TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről A piktogramok magyarázata... 10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Nemzeti és etnikai nevelés és oktatás EU integráció Matematika Fizika, technika Számítástechnika, informatika Kémia Földünk és környezetünk Művészeti nevelés Rajz és vizuális kultúra Tánc és dráma Pedagógus mesterség Alternatív pedagógiák Gyermek- és ifjúságvédelem Gyógypedagógia Pszichológia Mérés, értékelés Minőségbiztosítás Vezetőképzés Szakképzés Jelentkezési lap akkreditált továbbképzéshez

2 Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Kollégák! Intézetünk szakmai szolgáltatásai között nagyon fontos szerepet tölt be a pedagógus-továbbképzés. Célunk, hogy meghirdetett, akkreditált tanfolyamaink lehetőséget teremtsenek a részt vevő pedagógusoknak arra, hogy megismerhessék a tanítási/tanulási folyamatban használható legújabb módszereket, technikákat, hasznosítható segítséget kapjanak tanítási gyakorlatukban, tantárgyuk/műveltségi területük magas színvonalú művelésében. Továbbképzéseink kiválasztásánál, új tanfolyamaink akkreditálásánál igyekeztünk figyelembe venni megrendelőink igényeit, olyan programokat ajánlani, amelyek hatékonyan segítik mindennapi munkájukat. Továbbképzési programajánlat 2008/2009. tanév című kiadványunk valamennyi képzése támogatható a pedagógusok továbbképzésére biztosított központi céltámogatásból, óraszáma beszámít a pedagógusok számára előírt hétévenkénti 120 órás kötelező továbbképzésbe, és megtalálható az évente kétszer megjelenő (július, december) Oktatási Közlönyben. Intézetünk akkreditált felnőttképző intézmény, ezért képzéseinken nem csak pedagógusok vehetnek részt. Törekszünk arra, hogy továbbképzéseinket kihelyezzük a megye kistérségeibe, városaiba vagy egy-egy iskolába/óvodába. A PROGRAMAJÁNLAT FELÉPÍTÉSE: Programjainkat egységes rendszerbe szerkesztve, tartalmi területek szerint csoportosítottuk, és nem választottuk külön célcsoportok szerint. Továbbképzéseink többsége ugyanis egyszerre irányul az óvodapedagógusokra és a tanítókra/tanárokra is. Ezért kérjük, a tanfolyam kiválasztásánál szíveskedjenek figyelembe venni, hogy kiknek illetve mely munkakörben foglalkoztatottak számára ajánljuk képzéseinket. Programjainknak kódszámot adtunk, melynek első két számjegye a tartalmi besorolásra utal, a másik kettő pedig a területen belüli sorszámot jelenti. A könnyebb tájékozódást segíti a könyv elején található tartalomjegyzék és az összefoglaló táblázat, amelyben a 2008/2009. tanévben kínált képzéseinket, a foglalkozások várható időbeosztását és a részvételi díjakat is feltüntettük. Ugyancsak könyvünk elején adjuk meg a képzési programoknál egységesen használt piktogramok magyarázatát, jelölését. A tanfolyamok foglalkozásának idejét a tanórák védelmében lehetőség szerint munkaidőn kívül, illetve péntek délután és szombat egész napra tervezzük. Kivételt képeznek a tréningek és a tánc-dráma jellegű képzések. 2 Előszó

3 GYAKORLATI TUDNIVALÓK A PROGRAMAJÁNLATHOZ: Programjainknál nem jelöltük meg az indítás pontos helyszíneit, erről a jelentkezések ismeretében döntünk. Továbbképzéseink minimális induló létszáma fő. Induló tanfolyamaink listáját a honlapunkon folyamatosan, a Hírekben negyedévente megjelentetjük, és amennyiben az Önök által választott programok valamelyike nem indul, úgy lehetőség nyílik az induló továbbképzésekre átjelentkezni. Az induló tanfolyammal kapcsolatos részletes tudnivalókról (pontos időpont, helyszín) az indulást megelőzően (minimum 2 hét) a jelentkezőket írásban értesítjük. A meghirdetett programokról bővebb információ az adott továbbképzésnél megnevezett személy(ek)től az MPI telefonszámain, illetve Kákonyi Ágnes továbbképzési felelőstől a 96/ es telefonszámon kérhető. A JELENTKEZÉS MÓDJA: A Jelentkezési lap -ot kiadványunkhoz mellékeltük, amely többszöri másolással felhasználható. A jelentkezési lap beérkezési határideje folyamatos. Felhívjuk figyelmüket, hogy tanfolyamonként egy-egy jelentkezési lapot várunk. A jelentkezéseket minden esetben visszaigazoljuk írásban. A visszaigazolás után történő lemondásra csak a tanfolyami díj 25 százalékának regisztrációs díjként való befizetésével van mód. Bízunk benne, hogy kínálatunk felkelti érdeklődésüket! A további jó együttműködésünk reményében intézetünk valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek eredményes munkát! Turbók Arnold Bertalan igazgató Előszó 3

4 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A 2008/2009. TANÉV TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL Kód Továbbképzés címe Magyar nyelv és irodalom A kétszintű érettségi követelményeihez igazodó 0103 új szemléleti és módszertani elemek a magyartanításban A magyar nyelv és irodalom tanításának időszerű kérdései: módszertani ismeretek a 0104 tanári és tanulói kompetenciák fejlesztésére a PISA-mérés tükrében Felkészítés a tanulók szövegértő olvasásának 0105 fejlesztésére az általános iskola alsó tagozatában Idegen nyelv Komplex módszertani továbbképzés általános 0201 iskolai angoltanároknak Korszerű metodikai, szakmai háttér- és multimédiás, valamint mérés-értékelési ismeretek 0202 átadása az angol szaknyelv tanításához A kétszintű érettségihez igazodó új szemléleti 0203 elemek és módszertani eljárások az angol nyelv tanításában Nemzetiségi és etnikai nevelés és oktatás A roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő szakemberek attitűdformáló, kompeten cia-növelő képzése Foglalkozások óraszáma (lehetőleg munkaidőn kívül, fél vagy egész nap) Célcsoport Óvoda Alapfok Középfok Egyéb Részvételi díj 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X Ft 60 óra, 6 12 alkalom X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 60 óra, 6 12 alkalom X X X X Ft

5 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) EU integráció Általános ismeretek és kulturális vonatkozások 0401 az Európai Unióról angol nyelven, tanároknak 60 óra, 6 12 alkalom X X Ft Pályázatírás és projektvezetői alapismeretek 0402 pedagógusoknak 30 óra, 3 6 alkalom X X X X Ft Matematika Matematikatanárok felkészítése a kétszintű 0602 érettségi követelményeinek megfelelő tanításra 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft Matematikai módszertani ismeretek a tanári 0603 és tanulói kompetenciák fejlesztésére a 30 óra, 3 6 alkalom X Ft PISA-mérés tükrében Fizika, technika Környezetünk fizikája, a környezettudatos 0701 magatartás elemeinek beépítési lehetőségei a 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft fizika és a technika tantárgy tananyagába Számítástechnika, informatika Prezentáció-készítési ismeretek számítógépes 0801 alapismeretekkel rendelkező pedagógusok 30 óra, 3 6 alkalom X X X X Ft számára 0802 Táblázatkezelés alapfokon 40 óra, 4 8 alkalom X X X X Ft Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten óra, 6 12 alkalom X X X X Ft Kémia Ötletek, javaslatok a kémia tantárgy megkedveltetéséhez óra, 3 6 alkalom X Ft

6 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) Földünk és környezetünk Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel óra, 4 alkalom X X X X Ft A környezeti nevelés elméleti és gyakorlati módszertana. Ismerkedés a Fertő-Hanság 1003 Nemzeti Park természeti értékeivel és 60 óra, 2x3 nap bentlakással X X X Ft megismertetésük módszereivel Művészeti nevelés Játsszunk táncot! Ünnepek népi gyermekjátékai hétköznapok ünnepei óra, 3 egész nap X X X X Ft Esztétikai nevelés anyag, forma, funkció. Tárgyalkotás modern technikákkal, eszközökkel. Alkotóműhely óvodapedagógusok óra, 6 12 alkalom X X X Ft nak és tanítóknak Rajz és vizuális kultúra Korszerű módszerek, hagyományos és új 1202 anyagok, kreatív technikák a vizuális nyelv 30 óra, 3 6 alkalom X X X X Ft tanításában Tánc és dráma Mutasd! Mondd! Játszd! Vers- és mesefeldolgozások. A kisgyermekkori személyiség óra, 3 egész nap X X X X Ft fejlesztés drámajátékban Pedagógus mesterség 1501 Napjaink erkölcsi nevelésének nehézségei 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban óra, 3 6 alkalom X X Ft

7 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés az iskolában óra, 3 6 alkalom X X X Ft Az együttműködésen alapuló (kooperatív) 1511 tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás 30 óra, 3 6 alkalom X X X Ft folyamatában A tanulási képességek eredményes mozgósítása 1512 a tanulói életpálya sikeres tervezése érdekében 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft Beilleszkedési problémák, magatartási 1513 zavarok óvodás- és kisiskolás korban 30 óra, 3 6 alkalom X X X Ft Személyre szabott fejlesztési program 1514 készítése (általános iskola 1 6. évfolyam és 60 óra, 6 12 alkalom X X Ft szakiskola 9. évfolyam) 1515 A pedagógus mint osztályfőnök 60 óra, 6 12 alkalom X X X Ft Tanulásirányítás mesterfokon Az 1 6. osztályban tanítók kognitív és szociális 1516 kompetenciáinak fejlesztése a pedagógiai 120 óra, 9 16 alkalom X X X Ft praxisban alkalmazható hatékony stratégiák, módszerek, eljárások szolgálatában Tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása az iskolában óra, 3 6 alkalom X X X Ft Diagnosztika, terápia, fejlesztés, fejlesztőpedagógiai ismeretek a normál pedagógiai 1518 képzettséggel végezhető óvodai, iskolai 120 óra, 9 16 alkalom X X X X Ft differenciáló és fejlesztő tevékenység támogatásához DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 1519 Rendszer) Programcsomagokra alapozott fejlesztés 4 8 éves korban 30 óra, 4 6 alkalom X X X Ft

8 Foglalkozások óraszáma Célcsoport Kód Továbbképzés címe (lehetőleg munkaidőn kívül, Részvételi díj Óvoda Alapfok Középfok Egyéb fél vagy egész nap) A játékok önfejlesztő ereje (Mérések, gyakorlatok, programok az óvoda és az iskola átmenet óra, 3 6 alkalom X X X Ft újszerű szemléletének tükrében) 1523 Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra, 3 4 alkalom X X X X Ft Korszerű tanítási technikák és stratégiák: 1524 projektmódszer, projekt alapú oktatás 30 óra, 3 4 alkalom X X X X Ft Probléma-megoldási kompetenciák fejlesztését és képességfejlesztő feladatsorok készítését 1525 szolgáló korszerű eszközök, eljárások matematika 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft és természettudományos műveltségterüle- teken és a nem szakrendszerű oktatásban Az olvasás-szövegértési kompetencia fejlesztését és képességfejlesztő feladatsorok 1526 készítését szolgáló korszerű eszközök, eljárások anyanyelvi, valamint humán műveltségterületeken és a nem szakrendszerű oktatásban 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft Alternatív pedagógiák Egyéni haladásra épülő, tevékenységközpontú, differenciált képességfejlesztés az 1601 iskolában. A Dalton-terv Gyermek- és ifjúságvédelem A gyermekkor védelme. Segítő kapcsolat az 1801 óvodai gyermekvédelemben Gyógypedagógia Habilitáció, rehabilitáció és integráció a 1901 tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) gyermekek iskolai nevelésében 30 óra, 3 6 alkalom X X X Ft 30 óra, 3 6 alkalom X X Ft 40 óra, 4 8 alkalom X X Ft

9 Kód Továbbképzés címe Foglalkozások óraszáma (lehetőleg munkaidőn kívül, fél vagy egész nap) Célcsoport Óvoda Alapfok Középfok Egyéb Részvételi díj Pszichológia Önismereti és személyiségfejlesztő tréning 2001 pedagógusoknak 30 óra, 3 egész nap X X X X Ft A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű 2003 gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program 72 óra, 9 egész nap X X X X Ft Mérés-értékelés A mérési-értékelési kultúra módszertani 2104 megújítása 30 óra, 3 4 alkalom X X X Ft Minőségbiztosítás Közoktatási intézmények önértékelésének 2204 módszertana 30 óra, 3 4 alkalom X X X X Ft Vezetőképzés 2301 A vezetői munka hatékonyságának növelése 30 óra, 3 egész nap X X X X Ft Szakképzés Vállalkozási ismeretek középfokú intézményekben tanítók számára óra, 9 16 alkalom X X Ft A kompetencia alapú, moduláris szerkezetű 2503 szakképzés gyakorlati megvalósítása a 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft szakképző iskolákban A kompetencia alapú, moduláris szerkezetű 2504 szakképzés szakmai vizsgáinak megvalósítása 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft a gyakorlatban Az új OKJ szerinti moduláris, kompetencia alapú szakképzésben részt vevő pedagógusok (tanárok, 2505 szakoktatók) helyi tananyag-fejlesztési kompetenciáinak fejlesztése a szakmai és vizsgakövetelmények, a központi programok alapján 30 óra, 3 4 alkalom X X Ft

10 A PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA N Alapító o Alapítási engedély száma Tájékoztatást ad Előadó/k Helyszín Célcsoport Cél Tartalom, munkamódszer Óraszám A minősítés formája Megszerezhető végzettség Megjegyzés 10

11 KÓD: A kétszintű érettségi követelményeihez igazodó új szemléleti és módszertani elemek a magyartanításban N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 175/172/2005. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Turbók Arnold Bertalan, Környei László, Pethőné Nagy Csilla, Wenczel Imre, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín évfolyamon tanító magyar nyelv és irodalom szakos tanárok A kétszintű érettségi követelményeihez igazodó új szemléleti és módszertani elemek a magyartanításban elnevezésű program célja, hogy megismertesse, kipróbáltassa és alkalmaztassa a résztvevőkkel az új szemléletformáló elemeket: a konstruktív és kooperatív tanulás alapelemeit, az interaktív módszereket, technikákat és a drámapedagógiai módszerek tanórai felhasználásának lehetőségeit. További célja olyan készségfejlesztés, melynek eredményeként a résztvevők képessé válnak a kétszintű érettségi követelményeiben megfogalmazott alapkompetenciák tervszerű fejlesztésére. A résztvevőket a tudás aktív keresésére, szemléletváltásra, tanítási gyakorlatuk megújítására ösztönzi. Magyar nyelv és irodalom 11

12 A tanfolyam hallgatói ismerjék meg a konstruktív pedagógia és a kooperatív tanulás alapelemeit. Ismerjék meg és tudatosan alkalmazzák a tanulók saját jelentésteremtési folyamataihoz szükséges interaktív tanulási módszereket (megbeszélés, vita, projekttanulás stb.) és technikákat (kettéosztott napló, INSERT, jellem- és gondolattérkép, szakaszos szövegfeldolgozás stb.) a tanórákon, legyenek képesek a tanultakat az óratervekben megjeleníteni. Legyenek képesek a drámapedagógiai módszereket (szabályjátékok, csoportos játékok stb.) saját tantárgy-pedagógiai módszereikkel integrálni, s azokat az óratervekben megjeleníteni, tudják azokat az órán alkalmazni. Szerezzenek jártasságot az alapkompetenciák fejlesztéséhez szükséges változatos tevékenységi formák, tanulási módszerek alkalmazásában, tudjanak önállóan a kétszintű érettségi követelményeire épülő változatos feladatsorokat összeállítani. 30 óra Egy részletesen kidolgozott, a képzés során elsajátított módszerekre és technikák valamelyikére épülő szabadon választott tananyag óratervének határidőre való elkészítése, s egy 8 12 perces próbatanítás során ennek gyakorlati kipróbálása. 12 Magyar nyelv és irodalom

13 KÓD: A magyar nyelv és irodalom tanításának időszerű kérdései: módszertani ismeretek a tanári és tanulói kompetenciák fejlesztésére a PISA-mérés tükrében Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet N o OKM-3/19/2007. Szilbekné Cseh Györgyi A Turbók Arnold Bertalan, Környei László, Soleckiné Giczi Katalin, Szilbekné Cseh Györgyi, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Az általános iskola 5 8. osztályában tanító magyar szakos tanárok, ill. a magyar műveltségterületen végzett tanítók, a szakiskola évfolyamán tanító magyartanárok magyar nyelv és irodalom tanításának időszerű kérdései: módszertani ismeretek a tanári és tanulói kompetenciák fejlesztésére a PISA-mérés tükrében elnevezésű program célja, hogy megismertesse, megalapozza és alkalmaztassa a résztvevőkkel az új szemléletformáló elemeket: a PISA-mérés tudáskoncepcióját, az olvasási képesség hierarchikus rendjét. További célja, hogy az új, változó igényeknek megfelelő szövegértési képességek fejlesztéséhez szükséges módszertani kultúrát meglapozza és fejlessze. A résztvevők ismerjék meg az országos kompetenciamérés eredményeit, a központi felvételi lapok felépítését, szerezzenek jártasságot központi felvételire való felkészítésben. Váljanak képessé arra, hogy a tanultakat a tanítási folyamatban alkalmazni tudják. További célja olyan készségfejlesztés, melynek eredményeképp a résztvevők képessé válnak szövegértési alapkompetenciák tervszerű fejlesztésére. Magyar nyelv és irodalom 13

14 A végzett hallgató szerezzen jártasságot kompetenciaméréshez szükséges feladatsorok készítésében. Tudja alkalmazni az ismeretterjesztő szövegek feldolgozási algoritmusát. Legyen képes önállóan elvégezni a kompetenciamérés iskolai szintű elemzését. Ismerje és tudatosan alkalmazza a PISA-felmérésben definiált eszköztudást. Szerezzen jártasságot az alapkompetenciák fejlesztéséhez szükséges változatos tevékenységi formák, tanulási módszerek alkalmazásában. 30 óra Egy részletesen kidolgozott, a képzés során elsajátított módszerekre és szövegtípusokra épülő, szabadon választott tananyag óratervének határidőre való elkészítése. Határidő: a hetedik foglalkozáson kell leadni az óratervet, majd az utolsó foglalkozáson 8 12 perces próbatanítás során ennek gyakorlati kipróbálása. 14 Magyar nyelv és irodalom

15 KÓD: Felkészítés a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztésére az általános iskola alsó tagozatában N Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye o OM 274/14/2004. Kákonyi Ágnes Kocsis Tiborné, Vargáné Cser Zsuzsanna, Ferenczyné Csete Anikó, Francsicsné dr. Hegyi Marianna Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános iskolai tanítók Az új, változó igényeknek megfelelő szövegértési képességek, készségek fejlesztéséhez szükséges módszertani kultúra megalapozása, fejlesztése. Az olvasástanításhoz, a szövegértő olvasás készségének fejlesztéséhez, valamint az alapképességek diagnosztizálásához szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. Az elméleti tudás és a módszertani kultúra kapcsolódásának biztosítása a résztvevők tanítói gyakorlatában. A korszerű szöveg-feldolgozási technikák, módszerek megismerése, jártasságszerzés használatukban. Magyar nyelv és irodalom 15

16 Ismerjék a szövegértő olvasás kiemelt szerepét és feladatait az alsó tagozatos tanulók személyiségfejlesztésében. Tudják diagnosztizálni tanulóik körében az olvasástanításban, az olvasási készségfejlesztésben szerepet játszó alapképességeket. Ismerjék ezen alapképességek fejlesztésének módszereit, eljárásait. Ismerjék és tudják alkalmazni napi munkájuk során az egyes szövegtípusok feldolgozásának, tartalmi elemzésének lépéseit. Ismerjék és tudják alkalmazni az új, korszerű szövegfeldolgozási eljárásokat, technikákat. Tudják fejleszteni tanulóik új megközelítésű szövegértési készségét. 30 óra Záródolgozat, melyet a következő témákból választhat a hallgató: Egy szövegfeldolgozó óra tanítási tervezete és megvalósulásának elemzése. A hallgató által választott szöveg-feldolgozási eljárások alkalmazásának leírása. Egy képességdiagnosztikai mérőeszköz, eljárás alkalmazásának leírása, a fejlesztési stratégia megtervezése. 16 Magyar nyelv és irodalom

17 KÓD: Komplex módszertani továbbképzés általános iskolai angoltanároknak N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 175/157/2005. Csenger Lajosné Csenger Lajosné, Hámori Zsuzsanna, Somosfalviné Fehér Gabriella, Torda Béláné, Pappné Kuster Klára, Bagdi Ferencné Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános iskolai angol idegennyelv-oktatók és általános iskolai angolnyelv-tanárok A résztvevők már meglévő módszertani ismereteinek felfrissítése és kiegészítése a nyelvoktatás aktuális kérdései és modernizációja figyelembevételével. Kapjanak új ismereteket a korszerű tanóra felépítéséről és a készségfejlesztés tanórai lehetőségeiről. Sajátítsák el a modern módszertani elemek szakszerű tanórai alkalmazását, a tanulói teljesítménymérés és értékelés modern szemléletét. A szakmai kompetencia fejlesztése mellett hangsúlyt kap a nyelvi kompetencia fejlesztése is, melynek érdekében a továbbképzés munkanyelve angol lesz. Idegen nyelv 17

18 A résztvevő ismerje a tanórai készségfejlesztés lehetőségeit a hallás utáni értés, az olvasáskészség, az íráskészség és a beszédkészség fejlesztését szolgáló elméleti és gyakorlati ismereteken keresztül, kiemelten kezelve az egyes készségek fejlesztését szolgáló órák fázisait, algoritmusát és az említett készségek fejlesztését szolgáló feladattípusokat. Ismerje a korszerű nyelvoktatás olyan területeit, mint a portfolió és a projektmódszer, melyek az élethosszig tartó tanulást, a nyelvtanulás iránti motiváltság felkeltését és fenntartását szolgálják. Tudja alkalmazni a drámaelemeket az idegen nyelv oktatása során. Bővítse ismereteit az országismeret tanórai felhasználásának lehetőségeiben. Ismerje a tanulók szóbeli és írásbeli teljesítményei mérésének lehetséges formáit a formatív, diagnosztikus és szummatív mérés jellemzőit, az esszé és teszt típusú mérőeszközök jellegzetességeit, a szóbeli felelet formáit. Váljon képessé a tanulók teljesítményét mérő, szakszerű, normára és kritériumra orientált, objektív, érvényes és megbízható mérőeszközök összeállítására. 30 óra A négy alapkészség hallás utáni értés, olvasáskészség, íráskészség és beszédkészség fejlesztését szolgáló óravázlat készítése az előadásokon hallottak adekvát alkalmazásával. A négy készséget mérő feladatlap és a hozzájuk tartozó javítókulcs összeállítása az előadáson hallottak adekvát alkalmazásával. 18 Idegen nyelv

19 KÓD: Korszerű metodikai, szakmai háttér- és multimédiás, valamint mérés-értékelési ismeretek átadása az angol szaknyelv tanításához N Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet o OM 241/1/2003. Táska Eszter Táska Eszter, Molnárné Szabó Katalin, Pappné Kuster Klára Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Szakképző intézményekben tanító angoltanárok A szakképző intézményekben dolgozó angolnyelv-tanárok szakmai és szaknyelvi ismeretének fejlesztése. A tanfolyam résztvevői ismerjék meg az EU-csatlakozás gazdasági vonatkozásainak tükröződését a médián keresztül. Tudatosan használják az üzleti háttér definícióit, fogalomrendszerét. Legyenek képesek alapvető számítógépes programok használatára és az internet kezelésére. Sajátítsák el a szakterületüknek megfelelő speciális szakirodalom angol nyelvi szókincsét. Tudják a korszerű méréselmélet alapjait. Legyenek képesek a projektmódszert önállóan alkalmazni. Idegen nyelv 19

20 A tanfolyam résztvevői ismerjék meg az EU-csatlakozás gazdasági vonatkozásainak tükröződését a médián keresztül. Tudatosan használják az üzleti háttér definícióit, fogalomrendszerét. Legyenek képesek alapvető számítógépes programok használatára. Használják az internet hálózatát. Alkalmazzák a szakterületüknek megfelelő speciális szakirodalom angol nyelvi szókincsét. Tudják a korszerű méréselmélet alapjait. Legyenek képesek a projektmódszert önállóan alkalmazni. 60 óra Módszertani záródolgozat készítése a tanultak alkalmazásával. 20 Idegen nyelv

21 KÓD: A kétszintű érettségihez igazodó új szemléleti elemek és módszertani eljárások az angol nyelv tanításában N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 175/149/2005. Táska Eszter Turbók Arnold Bertalan, Környei László, Király Zsolt, Varga János, Táska Eszter Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános és középiskolai angol szakos tanárok A végzett hallgatók ismerjék és alkalmazzák az új szemléletformáló elemeket az angol nyelv tanítása során, vagyis legyenek sokrétű ismereteik a különböző nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségeiről és módjairól; legyenek képesek eredményesen felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsga által támasztott követelményrendszerre; tudjanak objektív ill. szubjektív mérési-értékelési módszereket alkalmazni nyelvtanítási gyakorlatukban; legyenek jártasak az internetes információs források felkutatásában, használatában. Idegen nyelv 21

22 Sajátítsák el és nyelvtanítási gyakorlatukban alkalmazzák a különböző nyelvi készségek (beszédkészség, íráskészség, olvasásértés, hallás utáni értés) korszerű és eredményes fejlesztési módszereit. Ismerjék meg a kommunikatív nyelvi tevékenységek, vagyis a receptív, az interaktív és a produktív tevékenységek sajátosságait, a tanítás során ezeket tudják megfelelően alkalmazni. Ismerjék meg a szubjektív és az objektív tesztelés alapelveit, az ellenőrzést ezen elvek alapján végezzék. Legyenek képesek felhasználni az interneten megjelenő nyelvoktatást segítő hazai és külföldi fejlesztésű tananyagokat. Tudjanak választani az érettségi vizsgára hosszú távon sikeresen felkészítő tankönyvek közül. 30 óra Záróvizsga: a beszédkészség fejlesztésére készült gyakorlati feladat (pl. társalgás, szerepjáték, önálló témakifejtés) szóbeli bemutatása párokban. 22 Idegen nyelv

23 KÓD: A roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő szakemberek attitűdformáló, kompetencia-növelő képzése N A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok o OM 274/55/2004. Kákonyi Ágnes Turbók Arnold Bertalan, Sztojkó Ilona, Szakonyiné Hécz Katalin, Harkányi Zsuzsanna, Ferenci Róbert, Mosolits Lászlóné Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín A közoktatási intézmények óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálatok roma gyermekek nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő pedagógusai roma gyermekek/tanulók nevelésében, oktatásában, különleges ellátásában közreműködő szakemberek pedagógiai tevékenységének segítése, attitűdjeik formálása. A komplex továbbképzési program olyan elméleti romológiai, pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat nyújt, melyek megkönnyíthetik a másság elfogadását, a roma származású gyermekek, tanulók szükségleteinek felismerését, a nevelői attitűdök változását. A konfliktuskezelési és kommunikációs készségek fejlesztése által is megcélozza az attitűdök viselkedéses és érzelmi komponenseinek változtatását. A program célja gyakorlati tapasztalatok átadásával felkészíteni a roma gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó pedagógusokat a pedagógiai feladatok, problémahelyzetek hatékony megoldására. Nemzetiségi és etnikai nevelés és oktatás 23

24 A hallgató sajátítsa el a tematikában foglalt romológiai, pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi alapismereteket. Ismerje a roma gyermekek/tanulók szocializációjának sajátosságait, intézményes nevelésük hatékony módszereit. Legyen képes a megszerzett elméleti tudás, a tréningeken elsajátított kommunikációs és konfliktuskezelési technikák, valamint a terepgyakorlaton szerzett empirikus tapasztalatok alapján felismerni a roma gyermekek/tanulók nevelésioktatási szükségleteit, szemléletmódja által törekedjék a pedagógiai feladatok, problémahelyzetek hatékony megoldására. 60 óra Írásbeli vizsga: teszt (1. és 2. modul esetében). Egyéb, éspedig: a terepgyakorlatról gyakorlati napló vezetése, melyet a gyakorlatvezető ellenőriz; esettanulmány készítése megadott szempontrendszer alapján, melynek megfelelőségéről a hallgatók írásbeli, szöveges értékelést kapnak; a továbbképzés kezdetén és zárásakor attitűdvizsgáló kérdőív kitöltése. 24 Nemzetiségi és etnikai nevelés és oktatás

25 KÓD: Általános ismeretek és kulturális vonatkozások az Európai Unióról angol nyelven, tanároknak N Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet o OM 274/40/2004. Kákonyi Ágnes Pappné Kuster Klára Győr, Sopron és/vagy megfelelő számú jelentkező (12 15 fő) esetén más helyszín Általános és középiskolában tanító angoltanárok és angolul középszinten beszélő középiskolai szaktanárok Tapasztalatunk szerint a pedagógusok hiányos uniós ismeretei gyakran hátrányosan befolyásolják a közvélemény kialakulását csatlakozásunkkal kapcsolatban. A tanárok, kellő ismeretek és az összefüggések felismerése birtokában, segíthetik a tévhitek eloszlatását és a helyes irány megmutatását, elsősorban diákjaik körében, európai uniós szakkörök, osztályfőnöki órák vagy tanórák keretében. Környezetünk szemléletváltozását célozzuk meg, ugyanakkor a téma iránti folyamatos érdeklődést kívánjuk felkelteni és ébren tartani. Célunk továbbá, hogy megyénk iskoláiban is megjelenjen az európai dimenzió az oktatásban, egyúttal segítsük az angoltanárok és az angolul beszélő szaktanárok nyelvi fejlődését is. EU integráció 25

26 A résztvevők ismerjék meg az Európai Unió létrejöttének okait és célját; az alapszerződések dátumát és tartalmát, a négy alapszabadság elvét; az EU intézményei működését, székhelyét, az EU vezető személyiségeit. Tudjanak különbséget tenni közös és közösségi politika között; ismerjék a jogharmonizáció fogalmát és eszközeit; a PHARE, ISPA és SAPARD programok lényegét; értsék meg és tudják elmagyarázni az acquis communautaire, a szubszidiaritás, a demokrácia-deficit és a társulás fogalmát. Legyenek képesek sikeres Socrates pályázatok megírására. Ismerjék meg hazánk integrációhoz vezető útjának fő állomásait, tudják megítélni a hazánk számára kedvező és kedvezőtlen döntéseket, hatásokat, tudjanak érvelni tervezett döntések ellen vagy mellett, és legyenek képesek harcolni a hazánkról vagy bármely más népről kialakult sztereotípiák ellen. 60 óra A résztvevők záródolgozatot írnak az előadások anyagából, melyet minimum 60 százalékban kell teljesíteniük, és készítenek egy részletes tanórai vagy szakköri óravázlatot tetszőleges európai uniós ismeretanyagrész önálló vagy szaktárgyi keretekben történő megtanítására, angolul. 26 EU integráció