ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához"

Átírás

1 ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány 1.2. Székhelye: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a Levelezési címe: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a Szervezeti formája: egyesület:, alapítvány: x, egyház:, egyéb: éspedig: Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú:, közhasznú: kiemelkedően közhasznú:x* Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság** Bírósági bejegyzésének száma: Pk.. / vagy 16.Pk /1990** 1.7. Adószáma: A pályázó szervezet bankszámla-vezető pénzintézetének megnevezése:cib Bank bankszámla száma: Honlapjának címe: címe: A pályázó szervezet hivatalos (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai: neve: Győrik Edit levelezési címe: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a telefon: vezetékes: mobil: fax: címe: A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai: neve: Győrik Edit levelezési címe: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a telefon: vezetékes: mobil: fax: címe:

2 2. A pályázat alapadatai 2.1. A pályázat címe: Rólad van szó! 2.2. A pályázati téma rövid leírása: Célunk a testi-lelki-intellektuális egyensúly megteremtése éves,drog- vagy alkohol használó, de kezelésben nem részesülő fiatalok életvitelében. Az egyénközpontú, csoportfoglalkozásokkal kiegészülő komplex segítő programban tudatosítjuk a szerhasználat tényét, motiválunk az abbahagyásra, segítő kapcsolatot alakítunk ki. Személyre szabott információkat adunk, egészségügyi vizsgálatra és kezelés igénybevételére orientálunk, valamint biztosítjuk a támogató környezetben történő szabadidő eltöltés lehetőségét A pályázat költségvetésének fő összegei Ft-ban: Igényelt támogatás Önerő Teljes összeg A megvalósítás időkerete: év január hó 1. naptól év június hó 30. napig 3. A Fővárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az előző 3 évben elnyert támogatások: Év tanév 2006/ / /2009 Döntéshozó szervezeti egység Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata A pályázat címe Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés Elnyert támogatás (Ft) ,- Ft ,- Ft ,- Az elszámolás határideje szept szept szept. 10. Az elszámolás megtörténte (igen nem) Igen Igen igen 2

3 4. Szakmai terv: Az útmutatóban található szempontok szerint: A pályázónak az alábbi, minden pályázati kategóriára jellemző kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során: 1. Program/szolgáltatás helyszíne és milyen napokon, hány órában érhető majd el (ahol ez releváns)? A program ütemterve. Helyszín: 1053 Budapest Irányi u Nyitva tartás: hétköznapokon 9-17 h Tevékenység január február március április május június Projekt team megbeszélés 1 alk. 1 alk. 1 alk. Ügyelet 3 alk./hét 3 alk./hét 3 alk./hét 3 alk./hét 3 alk./hét 3 alk./hét Egyéni beszélgetés, életvezetési tanácsadás min. 1 alk./hét min. 1 alk./hét min. 1 alk./hét min. 1 alk./hét min. 1 alk./hét min. 1 alk./hét Művészetterápiás foglalkozás Sportfoglalkozá s Esetmegbeszél ő stábülés Tájékoztatás kezelő helyekről Élelmiszer melegítés, teázás, pihenés, olvasás Kapcsolattartás partnerekkel Csoport szervezése 1 alk./hét 1 alk./hét 1 alk./hét 1 alk./hét - 2 alk./hét 2 alk./hét 2 alk./hét 2 alk./hét 2 alk./hét - 1 alk./hét 1 alk./hét 1 alk./hét 1 alk./hét 1 alk./hét 1 alk./hét. folyamatos foly. foly. foly. foly. foly. folyamatos foly. foly. foly. foly. foly. folyamatos foly. foly. foly. foly. foly. 2. A program részletes ismertetése (max karakter), az alábbi szempontok szerint: A program hány személyt céloz meg? Mi a program célja, illetve a fejlesztés indoka (ahol ez releváns)?hogyan illeszkedik a felhívás céljaihoz, követelményeihez? Hogyan ismerteti meg a program/szolgáltatás lehetőségét és tartalmát a célcsoport egyes tagjaival? Ki a program célcsoportja és mennyire felel meg a pályázat a célcsoport szükségleteinek? A célcsoport sajátosságai és a megvalósítandó program illeszkedése a célcsoport sajátosságaihoz. Részletezze a programban megvalósítandó tevékenységet! Mennyire felel meg a pályázat a Nemzeti és a Fővárosi Drogstratégia és az egészségfejlesztés korszerű alapelveinek, céljainak és egy vagy több prioritásának? A program/szolgáltatás célcsoportja milyen hosszú távú tapasztalatokkal gyarapodhat a programon való részvételt követően? A program várható hatása. Mennyire következetes összességében a program megtervezése? Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható mutatókat a program eredményeire vonatkozóan? 3

4 Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei: - pénzügyileg (hogyan finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után?) - intézményileg (a program végére rendelkezésre állnak-e majd azok a struktúrák, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek folytatását?) A Nemzeti Drogstratégia nagy hangsúlyt fektet mind az alacsonyküszöbű szolgáltatások kiépítésére, fejlesztésére, mind a komplex ellátásra a WHO egészség fogalma alapján. Szolgáltatásunkban a lelki-testi-intellektuális egyensúly, mint egészséges életvitel kialakításán fáradozunk. Folyamatosan működtetett ügyeleti rendszerünkben évente olyan kallódó fiatal keres fel bennünket, akivel első interjú (ügyeleti adatlap) készül, kitérve a kábítószerhasználat kérdésére. Mindannyian próbáltak már valamiféle kábítószert, 70%-uk rendszeres használó. Az ügyeletben az év folyamán folyamatosan - történik az első kapcsolatfelvétel, mely egy hosszú beszélgetés és a kábítószer használót ettől kezdve próbáljuk megtartani szolgáltatásunk keretei között. Informáljuk a lehetőségekről, személyes kapcsolattartót kap, akinél jelentkeznie kell és a megbeszélt konkrét időpontokon kívül is betérhet. Célcsoportunkba azok a már drog- vagy alkohol használó éves fiatalok tartoznak, akik magukat még nem tartják szenvedélybetegnek, bár a drogos karrier különféle lépcsőfokain állnak, de semmilyen fajta kezelést nem vesznek igénybe. Intézményünkbe azért kerülnek, mert céljuk a társadalmilag is preferált érettségi megszerzése, de azt más intézményben életvezetésük miatt nem tudták elérni, kimaradtak és nem is tudnak jelentkezni máshová. Tanulásukat akadályozza a szerhasználat, ezért célunk, az első lépésben annak mérséklése és/vagy a megfelelő kezelésbe jutattatás. Igyekszünk tudatosítani a szerhasználat tényét és negatív következményeit, motiválni az abbahagyásra, segítő kapcsolatot alakítunk ki és információkat adunk, valamint orientálunk egészségügyi vizsgálatra és biztosítjuk a támogató környezetben történő szabadidő eltöltés lehetőségét, adott esetben feladatokat adunk. Ezt a feladatot évente kb fő érintettel végezzük el. Az alábbi tevékenységekkel helyet, lehetőséget és kereteket biztosítunk ahhoz, hogy a szerhasználók kapaszkodókat találhassanak a változáshoz: Folyamatos ügyeletben fogadjuk a jelentkezőket. Az első interjú során megkezdjük a segítő kapcsolat alakítását, megállapodást kötünk a továbbiakról. Segítő kapcsolat építése során: problémaelemzés, problémamegoldási javaslatok, a személyes célok meghatározásának segítése, változtatásra való motiválás, azonnali tanácsadás történik. Rendszeresen egyéni beszélgetést folytatunk a gondozottal. Életvezetési tanácsadást végzünk. Szociális ügyintézésben közreműködünk. Művészetterápiás és sport foglalkozásokat biztosítunk heti rendszereséggel. Kezelésbe vétel (addiktológiai, pszichiátriai osztály, rehabilitációs intézet) esetén is fenntartjuk a kapcsolatot. Információkat adunk az ártalomcsökentés lehetőségeiről. Orvosi ellátáshoz való hozzájutást szervezünk. Forró teához, hideg élelemhez, jutás biztosítunk. Pihenési lehetőség biztosítunk. Közösségi programok és azok szervezésében, megvalósításában való részvétel lehetőségét kínáljuk. Könyvek, játékok vehetők igénybe. Erős sorstársi- és kortársi segítség vehető igénybe intézményünkben. Naprakész információkat gyűjtünk és kapcsolatot tartunk különféle kezelő helyekkel, ezek igénybevételére motiválunk, s ebben ügyintézési segítséget adunk. 4

5 Heti rendszerességű esetmegbeszélő stábülést tartunk. Munkánk eredményei, hatásai: A szenvedélybetegekkel végzett munkában kulcsfontosságúnak tartjuk a folyamatosságot, az elérhetőséget, a személyi feltételeket, az elkötelezett, hiteles személyzetet. Ezért is hasznos, hogy alacsonyküszöbű szolgáltatásunk egy nagyobb, komplexebb ifjúságsegítő rendszer egyik eleme, mivel így a szokásosnál jóval nagyobb időben és lehetőségekkel tud az érintettek rendelkezésére állni. Sokféle devianciával találkozunk, melyek közül kiemelkedik a szerhasználat, az évek során bizonyos értelemben specializálódnunk kellett erre a feladatra. A szerhasználó jelentkezőkbe fektetett munka igazából hosszú távon, évek alatt térül meg: megtartás-motiválás-felépülés-tanulásvégbizonyítvány szerzés-munkába állás az a folyamat, amit valójában végig követünk és ez az igazi hosszútávú hasznosulás. Folyamatos személyes támogatás mellett megtörténik a visszailleszkedés. Helyzetünkből fakadóan- hogy van egy bemeneti vonzerőnk az iskola- nagy számban érjük el az érintetteket és ezt a helyzetet maximálisan próbáljuk a felépülés érdekében kiaknázni. Eredményeink nagy számban érjük el a terápiás kapcsolattal nem rendelkező szerhasználókat; tudatosítani tudjuk a szerhasználó életvezetés tényét és negatív következményeit; segítséget adunk az abbahagyásra vonatkozó döntés meghozatalában; terepet és támogatást kínálunk e döntés végrehajtásához; motiváljuk a kezelés megkezdését ill. annak ideje alatt is fenntartjuk a segítő kapcsolatot, mely a kezelés megszakítása, vagy abbahagyása esetén is további kapaszkodót jelent; felhívjuk a figyelmet a káros egészségügyi következményekre; tájékozottságot érünk el a szerhasználó életvitel ártalmainak csökkentési lehetőségeiről; jól kiépített kapcsolatrendszerünk könnyű átjárást biztosít a különféle kezelő helyek között szervező-vezető tagja vagyunk egy olyan kezelési hálónak, melyben a szerhasználat bármely fázisában megfelelő ellátást kap kliensünk. a tanulási lehetőség kínálásával perspektívát és motivációt érünk el Konkrét eredménymutatók: hány érintett fiatalt fogadunk az ügyeletben; hány érintett fiatal kapcsolódik a szolgáltatásba; közülük hányan kerülnek vagy vesznek igénybe valamilyen kezelést; hányan maradnak meg az oktatási programban; hányan alakítanak ki folyamatos segítő kapcsolatrendszert a programon belül. Fenntarthatóság A programot végrehajtó személyzet és a menedzsment a projekt lebonyolítása után is megmarad. Folyamatos fenntartását és működését a különféle normatívák irányába tett erőfeszítéseken túl, továbbra is pályázati támogatásokból igyekszünk fedezni, mint ahogy ezt tesszük 1990 óta. Ennek révén az évek alatt stabil szervezeti struktúra alakult ki, melynek egyik eleme egy olyan szakértő háttérapparátus munkája, mely képes e projekt lebonyolítására. Ez az apparátus elosztotta a feladatokat, és megfelelő képesítésekkel is rendelkezik e munkához. Úgy véljük a háttérapparátus fennmaradása biztosított és indokolt, e nélkül tevékenységünket már nem is tudnánk finanszírozni. Programjaink megvalósításába mindig bevonjuk a célcsoportot is. Ez hosszú távon arra is minta lehet, hogy pl. felépült szenvedélybetegeket be lehet és kell vonni a segítő ellátó rendszerbe, mert munkájuk kellő szakmai támogatással a leghitelesebb, s így a leghatékonyabb. Minden eredményünk saját birtokunkban marad, de tapasztalatainkat a legnagyobb nyitottsággal osztjuk meg az érdeklődőkkel: folyamatosan fogadunk szakmai látogatókat, felsőfokú képzésekben résztvevő szociális munkás, pszichológus, pedagógus, ifjúságsegítő hallgatókat, terepgyakornokokat. 5

6 3. A pályázó szervezet bemutatása (max karakter), az alábbi szempontok alapján : A szervezet elmúlt több éves tevékenységének bemutatása. A pályázott programhoz közvetlen kapcsolódó eddigi tevékenységek részletezése. Korábbi tapasztalatok, eredmények ismertetése. A Belvárosi Tanoda Alapítvány (BTA) tevékenysége olyan komplex szolgáltatásrendszer, melyet konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet igénybe venni mindazoknak a éves fiataloknak, akik deviáns életvezetést folytatnak. Az Alapítvány szolgáltatásait a megalakulásától kezdve igénybe veszik kábítószer fogyasztó fiatalok. Az évek során ebben a szubkultúrában elterjedt a hír, hogy van egy olyan iskola, ahol a drogosok is próbálkozhatnak félbeszakított tanulmányaik befejezésével. Ez a jelentkezés az esetek nagy százalékában önmagában még nem jelenti azt, hogy az illető a kábítószer fogyasztás abbahagyásának, vagy akár az arról való beszélgetésnek a szándékával érkezik. Elsősorban iskolát keres részben környezeti nyomásra -, ahol úgy hiszi, képes lesz tanulni és/vagy elbújhat. Jelentkezésekor általában nem is gondol arra, hogy már az első beszélgetésen szóba fognak kerülni a tanulást akadályozó egyéb problémái is, a tanulásról pedig csak akkor eshet szó, ha életvitelén is változtatni kíván. Ezek a beszélgetések olyan légkörben valósulnak meg, melyben az érintett fiatal úgy érzi, nem kell sem szégyellnie problémáját, sem félnie. Tisztázzuk ugyanakkor, hogy tanulási elképzelési csak akkor reálisak, ha ezzel párhuzamosan foglalkozni akar életvezetési és tanulását akadályozó problémáival is, és így áll szándékában igénybe venni felkínált segítségünket. A legtöbben hamar megnyílnak, szívesen és őszintén beszélnek. Inkább azt tapasztaljuk, hogy a szorongásnál és félelemnél is erősebb a probléma megosztásának igénye egy olyan személlyel, aki meghallgatja és megérti őt, elfogadja helyzetetét, és valamilyen kiutat, vagy legalábbis annak esélyét kínálja. A BTA-t önmaguktól megkereső fiatalok 70%-a érintett a drogfogyasztásban (évente kb fő). Ehhez semmilyen megkereső és/vagy reklám tevékenységet nem kell folytatnunk! Ez fontos tény és reagálásra érdemes helyzet! Ezért fogtunk hozzá, már működésünk elején a szerhasználókkal való speciális törődéshez. Kapcsolatot tartunk velük, majd a jelentkezők egy részét fel is vesszük iskolánkba, avval a céllal, hogy első lépésben (ami 6-tól akár 24 hónapos időszakot is jelenthet, ha pl. valaki kezelésbe kerül vagy magunk foglalkozunk vele kitartóan) kábítószer problémájában próbáljunk változást elérni. Ebben az alacsonyküszöbű szolgáltatásban céljaink: perspektíva kínálása; gyógyulási és életesélyek megmutatása, minta adás, új, egészséges kapcsolatok kialakításának támogatása, tájékoztatás, segítő kapcsolatok kínálása. E célok érdekében az elmúlt években az alábbi tevékenységeket végeztük folyamatosan: egyéni gondozást biztosítunk, segítő kapcsolatot építünk ki; személyre szabottan tájékoztatjuk az érintetteket a helyzetéhez illő segítő helyekről, és ösztönözzük azok igénybevételét; együttmködése esetén közvetítjük szakszerű ellátásba kerülését és figyelemmel kísérjük ottani működését; informáljuk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről; -egészségügyi vizsgálatot kezdeményezünk, szervezünk; szabadidő eltöltési lehetőségeket biztosítunk; közösségi tevékenységeket, és azokban konkrét feladatokat kínálunk; tanulás képessé válása esetén automatikusan kapcsolódhat a tanulási folyamatba már egy ismert, megszokott környezetben. E tevékenységek végzése során kapcsolatokat kezdeményezünk és tartunk külső intézményekkel ill. szakemberekkel (ambulanciák, rehabilitációs otthonok, kórházak, pszichiáterek, pártfogók,stb.). Figyelmünket elsősorban a szerhasználat hátterében lappangó problémák megoldására és tudatosítására fordítjuk, s ezzel párhuzamosan olyan pszichoszociális gondozást és foglalkozási lehetőségeket, módot és tartalmakat kínálnunk, melyek elfogadhatók, elvégezhetők és értékesek e fiatalok 6

7 számára. Nem a drog, hanem az ember, a teljes személyiség áll érdeklődésünk középpontjában, azt próbáljuk megérteni és változásában támogatni. A kábítószerfogyasztó fiatal csatlakozása a BTA szolgáltatásrendszeréhez, azt a különleges lehetőséget is kínálja, hogy az iskola közös használatú tereiben nap mint nap találkozhat olyan társaival, akik már végigjárták ezt a nehéz utat, építeni kezdhet más, drogmentes kapcsolatokat. A reménytelenség és magány, amiben eddig élt, megszűnhet, és a sorstársak mintája motivációul szolgál. Ezért is tartjuk kiemelkedően fontosnak és hasznosnak, hogy az alacsonyküszöbű munka nem külön épületben és/vagy térben szerveződik. Úgy tapasztaltuk, fontos és eredményes, hogy biztosítunk egy helyet, lehetőséget, kereteket, segítő kapcsolatokat és tevékenységi módokat ahhoz, hogy aki úgy dönt, szakít a kábítószerekkel, az kapaszkodókat találhasson nálunk ennek megvalósításához. Eredményeink: segítséget adunk az abbahagyásra vonatkozó döntés meghozatalában; terepet és támogatást kínálunk e döntés végrehajtásához, feladatokkal, célokkal és támogató környezettel; motiváljuk a kezelés megkezdését ill. annak ideje alatt is fenntartjuk a segítő kapcsolatot, mely a kezelés megszakítása, vagy abbahagyása esetén is további kapaszkodót jelent; érdekes, elvégezhető feladatokat adunk, segítjük a napi-heti életszervezést, információkat biztosítunk az ellátó rendszerről. 4. Kérjük, részletezze, hogy milyen humán és szervezeti erőforrásokból fog gazdálkodni a program megvalósítása során! (max karakter) az alábbi szempontok alapján: Szervezők és a programban résztvevő szakemberek végzettsége, munkahelyük, feladatuk a program megvalósításának folyamatában. Részletezze a pályázó jelenlegi menedzsment kapacitását (ide értve a munkatársakat, felszereléseket és a program költségvetésének kezelését)? SZAKMAI SZEMÉLYZET: GYŐRIK EDIT szakmai vezető alapvégzettség ELTE BTK népművelés-történelem szak továbbképzések Coach BME Pedagógia Tanszék Közoktatási vezető- szakpedagógus 1992 John Hopkins University Institute for Policy Studies - Third Sector Projekt -menedzseri képességfejlesztő tréning nonprofit szervezetek vezetőienk Orvostovábbképző Egyetem, narkológiai szakasszisztens Országos Közművelődési Központ, mentálhigiénés szakember Országos Közművelődési Intézet - Humanisztikus Pszichológiai Egyesülés humanisztikus csoporttréningek szakmai tapasztalatok: Belvárosi Tanoda Alapítvány elnök, szakmai vezető Belvárosi Ifjúsági Ház - BTA szakmai vezető, segítő-oktató esetkezelő, az oktató, a tereptanári és módszertani munka; a BTA stábjának csoportvezetése; speciális terület a szenvedélybetegek kezelése 7

8 Belvárosi Ifjúsági Ház - az Ifjúsági Ház szakmai koncepciójának kialakítása, a Belvárosi Tanoda Alapítvány működésének kidolgozása és megszervezése Budapesti Művelődési Központ - mentálhigiénés szaktanácsadó Budapesti Művelődési Központ, előtéri program: éves deviáns fiatalok gondozása KIPSZER munkásszálló - első tapasztalatok a devianciaproblémák és a hátrányos helyzet terén. egyéb szakmai tevékenység projekt szupervizor Leo Amici 2002 Alapítvány Ashoka tag Megálló Csoport - szenvedélybeteg fiatalok nappali rehabilitációs és közösségi programja - alapítótag, tanácsadó, szakmai vezető Alternatív Pedagógiai Műhely - Szabad IskolákértAlapítvány szakmai stáb tag, kurzusgazda a Műhely munkájának segítése, koncepciójának alakítása Leo Amici Alapítvány komlói rehabilitációs intézete segítő-pedagógus Nyitott Pedagógiai Műhely - kurzusgazda MOLNÁR GÁBOR LAJOS - pszichológus Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK Okleveles pszichológus, egyetemi diploma Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, egyetemi diploma szakmai tapasztalatok: 2004-től Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola segítő oktató (magyar nyelv és irodalom szakos tanár), pszichológus tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése, Alternatív Kerettanterv kidolgozása tanórák megtartása és vizsgáztatás; egyéni fejlesztés; egyénizés (pármunka: életvezetési tanácsadás, terápia, mentális karbantartás); stábmunka; első interjún adatlap felvétele; felvételiztetés; kísérleti szakképzésben való részvétel; kompetencia-fejlesztő csoport tartása; egyéni felzárkóztatás; szakmai-ellátási hálózat-modell építése, fejlesztése; terepgyakornokok és szakmai látogatók fogadása; bemutatkozások szakmai fórumokon; a kompetencia alapú oktatás új elemeinek bevezetése a középiskolai oktatásba Esze Tamás Gyermekotthon pszichológus: egyéni diagnosztika, terápiás jellegű foglalkozások GULYÁS PÉTER - segítő alapvégzettség Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, matematika-fizika tanár továbbképzések: Orvostovábbképző Egyetem, narkológiai szakasszisztens 8

9 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakirány 2004 OKÉV által szervezett vizsgaelnöki tanfolyam vizsgaelnök szakértő szakmai tapasztalatok: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium - iskolavezető stábmunka, problémás fiatalokkal való foglalkozás, segítés, sporttevékenység (pl. marathon) iskola vezetése és az azzal járó szervezési feladatok ellátása SZAKONYI GABRIELLA sorstárs segítő végzettség, képzések: 2007-től várható befejezése: 2010 APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA Szociálpedagógia SOTER-LINE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. szociális asszisztens KENSINGTON AND CHELSEA COLLAGE / LONDON Vizuális kultúra, fotó, festés, grafika, egyéb kortárs képzőművészeti kifejezőeszközök szakmai tapasztalatok MEGÁLLÓ CSOPORT ALAPÍTVÁNY SZENVEDÉLYBETEGEKÉRT Fiatal szenvedélybetegek oktatása, nappali foglalkoztatása Nyelvtanár, segítő-oktató Kliensek oktatása, egyéni és csoportos esetkezelése, szabadidő szervezés 2004 március 2005 április LEO AMICI 2002 ALAPÍTVÁNY DROG-REHABILITÁCIÓS INTÉZETE Drog- és alkoholbetegek bentlakásos rehabilitációja Segítő, szociális munkás Külföldi kapcsolattartás, project koordinációs tevékenységek, szociális munka PAPP PÉTER - közösségi program szervező alappvégzettség, kiegészítő képzések: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK Matematika és fizika tanár Semmelweis Egyetem Középfokú mentálhigiénés szakember szakmai tapasztalatok: 1990-tól - Belvárosi Tanoda Alap. Gimn. és Szki. 9

10 tanár, segítő oktató Legfontosabb feladatok/projektek: tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése, Alternatív Kerettanterv kidolgozása MUCSA ANGÉLA - művészet terápiás foglalkozásvezető Alapvégzettség és kiegészítő képzések: Magyar Drámapedagógiai Szövetség, Budapest-drámapedagógus, Shakespeare Színművészeti Akadémia, Budapest - színész Babes-Bolyai Tudomány-egyetem, Kolozsvár, Romániakémia-fizika szakos tanár szakmai tapasztalatok: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium tanár, segítő oktató - tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése Bárka Színház - kellékek rendezése, előkészítése, szervezés Alsórákosi Általános Iskola, Románia - kémia szakos tanár Új Suli Alapítványi Iskola, Budapest - kémia szakos tanár Csonka János Szakközépiskola, Budapest - kémia szakos tanár Budapesti Műszaki Egyetem tanársegéd Alsórákosi Általános Iskola, Románia - kémia szakos tanár Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy, Románia bábszínész PROJEKT MENEDZSMENT: DOBÓ ZOLTÁN - pénzügyi felelős Alapvégzettség és kiegészítő képzések: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző kar - Narkológiai szakasszisztens Budapesti Műszaki Egyetem - Okleveles Villamosmérnök szakami tapasztalatok Belvárosi Tanoda Alapítvány, pénzügyi menedzser Belvárosi Tanoda Alapítvány, Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium - Számítástechnika, matematika, angol nyelv oktatása. Diákpárok segítése tanulmányi, ill. személyes problémáik megoldásában Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék - Pszichológiai mérések előkészítése, feldolgozása. Pszichológiai műszerek karbantartása. A számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése. KÉSMÁRKY NÓRA - PR és kommunikációs felelős Alapvégzettség és kiegészítő képzések: 2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar kulturális menedzser Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar lengyel nyelv év irodalom szakos előadó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 10

11 magyar nyelv és irodalom szakos népművelési előadó szakmai tapasztalatok: Belvárosi Tanoda Alapítvány program asszisztens, PR és kommunikációs felelős - részvétel a projektek tervezésében és lebonyolításában, koordináció, a nyilvánosság biztosítása, PR, szervezeti- és projektweblaok XII. ker. Művelődési Központ kulturális menedzser - programszervezés, koordibálás, PR Belvárosi Ifjúsági Ház KOVÁCS JÁNOS - program asszisztens alapvégzettség és kiegészítő képzések érettségi HIV/AIDS Megelőzést Oktató tréner szakmai tapasztalatok: Belvárosi Tanoda Alapítvány HIV/AIDS prevenciót oktató tréner, segítő HIV/AIDS prevenciós és drogmegelőzési tanfolyamok szervezése, kivitelezése Óvegylet Alapítvány tréner HIV/AIDS prevenciós tananyag adaptálása Levi s Strauss Alapítvány projektvezető A programot segítő munkára kiképzett és tapasztalt stáb hajtja végre, a szakmai vezető folyamatos szupervíziója mellett. Az alacsonyküszöbű szolgáltatásban a 2 fő segítő (közülük 1 fő gyógyult szenvedélybeteg), 1 pszichológus, 1 művészetterápiás fglalkozásvezető, 1 fő közösségi programszervező és 1 fő koordinátor, a szervezetekkel, kezelő helyekkel, szakemberekkel kapcsolatot szervező munkatárs dolgozik. A program vezetését, lebonyolítását, dukumentálását, az Alapítvány összeszokott menedzser teamje 1 fő pénzügyi felelős, 1 fő program asszisztens, 1 fő Pr és kommunikációs felelős - végzi, megfelelő infrastuktúrális feltételek mellett: 1 80 nm-es iroda: tárgyaló, dolgozó szoba, konyha, mosdók, tároló,1 fénymásoló, korszerű, bérelt, 1 szerver, belső hálózat és távoli elérés, 2 korszerű számítógép, 2 korszerű, 2 kissé elavult laptop, 1 színes lézernyomtató, 1 nyomtató-fax, bútorok: 6 db munka asztal, 2 db tárgyaló asztal, 30 db szék, 2 polcrendszer, 1 vezetékes telefon. A szolgáltatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételeink: deviáns fiatalok gondozására felkészített és tapasztalt stábban dolgozó személyzet; a szerhasználók gondozásában, egyéni támogatásában gyakorlott segítők; józan szenvedélybetegek, mint sorstárs segítők; orvos, ápoló saját alkalmazásban; széles szakmai kapcsolatrendszer a szenvedélybeteg ellátás területén (addiktológus, pszichiáter, pszichológus, szociális munkás) beszélgetésre, pihenésre, szabadidő eltöltésre alkalmas térrendszer (tágas előtér, kis beszélgető szobák, funkcionális helyiségek, térelválasztási lehetőség) és bútorok (mozgatható asztalok, székek, fotelek;) 11

12 tea konyha, hűtő; szabadidő eltöltéshez szükséges tárgyi felszereltség: sporteszközök, számítógép terem, kézműves terem és eszközök, újságok, könyvek. kapcsolattartáshoz szükséges eszközök: telefon, fax, internet Az intézmény naponta 9-19 óráig használható a fiatalok számára, akkor is, ha konkrét programon nem vesznek részt. Beszélgetni és egy biztonságos segítő légkörben tölteni az időt itt bármikor lehet, ehhez a funkcióhoz alakítottuk a tereket: a Tanoda térrendszere semmiben nem hasonlít egy oktatási intézmény térelrendezéséhez. Nagyobb közösségi terek és kisebb, beszélgetős termek egyaránt a fiatalok rendelkezésére állnak, mobil bútorzattal. Az internet használat a nyitvatartási időben folyamatosan biztosított, tea- és kávéfőzési lehetőség, és ételmelegítés áll a fiatalok rendelkezésére. A szabadidő eltöltéséhez sport eszközöket, játékokat biztosítunk 5. A program megvalósítása során együttműködő szervezetek/intézmények A program megvalósításában együttműködő szervezetek, intézmények nevét, feladatkörét és a kapcsolattartó személy nevét kell megadni. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért - A két szervezet szenvedélybetegek számára folyamatos átjárást valósít meg. A Megálló rehabilitációs és közösségi házában nappali ellátásban részesülnek felépülni kívánó szerhasználók, melynek részeként kapcsolódhatnak oktatási programunkhoz. A Megálló Csoportban felépült szenvedélybetegek a Tanodában fejezik be középfokú tanulmányaikat. Kapcsolattartó: Kathy Zsolt Leo Amici 2002 Alapítvány - a rehabilitációs intézet fogadja a Tanoda által küldött kemény függőket bentlakásos kezelésre, a rehabilitációt befejező gyógyult szenvedélybetegek a Tanodában végezhetik el középiskolai tanulmányaikat. Kapcsolattartó: Miheldinecz Csaba Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia fogadja elterelésbe a Tanoda által küldött szenvedélybetegeket, s saját kliensköréből pedig a képzetlen, s gimnáziumi tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokat közvetít a Tanodába. Kapcsolattartó: Lencse Menyhért Váltósáv Alapítvány: kliensei börtönből való szabadulás után csatlakoznak a Tanoda programjához Kapcsolattartó: Mészáros Mercedesz A Baptista Szeretetszolgálat debreceni félutas háza fogadja a Tanoda által küldött rászoruló szenvedélybetegeket, az ott lakók pedig részt vehetnek a Tanoda oktatási programjában. Kapcsolattartó: Tőkés Tibor 12

13 5. Költségvetési terv: Részletes, tételes költségvetési terv a projekt működési költségéről: A költségmegnevezése I. A projekt közvetlen költségei Az igényelt támogatás Saját forrás Összesen 1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik) 2. Dologi költségek projektmenedzser koordinátor ügyeletes programszervező életvezetési tanácsadó művészetterápiás foglalkozásvezető művészetterápiás eszközök sportpálya bérleti díj parafa hirdetőtábla A projekt közvetlen költségei összesen II. A projekt közvetett költségei 1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik) 2. Dologi költségek rendszergazda könyvelő telefon spotlámpák mikrosütő A projekt közvetett költségei összesen Mindösszesen (I+II)