2012. január 21. V. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. január 21. V. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 ÖKUMENIKUS IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért Gyermely és Szomor február 6-10.,,... mindnyájan el fogunk változni (1Kor 15,51) ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI Az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek, felváltva a református és a katolikus templomban, melynek rendje a következő: Február 6. hétfő kat. templom: Sugár Tamás, ref. lelkész (Nagyigmánd) Február 7. kedd ref. templom: Nyíri Róbert róm. kat. kanonok (Gyermely) Február 8. szerda SZOMOR kat. templom: Steinbach József, Dunántúli Református Egyházkerület püspöke (Pápa) Február 9. csütörtök ref. templom: Tóth Zoltán Fülöp róm. kat. plébános (Budapest) Február 10. péntek kat. templom: Dr. Kálmán Szabolcs, ny. ref. lelkész (Bokod) Kívánjuk, hogy az imahét imádságai, a testvéri találkozások erősítsék a résztvevőket. Ezzel a lelkülettel, hívjuk az érdeklődőket a Gyermelyi- Református és Római Katolikus, valamint a Szomori Római Katolikus Egyházközségek vezetése nevében Ökumenikus Imahetünkre. Petró Klaudia lelkész és Nyíri Róbert kanonok KEDVES TESTVÉREK! A verseny nemes formái lelkesítő erővel hatottak minden korban. A győzelem vágya mindig fontos motiváció volt a sportban, kultúrában, zenében, tudományban, műveltségben való megmérettetés alkalmával. A verseny ártalmatlan és lelkesítően nemes formáiban is azonban szükségszerűen ott vannak a vesztesek is. A sikerélmény felemelő érzése mások kudarcélményének fájdalmán is születik. Ha pedig a gazdasági élet mozgatórugójaként működő kegyetlen versengést vagy a népek és nemzetek hatalmi rivalizációját nézzük, akkor a verseny humanista ártalmatlansága végképp ködbe vész. Az ez évi Egyetemes Imahét apostoli tanítása azonban felfed egy titkot. Annak a győzelemnek a titkát, amelynek egyetlen vesztese van: a halál. A korinthusi első levél 15. fejezete arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus halál fölötti győzelmében osztozunk. Ez a jó hír átformálja a verseny, a győzni akarás értelmét, az evangélium ereje átformálhatja a győzni akaró ember értékrendjét. A Szentháromság Isten örökkévaló és megváltoztathatatlan szeretete a halál fölötti győzelme által megváltoztat bennünket. Ez az elváltozás az utolsó napon a feltámadást jelenti, addig pedig a nem hiábavaló fáradozásra való készségünk és képességünk gyakorlását. Jézus a versengés kísértésébe esett tanítványait egy minősített versenyre hívja: aki első akar lenni, legyen az utolsó és legyen mindenki szolgája. Bűnös természetünk elváltozás, átváltozás, átformálódás nélkül erre képtelen, de az átformáló erő Krisztusban itt van közöttünk. Az Imahét napjai arra rendeltettek, hogy ez az átformálódás Krisztus híveiben világszerte valósággá legyen. Segítsük egymást ebben, hogy Krisztussal sok olyan győzelmet arassunk, amelynek további nyertesei vannak s csak a gonosz és a halál a vesztese. Ez az átformálódott élet szerezzen sok boldogságot nekünk és a körülöttünk lévőknek az újesztendőben. KÖSZÖNTŐ az Imahét alkalmából Dr. Erdő Péter bíboros, prímás A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke D. Szebik Imre ny. püspök A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , V. évfolyam, 1. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Bederna Zoltán, Kókai Rita, Molnár Béla, Nyíri Hajnalka, Petró Klaudia, Pósfai Csaba, Tirpák László Honlap: Következő lapszám megjelenése: február 11. szombat, lapzárta: a megjelenés előtti szerda 16 órakor

2 A Don-kanyarban jártunk Emlékezés a 69 évvel ezelőtti tragédiára. A fiataloknak ma már csak történelem a szó, hogy Donkanyar. Az idősebbek jól tudják mi történt ott január 12-én virradóra és az utána következő időben. Sok családot érintett a katasztrófa. A II. Magyar Hadsereg katonái ott fagytak meg a -40 fokos hidegben vagy kerültek fogolytáborba, ahonnan csak kevesen kerültek haza azok is testileg-lelkileg meggyötörten. Szerelmek és életek szakadtak ketté és a várakozás évekig, évtizedekig, az anyák, feleségek és a kedvesek hátha mégis él, de azután jött a kegyetlen valóság nincsenek többé. Bűnösként csak titokban sirathatta fiait a nemzet. Gyermekek akik nem mondhatták soha: apu, édesapám, és el sem temethették őket. Ők tudják igazán mit veszítettek. Amikor férjem családjába kerültem, édesanyja is sokat emlegette az átélt időket. A 8 hónapos korban itt hagyott kisgyermeket, akivel 20 évig várták vissza az apát és férjet. Az utolsó levélről, a tábori lapokról a február 10-i értesítésről : - eltűnt Fülöp Lajos a II. Magyar Hadsereg katonája a doni ütközetben önt ideiglenes hadiözveggyé nyilvánítjuk.. Amint a helyzet engedte kerestettük a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozási Osztálya által de csak az eltünt értesítést kaptuk. A rendszerváltás után már lehetett hallani, szerveznek utakat a Don kanyarba. Vannak olyan emberek, akik lelkiismereti kötelességüknek érzik eltünt vagy elesett katonák után kutatni, sírjaikat keresni, a hozzátartozóknak segíteni, sok-sok áldozatot hozni ezért az ügyért. Nagy Gyula helyi lakos hívta fel figyelmünket a Szabadföld újságban megjelent cikkekre. Ezen újságon keresztül ismertük meg Mártha Tibor Fényeslitke polgármesterét, aki a 32. zarándokutat szervezte a Don-kanyarba. Évekkel ezelőtt autóbuszokkal mentek a hozzátartozók idős fiak, asszonyok, testvérek vállalkoztak a hosszú útra, hogy végigjárják szeretteik egykori harci helyeit és a feltételezett síroknál vegyenek búcsút tőlük. Mártha Tibor Úr korabeli dokumentumokat szerzett be és annak alapján évek óta kereszteket állít és évről-évre befesti őket, hogy védje az idő viszontagságaitól. Vadvirágokkal díszíti, nemzeti szalaggal átkötve, tiszteleg az egykor elesett katonák emléke előtt. Szívesen tart vele egy nyugdíjas történelem tanárnő orosz tolmácsként, segítve a helységeket felkutatni, ahol magyar katonasírok vannak, akár tömegsír, akár egyről is van tudomása. Az orosz paroszláv egyházzal szoros kapcsolatban van, vízumot onnan kér és kap a zarándokoknak. Így indultunk útnak 2010 nyarán ( ) és jártuk 2 végig Mártha Tibor vezetésével a doni zarándokutat. Mikrobusszal mentünk, Kisvárdáról indultunk 5000 km volt az út, egy kissé rázós utakon de mit számított ez. Hatan mentünk. Tibor vezetett végig, velünk volt egy fiatal doktornő, Melinda, egy fiatal református lelkésznő Katica, a tolmácsnő Erzsike, és mi ketten a férjemmel. Voronyezsben egy egészségügyi intézetben volt a szállásunk. Minden reggel 7 órakor innen indultunk és ide értünk vissza este 7 óra tájban. Nagy hőség volt ez időtájt 40 fok körüli. Így jártuk végig azokat a tájakat, ahol egykor magyar katonák harcoltak és az orosz túlerővel szemben elestek. Vezetőnk nagy szeretettel festette a kereszteket, mi szedtük a vadvirágot csokorba kötve, nemzeti színű szalaggal a keresztre tűztünk. Voltak családok, akik már tudták hol nyugszik megközelítőleg a hozzátartozójuk, azok kis koszorúkat küldtek ki, amelyeket felkötöttünk a fejfákra. Katica a lelkésznő Vass Albert könyvéből végig imádkozta az emlékhelyeket -, ismert, ismeretlen katonákra emlékezve bármely nemzet fiai is voltak. A nagy emlékműnél,- amelyet már a magyar kormány állítatott fel - külön megemlékezett férjem édesapjáról, szinte eltemetve őt. Mi is mindegyik keresztnél hol református hol katolikus énekeket énekeltünk, imádkoztunk minden hozzátartozó helyett. Így jártuk végig a Don-kanyart, amely valóban nagyon kanyargós és az egykor a katonafiak vére áztatta földön jó volt az emlékezés, fájó de lélekemelő volt. Köszönet mindazoknak, aki szeretettel gondolnak a hazájuktól távol idegenföldben nyugvó fiakra, apákra, szeretteinkre. Fülöp Lászlóné, zarándok Emlékezés a Doni Hősökre Február 26-án, vasárnap órakor a II. világháborús emlékműnél A magyar golgota. A köztudatban egyszerűen csak így él az a hely, amelyet úgy hívnak: Don-kanyar. Egyetlen olyan ütközete sincs a magyar történelemnek, amelyben akkora veszteségek érték volna hadseregünket, mint a Donkanyarnál. A II. világháború ideje alatt 200 ezer embert hajtottak el ide, a távoli mészárszékre, ahonnan 142 ezren sohasem térhettek haza. Megemlékezésünket II. világháborús emlékművünk koszorúzásával kezdjük, amelyen társaival részt vesz vitéz Jásdi Balázs, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának vezetője. A koszorúzást díszlövés kíséri. Ezután együtt felsétálunk az ÁMK aulájába, ahol Tirpák László tanár úr előadása után lehetőség lesz a korabeli fegyverek és egyenruhák megtekintésére, a vendég hagyományőrző katonákkal való beszélgetésre. Kérjük, aki otthon emlékeket őriz ebből az időszakból levelet, fotót, tárgyakat - hozza magával megemlékezésünkre, ahol alkalom lesz kötetlen beszélgetésre, az emlékek felelevenítésére is. (az ünnepélyről bővebben következő számunkban és a honlapon)

3 Köszönetnyilvánítás Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik az Idősek Karácsonya megrendezésében részt vettek. Köszönöm -a fellépő helyi csoportoknak, azaz az óvodásoknak, az iskolásoknak, a Huncutkáknak, a Gyermelyi Copfocskáknak, az Erdbeerblätter Német Nemzetiségi Tánccsoportnak, a felkészítő pedagógusoknak, valamint a Gyermelyi Varietének, hogy ismét szép műsort helyeztek az idősek karácsonyfája alá, -Petró Klaudia lelkésznek a szép, megható köszöntő szavakat, -Papp Csabának és Lénárd Márknak a hangosítást, -Gábor Zsuzsanna igazgatónak és Tóth Ágnes szabadidő szervezőnek a szervezésben való közreműködést, -Kovács Zsuzsának a műsorvezetést, -az ÁMK konyhája dolgozóinak, a Gaál házaspárnak és Kovácsné Jutkának, hogy készséges hozzáállással, finom vacsorát készítettek; -Bedernáné Mónikának a rendezvény utáni takarításban nyújtott segítséget, -az ESZI helyi munkatársainak, Bányik Juditnak és Juhász Andreának a segítő közreműködést. Köszönjük a Gyermelyi ZRT-nek, hogy minden évben minőségi bort fogyaszthatnak a vendégek, köszönjük továbbá a tésztacsomagokat, amit minden meghívott, idős lakosunk megkapott, Köszönjük az alábbiakban felsoroltak anyagi támogatását: Akács-Trans Kft., ARTPHARM Szolgáltató Bt., Bokros Bt., Duna Takarékszövetkezet, ÉBEG Autó Kft., Dr. Hertel család, Kispikoló Bt. Kiss Gézáné, KRI-PET-SPED Bt., Mága- Mix Bt., Mepitó Bt. Pintér István, ML.Geotechnika Kft., Marika Divat, Péntek Bt., Real-Med Bt., Swift Pharma Kft., Tógyer Imre, Tóth és Társa Bt, Tóth Zoltán Ferenc, Virágh Kft., Zágon Bt., Zavarkó Balázs Végül köszönöm a polgármesteri hivatal dolgozóinak mindazt a segítséget, amit a szervezésben, valamint a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában tanúsítottak. Nagyra értékelem azt a pozitív hozzáállást, amivel munkámat tavaly és idén is segítették! Gyermely Község Önkormányzata nevében köszönöm meg a kezdeményezőnek, Bányik Juditnak és a munkáját segítő minden résztvevőnek, támogatónak azt a karácsonyi vendéglátást, amit december 24-én, a civil házban szerveztek! Kókai Rita, polgármester Felhívás Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli időszakban fordítsanak fokozott figyelmet a járdák csúszásmentesítésére annak érdekében, hogy minden gyalogos biztonsággal közlekedhessen. Különös figyelmet kell fordítanunk gyalogosan közlekedő idős lakosainkra! Előzzük meg figyelmességgel a baleseteket! Kókai Rita polgármester 3 Pályázat társadalmi és civil szervezetek részére A Képviselő-testület a 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének megfelelően pályázatot hirdet a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok részére. Űrlap igényelhető a polgármesteri hivatalban. Beadási határidő: január 31. Pályázatot benyújtók köre: -székhelye Gyermely községben van vagy -országos, illetve regionális szervezet, aki az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi Gyermely község javára: a) egészségügyi, szociális és karitatív tevékenység, b) közbiztonsági tevékenység, c) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok, d) kulturális, közművelődési és művészeti tevékenység, e) sporttevékenység, sportegyesület működtetése, f) nevelés, oktatás támogatása, g) hagyományőrzés, h) környezetvédelem, faluszépítés, i) idősek életminőségének javítása. Nem adható támogatás a szervezetnek, amelyik politikai tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységet folytat, a támogatást nem Gyermely község polgárai javára végzett tevékenységre, ill. rendezvényre kívánja fordítani, nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel (ebben az esetben is fordulhat támogatásért, azonban nem hivatalos pályázat keretében, hanem az illetékes szakbizottságokhoz intézett közvetlen kérelem útján) A támogatásban részesített szervezetek legkésőbb a következő év január 15-ig írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A felhasználásról szóló írásbeli beszámolót a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a polgármesteri hivatal 5 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Azon szervezet támogatási kérelme, amely nem felel meg a fentiekben előírt feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják, érvénytelen, és támogatásban nem részesíthető. A támogatás elbírálásának szempontjai: a.) a szervezet tevékenységének Gyermely község fejlődését szolgáló társadalmi hasznossága b.) a korábbi gyermelyi rendezvények és tevékenységek sikeressége, pontossága és referenciái c.) az önkormányzati támogatás, mint önrész felhasználásával megszerezhető támogatások bemutatása Kókai Rita, polgármester

4 Hulladékszállítás Tisztelt Lakosság! Tisztelt Zártkert Tulajdonosok! Gyermely község Önkormányzata 2011 májusában megszüntette a zártkerti hulladék konténeres gyűjtését, mivel az itt képződött hulladék mennyisége olyan méreteket öltött (a környékről is ide szállították a hulladékot!), aminek költségét az önkormányzat nem vállalta fel. A megszüntetett hulladéklerakók helyett a háztartási hulladék elszállítására zöld zsákban, a kerti hulladék (pld. fű, gally, levél stb.) elszállítására átlátszó zsákban kerülhet sor. A zöld és átlátszó zsák a belterületi hulladék szállításához is igényelhető, amennyiben a háztartásban képződött hulladék meghaladja az edényzet befogadó képességét. Zöldhulladék, elszállíttatására pedig szintén átlátszó zsákban történhet.) Mindkét zsák típus megvásárolható a polgármesteri hivatalban. Kókai János Emléktúra Kedves Kirándulni vágyók! Ismét túrára invitálunk Benneteket. A mostani túrával Kókai János munkássága előtt kívánunk fejet hajtani, aki sokat tett Gyarmatpusztáért és községünkért január 28-án, szombaton 9.00 órakor találkozzunk az ÁMK előtt! Útvonal: Gyermely-Gyarmatpuszta, majd Jancsár érintésével a fenyves, a pacalosi nagytölgyfa, Pillehegy. Végül a gyarmatpusztai pincéknél, szerény vendéglátás keretében, kemencében sült étekkel csillapíthatjuk éhségünket, majd a Bagóhegyen keresztül indulunk vissza Gyermelyre. Fontos, hogy megfelelő öltözékben és bakancsban keljünk útra! Az sem kizárt, hogy kerítést mászunk, de ez ne riasszon el senkit, a táv kb. 15 km. Esős idő esetén a túra egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Várunk minden túrázni vágyót! A szervezők nevében: Szente László A konténerek megszüntetését követően sokan úgy vélték, hogy szennyezetté válnak erdőink, külterületeink. A környezettudatos, példaértékű hozzáállás eredményeképpen azonban zökkenőmentesen sikerült az átállás. Tisztelettel köszönjük a Lakosság és a Zártkert tulajdonosok segítő és példamutató támogatását, hiszen nélkül nem tudtunk volna eredményt elérni! Bebizonyosodott, hogy a település lakóinak és a zártkertek tulajdonosainak szemében érték az erdő, a gyümölcsös, a szép, tiszta környezet. S hogy ez így maradjon, azért tenni kell! Akár személyes példamutatással, akár a szemetelők bejelentésével, illetve felderítésében nyújtott segítséggel. Mert rendet teremteni csak akkor tudunk magunk körül, ha tudatosan tesszük, ha gondolatainkban is rendelet teremtünk! Köszönjük Önöknek! Tisztelettel Kókai Rita, polgármester Felmérés Gyermely község Önkormányzata a Petőfi téren álló civil ház emeleti funkciójának meghatározására ELŐZETES felmérést végez. Az önkormányzat elképzelési között szerepel kis alapterületű lakások (40-50 m2) kialakítása. Ehhez előzetesen szeretnénk felmérni a helyi lakosság részéről meglévő igényeket. Kérjük, hogy mindazok, akiknek figyelmét felkeltettük, szíveskedjenek február 10-ig előzetes érdeklődésüket személyesen, telefonon vagy írásban jelezni a polgármesternél. T.: , T.: ) Köszönetnyilvánítás Kedves Szülők, Tanárok, Támogatók! Nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatta gyermekeinket a hétvégén megrendezett jótékonysági buli alkalmával. Köszönöm a támogatóknak, az értékes, ötletes tombola ajándék felajánlóinak és minden bulizónak, hogy részvételével emelte az est hangulatát. A 8. osztályosok nyitótánca igazi meglepetés volt. Színvonalas, a bulinak megfelelő zenével készültek. Gratulálok nekik! A Salsa Carmen Dence tánccsoport fellépése igazán jó hangulatot teremtett. Köszönöm minden szülőnek és tanárnak a sok segítséget, amit az előkészületeknél nyújtottak. Nélkülük nem sikerült volna. A zenei összeállítás fergetegesre sikerült, mert hajnalig tele volt a táncparkett. Köszönöm Tirpák Lászlónak. Az est hangulatát emelte a sok finom koktél, melyet Kiss Attilának és csapatának köszönhettünk. Kérem Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van, támogassák egész évben gyermekeinket, akik minden rendezvényen színvonalas produkciókkal köszönik meg a segítséget. Kovács Zsuzsanna SZMK elnök 4

5 Kultúra, szabadidő, programajánló Szabadidő szervező: Tóth Ágnes (ÁMK Gyermely, Iskola u telefon: / ) Pilates torna Gyermelyen A Pilates az újévben is folytatódik a Civil-házban! Az edzések - Marton Zsanett oktató vezetésével - kedden ig és csütörtökön óráig tartanak. Kényelmes ruha, vastag zokni, tornaszőnyeg szükséges! Az ár Ft/alkalom. A pilatest azért ajánljuk, mert harmóniát teremt a testünk és a szellemünk között, miközben hatékonyan és kíméletesen formálja, edzi testünket. Jótékony hatása az első néhány alkalom után érzékelhető. Olyan izmokat dolgoztat meg, amelyekről korábban nem is tudtuk, hogy léteznek. A gyakorlatokat koncentrációval, tudatosan végezzük lendület nélkül, folyamatos mozgással. Fontos a megfelelő légzés, mely egyenletes ritmust ad a mozgásnak. A hasizmunk végig megfeszítve van, ez biztosítja a test központosítását. A mély hasizmok szerepe az esztétikai szempontokon túl, hogy alátámasztják a belső szerveket és a gerincet is, több irányból szövik át a törzsünket és segítenek megakadályozni a csigolyák elmozdulását. A pilatesnek jótékony hatása van hátfájás esetén, stresszes életmódot folytatóknak, ülő munkát végzőknek, tartásjavítás szempontjából, de segítséget nyújthat fogyókúrában és alakformálásban is. Photoshop tanfolyam Kreatív számítógépes grafikai tanfolyam (PhotoShop) indul az ÁMK-ban! Cél: az alapokkal való megismerkedés, a lehetőségek feltárása, a számítógép kreatív célokra való felhasználásának felfedezése. A foglalkozások péntekenként óráig lesznek az iskola számítástechnika termében. Első alkalom: február 10. Várjuk felnőttek, középiskolások és általános iskolai 7-8. osztályosok jelentkezését! A 6 alkalmas alap-tanfolyam ára Ft/fő, amit két részletben kérünk befizetni. Jelentkezni Tóth Ágnesnél lehet. Bővebb információ a honlapon. Program: 1. Alapvető célok. Mire jó a PS? Kis bemutató. Alapfunkciók bemutatása. Gyakorlás. 2. Mire jók a rétegek? Rétegek kezelése. Hogy érdemes dolgozni a PS-el? Gyakorlás. 3. Bonyolultabb műveletek használata. A siker a részletekben rejlik. Projectindítás! 4. Textúrák, brassok, minták használata. Rétegen belüli funkciók. 5. Kreativitás! A Project kidolgozása. 6. Rejtett lehetőségek. Formátumok, munkák konvertálása. Egy kis fotó-bűvészkedés! A Gyermelyi Hírlap következő száma február 11-én jelenik meg. A Német Kisebbségi Önkormányzat programjai Utazás Veldhausen-Neuenhausba Megkezdtük a gyermelyi csoport Németországba való kiutazásának szervezését, melynek időpontja június Az előzetes jelentkezéseket már gyűjtjük, mivel német partnereinknek egy pályázathoz szükségük van az utazók névsorára. Kérjük, akik biztosan szeretnének benne lenni a keretben, január végéig jelentkezzenek Tóth Ágnesnél telefonon, személyesen vagy interneten. Megyei Svábbál Csolnokon jan. 28. szombaton 19 órától a csolnoki sportcsarnokban, Kultúrműsor, igazi sváb zene, vacsora, rozmaringárverés, tombola! Jegyek Ft-os áron vásárolhatók a könyvtárban Tóth Ágnesnél. Regionális Svábbál Tarjánban febr. 04-én Foci-hírek Izsó Sanyi bácsi az MLSZ által szervezett labdarúgó teremtornákra viszi csapatait. A szülői értekezleten megbeszéltek szerint a következő alkalmak lesznek: U14 jan. 21. szombat Szár U16 jan. 22. vasárnap Esztergom U12 jan. 28. szombat Szár A tornákon a gyerekek több meccset is játszanak. Teremcipőt, enni-innivalót mindenki hozzon magával! BETLEHEMEZTÜNK Karácsony előtt régi szokást elevenítettünk fel: esténként betlehemező gyerekcsapatok járták a falut, elvíve a házakba az ünnep hangulatát. A gyerekek lelkesen készültek, nagy-nagy örömmel indultak útra és izgatottan keresték a kapukba helyezett pislákoló gyertyákat, amelyek nekik szóltak. Köszönjük a családoknak, akik várták és otthonaikba fogadták a kis hírvivőket! Reméljük, a kipirult gyerekarcok, a lelkes éneklés és játék hozzájárult az ünnep bearanyozásához. Köszönjük a szülőknek a támogatást és Ócsai Gábornak a szép betlehemeket! A gyerekek ígérik: idén karácsonykor újra elindulnak További programok Nyugdíjasklub minden pénteken 16:30-tól az ÁMK-ban Gombfoci- és puzzle est január 25-én, óráig az ÁMK aulájában Ovis farsang február 3-án, óráig Alsós farsang február 10. Felsős farsang február 24. Sportbál február 25. 5

6 JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A GYERMELYI REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRA FEBRUÁR 3. PÉNTEK 18 ÓRA GYERMELYI REFORMÁTUS TEMPLOM A FONÓ ZENEKAR ősbemutatója, népzenei koncertje Navratil Andrea ének; Agócs Gergely ének, tárogató, magyar duda, furulyák, koboz; Gombai Tamás hegedű; Pál István Szalonna hegedű; D. Tóth Sándor brácsa; Tárkány Kovács Bálint cimbalom; Kürtösi Zsolt bőgő A koncertre a belépés díjtalan. A koncert célja, hogy a befolyt összegből támogassuk a templom felújítási munkálatokat. Isten megsegítő kegyelmében bízva tekintünk a jövőbe. Reméljük, hogy a templomfelújítás nemes szándéka sokak szívében visszhangra talál. A koncert végén perselypénz elhelyezésére, illetve adományok befizetésére lesz lehetőség, és az alábbi számlaszámon is támogathatják a templom felújítását. Gyermelyi Református Egyházközség Duna Takarékszövetkezet: Előre is hálásan köszönjük támogatásaikat! A koncerten, részletek hangzanak el a Fonó Zenekar Vadbarokk című, készülő lemezének anyagából. Az est folyamán felhangzanak a történelmi Magyarország Abaúj, Beszterce-Naszód, Kolozs, Nógrád, Sáros, Nyitra, Szabolcs, Udvarhely és Vas vármegyéinek, valamint a moldvai csángó magyarok autentikus népzenei dallamai, a zenekar hagyomány hű feldolgozásaiban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, az egyházközség presbitériuma nevében: Petró Klaudia lelkész 6