J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 6 képviselő-testületi tag: Tóth Zoltán al Üveges Gergely képviselő Bukovenszki Józsefné képviselő Andók Veronika képviselő Fignár Gergő képviselő Távol maradt: Lénárt Imre képviselő Csiklya András RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Száz Alexandra ügyintéző köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztés módja szóban

2 2 2. Indítványok, javaslatok I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítására. Előadó: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Miskolci Törvényszék Pk.1528/1998/13.sz. végzésével a hatályos jogszabályok változása következtében elrendelte a a Szuhakálló Községért Közalapítvány közhasznú jogállásának törlését, és ezzel összefüggésben felhívta az alapítványt, hogy módosítsa alapító okiratát, mellőzve abból a közhasznú jogállásra utalást. Az alapító okirat módosításának elkészítésére, Dr. Nagy Dezső ügyvéd (Nagy és társai Ügyvédi Iroda 3530 Miskolc Széchenyi u. 64.) részére adott megbízást. Az alapító okirat módosítását az ügyvéd előkészítette, a módosítás értelmében az alapítvány neve: "Szuhakálló Községért" Alapítvány lesz, továbbá az alapító okirat teljes szövegében a közalapítvány kifejezés alapítványra módosul és a közhasznú jogállásra történő utalások mellőzésre kerülnek. Mindezeken túlmenően az alapítvány kuratóriumi tagjai közül Osváth Zsuzsanna kuratóriumi tagságának megszüntetése indokolt, mivel évek óta már nem él a településen, elköltözött. Javasolta, hogy az alapító képviselő-testület, a kuratórium új tagjává Drótos Sándorné Szuhakálló Május 1. út 5.sz. alatti lakost válassza meg. Törvényi kötelezettség, hogy a közalapítványból ki kellet venni a köz szót, hiszen ezek után csak az alapítvány elnevezéssel mehetett tovább. Közhasznú alapítványként sem nagyon funkcionált, annyi haszna volt csak, hogy arra lehetet pénzt utalni, és aki erre utalt az megkapta a támogató levelet, amivel le tudta írni az adójából a támogatás valamilyen százalékát. Későbbiekben, amikor esetlegesen pályázni lehet majd, érdemes lenne megtartani az alapítványt. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy miért nem működhetett továbbra is közalapítványként. Akik eddig az adóból leírhatták a támogatást, akkor ezek után meggondolják kétszer is, hogy támogatást adjanak. elmondta, hogy az elején azzal kezdte, hogy ez törvényi kötelezettség volt. A jövő zenéje, hogy lesz-e támogatás vagy nem. Ha esetleg lesz pályázat kiírva járműre, akkor az önkormányzatoknak az áfá-t be kellett fizetni, de az alapítványoknak mindent támogatást megadnak. Ezt jó esetben ki is tudnák használni. Elmondta, hogy az alapítvány kuratóriumának olyan tagjainak kell lenni, akik a településen élnek. Ha nem tetszenek a tagok, a későbbiekben lehet ezen változtatni bármikor. Most a határidőn belül kell a közalapítványból alapítványt csinálni, ehhez a feltételeket biztosítani kell. Dr. Herczeg Tibor jegyző az elhangzottak alapján elmondta, hogy a közalapítványra az eltelt évek alatt beérkezett támogatásokkal kapcsolatosan nem kellene tévedésben lenni, hiszen a képviselő-testület főleg régebbi tagjai, és a is tisztában vannak azzal, hogy kik és milyen céllal utaltak támogatást. Aki eddig támogatást adott, annak egy plusz lehetőség volt, hogy azt a társasági adójából levonhatta. De a támogatást nyújtók nem ettől motiválva, egyfajta

3 3 kötelezettséget teljesítve nyújtottak támogatást a Közalapítványon keresztül, az önkormányzat felé. Legyen ez akár az ÉHG Zrt., amelyik cég éveken keresztül milliós nagyságrenden utalt, vagy az Ormosszén Kft. esetenkénti támogatásai, vagy pedig azok a cégek, akik egy-egy önkormányzati beruházás kapcsán valamilyen oknál fogva pénz utaltak a közalapítvány számlájára. Ezek soha nem önkéntes elhatározásból alapuló, adakozó szándékú támogatások voltak. A közalapítványnak sem a kuratóriuma sem a felügyelő bizottsága tényszerűen nem működik, teljesen mindegy kik vannak benne, kb. abban merül ki a tevékenységük, hogy a kuratórium két tagja aláírja az átutalási megbízásokat, az önkormányzat számára től még a kuratóriumi döntések sincsenek jegyzőkönyvbe foglalva, igaz tudomása szerint, egy-két alkalomtól eltekintve, nem is voltak a kuratóriumnak ülései. Ha közalapítvány valamilyen szinten működni akar a jövőben, akkor a felelős döntéshozóinak rendbe kellene tennie a működés körülményeit és feltételeit. Tóth Zoltán al elmondta, hogy jó lenne a kuratóriumi tagokat összehívni és elbeszélgetni velük, ki akarja ezt csinálni és ki az aki nem. Ténylegesen olyan tagokat kell keresni a kuratóriumba, akik vállalják a feltételeket. elmondta, hogy amíg csak ilyen névleges feladatott látnak el a tagok addig hadd maradjanak, a tagcserére a későbbiekben visszatérhetnek. A képviselő-testület a napirend vitáját lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) az alábbi határozatokat hozta: 28/2015.(III.12.) HATÁRO Z AT Tag megválasztásáról a Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumába. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumának tagjává megválasztja Drótos Sándorné Szuhakálló Május 1. út 5.sz. alatti lakost. Nevezett a kuratóriumi tagság elvállalásáról, valamint arról is nyilatkozott, hogy vele szemben a megbízatás kapcsán a törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. Felelős: Határidő: azonnal, értelemszerűen 29/2015.(III.12.) HATÁRO Z AT A Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: azonnal, értelemszerűen

4 4 II. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: 2.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában újabb változás átvezetése szükséges, melyre a közfoglalkoztatás miatt van szükség. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 30/2015.(III.12.) Határozat Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés Közfoglalkoztatási mintaprogram Országos közfoglalkoztatási program kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

5 5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 27; 28; 29 d./ rendelete: e./ meghívója T Á R G Y S O R O Z A T : 1. Javaslat a Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítására. szóban 2. Indítványok, javaslatok Szuhakálló, március 16. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

6 6 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS a "Szuhakálló Községért" Közalapítvány vonatkozásában Alulírott Szuhakálló Község Önkormányzata mint alapító, az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Miskolci Törvényszék Pk.1528/1998/13.sz. végzésével a hatályos jogszabályok változása következtében elrendelte az alapítvány közhasznú jogállásának törlését, és ezzel összefüggésben felhívta az alapítványt, hogy módosítsa alapító okiratát, mellőzve abból a közhasznú jogállásra utalást. A fentiekre figyelemmel az alapító az alapító okirat 1. pontját akként módosítja, hogy az alapítvány neve: "Szuhakálló Községért" Alapítvány, továbbá az alapító okirat teljes szövegében a közalapítvány kifejezést alapítványra módosítja és mellőzi a közhasznú jogállásra történő utalásokat. 2./ Az 1. pontban rögzítetteken túlmenően az alapító megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai közül Osváth Zsuzsanna más településre költözött, melyre figyelemmel - az alapító okirat 7.) pontjának rendelkezései szerint - kuratóriumi tagsága megszűnt. Az alapító egyidejűleg a kuratórium új tagjává választja Drótos Sándorné (szül. neve: Eke Magdolna, szül. hely, idő: Kazincbarcika, , an: Bajusz Magdolna) Szuhakálló Május 1. út 5.sz. alatti lakost. Mindezek következtében az alapító okirat 7. pontja akként módosul, hogy az alapítvány kuratóriumának összetétele a következő: Tariné Andrejcsik Eszter, Szuhakálió, Nyárfa út 7.sz.alatti lakos Drótos Sándorné Szuhakálló Május 1. út 5.sz. alatti lakos Buzsik Lászlóné Szuhakálió, Bajcsy-Zs. Út 39.sz.alatti lakos, Kiss András Szuhakálió Bajcsy-Zs. Út 44.sz.alatti lakos, 3./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. Szuhakálló, március... Szuhakálló Község Önkormányzata alapító Ellenjegyeztem:

7 7 "Szuhakálló Községért" Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 1./ Az alapítvány neve: 2./ Az alapítvány székhelye: 3./ Az alapítvány alapítója: Szuhakálló községért" Alapítvány 3731 Szuhakálló, Kossuth út 7.sz. Szuhakálló Község Önkormányzata, Szuhakálló, Kossuth L. út 7.sz. 4./ Az alapítvány célja, jellege: Az alapítvány fő célja Szuhakálló község Önkormányzatára háruló helyi fejlesztési és szolgáltatási feladatok ellátása anyagi forrásainak kiegészítése, támogatások szerzése és pályázatokon való részvétel útján. Ilyen feladatnak minősül különösen a településrendezés és településfejlesztés, a csatornázás, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában, az egészségügyi é szociális gondoskodás a közművelődési, művészeti tevékenység és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi fejlődésének elősegítése valamint az emlékművek építése. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a fenti célok megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végez. Ennek eredményét nem osztja fel, hanem a célja szerinti tevékenységére fordítja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, az egyéni és közösségi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. A alapítvány nyitott, melyhez mindazon bel-és külföldi jogi és természetes személy csatlakozhat, aki a alapítvány céljaival egyetért, és azt a alapítvány kuratóriuma elfogadja. A felajánlás elfogadása szintén a kuratórium hatáskörébe tartozik. Külföldi felajánlás esetén az összeg devizában kamatozik, és devizában vagy forintban egyaránt felhasználható. 5.1 Az alapítvány vagyona. A alapítvány Induló vagyonát az alapító bocsátja az alapítvány rendelkezésére, melynek összege Ft, azaz Ötvenezer forint. Ezt az összeget az alapító úgy biztosítja, hogy ezen alapító okirat aláírásának napjával Szuhakálló község Önkormányzata azt az alapítvány bankszámláján helyezi el. Az alapítvány vagyonát képezi továbbá a csatlakozó személyek és egyéb támogatók által teljesített befizetések, valamint a különböző pályázatok alapján megszerzett pénzösszegek, valamint tárgyi eszközök. Ugyancsak az alapítvány vagyona a hatályos jogszabályok által megengedett mértékű vállalkozási tevékenységből származó bevétel is.

8 6.1 Az alapítvány vagyonának felhasználási módja: 8 Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium dönt. A kuratórium az alapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente az alapítónak köteles beszámolni. A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényességét az alapító az alapítvány kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül Is ellenőrzi. A kuratórium az alapítvány alapító okirat szerinti tevékenységének és az éves gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles a helyi sajtó útján is a nyilvánosságra hozni. Amennyiben az alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles írásbeli szerződést kötni, melyben a felek rögzítik a támogatás feltételeit, különös tekintettel az elszámolás feltételeire és módjára. Az egyes, kuratóriumi hatáskörbe tartozó kérdésekben javaslattételi joga van bármilyen támogatónak és csatlakozónak Is. A kuratórium a tevékenységét kizárólag a hatályos jogszabályok és jelen alapító okirat rendelkezéseinek alárendelve végzi. A kuratórium az alapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia. 7.1 Az alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. A kuratórium az alapítvány kezelő szerve, amely 5 fő határozatlan időre választott természetes személy tagból áll. Tariné Andrejcsik Eszter, Szuhakálió, Nyárfa út 7.sz.alatti lakos Drótos Sándorné Szuhakálló Május 1. út 5.sz. alatti lakos Buzsik Lászlóné Szuhakálió, Bajcsy-Zs. Út 39.sz.alatti lakos, Kiss András Szuhakálió Bajcsy-Zs. Út 44.sz.alatti lakos, Kovács Bertalan Szuhakálió, Dózsa Gy. Út 44.sz.alatti lakos, A kuratórium élén elnök áll. Az elnök képviseli az alapítványt bíróságok és hatóságok valamint gazdálkodó szervezetek előtt. A kuratórium elnöke Tariné Andrejcsik Eszter Szuhakálió Nyárfa út 7.sz.alatti lakos. Nem lehet a kuratórium tagja, aki: a./ a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, b./ az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló jogszabály másként nem rendelkezik. c./ az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. d./ az a./ - c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685.b.) pontja) és élettársa. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart nyilvános ülést, amelyet az elnök hív össze. Az ülésre szóló írásos meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, napirendjét, s amennyiben arra nem az alapítvány székhelyén kerül sor, annak helyét is. A meghívót az ülés időpontját megelőzően legalább 5 (öt) nappal a kuratórium tagjainak kézbesíteni kell.

9 9 A kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, ami az elnök feladata. Ebben fel kell tüntetni a határozat tárgyát, számát, keltét, lényegét, a szavazati arányt es szükség szerint a végrehajtásra vonatkozó körülményeket (felelős és határidő megjelölése). A kuratórium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tagja benn van az ülésen, akik közül egy fő sem az alapítvány alapítójának képviselője. Az alapító jogosult a bármely okból a kuratóriumból kiváló tag helyébe új tagot választani. Megszűnik a kuratóriumi tagság - ide értve az elnöki tisztséget is - a tag lemondásával, halálával, a településről történő elköltözésével, felmentéssel, illetve olyan körülmény bekövetkezésével, melynek következtében a kuratóriumi tagsággal járó feladatok ellátására képtelenné válik. A kuratórium többségi szavazással bármikor kezdeményezheti a tag felmentését. E döntés hozatalban az érintett tag nem vehet részt. Az érintett tagot az alapító mentheti fel, s ebben az esetben köteles soron kívül új kuratóriumi tagot is megválasztani. A kuratórium tevékenységének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja e, amely 3 (három ) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagja: Tóth Zoltánné Múcsony, Akác út 4.sz.alatti lakos, Matiszhé Papp Judit Szuhakáiió Kossuth út H.sz.alatti lakos. Rádi Jánosné Szuhakáiió, Május 1. út 6.sz.alatti lakos A Felügyelő Bizottság elnöke: Tóth Zoltánné Múcsony Akác út 4.sz alatti lakos. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki: a./ a Kuratórium elnöke, vagy tagja, b:/ az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányúié munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c./ az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d./ az a) -c). pontban meghatározott személyek hozzátartozója ( Ptk b.) pontja, és élettársa. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról,, hogy: a./ az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit súlyosan sértő cselekmény ( mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel A Kuratórium elnöke a Felügyelő Bizottság indítványára a javaslattól számított 30 napon belül köteles a Kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosulttá válik. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság működésére értelemszerűen irányadók a kuratóriumra vonatkozó szabályok. Mindkét testület maga határozza meg az ügyrendjét. 8.1 A bankszámláról való rendelkezés szabályai: Az alapítvány bankszámlája felett a rendelkezés jogát a kuratórium két tagja gyakorolhatja együttesen. Aláíró iehet tehát: - a kuratórium elnöke és egy tagja, illetve - a kuratórium két tagja, akik közül egyik sem a kuratórium elnöke.

10 9./ Záró rendelkezések. 10 Az alapítvány jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A bírósági nyilvántartásba vételt követően az alapítvány alapító okiratát hivatalos lapban közzé keli tenni. Az alapítvány megszűnése esetén az esetleges hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt alapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a község lakosságát megfelelően tájékoztatni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. ' A fent i módosított alapító okiratot a Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő testülete a napján tartott ülésén a... számú határozatával jóváhagyta. Szuhakálló, március... napján Alulírott Dr. Nagy Dezső ügyvéd (Nagy és társai Ügyvédi Iroda 3530 Miskolc Széchenyi u. 64.) ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak, azzal, hogy elkészítésére az alapító okirat szövegének dőlt betűvel szedett változtatásai adtak okot, amelyek március... napjától hatályosak március... napján ellenjegyeztem

11 11 SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Ikt. sz.: /2015/Sz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete március 12-én (csütörtökön) 7:30 órától rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat 1. Javaslat a Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítására. szóban 2. Indítványok, javaslatok Szuhakálló, március SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/ ;

12 J E L E N L É 12 T I Í V Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 12-én 7:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésén megjelentekről. 1. K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T T A G J A I : Csiklya András RNÖ elnök