Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre"

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre

2 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma, típus Létszám Hét Osztályfőnök 1/9/A ács, kőműves és 25 fő - Horváth Mónika hidegburkoló szakképző 1/9/B asztalos, festőmázoló szakképző 21 fő - Dr. Vörösné Kis Ilona 1/9/C hegesztő szakképző 20 fő - Tóthné Rozsos Katalin 1/9/D karosszérialakatos, épület és szerkezetlakatos 19 fő - Bódiné Benkő Judit szakképző 1/9/E fehérneműkészítő 22 fő - Lung Mónika kötötáru összeállító, hegesztő szakképző 1/9/F gépi forgácsoló, villanyszerelő szakképző 21 fő - Loyoláné Galántai Éva 1/9/G kerámia, porcelánkészítő 22 fő - Szombathelyi Anita 1/9/H speciális szakiskola 11 fő - Tálai Tibor 9/E speciális szakiskola 11 fő - Kovácsné Nagy Tünde H/II/1 Híd II. program 12 fő - Bodzsárné Oláh Gabriella 1/13/A autószerelő, gyakorló fodrász, fogtechnikus gyakornok 24 fő B Borosné Vörös Magdolna

3 szakképző 2/10/A kőműves, villanyszerelő 20 fő A Somodi Anikó szakképző 2/10/B asztalos, gépi forgácsoló 17 fő B Zsákai Katalin szakképző 2/10/C hegesztő, karosszérialakatos 16 fő A Gerőcs Ibolya szakképző 2/10/D épület és szerkezetlakatos, 20 fő B Bánfi János ács, festő- mázoló szakképző 2/10/E porcelánkészítő, 18 fő B Molnár Erika porcelánfestő, fehérneműkészítő szakképző 2/12/A fodrász, hegesztő 19 fő B Darida Péter szakképző 2/14/A autószerelő, gyakorló 15 fő A Kiss Anikó fodrász szakképző 3/11/A hegesztő, gépi forgácsoló, 20 fő A Szabó Sándor fehérneműkészítő szakképző 1/15-3/13/A gyakorló fodrász, 19 fő A Bozsér Zsolt porcelánfestő, porcelánkészítő szakképző 11/A szakközépiskola 25 fő - Szentirmai Ádám 12/A szakközépiskola 17 fő - Dr. Mészáros Éva 12/B szakközépiskola 20 fő - Lantos Etelka

4 A személyi ellátottság a tagintézményben mind a közismereti mind pedig a műszaki tanárok esetében megfelelő o Kommunikációs csatornaként a HSZI szintű informatikai levelező rendszert használja minden kolléga. o A jelenleg is futó saját, illetve a fenntartó által benyújtott pályázatok tovább futnak, ezek kiaknázása fontos feladat. 2. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Vezetői értekezletek: Intézményi szinten: minden hétfőn órakor a kijelölt helyen Vezetők törzsmunkaidő beosztása: Pap András Török Szabolcs A délelőtti és délutáni tanítás miatt a vezetők törzsmunkaideje egymás közötti megállapodás alapján, rugalmasan változik. Az első és utolsó tanítási órák figyelembevételével, külön időbeosztás szerint vezetői ügyeletet(amíg tanuló tartózkodik az épületben) tartanak. 3. A ös tanév kiemelt feladatai Irányelvek TÁMOP projekt lezárása iskolai fegyelem javítása kiemelt feladat tehetséggondozás kiemelt feladat felzárkóztatás

5 versenyfelkészítések felnőttképzés szakkörök, érdeklődési körök pályakövetés lemorzsolódás csökkentése A jogszabályoknak megfelelően felül kell vizsgálni az intézmény Pedagóiai Programját Házirendjét és SZMSZ-ét. Tudatos pályaválasztási és pályorientációs stratégiával előkészíteni a 2015/16-ös tanévet. Tagintézményi irányelvek o Végrehajtani az új szakképzési törvényből és a köznevelési törvényből a 2014/2015-ös tanévre szóló feladatokat, kiemelt szerepet biztosítva az új típusú szakképzés felmenő rendszerben való folytatására. o Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás mai kor igényeihez igazodó új lehetőségeit keresni, és felmenő rendszerben folytatni a tevékenységet. o Megvalósítani a gyermekvédelemmel, esélyegyenlőséggel, drogprevencióval, nemdohányzó munkahellyel és a tanulói balesetmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat. o Biztosítani a tanulók érettségi, és szakmai vizsgáinak tervszerű, törvényekhez igazodó megszervezését, lebonyolítását. o A 2015/2016-os tanév beiskolázásának hatékony előkészítése és végrehajtása, kihasználva minden lehetőséget (média, Nyílt nap, pályaválasztási szülői értekezletek, pályaválasztási börzék, országos és helyi kiadványok, iskolaismertető prospektusok). A kialakult közvetlen kapcsolatrendszer fenntartása, továbbfejlesztése az Iskola, a gyakorlati képzőhelyek és a Kamara között, a tanulószerződések folyamatos egyeztetése, készítése ( Képzőhelyek Iskola - Kamara). Megkeresni az általános iskolákat, és ott már az ősz folyamán rendhagyó osztályfőnöki órák keretében szervezni a 8. osztályos tanulókat.

6 o EMMI és a fenntartó elvárásainak megfelelően az Integrált Pedagógiai Rendszer továbbfejlesztése, az enyhén értelmi fogyatékos tanulók új típusú speciális szakiskolai osztályának felmenő rendszerben történő folytatása gyógypedagógusok alkalmazásával. A munkaközösségek munkájában az elért színvonal megőrzése, lehetőség szerint annak emelése. o a HÍD II. program folytatása o A megváltozott munkaidőbeosztás folytatása. o A bemutató órák rendezése munkaközösségi szinten. o Az osztályfőnöki nevelőmunka tervszerűségének megőrzése, a munkaköri leírás alapján az osztályfőnöki teendők még pontosabb végrehajtása, különös tekintettel a megváltozott köznevelési törvényben a hiányzásokkal kapcsolatos adminisztrációs munkára. Kapcsolattartás a szülőkkel. o Az általános iskola-középiskola átmenet biztosítása az általános iskolák segítségével. o Részvétel a szakmai és közismereti tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. o A munkához, tanuláshoz, az iskolai rendhez és fegyelemhez való helyes viszony kialakítása. A pontosságra, kötelességteljesítésre, lelkiismeretességre nevelés, a feladatok következetes számonkérése és a végrehajtás rendszeres ellenőrzése, értékelése. o A fegyelemre nevelésben a rend, és a jó szokások meghonosítása, a szükséges nevelői tekintély, és az egységes követelményrendszer kialakítása. o A tanulók neveltségi szintjének felmérése, elemzése, konkrét, ellenőrizhető és mérhető feladatok megfogalmazása. A tanulók hiányzásainak csökkentése kiemelt feladat. o A tanulók egészséges életmódra nevelése az EVP, iskolaorvos és a védőnő bevonásával, iskolai rendezvényekkel, a tanulók fizikai képességeinek és szellemi képességeinek fejlesztése. o A mindennapos testnevelés feladatainak, lehetőségeinek maradéktalan végrehajtása, az elkezdett úszásoktatás tervszerű fejlesztése.

7 o Iskolai díjak ( Kalmár Zsigmond- díj, Szántó Kovács János-díj, Jó tanuló - jó sportoló díj, Az iskola kiváló diákja) szempontjainak figyelemmel kísérése, javaslattétel a díjak odaítélésére. o A minőségbiztosítási és mérési feladatok folyamatos megvalósítása az intézményi szintű munkaközösség munkaterve alapján. o A pedagógus illetve intézményminősítéssel kapcsolatos feladatok ütemezése, végrehajtása 4. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok, eseménynaptár, szervezési és munkaközösségi feladatok Az EMMI rendeletben biztosított 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása: o továbbképzési nap o Zsigmond nap (diáknap) április 30. o Május,.Írásbeli érettségi vizsga 3 nap (május 4.) o Május szakmai írásbeli vizsga 1 nap (május12.) o Október 18.téma később kerül meghatározásra o December 13.téma később kerül meghatározásra Feladataink időrendben Augusztus Nap Óra Esemény Felelős szerda Július augusztus: Tanulói ügyintézés, Vezetői ügyelet Pap András 1. Pótbeírás napjának ismertetése (kifüggesztéssel) Pap András Alakuló értekezlet, javító és pótló vizsgák előkészítése, Pap András pótbeírás Javítóvizsgák a mellékelt beosztás szerint Pap András

8 26. Tankönyvárusítás szervezése Molnár Piroska Pótbeiratkozás Apró Erzsébet Tanévnyitó értekezlet Pap András Tűz-balesetvédelmi oktatás Török Szabolcs 29. Óraadók felkérése, értesítése Török Szabolcs 29. Az régi-új kollégáknak a szükséges dokumentumok átadása Pap András Órarend készítése Dr.Mészáros Éva -01-ig Oszt.főnökök iskolatitkárral egyeztessék a beiratkozottakat, szülő értesítése, be nem iratkozott tankötelesekről Osztályfőnökök Iskolatitkár 30. Jelentkezés javító és pótló szakmai vizsgára Török Szabolcs Szeptember Hét Nap Óra Esemény Felelős 36/ Tanévnyitó ünnepély (A hét hétfő) Kiss Anikó A osztályfőnöki nap oszt. főnökök. 5-ig Jelentkezés érettségi vizsgára iskolatitkár 1. E-napló,Osztálynaplók megnyitása oszt. főn. 5. Bizonyítványok, törzslapok záradékolása, átadása oszt. főn. az új osztályfőnöknek (bukottak) 20-ig szalagavató estet szervező csapat összeállítása, Vezetőség ütemterv elkészítése A munkaközösségek alakuló értekezlete (Tanmenetek, munkatervek) Egészségügyi törzslapok ellenőrzése, alkalmassági vizsgálatok Ste- Munkaköz. Vezetők Dr.Borda fánia

9 1-12. Tanári és tanulói ügyelet megszervezése Gyaraki Judit 37/2 B 38/3 A 39/4 B 12. Bizonyítványok, törzslapok megnyitása (1/9, 9/E, Pap András H/II/1, 1/13 évfolyam), átadása ellenőrzésre osztályfőnök 12. Nyomtatványrendelés előkészítése Apró Erzsébet Diákparlament DÖK segítő tanár 22-től A tanulók fizikai állapotának felmérése testnevelők Szülői értekezlet és fogadóóra B hét Lantos Etelka, Kis Molnár Péter Október Hét Nap Óra Esemény Felelős 40/ Szülői értekezlet és fogadóóra A hét Lantos Etelka, A Kis Molnár Péter Diákok Őszi Tárlata Bozsér Zsolt 41/6 B 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, tanórán osztályfőnökök történelemtanárok Írásbeli szakmai vizsgák Török Szabolcs 42/7 14. Statisztikai jelentés Pap András A Javító, pótló szakm.vizsga (gyakorlati, szóbeli) Török Szabolcs 14. Osztálynaplók ellenőrzése Vezetőség

10 15. Tanulmányi területek kódjainak meghatározása, megküldése a Felvételi Központnak 18. Áthelyezett munkanap (október 24.) Pap András 22. Megemlékezés október 23-ról Pap András 43/8 B 23. Nemzeti ünnep, Koszorúzás Vezetőség 22. Szünet előtti utolsó tanítási nap B hét. szerda 9.évf. oszt.főn. November Hét Nap Óra Esemény Felelős Mindenszentek Őszi szünet 45/9 3. Őszi szünet utáni első tanítási nap. A hét hétfő A 47/ A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése Pap András A 20. Nyílt Nap Török Szabolcs 48/ Megemlékezés az iskola névadójáról, koszorúzás Vezetőség B halálának évfordulóján (1941. nov. 27.) DÖK. December Hét Nap Óra Esemény Felelős 49/ Tanulmányi versenyek Munkaköz.v. A 6. Mikulás ünnepség 13. Áthelyezett munkanap (dec.24.)

11 51/15 A 19. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap A hét péntek 19. Megemlékezés a névadó születésének évfordulójáról. Országos Szépíró Verseny Országismereti vetélkedő Téli szünet Vezetőség Lantos Etelka Molnár Erika Január Hét Nap Óra Esemény Felelős 2/16 5. Szünet utáni első tanítási nap, B hét hétfő B 5. SZKT központi elődöntőire nevezés, nevezési Török Szabolcs díj befizetése A tanórák látogatása alól felmentett tanulók be-lantoszámoltatása. Etelka, Kis s Osztályozó és köztes vizsgák meg-molnár Péter tartása. 3/ I. félév vége A Osztályozó értekezlet Vezetőség 4/ Iskolai statisztika elkészítése Gerőcs Ibolya B Együtt szaval a nemzet/iskola Somodi Anikó Szép magyar beszéd iskolai forduló Szombathelyi Anita 23. Értesítések az I. félév eredményeiről Oszt. főnök 5/ Szülői értekezlet és fogadóóra A hét Pap András

12 A Pályaválasztási szülői értekezlet Török Szabolcs 30. Munkaközösségek félévértékelő értekezletei Munkaköz. Vezetők (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, a beszámolók leadása) 29. Nyílt Nap Török Szabolcs 30. Nevelési értekezlet I. félév értékelése Pap András Február Hét Nap Óra Esemény Felelős 6/20 B Szülői értekezlet és fogadóóra B hét Pap András Jelentkezés érettségi vizsgára Dr. Mészáros Jelentkezés szakmai vizsgákra Török Szabolcs Szép magyar beszéd (Kazinczy) középiskolások részére: CSONGRÁD MEGYEI FORDULÓ Éva Lantos Etelka 7/21 A 9/23 A 13. A félévértékelő beszámoló megküldése a székhelyintézménynek, fenntartónak Összesítő jelentés érettségire, szakmunkásvizsgára jelentkezőkről fenntartónak, jegyzőnek, vizsgaközpontnak, elnöki megbízás kérése 25. Tanórai megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Pap András Pap András Török Szabolcs Of., történelemtanárok Március Hét Nap Óra Esemény Felelős 10/ évi kompetenciamérés eredményeinek érkezé- Pap András

13 B 11/25 A 12/26 B 13/27 A se 3. Jelentkezési lapok érkezése 3. Jelentés a szakmai vizsga előkészítéséről (elnökre Török Szabolcs javaslat, kamarai tag kérése, időpont, létszámok) 6. Nőnapi megemlékezés Fiúk 11. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Pap András Megemlékezés március 15-ről Pap András 15. Nemzeti ünnep Koszorúzás Vezetőség 9. évf. oszt.f. 20. Szakiskolások közismereti verseny megyei forduló Gyaraki Judit Szeged 23. A Felvételi Központ megküldi az iskolához jelentkezettek Pap András névsorát 27. Osztálynaplók ellenőrzése Vezetőség Április Hét Nap Óra Esemény Felelős 14/28 B 15/29 A 16/30 B 1. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap B hét szerda 2-7. Tavaszi szünet 8. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap A hét szerda 8. Az iskola az ideiglenes felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). Pap András 16. Megemlékezés tanórán a holocaust áldozatairól Osztályfőn., történelemtanárok Tanulásban akadályozottak megyei tanulmányi versenye gyógypedagógusok

14 17/31 A 18/32 B Szakma Kiváló Tanulója országos döntője Török Szabolcs 17. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felvételi Pap András Központból 22. Föld napja. Természetismereti vetélkedő Dök. földrajz tanárok A tanórák látogatása alól felmentett végzős tanulók Lantos Etelka, beszámoltatása Kis Molnár Péter Ballagás Kiss Anikó 29. Végzős tanulók utolsó tanítási napja Végzős tanulók osztályozó értekezlete. Pap András 30. Zsigmond nap (közismereti és sportversenyek) DÖK 30. Vizsgabizottsági tagoknak megbízás, SZMK, diákönkormányzat felkérése, ütemterv Pap András Török Szabolcs Május Hét Nap Óra Esemény Felelős 1. Munka ünnepe 19/ Érettségi írásbeli magyar nyelv és irodalom Somodi Anikó A Érettségi írásbeli matematika Somodi Anikó Érettségi írásbeli történelem Somodi Anikó Érettségi írásbeli angol nyelv Somodi Anikó Érettségi írásbeli német nyelv Somodi Anikó 20/34 B Érettségi írásbeli biológia Somodi Anikó Érettségi írásbeli kémia Somodi Anikó Érettségi írásbeli, földrajz

15 Érettségi írásbeli informatika Somodi Anikó 21/35 A 22/36 B Szakmai írásbeli vizsgák Török Szabolcs Érettségi írásbeli fizika Somodi Anikó Érettségi írásbeli rajz és vizuális kultúra Érettségi írásbeli francia nyelv Somodi Anikó Kompetenciaméréssel kapcsolatos szülői értekezlet Pap András 27. Országos kompetenciamérés 10. évfolyam 10.o.f. Gyaraki Judit Június Hét Nap Óra Esemény Felelős 23/37 A 25/39 A 1-5. Osztálynaplók ellenőrzése Vezetőség 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról tanórán osztályfőnökök, történelemtanárok 5. Értesítés a beiratkozásról Török Szabolcs OKJ.Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Török Szabolcs A tanórák látogatása alól felmentett tanulók Lantos Etelka, beszámoltatása Kis Molnár Péter 15. Jegyek lezárása szaktanárok Osztályozó értekezlet Pap András

16 15. Utolsó tanítási nap Munkaközösségek tanévértékelő értekezlete Munkaközös- (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának ségvezetők, vizsgálata Szóbeli érettségi vizsga középszint Somodi Anikó Szóbeli érettségi vizsga 12/A-B osztály Dr. Mészáros 18. Éva, Lantos Etelka Beiratkozás Török Szabolcs Tanévzáró ünnepély Pap András Tanévértékelő, tanévzáró értekezlet Pap András Vezetőség Július Hét Nap Óra Esemény Felelős Minden Vezetői ügyelet. Vezetőség szerda Fodrásztábor Mártély Cseh István 3-ig Tanévértékelő értekezlet jegyzőkönyve a székhelyintézménynek, Pap András fenntartónak. 3. Összesítő jelentés az érettségi bizonyítványokról. Somodi Anikó 3. Érettségi-iratok irattározása, kimutatás a fenntartónak Somodi Anikó Augusztus Hét Nap Óra Esemény Felelős 3. Pótbeírás napjának nyilvánosságra hozása Apró Erzsébet Munkavédelmi bejárás Török Szabolcs Pótbeíratkozás Török Szabolcs Javító és pótló vizsgák Pap András

17 Török Szabolcs Tanévnyitó értekezlet Pap András 31-ig Jelentkezés pótló, javító szakmai vizsgákra Török Szabolcs 5. Ellenőrző munka Általános irányelvek o A helyi vezetőség feladata a pontosabb, tervszerűbb munkavégzés, a határidők betartása és betartatása, a saját terület folyamatos, következetes ellenőrzése saját ellenőrzési terv alapján, átgondolt feladat-végrehajtás, még nagyobb önállóság. o A tanulói és tanári munka megismerése, a szaktanárok, nevelők tapasztalatcseréje, az értékelés segítése érdekében folytatni kell az óralátogatásokat. Az óralátogatások a vezetők és munkaközösség-vezetők által elkészített saját óralátogatási terv alapján (minőségirányítási program szerint) történnek. o Az elvégzett munkát, a következő időszak feladatait vezetőségi értekezleteken rendszeresen értékeljük, bevonva egy-egy terület felelősét, szakértőjét, a munkaközösségvezetőket és az érdekvédelmi szervezeteket. o Ellenőrzési terv A pedagógiai programban megfogalmazott értékrend és a megvalósításához megjelölt feladatok teljesítése. o Felelős: munkaközösség-vezetők o Határidő: folyamatos, o Beszámoltatás: félévi értekezlet, tanévzáró értekezlet A pedagógusok és tanulók teljesítményének folyamatos értékelése különös tekintettel a kompetenciamérésre o Felelős: minőségirányítási-mérési munkaközösség, pedagógusok o Határidő: folyamatos A közalkalmazottak munkafegyelmének javítása, tanmenet szerinti haladás, pontos munkakezdés és befejezés, a határidők betartása, a munkaköri feladatok maradéktalan ellátásának ellenőrzése

18 o Felelős: munkaközösség-vezetők o Határidő: folyamatos Az adminisztrációs fegyelem, a tanügyi dokumentumok vezetésének ellenőrzése o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: munkaterv szerint A tanulók neveltségi szintjének folyamatos ellenőrzése és emelése, a tanulmányi kötelezettség teljesítése, alapvető udvariassági, viselkedési normák betartása, a házirend betartása, a környezet, a rend megóvása, közösségformálást elősegítő rendezvények kezdeményezése. o Felelős: osztályfőnökök o Határidő: folyamatos o Beszámolás: félévi és tanévzáró értekezleten A szabályzatok, igazgatói és belső utasítások betartása o Felelős: igazgató o Határidő: folyamatos az új képzési formák működése, az új típusú szakképző évfolyamok eredményei, problémái o Felelős: tagintézményvezető-helyettes o Határidő: folyamatos o Beszámolás: félévi és tanévzáró értekezleten Az iskolai helyiségek rendjének, megóvásának ellenőrzése o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: folyamatos A technikai személyzet munkájának ellenőrzése o Felelős: tagintézményvezető-helyettes o Határidő: havonta Az ifjúságvédelmi és a balesetmegelőzési tevékenység ellenőrzése o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: negyedévente, folyamatos A munkatervek megvalósítása, a megjelölt határidők betartása o Felelős: munkaközösség-vezetők o Határidő: havonta

19 Tűz- és munkavédelem o Felelős: tagintézményvezető-helyettes o Határidő: havonta Tanórán kívüli foglalkozások o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: negyedévente A vezetők a hirdetőtáblán folyamatosan helyezik el az óralátogatási tervüket. 6. Kimutatás a nevelőtestület tagjairól megbízásokkal Állás Név Végzettség legmagasabb szakképesítés hol szerezte milyen s 1 Angyal Tünde egyetem matematika szakos középiskolai tanár JATE Természettudományi kar matematika egyetem pedagógiai értékelési szakértő JATE-TTK pedagógiai é pedagógusszakvizsga főiskola számítástechnika szakos tanár JGYTF számítástec főiskola szakvizsgázott pedagógus JATE-TTK műanyagtec 1 Bánfi János főiskola műszaki szakoktató Kecskeméti GAMF műszaki sza főiskola gépészmérnök Kecskeméti GAMF szakirány 1 Bán Imre 1 Belovai János főiskola minőségügyi szakmérnök GAMF szakközépiskolai érettségi géplakatos Kossuth Zs. Műsz. Szkki OKJ nehézgépkezelő NOVIT 2001 Bt. gimnáziumi érettségi Bethlen Gábor Református Gimnázium OKJ fogtechnikus Kalmár Zs. Ip. Szkki és Szki Dr. Berényiné Benczédi Gabriella egyetem biológia-kémia szakos középiskolai tanár JATE biológia-kém Bódiné Benkő Judit Bodzsárné Oláh Gabriella főiskola főiskola matematika-testnevelés szakos ált.isk. taná r, szakvizsga fejlesztő-differenciáló pedagógia magyar szakos tanár és művelődésszervező, szakvizsga fejlesztő-differenciáló pedagógia JGYTF JGYTF, KETIF matematika testnevelés 1 Borek Edina egyetem angol nyelv szakos tanár JATE angol Borosné Vörös 0,45 Magdolna főiskola üzemmérnök Ybl Miklós Műszaki Főiskola magasépíté 1 Bozsér Zsolt főiskola földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár JGYTF földrajz-rajz Csapiné Eperjesi 1 Melinda főiskola pedagógia-technika szakos tanár JGYTF Zalka Máté Katonai Műszaki 1 Darida Péter főiskola járműgépész üzemmérnök Főiskola

20 0,5 Gödöllői Agrártudományi Egyetem egyetem mezőgazdasági gépészmérnök Dr Dömötörné Zsédenyi Piroska egyetem kémia-fizika szakos középiskolai tanár JATE kémia-fizika német nyelv és irodalom szakos bölcsész és német nyelv 1 Fehér Ágnes egyetem tanár SZTE lom 1 Fintáné Piti Julianna főiskola SZTE JGY Pedagógusképző Kar szakközépiskolai érettségi kerámiaformázó Tömörkény I. Művészeti Szkki 0,63 Forró István szakmunkásképző porcelánkorongos 1 Gerőcs Ibolya főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár JGYTF főiskola szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet egyetem matematika szakos tanár Debreceni Egyetem Gheorghita Petru 1 Pavel főiskola faipari üzemmérnök Brassói Egyetem Faipari Kar képző- és ip szeti szak főiskola faipari mérnök-tanár Soproni Egyetem mérnök-taná Soproni Egyetem Tanárképző műszaki-sza 1 Gránicz Péter főiskola műszaki szakoktató Intézet szak 1 Gyaraki Judit főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár JGYTF egyetem matematika szakos tanár JATE főiskola szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF matematika szak közoktatási ped.szakv. épületvillam főiskola közgazdász SZTE Gazdaságtudományi Kar gazdálkodás 1 Halasi Ferenc főiskola üzemmérnök Pollack Mihály Műszaki Főiskola szak főiskola mérnök-tanár Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1 Hegedűs Zoltán főiskola üzemmérnök Kecskeméti GAMF főiskola minőségügyi szakmérnök Kecskeméti GAMF gépipari aut si szak főiskola mérnök-tanár Kecskeméti GAMF mérnök-taná Kossuth Zs.Gépipari, Mech. És 1 Hetényi Ferenc szakközépiskola gépiforgácsoló-esztergályos Elektr.Szkki OKJ hegesztő Kalmár Zs. Ip. Szkki és Szki 1 Horga Péter Attila főiskola műszaki szakoktató Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Kar angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 1 Horváth Mónika egyetem tanár SZTE Bölcsészettudományi Kar 1 Juhász Rozália pedagógusszakvizsga matematika szak faipari beren szak egyetem német SZTE Bölcsészettudományi Kar szakmunkásképző, 602. Magyar-Vietnami Barátság érettségi francia női szabó Ip. Szakm. műszaki sza szak mestervizsga női szabó mester Magyar Kézműves Kamara 1 Kalapis Zsuzsanna főiskola matematika-fizika szakos általános isk.tanár JGYTF matematika pedagógusszakvizsga egyetem informatika szakos tanár Debreceni Egyetem informatika t főiskola szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF 1 Kis Andrea egyetem történelem szakos bölcsész és tanár JATE 1 Kiss Anikó főiskola mérnök-tanár SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar Kandó Kálmán Villamosipari főiskola villamos üzemmérnök Műszaki Főisk. szakközépiskolai 602. Magyar-Vietnami Barátság 1 Kis Lászlóné érettségi Ip. Szakm sz. Ipari Szakmunkásképző szakmunkásképző porcelánfestő Intézet PTE Pollack Mihály Műszaki 1 Kis Molnár Péter főiskola építészmérnök Főiskolai Kar 602. sz. Ipari Szakmunkásképző 1 Krizsán Sándor szakmunkásképző szerkezetlakatos (könnyűszerkezet-lakatos) Intézet szakmunkásképző asztalos (épületasztalos) Kossuth Zs. Műsz. Szkki OKJ ács-állványozó Kossuth Zs. Műsz. Szkki szakközépiskolai érettségi Kossuth Zs. Műsz. Szkki mérnök-taná villamosgép készülékek építészmérn

21 1 Kóti István szakoktatói oklevél szakoktató Csiszár Autósiskola kisipari mesterlevél autószerelő mester KIOSZ szakközépiskola gépjármű technikus Rózsa Ferenc Szakközépiskola szakközépiskolai Kossuth Zs. Finommech. És érettségi Műszerip.Szkki 1 Kovács Ágnes egyetem magyar szakos középiskolai tanár JATE 1 Kovácsné Nagy Tünde főiskola gyógypedagógus magyar nye irodalom sza egyetem történelem szakos középiskolai tanár JATE történelem s Eötvös L. TE. Bárczi Gusztáv Gyógyped.Főisk. 1 Lantos Etelka egyetem magyar-történelem szakos középiskolai tanár JATE magyar nye történelem főiskola közoktatási vezető JGYTF közoktatási OKJ mérlegképes könyvelő A+EURO-PAY Szakközépiskola vállalkozási 1 Loyoláné Galántai Éva főiskola biológia-rajz szakos általános isk. tanár JGYTF biológia-rajz 0,5 Lőkösné Nagy Sarolta főiskola magyar-francia szakos tanár JGYTF főiskola szociális munkás SZTE szociális mu 1 Lung Mónika egyetem kémia szakos középiskolai tanár Újvidéki Egyetem egyetem okleveles technológus mérnök Újvidéki Egyetem tanító(informatika műveltségterület)- Kaposvári Egyetem Csokonai 1 Mészáros Andrea főiskola gyógypedagógus, V.M. Pedagógiai tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár Főiskolai Kar 1 Mészáros Anikó főiskola matematika-német szakos tanár JGYTF élelmiszer ta szakirány gyógytestne 1 Dr Mészáros Éva egyetem középiskolai testnevelő tanár Testnevelési Főiskola tanári szak egyetem gyógytestnevelő tanár Magyar Testnevelési Egyetem szak egyetem jogász Pécsi Tudományegyetem 1 Molnár Erika főiskola német nyelvtanár JGYTF 1 Molnár Imre szakközépiskola magasépítési technikus Vedres István Építőipari Szakközépiskola szakmunkásképző kőműves 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet történelem k közokt.vez. 1 Molnár Piroska egyetem német irodalom és nyelv szakos bölcsész SZTE 1 Molnárné Szabó Gyöngyvér egyetem énekművész-tanár Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekművész szak főiskola szolfézstanár Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szolfézstaná 0,4 Nagyné Mónus Szilvia főiskola földrajz-rajz szakos tanár JGYTF magyar-történelem szakos általános isk. 1 Pap András főiskola tanár JGYTF magyar-törté egyetem történelem szakos középiskolai tanár JATE szak főiskola szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető SZTE JGYTF szakvizsga s szak 1 Papp Béla egyetem földrajz szakos tanár JATE földrajz SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző főiskola angol nyelv és irodalom szakos tanár Kar 1 Simon Krisztina főiskola angol szakos tanár és művelődésszervező JGYTF egyetem pedagógiai értékelési szakértő SZTE angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és egyetem tanár SZTE 1 Sipter Enikő főiskola biológia-környezetvédelem szakos tanár JGYTF egyetem kertészmérnök Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar egyetem biológia szakos tanár SZTE Természettud. És Informatikai Kar 1 Somodi Anikó főiskola magyar-történelem szakos tanár JGYTF pedagógiai é szakértő sza szak angol nyelv lom kiegész biológia kieg szak

22 főiskola szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető SZTE JGYTF magyar nyelv és ir. szakos bölcsész és Pécsi TE. Bölcsészettudományi egyetem középisk. tanár Kar Debreceni Agr.tud.Egy.Mg.i 1 Szabó Sándor főiskola gépész üzemmérnök Gépészeti Főisk.K. mezőgazdasági gépész szakos műszaki Bp-i Műszaki Egyetem Gépészmérnöki főiskola tanár Kar 1 Szentirmai Ádám egyetem történelem szakos bölcsész és tanár JATE Szombathelyi magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 1 Anita egyetem és tanár JATE Pécsi TE. Pollack Mihály Műszaki 1 Szőke Sándorné főiskola műszaki szakoktató Kar Kossuth Lajos Középiskola és szakmunkásképző fodrász Szakiskola 1 Tálai Tibor főiskola gyógypedagógus SZTE közoktatási ped.szakv.s szak magyar szak üzemgépész műszaki-tan műszaki sza szak tanulásban a zottak pedag szakirány főiskola nevelőtanár SZTE JGYTF pedagóia sz 1 Tézsla Márta egyetem okleveles közgazdász Újvidéki Egyetem 1 pályaorientá egyetem pedagógus szakvizsga Újvidéki Egyetem közgazdasá egyetem szakvizsgázott pedagógus Szent István Egyetem szakirányú s Tóthné Rozsos földrajz kieg Katalin egyetem földrajz szakos középiskolai tanár JATE szak Bessenyei György Tanárképző történelem-földrajz szakos tanár Főiskola 1 Tóth Sándor főiskola gimnáziumi érettségi szakmunkásképző fogműves kisipari mesterlevél fogműves mester KIOSZ Bethlen Gábor Gimnázium 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1 Török Szabolcs főiskola mezőgazdasági gépészmérnök Tessedik Sámuel Főiskola 1 Vajnai Rita főiskola könnyűipari mérnök Könnyűipari Műszaki Főiskola mezőgazdas pész szakirá könnyűipari szak, ruhaip irány főiskola mérnök-tanár SZTE mérnök-taná 1 Verbai Csilla főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár JGYTF egyetem matematika szakos tanár SZTE főiskola szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető SZTE JGYTF 1 Vetró Pál szakmunkásképző ács-állványozó szakmunkás gallyazó-daraboló motorfűrészkezelő betanított szakmunkásképző munkás Dr Vörösné Kis biológia-testnevelés szakos általános iskolai 1 Ilona főiskola tanár 506. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Bedő Albert Erdőgazdasági Szakmunkásképző JGYTF 1 Zsákai Katalin egyetem történelem szakos középiskolai tanár JATE matematika szak közokt.vez. szakvizsga s szak biológia-test szak

23 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MUNKATERVE A tanév feladatai Ebben a tanévben a legfontosabb feladat - az iskola és a könyvtár átszervezése miatt - az összevont 3 tagintézményi könyvtár kialakított rendjének fenntartása. A korábbi 3 könyvtáros helyett továbbra is 2 fő látja el mindhárom könyvtár nyitva tartását, ami a törvényi előírásoknak megfelelően mindháromban min. heti 22 óra. A könyvtárosok nyitva tartással kapcsolatos munkáját ebben az évben is pedagógusok fogják segíteni heti 22 órában Kalmár tagintézményünkben 6 órában segítenek majd a kollégák. Az egyéb könyvtári teendőket állomány gondozása, katalogizálás, rendezvények, tankönyvellátás, stb. továbbra is a könyvtárosok látják el (hétfő és kedd: Rákosné Horváth Erzsébet, szerda: felügyelet, csütörtök és péntek: Pap Éva). Állománygyarapítás Az előző évben új dokumentumokat csak ajándékként kaptunk, az állomány gyarapítására egyéb mód nem volt. A tankönyvállomány nagysága lehetővé teszi, hogy az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára is kölcsönözzünk tankönyvet. Állományfeltárás Az előző tanév során az átszervezés miatt a könyvtárban az új könyvtárosok legfontosabb feladata az állomány megismerése és rendbe tétele volt: mind az olvasóterem, mind a kölcsönző tér átalakult, a könyvtári szakrendhez jobban illeszkedő használói tereket hoztunk létre. Az állományt is átpakoltuk, hogy még átláthatóbb, és ezáltal könnyebben kezelhető legyen. A tankönyvek rendbe tétele is megtörtént. Így ebben a tanévben már egy sokkal nyitottabb és olvasóbarát könyvtár várja a tanulókat és a pedagógusokat. A Kalmár Zsigmond tagintézményben a Huntéka integrált könyvtári rendszer van, a könyvtári állomány majdnem 90%-a a rendszerben is megtalálható. Csak az újonnan beszerzett szép- és szakirodalmi műveket kell a bevételezés során az integrált rendszerben rögzíteni. Olvasáspedagógiai feladatok Az olvasóvá nevelés az egész nevelőtestület feladata, csak így érhető el, hogy a könyvtár forrásközponttá váljon. Az önálló ismeretszerzés a szaktanárok megfelelő szervező munkája nélkül nem valósítható meg. Minden segítséget megadunk a többkönyvű oktatáshoz. A könyvtárlátogató tanulókban igyekszünk kifejleszteni az önművelés iránti igényt.

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2013/2014. tanévre

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2013/2014. tanévre Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2013/2014. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 augusztus 18. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 21-25. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 28. 9:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2012/2013.

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2012/2013. Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Kelt: 2016. augusztus P R O G R A M T E R V 2016-2017. TANÉV A Programterv a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 2016/2017-es tanévre szóló munkaterve készült. A tanév

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendje

A 2016/2017. tanév rendje A 2016/2017. tanév rendje AUGUSZTUS Dátum Idő Esemény Felelős(ök) 22. hétfő 9 00 Alakuló értekezlet Igazgató 24. szerda 8 00 Pótvizsga/osztályozó vizsga 22-től Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

M U N K A T E R V. a 2009/2010. tanév. II. félév JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM B A J A PETŐFI S. U. 1. Baja, 2010 január 18.

M U N K A T E R V. a 2009/2010. tanév. II. félév JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM B A J A PETŐFI S. U. 1. Baja, 2010 január 18. JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM B A J A PETŐFI S. U. 1. M U N K A T E R V a 2009/2010. tanév II. félév Baja, 2010 január 18. Királyné Koszter Mária A 2009/2010. tanév munkaterve Az iskola működési

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-ös tanévre Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. 8,00 Trefort utána

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola OM 202971 Jogszabályi háttér: 229/2012.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben