FÖLDRAJZ OKTV 2010/ Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2010/ Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása Könyvek A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, p. (A Nagyalföld Alapítvány kötetei ; 3.) N 6413, M Az éghajlatváltozás hatása a hidrológiai és vízminőségi paraméterekre / témavez. Starosolszky Ödön ; szerk. Orlóci István. Budapest : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt., p. (VITUKI ; 59.) M 9606 Felmelegedés és vizeink : válogatott írások / szerk. Ligetvári Ferenc. Budapest : Agroinform Kiadó, p. (Környezetgazdák kiskönyvtára) L 7433 Föld, víz, levegő / szerk. Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc. Budapest : Kossuth Kiadó ; MTA Társadalomkutató Központ, p. (Magyar tudománytár ; 1.) O 5550, O 5552 Gayer József - Ligetvári Ferenc: Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz-elhelyezés. Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet, p. (VITUKI ; 80.) M A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / szerk. Somlyódy László. Budapest : MTA Vízgazdálkodási Tudományos Kutatócsoportja, p. (Magyarország az ezredfordulón : stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) M 9961 A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / összeáll. és szerk. Somlyódy László. Bőv., átdolg. kiad. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p. (Magyarország az ezredfordulón. 8., A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon). M 10184, M Környezetstatisztikai évkönyv 2005 / összeáll. Aujeszky Pál [et al]. ; szerk. Rausz Attila. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, p. O 6100 Magyarázó Magyarország ivóvízbázis atlaszához : vízbázisok katasztere / összeáll. Altnőder András. Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, [37] ism. oldalsz. O 4303 Magyarország ivóvízbázis-atlasza : vízbázisok katasztere / témafelelős Altnőder András, Klinghammer István. Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, p. T 310 Magyarország kistájainak katasztere / szerk. Dövényi Zoltán. Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. O 6355, O 6356, O 6357, O

2 Magyarország természeti földrajza. 1., Domborzatfejlődés, éghajlat, vízföldrajz / szerk. Lovász György ; írták Lovász György, Majoros György. Pécs : University Press, p. M Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése / kész. a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. Hidrológiai Intézete ; szerk. Liebe Pál. Budapest : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt., p. O 6236 Országos Vízgazdálkodási Keretterv / főszerk. Varga Miklós ; szerk. Konkoly János. Budapest : Országos Vízügyi Hivatal, p. O 6296 Országos Vízgazdálkodási Keretterv : (mellékletek) / kész. a Vízgazdálkodási Intézet. Budapest : Országos Vízügyi Hivatal, t.l., [51] p. T 343 Stelczer Károly: A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, p. M 9964 Táblázatok Magyarország ivóvízbázis atlaszához : vízbázisok katasztere / témafelelős Altnőder András, Klinghammer István. Budapest : ELTE Térképtudományi Tanszék ; Környezetgazdálkodási Intézet, p. O 4304 A Tisza és vízrendszere kötet / szerk. Teplán István. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, , 219 p. (Magyarország az ezredfordulón. 4., A területfejlesztési program tudományos alapozása). M 10429, M 10430, M 11486, M A víz szerepe és jelentősége az Alföldön / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, p. (A Nagyalföld Alapítvány kötetei ; 6.) M Vizeink krónikája : magyar vízgazdálkodás története / szerk. és az összefoglaló részeket írta Fejér László. Budapest : Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, p. L 7184 A vízgazdálkodás fejlesztésének alapjai és irányai : (a Vízgazdálkodási Keretterv összefoglalása) / főszerk. Varga Miklós ; szerk. Dohnalik József, Konkoly János. Budapest : Országos Vízügyi Hivatal, p. O 6297 Vízkészletgazdálkodási és vízikörnyezet-védelmi értelmező szótár / szerk. Kiss Rezsőné. Budapest : Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet, p. L 6656 A vízminőség-szabályozás kézikönyve / szerk. Katona Emil. Budapest : AQUA Kiadó, p. N 7059 Cikkek, tanulmányok Alföldi László: A vízgazdálkodás jelenének, jövőjének kérdőjelei. Ezredforduló, Alföldi László: Megjegyzések a Duna-Tisza köze ökohidrológiai problémáihoz. In: Felmelegedés és vizeink : válogatott írások / szerk. Ligetvári Ferenc. Budapest : Agroinform Kiadó, (Környezetgazdák kiskönyvtára) L

3 Andó Mihály: A Felső-Tisza vízrendszer hidrogeográfiai adottságai. Hidrológiai Közlöny, 82/ Aszalós Tímea - Urák István: A gyökérzónás szennyvíztisztítás alkalmazásainak lehetőségei. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 2. kötet : környezetvédelem és környezettechnológia, környezetbiológia - természetvédelem, táj- és településökológia / szerk. Orosz Zoltán [et al.]. Debrecen : Meridián Alapítvány, M Ballabás Gábor: Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos településfejlesztési és környezetvédelmi lehetőségek és veszélyek Tata város példáján. In: Táj, tér, tervezés : geográfus doktoranduszok VIII. országos konferenciája. Szeged : SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, CD 76 Baranyi Sándor: A Balaton szabályozása és a környezeti hatás. Vízügyi Közlemények, 71/ Barna Bertalan: A vízkészlet-gazdálkodás korszerűsítése. Vízügyi Közlemények, 72/ p. Bartha István: Az összes szerves települési hulladék és melléktermék komplex, a biogáz és biotrágya hasznosításával együttes kezelése. Hidrológiai Közlöny, 75/ Baukó Tamás: Békés megye mezőgazdasági vízgazdálkodásáról. Alföldi Tanulmányok, Bencze N. - Lakatos I. - Lakatos Gy.: Biológiai szennyvíztisztítási eljárások fejlesztési lehetőségei az Észak-alföldi régióban. In: V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : március , Kolozsvár / szerk. Mócsy Ildikó [et al.]. Kolozsvár : Ábel Kiadó, M Berényi Üveges István: Az orfűi üdülőterület és a Vízfő-forrás : "vízbázis-védelem, vagy idegenforgalom?" Hidrológiai Közlöny, 85/ Bora Gyula: Magyarország vízháztartása és gazdálkodása. In: A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza / szerk. Bora Gyula, Korompai Attila. 2., jav. kiad. Budapest : Aula Kiadó, N 6834 Bratán Mária: A Velencei-tó évi vízgazdálkodása. Vízügyi Közlemények, 73/ p. Burucs Kornélia: A vezetékes víz Magyarországon : udvaron, háztartásban, termelésben. História, 31/ Buzás Kálmán: A csatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztése: eredmények, kételyek, nyitott kérdések. INFO-Társadalomtudomány, Csanády Mihály - Kádár Mihály - Schiefner Kálmán: A Duna vízminőségének higiénés értékelése. Hidrológiai Közlöny, 74/

4 Csanády Mihály - Sztakó Ágnes - Égertz Péter: Arzén-tartalom Bács-Kiskun megyei egyedi kutak vizében. Hidrológiai Közlöny, 83/ Csapák Alex: A lakossági csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésének elméleti térszerkezete, Hidrológiai Közlöny, 87/ Csapák Alex - Fehér Katalin: A vízminőségi mutatók változása a tárolt csapadékvízben. Hidrológiai Közlöny, 88/ Cselőtei László: Vízgazdálkodási igények és lehetőségek Magyarországon : (földművelés, vízgazdálkodás, öntözés). Hidrológiai Közlöny, 88/ Csonki István - Fejér Vilmos - Klingné Ábrahám Judit - Magyarics András: A Balaton vízgazdálkodásának időszerű kérdései. Vízügyi Közlemények, 80/ Deák Antal András: Fok vagy csatorna? Hidrológiai Közlöny, 82/ Deák Antal András: Fokok és délibábok. Hidrológiai Közlöny, 81/ Deák József - Liebe Pál - Deseő Éva: A felszín alatti vizek minőségének országos jellemzése. Vízügyi Közlemények, 80/ Domahidy László: Vízrajzi tevékenység Magyarországon. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 7/ Domokos Miklós: Vízgazdálkodás-fejlesztés, vízmérleg-meghatározás. Hidrológiai Közlöny, 70/ Domokos Miklós: A felszíni vízkészletekkel való magyarországi gazdálkodás helyzete és reménybeli jövője. Hidrológiai Közlöny, 73/ Erdősi Ferenc: A társadalmi hatások értékelése a délkelet-dunántúli vizek példáján. Földrajzi Értesítő, 26/ Fábri Miklós: Balassagyarmat ivóvízellátásának földrajzi vizsgálata. Földrajzi Közlemények, 37/ Fehér Katalin - Janata Károly - Kiss Klaudia - Méhész Nóra: Középhegységi patakok környezeti állapotának vizsgálata vízminőség-mérésekkel. Földrajzi Közlemények, 133/ Fekete György: A Duna gazdasági hasznosítása. Földrajzi Értesítő, 23/ Gaál Róbert - Pannonhalmi Miklós - Somogyi Péter - Sütheő László: Vízkészletgazdálkodási kérdések a Rába-vízgyűjtőn. Vízügyi Közlemények, különszám Gábris Gyula: Adatok az Őrség és a Vendvidék ivóvízellátási problémáihoz. Földrajzi Értesítő, 20/

5 Gayer József: A települési csapadékvíz-elhelyezés aktuális problémáiról. Vízügyi Közlemények, 86/ Gergely Kinga: Az EU Vízgazdálkodási Keretirányelv bevezetésének várható hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vízgazdálkodására. Természettudományi Közlemények, Glatz Ferenc: Víztározás és életmódváltás az Alföldön. Ezredforduló, Glatz Ferenc - Cser László: Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében : a Duna és a térségi versenyképesség / Glatz Ferenc, Cser László. In: Stratégiai kutatások : kutatási jelentések / szerk. Banczerowski Januszné [et al.]. Budapest : Miniszterelnöki Hivatal ; Magyar Tudományos Akadémia, M Goda László: A Felső-Rába vízjárásának statisztikai jellemzése. Vízügyi Közlemények, 79/ Goda Péter: A fenntartható fejlődés és a vízgazdálkodás kapcsolatai a Körös-vidéken. Alföldi Tanulmányok, Goda Péter: Vízhiány-víztöbblet Békés megyében. (A Körös-vidéki vízgazdálkodás kétszáz éve az érdekviszonyok tükrében). In: Az újrapolgárosodó Alföld / szerk. Baukó Tamás és Markó István. Békéscsaba ; Gyula : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály ; Nagyatádi Szabó István Alapítvány, L 6880 Gondolatok Magyarország Ivóvízminőség-javító Programjának megvalósulásáról és eredményeiről / szerk. Mozsgai Katalin, Kemény Attila, Foltányi Zsuzsa. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 16/ Gölz, Bernd: Állapotfelvétel a vízellátás helyzetéről a Dunántúli-középhegységben. Földrajzi Értesítő, 37/ Göőz Lajos: Az artézi vizek feltárásának jelentősége az Alföld ivóvíz-ellátásában. In: Az Alföld történeti földrajza / szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete ; Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, M 9882 Hajós Béla: Vízfolyások szabályozása a XXI. században. Vízügyi Közlemények, 83/ Hajós Béla: A vízgazdálkodás időszerű feladatai. Vízügyi Közlemények, 82/ Hajós Béla: A vízgazdálkodás országos koncepciója Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 11/ Hajós Béla: A vízvédelem és az ember kapcsolatának változása: a vízgazdálkodás jövőképe a múlt eredményeinek tükrében. Vízügyi Közlemények, 77/ Hock Béla: A Duna vízminőségi viszonyai. Vízügyi Közlemények, 70/

6 Horváth Géza: A vízellátás növekvő szerepe a népgazdasági területfejlesztési előirányzatok kidolgozásánál. Földrajzi Értesítő, 20/ Ijjas Flóra: Magyarország a virtuális vízpiacon. Gazdálkodás, 53/ Istánovics Vera: A jövő vízgazdálkodása: kihívás a mérnök és az ökológus számára. Magyar Tudomány, 45/ Istvánovics Vera: Az ökológia, a természetvédelem és a vízgazdálkodás kapcsolata. Vízügyi Közlemények, 82/ Juhász Endre: Az ivóvízellátás mennyiségi és minőségi kérdései Magyarországon. Hidrológiai Közlöny, 69/ Juhászné Szlovák Mariann - Waijandt János: A Tisza vízminőségének évszakos változása Szolnoknál. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Károlyi Zoltán: A folyószabályozás időszerű kérdései. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 7/ Kelemen László: A magyar ipar és vízgazdálkodása fejlődésének történeti áttekintése. Vízügyi Közlemények, 80/ Korom Annamária - Korom Pál: A Szentes városi földárok és mirhó rendszer rendezése, mint kék és zöld mikrohálózat fejlesztés. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 2. kötet : környezetvédelem és környezettechnológia, környezetbiológia - természetvédelem, táj- és településökológia / szerk. Orosz Zoltán [et al.]. Debrecen : Meridián Alapítvány, M Láng Sándor: Tanulmány Szekszárd vízellátásának kérdéséről. Földrajzi Közlemények, 1/ Lenti István: A víz íze : (Szabolcs-Szatmár-Bereg vizeinek értéke). In: V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : március , Kolozsvár / szerk. Mócsy Ildikó [et al.]. Kolozsvár : Ábel Kiadó, M Ligetvári Ferenc - Deseő Éva - Horváth Vera - Steindl Zsuzsa: Magyarország felszíni és felszín alatti vizeinek minősége. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 11/ Lóczy Dénes: Folyóduzzasztás, víztározás - áldás vagy átok? In: A vizek és az ember : tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára / szerk. Kovács János, Lóczy Dénes. Pécs : PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, M 10068, M Lóczy Dénes: A globális éghajlatváltozás súlyos hatása: a vízhiány. In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés : tudományos konferencia az EKF Földrajz Tanszék 60 éves jubileumához kapcsolódva / szerk. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal. Eger : Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, M

7 Lóczy Dénes: A Nyugati-Mecsek Tájvédelmi Körzet vízkészleteinek minősítése. In: Földrajz : tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára / szerk. Hevesi Attila. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, M Major Pál: A Nagy-Alföld talajvízháztartása. Hidrológiai Közlöny, 73/ Montvajszki Márk - Gombos Béla: A csapadékvíz-hasznosítás jelenlegi helyzete és lehetőségei Szarvason. In: Települési környezet / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István. Debrecen : Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, L 7518 Mosonyi Emil: A hazai vízgazdálkodás távlati feladatai. Hidrológiai Közlöny, 87/ Nagy György: A Körösök vízrendszere és szabályozása. Földrajzi Közlemények, 8/ Nagy Zoltán: Adalékok Miskolc város vízgazdálkodásának elemeihez, a városfejlesztési program ( ) vetületében. In: 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke / szerk. Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen : Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, M Nováky Béla: Az Alföld éghajlatának és vízháztartásának változása. Hidrológiai Közlöny, 73/ Nováky Béla: Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai. Vízügyi Közlemények, 82/ Orlóci István: A figyelmet vesztő globális válság, a gyarapodó vízgondok intézményi vonatkozásai. Comitatus, 20/ Orlóci István: A kerettervek jelentősége a magyar vízügyek fejlesztésében. Hidrológiai Közlöny, 89/ Orlóci István: A közösségi vízgazdálkodás felé. Vízügyi Közlemények, 86/ Orlóci István: Vízgazdálkodás a Tisza-völgyben. A Falu, 24/ Orlóci István: Vízgazdálkodás és fenntartható fejlődés. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 5/ Orlóci István: Vízgazdálkodás és fenntartható fejlődés. Hidrológiai Közlöny, 74/ Orlóci István: A vízvagyon állapotának változása a XX. században. Vízügyi Közlemények, 85/ Orlóci István - Szesztay Károly: Egy új ipari forradalom indítékai és környezetvédelmivízügyi vonatkozásai. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 14/

8 Pálfai Imre: Magyarország vízkészletei és hasznosításuk a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben. Hidrológiai Közlöny, 87/ Pálfai Imre: Vízgazdálkodás Csongrád megyében. Alföldi Tanulmányok, Pálfai Imre: Vízkészlet-gazdálkodás az Alföldön. Vízügyi Közlemények, 74/ Pálfai Imre: A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése Magyarországon Sajó Elemértől napjainkig. Vízügyi Közlemények, 74/ Rakonczai János: A vízkitermelés hatása az artézi vizek nyomásváltozására a Délkelet- Alföldön. Alföldi Tanulmányok, Rákosi Judit: A szennyvízpiac felmérése. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 12/ Ráth Imre: Magyarország szennyvízelvezetési keretterve. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 6/ Ress Sándor: A víziközmű szolgáltatások helyzete és intézkedések az európai integráció tükrében. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 8/ Ress Sándor - Mátyás László: A települési folyékony hulladék kezelésének helyzete és jövőbeli feladatai. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 12/ Simonffy Zoltán: A hazai vízigények és vízkészletek áttekintése stratégiai szempontból. Vízügyi Közlemények, 82/ Simonffy Zoltán: Szélsőséges meteorológiai események hatása a vízkészletekre. Vízügyi Közlemények, 85/ Somlyódy László: A hazai vízgazdálkodás és stratégiai pillérei. Vízügyi Közlemények, 82/ Somlyódy László: A magyar vízgazdálkodás főbb stratégiai kérdései. Ezredforduló, Somlyódy László: Töprengések a vízről : lépéskényszerben. Magyar Tudomány, 169/ Somlyódy László: A víz és a vízgazdálkodás. Vízügyi Közlemények, 82/ Somlyódy László - Buzás Kálmán - Clement Adrienne - Licskó István: A települési vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Vízügyi Közlemények, 83/ Somogyi Sándor: Adatok Magyarország közelmúltjának vízgazdálkodásáról. Földrajzi Közlemények, 40/

9 Somogyi Sándor: Az Északi-középhegység vízgazdálkodása. Földrajzi Értesítő, 41/ Somogyi Sándor: Módszertani kísérlet a középfokú területi tervezési körzetek vízgazdálkodási értékelésére. Földrajzi Közlemények, 23/ Starosolszky Ödön: Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás. Vízügyi Közlemények, 71/ Szabó Mátyás: A Balaton vízgazdálkodási fejlesztési programja. Hidrológiai Közlöny, 79/ Szalkay Csilla: Az éghajlatváltozás hatása a relatív édesvízhiányra és az ebből adódó konfliktus kialakulására Magyarországon. Tájökológiai Lapok, 2/ Szénégető László: Síkvidéki vízrendezés és gazdálkodás néhány aktuális kérdése Szabolcs- Szatmár megyében. Agrokémia és Talajtan, Szesztay Károly: Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási és hidrológiai vonatkozásai. Vízügyi Közlemények, 73/ Szesztay Károly: A piac-mechanizmus és a globalizáció néhány környezetvédelmi és vízügyi vonatkozása. Hidrológiai Közlöny, 85/ Szesztay Károly: Vízgazdálkodás és tájfejlesztés a környezeti válság globalizációjában. Vízügyi Közlemények, 83/ Szinay Miklós: Belvízreform. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 16/ Szinay Miklós: Fenntartható csapadékgazdálkodás. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 17/ Szinay Miklós: Ökológiai csapadékgazdálkodás. Természet Világa, 141/ Szlávik Lajos: A vízgazdálkodás helyzete és fejlesztése Békés megyében. Alföldi Tanulmányok, Szlávik Lajos - Buzás Zsuzsa - Illés Lajos - Tarnóy András: A Tisza-völgyi nemzetközi vízgazdálkodási együttműködés. Vízügyi Közlemények, 69/ Szűcs János: Ivóvíz-felhasználás és szennyvízkibocsátás Jászberényben. In: Nagyközségek és kisvárosok a térben / szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt. Szombathely : Savaria University Press, M Tarnóy András: A vízkészlet-gazdálkodás időszerű feladatai. Vízügyi Közlemények, 72/

10 Újvári József: A román-magyar határvidék vízkészleteinek értékelése és értékesítése. In: Határon innen - határon túl / szerk. Pál Ágnes, Szónokyné Ancsin Gabriella. Szeged : JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék ; JGYTF Földrajz Tanszék, N 6497 Vágás István: A magyar vízgazdálkodás a huszadik század végén. Hidrológiai Közlöny, 74/ Váradi József: Vízgazdálkodás a Körös völgyében. Párbeszéd a vidékért, 2/ Váradi József Gyula: Az Alföld vízgazdálkodásának jövője. Vízügyi Közlemények, 75/ Várallyay György: A talaj, mint legnagyobb potenciális természetes víztározó. Hidrológiai Közlöny, 87/ Varga Miklós: Vízgazdálkodás és klímaváltozás. Párbeszéd a vidékért, 2/ Varga Miklós: A vízgazdálkodás vidékpolitikát befolyásoló szerepéről. Párbeszéd a vidékért, 1/ Vári Anna - Laurice, Ereifej - Ferencz Zoltán: A Víz Keretirányelv bevezetése Magyarországon : mintaprojekt a Felső-Tisza-régióban. Társadalomkutatás, 26/ Wisnovszky Iván: Budapest és térségének integrált vízgazdálkodása. Vízügyi Közlemények, 78/ Zsuffa István: A fölszíni vízkészlet föltárása a hidrológiai folyamatok elemzésével. 1. rész. Hidrológiai Közlöny, 70/ Zsuffa István: A fölszíni vízkészlet föltárása a hidrológiai folyamatok elemzésével. 2. rész. Hidrológiai Közlöny, 72/