Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória évi díjazottjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai"

Átírás

1

2 Ezt a világot nemcsak egyéni lángelmék teremtették meg, hanem azok is működtetik. Ez a civilizáció, egész technikai varázsával, éppen olyan gyorsan reked el és hal meg, mint ahogyan termel, ha különleges képességű, a technikai, bölcselmi, fizikai, kémiai gyakorlatot rendszeres, nemzedékek között kifejlesztett összjátékkal átöröklő és továbbfejlesztő lángelmék nem őrzik meg. S a lángelméket nem lehet görebben, parancsszóra tenyészteni. Márai Sándor Junior Prima Díj Magyar Tudomány Kategória évi díjazottjai

3 Tisztelt Olvasó! Az elmúlt években kemény leckét adott a világgazdaság. Meg kell tanulnunk, hogy kényes, illékony egyensúlyokból épül föl az életünk. A rutin, amely mindennapjainkat szervezi, nem a természetben megtalálható, sem pedig maguktól értetődő apróságokból áll össze. Az egész emberi civilizációt megforgató változások hajnalát éljük, az évtizedek alatt megszokott kényelem nem tartható fönn örökre, mi több, nagyon is közeledni látszik a vége. Ha meg akarjuk találni a holnap kulcsát, amely ajtót nyit hazánk és nemzetünk, s természetesen európai nagy családunk meg az egész emberiség továbbfejlődése előtt, akkor ma sem bízhatunk másban, mint amiben az elmúlt évszázadokban, évezredekben: az alkotóképességben. Az emberiséget a kreativitása emelte föl, s mai civilizációját is minden látszat ellenére az működteti. Túlélésünk, emberhez méltó jövőnk biztosítéka ma sem más, mint amit a napjainkban alkotó elmék megfejtenek az univerzum mélységes titkaiból. Korunkban főképpen a mikrokozmoszok felé fordul az érdeklődés, amit idei díjazottjaink többségének tudományos pályája is mutat. A Magyar Fejlesztési Bankot arra hozták létre, hogy Magyarország jobb jövőjét egyengesse a pénz nyújtotta lehetőségek okos fölhasználásával. Az egyik legszebb föladatunk minden évben, hogy a méltán tekintélyes Prima Primissima Díj futurisztikus testvérét, a Junior Prima Díjat a Magyar Tudomány Kategóriájában átadjuk. Meggyőződésünk, hogy a pénz nem lehet öncél, viszont lehet a jó ügyek előmozdításának eszköze, ezért öröm átadni a Junior Prima Díjat. A holnap fundamentumát a mai alapkutatások rakják le, és minden ország jövőjét meghatározza a jelenkori tudományos életének a minősége. A tudományba fektetett energia hasznosul a legjobban, még akkor is, ha a tudósok gyakran járnak úgy, mint Napóleon, aki egyszer így foglalta össze a pályáját: Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam. S azt se felejtsük, hogy éppen a világverő hadvezér mutatott rá, hogy: Csak két hatalom létezik a világon: a kard és a szellem. Hosszú távon azonban a szellem mindig meghódítja a kardot. Junior Prima Díjat a jövőben is fogunk osztani. Idei díjazottjaink, akárcsak a korábbiak, tanúsítják: minden fiatal előtt nyitva a lehetőség a Junior Prima Díj elnyerésére. Hogy ehhez igazából mi kell? Erre is válaszol Márai Sándor. Üzenetét a mostani kitüntetettek már az idegeikben hordozzák: Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tőled az istenek? Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Budapest, november Baranyay László elnök-vezérigazgató 5

4 Dr. Barabás Orsolya biokémia és szerkezeti biológia Kolozsvár, március ELTE vegyész szak 2001 vegyészdiploma ELTE TTK Kémia Doktori Iskola, PhD hallgató 2005 ELTE, PhD fokozat posztoktori ösztöndíj, National Institutes of Health, USA a fehérjék szerkezete és működése közötti összefüggések vizsgálata, kémia előszervezetekben: enzimek működési mechanizmusa, a DNS javítás és rekombináció mechanizmusának szerkezeti vonatkozásai European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, csoportvezető Dr. Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja, ELTE Kémiai Intézet Barabás Orsolya 1996-ban kezdte meg tanulmányait az ELTE TTK vegyész szakán és már igen korán bekapcsolódott az Elméleti Kémia Tanszék röntgenkrisztallográfiai laboratóriumában folyó kutatómunkába. Még egyetemi hallgató, amikor 2000-ben megjelent első publikációja kis molekulák királis felismerésének molekulaszerkezeti vonatkozásairól, amelynek ő az első szerzője. Diplomájának megszerzése után, doktori ösztöndíjasként a dutpáz enzimcsalád katalitikus mechanizmusának szerkezeti és biokémiai vizsgálatával foglalkozott. Először sikerült tisztáznia egy a sejtek DNS anyagcseréje szempontjából alapvetően fontos enzim, a dutpáz működési mechanizmusát. Mivel ennek az enzimnek a csökkent működése olyan folyamatokat indít el, amelyek a rákos, illetve vírusfertőzött sejtek elhalásához vezetnek, a Barabás Orsolya által feltárt fehérjeszerkezet kiindulópontja lehet gyógyszerek fejlesztésének is. Fehérje-krisztallográfiai módszerekkel meghatározta az enzim és az aktív helyéhez kötött szubsztrát-analóg molekula komplexének a szerkezetét több időpillanatban. Számos kristályszerkezet alapján követni tudta a reakció atomi részleteit, és egy molekuláris mozit készített. Ennek alapján fontos érvet fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy az életfolyamatokban gyakori és jelentős szerepet játszó foszfátdiészterhidrolízis asszociatív mechanizmus szerint játszódik le, a reakció során rövid életű, trigonális bipiramisos szerkezetű átmeneti termék keletkezik. A kutatási eredményeket a szakterület egyik vezető folyóiratában, a Journal of Biological Chemistryben bemutató közleményük a hét cikke lett től négy évet töltött a National Institutes of Health (Bethesda, USA) kutatólaboratóriumában, ahol folytatta a DNS élettani szerepével kapcsolatos kutatásokat. Ezúttal a DNS védelme helyett annak dinamikus módosításában tevékeny DNS transzpozázokra fordította figyelmét, az egyszálú DNS-transzpozíció mechanizmusát és integrációshelyválasztását tanulmányozta. A modellrendszer egy a gyomorfekély kialakulásáért felelős baktérium alkalmazkodásában szerepet játszó ugráló DNS volt. Eredményei rávilágítottak, hogy a vizsgált transzpozon DNS-szekvencia illeszkedés révén választja ki új integrációs helyét, és ezáltal programozhatóan irányított genetikai eszközök tervezését teszi lehetővé. E tárgyban végzett kutatásait többek között a világ legidézettebb folyóiratában, a Cellben közölték, az ő első szerzőségével ben kutatási csoportvezetőnek nevezték ki a nemzetközi hírű European Molecular Biology Laboratoryban, Heidelbergben. Kutatási témája kapcsolódik a korábbiakhoz, a DNS-rekombináció mechanizmusával, sejtbeli szabályozásával és terápiás alkalmazásaival foglalkozik. Fiatal kora ellenére immár húsz publikáció szerzője, amelyeket 168 közleményben idéznek. Már eddig is számos kitüntetést kapott (pl. Marie Curie ösztöndíjat, L Oréal Díjat, a National Institute of Health Kiválósági Díját), és példamutató, ahogyan össze tudja egyeztetni a kemény tudományos munkát a kiegyensúlyozott családi élettel: férjezett, egy gyermek boldog édesanyja. Dr. Náray-Szabó Gábor 6 7

5 Dr. Czeglédi Pál Közgazdaságtan Kemecse, február Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, okleveles közgazdász Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, PhD fokozat növekedéselmélet, intézményi közgazdaságtan, modern osztrák közgazdaságtan tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan tanszék egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan tanszék egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan tanszék Dr. Csaba László akadémikus, egyetemi tanár Dr. Makó Csaba egyetemi tanár Czeglédi Pál a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának saját nevelésű adjunktusa. Már 2002 óta lát el itt oktatási és kutatási feladatokat ben summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését. Kutatási tevékenysége az intézményi közgazdaságtan területén belül arra a kérdésre koncentrál, hogy mely intézmények és hogyan segítik elő az országok gazdasági fejlődését. Ebből a fő kérdésből kiinduló eredményeit két monográfiában és tizenöt angol és magyar nyelvű folyóiratcikkben, három könyvfejezetben publikálta, és sikerrel adta elő hazai és nemzetközi konferenciákon. Czeglédi Pál kutatásainak egyik kiemelkedő jellemzője, hogy a közgazdaságtan főáramába ugyan nem tartozó, de napjainkban egyre fontosabb s Magyarországon viszonylag ismeretlen iskola elméleti meglátásait a közgazdaságtan bevett módszereivel fogalmazza meg, és veti össze a tényekkel. Doktori értekezésében a közép-európai gyökerekkel rendelkező közgazdasági megközelítés, az úgynevezett osztrák iskola meglátásainak a gazdasági fejlődés kérdéseire való alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Könyvalakban is megjelent disszertációjának egyik fő eredménye annak az elméleti és empirikus alátámasztása, hogy a piac alapvető intézményei, elsősorban a szilárd tulajdonjogok, a szabályozási rendszer koherenciáját növelve járulnak hozzá a gazdasági növekedés gyorsulásához. Az elmúlt években kutatási tevékenysége jelentős részben a gazdasági szabadság intézményrendszerének a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatására összpontosított. Társszerzőjével és korábbi témavezetőjével, Kapás Judittal közösen írt monográfiában, illetve több tanulmányban tárták fel azt, hogy milyen elméletileg és empirikusan is megalapozható ok-okozati összefüggések mutathatók ki a gazdasági fejlődés és a gazdasági szabadság intézményrendszere között. E kutatás fő eredménye annak az állításnak a részletes alátámasztása, hogy a gazdasági szabadság olyan önálló kategória, amelyet felhasználva egy-egy ország intézményrendszerét értékelni lehet, s ez a szempont elméletileg független a hatékonyságtól. A disszertációja megvédése óta eltelt időszak másik kutatási kérdése Czeglédi Pál számára az, hogy az egyéni szabadság gazdaságin túlmenő elemeinek van-e szerepük az országok anyagi előrehaladásának elősegítésében, vagy ezek csupán e gazdagodás következményeinek tekinthetők. Czeglédi Pál, kutatásai alapján, az első állásponton van, amely állítást az innováció a gazdasági fejlődés fő hajtóerejének természetével indokolja. Czeglédi Pál kiterjedt oktatási és szervezési munkája mellett azt is igazolja, hogy nincs vidéki és fővárosi, periferikus és centrális egyetem, csak versenyképes és versenyképtelen kutatók. Közel egy évtizede végez kiemelkedő és példamutató kutatói, oktatói és nevelő tevékenységet a Debreceni Egyetemen, s ezzel nemcsak hazai, hanem nemzetközi elismerést is szerzett magának és intézményének. Dr. Csaba László Dr. Makó Csaba 8 9

6 Dr. Hangya Balázs agykutatás Budapest, október Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Matematikus Szak Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Budapest neurofiziológia, rendszer szintű idegtudomány MTA Kísérleti Orvostudomnyi Kutatóintezet, Celluláris és Hálózat Neurobiológiai Osztály, Agykéreg Kutatócsoport Cold Spring Harbor Laboratory, USA Dr. Csermely Péter egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke Hangya Balázs matematikusi és orvosi végzettségével olyan interdiszciplináris szemlélettel közelíti meg az idegtudományi kutatások kísérletes eredményeit, amely ezen eredmények újszerű analízisére és interpretációira teremt lehetőséget. Fő kutatási területe a tanulási és memóriafolyamatok kapcsán kialakuló agyhullámok szabályozása. Munkatársaival együtt felfedezte, hogy az emléknyomok tárolásáért felelős, hippocampus nevű agyterület idegsejthálózatait egy speciális, ritmusképzésre alkalmas gátló sejtcsoport vezérli. Emellett fontos felfedezéseket tett a gátló sejtek térbeli tájékozódásban betöltött szerepével kapcsolatban is. Míg korábban általános volt az a nézet, miszerint környezetünk agyi leképezése, az úgynevezett kognitív térkép kialakításában elsősorban a serkentő sejtek vesznek részt, Hangya Balázs munkatársaival megmutatta, hogy a gátló sejtek közvetlen szerepet játszanak a serkentő sejtek térbeli aktivitási mintázatának létrehozásában. Fontos részt vállalt több olyan kísérletben, amely az alvás alatt létrejövő agyhullámok szerepének és szabályozásának vizsgálatát tűzte ki célul. Ezek a lassú agyhullámok az alvás alatt végbemenő memóriamegerősödési folyamatokkal összefüggésben jelentkeznek. Kísérleteik során Hangya Balázs és munkatársai felfedezték, hogy ezek a hullámok szűk agyterületeken összetett terjedési mintákat mutatnak, amelyek valószínűleg a nappal szerzett emléknyomok alvás alatti agykérgi feldolgozásával függnek össze. Egy másik kísérletsorozattal kimutatták, hogy az érzékszervi információk szabályozásában főszerepet játszó agykéreg alatti terület, a thalamus különböző sejtjei különbözőképpen aktívak a kérgi lassú agyhullámok során. Ez az eredmény azt valószínűsiti, hogy a thalamus összetett kommunikációt folytat az agykéreggel mély alvás közben. Hangya Balázs kiváló kutatói képességei már egyetemi tudományos diákkörös hallgatóként is megmutatkoztak. Elnyerte a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse címet, valamint a legmagasabb tudományos diákköri kitüntetést, a Pro Scientia Aranyérem Díjat. Egyetemi tanulmányi eredményeit Köztársasági Ösztöndíj jutalmazta. PhD hallgatóként a szakma legjobb folyóirataiban (Science, Journal of Neuroscience, Journal of Physiology) jelentek meg cikkei. Jelenleg is számos közleményét bírálják hasonlóan rangos folyóiratokban. Több jelentős nemzetközi idegtudományi kurzusra kapott meghívást, amelyek közül kiemelkedik a tavaly Cold Spring Harborban (Egyesült Államok) tartott A memória biológiája tanfolyam. Az egyik legnagyobb múltú idegtudományi egyesület, az Európai Agy és Viselkedés Társaság 2010-ben fiatal kutatói díjjal tüntette ki Amszterdamban. Prof. Csermely Péter 10 11

7 Dr. Kirilly Eszter gyógyszerészet és idegtudomány Budapest, január Semmelweis Egyetem, Budapest, Gyógyszerésztudományi Kar Semmelweis Egyetem, Budapest, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató 2009 PhD fokozat megszerzése Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet, központi gyakornok, gyógyszerhatástan szakképzés Az MDMA (Ecstasy) neuronkárosító hatása és annak funkcionális következményei, in situ hibridizáció, immunhisztokémia, alvás- és viselkedésvizsgálatok Semmelweis Egyetem, Budapest, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Bagdy György egyetemi tanár, az MTA doktora, intézetigazgató, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Palkovits Miklós professzor emeritus, az MTA rendes tagja, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport Kirilly Eszter 2003-ban, gyógyszerészi diplomája megszerzésének évében, a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájának keretében kapcsolódott be a tudományos kutatásba. Ekkor vált annak az európai uniós konzorcium keretében dolgozó munkacsoportnak a tagjává, amelynek témája a népszerű partidrog, az ecstasy neuronkárosító hatásának vizsgálata. Az egyetemen szerzett kémiai, analitikai ismereteit gyors ütemben fejlesztette neuromorfológiai, morfometriai irányba, amit azután fontos idegrendszeri funkciók, mint az agyi elektromos tevékenység, az alvás-ébrenlét, a szorongás és az agresszió vizsgálatának módszertanával egészített ki. Rangos nemzetközi szaklapokban kilenc közleményt publikált, harminc alkalommal szerepelt előadóként, illetve poszterrel hazai, továbbá nemzetközi konferencián. Tudományos szakmai teljesítményét jellemzi, hogy munkáját a Collegium Internationale Neuro- Psychopharmacologicum (CINP) 2006-ban Chicagóban, illetve 2008-ban Münchenben rendezett konferenciáján is a fiatal kutatók első díjával jutalmazták. Hazai elismertségének jellemző állomásai, hogy 2005-ben a Magyar Pszichofarmakológiai Társaság konferenciájának első díját, ban a Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány PhD hallgató kategóriájának I. díját, 2009-ben a Richter Gedeon Nyrt. kutatási jutalmát kapta meg. Több könyvfejezet megírásával járult hozzá az Amit az ecstasyról tudni kell című, iskolások, szülők és tanárok részére írt tudományos ismeretterjesztő könyv sikeréhez. Kutatómunkája a hazánkban is a leggyakrabban használt drogok közé tartozó ecstasy korábban kevéssé ismert hosszan tartó idegrendszeri hatásaival foglalkozik. Ennek során elsőként térképezte fel a különböző agyterületek érintettségét, a neuronkárosodás és részleges regeneráció időbeli alakulását, a kulcsfontosságú szerotonin transzporter fehérje (SERT, 5-HTT) mrns-ének expressziójában, kifejeződésében létrejövő változásokat, valamint mindezek alvás-ébrenlétre, illetve agresszióra gyakorolt funkcionális következményeit. Emellett meghatározó szerepet vállalt több tudományos diákkörös hallgató fentiekkel kapcsolatos munkájának irányításában, szakdolgozatok előkészítésében. PhD disszertációját 2009 őszén summa cum laude eredménnyel védte. Doktori értekezését egy német kiadó könyv formájában megjelentette. Alapossága, gyakorlati problémamegoldó képessége kivételesen jó, s eme tulajdonságainak értékét megsokszorozza párját ritkító szorgalma, fáradhatatlansága. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben újabb tudományos eredmények várnak rá. Sikereit pedig úgy érte el, hogy közben harmonikus, kiegyensúlyozott családi és munkahelyi légkört alakított ki maga körül. Munkatársai is mindnyájan szeretettel, elismeréssel beszélnek róla, aki nemrég adott életet második gyermekének. Dr. Bagdy György Dr. Palkovits Miklós 12 13

8 Dr. Lipinszki Zoltán molekuláris biológia Zenta, május Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, okleveles biológus Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológus Doktori Iskola, PhD hallgató intracelluláris fehérjebontás és fehérjeminőségellenőrzés, fehérjetisztítás, molekuláris biológia, biokémia, muslica genetika MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK), Biokémiai Intézet, tudományos munkatárs Dr. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója Dr. Dudits Dénes akadémikus, az MTA alelnöke Lipinszki Zoltán jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ (MTA SZBK) Biokémiai Intézetének kiemelkedően eredményes tudományos munkatársa ben, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának másodéves biológus hallgatójaként csatlakozott az MTA SZBK Biokémiai Intézetének Dr. Udvardy Andor vezette kutatócsoportjához. Témája a sejt rövid, féléletidejű és sérült fehérjéinek lebontásában központi szerepet játszó ún. 26S proteaszóma enzim-komplex biokémiai és molekuláris biológiai jellemzése. Szorgalma, érdeklődése, lelkesedése, kiváló kommunikációs készsége rövid idő alatt kiemelte társai közül. Kötelező tanulmányai mellett külön kurzusokat is elvégzett, a nyári egyetemi tanulmányi szüneteket is intenzív munkával töltötte. Eredményességét öt megjelent és két közlésre benyújtott tudományos publikáció fémjelzi, amelyek közül a JSC folyóiratban megjelent cikkét a Dr. Rollin D. Hotchkiss Alapítvány Publikációs Díjjal jutalmazta. Képességeit jól bizonyítja, hogy számos egyéb díj mellett első helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Molekuláris Biológia szekciójában 2005-ben, elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet, a Sófi József Alapítvány és évi I. díját, valamint a Qualitas Biologica Alapítvány Legjobb PhD dolgozat elismerését (2009). Tanulmányi és szakmai sikerességét számos elismerés és ösztöndíj is igazolja: a Köztársasági Ösztöndíj (2005), a három ízben odaítélt Szeged Városi Ösztöndíj ( ) és az állami PhD ösztöndíj ( ). Egyetemi tanulmányainak befejezése után PhD hallgatóként folytatta korábban elkezdett munkáját. Molekuláris biológiai eszköztárát kiegészítette az ecetmuslica modellszervezet genetika és fejlődésbiológia módszertanán alapuló vizsgálati módszerekkel, és e három tudományterület integrált alkalmazásával rendkívül ígéretes eredményeket ért el. Kutatásaival rávilágított a proteaszóma rendszer újfajta szabályozására és annak molekuláris részleteire. Ezen alapkutatási eredmények hasznosak lehetnek az újgenerációs, proteaszómát megcélzó kemoterápiás kezelések továbbfejlesztésében. Továbbá fontos, új eredményeket ért el az intracelluláris fehérjeminőség-ellenőrzés területén, amelynek pontos működését ma még sűrű homály fedi. PhD dolgozatát 2009-ben summa cum laude minősítéssel védte meg. A kutatás mellett fontos munkát végez az utánpótlás nevelésében is. Végzős egyetemista kora óta folyamatosan részt vállal az SZTE TTIK biológus hallgatóinak oktatásában, önálló elméleti és gyakorlati kurzusokat szervez és tart. Nemcsak mint eredményes kutatót, hanem mint kiváló előadót és oktatót is számon tartják környezetében. Emellett ismeretterjesztő előadásaival fontos szerepet játszik a tudományos eredmények népszerűsítésében is. Dr. Ormos Pál Dr. Dudits Dénes 14 15

9 Nemes-Incze Péter fizika Kovászna, április Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, fizikus diploma ELTE, Természettudományi Kar, Fizika Doktori Iskola, PhD hallgató szén nanoszerkezetek (grafén, szén nanocsövek) és egyéb nanoméretű anyagok fizikai tulajdonságai, pásztázószondás módszerek MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, tudományos segédmunkatárs Dr. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke Dr. Gyulai József akadémikus, prof. emeritus Dr. Bársony István akadémikus, intézetigazgató Nemes-Incze Péter márciusban került fiatal diplomásként az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Nanoszerkezetek Osztályára. Az év szeptemberétől az ELTE Fizikai Doktori Iskola PhD hallgatójaként, fiatal kutatójaként folytatja munkáját. Jelenleg disszertációjának megvédése előtt áll. Feladata egy újfajta szén nanoszerkezet, a grafén vizsgálata. Ez az anyag rendkívül élénk érdeklődés tárgya a nanotechnológiai kutatások területén, mivel a szilíciumkorszak után az integrált áramköri technológia egyik potenciális jövőbeni alapanyagát látják benne. Továbbá azért is, mert számos, az alapkutatások szemszögéből fontos jelenség vizsgálatát teszi lehetővé, mint például kvantum-elektrodinamikai jelenségek modellezését vagy kétdimenziós elektronrendszerek elektromos, mágneses viselkedését. Többek között ennek az egyetlen atomnyi vastagságú kristálynak a leképezésével és a pásztázó atomerőmikroszkópos (AFM) képek értelmezésével foglalkozik, aminek egyéb nanoszerkezetek vonatkozásában is nagy a jelentősége. Az erről 2008 szeptemberében megjelent cikkére már 27-szer hivatkoztak. Nemes-Incze Péter úttörő munkát folytat újszerű grafén nanomegmunkálási eljárások kifejlesztésében. Az általa kidolgozott módszer jelenleg az egyetlen a világon, amelynek segítségével jól kézben tartható módon, kristálytanilag orientált és jól meghatározott atomi szerkezetű grafén nanoarchitektúrák állíthatók elő szigetelő felületeken. Az előállított úgynevezett cikkcakk élű grafén nanoszerkezetek atomilag jóformán hibátlanok. Eme tulajdonságuk felhasználásával először sikerült a rájuk vonatkozó elméleti megfontolásokat kísérletileg is igazolni, a stuttgarti Max Planck Intézettel együttműködve elvégzett Raman spektroszkópiás mérésekkel. Az eredményekről a nanotudományok egyik vezető folyóiratában, a Nano Lettersben cikk számol be. Az atomi skálán hibátlan szerkezettel rendelkező grafén nanoarchitektúrák széles lehetőséget nyújtanak a spintronikától a teljesen új elveken működő nanoelektronikai eszközök kifejlesztéséig. Várható, hogy több új jelenség megfigyelésére ad lehetőséget a pontosan meghatározott szerkezetű, egyetlen atom vastag nanoarchitektúrák létrehozása és tanulmányozása. Nemes-Incze Péter eredményeivel egyebek között az Európai Anyagtudományi Társaság (E-MRS) 2009-es tavaszi ülésén elnyerte a rendezvény fiatal kutatói díját. Számos meghívást kapott eredményeinek bemutatására konferenciákon, szemináriumokon, és sikeres nemzetközi kutatási együttműködéseket alakított ki. Egyebek között az ő kutatása játszott kulcsszerepet abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Koreai Kutatási Alap Tanács (KRFC) együttműködése keretében szeptember 1-jétől az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben megkezdte Működését a Koreai Magyar Nanotudományi Közös Laboratórium (Korea Hungary Joint Laboratory for Nanosciences). Dr. Pálinkás József Dr. Gyulai József Dr. Bársony István 16 17

10 Dr. Ősi Attila paleontológia Ajka, május ELTE, Természettudományi Kar, geológus ELTE Földtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató gerinces őslénytan, összehasonlító csonttan, funkcionális morfológiai vizsgálatok Archosauria hüllőknél, paleobiogeográfia MTA Magyar Természettudományi Múzeum, Paleontológiai Kutatócsoport Dr. Mindszenty Andrea, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Vörös Attila egyetemi magántanár, az MTA rendes tagja Ősi Attila kivételes adottságokkal rendelkező ifjú tudós. Csaknem száz évvel azután, hogy báró Nopcsa Ferenc Erdélyben felfedezte az első magyar dinoszauruszt, az ajkai középiskolás elhatározta, hogy ő is dinoszaurusz-kutató lesz. Hasonló korú társai többségétől abban különbözött, hogy álmát valóra tudta váltani: 2000-ben a Bakonyban megtalálta a trianoni Magyarországon az első dinoszaurusz-maradványokat. Azóta évente gyűjtő expedíciókat szervez és vezet a helyszínre. Ezeket az Országos Tudományos Kutatási Alap, a Bakonyi Bauxitbánya, az ELTE, a Természettudományi Múzeum és a környező bakonyi falvak támogatják. Az expedíciók során a főként egyetemi hallgatókból szervezett csoport nagy diverzitású késő-kréta időszaki gerinces faunát tárt fel, amelyet több ezer lelet, köztük csontvázak alapján sikerült azonosítani. Kutatásai nyomán az iharkúti lelőhelyről számos eddig ismeretlen dinoszaurusz csontjai kerültek elő. A felfedezés azt bizonyítja, hogy 85 millió éve a mai Dunántúli-középhegység területén kialakult egy olyan ökoszisztéma, amelynek elemei csak nagy vonalakban azonosak a kréta időszaki Európa más területeiről ismert flórák és faunák elemeivel. A leletek tudományos feldolgozása érdekében Ősi Attila széles körű kapcsolatrendszert alakított ki, mára jelentős nemzetközi tapasztalattal és ismertséggel rendelkezik. Személye körül lelkes ifjú szakembergárda szerveződött, társai valósággal példaképként tekintenek rá. A 2010-es év hazai őslénytani szenzációja volt a legújabban talált őshüllő (Ajkaceratops), egy kistermetű, úgynevezett galléros dinoszaurusz, amely Ajka városáról kapta a nevét. Ennek jelentősége abban áll, hogy ez Európa első, biztos Ceratopsia dinoszaurusz maradványa. A Nature-ben Ősi Attila és kollégái által közzétett dolgozat bemutatja, hogy ez az új faj ázsiai rokonsággal bír, amiből az következik, hogy a kréta időszakban dinoszaurusz-vándorlás ment végbe Európa felé. Mindezek alapján a paleontológusoknak újra kell gondolniuk az Európa gerincesősállat-földrajzával kapcsolatos nézeteiket. Az évről évre bővülő iharkúti fauna kulturális és oktatási szempontból is jelentős. A leletegyüttes legszebb példányait már több ízben bemutatták sikeres kiállításokon (pl. a Magyar Természettudományi Múzeumban, a Csodák Palotájában). A természettudományos sikerek nem kisebbíthetik azt a fontos szerepet, amelyet Ősi Attila a tudományos élet szervezésében tölt be. Lelkesedése magával ragadja társait: az ásatásokon az ő irányításával részt vevő hallgatók ma már többen doktoranduszok ugyancsak számos ősmaradvány szakszerű leírásával gazdagították a tudományt. Dr. Mindszenty Andrea Dr. Vörös Attila 18 19

11 Dr. Rusai Krisztina orvostudomány Budapest, február Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, általános orvosi diploma Semmelweis Egyetem, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, PhD hallgató Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudomyáni Kar, központi gyakornok, csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelölt gyermek- és felnőttkori vesebetegségek pathomechanizmusa és új terápiás lehetőségei, vesepótló kezelések, illetve vesetranszplantáció következményei, valamint optimalizálása Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika Dr. Tulassay Tivadar rektor, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Rusai Krisztina Budapesten végezte iskoláit. Az orvosi egyetemet summa cum laude eredménnyel zárta. A tanulás mellett életében fontos szerepet játszik a sport ben kapcsolódott be a tudományos kutatásba. A Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekklinikáján klinikai tudományos diákköri munkát kezdett gyermekkori haematológiai kórképek témakörben, amelyből több hazai előadás és magyar nyelvű közlemény született. Eredményeit két alkalommal TDK konferencián mutatta be. Ebből azután I. díjas rektori pályamunka készült. Ötödéves korában elnyerte a legjobbaknak járó, a németországi heidelbergi egyetem által adományozott tíz hónapos TDK kutatói ösztöndíjat, amelyet az egyetem Gyermekklinikáján töltött. Rusai Krisztina az ösztöndíjat követően, hatodéves korában csatlakozott az I. Sz. Gyermekklinika elsősorban gyermekgyógyászati és nefrológiai témakörökben alapkutatást végző munkacsoportjához, amelynek PhD hallgatóként az egyik legaktívabb tagja lett. Munkáját rendkívüli szorgalommal és precizitással, lelkiismerettel és alapossággal végezte, végzi, s rövid időn belül figyelemreméltó önálló kutatási ötletekről és érdeklődésről tett bizonyosságot. Eredményességét jelzi, hogy munkáiból igen hamar több elsőszerzős közlemény jelent meg jelentős nemzetközi szaklapokban, s az eredményeit számos hazai és nemzetközi szakmai konferencián mutathatta be. Tagja lett a Magyar Gyermeknefrológiai Egyesületnek, Magyar Nefrológiai Társaságnak, és a Nemzetközi Gyermeknefrológiai, ill. Gyermek Transzplantációs Társaságnak ben a müncheni egyetem nefrológiai kutatócsoportjának kutatói ösztöndíját nyerte el, ahol összesen két évet töltött, sokoldalú rátermettségről téve tanúbizonyságot. A szakmai út alatt nemcsak kutatói tudása gazdagodott, hanem részt vett a hazai és a müncheni intézmény közötti aktív kooperáció felélénkítésében is, és amelyben azóta is fontos a szerepe. A tevékeny kutatói élet mellett klinikai orvosi tudását tovább gyarapította, rendszeresen részt vett a klinikusok számára rendezett továbbképző előadásokon. Sikeres PhD munkáját követően megkezdte gyermekorvos szakképzését, célul tűzve ki, hogy a jövőben a kutatói hátterét és a klinikai életben megtapasztalt aktualitásokat öszszekapcsolja a nyitott kérdésekkel. Orvosi hivatásában alapos és lelkiismeretes, tudását folyamatosan fejleszti, betegei és a hozzátartozóik felé mély empátiával forduló klinikus. Elszántságát és fáradhatatlanságát bizonyítja, hogy aktívan részt vesz továbbra is a laboratóriumi munkában és a közvetlenül mellette dolgozó TDK hallgatók irányításában ben elnyerte a Magyar Nefrológiai Társaság legjobb alapközlemény díját, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társasága kiemelkedő publikációért járó Petényi Díját. Felkért előadóként meghívást kapott a 2011-ben rendezendő első nemzetközi endokrinológiai és anyagcsere konferenciára. Elsőszerzős nemzetközi publikációinak száma jelenleg nyolc, összes idézettsége 52, impakt faktor értéke 44,54; mindez a klinikai munkával kiegészített kutatói pályán ilyen fiatal életkorban kimagasló teljesítmény. Dr. Tulassay Tivadar 20 21

12 Dr. Szmola Richárd orvostudomány Miskolc, február Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 2008 PhD fokozat megszerzése, Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola, Pathobiokémia Program gasztroenterológia, a hasnyálmirigy betegségeinek genetikai és molekuláris biológiai háttere Semmelweis Egyetem, II. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, az MTA rendes tagja Szmola Richárd életpályája már a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán folytatott tanulmányai alatt szorosan összefonódott a tudománnyal. Harmadéves orvostanhallgatóként az egyetem Orvosi Vegytani Intézetében kezdte tudományos tevékenységét dr. Sasvári Mária munkacsoportjában, és még az egyetem évei alatt a göttingeni Georg-August Egyetemen, illetve a Boston University Medical Centerben végzett kutatómunkát. 24 éves korában, a Chicagóban rendezett American Pancreatic Association kongresszusán tarthatta első nemzetközi előadását, és ugyanebben az évben eredményei területének kiemelkedő szakfolyóiratában jelentek meg, így hamar az egyetem fiatal kutatóorvos-generációjának megbecsült tagjává vált. Több alkalommal részesült I. díjban tudományos diákköri konferenciákon, és elnyerte 2005-ben a Mindentudás Egyeteme Prezentációs Díját is. Tudományos diákkörös tevékenységét a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköröse címmel jutalmazták tól három évet töltött tudományos munkatársként a dr. Sahin-Tóth Miklós által vezetett munkacsoportban a Boston Universityn, ahol érdeklődése a pankreatitisz kóroktanának felderítésére irányult: a hasnyálmirigyenzimeknek és betegséget okozó mutációiknak szerepét vizsgálta a kórkép hátterében. Új pankreatitisz gént azonosított, amelynek mutációi a betegség rizikófaktorai, eredményei a neves PNAS és Nature Genetics hasábjain jelentek meg Szmola Richárd elsőszerzőségével. Munkájának prezentálására a Washingtonban, aztán San Diegóban rendezett Digestive Disease Weeken, a világ legnagyobb gasztroenterológiai közönsége előtt két alkalommal is lehetőséget kapott ban védte meg Szabályozó hatású emésztőenzimek a krónikus pankreatitisz patomechanizmusában című doktori disszertációját, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában. Kimagasló kutatási eredményei révén a tudományterület nemzetközileg is elismert képviselői közé sorolják ban elnyerte a National Pancreas Foundation (Amerikai Egyesült Államok) kutatási pályázatát, amelynek során a mutációk sejtbiológiai hatását vizsgálhatta önálló kutatóprogram keretében. Kutatómunkáját hazatérése után a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikáján folytatja a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány posztdoktori ösztöndíjának támogatásával. Publikációs teljesítménye korosztályában párját ritkítja. Számos nemzetközi konferencián vett részt meghívott előadóként, több mint húsz nemzetközi tudományos előadás szerzője. Rangos nemzetközi szaklapokban tizenkét közleménye jelent meg, közülük nyolc elsőszerzős közlemény. Tudományos publikációinak összesített impakt faktor értéke 82, munkája elismertségét jelzi, hogy független hivatkozásainak száma meghaladja a százat. Dr. Tulassay Zsolt 22 23

13 Dr. Tóth Judit enzimológia Oroszlány, 1977, december ELTE TTK, biológia-kémia tanár szak ELTE TTK okleveles vegyész 2002 Université Paris VI. DEA szerkezeti biológia 2006 PhD, szerkezeti biokémia, ELTE információ-anyagcsere enzimek mechanizmusának és funkcionális adaptációjának in vitro és in vivo tanulmányozása MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet Dr. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke Prof. Buday László intézetigazgató, MTA Enzimológiai Intézet Tóth Judit kiemelkedő ambíciói már egyetemi évei alatt megmutatkoztak: korán bekapcsolódott az ELTE Biokémiai Tanszékén folyó kutatásokba, és munkájával I. helyezést ért el a Biológus TDK-n. Egyetemi évei alatt több külföldi tanulmányúton járt, amelyekre önállóan szerzett pályázati támogatást. Tehetségére már ekkor felfigyeltek hazai és külhoni mentorai. A diploma megszerzése után doktori iskoláját az ELTE és az amerikai National Institutes of Health (NIH) közös képzésében végezte. Öt évet töltött külföldi kutatóhelyeken ban summa cum laude szerezte meg PhD fokozatát. Doktori munkája a sejtek osztódását és anyagforgalmát irányító motorfehérjékkel kapcsolatban tett új felfedezéseket. A doktori cím megszerzése után fontosnak érezte, hogy Magyarországon folytassa kutatói pályafutását. Hazatérése után 2006-ban a rendkívül éles versenyben elnyerhető EMBO posztdoktori ösztöndíjban részesült, amelynek támogatásával jelenlegi munkahelyén, az Enzimológiai Intézet Genom Metabolizmus csoportjában kezdett dolgozni. Újonnan választott tudományterületén, az információ-anyagcsere vizsgálatában is feltűnést keltő sikereket ért el rövid időn belül. Kimagasló pályázati tevékenysége révén 2008-ban két különböző támogatást a NIH pályázatát és OTKA-pályázatot is elnyert témavezetőként 80 millió forint költségvetéssel. Jelenlegi kutatásainak célja a sejthalált szabályozó dutpáz enzim működésének felderítése, az enzimhatás és a molekuláris felismerés megértése különböző modellrendszerekben. Ezek egyike a tuberkulózis kórokozója, amely ellen kollégáival új hatóanyagokat fejleszt interdiszciplináris módszerek alkalmazásával. Szakértelme kiterjed a szerkezeti biológia és a kémiai biológia számos területére, valamint széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a sejt- és molekuláris biológia területein. Sikereinek titka jelentős részben a változatos megközelítések kreatív alkalmazása, amelyet érett kutatói egyénisége tesz lehetővé. Számos MSc és PhD hallgató témavezetőjeként, laborja tagjainak segítőkész mentoraként, valamint egyetemi kurzusok oktatójaként is helytáll. A következő hónapokban fog végezni első PhD hallgatója, ami Tóth Judit korában szintén példátlan teljesítmény. Számos közleménye jelent meg nagy presztízsű folyóiratokban (16 cikk, 87 impaktponttal), amelyek jelentős részében domináns szerzői pozícióban szerepel. Nyolc éve rendszeresen szerepel előadóként nemzetközi konferenciákon. A FEBS által Budapesten, illetve az EMBO által Canterburyben szervezett két nemzetközi kurzuson is meghívott előadóként és gyakorlatvezetőként tevékenykedett a tranziens kinetika tárgykörében. Utóbbi helyen precedens nélküli fiatal korával különös feltűnést keltett. A fentiek fényében nem meglepő, hogy szakcikkek és kutatási pályázatok bírálatára is rendszeresen felkérik. Dr. Pálinkás József Prof. Buday László 24 25

14 Benczes István közgazdaságtan Dr. Rózsa Balázs orvostudomány Farkas Illés fizika Ságvári Bence szociológia Mátrai Tamás matematika Dr. Soós Tibor kémia Nagy Levente Péter irodalom és nyelvtudományok Szépszó Gabriella klímakutatás Papp Balázs PhD biológia Vásárhelyi Gábor informatika 26 27

15 Dr. Bánóczi Zoltán szerves kémia Dr. Lazáry Áron orvostudomány Dr. Halász Júlia biológia Ludányi Anikó biológia Dr. Katz Sándor fizika Máthé András matematika Kocsis Bence Fizika Dr. Tapaszto Levente Fizika Lajos Veronika etnográfia Dr. Varga-Szemes Ákos orvostudomány 28 29

16 Dr. Abrankó László élelmiszertudomány Dr. Palla Gergely Fizika Bankó Éva Mária kognitív idegtudomány Dr. Pap Gyula matematika Dr. Demeter Gábor földtudomány és történelemtudomány Dr. Sulyok Gábor jog Dr. Kállay Csilla kémia Dr. Széplaki Gábor orvostudomány Dr. Kubinyi Enikő etológia Dr. Wittmann Gábor agykutatás 30 31

17