ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELSŐ MEZŐSÉGI CIVIL MŰHELYRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELSŐ MEZŐSÉGI CIVIL MŰHELYRŐL"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELSŐ MEZŐSÉGI CIVIL MŰHELYRŐL Szamosújvár, Téka Kollégium május MEZŐSÉGI MINIKONFERENCIA A május 16-i program egy mini konferenciával kezdődött. A konferencia célja az volt, hogy egyrészt rávilágítson a Mezőség problémáinak legfontosabb okaira, másrészt hogy kezdődjön el egy közös gondolkodás a Mezőség jövőjéről. Az első szekciót Németh Attila újságíró (Kallós Zoltán Alapítvány) moderálta végig. Elsőként a házigazda, Balázs-Bécsi Attila köszöntötte a szép számú megjelentet. Ezután Kiss Tamás előadása következett. Kiss Tamás: Demográfiai körkép és a magyar oktatás perspektívái a Mezőségen A kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársa előadásában egy demográfiai kutatásról számolt be, amelynek célja az volt, hogy mintegy 25 éves távlatban megbecsülje az iskolás korú magyar gyermekek várható létszámát. Regionálisan bontott népesség-előreszámítást végeztek el ig és 2032-ig várható népességet számolták előre Erdélyre, megyékre, oktatási régiókra, teljes népességre és a magyarságra is. Az oktatási régió a magyar nyelven oktató középiskolák vonzáskörzetét jelenti. Az előadó elmondta, hogy mintegy harmadával fog csökkenni a magyar gyermekek száma, és ez ki fog hatni a magyar oktatási intézmények számára is. A Mezőségen megfigyelhető demográfiai folyamatokkal kapcsolatban elmondta, hogy nincs központi jelentős települése a térségnek. A lakosság a nagy mértékű elvándorlás miatt folyamatosan fogy. A magyarok esetében az asszimiláció is erős. A terület két részre osztható: a székelyföldi magyar többségű rész mellett van egy szigetszerű vegyes lakosságú terület. * * * A következő hozzászóló László Attila, Kolozsvár alpolgármestere, az RMDSZ megyei elnöke volt. László Attila hozzászólása

2 A hozzászólásban elhangzott, hogy Kolozs megye PILOT-megye (9 ilyen van az egész országban), ahol az új oktatási törvényt kísérletezik ki óta a megyei oktatási intézmények kettős rendszerű könyvelést végeznek. Az intézmények a gyermekek száma alapján kapják a költségvetést (4200 új lejt kap gyerekenként egy 1000 fős iskola). Emiatt számos településen megszűnt a magyar nyelvű oktatás. Ahol nincs meg az RMDSZtöbbség az önkormányzatban, ott a magyar szempontok háttérbe szorulnak. Negatív példaként említette meg Magyarszovát esetét, ahol 2004-ben világbanki hitelből újítottak fel egy olyan oktatási intézményt, amelyben valaha 1000 gyerek tanult, ma 168 gyerek tanul ott. Kiskályánban egyházi kezdeményezés van egy ilyen központra, Mocson és Vajdakamaráson önkormányzati kezdeményezés létezik, holott a szováti központot ki lehetne használni. Az egész megyében magyar gyerek van, az iskolahálózat ezzel szemben mintegy 1800 gyereket tudna ellátni. Véleménye szerint egy gyerek 9. osztálytól mozdítható ki rizikó nélkül a családi körből. Minden magyarlakta településen kellene lennie 1-4. osztályos oktatásnak, hogy a kisgyermekeket ne kelljen kivenni a szülői házból. Ezen kívül oktatási központokat kell kialakítani. Probléma ezek esetében, hogy az önkormányzati iskolabusz nem lépheti át az adott önkormányzat közigazgatási határát (jogszabály miatt). László Attila végül kiemelte, hogy legyenek szakoktatási központok is. Nem kell mindenkinek leérettségizni, akinek ehhez a képességei nem megfelelőek. * * * Ezután Ocskay Gyula, az Eurohíd Alapítvány projektmenedzsere beszélt a kezdeményezés céljairól. Ocskay Gyula: Első mezőségi civil műhely. Miért is? A kezdeményezés elindítója azzal kezdte, hogy 2008-ban készült egy vitaindító tanulmány a Mezőségről mint esetleges fejlesztési térségről. A tanulmány vázlatosan áttekintette a mezőségi demográfiai, tájföldrajzi és gazdasági viszonyokat, és igen aggasztó következtetésekre jutott. Az előadó diagramok és térképek segítségével mutatta be a Mezőség elnéptelenedésének folyamatát. Ezek a következtetések keltették életre a civil műhely céljait: 1. A Mezőség mint önálló, organikus fejlesztési térség pozícionálása 2. Probléma- és értékleltár összeállítása 3. Emberi erőforrás adatbázis összeállítása 4. Egy közös fejlesztési stratégia alapjainak lerakása, a stratégiai tervezési folyamat

3 elindítása 5. Fejlesztési hálózat kialakítása, közösségépítés 6. Kapcsolatfelvétel, hasonló folyamatok generálása a mezőségi román szervezetekkel 7. Megyei és regionális fejlesztési stratégiák alakításában részvétel 8. Turisztikai, erdő- és mezőgazdasági beruházásélénkítés 9. A belső kohéziót erősítő fejlesztések elindítása 10. A mezőségi szórványmagyarság megmaradását segítő átfogó program kialakítása, megvalósítása * * * A következő előadó Vetési László lelkész, a Szórvány Tanács elnöke volt. Vetési László: Erdélyi Mezőség Az előadó elsőként olyan neves személyiségeket említett meg, akik révén a Mezőség bekerült a köztudatba. 46 kiemelt támogatású missziós közösséget tartanak számon a református egyházban. Ezek között sok a mezőségi. Kiemelt támogatást biztosítanak számukra. Fontos, hogy a lakosok ott tudjanak maradni. Ezért fontos, hogy az 1-4. osztályos gyermekeket ne szállítsák el a faluból, ezeknek a kis falusi iskoláknak a megtartása létkérdés. Ma minden szórványfaluban harc folyik a gyermekekért. A Lámpás program elindításával az egyház célja az volt, hogy kvalifikált munkaerő kerüljön ezekre a rossz infrastruktúrájú, ezért nem vonzó településekre. A lelkész és a tanító legyen újra a helyi közösség és kultúra szervező ereje is! Nincs gazdasági tervezés, tanácsadás a Mezőségen. 1. A helyi gazdasági erőforrásokból kell kiindulni. 2. A faluturizmus egy kitörési pont lehetne. (Pl. a magyarországi Wass Albert-kultusz ma még kihasználatlan.) 3. Mezőségi tavak mint kínálati elem. A mezőségi cselekvés első feltétele a személyi háttér. Széken, Bándon, Sármáson emiatt nem lehet mozdulni. Haldokolnak a magyar líceumok, pedig ezeken a településeken van magyar. * * * Az első szekció utolsó előadója Makkai Gergely geográfus volt. Makkai Gergely: A Mezőség tájföldrajza Az előadó néhány szóban bemutatta doktori disszertációját, amely a Mezőség

4 tájökológiáját dolgozza fel. A Mezőség legfőbb anyaga az agyag. A puha agyag a mezőségi jellemet is lágyra formálta. Emiatt nincsenek utak: sár. Erős szárazsághajlama van a térségnek. A korábbi tóvilág elnyomta ezt a szárazsághajlamot, ma egy fejlesztési stratégiában ezzel a szárazsággal számolni kell. A természeti feltételek mindig is alacsonyan tartották a lakosság lélekszámát. A római korban a posványos területet elkerülték az utak. A XIX. században a lakosság 83 %-a az agráriumban dolgozott. Itt nagyon sokáig maradt fenn a faluközösség, késett a tagosítás. Csak 1854-ben indult el. * * * A szekcióban elhangzottakra Kallós Zoltán reagált Kallós Zoltán hozzászólása Eredetileg egyházi keretek között szeretett volna indulni, de nem volt rá fogadókészség. 4 gyerekkel indult az oktatás a válaszúti szórványkollégiumban. Véleménye szerint a kisgyermekeket is be lehet adni a kollégiumokba, mivel a szülők nem tudnak foglalkozni a gyerekekkel, nincsenek otthon. 23 faluból vannak gyerekek a válaszúti kollégiumban, szeretnek ott. Rendszeresen fogadnak vegyes házasságból származó gyermekeket is. Megbíznak az intézményben, mivel a kolozsvári nagy iskolák felszippantják a gyerekeket. A székely Mezőségen más a helyzet, ők közelebb vannak a tömbmagyarsághoz. Valamikor ezek virágzó falvak voltak, összetartó társaság, mindenki ismerte a másikat. Németh Attila zárszavában azt mondta, hogy azokra kell alapozni, akik hajlandóak valamit tenni. * * * A szünetet követően a második szekciót Felföldi Zoltán (Mezőségi Őrzőkör Alapítvány) moderálta. A szekció keretében egy nagyobb közös előadás hangzott el, amelyben Bazsó Gabriella (Dörögdért Ifjúsági Egyesület) és Hoffner Tibor (éltető Balatonfelvidékért Egyesület) mutatta be, miként vált az egyszerű falusi közösségépítő programból egy 60 településre kiterjedő LEADER-közösség. Bazsó Gabriella elmondta, hogy Taliándörögd előtt is az elnéptelenedés veszélye merült fel a 90-es években ben önállósultak a társközségi státuszból. A kérdés az volt, hogy mivel lehet ott tartani a fiatalokat a faluban. A helyi népművelő azt javasolta, hogy a közösségi élmények miatt szeressenek ott maradni. Első lépés: életteret, helyiséget kaptak a fiatalok, ahol beszélgethettek. Keletkeztek ötletek, a népművelő segítette őket az ötletek megvalósításában. Ezekből a fiatalokból lettek a következő településvezető kampányharcosai.

5 Az önkormányzatoknak nem volt forrása, a civil szervezetek emiatt is fontosak voltak. Közösségi házat építettek, az ifjúság gondozza a mai napig. (A legfontosabb a közösségi színtér, ahol a kisközösségek találkozhatnak.) Ma már a többi szervezet pályázatait írják, rendezvényeket szerveznek, honlapot fejlesztenek. A fiatalok körbejárták a települést, összegyűjtötték az őshonos gyümölcsfákat, amiből telepítettek is. De a legfontosabb az volt, hogy emiatt muszáj volt beszélgetniük az idősekkel, ami megerősítette a belső közösséget. Az ifjúsági egyesületen kívül számos egyéb szervezet is működik a településen. A tanítóknak régen nagyon nagy szerepe volt egy falu életében. A népdalkört is egy tanító alapította Dörögdön. A nyugdíjas klubnak saját épülete van; a munkájukat a népművelő segítette, ők pedig szívesen főznek az egész falunak egy-egy nagyobb helyi rendezvényen. Ifjúsági önkormányzati választásokat 2000 óta tartanak. A gyermek önkormányzat betekintést kap a felnőtt önkormányzat munkájába is. Van még a településen polgárőrség, Színjátszó Kör és a nagycsaládosokat tömörítő Árvácska Egyesület. A Művészetek Völgye fesztivál is nagy szerepet játszott a népességmegtartó erő növelésében. Hoffner Tibor innen folytatta a történetet. A település eljutott arra a szintre, hogy ki kellett lépni a települési körből. A Völgyközpont (a Művészetek Völgye tette lehetővé) segített ebben: 6 települést vett rá az együttgondolkodásra. A központ célja: közös meglévő értékekre alapozva fejlesztési koncepciót elindítani, ehhez forrásokat szerezni, pályázatot írni. Egyben településközi információs központ is. A központ szervezte meg az első völgykonferenciát, a civilek, önkormányzatok és vállalkozók részvételével. Völgyadatbázist készítettek. Részt vettek a Közkincs programban, ami után természetes volt a LEADER-programozás elindítása. A programozás során több mint 100 fórumot tartottak. A kitartó munkának köszönhetően egy hónap alatt 500 projektötlet született. Szintén a programozás része volt, hogy a fiatalok is készítettek egy tanulmányt a térség jövőjéről, ahol a saját szerepüket is megjelölték. Mint az előadó elmondta, a LEADER-módszertan akkor is hasznos, ha az adott térséget nem akkreditálják akciócsoportként. * * * A konferencia hozzászólásokkal zárult. Dáné Tibor (EMKE): Az egyházi és szórványturizmus fejlesztése lehetne a cél. A Földön a legtöbbféle felekezet Erdélyben él egy helyen. Ez nagyon színes program lehetne. Turcsány Péter (Kráter Egyesület). Közös mezőségi múzeum lehetőségét vetette fel. Az itteni nemesség nagyon népszerető volt, Európában az egyik leghosszabb ideig maradt

6 meg. Mindent a kifelé eladhatóságra kell alapozni. A tórendszer több ezer éves mesterséges alkotás. Ezeket be kellene mutatni. Felajánlotta a Wass Albert Gyűjtemény egy részét a leendő múzeumhoz. Barticeli Krisztián lelkipásztor (Melegföldvár). A mezőségi ember lélekrajzával is kellene foglalkozni a következő műhelyen. Babonásak, idegenkednek a pantallós embertől, jobbágyként megalázkodnak. Vigyük közel a mezőségi emberhez a fejlesztést, mert különben könnyen bakot lőhetünk. Makkai Gergely: az itteni mentalitás rendkívül elszigetelt volt. A külső hatások ide mindig nagyon későn értek el, akkor viszont viharos volt a hatás. Németh Attila: a politikusok jelenléte nagyon fontos volna. Nincsenek Romániában kistérségi térképek. Nincsenek elfogadott stratégiáink. A megyei RMDSZ készíttetett olyan térképet, amely a javasolt kistérségeket teljesen ötletszerűen kötötte össze. Kis-Juhász Vilmos (Újvár): az óvodában a kiscsoportban a csoport fele vegyes házasságból jön, a szülők románul beszélgetnek. A család a legfontosabb forrás, ebből lesz a gyermek. Vetési László: a vasárnapi iskola is lehet egy jó modell. Kéthetente jönnek, közel 50-en. Ugyanezt a programot környékbeli vagy székelyföldi pedagógusokkal folytatnák Erdélyben. Lapohos András lelkész: egyházi és szórványmúzeum (Füzes). A mezőségi ember más törvények szerint él, mint máshol. A romos templomos falvakat kereste fel a 60-as évektől. A környék falvaiból is összegyűjtötték a lelkeket egy-egy istentiszteletre. Ez régen is szokás volt. Az istentiszteletek utáni beszélgetéseken egymást is erősítették. Nekünk is el kellene velük beszélgetni. 47 kis gyülekezetben járt. Be kell vonni a helyi embereket.

7 2. A JELENLÉVŐK BEMUTATKOZÁSA A délutáni program a jelenlévők bemutatkozásaival kezdődött. Barticel-Kiss Krisztián (lelkipásztor, Melegföldvár) Látja már azt, hogy mit kellene tenni, de nem látja, hogyan lehetne megvalósítani. Az agyag visszahúzza az embert. Nem mennek vissza az elszármazottak. Lelkipásztorként sok mindent felvállalnak (a népdalkörtől a kórházi szállításig), ami nem lenne feladatuk, de muszáj, mert más nincs. Melegföldváron 8 gyerek van az alsó tagozatra. Nehéz tanítót találni ennyi pénzért. Diakóniahálózatot szeretnének kialakítani. A legnehezebb a mezőségi embert meggyőzni, hogy érte dolgozunk. Mindent le kell fordítani mezőségi nyelvre, balatoni nyelven nem érti meg. Németh Attila (gazdasági igazgató, Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút) A bentlakás a legfontosabb feladatuk. Válaszúton 25 évig nem volt magyar nyelvű oktatás. 50 bentlakójuk van most, 48 iskolás, 27 óvodás, 10 fő 0.-os. Képzéseket is szerveznek (pl. gazdaképzés, pedagógus-továbbképzés). Nem mindet ők szervezik, számos kolozsvári képzést hoznak ki más szervezők. Kallós-hagyaték kezelése (múzeum). Ehhez épületet is felújítanak. Hagyományőrző táborokkal kezdődött (nemzetközi népzene, néptánc) az alapítvány tevékenysége. Mára fővel rendezik meg évente. Vincze Péter (Szentmártoni Mezőségi Alapítvány, Szépkenyerűszentmárton) Széken tanított óta Érden lakik, ott van vállalkozása. 200 lakos, 60 %-a magyar. Az egész községben viszont a magyarok aránya nagyon alacsony, emiatt a magyarországi modellek nem használhatóak. Földet vásárolt dollárt nyert Szentmártonban földvásárlásra. Nálunk semmit nem lehet mondja a mezőségi ember. Szabó Attila 1997-ben elindította az elszármazottak napját. Istentisztelet, este egy bál. Össze kéne fogni a közösséget. El kellene menni a helyszínekre is. Kotfász Ilona (Szentmáté Művelődési Egyesület, Szentmáté) 2002-ben alapították az egyesületet ben volt 610 éves a falu, de nem tudtak hozzá pénzt szerezni. Az elszármazottak örültek, de azóta se sikerült megszervezni. Az egyesület egy háromtagú családi vállalkozás.

8 Csak magyar nyelvű 1-8. osztályos iskola van. Jobban be kell vonni az oktatást, hogy el lehessen érni a következő generációt. Felföldi Zoltán (Mezőségi Őrzőkör Alapítvány, Bástya Alapítvány, Vice) A vicei iskola bezárása ellen kellett fellépni. Moldvai csángó gyerekeket hoztak a kollégiumba (22 csángó gyerek + 1 környékbeli). A kollégiumot Tiszti családi házában alakították ki. A kiürülés megakadályozása a cél, kollégiumi rendszerrel. Az Őrzőkör modellje ott alkalmazható, ahol kevés már a magyar, és a környéken meglévő iskolák fennmaradása is veszélyben van. Intézmény-fenntartási képességű közösségi méret kialakítását lehet elérni a csángók segítségével. Kerekes Zoltán (Bástya Egyesület, Vice) Tanár. A környéken működnek még 1-4. osztályos iskolák. Nem akarták, hogy azok megszűnjenek úgy, hogy az övék megmaradjon. Jövőre lesz 27 csángó gyermek. 3 továbbtanuló ezek közül. (Besztercén tanulnak tovább.) Kulturális életet is fellendítenék. A Hagyaték tánc- és népdaltalálkozónak és az angol nyelvi tábornak a társszervezői. Ifjúsági házat építenek. Testvériskolai kapcsolatuk van a lakiteleki általános iskolával. Balázs-Bécsi Attila (Téka Alapítvány, Szamosújvár) Idén volt 15 éves az alapítvány, amely több intézményt is működtet (Mezőségi Művelődési Központ, Néprajzi Múzeum, Feketelaki Tájház, Téka Kollégium). 1992: Kaláka együttes alapítása 1993: az alapítvány megalapítása (katolikusok fogadták be őket) : művelődési ház kialakítása (a táncházi szint meghaladása, 1997.: avatás) 2000: csatlakozás a mezőségi szórványprogramhoz (2000. nov. 29.: a mezőségi és szamosháti szórvány megmentése (válaszúti nyilatkozat)) 2002: a szórványkollégium megalapítása : 2,5 év alatt elkészül 2006: a feketelaki projekt elindítása (tánccsűr, közösségi és tájház kialakítása, táborok szervezése) 2006: a magyar iskola projektjének elindítása (600 gyerek számára nyújt majd oktatást, középiskola) Tóvidék projekt elindítása Fazakas Ildikó (EMKE Maros Megyei Szervezete, Marosvásárhely)

9 A Gyöngykoszorú találkozók és a Közkincs program révén került székely Mezőségre. 33 település tartozik oda. Szabéd unitárius falu. A mezőpaniti általános iskola a környék kulturális életének szervezésében is kulcsszerepet játszik. Kulturális stratégia nem készült. LEADER akciócsoportot szerveztek. Együtt kell dolgozni a románokkal, de még a magyarokkal is nehéz elfogadtatni. Nincs koordinátor. Székely Lajos (Bandi Dezső Kulturális Egyesület, Csittszentiván) Bandi Dezső a fafaragás hagyományát megalapozta a faluban. Az ő emlékére rendezik minden évben a fafaragótábort. Minden iskolás gyermekeket megtanítottak fafaragásra, kulturális eseményeket is szerveznek. Turcsány Péter (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz) 1990 januárjában alapították az egyesületet. Az elhanyagolt, nem ismert kulturális emlékek felkarolása a céljuk. 85 könyvet jelentettek meg a Wass-kultusz keretében. Mára nagyon népszerű szerzővé vált. Dadai Lóránt, Székely Mózes életművét is elkezdték kiadni. Kövesdi Kiss István pótolhatatlan mezőségi anyagát jelentették meg ban rendeztek egy a jelenlegihez hasonló konferenciát, a Mezőség esélyei címmel. Mezőségi író-olvasó könyv kiadását javasolja. Tablókat és tárlókat ajánlott fel egy mezőségi Wass Albert Múzeum részére. Csete Örs (igazgató, Apáczai Közalapítvány, Budapest) 10 éves májusban a szervezet. 4 kormányt élt túl. 6 milliárd forintot osztottak ki határon túli magyar oktatásra. A hálózatépítés, kollégiumépítés régi terv, de sajnos csak hézagosan valósulnak meg a tervek. Ember nélkül ez nem megy. Nem elég a stratégia. Kb. 100 milliárd forintot fektetett Magyarország a határon túli ügyekbe a rendszerváltás óta. Gozner Károly (igazgató, Dési Szent Bonaventura Kollégium) 2001: a ferences atyák visszakapták a rendház egyik részét. 4 gyerekkel kezdték, az Apáczai támogatásával bővültek. Idén 34 gyerekük van. Programokat, táborokat is szerveznek a gyerekeknek. Magyarországi tanárok 8 napig oktatják a gyerekeket angolra. Demeter József (lelkipásztor, Dió Ház Alapítvány, Szászrégen) Az iskolaközpontok nagyon fontosak, de nem tudják visszaküldeni a gyerekeket a Mezőségre. Csak akkor megy vissza valaki, ha ott lesz munkahely. Téglagyár telepíthető az agyagra. Erdősíteni kellene. Turizmust kell fejleszteni, a tavakra

10 alapozva. A Mária-tövis lehetne egy húzótermék. Mezőségi szigeteket kellene építeni. Oda kell a hangsúlyt helyezni, ahol még van ember. Sükösd Sándor (lelkész, alelnök, Ördöngösfüzesi Kulturális Egyesület, Ördöngösfüzes) 2002-ben került oda. Ifjúsági táborokat szervezett ben 8 fiatal indította el az egészet. Egy év múlva belefáradtak. A szórványkollégiumokban meg kellene tanítani a diákokat, hogy vissza kell menniük. Különben elszippantják őket. Munkahelyekre van szükség. A román többség nem fogadja el a terveket. Diakóniai központot terveztek, de nehéz hozzá forrást találni. 5 éve méhészkedik. A falusi emberek nem tudják értékesíteni a megtermelt javakat. Helyben kellene csomagolni. Ehhez kellene menedzsereket bevonni. 3. ÉRTÉKLELTÁR A második délutáni foglalkozáson (az eredetileg tervezett négy helyett egy közös nagy csoportban) került sor a mezőségi értékleltár összeállítására. Minden jelenlévő háromhárom értéket jelölt meg egy-egy cédulán, majd ezeket csoportosították a jelenlévők három csoportba: szellemi, természeti-táji és holt anyag természetük alapján. A csomagolópapírra felragasztott értékeket ezt követően közösen rendszerezték az alábbiak szerint: Természeti értékek Egyedi, sajátságos tájkép Tóvidék Jellegzetes gyógynövények, gyümölcsök (homoktövis) Tiszta, iparmentes, nem forgalmas, csendes vidék Szellemi értékek A mezőségi ember értékei: egyszerűség, nyitottság, munkabírás, vendégszeretet, természetesség, Istennel való meghitt kapcsolat, melegség, termőföldhöz való ragaszkodás, talpra állás képessége Kulturális örökség: Wass Albert és más írók, neves személyiségek, önkritikus és természetszerető irodalom, történelem Népi hagyományok: néptánc, népzene, népi életmódhoz kapcsolódó mesterségek

11 Materiális értékek Kastélyok, kúriák, történelmi épületek, népi építészeti emlékek Templomok, haranglábak Történelmi helyszínek Híres személyiségek lakóházai NOKIA 4. PROBLÉMAFA Az első nap utolsó foglalkozásán egy problémafa összeállítására került sor. Elsőként a jelenlévők frontális közös munka keretében számba vették a Mezőség fejlődését gátló tényezőket. Ez egy közel kétórás, parázs vita során tisztázódott le. Azok a problémák, amelyek közül konszenzus látszott kialakulni, egy-egy A/4-es lapra kerültek, majd megkezdődött egy újabb birkózás, amelynek keretében az egyes problémákat próbálták a résztvevők hierarchikus rendbe szervezni. Ez nem ment könnyen, több verzió is megszületett, hiszen nem egyértelmű mindig, hogy melyik probléma melyik másiknak az előidézője. A problémafa összeállítása közben a Mezőség fejlődésének legfőbb akadályaként az alábbiak fogalmazódtak meg: nincsenek munkahelyek, emiatt nagy fokú az elvándorlás, ami a Mezőség további esélyeit is rontja; a Mezőségnek nincsenek saját termékei, amellyel megjelenhetne a piacon, és éppen ezért hiányzik a térségmarketing is, ami a további befektetői érdeklődés szempontjából lehetne fontos; végül a Mezőség fejlődését a megváltoztathatatlan természeti viszonyok is befolyásolják; ez utóbbiak hatásait gyengíteni lehet, de megszüntetni nem, illetve meg kell próbálni erénnyé alakítani. Munkahelyek hiánya Ha a fenti problémák gyökereit kutatjuk, első helyen kell megemlíteni a Mezőség társadalomtörténeti adottságait. A mezőségi ember mindig is jobbágyi sorban élt, nem alakult ki benne az a szabad, kvázi-polgári tudat, amely a székelységet jellemezte. Az itteni ember felülről várja a kezdeményezést, és onnan mindent el is fogad. Nehezen kezdeményez önmagától, ha valamelyikük kezdeményez, arra a többiek nem néznek jó szemmel. Mindez a mezőségi ember alap lelkiállapotát pesszimistává teszi. Ez a pesszimizmus az oka az általánosan tapasztalható önbizalomhiánynak, amely a kezdeményező készség hiányát idézi elő. A mezőségi ember nem szívesen vállalkozik, részben ez az oka a munkahelyeket teremteni hivatott vállalkozói aktivitás alacsony szintjének. Ehhez járul hozzá a mostoha infrastruktúra, ami kimondottan taszítja a vállalkozókat,

12 amikor gazdaságossági szempontokból választanak maguknak telephelyet. Ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolja a munkahelyek számát a forráshiány. Az eleve alacsony népsűrűségű, gyenge gazdasági helyzetben lévő térség sajátforrás-termelő képessége is alacsony szintű, de forrásokat bevonni is nehezen tud. Az itteni magyar többségű településeket kétszeresen is sújtja a román állami fejlesztéspolitika etnikai diszkriminációja. Elhangzott, hogy az egyes községek infrastrukturális fejlesztéseiből csak a román többségű falvak részesülnek. Az egyik legnagyobb probléma a humán erőforrás hiánya. Jóllehet, Romániát is elsősorban a gyártósori összeszerelő cégek találták meg a közelmúltban, és ezek a cégek (mint a közelben megtelepedett Nokia) betanított munkásokkal dolgoztatnak, mégis szükség volna legalább a gazdálkodási és turisztikai ismereteket átadó képző intézményekre annak érdekében, hogy a humán erőforrás mobilitási képessége nőjön. A hiányos oktatási rendszer így közvetve, a saját értelmiség és szakképzett réteg hiányán keresztül hat a munkaerőhelyzetre. További problémát jelent ebből a szempontból a demográfiai helyzet, a magas fokú elvándorlás és az alacsony születésszám. Emiatt nincs elég humán erőforrás nagyobb üzemek megtelepedéséhez. A debrecennyi lakosságú Mezőségen nem várható, hogy jelentősebb vállalkozások megtelepedjenek, hiszen a kis lélekszámú települések nem képesek megfelelő létszámú munkaerőt biztosítani az ilyen fejlesztésekhez. Saját termékek hiánya Ez a probléma szorosan függ össze a vállalkozói aktivitás alacsony fokával, de itt kell megemlíteni a szövetkezés hiányát is. Nem léteznek az amúgy is rossz helyzetű Mezőségen helyi termékeket feldolgozó és értékesítő szövetkezetek. Egyáltalán nem alakultak ki társadalmi-gazdasági hálózatok, és ezt a közös fellépést nehezíti a helyi vezetők, a helyi értelmiség hozzáállása, amely kevés kivételtől eltekintve nem ösztönzi az itt élőket az együttműködésre. Emiatt hiányoznak a közös mezőségi termékek, amelyeket egy egységes térségi marketing keretein belül lehetne értékesíteni. Elhangzott, hogy a termék szó alatt nemcsak árukat kell érteni, hanem szellemi, turisztikai termékeket is. Kedvezőtlen természetföldrajzi viszonyok A problémafa összeállítása során vitát váltott ki a kérdés, hogy vajon mennyire lehet a problémák közé sorolni a megváltoztathatatlan természeti viszonyokat, hiszen ezeket nem tudjuk orvosolni egy stratégia keretében. Végül ezek a tényezők azért kerültek a problémafába, mert egyrészt a tájökológiai adottságok ma is éppúgy alakíthatóak, ahogy 300 éve (ehhez adalékként szolgálhat Makkai Gergely doktori disszertációja), másrészt számos tájföldrajzi tényező módosítható emberi beavatkozások segítségével (elég csak az útépítés hatásaira gondolnunk, amelynek a Mezőségen különösen nagy jelentősége van). A meglévő természetföldrajzi adottságok (ti. hogy egy sűrűn szabdalt dimbes-dombos térségről van szó) miatt az egyes települések között gyengék a kapcsolatok. Ezt a jelenséget erősíti az etnikai keveredés: a román és a magyar falvak homogenizálódása

13 egyben a szomszédos települések közötti együttműködés lehetőségi körét is szűkíti. Tovább nehezíti a belső hálózatosodás megindulását az, hogy a Mezőség három megyéhez és két fejlesztési régióhoz tartozik. Ez a tény rendkívüli módon megnehezíti egy egységes térségfejlesztési program megalkotását és megvalósítását. A fentiekben összefoglalt megállapításokat az alábbi problémafa keretében tudjuk összefoglalni (legfelül a Mezőség fejlődésének legfőbb akadályai, lefelé az ok-okozati viszonyok találhatóak meg). A 16-i program a Kaláka néptáncegyüttes műsorával ért véget. Május 17-én délelőtt két foglalkozásra került sor. Először egy vázlatos célrendszer készült egy későbbi stratégia alapjaként, majd a konkrét következő lépések megvitatására került sor. 5. CÉLKITŰZÉSEK A célkitűzések megfogalmazásánál a problémafa képezte a kiindulási alapot. A vita közben azonban bizonyos területek kiemelt hangsúlyt kaptak, mások kevésbé bizonyultak fontosnak. Elsősorban konkrét célkitűzések, beavatkozások kerültek szóba, ami egy konkrét operatív program megalapozásához is muníciót szolgáltathatnak. A foglalkozás során az alábbi célkitűzések fogalmazódtak meg. a) A mezőségi humán erőforrás fejlesztéséért Szakképzési rendszer kialakítása: képzési stratégia elkészítése intézményi hálózat kialakítása a képzési intézményekhez kapcsolódó kiegészítő infrastruktúra kialakítása (pl. a szállításhoz autóbuszok, kollégiumok stb.) központi magyar szakképző intézmény mezőgazdasági, turisztikai szakképzés elindítása. A szakképzési rendszer segítségével a versenyképes munkaerő biztosítása a cél annak érdekében, hogy a mezőségi lakosság helyben is megtalálhassa a boldogulását, ne költözzenek el a fiatalok. Integrált szórványközpontok kialakítása pályázati tanácsadó hálózat gazdálkodói tanácsadás szakképzés

14 kulturális és információs funkciók hálózatok kialakítása internetes közös fórumok kialakítása. Az integrált központok a mezőségi fejlesztések intézményi hálózati hátterét biztosíthatják. Nem célszerű külön párhuzamos hálózatokat létrehozni. A különféle információs-tanácsadó intézményeket integrálni kellene. Kapcsolódó értékek o Egyedi, sajátságos tájkép o Tóvidék o Kulturális örökség: Wass Albert és más írók, neves személyiségek, önkritikus és természetszerető irodalom, történelem o Népi hagyományok: néptánc, népzene, népi életmódhoz kapcsolódó mesterségek o Kastélyok, kúriák, történelmi épületek, népi építészeti emlékek o Templomok, haranglábak o Történelmi helyszínek o Híres személyiségek lakóházai b) A vállalkozói aktivitás növelése A vállalkozói aktivitás háttérfeltételeinek biztosítása infrastruktúra-fejlesztés (utak, vízvezeték, csatorna, stb.) befektetőközvetítés, térségmarketing térségi vállalkozásfejlesztési alap létrehozása az induló vállalkozások támogatására. Tudatformálás (a mentalitásváltás érdekében) tanácsadói hálózat kialakítása képzések, tanulmányutak szervezése vállalkozók részére igényfelmérés a szükséges képzések elindítása érdekében. A Mezőség mint a környező municípiumok éléskamrája értékesítési szövetkezetek, hálózatok kialakítása helyi termékek előállítása, marketingje, értékesítése. Kapcsolódó értékek o Tiszta, iparmentes, nem forgalmas, csendes vidék o Jellegzetes gyógynövények, gyümölcsök (homoktövis) o A mezőségi ember értékei: egyszerűség, nyitottság, munkabírás, vendégszeretet, természetesség, Istennel való meghitt kapcsolat, melegség, termőföldhöz való ragaszkodás, talpra állás képessége

15 o NOKIA 6. TOVÁBBI LÉPÉSEK A műhely zárásaként a folytatásra tettek konkrét javaslatokat a jelenlévők. Négy konkrét aktivitásra érkezett javaslat: konferenciát kell rendezni a mezőségi ember lelkéről: bármilyen értékes stratégiát alkossanak is meg a civilek, ha az a mezőségi ember lelkétől idegen, nem lesz megvalósítható; ezért meg kell először ismerni a mezőségi embert ahhoz, hogy a stratégiaalkotásba bele lehessen fogni; közös mezőségi szórványoktatási intézményi hálózat kialakítása: nem újabb szervezet, hanem egy egyeztetési fórum létrehozása a cél, közös brand (közös 1 %-os akcióhoz is jó); fontos, hogy a különböző mezőségi szórványkezdeményezések között állandó, legalább kvázi-intézményes kapcsolat jöjjön létre egy közös stratégia mentén; megfogalmazódott egy közös fórum kialakításának az igénye is; erősíteni a Székelyföld-szórvány kapcsolatokat, pl. meghívni székelyföldi szakembereket a következő akciókra; erre azért van szükség, mert a Székelyföldnek az utóbbi időben megromlott a kapcsolata a szórványtérségekkel; közös internetes felület kialakítása címlistával, anyagokkal. Felmerült ezen kívül egy mezőségi magyar vállalkozói műhely megrendezésének gondolata is, a civil műhelyhez hasonló módon.

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár TÉKA ALAPÍTVÁNY Szamosújvár KÜLDETÉS Alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson és korszerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési és oktatási életét, hozzájáruljon

Részletesebben

MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM KALLÓS ALAPÍTVÁNY - VÁLASZÚT TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR

MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM KALLÓS ALAPÍTVÁNY - VÁLASZÚT TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM KALLÓS ALAPÍTVÁNY - VÁLASZÚT TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR MEZŐSÉGI VÉGVÁRAK A Kallós Alapítványt 1992- ben hozta létre Kallós Zoltán néprajzkutató A Szamosújvári Téka

Részletesebben

http://www.mezoseg.com.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6:oesszefoglalo-az-elsmezsegi-civil-mhelyrl

http://www.mezoseg.com.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6:oesszefoglalo-az-elsmezsegi-civil-mhelyrl II. Mezıségi civil mőhely Szamosújvár, 2011. április 15 17. Az erdélyi Mezőség egy demográfiai szakadék szélén áll. 1966 óta lakosságának 25 %-át (több mint 110 000 lakos!) veszítette el, több mint 6000

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Civilek Erdélyért Határok Nélkül

Civilek Erdélyért Határok Nélkül A z E r d é l y t J á r ó k K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t é s a z É l ő E r d é l y E g y e s ü l e t b e m u t a t j a : Civilek Erdélyért Határok Nélkül - Civil konferencia Debrecen, 2014. február

Részletesebben

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU)

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) TÁJ- ÉRTÉK- VIDÉK műhelykonferencia Előadó: Murányi Norbert, vidékfejlesztési menedzser Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014. Május 21. DÉL-BORSOD

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21.

Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21. Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21. Helyszín: BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054-Budapest, Alkotmány utca 9-11. I. előadó. Március

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13.

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13. MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN Budapest 2012. április 13. VAJDASÁG DÉL-BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI SZÓRVÁNY MAGYAR KISKÖZÖSSÉGEIBEN ÚJRASZERVEZETT MAGYAR NYELVOKTATÁS

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Bástya Egyesület. Vice. Magyardécse

Bástya Egyesület. Vice. Magyardécse Bástya Egyesület Vice Magyardécse Erdély térképe Térkép a meglévő és a tervezett kollégiumokhoz A Bástya Egyesület 2006-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy a vicei Dsida Jenő Általános Iskolát fenntartsa

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR Elindítottuk önkéntes programunkat A

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az általános iskola egész épülete a miénk volt, kiválóan alkalmas kiállításokra, foglalkozásokra, előadásokra.

Az általános iskola egész épülete a miénk volt, kiválóan alkalmas kiállításokra, foglalkozásokra, előadásokra. Volt egyszer egy fesztivál. Taliándörögdön egy balatonfelvidéki, 700 lelkes, kis faluban, ahol egy környezeti nevelő álma vált valóra. Egy tíznapos, sok tízezer látogatót vonzó fesztiválon szervezhettem

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 2014 2020 TERVEZÉS VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 A 2007 2013 as programozási időszak lejártával megkezdődik a felkészülés a 2014 2020 as programra. Ennek első lépéseként a program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18..

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. A szociális szövetkezetek fenntarthatósága SOLTÉSZ ANIKÓ A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. MIRŐL FOGOK

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7305/2011. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Székelyföldi Akadémia A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Dr. Horváth Alpár Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kirendeltség Székelyföld vagy Hargita megye? Románia tervezési-statisztikai

Részletesebben

I.a Fogadások Együttműködési területek

I.a Fogadások Együttműködési területek I.a Fogadások 1.Kultúra Külügyi programnaptár - 2010. Baranya Békés Heves Veszprém Zala 2-es számú melléklet a 2010/36 számú Határozathoz Testvérmegyék FR Maine-et- Loire S Värmland április 18-25 Szent

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.4. 432/2008 Szent Ferenc Alapítvány Déva Iroda felszerelés, védelem 2 820 000 1.4. 1516/2008 Pro Zselyk Zselyk Számítógépes

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben