FÖLDRAJZ OKTV 2010/ Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2010/ Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása Könyvek A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, p. (A Nagyalföld Alapítvány kötetei ; 3.) N 6413, M Az éghajlatváltozás hatása a hidrológiai és vízminőségi paraméterekre / témavez. Starosolszky Ödön ; szerk. Orlóci István. Budapest : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt., p. (VITUKI ; 59.) M 9606 Felmelegedés és vizeink : válogatott írások / szerk. Ligetvári Ferenc. Budapest : Agroinform Kiadó, p. (Környezetgazdák kiskönyvtára) L 7433 Föld, víz, levegő / szerk. Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc. Budapest : Kossuth Kiadó ; MTA Társadalomkutató Központ, p. (Magyar tudománytár ; 1.) O 5550, O 5552 Gayer József - Ligetvári Ferenc: Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz-elhelyezés. Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet, p. (VITUKI ; 80.) M A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / szerk. Somlyódy László. Budapest : MTA Vízgazdálkodási Tudományos Kutatócsoportja, p. (Magyarország az ezredfordulón : stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) M 9961 A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / összeáll. és szerk. Somlyódy László. Bőv., átdolg. kiad. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p. (Magyarország az ezredfordulón. 8., A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon). M 10184, M Környezetstatisztikai évkönyv 2005 / összeáll. Aujeszky Pál [et al]. ; szerk. Rausz Attila. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, p. O 6100 Magyarázó Magyarország ivóvízbázis atlaszához : vízbázisok katasztere / összeáll. Altnőder András. Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, [37] ism. oldalsz. O 4303 Magyarország ivóvízbázis-atlasza : vízbázisok katasztere / témafelelős Altnőder András, Klinghammer István. Budapest : Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, p. T 310 Magyarország kistájainak katasztere / szerk. Dövényi Zoltán. Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. O 6355, O 6356, O 6357, O

2 Magyarország természeti földrajza. 1., Domborzatfejlődés, éghajlat, vízföldrajz / szerk. Lovász György ; írták Lovász György, Majoros György. Pécs : University Press, p. M Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése / kész. a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. Hidrológiai Intézete ; szerk. Liebe Pál. Budapest : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt., p. O 6236 Országos Vízgazdálkodási Keretterv / főszerk. Varga Miklós ; szerk. Konkoly János. Budapest : Országos Vízügyi Hivatal, p. O 6296 Országos Vízgazdálkodási Keretterv : (mellékletek) / kész. a Vízgazdálkodási Intézet. Budapest : Országos Vízügyi Hivatal, t.l., [51] p. T 343 Stelczer Károly: A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, p. M 9964 Táblázatok Magyarország ivóvízbázis atlaszához : vízbázisok katasztere / témafelelős Altnőder András, Klinghammer István. Budapest : ELTE Térképtudományi Tanszék ; Környezetgazdálkodási Intézet, p. O 4304 A Tisza és vízrendszere kötet / szerk. Teplán István. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, , 219 p. (Magyarország az ezredfordulón. 4., A területfejlesztési program tudományos alapozása). M 10429, M 10430, M 11486, M A víz szerepe és jelentősége az Alföldön / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, p. (A Nagyalföld Alapítvány kötetei ; 6.) M Vizeink krónikája : magyar vízgazdálkodás története / szerk. és az összefoglaló részeket írta Fejér László. Budapest : Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, p. L 7184 A vízgazdálkodás fejlesztésének alapjai és irányai : (a Vízgazdálkodási Keretterv összefoglalása) / főszerk. Varga Miklós ; szerk. Dohnalik József, Konkoly János. Budapest : Országos Vízügyi Hivatal, p. O 6297 Vízkészletgazdálkodási és vízikörnyezet-védelmi értelmező szótár / szerk. Kiss Rezsőné. Budapest : Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet, p. L 6656 A vízminőség-szabályozás kézikönyve / szerk. Katona Emil. Budapest : AQUA Kiadó, p. N 7059 Cikkek, tanulmányok Alföldi László: A vízgazdálkodás jelenének, jövőjének kérdőjelei. Ezredforduló, Alföldi László: Megjegyzések a Duna-Tisza köze ökohidrológiai problémáihoz. In: Felmelegedés és vizeink : válogatott írások / szerk. Ligetvári Ferenc. Budapest : Agroinform Kiadó, (Környezetgazdák kiskönyvtára) L

3 Andó Mihály: A Felső-Tisza vízrendszer hidrogeográfiai adottságai. Hidrológiai Közlöny, 82/ Aszalós Tímea - Urák István: A gyökérzónás szennyvíztisztítás alkalmazásainak lehetőségei. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 2. kötet : környezetvédelem és környezettechnológia, környezetbiológia - természetvédelem, táj- és településökológia / szerk. Orosz Zoltán [et al.]. Debrecen : Meridián Alapítvány, M Ballabás Gábor: Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos településfejlesztési és környezetvédelmi lehetőségek és veszélyek Tata város példáján. In: Táj, tér, tervezés : geográfus doktoranduszok VIII. országos konferenciája. Szeged : SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, CD 76 Baranyi Sándor: A Balaton szabályozása és a környezeti hatás. Vízügyi Közlemények, 71/ Barna Bertalan: A vízkészlet-gazdálkodás korszerűsítése. Vízügyi Közlemények, 72/ p. Bartha István: Az összes szerves települési hulladék és melléktermék komplex, a biogáz és biotrágya hasznosításával együttes kezelése. Hidrológiai Közlöny, 75/ Baukó Tamás: Békés megye mezőgazdasági vízgazdálkodásáról. Alföldi Tanulmányok, Bencze N. - Lakatos I. - Lakatos Gy.: Biológiai szennyvíztisztítási eljárások fejlesztési lehetőségei az Észak-alföldi régióban. In: V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : március , Kolozsvár / szerk. Mócsy Ildikó [et al.]. Kolozsvár : Ábel Kiadó, M Berényi Üveges István: Az orfűi üdülőterület és a Vízfő-forrás : "vízbázis-védelem, vagy idegenforgalom?" Hidrológiai Közlöny, 85/ Bora Gyula: Magyarország vízháztartása és gazdálkodása. In: A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza / szerk. Bora Gyula, Korompai Attila. 2., jav. kiad. Budapest : Aula Kiadó, N 6834 Bratán Mária: A Velencei-tó évi vízgazdálkodása. Vízügyi Közlemények, 73/ p. Burucs Kornélia: A vezetékes víz Magyarországon : udvaron, háztartásban, termelésben. História, 31/ Buzás Kálmán: A csatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztése: eredmények, kételyek, nyitott kérdések. INFO-Társadalomtudomány, Csanády Mihály - Kádár Mihály - Schiefner Kálmán: A Duna vízminőségének higiénés értékelése. Hidrológiai Közlöny, 74/

4 Csanády Mihály - Sztakó Ágnes - Égertz Péter: Arzén-tartalom Bács-Kiskun megyei egyedi kutak vizében. Hidrológiai Közlöny, 83/ Csapák Alex: A lakossági csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésének elméleti térszerkezete, Hidrológiai Közlöny, 87/ Csapák Alex - Fehér Katalin: A vízminőségi mutatók változása a tárolt csapadékvízben. Hidrológiai Közlöny, 88/ Cselőtei László: Vízgazdálkodási igények és lehetőségek Magyarországon : (földművelés, vízgazdálkodás, öntözés). Hidrológiai Közlöny, 88/ Csonki István - Fejér Vilmos - Klingné Ábrahám Judit - Magyarics András: A Balaton vízgazdálkodásának időszerű kérdései. Vízügyi Közlemények, 80/ Deák Antal András: Fok vagy csatorna? Hidrológiai Közlöny, 82/ Deák Antal András: Fokok és délibábok. Hidrológiai Közlöny, 81/ Deák József - Liebe Pál - Deseő Éva: A felszín alatti vizek minőségének országos jellemzése. Vízügyi Közlemények, 80/ Domahidy László: Vízrajzi tevékenység Magyarországon. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 7/ Domokos Miklós: Vízgazdálkodás-fejlesztés, vízmérleg-meghatározás. Hidrológiai Közlöny, 70/ Domokos Miklós: A felszíni vízkészletekkel való magyarországi gazdálkodás helyzete és reménybeli jövője. Hidrológiai Közlöny, 73/ Erdősi Ferenc: A társadalmi hatások értékelése a délkelet-dunántúli vizek példáján. Földrajzi Értesítő, 26/ Fábri Miklós: Balassagyarmat ivóvízellátásának földrajzi vizsgálata. Földrajzi Közlemények, 37/ Fehér Katalin - Janata Károly - Kiss Klaudia - Méhész Nóra: Középhegységi patakok környezeti állapotának vizsgálata vízminőség-mérésekkel. Földrajzi Közlemények, 133/ Fekete György: A Duna gazdasági hasznosítása. Földrajzi Értesítő, 23/ Gaál Róbert - Pannonhalmi Miklós - Somogyi Péter - Sütheő László: Vízkészletgazdálkodási kérdések a Rába-vízgyűjtőn. Vízügyi Közlemények, különszám Gábris Gyula: Adatok az Őrség és a Vendvidék ivóvízellátási problémáihoz. Földrajzi Értesítő, 20/

5 Gayer József: A települési csapadékvíz-elhelyezés aktuális problémáiról. Vízügyi Közlemények, 86/ Gergely Kinga: Az EU Vízgazdálkodási Keretirányelv bevezetésének várható hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vízgazdálkodására. Természettudományi Közlemények, Glatz Ferenc: Víztározás és életmódváltás az Alföldön. Ezredforduló, Glatz Ferenc - Cser László: Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében : a Duna és a térségi versenyképesség / Glatz Ferenc, Cser László. In: Stratégiai kutatások : kutatási jelentések / szerk. Banczerowski Januszné [et al.]. Budapest : Miniszterelnöki Hivatal ; Magyar Tudományos Akadémia, M Goda László: A Felső-Rába vízjárásának statisztikai jellemzése. Vízügyi Közlemények, 79/ Goda Péter: A fenntartható fejlődés és a vízgazdálkodás kapcsolatai a Körös-vidéken. Alföldi Tanulmányok, Goda Péter: Vízhiány-víztöbblet Békés megyében. (A Körös-vidéki vízgazdálkodás kétszáz éve az érdekviszonyok tükrében). In: Az újrapolgárosodó Alföld / szerk. Baukó Tamás és Markó István. Békéscsaba ; Gyula : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály ; Nagyatádi Szabó István Alapítvány, L 6880 Gondolatok Magyarország Ivóvízminőség-javító Programjának megvalósulásáról és eredményeiről / szerk. Mozsgai Katalin, Kemény Attila, Foltányi Zsuzsa. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 16/ Gölz, Bernd: Állapotfelvétel a vízellátás helyzetéről a Dunántúli-középhegységben. Földrajzi Értesítő, 37/ Göőz Lajos: Az artézi vizek feltárásának jelentősége az Alföld ivóvíz-ellátásában. In: Az Alföld történeti földrajza / szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete ; Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, M 9882 Hajós Béla: Vízfolyások szabályozása a XXI. században. Vízügyi Közlemények, 83/ Hajós Béla: A vízgazdálkodás időszerű feladatai. Vízügyi Közlemények, 82/ Hajós Béla: A vízgazdálkodás országos koncepciója Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 11/ Hajós Béla: A vízvédelem és az ember kapcsolatának változása: a vízgazdálkodás jövőképe a múlt eredményeinek tükrében. Vízügyi Közlemények, 77/ Hock Béla: A Duna vízminőségi viszonyai. Vízügyi Közlemények, 70/

6 Horváth Géza: A vízellátás növekvő szerepe a népgazdasági területfejlesztési előirányzatok kidolgozásánál. Földrajzi Értesítő, 20/ Ijjas Flóra: Magyarország a virtuális vízpiacon. Gazdálkodás, 53/ Istánovics Vera: A jövő vízgazdálkodása: kihívás a mérnök és az ökológus számára. Magyar Tudomány, 45/ Istvánovics Vera: Az ökológia, a természetvédelem és a vízgazdálkodás kapcsolata. Vízügyi Közlemények, 82/ Juhász Endre: Az ivóvízellátás mennyiségi és minőségi kérdései Magyarországon. Hidrológiai Közlöny, 69/ Juhászné Szlovák Mariann - Waijandt János: A Tisza vízminőségének évszakos változása Szolnoknál. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Károlyi Zoltán: A folyószabályozás időszerű kérdései. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 7/ Kelemen László: A magyar ipar és vízgazdálkodása fejlődésének történeti áttekintése. Vízügyi Közlemények, 80/ Korom Annamária - Korom Pál: A Szentes városi földárok és mirhó rendszer rendezése, mint kék és zöld mikrohálózat fejlesztés. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 2. kötet : környezetvédelem és környezettechnológia, környezetbiológia - természetvédelem, táj- és településökológia / szerk. Orosz Zoltán [et al.]. Debrecen : Meridián Alapítvány, M Láng Sándor: Tanulmány Szekszárd vízellátásának kérdéséről. Földrajzi Közlemények, 1/ Lenti István: A víz íze : (Szabolcs-Szatmár-Bereg vizeinek értéke). In: V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : március , Kolozsvár / szerk. Mócsy Ildikó [et al.]. Kolozsvár : Ábel Kiadó, M Ligetvári Ferenc - Deseő Éva - Horváth Vera - Steindl Zsuzsa: Magyarország felszíni és felszín alatti vizeinek minősége. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 11/ Lóczy Dénes: Folyóduzzasztás, víztározás - áldás vagy átok? In: A vizek és az ember : tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára / szerk. Kovács János, Lóczy Dénes. Pécs : PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, M 10068, M Lóczy Dénes: A globális éghajlatváltozás súlyos hatása: a vízhiány. In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés : tudományos konferencia az EKF Földrajz Tanszék 60 éves jubileumához kapcsolódva / szerk. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal. Eger : Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, M

7 Lóczy Dénes: A Nyugati-Mecsek Tájvédelmi Körzet vízkészleteinek minősítése. In: Földrajz : tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára / szerk. Hevesi Attila. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, M Major Pál: A Nagy-Alföld talajvízháztartása. Hidrológiai Közlöny, 73/ Montvajszki Márk - Gombos Béla: A csapadékvíz-hasznosítás jelenlegi helyzete és lehetőségei Szarvason. In: Települési környezet / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István. Debrecen : Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, L 7518 Mosonyi Emil: A hazai vízgazdálkodás távlati feladatai. Hidrológiai Közlöny, 87/ Nagy György: A Körösök vízrendszere és szabályozása. Földrajzi Közlemények, 8/ Nagy Zoltán: Adalékok Miskolc város vízgazdálkodásának elemeihez, a városfejlesztési program ( ) vetületében. In: 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke / szerk. Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen : Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, M Nováky Béla: Az Alföld éghajlatának és vízháztartásának változása. Hidrológiai Közlöny, 73/ Nováky Béla: Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai. Vízügyi Közlemények, 82/ Orlóci István: A figyelmet vesztő globális válság, a gyarapodó vízgondok intézményi vonatkozásai. Comitatus, 20/ Orlóci István: A kerettervek jelentősége a magyar vízügyek fejlesztésében. Hidrológiai Közlöny, 89/ Orlóci István: A közösségi vízgazdálkodás felé. Vízügyi Közlemények, 86/ Orlóci István: Vízgazdálkodás a Tisza-völgyben. A Falu, 24/ Orlóci István: Vízgazdálkodás és fenntartható fejlődés. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 5/ Orlóci István: Vízgazdálkodás és fenntartható fejlődés. Hidrológiai Közlöny, 74/ Orlóci István: A vízvagyon állapotának változása a XX. században. Vízügyi Közlemények, 85/ Orlóci István - Szesztay Károly: Egy új ipari forradalom indítékai és környezetvédelmivízügyi vonatkozásai. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 14/

8 Pálfai Imre: Magyarország vízkészletei és hasznosításuk a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben. Hidrológiai Közlöny, 87/ Pálfai Imre: Vízgazdálkodás Csongrád megyében. Alföldi Tanulmányok, Pálfai Imre: Vízkészlet-gazdálkodás az Alföldön. Vízügyi Közlemények, 74/ Pálfai Imre: A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése Magyarországon Sajó Elemértől napjainkig. Vízügyi Közlemények, 74/ Rakonczai János: A vízkitermelés hatása az artézi vizek nyomásváltozására a Délkelet- Alföldön. Alföldi Tanulmányok, Rákosi Judit: A szennyvízpiac felmérése. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 12/ Ráth Imre: Magyarország szennyvízelvezetési keretterve. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 6/ Ress Sándor: A víziközmű szolgáltatások helyzete és intézkedések az európai integráció tükrében. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 8/ Ress Sándor - Mátyás László: A települési folyékony hulladék kezelésének helyzete és jövőbeli feladatai. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 12/ Simonffy Zoltán: A hazai vízigények és vízkészletek áttekintése stratégiai szempontból. Vízügyi Közlemények, 82/ Simonffy Zoltán: Szélsőséges meteorológiai események hatása a vízkészletekre. Vízügyi Közlemények, 85/ Somlyódy László: A hazai vízgazdálkodás és stratégiai pillérei. Vízügyi Közlemények, 82/ Somlyódy László: A magyar vízgazdálkodás főbb stratégiai kérdései. Ezredforduló, Somlyódy László: Töprengések a vízről : lépéskényszerben. Magyar Tudomány, 169/ Somlyódy László: A víz és a vízgazdálkodás. Vízügyi Közlemények, 82/ Somlyódy László - Buzás Kálmán - Clement Adrienne - Licskó István: A települési vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Vízügyi Közlemények, 83/ Somogyi Sándor: Adatok Magyarország közelmúltjának vízgazdálkodásáról. Földrajzi Közlemények, 40/

9 Somogyi Sándor: Az Északi-középhegység vízgazdálkodása. Földrajzi Értesítő, 41/ Somogyi Sándor: Módszertani kísérlet a középfokú területi tervezési körzetek vízgazdálkodási értékelésére. Földrajzi Közlemények, 23/ Starosolszky Ödön: Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás. Vízügyi Közlemények, 71/ Szabó Mátyás: A Balaton vízgazdálkodási fejlesztési programja. Hidrológiai Közlöny, 79/ Szalkay Csilla: Az éghajlatváltozás hatása a relatív édesvízhiányra és az ebből adódó konfliktus kialakulására Magyarországon. Tájökológiai Lapok, 2/ Szénégető László: Síkvidéki vízrendezés és gazdálkodás néhány aktuális kérdése Szabolcs- Szatmár megyében. Agrokémia és Talajtan, Szesztay Károly: Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási és hidrológiai vonatkozásai. Vízügyi Közlemények, 73/ Szesztay Károly: A piac-mechanizmus és a globalizáció néhány környezetvédelmi és vízügyi vonatkozása. Hidrológiai Közlöny, 85/ Szesztay Károly: Vízgazdálkodás és tájfejlesztés a környezeti válság globalizációjában. Vízügyi Közlemények, 83/ Szinay Miklós: Belvízreform. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 16/ Szinay Miklós: Fenntartható csapadékgazdálkodás. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom, 17/ Szinay Miklós: Ökológiai csapadékgazdálkodás. Természet Világa, 141/ Szlávik Lajos: A vízgazdálkodás helyzete és fejlesztése Békés megyében. Alföldi Tanulmányok, Szlávik Lajos - Buzás Zsuzsa - Illés Lajos - Tarnóy András: A Tisza-völgyi nemzetközi vízgazdálkodási együttműködés. Vízügyi Közlemények, 69/ Szűcs János: Ivóvíz-felhasználás és szennyvízkibocsátás Jászberényben. In: Nagyközségek és kisvárosok a térben / szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt. Szombathely : Savaria University Press, M Tarnóy András: A vízkészlet-gazdálkodás időszerű feladatai. Vízügyi Közlemények, 72/

10 Újvári József: A román-magyar határvidék vízkészleteinek értékelése és értékesítése. In: Határon innen - határon túl / szerk. Pál Ágnes, Szónokyné Ancsin Gabriella. Szeged : JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék ; JGYTF Földrajz Tanszék, N 6497 Vágás István: A magyar vízgazdálkodás a huszadik század végén. Hidrológiai Közlöny, 74/ Váradi József: Vízgazdálkodás a Körös völgyében. Párbeszéd a vidékért, 2/ Váradi József Gyula: Az Alföld vízgazdálkodásának jövője. Vízügyi Közlemények, 75/ Várallyay György: A talaj, mint legnagyobb potenciális természetes víztározó. Hidrológiai Közlöny, 87/ Varga Miklós: Vízgazdálkodás és klímaváltozás. Párbeszéd a vidékért, 2/ Varga Miklós: A vízgazdálkodás vidékpolitikát befolyásoló szerepéről. Párbeszéd a vidékért, 1/ Vári Anna - Laurice, Ereifej - Ferencz Zoltán: A Víz Keretirányelv bevezetése Magyarországon : mintaprojekt a Felső-Tisza-régióban. Társadalomkutatás, 26/ Wisnovszky Iván: Budapest és térségének integrált vízgazdálkodása. Vízügyi Közlemények, 78/ Zsuffa István: A fölszíni vízkészlet föltárása a hidrológiai folyamatok elemzésével. 1. rész. Hidrológiai Közlöny, 70/ Zsuffa István: A fölszíni vízkészlet föltárása a hidrológiai folyamatok elemzésével. 2. rész. Hidrológiai Közlöny, 72/

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 3. Lakóhelyem hulladékgazdálkodása földrajzos szemmel (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistérség) hulladékgazdálkodását (a lakosság és a gazdaság oldaláról),

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009 2. Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, 1992. május

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében A magyarországi vörösiszap-tározók környezetföldrajzi vizsgálata Magyarország védett árterei árvízvédelmi biztonságának

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai dr.berki Erzsebet orosz munkahely: MKI m.h.cime: Bp.VI.Mozsar u. 14. telefon: 1327-787/37 1127-044 Dr.Doboczky Karolyne vegzettseg: Munkaugyi Kapcsolatok

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

MULTIDISZCIPLINÁRIS VÍZKONFERENCIA

MULTIDISZCIPLINÁRIS VÍZKONFERENCIA AZ MTA TUDOMÁNYOS OSZTÁLYAI, BIZOTTSÁGAI ÉS A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ELNÖKI BIZOTTSÁG EGYÜTTES TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉRE MULTIDISZCIPLINÁRIS VÍZKONFERENCIA Időpont: 2013. május 15 16. Az ülés helyszínei: 1. MTA Székház,

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN BARÁTH GABRIELLA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A Víz Keretirányelv keretében a felszín alatti víztestek határvízi szintű egyeztetéséhez szükséges alapanyagok előkészítése és az egyeztetések

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben