PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

2 Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült.

3 Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 2 1. A PROJEKT CÉLJA 2 I. Közszolgáltatások versenyképességi átvilágítása (KSZJAV): 2 II. Versenyképességi szerződések megalapozása, előkészítése (VKSZ): 2 III. Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innováció (MIKROINNOVÁCIÓ): 2 IV. A versenyképes államműködést segítő ismeretek terjesztése (DISSZEMINÁCIÓ): 2 2. A PROJEKT FÁZISAI Megalapozás Megvalósítás Projektzárás 4 3. PROJEKT EREDMÉNYEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Közszolgáltatások versenyképességi átvilágítása Ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása Felsőoktatás területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása Szociális ellátáshoz és közösségszervezéshez tartozó egyes közszolgáltatást végző intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása Személy-és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása Versenyképességi szerződések létrehozása (VKSZ) Kecskemét Veszprém Újbuda Miskolc Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innováció (MIKROINNOVÁCIÓ): A kampány eredményei A kiválasztás folyamata Az öt legjobb pályamű bemutatása A versenyképes államműködést segítő ismeretek terjesztése (DISSZEMINÁCIÓ) A versenyképességi szerződések megvalósíthatóságának feltételei és végrehajtásának kockázatai, az ösztönzőkre gyakorolt hatásai és a garanciális elemek szempontjából - című tanulmány A versenyképességi szerződések elterjedésétől várható hatások feltárása 17 1

4 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 1. A PROJEKT CÉLJA A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett ÁROP kódszámú, Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című kiemelt projekt célja, hogy az érintettek részvételével kidolgozott innovatív és megvalósítható fejlesztések körvonalazódjanak és váljanak valóra a közszolgáltatások, az igazgatás és közfeladat-ellátás területén. Cél, hogy a projekt feltárja a közigazgatást működtető, valamint közszolgáltatásokat nyújtó szervezetekben rejlő innovációs potenciált, és a javítási lehetőségeket azonosítva jó példákat generáljon, amelyek alapján a széles értelemben vett állami működés javítását szolgáló módszertani ajánlások dolgozhatók ki és terjeszthetők. Emellett ösztönözni kívánja a javítási lehetőségek azonosítására irányuló innovációkat és a szervezetek innovációkra irányuló fogadókészségét. A projekt négy, egymáshoz módszertanilag és logikailag is kapcsolódó és eredményeiben egymás hatását erősítő alprojekt formájában valósult meg, amelyek az alábbiak voltak: I. Közszolgáltatások versenyképességi átvilágítása (KSZJAV): A közszolgáltatást nyújtó szervezetekben és dolgozóikban meglévő tudásra, információkra és szándékra (innovációs, fejlődési potenciál) alapozva azonosított hatékonysági és/vagy szolgáltatás-minőségbeli javítási lehetőségek kihasználására irányuló vizsgálódás, amelynek eredményeként a belső fejlődési potenciál azonosításához és kihasználásához kapcsolódó és általánosan alkalmazható módszertani ajánlások kerülnek megfogalmazásra és terjesztésre. II. Versenyképességi szerződések megalapozása, előkészítése (VKSZ): Az önkormányzatok, a helyi gazdaság szereplői és működésük feltételeit (hatósági, igazgatási, jogi eszközökkel) meghatározó állam együttműködésében megvalósuló, egymás felé vállalt kölcsönös elköteleződésükön alapuló versenyképességi szerződések rendszerének kidolgozására négy önkormányzatnál participatív technikák alkalmazásával megvalósított kísérleti projektek keretében és elterjesztéséhez kapcsolódó módszertani ajánlások megfogalmazására. III. Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innováció (MIKROINNOVÁCIÓ): Az állami működés elsősorban, de nem kizárólag igazgatási, hatósági folyamatok és közszolgáltatások legkülönbözőbb szintjeinek és megnyilvánulásainak javítására irányuló javaslatok generálása ötletpályázattal és a legjobb ötletek részletes kidolgozásával. IV. A versenyképes államműködést segítő ismeretek terjesztése (DISSZEMINÁCIÓ): A versenyképesség javítását, illetve az adminisztrációs terhek csökkentését segítő szemléletmód, módszerek és technikák terjesztése, valamint a fenti három alprojekt eredményeként előállt ajánlások megismertetése közigazgatási, hatósági, közszolgáltatást nyújtó, valamint gazdasági szereplők körében. Az egyes projektek eredményeként: Kidolgozásra kerültek a versenyképességi szerződések megalapozásának és létrehozásának módszerei, ami alapján a versenyképességi szerződések iránt érdeklődők számára egyértelmű módszertani ajánlások segítik majd az újabb szerződések létrehozását; Átvilágításra kerültek az állami feladatokat és funkciókat ellátó, közszolgáltatást nyújtó szervezetekben meglévő és kihasználatlan fejlődési potenciálok és módszertani ajánlások kerültek megfogalmazásra a lehetőségek kihasználásának elősegítésére, Továbbá megvilágításra kerültek, hogy az állam és az állam működésének javításához való hozzájárulás lehetősége jelen van annak érintettjei körében, és közös gondolkodással valamint megfelelő eszközök és módszertanok segítségével fejleszthető a rendelkezésre álló hasznosítható tudás megismerésére és kihasználására való képesség. A projekt közvetlen eredményei: Versenyképességi szerződések előkészítése 4 önkormányzatnál; Közszolgáltatások minőségének és/vagy hatékonyságának javítására irányuló cselekvési tervek elkészítése 4 közszolgáltatást nyújtó szervezetnél; Mikroinnovációs ötletpályázaton kiválasztott 55 db. legjobb ötlet alapján elkészített koncepció és azokból kidolgozott 5 db. megvalósíthatósági tanulmány; 2

5 34 workshop, 2 konferencia, 10 különböző kiadvány és egy módszertani tudástárként működő honlap amely a projekt eredményeként kialakult módszertanokat és ajánlásokat hivatott terjeszteni. A projekt számos ponton kapcsolódik a már útjára indított kormányzati stratégiákhoz és programokhoz illetve azok releváns céljainak megvalósulásához. Kapcsolódó programok: Nemzeti Együttműködés Programja; Egyszerű Állam Program; Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program; Új Széchenyi Terv; Állami Operatív Program; Magyar Növekedési Terv; EU2020 és Nemzeti Reform Program; Országos Területfejlesztési Koncepció; Nemzeti Tőkepiac Fejlesztése. 2. A PROJEKT FÁZISAI Megalapozás A projekt megalapozási fázisában kidolgozásra kerültek az egyes alprojekt elemek megvalósításának módszertanai az alábbiak szerint: Közszolgáltatások versenyképességi átvilágítása (KSZJAV): Meghatározásra kerültek az átvilágítások céljai és elvárt eredményei; Azonosításra kerültek az átvilágítás szempontjából releváns potenciált magukban hordozó lehetséges témakörök; Kialakításra kerültek a javaslatok megvalósítását támogató és nyomon követő rendszer lehetséges eljárásai; Kidolgozásra kerültek az átvilágítások fókuszát meghatározó módszerek és eljárások részletei továbbá az átvilágítás során megfogalmazódó javaslatok kialakításának módja; Definiálásra kerültek a javaslatok megvalósítását támogató és nyomon követő rendszer lehetséges eljárásai és elemei; Versenyképességi szerződések létrehozása (VKSZ): Definiálásra kerültek a versenyképességi szerződések céljai és rendszerei; Bemutatásra kerültek az állam által ajánlható szakpolitikai, igazgatási és közszolgálati konstrukciók; Meghatározásra került a szerződések kialakításának kísérleti fázisába bevonni kívánt önkormányzatok jellemzése, a kiválasztás kritériumai és mechanizmusa; Definiálásra kerültek a versenyképességi szerződéskötés előkészítésének folyamatai, a megvalósításhoz szükséges erőforrások, és az egyes szereplők részéről felmerült megvalósíthatósági korlátok, Kidolgozásra került a versenyképességi szerződés rendszerének működési koncepciója; Elkészült a versenyképességi szerződés koncepciója, mely tartalmazza a szerződés várható struktúráját valamint a formai és tartalmi követelményeit; Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innováció (MIKROINNOVÁCIÓ): Kidolgozásra kerültek a lehetséges pályázati témakörök; Elkészült a pályázati felhívás szövege valamint a pályázat népszerűsítésének koncepciója; Kidolgozásra került a beérkezett pályázatok értékelésének és rangsorolásának módszertana; Definiálásra kerültek az 50 kiválasztott legjobb ötlet részletes kidolgozásához kapcsolódó formai és tartalmi követelmények; Kidolgozásra került az 50 részletesen kidolgozott koncepciót értékelő zsűri összetétele és döntési mechanizmusa valamint a projektet záró konferencia koncepciója. A versenyképes államműködést segítő ismeretek terjesztése (DISSZEMINÁCIÓ): Kidolgozásra került a disszemináció fogalma annak célja és eszközei a projekt és az egyes alprojekt elemek vonatkozásában; Definiálásra került a célközönség és annak elérését szolgáló csatornák és azok alkalmazása a projektben, Meghatározásra kerültek az elkészítendő tartalmak jellemzései és az információs kampányok koncepciója. 3

6 2. 2. Megvalósítás A megvalósítás során a megalapozási fázisban elkészült módszertani ajánlásokat figyelembe véve megtörtént a versenyképességi szerződés tartalmi elemeinek kialakítása, a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítása, és megrendezésre került a mikroinnovációs ötletpályázat. Továbbá a projektet horizontálisan átfogó elemként a disszemináció kapcsán megtörtént az előbbiekben bemutatott projektek keretében keletkezett szakmai tartalmak összehangolt terjesztése Projektzárás A projektzárási fázisban lezárásra kerültek az egyes alprojektek elemei keretében megvalósuló szakmai tevékenységek. Aláírásra kerültek a versenyképességi szerződések megkötésére irányuló szándéknyilatkozatok és szerződések; Aláírásra kerültek a közszolgáltatások javítását elősegítő cselekvési tervek; Elkészült a versenyképességi szerződések elterjedésétől várható makrogazdasági hatások feltárása, a helyi versenyképesség indikátorainak kidolgozása és az ehhez szükséges adatbázis koncepciójának kialakítása c. tanulmány Elkészült a versenyképességi szerződések megvalósíthatóságának feltételei és végrehajtási kockázatai az ösztönzőkre gyakorolt hatásai és a garanciális elemek szempontjából c. tanulmány Megrendezésre került a projekt záró konferenciája, amelyen a mikroinnovációs projektelem tevékenységei során született eredmények is bemutatásra kerültek. 3. PROJEKT EREDMÉNYEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Közszolgáltatások versenyképességi átvilágítása A projekt célja a közszolgáltatások versenyképességét javító és azok versenyképességhez való hozzájárulását elősegítő négy olyan kísérleti projekt megvalósítása, amelyek során négy közszolgáltató kerül versenyképességi szempontok mentén átvilágításra, hogy feltárásra kerüljenek a szervezetben meglévő javítási lehetőségek és innovációs potenciál továbbá azok kiaknázására intézkedési terv is készüljön, majd a tapasztalatok alapján olyan szakmai ajánlások és módszertan készülhessen, amely lehetővé teszi más szervezetek számára is hasonló potenciálok feltérképezését és hasznosítását. A négy átvilágítandó közszolgáltatás a következő volt: Ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. Felsőoktatás területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. Szociális ellátáshoz és közösségszervezéshez tartozó egyes közszolgáltatást végző intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. Személy- és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. A projekt során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra: 1. Projektterv: az egyes teljesítések ütemezését, azok mennyiségi és minőségi indikátorokhoz való illeszkedését koordináló munkaterv elkészítése. 2. Célkijelölés: az adott közszolgáltatások versenyképességi szempontú vizsgálata, mely fókuszában az áll, hogy az adott közszolgáltatások milyen hatással vannak a jelenlegi vagy potenciális felhasználók versenyképességére. 3. Lehetőségek feltárása: a versenyképességre gyakorolt hatás fényében annak feltárása, hogy milyen lehetőségei vannak az adott közszolgáltatásoknak a versenyképességi elvárásoknak való jobb megfelelésre. 4. Megvalósíthatóság elemzése: A feltárt lehetőségek megvalósíthatóságának elemzése. 5. Javaslatok megfogalmazása: A megvalósíthatósági elemzések alapján cselekvési tervek kidolgozása. A továbbiakban részletesen is bemutatjuk az egyes átvilágítandó közszolgáltatás területén végrehajtott feladatokat és elért eredményeket. 4

7 Ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása A hazai mezőgazdasági művelés intenzifikálódása az elmúlt 50 évben fokozódott, az intenzív monokultúrás szántóföldi növénytermesztés a belvízi elöntések miatt kialakuló károkat nehezen viseli el, a gazdaságosságot rontja, a termésbiztonságot jelentősen elbizonytalanítja. Az 1990-es évek után elaprózódott birtokszerkezet a területhasználati, szántóföldi növénytermesztési kitettséget jelentősen növelte, így a belvizek okozta károkozásra igen érzékennyé vált a gazdatársadalom. Ezen károk megelőzése, mérséklése, kártalanítása jelentős terhet ró a központi államigazgatásra és a gazdálkodókra egyaránt. A belvízvédekezés környezet- és költséghatékonyságával kapcsolatban az alábbiakat érdemes vizsgálni: a közfeladatok, a közszolgáltatás körének, mértékének újragondolása; a tájhasználat, földhasználat új, az ökológiai és az ökonómiai szempontokat egyaránt figyelembe vevő területi szerkezet kialakítása; a fentiek érvényesítéséhez szükséges jogi és gazdasági szabályozók kidolgozása. A projekt során a belvízzel érintett mezőgazdasági vállalkozások, kis és közepes gazdálkodók kerültek átvizsgálásra. A belvíz és a mezőgazdasági vállalkozók vonatkozásában a KIH által javasolt módszertani megközelítés alkalmazása történt, azaz feltérképezésre kerültek a célcsoport (gazdálkodók) közszolgáltatással kapcsolatos igényei, melyek priorizált fejlesztési javaslatokká alakultak át. A vizsgálandó közszolgáltatások szempontjából a belvizekkel kapcsolatos 5 legfontosabb szolgáltatás került átvizsgálásra: Megelőzés (fenntartás, üzemeltetés), Védekezés, Kártalanítás, Kárenyhítés, Helyreállítás. A munka során 12 problémakör került feltárásra és a 12 problémakörön belül pedig számos további gazdálkodói panaszt, ügyféligény került azonosításra. Az előzetes helyzetfelmérés, illetve a lehetőségek feltárása rávilágítottak arra, hogy belvízi védekezéssel kapcsolatos jelenlegi rendszer nem optimális. 1. Felerősödik az igény a vizek helybentartására a gyors elvezetéssel szemben. 2. Javasolt lenne a táji adottságokhoz való területhasználatra áttérni, és ennek feltételeit megteremteni. 3. A korábbi egységes védekezési fellépés széttöredezett, ugyanakkor a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás elmaradt. A projekt eredményeképpen 3 fejlesztési javaslat és azok megvalósításához vezető cselekvési terv került rögzítésre: 1. sz. fejlesztési javaslat: Területhasználati reform megvalósítása 2. sz. fejlesztési javaslat: Védelmi és kárenyhítési képesség újradefiniálása 3. sz. fejlesztési javaslat: Belvízi infrastruktúraépítés, rekonstrukció, védművek jó karba helyezése Felsőoktatás területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása A győri Széchenyi István Egyetem fejlesztési programjainak középponti eleme 2007 és 2015 között a regionális versenyképesség fokozásának előmozdítása. Ennek kulcsát az egyetem elsősorban az innovációs készség, valamint a kutatás + fejlesztés + innováció jelentős térnyerésében látja. Ehhez az Egyetem értelmezése alapján elválaszthatatlanul kapcsolódik a térség, a régió gazdasági szereplőivel való megfelelő kapcsolattartás, egymás igényeinek maximális kiszolgálása. Az Egyetem szemlélete alapján amely napjainkban beigazolódni látszik a gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartás eredményeként a képzési programok hatására indukált gazdasági fejlődés növekvő mértékű, amely magasabb szintű foglalkoztatást eredményez. Az Egyetem versenyképességi szempontú átvilágítása során feltérképezésre kerültek az egyetem szolgáltatásnyújtási folyamatai. A helyzetfeltárás során megállapítást nyert, hogy egy adott felsőoktatási intézmény versenyképességét elsősorban a térség gazdasági szereplőivel való kapcsolattartás minősége és intenzitása határozza meg. A célcsoportok igényeinek megismerésénél a célcsoportok két fő területre oszthatóak: 1) közvetlen célcsoport: felsőoktatásban részt vevő hallgatók, felsőoktatási intézmény 2) közvetett célcsoport: már végzett hallgatók, térség gazdasági szereplői. A célcsoportok egyes képviselői véleményének megismerésére kérdőívek, illetve személyes interjúk útján került sor. 5

8 A közvetlen célcsoport igényeinek megismerése alapján olyan fejlesztési javaslatok kerültek megfogalmazásra, melyek többsége megvalósítható lenne a felsőoktatási, illetve a gazdasági szféra szereplőinek hatékony együttműködésével: 1 sz. fejlesztési javaslat: Szakmai gyakorlati helyek biztosítása több alkalommal, vagy akár folyamatosan a képzés során; 2. sz. fejlesztési javaslat: Belső anyagi nehézségek leküzdése a kevés állami támogatásból adódóan; 3. sz. fejlesztési javaslat: Gazdasági élet szereplői és a hallgatók között létrejövő előszerződések; 4. sz. fejlesztési javaslat: A gazdasági élet szereplői által a hallgatók körében felmérések készítése Szociális ellátáshoz és közösségszervezéshez tartozó egyes közszolgáltatást végző intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása A szociális szolgáltatások átvilágítása kapcsán Kecskemét Megyejogú Város szociális (köz)szolgáltatóinak átvilágítása került elvégzésre a munkaerőpiaci (köz) és nem közszolgáltatókkal, valamint a vizsgálat szempontjából még relevánsnak tekinthető szolgáltatókkal. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy a vizsgálatban kiválasztott két célcsoport (kismamák: GYES-ről, GYED-ről visszatérők, valamint fogyatékkal élők) tagjai számára hogyan nyújtható olyan szolgáltatás, mely a munkaerőpiaci megjelenésüket (integráció reintegráció, habilitáció rehabilitáció) segíti úgy, hogy nem csak számszerűségben, hanem minőségben, azaz versenyképességben is javuló lehetőségek nyílnak számukra. A projekt feladataként megjelölt versenyképesség növekedés: mind a köz-szolgáltatói, mind a célcsoport oldaláról értelmezésre került, azaz olyan összefüggésben került átvizsgálásra hogy a szolgáltatónak a kijelölt területen területeken való versenyképesség javulása (szolgáltatási minőség és/vagy irányváltozása) a célcsoport tagjai számára is versenyképesség-növekedést eredményezhet. Az átvilágítás, mint diagnosztikai módszer alapozta meg azokat a javaslatokat, melyeket az érintett szolgáltatókkal, valamint a város felelős vezetésével is egyeztetésre kerültek. A feladat-végrehajtásra során olyan vizsgálati módszer került alkalmazásra, amely alkalmas és elégséges volt nemcsak a szolgáltatók (és perifériális szereplők) átvilágítására, hanem a célcsoportok tagjainak felmérésére is. Ennek megfelelően: szakmai és szervezeti szabályzatok elemző áttekintése (szakértői elemzés) Survey módszer e-kérdőíves megkeresés mélyinterjú és interjúk (személyes megkereséssel és e módszerrel) konzultációs team telefonos interjú módszerei kerültek alkalmazásra. A projekt végrehajtása során célként fogalmazódott meg, hogy a vizsgálati eredményeken alapuló innovációk direkt, illetve indirekt módon segítsék a célcsoportok tagjait a munkerőpiaci versenyképesség fokozásában úgy, hogy egyidejűleg és/vagy megelőzően maga a szolgáltató, illetve az általa nyújtott szolgáltatás versenyképessége is javuljon. A felmérések eredményei alapján egységesen elmondható, hogy az innovációra való nyitottság mindenhol, a szükséges bázis ismeretek kb. 75%-nál, míg a humán és finanszírozási erőforrások szinte sehol nem álltak rendelkezésre. A célcsoportok igény-feltárásakor tapasztalható volt, hogy szinte valamennyi érintett fontosnak tartja nem csupán a lehetőséget, hogy a munkaerőpiacon megjelenjen, illetve oda visszatérjen, hanem azt is, hogy a betöltött pozíció valóban versenyképes legyen. A (köz)szolgáltatói oldalon is hangsúlyos, hogy szolgáltatásuk ne csak quantitatív növekedjen, hanem a qualitás növekedése versenyképességi helyzet-javulást is eredményezzen. A projekt során az alábbi fejlesztési javaslatok jöttek létre: 1. sz. fejlesztési javaslat: Felhő alapú szolgáltatás ASP rendszerben; 2. sz. fejlesztési javaslat: Tanoda program az alapkompetencia fejlesztésre; 3. sz. fejlesztési javaslat: Szociális klaszter létrehozása; 4. sz. fejlesztési javaslat: Érzékenyítés - önkéntesség, mint javaslat és módszer; 6

9 5. sz. fejlesztési javaslat: Társadalmi felelősségvállalás, mint módszer és távlat. A javaslatok alapoznak a helyben feltárt potenciálokra, ugyanakkor olyan újszerű (szemléletváltás, szemléletmegújítást is követelő) módszereket, rendszereket tartalmaznak, melyek reális idő- és finanszírozási keretben (gyakran külső erőforrást nem igényelve) segíthetik elő a szolgáltatói, és a célcsoport tagokat érintő versenyképesség javulást Személy-és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása A fenntartható közlekedési politikák kulcskérdése, hogy hogyan biztosítható a városokban a gépjárművek, illetve a közösségi közlekedési eszközök egyensúlya, úgy, hogy megoldott legyen a környezeti szempontból is elfogadható, élhető város megteremtése. Külön figyelmet érdemel a közszolgáltatást végzők és a közszolgáltatást igénybevevők hatékony és eredményes kapcsolata. Az olyan közlekedési intézkedések, mint például a városok központi részeibe a behajtás korlátozása, gyalogos zónák kialakítása, csak akkor lesz sikeres, ha egyidejűleg biztosított az alternatív megoldás. A járművel történő várakozás (parkolás) esetében az átfogó szabályozás alapja a közúti szabályozásról szóló többször módosított évi I. törvény. A helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás biztosítása a évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat kötelezettsége. Balatonfüred város 2008-ban elkészített integrált városfejlesztési stratégiája így mutatja be a parkolással kapcsolatos helyzetet: Ismert probléma, hogy Balatonfüreden a parkolási lehetőségek főként a nyári időszakban igencsak szűkösek, a régi városközpont (Kossuth utca) pedig hétvégenként az év minden szakában túlzsúfolt. A városban összesen 105 parkoló található 3707 parkolóhellyel. A legtöbb parkolót, illetve parkolóhelyet a turisták által leginkább látogatott Füredi (52 parkoló 1491 parkolóhellyel), valamint az Üdülőtelepi (42 parkoló 1944 parkolóhellyel) városrészben találjuk. A parkolókat utcaszinten, közterületen található, városban nem üzemel mélygarázs. Balatonfüred város tekintetében a közszolgáltatási kötelezettség helyi felelőse a szakmai felügyelet ellátója a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály. A közszolgáltatást, a parkolók üzemeltetését Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004-es számú rendelete - a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről alapján az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Probio Zrt. látja el. Balatonfüreden a fizető parkolási rendszer kezdetei a 2000-re nyúlnak vissza. A szabályozott parkolási rendszer bevezetése április 1.-én történt. A város reformkori településközpontra integrált, magánforrásokat is bevonó, partnerségen alapuló településfejlesztési programja során az Önkormányzat több százmillió forint értékű fejlesztést valósított meg, amihez Európai Uniós pályázati forrásokat is igénybe vett. Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeket a közterületek fejlesztésébe forgatták be, ami igencsak jó befektetésnek bizonyult: 500 ezer forintnyi önkormányzati beruházás négymilliárdnyi magán tőkét mozgatott meg Balatonfüreden. A városban egyre határozottabban érzékelhető a több zónás parkolási rendszer forgalomszabályozó hatása. A fizetőparkolók jegy-automatából előre váltott jeggyel, vagy bérlettel vehetők igénybe, egyre népszerűbb a mobiltelefonon keresztül fizetett parkolás A bevezetett bérletrendszer mind a lakosság, mind az üdülőközönség, mind pedig a vállalkozók számára lehetőséget biztosít kedvezmények igénybe vételére. A széles kedvezménykör kielégíti az igényeket. Mára megnyílt a felsővárosban a tervezett mélygarázs, a parkoló őri jelenléttel javult a biztonságérzet, és a fizetési morál. Az évente történő felülvizsgálat biztosítja a folyamatos szolgáltatásjavítást. A panaszok az üzemeltető megfogalmazásában észrevételek kezelése terén még van javítási lehetőség. Az átvilágítás eredményeként az alábbi fejlesztési javaslatok kerültek beazonosítása: 1 sz. fejlesztési javaslat: Az ügyfélszolgálati tevékenység alternatív elektronikus útjának bevezetése, beleértve a bérletek kiadását, valamint a pótdíjazással kapcsolatos elektronikus ügyintézést; 2. sz. fejlesztési javaslat: Felszín alatti, vagy zárt parkolók kialakítása; 3. sz. fejlesztési javaslat: Elektronikus parkolóhely információs szolgáltatás; 7

10 3. 2. Versenyképességi szerződések létrehozása (VKSZ) A kísérleti projekt célja a versenyképesség elősegítését célzó megállapodás létrehozása, továbbá mint pilot projekt, későbbi hasonló sikeres együttműködések alapjaként szolgálhasson. A projekt célja a versenyképességi szerződések rendszerének kidolgozása volt négy önkormányzatnál megvalósítandó kísérleti projekt lefolytatásával, a tapasztalatok összegzésével és azok alapján a versenyképességi szerződések elterjesztését célzó módszertan véglegesítésével. Az egyes versenyképességi szerződések tervezetének elkészítése az alábbi négy kijelölt helyszínen került elvégzésre: Kecskemét, Veszprém, Miskolc és Budapest XI. kerület. A pilot projekt helyszínei kiválasztásának célja az volt, hogy olyan települések kerüljenek fókuszpontba, melyek egymástól eltérő adottságokkal és fejlettséggel bírnak, így különböző adottságok mellett vizsgálhassuk a versenyképességi megállapodások megvalósításának lehetőségeit. A versenyképesség javítását célzó megállapodások számos pozitív hatást gyakorolhatnak egy adott település, kerület életére: a helyi kis- és középvállalkozások gazdasági helyzetének erősítése, érvényesülésének elősegítése; a közös cél előtérbe helyezésével a helyi kis- és középvállalkozások összefogása, együttműködésük elősegítése a helyi önkormányzatokkal, proaktivitás beindítása a vállalkozások megerősítésével az érintett település, kerület munkahelyeinek megőrzése a helyi lakosság elégedettségének növelése a létrejövő versenyképességi szerződések konkrét tapasztalatainak felhasználásával a folyamat továbbfejlesztése, esetlegesen még szélesebb, az Állam részvételével történő együttműködés létrehozása. A konkrét eredmények beépülése a helyi jogalkotási folyamatba A projekt során az alábbi feladatokat kellett végrehajtani: 1. A munka ütemtervének elkészítése helyszínenként: A munka elvégzésének menete, tervezett erőforrás-felhasználás bemutatása, a feladat elvégzéséhez kapcsolódó ütemezés. 2. A jogszabályi környezet felmérése: a vonatkozó jogszabályi környezet (helyi szabályozás és egyéb jogszabályok) felmérése és a jogszabályok témához kapcsolódásának, vonatkozó tartalmának ismertetése. 3. Jogi tanácsadás, koncepció kidolgozása: a projekt megalapozása során kidolgozott versenyképességi szerződés-koncepciót előkészítése, melyet az Európai Unió és Magyarország versenyjogi szabályainak figyelembevételével kell elkészíteni. 4. Szerződéstervezetek elkészítése: Versenyképességi szerződés vagy szándéknyilatkozat elkészítése. 5. Dokumentáció elkészítése: A versenyképességi szerződések elkészítésekor lefolytatott egyeztetési eljárás tapasztalatainak összefoglalása, mely pontos és részletes képet nyújt a versenyképességi szerződések kialakításának legfontosabb lépéseiről, eseményeiről és döntési helyzeteiről. A továbbiakban részletesen is bemutatjuk az egyes kísérleti helyszíneken elért eredményeket: Kecskemét Együttműködés lényege az adott helyszínen: Egyablakos ügyintézési szolgáltatás kiterjesztése, továbbfejlesztése, melynek célja, hogy a Kecskeméten letelepedni kívánó vagy már jelen lévő vállalkozások hozzáférjenek mindazon információhoz, amelynek ismerete elősegítheti a helyi beruházásaik megvalósítását. Az önkormányzat vállalásai: a) Az Önkormányzat vállalja, hogy ellátja a szerződés működéséhez szükséges koordinációs feladatokat, melynek keretében elősegíti a tapasztalatok, illetve információk akadálytalan áramlását a szervezetek, a vállalkozások és a szakhatóságok között. b) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szervezeteket és a vállalkozásokat maga is ellátja a szerződés célja szerinti, a hatósági ügyintézésre vonatkozó tapasztalattal, információval. c) Az Önkormányzat vállalja, hogy a felek közötti tapasztalatcserét információs rendszer kialakításával biztosítja. d) Az Önkormányzat vállalja, hogy a felek számára egy alkalmazottját kapcsolattartóként jelöli ki. e) Az Önkormányzat konferenciákat, közös érdekegyeztetéseket, szakmai fórumokat szervez a felek számára. f) Az Önkormányzat folyamatos nyilvántartást vezet a szerződésben részt vevő vállalkozások személyéről, releváns adatairól. g) Az Önkormányzat felügyeletet gyakorol a jogszabályok és a szerződés szabályainak betartása felett. Feladatai ellátása során köteles jóhiszeműen eljárni, a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 8

11 h) Az egyablakos ügyintézés kiterjesztéséhez kötődő, az együttműködés elindítását célzó első tájékoztatás szervezése, végrehajtása. Mit vállalnak a vállalkozások, és ez milyen konkrét módon segítheti elő a helyi versenyképesség javulását: a) A vállalkozások jogosultak a szerződés keretében létrehozott információs rendszerhez, az abban felhalmozott adatokhoz hozzáférni, azokat a szerződés szellemének és céljának megfelelően felhasználni. b) A vállalkozások jogosultak az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartójától adatot kérni, valamint konkrét hatósági ügyekben segítséget kérni. Ezenkívül a szerződés alapján szervezett szakmai fórumokon, konferenciákon részt venni. c) A vállalkozások kötelesek szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen, a Felekkel együttműködve gyakorolni; a szerződés keretében a Felekről szerzett információkkal nem élhetnek vissza, azokat tisztességtelen versenyelőny elérésére nem használhatják fel. Az egyablakos ügyintézéssel az adminisztrációs terhek csökkennek, csökken az ügyintézés ideje, az ügyfelek egy ügyfél-barát közigazgatási eljárás részesei lehetnek. Az egyablakos ügyintézés lehetővé teszi, hogy az ügyfél egyetlen helyen intézze el az ügy szempontjából szükséges cselekményeket Veszprém Együttműködés lényege az adott helyszínen: Veszprém sétáló utcájában (Kossuth utca) az Önkormányzat aktív koordinálásával és támogatásával sétáló utca brand létrehozása, mely a helyi lakosság és a városba látogató külföldiek számára egységes utcaképet és azonos értéket jelenítene meg. Az önkormányzat vállalásai: a) megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy rendezvények, bevásárló napok esetén, illetve egyéb időszakokban is az érintett parkolási zónában a parkolási díjmentességet biztosít; b) a közös megjelenés koordinációs feladatainak az ellátása érdekében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába álló Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel együttműködik; c) az együttes megjelenést az alábbi fórumokon biztosítja: Veszprém Megyei Jogú Város honlapja, Veszprém Városi Televízió, városi lap, önkormányzati kiadványok, önkormányzati szervezésű rendezvények; d) városmarketing során kiemelt elemként jeleníti meg az új belváros képet és a sétáló utcát; e) lehetőségeihez képest az önkormányzati rendezvényeket a sétáló utcába szervezi, az Önkormányzattól függetlenül megszervezésre kerülő rendezvények sétáló utcába történő rendezése érdekében eljár; f) partnervárosi kapcsolatokban kiemelt szerep juttat a sétáló utcának és szereplőinek; g) Polgármesteri Hivatal állományából vállalkozói referenst jelöl ki, aki végigkíséri és koordinálja a vállalkozói ügyeket az ügymenetek lehetséges gyorsítása érdekében; h) folyamatos egyeztetések, monitoring, visszajelzések beépítése az ügyintézői rendszerbe; i) biztosít egy olyan állandó elérhetőséget, ahol a vállalkozások az ügyintézéssel kapcsolatban tájékoztatást kaphatnak, illetve ahova esetleges panaszaikkal fordulhatnak; j) Önkormányzat megszólítja (pl: ajánlatot kér) a vállalkozásokat azon termékek és szolgáltatások tekintetében, amelyek a vállalkozások termék- és szolgáltatás-portfóliójában is megtalálhatóak, és amelyek kapcsán az Önkormányzat is bizonyos helyzetekben és esetekben vásárlóként jelenik meg a piacon, k) vállalja olyan javaslattételi fórum megszervezését, ahol a vállalkozásoknak a működési területüket érintő témákban közvetlen vélemény-nyilvánítási, visszacsatolási és javaslattételi lehetőséget biztosít, különösen hosszabbtávú városfejlesztési stratégia kidolgozása során, l) Balatoni Korona és a Veszprém és térsége népszerűsítése során a sétáló utcát és a brandet megjeleníti, m) Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványt fenntartja és működteti és a Közalapítvány pályázati lehetőségeiről naprakész információkat biztosít, n) megvizsgálja az e-ügyintézés továbbfejlesztésének lehetőségét, o) vállalja a Polgármesteri Hivatal állományának kompetencia alapú továbbképzését a vállalkozói igények maximális kielégítése érdekében, 9

12 p) Vállalkozások számára fontos hatósági ügyek menetéről részletes információt tesz közzé a honlapján, q) Pannon TISZK képzési struktúrájában az érintett vállalkozói kör képzési igényeit folyamatosan figyelembe veszi. Mit vállalnak a vállalkozások, és ez milyen konkrét módon segítheti elő a helyi versenyképesség javulását: a) vállalják a sétáló utca megújult környezetéhez való igazodást, különösen üzleteik homlokzati és kirakati elemeinek tekintetében; b) vállalják a helyiségeik belső színvonalas kialakítását; c) szolgáltatásaikat város megújult belvárosi miliőjéhez és színvonalához igazítják, tudatában annak, hogy az kiemelten fontos a város turisztikai elképzeléseinek teljesítéséhez; d) a sétáló utcai rendezvényekhez igazodnak a nyitvatartási rendjük tekintetében; e) őket érintő koncepciók tekintetében javaslataikkal, véleményeikkel, ötleteikkel, információikkal igyekeznek maximálisan támogatni a koncepció kialakítását; f) fentieken túl jelen együttműködésüket érintő minden egyéb esetben együttműködnek az Önkormányzattal a lehető legjobb megoldások kialakítása érdekében, erre vonatkozó igény esetén döntés-előkészítő információkkal szolgálnak az Önkormányzat részére; g) folyamatos visszacsatolással élnek az Önkormányzat felé a minőségfejlesztés érdekében; h) jogosultak az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartójától a versenyképességi szerződés speciális tárgya kapcsán adatot/információkat kérni, valamint a versenyképességi szerződés alapján szervezett szakmai fórumokon, konferenciákon részt venni. A gazdaság teljesítőképességét (és versenyképességét) hátrányosan befolyásoló gazdasági szereplők közötti formális együttműködés hiányának kiküszöbölése érdekében a felek összefogásra ösztönözik a helyi gazdasági élet valamennyi szereplőjét, helyi igényekre és adottságokra támaszkodva mozgósítják a gazdasági szereplőket úgy, hogy mindezt külső fejlesztési források bevonása nélkül valósítsák meg. A részvevők kifejezett szándéka, miszerint együttműködésük révén további hasonló versenyképességi szerződések jöjjenek létre, amelyek helyi hatáskörűek és elsősorban a vállalkozásfejlesztési (helyi gazdaságfejlesztési) tevékenységekre/együttműködésekre koncentrálnak Újbuda Együttműködés lényege az adott helyszínen: Az Önkormányzat és a vállalkozások együttműködése keretében olyan közbeszerzési adatbázis létrehozása, mely segíti a helyi közbeszerzések lebonyolítását. Az adatbázisba a kerületi mikro- és kivállalkozások, önkéntes regisztráció során regisztrálhatnának. Célja, hogy egy olyan helyi adatbázis jöjjön létre, mely elsősorban a mikro és kis-vállalkozások pozícióba hozását, a lokális együttműködések kialakulását segíti a jogszabályok és helyi szabályozási elemek által biztosított keretek között. Megjegyzés: A jelen összefoglalóban megjelölt együttműködés egy, a felek által potenciális célok között megjelölt koncepción alapszik. Az önkormányzat vállalásai: a) vállalja, hogy ellátja a szerződés működéséhez szükséges koordinációs feladatokat, melynek keretében elősegíti a tapasztalatok, illetve információk akadálytalan áramlását a vállalkozások és a szakhatóságok között, b) vállalja, hogy a Felek közötti tapasztalatcserét információs rendszer kialakításával biztosítja, c) Polgármesteri Hivatal állományából vállalkozói referenst jelöl ki, aki végigkíséri és koordinálja a vállalkozói ügyeket az ügymenetek lehetséges gyorsítása érdekében, d) biztosít egy olyan állandó elérhetőséget, ahol a vállalkozások az ügyintézéssel kapcsolatban tájékoztatást kaphatnak, illetve ahova esetleges panaszaikkal fordulhatnak e) vállalja, hogy folyamatos nyilvántartást vezet a szerződésben részt vevő vállalkozások személyéről, releváns adatairól, f) vállalja, hogy felügyeletet gyakorol a jogszabályok és a szerződés szabályainak betartása felett, g) vállalja a Polgármesteri Hivatal állományának kompetencia alapú továbbképzését a vállalkozói igények maximális kielégítése érdekében, h) vállalkozások számára fontos hatósági ügyek menetéről részletes információt tesz közzé a honlapján. 10

13 Mit vállalnak a vállalkozók, és ez milyen konkrét módon segítheti elő a helyi versenyképesség javulását: a) a vállalkozások jogosultak a szerződés keretében létrehozott információs rendszerhez, az abban felhalmozott adatokhoz hozzáférni, azokat a jelen szerződés szellemének és céljának megfelelően felhasználni, b) a vállalkozások jogosultak az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartójától adatot kérni, valamint konkrét hatósági ügyekben segítséget kérni, ezenkívül a szerződés alapján szervezett szakmai fórumokon, konferenciákon részt venni, c) a vállalkozások kötelesek szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen, a Felekkel együttműködve gyakorolni; a szerződés keretében a felekről szerzett információkkal nem élhetnek vissza, azokat tisztességtelen versenyelőny elérésére nem használhatják fel; d) jogosultak az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartójától a versenyképességi szerződés speciális tárgya kapcsán adatot/információkat kérni, valamint a versenyképességi szerződés alapján szervezett szakmai fórumokon, konferenciákon részt venni. A helyi vállalkozók egyszerűbben, gyorsan és átlátható módon jutnának információkhoz/adatokhoz az adatbázis révén a kerületi beszerzésekkel kapcsolatban, ezáltal eredményesebben, hatékonyabban tudnának bekapcsolódni és részt venni a folyó és jövőbeli közbeszerzési eljárásokban Miskolc Együttműködés lényege az adott helyszínen: Miskolc turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatásainak fejlesztése annak érdekében, hogy Miskolc kiemelkedő turisztikai és idegenforgalmi jelentősége minél magasabb színvonalon és minőségben, minél szélesebb kör számára ismert és elérhető legyen. Emellett Miskolc turisztikai ágazatának fejlesztése, erősítése, hatékony érdekképviselete, reklámozása a jogszabályok és helyi szabályozási elemek által biztosított keretek között Az Önkormányzat vállalásai: a) a vállalkozások bevonásával összehangolt kapacitásbővítési és minőségfejlesztési programokat dolgoz ki; b) megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a vállalkozások által nyújtott szolgáltatások milyen feltételek mellett és körben vonhatóak be a MiskolcpONt kedvezményrendszerbe, c) az állami és esetlegesen európai uniós pályázatokon való eredményes részvétel érdekében együttműködik, és - amennyiben szükséges segítséget nyújt a vállalkozások részére a pályázatok elkészítésében; d) segítséget nyújt a vállalkozások részére a piackutatási felmérések megszervezésében, lebonyolításában; e) lehetőséget biztosít a vállalkozások számára a kommunikációs kampányai összehangolására, ajánlatainak a nyilvánosság felé történő közvetítésére; f) a vállalkozások részére megjelenést biztosít az alábbi fórumokon: Miskolc Megyei Jogú Város honlapja, Miskolc Városi Televízió, városi lap, önkormányzati kiadványok, önkormányzati szervezésű rendezvények; g) városmarketing során kiemelt elemként jeleníti meg Miskolc turisztikai szolgáltatásait; h) a Polgármesteri Hivatal állományából vállalkozói referenst jelöl ki, aki végigkíséri és koordinálja a vállalkozói ügyeket az ügymenetek lehetséges gyorsítása érdekében, és szükség esetén üzletviteli tanácsadást szervez a vállalkozások részére; i) megteremti a lehetőségét a folyamatos egyeztetések, monitoring, visszajelzések beépítésének az ügyintézői rendszerbe; j) biztosít egy olyan állandó elérhetőséget, ahol a vállalkozások az ügyintézéssel kapcsolatban tájékoztatást kaphatnak, illetve ahova esetleges panaszaikkal fordulhatnak; k) vállalja olyan javaslattételi fórum megszervezését, ahol a vállalkozásoknak a működési területüket érintő témákban közvetlen vélemény-nyilvánítási, visszacsatolási és javaslattételi lehetőséget biztosít, különösen hosszabbtávú városfejlesztési stratégia kidolgozása során; l) megvizsgálja az e-ügyintézés továbbfejlesztésének lehetőségét; m) vállalja a Polgármesteri Hivatal állományának kompetencia alapú továbbképzését a vállalkozói igények maximális kielégítése érdekében; 11

14 n) a vállalkozások számára fontos hatósági ügyek menetéről részletes információt tesz közzé a honlapján, és o) képzési struktúrájában az érintett vállalkozások képzési igényeit folyamatosan figyelembe veszi. Mit vállalnak a vállalkozások, és ez milyen konkrét módon segítheti elő a helyi versenyképesség javulását: a) a közös szerződéses cél elérése érdekében az Önkormányzattal együttműködnek, biztosítják a rendszerbe szervezett információáramlás lehetőségét; b) vállalják, hogy a vállalkozásokat érintő koncepciók tekintetében javaslataikkal, véleményeikkel, ötleteikkel, információikkal igyekszenek maximálisan támogatni a koncepció kialakítását; c) az Önkormányzat által szervezet szakmai napokon, városfejlesztési és egyéb programokon megjelennek; d) kommunikációs kampányaik során figyelembe veszik Miskolc más turisztikai vállalkozásai által követett értékeket, ezekkel a vállalkozásokkal egységes arculati elemeket dolgoznak ki és használnak; e) állami és esetleges európai uniós pályázatokon való eredményes részvétel érdekében együttműködnek az Önkormányzat által kijelölt szervezettel, az eredményesség növelése érdekében; f) a turisztikai ágazatot érintő fejlesztések meghatározásakor Miskolc más turisztikai vállalkozásaival konstruktívan, a közös cél szem előtt tartásával együttműködnek; g) a fentieken túl, a jelen együttműködést érintő minden egyéb esetben együttműködnek az Önkormányzattal a lehető legjobb megoldások kialakítása érdekében, erre vonatkozó igény esetén döntés-előkészítő információkkal szolgálnak az Önkormányzat részére; h) folyamatos visszacsatolással élnek az Önkormányzat felé a minőségfejlesztés érdekében; i) jogosultak az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartójától a versenyképességi szerződés tárgya kapcsán adatot/információkat kérni, valamint a megkötendő versenyképességi szerződés alapján szervezett szakmai fórumokon, konferenciákon részt venni Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innováció (MIKROINNOVÁCIÓ): A projekt célja az állami feladatok ellátásában, közszolgáltatások előállításában érintett állampolgárok körében a versenyképességet növelő és a jó államműködést javító gondolkodás, valamint a céltudatos, feladattudatos munkavégzés ösztönzése és az ehhez kapcsolódód innovatív ötletek generálása volt. Ennek érdekében egy innovációs ötletpályázat került meghirdetésre, melyre a magánszemélyek által beküldött, közszolgáltatásokat, illetve állami feladatellátást javító ötleteket vártak. A beérkezett pályázatokat egy 3 fős Bíráló Bizottság értékelte, melynek végén kiválasztásra került az 5 db legjobb, megvalósíthatósági tanulmánnyá fejlesztett versenyképességi javaslat. A projekt során az alábbi főbb feladatokat kellett elvégezni: 1. A versenyképességi innovációs javaslatok gyűjtése, kampány megvalósítása; 2. Ötvenöt magas színvonalú versenyképességi javaslat kiválasztása 3. Öt megvalósíthatósági koncepció kidolgozás Kampány célja A népszerűsítési kampány célja az állampolgárok, mint potenciális ötletgazdák minél hatékonyabb, a lehető legnagyobb számban történő elérése volt. Annak érdekében, hogy az ötletverseny felhívása eljusson azokhoz az állampolgárokhoz, akik potenciális ötletadónak számítanak, és minél nagyobb számú ötlet érkezzen, meghatározásra kerültek az elérendő célcsoportok, kommunikációs csatornák és marketing eszközök. A kampány tervezése során megtörtént a célcsoportok szegmentálása és pozícionálása, melynek alapján kiemelt célcsoportként a 1. felsőoktatási intézmények oktatói, előadói és főként a hallgatói, illetve 2. kormányhivatalok ügyfélszolgálatai és ügyfelei kerültek kiválasztásra. 12

15 A kampány eredményei Általánosan megállapítható, hogy a kampánnyal a felsőoktatási intézmények hallgatói köre megfelelő tájékoztatást kapott az ötletversenyről. A rendelkezésre álló idő alatt körülbelül 70 ezer emberhez jutott el az ötletverseny felhívása. A kampány eredményeként 124 pályamű érkezett be az alábbi témakörökben: elektronikus ügyintézés ügyintézés közszolgáltatás jogszabály-módosítás oktatás egészségügy pályázati rendszer közigazgatási HR foglalkoztatás A kiválasztás folyamata A beérkezett pályaművek a formai ellenőrzést követően két körös bírálati folyamaton mentek keresztül, melynek végeredménye képen a 3 tagú Bíráló Bizottság által kiválasztásra került az a legjobb 55 legjobb pályamű, melyekből a pályázók egy tervező sablon segítségével és mentorok közreműködésével 10 oldalas koncepciókat dolgoztak ki. Ezzel párhuzamosan kiválasztásra került az az 5 legjobb pályamű, amelyből megvalósíthatósági tanulmány szintű terv készült Az öt legjobb pályamű bemutatása Automatikus felvétel a köztartozásmentes adózói adatbázisba A pályázat arra a problémára keresi a választ, hogy a vállalkozásoknak működésük során többször kell bizonyítaniuk, hogy nincs tartozásuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé, az igazolások rendszerese beszerzése jelentős adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra, költséges, hiszen illetékfizetési kötelezettséggel jár. Tekintettel arra, hogy a NAV már évekkel ezelőtt létrehozta az ún. köztartozásmentes adózói adatbázist, melyben szereplés ténye általánosan elfogadható a nemleges adó-, illetve együttes adóigazolás bemutatása helyett, gyakorlatilag csak adminisztratív terhet jelent az állandó igazolási kötelezettség és az adatbázisba történő jelentkezés bonyolult procedúrája. Jelenleg az adatbázisba történő felvételt egy formanyomtatvány kitöltésével és elektronikus megküldésével kell kérelmezni az adóhatóságnál. A felvétel feltételei a kérelem elbírálásakor ellenőrzésre kerülnek, az adatbázis adatai pedig minden hónap 10-én frissülnek. A pályázó javaslata arra vonatkozik, hogy mivel az adóhatóság minden hónapban felülvizsgálja az adatbázist, az adatbázisba való bekerülésnek automatikus folyamatnak kellene működnie, az ilyen frissítések alkalmával automatikusan fel lehetne tölteni az összes adótartozás mentes vállalkozást. MoMO Mobil Magyarország Alkalmazás Ügyfélkapu továbbfejlesztése Android és ios platformra. A fenti két benyújtott pályázat megosztott helyezéssel került be az első öt legjobb javaslat közé, tekintettel arra, hogy mindkét javaslat lényegében egyazon célt fogalmaz meg az elektronikusan intézhető hivatalos ügyek ügyfélbarát módon történő továbbfejlesztésével. A pályázat benyújtói megfogalmazták azt a társadalom szinte valamennyi rétegét érintő problémát, hogy jelenleg a hivatalos ügyek intézése sok értékes órát elvesz az ügyfelek idejéből, továbbá a rendelkezésre álló online felületek nem támogatják megfelelően sem az online ügyintézést, sem a személyes ügyintézésre való online módon történő bejelentkezést. A fenti probléma egyrészt abból adódik, hogy a hosszú várakozási idő mellett egyik hivatalnál, illetve szolgáltatónál sincs online, valósidejű tájékoztatás arról, hogy adott ügy elintézésére hány ügyfél vár és ez mennyi időt vesz igénybe. Másrészt jelenleg kihasználatlanok azok a részben már rendelkezésre álló online felületek is, amelyek vagy a teljeskörű online ügyintézést, vagy legalább a személyes ügyintézésre való online bejelentkezést támogatják, ilyen felület pl. a magyarorszag.hu oldal. A kihasználatlanság oka leginkább az oldal nem felhasználóbarát kialakítottsága, valamint az a tény, hogy a mai kor információtechnológia elvárásainak nem képes megfelelni ez a felület, hiszen megfelelő applikáció hiányában nem használható okos-készülékekről. 13

16 A nyertes pályázatok két megoldási lehetőséget is felvázoltak a probléma megoldására. Az egyik javaslat egy ingyen letölthető mobil alkalmazás kifejlesztésére vonatkozik, amely használatával könnyen, áttekinthetően lehet időpontot foglalni az okmányirodákba ügyintézésre. A javaslat innovatív jellege részint a mobil alkalmazásban, másrészt egy központi, egyedi és valósidejű információs rendszerben mutatkozik meg. Az alkalmazás segítségével állandó valósidejű tájékoztatást kapnának az ügyfelek a mobiltelefon készülékükre az adott okmányirodában, hivatalban várakozókról, a napi átlagos ügyintézési időből számított becsült várakozási időre vonatkozólag. A javaslat szerint a sorszámhúzást is mobilról lehetne intézni, gyakorlatilag időkiesés nélkül, online módon, biztosítva ezáltal a tervezhető, gyors ügyintézést. Ezáltal az alkalmazás hozzájárul a társadalom széles rétegét érintő ügyfél elégedettség növeléséhez, a hivatali ügyfélfogadási idő optimális időkihasználásának tervezéséhez, és nem utolsó sorban a gördülékenyebb ügyintézéshez. A másik javaslat egy olyan technológiai újítással támogatja meg, egészíti ki a fentiekben bemutatott fejlesztési elképzelést, amely viszonylag kevés ráfordítással lehetővé tenné a magyarorszag.hu honlap, illetve az ügyfélkapu felhasználási területének bővítését. A javaslat értelmében bővítésre kerülne az ügyfélkapu elérhetősége ios és Android platformokon. Újszülöttek személyi okmányokhoz jutásának racionalizálása Könnyebb életkezdést! Hasonlóan az előzőekben bemutatott két pályázathoz, a fent hivatkozott két benyújtott pályázat is megosztott helyezéssel került be az első öt legjobb javaslat közé. Mindkét javaslat arra az élethelyzetre kínál bürokráciacsökkentésre irányuló megoldást, amikor újszülött érkezik a családokba és az öröm mellett meg kell küzdeni az újszülött igazoló okmányainak beszerzése okozta komoly adminisztratív akadályokkal és stresszhelyzettel. Az újszülött gyermekek okmányainak (születési anyakönyvi kivonat, adószám, TAJ szám, lakcímkártya) beszerzése jelenleg különböző hivatalokban, helyszíneken, különböző nyomtatványok kitöltésével történhet, ami a gyermek első néhány hónapjában igen nagy terhet ró a családra, esetenként kivitelezhetetlen, hogy a gyermek felügyeletét az ügyintézéshez szükséges hosszú időre a szülők megoldják. A fenti probléma kezelésére mindkét pályázat azt a lehetséges megoldást kínálja, hogy azokba a kórházakba, ahol lehetőség van a szülésre egy olyan kiszolgáló egység telepítése javasolt, ahol a szükséges okmányok beszerzése egyszerre megtörténhet. A javaslattal nem a teljes körű hivatali ügyintézési lehetőséget biztosító kiszolgáló egység létrehozatala lenne a cél, hanem egy szolgáltató pont kialakítása, ahol kifejezetten az újszülöttek személyes okmányainak igénylése és kiadása intézhető. A javaslat szerinti szolgáltató pont kialakítása nem jár jelentős infrastrukturális igénnyel, és az üzemeltetéshez szükséges humán erőforrás jelenlétére sincs folyamatos szükség, hiszen a beérkező igényeket a nap egy időszakban, egy relatív rövid időtartamban lehet biztosítani. A javaslat megvalósítása egyértelműen pozitív hatással lehet mind a szolgáltatás nyújtójára, mind annak igénybevevőjére, az elérhető adminisztratív teher csökkenés jelentős és érzékeny rétegét érinti a társadalomnak. A javuló ügyfél elégedettség mellett csökkenhet azon állampolgárok száma, akik a vonatkozó jogszabályi előírások ellenére sem rendelkeznek a szükséges okmányokkal. Járulékos pozitív hatást eredményez az is, hogy ezen szolgáltató pontok munkalehetőséget biztosíthatnának azoknak, akik csak részmunkaidőben tudnak munkát vállalni, vagy akár a megváltozott munkaképességű dolgozóknak is. Adóbevallást segítő mobilalkalmazás A versenyképességi innovációs ötlet kidolgozója arra az évek óta fennálló és a társadalom valamennyi adófizető állampolgárát érintő problémára hívja fel a figyelmet, hogy az adóbevallást támogató általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK), amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal alkalmaz, JAVA rendszerű, nehézkesen használható, és alapvetően nem felhasználóbarát. Amellett, hogy maga a program nem felhasználóbarát, megállapítható, hogy a jelenlegi magyar adóbevallási szabályok között laikusoknak nagyon nehéz eligazodni, a nyomtatványkitöltést támogató útmutatók sem jelentenek gyakorlati segítséget, sőt inkább eltántorítanak az adóbevallás önálló kitöltésétől. A fejlesztési ötlet egy okos telefonra optimalizált adóbevallás kitöltő program, amellyel a jelenleg használtnál sokkal gyorsabban el lehet készíteni a bevallást. A programhoz készülne egy foglalkoztatóknak szánt szoftver is, amely az adóbevallás adatait QR kódban összesíti és a munkáltató által kiállított papírra nyomtatja, amely az okos telefonnal leolvasható lenne, és a program azonnal be is töltené az adatokat. A program mind Android/iOS rendszerben elérhető lenne, de igény esetén más rendszerekre is könnyen átalakítható lenne. 14

17 Pályázati rendszer fejlesztése érdekében pályázói adatbázis és kezelőfelület létrehozása A pályázati javaslat arra az egyre szélesebb kört érintő problémára keres és kínál gyakorlati választ, hogy az Európai Uniós pályázati rendszerben mind a pályázóknak, mind a közreműködő szervezeteknek rendkívül sok problémát okoz a pályázat benyújtásához szükséges, jelenleg kötelező jelleggel alkalmazandó felület kezelése. A kitöltő programok labilisak, az adatlapok generálásban hibát ejtenek, a csatolandó mellékletek esetében pedig sokszor megnyithatatlan fájlokat töltenek fel. Központi szerverhez ezek a programok minimális funkcióban csatlakoznak, egyedül frissítéseket lehet rajta ellenőrizni, illetve egy-egy pályázói adatot van lehetőség néhol ellenőrizni. A pályázati rendszer úgy lett kialakítva, hogy minden pályázó minden pályázatához külön-külön kell minden egyes igazoló dokumentumot benyújtani (aláírási címpéldány, alapszabály stb.), amely a kitöltő program szempontjából megint egy lehetséges hibaforrást feltételez, illetve fölösleges (papír)munkát eredményez a közreműködő szervezetnek. A kitöltő programok hibái a közreműködő szervezetek szempontjából is sok energiát lefoglalnak, a hibákból adódó problémák orvoslása sok időbe telik, továbbá a papírmunka ugyanúgy leterheli a közreműködő szervezeteket, hiszen nekik ugyanúgy meg kell őrizni a papíron benyújtott dokumentumokat. Az innovációs javaslat felveti azt a lehetőséget, hogy egy pályázói adatbázis létrehozásával a többletmunka megspórolható a közreműködő szervezeteknek és a pályázóknak egyaránt, ilyen módon a szervezetekhez kapcsolódó dokumentumok már a közreműködő szervezet kezében lenne a pályázat benyújtása előtt. Az értékelők egy felületen láthatják a szervezet minden dokumentumát, a pályázati történelmét közreműködő szervezettől függetlenül. Egy ilyen adatbázis létrehozása első lépése lehetne annak a folyamatnak, amely egyszerűsítené a pályázati rendszer egészét. A következő lépés egy olyan kitöltő program fejlesztése, amely szinkronizál ezzel az adatbázissal, ezáltal már a pályázat benyújtása előtt kiderülhetnek olyan problémák, amelyek miatt az előző költségvetési időszakban több pályázó sikertelenül pályázott. A szinkronizálás által egy felhőbe lehetne menteni egy félig kész pályázatot és nyugodtan lehetne azt folytatni egy másik számítógépen. A benyújtással kapcsolatos kérdések feltevése sokkal egyszerűbben folyhatna, a frissítések automatikusan települnének. A javaslat komplex módon kezelendő, megvalósítása esetén, több lépcsőben és célszerűen fokozatosan, de alapjaiban megreformálhatná a pályázás, pályázatkezelés támogató rendszerét. A javasolt adatbázis létrehozása hozzájárulhatna a pályázók átláthatóságának fejlődéséhez, továbbá megalapozná a lényegében papírmentes ügyintézés folyamatát, amelyet folyamatosan fejlesztve lehetne a pályázati rendszert tisztán online felületen végezni. Tekintettel arra, hogy a as támogatási időszak pályázati rendszere még kialakítás alatt van, továbbá források nyílhatnak meg ilyen adminisztratív jellegű fejlesztésekre is, a javaslat időszerű és esetlegesen támogatási forrásból is megvalósítható A versenyképes államműködést segítő ismeretek terjesztése (DISSZEMINÁCIÓ) A projekt elsősorban a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a közszféra szereplőit (helyi polgármesterek, hivatali szereplők, köztisztviselők és közalkalmazottak, helyi közszolgáltatásokat nyújtó cégek vezetői), a civil szervezetek vezetőit, illetve a közösségi szerepre törekvő magánszemélyeket célozza meg azzal, hogy segítse őket helyi együttműködési megállapodások létrehozásában. A projekt keretében szervezett workshopok és előadások az információgyűjtésben és a helyi együttműködések elindításában voltak segítségére az említett szereplőknek. A stabil együttműködések kialakításához szükséges tevékenységek azonosításán túlmenően a műhelymunkák a résztvevők motiválására is irányult annak demonstrálásával, hogy bármely helyi közösségben megvannak az együttműködés alapjai. A munka részét képezte egy 38 oldalas tananyag, amely támogatásul szolgált a workshopok levezetéséhez, az információgyűjtéshez valamint az együttműködési ötletek és azok megvalósulásához szükséges feladatok meghatározásához. A tananyag az alábbi központi kérdésekre segít választ találni: A versenyképesség szerepe a fejezet a versenyképesség, valamint a közösségi versenyképesség fogalmait definiálja, példákat nyújt versenyképes helyi történetekre A helyi együttműködések alapjai a fejezet arra nyújt válaszokat, hogy miért érdemes és lehetséges helyben együttműködni 15

18 Mi lehet az együttműködés tárgya? azt mutatja be, hogy az együttműködés milyen klubjavakat eredményezhet, valamint hogyan csoportosíthatóak az együttműködések a megtérülés és a szervezés szempontjából. Hogyan érdemes megszervezni az együttműködést? tipizálja az együttműködésekben potenciálisan résztvevő szereplőket, általános javaslatokkal szolgál a szervezéshez, valamint bemutatja az együttműködések fázisainak sémáját A tananyag, és így a workshop is, konkrét példákkal, esetekkel is illusztrálja a helyi együttműködések funkcióit, sikereit A versenyképességi szerződések megvalósíthatóságának feltételei és végrehajtásának kockázatai, az ösztönzőkre gyakorolt hatásai és a garanciális elemek szempontjából - című tanulmány A versenyképességi szerződési konstrukció megalapozását támogató dokumentumok 3 fő értékelési szempont mentén segítik az eredményes és hatékony döntés előkészítést: A versenyképességi szerződések működéséhez szükséges feltételek feltérképezése és elemzése dokumentumban meghatározásra kerültek a versenyképességi szerződés megkötésének indokai és lehetőségei az egyes érdekeltek vonatkozásában, valamint ismertetésre kerültek azok a szituációk, amelyek a versenyképességi szerződés megkötésének gyakorlati feltételeit jelentik. Áttekinthetjük a szerződéskötés folyamatát, annak egyes lépéseihez kapcsolódóan jelzésre kerülnek a feltételrendszerrel kapcsolatos igények, valamint részletesen áttekinti a versenyképességi szerződések működtetésével kapcsolatos alapvető és támogató feltételeket a szinergikus hatások figyelembevételével (közpolitikai, szakpolitikai, jogi dimenzió, a felek döntéseit meghatározó igények, társadalmi feltételek). Valamennyi feltétel időben (hogyan változik rövid-, közép-, és hosszú távon azok jelentősége), valamint az eredményességre való hatás (alapvető garanciális elem, támogató lehetőség) tekintetében. egyaránt átvizsgálásra került, valamint bemutatásra kerültek a hierarchikus kapcsolatok is. A megvalósíthatóság elemzése, a megvalósíthatósági kockázatok szisztematikus áttekintése dokumentum célja a konstrukció szintjén meghatározni azokat a hatásköröket, döntési pontokat, amelyek a megvalósítással összefüggésben felmerülnek, lehatárolva a feltétlenül szükséges, illetve célszerű döntések, a veszélyek és lehetőségek körét. A koherencia érdekében az elemzés épít a garanciális feltételekre, a megvalósíthatóságot a feltételrendszer egyes elemei alapján veszi számba. Innovatív közpolitikai intézmény révén bemutatatásra kerülnek továbbá azok a kockázatokat, amelyekkel a bevezetés során az egyes érdekelteknek számolnia kell: ezek tematizáltsága az azonos módszertani illetve értelmezési keretek érdekében szintén igazodik az I. résztéma struktúrájához. A kockázatok értékelésén túl tanácsokat kapunk bekövetkezésük, illetve hatásuk csökkentésére, valamint jelezésre kerülnek az azokkal kapcsolatos döntési és hatásköri kérdések. A két résztémával kapcsolatos módszertani alapvetéseket foglalja össze a feladat megvalósítása során alkalmazott módszertanok dokumentum, amely a releváns elméleti és joggazdasági modellek bemutatása mellett átfogó képet nyújt a versenyképességi szerződések hatásainak lehetséges módszertani alapjairól. A gyakorlati megvalósíthatóság érdekében az egyes módszertani elvárások részletesen ismertetésre kerülnek a versenyképességi szerződéssel kapcsolatosan megfogalmazott garancia és feltételrendszer megalapozása, valamint a működési kockázatok minimalizálása érdekében. A célcsoportok attitűdvizsgálata című anyag célja, hogy megfelelő áttekintést nyújtson a közvetlen és közvetett célcsoportok általános, továbbá a versenyképességi szerződés, mint konstrukció tekintetében releváns tartalmi, valamint a gazdasági-társadalmi környezetet érintő tényezők tekintetében. A vállalkozás-, versenyképesség-fejlesztés újszerű megközelítése, valamint a szerződések jelen állapotban rendelkezésre álló strukturális és tartalmi kidolgozottsága okán kvalitatív módszerrel térképeztük fel a célcsoportok hozzáállását. Összességében elmondható, hogy a célcsoportok attitűdje pozitív, ám a legtöbb kérdés tekintetében paszszív. Az általános bizalmatlanság mind a gazdasági társaságok, mind a lakosság részéről érezhető annak ellenére, hogy a versenyképességi szerződések rendszerét a megkérdezettek nagy része kiváló, hatékony, és a megfelelő körülmények rendelkezésre állása esetén fenntartható versenyképesség-fejlesztési eszköznek tartják. 16

19 3. 6. A versenyképességi szerződések elterjedésétől várható hatások feltárása A projekt célja egy olyan elemzés elkészítése volt, mely a versenyképességi szerződések (VKSZ) létrehozásával, hatásaival, célterületeivel és a közép-hosszútávú monitorozásukkal foglalkozik. További területét képezte a projektnek a települési-közigazgatási szereplők körének felmérése a méret, gazdasági szerkezet valamint más specifikus jellemzők szerint. A projekt során elkészített tanulmány három nagyobb egységre tagolható: Az első részben felmérésre kerültek a versenyképességi szerződések rövid és középtávon lehetséges makrogazdasági hatásai. A szerződések hatásainak felmérését az egyes gazdasági mutatókra gyakorolt lehetséges hatásuk alapján kerültek elvégzésre. A tanulmány második részében feltárásra került, hogy a versenyképességi szerződések létrehozása során milyen további területek és szereplők bevonása lehetséges. A célterületeket felmérését követően azonosításra kerültek azok a lehetséges területek, amelyek a meglévő együttműködések mellett a jelenlegi versenyképességi keretek között lehetségesek. Átvizsgálásra került az is, hogy a hatósági feladatok és hatáskörök változásaival kapcsolatosan az önkormányzatok és a vállalkozások közötti szerződések rendszerébe, mely egyéb szervezeteket, hatóságokat szükséges bevonni. A tanulmány harmadik részében a versenyképességi szerződések utólagos hatásvizsgálatához szükséges koncepció került kidolgozásra. A koncepció a kialakítása során a közösségi versenyképességet a közép- és hosszú távú monitorozásának szempontjából került átvizsgálásra, szem előtt tartva a területi szempontokat. A kialakított adatbázis koncepció, a közigazgatás működését átfogóan tartalmazza és mérhetővé teszi. Az adatbázis kialakítása a nemzetközi tapasztalatok, valamint a hasonló adatbázisok számbavételével került elvégzésre. Ennek során felmérésre került a hozzáférhető helyi adatok köre. Javaslatokat kerültek megfogalmazásra arra vonatkozóan, hogy a közigazgatás terén milyen további adatok, információk és indikátorok gyűjtése szükséges a fejlesztések kivitelezéséhez. Az adatbázis létrehozása során célul tűztük ki, hogy a mind a közigazgatás kutatói, mind a döntéshozók számára hasznos támogatást nyújtson munkájuk során. Az adatbázisban az országos mutatók mellet a területi szintű értékek is megjeleníthetőek, amely az aggregált mutatók összevetésével fontos összefüggésekre deríthetnek fényt. Az elkészült tanulmány tehát átfogó képet nyújt a versenyképességi szerződések hatásairól, a létrehozásba bevonandó felekről, valamint tartalmazza az utólagos hatásvizsgálathoz szükséges koncepciót.

20 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Haza üdvére és a Köz szolgálatában. ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása

A Haza üdvére és a Köz szolgálatában. ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása A Haza üdvére és a Köz szolgálatában ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása ZÁRÓ KONFERENCIA Dr. Cserháti Ilona Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Kutatási Osztály A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Innovációs ötletversenyhez 2015.09.11. TARTALOMJEGYZÉK

ÚTMUTATÓ. Innovációs ötletversenyhez 2015.09.11. TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság TÁMOP 6.1.6-14/1-2015-0001 azonosítószámú, Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) elnevezésű

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30.

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív Szombathely, 2013. május 30. Kalcsú Zoltán innovációs menedzser Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség A pályázati kiírás

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Hegedűs-Medgyesy Anett városfejlesztési csoportvezető Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-1.A.5-2013 - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1. MUNKATERV KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ: CSONGRÁD

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben