A helyesen összeállított pályázat tartalma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyesen összeállított pályázat tartalma:"

Átírás

1 KITÖLTÉSI SEGÉDLET az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Terület- és régiófejlesztési Célelőirányzat (regionális TRFC) pályázat adatlapjának és mellékleteinek elkészítéséhez. Tisztelt Pályázó! Jelen segédlettel a papíron és elektronikus formában is elkészülő decentralizált TRFC pályázati adatlap, továbbá a pályázati mellékletek összeállításához nyújtunk útmutatást. A pályázat feltételeit a pályázati felhívás alábbi dokumentumai tartalmazzák: a Pályázati kiírás az Útmutató a pályázat elkészítéséhez az Eljárásrend és az Értékelési Rendszer. Amennyiben a pályázati dokumentumok, az adatlap és jelen segédlet nem nyújt kellő felvilágosítást Önnek, további információt kaphat a pályázati kiírásban megadott elérhetőségeken. Eredményes munkát kíván Önnek az ÉARFT Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (tel: 52/ )! A helyesen összeállított pályázat tartalma: A benyújtásra kerülő pályázati példányokat egybefűzött formában, a mellékletek sorrendjét megtartva kell előkészíteni és benyújtani. A floppy lemezen is benyújtásra kerülő pályázati adatlap fájljai további számítógépes feldolgozásra kerülnek, ezért különösen fontos a helyes kitöltésük. A beadásra kerülő csomag 1 db eredeti ( E jelzéssel) és 5 db sorszámozott másolati példány, - a teljes pályázatot egybefűzve tartalmazza, - amelyek mindegyike azonos tartalmú: pályázati adatlap kinyomtatva (excel tábla és az 14. és 15. szakmai programok esetében word adatlap is), cégszerűen aláírva minden helyen, mellékletek tartalomjegyzéke (a felsorolás minden sora kitöltve: aláírva, - amennyiben az adott melléklet benyújtásra került; nemleges szó beírásával, - amennyiben nem) a mellékletek a jegyzék szerinti sorszámozás szerint egymás után befűzve, aláírva kivéve a 23. számú Adatlap a Támogatási döntésről mellékletet, és csak az eredeti ( E betűs) példányban, amelyben a helyére beillesztve, de nem befűzve kerül benyújtásra, és a 24. sz., kizárólag az E betűs példányhoz hozzátett floppylemez/cd, melyen az adatlap két kitöltött fájlja található meg (a floppy lemezen öntapadó címkére felírva a pályázat címe és a pályázó neve). A pályázat átvételének feltétele, hogy ezen FILE-OK NEVE NE VÁLTOZZON MEG! (EA-TRFC-2005-adatlap-1, EA-TRFC-2005-adatlap-2)

2 2 A mellékletek tartalma: 1 sz. melléklet: Alapítással, azonosítással, működéssel, képviselettel kapcsolatos dokumentumok: Ha a pályázó gazdasági társaság a társasági szerződés vagy a bejegyzésről szóló cégbírósági végzés, 30 napnál nem régebbi cégkivonat * másolata, az aláírási címpéldány. *amennyiben módosítás van folyamatban, akkor annak dokumentálása, hogy mire irányul a módosítási kérelem Alakuló gazdasági társaság esetén a társasági szerződés, a cégbejegyzési kérelem másolata, az aláírási címpéldány. Ha a pályázó önkormányzat alakuló ülés kivonata, aláírási címpéldány Ha a pályázó non-profit szervezet alapszabály/alapító okirat vagy a bejegyzésről szóló bírósági végzés, a bíróság 30 napnál nem régebbi kivonata a szervezet hatályos adatairól, aláírási címpéldány. Ha a pályázó egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány másolata, az adóbejelentkezési lap másolata, személyi igazolvány másolata Ha a pályázó magánszemély személyi igazolvány másolata, őstermelői igazolvány másolata. Valamennyi pályázó számára kötelező a szervezeti formájának megfelelő dokumentumok csatolása! 2. sz. melléklet: Pénzintézet nyilatkozata önerő meglétéről A pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata az önerő meglétéről. (A nyilatkozatnak összegszerűen kell tartalmaznia a rendelkezésre álló forrást!) Önkormányzatok esetében ezt a mellékletet a 3. sz. melléklet váltja ki. 3. sz. melléklet: Önkormányzatok esetében testületi határozat és az elfogadott költségvetés kivonata a saját forrás biztosításáról Önkormányzati beruházás esetén képviselő-testületi határozat a megvalósítás szándékáról, a bekerülési összegről és a saját forrás biztosításáról (konkrét összeg!) csatolva a évi költségvetési rendelet olyan kivonatát, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat a tárgyévi saját erőt betervezte a költségvetésbe, valamint a lakossági befizetésekről, több település összefogásával megvalósuló beruházás esetén a gesztor önkormányzat megbízásáról, a

3 3 befizetéseket igazoló banki nyilatkozat; befektetői megállapodás, vagy szándéknyilatkozat másolata. 4. sz. melléklet: Amennyiben a források között szerepel hitel, a bank hitelígérvénye A hitelnyújtó pénzintézet ígérvénye a beruházáshoz kapcsolódó bankhitelről, vagy a megkötött hitelszerződés másolata. A hitelígérvény kötelező tartalmi elemei: a beruházás megnevezése és tervezett bekerülési értéke, amelyhez a hitelt nyújtja, a hitel összege, a pénzintézet nyilatkozata a pályázó pénzügyi helyzetéről és hitelpozíciójáról amennyiben decentralizált TRFC kamattámogatást igényel pályázatában a pályázó, akkor továbbá a hitelezés kezdete, és lejárata, a tőketörlesztés megkezdésének időpontja, a hitel kamata, a hitel kamatösszegei éves bontásban a évekre. 5. sz. melléklet: Egyéb állami vagy európai uniós támogatás esetén a befogadó nyilatkozat (ok), vagy értesítés (ek) a támogatási döntésről, vagy támogatási szerződés (ek) másolata Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét arra, hogy a 217/1998 (XII.31.) Korm. rendelet VIII. fejezetének előírásai szabályozzák a több pályázati forrásból származó támogatásból tervezett, több helyre benyújtott pályázattal kapcsolatos eljárási szabályokat! 6. sz. melléklet: A pályázat tartalmától függően jogerős hatósági engedély (ek) A pályázat tartalmától függően a beruházás megkezdéséhez és működtetéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyek és állásfoglalások; a) megyei munkaügyi központ nyilatkozata (munkahelyteremtő beruházásoknál) b) területi erdőfelügyelőség (erdő területét érintő beruházás esetén) c) postai és távközlési felügyelet (távközlési fejlesztéseknél) d) vízügyi igazgatóság (ivóvíz, vízminőség-javító, szennyvíztisztító, hálózati, valamint belvízrendezési beruházások) d) természetvédelmi terület, nemzeti park igazgatósága (védett természeti terület érintő beruházásoknál), ezen kívül e) építéssel járó beruházás esetén jogerős építési engedély (amelynek része az engedélyezési tervdokumentáció is), vagy az engedélyező építésügyi hatóság nyilatkozata, hogy a tervezett fejlesztés nem engedélyköteles f) közút és kerékpárút fejlesztése jogcím esetén: a fejlesztés érvényes építési engedélyét, amely a jogerőre emelkedés igazolását is tartalmazza (az építés részét képező híd, támfal, vasúti átjáró, vagy kiemelt szegéllyel közvetlenül csatlakozó járda építési engedélyét is csatolni kell), meghosszabbított építési engedély esetén a hosszabbítás jogerőre emelkedését is igazolni kell és a jogerős alaphatározat is benyújtandó. Amennyiben a pályázat híd, vagy vasúti keresztezés (ehhez kapcsolódó vasúti biztosítóberendezés) építését is tartalmazza, akkor az arra/azokra elkészült kiviteli tervre kiadott jogerős építési engedélyt is be kell nyújtani. Az építési engedélynek a bírálati határidőt figyelembe véve és az előírt

4 4 versenyeztetésre tekintettel legalább a pályázat benyújtásától számított 120 napig érvényesnek kell lennie Figyelem! Az építési engedély iránti kérelem elintézési határideje a jogszabályban előírtak szerint 60 nap. 7. sz. melléklet: Hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély Környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén környezetvédelmi engedély. 8. sz. melléklet: A beruházás helye tulajdoni viszonyainak igazolására szolgáló dokumentumok A beruházás helye tulajdoni viszonyainak igazolására szolgáló dokumentumok (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, kisajátítási határozat/ok, közút építése esetén az építési hatóság terület lejegyzésre vonatkozó határozata), 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja. 9. sz. melléklet: Építési költségek tételes felsorolása és az adatokat alátámasztó kivitelezői/tervezői költségvetés A 14. és 15. jogcím esetén ezen mellékletet a 40.sz. mellékletben becsatolandó tételesen beárazott méret- és mennyiség kimutatás helyettesíti. Építési költségek tételes felsorolása a tervezett műszaki tartalomnak megfelelően, több település összefogásával megvalósuló termelő infrastrukturális beruházás esetén települési bontásban. Engedélyköteles építés esetén az építési engedéllyel összhangban, munka- és anyagdíjak részletezésével. Nem engedélyköteles építés esetén helyszínrajz, felvételi tervek, fényképek mellékelésével bemutatva a meglévő állapotot, valamint az esetleges változtatásokat is. Cégszerűen aláírt költségvetési főösszesítő, és/vagy árajánlat, termelő infrastrukturális beruházások esetén kérjük csatolni az előzetes szolgáltatói nyilatkozatot is. Fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén a szolgáltató és a pályázó között létrejött előzetes megállapodás, amely tartalmazza az átadás célját, az átadásra kerülő összeg ütemezését, valamint az átadott pénzeszközzel megvalósuló beruházás kezdési és befejezési idejét is. 10. sz. melléklet: Beszerzendő gépek, berendezések listája A beszerzendő gépek, berendezések, járművek és felszerelések tételes listáját a megadott formában kérjük elkészíteni, árajánlatokkal alátámasztani. Immateriális költségek esetén: software, licence, know-how beszerzésére vonatkozó árajánlat. 11. sz. melléklet: Egyéb költségek listája

5 5 Egyéb költségek tételes listáját a megadott formában kérjük elkészíteni, tervezői-, lebonyolítói-, műszaki ellenőri munkákra árajánlattal, az egyéb díjakra, illetékekre előzetes költségkalkulációval alátámasztani. 12. sz. melléklet: Üzleti terv, és a minimálisan előirt működési időre számolt költség-haszon elemzés Az 12. számú melléklet részei az alábbiak: 1. Az 1.a), 1.b), 2., 4/c. és 4/d. pályázati jogcímek esetén a fejlesztés megvalósulásától várt új értékesítési lehetőségeket kell részletesen bemutatni a kötelezettségvállalás időtartamára vagy a beruházás üzembe helyezését követő 5 naptári évre. (Az üzembe helyezés évére is lehet üzleti tervet készíteni, amennyiben az reálisan teljesíthető. Ez esetben az 5 naptári év időtartam a tört évvel együtt értendő.) Ennek során a követezőkre kell kitérni: az előállítani kívánt termék/szolgáltatás ismertetése (korszerűség, minőség, megbízhatóság, alkatrészellátás, szerviz, műszaki követelmények) a megcélzott piacok követelményeinek tükrében, a kereslet-kínálat bemutatása, piaci kilátások, a belföldi és/vagy külföldi árak összehasonlítása, fontosabb piacok és piaci lehetőségek bemutatás, beszállítóipari beruházás esetén a hosszú távú együttműködési szándékot bizonyító megállapodás bemutatása, a termelés finanszírozása (milyen forrásokból és azok hogyan állnak rendelkezésre), a minimálisan előirt működési időre számolt költség-haszon elemzés.- Az Üzleti terv felsorolt részeit a pályázati adatlap megfelelő rovatainak (III. 3. fejezetében) kitöltésével kérjük elkészíteni. Amennyiben további részletezést, pontosítást kívánnak tenni, erre lehetőségük nyílik további kiegészítő melléklet formában, melynek terjedelme max. 5 oldal lehet. 2. Öt évre vonatkozóan bel- és/vagy külpiaci értékesítési terv benyújtása (pályázati adatlap 12/a. és 12/b. táblázatai). 3. Az 1/b. jogcím, munkahelymegőrző beruházások esetében támogatás olyan beruházáshoz igényelhető, amely a meglévő tevékenységnél korszerűbb, termékváltást segítő, piacképes tevékenységet hoz létre a meglévő munkahelyek megtartásával. E mellékletben keretében ezért kérjük ismertetni (csak 1/b. jogcím esetén), hogy a fejlesztés elmaradása esetén hogyan alakulna a vállalkozás tevékenysége, pénzügyi és piaci helyzete, foglalkoztatása. A pályázat értékelésekor a támogatni kért fejlesztés eredményeként létrejövő többletértékesítés vehető figyelembe.

6 6 A 12. sz. melléklet ezen részének formátuma kötetlen, terjedelme max. 3 oldal lehet. 13. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás A vállalkozók/vállalkozások pályázata esetén készül. A megadott formában kérjük elkészíteni. 14. sz. melléklet: Önkormányzatok esetében az utolsó éves költségvetési mérleg másolata, gazdasági társaságok, non profit szervezetek esetében az utolsó éves beszámoló letéti példányának másolata, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói SZJA bevallás másolata, belföldi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek esetében SZJA bevallás másolata Gazdasági társaságok esetében a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet is. A évi éves beszámoló letéti példányát helyettesíteni lehet a előzetes évi beszámolóval, azonban a évi beszámoló letétbe helyezése után a letéti példányt felszólítás nélkül meg kell küldeni hiánypótlásként Kiíró részére! Valamennyi pályázó számára kötelező a szervezeti formájának megfelelő dokumentumok csatolása! 15. sz. melléklet: A pályázók által január 1. után igénybevett nem normatív állami támogatások tételes kimutatásai, illetve nyilatkozat a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítéséről. Táblázatos formában, a nyilatkozat cégszerű aláírásával. 16. sz. melléklet: Biztosítékként felajánlott vagyontárgyak listája A megadott formában kérjük elkészíteni. 17. sz. melléklet: A biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdoni lap másolata, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, ingóság esetén tárgyieszköz-nyilvántartó karton 18. sz. melléklet: Jelzálog nyilatkozat, bank, vagy más garancia ígérvény. A Pályázati útmutató előírásai szerint. 19. sz. melléklet: A beruházás helye szerinti települési önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, vagy rendezési terv hiánya esetén arról, hogy a beruházás illeszkedik a meglévő települési környezethez, és az önkormányzat támogatja azt. Ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat illeszkedéséről a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, azt a tanács támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke

7 7 Az 1.a), 1.b) és 2. pályázati jogcímek esetében véleménye a beruházásról. 20. sz. melléklet: Az adatlapban megjelölt nyilatkozatok (társult pályázat esetén valamennyi társult pályázónak be kell nyújtani) A nyilatkozatokat a megadott formában és tartalommal kérjük megadni. Minden egyes pontot külön kell aláírni. 21. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat, a minta alapján Az ÁFA nyilatkozatból csak egyet lehet aláírni. 22. sz. melléklet: A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal számlájára történt pályázati díj befizetést igazoló banki terhelési értesítő másolata Az átutalás tartalma a Pályázati Kiírás szerint. 23. sz. melléklet: A módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 8/b. sz. mellékletében meghatározott, értelemszerűen kitöltött Adatlap a támogatási döntésről Az eredeti példányba ezt a mellékletet nem kell befűznie! Az eredeti pályázati példányba helyezze el! 24. sz. melléklet: Floppy/CD lemez (csak az eredeti példányhoz) Szociális földprogram (13.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges: 25. sz. melléklet A program részletes szakmai tartalma, megvalósítása. Az adatlap 5.1-es és 5.2-es pontjai szempontjainak részletes kifejtése, a következő struktúrában: tevékenységek, szolgáltatások, célcsoport/programba bevont családok/ fő száma, ütemezés, indokoltság, becsült haszon, földterület nagysága, termelési tevékenység típus (önellátásra termelő, piaci, termelési integrációban) költségtérítés formája, működtető, kedvezményezettek aktivizálása,

8 8 eddigi eredmények, a fejlesztés lehetőségei, jövőbeni tervek, kedvezményezettek képzése. 26. sz. melléklet Önkormányzati rendelet, vagy tervezet a program működéséről, amely a helyi szociálpolitikai rendszerhez illeszti a programot. A bővülésnek, programmódosulásnak megfelelően módosított leghatályosabb. Valamint a kedvezményezettekkel kötött szerződés tervezete. 27. sz. melléklet Szervezeti és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza. 28. sz. melléklet Nem települési önkormányzat pályázata esetén a beruházás helye szerint illetékes települési önkormányzat ajánlása. 29. sz. melléklet Az előző 3 évben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól kapott szociálpolitikai fejlesztéseket szolgáló pályázatokon elnyert támogatások. (Mellékelt adatlapon.) A megadott formában kérjük elkészíteni. 30. sz. melléklet A településen a korábbi években a szociális földprogramhoz hasonló célra kapott támogatások felsorolása. A szociális földprogram működési rendszeréhez nem kapcsolódó támogatásokat, programokat is sorolják fel. (Lehetséges támogatók: Autonómia Alapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Soros Alapítvány, FVM, Területfejlesztési Tanács.) (Mellékelt adatlapon.) A megadott formában kérjük elkészíteni. 31. sz. melléklet Részvétel az ESZCSM rendszerébe tartozó a szociális földprogramhoz kapcsolódó szakmai programokon óta. (Mellékelt adatlapon) A megadott formában kérjük elkészíteni. Belterületi kiépítetlen közúthálózat (14.) és kerékpárutak fejlesztése (15.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges: 32. sz. melléklet: átnézeti helyszínrajz (jelmagyarázattal ellátva) a közút hálózati illeszkedésének egyértelmű bemutatására - a közút számával megjelölve a csatlakozó, illetve tehermentesítendő országos közut/ak/at - azonosítható módon bejelölve a pályázati szakaszt, továbbá a tervezett vagy lehetséges ütemezést. 33. sz. melléklet: műszaki adatlap(2/a) - értelemszerűen a pályázott létesítményre - a területileg illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság (a továbbiakban Kkht.) pályázati felelősének igazolásával ellátva, illetve a létesítményjegyzék (2/c) értelemszerűen kitöltve. A megadott formában kérjük elkészíteni.

9 9 34. sz. melléklet: a tervezett létesítmény által érintett teljes terület érvényes (eredeti földhivatali hitelesítéssel ellátott) nyilvántartási térképmásolata - több térképszelvény csatolása esetén minden önálló lap hitelességét igazolni kell (nem önkormányzati terület igénybevétele esetén a hitelesítés a beadást megelőző 30 napnál régebbi nem lehet) 35. sz. melléklet: az 34. sz. melléklet másolati példánya a tervezett létesítmény által igénybeveendő terület (földműveket, illetve árkokat is figyelembe vevő) határvonalainak feltüntetésével 36. sz. melléklet: egyéb külső, illetőleg helyi hozzájárulás esetén hat hónapnál nem régebbi és évre érvényes - kötelezettségvállalási nyilatkozatot a hozzájáruló részéről 37. sz. melléklet: az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolását [országos közúttal alkotott csomópont építése esetén az állami közúti beavatkozás fedezetvállalását az illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságtól], ha az állami közúti beavatkozás költségének fedezet egyéb állami forrásból biztosított, akkor azt is itt kell igazolni, ha az önkormányzat vállalja, akkor pedig a 3. sz. mellékletnél 38. sz. melléklet: a területileg illetékes Kkht. hat hónapnál nem régebbi szakmai véleményét a tervezett építés várható forgalmi és közlekedésbiztonsági hatásáról - a fővárosi pályázatoknál ezen munkarész benyújtása értelemszerűen nem szükséges, Figyelem! A Kkht. véleményének kiadásához az engedélyezési tervdokumentációt be kell mutatni. 39. sz. melléklet: a településrendezéssel való összhang igazolására az érvényes/hatályos rendezési terv alább felsorolt munkarészeinek másolatait, illetve kivonatait: a) OÉSz szerint készült (ÁRT,ÖRT) tervek esetében a terület-felhasználási, illetve szabályozási tervlapjáról, b) OTÉK szerint készült terveknél a település-szerkezeti tervlapjáról. A másolat, illetve kivonat, amely a pályázott létesítményt érintő részről készült, mindkét esetben csak akkor fogadható el, ha azon/azokon a pályázott létesítmény utcanévvel azonosítható és a jegyzőnek vagy az illetékes BM területi főépítésznek a terv érvényességét igazoló, hat hónapnál nem régebbi - aláírással, bélyegzővel ellátott - záradéka szerepel. (Az érvényességet a jóváhagyó önkormányzati/tanácsi rendelet számának feltüntetésével szükséges alátámasztani.) A rajzi munkarészek és szöveges nyilatkozatok azonosságát, illetve összevethetőségét biztosítani kell! Érvényes rendezési terv hiányában az illetékes BM területi főépítész hat hónapnál nem régebbi nyilatkozatát kell csatolni, amely igazolja az érvényes rendezési terv hiányát és szakmai véleményt ad a pályázott fejlesztésnek a településszerkezettel való összhangjáról 40. sz. melléklet: a fejlesztés műszaki (engedélyezési) tervdokumentációjából: tervjegyzéket, műszaki leírást, átnézeti helyszínrajzot), helyszínrajzot, hossz-szelvényt (vonalas létesítmény esetében), keresztszelvényeket (vonalas létesítmény esetében),

10 10 mintakeresztszelvényt (vonalas létesítmény esetében), csomópont esetében forgalomtechnikai tervet, továbbá tételesen beárazott méret- és mennyiség kimutatást, amely műszaki tartalmának meg kell egyeznie a jogerős építési engedélyben jóváhagyottakkal, továbbá az összegzéseknek a létesítményjegyzékkel összevethetőnek kell lenni. Amennyiben a közút építési pályázat híd, támfal, vasúti keresztezés (ehhez kapcsolódó vasúti biztosítóberendezés) vagy kiemelt szegéllyel közvetlenül csatlakozó (műszakilag külön nem építhető) járda építését is tartalmazza, a jogerős építési engedéllyel rendelkező (kiviteli) tervet ezen létesítmény/ek/re is be kell nyújtani. Figyelem! A "Közutak tervezése" ÚT Útügyi Műszaki Előírás betartása a pályázati támogatással épülő helyi közutak esetében elvárás, attól való esetleges eltérést csak kivételes esetben, az illetékes közlekedési hatóság indokolásával fogad el a Bizottság. Ugyancsak elvárás az Útépítési aszfaltkeverékek és útpálya-szerkezeti aszfaltrétegek ÚT Útügyi Műszaki Előírás alkalmazása. Idegenforgalmi fejlesztések (11.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentum becsatolása szükséges: 41. sz. melléklet A Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának támogató nyilatkozata. Az adatlap kitöltése: Excel munkafüzet formájában történik. Kérjük minden, az Ön pályázatára vonatkozó munkalap kitöltését Kitöltése irányított kérdésekre adott válaszokkal történik. A táblázat kitöltésre váró rovatain egyes esetekben megjegyzés található (a bal felső sarokban piros jelzés mutatja). Az adatlap mezőinek jelölése színekkel történt: kék: fejléc fehér a táblázatban, ott kitöltendő sárga: értékválasztásos kitöltendő zöld: máshonnan kap értéket (vagy számítás eredménye van benne) A kérdések egy részére a válasz lenyíló menüből választható. 1. A pályázott projektre vonatkozó alapadatok egy része itt kerül kitöltésre. A pályázat területfejlesztési jellege miatt különös jelentősége van a tervezett beruházás helyének, amely meghatározza a kedvezményezettséget, és részben a támogatás legnagyobb mértékét. A helység rovat lenyíló menüje a helységnevek betűsorrendjében felsorolja a Régió településeinek adatait, kiválasztásával kitöltésre kerül a kistérség, a megye és a kedvezményezettség rovat. 2. Munkahely-teremtésre irányuló pályázat esetén választhat, hogy a támogatást a beruházási költség, vagy a személyi jellegű ráfordítások (BAA) támogatási kategória alapján kívánja igényelni. Ennél a pályázati jogcímnél választásának megfelelően kell majd a továbbiakban kitöltenie

11 11 Minden más pályázati jogcímnél a beruházási költség szerint (egyes jogcímek esetében felhalmozási és/vagy működtetési költség) igényli a támogatást! 3. Munkahelyteremtés vagy megőrzés esetén egyaránt a Munkahelyvállalás rovatot kell kitöltenie, a választott jogcím alapján tett nyilatkozata szerint. Ezen jogcímeknél a munkahelyvállalás rovat alapján is behatárolásra kerül a lehetséges legnagyobb vissza nem igényelhető támogatás összege. 4. A 11. jogcím esetében egy pályázatban csak egy támogatási célra lehet pályázni. A adatlap megfelelő sorában a három támogatási cél közül jelezze melyikre kíván pályázatot benyújtani. 5. A leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekből pályázó önkormányzatok, - amennyiben és évben is működési forráshiányosak voltak, - a pályázati saját forrás legkisebb mértékében kaphatnak engedményt. Ebben az esetben mellékelniük kell a jogosultságukat igazoló dokumentumok másolatát is, és indokolniuk a rendkívüli körülményeket, amelyek miatt ezt a kedvezményt igénybe kívánják venni! 6. A Többlettámogatási igénye rovatok megfelelő választásával határolja be az Ön pályázatára vonatkozó támogatási feltételeket. 7. Kis- és középvállalkozások beruházásai a pályázható legnagyobb támogatás intenzitását további 15 százalékponttal növelhetik. 8. Az Ön által kitöltött fenti adatok alapján jelenik meg a legnagyobb mértékű pályázható TRFC támogatás és a legkisebb mértékű saját forrás, valamint a pályázható legkisebb és legnagyobb támogatási összegek értéke a táblázatban. 9. A pályázat rövid bemutatása rovatban a megadott hely áll rendelkezésére. 10. A pályázott cél ráfordításai és forrásai táblázatban a III. pály. adatlapon tervezett éves adatok összesítése jelenik meg. Az eltérő árnyalattal jelölt Dec. TRFC és Dec. TRFC kamattámogatás rovatokban jelenik az Ön által jelen pályázati felhívásra igényelt támogatás. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az éves támogatási összegeket Ft egységben kifejezve, ezer Ft-ra kerekítve igényeljék. (Ha Ön BAA költségelszámolást választotta munkahelyteremtő beruházásához, akkor itt 0 értékeket talál.) A források és a ráfordítások évenkénti egyenlősége követelmény. 11. Ha Ön a BAA költségelszámolást választotta munkahelyteremtő beruházásához, akkor a személyi jellegű ráfordítások elszámolása esetén rovatban jelenik meg az Ön által igényelt támogatás. 12. Az átutalt eljárási díj összegét és a banki terhelés időpontját a pénzintézeti terhelési értesítő alapján töltse ki. Ne feledkezzen meg az átutalási megbízás közlemény rovatának Pályázati kiírás szerinti kitöltéséről! Postai befizetési utalványon történő fizetésre nincs mód! 13. A pályázat érvényességének feltétele a pályázat cégszerű aláírása, ne feledkezzen meg róla! Word dokumentum táblázatai kitöltve.

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Általános mellékletek meghatározása

Általános mellékletek meghatározása Általános mellékletek meghatározása Az adott oszlopba besorolásra került, hogy fő szabályként az eljárás egyes szakaszaiban milyen melléklet benyújtása kötelező. Az egyes Pályázati Felhívások a csatolandó

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására Pályázati felhívás Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására A rendelkezésre álló keret összege: 4.885.000.-Ft A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:

Részletesebben

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ADATLAP A Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására kiírt PÁLYÁZATÁHOZ 2014. évben Eredeti - másolat 1 Pályázó neve: Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: a pályázat tárgya: katonai hagyományőrző tevékenység támogatása 2

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai Vanyúrné Szanyi Judit beruházási rendszerfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégium 2. Téma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan

Részletesebben

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles...

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles... 1 / 7 TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vállalkozásfejlesztési Alap szabályzata I. 1. Az Alap rendelkezésére álló összegét

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tóth Gábor önkormányzati képviselő

Tóth Gábor önkormányzati képviselő Tóth Gábor önkormányzati képviselő Dr. Zalán Gábor jegyző úr Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8. Tisztelt Jegyző Úr! Köszönöm a 2015. június 29-én részemre 481-8/2015 ügyiratszámú

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Vállalkozói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.02.09. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben