Ökumenikus imahét a Nagytemplomban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökumenikus imahét a Nagytemplomban"

Átírás

1 CIV. évfolyam, 3. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Olimpiai felkészülés Boldogító igen Lassan kezdõdik a szezon az Univer-KTE birkózói számára. Minden válogatóverseny nagy jelentõséggel bír: a tét az Ebés olimpiai részvétel. 18. oldal Az esküvõnk életünk egyik legszebb napja hallottuk unásig. Ahhoz azonban, hogy a megelõzõ néhány hónap ne váljon rémálommá, idõben el kell kezdeni a készülõdést. 13. oldal Antik hanghordozók ALAPÍTVA 1868-BAN KÖZÖSEN DICSÉRIK AZ URAT A KATOLIKUS ÉS PROTESTÁNS HÍVEK Ökumenikus imahét a Nagytemplomban 2. oldal Csaknem százéves idõutazásra indulunk a huszadik századi hangtechnika világába a kecskeméti Leskowski Alberthez 15. oldal Fiatalkorúak a bíróság elõtt 21. oldal Fradi-mumus civilben Csordás Csabát, a KTE támadó játékosát már évek óta a zöld-fehérek mumusaként emlegetik, mert az elmúlt években valahányszor pályára lépett az FTC ellen, annyiszor talált be ellenfele kapujába. A Kecskeméti Lapok a népszerû futballistához és családjához látogatott. 16. oldal Sorsukra hagyott magyarok? Bogár László interjúnkban egy rendszerkorrekció szükségességérõl és az elitek felelõsségérõl beszél. A közgazdászprofesszor szerint a magyar társadalom nem jobb- és baloldal mentén, hanem a globalo-komprádor és a nemzeti stratégiában gondolkodó erõk mentén hasad. Portré 6-7. oldal Bayer Zsolt jegyzetével!

2 2 HÍR-HÁTTÉR Hírmix Emléklap az emlékév sikeréért Terítéken az Úrikaszinó rekonstrukciója Hatvanhat jelentõs esemény negyvennégy hangverseny, tizenegy kiállítás, valamint tizenhárom egyéb rendezvény (konferencia, verseny, stb.) színesítette Kecskeméten a Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából szervezett programsorozatot. Mindezt Zombor Gábor polgármester mondta el kedden délután azon az ünnepségen, melynek keretében a városházán emléklapot adott át mindazoknak, akik szervezõként, mûvészeti csoportok vezetõjeként, vagy munkájukkal bármilyen egyéb módon hozzájárultak az emlékév sikeréhez. A Biblia éve Az ökumenikus imahét budapesti megnyitó ünnepségével hivatalosan is kezdetét vette a Biblia éve. A Pozsonyi úti református templomban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek azt emelte ki, hogy az imádsággal az ember elismeri teremtett voltát. Kecskeméten a Nagytemplomban tartanak ökumenikus istentiszteleteket, január 26-áig naponta 17 órai kezdettel. Lapunk a Biblia évérõl kérdezte Farkas Lászlót, a római katolikus fõplébánia érseki helynökét, valamint Kis János evangélikus lelkészt. Az egyház küldetése az, hogy a leírt evangéliumot a szent hagyománnyal együtt hirdesse mondta Farkas László. A Bibliát eddig is nagyon sokan tartottuk a kezünkben, de szeretnénk azoknak is a kezébe adni, akik még nem ismerik. A Biblia ugyanis olyan erkölcsi értékrendet képvisel, amely nagyon hiányzik a mai társadalom életébõl, és amely nélkül nem lehet emberi életet élni. A Biblia az a könyv, amely még ma is a legnagyobb példányszámban kerül az emberek kezébe, mert az élet használati utasítását tartalmazza állapította meg Kis János. Isten ajándéka, amit forgatnunk kellene, ismernünk kellene. Erre épül kultúránk számtalan ága, nem elvenni akar, hanem adni. Ha 2008-ban a Biblia megismertetésére helyezzük a hangsúlyt, akkor olyan alapokat tudunk továbbadni a felnövekvõ nemzedékek, de a sajátunk számára is, amelyek biztos támaszt jelentenek egy sok tekintetben bizonytalan korban, világban ben ünnepli századik születésnapját a Kecskeméti Mûvésztelep, amelynek megalapítását Iványi Grünwald Béla festõmûvész kezdeményezte. A jubileumra több kulturális, illetve fejlesztési elembõl álló programtervet dolgoz ki a város, amellyel az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projektben vesz részt Kecskemét. A projekthez csatlakozó tíz magyar, illetve tizenegy német város képviselõi január 14-én, Berlinben találkoztak elõször, hogy megosszák egymással elképzeléseiket. Jubileum és városmarketing egyben Ittzés Tamás projektfelelős Németországban Essen, hazánkban Pécs nyerte a jogot, hogy 2010-ben az Európa Kulturális Fõvárosa címet viselje. Azokat a német és magyar városokat, amelyek a nyerteseken kívül pályáztak, az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projektben fogták össze. Olyan tervet kellett kidolgozniuk, amelynek elemei akár a hálózat többi helyszínén is bemutathatók, és amelyek méltón képviselik az adott város kulturális értékeit. Az egynapos berlini találkozón Iványosi Szabó András alpolgármester, valamint Ittzés Tamás projektfelelõs képviselte Kecskemétet, és ismertette az egybegyûltekkel a százéves jubileumra megálmodott rendezvénysorozatot, illetve a Mûvésztelephez kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket. Mint azt Iványosi Szabó Andrástól megtudtuk, a tervekben a Mûvésztelep százéves történetének tudományos, mûvészettörténeti és muzeológiai szempontú feldolgozása és megjelentetése, egy ünnepi kiállítás-sorozat megszervezése, a Rákóczi úti Úrikaszinó Iványi Grünwald-freskóinak, illetve az épület díszes üvegablakainak, homlokzatának felújítása, valamint az Alkotóház és a mûvésztelepi villák rendbetétele is szerepel. Emellett felmerült egy európai színvonalú kiállítóterem építésének gondolata. A megvalósításhoz az Alkotóház és a villák tulajdonjogát is tisztázni kellene, ám ha mindez létrejönne, az hosszú évtizedeken át segítené a Kecskeméten folyó mûvészeti munkát, és öregbítené a város hírnevét. Kuratóriumot hoztak létre a megvalósításra Hogy a terveket hogyan lehet az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projekt keretében minél hatékonyabban megvalósítani, arról a napokban alakult szakmai kuratórium mond majd véleményt. Kecskemétrõl Gyergyádesz László mûvészettörténész, Laczkó János, a Megyei Múzeum igazgatója, Loránd Klára, a Bozsó Gyûjtemény vezetõje és Lángné Nagy Mária, a mûvelõdési központ igazgatóhelyettese vesz részt a szakmai munkában. A kuratóriumi tagok sorában ott van még Sinkovits Péter, Sümegi György, illetve Szücs György mindannyian budapesti mûvészettörténészek. Bár az elsõ kuratóriumi ülésre csak lapzártánk után kerül sor, az már most biztosan állítható, hogy a tárlatot, illetve a kiadványokat mindenképpen megvalósítja a város. Pöttering ott volt, Hiller nem A találkozón kiderült, hogy több városban még nem körvonalazódtak a projektek, Kecskemét ugyanakkor jól felkészülten érkezett Berlinbe nyilatkozta lapunknak Ittzés Tamás. Nem a kreativitás hiánya, inkább szervezési problémák miatt fogalmaztak olykor rejtélyesen a résztvevõk, és egyelõre a megvalósításhoz szükséges anyagi források elõteremtésének lehetõségérõl is kevés az információ. A német fél egyébként illusztris vendégekkel támasztotta alá az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projekt iránti elkötelezettségét, hiszen többek között az Európai Parlament elnöke, Hans-Gert Pöttering is megjelent a találkozón. Hiller István oktatásügyi és kulturális miniszter viszont nem volt ott, a szakminisztériumot magyar részrõl Csák Ferenc kormányzati koordinátor képviselte. Bera Linda

3 HÍR-HÁTTÉR 3 Már az általános iskola ötödik osztályában megtanítják, mi is az a demokrácia vagy legalábbis mit neveztek annak az ókori Athénban. A démosz, azaz a köznép uralmával persze elvileg nem egy szûk elit (arisztokrácia) kezében összpontosul tartósan a hatalom, hanem a köznép által választott tisztségviselõk irányítják az államot. És így a tisztségviselõk mindig a köz javát szolgálják, hiszen választóik elvárásainak kell megfelelniük (legalábbis elviekben) ellenkezõ esetben súlyos retorzióktól tarthatnának hivataluk lejárta után. Nem csoda, hogy a modernkor hajnalán sokakat megihlettek a szép ókori elvek, és a tömegdemokrácia zászlóvivõivé lettek, amely nemcsak az általános szavazati jog megadásának követelését jelentette, hanem a nép szociális és mûveltségi körülményeinek javítását is. 79 % VÉLEMÉNY Demokráciánk Nehéz statisztikailaboratóriumi eszközökkel demokráciát mérni. Persze, ahogyan mondani szokták, az ördög a részletekben rejlik. Mert vajon mi a modernkori demokrácia fokmérõje? Például napjainkban a két világháború közötti korszakra vonatkozólag gyakran alkalmaznak egy mérõszámot: ez azt mutatja, hogy az adott országban a felnõtt lakosság hány százalékának volt szavazati joga (értsd: minél többnek, annál demokratikusabb volt az adott állam). Eszerint például Csehszlovákia lényegesen demokratikusabb volt, mint hazánk a felvidéki magyarság diszkriminációja ebbõl a nézõpontból nem látható E számok szerint 1933-ban Hitler kancellári kinevezésekor Németország is sokkal demokratikusabb volt, mint Magyarország, sõt az említett úr nem puccsal, mint eredetileg tervezte, hanem a választók bizalmából, alkotmányos és demokratikus úton került posztjára (a következmények ismertek). Ezzel szemben a húszas-harmincas évek Magyarországán épp a viszonylag alacsony választói létszám és a nyílt szavazásos rendszer tette lehetõvé, hogy egy stabil a kor viszonyai szerint nem szélsõséges kormánypárt birtokolja a hatalmat. Azután amikor a demokratikus erõk (szociáldemokraták, kisgazdák) követelése megvalósult, és ben végre titkos választást tartottak az ország egész területén, a nyilasok a legerõsebb ellenzéki párttá váltak (a szocdemek, kisgazdák jelentõsen visszaestek). Az ismertetett mérõszámok alapján egyébként sokáig Svájc volt Európa egyik legantidemokratikusabb országa, hiszen a nõk a társadalom fele itt csak 1971-ben jutott szavazati joghoz A példák alapján talán világos, hogy nagyon nehéz egzakt indexekkel, statisztikai-laboratóriumi eszközökkel demokráciát mérni. Lehet vitatkozni azon, hogy a kivívott jogok egy felnõtt egyenlõ egy szavazat igazságos-e, különösen, ha a logikusnak tûnõ velejárói a tömegek mûveltségének folyamatos növekedése és szociális körülményeinek permanens javulása valahogy napjaink hazai gyakorlatában nem mûködik. El lehet mondani, hogy tökéletes demokrácia nincs, hogy Athénban is voltak rabszolgák meg nõk, akik nem szólhattak bele az állam ügyeibe, hogy az ókorban is voltak szavazatvásárlások, és így tovább. De egyvalamit nem lehet megtenni. Ha ugyanis valaki saját ellenzékével szemben kizárólag önmagát hirdeti demokratának, sohasem mondhatja azt: nincs szükség a választók véleményének meghallgatására. Mondjuk egy közelgõ, márciusi, szociális népszavazáson Haág Zalán fõszerkesztõ HONLAPUNK ELÕZÕ HETI KÉRDÉSE: Ön szerint mikor lesz a szociális népszavazás? Remélem, már áprilisban dönthetünk, és az igenek áttörõ sikere elsöpri ezt a kormányt Hírmix Farkas P.-ügy újra Tisztelt Olvasóink! Levélben, telefonon, személyesen és az interneten keresztül is számos olyan megkeresés érkezett hozzánk, amely a Farkas P. József-féle botrányhoz kapcsolódóan újabb információkat szolgáltatott szerkesztõségünk számára. A birtokunkba jutott információk valóságtartalmát és dokumentumok hitelességét ellenõrizzük, és amennyiben minden kétséget kizáróan valódinak és hitelesnek bizonyulnak, tényfeltáró cikksorozatunkat folytatjuk. (A Szerk.) Meghosszabbított elõzetes Az ügyészség indítványára a szegedi nyomozási bíró március 21-éig ismét meghosszabbította Zuschlag János elõzetes letartóztatását. A Bács- Kiskun Megyei Fõügyészség javaslatára a Szegedi Városi Bíróság még tavaly szeptember 21- én helyezte elõzetes letartóztatásba az MSZP volt országgyûlési képviselõjét, a kiskunhalasi szervezet korábbi elnökét, az MSZP megyei szervezetének volt ügyvezetõ elnökét. Zusclagot tizenhárom társával együtt különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerûen, bûnszervezetben elkövetett csalással gyanúsítják, társadalmi szervezetek költségvetési támogatásainak szabálytalan felhasználása miatt. A múlt pénteken Deutsch-Für Tamást, volt ifjúsági és sportminisztert is tanúként hallgatták ki az ügyben. A fideszes politikus vallomását pártja honlapján hozták nyilvánosságra. Miniszteri elismerés A közelmúltban magas kitüntetésben részesült Kocsis Pál, a kecskeméti Kocsis Pál Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola igazgatója, akinek kiemelkedõ tevékenysége méltatásául a környezetvédelmi és vízügyi miniszter elismerõ oklevelet adományozott. A díjat Fodor Gábor miniszter megbízásából Dobi László, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója adta át a Kocsis Pál iskolában megrendezett ünnepség keretében. 5% Parlamentáris demokráciában két választás között a parlament intézze az ügyeket, ne a befolyásolható néptömegek 10% Nem érdekel, mikor tartják a népszavazást, a lényeg, hogy elõbb-utóbb élhetünk állampolgári jogainkkal 6% Mindegy, mikor lesz: elmegyek, és nemmel voksolok, hogy ezzel is támogassam Gyurcsány Ferenc politikáját Összes szavazat: 3428 E heti kérdésünk: Részt vesz-e a Fidesz és a KDNP által indított szociális népszavazáson? Szavazzon Ön is a hírportálon! Fotó: Lipóczi Sándor

4 4 TÁJOLÓ HIDEG IDÕ ÉS FAGYOS HANGULAT A KISPIACON Új év, új vásárlási szokások? Ráérõsen, mintha csak az utcán kirakatokat nézegetne, néhány vevõ tologat maga elõtt vásárlókocsit a tágas üzlettérben, a széchenyivárosi Univer-Coop ABC-ben. Lecsendesült a forgalom az ünnepek elmúltával, a szürke hétköznapok következnek, amelyekben egyvalami állandó: enni az idén is kell. A csemegerészleg hûtõpultja mögül Mihály Dóra eladó megerõsíti: A forgalmazásban az élelmiszerek állnak az elsõ helyen, azok közül is elsõsorban a felvágottak és a sajtok. Megtizedelt nyugdíj Ágoston Ferencné is felvágottal, valamint tésztával, étolajjal, zöldséggel, naranccsal, banánnal, gyufával és kocsonyához való adalékkal gurítja kézikocsiját a pénztár felé, miközben még rak bele eztazt. Mennyi lesz a végösszeg? tudakolom. Ötezerbõl talán kifutja válaszolja az ötvenezer forint nyugdíjból élõ asszony. Tíz százalékát itt hagyom egyhavi járandóságomnak. MEGJELENT a Kecskeméti Krónika 2007 évkönyv Nem bírja már a jégcsapretek és Sárga Antalné sem, ha még tovább tartanak a mínuszok Elõfizetõink személyesen is átvehetik kiadónktól! Cím: Kecskeméti Lapok Kft Kecskemét, Csányi János krt. 14. Telefon: 76/ Valamivel szûkebbre nyitja majd a pénztárcáját Kovács Pálné. Egy kenyér, két liter tej, prézli, lecsókolbász és narancs a vásárlása. A fiatal Gubacsi Zsolt is meggondolja, mennyit költsön. Olyan árukat keres, amelyeket most olcsóbban, akciós áron lehet kapni. A 149 forintos narancsban meg is találja az egyik ilyen terméket. Élelmiszerár-emelésrõl még nem nagyon hallani, ám amint Sebestyén Krisztina szavaiból kiveszem, mindenki sejti: az ördög nem alszik. Tíz-húsz forinttal már hozzákezdtek a kenyér árának emeléséhez veszi észre. Telik a fogyasztói kosár Nem sok jóra számíthatnak a széchenyivárosiak az új esztendõben. Az év eleji fogyasztói kosárban a zsemle, a szalámi és a tejtermékek mellett ott találják az egyre magasabb összegrõl szóló közüzemi számlákat is. Egy ezer forintos távhõdíj, hozzá a gázés az áramfogyasztás sokaknak felemészti az egész január havi nyugdíját. Mit tesznek ezután a vásárlói kosarukba vagy kocsijukba? Az értékesítésben dolgozók egy része sem látja úgy, mintha gyöngyélete lenne. Mihaláné Csányi Ildikó a hat pénztár egyikében még emberi körülmények közt fogadhatja a vásárlókat. Nem ázik, nem fázik fûtött helyen cserél gazdát áru és pénz. Rosszabb a helyzet a közeli, fedett kispiacon. Ahol már a jégcsapretek is fázik Vevõ egy szál sincs a hosszú évek erõfeszítésével tetõ alá hozott piacon. De miért is lenne hacsak nem akarna vacogni valaki az enyhén szólva is barátságtalan helyiségben? A hideg a jégcsapretken is kifogott. Január 5-én csontig fagyott a mínusz tíz fokhoz közeli hõmérsékleten, a burgonyával, a vöröshagymával, a kelkáposztával és a zellerrel együtt. Ezt Sárga Antalné eladó újságolja, aki nem tud olyan vastagon öltözni, hogy ne dideregne reggel fél 7-tõl délutánig társával, Borsos Józsefnéval tõl árulok a kispiacon mondja Sárgáné. Akkor még a szabad ég alá raktuk ki a zöldséget és a gyümölcsöt. Ma fedett helyen lehetünk, de télen nincs benne sok köszönet. Egy szemernyit sem fûtenek, sokszor olyan, mint egy jégverem. Ide vevõ sem szívesen jön, jó, ha óránként egy betéved, hiszen a fagyveszélynek kitett termékektõl idegenkednek. Nem kérünk többet az önkormányzattól, csak legalább annyi fûtést, hogy ne fagyjunk csontig a zöldségeinkkel. A Budai utcai piaccsarnok ugyanakkor fagymentes. Fûtik, amennyire szükséges. Ha valamilyen ésszerû megoldással lehetne langyosítani az Akadémia körúti kispiac rideg levegõjét, árusok és vevõk egyaránt hálásak lennének érte. kohl

5 TÁJOLÓ 5 ÁTSZERVEZTÉK AZ ÁNTSZ-T, DE A CÉL TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT Egészségünkre Kecskeméten is Magyarországon az ÁNTSZ 2007 elején megvalósult átszervezésével változtak az egészségvédelmi tevékenység szervezeti keretei. Ennek mikéntjérõl, s a hazai színtéren való legfontosabb teendõkrõl kérdeztem Markó Zoltánnét, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet Egészségvédelmi Osztályának munkatársát, aki Kecskeméten, az ÁNTSZ Széchenyi körúti épületében dolgozik. A régi megyei intézet munkatársai most regionális feladatkörrel, de zömében továbbra is megyei adatbázisból, megyei lefedettséggel dolgoznak. Vizitdíjmentes kontroll Napjainkban az egészségmegõrzési tevékenység fõ célja: képessé tenni az embereket arra, hogy egyre növekvõ kontrollt szerezzenek saját egészségük felett tájékoztat Markó Zoltánné. Ezt szolgálja az Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Népegészségügyi Programja is. A 2007-es évben a prioritások között elsõ helyen állt a szûrõvizsgálatok szervezése s az ezeken való részvétel emelése, melyek a szervezett szûrés keretében történõ meghívással térítés- és Markó Zoltánné vizitdíjmentesen vehetõk igénybe. Az Országos Szûrési Rendszer folyamatosan frissített megyei adatbázisa alapján 25 és 65 év közötti hölgyeknek küldünk meghívót méhnyakszûrésre, a 45 és 65 év közöttieknek pedig emlõszûrésre. A megyei koordinálás azért is szükséges, mert Bács-Kiskunban csak két helyen foglalkoznak emlõszûrõ vizsgálattal: Baján és Kecskeméten. Méhnyakszûrõ vizsgálatra a meghívó levélhez mellékelt, nõgyógyászati szûrést végzõ szakrendelések listájából választhatnak a hölgyek. Évente mintegy 34 ezer személy halálát okozzák hazánkban különféle daganatos betegségek. Javulás és romlás A vastagbéldaganatok elõfordulási száma oly mértékben növekedett, hogy kísérleti jelleggel az 50 és 70 év közötti állampolgárokat vastagbélszûrõ vizsgálatra is behívjuk. Folyamatban van a szájüregi szûrések bevezetése is, melyekhez most várjuk a programban résztvevõ fogorvosok pályázatát mondja Markó Zoltánné. A Népegészségügyi Programban megfogalmazott legfõbb feladatunk egyébként a magyar lakosság születéskor várható élettartamának emelése. Ezen a téren a 2000-es adatokhoz képest javulás mutatkozik. Férfiaknál 67,2 évrõl 68,6-ra, nõknél 75,7-rõl majdnem 77 évre változott, de ez még mindig messze elmarad az Unió más tagállamainak átlagéletkor-értékeitõl. Programozott egészség A dohányzásellenes kampányt nem lehet elég korán kezdeni Az elhízás korai megelõzésére indult tavaly az Egészséges Iskolabüfé Program, mely a büfék ellenõrzésével most is folytatódik. A felnõtt étkeztetés vonatkozásában a megyei élelmezésvezetõk részére tartottunk továbbképzést. A Közösen könnyebben program keretében pedig munkahelyi kollektívák ötfõs csapatai vetélkedhetnek egymással a kilók sikeres leadásáért sorolja a programokat. Az eredményesség egyik mutatója például, hogy az Elég! Nõk a dohányfüstmentes életért program dohányzás abbahagyását ösztönzõ nyereményjátékára annyi ember jelentkezett, mint Csopak teljes lakossága. Ez azonban így is csepp a tengerben: Magyarországon 2,6 millió ember dohányzik. A várható tendencia szerint ötven százalékuk dohányzás által okozott betegségekben fog meghalni. A megelõzés fontosságára minden korosztály figyelmét igyekeznek felhívni. Januártól Füstmentes Osztály elnevezéssel indítottak országos programot, ahol 7-8. osztályosok számára hirdettek a dohányzásra rászokás Szomorú számok A nõk körében a leggyakoribb tumor az emlõrák, országosan évi 7300 új megbetegedést fedeznek fel, s ebbõl hozzávetõleg 2400-an halnak meg. Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi több mint 1100 új esettel fordul elõ a méhnyakrák, a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja a félezret. megelõzését szolgáló versenyt. Óvodai dohányzásprevenciós programot is kidolgozott az Országos Egészségfejlesztési Intézet. Ebben az életkorban a passzív dohányzás elutasítása az, amire bátorítani lehet a gyerekeket. Az említett módszertani központ más kiemelt feladatok megvalósításához is hatékony segítséget nyújt. Minden témakörben dohányzás, alkohol, drog, AIDS általános és középiskolások számára egyaránt nagy videótárral állnak a pedagógusok, iskolai védõnõk rendelkezésére. kada Régióközpont 120 kilométerre Ez év elejétõl az ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete helyett az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete vette át a szakmai irányítást. Vannak-e fennakadások a nagy távolságok miatt? kérdezem dr. Mucsi Gyula regionális tisztifõorvost, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének igazgatóját, hiszen az eredeti tervek szerint nem Szegedre, hanem még távolabbra, Békéscsabára került a régió irányítása. Érzékelve a problémát, régiós feladatokkal megbízott munkatársaink dolgoznak a régi megyei központokban. Ennek megfelelõen Kecskeméten is vannak régiós szinten eljáró járványügyi, közegészségügyi és egészségfejlesztési feladatokkal megbízott szakemberek. Így lényegében kirendeltségként funkcionál a kecskeméti intézmény mondta el lapunknak a regionális tisztifõorvos.

6 6 PORTRÉ BOGÁR LÁSZLÓ RENDSZERKORREKCIÓRÓL, MOCSÁRGÁZRÓL ÉS AZ ELITEK FELELÕSSÉGÉRÕL Milliók érzik úgy: sorsukra hagyták õket A hetvenes évek elején szerzett közgazdász diplomát. Ez a fogalom akkor azért igencsak mást jelentett, mint manapság. Miért vonzotta épp ez a terület? Erre elég nehéz pontos választ adni, különösképp, hogy harmadikos koromig a középiskolában ez most mulatságosan hangzik biokémikus akartam lenni. És az osztályfõnököm, aki biológia-kémia szakos volt, nagy szeretettel készítgetett fel erre a pályára, és rendkívül csalódott volt, amikor meggondoltam magam, és a közgazdasági egyetemre jelentkeztem. 69-ben érettségiztem ebben az évben fel is vettek az egyetemre, és ekkor egy elég érdekes éven voltunk túl. Érzékenyen érintett mindaz, amit hatvannyolcként szokás emlegetni, elég, ha csak a prágai eseményekre gondolunk éves fejjel sok mindenre rácsodálkoztam, és rájöttem: ha nem is kifejezetten a gazdaság, de a társadalmi jelenségek mozgatórugói még annál is jobban érdekelnek, mint a molekuláris biokémia alapvetõ összefüggései. És tudni lehetett, hogy a közgazdasági egyetem nemcsak a gazdaságról szól, hanem sok minden másról is. Azt reméltem, hogy szülõvárosomból, Miskolcról Budapestre, az egyetemre kerülvén hozzájutok majd olyasféle tudásokhoz, elméletekhez, iskolákhoz, amik azelõtt teljesen el voltak zárva elõlem. A KGST és a szocialista világrend korában miért pont a külkereskedelem szakot végezte el? Mert azt reméltem, hogy a globális problémákon, a világtársadalmon keresztül meg lehet érteni, mi is történik Kelet-Európában, benne Magyarországon. A külker szakon belül egyébként a nemzetközi szakágazatot választottam. Az elsõ két évben ugyanazt tanultuk: tulajdonképpen világpolitikai kérdésekkel, diplomáciával, nemzetközi kereskedelempolitikával, pénzügyekkel is foglalkoztunk. S harmadévtõl specializálódtunk erre a bizonyos nemzetközi szakirányra, ami globalizációval, globális stratégiák kérdéseivel foglalkozó specializáció volt. A világgazdasági tanszéken írtam a diplomamunkámat is. És diplomával a zsebben visszatért Borsodba. Amikor néhány éve alaptalanul azzal vádolták, hogy ügynök volt, részletesebben is beszélt a döntése mozgatórugóiról és elmondtam, hogy végzõs hallgatóként a legtöbb külkeres évfolyamtársamhoz hasonlóan megkerestek az állambiztonsági szervek. Azt ígérték, hogy a Külügyminisztériumban, illetve diplomataként külföldön dolgozhatok. A feleségemmel együtt Bogár László: Az ország perspektívái sokkal rosszabbak, mint húsz harminc éve. eldöntöttük: az ajánlatot csak úgy utasíthatom el, hogy visszamegyünk Miskolcra, és elhelyezkedem egyszerû vállalati közgazdászként, mert ezután már nem voltam érdekes az állambiztonsági szervek számára. A beszervezést tehát sikeresen elkerülte, ám késõbb belépett az MSZMP-be, és tisztségviselõje lett a Hazafias Népfrontnak. Ez a status quonak volt az elfogadása, vagy valamilyen szinten kifejezte politikai meggyõzõdését is? Ma már definiálni tudom azt, amit a hitvallásomnak tekintek. Politikai elvekben megfogalmazva ez a keresztényszocialista állásponthoz áll legközelebb. Ha nem lenne foglalt, és ezer évre szalonképtelenné téve az elnevezés, azt is mondhatnám, nemzeti szocialista politikát kellene folytatni, de természetesen nem az ismert, náci értelemben véve! A kelet-európai és általában véve az európai társadalmak számára ugyanis a nemzeti alapokon nyugvó, nem diktatórikus szocializmus a megoldás. Az elõzõ rendszer bukását legfõképpen az okozta, hogy lehetetlenné tette a szociális és nemzeti gondolat összekapcsolását. 78-ban valóban beléptem az MSZMP-be. Akkoriban úgy látszott: az állampárton belül, Pozsgay Imre vezetésével éledõben van egy népnemzeti szárny vagy párt, amely késõbb a Hazafias Népfrontban is testet öltött, és létezett egy velük szoros kapcsolatban álló, de az MSZMPbe be nem lépett, külsõ népnemzeti párt Csoóriék vezetésével, ami késõbb az MDF alapja lett. Én ekkor már ismertem ezt a kört, Csoórit, Bíró Zoltánt, sõt Fekete Gyula bácsin keresztül Pozsgayt is. Akkor úgy gondoltam, hogy a számomra szimpatikus Pozsgayféle MSZMP-n belüli alakzat össze tudja kötni a nemzetet és a szociális értékeket. Legyünk õszinték: 1978-ban még senki sem tudta, mi fog történni a szovjet világbirodalommal. Azt hittem, legalább száz évig itt lesznek: a törökök és a Habsburgok is több mint egy évszázadig tartottak bennünket megszállva. Tehát azt gondoltam, az én életemben ez a helyzet még biztosan fennmarad. Ennek következtében úgy véltem, a birodalmi függésen belül kell keresni valamilyen emberségesebb megoldást, ami békés keretek között megy végbe, feltéve, ha nem akarunk mindnyájan hõsi halottak lenni. Békés keretek között pedig a változás ebben a megszállt országban csak úgy volt elérhetõ, ha a Párton belül bizonyos pozíciókat szerzünk, és a népnemzeti irányzatot támogatjuk. Azt gondolom, ez a döntés ma is vállalható. Ha bárki elolvassa elsõ írásaimat, 70-es évek végi, 80-as évek eleji dolgozataimat, nem hiszem, hogy különösebb ellentmondást fedezne föl. Sõt 83-ban megjelent elsõ könyvem, A fejlõdés ára melynek minden mondatát vállalom ma is sikerkönyv. Aki tehát gyanakodva tekint rám a komcsi korszakkal való kapcsolatom miatt bár itt jegyzem meg, ugyanannyiszor neveztek már fasisztának is, mint kommunistának, annak azt tudom ajánlani, olvassa el említett könyvemet, és rá fog jönni, hogy nincs különbség a huszonöt évvel ezelõtti társadalomról vallott elveim meg a maiak között. És ha már a nyolcvanas évek: hamarosan bekövetkezett a rendszerváltás, majd jött az Antall kormány, melynek ön államtitkára lett. Számos interjúalanyomtól megkérdeztem már, éreznek-e személyes felelõsséget a sokak által félresikerültnek mondott rendszerváltással kapcsolatban. Hisz ennek nyomán olyan viszonyok alakultak ki, melyeknek ön is az egyik legelszántabb bírálója Abszolút nem tekintem magam vétlennek, nincs mentség számunkra. Magyarázat persze van, ez pedig tényleg az: híján voltunk bizonyos alapvetõ tudásoknak. És irracionális mértékben voltunk rabjai különbözõ illúzióknak, például a Nyugat szerepével kapcsolatban: azt hittük, olyan ütemû felemelkedést tesznek számunkra lehetõvé, ami két évtized alatt egy átlagos nyugat-európai szintre emel minket. Legtöbbünk esetében a tudatlanság, a felkészületlenség, a naivitás volt az ok. Volt viszont vagy féltucat miniszter és közigazgatási államtitkár, aki pontosan tudta, mirõl szól a történet, s akiknek a befolyása összehasonlíthatatlanul nagyobb volt, mint a hozzám hasonló politikai államtitkároké. Antall József egyébként szintén nem tudta, mi a játszma tétje: olyan mértékben volt történelmi illúziók foglya és volt érzelmileg a Nyugat bûvkörében, hogy ez megfosztotta a tisztánlátástól. Ez az õ drámája. Ön viszont kapott a történelemtõl egy második esélyt: az Orbán-kormányban a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként már ezeknek az ismereteknek a birtokában befolyásolhatta a döntéseket. Igyekeztem jóvátenni a korábbi hibákat úgy is, mint a Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ stratégiai elemzõközpont vezetõje. Ebben körülbelül húszan, de külsõ feladatokban mintegy ötven ember dolgozott nekünk. Ezek nemzeti elkötelezettségû szakemberek voltak, akiknek a közremûködésével Orbán Viktort próbáltuk megismertetni a rendszerkritikus társadalmi és gazdaságfilozófiai megközelítésekkel. Három elemét szeretném kiemelni azoknak a gondolatoknak, amivel sikereket értünk el. Az egyik errõl ma sokak szerint nem illik beszélni, de szerintem elengedhetetlen, hogy a Fideszen belül mûködött egy nagyon erõs lobbi, ami tetõ alá akarta hozni az egészségügyi rendszer privatizációját. Annyira ezt akarta, hogy 97-ben sutytyomban bele is írta a Fidesz programjába. És ennek értelmében követelték is Orbán Viktortól, hogy haladéktalanul kezdjen neki a rendszer magánosításának. El is kezdõdött errõl a kormányon

7 PORTRÉ 7 Névjegy Bogár László 1951-ben született Miskolcon ben érettségizett a Kilián György Gimnázium francia tagozatán ban szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. Három hónapig a Lenin Kohászati Mûveknél közgazdász gyakornok, 1974-tõl 75-ig a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen tudományos munkatárs tõl 1986-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács tervosztályának munkatársa, 82-tõl osztályvezetõ-helyettes és 1989 között tagja volt az MSZMP-nek ban megvédte közgazdaságtani témájú egyetemi doktori disszertációját. Ebben az évben Budapestre költözött, 1989-ig a Hazafias Népfront társadalompolitikai osztályának helyettes vezetõje, 1989 januárjától titkára, 1989-tõl 1991-ig a Hitel címû lap rovatvezetõje. belüli vita, ahol kezdetben szinte egyedül voltam az egészségbiztosítás privatizációjának az ellenzésével. Voltak viszont miniszterek a kormányon belül, akik támogatták és Surányi György, aki jegybank-elnökként részt vett a kormányüléseken, szintén ezt propagálta. Végül mégis a mi álláspontunk gyõzött, miközben bizonyos államtitkárok 99 nyarán belebuktak az ügybe, igaz, hivatalosan más okból kellett távozniuk. Egy másik ügy, ami hasonló sikernek ígérkezett végül az idõ rövidsége és bizonyos körök ellenállása miatt nem valósulhatott meg a magánnyugdíjrendszer fölszámolása lett volna. Közel egyéves munkával más szakértõk ellenében meggyõztük Orbán Viktort: a magánnyugdíjrendszert fel kell számolni, mert ugyanolyan veszélyforrás, mint a privatizált egészségbiztosítás, hisz egy globális pénzszivattyúként mûködik. Álláspontunkat saját akarataként közölte is a kormánynyal és az illetékes miniszterekkel, azonban sajnos pénzügyminiszterei látva a globális világ meg saját apparátusuk óriási ellenállását és fenyegetését meghátráltak: nem vállalták, hogy véghezviszik a miniszterelnöki akaratot. De keresztül tudtuk vinni az állami árszabályozást a gyógyszer és más termékek, szolgáltatások esetében, ami megvédte a társadalom elesett rétegeit a végsõ lecsúszástól. Az is eredmény volt, hogy az autópálya-építkezéseket sikerült kivonni a nemzetközi versenytárgyalásokból, s nem a nyugat-európai cégek nyerték meg a tendereket. És végül talán ezt kellett volna elsõ helyen említenem a legnagyobb hatású döntés, melyet szintén a mi stratégiai központunk kezdeményezett, a Széchenyiterv beindítása volt. Ez pozitív diszkriminációt alkalmazott a hazai kis- és középvállalkozások fölemelkedéséért, egyúttal az egész magyar társadalom helyzetének jobbrafordulását eredményezte. Vagyis volt nemzetstratégiánk, ami a rendszerváltás rendszerének korrekcióját és a hazánkat mindinkább függõ helyzetbe kényszeríteni akaró, globális birodalom behatolásának viszszaszorítását célozta. Sokszor idézem ezt a két adatot: a legújabb kori kapitalizmus hazai kezdete, 1988 hisz a parlament ebben az évben hagyta jóvá a társasági törvényt és 2008 között eltelt húsz évben a reálbérek átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek évente, ami szinte semmi. A multinacionális vállalatok profitjai viszont 23 százalékkal növekedtek minden évben. Ez azt jelenti, hogy a multinacionális vállalatok profitjai 33-szor olyan gyorsan nõttek, mint a reálbérek! Ráadásul a Magyarországon megtermelt összes profit 92 százaléka a multinacionális vállalatok kezében halmozódik fel. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomnak már alig van köze az itt megtermelt haszonhoz vagy a hazánkban zajló gazdasági folyamatokhoz. Hogyha az ilyen mértékû túlhatalmukat, erõfölényüket senki sem korlátozza, az a többség számára valami eszelõs történelmi mértékû lepusztultságot eredményez, miközben a birodalom kiszolgálói néhány morzsához jutnak. Ennek jelei jól látszanak: 2008-ban a népesedésünk ötven évvel ezelõtti, általános egészségi állapotunk a negyven évvel ezelõtti, a reálbérek meg 1978-as szintre esnek vissza. Ráadásul a perspektíváink is sokkal rosszabbak, mint húsz-harminc éve. Ez a rendszerváltás, pontosabban a birodalmat gátlástalanul kiszolgáló kollaboráns elit kudarca ban, amikor a polgári erõk gyõztek, gazdaságilag, szociálisan, sõt erkölcsileg is elõnyösebb helyzetben volt az ország, mint most, tehát ha úgy tetszik, a Fidesznek könnyebb dolga volt, mint amilyen mondjuk egy remélt 2010-es választási gyõzelem után lesz. Idõközben felnõtt egy generáció, amelynek tagjai ebben a rendszerben szocializálódtak, nem láttak mást, nem is tudják, hogy hazánk másmilyen volt és lehetne. És a társadalom ellenálló képessége és szemléletmódja általában is megváltozott. Tehát egyáltalán nem lenne könnyû dolga egy új kormánynak. Mi várhat a magyar társadalomra a következõ években, és mit hozhat egy új kabinet 2010 után? A magyar társadalom nem jobbés baloldal mentén, hanem a globalo-komprádor és a nemzeti stratégiában gondolkodó erõk mentén hasad április 13-án, a budapesti Kossuth téren megrendezett nagygyûlésen a magyar nemzet történetében elõször jött össze ekkora létszámú, milliós nagyságú embertömeg. Felmerül a kérdés: miért is jöttek össze ezek az emberek? Négy év elég volt és a magyar társadalom jelentõs része még volt olyan morális és mentális állapotban, hogy felismerje: itt számára kedvezõ folyamat indult el. Az az egymillió ember, aki ott volt, és a vele szimpatizáló másik hárommillió, aki ott szeretett volna lenni, valójában azt érezte meg: nem tud kiteljesedni a rendszerváltás rendszerének teljes korrekciója. Személy szerint Orbán Viktor hívására gyûltek össze az emberek, tõle várták, hogy megmondja, mit tegyünk a nemzeti rendszer-korrekcióra épülõ új berendezkedés szétverésének megakadályozására. Ám noha minden tiszteletem Orbán Viktoré ki kell mondani: korunk legnagyobb tragédiája, hogy tulajdonképpen nem történt semmi. Hogy valóban Orbán Viktor kezében volt-e annak lehetõsége, hogy 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum lakiteleki alapítóinak egyike. Részt vett a párttá alakult szervezet gazdasági programjának kidolgozásában tõl 94-ig a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának politikai államtitkára, 1990-tõl 98-ig országgyûlési képviselõ, majd Orbán Viktor kormányában négy évig a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt. Jelenleg élete nagy részét az egyetemi oktatás és kutatás tölti ki: a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs tanszékén tanszékvezetõ-helyettes, és további két gazdasági fõiskolán fõiskolai tanár ben nõsült, felesége, Tóth Mária földrajz-biológia szakos tanár. Két gyermekük született: Zsuzsanna és Péter. Bogár László szabadidejét, ha csak teheti, kisunokáival tölti, sokat kirándul, túrázik és úszik. A sok-sok szakmai tárgyú olvasmány mellett azért mindig szakít idõt a szépirodalomra. Az internetes világban is igyekszik eligazodni, nemrégiben saját naplót (blogot) is indított, bogarlaszlo.info címen. cselekedjen, késõbbi korok történészei fogják eldönteni. Mindenesetre a kétségkívül várva várt cselekvés elmulasztásának a közvetlen következménye mindaz, ami azóta velünk történik. A társadalom önmaga felemelkedésében hívõ, abban reménykedõ és ezért tenni is akaró tagjainak többsége, ha nem is mondta ki, de csalódott, és úgy érzi, sorsára hagyták. És aki érzi, hogy vége van, igyekszik minél kevesebb zajjal, minél csendesebben elhunyni. Egy folyamatosan gyorsuló hanyatlásnak a részesei vagyunk immáron öt éve. És hogy mi jöhet a következõ években? Az egyik lehetõség az volna, hogy a civil társadalom felõl indulnak el reményt keltõ változások. Sajnos ezt nem tartom reálisnak: az egész 20. század arról szólt, hogy brutálisan szétverték Magyarországon a közösségi szervezõdéseket. Németországban, Franciaországban, Olaszországban annak a töredékéért, amit ez a kormány öt éve mûvel, azonnal félmillió ember vonul az utcára, és polgárháborús állapotok alakulnak ki, így a nyugati kormányok általában vissza is vonják vitatott intézkedéseiket. A magyar társadalom viszont enerváltan, néhány ezres tiltakozásokkal tudomásul veszi ezt a szörnyûséget. Ez arra utal, hogy gyenge és szétesett, amit civil társadalomnak nevezünk. A politikai elitek pedig végtelenül cinikussá és gátlástalanná váltak, így elég nehéz elképzelni, hogy errõl az útról képesek lennének visszafordulni. A legvalószínûbb tehát a mocsaras elrothadás, ahol az utolsó pillanatban, még annak felrobbanása elõtt az elitek cinikus gyakorlatiassággal egy-egy szelepen át kiengedik a mocsárgázt. Így kis apró pukkanásoktól eltekintve folyamatos, és egyre gyorsabb a rothadás folyamata. Egy elsöprõ jobboldali gyõzelem sem hozhatna változást? Most valami olyasmit kellene mondanom, hogy ha a Fidesz hetven százalékkal megnyeri a választásokat, milyen jó lesz a magyar társadalomnak Nekem ezzel kapcsolatban sincsenek illúzióim. A magyar társadalom nem jobbés baloldal mentén, hanem a globalokomprádor és a nemzeti stratégiában gondolkodó erõk mentén hasad. Az MSZP-ben is vannak, akik a nemzeti érdekeket próbálják képviselni, igaz, õk sokkal szétforgácsoltabb állapotban léteznek, mint társaik a jobboldalon, ahol összefogottabb és erõsebb a nemzetstratégia-párti oldal. De ne legyen illúziónk: a döntõ befolyás a jobboldalon is a globalo-komprádorok kezében van. Mindaz, ami bizonyos vezetõ, liberális fideszes politikusok favorizálásában, a baloldali és bulvármédiában való sztárolásukban a szemünk elõtt megnyilvánul a nemzeti elkötelezettségû politikusokkal szemben, nem sok jóval kecsegtet. A globális erõk mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ha be is következne a Fidesz gyõzelme, akkor lehetõség szerint Orbán Viktort és a segítségével szóhoz jutó népnemzeti erõket teljesen kiszorítsák a hatalomból. S ha ez megtörténik, akkor semmilyen lényeges változás nem következhet, mert ugyanaz a behódoló, kollaboráns komprádor magatartás fog érvényesülni, mint eddig azzal a különbséggel, hogy ezt akkor jobboldali cégér alatt teszi majd az ország politikai oligarchiája. A tét egyértelmûen az: Orbán Viktor megkapja-e annak lehetõségét illetve kiharcolja-e magának, hogy a ben abbamaradt rendszer-korrekciót most már sokkal radikálisabban, átfogóbban és tudatosabban folytassa. Ha Orbánt kiszorítják ebbõl vagy ha mégis megengedik hatalomra jutását, de rákényszerítik, hogy hagyjon fel a rendszerkorrekcióval, és õ ezt vállalja, az a tragédia utolsó felvonását jelentheti a magyar társadalom számára. Haág Zalán

8 8 KÖZ-ÉLET A SZABÁLYOS ÁTKELÉS KÖNNYEBBÉ VÁLT, AZ ILLEGÁLIS AZONBAN NEM Védõpajzsként Schengen határán december 21-e óta nem kell a táskánkban az útlevél után kutatnunk, és a kígyózó kocsisor végén várnunk a határnál, ha Szlovákia, Szlovénia vagy Ausztria felé vesszük az irányt. Hazánkba is egyszerûbben utazhatnak az uniós országok lakói. Ugyanakkor a Schengenen kívüli területrõl belépõk ezután is komoly ellenõrzésre számíthatnak. A schengeni csatlakozással köszönhetõen a modern technikai eszközöknek nem lett könynyebb az illegális határátlépõk és csempészek dolga. Az Unió határát is védjük Közel százhúsz kilométeres az a határszakasz, amely Bács-Kiskun megyéhez tartozik, ezen a szakaszon négy határrendészeti kirendeltség mûködik most már a megyei rendõr-fõkapitányság részeként. A három határátkelõhely közül Kelebia korlátlan forgalmú átkelõhelyként mûködik, Hercegszántó állandó, Bácsalmás pedig korlátozott nyitva tartással üzemel. A schengeni csatlakozással jelentõsen bõvült a rendõrség feladatköre. December 21-étõl már nem csupán Magyarország határát, hanem a schengeni országok határát is õrizzük, vagyis a teljes schengeni terület biztonságáért felelünk a megye határszakaszán nyilatkozta lapunknak Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetõje. A változás bevezetését megkönnyítette, hogy továbbra is ugyanazok a kollégák látják el a feladatot az átkelõhelyeken és a zöldhatárokon, csak most már nem határõrként, hanem Karolin néni élete történetébe is beavatta az új önkénteseket rendõrként ez a megyében közel hétszáz fõt jelent. De technikai eszközökben sem szenvedünk hiányt. Pályázati forrásból még korábban vásároltak több terepjárót, mobil okmány-leolvasót, éjjellátó készüléket és kézi hõ-kamerát, amelyek a kirendeltségeken továbbra is jó szolgálatot tesznek. Komputeres kontroll Az Ölelõ Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, valamint a Megyei Kórház együttmûködésének köszönhetõen harmadik alkalommal avattak kórházi önkénteseket január 17-én, Kecskeméten. A több hónapig tartó felkészítõ munkában a kórház lelkésze, Kerekes Márton, Szûcs Attila pszichiá- Bár még egy hónap sem telt el a csatlakozás óta, már most érzékelhetõ a megye határszakaszán, hogy a forgalom visszaesett. Az utazókedv csökkenését okozhatja a tavalyinál hidegebb téli idõjárás, de hozzájárul a sokkal szigorúbb ellenõrzés is szeptemberében vezettük be a SIS-rendszert, vagyis a Schengeni Információs Rendszert. Ez az útlevél vonalkódja alapján azonnal jelzi, ha a belépni kívánó személy körözés alatt áll, elfogatóparancs van kiadva ellene, vagy ha nem rendelkezik a beutazás, illetve tartózkodás feltételeivel. Az autókról, útlevelekrõl is meg tudjuk állapítani, ha lopottak. A schengeni elõírásoknak megfelelõen minden harmadik országból A modern technikai eszközökkel senki sem maradhat észrevétlen a határőrök előtt érkezõ állampolgárt alá kell vetni a SIS-rendszeres vizsgálatnak. Az Európai Unióból érkezõket pedig szúrópróbaszerûen ellenõrzik ezzel a módszerrel. A vizsgálat egyébként nagyon gyors alig egy percet vesz igénybe és nagyon hatékony is. A SIS bevezetésével lényegesen emelkedett a határnál kiszûrt személyek száma. Két hét alatt több tucat lebukás Mivel már szabad az út Nyugat felé, számítani lehet arra, hogy a schengeni határ külsõ szakaszán, így Bács-Kiskunban is megnõ az illegálisan belépni próbálók és a csempészett áruk száma. Sokan próbálják a ter professzor, illetve Horváth Attiláné betegszolgálati irodavezetõ is részt vettek. Huszonnégyen indultak a tanfolyamon, közülük tizenhatan döntõ többségben hölgyek tettek esküt ünnepélyes keretek között arra, hogy ellátják azt a feladatot, amire a jelenlegi nehéz helyzetben az ápolóknak már nem marad idejük. Vagyis beszélgetnek a betegekkel, ha kell vigaszt nyújtanak, egy pohár vizet hoznak, megigazítják a párnát vagy bevásárolnak. Mint azt Fáy Tamásné ápolási igazgató elmondta: erre azért is nagy szükség zöldhatárokon, de a határátkelõknél is megúszni az ellenõrzést. A zöldhatárokon hosszan figyelik a határ túloldaláról a járõreink mozgását, de igyekeznek kihasználni a terep adta lehetõségeket is, például az erdõs szakaszokat. Akkor indulnak el, amikor úgy vélik, nincs a közelben járõr, ám az éjjellátókkal, hõkamerákkal gyorsan megtaláljuk õket mondja Gulyás Zsolt. Elõfordult, hogy az átkelõhelyen uniós állampolgár autójába ültek, vagy egy kabát alá bújtak, illetve a csomagtartóban rejtõztek el. Próbálkoznak a kamionok rakterével is, de az ilyen eseteket is könnyedén felderíthetjük szén-dioxid mérõvel vagy ipari endoszkópok segítségével. Így már a határnál vagy attól néhány kilométerre elfogjuk õket, és nem jutnak beljebb az ország, az unió területére. A Határrendészeti Szolgálat vezetõjétõl megtudtuk: a kábítószer kevésbé, a zárjegy nélküli cigaretta csempészete annál gyakoribb a területen. A dohányárut minden lehetséges helyre próbálják eldugni a határõrök szeme elõl a motorházban éppúgy, mint az autó belsõ terének összes üregében ezekbõl több nagy, milliós értékû fogás volt ben. A schengeni csatlakozás után már érezhetõen nõtt az elfogott, illetve visszairányított személyek száma ban huszonkét nap alatt húsz fõt fogtak el tiltott határátlépés miatt, harminchat fõt irányítottak vissza, mert nem rendelkeztek a beutazáshoz szükséges okmányokkal, engedélyekkel, és huszonkétszer jelzett találatot a SIS-rendszer lopott jármûre, elveszett útlevélre, körözött személyre bukkantak így határ-rendészeink. Bera Linda Önkénteseket avattak van, mert a bent fekvõk többsége idõs, egyedülálló, magányos ember, aki különösen igényli a szeretetet, a jó szót és a gondoskodást. Az avató után az önkéntesek több kórházi osztályt meglátogattak, hogy lássák: hol, milyen körülmények között teljesíthetik heti pár órás, rendszeres szolgálatukat. A közeljövõben egyébként jól megkülönböztethetõ formaruhát is kapnak majd, mivel az utóbbi idõben többek között a kórházi lopások miatt megrendült a betegek bizalma az ismeretlen látogatókban. B. L.

9 KULTÚRA 9 A JUBILEUMI ÉVNEK IS MARADANDÓ EMLÉKET ÁLLÍT Könyv Kodály és Kecskemét kapcsolatáról Több évtizedes, alapos gyûjtõmunka eredményét veheti kézbe az olvasó, aki Heltai Nándor Kodály Zoltán és szülõvárosa, Kecskemét címû könyvét lapozza. A kötet sajtóbemutatóját a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartották meg kedden délután a városházán. Városunk polgármestere köszöntõjében kihangsúlyozta, hogy a kiadvány egyben a jubileumi Kodály-évnek is maradandó emléket állít. Zombor Gábor a könyv elõszavában arra hívja fel a figyelmet, hogy Kodály Zoltán ötven évvel ezelõtt, a 75. születésnapja alkalmából rendezett kecskeméti ünnepségen kijelentette: egész életét befolyásolta, hogy itt látta meg a napvilágot. A világ sok táján megfordultam már, sokszor beírtam különbözõ rubrikákba, hogy születtem Kecskeméten. Önkéntelenül feltámadt bennem a kérdés, jelent-e számomra valamit az, hogy Kecskeméten születtem. Úgy érzem, igen, mert ennek a népnek a szívósságát érzem csontjaimban, ennek a népnek, amelyik megállította a sívó futóhomokot, és termésre kényszerítette azt. Én sem kívántam egyebet tenni, mint hogy megállítsam a magyar zenei élet futóhomokját, és oázisokat teremtsek abban. Ilyennek szántam az ének-zene tagozatú általános iskolákat. mondta 1957-ben Kodály Zoltán. Fél évszázaddal a zeneszerzõ idetartozását vallomásszerûen kinyilvá- Magyar Miniatûrök címmel adott fuvolahangversenyt a Magyar Kultú- nító szavai után kerül az olvasókhoz Heltai Nándor Kodály Zoltán és szülõvárosa, Kecskemét címû könyve, melynek megjelenését a Kodály Örökség Munkacsoport javaslatára a megyeszékhely közgyûlésének támogatása tette lehetõvé. Sajnos, mind kevesebben élnek városunkban olyanok, akik kórustagként, tanárként, diákként közelrõl láthatták, hallhatták Kecskemét nagy fiát mondta el érdeklõdésünkre Zombor Gábor. Egyre nehezebben hozzáférhetõk a zeneszerzõ itteni tartózkodásaival kapcsolatos dokumentumok. Halaszthatatlanná vált, hogy valaki a megközelítõ teljesség, valamint a hitelesség igényével összegyûjtse és közzétegye a kecskeméti Kodály-emlékeket, egyben dokumentálja mindazt, ami a zeneszerzõ-zenepedagógus életében és halála óta sokak fáradozásainak köszönhetõen itt Kodály jegyében történt. Ez a könyv remélhetõen hozzájárul Kodály Zoltán életmûvének alaposabb megismeréséhez, az általa képviselt értékek, eszmék még általánosabb elfogadásához. A Kodály Örökség Munkacsoport képviseletében Palotás József, az M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatója méltatta a kötetet. ra Napján Dratsay Ákos Berényi Bea fuvolamûvész és Révész László zongoramûvész közremûködésével. A Kodály Iskola zenemûvészeti szakközépiskolájának mûvésztanárai országos és nemzetközi színtéren is elismertek. Ugyanakkor még a hangszeres elõadók sorában is kuriózumnak számít, hogy a Dratsay Ákos Berényi Bea fuvolamûvész-házaspárt a közönség nem elsõsorban szólistaként, hanem duójuk révén ismerte meg. Közel negyedszázada játszanak már együtt, s bár a tavaly év végén harmadízben is megkapott Artisjus-díj a kortárs komolyzenei szerzõk mûveinek népszerûsítéséért szól, repertoárjuk ennél jóval gazdagabb. A Magyar Kultúra Napja alkalmából elõadott hangverseny mûsorát XX. századi magyar zeneszerzõk pedagógiai mûveibõl állították össze. Dratsay Ákos, aki tavaly decemberben a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Zenei tagozatának elismeréseként Weiner Leó zenepedagógus díjban részesült, így indokolta a témaválasztást: Nem A mintegy négyszáz oldalon olvashatunk többek között a családi szálakról, a Kodály-mûvek kecskeméti fogadtatásáról, a Psalmus Hungaricus szerzõjének elsõ hazalátogatásairól is tudtuk meg Palotás Józseftõl. Külön fejezet foglalkozik azzal, hogy mit tesz a szülõváros Kodály szellemi hagyatékának továbbéltetéséért. Az érdeklõdõk megtudhatják a kötetbõl, hogy emlékeznek Kodályra a helybeliek, és miként vélekednek a zeneszerzõ-pedagógusról mûvészek, tudósok, politikusok. A szép kiállítású könyv több évtizedes kitartó, igényes gyûjtõmunka eredménye, és hûen tükrözi Heltai Nándor Kodály iránti tiszteletét, szeretetét. Sipiczki Sándor Negyedszázados együttzenélés Dratsay Ákos és Berényi Bea Heltai Nándor, Ittzés Mihály, Zombor Gábor, Láng József (a kiadó igazgatója) és Palotás József elsõ alkalommal állítottam össze koncertet zeneiskolai tanulók által elõadásra kerülõ darabokból azzal a nem titkolt szándékkal, hogy életközelbe hozzam a sokat vitatott kérdést: Mi adja a zenélés igazi nehézségét, értékét? Az, ha technikailag mind nagyobb virtuozitást igénylõ darabokat szólaltatunk meg, vagy az, ha a könnyebb-nehezebb darabok elõadásán keresztül megpróbálunk olyan hangzásélményt elérni, amely talán legközelebb áll a szerzõ eredeti szándékához, a darab hangulatához, mondanivalójához? Az elõadott repertoár bizonyítékul szolgál arra, hogy a legegyszerûbb zenei anyag kottáról való megfejtése is tiszteletreméltóan nehéz és bonyolult folyamat eredménye. Kada Erika

10 10 OKTATÁS Innovatív oktatás a Szent-Györgyiben Az EU csatlakozással megnyíló pályázati források a kecskeméti Szent-Györgyi Albert Középiskola számára is lehetõvé tették az oktató-nevelõ munka megújulását és még színvonalasabbá tételét. Az intézmény tizennyolc millió forintot nyert a Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra elnevezésû HEFOP pályázaton. A napokban megtartott zárókonferencia után az iskola igazgató-helyettesét kérdeztük a projekt tartalmáról, tapasztalatairól, várható elõnyeirõl ban indult útjára a program megvalósítása, melynek során közel ötmillió forintot fordíthattunk modern oktatási eszközök vásárlására mondta Petõné Seres Katalin. Elsõ lépésben az iskolavezetés két tagja, valamint a tantestületbõl heten különbözõ továbbképzéseken vettek részt, és megismerkedtek a kompetencia alapú oktatás szakmai tartalmával. A programcsomagok helyi tantervhez történõ adaptálása, valamint pedagógiai programunk átdolgozása után, az idei tanév során tanulóink a közismereti órák egy részén már kompetencia alapú oktatásban részesülnek. Eddigi tapasztalataink szerint a fiatalok motiváltabbak lettek, és érdeklõdve fogadják a modern oktatás nyújtotta lehetõségeket. Úgy véljük, hogy a megismert módszerek segítségével nemcsak kiváló szakembereket képezhetünk, hanem jobban fel tudjuk készíteni tanítványainkat az egész életen át tartó tanulásra is. A kompetenciaalapú oktatás során tanuló és tanár egyaránt élvezi a tankönyvtõl elvonatkoztatott tanulási módszereket, a munka egyre inkább kooperatív formában folyik. Az egyes kompetenciaterületen dolgozó tanárok közt szoros együttmûködés alakult ki, a A konferencia résztvevőit Petőné Seres Katalin köszöntötte számítástechnika és az Internet bevonásával a tanulók egymás közötti kommunikációja új teret kapott, ugyanakkor a résztvevõ tanárok számára lehetõvé vált a szorosabb együttmûködés, intézményen kívül is. A közeljövõben azt szeretnénk elérni, hogy a kompetencia-alapú oktatás minden évfolyam munkájába bekerüljön, így még eredményesebb felkészülést biztosíthatunk tanulóinknak az érettségihez és a továbbtanuláshoz. S. S. Hétországra szóló pályázati program A Hunyadiban iskola előkészítő foglalkozásokat tartottak A kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola az elmúlt években több pályázati sikernek köszönhetõen bõvíthette, gazdagíthatta nemzetközi kapcsolatait. A Comenius szabályai szerint idén újabb, diákokat is érintõ pályázatot nem nyújthattak volna be a mátyásosok, a tavaly õszi átszervezésnek köszönhetõen azonban létrejött egy új intézmény, a Corvina Óvoda és Általános Iskola, amelynek viszont már lehetõsége van erre. Az intézmény vezetése élni is kíván a kínálkozó alkalommal, ezért pályázat elõkészítõ látogatásra hívta azoknak a külföldi iskoláknak a pedagógusait, akikkel együtt szeretnék elindítani a Comenius Utazási Projektet. A napokban befejezõdött, egyhetes közös munkában a vendéglátókon kívül három olasz, két román és egy-egy norvég, illetve lengyel pedagógus vett részt, de a tervek szerint bekapcsolódik majd a programba egy spanyol és egy török iskola is. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, két évig dolgoznak majd együtt az érintettek. Elkészítenek többek között egy tanítás-módszertani CDt, valamint egy olyan hangosszótárat, ami tartalmazza a résztvevõ országok alapvetõ szókészletét. A projektben természetesen a Corvina valamennyi tagintézménye részt vesz, így már a pályázat elõkészítõ munka során is felkeresték a külföldi vendégek a Ceglédi úti óvodát, a Kertvárosi és a Hunyadi János Általános Iskolát. Ez utóbbiban éppen óvodásoknak tartottak iskola-elõkészítõ délutánt. A több mint harminc gyereknek játékosan fejlesztõ foglalkozások keretében mutatták meg, hogy hogyan tanulnak majd néhány hónap múlva. Lóczi László, a Corvina intézményvezetõje örömtelinek nevezte a komoly érdeklõdést, ami egyben arra is reményt ad, hogy a 2008/2009-es tanévben a mostanival ellentétben ismét indíthat elsõ osztályt a Hunyadi iskola. sipi

11 OKTATÁS 11 Képzõmûvészet szabadon Óriási érdeklõdés kísérte az idén tizenöt éves Kecskeméti Képzõmûvészeti Szabadiskola növendékeinek hagyományos éves kiállítás megnyitóját, amelyet a napokban tartottak a Kodály iskola aulájában. A képzõmûvészeti alkotómûhelyt 1993 augusztusában azzal a feltett szándékkal hozta létre Bruncsák András képzõmûvész-tanár Harsányi Zsuzsanna alkotómûvésszel, hogy legyen egy olyan hely mindazok számára, akik rajzolással, festészettel, grafikával szeretnének foglalkozni, ahol némi tanári segédlet mellett mindezt szabadon megtehetik. A szabadiskola elnevezés a 19. század végén, 20. század elején méltán híres Nagybányai mûvésztelep nevére, szellemiségére utal: azaz bárki jöhet, aki fontosnak tartja a mûvészi alkotómunkát. Jómagam tizenegy évig vettem részt a Zebegényi szabadiskola munkájában, ahol egy olyan szellemiséggel találkoztam, mely nagy hatással volt rám. Ezt szerettem volna továbbvinni és itt Kecskeméten is megvalósítani. A Szappanos István festõmûvész által egykoron vezetett Kecskeméti Városi Képzõmûvész szakkör alapjain jött létre ez a szabadiskola, mely négy fõ részlegre osztható: A kiállítás idei témája a város volt Gyenes Péter képzõmûvész kollégám alakrajzot oktat, Patkós László mûvésztanár a grafikai részleg vezetõje, míg Vass Eysen Ervin barátom az építészbelsõépítész részleg irányítója tájékoztat Bruncsák András képzõmûvész-tanár, a szabadiskola egyik alapítója, egyben a rajz-festõ osztály vezetõje. A mûvésztanárok szerepe a vizuális, rajz és festõi alapok elsajátíttatásával kezdõdik, de folyamatosan végigkísérik az alkotói folyamatokat és segítséget adnak a diákok sajátos képi világának megtalálásában és kialakításában. Farkas Luca, a Kodály iskola végzõs tanulója már két éve jár ide. A sok kreatív feladat mellett azt is fontosnak tartja, hogy itt olyan érdekes emberekkel ismerkedhet meg, akik ugyanúgy szeretnek alkotni, mint õ. Elsõsorban a grafika és az animáció érdekli, ilyen szakon is szeretne majd továbbtanulni meséli, miközben éppen legújabb képregényén dolgozik. Ez a mostani kiállítás is egyfajta bemutatkozási lehetõség a nagyközönség elõtt fogalmaz Patkós László mûvésztanár, a rajz és sokszorosító grafikai részleg vezetõje. Minden évben van egy olyan törekvés, hogy legyen egy közös téma, melyre minden hozzánk járó alkot valamit. Az idei fõ téma a Város volt, a diákok kisméretû telkeket kaptak, melyre szabadon tervezhettek különbözõ épületeket, szobrokat, melyekbõl végül összeállt a szabadiskolás város. Ez egy kölcsönös inspiráció, ha azt látom, hogy a diákok lelkesen, kreatívan kezdenek el alkotni egy általunk kitalált ötletre, témára, számunkra ez egyértelmû visszajelzés arról, hogy jól sikerült kiválasztanunk az adott feladatot. ratkai A pénzzel az embereket szolgálni Mikor megkérdeztem tõle, hogy igaz-e a hír, visszakérdezett: Miért? A pénz nem arra való, hogy szolgáljunk vele?. Bátayné Mácsai Anikó sikeres ügyvéd, mellette jogot tanít, címzetes fõiskolai tanár a kertészeti karon. Decemberben óraadói fizetését kettéosztva negyven-negyvenezer forintot adományozott két diákjának. Az erre érdemesek személyét az óráján jelenlévõ mintegy nyolcvan hallgatóval szavaztatta meg. Volt persze néhány a tanárnõ által megadott szempont, ami segítette a szavazókat a döntéshozatalban. Például, hogy a díjazandó tanuló láthatóan szeresse a tantárgyát, általában véve is jó legyen a tanulmányi elõmenetele, de az érdeklõdése ne záruljon be a szakma határainál. Vonzódjon például valamilyen szinten a mûvészetekhez is. Sziákisz Varvarica másodéves hallgató az egyik adományozott. Otthon gitárzenekar tagja volt, gyönyörû bõrmíves munkáival pedig már országos versenyt is nyert. Beloianniszba, az ötvenes években Dunaújváros mellé épült faluba a görög polgárháború menekültjeiként érkeztek a nagyszüleim. Édesapám görög, édesanyám magyar. Gyermekkori álmom volt kertépítészetet tanulni. Talán azért, mert az óhazát idézve görög nagyszüleimnek csodálatos kertje van. A másik adományozott, Mezõ József elsõéves hallgató elõször építész szeretett volna lenni. Azt mondja, Kecskemétre kerülve a város díszes, patinás épületeivel szinte nem tud betelni. Már a korábban tanult társadalmi ismereteket is nagyon érdekesnek tartottam, s nagyon vártam itt is a jogi órákat. Fontos, hogy legalább az alapismeretek szintjén a jog minden területén szerezzen egy kis jártasságot az ember. Különösen jól jön ez, ha valamelyikünk idõvel cégalapításon gondolkodik majd. Jó érzés, hogy a tanárnõnek is ennyire kedves ez a mostani két évfolyam, s külön jólesik, hogy a szavazásnál rám is annyian gondoltak. Továbbadtam ezt az örömet, hisz az adomány segítségével épp karácsony elõtt én is tudtam szeretetteli meglepetést nyújtani olyanoknak, akiknek egyébként nem lett volna lehetõségem. kada A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola felvételt hirdet a 2008/2009-es tanévre nappali tagozaton: Szakmacsoportok: Élelmiszeripari (sütõ-cukrásztechnikus, tartósító technikus) Gépészet: (élelmiszeripari gépésztechnikus), Környezetvédelmi: (környezetvédelmi méréstechnikus) Kereskedelem-marketing: (nyelvi elõkészítõ) Élelmiszeripari: (pék, tartósítóipari szakmunkás, élelmiszeripari gépész, pék-cukrász) Mezõgazdaság: (dísznövény- és zöldségtermesztõ) Jelentkezési határidõ: február 15. Intenzív tagozat: Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezõk számára nappali tagozaton, 3 éves képzési idõvel Felvételi vizsga: április óra Bõvebb felvilágosítást ad: Marton Gézáné igazgatóhelyettes Esti tagozat: Felvétel feltétele általános iskolai végzettség (megfelelõ létszám esetén indul a képzés) Oktatás heti 3 alkalommal (hétfõ, kedd, csütörtök: óra) Lehetséges a tanulmányok folytatása a meglévõ végzettségek beszámításával. Jelentkezés határideje: június 30. Bõvebb felvilágosítást Nagy Attiláné tanárnõ ad. Telefon: 53/ Címünk: 2750 Nagykõrös, Ceglédi út 24.

12 12 KÖZ-ÉRZET A boldogító igen hogy valóban boldogító legyen Az esküvõnk életünk egyik legszebb napja halljuk számtalanszor a már unott sablonszöveget. Azonban hiába számít már közhelynek ez a mondat, mégis sokan azt szeretnénk, hogy házasságkötésünk valóban emlékezetes legyen, egy olyan ünnep, amit igazán különlegessé varázsolunk. Ahhoz azonban, hogy az esküvõ elõtti néhány hónap ne váljon valóságos rémálommá, idõben el kell kezdeni a készülõdést. A zöld dekorációt idén rózsaszínnel is kombinálhatjuk Egyre kevesebb esküvõ A hölgyek többsége még talán el sem kezdte az iskolát, de már határozott terve volt arról, hogyan fogja kimondani a boldogító igent. Az évek múltával persze változik az ízlésünk, már nem biztos, hogy Csipkerózsikára szeretnénk hasonlítani a nagy napon, és lehet, hogy már võlegényünknek sem kell fehér lovon érkeznie. Azonban egy biztos: sok álmot dédelgetünk, amit szeretnénk majd megvalósítani az esküvõnk napján. De hol, hogyan és mikor lássunk hozzá a szervezéshez? Az elsõ lépések Az elõkészületeket mindig a polgármesteri hivatalban kell kezdeni. Házasságot kötni bárhol lehet, nem kötõdik feltétlenül a fiatal pár lakhelyéhez. Fontos, hogy minél hamarabb lefoglalják az idõpontot, hiszen utána ehhez tudnak igazítani minden mást, többek között a vendéglõ vagy a ruhák kibérlését tudtuk meg Bercsényiné Földházi Zsuzsannától, a városháza anyakönyvi és hagyatéki csoportjának vezetõjétõl. A házasságkötés tervezett idõpontja elõtt Míg a nyolcvanas évek végén évente mintegy hétszázhetven pár kötött házasságot Kecskeméten, az évek során egyre csökkent az esküvõk száma. Az elmúlt öt évben még meghaladta az évi hatszázat, azonban 2007-ben némi visszaesés mutatkozott, ugyanis tavaly csupán ötszázhuszonöt pár fogadott örök hûséget egymásnak. legalább harminc nappal kell bejelentkezni a városházán, ugyanis enynyi a kötelezõ várakozási idõ. Ez alól csak kivételesen indokolt esetben adható felmentés. A 2008-as elõjegyzési könyv novemberben nyílt meg. Eddig már kettõszázhuszonhét pár foglalt idõpontot. A május és az augusztus mindig a legnépszerûbb hónapok. Idén meglepõ volt, hogy a szeptember 6-ai napra már tizenegy pár jegyzett elõ árulta el lapunknak Bercsényiné Földházi Zsuzsanna. Jöhet a neheze Ha már van idõpontunk, jöhet a keresgélés. Ruha, virág, autó, fotós, videós, torta és még számtalan dolog, amit ki kell választanunk, meg kell rendelnünk vagy el kell intéznünk. A menyasszonyok számára talán az egyik legkedvesebb feladat a ruha kiválasztása. Idén inkább a színes, nagy szoknyás, minél habosabb, fodrosabb, díszesebb ruhák divatja hódít. A krém és a púder színek üdébbé teszik a ruhát, a rózsaszín, a mályva pedig romantikus hatást kelt. A menyecskeruhákban pedig most már inkább az estélyi, alkalmi jellegû ruhák a keresettebbek tudtuk meg Kardos Katalintól, egy menyaszszonyi ruhaszalon tanácsadójától. Ha ruhánk már van, jöhet a virág, hiszen egy esküvõ elképzelhetetlen nélküle. Nemcsak a menyaszszony csokráról kell gondoskodnunk, hanem a kitûzõkrõl, az asztaldekorációról és az autódíszrõl is. A virág párosulhat gyümölcsökkel, termésekkel, melyekhez kiegészítésül használhatunk még szép kelméket, üvegtárgyakat, szalagokat is. A rózsa ismét visszatért, valamint az élénk színek, a vidám és szokatlan párosítások is dominálnak idén. Most már nemcsak pasztellszínekbõl állhat egy menyasszonyi csokor, hanem lehet akár lila, narancs vagy piros is mondta lapunk kérdésére Gyenes Szilvia virágkötõ. Színek harmóniája A párok többsége arra törekszik, hogy az esküvõ minden apró részlete színben harmonizáljon. Ezt az összhangot igyekeznek megteremteni a meghívók, a virágok és a dekoráció kiválasztásakor is. Selymek, kovácsoltvas díszek, szalvéták, gyöngyök és székhuzatok is segíthetik a harmónia megteremtését. Mostanában a zöld színû dekorációt választják legtöbben, amit idén rózsaszínnel kombinálunk, ezzel tavaszi hangulatot varázsolva az asztalra mondta Virág Anikó dekoratõr. Hogy életünknek ezt a fontos napját megõrizzük, meg kell találnunk a megfelelõ fényképészt. Lakó Péter fotográfus nemcsak arra törekszik, hogy megörökítse a házasságkötést, hanem arra is, hogy a pár személyisége is visszatükrözõdjön a képeken. Az a célom, hogy a fotókon önmagukat lássák viszont, és nem kicsavart, sablonos pózokban álló idegeneket. Megtiszteltetés, hogy életük egyik legfontosabb ünnepén engem választanak fotósnak, ezért szeretném nekik ezt viszonozni mondta Péter, aki különleges, fekete-fehér, szépia és barnított képeket is készít kézi laborálással, és megajándékozza velük az ifjú párt. Bár még csak január van, mégis érdemes már most elkezdeni a tervezgetést. Azonban színektõl, formáktól, díszektõl függetlenül a legfontosabb, hogy a nagy napon valóban boldogan mondhassuk ki egymásnak életünkben elõször azt a két szót, hogy férjem és feleségem. Gál Orsolya

13 KÖZ-ÉRZET 13 Aprók farsangi tánca Vízkereszttel beköszöntött a télbúcsúztató farsang idõszaka. Január 6-ától hamvazószerdáig, azaz nagyböjt elsõ napjáig tart a vidámság és a bálok ideje. Ebbõl a mulatságból persze a legkisebbek sem maradhatnak ki. Az elmúlt hétvégén a Hegedûs együttes húzta az apró talpak alá valót a Szórakaténuszban, ahol a gyerekek farsangi dalokat tanultak, táncoltak és álarcot is készíthettek. Az Aprók tánca egyidõs a Játékmúzeummal és Mûhellyel, hiszen amióta a Szórakaténusz megnyitotta kapuit, azóta várják a gyerekeket kéthetente ezekre a szombat délutáni foglalkozásokra. Az Aprók táncának közönsége nagyon sokat változott az évek során. Elõször az alsó tagozatos általános iskolások jártak ide a szüleikkel, mostanra viszont már átalakult egy kismamaklubbá. Köszönhetõ ez egyebek mellett annak, hogy nehéz olyan programot találni, ahová elviheti az anyuka az éppen tipegõt, és nálunk jól érzi magát a gyerek és a szülõ egyaránt m o n d t a Belvaracz Ibolya, a Szórakaténusz múzeumpedagógusa. Az apróságok délutánja általában tánccal indul, utána pedig mindig valami olyan kézmûves foglalkozásra várják õket, ami az évkörhöz kapcsolódik. Arcsimogatókat, tenyérütögetõket, táncoltatókat, csipkedõket, Sok apró táncos még nem érte el az óvodáskort sem Megismerni a néphagyományokat Réteiné Simon Ágnes most hozta el elsõ alkalommal hároméves lányát, Lillát az Aprók táncára. Azért jöttünk el, hogy Lilla megismerje a néphagyományokat és a néptáncot. A gyökereink megismerésére szerintem ebben a korban a legalkalmasabb a tánc, a zene és a népköltészet. Elhoztuk a féléves kistestvért is, aki a nagymama karjában hallgatja a zenét, és szinte már õ is dúdolászik a dallamokra mondta Ágnes. Lilla biztosan nem utoljára járt a Szórakaténuszban, hiszen amikor véget ért a foglalkozás, sírva fakadt. Anyukája kérdésére, hogy maradjanak-e még egy kicsit, a válasza az volt: nem, egy nagyot. húzogatókat tanítunk, mindent, ami a népi gyerekjátékirodalomban megtalálható. Most elsõsorban a farsanghoz kapcsolódott a foglalkozás, de természetesen ugyanúgy voltak egyensúlyérzéket és térérzéket fejlesztõ játékok is tudtuk meg Nagy Erikától, a Hírös Néptánctanoda tánctanárától. A tánc után a szülõk az ölükbe ültették az apróságokat, és jöhetett a közös munka. A farsanghoz kapcsolódóan most álarcok készültek. A szülõk rajzoltak, vágtak, a gyerekek színeztek, ragasztottak, míg végül elkészült a közös alkotás. Az elmúlt hétvégén százharmincan ülték körbe a Szórakaténusz asztalait, de volt már olyan szombat, amikor száznyolcvanan is részt vettek a táncos foglalkozáson. Az Aprók táncának az egyik legfontosabb felvállalt feladata a hagyományõrzés. Ehhez nagy segítséget nyújt az élõzene varázsa, amit minden alkalommal a Hegedûs együttes teremt meg. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék hagyományainkat, hiszen erõsebbek lelkileg azok, akik erõs talajon állnak. Ahhoz, hogy egészséges felnõttek legyünk, ismernünk kell saját gyökereinket vallja Nagy Erika. A Szórakaténuszban szombatonként táncoló apróságok nagy része még az óvodás életkort sem érte el, ebben az életszakaszban pedig nagyon fontos az anyával való kapcsolat. Amikor az édesanya beáll táncolni, a gyermek õt utánozza, és ezzel is erõsödik a közöttük húzódó láthatatlan szál. Az apák a kicsi gyerekekkel ritkábban találják meg a kapcsolatot, itt azonban erre is alkalom nyílik, hiszen nagyon sok apuka táncol velünk együtt. Ezek az édesapák szorosabb kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel mesélte tapasztalatait Nagy Erika. Legközelebb február 2-án várja a kicsiket az Aprók tánca, akkor a gyerekek farsangi fánkot süthetnek majd. G. O. Üza. fogyasztás: 5,1-6,6 l/100 km, CO 2 kibocsátás: g/km 2008-ban is valóra válhatnak álmai! HONDA AKCIÓK Civic 3 és 5 ajtós modellekre akár kamatmentes finanszírozás (akár 0,00% THM) és ajándék Honda navigációs rendszer* Jazz modell vásárlásakor kedvezõ hitel (akár 0,99% THM)* Accord: kedvezõ hitel és ajándék Honda navigáció* *Az ajánlat visszavonásig és a készlet erejéig érvényes. Csernák Kft Kecskemét, Szt. István krt. 23/k Tel.:

14 14 GAZDASÁG A KECSKEMÉTI EGYEZTETÉS SEM HOZOTT ÉRDEMI ELÕRELÉPÉST Sztrájkhangulat a Volán-társaságoknál Némileg ugyan közeledtek egymáshoz az álláspontok a volános munkaadók és a szakszervezetek bérvitájában, érdemi elõrelépésrõl azonban továbbra sem lehet beszélni. Röviden így foglalható össze az eredménye annak a több órás egyeztetõ tárgyalásnak, amelyet hétfõn a Kunság Volán kecskeméti székházában tartottak meg. A találkozó elõzménye, hogy a munkavállalói érdekképviseletek által elfogadhatónak tartott tizenegy százalékos bérfejlesztéshez képest a munkaadói szövetség mindössze négy-öt százalékot ajánlott. Emiatt jelenleg mind a huszonnégy magyar Volán-társaságnál sztrájkhangulat van a dolgozók körében. A szakszervezetek az utazási szabadjegyek megadóztatása és az erõsödõ privatizációs szándék ellen is tiltakoznak, tizenegy százalékos bérkövetelésükhöz pedig állami szerepvállalást igényelnek. Három milliárd forintot kérnek, lehetõleg január végéig legalábbis ez áll Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz és Kákosy Csaba közlekedési miniszterhez írt levelükben. Elõrelépés helyett inkább csak araszolásról beszélhetünk tájékoztatta lapunkat Horváth László, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének alelnöke. A munkáltatók öthat százalék körüli béremelésben gondolkodnak, és ebben az ajánlatban már benne vannak az alapbéren kívüli juttatások is. Ezt természetesen elfogadhatatlannak tartjuk. A hét második felében Budapesten ülünk újra tárgyalóasztalhoz. Várjuk a reagálást a miniszterelnökhöz írt levelünkre is, ugyanis meggyõzõdésünk, hogy ebben a helyzetben a kormányzatnak kellene segítõ kezet nyújtania. A sztrájkkal egyelõre várunk, de ha a következõ egy-másfél hétben nem tudunk elfogadható eredményt elérni, akkor mindenképpen a munkabeszüntetés eszközéhez folyamodunk. A Volán-dolgozók tudatában vannak annak, hogy felelõsségteljes munkát végeznek, pillanatnyilag viszont nem tapasztalják az ezzel arányos megbecsülést, sem anyagilag, sem erkölcsileg. Érdeklõdésünkre a Közúti Közlekedési Szakszervezet Bács-Kiskun megyei elnöke is úgy nyilatkozott, hogy elfogadhatatlannak tartják a munkaadói oldal Kecskeméten tett ajánlatát. Továbbra is ragaszkodunk a 7,5 A következő másfél hét tárgyalásai döntik el, hogy lesz e sztrájk a Volán társaságoknál százalékos béremeléshez, valamint szeretnénk elérni az évi hatvanezer forintos béren kívüli juttatás-emelést is jelentette ki Asztalos Ferenc. A további egyeztetések során legfeljebb ez utóbbi mértékérõl tárgyalunk a munkaadók képviselõivel. A postások megkapták a 7,5 százalékos emelést, a MÁV-nál is kiharcolták a hét százalékot. Úgy gondoljuk, hogy a közúti közlekedésben dolgozók sem értéktelenebbek a többieknél. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miként értékeli a helyzetet a munkaadói oldalról a Kunság Volán Zrt. vezérigazgatója. Hunyadi Szabolcs azonban elmondta: amíg alágazati szinten folynak a tárgyalások, addig nem kíván nyilatkozni. Hozzátette, hogy amint az érdekképviseleti egyeztetések lezárulnak, a kollektív szerzõdés figyelembevételével hozzák majd meg a bérfejlesztési döntéseket a társaságnál. S. S. MÁV: tudatos sorvasztás folyik? A szabad helyváltoztatás alkotmányos jog, utalt rá Kőváry Antal (mellette jobbra Konkoly István) A magyar vasút a magyar nemzet tulajdona és leginkább környezetkímélõ. Amerre elhalad egy vonat, nem hagy maga után a tüdõt és a vérképzõ szerveket károsító szennyezõ kipufogó gázokat, mint a gépkocsi. Szmogriadót a vasúton még nem kellett elrendelni. Mégis ez a legmostohábban kezelt területe a közlekedésnek. Homályos, poros vonatablakok, hol túlfûtött, hol pedig hideg fülkék, nemegyszer kinyithatatlan ajtók és az elhanyagoltság egyéb jelei mutatják: mintha tudatosan el akarnák sorvasztani az ország hosszú ideig egészséges vérkeringését. A szabad helyváltoztatás alkotmányos joga minden embernek, mégis sorra szüntetik meg a gazdaságtalannak ítélt vagy csak annak vélt helyközi vonalakat. Eddig harmincnyolc szárnyvonalra mondta ki a kormány a halálos ítéletet. Kecskemét és Fülöpszállás között már tavaly március óta szünetel a vasúti személyforgalom. Elvágták a külvilágtól Ágasegyháza, Köncsög, Agárdy- és Uzovicstelep tanyán élõ lakóit. Kõváry Antal, a kecskeméti székhelyû Vasutasok és Közlekedésben Dolgozók Demokratikus Munkástanácsának elnöke felkereste valamennyi érintett település polgármesterét. Abban bízott, hogy együttes fellépésükkel talán rábírják Kóka János minisztert a közlekedés visszaállítására. Idõs parasztemberek remegõ kézzel írták alá azokat az íveket, amelyeken kérésüket megfogalmazták. Mindhiába. Hétszázharminckét aláírás gyûlt össze, ami felér egy falu népességével, ám ez sem lágyította meg a miniszter szívét. Egyebek mellett ilyen és hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a kettõs érdekvédelmi feladatot felvállaló szakszervezet január közepén megtartott évindító munkásgyûlésén. Kritikusan szemlélik a közlekedést, mint benne élõk. Látták, mekkora felforduláshoz vezetett a kormányzati negyed dugába dõlt építésének elõkészületei miatt a vágányok egy részének elbontása a Nyugati-pályaudvaron. Huszonegybõl tizenhét maradt meg. A kormányzati negyed elõkészítésére kidobott pénzbõl egy évig fenntarthatták volna a Kecskemét-Fülöpszállás közti vasúti forgalmat. Nagyobb hasznát látta volna a tanyák népe. A munkástanács tovább küzd a bizonyíthatóan szükséges szárnyvonalakért és tagjainak létbiztonságáért. E gondolatok jegyében szavaztak ismét bizalmat a tizennyolc év után újra elnöknek választott Kõváry Antalnak. K. A.

15 MÚLT-KOR 15 GRAMOFON, ÕSHANGSZÓRÓ, MAMBÓ ÉS ORION Értékek a hangtechnika elmúlt századából Alámerülve a huszadik századi hangtechnika világában, engedjék meg, hogy meghívjam olvasóinkat egy idõutazásra Leskowski Albert Zimay László utcai múzeumába Tölcséres kezdetek Száz évre tehetõ annak a barna, óriás tölcsérû gramofonnak az életkora, amely még Egerbõl való. Egy tekerõlantos fesztiválon kapta házigazdám. Párja, a fölötte lévõ, nemzeti színekkel csíkozott másik tölcséres már kecskeméti adományozótól származik. Búvárkodnék tovább Kossuth Lajos vagy éppen Lenin hangjáig, szívesen hallgatnám eredetiben Bartók és Kodály népzenei gyûjtéseit, ám ezeket nem gramofonra, hanem viaszhengeres fonográfokra vették föl annak idején. Csak kevés maradt meg belõlük. Leskowski Albert is jobbára a Magyar Rádió hangarchívuma révén hallhat ilyen korabeli hangemlékeket. Egy tekerés, egy nóta, egy tánc Egyszer egy 98 éves néni csodálta meg egyik tölcséres gramofonját. Fiatalkori emlékeket ébresztett benne. Fiam, amikor én még lány voltam, ilyen gramofonra táncoltam. Mosolygott ezen a mûgyûjtõ, mert tudta: egy tölcséres mellett nemigen véthetett az adott arra, hogy a táncolók jobban kibontakozhassanak Szomszédolás sámlival És mekkora élmény volt a hatvanas években a közös tévézés! Ma már elképzelhetetlen, hogy amikor valaki egy Munkácsyt vásárolt, és beállította a lakásában, sorra kéredzkedtek be hozzá a lakók, hogy õk is nézhessék az egyetlen csatorna adását. Ma nincs effajta szomszédolás. Tévécsatornák tucatjain barangolnak a legtöbben, gondosan becsukott ajtók mögött. Elmúlt a sámlis idõszak mondja kissé kesernyés hangon Leskowski úr. Befelé fordulnak az emberek. Akkoriban mindenki, aki vendégségbe jött tévézni, hozta magával a kis ülõkéjét, hogy ne maradjon le az Anna Karenináról, a Tenkes kapitányáról, Koncz Zsuzsáról vagy a táncdalfesztivál többi, népszerû szereplõjének mûsoráról. Kurblis telefon és csernafon Kedves darabja a tölcséres hegedű is a házigazdának sebb, majd a még kisebb az idõ haladtával. Templomi orgona függõleges sípjaira emlékeztet díszléceivel egy húszas évekbeli, egylámpás rádió. Igazi unikum, Dobnik János ajándékozta a gyûjtõnek Nagykõrösrõl. Alatta egy papírkorongos õshangszóró. Vannak itt súlyos Orionok, lemezjátszóval vagy anélkül, rajtuk színes skála Kaunas, Brassó, Moskow, Párizs, Motala, Innsbruck, Ljubljana, Budapest I., Budapest II., Pécs, Miskolc és más állomásnevekkel. Na és ott a kurblis telefon. Elõbb tekerni kellett a gazdájának, ezután jelentkezett be a központ. Egy gramofonos hegedû is elõkerül az idõk mélyébõl. Cser Károly, jelentõs magyar feltaláló itt, Kecskeméten készítette el a Fender-zongora õsét, a Csernafont. Erre egy korabeli fotó utal. Végigpásztázva újra értékõrzõ házigazdám gyûjteményét a múltból, amikor még nem zajos, csörömpölõs MR- 1, hanem csak a Kossuth hozta a híreket, megakad a szemem egy idézeten. Igor Sztravinszkíj zeneszerzõ üzeni a mának: A modernség felett hamar eljár az idõ. A modernkedés felett még inkább az igazi értékek viszont maradandók... kohl ELÕFIZETÉSI MEGRENDELÕ negyedév (13 hét) félév (25 hét) egy év (50 hét) Megrendelõ neve (cégnév): Megrendelõ címe: Lap postázási címe: Tel.: Fax.: dátum aláírás Valaha ilyen gramofonra táncoltak, vallotta meg a 98 éves néni Leskowski Albertnek akkori lány az erkölcs ellen. Egy tekerés, egy nóta, egy tánc fél vagy egy percig, ha tartott a zene a megfeszített rugókkal. Aztán kezdték elölrõl: kurbli, nóta és újra tánc. Nem maradt a pároknak annyi ideje sem, hogy összemelegedjenek. Segített ezen a késõbbi Mambó. A 60-as években az országban egyedül Kecskeméten gyártott magnó (ez is látható a gyûjteményben) félórányi szalag-lejátszással elég idõt Gyerekek is betérnek idõnként a Zimay utcai kis múzeumba. Álmélkodva kérdezik: Bácsi, mi a ménkû az a nagy doboz? Akik fülhallgatós ketyerével, MP3-lejátszóval hallgatnak zenét utcán, vonaton vagy buszon, nehezen értik már, hogy azok a nagy dobozok valójában rádiók. Ebbõl lett a ki- Kérjük a megrendelõt az alábbi címre legyen szíves elküldeni: Kecskeméti Lapok Kft Kecskemét, Csányi J. krt. 14. vagy faxon a 76/ as számra.

16 16 SPORT CSORDÁS CSABA IGAZI KÖZÖSSÉGRE TALÁLT A KTE-NÉL Boldog családapa a Fradi mumusa Csordás Csabát, a KTE támadó játékosát már évek óta a zöld-fehérek mumusaként emlegeti a szurkolótábor és a média, hiszen az utóbbi években ahányszor egy pályára lépett a Ferencvárossal, annyiszor lõtt gólt a hálójukba. A tõsgyökeres kecskeméti focista csak másfél éve valósította meg álmát, és igazolt vissza szülõvárosába. Jövõjét egyértelmûen itt, Kecskeméten képzeli el feleségével és kétéves kisfiával együtt. Édesapjától örökölte tehetségét Nem volt kétséges, hogy Csaba ezt a pályát választja, hiszen beleszületett a sportág szeretetébe. Édesapja is labdarúgó volt, õ huszonhárom évet játszott kecskeméti színekben karrierjének 1991-ben halálos autóbaleset vetett véget. Csabát 1988-ban a KSC édesapja klubja igazolta elõször, itt járta végig a szamárlétrát ben tizennyolc éves volt, amikor a BVSC vezetése felfigyelt rá, így három szép budapesti év következett. Ezután az MTK játékosaként bajnokságot nyert, ám sérülése és lassú felépülése miatt kölcsönadták: elõször Pápára két évre, majd hat hónapra Celldömölkre. Két siófoki, majd két soproni év következett az utóbbi csapattal a Magyar Kupát is sikerült megnyernie. Fél évet a Vasasnál töltött, 2005 nyara óta a Kecskemét játékosa. Csordás cselezés közben Kézfogás Bojan Lazic csal, a Fradi játékosával a négy nullás meccs előtt Mindent elért, amit csak lehet Csordás Csaba volt utánpótlás- és olimpiai válogatott, sõt a felnõtt válogatott keret tagja is. U17-esként szerepelt a franciaországi Európa-bajnokságon, ahol gólt szerzett, és ezzel jutott ki csapata U21-esként a Malajziában megrendezett Világbajnokságra. Már csak annak az álmának kell teljesülnie, hogy a kecskeméti csapattal is az I. osztályban futballozhasson, majd késõbb tudásával, tapasztalatával a helyi szakmai vezetést segíthesse. A sok váltásnak prózai oka van. Sajnos az egész pályafutásomat végigkísérte, hogy azok a csapatok, amelyekben fejlõdhettem, ahol számomra meghatározó emberekkel találkoztam, és jól éreztem magam, a nehéz gazdasági helyzet vagy tulajdonosváltás miatt tönkrementek meséli Csordás Csaba. A KTE jelenlegi tulajdonosi köre, szakmai vezetése, valamint jó közösségû, erõs csapatunk szerencsére reményt adnak arra, hogy megvalósítsuk célunkat az I. osztályba jutást, és biztos jövõt lássunk ebben a klubban. A kecskeméti labdarúgók egyébként már megkezdték a téli alapozást, és jó helyzetbõl is kezdik majd a szezont, hiszen négy ponttal vezetnek a Ferencváros elõtt. Minden adott ahhoz, hogy megnyerjék az idei bajnokságot. A fradisták félnek góljaitól Most már évek óta én vagyok a Fradi mumusa legalábbis a sajtó így emleget, hiszen eddig szinte minden találkozón tudtam gólt rúgni nekik, az utolsó hat meccsen ráadásul zsinórban mondja mosolyogva a kecskeméti támadó. A tavalyi évben sok borsot tört a KTE a zöld-fehérek orra alá. Õk voltak az elsõk, akik pontot raboltak a hazánkban ma is legnépszerûbb és legismertebb csapattól, ráadásul az Üllõi úton is le tudták õket gyõzni. Az már csak hab volt a tortán, hogy tavaly októberben itt, a hírös városban, több ezer ember elõtt aratott négy-nullás gyõzelmet a Fradi ellen a KTE. Számomra ezen a mérkõzésen amely egyébként éppen édesapám halálának évfordulójához kötõdött a legnagyobb és legszebb élmény az volt, hogy a kezdõ rúgást a kisfiam, Hunor végezte mondja Csaba. Nagyon élvezte a helyzetet, kicsi létére ünnepeltette magát, sõt még integetett is az õrjöngõ közönségnek. Olaszos, temperamentumos család Csaba két éve házas, felesége két éve adott életet kisfiuknak is, aki mellé egy kislányt is szeretnének. A kétnyelvû bölcsödébe járó Hunor azonban csak késõbb kap majd testvért, mert anyukája hamarosan munkába áll. Nelly idegenforgalom és szálloda szakon végzett a siófoki Kodolányi Fõiskolán, és amellett, hogy közös bababoltjukra felügyel, szeretné kipróbálni magát a szakmájában is. A feleségem és a fiam mellett édesanyám és a nõvérem a legfontosabbak számomra, akikkel napi kapcsolatban vagyunk mindkettõjüknek rengeteget köszönhetek. Csaba harmincadik születésnapján Nellyvel és Hunorral Ha valaki becsöppen közénk, egy igazi temperamentumos, vidám, nagyon összetartó családot lát, és szerencsére ugyanezt találtam meg a párom szüleiben is. Minden napunk meghitt és szeretetteljes, nem is kívánhatnék magamnak szebb életet. Bera Linda Kikapcsolódás a horgásztavak partján Csaba amikor a munka és a család mellett szabadideje engedi horgászni megy barátaival Kígyósra, Kunadacsra vagy a Bonyhád környéki Szálka-tóra. Sokat járnak a természetbe a család kedvencével, a Frodó nevû beagle kutyussal is. Szívesen néz sportközvetítéseket a tévében nem csupán labdarúgást, hiszen ebben a tekintetben mindenevõ. Ám mostanában Hunor kezében van a távkapcsoló õ viszont egyelõre a mesecsatornákat részesíti elõnyben.

17 HAZAI PÁLYÁN FOGADJÁK JANUÁR 25-ÉN A MAFC EGYÜTTESÉT Univer: nyerni kell! SPORT 17 A fogathajtók 2008-as programja Az elmúlt hetekben több olvasónk is arra kérte szerkesztõségünket, hogy amint lehetõségünk nyílik rá, közöljük a fogathajtók 2008-as programját. Jelentjük a naptár elkészült, és a lovassportok szerelmesei számára ezen a héten összeállítottuk az idei A kategóriás versenyek listáját. Terveink szerint a következõ lapszámunkban közöljük majd a B kategóriás viadalok idei programtervezetét is. A fogathajtók hazai és nemzetközi A kategóriás versenynaptára tehát a következõ: Zsoldos András nincs könnyű helyzetben, de a szezon még nem úszott el Több mint egy hónapos szünetet követõen pénteken újra hazai pályán lép pályára az Univer KSE férfi kosárlabda együttese. Az utóbbi hetekben gyengélkedõ, sorozatban négy vereséget begyûjtõ kecskemétiek egy rendkívül fontos találkozó elõtt állnak, hiszen ha a MAFC-ot sem sikerül legyõznie Zsoldos András együttesének, akkor bizony nem is kell tovább felsõházi álmokat dédelgetni Horváth Ákoséknak. A fõvárosi együttes az idény egyik legpozitívabb meglepetését jelenti a bajnokságban, hiszen a szezon elõtt az újonc egyetemistákra még mint biztos kiesõre tekintettek, jelenleg viszont a felsõházért harcolnak, és amenynyiben sikerül Kecskeméten is gyõzniük, akkor az Univert is megelõzik. Jelenleg az Univer a 9., a MAFC a 11. helyen áll a tabellán, de a két csapat formáját elnézve nehéz megállapítani, ki is az esélyesebb. Dinnyés Attila gárdája ugyanis legutóbbi négy találkozójából kettõt is meg tudott nyerni, és a Pécstõl is csak hosszabbítást követõen kaptak ki, míg az Univer négy sima meccsen szenvedett vereséget. Lapunk utolsó megjelenése óta az Univer egy mérkõzést játszott. Horváth Ákosék a pécsiektõl 91:82-re kaptak ki. Ez a mérkõzés is igazolta, hogy a kecskemétieknél a cserejátékosok között nincs olyan ember, aki komoly lendületet tudna adni a többieknek, illetve feltûnõ, hogy a meghatározó emberek közül Sigurdarson és Horváth mennyire formán kívül játszik immár hosszú hetek óta. A fiatalok sem nyújtottak lehengerlõ teljesítményt, talán az egész szezonban remekelõ Szabó Zsoltot kivéve, aki az idény legjobb igazolásának tûnik. A MAFC ellen mindenképp látványos javulásra lesz szükség védekezésben, illetve a légiósok játékában, hiszen a tét mindenképp a kecskemétieket nyomja majd. Érdekesség, hogy a fõvárosiak egyedülállóként mindössze két légióst foglalkoztatnak, a keret többi tagja hazai játékos. Young és Draughan azonban remek képességû kosaras, és mint láthattuk azt a Kaposvár ellen is, két kiemelkedõ produkció már elég lehet egy gyenge napot kifogó Univer ellen. A 18 órakor kezdõdõ mérkõzés összefoglalóját a oldalon találják meg elsõként a szurkolók Amszterdam (NED) Fábiánsebestyén (HUN) Magyar Derby; CAN-A minõsítõ Zelhem (NED) Bicske (HUN) Saumur (FRA) Vecsés (HUN) minõsítõ Breda(NED) Altenfelden (AUT) Aachen (GER) Nebanice (CZE) Szilvásvárad (HUN) CAN-A minõsítõ Ászár-Kisbér(HUN) CAI 1-A; CAN-A minõsítõ Beekbergen (NED) Riesenbeck (GER) Niederwil (SUI) Duna-Alpesi Kupa (Kettes EB) Bábolna (HUN) Jarantow (POL) Egyes VB Beesd (NED) Négyes VB Bregenz (AUT) Donaueschingen (GER) Izsák (HUN) Magyar Bajnokság Hannover (GER) Stuttgart (GER) Stockholm (SWE) Budapest (HUN) Mechelen (BEL) A Sportbál nyitja a szezont Immár hagyományosan a kecskeméti Sportbál nyitja a városi báli szezont. Idén január 26-án, szombaton lendülhetnek majd a sporttól formás táncos lábak. Az Erdei Ferenc Kulturális Központban este hétkor veszi kezdetét a kecskeméti sportolók és sportszeretõk legnagyobb éves társasági összejövetele. A vacsorát követõen adják át a Kecskemét Legjobb Sportolója, Legjobb Csapata és Legjobb Edzõje díjakat, majd kezdetét veszi a hajnalig tartó táncmulatság. United így hívják az est sztárvendég zenekarát, Hajdú B. Istvánnak pedig az est igazán sportos házigazdáját. A belépõjegyeket az Univer Székházban (Katona József tér 18) vásárolhatják meg az érdeklõdõk, 13 ezer forintos áron. Nyúl Zoltánék nem fognak unatkozni 2008 ban sem

18 18 SPORT Legjobbja nélkül készül a Delfin KC Továbbra is gõzerõvel készül a Delfin KC férfi kézilabdacsapata a bajnokság tavaszi szezonjára. Sajnos érzékeny veszteség is érte az elmúlt napokban az NB I/Bben élen álló kecskemétieket, hiszen a csapat egyik legértékesebb játékosának számító Zapletán Csaba aki utcahoszszal vezet a góllövõlistán is a PLER elleni barátságos találkozón egy szerencsétlen mozdulat következtében súlyos kézsérülést szenvedett, és a hét elején meg kellett mûteni. A klub vezetése arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szélvész gyors szélsõ felépülése várhatóan hat-nyolc hetet vesz igénybe, de remélik, hogy a harmadik fordulóban már számíthatnak rá. Az elmúlt héten sem unatkoztak Kun István tanítványai, szerdán a PLER otthonában, majd a hétvégén a Békés otthonában szerepeltek egy négycsapatos tornán, az elsõ osztályban erõs középcsapatnak számító hazaiak, és két román elsõosztályú gárda társaságában. Az elsõ napon Bíróék nagyon jó játékkal 35:26-ra gyõzték le a Nagyvárad csapatát, majd másnap a Romániában élcsapatnak számító Székelyudvarhely a hajrában jobban koncentrált és végül 33:32-arányban gyõzni is tudott. A torna zárómérkõzésén a Békés ellen jobbára a fiatalokat és a cserejátékosokat küldte pályára Kun István, így nem csoda, hogy 40:29- re a hazaiak gyõztek. Azonban egyfajta tendencia is látszik ebben, ugyanis az utóbbi Készülnek a Delfinek, de immár Zapletán nélkül hónapokban egyre több lehetõséget biztosít a szakmai vezetõség az ifjúsági játékoge, hogy most szombaton egy ezért döntött úgy a klub vezetõsésoknak, akik közül bizony többen olyan tornát szervez az Árpádvárosi Sportcsarnokba, amelyen az ifjú- is hamarosan az elsõ csapat kapuján kopogtathatnak. Talán éppen sági csapat mellett NB II-es felnõtt Már az olimpia a fókuszban csapatok szerepelnek, így élesben is le lehet mérni a fiatalok tudását, rutinos ellenfelekkel szemben. A szombati torna reggel 8 óra 30 perckor kezdõdik. Ferentzi Miklós Birkózóink már Pekingre koncentrálnak Lassan elkezdõdik a versenyszezon az Univer-KTE birkózói számára is, és bizony innentõl kezdve minden egyes válogatónak hatalmas jelentõsége van, hiszen elõbb az Európa-bajnokságra, majd távolabbra nézve már az augusztusi pekingi olimpiára szóló jegyek a tétek. Egy tizenkét hetes alapozási idõszak végéhez közeledünk, februártól már sorra jönnek a hazai válogató versenyek, amelyek célja, hogy minél több versenyzõt kijuttassunk elõbb az áprilisi Európa-bajnokságra, majd végsõ célként természetesen Pekingbe számolt be szerkesztõségünknek Tihanics Tibor szakmai vezetõ. Az elsõ megmérettetés február 2-án lesz, ekkor rendezik Csepelen a szabadfogású válogató OB-t. Egy hétre rá a kötöttfogásúak következnek, szintén válogatóval. 23-án és 24-én rendezik Kazincbarcikán a szabadfogásúak országos döntõjét, majd március 1-2-án kötöttfogású Grand Prix verseny lesz Szombathelyen. A felnõtt versenyek sora éppen Kecskeméten zárul majd, ugyanis március 15-én a Messzi István Sportcsarnokban tartják a felnõtt kötöttfogású országos bajnoki döntõt, valószínûleg sok minden itt dõl majd el nálunk. A felsorolt versenyeken lehet kiharcolni az EB szereplést, ami az elsõ lépcsõfok a Peking felé vezetõ úton az idei évben. A szabadfogású versenyzõink közül az 55 kg-ban induló Horváth Gábortól várható kiugró eredmény, õ az 1-2. helyekre várható, így jó esélye van az EB-n való indulásra. Itt jegyzem meg, hogy nagy örömünkre a 66 kg-os országos bajnok, Zellei Gábor egy éves kihagyást követõen februárban újra szõnyegre léphet, ami a jövõre nézve pozitív jel. A kötöttfogásúak között 60 kg-ban Majoros István, és a még mindig junior korú, de tehetsége alapján a felnõttek között is remek eredményekre képes Molnár Gábortól várható kiugró eredmény. Szintén ebben a szakágban a 84 kgosok között a két Dajka fivér, Zsolt és Richárd, a 74 kg-ban pedig Horváth András lehet esélyes. F. M.

19 Biztató reménységek a KTE-nél Válogatott védõt igazoltak Nem kezdték jól az évet a Kecskeméti Spartacus férfi asztaliteniszezõi, ugyanis a tavaszi szezon elsõ fordulójában 7:0 arányban kikaptak Szegeden. Az egykoron szebb napokat is megélt csapatból ezúttal csupán a serdülõ korosztályba tartozó Pap Gergelyt lehet kiemelni, aki legalább meg tudta szorongatni nála jóval rutinosabb ellenfeleit. A lányoknak sem sikerült a bajnokságban a gyõzelem, de ez a Statisztika I-es számú gárdája ellen nem is volt várható. A fõvárosiak 6:3 arányban nyertek a hétvégi összecsapáson. Ezt követõen nem sokat pihenhettek a játékosok, hiszen kedden már Csehországban kellett asztal mellé állniuk. Ekkor azonban már sikerült a bravúr a nemzetközi kupában, ugyanis a Remek iramú meccsen diadalmaskodott a KTE a nagyhírű Honvéd ellenében Az elmúlt hétvégén lejátszotta elsõ idei felkészülési mérkõzését a KTE labdarúgócsapata, mégpedig nem is akármilyen eredménnyel. A lila-fehérek ugyanis az NB I-ben második helyen álló Budapest Honvéd gárdáját múlták felül 2:1 arányban, idõnként remek játékot produkálva. Örömteli tény, hogy a kecskeméti sportbarátok láthatóan nagyon ki voltak már éhezve egy kis focira, hiszen mintegy ötszáz nézõ foglalt helyet a mûkertvárosi mûfüves pálya korlátai mellett. A szurkolókat az eredmény mellett leginkább az új játékosok kiléte érdekelte, akik közül többen nagyon biztató játékkal mutatkoztak be. A középsõ védõ posztján az ifjúsági csapatból felhozott Pénzváltó Bence korához képest nagyon érett játékot produkált. Az Orosházából igazolt Koncz Zsolt és a Tamásiból érkezõ Kósa Krisztián szintén jó játékkal rukkolt elõ, mindketten erõsségei lehetnek majd a tavaszi KTE-nek. A baloldali támadó posztján szereplõ Károlyi Sándor sorsa még kétséges, az viszont biztos, hogy a 18 éves Bagi Istvánt szeretné leigazolni a szakvezetés. A Csongrádról érkezõ labdarúgó minden bizonnyal a kölcsönbe távozó Ábel Pétert pótolhatja majd a jobb oldalon, persze csak ha a vezetõknek sikerül megegyezni a játékos klubjával. Tomislav Sivic vezetõedzõ továbbra is a támadó jellegû labdarúgást igyekszik meghonosítani Kecskeméten, amire a jelek szerint vevõ a szépen gyarapodó szurkolósereg. Sivic mester a Honvéd elleni gyõzelmet a következõképp értékelte: Jó meccs volt, tetszett nekem az a felállás, ahogy játszottunk, volt elképzelés a játékunkban. A második félidõben a sok csere után már természetesen volt pár hiba, de összességében nézve elégedett vagyok. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sok nézõ kilátogatott erre a meccsre, ez azt is jelzi, hogy Kecskemét városa felébredt és látja, hogy a foci terén valami történik. Így kell csinálnunk végig az egész tavasz folyamán, és akkor május végén meglátjuk a munka eredményét. A csapat következõ lapszámunk megjelenéséig egy mérkõzést játszik majd hazai pályán, január 29- én kedden, 18 órakor a Hódmezõvásárhely lesz Csordásék ellenfele a mûkertvárosi mûfüves pályán. F. M. A napokban eldõlt, hogy a KTE-ben folytatja pályafutását a Budapest Honvéd U19-es válogatott kerettag védõje, Debreceni András. A korosztályos válogatott védõ a tavaszi szezont tölti a Bács-Kiskun megyei együttesnél. A tizennyolc éves játékos eddig huszonkét élvonalbeli mérkõzésen lépett pályára. Debreceni posztja szerint középsõ védõ, és ezen a poszton az egyik legtehetségesebb labdarúgónak számít hazánkban. Ping-pongos lányok bravúrja Klubcsapatok Szuper Ligájának negyeddöntõjében a szparis leányzók idegenben le tudták gyõzni 7:3-ra a cseh Slovan Breclav gárdáját. Molnár kiemelkedõen játszott, egyéniben mindhárom mérkõzésén diadalmaskodott, és Madarásszal a párost is megnyerték. Nyitrai két meccset nyert, Madarász pedig egyéniben egyet. Menetel a KRC SPORT 19 Sportmix A Phoenix-Mecano Kecskeméti RC férfi röplabdacsapata a papírformának megfelelõen 3-0-ra nyert a Szolnok ellen a férfi röplabda NB I-es ligabajnokság hétvégi mérkõzésén. Karagics Mátyás tanítványai az eddigi tizenegy mérkõzésükbõl tízet megnyertek, és mindössze egy alkalommal kaptak ki, ennek megfelelõen magabiztosan vezetik a tabellát a második helyen álló Dunaferr, és a harmadik MAFC elõtt. Kiemelt csoport: Phoenix Mecano Kecskeméti RC Szolnoki RKSI 3-0 (17, 22, 20) Készülnek az olimpikonok A Tüzér utcában rendezett felnõtt dzsúdó válogató versenyen nem maradt kérdõjel a férfi szakágvezetõ, egyben kecskeméti szakmai igazgató Nagysolymosi Sándor számára. A válogatási elvek alapján a férfiaknál 60 kilóban a bajai Hammer Erik, míg 81 kilóban a budaörsi Bere Tamás utazhat klubköltségen a nemzetközi versenyekre a férfiaknál. Bere három hónapos kihagyás után az elõdöntõben a KSI fiatalja, Holló Zsolt ellen nyert, majd a döntõben a paksi Atomerõmû SE színeit erõsítõ Csoknyai Lászlót verte ipponnal. Apróhirdetés Tiszakécskén eladó 2 utcára nyíló, 220 m 2 -es családi ház, a Tisza és a termálfürdõ közelében. Irányár: Ft. Érdeklõdni: Karai Györgyné 76/ Kiadó garázs Kecskeméten a Vízmû utcában. Irányár: Ft/hó. Érdeklõdni: 30/ Értékesíteném 12 db, 1900-as évekbõl származó ebédlõgarnitúrámat Kecskeméten. Érdeklõdni: 30/ Pákozdi csata utcai 2 szobás, igényesen felújított, 63 m 2 -es, internetes, 2 vízórás, fûtésszabályozós lakás eladó. Érdeklõdni: Történelembõl közép- és emeltszintû érettségire felkészítést vállalok. Komáromi Attila 70/ APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY Ingyenes hirdetés a Kecskeméti Lapokban A kitöltött szelvényt az alábbi címre kérjük beküldeni: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt 14. Hirdetés szövege, ármegjelöléssel: Feladó neve:... Címe/telefon:... A helyhiány miatt kimaradt apróhirdetéseket a következõ lapszámban közöljük.

20 20 KALENDÁRIUM ÉVFORDULÓK, NAPTÁR 203 éve, január 25-én született a kecskeméti Sipos Imre jogtanár. 153 éve, január 27-én született Kovács Pál jogtudós, tanár, újságíró, lapszerkesztõ, a Katona József Kör elnöke. 151 éve, január 27-én látta meg a napvilágot Liszka Béla tanár, író, kritikus, a kecskeméti színészet történetének írója. 31 éve, január 27-én halt meg a kecskeméti születésû Vásárhelyi Zoltán tanár, karnagy, zeneszerzõ. A magyar kóruskultúra kiemelkedõ alakja volt, nagy szerepet játszott Kodály énekkari mûveinek megismertetésében. 138 éve, január 28-án született Sándor István, Kecskemét egykori polgármestere, országgyûlési képviselõ. Január 24-e, Szalézi Szent Ferenc napja Szalézi Szent Ferenc ben, Franciaországban született. Jogot és teológiát tanult, majd 1593-ban pappá szentelték. A genfi püspök segédje, majd utódja lett. Székhelye Annecy-ben volt, a hegyvidéki püspökség lelkipásztori feladatait látta el. Egy asszonyhoz fûzõdõ mély barátsága segítette abban, hogy megvalósíthassa nagy tervét, egy nõi szerzet alapítását. Életében összesen tizenkét kolostor nyitotta meg kapuit. Ferenc több elmélkedését kiadta nyomtatásban ben Savoya hercegét kísérte Avignon-ba, amikor útközben agyvérzést kapott és elhunyt ben avatták szentté, 1969 óta emlékezünk meg róla temetése napján, január 24-én. Január 27-e, a Holokauszt nemzetközi emléknapja 1942 és 1945 között közel kétmillió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban, Auschwitzban tól január 27. az ENSZ határozata alapján a Holokauszt nemzetközi emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a zsidó népirtás összes áldozatáról, arról a kb. 6 millió emberrõl, aki már soha nem térhetett vissza otthonába. Két régi ismerõs találkozik: Jaj, komám, de könnyen vagy öltözve. Nem kevés ebben a hidegben ennyi ruha? A válasz a rejtvényben I-II. Háztetõk mestere Egyenletes felületû Függõzár Gregorián ének Hon Téli csapadék Magatok Részben odaoson! Súlyt megállapít A piramisok városa Mûsorvezetõ (Kristóf) Meg van tekerve II. Ú Fontos fém Bagolyfajta Tesz I. Zebramintásra festõ 1000 gramm röv. É-európai tenger Makacs állat Költészet Lecsúszott munkás Svájci fr. filozófus volt Gúny jelzõje Bakonyi hegycsúcs Létezik Latin kötõszó Tarlóhántást végzõ Olimpiai siker! Kipling kígyója A hosszú morzejel Dunaújváros része Krezol oldat Római 50 Telefontárs Stroncium Ruccini opera alakja Spanyol férfinév Alapvetõ Színész (András) Radon Nõi becenév Norma...- am. film Svejk tábori lelkésze A tetejére Személyes névmás Tiszai rév helye Pára! Régi mutatószó Fr. színész (Jean) Vallási elöljáró Tengeri hal Szemtelen Vérfaktor Motívum Lõporban van Észt város Árvita Német költõ (Martin ) Liter Üres tok! Brazil szövetségi állam Többesjel Képzõmûvészeti alkotás Dehogy! A start kezdete! Zérus Kötõszó B. G. G. L Hegység Európa és Ázsia határán Beküldendõ: a vízszintes I. és a függõleges II. sz. sor. Beküldési határidõ: január 29. A helyes megfejtõk között könyvjutalmat sorsolunk ki. Címünk: Kecskeméti Lapok, Csányi János krt. 14. Pf.: 287. A január 17-ei számunkban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése: HOGY LENNÉK ISKOLÁBAN, AMIKOR CSAK ÖT ÉVES VAGYOK. Könyvjutalmat nyert: Földháziné Polyák Ildikó, Kecskemét. Nyereményét szerkesztõségünkben veheti át. EGYHÁZI HÍREK Január 24-én csütörtökön, 25-én pénteken és 26-án szombaton 17 órakor is várják a híveket az ökumenikus imahétre, a Nagytemplomba. Római Katolikus Egyház A felajánlás huszadik évfordulója alkalmából hálaadó szentmise lesz a Mária-kápolnában február 2-án, 14 órakor. Farsangbúcsúztató Keresztény-Polgári Bálat rendeznek elsõ bálozók bemutatásával és svédasztalos vacsorával az Aranyhomok Szállodában február 2-án, szombaton 19 órai kezdettel. A zenét az Impulzus Együttes szolgáltatja. Jegyek a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának irodájában, valamint a Piarista Iskola portáján kaphatók. ANYAKÖNYVI HÍREK Örök hûséget fogadtak: Mester Gábor József és Somodi Katalin, Révész István és Tóth Irén Katalin Legifjabb kecskeméti polgárok: Kádár-Falusi Franciska anyja neve: Falusi Szilvia Hajnalka, Lehoczki Jázmin / Bebesi Andrea Katalin, Milák Armand / Galamb Nikoletta Szilvia, Diós Norbert Dávid / Károly Ilona, Kis Ferenc Lénárd / Kovács Ildikó, Nagy Levente / Kapás Melinda, Varga Máté / Herczeg Judit, Vastyák Dominik / Vastyák Julianna, Kállai Milán / Bodrogi Noémi, Forgó Balázs Zsombor / Tóth Edina, Borsodi Ferenc Bence / Benda Szilvia, Regõs Dorotytya / Almási Ilona, Sárközi Jázmin / Jakab Melinda, Sándor Balázs Tibor / Benke Anett, Krakovszky Vivien / Simon Andrea, Pusztai Anita Kamilla / Kézsmárki Anita, Kopjár Fanni / Kovács Melinda, Dóka Dávid / Országh Ildikó, Velkei Hanna Réka / Pusztai Klaudia, Zsuppos-Kovács Bence / Csikai Ágnes, Farkas Áron / Kisjuhász Mária, Antal Tamás Dávid / Pothorszki Klára, Mészáros Réka / Mészáros Mónika Anikó, Tóth Barnabás / Bécsi Erika, Máté Mihály / Turi Szilvia, Vida Anita / Vida Edina, Halottaink: Sahin-Tóth Sándorné Szabó Julianna 1936, Kovács Istvánné Németh Éva 1949, Sándor János 1959, Dr.Tapodi Jánosné Kivés Mária 1935, Fábián Magdolna 1924, Onodi Erzsébet 1929, Varga Ferencné Vig Terézia 1929, Szabó-Kis József 1948, Sárközi Béláné Poór Judit Katalin 1926, Monus Gábor 1929, Gubcsó László 1918, A Piarista Általános Iskola szeretettel várja az érdeklõdõ szülõket alsó tagozatos nyílt napjára január 29-én, kedden 8 órától. A Szentcsalád Plébánia képviselõtestülete január 31- én, csütörtökön 19 órakor tárgyalja meg a múlt évi zárszámadást és az idei költségvetést. Imádkozzunk a Képviselõtestületért és segítsük munkájukat. A Szûzanya már többször, több helyen kérte tõlünk a szerdai és pénteki böjtöt kenyéren és vízen, amely természetesen csak imádságosan, Jézusba kapaszkodva lehet hatékony. Templomunk fõoltárán csodálatos kép van, Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja, amint megesik a szíve az éhezõ szegényeken és kenyeret nyújt nekik. Mi is megtehetjük azt, amit sokan megtesznek nemzetünk megmentése érdekében Magyarországon, hogy a nagyböjt idején, Hamvazószerdától Nagypéntekig, vagyis február 6-ától március 21-éig heti kétnapos imádságos böjtöt vállalunk, engesztelésül a magyarság bûneiért: az abortuszokért, istenkáromlásokért, hûtlenségeinkért. Jézus megmondta tanítványainak: Ezt a fajtát nem lehet másképpen kiûzni, csak imádsággal és böjttel hirdeti a kecskeméti Szent Erzsébet templom. Evangélikus Egyház Január 27-én, 10 órakor a megszokott rend szerint istentiszteletre várják a híveket. Református Egyház Bibliaismereti alapok címmel kéthetente, szombatonként 9 órától 11 óráig gyülekezeti bibliaiskolát tartanak minden érdeklõdõ gyülekezeti tag számára a Tóth Endre teremben. A soron következõ alkalom idõpontja január 26-a, témái pedig a Biblia célja, földje, története, üzenete, tekintélye, értelme és használata. Szabovik Györgyné Baracsi Mária Magdolna 1932, Sárközy Istvánné Stöber Irén 1916, Sári István Géza 1946, Romsics Ferenc Károlyné Bodor Sára 1944, Bene Sándorné Bán Irén 1940, Horváth Gyula 1933, Mihálcsik József István 1949, Paszmár Géza 1953, Patkós Anna Mária 1961, Lévai István Zoltánné Csordás Terézia 1960, Varga Béláné Gyulai Erzsébet 1929, Mészáros Jánosné Otáva Julianna 1927, Dauda Pál János 1920, Szepes Lajos Károly 1913, Héjjas Sándorné Miklós Margit Éva1948, Nagy Lajos 1955, Hubert Gyuláné Regedei Ilona 1914, Garaczi Károly 1933, Mészáros Krisztina Julianna 1952, Ballabás Béla 1925, Csontos Attila1930, Kis Kálmán Antalné Holmán Margit 1921, Illés Antal 1961, Váczi Antal 1929, Zsikla Sándorné Szûcs Rozália 1939, Ispánovits Mártonné Biró Julianna 1932

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14.

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Vikár András építész vagyok. Lukács Istvánnal közös irodánk tervei alapján, az elmúlt évtizedben, csaknem 120 000 m 2

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól TT azonosító: (projektiroda tölti ki) Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól Az adatlap a Tanácsokkal történő kapcsolattartás és együttműködés elősegítése, valamint a rájuk vonatkozó adatoknak a Tehetségtérképen

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS KEDVES VÉDŐNŐ! Köszönjük, hogy munkájával részt vesz a méhnyakrák okozta halálozás elleni küzdelemben. I. KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A azonosító számú, Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben