TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről A piktogramok magyarázata... 10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Nemzeti és etnikai nevelés és oktatás EU integráció Matematika Fizika, technika Számítástechnika, informatika Kémia Földünk és környezetünk Művészeti nevelés Rajz és vizuális kultúra Tánc és dráma Pedagógus mesterség Alternatív pedagógiák Gyermek- és ifjúságvédelem Gyógypedagógia Pszichológia Mérés, értékelés Minőségbiztosítás Vezetőképzés Szakképzés Jelentkezési lap akkreditált továbbképzéshez

2 Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Kollégák! Intézetünk szakmai szolgáltatásai között nagyon fontos szerepet tölt be a pedagógus-továbbképzés. Célunk, hogy meghirdetett, akkreditált tanfolyamaink lehetőséget teremtsenek a részt vevő pedagógusoknak arra, hogy megismerhessék a tanítási/tanulási folyamatban használható legújabb módszereket, technikákat, hasznosítható segítséget kapjanak tanítási gyakorlatukban, tantárgyuk/műveltségi területük magas színvonalú művelésében. Továbbképzéseink kiválasztásánál, új tanfolyamaink akkreditálásánál igyekeztünk figyelembe venni megrendelőink igényeit, olyan programokat ajánlani, amelyek hatékonyan segítik mindennapi munkájukat. Továbbképzési programajánlat 2008/2009. tanév című kiadványunk valamennyi képzése támogatható a pedagógusok továbbképzésére biztosított központi céltámogatásból, óraszáma beszámít a pedagógusok számára előírt hétévenkénti 120 órás kötelező továbbképzésbe, és megtalálható az évente kétszer megjelenő (július, december) Oktatási Közlönyben. Intézetünk akkreditált felnőttképző intézmény, ezért képzéseinken nem csak pedagógusok vehetnek részt. Törekszünk arra, hogy továbbképzéseinket kihelyezzük a megye kistérségeibe, városaiba vagy egy-egy iskolába/óvodába. A PROGRAMAJÁNLAT FELÉPÍTÉSE: Programjainkat egységes rendszerbe szerkesztve, tartalmi területek szerint csoportosítottuk, és nem választottuk külön célcsoportok szerint. Továbbképzéseink többsége ugyanis egyszerre irányul az óvodapedagógusokra és a tanítókra/tanárokra is. Ezért kérjük, a tanfolyam kiválasztásánál szíveskedjenek figyelembe venni, hogy kiknek illetve mely munkakörben foglalkoztatottak számára ajánljuk képzéseinket. Programjainknak kódszámot adtunk, melynek első két számjegye a tartalmi besorolásra utal, a másik kettő pedig a területen belüli sorszámot jelenti. A könnyebb tájékozódást segíti a könyv elején található tartalomjegyzék és az összefoglaló táblázat, amelyben a 2008/2009. tanévben kínált képzéseinket, a foglalkozások várható időbeosztását és a részvételi díjakat is feltüntettük. Ugyancsak könyvünk elején adjuk meg a képzési programoknál egységesen használt piktogramok magyarázatát, jelölését. A tanfolyamok foglalkozásának idejét a tanórák védelmében lehetőség szerint munkaidőn kívül, illetve péntek délután és szombat egész napra tervezzük. Kivételt képeznek a tréningek és a tánc-dráma jellegű képzések. 2 Előszó

3 GYAKORLATI TUDNIVALÓK A PROGRAMAJÁNLATHOZ: Programjainknál nem jelöltük meg az indítás pontos helyszíneit, erről a jelentkezések ismeretében döntünk. Továbbképzéseink minimális induló létszáma fő. Induló tanfolyamaink listáját a honlapunkon folyamatosan, a Hírekben negyedévente megjelentetjük, és amennyiben az Önök által választott programok valamelyike nem indul, úgy lehetőség nyílik az induló továbbképzésekre átjelentkezni. Az induló tanfolyammal kapcsolatos részletes tudnivalókról (pontos időpont, helyszín) az indulást megelőzően (minimum 2 hét) a jelentkezőket írásban értesítjük. A meghirdetett programokról bővebb információ az adott továbbképzésnél megnevezett személy(ek)től az MPI telefonszámain, illetve Kákonyi Ágnes továbbképzési felelőstől a 96/ es telefonszámon kérhető. A JELENTKEZÉS MÓDJA: A Jelentkezési lap -ot kiadványunkhoz mellékeltük, amely többszöri másolással felhasználható. A jelentkezési lap beérkezési határideje folyamatos. Felhívjuk figyelmüket, hogy tanfolyamonként egy-egy jelentkezési lapot várunk. A jelentkezéseket minden esetben visszaigazoljuk írásban. A visszaigazolás után történő lemondásra csak a tanfolyami díj 25 százalékának regisztrációs díjként való befizetésével van mód. Bízunk benne, hogy kínálatunk felkelti érdeklődésüket! A további jó együttműködésünk reményében intézetünk valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek eredményes munkát! Turbók Arnold Bertalan igazgató Előszó 3

4 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A 2008/2009. TANÉV TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL Kód Továbbképzés címe Magyar nyelv és irodalom A kétszintű érettségi követelményeihez igazodó 0103 új szemléleti és módszertani elemek a magyartanításban A magyar nyelv és irodalom tanításának időszerű kérdései: módszertani ismeretek a 0104 tanári és tanulói kompetenciák fejlesztésére a PISA-mérés tükrében Felkészítés a tanulók szövegértő olvasásának 0105 fejlesztésére az általános iskola alsó tagozatában Idegen nyelv Komplex módszertani továbbképzés általános 0201 iskolai angoltanároknak Korszerű metodikai, szakmai háttér- és multimédiás, valamint mérés-értékelési ismeretek 0202 átadása az angol szaknyelv tanításához A kétszintű érettségihez igazodó új szemléleti 0203 elemek és módszertani eljárások az angol nyelv tanításában Nemzetiségi és etnikai nevelés és oktatás A roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő szakemberek attitűdformáló, kompeten cia-növelő képzése Foglalkozások óraszáma (lehetőleg munkaidőn kívül, fél vagy egész nap) Célcsoport Óvoda Alapfok Középfok Egyéb Részvételi díj 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X Ft 60 óra, 6 12 alkalom X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 60 óra, 6 12 alkalom X X X X Ft

5 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) EU integráció Általános ismeretek és kulturális vonatkozások 0401 az Európai Unióról angol nyelven, tanároknak 60 óra, 6 12 alkalom X X Ft Pályázatírás és projektvezetői alapismeretek 0402 pedagógusoknak 30 óra, 3 6 alkalom X X X X Ft Matematika Matematikatanárok felkészítése a kétszintű 0602 érettségi követelményeinek megfelelő tanításra 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft Matematikai módszertani ismeretek a tanári 0603 és tanulói kompetenciák fejlesztésére a 30 óra, 3 6 alkalom X Ft PISA-mérés tükrében Fizika, technika Környezetünk fizikája, a környezettudatos 0701 magatartás elemeinek beépítési lehetőségei a 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft fizika és a technika tantárgy tananyagába Számítástechnika, informatika Prezentáció-készítési ismeretek számítógépes 0801 alapismeretekkel rendelkező pedagógusok 30 óra, 3 6 alkalom X X X X Ft számára 0802 Táblázatkezelés alapfokon 40 óra, 4 8 alkalom X X X X Ft Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten óra, 6 12 alkalom X X X X Ft Kémia Ötletek, javaslatok a kémia tantárgy megkedveltetéséhez óra, 3 6 alkalom X Ft

6 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) Földünk és környezetünk Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel óra, 4 alkalom X X X X Ft A környezeti nevelés elméleti és gyakorlati módszertana. Ismerkedés a Fertő-Hanság 1003 Nemzeti Park természeti értékeivel és 60 óra, 2x3 nap bentlakással X X X Ft megismertetésük módszereivel Művészeti nevelés Játsszunk táncot! Ünnepek népi gyermekjátékai hétköznapok ünnepei óra, 3 egész nap X X X X Ft Esztétikai nevelés anyag, forma, funkció. Tárgyalkotás modern technikákkal, eszközökkel. Alkotóműhely óvodapedagógusok óra, 6 12 alkalom X X X Ft nak és tanítóknak Rajz és vizuális kultúra Korszerű módszerek, hagyományos és új 1202 anyagok, kreatív technikák a vizuális nyelv 30 óra, 3 6 alkalom X X X X Ft tanításában Tánc és dráma Mutasd! Mondd! Játszd! Vers- és mesefeldolgozások. A kisgyermekkori személyiség óra, 3 egész nap X X X X Ft fejlesztés drámajátékban Pedagógus mesterség 1501 Napjaink erkölcsi nevelésének nehézségei 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban óra, 3 6 alkalom X X Ft

7 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés az iskolában óra, 3 6 alkalom X X X Ft Az együttműködésen alapuló (kooperatív) 1511 tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás 30 óra, 3 6 alkalom X X X Ft folyamatában A tanulási képességek eredményes mozgósítása 1512 a tanulói életpálya sikeres tervezése érdekében 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft Beilleszkedési problémák, magatartási 1513 zavarok óvodás- és kisiskolás korban 30 óra, 3 6 alkalom X X X Ft Személyre szabott fejlesztési program 1514 készítése (általános iskola 1 6. évfolyam és 60 óra, 6 12 alkalom X X Ft szakiskola 9. évfolyam) 1515 A pedagógus mint osztályfőnök 60 óra, 6 12 alkalom X X X Ft Tanulásirányítás mesterfokon Az 1 6. osztályban tanítók kognitív és szociális 1516 kompetenciáinak fejlesztése a pedagógiai 120 óra, 9 16 alkalom X X X Ft praxisban alkalmazható hatékony stratégiák, módszerek, eljárások szolgálatában Tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása az iskolában óra, 3 6 alkalom X X X Ft Diagnosztika, terápia, fejlesztés, fejlesztőpedagógiai ismeretek a normál pedagógiai 1518 képzettséggel végezhető óvodai, iskolai 120 óra, 9 16 alkalom X X X X Ft differenciáló és fejlesztő tevékenység támogatásához DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 1519 Rendszer) Programcsomagokra alapozott fejlesztés 4 8 éves korban 30 óra, 4 6 alkalom X X X Ft

8 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) A játékok önfejlesztő ereje (Mérések, gyakorlatok, programok az óvoda és az iskola átmenet óra, 3 6 alkalom X X X Ft újszerű szemléletének tükrében) 1523 Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra, 3 4 alkalom X X X X Ft Korszerű tanítási technikák és stratégiák: 1524 projektmódszer, projekt alapú oktatás 30 óra, 3 4 alkalom X X X X Ft Probléma-megoldási kompetenciák fejlesztését és képességfejlesztő feladatsorok készítését 1525 szolgáló korszerű eszközök, eljárások matematika 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft és természettudományos műveltségterüle- teken és a nem szakrendszerű oktatásban Az olvasás-szövegértési kompetencia fejlesztését és képességfejlesztő feladatsorok 1526 készítését szolgáló korszerű eszközök, eljárások anyanyelvi, valamint humán műveltségterületeken és a nem szakrendszerű oktatásban 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft Alternatív pedagógiák Egyéni haladásra épülő, tevékenységközpontú, differenciált képességfejlesztés az 1601 iskolában. A Dalton-terv Gyermek- és ifjúságvédelem A gyermekkor védelme. Segítő kapcsolat az 1801 óvodai gyermekvédelemben Gyógypedagógia Habilitáció, rehabilitáció és integráció a 1901 tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) gyermekek iskolai nevelésében 30 óra, 3 6 alkalom X X X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 40 óra, 4 8 alkalom X X Ft

9 Kód Továbbképzés címe Foglalkozások óraszáma (lehetőleg munkaidőn kívül, fél vagy egész nap) Célcsoport Óvoda Alapfok Középfok Egyéb Részvételi díj Pszichológia Önismereti és személyiségfejlesztő tréning 2001 pedagógusoknak 30 óra, 3 egész nap X X X X Ft A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű 2003 gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program 72 óra, 9 egész nap X X X X Ft Mérés-értékelés A mérési-értékelési kultúra módszertani 2104 megújítása 30 óra, 3 4 alkalom X X X Ft Minőségbiztosítás Közoktatási intézmények önértékelésének 2204 módszertana 30 óra, 3 4 alkalom X X X X Ft Vezetőképzés 2301 A vezetői munka hatékonyságának növelése 30 óra, 3 egész nap X X X X Ft Szakképzés Vállalkozási ismeretek középfokú intézményekben tanítók számára óra, 9 16 alkalom X X Ft A kompetencia alapú, moduláris szerkezetű 2503 szakképzés gyakorlati megvalósítása a 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft szakképző iskolákban A kompetencia alapú, moduláris szerkezetű 2504 szakképzés szakmai vizsgáinak megvalósítása 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft a gyakorlatban Az új OKJ szerinti moduláris, kompetencia alapú szakképzésben részt vevő pedagógusok (tanárok, 2505 szakoktatók) helyi tananyag-fejlesztési kompetenciáinak fejlesztése a szakmai és vizsgakövetelmények, a központi programok alapján 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft

10 A PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA N Alapító o Alapítási engedély száma Tájékoztatást ad Előadó/k Helyszín Célcsoport Cél Tartalom, munkamódszer Óraszám A minősítés formája Megszerezhető végzettség Megjegyzés 10

11 KÓD: A kétszintű érettségi követelményeihez igazodó új szemléleti és módszertani elemek a magyartanításban N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 175/172/2005. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Turbók Arnold Bertalan, Környei László, Pethőné Nagy Csilla, Wenczel Imre, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín évfolyamon tanító magyar nyelv és irodalom szakos tanárok A kétszintű érettségi követelményeihez igazodó új szemléleti és módszertani elemek a magyartanításban elnevezésű program célja, hogy megismertesse, kipróbáltassa és alkalmaztassa a résztvevőkkel az új szemléletformáló elemeket: a konstruktív és kooperatív tanulás alapelemeit, az interaktív módszereket, technikákat és a drámapedagógiai módszerek tanórai felhasználásának lehetőségeit. További célja olyan készségfejlesztés, melynek eredményeként a résztvevők képessé válnak a kétszintű érettségi követelményeiben megfogalmazott alapkompetenciák tervszerű fejlesztésére. A résztvevőket a tudás aktív keresésére, szemléletváltásra, tanítási gyakorlatuk megújítására ösztönzi. Magyar nyelv és irodalom 11

12 A tanfolyam hallgatói ismerjék meg a konstruktív pedagógia és a kooperatív tanulás alapelemeit. Ismerjék meg és tudatosan alkalmazzák a tanulók saját jelentésteremtési folyamataihoz szükséges interaktív tanulási módszereket (megbeszélés, vita, projekttanulás stb.) és technikákat (kettéosztott napló, INSERT, jellem- és gondolattérkép, szakaszos szövegfeldolgozás stb.) a tanórákon, legyenek képesek a tanultakat az óratervekben megjeleníteni. Legyenek képesek a drámapedagógiai módszereket (szabályjátékok, csoportos játékok stb.) saját tantárgy-pedagógiai módszereikkel integrálni, s azokat az óratervekben megjeleníteni, tudják azokat az órán alkalmazni. Szerezzenek jártasságot az alapkompetenciák fejlesztéséhez szükséges változatos tevékenységi formák, tanulási módszerek alkalmazásában, tudjanak önállóan a kétszintű érettségi követelményeire épülő változatos feladatsorokat összeállítani. 30 óra Egy részletesen kidolgozott, a képzés során elsajátított módszerekre és technikák valamelyikére épülő szabadon választott tananyag óratervének határidőre való elkészítése, s egy 8 12 perces próbatanítás során ennek gyakorlati kipróbálása. 12 Magyar nyelv és irodalom

13 KÓD: A magyar nyelv és irodalom tanításának időszerű kérdései: módszertani ismeretek a tanári és tanulói kompetenciák fejlesztésére a PISA-mérés tükrében Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet N o OKM-3/19/2007. Szilbekné Cseh Györgyi A Turbók Arnold Bertalan, Környei László, Soleckiné Giczi Katalin, Szilbekné Cseh Györgyi, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Az általános iskola 5 8. osztályában tanító magyar szakos tanárok, ill. a magyar műveltségterületen végzett tanítók, a szakiskola évfolyamán tanító magyartanárok magyar nyelv és irodalom tanításának időszerű kérdései: módszertani ismeretek a tanári és tanulói kompetenciák fejlesztésére a PISA-mérés tükrében elnevezésű program célja, hogy megismertesse, megalapozza és alkalmaztassa a résztvevőkkel az új szemléletformáló elemeket: a PISA-mérés tudáskoncepcióját, az olvasási képesség hierarchikus rendjét. További célja, hogy az új, változó igényeknek megfelelő szövegértési képességek fejlesztéséhez szükséges módszertani kultúrát meglapozza és fejlessze. A résztvevők ismerjék meg az országos kompetenciamérés eredményeit, a központi felvételi lapok felépítését, szerezzenek jártasságot központi felvételire való felkészítésben. Váljanak képessé arra, hogy a tanultakat a tanítási folyamatban alkalmazni tudják. További célja olyan készségfejlesztés, melynek eredményeképp a résztvevők képessé válnak szövegértési alapkompetenciák tervszerű fejlesztésére. Magyar nyelv és irodalom 13

14 A végzett hallgató szerezzen jártasságot kompetenciaméréshez szükséges feladatsorok készítésében. Tudja alkalmazni az ismeretterjesztő szövegek feldolgozási algoritmusát. Legyen képes önállóan elvégezni a kompetenciamérés iskolai szintű elemzését. Ismerje és tudatosan alkalmazza a PISA-felmérésben definiált eszköztudást. Szerezzen jártasságot az alapkompetenciák fejlesztéséhez szükséges változatos tevékenységi formák, tanulási módszerek alkalmazásában. 30 óra Egy részletesen kidolgozott, a képzés során elsajátított módszerekre és szövegtípusokra épülő, szabadon választott tananyag óratervének határidőre való elkészítése. Határidő: a hetedik foglalkozáson kell leadni az óratervet, majd az utolsó foglalkozáson 8 12 perces próbatanítás során ennek gyakorlati kipróbálása. 14 Magyar nyelv és irodalom

15 KÓD: Felkészítés a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztésére az általános iskola alsó tagozatában N Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye o OM 274/14/2004. Kákonyi Ágnes Kocsis Tiborné, Vargáné Cser Zsuzsanna, Ferenczyné Csete Anikó, Francsicsné dr. Hegyi Marianna Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános iskolai tanítók Az új, változó igényeknek megfelelő szövegértési képességek, készségek fejlesztéséhez szükséges módszertani kultúra megalapozása, fejlesztése. Az olvasástanításhoz, a szövegértő olvasás készségének fejlesztéséhez, valamint az alapképességek diagnosztizálásához szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. Az elméleti tudás és a módszertani kultúra kapcsolódásának biztosítása a résztvevők tanítói gyakorlatában. A korszerű szöveg-feldolgozási technikák, módszerek megismerése, jártasságszerzés használatukban. Magyar nyelv és irodalom 15

16 Ismerjék a szövegértő olvasás kiemelt szerepét és feladatait az alsó tagozatos tanulók személyiségfejlesztésében. Tudják diagnosztizálni tanulóik körében az olvasástanításban, az olvasási készségfejlesztésben szerepet játszó alapképességeket. Ismerjék ezen alapképességek fejlesztésének módszereit, eljárásait. Ismerjék és tudják alkalmazni napi munkájuk során az egyes szövegtípusok feldolgozásának, tartalmi elemzésének lépéseit. Ismerjék és tudják alkalmazni az új, korszerű szövegfeldolgozási eljárásokat, technikákat. Tudják fejleszteni tanulóik új megközelítésű szövegértési készségét. 30 óra Záródolgozat, melyet a következő témákból választhat a hallgató: Egy szövegfeldolgozó óra tanítási tervezete és megvalósulásának elemzése. A hallgató által választott szöveg-feldolgozási eljárások alkalmazásának leírása. Egy képességdiagnosztikai mérőeszköz, eljárás alkalmazásának leírása, a fejlesztési stratégia megtervezése. 16 Magyar nyelv és irodalom

17 KÓD: Komplex módszertani továbbképzés általános iskolai angoltanároknak N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 175/157/2005. Csenger Lajosné Csenger Lajosné, Hámori Zsuzsanna, Somosfalviné Fehér Gabriella, Torda Béláné, Pappné Kuster Klára, Bagdi Ferencné Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános iskolai angol idegennyelv-oktatók és általános iskolai angolnyelv-tanárok A résztvevők már meglévő módszertani ismereteinek felfrissítése és kiegészítése a nyelvoktatás aktuális kérdései és modernizációja figyelembevételével. Kapjanak új ismereteket a korszerű tanóra felépítéséről és a készségfejlesztés tanórai lehetőségeiről. Sajátítsák el a modern módszertani elemek szakszerű tanórai alkalmazását, a tanulói teljesítménymérés és értékelés modern szemléletét. A szakmai kompetencia fejlesztése mellett hangsúlyt kap a nyelvi kompetencia fejlesztése is, melynek érdekében a továbbképzés munkanyelve angol lesz. Idegen nyelv 17

18 A résztvevő ismerje a tanórai készségfejlesztés lehetőségeit a hallás utáni értés, az olvasáskészség, az íráskészség és a beszédkészség fejlesztését szolgáló elméleti és gyakorlati ismereteken keresztül, kiemelten kezelve az egyes készségek fejlesztését szolgáló órák fázisait, algoritmusát és az említett készségek fejlesztését szolgáló feladattípusokat. Ismerje a korszerű nyelvoktatás olyan területeit, mint a portfolió és a projektmódszer, melyek az élethosszig tartó tanulást, a nyelvtanulás iránti motiváltság felkeltését és fenntartását szolgálják. Tudja alkalmazni a drámaelemeket az idegen nyelv oktatása során. Bővítse ismereteit az országismeret tanórai felhasználásának lehetőségeiben. Ismerje a tanulók szóbeli és írásbeli teljesítményei mérésének lehetséges formáit a formatív, diagnosztikus és szummatív mérés jellemzőit, az esszé és teszt típusú mérőeszközök jellegzetességeit, a szóbeli felelet formáit. Váljon képessé a tanulók teljesítményét mérő, szakszerű, normára és kritériumra orientált, objektív, érvényes és megbízható mérőeszközök összeállítására. 30 óra A négy alapkészség hallás utáni értés, olvasáskészség, íráskészség és beszédkészség fejlesztését szolgáló óravázlat készítése az előadásokon hallottak adekvát alkalmazásával. A négy készséget mérő feladatlap és a hozzájuk tartozó javítókulcs összeállítása az előadáson hallottak adekvát alkalmazásával. 18 Idegen nyelv

19 KÓD: Korszerű metodikai, szakmai háttér- és multimédiás, valamint mérés-értékelési ismeretek átadása az angol szaknyelv tanításához N Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet o OM 241/1/2003. Táska Eszter Táska Eszter, Molnárné Szabó Katalin, Pappné Kuster Klára Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Szakképző intézményekben tanító angoltanárok A szakképző intézményekben dolgozó angolnyelv-tanárok szakmai és szaknyelvi ismeretének fejlesztése. A tanfolyam résztvevői ismerjék meg az EU-csatlakozás gazdasági vonatkozásainak tükröződését a médián keresztül. Tudatosan használják az üzleti háttér definícióit, fogalomrendszerét. Legyenek képesek alapvető számítógépes programok használatára és az internet kezelésére. Sajátítsák el a szakterületüknek megfelelő speciális szakirodalom angol nyelvi szókincsét. Tudják a korszerű méréselmélet alapjait. Legyenek képesek a projektmódszert önállóan alkalmazni. Idegen nyelv 19

20 A tanfolyam résztvevői ismerjék meg az EU-csatlakozás gazdasági vonatkozásainak tükröződését a médián keresztül. Tudatosan használják az üzleti háttér definícióit, fogalomrendszerét. Legyenek képesek alapvető számítógépes programok használatára. Használják az internet hálózatát. Alkalmazzák a szakterületüknek megfelelő speciális szakirodalom angol nyelvi szókincsét. Tudják a korszerű méréselmélet alapjait. Legyenek képesek a projektmódszert önállóan alkalmazni. 60 óra Módszertani záródolgozat készítése a tanultak alkalmazásával. 20 Idegen nyelv

21 KÓD: A kétszintű érettségihez igazodó új szemléleti elemek és módszertani eljárások az angol nyelv tanításában N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 175/149/2005. Táska Eszter Turbók Arnold Bertalan, Környei László, Király Zsolt, Varga János, Táska Eszter Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános és középiskolai angol szakos tanárok A végzett hallgatók ismerjék és alkalmazzák az új szemléletformáló elemeket az angol nyelv tanítása során, vagyis legyenek sokrétű ismereteik a különböző nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségeiről és módjairól; legyenek képesek eredményesen felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsga által támasztott követelményrendszerre; tudjanak objektív ill. szubjektív mérési-értékelési módszereket alkalmazni nyelvtanítási gyakorlatukban; legyenek jártasak az internetes információs források felkutatásában, használatában. Idegen nyelv 21

22 Sajátítsák el és nyelvtanítási gyakorlatukban alkalmazzák a különböző nyelvi készségek (beszédkészség, íráskészség, olvasásértés, hallás utáni értés) korszerű és eredményes fejlesztési módszereit. Ismerjék meg a kommunikatív nyelvi tevékenységek, vagyis a receptív, az interaktív és a produktív tevékenységek sajátosságait, a tanítás során ezeket tudják megfelelően alkalmazni. Ismerjék meg a szubjektív és az objektív tesztelés alapelveit, az ellenőrzést ezen elvek alapján végezzék. Legyenek képesek felhasználni az interneten megjelenő nyelvoktatást segítő hazai és külföldi fejlesztésű tananyagokat. Tudjanak választani az érettségi vizsgára hosszú távon sikeresen felkészítő tankönyvek közül. 30 óra Záróvizsga: a beszédkészség fejlesztésére készült gyakorlati feladat (pl. társalgás, szerepjáték, önálló témakifejtés) szóbeli bemutatása párokban. 22 Idegen nyelv

23 KÓD: A roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő szakemberek attitűdformáló, kompetencia-növelő képzése N A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok o OM 274/55/2004. Kákonyi Ágnes Turbók Arnold Bertalan, Sztojkó Ilona, Szakonyiné Hécz Katalin, Harkányi Zsuzsanna, Ferenci Róbert, Mosolits Lászlóné Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín A közoktatási intézmények óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálatok roma gyermekek nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő pedagógusai roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő szakemberek pedagógiai tevékenységének segítése, attitűdjeik formálása. A komplex továbbképzési program olyan elméleti romológiai, pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat nyújt, melyek megkönnyíthetik a másság elfogadását, a roma származású gyermekek, tanulók szükségleteinek felismerését, a nevelői attitűdök változását. A konfliktuskezelési és kommunikációs készségek fejlesztése által is megcélozza az attitűdök viselkedéses és érzelmi komponenseinek változtatását. A program célja gyakorlati tapasztalatok átadásával felkészíteni a roma gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó pedagógusokat a pedagógiai feladatok, problémahelyzetek hatékony megoldására. Nemzetiségi és etnikai nevelés és oktatás 23

24 A hallgató sajátítsa el a tematikában foglalt romológiai, pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi alapismereteket. Ismerje a roma gyermekek/tanulók szocializációjának sajátosságait, intézményes nevelésük hatékony módszereit. Legyen képes a megszerzett elméleti tudás, a tréningeken elsajátított kommunikációs és konfliktuskezelési technikák, valamint a terepgyakorlaton szerzett empirikus tapasztalatok alapján felismerni a roma gyermekek/tanulók nevelésioktatási szükségleteit, szemléletmódja által törekedjék a pedagógiai feladatok, problémahelyzetek hatékony megoldására. 60 óra Írásbeli vizsga: teszt (1. és 2. modul esetében). Egyéb, éspedig: a terepgyakorlatról gyakorlati napló vezetése, melyet a gyakorlatvezető ellenőriz; esettanulmány készítése megadott szempontrendszer alapján, melynek megfelelőségéről a hallgatók írásbeli, szöveges értékelést kapnak; a továbbképzés kezdetén és zárásakor attitűdvizsgáló kérdőív kitöltése. 24 Nemzetiségi és etnikai nevelés és oktatás

25 KÓD: Általános ismeretek és kulturális vonatkozások az Európai Unióról angol nyelven, tanároknak N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 274/40/2004. Kákonyi Ágnes Pappné Kuster Klára Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános és középiskolában tanító angoltanárok és angolul középszinten beszélő középiskolai szaktanárok Tapasztalatunk szerint a pedagógusok hiányos uniós ismeretei gyakran hátrányosan befolyásolják a közvélemény kialakulását csatlakozásunkkal kapcsolatban. A tanárok, kellő ismeretek és az összefüggések felismerése birtokában, segíthetik a tévhitek eloszlatását és a helyes irány megmutatását, elsősorban diákjaik körében, európai uniós szakkörök, osztályfőnöki órák vagy tanórák keretében. Környezetünk szemléletváltozását célozzuk meg, ugyanakkor a téma iránti folyamatos érdeklődést kívánjuk felkelteni és ébren tartani. Célunk továbbá, hogy megyénk iskoláiban is megjelenjen az európai dimenzió az oktatásban, egyúttal segítsük az angoltanárok és az angolul beszélő szaktanárok nyelvi fejlődését is. EU integráció 25

26 A résztvevők ismerjék meg az Európai Unió létrejöttének okait és célját; az alapszerződések dátumát és tartalmát, a négy alapszabadság elvét; az EU intézményei működését, székhelyét, az EU vezető személyiségeit. Tudjanak különbséget tenni közös és közösségi politika között; ismerjék a jogharmonizáció fogalmát és eszközeit; a PHARE, ISPA és SAPARD programok lényegét; értsék meg és tudják elmagyarázni az acquis communautaire, a szubszidiaritás, a demokrácia-deficit és a társulás fogalmát. Legyenek képesek sikeres Socrates pályázatok megírására. Ismerjék meg hazánk integrációhoz vezető útjának fő állomásait, tudják megítélni a hazánk számára kedvező és kedvezőtlen döntéseket, hatásokat, tudjanak érvelni tervezett döntések ellen vagy mellett, és legyenek képesek harcolni a hazánkról vagy bármely más népről kialakult sztereotípiák ellen. 60 óra A résztvevők záródolgozatot írnak az előadások anyagából, melyet minimum 60 százalékban kell teljesíteniük, és készítenek egy részletes tanórai vagy szakköri óravázlatot tetszőleges európai uniós ismeretanyagrész önálló vagy szaktárgyi keretekben történő megtanítására, angolul. 26 EU integráció

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK szó A piktogramok magyarázata A képzési programok témasorrendje:

TARTALOMJEGYZÉK szó A piktogramok magyarázata A képzési programok témasorrendje: TARTALOMJEGYZÉK Elıszó... 2 A piktogramok magyarázata... 4 A képzési programok témasorrendje: 1. Magyar nyelv és irodalom... 5 2. Idegen nyelv... 15 3. Nemzeti és etnikai nevelés és oktatás... 23 4. EU

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben