"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A Krisztusban nincs zsidó és görög""

Átírás

1 "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest

2 A probléma - világhoz való viszony - mit keres a himnusz a templomban? - rendszerváltás utáni szerepzavar: mi az egyházak feladata? - politikai szerepvállalás, szabad vélemény-nyilvánítás, előítéletek - nacionalizmus, mint "vallásszurrogátum" - rejtett vagy nem rejtett zsidóellenesség - modern szentek: Wass, Nyírő, Horthy vs. Ady, Vályi-Nagy - mit keres a "nemzetiszínű", sámánozó lelkész a szószéken? A "magyarok istene" és JHVH - vagy-vagy - lehetséges-e nemzeti teológia?

3 Háromféle ellentét a. nép-nemnép b. Isteni jelenlét tana - hatalmi struktúrák c. a világban, de nem a világból

4 Sola scriptura 1. három alapvető teológiai elv: a. a teremtmények imádásának tilalma b. a Szentírás önmagát magyarázza (az ÓSZ előképe az ÚSZ-nek)(egyházatyák) c. nincs más szentség, csak a Szentírás, minden egyéb hagyomány másodlagos, megváltoztatható (reformáció) "Mindenekelőtt kijelentjük, hogy bárki kérésére mindig készek vagyunk bővebben kifejteni mindazt, amit itt előadtunk. Sőt, ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana, annak szíves örömest engedelmeskedünk az Úrban, akinek legyen dicséret és dicsőség." Henrik Bullinger, II. Helvét Hitvallás

5 Sola scriptura 2. (Geréby elmélete) - a választott nép és a népek (a nem-nép); a kritérium: ki mellett dönt - Bábel, mint büntetés (szétszóratás), Krisztus, mint helyreállítás (pünkösd) - aki Istent választja, az elveszti nép-jellegét - aki eggyé tette a két nemzetséget - az egyház (Ef.2,14-15) - nincs különbség zsidó és görög között (Róm10,12) - egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök (1Kor.12,13)

6 Kik az angyalok? - Mikor a Fölséges elosztotta a nemzeteket, mikor elkülönítette Ádám fiait, akkor megállapította a népek határait Isten angyalainak száma szerint. (Dt.32,8, Szeptuaginta szövegvariáns) - a népek angyalai, mint a nemzeti identitás szimbólumai; daimón, felügyelő (hellenizmus, Kelszosz) - az angyalok nem valami egyházi barokk "Barnie-babák", hanem hatalommal bíró teremtmények

7 Az Újszövetség az Ószövetség nélkül? Semmi új nincs a nap alatt. Markion. - az ÓSZ és ÚSZ istene nem ugyanaz - az újpogányság egyik legjellegzetesebb kijelentése - az ÓSZ-t nem lehet behelyettesíteni a magyar őstörténettel; Jézus, a párthus herceg, stb. - egy példa: a kereszténység előtti zsidóság három aspektusa: a. kultusz (katolicizmus) b. zsinagóga (judaizmus) c. prófétaság (protestantizmus, neoprotestantizmus)

8 Egy nem várt mellékhatás - a reformáció nemzeti identitásképző szerepe - a vallási törés felszínre hozta a népek egyház "előtti" identitását - a reformáció vallásos lelkesedése mellé a nemzet eszméje került konkurenciaként - egy másodlagos szempontból (érthető Biblia) elsődleges csoportképző tényező lesz (nemzettudat) - a felekezetiség (hitvallás) összefonódik a nemzethez való tartozással (protestáns államegyházak) - nacionalizmus, mint népi vallásosság - jobboldali retorika, amely a prédikáció formai eszközeit használja politikai mondanivaló számára

9 Kirkegaard és a fennálló rend - Jézus, mint az európai forradalmár archetípusa? - az abszolút szubjektív vs. a fennálló, magát objektívnek mutató renddel - Isten szubjektív beavatkozásának gondolata a történelembe lehetetlenné teszi bármilyen fennálló rend konzerválását - ez azonban szellemi különállás, és nem cselekvés - a nacionalizmus, mint a fennálló rend szimbóluma - az újpogányság, mint a legpuritánabb nacionalisták kasztja a forradalmi teológia kritikája: - az Istenember, mint a párhuzam nélküli jelenlét, ami nem alkalmas semmiféle analógiára - Isten országának jelei nem felismerhetők

10 Vályi-Nagy Ervin - ennek a világnak az alakja (szkhémája) elmúlik (1Kor.7,31) - ne szabjátok magatokat a világhoz (Róm.12,2) - nem ér annyit a világ, hogy kiszolgáltassuk neki magunkat - a hit azt jelenti, hogy a világot nem kell annyira komolyan venni, hogy a hozzá való viszony döntően befolyásolja az Istenhez való viszonyt (1988) - az egyház önmagába fordulása és elgettósodása a szocializmus alatt - aktív politikai szerepvállalás 89 után - a teológiának nem feladata az egyház/egyházak társadalmi pozícióiak legitimizálása - "az egyház társadalmi erők eszközévé lesz, teológiája társadlmi ideológiává válik, Krisztus nevéből pedig olyan fegyver kovácsolódik, amit az ellenséges társadalmi rendszerek egyházi kiszolgálói egymás ellen vetnek be" - P.

11 Az értelmiség "kiűzése a templomból" - Jeremiás, mint kritikai értelmiségi archetípusa - nevezhető-e a jelenkor lelkésze értelmiséginek? - egy-arcú egyház, a különbözés lehetetlensége - kétféle lelkész (durva leegyszerűsítés): a. nemzetiszínű - a megoldás a Nemzet és a Hagyomány megmaradása b. fundamentalista - a világ bűnös, semmi közünk nincs hozzá - a baloldali, "kritikai" értelmiség kiszorulása az egyházi közbeszédből - az egyház kommunikációja az értelmiség felé: kinyilatkoztatás, nem pedig partnerség - az egyház válasza a kritikára: "zárjuk össze a sorokat", "nem a mi kutyánk kölyke" - rossz beidegződések fennmaradása - lehetséges-e a párbeszéd?

12 Hogyan tovább? - Most azonban, amikor ismeritek az Istent, sőt az Isten is ismer titeket, hogyan térhettek vissza az erőtlen és esendő elemekhez, ismét szolgálni akarván nekik, mint korábban? (Gal4,9) - így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományaitokért (Mt.15,6) - az újpogány elemek a keresztény hit alapjaival állnak ellentétben - a jelenlegi struktúrák lebontásának lehetetlensége - status quo - a strukturális fennmaradás eszköze az újpogányság, ez a fő tartalom, nem az evangélium; - liturgikus reform, mint megoldás? - bezárkózás a nemzeti hagyományba - le lehet-e mondani a nemlétező tömegekről?

13 Köszönöm a figyelmet. Felhasznált irodalom: Henrik Bullinger, II. Helvét hitvallás. (ford. Buzogány Dezső, Juhász Tamás, Sipos Gábor), Kolozsvár, 2010 (internetes kiadás, Geréby György, Isten és Birodalom. Politikai teológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Sören Kirkegaard, A keresztény hit iskolája. Atlantisz, Budapest, 1998 Komoróczy Géza, Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Osiris, Budapest, 1995 Vályi-Nagy Ervin, Minden idők peremén. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel- Budapest, 1993.

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola Fekete Ágnes Liturgia és idő a magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében doktori értekezés Doktori

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben

Az istentisztelet teológiája Luthernél

Az istentisztelet teológiája Luthernél Az istentisztelet teológiája Luthernél Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther Egy elfeledett könyv ismertetése. 23 évvel ezelőtt, rövid, néhány hónapos Herfordi ösztöndíjas időm alatt egy kora délután

Részletesebben

Az idő és a történelem keresztény felfogása

Az idő és a történelem keresztény felfogása HANKOVSZKY TAMÁS Az idő és a történelem keresztény felfogása A kereszténység időélményének és történelemfelfogásának legalább három rétege és forrása van. Egyrészt (1.) a keresztények is részesei az idő

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

Ma harcot kell vívni politizálni kell!

Ma harcot kell vívni politizálni kell! Ma harcot kell vívni politizálni kell! Wesley Jubileumi Kötetek Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás Ma harcot kell vívni politizálni kell! Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára Szerkesztette:

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

1 Kor 15. A feltámadás

1 Kor 15. A feltámadás 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető

Részletesebben

10. Középkori teológiai szótár

10. Középkori teológiai szótár 10. Középkori teológiai szótár A középkori teológiát többek között az jellemzi, amint az a korábbi fejezetek során kiderülhetett, hogy problémáit sajátos fogalmi, illetve nyelvi eszközökkel tárgyalja.

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

A kálvinizmus és luterizmus közötti különbségek

A kálvinizmus és luterizmus közötti különbségek A kálvinizmus és luterizmus közötti különbségek Majdnem egyidőben Luther németországi reformációjával (1517) kezdődött Zwingli Ulrich zürichi lelkész reformációja (1522). E reformáció hangsúlya az Isten

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd?

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? PPEK 521 Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? Leo Jozef Suenens Új Pünkösd? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Hiszem a hitvallásunkat

Hiszem a hitvallásunkat Hiszem a hitvallásunkat A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten

Részletesebben

Testvérek, ne féljetek, mennyei Atyánk szelleme velünk van. Testvérek, ne féljetek, Isten Krisztusa velünk van.

Testvérek, ne féljetek, mennyei Atyánk szelleme velünk van. Testvérek, ne féljetek, Isten Krisztusa velünk van. Testvérek, ne féljetek, mennyei Atyánk szelleme velünk van. Testvérek, ne féljetek, Isten Krisztusa velünk van. Az Igazság üzenete Krisztus, az Igazság Szelleme az egyházon kívül! 2015. március 1. kiadás

Részletesebben

A nagy küzdelem alapvetés

A nagy küzdelem alapvetés 1. tanulmány szeptember 29 október 5. A nagy küzdelem alapvetés SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Ézsaiás 14:4-21; 53:6; Ezékiel 28:12-19; János 16:2; Róma 1:20-28; Jelenések 12:1-18 És

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben