Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre"

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre

2 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma, típus Létszám Hét Osztályfőnök 1/9/A ács, kőműves és 25 fő - Horváth Mónika hidegburkoló szakképző 1/9/B asztalos, festőmázoló szakképző 21 fő - Dr. Vörösné Kis Ilona 1/9/C hegesztő szakképző 20 fő - Tóthné Rozsos Katalin 1/9/D karosszérialakatos, épület és szerkezetlakatos 19 fő - Bódiné Benkő Judit szakképző 1/9/E fehérneműkészítő 22 fő - Lung Mónika kötötáru összeállító, hegesztő szakképző 1/9/F gépi forgácsoló, villanyszerelő szakképző 21 fő - Loyoláné Galántai Éva 1/9/G kerámia, porcelánkészítő 22 fő - Szombathelyi Anita 1/9/H speciális szakiskola 11 fő - Tálai Tibor 9/E speciális szakiskola 11 fő - Kovácsné Nagy Tünde H/II/1 Híd II. program 12 fő - Bodzsárné Oláh Gabriella 1/13/A autószerelő, gyakorló fodrász, fogtechnikus gyakornok 24 fő B Borosné Vörös Magdolna

3 szakképző 2/10/A kőműves, villanyszerelő 20 fő A Somodi Anikó szakképző 2/10/B asztalos, gépi forgácsoló 17 fő B Zsákai Katalin szakképző 2/10/C hegesztő, karosszérialakatos 16 fő A Gerőcs Ibolya szakképző 2/10/D épület és szerkezetlakatos, 20 fő B Bánfi János ács, festő- mázoló szakképző 2/10/E porcelánkészítő, 18 fő B Molnár Erika porcelánfestő, fehérneműkészítő szakképző 2/12/A fodrász, hegesztő 19 fő B Darida Péter szakképző 2/14/A autószerelő, gyakorló 15 fő A Kiss Anikó fodrász szakképző 3/11/A hegesztő, gépi forgácsoló, 20 fő A Szabó Sándor fehérneműkészítő szakképző 1/15-3/13/A gyakorló fodrász, 19 fő A Bozsér Zsolt porcelánfestő, porcelánkészítő szakképző 11/A szakközépiskola 25 fő - Szentirmai Ádám 12/A szakközépiskola 17 fő - Dr. Mészáros Éva 12/B szakközépiskola 20 fő - Lantos Etelka

4 A személyi ellátottság a tagintézményben mind a közismereti mind pedig a műszaki tanárok esetében megfelelő o Kommunikációs csatornaként a HSZI szintű informatikai levelező rendszert használja minden kolléga. o A jelenleg is futó saját, illetve a fenntartó által benyújtott pályázatok tovább futnak, ezek kiaknázása fontos feladat. 2. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Vezetői értekezletek: Intézményi szinten: minden hétfőn órakor a kijelölt helyen Vezetők törzsmunkaidő beosztása: Pap András Török Szabolcs A délelőtti és délutáni tanítás miatt a vezetők törzsmunkaideje egymás közötti megállapodás alapján, rugalmasan változik. Az első és utolsó tanítási órák figyelembevételével, külön időbeosztás szerint vezetői ügyeletet(amíg tanuló tartózkodik az épületben) tartanak. 3. A ös tanév kiemelt feladatai Irányelvek TÁMOP projekt lezárása iskolai fegyelem javítása kiemelt feladat tehetséggondozás kiemelt feladat felzárkóztatás

5 versenyfelkészítések felnőttképzés szakkörök, érdeklődési körök pályakövetés lemorzsolódás csökkentése A jogszabályoknak megfelelően felül kell vizsgálni az intézmény Pedagóiai Programját Házirendjét és SZMSZ-ét. Tudatos pályaválasztási és pályorientációs stratégiával előkészíteni a 2015/16-ös tanévet. Tagintézményi irányelvek o Végrehajtani az új szakképzési törvényből és a köznevelési törvényből a 2014/2015-ös tanévre szóló feladatokat, kiemelt szerepet biztosítva az új típusú szakképzés felmenő rendszerben való folytatására. o Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás mai kor igényeihez igazodó új lehetőségeit keresni, és felmenő rendszerben folytatni a tevékenységet. o Megvalósítani a gyermekvédelemmel, esélyegyenlőséggel, drogprevencióval, nemdohányzó munkahellyel és a tanulói balesetmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat. o Biztosítani a tanulók érettségi, és szakmai vizsgáinak tervszerű, törvényekhez igazodó megszervezését, lebonyolítását. o A 2015/2016-os tanév beiskolázásának hatékony előkészítése és végrehajtása, kihasználva minden lehetőséget (média, Nyílt nap, pályaválasztási szülői értekezletek, pályaválasztási börzék, országos és helyi kiadványok, iskolaismertető prospektusok). A kialakult közvetlen kapcsolatrendszer fenntartása, továbbfejlesztése az Iskola, a gyakorlati képzőhelyek és a Kamara között, a tanulószerződések folyamatos egyeztetése, készítése ( Képzőhelyek Iskola - Kamara). Megkeresni az általános iskolákat, és ott már az ősz folyamán rendhagyó osztályfőnöki órák keretében szervezni a 8. osztályos tanulókat.

6 o EMMI és a fenntartó elvárásainak megfelelően az Integrált Pedagógiai Rendszer továbbfejlesztése, az enyhén értelmi fogyatékos tanulók új típusú speciális szakiskolai osztályának felmenő rendszerben történő folytatása gyógypedagógusok alkalmazásával. A munkaközösségek munkájában az elért színvonal megőrzése, lehetőség szerint annak emelése. o a HÍD II. program folytatása o A megváltozott munkaidőbeosztás folytatása. o A bemutató órák rendezése munkaközösségi szinten. o Az osztályfőnöki nevelőmunka tervszerűségének megőrzése, a munkaköri leírás alapján az osztályfőnöki teendők még pontosabb végrehajtása, különös tekintettel a megváltozott köznevelési törvényben a hiányzásokkal kapcsolatos adminisztrációs munkára. Kapcsolattartás a szülőkkel. o Az általános iskola-középiskola átmenet biztosítása az általános iskolák segítségével. o Részvétel a szakmai és közismereti tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. o A munkához, tanuláshoz, az iskolai rendhez és fegyelemhez való helyes viszony kialakítása. A pontosságra, kötelességteljesítésre, lelkiismeretességre nevelés, a feladatok következetes számonkérése és a végrehajtás rendszeres ellenőrzése, értékelése. o A fegyelemre nevelésben a rend, és a jó szokások meghonosítása, a szükséges nevelői tekintély, és az egységes követelményrendszer kialakítása. o A tanulók neveltségi szintjének felmérése, elemzése, konkrét, ellenőrizhető és mérhető feladatok megfogalmazása. A tanulók hiányzásainak csökkentése kiemelt feladat. o A tanulók egészséges életmódra nevelése az EVP, iskolaorvos és a védőnő bevonásával, iskolai rendezvényekkel, a tanulók fizikai képességeinek és szellemi képességeinek fejlesztése. o A mindennapos testnevelés feladatainak, lehetőségeinek maradéktalan végrehajtása, az elkezdett úszásoktatás tervszerű fejlesztése.

7 o Iskolai díjak ( Kalmár Zsigmond- díj, Szántó Kovács János-díj, Jó tanuló - jó sportoló díj, Az iskola kiváló diákja) szempontjainak figyelemmel kísérése, javaslattétel a díjak odaítélésére. o A minőségbiztosítási és mérési feladatok folyamatos megvalósítása az intézményi szintű munkaközösség munkaterve alapján. o A pedagógus illetve intézményminősítéssel kapcsolatos feladatok ütemezése, végrehajtása 4. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok, eseménynaptár, szervezési és munkaközösségi feladatok Az EMMI rendeletben biztosított 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása: o továbbképzési nap o Zsigmond nap (diáknap) április 30. o Május,.Írásbeli érettségi vizsga 3 nap (május 4.) o Május szakmai írásbeli vizsga 1 nap (május12.) o Október 18.téma később kerül meghatározásra o December 13.téma később kerül meghatározásra Feladataink időrendben Augusztus Nap Óra Esemény Felelős szerda Július augusztus: Tanulói ügyintézés, Vezetői ügyelet Pap András 1. Pótbeírás napjának ismertetése (kifüggesztéssel) Pap András Alakuló értekezlet, javító és pótló vizsgák előkészítése, Pap András pótbeírás Javítóvizsgák a mellékelt beosztás szerint Pap András

8 26. Tankönyvárusítás szervezése Molnár Piroska Pótbeiratkozás Apró Erzsébet Tanévnyitó értekezlet Pap András Tűz-balesetvédelmi oktatás Török Szabolcs 29. Óraadók felkérése, értesítése Török Szabolcs 29. Az régi-új kollégáknak a szükséges dokumentumok átadása Pap András Órarend készítése Dr.Mészáros Éva -01-ig Oszt.főnökök iskolatitkárral egyeztessék a beiratkozottakat, szülő értesítése, be nem iratkozott tankötelesekről Osztályfőnökök Iskolatitkár 30. Jelentkezés javító és pótló szakmai vizsgára Török Szabolcs Szeptember Hét Nap Óra Esemény Felelős 36/ Tanévnyitó ünnepély (A hét hétfő) Kiss Anikó A osztályfőnöki nap oszt. főnökök. 5-ig Jelentkezés érettségi vizsgára iskolatitkár 1. E-napló,Osztálynaplók megnyitása oszt. főn. 5. Bizonyítványok, törzslapok záradékolása, átadása oszt. főn. az új osztályfőnöknek (bukottak) 20-ig szalagavató estet szervező csapat összeállítása, Vezetőség ütemterv elkészítése A munkaközösségek alakuló értekezlete (Tanmenetek, munkatervek) Egészségügyi törzslapok ellenőrzése, alkalmassági vizsgálatok Ste- Munkaköz. Vezetők Dr.Borda fánia

9 1-12. Tanári és tanulói ügyelet megszervezése Gyaraki Judit 37/2 B 38/3 A 39/4 B 12. Bizonyítványok, törzslapok megnyitása (1/9, 9/E, Pap András H/II/1, 1/13 évfolyam), átadása ellenőrzésre osztályfőnök 12. Nyomtatványrendelés előkészítése Apró Erzsébet Diákparlament DÖK segítő tanár 22-től A tanulók fizikai állapotának felmérése testnevelők Szülői értekezlet és fogadóóra B hét Lantos Etelka, Kis Molnár Péter Október Hét Nap Óra Esemény Felelős 40/ Szülői értekezlet és fogadóóra A hét Lantos Etelka, A Kis Molnár Péter Diákok Őszi Tárlata Bozsér Zsolt 41/6 B 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, tanórán osztályfőnökök történelemtanárok Írásbeli szakmai vizsgák Török Szabolcs 42/7 14. Statisztikai jelentés Pap András A Javító, pótló szakm.vizsga (gyakorlati, szóbeli) Török Szabolcs 14. Osztálynaplók ellenőrzése Vezetőség

10 15. Tanulmányi területek kódjainak meghatározása, megküldése a Felvételi Központnak 18. Áthelyezett munkanap (október 24.) Pap András 22. Megemlékezés október 23-ról Pap András 43/8 B 23. Nemzeti ünnep, Koszorúzás Vezetőség 22. Szünet előtti utolsó tanítási nap B hét. szerda 9.évf. oszt.főn. November Hét Nap Óra Esemény Felelős Mindenszentek Őszi szünet 45/9 3. Őszi szünet utáni első tanítási nap. A hét hétfő A 47/ A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése Pap András A 20. Nyílt Nap Török Szabolcs 48/ Megemlékezés az iskola névadójáról, koszorúzás Vezetőség B halálának évfordulóján (1941. nov. 27.) DÖK. December Hét Nap Óra Esemény Felelős 49/ Tanulmányi versenyek Munkaköz.v. A 6. Mikulás ünnepség 13. Áthelyezett munkanap (dec.24.)

11 51/15 A 19. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap A hét péntek 19. Megemlékezés a névadó születésének évfordulójáról. Országos Szépíró Verseny Országismereti vetélkedő Téli szünet Vezetőség Lantos Etelka Molnár Erika Január Hét Nap Óra Esemény Felelős 2/16 5. Szünet utáni első tanítási nap, B hét hétfő B 5. SZKT központi elődöntőire nevezés, nevezési Török Szabolcs díj befizetése A tanórák látogatása alól felmentett tanulók be-lantoszámoltatása. Etelka, Kis s Osztályozó és köztes vizsgák meg-molnár Péter tartása. 3/ I. félév vége A Osztályozó értekezlet Vezetőség 4/ Iskolai statisztika elkészítése Gerőcs Ibolya B Együtt szaval a nemzet/iskola Somodi Anikó Szép magyar beszéd iskolai forduló Szombathelyi Anita 23. Értesítések az I. félév eredményeiről Oszt. főnök 5/ Szülői értekezlet és fogadóóra A hét Pap András

12 A Pályaválasztási szülői értekezlet Török Szabolcs 30. Munkaközösségek félévértékelő értekezletei Munkaköz. Vezetők (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, a beszámolók leadása) 29. Nyílt Nap Török Szabolcs 30. Nevelési értekezlet I. félév értékelése Pap András Február Hét Nap Óra Esemény Felelős 6/20 B Szülői értekezlet és fogadóóra B hét Pap András Jelentkezés érettségi vizsgára Dr. Mészáros Jelentkezés szakmai vizsgákra Török Szabolcs Szép magyar beszéd (Kazinczy) középiskolások részére: CSONGRÁD MEGYEI FORDULÓ Éva Lantos Etelka 7/21 A 9/23 A 13. A félévértékelő beszámoló megküldése a székhelyintézménynek, fenntartónak Összesítő jelentés érettségire, szakmunkásvizsgára jelentkezőkről fenntartónak, jegyzőnek, vizsgaközpontnak, elnöki megbízás kérése 25. Tanórai megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Pap András Pap András Török Szabolcs Of., történelemtanárok Március Hét Nap Óra Esemény Felelős 10/ évi kompetenciamérés eredményeinek érkezé- Pap András

13 B 11/25 A 12/26 B 13/27 A se 3. Jelentkezési lapok érkezése 3. Jelentés a szakmai vizsga előkészítéséről (elnökre Török Szabolcs javaslat, kamarai tag kérése, időpont, létszámok) 6. Nőnapi megemlékezés Fiúk 11. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Pap András Megemlékezés március 15-ről Pap András 15. Nemzeti ünnep Koszorúzás Vezetőség 9. évf. oszt.f. 20. Szakiskolások közismereti verseny megyei forduló Gyaraki Judit Szeged 23. A Felvételi Központ megküldi az iskolához jelentkezettek Pap András névsorát 27. Osztálynaplók ellenőrzése Vezetőség Április Hét Nap Óra Esemény Felelős 14/28 B 15/29 A 16/30 B 1. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap B hét szerda 2-7. Tavaszi szünet 8. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap A hét szerda 8. Az iskola az ideiglenes felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). Pap András 16. Megemlékezés tanórán a holocaust áldozatairól Osztályfőn., történelemtanárok Tanulásban akadályozottak megyei tanulmányi versenye gyógypedagógusok

14 17/31 A 18/32 B Szakma Kiváló Tanulója országos döntője Török Szabolcs 17. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felvételi Pap András Központból 22. Föld napja. Természetismereti vetélkedő Dök. földrajz tanárok A tanórák látogatása alól felmentett végzős tanulók Lantos Etelka, beszámoltatása Kis Molnár Péter Ballagás Kiss Anikó 29. Végzős tanulók utolsó tanítási napja Végzős tanulók osztályozó értekezlete. Pap András 30. Zsigmond nap (közismereti és sportversenyek) DÖK 30. Vizsgabizottsági tagoknak megbízás, SZMK, diákönkormányzat felkérése, ütemterv Pap András Török Szabolcs Május Hét Nap Óra Esemény Felelős 1. Munka ünnepe 19/ Érettségi írásbeli magyar nyelv és irodalom Somodi Anikó A Érettségi írásbeli matematika Somodi Anikó Érettségi írásbeli történelem Somodi Anikó Érettségi írásbeli angol nyelv Somodi Anikó Érettségi írásbeli német nyelv Somodi Anikó 20/34 B Érettségi írásbeli biológia Somodi Anikó Érettségi írásbeli kémia Somodi Anikó Érettségi írásbeli, földrajz

15 Érettségi írásbeli informatika Somodi Anikó 21/35 A 22/36 B Szakmai írásbeli vizsgák Török Szabolcs Érettségi írásbeli fizika Somodi Anikó Érettségi írásbeli rajz és vizuális kultúra Érettségi írásbeli francia nyelv Somodi Anikó Kompetenciaméréssel kapcsolatos szülői értekezlet Pap András 27. Országos kompetenciamérés 10. évfolyam 10.o.f. Gyaraki Judit Június Hét Nap Óra Esemény Felelős 23/37 A 25/39 A 1-5. Osztálynaplók ellenőrzése Vezetőség 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról tanórán osztályfőnökök, történelemtanárok 5. Értesítés a beiratkozásról Török Szabolcs OKJ.Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Török Szabolcs A tanórák látogatása alól felmentett tanulók Lantos Etelka, beszámoltatása Kis Molnár Péter 15. Jegyek lezárása szaktanárok Osztályozó értekezlet Pap András

16 15. Utolsó tanítási nap Munkaközösségek tanévértékelő értekezlete Munkaközös- (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának ségvezetők, vizsgálata Szóbeli érettségi vizsga középszint Somodi Anikó Szóbeli érettségi vizsga 12/A-B osztály Dr. Mészáros 18. Éva, Lantos Etelka Beiratkozás Török Szabolcs Tanévzáró ünnepély Pap András Tanévértékelő, tanévzáró értekezlet Pap András Vezetőség Július Hét Nap Óra Esemény Felelős Minden Vezetői ügyelet. Vezetőség szerda Fodrásztábor Mártély Cseh István 3-ig Tanévértékelő értekezlet jegyzőkönyve a székhelyintézménynek, Pap András fenntartónak. 3. Összesítő jelentés az érettségi bizonyítványokról. Somodi Anikó 3. Érettségi-iratok irattározása, kimutatás a fenntartónak Somodi Anikó Augusztus Hét Nap Óra Esemény Felelős 3. Pótbeírás napjának nyilvánosságra hozása Apró Erzsébet Munkavédelmi bejárás Török Szabolcs Pótbeíratkozás Török Szabolcs Javító és pótló vizsgák Pap András

17 Török Szabolcs Tanévnyitó értekezlet Pap András 31-ig Jelentkezés pótló, javító szakmai vizsgákra Török Szabolcs 5. Ellenőrző munka Általános irányelvek o A helyi vezetőség feladata a pontosabb, tervszerűbb munkavégzés, a határidők betartása és betartatása, a saját terület folyamatos, következetes ellenőrzése saját ellenőrzési terv alapján, átgondolt feladat-végrehajtás, még nagyobb önállóság. o A tanulói és tanári munka megismerése, a szaktanárok, nevelők tapasztalatcseréje, az értékelés segítése érdekében folytatni kell az óralátogatásokat. Az óralátogatások a vezetők és munkaközösség-vezetők által elkészített saját óralátogatási terv alapján (minőségirányítási program szerint) történnek. o Az elvégzett munkát, a következő időszak feladatait vezetőségi értekezleteken rendszeresen értékeljük, bevonva egy-egy terület felelősét, szakértőjét, a munkaközösségvezetőket és az érdekvédelmi szervezeteket. o Ellenőrzési terv A pedagógiai programban megfogalmazott értékrend és a megvalósításához megjelölt feladatok teljesítése. o Felelős: munkaközösség-vezetők o Határidő: folyamatos, o Beszámoltatás: félévi értekezlet, tanévzáró értekezlet A pedagógusok és tanulók teljesítményének folyamatos értékelése különös tekintettel a kompetenciamérésre o Felelős: minőségirányítási-mérési munkaközösség, pedagógusok o Határidő: folyamatos A közalkalmazottak munkafegyelmének javítása, tanmenet szerinti haladás, pontos munkakezdés és befejezés, a határidők betartása, a munkaköri feladatok maradéktalan ellátásának ellenőrzése

18 o Felelős: munkaközösség-vezetők o Határidő: folyamatos Az adminisztrációs fegyelem, a tanügyi dokumentumok vezetésének ellenőrzése o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: munkaterv szerint A tanulók neveltségi szintjének folyamatos ellenőrzése és emelése, a tanulmányi kötelezettség teljesítése, alapvető udvariassági, viselkedési normák betartása, a házirend betartása, a környezet, a rend megóvása, közösségformálást elősegítő rendezvények kezdeményezése. o Felelős: osztályfőnökök o Határidő: folyamatos o Beszámolás: félévi és tanévzáró értekezleten A szabályzatok, igazgatói és belső utasítások betartása o Felelős: igazgató o Határidő: folyamatos az új képzési formák működése, az új típusú szakképző évfolyamok eredményei, problémái o Felelős: tagintézményvezető-helyettes o Határidő: folyamatos o Beszámolás: félévi és tanévzáró értekezleten Az iskolai helyiségek rendjének, megóvásának ellenőrzése o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: folyamatos A technikai személyzet munkájának ellenőrzése o Felelős: tagintézményvezető-helyettes o Határidő: havonta Az ifjúságvédelmi és a balesetmegelőzési tevékenység ellenőrzése o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: negyedévente, folyamatos A munkatervek megvalósítása, a megjelölt határidők betartása o Felelős: munkaközösség-vezetők o Határidő: havonta

19 Tűz- és munkavédelem o Felelős: tagintézményvezető-helyettes o Határidő: havonta Tanórán kívüli foglalkozások o Felelős: tagintézmény-vezető o Határidő: negyedévente A vezetők a hirdetőtáblán folyamatosan helyezik el az óralátogatási tervüket. 6. Kimutatás a nevelőtestület tagjairól megbízásokkal Állás Név Végzettség legmagasabb szakképesítés hol szerezte milyen s 1 Angyal Tünde egyetem matematika szakos középiskolai tanár JATE Természettudományi kar matematika egyetem pedagógiai értékelési szakértő JATE-TTK pedagógiai é pedagógusszakvizsga főiskola számítástechnika szakos tanár JGYTF számítástec főiskola szakvizsgázott pedagógus JATE-TTK műanyagtec 1 Bánfi János főiskola műszaki szakoktató Kecskeméti GAMF műszaki sza főiskola gépészmérnök Kecskeméti GAMF szakirány 1 Bán Imre 1 Belovai János főiskola minőségügyi szakmérnök GAMF szakközépiskolai érettségi géplakatos Kossuth Zs. Műsz. Szkki OKJ nehézgépkezelő NOVIT 2001 Bt. gimnáziumi érettségi Bethlen Gábor Református Gimnázium OKJ fogtechnikus Kalmár Zs. Ip. Szkki és Szki Dr. Berényiné Benczédi Gabriella egyetem biológia-kémia szakos középiskolai tanár JATE biológia-kém Bódiné Benkő Judit Bodzsárné Oláh Gabriella főiskola főiskola matematika-testnevelés szakos ált.isk. taná r, szakvizsga fejlesztő-differenciáló pedagógia magyar szakos tanár és művelődésszervező, szakvizsga fejlesztő-differenciáló pedagógia JGYTF JGYTF, KETIF matematika testnevelés 1 Borek Edina egyetem angol nyelv szakos tanár JATE angol Borosné Vörös 0,45 Magdolna főiskola üzemmérnök Ybl Miklós Műszaki Főiskola magasépíté 1 Bozsér Zsolt főiskola földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár JGYTF földrajz-rajz Csapiné Eperjesi 1 Melinda főiskola pedagógia-technika szakos tanár JGYTF Zalka Máté Katonai Műszaki 1 Darida Péter főiskola járműgépész üzemmérnök Főiskola

20 0,5 Gödöllői Agrártudományi Egyetem egyetem mezőgazdasági gépészmérnök Dr Dömötörné Zsédenyi Piroska egyetem kémia-fizika szakos középiskolai tanár JATE kémia-fizika német nyelv és irodalom szakos bölcsész és német nyelv 1 Fehér Ágnes egyetem tanár SZTE lom 1 Fintáné Piti Julianna főiskola SZTE JGY Pedagógusképző Kar szakközépiskolai érettségi kerámiaformázó Tömörkény I. Művészeti Szkki 0,63 Forró István szakmunkásképző porcelánkorongos 1 Gerőcs Ibolya főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár JGYTF főiskola szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet egyetem matematika szakos tanár Debreceni Egyetem Gheorghita Petru 1 Pavel főiskola faipari üzemmérnök Brassói Egyetem Faipari Kar képző- és ip szeti szak főiskola faipari mérnök-tanár Soproni Egyetem mérnök-taná Soproni Egyetem Tanárképző műszaki-sza 1 Gránicz Péter főiskola műszaki szakoktató Intézet szak 1 Gyaraki Judit főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár JGYTF egyetem matematika szakos tanár JATE főiskola szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF matematika szak közoktatási ped.szakv. épületvillam főiskola közgazdász SZTE Gazdaságtudományi Kar gazdálkodás 1 Halasi Ferenc főiskola üzemmérnök Pollack Mihály Műszaki Főiskola szak főiskola mérnök-tanár Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1 Hegedűs Zoltán főiskola üzemmérnök Kecskeméti GAMF főiskola minőségügyi szakmérnök Kecskeméti GAMF gépipari aut si szak főiskola mérnök-tanár Kecskeméti GAMF mérnök-taná Kossuth Zs.Gépipari, Mech. És 1 Hetényi Ferenc szakközépiskola gépiforgácsoló-esztergályos Elektr.Szkki OKJ hegesztő Kalmár Zs. Ip. Szkki és Szki 1 Horga Péter Attila főiskola műszaki szakoktató Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Kar angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 1 Horváth Mónika egyetem tanár SZTE Bölcsészettudományi Kar 1 Juhász Rozália pedagógusszakvizsga matematika szak faipari beren szak egyetem német SZTE Bölcsészettudományi Kar szakmunkásképző, 602. Magyar-Vietnami Barátság érettségi francia női szabó Ip. Szakm. műszaki sza szak mestervizsga női szabó mester Magyar Kézműves Kamara 1 Kalapis Zsuzsanna főiskola matematika-fizika szakos általános isk.tanár JGYTF matematika pedagógusszakvizsga egyetem informatika szakos tanár Debreceni Egyetem informatika t főiskola szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF 1 Kis Andrea egyetem történelem szakos bölcsész és tanár JATE 1 Kiss Anikó főiskola mérnök-tanár SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar Kandó Kálmán Villamosipari főiskola villamos üzemmérnök Műszaki Főisk. szakközépiskolai 602. Magyar-Vietnami Barátság 1 Kis Lászlóné érettségi Ip. Szakm sz. Ipari Szakmunkásképző szakmunkásképző porcelánfestő Intézet PTE Pollack Mihály Műszaki 1 Kis Molnár Péter főiskola építészmérnök Főiskolai Kar 602. sz. Ipari Szakmunkásképző 1 Krizsán Sándor szakmunkásképző szerkezetlakatos (könnyűszerkezet-lakatos) Intézet szakmunkásképző asztalos (épületasztalos) Kossuth Zs. Műsz. Szkki OKJ ács-állványozó Kossuth Zs. Műsz. Szkki szakközépiskolai érettségi Kossuth Zs. Műsz. Szkki mérnök-taná villamosgép készülékek építészmérn

21 1 Kóti István szakoktatói oklevél szakoktató Csiszár Autósiskola kisipari mesterlevél autószerelő mester KIOSZ szakközépiskola gépjármű technikus Rózsa Ferenc Szakközépiskola szakközépiskolai Kossuth Zs. Finommech. És érettségi Műszerip.Szkki 1 Kovács Ágnes egyetem magyar szakos középiskolai tanár JATE 1 Kovácsné Nagy Tünde főiskola gyógypedagógus magyar nye irodalom sza egyetem történelem szakos középiskolai tanár JATE történelem s Eötvös L. TE. Bárczi Gusztáv Gyógyped.Főisk. 1 Lantos Etelka egyetem magyar-történelem szakos középiskolai tanár JATE magyar nye történelem főiskola közoktatási vezető JGYTF közoktatási OKJ mérlegképes könyvelő A+EURO-PAY Szakközépiskola vállalkozási 1 Loyoláné Galántai Éva főiskola biológia-rajz szakos általános isk. tanár JGYTF biológia-rajz 0,5 Lőkösné Nagy Sarolta főiskola magyar-francia szakos tanár JGYTF főiskola szociális munkás SZTE szociális mu 1 Lung Mónika egyetem kémia szakos középiskolai tanár Újvidéki Egyetem egyetem okleveles technológus mérnök Újvidéki Egyetem tanító(informatika műveltségterület)- Kaposvári Egyetem Csokonai 1 Mészáros Andrea főiskola gyógypedagógus, V.M. Pedagógiai tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár Főiskolai Kar 1 Mészáros Anikó főiskola matematika-német szakos tanár JGYTF élelmiszer ta szakirány gyógytestne 1 Dr Mészáros Éva egyetem középiskolai testnevelő tanár Testnevelési Főiskola tanári szak egyetem gyógytestnevelő tanár Magyar Testnevelési Egyetem szak egyetem jogász Pécsi Tudományegyetem 1 Molnár Erika főiskola német nyelvtanár JGYTF 1 Molnár Imre szakközépiskola magasépítési technikus Vedres István Építőipari Szakközépiskola szakmunkásképző kőműves 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet történelem k közokt.vez. 1 Molnár Piroska egyetem német irodalom és nyelv szakos bölcsész SZTE 1 Molnárné Szabó Gyöngyvér egyetem énekművész-tanár Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekművész szak főiskola szolfézstanár Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szolfézstaná 0,4 Nagyné Mónus Szilvia főiskola földrajz-rajz szakos tanár JGYTF magyar-történelem szakos általános isk. 1 Pap András főiskola tanár JGYTF magyar-törté egyetem történelem szakos középiskolai tanár JATE szak főiskola szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető SZTE JGYTF szakvizsga s szak 1 Papp Béla egyetem földrajz szakos tanár JATE földrajz SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző főiskola angol nyelv és irodalom szakos tanár Kar 1 Simon Krisztina főiskola angol szakos tanár és művelődésszervező JGYTF egyetem pedagógiai értékelési szakértő SZTE angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és egyetem tanár SZTE 1 Sipter Enikő főiskola biológia-környezetvédelem szakos tanár JGYTF egyetem kertészmérnök Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar egyetem biológia szakos tanár SZTE Természettud. És Informatikai Kar 1 Somodi Anikó főiskola magyar-történelem szakos tanár JGYTF pedagógiai é szakértő sza szak angol nyelv lom kiegész biológia kieg szak

22 főiskola szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető SZTE JGYTF magyar nyelv és ir. szakos bölcsész és Pécsi TE. Bölcsészettudományi egyetem középisk. tanár Kar Debreceni Agr.tud.Egy.Mg.i 1 Szabó Sándor főiskola gépész üzemmérnök Gépészeti Főisk.K. mezőgazdasági gépész szakos műszaki Bp-i Műszaki Egyetem Gépészmérnöki főiskola tanár Kar 1 Szentirmai Ádám egyetem történelem szakos bölcsész és tanár JATE Szombathelyi magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 1 Anita egyetem és tanár JATE Pécsi TE. Pollack Mihály Műszaki 1 Szőke Sándorné főiskola műszaki szakoktató Kar Kossuth Lajos Középiskola és szakmunkásképző fodrász Szakiskola 1 Tálai Tibor főiskola gyógypedagógus SZTE közoktatási ped.szakv.s szak magyar szak üzemgépész műszaki-tan műszaki sza szak tanulásban a zottak pedag szakirány főiskola nevelőtanár SZTE JGYTF pedagóia sz 1 Tézsla Márta egyetem okleveles közgazdász Újvidéki Egyetem 1 pályaorientá egyetem pedagógus szakvizsga Újvidéki Egyetem közgazdasá egyetem szakvizsgázott pedagógus Szent István Egyetem szakirányú s Tóthné Rozsos földrajz kieg Katalin egyetem földrajz szakos középiskolai tanár JATE szak Bessenyei György Tanárképző történelem-földrajz szakos tanár Főiskola 1 Tóth Sándor főiskola gimnáziumi érettségi szakmunkásképző fogműves kisipari mesterlevél fogműves mester KIOSZ Bethlen Gábor Gimnázium 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1 Török Szabolcs főiskola mezőgazdasági gépészmérnök Tessedik Sámuel Főiskola 1 Vajnai Rita főiskola könnyűipari mérnök Könnyűipari Műszaki Főiskola mezőgazdas pész szakirá könnyűipari szak, ruhaip irány főiskola mérnök-tanár SZTE mérnök-taná 1 Verbai Csilla főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár JGYTF egyetem matematika szakos tanár SZTE főiskola szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető SZTE JGYTF 1 Vetró Pál szakmunkásképző ács-állványozó szakmunkás gallyazó-daraboló motorfűrészkezelő betanított szakmunkásképző munkás Dr Vörösné Kis biológia-testnevelés szakos általános iskolai 1 Ilona főiskola tanár 506. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Bedő Albert Erdőgazdasági Szakmunkásképző JGYTF 1 Zsákai Katalin egyetem történelem szakos középiskolai tanár JATE matematika szak közokt.vez. szakvizsga s szak biológia-test szak

23 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRÁNAK MUNKATERVE A tanév feladatai Ebben a tanévben a legfontosabb feladat - az iskola és a könyvtár átszervezése miatt - az összevont 3 tagintézményi könyvtár kialakított rendjének fenntartása. A korábbi 3 könyvtáros helyett továbbra is 2 fő látja el mindhárom könyvtár nyitva tartását, ami a törvényi előírásoknak megfelelően mindháromban min. heti 22 óra. A könyvtárosok nyitva tartással kapcsolatos munkáját ebben az évben is pedagógusok fogják segíteni heti 22 órában Kalmár tagintézményünkben 6 órában segítenek majd a kollégák. Az egyéb könyvtári teendőket állomány gondozása, katalogizálás, rendezvények, tankönyvellátás, stb. továbbra is a könyvtárosok látják el (hétfő és kedd: Rákosné Horváth Erzsébet, szerda: felügyelet, csütörtök és péntek: Pap Éva). Állománygyarapítás Az előző évben új dokumentumokat csak ajándékként kaptunk, az állomány gyarapítására egyéb mód nem volt. A tankönyvállomány nagysága lehetővé teszi, hogy az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára is kölcsönözzünk tankönyvet. Állományfeltárás Az előző tanév során az átszervezés miatt a könyvtárban az új könyvtárosok legfontosabb feladata az állomány megismerése és rendbe tétele volt: mind az olvasóterem, mind a kölcsönző tér átalakult, a könyvtári szakrendhez jobban illeszkedő használói tereket hoztunk létre. Az állományt is átpakoltuk, hogy még átláthatóbb, és ezáltal könnyebben kezelhető legyen. A tankönyvek rendbe tétele is megtörtént. Így ebben a tanévben már egy sokkal nyitottabb és olvasóbarát könyvtár várja a tanulókat és a pedagógusokat. A Kalmár Zsigmond tagintézményben a Huntéka integrált könyvtári rendszer van, a könyvtári állomány majdnem 90%-a a rendszerben is megtalálható. Csak az újonnan beszerzett szép- és szakirodalmi műveket kell a bevételezés során az integrált rendszerben rögzíteni. Olvasáspedagógiai feladatok Az olvasóvá nevelés az egész nevelőtestület feladata, csak így érhető el, hogy a könyvtár forrásközponttá váljon. Az önálló ismeretszerzés a szaktanárok megfelelő szervező munkája nélkül nem valósítható meg. Minden segítséget megadunk a többkönyvű oktatáshoz. A könyvtárlátogató tanulókban igyekszünk kifejleszteni az önművelés iránti igényt.