Ökumenikus imahét a Nagytemplomban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökumenikus imahét a Nagytemplomban"

Átírás

1 CIV. évfolyam, 3. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Olimpiai felkészülés Boldogító igen Lassan kezdõdik a szezon az Univer-KTE birkózói számára. Minden válogatóverseny nagy jelentõséggel bír: a tét az Ebés olimpiai részvétel. 18. oldal Az esküvõnk életünk egyik legszebb napja hallottuk unásig. Ahhoz azonban, hogy a megelõzõ néhány hónap ne váljon rémálommá, idõben el kell kezdeni a készülõdést. 13. oldal Antik hanghordozók ALAPÍTVA 1868-BAN KÖZÖSEN DICSÉRIK AZ URAT A KATOLIKUS ÉS PROTESTÁNS HÍVEK Ökumenikus imahét a Nagytemplomban 2. oldal Csaknem százéves idõutazásra indulunk a huszadik századi hangtechnika világába a kecskeméti Leskowski Alberthez 15. oldal Fiatalkorúak a bíróság elõtt 21. oldal Fradi-mumus civilben Csordás Csabát, a KTE támadó játékosát már évek óta a zöld-fehérek mumusaként emlegetik, mert az elmúlt években valahányszor pályára lépett az FTC ellen, annyiszor talált be ellenfele kapujába. A Kecskeméti Lapok a népszerû futballistához és családjához látogatott. 16. oldal Sorsukra hagyott magyarok? Bogár László interjúnkban egy rendszerkorrekció szükségességérõl és az elitek felelõsségérõl beszél. A közgazdászprofesszor szerint a magyar társadalom nem jobb- és baloldal mentén, hanem a globalo-komprádor és a nemzeti stratégiában gondolkodó erõk mentén hasad. Portré 6-7. oldal Bayer Zsolt jegyzetével!

2 2 HÍR-HÁTTÉR Hírmix Emléklap az emlékév sikeréért Terítéken az Úrikaszinó rekonstrukciója Hatvanhat jelentõs esemény negyvennégy hangverseny, tizenegy kiállítás, valamint tizenhárom egyéb rendezvény (konferencia, verseny, stb.) színesítette Kecskeméten a Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából szervezett programsorozatot. Mindezt Zombor Gábor polgármester mondta el kedden délután azon az ünnepségen, melynek keretében a városházán emléklapot adott át mindazoknak, akik szervezõként, mûvészeti csoportok vezetõjeként, vagy munkájukkal bármilyen egyéb módon hozzájárultak az emlékév sikeréhez. A Biblia éve Az ökumenikus imahét budapesti megnyitó ünnepségével hivatalosan is kezdetét vette a Biblia éve. A Pozsonyi úti református templomban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek azt emelte ki, hogy az imádsággal az ember elismeri teremtett voltát. Kecskeméten a Nagytemplomban tartanak ökumenikus istentiszteleteket, január 26-áig naponta 17 órai kezdettel. Lapunk a Biblia évérõl kérdezte Farkas Lászlót, a római katolikus fõplébánia érseki helynökét, valamint Kis János evangélikus lelkészt. Az egyház küldetése az, hogy a leírt evangéliumot a szent hagyománnyal együtt hirdesse mondta Farkas László. A Bibliát eddig is nagyon sokan tartottuk a kezünkben, de szeretnénk azoknak is a kezébe adni, akik még nem ismerik. A Biblia ugyanis olyan erkölcsi értékrendet képvisel, amely nagyon hiányzik a mai társadalom életébõl, és amely nélkül nem lehet emberi életet élni. A Biblia az a könyv, amely még ma is a legnagyobb példányszámban kerül az emberek kezébe, mert az élet használati utasítását tartalmazza állapította meg Kis János. Isten ajándéka, amit forgatnunk kellene, ismernünk kellene. Erre épül kultúránk számtalan ága, nem elvenni akar, hanem adni. Ha 2008-ban a Biblia megismertetésére helyezzük a hangsúlyt, akkor olyan alapokat tudunk továbbadni a felnövekvõ nemzedékek, de a sajátunk számára is, amelyek biztos támaszt jelentenek egy sok tekintetben bizonytalan korban, világban ben ünnepli századik születésnapját a Kecskeméti Mûvésztelep, amelynek megalapítását Iványi Grünwald Béla festõmûvész kezdeményezte. A jubileumra több kulturális, illetve fejlesztési elembõl álló programtervet dolgoz ki a város, amellyel az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projektben vesz részt Kecskemét. A projekthez csatlakozó tíz magyar, illetve tizenegy német város képviselõi január 14-én, Berlinben találkoztak elõször, hogy megosszák egymással elképzeléseiket. Jubileum és városmarketing egyben Ittzés Tamás projektfelelős Németországban Essen, hazánkban Pécs nyerte a jogot, hogy 2010-ben az Európa Kulturális Fõvárosa címet viselje. Azokat a német és magyar városokat, amelyek a nyerteseken kívül pályáztak, az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projektben fogták össze. Olyan tervet kellett kidolgozniuk, amelynek elemei akár a hálózat többi helyszínén is bemutathatók, és amelyek méltón képviselik az adott város kulturális értékeit. Az egynapos berlini találkozón Iványosi Szabó András alpolgármester, valamint Ittzés Tamás projektfelelõs képviselte Kecskemétet, és ismertette az egybegyûltekkel a százéves jubileumra megálmodott rendezvénysorozatot, illetve a Mûvésztelephez kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket. Mint azt Iványosi Szabó Andrástól megtudtuk, a tervekben a Mûvésztelep százéves történetének tudományos, mûvészettörténeti és muzeológiai szempontú feldolgozása és megjelentetése, egy ünnepi kiállítás-sorozat megszervezése, a Rákóczi úti Úrikaszinó Iványi Grünwald-freskóinak, illetve az épület díszes üvegablakainak, homlokzatának felújítása, valamint az Alkotóház és a mûvésztelepi villák rendbetétele is szerepel. Emellett felmerült egy európai színvonalú kiállítóterem építésének gondolata. A megvalósításhoz az Alkotóház és a villák tulajdonjogát is tisztázni kellene, ám ha mindez létrejönne, az hosszú évtizedeken át segítené a Kecskeméten folyó mûvészeti munkát, és öregbítené a város hírnevét. Kuratóriumot hoztak létre a megvalósításra Hogy a terveket hogyan lehet az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projekt keretében minél hatékonyabban megvalósítani, arról a napokban alakult szakmai kuratórium mond majd véleményt. Kecskemétrõl Gyergyádesz László mûvészettörténész, Laczkó János, a Megyei Múzeum igazgatója, Loránd Klára, a Bozsó Gyûjtemény vezetõje és Lángné Nagy Mária, a mûvelõdési központ igazgatóhelyettese vesz részt a szakmai munkában. A kuratóriumi tagok sorában ott van még Sinkovits Péter, Sümegi György, illetve Szücs György mindannyian budapesti mûvészettörténészek. Bár az elsõ kuratóriumi ülésre csak lapzártánk után kerül sor, az már most biztosan állítható, hogy a tárlatot, illetve a kiadványokat mindenképpen megvalósítja a város. Pöttering ott volt, Hiller nem A találkozón kiderült, hogy több városban még nem körvonalazódtak a projektek, Kecskemét ugyanakkor jól felkészülten érkezett Berlinbe nyilatkozta lapunknak Ittzés Tamás. Nem a kreativitás hiánya, inkább szervezési problémák miatt fogalmaztak olykor rejtélyesen a résztvevõk, és egyelõre a megvalósításhoz szükséges anyagi források elõteremtésének lehetõségérõl is kevés az információ. A német fél egyébként illusztris vendégekkel támasztotta alá az Európai Kultúrvárosok Hálózata 2010 projekt iránti elkötelezettségét, hiszen többek között az Európai Parlament elnöke, Hans-Gert Pöttering is megjelent a találkozón. Hiller István oktatásügyi és kulturális miniszter viszont nem volt ott, a szakminisztériumot magyar részrõl Csák Ferenc kormányzati koordinátor képviselte. Bera Linda

3 HÍR-HÁTTÉR 3 Már az általános iskola ötödik osztályában megtanítják, mi is az a demokrácia vagy legalábbis mit neveztek annak az ókori Athénban. A démosz, azaz a köznép uralmával persze elvileg nem egy szûk elit (arisztokrácia) kezében összpontosul tartósan a hatalom, hanem a köznép által választott tisztségviselõk irányítják az államot. És így a tisztségviselõk mindig a köz javát szolgálják, hiszen választóik elvárásainak kell megfelelniük (legalábbis elviekben) ellenkezõ esetben súlyos retorzióktól tarthatnának hivataluk lejárta után. Nem csoda, hogy a modernkor hajnalán sokakat megihlettek a szép ókori elvek, és a tömegdemokrácia zászlóvivõivé lettek, amely nemcsak az általános szavazati jog megadásának követelését jelentette, hanem a nép szociális és mûveltségi körülményeinek javítását is. 79 % VÉLEMÉNY Demokráciánk Nehéz statisztikailaboratóriumi eszközökkel demokráciát mérni. Persze, ahogyan mondani szokták, az ördög a részletekben rejlik. Mert vajon mi a modernkori demokrácia fokmérõje? Például napjainkban a két világháború közötti korszakra vonatkozólag gyakran alkalmaznak egy mérõszámot: ez azt mutatja, hogy az adott országban a felnõtt lakosság hány százalékának volt szavazati joga (értsd: minél többnek, annál demokratikusabb volt az adott állam). Eszerint például Csehszlovákia lényegesen demokratikusabb volt, mint hazánk a felvidéki magyarság diszkriminációja ebbõl a nézõpontból nem látható E számok szerint 1933-ban Hitler kancellári kinevezésekor Németország is sokkal demokratikusabb volt, mint Magyarország, sõt az említett úr nem puccsal, mint eredetileg tervezte, hanem a választók bizalmából, alkotmányos és demokratikus úton került posztjára (a következmények ismertek). Ezzel szemben a húszas-harmincas évek Magyarországán épp a viszonylag alacsony választói létszám és a nyílt szavazásos rendszer tette lehetõvé, hogy egy stabil a kor viszonyai szerint nem szélsõséges kormánypárt birtokolja a hatalmat. Azután amikor a demokratikus erõk (szociáldemokraták, kisgazdák) követelése megvalósult, és ben végre titkos választást tartottak az ország egész területén, a nyilasok a legerõsebb ellenzéki párttá váltak (a szocdemek, kisgazdák jelentõsen visszaestek). Az ismertetett mérõszámok alapján egyébként sokáig Svájc volt Európa egyik legantidemokratikusabb országa, hiszen a nõk a társadalom fele itt csak 1971-ben jutott szavazati joghoz A példák alapján talán világos, hogy nagyon nehéz egzakt indexekkel, statisztikai-laboratóriumi eszközökkel demokráciát mérni. Lehet vitatkozni azon, hogy a kivívott jogok egy felnõtt egyenlõ egy szavazat igazságos-e, különösen, ha a logikusnak tûnõ velejárói a tömegek mûveltségének folyamatos növekedése és szociális körülményeinek permanens javulása valahogy napjaink hazai gyakorlatában nem mûködik. El lehet mondani, hogy tökéletes demokrácia nincs, hogy Athénban is voltak rabszolgák meg nõk, akik nem szólhattak bele az állam ügyeibe, hogy az ókorban is voltak szavazatvásárlások, és így tovább. De egyvalamit nem lehet megtenni. Ha ugyanis valaki saját ellenzékével szemben kizárólag önmagát hirdeti demokratának, sohasem mondhatja azt: nincs szükség a választók véleményének meghallgatására. Mondjuk egy közelgõ, márciusi, szociális népszavazáson Haág Zalán fõszerkesztõ HONLAPUNK ELÕZÕ HETI KÉRDÉSE: Ön szerint mikor lesz a szociális népszavazás? Remélem, már áprilisban dönthetünk, és az igenek áttörõ sikere elsöpri ezt a kormányt Hírmix Farkas P.-ügy újra Tisztelt Olvasóink! Levélben, telefonon, személyesen és az interneten keresztül is számos olyan megkeresés érkezett hozzánk, amely a Farkas P. József-féle botrányhoz kapcsolódóan újabb információkat szolgáltatott szerkesztõségünk számára. A birtokunkba jutott információk valóságtartalmát és dokumentumok hitelességét ellenõrizzük, és amennyiben minden kétséget kizáróan valódinak és hitelesnek bizonyulnak, tényfeltáró cikksorozatunkat folytatjuk. (A Szerk.) Meghosszabbított elõzetes Az ügyészség indítványára a szegedi nyomozási bíró március 21-éig ismét meghosszabbította Zuschlag János elõzetes letartóztatását. A Bács- Kiskun Megyei Fõügyészség javaslatára a Szegedi Városi Bíróság még tavaly szeptember 21- én helyezte elõzetes letartóztatásba az MSZP volt országgyûlési képviselõjét, a kiskunhalasi szervezet korábbi elnökét, az MSZP megyei szervezetének volt ügyvezetõ elnökét. Zusclagot tizenhárom társával együtt különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerûen, bûnszervezetben elkövetett csalással gyanúsítják, társadalmi szervezetek költségvetési támogatásainak szabálytalan felhasználása miatt. A múlt pénteken Deutsch-Für Tamást, volt ifjúsági és sportminisztert is tanúként hallgatták ki az ügyben. A fideszes politikus vallomását pártja honlapján hozták nyilvánosságra. Miniszteri elismerés A közelmúltban magas kitüntetésben részesült Kocsis Pál, a kecskeméti Kocsis Pál Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola igazgatója, akinek kiemelkedõ tevékenysége méltatásául a környezetvédelmi és vízügyi miniszter elismerõ oklevelet adományozott. A díjat Fodor Gábor miniszter megbízásából Dobi László, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója adta át a Kocsis Pál iskolában megrendezett ünnepség keretében. 5% Parlamentáris demokráciában két választás között a parlament intézze az ügyeket, ne a befolyásolható néptömegek 10% Nem érdekel, mikor tartják a népszavazást, a lényeg, hogy elõbb-utóbb élhetünk állampolgári jogainkkal 6% Mindegy, mikor lesz: elmegyek, és nemmel voksolok, hogy ezzel is támogassam Gyurcsány Ferenc politikáját Összes szavazat: 3428 E heti kérdésünk: Részt vesz-e a Fidesz és a KDNP által indított szociális népszavazáson? Szavazzon Ön is a hírportálon! Fotó: Lipóczi Sándor

4 4 TÁJOLÓ HIDEG IDÕ ÉS FAGYOS HANGULAT A KISPIACON Új év, új vásárlási szokások? Ráérõsen, mintha csak az utcán kirakatokat nézegetne, néhány vevõ tologat maga elõtt vásárlókocsit a tágas üzlettérben, a széchenyivárosi Univer-Coop ABC-ben. Lecsendesült a forgalom az ünnepek elmúltával, a szürke hétköznapok következnek, amelyekben egyvalami állandó: enni az idén is kell. A csemegerészleg hûtõpultja mögül Mihály Dóra eladó megerõsíti: A forgalmazásban az élelmiszerek állnak az elsõ helyen, azok közül is elsõsorban a felvágottak és a sajtok. Megtizedelt nyugdíj Ágoston Ferencné is felvágottal, valamint tésztával, étolajjal, zöldséggel, naranccsal, banánnal, gyufával és kocsonyához való adalékkal gurítja kézikocsiját a pénztár felé, miközben még rak bele eztazt. Mennyi lesz a végösszeg? tudakolom. Ötezerbõl talán kifutja válaszolja az ötvenezer forint nyugdíjból élõ asszony. Tíz százalékát itt hagyom egyhavi járandóságomnak. MEGJELENT a Kecskeméti Krónika 2007 évkönyv Nem bírja már a jégcsapretek és Sárga Antalné sem, ha még tovább tartanak a mínuszok Elõfizetõink személyesen is átvehetik kiadónktól! Cím: Kecskeméti Lapok Kft Kecskemét, Csányi János krt. 14. Telefon: 76/ Valamivel szûkebbre nyitja majd a pénztárcáját Kovács Pálné. Egy kenyér, két liter tej, prézli, lecsókolbász és narancs a vásárlása. A fiatal Gubacsi Zsolt is meggondolja, mennyit költsön. Olyan árukat keres, amelyeket most olcsóbban, akciós áron lehet kapni. A 149 forintos narancsban meg is találja az egyik ilyen terméket. Élelmiszerár-emelésrõl még nem nagyon hallani, ám amint Sebestyén Krisztina szavaiból kiveszem, mindenki sejti: az ördög nem alszik. Tíz-húsz forinttal már hozzákezdtek a kenyér árának emeléséhez veszi észre. Telik a fogyasztói kosár Nem sok jóra számíthatnak a széchenyivárosiak az új esztendõben. Az év eleji fogyasztói kosárban a zsemle, a szalámi és a tejtermékek mellett ott találják az egyre magasabb összegrõl szóló közüzemi számlákat is. Egy ezer forintos távhõdíj, hozzá a gázés az áramfogyasztás sokaknak felemészti az egész január havi nyugdíját. Mit tesznek ezután a vásárlói kosarukba vagy kocsijukba? Az értékesítésben dolgozók egy része sem látja úgy, mintha gyöngyélete lenne. Mihaláné Csányi Ildikó a hat pénztár egyikében még emberi körülmények közt fogadhatja a vásárlókat. Nem ázik, nem fázik fûtött helyen cserél gazdát áru és pénz. Rosszabb a helyzet a közeli, fedett kispiacon. Ahol már a jégcsapretek is fázik Vevõ egy szál sincs a hosszú évek erõfeszítésével tetõ alá hozott piacon. De miért is lenne hacsak nem akarna vacogni valaki az enyhén szólva is barátságtalan helyiségben? A hideg a jégcsapretken is kifogott. Január 5-én csontig fagyott a mínusz tíz fokhoz közeli hõmérsékleten, a burgonyával, a vöröshagymával, a kelkáposztával és a zellerrel együtt. Ezt Sárga Antalné eladó újságolja, aki nem tud olyan vastagon öltözni, hogy ne dideregne reggel fél 7-tõl délutánig társával, Borsos Józsefnéval tõl árulok a kispiacon mondja Sárgáné. Akkor még a szabad ég alá raktuk ki a zöldséget és a gyümölcsöt. Ma fedett helyen lehetünk, de télen nincs benne sok köszönet. Egy szemernyit sem fûtenek, sokszor olyan, mint egy jégverem. Ide vevõ sem szívesen jön, jó, ha óránként egy betéved, hiszen a fagyveszélynek kitett termékektõl idegenkednek. Nem kérünk többet az önkormányzattól, csak legalább annyi fûtést, hogy ne fagyjunk csontig a zöldségeinkkel. A Budai utcai piaccsarnok ugyanakkor fagymentes. Fûtik, amennyire szükséges. Ha valamilyen ésszerû megoldással lehetne langyosítani az Akadémia körúti kispiac rideg levegõjét, árusok és vevõk egyaránt hálásak lennének érte. kohl

5 TÁJOLÓ 5 ÁTSZERVEZTÉK AZ ÁNTSZ-T, DE A CÉL TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT Egészségünkre Kecskeméten is Magyarországon az ÁNTSZ 2007 elején megvalósult átszervezésével változtak az egészségvédelmi tevékenység szervezeti keretei. Ennek mikéntjérõl, s a hazai színtéren való legfontosabb teendõkrõl kérdeztem Markó Zoltánnét, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet Egészségvédelmi Osztályának munkatársát, aki Kecskeméten, az ÁNTSZ Széchenyi körúti épületében dolgozik. A régi megyei intézet munkatársai most regionális feladatkörrel, de zömében továbbra is megyei adatbázisból, megyei lefedettséggel dolgoznak. Vizitdíjmentes kontroll Napjainkban az egészségmegõrzési tevékenység fõ célja: képessé tenni az embereket arra, hogy egyre növekvõ kontrollt szerezzenek saját egészségük felett tájékoztat Markó Zoltánné. Ezt szolgálja az Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Népegészségügyi Programja is. A 2007-es évben a prioritások között elsõ helyen állt a szûrõvizsgálatok szervezése s az ezeken való részvétel emelése, melyek a szervezett szûrés keretében történõ meghívással térítés- és Markó Zoltánné vizitdíjmentesen vehetõk igénybe. Az Országos Szûrési Rendszer folyamatosan frissített megyei adatbázisa alapján 25 és 65 év közötti hölgyeknek küldünk meghívót méhnyakszûrésre, a 45 és 65 év közöttieknek pedig emlõszûrésre. A megyei koordinálás azért is szükséges, mert Bács-Kiskunban csak két helyen foglalkoznak emlõszûrõ vizsgálattal: Baján és Kecskeméten. Méhnyakszûrõ vizsgálatra a meghívó levélhez mellékelt, nõgyógyászati szûrést végzõ szakrendelések listájából választhatnak a hölgyek. Évente mintegy 34 ezer személy halálát okozzák hazánkban különféle daganatos betegségek. Javulás és romlás A vastagbéldaganatok elõfordulási száma oly mértékben növekedett, hogy kísérleti jelleggel az 50 és 70 év közötti állampolgárokat vastagbélszûrõ vizsgálatra is behívjuk. Folyamatban van a szájüregi szûrések bevezetése is, melyekhez most várjuk a programban résztvevõ fogorvosok pályázatát mondja Markó Zoltánné. A Népegészségügyi Programban megfogalmazott legfõbb feladatunk egyébként a magyar lakosság születéskor várható élettartamának emelése. Ezen a téren a 2000-es adatokhoz képest javulás mutatkozik. Férfiaknál 67,2 évrõl 68,6-ra, nõknél 75,7-rõl majdnem 77 évre változott, de ez még mindig messze elmarad az Unió más tagállamainak átlagéletkor-értékeitõl. Programozott egészség A dohányzásellenes kampányt nem lehet elég korán kezdeni Az elhízás korai megelõzésére indult tavaly az Egészséges Iskolabüfé Program, mely a büfék ellenõrzésével most is folytatódik. A felnõtt étkeztetés vonatkozásában a megyei élelmezésvezetõk részére tartottunk továbbképzést. A Közösen könnyebben program keretében pedig munkahelyi kollektívák ötfõs csapatai vetélkedhetnek egymással a kilók sikeres leadásáért sorolja a programokat. Az eredményesség egyik mutatója például, hogy az Elég! Nõk a dohányfüstmentes életért program dohányzás abbahagyását ösztönzõ nyereményjátékára annyi ember jelentkezett, mint Csopak teljes lakossága. Ez azonban így is csepp a tengerben: Magyarországon 2,6 millió ember dohányzik. A várható tendencia szerint ötven százalékuk dohányzás által okozott betegségekben fog meghalni. A megelõzés fontosságára minden korosztály figyelmét igyekeznek felhívni. Januártól Füstmentes Osztály elnevezéssel indítottak országos programot, ahol 7-8. osztályosok számára hirdettek a dohányzásra rászokás Szomorú számok A nõk körében a leggyakoribb tumor az emlõrák, országosan évi 7300 új megbetegedést fedeznek fel, s ebbõl hozzávetõleg 2400-an halnak meg. Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi több mint 1100 új esettel fordul elõ a méhnyakrák, a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja a félezret. megelõzését szolgáló versenyt. Óvodai dohányzásprevenciós programot is kidolgozott az Országos Egészségfejlesztési Intézet. Ebben az életkorban a passzív dohányzás elutasítása az, amire bátorítani lehet a gyerekeket. Az említett módszertani központ más kiemelt feladatok megvalósításához is hatékony segítséget nyújt. Minden témakörben dohányzás, alkohol, drog, AIDS általános és középiskolások számára egyaránt nagy videótárral állnak a pedagógusok, iskolai védõnõk rendelkezésére. kada Régióközpont 120 kilométerre Ez év elejétõl az ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete helyett az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete vette át a szakmai irányítást. Vannak-e fennakadások a nagy távolságok miatt? kérdezem dr. Mucsi Gyula regionális tisztifõorvost, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének igazgatóját, hiszen az eredeti tervek szerint nem Szegedre, hanem még távolabbra, Békéscsabára került a régió irányítása. Érzékelve a problémát, régiós feladatokkal megbízott munkatársaink dolgoznak a régi megyei központokban. Ennek megfelelõen Kecskeméten is vannak régiós szinten eljáró járványügyi, közegészségügyi és egészségfejlesztési feladatokkal megbízott szakemberek. Így lényegében kirendeltségként funkcionál a kecskeméti intézmény mondta el lapunknak a regionális tisztifõorvos.

6 6 PORTRÉ BOGÁR LÁSZLÓ RENDSZERKORREKCIÓRÓL, MOCSÁRGÁZRÓL ÉS AZ ELITEK FELELÕSSÉGÉRÕL Milliók érzik úgy: sorsukra hagyták õket A hetvenes évek elején szerzett közgazdász diplomát. Ez a fogalom akkor azért igencsak mást jelentett, mint manapság. Miért vonzotta épp ez a terület? Erre elég nehéz pontos választ adni, különösképp, hogy harmadikos koromig a középiskolában ez most mulatságosan hangzik biokémikus akartam lenni. És az osztályfõnököm, aki biológia-kémia szakos volt, nagy szeretettel készítgetett fel erre a pályára, és rendkívül csalódott volt, amikor meggondoltam magam, és a közgazdasági egyetemre jelentkeztem. 69-ben érettségiztem ebben az évben fel is vettek az egyetemre, és ekkor egy elég érdekes éven voltunk túl. Érzékenyen érintett mindaz, amit hatvannyolcként szokás emlegetni, elég, ha csak a prágai eseményekre gondolunk éves fejjel sok mindenre rácsodálkoztam, és rájöttem: ha nem is kifejezetten a gazdaság, de a társadalmi jelenségek mozgatórugói még annál is jobban érdekelnek, mint a molekuláris biokémia alapvetõ összefüggései. És tudni lehetett, hogy a közgazdasági egyetem nemcsak a gazdaságról szól, hanem sok minden másról is. Azt reméltem, hogy szülõvárosomból, Miskolcról Budapestre, az egyetemre kerülvén hozzájutok majd olyasféle tudásokhoz, elméletekhez, iskolákhoz, amik azelõtt teljesen el voltak zárva elõlem. A KGST és a szocialista világrend korában miért pont a külkereskedelem szakot végezte el? Mert azt reméltem, hogy a globális problémákon, a világtársadalmon keresztül meg lehet érteni, mi is történik Kelet-Európában, benne Magyarországon. A külker szakon belül egyébként a nemzetközi szakágazatot választottam. Az elsõ két évben ugyanazt tanultuk: tulajdonképpen világpolitikai kérdésekkel, diplomáciával, nemzetközi kereskedelempolitikával, pénzügyekkel is foglalkoztunk. S harmadévtõl specializálódtunk erre a bizonyos nemzetközi szakirányra, ami globalizációval, globális stratégiák kérdéseivel foglalkozó specializáció volt. A világgazdasági tanszéken írtam a diplomamunkámat is. És diplomával a zsebben visszatért Borsodba. Amikor néhány éve alaptalanul azzal vádolták, hogy ügynök volt, részletesebben is beszélt a döntése mozgatórugóiról és elmondtam, hogy végzõs hallgatóként a legtöbb külkeres évfolyamtársamhoz hasonlóan megkerestek az állambiztonsági szervek. Azt ígérték, hogy a Külügyminisztériumban, illetve diplomataként külföldön dolgozhatok. A feleségemmel együtt Bogár László: Az ország perspektívái sokkal rosszabbak, mint húsz harminc éve. eldöntöttük: az ajánlatot csak úgy utasíthatom el, hogy visszamegyünk Miskolcra, és elhelyezkedem egyszerû vállalati közgazdászként, mert ezután már nem voltam érdekes az állambiztonsági szervek számára. A beszervezést tehát sikeresen elkerülte, ám késõbb belépett az MSZMP-be, és tisztségviselõje lett a Hazafias Népfrontnak. Ez a status quonak volt az elfogadása, vagy valamilyen szinten kifejezte politikai meggyõzõdését is? Ma már definiálni tudom azt, amit a hitvallásomnak tekintek. Politikai elvekben megfogalmazva ez a keresztényszocialista állásponthoz áll legközelebb. Ha nem lenne foglalt, és ezer évre szalonképtelenné téve az elnevezés, azt is mondhatnám, nemzeti szocialista politikát kellene folytatni, de természetesen nem az ismert, náci értelemben véve! A kelet-európai és általában véve az európai társadalmak számára ugyanis a nemzeti alapokon nyugvó, nem diktatórikus szocializmus a megoldás. Az elõzõ rendszer bukását legfõképpen az okozta, hogy lehetetlenné tette a szociális és nemzeti gondolat összekapcsolását. 78-ban valóban beléptem az MSZMP-be. Akkoriban úgy látszott: az állampárton belül, Pozsgay Imre vezetésével éledõben van egy népnemzeti szárny vagy párt, amely késõbb a Hazafias Népfrontban is testet öltött, és létezett egy velük szoros kapcsolatban álló, de az MSZMPbe be nem lépett, külsõ népnemzeti párt Csoóriék vezetésével, ami késõbb az MDF alapja lett. Én ekkor már ismertem ezt a kört, Csoórit, Bíró Zoltánt, sõt Fekete Gyula bácsin keresztül Pozsgayt is. Akkor úgy gondoltam, hogy a számomra szimpatikus Pozsgayféle MSZMP-n belüli alakzat össze tudja kötni a nemzetet és a szociális értékeket. Legyünk õszinték: 1978-ban még senki sem tudta, mi fog történni a szovjet világbirodalommal. Azt hittem, legalább száz évig itt lesznek: a törökök és a Habsburgok is több mint egy évszázadig tartottak bennünket megszállva. Tehát azt gondoltam, az én életemben ez a helyzet még biztosan fennmarad. Ennek következtében úgy véltem, a birodalmi függésen belül kell keresni valamilyen emberségesebb megoldást, ami békés keretek között megy végbe, feltéve, ha nem akarunk mindnyájan hõsi halottak lenni. Békés keretek között pedig a változás ebben a megszállt országban csak úgy volt elérhetõ, ha a Párton belül bizonyos pozíciókat szerzünk, és a népnemzeti irányzatot támogatjuk. Azt gondolom, ez a döntés ma is vállalható. Ha bárki elolvassa elsõ írásaimat, 70-es évek végi, 80-as évek eleji dolgozataimat, nem hiszem, hogy különösebb ellentmondást fedezne föl. Sõt 83-ban megjelent elsõ könyvem, A fejlõdés ára melynek minden mondatát vállalom ma is sikerkönyv. Aki tehát gyanakodva tekint rám a komcsi korszakkal való kapcsolatom miatt bár itt jegyzem meg, ugyanannyiszor neveztek már fasisztának is, mint kommunistának, annak azt tudom ajánlani, olvassa el említett könyvemet, és rá fog jönni, hogy nincs különbség a huszonöt évvel ezelõtti társadalomról vallott elveim meg a maiak között. És ha már a nyolcvanas évek: hamarosan bekövetkezett a rendszerváltás, majd jött az Antall kormány, melynek ön államtitkára lett. Számos interjúalanyomtól megkérdeztem már, éreznek-e személyes felelõsséget a sokak által félresikerültnek mondott rendszerváltással kapcsolatban. Hisz ennek nyomán olyan viszonyok alakultak ki, melyeknek ön is az egyik legelszántabb bírálója Abszolút nem tekintem magam vétlennek, nincs mentség számunkra. Magyarázat persze van, ez pedig tényleg az: híján voltunk bizonyos alapvetõ tudásoknak. És irracionális mértékben voltunk rabjai különbözõ illúzióknak, például a Nyugat szerepével kapcsolatban: azt hittük, olyan ütemû felemelkedést tesznek számunkra lehetõvé, ami két évtized alatt egy átlagos nyugat-európai szintre emel minket. Legtöbbünk esetében a tudatlanság, a felkészületlenség, a naivitás volt az ok. Volt viszont vagy féltucat miniszter és közigazgatási államtitkár, aki pontosan tudta, mirõl szól a történet, s akiknek a befolyása összehasonlíthatatlanul nagyobb volt, mint a hozzám hasonló politikai államtitkároké. Antall József egyébként szintén nem tudta, mi a játszma tétje: olyan mértékben volt történelmi illúziók foglya és volt érzelmileg a Nyugat bûvkörében, hogy ez megfosztotta a tisztánlátástól. Ez az õ drámája. Ön viszont kapott a történelemtõl egy második esélyt: az Orbán-kormányban a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként már ezeknek az ismereteknek a birtokában befolyásolhatta a döntéseket. Igyekeztem jóvátenni a korábbi hibákat úgy is, mint a Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ stratégiai elemzõközpont vezetõje. Ebben körülbelül húszan, de külsõ feladatokban mintegy ötven ember dolgozott nekünk. Ezek nemzeti elkötelezettségû szakemberek voltak, akiknek a közremûködésével Orbán Viktort próbáltuk megismertetni a rendszerkritikus társadalmi és gazdaságfilozófiai megközelítésekkel. Három elemét szeretném kiemelni azoknak a gondolatoknak, amivel sikereket értünk el. Az egyik errõl ma sokak szerint nem illik beszélni, de szerintem elengedhetetlen, hogy a Fideszen belül mûködött egy nagyon erõs lobbi, ami tetõ alá akarta hozni az egészségügyi rendszer privatizációját. Annyira ezt akarta, hogy 97-ben sutytyomban bele is írta a Fidesz programjába. És ennek értelmében követelték is Orbán Viktortól, hogy haladéktalanul kezdjen neki a rendszer magánosításának. El is kezdõdött errõl a kormányon

7 PORTRÉ 7 Névjegy Bogár László 1951-ben született Miskolcon ben érettségizett a Kilián György Gimnázium francia tagozatán ban szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. Három hónapig a Lenin Kohászati Mûveknél közgazdász gyakornok, 1974-tõl 75-ig a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen tudományos munkatárs tõl 1986-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács tervosztályának munkatársa, 82-tõl osztályvezetõ-helyettes és 1989 között tagja volt az MSZMP-nek ban megvédte közgazdaságtani témájú egyetemi doktori disszertációját. Ebben az évben Budapestre költözött, 1989-ig a Hazafias Népfront társadalompolitikai osztályának helyettes vezetõje, 1989 januárjától titkára, 1989-tõl 1991-ig a Hitel címû lap rovatvezetõje. belüli vita, ahol kezdetben szinte egyedül voltam az egészségbiztosítás privatizációjának az ellenzésével. Voltak viszont miniszterek a kormányon belül, akik támogatták és Surányi György, aki jegybank-elnökként részt vett a kormányüléseken, szintén ezt propagálta. Végül mégis a mi álláspontunk gyõzött, miközben bizonyos államtitkárok 99 nyarán belebuktak az ügybe, igaz, hivatalosan más okból kellett távozniuk. Egy másik ügy, ami hasonló sikernek ígérkezett végül az idõ rövidsége és bizonyos körök ellenállása miatt nem valósulhatott meg a magánnyugdíjrendszer fölszámolása lett volna. Közel egyéves munkával más szakértõk ellenében meggyõztük Orbán Viktort: a magánnyugdíjrendszert fel kell számolni, mert ugyanolyan veszélyforrás, mint a privatizált egészségbiztosítás, hisz egy globális pénzszivattyúként mûködik. Álláspontunkat saját akarataként közölte is a kormánynyal és az illetékes miniszterekkel, azonban sajnos pénzügyminiszterei látva a globális világ meg saját apparátusuk óriási ellenállását és fenyegetését meghátráltak: nem vállalták, hogy véghezviszik a miniszterelnöki akaratot. De keresztül tudtuk vinni az állami árszabályozást a gyógyszer és más termékek, szolgáltatások esetében, ami megvédte a társadalom elesett rétegeit a végsõ lecsúszástól. Az is eredmény volt, hogy az autópálya-építkezéseket sikerült kivonni a nemzetközi versenytárgyalásokból, s nem a nyugat-európai cégek nyerték meg a tendereket. És végül talán ezt kellett volna elsõ helyen említenem a legnagyobb hatású döntés, melyet szintén a mi stratégiai központunk kezdeményezett, a Széchenyiterv beindítása volt. Ez pozitív diszkriminációt alkalmazott a hazai kis- és középvállalkozások fölemelkedéséért, egyúttal az egész magyar társadalom helyzetének jobbrafordulását eredményezte. Vagyis volt nemzetstratégiánk, ami a rendszerváltás rendszerének korrekcióját és a hazánkat mindinkább függõ helyzetbe kényszeríteni akaró, globális birodalom behatolásának viszszaszorítását célozta. Sokszor idézem ezt a két adatot: a legújabb kori kapitalizmus hazai kezdete, 1988 hisz a parlament ebben az évben hagyta jóvá a társasági törvényt és 2008 között eltelt húsz évben a reálbérek átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek évente, ami szinte semmi. A multinacionális vállalatok profitjai viszont 23 százalékkal növekedtek minden évben. Ez azt jelenti, hogy a multinacionális vállalatok profitjai 33-szor olyan gyorsan nõttek, mint a reálbérek! Ráadásul a Magyarországon megtermelt összes profit 92 százaléka a multinacionális vállalatok kezében halmozódik fel. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomnak már alig van köze az itt megtermelt haszonhoz vagy a hazánkban zajló gazdasági folyamatokhoz. Hogyha az ilyen mértékû túlhatalmukat, erõfölényüket senki sem korlátozza, az a többség számára valami eszelõs történelmi mértékû lepusztultságot eredményez, miközben a birodalom kiszolgálói néhány morzsához jutnak. Ennek jelei jól látszanak: 2008-ban a népesedésünk ötven évvel ezelõtti, általános egészségi állapotunk a negyven évvel ezelõtti, a reálbérek meg 1978-as szintre esnek vissza. Ráadásul a perspektíváink is sokkal rosszabbak, mint húsz-harminc éve. Ez a rendszerváltás, pontosabban a birodalmat gátlástalanul kiszolgáló kollaboráns elit kudarca ban, amikor a polgári erõk gyõztek, gazdaságilag, szociálisan, sõt erkölcsileg is elõnyösebb helyzetben volt az ország, mint most, tehát ha úgy tetszik, a Fidesznek könnyebb dolga volt, mint amilyen mondjuk egy remélt 2010-es választási gyõzelem után lesz. Idõközben felnõtt egy generáció, amelynek tagjai ebben a rendszerben szocializálódtak, nem láttak mást, nem is tudják, hogy hazánk másmilyen volt és lehetne. És a társadalom ellenálló képessége és szemléletmódja általában is megváltozott. Tehát egyáltalán nem lenne könnyû dolga egy új kormánynak. Mi várhat a magyar társadalomra a következõ években, és mit hozhat egy új kabinet 2010 után? A magyar társadalom nem jobbés baloldal mentén, hanem a globalo-komprádor és a nemzeti stratégiában gondolkodó erõk mentén hasad április 13-án, a budapesti Kossuth téren megrendezett nagygyûlésen a magyar nemzet történetében elõször jött össze ekkora létszámú, milliós nagyságú embertömeg. Felmerül a kérdés: miért is jöttek össze ezek az emberek? Négy év elég volt és a magyar társadalom jelentõs része még volt olyan morális és mentális állapotban, hogy felismerje: itt számára kedvezõ folyamat indult el. Az az egymillió ember, aki ott volt, és a vele szimpatizáló másik hárommillió, aki ott szeretett volna lenni, valójában azt érezte meg: nem tud kiteljesedni a rendszerváltás rendszerének teljes korrekciója. Személy szerint Orbán Viktor hívására gyûltek össze az emberek, tõle várták, hogy megmondja, mit tegyünk a nemzeti rendszer-korrekcióra épülõ új berendezkedés szétverésének megakadályozására. Ám noha minden tiszteletem Orbán Viktoré ki kell mondani: korunk legnagyobb tragédiája, hogy tulajdonképpen nem történt semmi. Hogy valóban Orbán Viktor kezében volt-e annak lehetõsége, hogy 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum lakiteleki alapítóinak egyike. Részt vett a párttá alakult szervezet gazdasági programjának kidolgozásában tõl 94-ig a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának politikai államtitkára, 1990-tõl 98-ig országgyûlési képviselõ, majd Orbán Viktor kormányában négy évig a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt. Jelenleg élete nagy részét az egyetemi oktatás és kutatás tölti ki: a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs tanszékén tanszékvezetõ-helyettes, és további két gazdasági fõiskolán fõiskolai tanár ben nõsült, felesége, Tóth Mária földrajz-biológia szakos tanár. Két gyermekük született: Zsuzsanna és Péter. Bogár László szabadidejét, ha csak teheti, kisunokáival tölti, sokat kirándul, túrázik és úszik. A sok-sok szakmai tárgyú olvasmány mellett azért mindig szakít idõt a szépirodalomra. Az internetes világban is igyekszik eligazodni, nemrégiben saját naplót (blogot) is indított, bogarlaszlo.info címen. cselekedjen, késõbbi korok történészei fogják eldönteni. Mindenesetre a kétségkívül várva várt cselekvés elmulasztásának a közvetlen következménye mindaz, ami azóta velünk történik. A társadalom önmaga felemelkedésében hívõ, abban reménykedõ és ezért tenni is akaró tagjainak többsége, ha nem is mondta ki, de csalódott, és úgy érzi, sorsára hagyták. És aki érzi, hogy vége van, igyekszik minél kevesebb zajjal, minél csendesebben elhunyni. Egy folyamatosan gyorsuló hanyatlásnak a részesei vagyunk immáron öt éve. És hogy mi jöhet a következõ években? Az egyik lehetõség az volna, hogy a civil társadalom felõl indulnak el reményt keltõ változások. Sajnos ezt nem tartom reálisnak: az egész 20. század arról szólt, hogy brutálisan szétverték Magyarországon a közösségi szervezõdéseket. Németországban, Franciaországban, Olaszországban annak a töredékéért, amit ez a kormány öt éve mûvel, azonnal félmillió ember vonul az utcára, és polgárháborús állapotok alakulnak ki, így a nyugati kormányok általában vissza is vonják vitatott intézkedéseiket. A magyar társadalom viszont enerváltan, néhány ezres tiltakozásokkal tudomásul veszi ezt a szörnyûséget. Ez arra utal, hogy gyenge és szétesett, amit civil társadalomnak nevezünk. A politikai elitek pedig végtelenül cinikussá és gátlástalanná váltak, így elég nehéz elképzelni, hogy errõl az útról képesek lennének visszafordulni. A legvalószínûbb tehát a mocsaras elrothadás, ahol az utolsó pillanatban, még annak felrobbanása elõtt az elitek cinikus gyakorlatiassággal egy-egy szelepen át kiengedik a mocsárgázt. Így kis apró pukkanásoktól eltekintve folyamatos, és egyre gyorsabb a rothadás folyamata. Egy elsöprõ jobboldali gyõzelem sem hozhatna változást? Most valami olyasmit kellene mondanom, hogy ha a Fidesz hetven százalékkal megnyeri a választásokat, milyen jó lesz a magyar társadalomnak Nekem ezzel kapcsolatban sincsenek illúzióim. A magyar társadalom nem jobbés baloldal mentén, hanem a globalokomprádor és a nemzeti stratégiában gondolkodó erõk mentén hasad. Az MSZP-ben is vannak, akik a nemzeti érdekeket próbálják képviselni, igaz, õk sokkal szétforgácsoltabb állapotban léteznek, mint társaik a jobboldalon, ahol összefogottabb és erõsebb a nemzetstratégia-párti oldal. De ne legyen illúziónk: a döntõ befolyás a jobboldalon is a globalo-komprádorok kezében van. Mindaz, ami bizonyos vezetõ, liberális fideszes politikusok favorizálásában, a baloldali és bulvármédiában való sztárolásukban a szemünk elõtt megnyilvánul a nemzeti elkötelezettségû politikusokkal szemben, nem sok jóval kecsegtet. A globális erõk mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ha be is következne a Fidesz gyõzelme, akkor lehetõség szerint Orbán Viktort és a segítségével szóhoz jutó népnemzeti erõket teljesen kiszorítsák a hatalomból. S ha ez megtörténik, akkor semmilyen lényeges változás nem következhet, mert ugyanaz a behódoló, kollaboráns komprádor magatartás fog érvényesülni, mint eddig azzal a különbséggel, hogy ezt akkor jobboldali cégér alatt teszi majd az ország politikai oligarchiája. A tét egyértelmûen az: Orbán Viktor megkapja-e annak lehetõségét illetve kiharcolja-e magának, hogy a ben abbamaradt rendszer-korrekciót most már sokkal radikálisabban, átfogóbban és tudatosabban folytassa. Ha Orbánt kiszorítják ebbõl vagy ha mégis megengedik hatalomra jutását, de rákényszerítik, hogy hagyjon fel a rendszerkorrekcióval, és õ ezt vállalja, az a tragédia utolsó felvonását jelentheti a magyar társadalom számára. Haág Zalán