JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 28-án megtartott ülésén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén"

Átírás

1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Miskolczi József polgármester, Dr. Fekete György alpolgármester, Balázs István, Belányi Elemérné, Fleith Péterné, Gelencsér Géza, Herdy Győző Péter, Hermann Szilveszter, Ölveczki Károly Reményi Károlyné, Szlávik József és Dr. Völner Pál képviselők Kimentette magát: Abronits Tamás és Czap Zoltán képviselők Meghívottak: Adolf Józsefné jegyző Dr. Molnár Lívia aljegyző Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető Mihelik Magdolna önkormányzati titkár Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető Szalai Béláné gyámügyi ügyintéző Deák Istvánné gyámhivatali ügyintéző Dr. Katona Brigitta gyámhivatali ügyintéző Kovács Imre Tamásné igazgatási ügyintéző Barsiné Czéh Katalin vagyonkezelő Csillag Erika intézményvezető, Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Gálné Drajkó Mária kuratóriumi elnök, Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány Dr. Sebő Tamás kerületi főállatorvos Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző Melcher Anikó állampolgár Szabó András Nyerges TV Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelent vendégeket, meghívottakat, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, és azt órakor megnyitja. Miskolczi József: A meghívóban jelzett 1.) napirendet KIVÁLÓ DIÁK kitüntetés adományozása zárt ülés keretében, az ülés végén javasolom tárgyalni. A mai ülés egyebek napirendjeihez az alább felsorolt előterjesztéseket javasolom felvenni: - Bölcsőde közbeszerzési pályázat kiírása, a - Felszabadulás tér útburkolat felújítási pályázathoz önrész biztosítása (TEUT pályázat), és a - Bóbita Óvoda külső felújításához pályázati önrész biztosítása (CÉDE pályázat) Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető előterjesztésében.

2 2 - Átcsoportosítás képviselői alapból Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető előterjesztésében. Az általam javasolt napirendi pontokon túl kíván-e valaki új napirendet felvetetni? Ha ilyen nincs, akkor aki az elhangzott módosítással és kiegészítéssel elfogadja a mai ülés napirendjére tett ajánlásomat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 96/2009. (V.28.) számú határozat: egyhangúan, 11 igen szavazattal Elfogadja az elhangzott módosítással és kiegészítéssel az ülés napirendjeit. Dr. Völner Pál képviselő órakor megérkezett. Napirend: 1.) Beszámoló a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről Előadó: Adolf Józsefné jegyző Dr. Katona Brigitta és Deák Istvánné gyámhivatali ügyintézők Szalai Béláné vezető tanácsos, Csillag Erika intézményvezető 2.) Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól Előadó: Miskolczi József polgármester 3.) Tájékoztató a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működéséről Előadó: Gálné Drajkó Mária, a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 4.) Munkaterv módosítás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető 5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előadó: Miskolczi József polgármester 6.) Egyebek: a.) Rendelettervezet a Szabolcsi Bence Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár b.) Nyergesújfalui 3811, 3814/2, 3816, 3817 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése Előadó: Barsiné Czéh Katalin vagyonkezelő c.) Nyergesújfalui 1015 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Előadó: Barsiné Czéh Katalin vagyonkezelő d.) Pal-Kont Kft. kérelme Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető e.) Alapító okiatok és társulási megállapodás módosítása Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár f.) Rendelőintézet közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető g.) Partfal közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető 2

3 3 h.) Bölcsőde közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető i.) Ebek mikrochippel való ellátása Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző j.) Támogatási kérelmek Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár k.) Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirata módosításának jóváhagyása Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető l.) Bölcsőde közbeszerzési pályázat kiírása (szóbeli) Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető m.) Bóbita Óvoda külső felújításához pályázati önrész biztosítása Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető n.) Felszabadulás tér útburkolat felújítási pályázathoz önrész biztosítása Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető o.) Átcsoportosítás képviselői alapból Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető p.) A KIVÁLÓ DIÁK kitüntetések adományozása (zárt ülés) Előadó: Miskolczi József polgármester 1./ Beszámoló a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről Fleith Péterné: Az anyagot az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság megtárgyalta, a feltett kérdésekre kielégítő válaszokat kaptunk. Az előterjesztésből mindenre kiterjedően, a jogszabályi háttérre is tájékoztatást kaptunk. Az anyag azt tükrözi, hogy a gyámügy és a Gyermekjóléti szolgálat lelkiismeretes és jó munkát végez. Az előterjesztést elfogadásra javasoljuk. Ölveczki Károly: Kíváncsi lennék arra, hogy a három településhez viszonyítva Nyergesújfalu esetében rosszabb-e a helyzet, hol tart, vagy ugyan olyan, mint a környező településeken? Van-e valami kirívó eset, helyzet a városban? Csillag Erika: A beszámoló elején próbáltam ezt adatokkal is bemutatni. Nyergesújfalun nagyobb a lakosság szám, az esetszám is nagyobb. Nyergesújfalu helyzete nem rossz, vagy inkább jónak mondható. Ha megnézzük az elhelyezkedését a Gyermekjóléti Szolgálatnak, vagy az adottságokat, amikkel dolgozik, akkor kimondottan pozitív, hasonló a környező településekkel. Különböző szolgáltatásokat kellene a családok részére biztosítani, gondolok itt a családterápiára, ha a család tartós és egyéb problémákkal küzd. Ez nemcsak Nyergesújfalura és a környező településekre jellemző, hasonló problémákkal küzdenek a társuláson kívül eső települések is. Mindenütt jellemző, hogy az anyagi problémákkal küzdő családok kerülnek előtérbe, amelyek viszont halmozottan halmozzák a problémákat ebből kifolyóan. Dr. Katona Brigitta: A gyámhivatali értékelés szerint Nyergesújfalu gyámhivatali esetei nem kirívóak a többi három településhez képest. Sőt, úgy gondolom, hogy más gyámhivatalokkal összevetve a helyzetet, némi pozitívabb eredményt is elmondhatunk. Nagyon kevés az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek száma, ez a rendszerben tőlünk a négy településen összesen 12 gyermeket 3

4 4 érint. Ilyen nagyságú városokkal, vagy a város környéki településekkel összevetve, ott sokkal több ilyen gyermek van. Kirívó eset igazából nincs, úgy gondolom, hogy jó helyzetben van a város ebből a szempontból. Reményi Károlyné: A gyermekjóléti alapszolgáltatások között szerepel a házi gyermekfelügyelet is. Nyergesújfalun van-e ilyen szolgáltatás, és élnek-e vele? Nyergesújfalu területén 33 fő áll gondnokság alatt. Ez hogyan oszlik meg 18 év alatt és fölött? Csillag Erika: Házi gyermekfelügyelet gyakorlatilag nincs, még a megyében is elvétve található. Ez olyan szolgáltatás, amely keretén belül szakember megy ki a családhoz és vigyáz bizonyos ideig a gyermekre. Biztos valahogy megoldja ezt a problémát akár a bölcsőde, a napközi, vagy óvodai kiscsoport, mert igény szinten még csak egy esetben merült fel. Dr. Katona Brigitta: Gondnokság alatt csak18 éven felüli személy állhat, 18 év alatt gyámság alatt állnak a gyerekek. Mind a két intézmény nagyon hasonlít egymáshoz, mert mindkettő esetében törvényes képviselőről beszélünk, akik képviselik a gyámság alatt lévőt, kezelik a gondnokság alatt álló jövedelmét. Erről a gyámhivatal felé évente rendszeresen el kell számolniuk. A többi településsel összehasonlítva, nem tudom megmondani, hogy ez a 33 sok vagy kevés, annyit tudok elmondani, hogy emelkedő tendenciát mutatnak. Miskolczi József: A bizottság elnöke javasolta az előterjesztés elfogadását. Megköszönjük a szervezet munkáját. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 97/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót. 2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a napirendről és annak megtárgyalásáról tájékoztassa a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Tatabányai Kirendeltségét. Határidő: értelemszerűen Felelős: Adolf Józsefné jegyző 2./ Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól Dr. Fekete György: Az előterjesztésből látjuk, hogy elég szép pénzösszeget sikerült lehívni. Ebből Nyergesújfalu számára milyen előnyök származtak? Szlávik József: A térfigyelő rendszerről hallottunk. Ez hol tart most? 4

5 5 Miskolczi József: Itt van az anyagban, hogy melyek azok a tételek, amiből a város is részesült óvodai, iskolai, Pedagógiai Szakszolgálat mint intézményfenntartó, gyermekjóléti feladatok. Nem mi kapjuk a pénzt, hanem a lábatlaniak, mint a Gyermekjóléti Szolgálat központja, de ennek egy része nálunk is szerepel. Ezek azok, amikből a város is részesült. Például a szúnyoggyérítéshez is a Kistérség járult hozzá. A térfigyelő kamerával kapcsolatban öt helyszínt fogadott el a Társulás. Megkérem Fekete Márton osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket ezekről a helyszínekről. Fekete Márton: Ezen a héten volt a helyszíni bejárás. Műszaki megfontolások miatt egymásra felfűzött kamerák lesznek, amelyeket csak bizonyos távolságon belül lehet feltenni. Az új temetőtől elindulva a Tó utcai csomópontig, a frekventáltabb területeken lesznek. Később bővíteni lehet ezt a rendszert. Térfigyelő kamerák lesznek elhelyezve konkrét helyszíneken, mint a két temető, a tűzoltó emlékmű, és a posta környéke. Tehát inkább a főút és a főúthoz közel eső területek első körben. Miskolczi József: Egyre jobban működik a Kistérségi Társulás, Hummel Rudolf lelkesen csinálja, hozzáértéssel, és abszolút korrekt az együttműködés. Sátrat vett a Kistérségi Társulás, amit ingyen biztosít a kistérségben. Minden évben van valami jelentős a társuláson belül. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 98/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót a határozat mellékletét képező tartalommal. 2.) Utasítja a polgármestert arra, hogy a tájékoztatónak Nyergesújfalu Város Honlapján, valamint a Nyergesújfalui Hírmondóban történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: június / Tájékoztató a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működéséről Fleith Péterné: Az anyagban szerepel a Hírmondó megjelenésével kapcsolatos költség, melyre egyre nehezebb összeszedni pénzt. Erre valami megoldást kellene találni, mert Nyergesújfalun az emberek ezt szeretik, igényt tartanak rá, és megszokták, hogy ingyen jutnak hozzá. Nehogy gond legyen ennek az újságnak az előállítása, illetve megjelentetése azon túl, hogy pénzt gyűjt össze Kovács Imre Tamásné vagy valaki más. Gálné Drajkó Mária: Pályázatokat néztünk erre, nem találtunk egyetlen egyet sem. Azt tudnám elképzelni, hogy nagyobb cégekkel (Zoltek Zrt., Toyo Seat Kft.), vállalkozásokkal szerződést kötnénk bizonyos lapszám megjelentetésére. Ha egy- 5

6 6 egy lapszámot vállalnának, nagyon sokat jelentene. Régebben volt ilyen szerződés, úgy tudom. Miskolczi József: Az ülésen jelen lévő Kovács Imre Tamásnétól kérdezem, mi hány példányt küldünk a Hírmondóból a Zoltek Zrt.-nek? Kovács Imre Tamásné: 250 példányt küldünk havi szinten. Miskolczi József: Az idei évben milyen szerződést sikerült kötni? Az alapítvány felvállalta a Hírmondó ügyét, ez gondolom, a képviselő-testület baja. Biztos, hogy a Hírmondó nem fog veszélybe kerülni. Kovácsné kapta az apparátuson belül a feladatot, hogy erre próbáljon szponzorokat találni. Korábban felvetettem, hogy ha a Zoltek Zrt. nem ad x százezer forintot az újságra, akkor minek adunk 250 példányt részére? Ezt már felvetettem több hónappal ezelőtt. Történt benne valami? Kovács Imre Tamásné: A vezérigazgató úrral beszéltem, aki anyagi helyzetre hivatkozva 200 ezer forinttal tudja támogatni az újságot. Korábbi években 500 ezer forintot adott erre a célra. Azt mondta a vezérigazgató úr, hogy az anyagi nehézségek miatt ennyit tud adni. Azt válaszoltam, hogy nekünk meg át kell gondolni, hogy mennyi példányt tudunk biztosítani. Ez saját magam döntése volt. Miskolczi József: Ha 200 e Ft támogatást tudnak nyújtani, adjunk 200 példánnyal kevesebbet a Hírmondóból! 200 e Ft-ot meg tudunk spórolni. Kovács Imre Tamásné: Mindez csak egy része az egésznek, példányról van szó. Miskolczi József: Úgy gondolom, hogy az alapítvány korrekten működik, hosszú távú működése is elvileg biztosított. A Hírmondó megjelentetésének lehetőségeit át kell gondolni. Javasolom az előterjesztés elfogadását! Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 99/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért s Működtetéséért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót. 2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érdekeltet írásban értesítse. Határidő: június 15. Felelős: Adolf Józsefné jegyző Miskolczi József: Köszöntöm a testületi ülésre megérkező Dr. Sebő Tamás körzeti főállatorvos urat. Javasolom, hogy vegyük előre a 6.i.) napirendben szereplő előterjesztés megtárgyalását! Ne kelljen több időt várakoznia. 6

7 7 4./ Ebek mikrochippel történő ellátása Miskolczi József: Azért kértem ezt a témát - és egy másikat is, az állattartási rendeletünket is próbáljuk a testület elé hozni, - mert rengeteg probléma van a kóbor kutyákkal. A napokban történt egy ilyen súlyosabb eset. Olvastam valamelyik sajtóban, hogy Pécs Önkormányzata is készül erre. Ez ügyben nekünk is el kell indulni, legalább az elindulási irányt megjelölni. A szakember mit tud javasolni a képviselő-testületnek, milyen irányban induljunk el, és mit kellene tennünk? Dr. Sebő Tamás: Ez egy jó elgondolás, ismereteim szerint az országban, ahol ez megvalósult, a fővárosban egy-két kerület, sajnos a pontos részletekről nem tudok mondani semmit. Próbálkozás és szándék szintjén felmerült a dorogi kistérségben, Esztergomban is. Mindenhol szerették volna megvalósítani. A dolog kicsit körülményes, nehézkes, a jogi háttér sem tökéletes. A kutyákat chippel kell megjelölni uniós útlevél kiállításakor, meg lehet jelölni törzskönyvezéskor, amikor a kölyökkutyák születnek. Kötelező megjelölni, amikor embert harapott a kutya (a megfigyelés kezdetén). Törvényi háttérrel máskor nem kötelező. Önkormányzati rendelettel lehet olyat hozni, hogy a területen el kell látni a kutyákat chippel. Azt viszont tudni kell, hogy jelen pillanatban a kutyák oltottsági szintjét tudva, nagyon rossz az állampolgári fegyelem. Most már a kutyatartás bejelentése sem kötelező helyi önkormányzati szinten. Nagyon sok a beoltatlan ebek száma, sajnos. Ha megfigyeljük a kutyák általi embermarást, körülbelül egyharmaduk nincsen beoltva a kutyáknak. Nyergesújfalun, a mi oltási statisztikánk szerint 450 eb van összesen, de úgy tudom, hogy ez a szám közelít az hez is. Ennek nyilván anyagi háttere van, ki fizeti a révészt? Maga a chip ára ,- Ft, ehhez adódnak hozzá a nyilvántartási rendszerbe történő bejelentési és munkadíj költségek. A chip az eb útlevél készítésekor ,- Ft-ra jön k. Ezzel a kutya bekerül az országos nyilvántartásba. Az nehezíti a dolgot, hogy gondoltunk arra, hogy a felvetett oltásnál egyszerűen be lennének chipezve, de ez kicsit időigényesebb dolog az oltáshoz képest, de ezt attól függetlenül sem lehet megoldani, mert a kamarai törvény szerint összevezetetten tilos a kutyák chippel történő jelölése, magyarul nem lehet csinálni, csak egyesével rendelőben, vagy háznál. Ahol a legpraktikusabban lehetne, ott nem lehet. Miskolczi József: Nem is azzal a célzattal hoztuk ide a testület elé a témát, hogy ma úgy álljon fel a testület, hogy megoldotta a problémát, de arra talán jó, hogy elindulva olyan testületi határozatot szeretnék a képviselőkkel elfogadtatni, ami alapján jeleznénk a szaktárca felé, hogy ennek a törvényi hátterét rendezzék. Utána lehetne valamit elérni. Egy felmérést kellene nálunk is megcsinálni, erre programot venni. Dr. Sebő Tamás: A legutóbbi törvény vette ki az önkormányzatok kezéből az összeírást és a nyilvántartást. Meg kellene nézni, hogy kik oltanak be nyergesi kutyákat veszettség ellen, és egy szerződést lehetne velük kötni, hogy veszettség elleni beoltáskor chipet ültessenek be. Lehet, hogy az állampolgárok egy része jogkövetően, vagy saját érdekükben bechippeltetnék a kutyájukat. Sajnos, ahogy az állampolgári fegyelmet nézzük, egyharmad rész be sem oltatja a kutyáját, főleg, ha fizetni is kell érte, nem is chippeltetnék be, magas költségen pláne nem. Ölveczki Károly: Az oltás jogilag kötelező? 7

8 8 Dr. Sebő Tamás: Igen. Ölveczki Károly: Ennek ellenére, a kutyák egyharmadát még beoltatni sem tudjuk. Hogyan képzeljük el azt, hogy törvényi háttér nélkül még ha a város fizeti is, hogyan fogja ezt elvégezni, ha oltatni sem viszi el a kutyáját az állampolgár. Véleményem szerint a kisállat-tartás ma még hobbi. Nem kötelező jelleggel kell kutyát tartani! Nem hiszem, hogy a város pénzén kellene chipet beültetni az ebekbe. Ha valaki kutyát tart, kötelessége kell legyen, hogy beoltassa. Hermann Szilveszter: Ha helyi rendelettel kötelezővé lenne téve, a kóbor kutyákkal még mindig nem tudunk mit tenni. Őket senki sem fogja idehozni. Amelyik kutyának nincs chipje, azt elvihetik? Dr. Sebő Tamás: Annak megvannak a szabályai, az nem változott. Kóborrá vált; de bechipezett kutya azonosítható lenne. Miskolczi József: Ha ilyen helyi rendeletet hozna a város, hogy kötelező lenne, attól még egy kutya tulajdonos megtámadhatja azt. Nem biztos, hogy a rendeletünk megállná a helyét. Erről volt most szó. Jelenleg az Államigazgatási Hivatalok nem foglalkoznak az önkormányzatok törvényességi felülvizsgálatával. Abban próbálunk közösen gondolkodni, hogy a testület látta a témát, az állampolgár is, foglalkozunk a témával. Balázs István: Még az egy beoltatlan kutya is sok, ha egy veszett kutya megharap egy kisgyermeket. Ha rendelet van megfordítva a dolgot számon kéri azt, ha kötelező, számon kérni azt, aki nem oltatta be, fizet valamiféle kártérítést? Ha kötelező jelleggel nem lehet behozni, akkor vezessük be, hogy aki például idén ellátja a kutyáját chippel, csak 2.000,- Ft-ot fizessen, mert várható az, hogy ez kötelező érvényű lesz, ha jövőre, akkor 3.000,- Ft-ot, ha még tovább húzza, akkor drágább lesz. Én mindenképp szorgalmaznám ezt, mert nagyon sok kutya kóborol kinn. Miskolczi József: A jegyző tudja, hogy mi van olyankor, ha valaki nem oltatja be a kutyáját. Dr. Sebő Tamás: Az új törvény szerint, ha megfigyelésre kerül sor, embert történő marás után, az oltatlan kutya tulajdonosa büntetést fizet, de nem a károsult felé! Ha oltva volt az eb, akkor nem kell büntetést fizetni. Adolf Józsefné: Szabálysértési törvénynek van egy olyan tényállása, hogy veszélyeztetés kutyával. Ez akkor valósul meg, és ,- Ft pénzbírsággal sújtható, ha szájkosár nélkül viszik a kutyát az utcára. Dr. Sebő Tamás: Ez más, mi élelmiszer lánc bírságot fizettetünk minden esetben, ez független ettől. Adolf Józsefné: Szabálysértési eljárás megint más dolog. Ha egy gyereket megijeszt, akkor szabálysértési eljárás folytatható le a kutya tulajdonosával szemben. Abban az esetben, ha a kutya meg is marja az illetőt, ,- Ft-ig büntethető a kutya gazdája. Legnagyobb probléma, hogy nem mondják meg az emberek 8

9 9 pontosan, hogy melyik utcában, melyik háznál történt az eset. Tudnunk kell, hogy hányas számú ház kutyájáról van szó, természetesen a bejelentő kérésére adatait zártan kezeljük. Ekkor el tudunk járni. De utca, házszám nélkül nem tudjuk a szükséges intézkedéseket megtenni. Az állampolgári magatartásra visszatérve; a hivatal nem rendőrség! Arra kérjük az állampolgárokat, hogy ha ilyen történik, azt jelentsék be felénk! Dr. Fekete György: Mint kutya tartó, egyetértek, az előttem szólalókkal, ez valóban hobbi és nem kötelező a város pénzét erre költeni, ez megfontolandó. Azzal is egyetértek, hogy amit Balázs István képviselő társam mondott. A lépcsőzetes hozzájárulás serkentené a kutya tulajdonosokat a beolttatásra. Az ebeket megnevelni meg lehet próbálni, az eredmény nagyon hosszú idő után jelentkezik. Valamilyen törvényi szabályozás kell. Magam is tudom, hogy rengeteg kóbor eb van, és ez nagyon sok problémát jelent. Ennek elejét kellene venni, ezt országos törvényben, vagy rendeletben kellene rögzíteni, és ez után település-szinten megvalósítani. Miskolczi József: Határozati javaslatmódosításnak is fogtam ezt fel. Javasolom, hogy járjuk körbe a témát, készítsünk elő egy rendeletet, az országos hatáskörű szervekkel egyeztetve, aminek a felelőse a jegyző, ez nagyon szép feladat lesz az aljegyzőnek, aki ezt elkezdte, nyakába veszi a minisztériumot, és elindul. Valakinek el kell kezdeni ezt az ügyet az országban, hogy legyen ennek valamiféle nyoma, hátha mi fogunk produkálni az országban egy minta rendeletet. A többit törölném, ami a határozati javaslatban van. Körbe kell járni a témát, elkészíteni egy önkormányzati rendeletet folyamatos határidővel, és jegyzői felelősséggel. Aki ezzel elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 5./ Munkaterv módosítás 100/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elhatározza, hogy kezdeményezi az illetékes minisztérium felé az ebek kötelező mikrochippel történő ellátása ügyében központi jogszabály kiadását. 2.) Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Adolf Józsefné jegyző Miskolczi József: Megkértem a hivatali dolgozókat, hogy tájékoztassák a testületet a témáról, a 42-ből még mindig 10 hatósági vélemény nem jött vissza. Mindegyik a törvényes határidőn belül van. Javasolom, hogy a munkaterv módosítást fogadjuk el. Dr. Fekete György: Azt látni kell, hogy 2007-től húzódik az ügy, nagy valószínűséggel más céget kell megbíznunk a HÉSZ módosításának előkészítésével. A jelenlegi megállapodás értelmében ezt le kell nyelnünk, mert a megállapodás tartalmaz olyan részleteket, amelyek nem reklamálhatók. Azért is probléma, mert 9

10 10 sokan reménykedtek, hogy még az utolsó lendületben szocpol -hoz juthatnak. Ebben az esetben nagyon sokan elesnek ettől a lehetőségtől. Miskolczi József: Javasolom a munkaterv módosítás elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 101/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja, hogy a Rendelettervezet a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló napirendi pont lekerüljön a május 28-i képviselő-testületi ülés napirendjéről és a június 25-i képviselő-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges teendők megtételére. Határidő: folyamatos 6./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről Miskolczi József: Ehhez a napirendhez mindenkinek adtunk anyagot, ami a június 2-ai rendelő átépítése miatti orvosi rendelési időket tartalmazza. Reményi Károlyné: Az előterjesztésben szerepel, hogy a polgármester megbeszélést folytatott Szabó Mihállyal, a Zoltek SE elnökével, a Labdarúgó Szakosztálynál kialakult helyzetekről. Van valami tisztázandó dolguk? Miskolczi József: Levelet írtam Szabó Mihály úrnak, miután járt nálam három ifjúsági edző, hogy a gyermekfutballt nem támogatja a Szakosztály. Kértem, hogy adja meg, hogy január 1-től napjainkig mennyit fordított erre a Szakosztály. Szabó Mihály bejött hozzám, és elmondta, hogy ettől bonyolultabb a dolog. Abban állapodtunk meg, hogy mindkét fél leül megbeszélni együtt a dolgot. Felvállaltam, hogy szívesen beülök kettejük közé. Valamelyik fél talán nem tud mindent a másikról és fordítva. Herdy Győző Péter: Múlt hét csütörtökön ültünk le a Labdarúgó Szakosztállyal ebben az ügyben. Mondtam, hogy nem felejtettük el az ügyet, csak nem sikerült összehozni a találkozót. Mindenki beszél, csak senki nem beszél egymással. Ez volt az első alkalom, hogy egymással beszéltek. Ez az alapja, hogy üljünk le beszélgetni, akkor lehet tudni, hogy miről van szó. A mostani szakosztályvezetőnek volt egy rossz kijelentése, hogy nincs pénz. Ez persze nem igaz, meg fogják kapni, benne vannak a júniusi pályázatokban, alapítvány is létezik, amibe a szülők adójuk 1-1 %-át is adhatják. Pár dolgot javasoltunk, hogy mit kellene csinálniuk, hogy életben lehessen tartani a szakosztályt. Azt nem lehet elvárni, hogy ma hat edzőt fenntartson a szakosztály. Ez lehetetlen. Ezt meg kell szervezni. Mi ezt javasoltuk, meglátják, rövid időn belül, hogy mi lesz ennek az eredménye. Ha van valami eredmény, és konszenzusra tudnak jutni, azt jelentessék meg a Hírmondóban. 10

11 11 Dr. Fekete György: Mit jelent előnyt vagy hátrányt a lakosság számára, ha a Pannon-Gas Kft. a többségi tulajdont, vagy a 49 %-ot átvenné? Van-e azzal összefüggés, hogy a médiumban megjelent, hogy az Alkotmánybíróság lehetővé tette, hogy a lakosság leváljon a távfűtésről? Lehet, hogy olcsóbbá válhat a távfűtés versenyhelyzetben? Csak nem tudom, hogy eddig miért volt olyan drága? Miskolczi József: Ez egy tájékozódó megbeszélés volt. A Dalkia Területi Igazgatóságánál valaki felvetette, hogy itt van ez a cég, meg lehetne nézni. Felvetettek egy csomó kérdést. Azóta tárgyaltam a Dalkia képviselőjével, és biztosítottak arról, hogy a Dalkia nem fogja eladni ezt a 49 %-ot. Ez egy informális tárgyalás volt. Feltettek egy pár kérdést, kaptak egy vaskos anyagot, amiben meglátják, hogy mennyi a kintlévőség. Még a komoly jelzőt nem tudom a tárgyalásokhoz hozzátenni. Fleith Péterné: Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság döntött a helyi támogatások odaítéléséről. Hat pályázat érkezett be, mind a hat pályázat megfelelt a jogszabályi feltételeknek, ezáltal 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást tudtunk szétosztani, gyermekenként 250 e Ft biztosításával. Az ezévre rendelkezésre álló 7 millió forintnak a fele került elosztásra. Miskolczi József: Aki a lejártakkal, és a testületi ülés előtt kiosztott, a rendelőintézet működésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 102/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a 79/2009. (IV.30.), a 80/2009. (IV.30.), a 83/2009. (IV.30.), a 84/2009. (IV.30.), a 86/2009. (IV.30.), a 88/2009. (IV.30.), a 89/2009. (IV.30.), a 90/2009. (IV.30.), a 91/2009. (IV.30.), a 92/2009. (IV.30.) és a 93/2009. (IV.30.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatókat. 2.) Jóváhagyja a melléklet szerinti betegellátási helyeket és rendelési időket a Rendelőintézet átépítésének időtartamára. 3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 6.a./ Rendelettervezet a Szabolcsi Bence Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról Mihelik Magdolna: Az anyagból kimaradt, hogy ezzel a térítési díjemeléssel 850 e Ft plusz bevételre tesz szert az önkormányzat a következő tanévben. Ölveczki Károly: A rendelettervezetből azt látom, hogy a térítési díjak úgy lettek megállapítva, hogy a szakfeladatra jutó folyó kiadásoknak a százalékos arányában 11

12 12 határozták meg. Ebből lehet tudni, hogy a városnak most mennyit kell hozzáadni, hogy működni tudjon az intézmény? Ez egy instabil bevételi forrás, de valójában készült-e költségvetés, hogy mennyibe fog kerülni ez az egész? Miskolczi József: Készült felmérés, 30 millió forint feletti összegbe kerül a zeneiskola működtetése az önkormányzatnak. A térség önkormányzataival elkezdődött ennek az összegnek a lefaragása. A megyével nem egyforma a nyilvántartásunk, mert a megye nem adott olyan juttatásokat, amelyek itt, az önkormányzatnál vannak. A város költségvetéséből 32 millió forintot kell hozzáadnunk. A másik három önkormányzat megkapta, amit Pásztói Tamás igazgató írt. Bajót Önkormányzata részére a megye 50 e Ft/tanuló, Lábatlan Önkormányzata ugyan ennyi támogatást biztosítana a zeneiskola működtetéséhez. Júniusban jön a képviselő-estület elé a zeneiskolával kapcsolatos előterjesztés. Különböző számítások készülnek jelenleg. Közel száz bejáró tanulója van a zeneiskolának. Első lépés az, hogy a térítési díjakkal ezt csökkenteni lehetne, ezt nekünk kell megtennünk. Szlávik József: Megemelhetjük a tandíjat, mert jogunk van hozzá, de ez a 850 e Ft nem biztos. A megemelt tandíj miatt, ott, ahol a családban két-három gyerek zeneiskolás, lehet, hogy egy sem fog járni. Ezt nem tudhatjuk. Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását! Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! egyhangúan, 12 igen szavazattal megalkotta 14/2009. (VI.4.) számú rendeletét a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíj megállapításának szabályairól. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7.b./ A nyergesújfalui 3811, 3814/2, 3816, 3817 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése Ölveczki Károly: Az anyagot a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Ezek a területek az önkormányzat távlati fejlesztési terveiben szerepelnek. A bizottság véleménye, hogy sem most, sem a jövőben nem szándékozunk ezeket a területeket eladni. Miskolczi József: Javasolom a Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadni, mely szerint ne értékesítse a város ezeket a földterületeket. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 103/2009. (V.28.) számú határozat: 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással 1.) Nem értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő nyergesújfalui 3811, 3814/2, 3816, 3817 helyrajzi számú ingatlanokat. 12

13 13 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 6.c./ A nyergesújfalui 1015 helyrajzi számú ingatlan értékesítése Ölveczki Károly: Ez a terület a Jókai utcai volt Gőgh féle ház, amit meghirdettünk, első körben 6 millió forint + ÁFA vételárért. A licittárgyaláson nem jelent meg senki. A bizottság véleménye az volt, hogy az ingatlan vételárát csökkentsük 5 millió forint + ÁFA összegre, és javasoltuk, hogy újra hirdessük meg. Azzal a kis féltett hátsó szándékkal, hogy ezen az ingatlanon áll az épület, és potenciális veszélye megvan annak, hogy beköltözik valaki. A vevőnek kell gondoskodnia az épület lebontásáról. Javasoljuk, hogy hirdessük meg, ha akkor sem menne el, akkor is lépnünk kell! Miskolczi József: Korábban is felvetettem, hogy van itt ÁFA? Barsiné Czéh Katalin: Igen, van, mivel építési szándékkal fogják vásárolni. Dr. Völner Pál: Az ingatlan-nyilvántartás szerint ez ház. Háznál az építést követő első értékesítés ÁFA-köteles, ez más. Meg kellene nézni, mert akkor lényegesen módosul. Miskolczi József: Ha nincs ÁFA, akkor bruttó 6 millió forintért. Gelencsér Géza: Amikor az első licittárgyalás történt, akkor már átadtuk a Jókai utcát? Azóta a hozzá nem értő ember számára is ugyan az a telek másképpen fest. A beköltözés veszélyétől tartva mi lenne, ha a város magára vállalná a gyors bontásnak a költségét, és azt az árba belekalkulálnánk? Miskolczi József: Akkor ez 4,5 e Ft-ba kerülne a városnak. Ölveczki Károly: Ebből az üzletből már jól nem lehet kijönni. Ha mi bontjuk el, még több a költségünk. Gelencsér Géza: De akkor egy veszélyt elkerülünk, nem? Miskolczi József: Ha van ÁFA, akkor a kihirdetési ár legyen 5 M Ft+ÁFA, ha nincs ÁFA, akkor bruttó 6 M Ft-ért hirdessük meg az ingatlant. A jegyző legyen a felelőse. Javasolom, hogy hirdessük meg licittárgyalásra az ingatlant! Dr. Völner Pál: Azt kell megnézni, hogy a vevőnek be kell-e fizetni belőle az ÁFA-t, mert a vevőnek mindegy, hacsak nem cég veszi meg. Mondjuk azt, hogy bruttó 6 M Ft-ért hirdessük meg. Miskolczi József: Aki a bruttó 6 M Ft vételárral egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 13

14 14 6.d./ Pal-Kont Kft. kérelme 104/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Meghirdeti licittárgyalás útján történő értékesítésre a nyergesújfalui 1015 hrsz.-ú ingatlant a Településfejlesztési Bizottság által javasolt bruttó ,- Ft induló licitáron. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 19. Ölveczki Károly: A Településfejlesztési és a Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Egy valamiben biztos volt, hogy a bezárt hulladéklerakó területét semmiféle módon megnyitni nem lehet. Ott volt a vállalkozó is a bizottsági ülésen. A bizottság hosszan tárgyalta a lehetőségeket. Amit a műszak ajánlott, hogy hozzunk létre egy újrahasznosítható telepet, a vállalkozónak az volt a véleménye, hogy az újrahasznosított törmelék többe kerül, mint ha elmegy, és vesz zúzott követ, aminek 1.500,- Ft köbmétere. Külön üzletet nem lát ebben. Száz milliós nagyságrendben van ennek a gépparkja, amibe bele kellene invesztálni. Több településen megnézte, hogy az önkormányzat kiadhat-e olyan engedélyt, hogy csak építési törmelékkel, meghatározott területeken, töltést lehet végezni. A Környezetvédelmi Bizottság elnökének erről más volt a véleménye. Abban maradtunk, hogy nem döntünk pillanatnyilag ebben a témában, körbejárjuk, hogy lehet-e pályázaton nyerni ilyen célra, és környezetvédelmi területen megnézni, hogy van-e lehetőség arra, hogy egy önkormányzat kiadjon egy engedélyt arra, hogy kizárólag építési törmelékkel lehet valahol területet tölteni. Miskolczi József: Ilyen nincsen! Czap Zoltán bizottsági elnök helyesen mondta. Ennek megvannak az engedélyezési szabályai. Ölveczki Károly: A Környezetvédelmi Minisztérium képviselője jelentette ki, hogy például, hol lehet kijelölni. Miskolczi József: Ennek ugyan olyan engedélyezési eljárása van, mint egyéb másnak. Körbe kell járni, és pályázatot kiírni, de ennek a törvényes lefolytatásához mindenképpen ragaszkodnia kell a képviselő-testületnek. Ölveczki Károly: A legnagyobb probléma, amit a vállalkozó is mondott, hogy hiába tesz ki egy vállalkozó egy konténert az állampolgárnak vagy cégnek, nem tudja azt garantálni, hogy abba csak építési törmelék fog kerülni. Nincs olyan szerv, ami ezt felügyelné, vagy átvenné, hogy tényleg csak építési törmelék kerüljön a konténerbe. Ehhez apparátus kellene, de ez nem is körvonalazódott. Hermann Szilveszter: Neki kell úgy csinálnia, ahogy az önkormányzat segíti és irányítja a terület kijelölésében. 14

15 15 Ölveczki Károly: Az önkormányzat mondja el, hogy elvileg melyik terület alkalmas erre. Miskolczi József: Én is kértem erre cégtől segítséget, hogy próbáljanak pályázati anyagokat adni a témában. A szemét törmelékek a határban napról-napra nőnek. Gelencsér Géza: A kistérségből nem lehet összeszedni erőinket? Ez nemcsak Nyergest érinti. Miskolczi József: Felvetődött már kistérségi üléseken. Több település el fogja várni, hogy az ő építési törmelékük is idekerüljön. Ha Lábatlan segít az orvosi szakrendelők elhelyezésével Nyergesújfalunak, más esetben jól esik nekik, ha építési törmelék elhelyezésében is segítünk. Ha szabályozott formában ezt meg lehet csinálni, akkor kitűnő lehetőséget biztosít a volt szeméttelepünk, ahol van a városnak bőven földje. Az a javaslatom, hogy induljunk el a dologban, járjuk körbe. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 105/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elhatározza, hogy építési-bontási hulladék feldolgozó telep kialakítása érdekében pályázatot készít elő. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 6.e./ Alapító okiratok és társulási megállapodás módosítása Miskolczi József: Javasolom az előterjesztésnek megfelelően az alapító okiratok és a társulási megállapodás elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 106/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratmódosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 15

16 16 107/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Benedek Elek Óvoda alapító okirat-módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 108/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Bóbita Óvoda alapító okirat-módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 109/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Napsugár Óvoda alapító okirat-módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 16

17 17 110/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Kernstok Károly Általános Iskola alapító okiratmódosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 111/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okirat-módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 112/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirat-módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 17

18 18 113/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Polgármesteri Hivatal alapító okirat-módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal július 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 114/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okirat-módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal szeptember 1-jei, valamint a szakfeladatrend változása következtében január 1-jei hatállyal. 2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Adolf Józsefné jegyző 115/2009. (V.28.) számú határozat: 1.) Elfogadja a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 4. pontjának kiegészítését június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Osztálya látja el. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 18

19 19 6.f./ Rendelőintézet közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás Balázs István: A Közbeszerzési Bizottság a pályázati kiírás pontjait figyelembe véve, és a beérkezett két ajánlat számszerű adatait figyelembe véve az árban kedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadásra, mely a Giegler Kft.-t jelenti. Ezen kívül javasolja a szükséges többlet támogatás biztosítását, abból a keretösszegből, ami rendelkezésre áll. Ezt javasolja a képviselő-testületnek. Ölveczki Károly: A Településfejlesztési Bizottság feltette a kérdést, hogy miben döntsön? Van egy közbeszerzési eljárás, ott meg lehet határozni, hogy ki a nyertes. A bizottságn annyit mondhatott volna, hogy semmis mind a két pályázat, mert túllépte a pályázatban kiírt építési beruházásra előirányzott összeget, de már annyira túlhaladott az ügy, ha visszamondjuk, nem lesz semmi. Az ülésen sok vita volt arról, hogy meg kellene nézni ezeknek a cégeknek ténylegesen a referenciáit, de itt most azzal sem lennénk előrébb, ha a Gieglernek a referenciája nem igen valós, ha a második nyerne, akkor nem 60 milliót, hanem 100 milliót kellene összeverbuválni. Igazából ez sem megoldás. A bizottság azt javasolta, hogy egy igazán hozzáértő és olyan műszaki ellenőrt válasszunk erre a munkára, aki be tudja tartatni az építkezés minden pontját. Hermann Szilveszter: Korábban kérdeztem, hogy mit csinálunk rosszul? Valamit igen, mert több esetben előfordult, hogy az előre betervezett költségvetésünk jelentős mértékben (10-20 %) eltért attól, ami, merthogy a kettő nem fedi egymást, az velejár. Valamit az előkészítési folyamatban nem jól készítettünk elő, vagy olyan többlet tervezetet nyújtottunk be a pályázatnál, aminek az időszerűsége nem volt jó. Javasolom, hogy nézzük át a különböző bizottságokban hogy lehetne úgy módosítani, hogy nagyobb biztonsággal tudnánk megtalálni olyan céget, ha lehet auditáljunk előre és nem kell bizonytalanságra vakon eddig nem ismert címekkel szerződést kötnünk. A műszaki ellenőrzést nekünk is ellenőriznünk kellene. A Jókai utcánál is ez figyelhető meg. Örülünk év elején, hogy van egy összegyűjtött pénzeszközünk, és kezdjük ezt felhasználni, ami nem volt betervezve. Miskolczi József: Van ellen példa is: nyertünk a partfalra, és olyan alacsony árajánlat jött be, hogy azt kellett megvizsgálni, hogy ennyiért meg lehet-e csinálni. A Jókai utcára úgyszintén. Van, aminek rossz volt a költségvetése. Ez a törvényes, a közbeszerzési referens mindent törvényesnek talált, ezt nem tudjuk felülbírálni. Legjobban az időért harcolok. Lesz még két közbeszerzés az eszközökre, ami egy része külföldről lesz, itt előre látjuk az EU árfolyam miatt a többletköltséget. Adolf Józsefné: Az egész pályázati kiírás 2007 őszén kezdődött, 2008-ban folyamatosan változott, 2008 augusztusában értünk el odáig, hogy be lehetett adni áprilisában született meg a döntés. Annyi idő húzódott el, hogy amit mi megterveztettünk, az engedélyezési terv egy meghatározott összeg volt, ami a pályázat beadásához történt, azóta nem valós. Miskolczi József: Az építkezéseknél lefelé mentek az árak. Nem mindenhol, de az ingatlanárak csökkentek. Ez ellen nincs mit csinálni. Dr. Völner Pál: Nem mindegy, hogy mikor indul el egy projekt előkészítés, mert az árak időközben teljesen más irányt vehetnek. Az a probléma Magyarországon, hogy 19

20 20 most kiad egy tervezői költségbecslést, felhív három vállalkozót, megkérdezi, hogy ez mibe kerül nála, beárazza kb. két évvel ezelőtt. Ez a tervezői költségbecslés. Németországban másképp működik, iparáganként megvan, hogy minimális szakmunkás bér, mennyi a minőségi építőanyag, stb. Olyan kalkuláció történik, ami jogszabályban van előírva. Minimál árat határoznak meg, ami az adott munkához szükséges. Ahhoz képest van beárazva. Ha valaki az alá megy, tudják, hogy vagy feketén vagy nem szakmunkásokat foglalkoztat. Eleve be sem veszik. Amíg itt nem lesz ennek szabályozása, addig itt káosz lesz. Miskolczi József: Nem mi miattunk állt a döntés. Gelencsér Géza: Apró aggályom van, a következő pályázatok között is szerepel a Giegler Kft. Mindegyik ajánlata nem megfelelő. Ha megnézzük, nem küldött be szabályos pályázatot. Miskolczi József: Az más! Azt érvényteleníteni fogjuk, de nem a Giegler Kft. miatt. Javasolom, hogy fogadjuk el a Közbeszerzési Bizottság javaslatát, és nyilvánítsa a Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt nyertesévé a Giegler Kft-t. Egyben biztosítsa a szükséges többletforrást, azaz ,- Ft+ÁFA összeget a Fejlesztési tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 116/2009. (V.28.) számú határozat: 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással 1.) Kinyilvánítja a Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesévé a Giegler Kft.-t, és egyben biztosítja a szükséges többletforrást, azaz ,- Ft+ÁFA (bruttó ,- Ft) összeget a Fejlesztési tartalék terhére. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 6.g./ Partfal közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás Balázs István: Több árajánlat érkezett be, melyekből a Delta-Cat Kft.-é és az Árkádok Kft.-é volt az érvényes pályázat. Velük kapcsolatosan a bizottságnak az a javaslata, hogy nyilvánítsa a képviselő-testület a Delta-Cat Kft.-t a pályázat nyertesévé, de ebben az esetben hirdessük ki második helyezettnek az Árkádok Kft.- t is. Ölveczki Károly: Azt fontolóra kellene venni, ami korábban is elhangzott, hogy auditáltatnunk kellene saját magunknak azokat a cégeket, akik nekünk dolgoztak. A közbeszerzési kiírásba bele tudnánk írni, hogy csak az pályázhat, aki ennek az auditálásnak meg tud felelni. Ha rossz munkát végez, kötelesek vagyunk ideengedni? Ezek azokra a cégekre vonatkoznak, akik már Nyergesen dolgoztak. 20