FOG A FOGLALKOZTATÁS IRÁNYELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOG A FOGLALKOZTATÁS IRÁNYELV"

Átírás

1 FOG A FOGLALKOZTATÁS IRÁNYELV Készítették: Bebesné Bazsó Judit Fekete Árpád Molnár Máté FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A foglalkoztatás szükségessége koncepciója A foglalkoztatás célja és célcsoportjai A foglalkoztatás/munkatevékenység céljai: A foglalkoztatás célcsoportjai A foglalkoztatás kapcsolata a többi normatív szabályozóval A foglalkoztatás legfrissebb tudományos eredményeinek irodalmi áttekintése A foglalkoztatás eddigi nemzetközi tapasztalatai A foglalkoztatás jelenlegi magyarországi gyakorlata Az intézményen belüli foglalkoztatás célja: Ennek jelenleg támogatott formái, eszközei Jelenlegi szabályozók A foglalkoztatás területén meglévő hazai szabályozásai (elfogadott kipróbált már használt normatív dokumentumok országosan és az egyes intézményeknél) A foglalkoztatás lehetséges módszerei (különböző alternatívák: eljárások, megoldási módok) és eszközei A foglalkoztatás módszerei Munka-rehabilitáció Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás A foglalkoztatás érdekében történő eljárások A foglalkoztatás megoldásának különböző eszköztára A foglalkoztatás módjai Ezek előnyei és hátrányai A különböző feltételek elemzése Közös előnyök Védett foglalkoztatás Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás Az irányelv megfogalmazása Az alkalmazásra vonatkozó javaslatok Az irányelv megfogalmazása Az irányelv alkalmazására vonatkozó javaslatok Általános követelmények meghatározása az intézményen belüli foglalkoztatás területén Dokumentálás FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 6. Az irányelv alkalmazásának személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkakörnyezet Az irányelv összegzése, javaslatok Összegzés Javaslatok Fogalmak a foglalkoztatás terén Hivatkozások, szakirodalom FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 1. BEVEZETÉS 1.1. A foglalkoztatás szükségessége koncepciója A megváltozott gazdasági körülmények és az eddig alkalmazott foglalkoztatási rendszer korszerűtlenné válása miatt jogszabály módosítás vált szükségessé. Az ún. célszervezetek a foglalkoztatást nem folytathatták a már ismert módon. Ezzel egyidőben a szociális intézményeknek lehetőségük nyílt ellátottaik számára a lehető legjobb foglalkoztatás (forma, idő, tevékenység stb.) lehetőségének megteremtésére. E lépés szükségességét az is indokolta, hogy a foglalkoztatottakat (előtörténetét, aktuális fizikai pszichés egészségi mentális állapotát, családi kapcsolatait stb.) legjobban a vele közvetlen kapcsolatban állók (intézményi alkalmazottak: ápolók, mentálhigiénés munkatársak stb.) ismerik. Mindezek ismeretében azonnali és szakszerű döntéseket tudnak tenni. Másrészt így bekerülhettek olyan tevékenységek is, amelyek eddig nem szerepeltek a rendszerben (pl.: ajándéktárgyak készítése különböző technikával) és színesítik a palettát egyben változatossá teszik a foglalkoztatást A foglalkoztatás célja és célcsoportjai A foglalkoztatás/munkatevékenység céljai: Tanulás, fejlődés (egy bizonyos elméleti ismeretanyag és/vagy gyakorlati/praktikus tudás és képesség hasznosítása; illetve újabbakkal történő bővítése) Foglalkoztatás (értelmes tevékenység végzése) aktivitás fenntartása (a sérülés/fogyatékosság, illetve társult tünetek miatt bekövetkező egészségi pszichés fizikai állapotromlás megelőzése; a folyamat lassítása) terápia (az egyén fizikai mentális állapotában bekövetkező pozitív változás) Munkavégzés társadalmi befogadás és szemléletváltás (a társadalom hasznos tagja közösséghez tartozás) A foglalkoztatás célcsoportjai Hajléktalan személyek FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 Fogyatékos (vak, siket, mozgássérült és értelmileg akadályozott) személyek Pszichiátriai betegek Rokkantnyugdíjban részesülő, de a nyugdíjkorhatárt még el nem érő személyek 1.3. A foglalkoztatás kapcsolata a többi normatív szabályozóval A foglalkoztatás révén mind a fogyatékossággal élő emberek nappali ellátásának, mind tartós bentlakásának minősége jelentősen megnő. Ezen túl a foglalkoztatás révén saját jövedelemhez, ennek révén önbecsüléshez, önállóbb életvitelhez jutnak. KOM Intézményközi kapcsolatok DOK Egységes dokumentáció egységes szemlélet MIN Ellenőrzésekhez és minősítésekhez szükséges a visszacsatolás VEZ A vezetésnek ismernie kell a FOG irányelveit FHE Az irányelvek befolyásolják a kidolgozandó standardokat, és ezek visszahatnak a felhasználói elégedettségre HEM A feltételek megfogalmazása befolyásolja a humánerőforrással való gazdálkodást is PSZI A szolgáltatásban résztvevők INF Minden intézményben alkalmazható 2. A FOGLALKOZTATÁS LEGFRISSEBB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK IRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. A foglalkoztatás eddigi nemzetközi tapasztalatai A megváltozott munkaképességű emberek (így a krónikus betegséggel élők és a fogyatékossággal élők) számára országonként változó, de alapvetően kétféle foglalkoztatási formát támogatnak különféle formákban. A védett foglalkoztatás során döntő többségben megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak. A nyílt munkaerő-piaci, azaz az FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 egészséges emberek közti munkavégzést számos módon ösztönzik, mind a munkaadók, mind a munkavállalók oldaláról. Alapvetően 3 eszközzel: pénzügyi előnyöket ajánlanak, a fizikai környezetet, hozzáférést biztosítják, valamint megfeleli emberi segítséget (személyi segítőt) alkalmaznak. Vannak országok ahol a védett, és van ahol a támogatott foglalkoztatás a döntő, de többnyire mindkettő létezik. A kérdés: megvan-e a fejlődés lehetősége, átléphetnek-e egyikből a másikba? Milyen a foglalkoztatás minősége? Mennyire felel meg egyéni igényeknek? Ezekre a kérdésekre rendszerenként változó a válasz, de mégis egységes, hogy a fejlődés a fenti célok érdekében segítik A foglalkoztatás jelenlegi magyarországi gyakorlata 2006-ban a szociális intézményeken belüli foglalkoztatásról csak becsléseink vannak. Ezek szerint legalább 2000 és legfeljebb 7000 szociális intézményben lakó ember dolgozott átlagosan közt. Döntő többségük értelmi fogyatékossággal él, vagy pszichiátriai beteg. Néhány korábban védett ma kiemelten akkreditált munkahely elsősorban a bentlakásos intézményekben lakók számára biztosított intézményen belüli munkát. Legjelentősebb munkatípusok: szivacsvagdosás, kábeltisztítás (rézmentés), tollfosztogatás, golyóstollszerelés, kupakolás, papíripari munkák (irattartók készítése) és csomagolás. Ebből az aktivitást és jövedelmet biztosító, de zárt, szegregáló és a fejlődés, a választás jogát nem biztosító rendszerből kíván előbbre lépni a ban született új törvény, amely alapvetően kétféle módon kívánja támogatni a fogyatékossággal élők foglalkoztatását. A szociális intézmények foglalkoztatását külön jogszabály rendezi, míg a védett munkahelyek akkerditálttá alakulását a munkaügyi rendelkezések segítik Az intézményen belüli foglalkoztatás célja: Aktivitás fenntartása Jövedelem szerzése, anyagi helyzet javítása Értelmes tevékenység végzése, a társadalom hasznos tagja Közösséghez tartozás FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 Fejlődés, önállóság elérésének biztosítása Társadalmi befogadás elősegítése, előítéletek csökkentése, szemléletformálás Ennek jelenleg támogatott formái, eszközei Munka-rehabilitáció: A szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munka-végzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás: A termék előállítására, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, vagy munkafolyamatokat tanít be. Kimenet: a nyílt, vagy védett munkaerőpiac Jelenlegi szabályozók évi III. tv. 112/2006.(V. 12.) Korm. rend. (engedélyeztetés, támogatás) 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet (személyi, tárgyi feltételek) évi LXXX. Tv. (TB) 3/2002. (II. 8.) SZCSM EÜM rend.(minimális szint) Működési engedély- telephely engedély (80/1999. VI. 2. kormányrendelet) Személyi jövedelemadóról szóló törvény 2.3. A foglalkoztatás területén meglévő hazai szabályozásai (elfogadott kipróbált már használt normatív dokumentumok országosan és az egyes intézményeknél) A foglalkoztatás szakmai programja (+ üzleti marketing terv) Foglalkoztatási terv [a foglalkoztatásra való felkészítő program folyamatának (kik, milyen eszközökkel, módszerekkel és intenzitással végzik a felkészítő/fejlesztő tevékenységet) intézményi szintű megfogalmazása] Egyéni fejlesztő felkészítő (re)habilitációs program FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 3. A FOGLALKOZTATÁS LEHETSÉGES MÓDSZEREI (KÜLÖNBÖZŐ ALTERNATÍVÁK: ELJÁRÁSOK, MEGOLDÁSI MÓDOK) ÉS ESZKÖZEI 3.1. A foglalkoztatás módszerei Munka-rehabilitáció Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 3.2. A foglalkoztatás érdekében történő eljárások A testi fizikai és a pszichés mentális állapot megőrzése, fejlesztése Önismeret, adekvát énkép kialakítása Figyelem fejlesztése, feladattudat erősítése Motiválás pozitív megerősítéssel, egyéni differenciálás, követendő egyéni és/vagy csoportos minták kiemelése Erkölcsi érzelmi akarati nevelés a pedagógia módszereivel Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok 3.3. A foglalkoztatás megoldásának különböző eszköztára Általános munkarend kialakítása Pontosság, rendszeresség és munkafegyelem betartása 3.4. A foglalkoztatás módjai Betanítás (oktatás, bemutatás, együttes munkavégzés stb.) Egyéni és csoportos önálló munkavégzés Támogatott munkavégzés FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 Védett foglalkoztatás 4. EZEK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI A KÜLÖNBÖZŐ FELTÉTELEK ELEMZÉSE 4.1. Közös előnyök Aktivitás, terápia, önbecsülés, jövedelem 4.2. Védett foglalkoztatás Előnyei: védettség, közösség, jövedelem Hátrányai: izolálás, monotónia 4.3. Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás Előnyei: társadalmi befogadás, önálló életvitel Hátrányai: nagyobb kihívás, nehezebb és bizonytalanabb életvitel 5. AZ IRÁNYELV MEGFOGALMAZÁSA AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 5.1. Az irányelv megfogalmazása Minden megváltozott munkaképességű embernek joga van a foglalkoztatáshoz. Ezért lehetőséget kell biztosítani számukra az egyéni képességeinek és igényeinek megfelelő terápiát, aktivitást és munkát, valamint jövedelmet biztosító foglalkoztatást. Ennek érdekében fel kell mérni képességeit és igényeit, szükséges megkeresni az ezekhez igazított foglalkoztatási felkészítést és erre lehetőséget kell nyújtani. Ezen túlmenően a foglalkoztatás minőségét, az azzal járó emberi közérzetváltozást, valamint a tevékenység révén való FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 fejlődést, és mindezek révén az önállóbb életvitelt kell elősegíteni, megtervezni, ellenőrizni, és monitorozni Az irányelv alkalmazására vonatkozó javaslatok Alkalmazási terület: a minőségirányítási rendszerbe bevonandó területek, tevékenységek, célcsoportok. Az intézményen belüli foglalkoztatás megvalósítható minden szociális intézménytípusokban Tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó szociális intézmény Nappali ellátást nyújtó intézmények és szolgáltatások Tartós bentlakást nyújtó rehabilitációs intézmények Lakóotthoni ellátást nyújtó intézmények és szolgáltatások Tevékenységek Magánszférán belüli feladatok és munka (önkiszolgálás, szoba, közvetlen környezet: háztartási és háztáji teendők stb.) Egyéb terápiás tevékenységek Intézmény fenntartásának munkatevékenységei (parkfenntartás, portai szolgálat, takarítás, mosodai tevékenység stb.) Ezen kívüli munkalehetőségek (piaci munkajellegű tevékenységek: nyílt munkaerőpiac, távmunka stb.) Bevont/bevonandó célcsoportok Hajléktalan személyek Pszichiátriai betegek Fogyatékos személyek (vak siket mozgássérült tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmussal élő) Szociális ellátásban részesülő, de nyugdíjkorhatárt még el nem érő személyek Gyakorlatilag minden felnőtt célcsoport, amely szociális ellátást kap, vagy állapota, körülményei miatt kapnia kéne, kaphatna. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 5.3. Általános követelmények meghatározása az intézményen belüli foglalkoztatás területén Az intézményen belüli foglalkoztatásban megjelenő folyamatok (pl.: rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, működési engedélyeztetés, fejlesztés, rehabilitáció, utánkövetés stb.); továbbá az ezeket támogató eszközök (pl.: ügymenetmodell, foglalkoztatási terv, foglalkoztatási szolgáltatás szakmai programja, üzleti terv marketing terv, a célcsoport elérése bevonása a foglalkoztatásba és benntartása a foglalkoztatásban, utógondozás stb.) meghatározása A folyamatok sorrendjének és kölcsönhatásának meghatározása. Az eredményes működtetéshez szükséges módszerek és feltételek bemutatása. Az erőforrásokról való gondoskodás megfogalmazása. A mérés és a figyelemmel kisérés eszközeinek és módszereinek rögzítése. A folyamatos fejlesztés érdekében szükséges tevékenységek meghatározása. Jogszabályi előírások Vonatkozó jogszabályok o évi III. tv. o 112/2006.(V.12.) Korm. rend. (engedélyeztetés, támogatás) o 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet (személyi, tárgyi feltételek) o évi LXXX. Tv. (TB) o 3/2002. (II.8.) SZCSM EÜM rend.(minimális szint) o Működési engedély- telephely engedély (80/1999. VI. 2. kormányrendelet) o Személyi jövedelemadóról szóló törvény Általános meghatározás o Munka-foglalkoztatás előkészítése (felmérések-vizsgálatok, felkészítő tevékenységek, munkakörülmények előkészítése, segítők és munkatársak felkészítése) o Munka-foglalkoztatás (munkaválasztás, betanítás, körülmények, emberi segítség, pénzforrások) o Munka minősítése (a munka és a dolgozó illeszkedése) FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 o Munka körülmények biztosítása (fizikai, emberi) o A munka teljesítménye o Munka, mint megélhetés biztosítása o Munka, mint a rehabilitáció eszköze (fejlesztés, önálló életvitel, terápia) 5.4. Dokumentálás Az intézményen belüli foglalkoztatás dokumentumainak meghatározása; figyelembe véve, hogy a foglalkoztatás eltérő külső belső környezeti feltételek között, különböző célcsoportok bevonásával és nagyon változékony gazdasági környezetben valósul meg. A jogi szabályozásban a keret-szabályozásnak kellene megjelenni; míg az eljárások, utasítások, egyéb dokumentumok szintjén a helyi sajtosságokat figyelembe vevő szabályozások legyenek az előírt protokollok mentén. 6. AZ IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁNAK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 6.1. Személyi feltételek Általános a foglalkoztatás végzéséhez munkavezetők, foglalkoztatási koordinátor (jogszabályban meghatározott létszám) a foglalkoztatásra való felkészítéshez, illetve annak fenntartásához gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás stb. (1 fejlesztést végző munkatárshoz maximum 15 fő ellátott rendelhető!) Fogyatékosságonként az adott fogyatékosságnak megfelelő szakismerettel rendelkező személy (gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens stb.) FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 Szakképzettségi előírások a munka jellegének megfelelő szakmai képesítés (szakiskola, érettségi stb.) és gyakorlat fejlesztéshez pedagógiai/pszichológiai/rehabilitációs ismeretek az adott fogyatékosságnak megfelelő általános és speciális (tanfolyamon megszerezhető) ismeretek Tárgyi feltételek Általános jogszabályban meghatározott Fogyatékosságonként az adott fogyatékosságnak megfelelő az egyén speciális igényeit messzemenően figyelembevevő egyénre szabott feltételek 6.3. Munkakörnyezet Általános vonatkozó jogszabályban meghatározott fizikai környezet Specialitások a célcsoport speciális igényeihez igazodó fizikai munkakörnyezet a célcsoport speciális igényeit ismerő, támogató és elfogadó/segítő személyi környezet 7. AZ IRÁNYELV ÖSSZEGZÉSE, JAVASLATOK 7.1. Összegzés Dönteni kell arról, mi jelenik meg jogszabályi szinten: milyen eljárások, utasítások és egyéb dokumentumok szabályozzák e szolgáltatást. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 Szükséges konkrét standardok kidolgozása az egyes speciális csoportok számára (pl.: értelmi sérültek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek vonatkozásában). A későbbiekben szükséges egy általános foglalkoztatási terv standardjának kidolgozására (oktatási tematika, jogosultság stb.). Ki kell dolgozni az egyéni rehabilitációs program standardját Standard kidolgozása az intézménybeli foglalkoztatásról Javaslatok A felmérések és vizsgálatok körét az igénybevevő személy speciális igényeihez kell igazítani (különböző fogyatékosságok és társult tünetek stb.). A felkészítő tevékenységek meghatározásánál is az egyén speciális igényei, valamint az adott intézmény sajátossága a két fő döntő tényező. A munkakörülmények megteremtésekor az ép populációra vonatkozó jogszabályi előírások vonatkozzanak, de figyelembe véve az adott intézmény aktuális gazdasági helyzetét (pl.: bizonyos feltételek tekintetében kapjanak haladékot). Nagyon fontos és lényeges kérdés a segítők és a munkatársak felkészítése: minden esetben szükséges speciális tanfolyam elvégzése (gyógypedagógiai pszichológiai pszichiátriai ismeretek, konfliktuskezelés gyakorlata stb.) A munkaválasztásnál fő szempontok: az egyén érdeklődése és képességei, az adott intézmény (külső belső) lehetőségei, a hosszú távú fenntarthatóság. A betanítás folyamatát az egyén speciális igényeihez kell igazítani (módszerek, eszközök, idő mennyiség tekintetében). Pozitív minősítés azt jelenti, hogy a munka és az azt végző egyén illeszkedése majdnem 100%-osnak mondható. A fizikai tárgyi humán feltételeket az egyén speciális igényeihez kell igazítani minden esetben. Az elvégzett munka eredménye megtapasztalható, vagy valamilyen általánosan elfogadott és használt mérő-rendszerrel vagy eszközzel megállapítható azaz mérhető legyen. A szociális foglalkoztatás keretében végzett munka díjazásának mértékét minden esetben úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az egyén megélhetését, ezzel biztosítva a függetlenségét. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 A munkavégzés és a munkatevékenység legyen érték, vagyis a munkavégzés mögött legyen igazi teljesítmény felmutatható, és ezt tükrözze az erkölcsi és anyagi elismerés! Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat az első munkába álláskor történjen; a kötelező felülvizsgálata kétévente (esetleg háromévente!), illetve tartós állapotváltozás esetén (szükség szerint!). Fejlesztés, (re)habilitáció, utánkövetés dokumentálása az egyéni (re)habilitációs programban kerüljön leírásra és folyamatos dokumentálásra. A foglalkoztatási szolgáltatás szakmai programja, üzleti marketing terv tükrözze a jogszabályban rögzített feltételeket és az intézmény adottságait. Foglalkoztatási terv tartalmazza: a célcsoport elérésére vonatkozó, a foglalkoztatásba történő bevonására és a foglalkoztatásban való benntartása tervezett vagy tett feladatokat, módszereket és eszközöket, továbbá ezek ütemezését és a minőség ellenőrzését; valamint az utógondozás céljait és feladatait (megjegyzés: messzemenően figyelembe kell venni az egyes célcsoportok specialitásait pl.: értelmileg akadályozott személyek esetében az utógondozás nem egyenértékű a pszichiátriai betegek vagy ép értelmű mozgássérült személyek esetében értendő utógondozással!) Működési engedélyeztetés terén szükséges a jelenlegi bonyolult hivatali eljárás gyakorlatának egyszerűsítése: A telepengedély vonatkozásában hiszen az intézmények többségében nem nagyüzemi termelés folyik (mekkora mennyiségtől számít gyártásnak egy tevékenység konkrét példa: hány darab szőnyegtől számít szőnyeggyártásnak az adott tevékenység TEÁOR számon). Az ún. TEÁOR szám megadása terén vannak ugyanis olyan tevékenységek, amelyeknek nincs (nem található vagy nem rendelkeznek ilyen számmal), ilyen például a csuhébaba készítés, gyöngyfűzés, bio-kertészet stb.; Az alábbi adatok kerüljenek be az engedélybe: a foglalkoztatási forma, az adott foglalkoztatási formán belül végzett tevékenységek köre és a foglalkoztathatók maximális létszáma (a jelenlegi szabályozás szerint a létszám pozitív irányú változása esetén módosítani kell a működési engedélyt, ami merevvé teszi a rendszert). Munka, mint megélhetés biztosítása és az autonómia (anyagi függetlenség) elérésének célja, ezért a szociális foglalkoztatás keretében végzett munka díjazásának mértékét minden esetben FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az egyén megélhetését (pl.: intézményi/személyi térítési díj megfizetése után is maradjon elegendő összeg a saját szükségletei kielégítésére!) Fontos szempont: a foglalkoztatási forma meghatározásában döntő a végzett munka minősége (pl.: portai szolgálat, parkfenntartás, takarítás, mosodai tevékenység stb. betanítás után egyedül, önállóan vagy nagyon csekély irányítással végzett munka = fejlesztő/felkészítő forma => az ezáltal megszerzett tudást egy esetleges lehetőség megteremtődésekor biztonsággal tudná-e hasznosítani/alkalmazni; intenzívebb motiválást, nagyobb felügyeletet, több irányítást és szorosabb ellenőrzést igénylő munkavégzés = munka-rehabilitációs foglalkoztatás)! A foglalkoztatás tanítása, fejlesztése, ösztönzése nagyon fontos. Ennek eszközei: bemutatás, gyakorlás és gyakoroltatás, magyarázat, beszélgetés és elbeszélés, cselekedtetés, tények jelenségek példák bemutatása, segítségnyújtás, személyes példaadás, rendszeres követelés, következetes számonkérés és folyamatos vagy meghatározott időszakokban történő ellenőrzés, dicséret, elismerés stb. 8. FOGALMAK A FOGLALKOZTATÁS TERÉN Autonómia: Az önmagáról rendelkezni és gondoskodni tudás képessége és lehetősége. Az egyén funkcionális képességének lehetséges legmagasabb szintjének elérése által önálló döntések meghozatalára képes, egyúttal vállalva a meghozott döntések következményeit. Önrendelkezési jog: a célcsoport tagjai megmaradt képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkeznek életük alakításáról, az általuk helyesnek, tisztességesnek tartott és érdekeiknek megfelelő elvek követéséről. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás az idő a tulajdon feletti rendelkezésre. Függetlenség: a célcsoport tagjai is képesek kommunikálni környezetükkel saját elképzeléseikről, kívánságaikról, vágyaikról és döntéseikről. Átjárhatóság: Az egyes szociális foglalkoztatási formák közötti rugalmas átmenet biztosítása. Célcsoport: Az állampolgárok azon csoportjai, akik potenciálisan vagy valóságosan igénybe veszik az adott szociális/gyermekvédelmi szolgáltatást, illetve akikre az adott szolgáltatás irányul. A célcsoport megnevezése (igénybevevő, felhasználó, stb.) figyelemmel van az emberi méltóságra, illetve a célcsoport és a szolgáltatást végzők közötti partneri viszonyra. Fejlesztő foglalkoztatás: Az a terápiás oktató/fejlesztő vagy munkajellegű aktív tevékenység, amelyhez a megfelelő fizikai, személyi környezet, eszközrendszer biztosított. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Foglalkoztatás: Munkaviszony vagy ahhoz hasonló jogviszony keretében végzett munkatevékenység, mely szerződésen alapul, és a szolgáltatást igénybevevő bérjellegű ellentételezést kap munkájáért. Nem tartozik ide a bentlakásos intézményekben nyújtott szolgáltatások azon csoportja, amely az egyén fizikai vagy mentális fejlődését, illetve hasznos szabadidő eltöltését célozza. Foglalkoztatás szervezés: Az a folyamat és tevékenység, amely során a rehabilitációs szolgáltatásban résztvevő ellátottat a foglalkoztatás szervező, mint szakember a megmaradt képességeinek jártasságainak és esetleges korábbi munkatapasztalatainak ismeretében foglalkoztatáshoz, munkalehetőséghez segíti; figyelembe véve annak egészségi mentális szociális problémáit, továbbá akadályozottságának típusait és súlyosságát. Fogyatékosság: Az a biológiai sérülés, amely a testi, idegrendszeri tulajdonságok területén károsodáshoz vezet, a többi tulajdonságterületen nem szükségszerűen hoz létre fogyatékos állapotokat. Szociális tulajdonságai területén nem kell szükségszerűen fogyatékossá válnia annak, aki testi, idegrendszeri tulajdonságainak állapota szerint károsodott. Fogyatékosság az olyan egészségkárosodás is, amely a mindennapi életvitelt jelentősen akadályozza. A fogyatékossággal élő ember egészséges életmódjához e hátrányok megszüntetése, a társadalmi környezet akadálymentessé változtatása, ezen akadályok megszüntetése, csökkentése a célja. Funkcionális állapot: Az egyének azon képessége, hogy életkoruknak megfelelően tevékenykedjenek, helyzetüknek megfelelő mindennapi életvitelre legyenek képesek. E képességek biológiai adottságaiktól és környezetüktől függenek. A funkcionális állapotot szociális fizikai pszichikai funkciókra lehet bontani. A mindennapi életben e funkciók lehetnek fizikai/mentális/lelki és társadalmi jellegűek (ezen belül értelmiek, érzelmiek, lelkiek). A cél: e korlátok lebontása. A funkcionális státuszt kérdések feltételével lehet értékelni a periodikus egészségi felülvizsgálatok során vagy formális felmérő eszközökkel. A környezet lehet fizika/technikai/emberi. Információs rendszer: Az a kiépített hálózat (elektronikus, írott stb.), amelyet mind az igénybevevő, mind a szolgáltatók könnyen és folyamatosan elérnek. Információszolgáltatás: A szociális/gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő egyén tájékoztatása a problémája megoldásához igénybe vehető, őt megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 Integráció: Az egyén társadalmi közösségben való aktív részvétele. A célcsoport tagjainak társadalmi közösségbe való behelyezése, beillesztése a szűkebb-tágabb társadalomi környezet aktív részvételének támogatásával a szociális munka eszközeinek segítségével. A célcsoport tagjai kapcsolatot létesítenek és tartanak fenn más emberekkel, és a társadalmi gazdasági intézmények legszéleseb körével Készségfejlesztés: Az a tevékenység, melynek során az adott személy meglévő képességeinek/készségeinek a jelenleginél magasabb szintre emelése valósul meg; figyelembe véve fejleszthetőségének határait minden (pszichés fizikai mentális) vonatkozásban. A készségfejlesztés hatékonyságát az biztosítja, ha az érintett személyt minden esetben a soron következő képesség/készség szintjére kívánjuk eljuttatni. Ennek érdekében biztosítjuk a megfelelő személyi tárgyi feltételeket, keressük meg és rendeljük mellé a szükséges eszközöket/módszereket. Komplex (re)habilitáció: Az a folyamat, amelyben több szakma/terület általános és speciális módszereinek eszközeinek és eljárásainak együttes, összehangolt és egyénre szabott alkalmazásával megvalósuló rehabilitációs tevékenység az igénybevevő érdekében. Környezet: Az a fizikai személyi tárgyi közeg, ahol az igénybevevő foglalkoztatása megvalósul. Fizikai: akadálymentes, könnyű munkavégzést lehetővé tevő Technikai: az igénybevevő által használt eszközök, gépek stb. Humán:szakmai tudás, fogyatékos-ügyi tudás, személyiség Közvetett célcsoport: A célcsoport azon része, amelyre a segítő beavatkozás hatást gyakorol, anélkül, hogy az rá irányulna. Közvetlen célcsoport: A célcsoport azon része, amelyre a segítő beavatkozás irányul. Kulcshelyzetek: A folyamat és kimenet szempontjából kiemelkedő fontosságú döntést és ráhatást igénylő helyzetek. Megváltozott munkaképességű személy: Azok a személyek, akiknek testi érzékszervi mentális károsodása munkavégzésüket, továbbá fizikai pszichés terhelhetőségüket és teljesítményüket jelentősen befolyásolja. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 Minőség: A szociális/gyermekvédelmi szolgáltatás minősége olyan értékítélet, amely a biológiai pszichológiai szociális állapot megőrzésében, helyreállításában és fenntartásában a résztvevők által kinyilvánított, elvárható igények megvalósulásának mértékét fejezi ki. Objektív: bizonyos előírásoknak (pl.: standardok) kell meg felelni. Szubjektív: az igénybevevők elvárásainak való megfelelés. Munkaerő-piaci (re)integráció: A szolgáltatást igénybe vevőnek a nyílt vagy védett munkaerőpiacra történő kihelyezése vagy visszavezetése; a célcsoport szűkebb-tágabb környezetének aktív részvételével és támogatásával, ezzel segítve az önálló életvezetési feltételek megteremtését. Munkavezetés: Az a tevékenység, ahol az adott munkatevékenység elvégzéséhez szükséges képesítéssel (és gyakorlattal) rendelkező személy a rehabilitációs célú foglalkoztatás végzésekor képes a foglalkoztatásban résztvevőket irányítani, ezzel biztosítva a foglalkoztatás munkatevékenységének megvalósulását, vagy adott termék előállítását/létrehozását, szolgáltatás nyújtását, illetve adott munkafeladat elvégzését. Munkavezető: Az a személy, aki a konkrét foglalkoztatási tevékenységet, munkafolyamatot irányítja. Az adott munkaterület szakmai szakértője, a konkrét munkafolyamatok felügyelője; emellett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkavégző jártasságaival, sérültségük specialitásaival, képességeivel és adottságaival magas fokon tisztában van, illetve ilyen típusú ismeretekkel vagy kiegészítő szakmai felkészültséggel rendelkezik. Nevelés: Az a pedagógia eszközökkel végzett tevékenység, melynek segítségével az egyén szocializációja a társadalmi integrációban megvalósul. Ennek során felkészítik és megtanítják a társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodásra úgy, hogy képes legyen saját érdekeit képviselni. Rehabilitáció, (Re)habilitáció: Az a folyamat, amelyben a szolgáltatást igénybe vevő személy a rehabilitációs szolgáltatásokon keresztül, a rehabilitációs tevékenység által eléri funkcionális képességének lehetséges legmagasabb szintjét. Értelmileg akadályozott egyének esetében többnyire nem beszélhetünk valódi rehabilitációról, ezért a habilitáció vagy (re)habilitáció ebben a formában történő írását javasoljuk. Rehabilitációs és (Re)habilitációs szolgáltatások: Szociális, foglalkoztatási, mentálhigiénés, egészségügyi és egyéb szakmák egyénre szabott együttes felmérései és egyénre szabott FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 szolgáltatásai. A cél az, hogy képessé tegyék az igénybevevőket funkcionális képességük lehetséges legmagasabb szintjének elérésére. Rehabilitációs és (Re)habilitációs tevékenység: A szolgáltatást igénybe vevő személy képességeinek készségeinek szociális foglalkoztatási mentálhigiénés egészségügyi és egyéb szakmák egyénre szabott, általános és speciális módszereivel eszközeivel és eljárásaival történő pozitív irányú befolyásolása a foglalkoztatásban való hosszú távú részvétel elérése érdekében. (Re)integráció: A szolgáltatást igénybe vevőnek a közösségbe való visszavezetése, a társadalomban, szűkebb-tágabb környezetében való aktív részvételének támogatása, önálló életvezetési feltételei megteremtésének segítése, munkaerő-piaci re-integrációjának támogatása a szociális munka eszközeivel. Segítés (támogatás, pedagógiai kísérés): Az arra rászoruló (fogyatékos) személy aktuális élethelyzetében történő folyamatos és/vagy igény szerinti támogatása, ahol a legnagyobb mértékben érvényesül az egyén autonómiája. Segítő környezet: A foglalkoztatás és/vagy a (re)habilitáció megvalósulásának személyi tárgyi helyszíne. Szakmai: az adott egyénnek és/vagy csoportnak aktuálisan szükséges speciális ismeret. Külső: ahol vagy ahová az integráció megtörténik. Belső: ahonnan az integráció/(re)habilitáció megvalósul. Személyiségfejlesztés: Az a folyamat, melynek során ismerve és megismerve az érintett személy személyiségjegyeit, tudatosan fejlesztik azokat a tulajdonságait, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kiegyensúlyozott ember váljon belőle. Az egyén személyiségének teljes vagy részleges fejlesztése az életkorának és mentális képességeinek, valamint pszichés állapotának megfelelő személyiség kialakítása érdekében. Szükségletek: A bio pszicho szociális állapotból eredő, szociális/gyermekvédelmi beavatkozást igénylő, illetve a beavatkozással pozitív irányba befolyásolható problémák. A szükséglet felismert, ha a szociális/gyermekvédelmi ellátás számára ismert. Nem felismert vagy rejtett abban az esetben, ha az egyén ellátásra szorulna, de nem fordul szociális/gyermekvédelmi szolgáltatóhoz, mert nem akar, vagy nem ismeri fel problémáját. Teljes munkaerőpiac: A munkaerőpiac minden területére kiterjed és összes szereplőjét magában foglalja. FOG_1.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

FOG IRÁNYELV A foglalkoztatás irányelvei

FOG IRÁNYELV A foglalkoztatás irányelvei FOG IRÁNYELV A foglalkoztatás irányelvei Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1. 1. A foglalkoztatás szükségessége - koncepciója 1. 2. A foglalkoztatás célja és célcsoportjai 1. 3. A foglalkoztatás kapcsolata

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel:

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja A kiadvány az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú TÁRS PROJEKT Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

FOG INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS

FOG INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS FOG INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS Készítette: Horváth Olga FOG_2.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 21/1. oldal Tartalom 1. Az intézményen belüli foglalkoztatás jelen helyzetének bemutatása... 3 1.1.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

1152 Budapest XV., Petőfi utca 24. GPS: É47 33 49.77 - K19 7 26.35

1152 Budapest XV., Petőfi utca 24. GPS: É47 33 49.77 - K19 7 26.35 Timi képek 1152 Budapest XV., Petőfi utca 24. GPS: É47 33 49.77 - K19 7 26.35 A Lakóotthon megközelítése: Újpest Központ Metro végállomástól : - 96-os és a 104-es busz, - 12-es villamos Az M3-as autópálya

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben