KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE"

Átírás

1 XX. évfolyam, június KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hát az idősekre gondolnak-e? Éppen a napokban kérdezte meg tőlem városunk egyik nyugdíjasa: Polgármester úr! Építettek mindenfélét, szennyvíztiszítót, utakat, fürdőt, szállodát, ifjúsági szállásokat, na meg mindenféle programról hallani, amik ugye a fiataloknak szólnak de hát az idősekre, ránk gondolnak-e? A kérdés telitalálat volt, a legjobbkor jött, mert beszámolhatok egy újabb sikeres pályázatunkról, amely az idősek szociális ellátásának feltételeit hivatott javítani. A szociális alapellátások fejlesztése Kisújszálláson címmel európai uniós pályázatra nyújtottuk be a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás keretében azt a tervünket, amelynek megvalósítására közel 150 millió Ft-ot nyertünk. Ehhez csupán 5,3% önerőt, azaz 7,9 millió Ft-ot kellett vállalnunk. E projektnek öt fontos elme van. Az első, hogy felújítjuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Házi Gondozó Szolgálat Kálvin utca 9. szám alatti épületét. Azok, akik személyes gondjaikkal a családsegítő szolgálathoz fordultak, megfelelő helyiségek híján eddig sajnos tanúi lehettek mások személyes problémáinak is. Ez az áldatlan állapot fog megszűnni hamarosan, mert újabb fogadóhelyiségeket alakíthatunk ki. A pályázat második eleme, hogy a melegítőkonyhát átköltöztetjük a Vásár utca 3. szám alatti épületbe, ahol korszerűbb feltételeket teremtünk az ételek elosztásához, új konyhafelszereléseket vásárolunk. Az épületben működő rehabilitációs munkahelynek a volt napközi otthon épületét ajánlottuk fel, mely lehetőséget kínál a vállalkozásnak a bővítésre és fejlesztésre. A harmadik hozadéka e pályázatnak, hogy felújításokat végezhetünk az Idősek Klubjában is. Szeretnénk, ha tisztább és korszerűbb lenne a vizesblokk, ezért beterveztük a pályázatba annak felújítását, de a mosdót is alkalmassá kell tennünk arra, hogy a mozgásukban korlátozottak szintén biztonságosan használhassák. Gondoltunk azokra is, akik szeretnek a szabadban időnként megpihenni, beszélgetni, ők biztosan örülni fognak annak a pihenőparknak, amit az udvaron fogunk kialakítani. A pályázat negyedik eleme egy kilencszemélyes mikrobusz vásárlása. Ez a szociális ellátásban dolgozók munkáját fogja majd segíteni, miközben szükség esetén az idősek is utazhatnak vele. És végül az ötödik elem: 280 jelzőkészüléket fogunk beszerezni. Hogy ez kinek és mire jó? Azoknak segít, akik idősek, egyedülállóak, és esetenként félnek attól, hogy ha hirtelen baj éri őket, nem tudnak kihez fordulni. Nos, aki egy ilyen kis jelzőkészüléket hord magánál, az a bajban egy gomb megnyomásával hívhat azonnal segítséget. A készülékekből az igényektől függően legalább száz lesz a kisújszállásiaké, a többit a kistérség településein élők vehetik majd igénybe. Hozzáteszem, az egész pályázati projektből csupán ennyi az, ami kistérségi szintű, a többi mind a mi szociális ellátásunk fejlesztését szolgálja. Mindezen terveket december 31-ig kell megvalósítanunk. De itt nem állunk meg. Két másik pályázatunk is elbírálás alatt áll. Az egyik eredményét a napokban várjuk. A szociális otthon régi, elavult főzőkonyháját szeretnénk felújítani, amitől azt várjuk, hogy korszerűbb eszközökkel és módszerekkel még változatosabb, finomabb ételeket főzhessenek majd. Ez 37,5 millió Ft-os projekt, melyből 30 millió Ft-ot igényelhettünk támogatásként. Az önerőből 5,5 millió Ft-ot az önkormányzat, 2 millió Ft-ot pedig a Békés Öregkorért Alapítvány biztosít. Amit talán a legtöbben várnak, az a szociális otthon fejlesztése. Erre az elmúlt hetekben be is nyújtottuk a pályázatot. Ha nyerünk, bővítjük a kétszintes pavilont, egy- és kétszemélyes, fürdőszobás lakrészeket alakítunk ki. Felújítjuk a jelenlegi férfiszállást, itt majd azokat a személyeket fogják jobb körülmények között ellátni, akik állapotuk miatt az önellátásra már képtelenek. A régi pavilont és az újabbat folyosóval kötjük össze. Tervezünk liftet is, és a mozgáskorlátozottak helyzetén szintén javítunk majd. Kialakítunk újabb közösségi helyiségeket, hiszen az itt élő idősek is vágynak a társaságra, szeretnek együtt beszélgetni, kézimunkázni, sakkozni, kártyázni. Összességében a férőhelyek számát nem növeljük, de mindent korszerűbbé, otthonosabbá és kényelmesebbé szeretnénk tenni. Ha elnyerjük az igényelt 180 millió Ft támogatást, vállaljuk a hozzá még szükséges 57 millió Ft önerőt. Ha sikerül tehát: 2014 tavaszára ezt a tervünket is megvalósítjuk, így többet tudunk tenni az idősödő lakosainkért is. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró június 9. JEGYZÉK Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 24-ei soron következő, a május 15-ei rendkívüli, a május 29-ei soron következő és a május 30-ai rendkívüli ülésén hozott döntéseiről A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján, a rendelet megalkotását követő napon gondoskodott. Rendeletek: 18/2012. (IV. 25.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 19/2012. (IV. 25.) az állatok tartásáról 20/2012. (IV. 25.) a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 21/2012. (IV. 25.) a évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2012. (IV. 25.) a évi zárszámadásról 23/2012. (IV. 25.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására 24/2012. (V. 30.) a évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 25/2012. (V. 30.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására 26/2012. (V. 30.) a lakásbérleti díjhátralékkal rendelkezők adósságrendezéséről 27/2012. (V. 30.) a tiltott, közösségellenes magatartásokról 28/2012. (V. 30.) az önkormányzat vagyonáról 29/2012. (V. 30.) a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról Határozatok: 152/2012. (IV. 24.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 24-ei soron következő ülése napirendje módosításáról 153/2012. (IV. 24.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 24-ei soron következő ülése napirendjéről 154/2012. (IV. 24.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 155/2012. (IV. 24.) Borók Tibor rendőr alezredes őrsparancsnoki kinevezéséről 162/2012. (IV. 24.) komposztáló telep működéséhez szükséges beruházásról 163/2012. (IV. 24.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 164/2012. (IV. 24.) a Kisújszállás Városi Önkormányzat évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves statisztikai összegezés elfogadására 165/2012. (IV. 24.) a évi pénzügyi ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról 166/2012. (IV. 24.) az eb összeírással kapcsolatos feladatokról 171/2012. (IV. 24.) az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatáról 172/2012. (IV. 24.) termelő és értékesítő szövetkezet létrehozásáról 180/2012. (IV. 24.) az önkormányzati közoktatási intézmények további fenntartásának és működtetésének lehetőségeiről 181/2012. (IV. 24.) a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői állására szóló pályázat kiírásáról 182/2012. (IV. 24.) a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatói állására szóló pályázat kiírására 183/2012. (IV. 24.) a TÁMOP B-12/2 kódszámú, bűnmegelőzés témájú pályázat benyújtásáról 184/2012. (IV. 24.) a kisújszállási ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözetek rekonstrukciója tárgyú beruházás állásáról 185/2012. (IV. 24.) a képviselő-testület évi munkatervének felülvizsgálatáról 187/2012. (IV. 24.) a Kisújszállás, 2155/18 hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséről 188/2012. (IV. 24.) Lidl áruház energiabővítéséhez kapcsolódó vezetékjog bejegyzés tulajdonosi hozzájárulásáról 189/2012. (IV. 24.) fizioterápiás feladatátadási megállapodás módosításáról 190/2012. (IV. 24.) a strandfürdő projektek (ÉAOP-2.1.1/A és ) keretében létrejövő vagyon Kumánia Gyógyfürdő Kft. részére történő használatba adásáról 191/2012. (IV. 24.) az egészségügyi alapellátás átadásáról szóló döntés módosításáról 193/2012. (IV. 24.) a védőnői feladatellátást javító eszközök beszerzéséről 194/2012. (IV. 24.) a Szociális Otthon felújítása engedélyes tervének módosításáról 195/2012. (IV. 24.) a Porcsalmi Lajos Sporttelep felújítási pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozatról 196/2012. (IV. 24.) a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat Civil Információs Centrum létrehozására benyújtandó pályázatának támogatásáról 197/2012. (IV. 24.) Köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 198/2012. (IV. 24.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervéről 200/2012. (IV. 24.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójának évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározása 205/2012. (V. 15.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-ei soron következő ülése napirendjéről 206/2012. (V. 15.) a kisújszállási szociális otthon fejlesztése című pályázat beadásához szükséges többletforrás biztosításáról 207/2012. (V. 15.) a Városi Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról 208/2012. (V. 15.) az Arany János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 209/2012. (V. 15.) a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon alapító okiratának módosításáról 210/2012. (V. 15.) a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról 211/2012. (V. 15.) a Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisújszállás alapító okiratának módosításáról 212/2012. (V. 15.) az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola alapító okiratának módosításáról 213/2012. (V. 15.) az Arany János Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 214/2012. (V. 15.) a Művelődési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás alapító okiratának módosításáról 215/2012. (V. 15.) az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények további fenntartásáról 219/2012. (V. 15.) az Óváros telep 46. számú ingatlan környezetében történt rágcsáló elszaporodás kezeléséről 220/2012. (V. 15.) az Állami Számvevőszék Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentéséről 222/2012. (V. 15.) a TÁMOP /1 kódszámú, Komplex telep-program tárgyú pályázat előkészítésére 223/2012. (V. 15.) a évi Települési Környezetért cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról 224/2012. (V. 15.) a évi Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról 225/2012. (V. 15.) a közterületek kezeléséről, köztisztasági és karbantartási feladatok ellátásáról szóló közbeszerzési eljárás fedezetének biztosításáról 228/2012. (V. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-ei soron következő ülése napirendjéről 229/2012. (V. 29.) a közterületek kezeléséről, köztisztasági és karbantartási feladatok ellátásáról szóló közbeszerzési eljárás eredményéről 230/2012. (V. 29.) a TOYOTA-HIACE gépjárművel kapcsolatos káreseményről 236/2012. (V. 29.) a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló rendelet kihirdetése utáni megfelelő tájékoztatásról 245/2012. (V. 29.) közterületek elnevezésének megváltoztatása 248/2012. (V. 29.) az átszervezésből eredő aktuális közoktatási feladatokról 249/2012. (V. 29.) a Vásár út 4. szám alatti épület további oktatási célú használatáról 250/2012. (V. 29.) intézménymegszüntetések előkészítéséről 251/2012. (V. 29.) az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható gyermek- és tanulócsoportok, valamint a pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról 252/2012. (V. 29.) a Városi Óvodai Intézményben elrendelt létszámcsökkentésről 254/2012. (V. 29.) óvodai pályázat benyújtásának támogatására 255/2012. (V. 29.) közoktatási intézmények szerepbővítéséről szóló pályázat benyújtásának támogatására 256/2012. (V. 29.) a méhnyakrák elleni védőoltás folytatásáról 257/2012. (V. 29.) fizioterápiás feladatátadási megállapodás módosításáról 258/2012. (V. 29.) a Kisújszállás 1266 hrsz.-en lévő Kantelep turisztikai hasznosításáról 259/2012. (V. 29.) az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának és terveinek elfogadásáról 261/2012. (V. 29.) a közterületek elnevezésének megváltoztatásáról szóló 245/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat módosításáról 262/2012. (V. 29.) döntéshozatal elrendeléséről 263/2012. (V. 29.) a évi Kisújszállás városi parlagfű mentesítésre kiírt pályázat elbírálásáról 264/2012. (V. 29.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. tulajdonában lévő szippantó autó átadására szóló 14/2012. (I.31.) számú önkormányzati határozat módosításáról 265/2012. (V. 29.) víziközmű szolgáltatás megszervezéséről, a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében 266/2012. (V. 29.) az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosításáról 267/2012. (V. 29.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 268/2012. (V. 29.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 269/2012. (V. 29.) a Kisújszállási Vízmű Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 271/2012. (V. 29.) az ÁNTSZ ellenőrzése alapján szervezett rágcsálóirtásról és illegális hulladék elszállításáról 272/2012. (V. 29.) a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 283/2012. (V. 30.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 30-ai rendkívüli ülése napirendjéről 284/2012. (V. 30.) a világnézetileg nem elkötelezett nevelésoktatás biztosításáról * * * A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését június 26-án (kedden) órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: Előterjesztés a gyermekvédelmi rendelet módosítására Előterjesztés a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői állására berkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztés az Arany János Általános Iskola intézményvezetői állására berkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztés a Művelődési és Ifjúsági Központ intézményvezetői állására berkezett pályázatok elbírálására Előterjesztés a személyszállítás feltételrendszerének változásaiból eredő feladatokra Előterjesztés közoktatási intézmények megszüntetéséről Előterjesztés az átszervezésből eredő aktuális közoktatási feladatokra Előterjesztés önkormányzati kitüntetések Szent István ünnepe alkalmából történő adományozására A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon.

3 2012. június 9. Kisbíró 3. oldal Megváltozott utcanevek A rendszerváltás (1990) után a város önkormányzata a civil és a politikai szervezetek javaslatával egyetértve Kisújszállás régi utcaneveit visszaállította. Így lett többek között a Diófa utcából újra Gaál Kálmán utca, a Lenin utcából Béla király utca, a Felszabadulás utcából Deák Ferenc utca, a Ságvári Endre utcából Illéssy utca, és több más utca is visszakapta régi közismert nevét. Néhány utca kimaradt a név visszaszármaztatásából, és azok az utcák is megőrizték nevüket, amelyek az 1980-as években épültek, és a munkásmozgalom jeleseinek nevét viselték. Az önkormányzat többször kísérletet tett arra, hogy a kommunista múlt nagyjainak neve helyett új, méltó nevet adjon ezeknek az utcáknak. A Városvédő és -Szépítő Egyesület tagjai kikérdezték ezen utcák lakóit, milyen nevet választanának szívesen. A többszöri próbálkozás sem járt eredménnyel. Sokan a megszokásra hivatkoztak, vagy arra, hogy nem ismerik utcájuk névadójának múltját sem, vagy arra, hogy az átnevezés költségekkel, fáradozással járna. Mindeközben országos napilapokban többször olvashattuk elmarasztalóan városunk nevét azok között a települések között, amelyek politikai anakronizmusként Kun Béla, Münnich Ferenc vagy Zalka Máté utcanevek megtartása mellett döntöttek. Az elmúlt évben a magyar Parlament tagjai közül többen kezdeményezték az elmúlt rendszer kiépítőinek, fenntartóinak nevéről elnevezett utcák névváltoztatását, és a névváltoztatással jelentkező illetékek mérséklését vagy elengedését. Az elmúlt év decemberében a kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány kuratóriuma kérelmezte, hogy az önkormányzat az utcanévváltoztatás során a város 1956-os mártírjáról, Bárdi Imréről nevezze el a Münnich Ferenc vagy a Kun Béla utcát. Kisújszállás Város Képviselő-testülete a 336/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy Kisújszálláson nem viselheti közterület olyan személy nevét, aki a XX. század önkényuralmi politikai rendszereinek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ezzel együtt felmérésre kerültek az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos költségek, díjak mértéke is. A lakosoknak a személyazonosító és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány cseréje illetékmentes, ugyanígy a forgalmi engedély cseréje és a vállalkozási igazolványok cseréje is, ha arra utcanévváltoztatás miatt kerül sor. A gazdasági társaságok Ft-os cégmódosítási illetékét az önkormányzat átvállalja, és az új utcanévtáblák elkészítésének költsége is az önkormányzatot terheli. A képviselő-testület a május 29-ei ülésén a 261/2012. (V. 29.) számú határozatával döntött a névváltozásról: a Borók Lajos utca elnevezését Péterszállás utcára, a Dobi István utca elnevezését Göröngyösi utcára, a Kun Béla utca elnevezését Pacsér utcára, a Fejér József utca elnevezését Cserépszín utcára, a Kása János utca elnevezését Szélmalom utcára, a Münnich Ferenc utca elnevezését Bárdi Imre utcára, a Sallai utca elnevezését Brassó utcára, a Zalka Máté utca elnevezését Kiss Tamás utcára változtatja július 1-jétől. Az új utcanevekhez az alábbi magyarázatokat fűzöm: Péterszállás Kisújszállás egyik korábbi elnevezése, amelyet még az 1700-as évek közepén is használtak: Kisújszállás más néven Péterszállás. A Göröngyös határnév a város keleti részének, zsombékos, vízjárta földjéről kapta elnevezését. Pacsér Kisújszállás testvérvárosa a Bácskában, lakói Kisújszállásról költöztek ki több mint ezren, 1786-ban. A Cserépszín kisújszállási határnév, az utca délfelé arra a területre néz, ahol a nyers tetőcserepeket szín alatt szárították. A Szélmalom utca végén állt a város egyik utolsó szélmalma (amelyik Simon Dezső tulajdona volt). Bárdi Imre ( ) volt testőr, aki a turgonyi határban gazdálkodott. Szekérrel jött haza a városba október 27-én, és megállt a szovjet emlékmű körüli csoportosulásnál, ahol lefényképezték. Bár nem vett részt a forradalmi eseményekben, többször megverték, április 10- én történt bántalmazásába belehalt. A Brassó utca visszakapta eredeti nevét. A Pittner falusi utcákat ugyanis az elszakított területek nagyvárosairól nevezték el, a Kassai utca ma is őrzi eredeti nevét. Az Esze Tamás utcát pl. Pozsonyi utcának nevezték. Kiss Tamás költő, tanár, lelkész városunk szülötte. Ady Endre utcai házát márványtábla jelzi. A 91 éves korában elhunyt költő az idén lenne százéves, méltó és maradandó emlék, hogy utca őrzi a városhoz hű költő nevét. Megjegyezni kívánjuk még, hogy áthúzva a régi utcanévtáblák is egy évig fennmaradnak a jobb azonosíthatóság miatt. Dr. Ducza Lajos települési képviselő Kérjük az utcanévváltozással kapcsolatban érintett lakosokat, hogy július között szíveskedjenek az Okmányirodába (Városháza fsz sz. iroda) befáradni a szükséges okmányok cseréje miatt. Ebben az időszakban az okmányiroda munkatársai megerősített ügyfélszolgálattal állnak a lakosok rendelkezésére. Malatinszky Tímea okmányirodai ügyintéző MEGKÉRDEZTÜK... Mit szól az új utcanevekhez? Dr. Hegedűs Endre gyógyszerész Érdeklődöm a város ügyei iránt, ezért szoktam elolvasni a testületi ülések anyagait a honlapon, innen értesültem az utcanév-változtatásokról is. Huszonkét éves adóssága ez az önkormányzatnak. A rendszerváltás nem képzelhető el úgy, hogy közben a régi önkényuralmi rendszer prominens képviselői itt kísértenek utcanevek formájában. Helyeslem és szükségesnek tartom ezen utcanevek megváltoztatását. Ideje volt már annak is, hogy Kiss Tamás költőről, városunk szülöttéről utcát nevezzenek el. A lakosok számára az átíratás ingyenes, az viszont vele jár, hogy be kell menni a Városházára, ezt tudomásul kell venni. Ha a teljes, 100%-os támogatottságra vártunk volna, sose valósult volna meg ezen szükséges változtatás. Molnár Tamásné vállalkozó Az utca nevéhez egyáltalán nem ragaszkodom, csak a sok utánajárástól tartok. Elfogadom, hogy megváltoztatják az utcánk nevét, bár az új neve még nem igazán tetszik. Sok lesz a feladatunk a vállalkozásunk miatt az utca nevének megváltozása kapcsán, nem szeretnénk fizetni ezen változásokból adódóan. Magánszemélyként jóval kevesebb utánajárást igényel. Pozitívan befolyásolja a dolgot, hogy az önkormányzat átvállalja a költségeket, ami a cég átíratásával adódik. Kell majd egy kis idő, el kell telni néhány hónapnak, évnek, még mindenki az új nevén fogja emlegetni az utcákat. (ZLR)

4 4. oldal Kisbíró június 9. Az idei Arany János-díjasunk június 9-én, szombaton a városi pedagógusnapi ünnepségen kerül átadásra az Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj. Idén Nagy Istvánné, az Arany János Általános Iskola tanára veheti át ezt a díjat munkája elismeréséül ben vette át tanítói diplomáját Debrecenben, ikertestvérével együtt a szintén tanító édesanyjuk hatására választották a pedagógusi pályát. Ekkor még szépnek és könnyűnek látták ezt a hivatást, de az évek alatt szépsége mellett megtapasztalták minden nehézségét is. Zsuzsa néni pályáját a kisújszállási Arany János Általános Iskolában kezdte, ahol azóta is dolgozik. Kezdő pedagógusként főleg anyanyelvi tárgyakat tanított 1-2. osztályosoknak. A munka és a sorban érkező gyermekei mellett fontosnak érezte a folyamatos önképzést. Így előbb Szegeden szerzett magyar szakos, majd Debrecenben néprajz szakos diplomát. Néprajz iránti érdeklődését édesapjának, férjének, illetve férje családjának köszönheti. Lelkesedését igyekszik diákjaival is megosztani, figyelmüket a néprajzi, kulturális értékek felé fordítani, kutatómunkára ösztönözni őket. Ennek köszönhető, hogy a megyei versenyen tanítványai szép eredményeket értek el az elmúlt években a Városház-palota építésének történetéről szóló, illetve Baloghné Erzsike nénit és Zsoldos Pista bácsit bemutató pályamunkáikkal. Egyik szervezője volt az éveken át népszerű honismereti-történelmi táboroknak. A nagy pedagógusszemélyiségeket magába foglaló tantestület tagjai közül legtöbb segítséget és követendő mintát Újfalviné Piroska nénitől, Borókné Esztike nénitől és Ágotainé Baba nénitől kapott. Nagy figyelmet fordít Kisújszállás helyi történetének megörökítésére is. A városról szóló helytörténeti füzetek sorozatban szerzőként találkozhatunk a nevével. A város ezzel a díjjal köszöni meg több évtizedes tanítói-tanári munkáját, és a város életében megahatározó kulturális tevékenységét. Holló Ágnes Közoktatás: még igen és már nem Sajátos még igen és már nem helyzetben van városunk közoktatása, amikor az új tanév indításáról beszélünk. Merthogy készülnünk kell rá most, amikor még tart az előző tanév, 2012 szeptemberétől azonban már várhatóan egyházi fenntartásban lesz az óvoda, az Arany- és a Kossuth-iskola, a két középiskola és a művészeti iskola. A döntést erről a véleményezésre jogosultak tehát az intézmények alkalmazottainak, diákönkormányzatainak, óvoda-, illetve iskolaszékeinek, szülői közösségeinek egyértelmű támogatásával meghoztuk. Ennek alapján augusztus 30-tól a Városi Óvodai Intézmény, a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola, valamint az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartását a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy veszi át. Az Arany János Általános Iskola a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal együtt a Kisújszállási Református Egyházközség fenntartásába kerül. Így hát az új tanévet már velük kezdik intézményeink, de közoktatási törvény szerint az új tanév előkészítése még önkormányzatunk feladata. Képviselő-testületünk tehát döntött arról, hogy szeptembertől 14 óvodai csoport indulhat. A két általános iskolában egyaránt 17 osztállyal kezdhetik meg az új tanévet, emellett az Arany-iskola egy osztályt szervezhet felnőttek számára, a Kossuth-iskola pedig egy csoportot a diákotthonban. Az Illéssy-iskolának 13 osztály és 23 szakmai csoport, a gimnáziumnak pedig 18 osztály, 5 szakmai csoport és három kollégiumi csoport indítását engedélyezték. A testület a döntéséhez hozzátette, hogy amennyiben az egyházak ténylegesen is átveszik a tanévkezdésre az intézményeket (tehát rendelkeznek majd működési engedéllyel), akkor az önkormányzati döntés számukra ajánlás. Még azonban tart a 2011/12-es tanév, bár már csak néhány nap van hátra a tanításból. Elérkeztünk az év végi összegzésekhez, értékelésekhez, elismerésekhez. Ezek sorába tartozik a városi pedagógusnap is, mely hírlevelünk megjelenésének napján, tehát június 9-én zajlik. Az elismerés többféle módja adja ennek az alaphangot. Ekkor veheti át az önkormányzat Arany János Pedagógiai, Művészeti, Kulturális Díját Nagy Istvánné, az Arany János Általános Iskola tanára. Hét pedagógus pályáját köszönjük meg Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, ők a következők: Bájerné Balogh Katalin, Geszti Jánosné, Monoki Kálmánné, Péter Józsefné, Ráczné Vatai Erzsébet, Szilágyiné Katona Ilona és Zaharán- Lapikásné Bene Mária. Aranydiplomája alkalmából köszöntjük Radics Pálné ny. óvodavezetőt és Fekete Sándorné ny. iskolaigazgatót. Az óvodából Búzás Zoltánné óvodatitkár, Derecskei Gáborné és Molnár Károlyné dajkák is nyugdíjba mennek, munkájukat szintén megköszönjük. Az ünnepségen a hamarosan véget érő tanév legkiválóbb tanulmányi és sporteredményeit is elismeri az önkormányzat a diákoknak és tanáraiknak. (E tanulók és tanáraik listáját a Kisbíró következő számában jelentetjük meg.) A tanévben végzett kiemelkedő munkájáért Demeter Istvánné tagóvoda-vezetőnek, az alsós tanulók neveléséért-oktatásáért Vadas Ilonának, a gyermekvédelmi munkáért pedig Kovács Sándorné és Farkasné Rácz Julianna pedagógusoknak hangzik el köszönet. Az ünnepségen művészeti iskolánk vonószenekara, énekkara és tánccsoportja is fellép. Bízom benne, hogy az önkormányzati fenntartás várhatóan utolsó tanévének is sok szép tanulói, tanári eredménye, és az ezek hátterében kialakult jó együttműködés ösztönzést, lendületet ad majd a 2012/13-as tanévhez. Kecze István polgármester

5 2012. június 9. Kisbíró 5. oldal...nem lehet feledni, nem soha... (Juhász Gyula) Június 4-én, a trianoni emléknapon tartott városi megemlékezésen dr. Ducza Lajos képviselő köszöntötte a megjelenteket. A trianoni emlékkőbe Kovács József kezdeményezésére a hajdani hatvannégy vármegye egy-egy porszemét tartalmazó ereklyét helyeztünk el. A megemlékezésen Nagy Lajos, az Arany János Általános Iskola igazgatója mondott beszédet. Az Ülj ide, gyülj ide, népem című ünnepi műsorban az Arany János Általános Iskola diákjai és tanárai együtt szerepeltek.

6 6. oldal Kisbíró június 9. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletről Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 29-i ülésén döntött a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotásáról. Az új szabálysértési törvény szerint, amely idén április 15-én lépett hatályba, az önkormányzatok kötelesek voltak hatályon kívül helyezni a saját rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, legkésőbb május 31-ig. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ugyanakkor április 15-től lehetőséget ad arra, hogy a helyi képviselő-testületek tiltott, közösségellenes magatartásokat határozzanak meg rendeleteikben. Azok, akik a rendelkezéseket megszegik, bírsággal sújthatók. A közrend, köztisztaság fenntartását figyelembe véve a képviselő-testület indokoltnak tartotta tiltott, közösségellenes magatartásként szabályozni azokat a cselekményeket, amelyek nincsenek meghatározva törvényben, kormányrendeletben, nem minősülnek szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, de helyi szinten a közösségi együttélés szabályaival ellentétesek. A szabályok egy része nem újkeletű, eddig is szankcionált magatartás volt pl. a köztisztasági szabályok megsértése, az önkormányzati jelképek vagy a közterület engedély nélküli használata. A kiszabható bírságok összegeit törvény definiálja, és ezek a korábbi szabályozásokhoz képest jelentősen megemelkedtek. A rendeletben megfogalmazott szabályokról: Az önkormányzat jelképeinek (címer, zászló) védelme érdekében nem lehet azokat engedély nélkül használni, előállítani, forgalomba hozni, vagy ezen jelképekre nagy nyilvánosság előtt sértő, lealacsonyító kifejezést használni. A köztisztasági szabályok megerősítése miatt tiltott, közösségellenes magatartás a települési szilárd vagy folyékony hulladék ingatlanon indokolatlan mértékben történő felhalmozása, vagy más ingatlanára engedély nélküli elhelyezése, továbbá az ingatlan tisztántartásának, gyommentesítésének elmulasztása. Továbbra sem megengedett közterületen járművet mosószeres vízzel tisztítani, vagy a jármű mosásából származó mosószeres vizet az ingatlanról a közterületre kiengedni. A közterületi vízvételi hely (pl. kút, szökőkút) közterületre eső 10 méteres körzetén belül tilos mosakodni, az Arany János utcai Bárány-kútból alkalmanként 50 liternél több vizet használni vagy a kútnál mosni. A közterület rendjének fenntartása miatt a tulajdonos vagy használó köteles az ingatlan körüli közterületen található járdaszakaszt vagy az úttestig tartó területsávot, ha járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet tisztán tartani, továbbá a kapubejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről gondoskodni, a csapadékvíz-elvezető árok, áteresz karbantartását, valamint az ingatlan előtti fák gondozását elvégezni. Új szabály, hogy a társasházak esetén a közterület karbantartási, tisztántartási feladataiért (pl. gyepfelület, virágágyás gondozása) az ingatlantulajdonosok vagy használók egyetemlegesen felelnek. A közhasználatú parkokat, ligeteket, játszótereket vagy egyéb fásított, parkosított zöldterületeket, illetve ezeken elhelyezett tárgyakat a rendeltetésének megfelelő célra vagy módon, illetve közterület-használati engedéllyel lehet csak használni. Alkalmi szabadtéri rendezvényen (pl. szórakoztató, kulturális, sport) a szervezőnek a rendezvény idejére és helyszínére hulladékgyűjtő edényt és illemhelyet kell biztosítania, továbbá gondoskodnia kell a rendezvényt követően az érintett terület és annak környezete tisztántartásáról. A közterületen a szeszesital fogyasztása továbbra is tilos, a szabály nem vonatkozik az év első és utolsó napjára, az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari egységek helyiségeiben nyitvatartási időben történő szeszesitalfogyasztásra, valamint a vásárok, sport- és egyéb, engedéllyel rendelkező, szervezett, alkalmi rendezvényekre. Végül szankciót vonhat maga után, ha az ingatlan tulajdonosa, használója akadályozza az utcanévtábla kihelyezését, vagy elmulasztja a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, továbbá utcanévtáblán, vagy amellett 1 méteren belül reklámcélú feliratot helyez el, vagy annak elhelyezését tűri. A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírságot amelynek összege Ft-tól Ft-ig terjed a közterület-felügyelő szabhatja ki; míg a bejelentés alapján induló eljárás lefolytatására, ami Ft-tól akár Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásával is zárulhat, a jegyző jogosult. Az elkövetett cselekmény csekély súlyára való tekintettel az elkövetővel szemben pénzbírság helyett megrovás alkalmazható. A rendelet május 31-én lépett hatályba. Kérünk mindenkit, hogy az eljárások, bírságok elkerülése végett legyenek figyelemmel a fenti szabályok betartására. Reméljük, hogy az eljáró hatóság képviselőinek minél kevesebb esetben kell intézkedniük a rendeletbe foglalt szabályok megszegése miatt. Finta Orsolya igazgatási ügyintéző Kisújszállás idén harminckettedik alkalommal fogadta az ország ifjú biológusait a Herman Ottó Országos Biológia Verseny döntőjén. A május között zajló versenyre 25 diák érkezett az ország minden tájáról felkészítő tanáraikkal, kísérőikkel együtt. A rendezvényt a Kossuth-iskola ének-zene tagozatos tanulói nyitották meg Évszakok című zenés játékukkal. A résztvevőket Kecze István polgármester köszöntötte, a versenyt dr. Tardy János, a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke nyitotta meg. Ezt követően a versenyzők vetítéssel egybekötött kiselőadásaikat mutatták be. Szombaton dr. Tóth Albert főiskolai tanár, biológiatudományi kandidátus szakmai vezetésével a versenyzők megtekintették Kisújszállást, majd a környező települések érdekes helyszíneit. Vasárnap délelőtt még írásbeli fordulók vártak a diákokra. A rendezvényt ünnepélyes eredményhirdetés zárta, melyen a szakmai zsűri kiosztotta a méltán megérdemelt díjakat. (Szerk. -ZLR) Ifjú biológusok Kisújszálláson (Fotó: Juhász Zoltán)

7 2012. június 9. Kisbíró 7. oldal Néhány gondolat a közterületek tisztántartásáról Kisújszállás polgárai mindig aktívan részt vettek az ingatlanaik előtti közterületek tisztántartásában és karbantartásában. Aki e kötelezettségének nem tett eleget, azt a közterület-felügyelet útján ösztönözte az önkormányzat e kötelezettség teljesítésére. A képviselő-testület a májusi ülésén helyi szabályokat állapított meg a közterületek üzemeltetési feladatainak megosztására a város lakossága és az önkormányzat között. Ezzel már nem a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet határozza meg a kötelezettség teljesítésének határait, hanem a 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet. A rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa, kezelője, a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakaszt járda hiányában az úttestig tartó területsávot, ha járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztán tartani, és a gyepfelület, virágágyás gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról, a csapadékvíz-elvezető árok, áteresz karbantartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyásáról, a fák gondozásáról gondoskodni. A társasházak esetén, amennyiben a felépítmények között kizárólag területsáv és járda van, a társasházak lakóközössége a kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a felépítmények közötti távolság feléig köteles gondoskodni a tisztántartási és a gondozási feladatok elvégzéséről. A Szabadság téri lakótelep lakóit és közös képviselőit térképvázlat segíti a gondozandó területek meghatározásában. A képviselő-testület várja azon önkéntesek jelentkezését, akik részt kívánnak venni a közterületek fenntartásának biztosításában, így a köztisztasági és parkgondozási munkák szakszerű, határidőre történő elvégzésének ellenőrzésében kapcsolatot tartanak a közterület-felügyelőkkel és az érintett tulajdonosokkal. Az önkéntes akkor kerül az önkormányzat által vezetett nyilvántartásba, ha jelentkezését az utcában lakó nagykorú személyek legalább fele aláírásával támogatja. A jelentkezést a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az e rendeletnek megfelelő személyt a polgármester döntése alapján a Polgármesteri Hivatal a közterület-felügyelői által vezetett nyilvántartásba veszi. Nem kell magánszemélyek kommunális adóját fizetnie annak, aki a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet alapján az előző adóévben legalább hét hónapig, a adóévben legalább öt hónapig nyilvántartásba vett önkéntes. A jelentkezési lap és a további feltételek az önkormányzat honlapján megismerhetőek, arról letölthetőek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a tulajdonos a kötelezettségének felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül sem tesz eleget, annak költségére az önkormányzat az Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-vel végezteti el a kényszerkaszálást 18,3 Ft+áfa/m 2 áron. Átalakulóban a víziközmű-szolgáltatás rendszere Az Országgyűlés december 30-án fogadta el a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényt, mely alapjaiban változtatja meg a vízszolgáltatás és a vezetékes szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás feladatait. Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kísérte a lehetőségeket, és aktívan részt vett az alternatívák feltárásában, kidolgozásában. A cél olyan szolgáltatóval való szerződéskötés, amely képes megfelelni a törvényi feltételeknek, az önkormányzat vagyona biztonságosan üzemeltethető, a lakosság terhei nem nőnek jelentősen és feleslegesen, a szolgáltatás színvonala folyamatosan javul. E feltételek együttese látszik kibontakozni azzal a döntéssel, melyet a képviselő-testület május 29-ei ülésén hozott meg, megteremtve a lehetőséget egy jelentős erővel rendelkező gazdasági társaság létrehozására. A tervek szerint a lakosság szinte semmit nem fog érzékelni a változásokból, a Kisújszállási Vízmű Kft. holdingtagként tovább fogja folytatni tevékenységét. A változások legfeljebb a költséghatékonyságban fognak jelentkezni. A várhatóan év végére lezáruló folyamat eredménye reményeink szerint kiszámítható szolgáltatás, megfizethető díj, a szükséges fejlesztések megvalósítása lesz. Dr. Varga Zsolt jegyző Vár a magyarhertelendi tábor! Egykori úttörőként, táborozó kisiskolásként, családi kirándulások alkalmával bizonyára sokan megfordultak már a magyarhertelendi táborban. Vajon látogatható-e még ifjúkoruk táborhelye? Nemcsak hogy üzemel, de nem régen fel is újították, így még szebb környezet várja a látogatókat. Magyarhertelendet két termálkútja tette híressé. Termálfürdője a tábor közvetlen szomszédságában található. Emellett számos kirándulás kiindulópontja is lehet a Mecsek tövében elhelyezkedő falu. Pécs, Európa egyik kulturális fővárosa pedig mindössze 20 km-re fekszik. Így nemcsak a fürdőzőknek, hanem a kulturális programokra vágyóknak is úti célja lehet a település. A kisújszállási önkormányzat üzemeltetésében működő tábor diákcsoportok, családok számára, sőt egyénileg tervezett utakhoz is igénybe vehető. A tábor május 1-je és szeptember 30-a között tart nyitva. A 4-7 férőhelyes faházakban összesen 55 fő tud egyszerre megszállni. Emellett sátorozási lehetőséggel is várják a vendégeket, mely 550 Ft/nap díj ellenében vehető igénybe. A táborban konyha is van, így az étkezés is könnyen megoldható. A konyha használati díja 5500 Ft/nap. A Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor szolgáltatási díjai (az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, melynek díja 250 Ft/éj, a diákok és a nyugdíjasok számára ingyenes): Dr. Varga Zsolt jegyző Hírek, programok, aktualitások: Az ifjúsági táborban az OTP és az MKB Bank által kibocsátott Széchenyi Pihenőkártya is beváltható. A magyarhertelendi tábor várja ismerős és leendő vendégeit. (Szerk.)

8 8. oldal Kisbíró június 9. Ismét lesz lombtalanítás és lomtalanítás Az önkormányzat februári rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a Városgazdálkodási Kft. továbbra is a megszokott módon, vonalkódos leolvasás, illetve az ürítések mennyisége alapján fog számlázni. Ekkor a szállítások díjait sem változtatták meg, a bevételelmaradás azonban azt eredményezte, hogy a VG Kft. nem tudta megszervezni sem a lombtalanítást, sem a lomtalanítást. A kormány áprilisban módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvényét, mely értelmében 2012-ben az egyszeri ürítési díj mértéke az alábbiak szerint változik. Ha a évi egyszeri ürítési díj: a.) meghaladta a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrméretű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, akkor a évi díj nem haladhatja meg a évre megállapított egyszeri ürítési díj mértékét, b.) nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrméretű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos mértékéig emelhető. Ehhez képest Kisújszálláson a 110, 120 literes méretű tárolóedény esetében a korábbi bruttó 361 Ft-os egyszeri ürítésért május 1- jétől 432 Ft-ot kell fizetni, a havi rendelkezésre állási díjért a korábbi bruttó 752 Ft helyett pedig 817 Ft-ot. Az áfát tartalmazó ürítési díjak a heti rendszerességgel, gyűjtőjárattal történő szállítás esetén: A rendelkezésre állási díj tartalmazza az ingatlanra eső járatköltségeket, valamint a hulladéklerakó költségeit. Az áprilisi önkormányzati ülésen hozott döntés alapján a rendelkezésre állási díj már magában foglalja az évi két alkalommal történő lomb- és egyszeri alkalommal történő lomtalanítás díját is. Az ürítési díj a gyűjtés, szállítás egyszeri költségeit, a karcagi szállítás többletköltségeit, az ártalmatlanítás költségeit tartalmazza. A lomb- és lomtalanítások időpontjáról a VG Kft. tájékoztatni fogja a lakosságot. A hulladékszállításban továbbra is kedvezményt kapnak azok a 70. életévüket betöltött, egyedül élő személyek, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének az ötszörösét, jelenleg a Ft-ot. Nekik nem kell megfizetniük a szemétszállítás havi rendelkezésre állási díját, és évi tizenkét alkalommal a legfeljebb 120 literes hulladékgyűjtő edény ürítési díját (a jogosultság arányosan évi 12 kukaürítésre vonatkozik). A kedvezményt azonban csak kérelemre adják. Erre nyomtatvány készült, mely a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában kérhető. Ennek kitöltésével és a megfelelő okmányok bemutatásával (személyigazolvány, lakcímkártya, nyugdíjösszesítő) igényelhetők a kedvezmények. A kérelmeket április 1-jétől folyamatosan lehet benyújtani. A kedvezmény annak az adott hónapnak az első napjától érvényes, amikor a kérelmet benyújtották. A kérelem benyújtása azon személyek esetében is szükséges, akik az elmúlt években már mentességben részesültek. A tájékoztató az idevonatkozó önkormányzati rendeletek alapján készült. (Szerk.) Ki irtja a parlagfüvet? A képviselő-testület a városi parlagfű-mentesítésre kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatot elbírálta, és úgy döntött, hogy a Városvédő és -Szépítő Egyesület által benyújtott pályázat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel, érvényes, ezért Ft-os pályázati támogatásban részesíti. A Városvédő és -Szépítő Egyesület pályázata három fő részből tevődik össze a következők szerint: 1. A TV Kisúj közreműködésével tájékoztató kisfilmet készít az egyesület a parlagfű felismeréséről, hatékony, szakszerű irtásáról. Ugyanezen témában a Kisbíróban tájékoztatót jelentet meg. Filmvetítés a parlagfűről, ismeretterjesztő feladatok készítése és megoldása a tevékeny városszépítő fiatalok számára, illetve a Kivilágos Kivirradtig programon az érdeklődők számára. 2. A városszépítő fiatalok részvételével a strandfürdő szabad területein, az ifjúsági szálláshelyen és a Déli temetőben parlagfűmentesítést végeznek június végén. 3. Július, augusztus hónapokban a zsidó temetőben és környékén, valamint a többi temetőben az egyesület által gondozott sírok környékén, az Északi Ipartelep útpadkáin, az ősi telephelyeken és környékükön irtják majd a parlagfüvet. Ezúton szeretnénk megköszönni a Városvédő és -Szépítő Egyesület tartalmas pályázatát, valamint azt, hogy ismét jelentős feladatot kívánnak vállalni és megvalósítani városunkban. Ez a tevékenység évek óta példaértékű Kisújszálláson, hiszen mindnyájunk közös érdeke, hogy az allergiát okozó gyomoktól megszabaduljunk, és egészséges lakókörnyezetet teremtsünk. Ebben pedig az egyesületnek kulcsfontosságú szerepe van, hiszen ők nemcsak beszélnek a problémáról, hanem annak megoldásában és a munkavégzésben is az élen járnak. Azt kérem mindenkitől, hogy kövessük a jó példát, az egyesület munkájához, a kitűzött célok megvalósításához pedig sok sikert kívánok. Ökrös János környezetvédelmi ügyintéző Vendégségben Kenderesen A kenderesi Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjas Klub szeretettel meghívta a kisújszállási Napsugár Klub tagjait az immár hagyományossá vált Ivó-napi rendezvényükre. Örömmel vettük a meghívást, amit bizonyított a nem csekély számú részvételünk. Csatalakoztak hozzánk más civil szervezetek is, így összességében huszonheten tettük tiszteletünket. Nagyon jól éreztük magunkat, találkoztunk több környező városból érkező nyugdíjas társainkkal. Közel kétszázan vettünk részt ezen a május 19-ei ebéden, ami nagyon finom volt. A zenét Molnárné Ressinka Edit szolgáltatta és volt tombolahúzás is. A nap lenyugtával azonban mi is hazatértünk. Egy kicsit feledve a mindennapi gondokat így telt el ez a szép szombat délután. Ö. Tóth Istvánné vezetőségi tag Hírek, programok, aktualitások:

9 2012. június 9. Kisbíró 9. oldal Új diplomák pályázati támogatással Az Európai Unió jóvoltából, a TÁMOP /A , Innováció a zeneoktatásban Kisújszálláson című pályázat keretében az elmúlt két évben az Alapfokú Művészetoktatási Intézményből két pedagógus tanulhatott tovább felsőoktatási intézményben. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindketten igen sikeres eredménnyel végezték el az általuk kiválasztott szakokat ben. Mint ahogyan arról már korábban hírt adtunk, Horváth István szaxofontanári diplomát szerzett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, Széplaki Edit pedig kiváló eredménnyel végzett a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézetben, ahol intézményvezető és középvezető képzésben részesült és pedagógus szakvizsgát tett. Örömmel látjuk, hogy Horváth István tanár úr szakmai irányításával megkezdődött a kamarazenélés a szaxofonosok körében. Az általa alapított szaxofon kvartett számos fellépésen vesz részt szép eredménnyel. Ez az új szak egyre népszerűbb az intézmény látókörébe került növendékek között is. Széplaki Edit pedig a megszerzett tudását kamatoztatja továbbra is mint igazgatóhelyettes. A két végzett pedagógus szeretné a képzések során tanultakat és tapasztaltakat az intézményben folyó munkában kamatoztatni az elkövetkezendő években. További szép eredményeket kívánunk ehhez nekik! Szász Veronika pályázati felelős Piaci Hírmondó Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit. A hírmondóban Ön is hirdethet. A lehetőségekről érdeklődjön a Városháza 27-es irodájában, az 59/ os telefonszámon vagy a címen. Pályázati hírek Útépítések, útfelújítások A márciusi Kisbíróban hírt adtunk arról, hogy pályázatot nyújtottunk be a város egyes útszakaszainak felújítására, építésére. Pályázatunk értékelése során megállapították, hogy szakmailag megfelelő, azonban a magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet. Projektünk támogatására így forráshiány miatt egyelőre sajnos nincs lehetőség, fejlesztési elképzelésünk tartaléklistára került. A közreműködő szervezet további tájékoztatása esetén beszámolunk majd a fejleményekről. Szociális szolgáltatást nyújtó épületek fejlesztése Szintén a márciusi számban írtunk a Szociális alapellátások fejlesztése címmel benyújtott pályázatunkról. A Kálvin utca 9. szám alatt működő családsegítő szolgálat épületének és a Kálvin utca 13- ban működő Idősek nappali ellátójának felújítását, továbbá a Vásár utca 3. szám alatti épület átalakítását terveztük. Ez utóbbi eredményeként az épület alkalmas lenne szociális étkeztetésre. A projekt keretében szándékunkban áll egy 9 személyes mikrobusz megvásárlása és egyéb eszközök beszerzése annak érdekében, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Karcagi Kistérség teljes területére megszervezhessük. A napokban örömmel értesültünk arról, hogy projektünk pozitív elbírálásban részesült. Nyertes pályázatunk megvalósítása ez év őszén kezdődhet és terveink szerint jövő év közepéig tart. Szociális otthon fejlesztése Május végén pályázatot nyújtottunk be a Szociális Otthon Téglagyár utcai épületének fejlesztésére is. A pályázat nyertessége esetén a kétszintes épület bővítésével kialakítandó új szárny 10 db egyágyas, 12 db kétágyas szobával, társalgó és foglalkoztató helyiségekkel bővülne, illetve megtörténne az épületegyüttes komplex akadálymentesítése is. Célunk a békés öregkor feltételeinek megteremtése az otthonban. Amennyiben a közreműködő szervezet támogatásra érdemesnek ítéli elképzeléseinket, a beruházást januárjától kezdődően mintegy másfél év alatt kívánjuk megvalósítani. Nyikos Csilla városfejlesztési ügyintéző Táncvizsga - a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola kisújszállási társastánc tanszakának záróvizsgája - Mindenki tudja, hogy: A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság, mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tetszene a tánc. A kisúji tagozat záró táncvizsgájára május 24-én került sor. Németh István igazgató bevezetője után Késmárki János profi tánctanár mondott beszédet. Megtudhattuk, hogy az iskola névadója Korda Vince díszlettervező, aki az Oscar-díjas Korda Sándor filmrendező testvéröccse volt. A művészeti iskolának több megyei intézménye is van. Nemrég Túrkevén volt Kelet-Magyarország országos versenye, ahol több mint 400 fellépő vett részt. Itt a kisújiak - a túrkeveiekkel együtt - ezüst minősítést értek el. A gyerekek három csoportban versenyeztek. A műsor a palotással kezdődött, amely nyitótánc volt. Standard táncokat (angol keringő, bécsi keringő, tangó, slowfox) és latin-amerikai táncokat (szamba, csacsacsa, rumba, paso doble, jive) mutattak be a kicsik és a nagyobbak részvételével. A műsor igen látványos volt. Külön kiemelendő a lányok táncruhája és az elhangzott zeneszámok összeválogatása. A legvégén a gyerekek bizonyítványt is kaptak. A résztvevő közönség nagy tapssal jutalmazta a bemutatót. A tánc érzelmeket fejez ki, csak éppenséggel nem szavakon, hanem mozdulatokon keresztül. Váróczi Istvánné

10 10. oldal Kisbíró június 9. Kossuthosok Négyfaluban Iskolánk diákjai és tanárai május 31. és június 3. között meghívást kaptak az erdélyi Négyfalu George Moroianu Középiskolába. A közel 10 órás utazás fáradalmait feledtette velünk a meseszép táj. A Kárpátok vonulatait látva mindannyiunkban felidéződtek történelmünk szomorú eseményei. Utunk során elhaladtunk a Tordai-hasadék mellett, és átmentünk az egykori csatahelyszín, Segesvár városán is. Küldöttségünket testvériskolánk igazgatója, tanárai, tanulói és családjaik várták. Pénteken reggel a település polgármestere látott vendégül minket hivatalában. Ezt követően kis csapatunk elindult a Nagy-kőhavas lábánál fekvő Hétlétrákhoz, amely mindenki számára csodálatos élményt nyújtott. A tiszta levegő, a csobogó kristálytiszta patak, valamint az égbe meredő hatalmas fák örök emléket hagynak számunkra. Délután a Garcsin-völgyében a vendégszerető szülők pityókatokánnyal vártak bennünket. Az este a zenéé és a táncé volt. A következő napon ellátogattunk a csángó népművészet képviselőjéhez, és megcsodáltuk az általa készített szőtteseket, ruhákat, kézimunkákat, festett tányérokat, faragott tárgyakat. Majd kirándulást tettünk Brassóba, ahol először a kilátóba vezető lépcsőket másztuk meg. A kilátóból láttuk a város panorámájának káprázatos képét. A városnézés során megtekintettük a Fekete templomot, a Katalin-kaput, a főteret, a sétálóutcát. Szombaton délután részt vettünk az iskolai ünnepélyen, ahol kamarakórusunk és egy versmondónk ajándékozta meg barátainkat szép műsorral. Testvériskolánk diákjai néptánccal, dallal, színdarabokkal leptek meg bennünket. Este pizzavacsorára kaptak meghívást a tanulók, a felnőttek pedig díszvacsorán vettek részt. Vasárnap reggel könnyes szemmel búcsúztunk barátainktól annak reményében, hogy szeptemberben ismét találkozunk. Varga Dóra tanítónő Lendületes kezdet, gyors siker Nem akármilyen elismerésben részesült diákújságunk, a MOHA (a MÓricz HAngja): a DUE (Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete) Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán különdíjasok lettünk. A díjat május 11-én vehettük át az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. Iskolánkat három tanuló (Gönczi Sarolta, Király Rozália és Uzorás Szilveszter) képviselte, akik az ünnepélyes díjátadó mellett színes programokon vehettek részt, valamint találkozhattak a média világából jól ismert sztárokkal, szakemberekkel. Láthatták és hallhatták például Kállay- Saunders Andrást, a Megasztár 5 döntősét, akit vallomásából most közelebbről is megismerhettek. Hasznos tájékoztatón vehettek részt az internethotline-nal (az internetes bűnmegelőzést segítő weboldallal) kapcsolatban. A diákújságírók, -fotósok és -rádiósok legrangosabb eseményét idén 22. alkalommal rendezték meg a Millenáris Parkban. Több mint ezer résztvevő látogatta meg a Fogadót, ahol a színpad mellett különféle standokkal várták a fiatalokat. Például volt, ahol angol nyelvvizsga-felkészítőre lehetett jelentkezni vagy ahol a legújabb okostelefonokat lehetett kipróbálni. Az esemény délelőtt tíz órától este hatig tartott. A nap folyamán a különböző kategóriák nyerteseinek kihirdetését táncos, pörgős, pezsdítő műsorok (breakbemutató, akrobatikusrock-produkció stb.) tarkították. Ifjú újságíróink hamarosan megjelenő írásaiban a találkozó eseményeiről részletesebben is olvashatnak a még első születésnapja előtt különdíjassá vált diákújságunk, a MÓricz HAngja honlapjára látogatók. Szabó Ágnes tanár Képzések az Illéssy-iskolában Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola a 2012/2013-as tanévre az alábbi képzésekre vár még jelentkezőket: 2 éves OKJ-s szakképzés: kőműves, épületasztalos, szabó: női szabó 2 éves nappali tagozatos szakközépiskola szakmunkás fiatalok számára választható idegen nyelv: angol / német. 3 éves esti tagozatos szakközépiskola: heti 3 alkalommal, délutáni órarend szerint; választható idegen nyelv: angol / német. Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Képzéseinket kellő számú jelentkező esetén indítjuk. Jelentkezési határidő: június 22. Kérdéseikre szívesen válaszol: Toldi Attila igazgató 5310 Kisújszállás, Arany J. u. 1/A. Tel./Fax: 06-59/ Web:

11 2012. június 9. Kisbíró 11. oldal Fotópályázat a Kunok II. Világtalálkozója alkalmából A kisújszállási Kossuth Fotóklub a Kunok II. Világtalálkozója alkalmából meghirdeti az II. Kun Fotópályázatot. A pályázaton részt vehet minden hivatásos és amatőr fotós, aki a pályázat feltételeit elfogadja. A pályázatra beküldhető minden olyan saját készítésű fotó, melynek témája a kun hagyományokat hívatott bemutatni. Témakörök: Jelenkor az utókornak, Magyarok a kunokról, Öröklődött hagyományok napjainkban. Ezen belül témajavaslatok: kunsági emberek, kunsági állatok, növények, ünnepek (esküvő, lakodalom), kunsági játékok (bigézés, bikázás, csontcsikó, snúrozás, csutkarozi, csutkahegedű, pénzdobálás lyukba, sapkába, sárpukkantó stb.), ősi kunsági ipar és művészet. Pályázni lehet maximum 5 db képpel, plusz 1 sorozattal, amely 5 képből állhat (a rendező fenntartja a jogot a sorozat megbontására); A/4- es méretű fekete-fehér vagy színes képpel (a készítés technikája kötetlen). A képeket 30x40-es kartonra feldolgozva, kiállításra bemutatható állapotban (vagyis a paszpartu maximum 2 mm lehet) kérjük beküldeni. A fotókhoz címjegyzéket kell mellékelni. A címjegyzékkel egyezően a kép hátulján kell feltüntetni a kép címét, az alkotó nevét, címét, címét. Beküldési cím: Művelődési és Ifjúsági Központ, 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc út 6. cím: A pályázati anyagot a képekkel együtt CD-n, DVD-n vagy címre JPG formátumban 1600*1800*2400 pixel, 2 MB nagyságú, 300 DPI-re méretezve kérjük elküldeni. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a képek felett a szükséges szerzői, illetve személyiségi jogokkal rendelkezik. Az ebből eredő esetleges jogvitákért a pályázatot meghirdető szervező felelősséget nem vállal. A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a pályázat kiírója a beküldött képeket kiadványszerkesztés, weboldal, sajtó céljára a szerző nevének feltüntetése mellett szabadon és térítésmentesen felhasználhatja. A nevezési díj: 1000 Ft, melyet a számlaszámra kell megküldeni; az átutalási megbízás megnevezése: fotópályázat. Beérkezési határidő: augusztus 17. A zsűrizést a Kunszövetség által felkért szakmai zsűri végzi. Zsűrizés várható ideje: augusztus 21-től. A képek értékelése megnézhető a következő honlapkon: vagy A zsűri által kiválasztott képekből kiállítás készül, a kiállításon szereplő képekről a kiküldött meghívókban adunk tájékoztatást. A kiállítás-megnyitó időpontja: szeptember 8. A képeket a kiállítás lebontása után juttatjuk vissza az alkotókhoz. Információ: 06/ A pályázat támogatói: Kunszövetség, Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, Kisújszállás Város Önkormányzata, Művelődési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás. Papi Lajos, a Kossuth Fotóklub vezetője Az Arany János Városi Könyvtár hírei Kedves Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk nyári zárva tartására az alábbi időpontokban kerül sor: június 25-től július 9-ig és augusztus 13-tól 26-ig. Megértésüket köszönjük. Köszönjük Duli Annamária és Szabó Albert olvasóinknak a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat. Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető Egy levélből idézünk Szokatlan hangú levél érkezett a város vezetőihez. Nem panaszról, problémáról újabb és újabb feladatokról szólt, hanem örömről. Megosztjuk Olvasóinkkal, mert a levél mindannyiunkhoz szól idézünk belőle. (Szerk.) Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Ismeretlenként írok Önöknek, de az öröm mindig nagyobb, ha azt igaz szívből megosztjuk embertársainkkal. Lelkem-szívem csordultig telt április 22-én Berekfürdőn a IX. Nagykun vers- és prózamondó verseny napján. Az Önök nagy múltú, jelenleg is kedves városának hírnevét öregbítette, méltóan képviselte a felnőtt kategóriában első helyezést elért Fodor Károly úr, aki az Idősek Otthonának a lakója. Kiss Tamás költő aki 100 éve született Kisújszálláson versével aratott fényes győzelmet: remek előadásmódjával, a finom rezdüléseket átélt, igaz érzelemmel ihletett gondolat-átvitelével. Szeretnék Önöknek Polgármester Úr, Tisztelt Önkormányzat gratulálni, mint a zsűri döntését tolmácsoló idős középiskolai tanárnő. Ha módjukban áll és egyetértenek velem: szerepeljen Fodor Károly úr a helyi tévében, újságokban, ünnepségen. Mindannyian csak gazdagabbak leszünk általa. Szerencsésnek és boldognak tartom magam, hogy egy olyan várossal találkozhattam Fodor Károly úr és kísérője, Évike által, ahol támogatják a művészetet, az időseket megbecsülik. F ogadják tisztelettejes köszönetét, elismerését egy szintén már idős tanárnőnek, aki Cegléden nevelte és okította a fiatal generációt, de közel 20 éve Berekfürdőn gyógyítja elfáradt testét. A költészet, a zene, a festészet, a táj szépsége azonban lelkét fiatalon tartja. Tisztelt Polgármester Úr! Id. Papi Lajos szobrászművésznél sokszor voltam látogatóban, elmélkedtünk a művészet csodás erejéről, szépségéről. Talán, talán jó is néha a sok-sok gazdasági probléma miatt vagy közepette egy pillanatra megállni, szusszanni egyet, és kedvemért néha-néha a könyvespolcról emeljenek le egy kötetet, és olvassanak el egy verset Kiss Tamástól és a többi magyar költőtől, írótól. kívánok munkájukhoz egészséget, sikeres együttműködést Kisújszállás gyarapodása, fejlődése érdekében. Mucsányi Józsefné, ny. tanárnő Anyák napja az Idősek Klubjában Május 9-én az Idősek Klubjában kedves ünnepségre került sor. A Vasvári óvodások kis műsorral kedveskedtek a klub tagjainak. Megyeriné Törös Mária és Szabó Katinka vezetésével ünnepi műsort adtak elő. Előtte a klub tagjai köréből néhányan verseket mondtak, méltatva az anyák napja jelentőségét. Ajándékként kulcstartóval kedveskedtek a gyerekek tagjainknak. Jutalmul a vezetőség megvendégelte az ovisokat. Szomorúan vettük tudomásul, hogy az óvodai tagintézmény az idén megszűnik. Az óvodások a klubtól saját készítésű ajándékot kaptak. A műsor után mindenki meghatódottan emlékezett az édesanyjára. Váróczi Istvánné klubtag Hírek, programok, aktualitások:

12 12. oldal Kisbíró június 9.

13 2012. június 9. Kisbíró 13. oldal SAKK! MATT! Véget ért a 2011/2012-es sakk csapatbajnokság mind az NB I/B Maróczy-csoportjában, mind a megyei szervezésű rendszerben. Első csapatunk az utolsó két fordulóban a csoport 4-6. helyéért szállt harcba. A 10. fordulóban - az elmúlt évben még NB I.-es - Kazincbarcikát fogadtuk Kisújszálláson, és a nagyobb játékerőt képviselő ellenféllel szemben nagyszerű játékkal, fölényes győzelmet arattunk. Az utolsó, 11. fordulóban Nyíregyházára látogattunk, ahol a nagyobb motivációval játszó helyiektől minimális vereséget szenvedtünk. Végeredményben csapatunk 69,5 ponttal az 5. helyet szerezte meg, mellyel fennállása óta a legjobb eredményt érte el a magyar sakkozás második vonalában! Második csapatunk a megyei bajnokságban 14 pontos előnnyel nyerte meg a Kunsági-csoport küzdelmeit. A bajnoki címet eldöntő rájátszást a Jászsági-csoport első helyezettjével, Újszász II. csapata ellen vívtuk a kisújszállási Városháza dísztermében megrendezett megyei döntőn. Meghívó Tisztelettel és szeretettel várjuk a június 23-án, szombaton a Vásártéren megrendezésre kerülő IV. Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyre Program: 8.00 Nevezés, reggeli, pályabejárás 9.00 Megnyitó Pónifogatok akadályhajtása I. forduló Egyes fogatok akadályhajtása I. forduló Kettes fogatok akadályhajtása I. forduló Ebéd Pónifogatok akadályhajtása II. forduló Egyes fogatok akadályhajtása II. forduló Kettes fogatok akadályhajtása II. forduló Nyerőkör Eredményhirdetés Tombola Információ: Posztós Zsolt: 06-30/ Négypróbás Kunok Programsorozat A sikeres rendezvényen rendkívüli látványosságként 100 sakkozó küzdött 50 táblán a helyezésekért. Végül magabiztos, meggyőző játékkal vertük meg ellenfelünket, és így ismételten megvédtük bajnoki címünket! A harmadik helyért Jászberény csapata ugyanilyen arányban diadalmaskodott a karcagiak felett. Eredmények: Kun-Metalokála Kisújszállási SE Kazincbarcikai VSC 8 : 4 Nyíregyházi SI SE Kun-Metalokála Kisújszállási SE 6,5 : 5,5 Kisújszállási SE II. Újszászi VSE II. 7 : 3 Köszönet Kecze István SE-elnök Május 26-án megrendeztük a II. Bárkamozgató Tolóhajó- és Vitorlás Hajómodellek nyílt hazai versenyét a csónakázótó Ifjúsági Szálláshely melletti részén. A verseny főrendezőjeként ezúton szeretném megköszönni a szervezésben és rendezésben nyújtott segítséget és támogatást. Így meg köszönöm Kecze István polgármester úr fővédnökségét, a Kumánia Gyógyés Strandfürdő Kft. vezetésének a helyszín biztosítását, továbbá köszönöm a Kisújszállási Sportegyesület, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, az Önkormányzati Tűzoltóság és a Kisújszállási Lövészklub támogatását, a KIS-ÚJ-LAP Reklámiroda munkatársainak, a Kisúj étterem munkatársainak és a TV KISÚJ operatőrének munkáját. Köszönöm Szász Eszternek, hogy végigfotózta a rendezvényt. Megköszönöm még a modellező társaimnak és családtagjaiknak a szervezésben és a lebonyolításban végzett önzetlen segítségüket. A Kisújszállási Lövészklub Modellező Szakosztálya nevében: Barta Kálmán A tavaly megrendezett nagysikerű Hétpróbás Kunok folytatásaként idén a Négypróbás Kunok programsorozat megvalósítását kezdeményezte önkormányzatunk. A rendezvényeken a szervezők szeretnék a különböző sportágakat és az egészséges életmódot népszerűsíteni. Csatlakozzanak, vegyenek részt minél többen a 2. próbán. (Szerk.) 2. próba: Úszónap június 17., vasárnap Helyszín: Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 8.30 óra: gyülekező, regisztráció Időfutamok ki tudja az adott távot a leggyorsabban leúszni? Az úszóversenyek 9.00 órakor kezdődnek. A regisztrált versenyzők részére gyermek esetén egy szülő részére is ingyenes a fürdőben tartózkodás a verseny időtartama alatt. Az alábbi kategóriákban lehet indulni: Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási SE, Szénási László, Tuka Antal és a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete

14 14. oldal Kisbíró június 9. Tenisz A Tenisz Megyei Diákolimpián eredményesen szerepeltek tanulóink: III. korcsoport, lány: Forgács Lotti, Deme Zsófia, Ágotai Enikő: I. hely II. korcsoport, lány: Mészáros Dóra, Béres Petra: I. hely II. korcsoport, fiú: Oláh Máté, Balogh Zsombor, Gál Adrián: III. hely A Tenisz férfi megyei csapatbajnokság eddigi eredményei: Kisújszállás SE Tiszafüred 5:1 Kisújszállás SE Szolnok TC 3:3 Kisújszállás Martfű 5:1 Kisújszállás Jászberény 0:6 Kisújszállás Szolnok Honvéd / én/ Kisúj Kupa Megyei Teniszverseny án Teniszezési lehetőségek: június közepétől a nyári szünetben teniszszakkör indul különböző korcsoportoknak és különböző képzettségű tanulóknak! Diákok: 6-10 éves kezdők: hétfő, szerda éves haladók: hétfő, szerda Felnőttek: hétfő, szerda Képzések díja helyieknek: Ft/óra, vidékieknek: Ft/óra Jelentkezés a helyszínen, illetve a 06-30/ as telefonszámon Pályáink nyitottak az új tagok részére is. Tagsági díj: felnőtt: Ft/szezon, diák: Ft/szezon Molnár Imre teniszedző, szakosztályvezető Deme Zsófa, Ágotai Enikő, Forgács Lotti Mészáros Dóra és Béres Petra Oláh Máté, Balogh Zsombor, Gál Adrián

15 2012. június 9. Kisbíró 15. oldal Születésnap kilencvenedjére Bárdi Ambrust 90. születésnapja alkalmából május 14-én szeretettel köszöntötte Kecze István polgármester és dr. Varga Zsolt jegyző. Az ajándékcsomag és az Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott emléklap átadása után Ambrus bácsi visszaemlékezvén életére örömmel mesélt fiatalkoráról, kis családi gazdaságukról, amelyben családjával együtt keményen és becsületesen dolgozott. A háború viszontagságai megviselték ugyan, hosszú időt töltött fogságban, de akaratereje segített túlélni a nehéz éveket. Később családot alapított. Ambrus bácsi igazán jó egészségnek örvend, a mai napig gazdálkodik, jószágokat nevel. Ezúton is további szép és egészségben eltöltött éveket kívánunk neki. Tóth Rella Alapítványi segítség Felhívás Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Sérelmek a pszichiátrián Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány: cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. telefon: 06 (1) weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Bűnmegelőzési tanácsok nyugdíjasainknak 11. rész Néhány, az utóbbi időben gyakran alkalmazott trükkös lopásra szeretném felhívni figyelmüket, hiszen a trükkös tolvajok újabb és újabb módszerekkel terelik el áldozatuk figyelmét, és volt pénz, nincs pénz! Kérjük, nagyon vigyázzanak, ne essenek áldozatul a csalóknak! - A klasszikus villanyórás trükk egyidős az elektromosság felfedezésével, mégis működik. Elég, ha azt mondja valaki, hogy az áramszolgáltatótól jött, máris beengedjük. A tolvaj szétnéz a lakásban, majd az asztalon felejtett pénzzel távozik. Kérjük, soha ne tartsa pénzét szem előtt, könnyen elérhető helyen! - A vízdíjbeszedő trükk a villanyórás trükkel megegyező: a csaló vízdíjbeszedőként mutatkozik be, bejut a házba, a sértett figyelmetlenségét kihasználja, és az asztalon lévő táskát ellopva, gyorsan távozik. Legyenek nagyon óvatosak! - A használt tévét veszek trükk is igen kedvelt módszer a bűnözők körében. Szinte minden háztartásban akad használaton kívüli tévékészülék, amitől szeretnénk megszabadulni. Attól nem, viszont a pénzünktől szívesen megszabadít a trükkös tolvaj. Ne dőljön be a mondvacsinált trükkös ajánlatoknak! - A nyugdíjtámogatást hoztam trükknek gyakran esnek áldozatul az idősek, hiszen ki ne szeretne kevéske nyugdíja mellé egy kis plusztámogatást kapni? De előbb ellenőriznie kell a bankjegyeket, elővesz egy nyugdíjszelvényhez hasonló iratot, és úgy tesz, mint aki ellenőrzi a sértett bankjegyeinek sorszámát. Közben kihasználja az idős ember figyelmetlenségét, és annak megtakarított pénzével sietve távozik. Ezek a csalók inkább visznek, mint hoznak! - A szeretetszolgálattól hoztam segélyt trükk is egyre gyakoribb bűnelkövetési módszer. Köztiszteletben álló szeretetszolgálatra hivatkozva az ismeretlen előbb leül beszélgetni áldozatával, majd eltereli az idős személy figyelmét azzal, hogy elkéri személyes adatait, megszabadítja pénztárcájától. Az abban lévő bankkártyával és PIN-kóddal az útjába eső első automatából leemeli az áldozat pénzét. A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne tartsák egy helyen! Demeter Jánosné, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke Új szakma! Könnyű és gyors elhelyezkedés! Nem mindegy, hogy hol végzi a tanfolyamot! A VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZŐKÖZPONT BIZTONSÁGI ŐR intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít június 9-én és 16-án KARCAGON, KISÚJSZÁLLÁSON ÉS PÜSPÖKLADÁNYBAN Hétvégén is hívható! Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelentkezését is várjuk! Fegyvervizsga 1 nap alatt! NE HIGGY az átverőknek, ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól! Fnysz:

16 16. oldal Kisbíró június 9. A Kisbíró következő száma augusztus 11-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta augusztus 3-án, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy az címre elküldve. (Szerk.) Ladányi és Társa Bt. Autószerviz Kisújszállás, Eszperantó utca 10. Ladányi Zsigmond: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Vállalunk: műszaki vizsgáztatásra teljes körű felkészítést, olaj+szűrő cseréjét, ellenőrzését, téli-nyári átállást, akkumulátorszerelést, -ápolást, -vizsgálatot, fényszóróállítást, -vizsgálatot, szélvédőcserét, -javítást, gépkocsi háztól házig szállítását, gyári és utángyártott alkatrészek beszerzését és forgalmazását. Julcsi Üveg Ajándék Kisújszállás, Széchenyi utca 1. Ladányi Zsigmondné: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Választékunk: poharak, tányérok, evőeszközök készletben vagy darabra is, porcelán, kristály: vázák, poharak, dísztárgyak (hollóházi, zsolnay, ajkai), olasz bőr- és műbőr táskák, pénztárcák, övek, kiegészítők, díszüveges italok, tányérok, evőeszközök, csemegekosarak (vevő kérésére egyedileg is összeállítom), jénai tálak, főzőedények, ajándéktasakok, csomagolóanyagok, ón díszüvegek, poharak: névnapos, születésnapos, évszámos. Szakszerű és udvarias kiszolgálás, versenyképes árak! Hírek, programok, aktualitások: TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben