Önkormányzatának Közlönye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatának Közlönye"

Átírás

1 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13.

2 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 150/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával június 27- től Kardos Pétert delegálja az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba, mint Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves Megye Közgyűlésének közös képviselőjeként. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy határozatáról tájékoztassa az Nemzeti Erőforrás Minisztériumot. * * * * A Heves Megyei Közgyűlés 151/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapítója az alábbi alapítói határozatot hozza: A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi létszámát 9 fő helyett, 5 főben határozza meg, és tudomásul veszi Sasi Károlyné, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi elnökévé határozatlan időtartamra Farkas Zoltánt választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi Nyerges Andor, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi Társelnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi társelnökévé határozatlan időtartamra Vicsev Pétert választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi Alföldy Zoltán, Bátka László, Gégény Tibor, Keresztesi József, Palik Tibor, Rab Béla, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjainak ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi tagjaivá határozatlan időtartamra Dr. Sipos Mihályt, Lombeczki Pétert, Lestyán Balázst választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő bizottságának létszámát 5 fő helyett, 3 főben határozza meg, és tudomásul veszi, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének megbízatása lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság elnökévé 3 éves időtartamra Tóthné Csáki Évát választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatása lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak 3 éves időtartamra Földesi Dánielt és Dr. Kovács Gábort választja meg. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 4.) pontja (az alapítvány célja) az alábbiak szerint módosul: 4.) Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 5.) pontja (az alapítvány vagyona és gazdálkodása) az alábbiak szerint módosul: 5.) Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelt az alapításkor. Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő

3 3 kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkori év végi záróállománya értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt) A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 7.) pontja (az alapítvány szervei) az alábbiak szerint módosul: 7.1) Az Alapítvány kezelő szervezete az öt fős kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3 tagját az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki. A kuratórium elnöke: Farkas Zoltán (lakcím: 3300 Eger, Széchenyi u. 8., anyja neve: Bukta Mária) A kuratórium társelnöke: Vicsev Péter (lakcím: 3300 Eger, Bartakovics u. 8., anyja neve: Mikó Márta) A kuratórium tagjai: a. Dr. Sipos Mihály (lakcím: 3300 Eger, Pázmány Péter út 4., anyja neve: Szedmák Mária) b. Lombeczky Péter (lakcím: 3326 Ostoros, Ady Endre u. 1., anyja neve: Kiszály Erzsébet) c. Lestyán Balázs (lakcím: 3000 Hatvan, Tóth Árpád u. 5, anyja neve: Berkes Piroska) A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság által előkészített anyagok alapján ülésein dönt. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 12.) pontja (kiemelkedően közhasznú tevékenység) hatályon kívül helyezésre kerül. A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 15.) pontja (A kuratórium működése) az alábbiak szerint módosul: 15.) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 19.) pontja (A kuratórium döntéseinek közlése) az alábbiak szerint módosul: 19.) A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 22.) pontja (Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint módosul: 22.) Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, megbízatásuk időtartama három évre szól. A Felügyelő Bizottság: A Felügyelő Bizottság elnöke: Tóthné Csáki Éva (lakcím: 3360 Heves, Béla király út 6., anyja neve: Kis Katalin) A Felügyelő Bizottság tagjai: a. Földesi Dániel (lakcím: 3300 Eger, Pozsonyi u. 2., anyja neve: Tiliczki Judit) b. Dr. Kovács Gábor (lakcím: 3300 Eger, Árpád u. 34., anyja neve: Kovács Ida) A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 23.) pontja (Záró rendelkezések) a 12.) pont (kiemelkedően közhasznú tevékenység) törlése miatt az alábbiak szerint módosul: 23.) Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4 4 Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány a fenti alapítói határozatokkal módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja. * * * * A Heves Megyei Közgyűlés 153/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával Jáger Józsefet a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alól, Barkócziné Cseh Katalint és Hiesz Györgyöt a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött külső bizottsági tagsága alól, Sveiczer Sándor Pétert a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságban betöltött tagsága alól felmenti. A Heves Megyei Közgyűlés a tisztségük alól felmentett bizottsági tagok és külső bizottsági tagok, továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökei, tagjai, külső bizottsági tagjai testületi munkájáért köszönetét fejezi ki. * * * *

5 5 II. Önkormányzati rendeletek Heves Megyei Önkormányzat 14/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet módosításáról 1. A 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 13. (3) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök(ök), a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt. (1) Az R. 26. (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a 28. -ban szabályozott időkorlátok között lefolytatott vitát. A vita megnyitása előtt először a napirend előterjesztője teheti meg szóbeli kiegészítését, ezt követően a bizottsági vélemények hangozhatnak el, amelyet a bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag ismertet. A vita során kérdések és hozzászólások hangzanak el, majd az ezekre adott válaszok. A vita lezárását követően az ülés vezetője összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a döntési helyzet egyértelműségét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a közgyűlés döntéseit (2) Az R. 26. (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g) figyelmeztetheti a hozzászólót a 28. (2) bekezdésében foglalt időkorlát túllépésére, majd a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a 4. sz. mellékletben meghatározottak szerint járhat el, és a hozzászólótól a szót megvonhatja, valamint a 30 percnél hosszabb időtartamú vita esetén a vitát lezárhatja; Az R ának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az írásbeli előterjesztés tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg, amelynek keretében az előterjesztőnek lehetősége van az előterjesztés módosítására.

6 Az R. 28. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6 4. A közgyűlés tagjai az egyes napirendi pontok vitája során [26. (1) bekezdés e) pont] akár több alkalommal, esetenként legfeljebb 3-3 perc időtartamban, jelentkezésük sorrendjében az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek, valamint a tárgyalt témához hozzászólhatnak. Az R. 28. (5) bekezdése kiegészül az alábbi harmadik mondattal: 5. Ügyrendi hozzászólásnak minősül a tanácskozás rendjére, az ülés vezetésére és a szavazás módjára vonatkozó a tárgyalt napirendet érdemben nem érintő felszólalás. 6. Az R. 33. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Név szerinti szavazásnál a főjegyző a szavazatszámláló rendszer által megadott sorrendben felolvassa a közgyűlés tagjainak nevét, akik egyenként felállva, szóban közlik szavazatukat, melyet a szavazatszámláló rendszer kezelője a közgyűlési tag neve mellett rögzít. 7. Az R. 55. b) és e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (9 fő) e) Humán Erőforrás Bizottság (7 fő) Az R. 1. sz. mellékletének 8. Deé András FIDESZ-KDNP 3300 Eger, Vincellériskola utca 1/5. szövegrésze helyébe Dr. Ördög István FIDESZ-KDNP 3200 Gyöngyös, Warga L. u. 4.

7 szöveg lép. 9. Az R. 3. sz. melléklete II. pontjának az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság saját és átruházott hatásköreit szabályozó rendelkezései helyébe az alábbi szöveg lép: Humán Erőforrás Bizottság Saját hatáskörök (Ötv. 23. (1) bekezdés) 1. Javaslatot tesz a szociális módszertani feladatok ellátására kijelölendő intézményre a Közgyűlés részére. (1993. évi III. tv. 88. (1)-(3) bekezdései) 2. Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények létrehozásával, átvételével, megszüntetésével, átcsoportosításával kapcsolatos előterjesztéseket. (1993. évi III. tv. 92. (1) és (2) bekezdései, évi XXXI. tv (1) bekezdés a/pont) 3. Javaslatot tesz a Közgyűlés részére a gyermekvédelmi és szociális intézmények térítési díjának mértékére. (1997. évi XXXI. tv. 29., évi III. tv. 92. (1) és (2) bekezdései) 4. Javaslatot tesz Szakértői Bizottságok tagjaira. (1993. évi III. tv. 113/D. (6) és (7) bekezdései, évi XXXI. tv. 66. (1) a/pont) 5. A Gazdasági Programból a bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli. 6. Véleményt fogalmazhat meg az egészségturizmussal kapcsolatosan, továbbá véleményt nyilváníthat, javaslatot dolgozhat ki a Megyei Fejlesztési Bizottság saját hatásköreit felsoroló 1-3., 5. és 6. pontban szabályozott bizottsági hatáskörökhöz kapcsolódóan. 7. Előkészíti a térségi feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodásokat. (1990. évi LXV. tv. 70. (2) bekezdés, évi LXXIX. tv. 89..) 8. Javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményekben nyújtható többletszolgáltatásokra. (1993. évi LXXIX. tv (6) bekezdés) 9. Szakmailag előkészíti, véleményezi a hatáskörébe tartozó megyei fenntartású nevelési-oktatási, és kulturális intézmények létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, átadás-átvételével kapcsolatos előterjesztéseket. (1992. évi XXXVIII. tv. 87., 95., 96., évi LXXIX. tv. 86. (3) bekezdés, és 88. (5) bekezdés, 102. (2) bekezdés a/ pont) 10. Véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális, sport, ifjúsági és civil témájú közgyűlési előterjesztéseket, valamint rendelet tervezeteket. 11. Javaslatot tesz Heves megye sportkoncepciójára. (2004. évi I. tv (2) bekezdés)

8 8 Átruházott hatáskörök 1. Jóváhagyja a Megyei Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet térítési díj szabályzatát. (284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. ) 2. Jóváhagyja az intézmények szakmai programját és házirendjét. (1993. évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c/pont, évi XXXI. tv (1) bekezdés d/pont) 3. Véleményezi a települési önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepció tervezetét. (1993. évi III. tv. 92. (8) bekezdés) 4. Az egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint külön törvény szerint fenntartó hatáskörébe tartozó intézmények éves munkatervének és éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása. (1993. évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c/pont, évi XXXI. tv (1) bekezdés d/pont) 5. Az egészségügyi és szociális intézmények intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok véleményezése. (1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdés) 6. Pályázat alapján dönt a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról. 7. Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési illetve pedagógiai programját, házirendjét. (1993. évi LXXIX. tv (2) bekezdés f/ pont) 8. Ellenőrizni a házirend, valamint - a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével - más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet. (1993. évi LXXIX. tv (1) bekezdés a/ pont) 9. Meghatározza a térségi feladatot ellátó intézmények működési körzetét. (1993. évi LXXIX. tv. 90. ). 10. Egyetértési jogot gyakorol a nevelési-oktatási intézményekben a tanítási szünetek, illetve a tanítási hét, tanítási időkeret eltérő megszervezéséhez. (1993. évi LXXIX. tv. 52. (16) bekezdés, valamint a tanév rendjéről évente kiadott miniszteri rendelet). 11. Megyei önkormányzati szakvéleményt ad ki a települési önkormányzatok közoktatási döntéseit megelőzően, valamint az intézkedési tervük elkészítésekor, felülvizsgálatakor, melyben azt rögzíti, hogy a tervezett döntés a megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel összhangban van-e. (1993. évi LXXIX. tv. 85. (6) bekezdés, valamint 88. (6), (7) bekezdés)

9 9 12. Meghatározza a megyei fenntartású intézményekben az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, engedélyezi a maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. (1993. évi LXXIX. tv (2) bekezdés c/ pontja) 13. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény vezetője által kezdeményezett, az egyes pedagógusok tanítási időkeretét csökkentő távolléteket. (1993. évi LXXIX. tv. 1. sz. melléklet Harmadik rész II. fejezet 6. pont) 14. Dönt a megyei önkormányzati és más felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról. (A Heves Megyei Közgyűlés 14/2001. (II.23.) számú határozatával elfogadott Heves Megye Ösztöndíjasa szabályzat 6.2 pont, a Heves Megyei Közgyűlés 113/2004. (XI.26.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzat 3.1 pont, a Heves Megye Európa Ösztöndíjasa ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI.26.) HMÖ rendelet szabályzata 7.2 pont) 15. Jóváhagyja a közgyűjteményi és közművelődési intézmények beiskolázási és továbbképzési tervét. (1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet 4. ) 16. Ellenőrzi a pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a nevelési program, a pedagógiai program, illetve az intézményi minőségirányítási program összhangját, a továbbképzési program és a beiskolázási terv törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. (277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. (8) bekezdés) 17. Az oktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények, valamint az előadó-művészeti szervezetek szervezeti és működési szabályzatának, továbbá a közgyűjteményi és közművelődési intézmények éves munkatervének, éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása. (1993. évi LXXIX. tv. 40. (4) bekezdés, 102. (2) bekezdés f/ pont, évi XX. tv. 113., 116., évi XXXVIII. tv. 93. (1) bekezdés a/) 18. Az oktatási, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és az előadó-művészeti szervezetek intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok véleményezése. (1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdés, évi LXXIX. tv (2) bekezdés e/ pont, évi XCIX. tv. 39. ) 19. Pályázat alapján dönt a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben, valamint az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletében hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról. 20. Dönt az ágazati minisztérium által a megyei önkormányzatnak biztosított sport és ifjúsági célú pénzeszközök felhasználásáról.

10 (1) Az R. 3. sz. mellékletének III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: III. A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak összetétele Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Szabó Róbert Dr. Gondos István Bossányi László Dudás Róbert Szabó Gyula Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (9 fő) Elnöke: Tagjai: Oroján Sándor Sveiczer Sándor Péter Korózs Lajos Fekete László Dudás Róbert Külső tagjai: Dr. Jung László Kovács Béla Derecskei Péter Dr. Gyulai Katalin Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Nagy Imre Bossányi László Oroján Sándor Külső tagjai: Farkas Zoltán Faragó Tamás Humán Erőforrás Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Tóth Csaba Dr. Ördög István Szűcsné Major Ildikó Szabó Gyula Külső tagjai: Dr. Tóth Katalin Csala Elvira Holló Imre

11 11 Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Sveiczer Sándor Péter Jáger József Bolyki András Külső tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Kontra Gyula (2) Az R. 3. sz. melléklete IV. pontjának az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság összetételét szabályozó rendelkezésének Dr. Pajtók Gábor szövegrésze helyébe Dr. Juhász Attila Simon szöveg lép. (1) Az R. 4. sz. melléklete Konferencia címének első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Hozzászólások ideje alatt a számítógép bekapcsolja az adott személy mikrofonját, ez a hang a teremhangosító rendszerre, illetve digitálisan rögzítésre kerül. (2) Az R. 4. sz. melléklete Konferencia címének harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendszer napirendi pontonként rögzíti a kérdések és hozzászólások számát és idejét. Minden napirendi pont esetében az SZMSZ szerinti időkorlátozásokat alkalmazza a rendszer és azok lejártával, valamint a lejárattól kezdve 30 másodpercenként hangjelzést ad. A hozzászóló mikrofonját a rendszer nem kapcsolja ki, erre csak az elnöknek van lehetősége. (1) Az R. 7. sz. melléklete 1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Iskola u. 3. (2) Az R. 7. sz. mellékletének 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 3300 Eger, Dobó tér 6/a. (3) Az R. 7. sz. mellékletének 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Társulásos formában Hatvan várossal: 18. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. 19. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6. (4) Az R. 7. sz. mellékletének 5. pontja hatályát veszti.

12 (1) Az R. a (2) bekezdése kivételével július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 55. f) pontja hatályát veszti. (2) Az R. 12. (3) bekezdése augusztus 31-én lép hatályba. (3) Az R augusztus 31. napján hatályát veszti. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

13 13 III. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a weblapon. 147/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 147/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 214 db személyi térítési díjat megállapító határozatot és a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 148/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 148/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy Lőrincz Krisztián pályázatát érvénytelennek minősíti. 149/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 149/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői (igazgatói) beosztására kiírt pályázat eredménytelen. A közgyűlés felkéri illetékes bizottságát, hogy a magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltésére írjon ki pályázatot. A magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltéséig a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői feladatai az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezetének 2. pontjában meghatározott helyettesítési rend szerint kerülnek ellátásra. 152/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 152/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, a személyükben érintett képviselők a megválasztásukról szóló szavazásban részt vehetnek. 154/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 154/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy 4 státuszt elvon a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthontól, és azt az Arany János Általános Iskola és Szakiskola és Kollégiumba helyezi át. 1 státuszt szeptember 1-től Ft/státusz bérrel és ennek járulékaival, 3 státuszt október 1-től Ft/státusz bérrel és ennek járulékaival. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, intézkedjen arról, hogy a következő költségvetés módosításakor a létszámváltozás átvezetésre kerüljön. A Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon számára engedélyezett létszám: 109,5. Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola és Kollégium számára engedélyezett létszám: /2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 155/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a Heves Megye Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve c. dokumentumot az előterjesztés mellékletét képező, a változásokat is tartalmazó, egységes szerkezetben készült dokumentum szerint módosítja, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy azt ajánlás formájában a közgyűlés határozatával kibocsássa.

14 14 156/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 156/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával támogatja, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye pályázatot nyújtson be a megjelenő TÁMOP /1 kódszámú Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás című projektjére. A magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltéséig a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezetének 3.2. alapján az általános igazgatóhelyettes, a távolléte esetén a pontja alapján a közművelődési igazgatóhelyettes látja el. 157/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 157/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a 187/2010. (X. 22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Heves Megyei Közgyűlés a év III. negyedévi üléstervét és a év IV. negyedévi üléstervtervezetét az előterjesztés melléklete szerint elfogadta. 158/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 158/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával előzetes támogatói döntésével egyetért azzal, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. az Észak-Magyarországi Régió más egészségügyi szolgáltatóival és egészségügyi szolgáltatók tulajdonosaival konzorciumi együttműködésben, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház konzorcium-vezetővel részt vegyen az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton. A pályázat Markhot Ferenc Kórház Kft. általi benyújtását a tulajdonos megyei önkormányzat annak érdekében támogatja, hogy a pszichiátriai és addiktológiai gondozói rehabilitáció megújulhasson és új helyiségekkel, eszközökkel bővüljön ki, a kardiológiai járóbeteg rehabilitáción belül a szakmai minimumfeltételekhez szükséges tárgyi és terápiás eszközök beszerzésre kerüljenek, valamint a neuromuszkuloszkeletális rehabilitációt magába foglaló épület felújítása és bővítése megtörténjen, az eszközparkja kibővüljön. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórházat érintően maximum 550 millió Ft nagyságú beruházás valósuljon meg. A pályázat 5%-os önerejét, maximum 27,5 millió Ft-ot a kórház saját költségvetéséből biztosítja. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a kórház ügyvezető igazgatóját arra, hogy a pályázathoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja és a Markhot Ferenc Kórház Kft. nevében a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórház Kft. részére a pályázathoz szükséges tulajdonosi, fenntartási és egyéb nyilatkozatokat tegye meg, valamint a konzorciumi megállapodást fenntartói ellenjegyzéssel lássa el. 159/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 159/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal személyi állományából a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17. (1) bekezdésének a) pontja alapján 4 fő köztisztviselő, létszámcsökkentéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 89. (3) bekezdése alapján 1 fő munkavállaló munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetéséről döntött az alább jelölt munkakörök szerint:

15 15 Munkakör Besorolási Felmentés (vagy jogviszony megszűnés) jogcíme kulcsszám igazgatási létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) ügyintéző rendszergazda létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) EIP menedzser létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) EIP asszisztens létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) gépkocsivezető munkáltatói rendes felmondás (Mt. 89. (3) bekezdés) A Heves Megyei Közgyűlés felhívja Heves Megye Főjegyzőjét, hogy a létszám-racionalizálással érintett munkavállalók köztisztviselői, illetőleg munkaviszonyának megszüntetése tárgyában tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. A Heves Megyei Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontja alapján a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és intézménynél egy nevelő munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről, a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger intézménynél egy orvos munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről döntött, míg a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál két fő pedagógus munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről döntött. Heves Megye Közgyűlése felhívja elnökét, hogy a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján készítse elő a megszüntetéssel járó költségek központi költségvetésből történő visszaigénylését.

16 16 FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: ISSN

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. január 28. XXI. évfolyam 2. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 6. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: A Hatvani Középiskola Szakiskola, és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (továbbiakban: HKSZKMITT) 2011. augusztus 24-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel Hatvanban,

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. november 27. XIX. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 8 IV. Hirdetmények 10 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 29. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 171/2010. sz. hat. ZMJVK 172/2010. sz. hat. A Helyi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. szeptember 30. XXI. évfolyam 11. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 5. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 10. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. JÚLIUS 20. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 38/2012. (VII.20.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben