tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésbenoktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésbenoktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók"

Átírás

1 Szakmai program Bevezetés A pedagógiai szakszolgálat 2003-ban alakult a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás az évi LXXIX. törvény 34. -ában megjelölt közoktatási szakszolgálati feladatokat: a nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, valamint gyógytestnevelést határozta meg augusztus1-től az intézmény összevonás, névváltozás szervezeti átalakulás jelentős változást hozott a szakszolgálati intézményében. Tagintézményként: egységes pedagógiai szakszolgálatként tevékenykedünk, a évi LXXIX. törvény 33. (11) megfelelően, a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban. Utazó gyógypedagógiai hálózatunk keretében ellátjuk a kistérség intézményeiben integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációját is. A szakszolgálat ellátási területe is növekedett. A Polgári Kistérség Többcélú Társulás feladatait is ellátjuk ig szegregált oktatásban vettek részt az értelmileg akadályozott tanulók. Az intézmény szerkezeti átalakítás követően az értelmileg akadályozott gyerekek szociális integrációban vehetnek részt a létre jövő többcélú intézményben. További célunk a szakvéleménnyel rendelkező sni tanulók, teljes, funkcionális inkluzív oktatása nevelése. A tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos, pszichés fejlődészavaraival küzdő gyermekek, gyógypedagógiai megsegítése, valamint az ezt támogató eszközök beszerzése együttnevelésének támogatása érdekében. Működési területek: Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás: Hajdúnánás Hajdúdorog Polgári Kistérség Többcélú Társulás: Folyás Görbeháza Polgár Tiszagyulaháza Újszentmargita Újtikos Intézmény felépítése: évi LXXIX. törvény a közoktatásról A többcélú intézmény 33. (1) A többcélú intézmény lehet (11) Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény több különböző pedagógiai szakszolgálatot szervezetileg egységes intézményként lát el. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény - a szakértői és rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével - részt vehet a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az utazó szakember-hálózat működtetésében, a többi gyermekkel,

2 tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésbenoktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény elláthatja a gyógytestnevelés feladatait is. Az egységes pedagógiai szakszolgálatban - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - megszervezhető a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is.

3 Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktat ási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatb an Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Iskola Alapfokú Művészetoktat ási Nevelési tanácsadás Utazó gyógyped. Iskola pszichológus Logopédiai ellátás Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés.

4 Céljaink A Nevelési Tanácsadó célja, hogy segítséget nyújtson gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak a gyermekek életében felmerülő legkülönbözőbb nehézségek megoldásában. A logopédia célja a beszédhibák, nyelvi zavarok megelőzése: illetve a már kialakult beszédhibák, nyelvi zavarok és azok következményeként fellépett másodlagos elvárások korrekciója: ép/működőképes beszéd, és nyelvi struktúra létrehozása. A közoktatásról szóló törvény 21. -nak megfelelően a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a pályaválasztás gondjainak megfelelő megoldásához nyújt segítséget. Ez komplex feladat, mert többféle igény, követelmény, hatás és mozgás összehangolását jelenti. A pályaválasztási tanácsadás célja az, hogy a fiatalokat helyes pályaválasztási elhatározáshoz juttassa. A gyógytestnevelés célja: a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek, és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek Az utazó gyógypedagógiai hálózatunk célja a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és az Polgári Kistérség Többcélú Társulás térségen belül pedagógiai szemléletváltással együtt járó olyan programok befogadtatása, amelyek alkalmasak a sokféleség kezelésére, amelyek lehetőséget adnak az együttnevelés (integráció) során szükséges eltérő egyéni tanulói szükségletek figyelembevételére Feladataink Nevelési tanácsadás /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / (4) A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülő, továbbá a szülő egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. Az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztő foglalkozás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatározottak alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó intézmény ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által

5 készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52. -a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott időkeret terhére kell az iskolai fejlesztő foglalkozást biztosítani. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások - e bekezdésben előírt - szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért. (5) A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. (6) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. (8) A gyógy-testnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. Az utazó gyógypedagógus feladata A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy A sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt nevelő, oktató iskola a helyi tantervének elkészítésénél A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét is figyelembe veszi. Az utazó gyógypedagógus: Az integráltan nevelt gyermekek oktatási- nevelési folyamatát segíti. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőivel. Közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő tevékenységek tervezésében Programok, programcsomagok összeállítása A habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés Javaslatot tesz a környezet kialakítására Együttműködés a többségi pedagógussal Segíti az egyéni fejlődési lap vezetésére vonatkozó eljárásokat. Az egyéni fejlődési lap részei az adatokat, a fejlesztés fő jellemzőit tartalmazó külív és a habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozások dokumentálását szolgáló betétív. A betétív tartalmazza a fő fejlesztési területek felsorolását, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozást vezető pedagógus nevét, szakképzettségét, az adott foglalkozás sorszámát, idejét, tartalmát, az alkalmazott módszereket, eszközöket. Fejlesztési tervet készít, illetve segít annak elkészítésében. Segít a szakértői bizottság vizsgálatához a pedagógiai vélemény elkészítésében. Számon tartja a kontroll vizsgálatok időpontjai, valamint a pedagógiai vélemény elkészítésében segít. Az együttnevelésben részt vevő és abba bekapcsolódó intézmények felkészítése az együttnevelési gyakorlat kialakítására (ösztönzés, támogatás, felkészítő tréningek, szakmai programok, speciális és specifikus szolgáltatások)

6 Az együttneveléshez szükséges továbbképzések programok kidolgozásában vagy adaptálásában, megszervezésében, lebonyolításában,segítséget nyújt. Pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, minőségi továbbfejlesztése az indikátoroknak megfelelően, együttnevelést támogató szolgáltatási fejlesztés megvalósítása. Az együttnevelésben érintett társadalmi szereplők (szülők, szülői szervezetek, civil szervezetek, fenntartók, szakmai szervezetek, stb.) bevonása, aktív részvételükhöz a feltételek megteremtése, programok, képzési programok kidolgozása, átvétele, adaptációja. A sajátos nevelési igény korrekciójához szükséges speciális eszközök beszerzése, illetve felkészítés az eszközhasználatra. Segítséget nyújt a magántanulók közoktatási intézményen kívüli oktatásának megszervezésére, (pl: otthoni környezet), együttműködési mechanizmusok kialakítása az érintett intézményekkel, valamint a tanuló anyaiskolájával. Alapelvek: Az emberi méltóság tisztelete A pszichológus tiszteletben tartja a személy emberi méltóságát, valamint jogát arra, hogy képességeit és személyiségét kibontakoztathassa. Elkötelezettség és felelősség A pszichológus a kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensei iránt. Együttműködik a kollegáival és az intézményekkel. A pszichológus a kölcsönös együttműködés elvei szerint folytatja pszichológusi tevékenységét, melynek során eleget tesz korrekt tájékoztatási kötelezettségének. Feddhetetlenség: A pszichológus tevékenységét a pontosság, a becsületesség, az őszinteség jellemzi a tudományos kutatásban, az oktatásban és a pszichológusi gyakorlatban. Betartja ígéreteit, és nem vállal betarthatatlan kötelezettségeket. Szakszerűség: A pszichológus ismeri tudásának, képességeinek határait és a lehetséges káros következményeket. Elkötelezett a klienseknek a szolgáltatások igénybevételére és az azonos minőségre való joga iránt. Mivel a pszichológus döntései jelentős hatással lehetnek mások életére, ezért különösen ügyel arra, hogy azok szakmailag megalapozottak és minden személyes, anyagi, szociális, szervezeti vagy politikai befolyástól mentesek legyenek. Segíteni akarás A pszichológus munkájában mindenkor szem előtt tartja a "primum nil nocere" elvét. Legfőbb törekvése a másokon való segíteni akarás és az ártalmak elkerülése. Titoktartási kötelezettség a páciens személyét és állapotát illetően. A fejlesztés tudatos és tervszerű legyen. A beszédhibás/beszédfogyatékos gyermek/tanuló fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A módszerek célszerű megválasztásának elve megköveteli a logopédiai gyakorlatban az életkor, a pszichikai sajátosságok, az értelmi képesség, a

7 beszédhiba típusának és súlyosságának, a terápia adott szakaszának figyelembevételét. A terápia során figyelembe kell venni a beszédfejlődés szakaszait. A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. A beszédhibás tanuló fejlesztése legyen folyamatos, intenzitása pedig a beszédhiba típusának és súlyosságának függvénye. A logopédusnak motiválnia kell a gyermeket/tanulót beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor fel kell készítenie az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a maradandó tünetekkel később együtt tudjon élni. A sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés funkciók, sérült részképességek terápiás jellegű korrekciójával, a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs eljárásokkal, az általános műveltség megalapozása, Az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával. Fejlessze készségeiket és speciális mozgásműveltségüket. Az alap kondíció fejlesztése és fenntartása, magasabb szintre emelése. A további romlás megakadályozása az izomfűző kialakítása. A rendszeres mozgásigény felkeltése, a korrigáló egyéni gyakorlatok készséggé válása. Önálló, tudatos munkára nevelés, felkészítés a későbbiek során végezhető rendszeres testmozgásra, sportolásra. Az önfegyelem, önbizalom, akaraterő és bátorság növelése, a pszichés gátlások feloldása, a nehézségek leküzdése, a helyes testtartás kialakítása. Sikerélmények biztosítása. A testi munkához, terheléshez szoktatás. A pszichomotoros funkciók fejlesztésére (melyek az észlelési, a tértájékozódási, mozgásszervezési, koordinációs, egyensúlyozási készségek és képességek növelését célozzák) irányuló gyakorlatokkal foglalkozhatunk az órák bevezető vagy befejező részében is, de alkothatják az óra fő részét is, mint terápiás célkitűzések. Az órák külön követelménye a játék, a játékosság, melynek szintén kiemelkedő terápiás célja van, ugyanis a játék alkalmas a tanult mozgások alkalmazására, a koordináció, egyensúlyérzék, mozgástudat, a mozgásszervezés, a téri orientáció, a szabálytudat, a mozgásos önfegyelem, a szocializáció, alkalmazkodás a társakhoz feladathelyzetben, az általános mozgáskészség, a fizikai képességek fejlesztésére. A tanulók ellátásának fontos része a rendszeres iskolaorvosi ellenőrzés. Szükség szerinti szakorvosi felügyelet (ortopéd orvos, neurológus, urológus, szemész stb.), ugyanis a rehabilitációs cél- és feladat-meghatározások során az orvosi indikációkat figyelembe kell venni.