sportegyesülete (délutáni sportszakági foglalkozások) - BMK/Budapesti Művelődési Központ - FMH - Újbuda német kisebbségi önkormányzat - Budai Fonó Zeneház (a szomszédos Sztregova utcában: népzene!) - Gyergyóalfalu, Gyergyóremete (Románia) - Alsóbodok (Szlovákia, Zobor-vidék), Magyar tannyelvű szakképző intézmény Számomra ismert tény, hogy az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar hallgatóinak gyakorló helye az iskola, mely nagyon fontos külső kapcsolat. Ez a pedagógusok további képzése szempontjából sem elhanyagolható. Az eddigi külföldi kapcsolatokat is ápolni kívánom: Ausztria (Borostyánkő) és Csángó Szövetség (Moldva, Románia). 12. Kulcskompetenciák fejlesztése, kooperatív tanórák kulcsterületek Szükséges felsorolni a legfontosabb kulcskompetencia területeket. Ezek mélyebb megismerésére alkalmat adott az ún. nem-szakrendszerű oktatáshoz kapcsolódó, 120 órás képzés is, melyet többen végeztek el az iskolából. E képzés egyik fő eleme volt a kulcskompetenciák elemzése és egy új tanulási forma, a kooperatív tanulás előtérbe kerülése volt.

16 A kulcskompetenciák területei: 1. anyanyelvi kommunikáció 2. idegen nyelvi kommunikáció 3. matematikai kompetencia 4. természettudományos kompetencia 5. digitális kompetencia 6. a hatékony, önálló tanulás 7. szociális és állampolgári kompetencia 8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. esztétikai-müvészeti tudatosság és kifejezőképesség 16 Az ún. kompetenciák fejlesztésének két fontos ellenőrzése, kontrollja van: 2001-től kezdődően az ún. OKÉV-mérés májusban a 8. évfolyam központi felvételijének eredményei, a beiskolázás A Sopron úti Általános Iskola és évi eredményeit tanulmányoztam a oldalról letöltött telephelyi/intézményi elemzés, értékelés alapján. Az eredmények kifejezetten biztatóak és örömteliek. Az iskola a kerület élmezőnyében, pontszerző helyen áll, a 2008-as 6. évfolyam szövegértés 600 pontja pedig kiemelkedő. (A 2009-es eredménye márciusra várható.) Továbbiakban is az a cél, hogy nem csupán az országos átlag fölött legyen az iskola, hanem a fővárosi/budapesti eredményt érje el. Mert ez az igazi érték. Az integráció, a felzárkóztatás, az SNI, a kulcskompetenciák, OKM/OKÉV-mérés mellett szót kell ejteni egy igen fontos területről, s ez a tehetséggondozás. A tanulmányi versenyeken való eredményesség mellett nagyon fontos a tanórán kívüli szakköri foglalkozás milyensége. 4. és 6. évfolyam után a szülő az iskolai tehetséggondozás milyensége miatt tarthatja itt gyermekét, s nem viszi el magasabb szintű iskolába. Nagyon fontos kérdés még a fenti fogalmak mellett a szabadidő hasznos eltöltésének iskolai lehetősége: ez már egyfajta haladás az egész napos iskola felé. Ha a tanuló a délutáni időszakot is értékesen tudja kitölteni, az fontos kiegészítője lehet a fenti kulcsterületeknek : tánc, ének, nyelvi szakkör és sport. A sport jövőjét a Sopron úti iskolában a szabadtéri létesítmény fejlesztés dönti el sokban. Ha megvan egyfajta sportpálya infrastruktúra (polytán vagy műfüves pályaborítás), akkor már sportcsoportjaink délután egyesületi szakember vagy testnevelő közreműködésével sportszakági foglalkozásban, edzésben részesülhetnek. Ez nagyban erősítheti az iskola megtartó erejét, még vonzóbbá tehetik a szó nemes értelmében. Az iskolai alapelvként megjelenő gyermekközpontúság fontos része pl. egy délutáni osztályprogram, hétvégi kirándulás, szünidei kirándulás.

17 17 Az ún. kooperatív óratípus egy új kihívást jelent a pedagógusok részére. Minél több, házon belüli bemutató órával lehet ezt a régi-új tanítási-tanulási formát az oktatási-nevelési eszköztárba felsorakoztatni. 13. Integráció Az integráció szükségessége: Az integráció az emberek együttélésében alapvető jog, amelyre minden ember igényt támaszthat. (Papp Gabriella, oldal) A kiinduló idézettel maximálisan tudok azonosulni, hiszen a társadalomban együtt élnek teljesen ép és sérült emberek egyaránt, akik a törvény előtt egyenlők. A fogyatékosok a legkülönfélébb speciális és nem speciális intézményben és munkahelyen jelen vannak. A társadalom minden tagja találkozik, találkozhat velük. Ezért nagyon fontos, hogy a köztudatban megfelelő, korszerű szemlélet alakuljon ki róluk, és a maga helyén mindenki vegyen részt abban a társadalmi programban, amely szükség szerinti segítségüket, előítélet-mentes befogadásukat, emberi jogaik csorbítatlan érvényesülését tűzi célul. (Gordosné, oldal) A társadalomba való integrálódás folyamata elkezdődik az óvodában, az iskolában. Minden ember életében elengedhetetlen a társadalmi integráció megvalósulása, aminek alapja véleményem szerint az integrált oktatás, ami ahhoz segítséget nyújt, megalapozza azt. Ehhez természetesen egy társadalomnak alkalmasnak kell lennie, vagyis kell, hogy jellemezze a nyitottság, a problémaérzékenység, a fogyatékkal élők elfogadása. Az integrációban megvalósuló személyiségfejlődés akadálymentesebb lehet, ha a gyermekek megtanulnak együtt élni fogyatékkal élő társaikkal, így a későbbiekben nem fognak rájuk csodálkozni, kialakul bennük az empátia, a segítőkészség és a tisztelet embertársaik iránt. A fogyatékkal élő gyermekeknek pedig ép társaikkal kell együtt tanulniuk ahhoz, hogy zavartalanul tudjanak majd közöttük élni, közéjük beilleszkedni. Természetesen ez minden esetben feltételezi az integrálhatóságot. Tehát az integrált oktatás feltétlenül szükséges, de ugyanakkor a jól kiépült gyógypedagógiai hálózat megléte ugyanígy. Érvek az integrációs nevelési megoldások előnyei mellett normális szociális készségeket csak akkor lehet elsajátítani, ha valaki normális szociális csoportban él. Pozitív szereptanulási modellt kap. Az integrációs gondolat természetes életszituációból indul ki. Elismeri a heterogén adottságokat, képességeket és az azokhoz történő egyéni alkalmazkodás szükségességét. Az egyenlő jogokat hangsúlyozza, toleranciára, humanizmusra nevel azzal, hogy partnerséget kíván kialakítani fogyatékos és nem fogyatékos egyének között, kommunikációt és dialógust kíván közöttük. (Pálhegyi, oldal) Tehát rendkívül fontos feladatnak tartom az intézményben az integráció megvalósítását, a hozzá szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával (a létszámnak megfelelő számú fejlesztő és gyógypedagógus meglétével). Nagyon

18 18 fontos a felvállalt feladat, a SNI-s és BTM-es tanulók beillesztése, képességfejlesztése, felkészítése az életre s reményeink szerint sikeres középfokú tanulmányokra. 14. Együvé tartozás, közösségtudat, hagyományápolás avagy név kötelez : Domokos Pál Péter Domokos Pál Péter nagyhatású előadó és tanár volt: csángókról, a magyar történelemről, Erdélyről szólt. Számos tanítványt, követőt nevelt ki, akik nemcsak szerették és tisztelték, hanem példaképnek is tekintették. Kötődött a XI. kerülethez, hiszen itt élt haláláig és tanárként is itt dolgozott (Kaffka Margit és a József Attila Gimnázium). Nevét ily módon is megőrizni nemcsak tisztünk, kötelességünk is. (Major Gyula, 2006.) Az iskola a névadón keresztül felvállalt egy hatalmas művelődéstörténeti örökséget. A néprajz, a népzene, a néphagyományok, a Kárpát-medencei kultúrkör, a székelység s az egész magyar történelem az, amely a névadó szellemiségével az iskola hangsúlyosan felvállalt feladata lett. A feladat nem könnyű, hiszen hatalmas kulturális örökségről van szó. Úgy vélem, a feladat alapvetően az, hogy a pedagógiai eszköztárt, vagy éppen a kulcskompetenciák fejlesztését egy ilyen mindennapokra lebontott értékkörrel erősítsük meg. 16. Iskolai újság, digitális évkönyv, megújuló internetes honlap megújuló kommunikáció Iskolaújság féléves rendszerességgel (gyorsfénymásolásos technikával, belső iskolai szerkesztéssel, diákoldalakkal), ún. digitális évkönyv (ld. interaktív, informatívabb, színesebb iskolai internetes honlap azok a kitörési, megújulási pontok, ahol feladat vár az iskolára. Ennek fő célja, hogy a meglévő, színvonalas iskolai szolgáltatásokat üzenetként egy hatékonyabb kommunikáció révén eljuttassuk az érdeklődők felé. A fenti három kommunikációs formáról úgy beszélek, hogy mindegyiket több éve, sőt évtizede csinálom jelenlegi munkahelyemen. A Bikszádi utcai sportiskola felpörgetésében okosan kitalált kommunikáció nagyrészt vállalt. Jelen esetben, a Sopron úti iskola esetében a meglévő értékek felmutatása a cél, de egyben a jövő bebiztosítása is.

19 Vezetői program, vezetői hitvallás Vezetői stílus, önismeret, hitvallás: - Megfelelő önismeret s környezetünk bíztató, segítő támogatása elengedhetetlen vezetői pályázat esetén is. - Pályázatomban többször említettem, hogy terveimet a tantestülettel közösen, együtt szeretném megvalósítani, ebből következően a demokratikus vezetői stílus áll közel hozzám. - Nyugodt, türelmes, kiegyensúlyozott embernek tartanak mások, ezt magam is így érzem. - Tudok időben dönteni, de fontosnak tartom előtte a véleményeket meghallgatni. A hibalehetőség így kisebb lesz, hiszem, hogy mindig lehet tanulni a kollégáktól, még a legfiatalabbaktól is. - Vezetőnél nélkülözhetetlen az irányítási képesség, egyfajta távolbalátás, valamint a közösségalkotás képessége. - Tisztában vagyom azzal, hogy nincs kollektív vezetés, nincs kollektív felelősség. Az igazgató az egyszemélyi felelős az intézmény oktató-nevelő munkájáért, költségvetéséért, pénzügyi helyzetéért, a törvényes és átgondolt gazdálkodásért. - S a jó igazgató rendelkezik egyfajta, jó értelemben vett érdekérvényesítő képességgel is Milyen egy jó igazgató számomra? Pozitív tulajdonságok (+) Negatív tulajdonságok (-) Kiegyensúlyozottság, határozottság Csapatmunka Célorientáltság Naprakész ismeretek Hitelesség Átlátható követelményrendszer Kiegyensúlyozatlanság, határozatlanság Egyszemélyi döntés, csapatmunka hiánya Rosszul megfogalmazott célok, céltalanság Felkészületlenség, ismerethiány Hiteltelenség Változó, nem egyértelmű, logikátlan követelményrendszer Az intézményfejlesztési program elvei Az iskola legfőbb célkitűzéseit és feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok, az érvényes pedagógiai program és a helyi tanterv határozza meg. Az intézmény alaptevékenysége a nyolc évfolyamos, alapfokú nevelés és oktatás megvalósítása.

20 20 Hihetetlen iramban és intenzitással fejlődik a világ, nagyok a XXI. század kihívásai, így az oktatás is állandó mozgásban van. A társadalmi-gazdasági változások az egyes emberek számára új lehetőségeket, kihívásokat, versenyhelyzetet teremtettek. Fel kell készíteni a tanulókat az informális társadalomban való eligazodásra, az életút egészén át való tanulásra, az új értékek és magatartásminták megismerésére s ezzel együtt az örök emberi értékek megőrzésére. Fontos feladatunk a tematikus tárgyi tudás mellett a készségek kialakítása, az önálló megértés, a probléma- és lényeglátás, a problémamegoldó gondolkodásra való felkészítés. (Giricz János, 2006.) A változó körülményekhez való alkalmazkodás képességét, az önálló életvezetésre, az életstratégia kialakítására való nevelést erősíteni kell. Az alkalmazandó módszerek közül egyre inkább előtérbe kerülnek a multimédiás és digitális anyagok, a csoportmunkák, a projektekben való ismeretfeldolgozás. Ennek megvalósításához segíteni kívánom a pedagógusok képzését, önképzését. Az iskola megújulásához szükség van az innovációra, a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére. Az innovációs folyamatok menedzselését erősíteni kívánom. Fontosnak tartom azokat az újító elképzeléseket, amelyek a gyerekek fejlődését szolgálják. Az eddigi nevelő oktató munka színvonalának megőrzése mellett annak további fejlesztését kívánom erősíteni. Ismételten jelzem, a pályázatokon való részvételt kiemelt feladatnak tekintem. Továbbra is fontosnak tartom a szervezeti és személyi feltételek működésének eredményes összehangolását. Arra törekszem, hogy humánus légkör, gyermekközpontú szemlélet jellemezze az iskolát, ahol értelmes, tartalmas munka révén a tanuló, az iskolai dolgozó is jól érezze magát, hasznosan és eredményesen magas szintű szakmai munkát végezzen. Ahol érték a tudás, az igényes munka és a tolerancia. Az iskolának legyenek olyan eredményei, amelyek őrzik a hagyományokat, és válaszokat adnak az új kihívásokra. Ezek igazolják az iskolában dolgozók szakmai igényességét, az itt tanulók szorgalmát és tehetségét, az új erőfeszítésekre való törekvését. Támaszkodni kívánok minden olyan szervezetekre, személyekre, akik a gyerekekért, az oktatás-közművelődés ügyéért felelősséget éreznek és tenni is kívánnak érte. Vezetői pályázatom célja és tartalma, az oktató-nevelő munka alapelvei: A kiindulópont az iskola valamennyi tanulócsoportjának differenciált szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. Az emberi értékek mind teljesebb kibontakoztatása, a személyiség sokoldalú fejlesztése, egymás feltétel nélküli elfogadása csak pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkörben valósulhat meg. A közösségfejlesztés elvei: - Pozitívumokra való támaszkodás. - Tanulóink sokszínűségének, egyéni képességeinek, értelmi és érzelmi fejlettségének, állapotának figyelembevétele, a különbözőség elfogadásaegységes nevelési ráhatás érvényesítése. - Az egyéni képességekhez igazodó követelmények támasztása. - Tervszerűség és céltudatosság elve, egységes, egymásra épülő szokásrend kialakítása.

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Készítette: Kobzos István november 25.

Készítette: Kobzos István november 25. Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kobzos István 2016. november 25. 16 IV. Intézményvezető-helyettesi program Programom célkitűzése - természetéből kifolyólag

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I.  Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési tapasztalat.területen szerzett gyakorlat..használatában

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben