KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Mely készült a Magyar Solymász Egyesület szeptember hó 24 napján, 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz alatt megtartott közgyűlésén. Tartalmaz: 9 számozott oldalt Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró MSE tagok. I. Közgyűlés Időpont: h Turcsányi Zoltán a Magyar Solymász Egyesület elnöke, köszönti a megjelent tagságot, megállapítja a mellékelt jelenléti ív alapján megjelentek alacsony száma miatt a határozatképtelenséget, ezért a meghívó és az alapszabály szerint kitűzi az újabb közgyűlés időpontját, szeptember órára. Az elnök a közgyűlést bezárja. II. Közgyűlés Időpont: h Jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. A közgyűlés az alábbi tagokat választja meg: Jegyzőkönyv hitelesítők: Bérces János, Dózsa Attila Jegyzőkönyv vezetője: Billege Balázs Szavazás: egyhangúlag elfogadva. Billege Balázs titkár tájékoztatja a közgyűlést - az előzetesen a meghívóban már szereplő napirendi pontokról: 1. Elnöki megnyitó és tájékoztatás a közelmúlt eseményeiről. (Turcsányi Zoltán) 2. Vadászatok, madárbeszerzés (Zátonyi László, Zatureczki László) 3. Pénzügyek, pályázatok (Molnár Imre, Billege Balázs) 4. Tag és tagjelölt felvétel (Glavanovits Tamás, Billege Balázs) 5. Etikai ügyek (Pataki Zsolt) 6. Alapszabály, SZMSZ egyszerűsítés (Wrábel György) 7. Alapítvány (Turcsányi Zoltán) Év Solymásza cím odaítélése 9. Egyebek Turcsányi Zoltán elnök tájékoztatása közelmúlt eseményeiről: Turcsányi Zoltán elnök beszámolt arról, hogy az OMVK-val megtörtént a kapcsolatfelvétel. A cél egy együttműködési megállapodás aláírása a két egyesület (OMVK és MSE) között. A 2011-es évben beadott NCA pályázat költségtervét módosítani kellett, újból beadásra került, a módosított költségvetéssel már el lett fogadva, a szerződés ezzel kapcsolatban megkötésre került. A Nemzetközi Solymásztalálkozóval kapcsolatban is beadásra került egy pályázat erről Billege Balázs titkár számol be részletesebben. Abban az esetben rendezünk Szellemi Kulturális Örökség rendezvényt, ha a pályázaton nyerünk. A Nemzetközi Solymásztalálkozó helyszíne Füzesgyarmat lesz, a szokott helyszínen a Gara Hotelben. Oldal 1

2 Turcsányi Zoltán elnök ezt követően megköszönte azon tagok munkáját, akik részt vettek a Szellemi Kulturális Örökség listára történő felkerülés folyamatában, és egy elismerő oklevelet és a jegyzékre kerülés, Réthelyi Miklós kulturális miniszter által aláírt hivatalos okmányának másolatát adta át. A következő MSE tagok részesültek az elismerésben: Szalay Sarolta Duhay Gábor Dr. Aradi János Földvári István Győrffy Villám András Bérces János Ertinger Géza Tóth János Zátonyi László fősolymász tájékoztatója a 2011/2012 vadászati szezonról és a madárbeszerzésről: Zátonyi László fősolymász a beszámolójában felhívta a tagság figyelmét, hogy az engedélyezett kvóta alapján vadon fogott héják, tartásra jogosult tagok részére történő átadását követően a szükséges adminisztrációs (bejelentési) folyamatot minél előbb indítsák el a tagok. Zátonyi László fősolymász beszámolt a tervezett vadászatok időpontjáról. A 2011/2012 vadászati szezonban a következő vadászatokat tervezi megtartani tagjai részére a Magyar Solymász Egyesület: 2011.okt okt nov nov dec dec dec dec jan jan jan jan Fegyvernek/Bánhalma Szt. Hubertus - Cegléd XXI. NST.- Füzesgyarmat Dévaványa Füzesgyarmat Gyomaendrőd Mezőberény Balatonfenyves Önf. Üregizés Pest megye Kisalföld Önf. Üregizés - Pest megye Balatonfenyves Zátonyi László fősolymász javasolja, hogy ezen túl a vadászatokra történő bejelentkezés legkésőbb 3 nappal az adott vadászat előtt történjen meg. Aki előzetes bejelentkezés nélkül jelenik meg egy vadászaton, az a jelenlegi 1000 Ft/fő/nap vadászati hozzájárulás helyett fizessen 3000 Ft/fő/nap vadászati hozzájárulást. Csurcsia Imre, a javaslatot támogatja. Kiss Árpád, a javaslatot ellenzi, szerinte indokolatlan ez a szigorú szankcionálás. Oldal 2

3 Turcsányi Zoltán elnök, elegendőnek tartja a helyszínen történő figyelmeztetést az adott tag részére. Turcsányi Zoltán elnök javaslatával szemben ellenvetés nem történt a tagság részéről, a pénzügyi szankció nem került bevezetésre. Zátonyi László fősolymász a beszámolóját folytatja. Megemlíti, hogy a vadásztatókkal történő megegyezés alapján a kísérési díj eltörlésre került, és a csoportlétszámok a vadászatokon szabályozva lesznek, egy csoportban max. 6 vadászó madár lehet. A Füzesgyarmati Vt.-nél a megegyezés alapján őzet nem lehet sassal pedzeni, ez a vadásztatók kérése volt. A többi társaságnál van lehetőség erre. Zatureczki László solymászmester tájékoztatója a 2011/2012 vadászati szezonról: Zatureczki László solymászmester elmondja, hogy várhatóan az ez évi vadászatok alkalmával szigorúbb lesz a szabályozás a vadásztatók részéről, nem lehet, és nem is fogják elnézni, ha valaki a vadászatok alkalmával elkóborol a csoportjától és egyéni vadászatot folytat. A vadászatok alkalmával a csoportoknak a teljes vadászat ideje alatt együtt kell maradnia. Várhatóan lesznek vegyes csoportok is (héja, sólyom), fontosnak tartja, mindenki lássa solymásztársa esetlegesen más fajú madarát, hogy hogyan dolgozik, milyen a pedzési stílusa. Zatureczki László solymászmester elmondja, hogy idén a Nemzetközi Solymásztalálkozó 4 nap helyett 3 napos lesz. Mindenkinek lesz lehetősége, hogy minden nap más helyen vadásszon. Zatureczki László solymászmester kéri a tagságot, hogy mindenki tartózkodjon attól a gyakorlattól, hogy közösségi portálokon, nyilvános internetes felületeken kétes időpontban fogatott zsákmány (fácán) fotóját tegye fel. Amennyiben ez mégis megtörténik, az illető tag ellen fegyelmi eljárás lesz indítva. Zatureczki László solymászmester beszámol a Cegléden tartandó solymászkutya versenyről. Tájékoztatja a tagságot, hogy a verseny ideje alatt a vadászat fogolyra és fácánra történik. Amennyiben a rendezvény pénzügyileg pozitívan záródik, a többlet az ez évi vadászatokba lesz visszaforgatva. A versenyen puskás vadászok is lesznek, jellemzően vizslatenyésztők nagyon jó alkalom ez a kapcsolatteremtésre, és a két vadászati mód a solymászat és a fegyveres vadászat közötti szálak szorosabbra fonására. Ertinger Géza Ellenőrző Bizottsági tag megkérdezi, hogy a (1) ceglédi versenyre mennyi a nevezési díj, (2) üregi nyulas vadászat mely helyen és módon fog zajlani, (3) mennyibe kerül a Nemzetközi Solymásztalálkozó az egyesületi tagoknak. Zatureczki László solymászmester válaszul elmondja, hogy az üregi nyúl vadászatok 1 naposak lesznek, megpróbáljuk a tavalyi tapasztalatokat átültetni az idei vadászatokra, hogy sikeres legyen a vadászat. Billege Balázs titkár válaszul elmondja, hogy a Nemzetközi Solymásztalálkozó költsége az egyesületi tagok részére a teljes rendezvényre vetítve Ft/fő (+ a vadászati hozzájárulás). Dr. Lakos István elmondja, hogy a maga részéről ellenzi a vegyes csoportok kialakítását, a gyakorlatban sok probléma volt ebből a múltban. Győrffy-Villám András elmondja, hogy amennyiben a vegyes csoportok kialakítására sor kerül, nagyon komolyan kell venni a vadászati fegyelmet. Oldal 3

4 Javasolja, hogy a vadásztatók kísérőivel egyeztetni kell előre a problémás pontokat, pl.: fácántyúk fogatás lehetséges e, a vadászatok befejezése mikor történik. Továbbá javasolja, hogy a vadászatokra érkező kísérők számát szabályozni kell, mert erről az SZMSZ is rendelkezik, erre oda kell figyelni nem szabad ezzel egyes csoportokat vagy egyéneket egyoldalúan terhelni. Ertinger Géza Ellenőrző Bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint a fokozottabban kell ügyelni a kulturált viselkedésre, ebbe beletartozik a solymászkutyák fegyelmezése is. A múltban ennek hátrányait már elszenvedtük, többek között a Cserepes Művelődési Házból is ezért lettünk kitiltva. (Megjegyzés: Madárürülék a padlón, nem feltakarítva a jegyz. vez.) Véleménye szerint nagyon silány a tagjelöltek felkészültsége is, továbbá sérelmezi, hogy nem volt fegyelmi következménye a tavalyi orosházi vadászaton történt héja-sólyom összefogásnak. Molnár Mátyás elmondja, hogy véleménye szerint a probléma az, hogy a vadászatokon történt szabályszegések nincsenek kivizsgálva, nincsenek nevesítve a felelősök, kevés a szankció. Példaként említi a tavalyi (2010-es) NST-t amikor a csoportok szétzilálódtak és tudomása szerint volt solymászmadár - solymászmadár összefogás. Véleménye szerint a vadászatvezetőknek és a csoportvezetőknek sokkal felkészültebbnek kell lenniük. Billege Balázs titkár tájékoztatója a pályázatokról: Billege Balázs titkár beszámol, arról hogy az MSE pályázatot nyújtott be, a Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása pályázati felhívásra. A beadott pályázat elsődleges célja, a Nemzetközi Solymásztalálkozóval egybekötött Szellemi Kulturális Örökség rendezvény pénzügyi hátterének előteremtése. A pályázott összeg 1,7 m Ft. A pályázat elbírálásának várható ideje, Október közepe. A pályázatot az INIS Business Kft.-val közösen készítjük elő. A cég egy sikerdíjas pályázatíró cég, az MSE - nek a pályázat sikertelensége esetén nincs reáháruló költsége. A rendezvényt támogatja a Gara Hotel és a Füzesgyarmati Önkormányzat is. Molnár Imre gazdasági vezető beszámolója a pénzügyi helyzetről: Az egyesület folyószámláján jelenleg Lekötött betét Szabadon felhasználható A pénztárban Összesen ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A évi pénzügyi terv jelenlegi állása a következő: Tagdíjak: tervezett Ft Eddig megvalósult, a tagdíjfizetési lista adatait véve alapul: ,- Ft ez az összeg 69 rendes tag, 67 pártoló tag, 7 tagjelölt befizetéséből jön össze. Az egyesület kintlévősége jelenleg 44 rendes tag tagdíj, és 4 pártolói tagdíj. Továbbá tavalyi évről három rendes tag díjkülönbözete, ami összesen ,- Ft Oldal 4

5 Kamat tervezett: ,- Ft, ez az év végén realizálható. Vadászati hozzájárulás: tervezett ,- Ft, ebből ,- Ft valósult meg eddig. NST nyitott kérdés. 1% még nem kaptuk meg, de előzetes információk szerint Ft között van Pályázatokra ,- Ft lett tervezve, ebből jelenleg ,- Ft van meg, működési támogatásra. Folyamatban van még 2 db pályázat: az egyik ,-Ft értékben, ezt az NST megrendezéséhez adtuk be, a másik pedig eszköz beszerzésre irányuló ,- Ft értékben. Kiadások: Vadászatok: tervezett Ft ebből Ft lett felhasználva, tehát ebben az évben még ,- Ft a keret. Évkönyv: tervezett ,- Ft, ez Ft lett. IAF tagdíj tervezett Ft ez várhatóan kevesebb a taglétszám csökkenése miatt. Solymászok bora: tervezett ,- Ft, ez az összeg az előzetes információk szerint tartható. Terembérlet: tervezett ,- Ft, a felhasznált ,- Ft. Posta és irodaszer Útiköltség és egyéb költségtérítés UNESCO listás költségek Egyéb: pályázati munkadíj, tagdíjak stb. A fenti költség tételekről jelenleg az adatok nincsenek még feldolgozva, viszont a folyószámlánknak több mint ,- forintos növekménye, a kiadások kereten belül maradását jelzi. Tagjelölt felvétel: Agócs Péter Solymászoktatója: Krekács Zoltán Kohár László Solymászoktatója: Tóth János Éles Gergő Péter Solymászoktatója: a közgyűlésen nem lett kiválasztva, Glavanovits Tamás titkárhelyettes ban értesíti a solymászoktató személyéről. Iván Ákos Solymászoktatója: a közgyűlésen nem lett kiválasztva, Glavanovits Tamás titkárhelyettes ban értesíti a solymászoktató személyéről. Millei Ilona Oldal 5

6 Solymászoktatója: Medgyesi György Tagfelvétel: Kubista Nóra megfelel a taggá válás feltételeinek, solymászoktatója Molnár Imre, támogatja a taggá válását. Fehér Csaba megfelel a taggá válás feltételeinek, solymászoktatója Molnár Imre, támogatja a taggá válását. Dr. Rácz Zsolt megfelel a taggá válás feltételeinek, solymászoktatója Dr. Lakos István, támogatja a taggá válását. Zsenits Ákos megfelel a taggá válás feltételeinek, solymászoktatója Tóth Gábor a közgyűlésre nem tudott eljönni, de levélben támogatja, a taggá válását. A támogatói levelet Zátonyi László fősolymász olvasta fel. Glázer András megfelel a taggá válás feltételeinek, solymászoktatója Molnár Imre, támogatja a taggá válását. Alapítvány: Turcsányi Zoltán elnök javaslatot tett a Közgyűlés felé egy Alapítvány létrehozására. Az Alapítvány feladatai elsősorban olyan kulturális jellegű tevékenységek lennének, amelyeket jelenleg teljes körűen az MSE intéz. Az Alapítvány elsősorban solymászati jellegű kiadványok szerkesztésével és kiadásával, évkönyvek kiadásával, egyéb solymászati jellegű szakkönyvek kiadásával, solymászati témájú filmek kiadásával foglalkozna. Ezenkívül rendezvényeken való megjelenés és a Szellemi Kulturális Örökség Tagságból fakadó feladatok ellátása. Az Alapítvány létrehozásával a pályázati lehetőségeink is bővülnének. Az Alapítvány létrehozásához kéri a Közgyűlés felhatalmazását. Az Alapítvány egyedüli alapítója a Magyar Solymász Egyesület lenne. Ezzel összefüggésben Turcsányi Zoltán elnök elmondta, hogy MSE nevében semmi olyan törekvést nem támogatunk, amely egyéni célokat szolgál, vagy az MSE kárára válna. Dr. Lakos István véleménye szerint a már meglévő Rohony Alapítvány tevékenységeit egyesíteni kellene az MSE által létrehozandó alapítvánnyal. Ertinger Géza Ellenőrző Bizottsági tag kérdezi, hogy milyen nagyságú pénzösszeget igényelne az alapítvány létrehozása, és hogyan zajlana az alapítvány létrehozásának folyamata. Oldal 6

7 Turcsányi Zoltán elnök elmondja, hogy az Alapítvány létrehozásának minimum összege Ft. Az Alapítvány létrehozásával kapcsolatos feladatokra Duhay Gábort kéri fel. Duhay Gábor: elvállalja a feladatot. Bató Miklós véleménye szerint, ha pl.: solymászok borára Ft-ot költünk el, akkor ez az összeg (Megj.: az Alapítvány létrehozására szánt összeg a jegyz. vez.) nem pénz. Molnár Imre gazdasági vezető az előző hozzászólás kapcsán megjegyzi, hogy a bor már hagyomány, egy fontos elem a reprezentatív megjelenésben. Szavazás: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy az Alapítvány létrehozása az elmondottak szerint kezdődjön meg. SZMSZ módosítás: Wrábel György elnökhelyettes elmondja, hogy az SZMSZ módosítás időszerű, több esetben történt rá kísérlet, mindenképp az egyszerűsítésre kell törekedni. Kiss Árpád Fegyelmi Bizottsági tag javasolja, hogy egy teljesen új SZMSZ készüljön, és a jelenleg érvényben lévőnél egyszerűbb, lényegretörőbb. A régi kerüljön felfüggesztésre. Csurcsia Imre véleménye szerint a meglévő SZMSZ-t nem kell felfüggeszteni, amíg el nem készül az új, a régi maradjon érvényben. Bérces János elmondja, hogy ő a régi SZMSZ összeállításában, és azóta több módosítási tervezet megírásában is részt vett, javasolja, hogy az MSE működésének szabályozása az Alapszabályban leírtak alapján történjen. Elmondása szerint felesleges az SZMSZ, véleménye szerint nincsenek figyelembe véve az abban leírtak. Csurcsia Imre felveti, hogy ha nem lesz SZMSZ, akkor mi szerint fogunk működni(?) Wrábel György elnökhelyettes véleménye szerint mindenkinek kell hogy legyen egy saját SZMSZ-e, mindenkinek aszerint kell viselkednie. A jelenlegi SZMSZ túl van szabályozva. Duhay Gábor elmondja, hogy hiányolja a jelenlegi SZMSZ-ben foglalt szabályok megsértőivel szembeni felelősségre vonásokat. Ertinger Géza Ellenőrző Bizottsági tag elmondja, hogy Duhay Gáborral megegyezik a véleménye ebben a kérdésben. Az egyesület lépjen fel a szabályszegőkkel szemben. Kiss Tamás véleménye szerint az SZMSZ (Megj.: mint szabályozási forma a jegyz. vez.) a szakosztályi időkből való, az önálló egyesületi időszakban elegendő lenne az Alapszabály, ezt az egyesületi törvény írja elő. A jelenlegi SZMSZ sok mindenben hivatkozik az Alapszabályra, ezért inkább új Alapszabály lenne véleménye szerint szükséges. Ha mégis új SZMSZ-t hozunk létre, ennek megírásához jogász bevonását látja szükségesnek. Wrábel György elnökhelyettes, Kiss Tamás, jogász bevonására tett javaslatát jónak találja, véleménye szerint egy Bizottságot kell létrehozni az új SZMSZ elkészítésére. Ertinger Gézát, Kiss Tamást és Török Istvánt javasolja a Bizottságba. Oldal 7

8 Ertinger Géza Ellenőrző Bizottsági tag úgy gondolja, hogy mindenképp szükség van az SZMSZ-re, nem lehet opció, hogy megszüntetjük. Wrábel György elnökhelyettes szavazásra kéri a közgyűlést. Szavazás: a Közgyűlés 2 fő tartózkodás mellett elfogadja, hogy kerüljön sor az SZMSZ módosításra. Az elkészült SZMSZ tervezetet a évi tavaszi közgyűlésig kell elkészíteni. Az SZMSZ módosítást végző Bizottság tagjai: Kiss Tamás, Török István és Ertinger Géza. A beérkező módosítási javaslatokat a Bizottság gyűjti össze és rendezi. Turcsányi Zoltán elnök felkéri Kiss Tamást az SZMSZ módosító Bizottság munkájának koordinálására. Kiss Tamás a felkérést elfogadja. Etikai és fegyelmi ügyek: Pataki Zsolt Fegyelmi Bizottság elnök beszámolt a Fegyelmi Bizottság (továbbiakban FB) által vizsgált etikai és fegyelmi ügyekről. Az FB 3, azaz három üggyel kapcsolatban folytatott vizsgálatot: 1. Gasztonyi Dániel szereplése a Csillag születik c. műsorban. Gasztonyi Dániel a műsorban egy harris t repített a színpadon, a bemutatót követően a színpadon maradt a híváshoz használt hívóhús. Az esemény a bejelentések alapján az MSE-t és a magyar solymászatot negatív színben tüntette fel. A Fegyelmi Bizottság döntése: Gasztonyi Dániel a műsorban nem az MSE tagjaként jelent meg. A műsorban való megjelenése solymászati tevékenységhez nem volt szorosan köthető. Az FB azt a határozatot hozta, hogy elmarasztaló intézkedés meghozatala az eseménnyel kapcsolatban nem szükséges. 2. Bérces János és Olajos Csaba a tavalyi dévaványai vadászaton egymással konfliktusba került. A kettejük között kialakult konfliktus, amely személyes sértésektől sem volt mentes, alkalmas volt arra, hogy a jelenlévők között megbotránkozást keltsen. Az FB Bérces Jánost és Olajos Csabát szóbeli figyelmeztetésben részesítette. Szavazás: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Fegyelmi Bizottság beszámolóját Év Solymásza Díj megszavazása: A Közgyűlés titkos szavazással a következő személyekre szavazott az Év Solymásza Díj odaítélésénél: Tóth János 2 szavazat Békesi Ferenc 1 szavazat Bató Miklós 1 szavazat Zátonyi László 5 szavazat Kovács István 5 szavazat Medgyesi György 1 szavazat Oldal 8

9 Krekács Zoltán 1 szavazat Molnár Imre 1 szavazat Rimóczi József 1 szavazat Wrábel György 2 szavazat Bérces János 1 szavazat Turcsányi Zoltán 1 szavazat Molnár Mátyás 1 szavazat Szalay Sarolta 2 szavazat Pataki Zsolt 1 szavazat A szavazás során Kovács István és Zátonyi László között szavazategyenlőség következett be. Zátonyi László elmondja, hogy Kovács István javára visszalép. A Közgyűlés döntése alapján a Év Solymásza Díj díjazottja: Kovács István Billege Balázs jegyzőkönyvvezető Bérces János Dózsa Attila hitelesítők Budapest, Szeptember 24. Oldal 9