Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely"

Átírás

1 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely (EQUAL /1.0 E/032, ECDB: HU-19)

2 E/032, ECDB: HU-19 FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE Hazai tevékenység Bevezetés A megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek jelentős része potenciálisan ki van téve a kirekesztődés különösen a munkaerő-piaci kirekesztődés kockázatának. E kockázat jelentősen csökkenthető az érintett személyek foglalkoztathatósági szintjének javításával, a támogatási és érdekeltségi viszonyok fejlesztésével, valamint a munkavállalók megmaradt képességeit differenciáltan hasznosítani képes sokszínű, rugalmas, átjárható munkalehetőségek megteremtésével. A védett szervezetek fontos és jelenleg meghatározó szerepet töltenek be a tartósan akadályozott személyek foglalkoztatásában, azonban pontosan nem került meghatározásra a célszervezetek rehabilitációs, illetve foglalkoztatási feladata. A kormányprogram foglalkoztatáspolitikai célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a foglalkoztatottság színvonalának emelése, továbbá a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját szolgáló érdekeltségi és támogatási rendszer korszerűsítése. A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek számára kialakított és fenntartott intézmények, szolgáltatások az intézmény struktúrájából adódóan elégíti ki a szükségleteket, nem pedig az emberek valós szükségleteire épülő szolgáltatásokat biztosítják. Európai uniós elvárás, hogy a kedvezmények biztosítása alapvetően személyre és nem szervezetre szabott legyen. Projekt bemutatása Innovatív projektünkben azt a modellt dolgoztuk ki és működtettük, hogy milyen szakmai együttműködésekre, segítő szolgáltatásokra van szükség ahhoz, hogy a célszervezetben dolgozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon tartós munkavállalókká váljanak. Projekt címe: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat (E/032) Projekt időtartama: július szeptember 30. Támogató: HEFOP és EQUAL Irányító Hatóság Támogatás teljes összege: Ft (a négy fejlesztési partner között kerül felhasználásra a támogatási összeg) A projekt végrehajtása fejlesztési partnerség keretében zajlott, amelynek a következő szervezetek voltak a tagjai: Regionális Szociális Forrásközpont Kht. (Szombathely, 11-es Huszár út 116.) Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Szombathely Hollán E. u. 1.) Szombathelyi Regionális Képző Központ (Szombathely, Akacs M. u. 1-3.) Savarai Nett-Pack Kft. (Szombathely, Rumi u. 142.) A Fejlesztési Partnerség célja: Közvetlen cél: A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat modell kidolgozása és kipróbálása, amely egy védett szervezet, a Savaria Nett Pack Kft. szolgáltatásaként valósul meg, amely segítséget nyújt a szervezetnél dolgozó, illetve a védett szervezetnél munkát vállalni kívánó (várakozó listán levő) megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez. A projekt célcsoportja: fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek 3. Projekt megvalósítása - A projekt tartalma, tevékenységei Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat kialakításának lépései a) Infrastrukturális háttér kialakítása (2005. július október 10.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása; engedélyeztetés; kivitelezés; technikai eszközök; műszaki berendezések, beszerzése; épület műszaki átadása. b) Szakmai tevékenység (2005. július szeptember 30.) Szolgálat munkatársainak képzése: Cél: Olyan szakemberek képzése, akik a Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat munkatársaként ismerik a megváltozott munkaképességű, fogyatékosok emberek problémáit, rehabilitációs lehetőségeit. A felmerülő problémákat felismerik, eredetüket fel tudják deríteni és kezelni tudják azokat. Olyan alapszemlélet elsajátítása, amely megkönnyíti a kliensek nehézségeinek, problémáinak megértését, a másság elfogadását és a toleranciát. Témakörei: kommunikáció és konfliktuskezelés; tranzakció-analízis és a szerepek, játszmák szociálpszichológiai megközelítése; módszertani alapismeretek; team munka alapjai.

3 A képzés felelőse: Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Célcsoport tájékoztatása: Feladat: Célcsoport felkutatása, kapcsolatfelvétel. Tájékoztatás a Szolgálat létrejöttének céljáról, tevékenységéről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről. A tájékoztatás felelőse: Savaria Nett Pack Kft. Célcsoport tagjainak kiválasztása: Feladat: A projektbe jelentkezők esetében képességvizsgálat (GATB), intelligencia teszt, egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzése. A képzés felelőse: Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Savaria Nett Pack Kft. Célcsoport részére motivációs beszélgetések tartása: Cél: A projekt iránt érdeklődő emberek motivációjának feltárása, megerősítése, a projektbe való bevonhatóságuknak javítása. Saját helyzetük átgondolása, a lehetőségek feltárása és a problémákkal való ütköztetése a cél érdekében. Motivációs beszélgetések témakörei: Énkép, önértékelés A megváltozott munkaképesség hatása a személyiségre A munkaerő-piaci helyzetkép A megváltozott munkaképességű emberek tapasztalatai, lehetőségei a munkaerő-piacon Képzés vagy elhelyezkedés? Problémák és lehetőségek a munkavállalásban A célcsoport részére re-integráló tréning lebonyolítása: Cél: Az azonos élethelyzetben lévő résztvevők a tréning keretében feltérképezhették az álláskeresésben felmerülő gátakat. A problémák egyéni feltárásával, a csoporttagok élettapasztalatának, megoldási módjainak ismertetésével, az egymásnak nyújtott információk, valamint a trénerek által ismertetett módszerek, technikák segítségével a résztvevők aktív álláskeresőkké válhattak. A foglalkozások során a résztvevők felismerték képességeiket, feltárták domináns érdeklődési irányaikat, és a munkavállalás szempontjából legfontosabb személyiség-jegyeiket. Tréningprogram témakörei: foglalkoztathatóság javítását segítő re-integráló tréning egyéni karrier terv előkészítése személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás A munkával kapcsolatos elvárások, munkakörökről alkotott elképzelések feltérképezése. Életút elemzése, az elért sikerek, kudarcok okai. Egyéni életút-tervezése, rövid- és hosszú távú célok kidolgozása. Önérvényesítés technikái, kudarc és sikerstratégiák A pozitív gondolkozás hatása a személyiségre Pályamódosítási illetve képzési szándékok megfogalmazása A tréningek felelőse: Célcsoport tagjai számára képzések szervezése és lebonyolítása: Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés (150 óra, 7 hét) Cél: Szükséges ismeretek elsajátítása, készségek, képességek kialakítása a fogyatékos embereknél, amelyek megalapozzák az önálló élet kialakítását, és az elsődleges munkaerőpiacon való munkavégzést. A képzés témakörei: A munka, mint érték. A munkába járással, munkába állással kapcsolatos elvárások feltételek megbeszélése, rögzítése.(pontosság, felkelés, öltözködés, viselkedés, bemutatkozások). Közlekedési szabályok ismertetése (tájékozódás, lakóhely és a munkahely közötti közlekedés elsajátítása, közlekedési alapszabályok ismertetése, közlekedés a járművön: buszjegy/bérlet vásárlása, kezelése, illemszabályok). Munkahelyi követelmény, szabályok ismertetése (munkaidő, munkahelyi szabályok). Munkahelyi szerepek, kapcsolatok (vezető, beosztott, kollégák, irányítás elfogadása, segítség kérése). Munkahelyi viselkedés (kommunikáció: köszönés, beszélgetés kollégákkal). A munkavégzés illetve a munkahelyi gyakorlat helyszíneinek bemutatása, munkafolyamatok, munkakörülmények megismerése. Konkrét munkafolyamat betanulása, gyakorlása. Ismerkedés a munkakörülményekkel, munkatársakkal. Az ügyfél felkészítése, az önálló a munkába járásra, munkavégzésre. A képzés gyakorlati helyszíne: Mc. Donald s Étterem, munkahelymegőrző képzések: Kosárfonó-fonottbútor készítő ECDL START és modul rendszerű képzés Betanított varrómunkás képzés A képzések felelőse: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése A Szolgálat hosszú távú célja: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése azáltal, hogy az egyén gazdasági versenyképességének javításával a munkáltató jobban képzett munkaerőhöz jusson Új magatartásforma, közgondolkodás formálása, befogadó szemlélet kialakítása, amely diszkriminációmentességet, toleranciát, esélyegyenlőséget mutat Alkalmazkodóképesség javítása a munkaerőpiac új elvárásaihoz, mint pl. az élethosszig tartó tanulás modern követelményei A Szolgálat rövidtávú célja: Védett szervezetnél dolgozó és munkát vállalni szándékozó, a szervezet várólistáján szereplő emberek (elsősorban megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek) nyílt munkaerőpiacon) történő elhelyezkedéséhez segítségnyújtás. Az egyén számára belső értékei felismerésének elősegítése, ezáltal az önbecsülés megszilárdítása, és életcéljaik elérése. A dolgozók karrierlehetőségeinek védett szervezeten belüli bővítése képzések által. A képzés felelőse: Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

4 Szolgáltatások: tájékoztatás a Szolgálat létrejöttének céljáról, tevékenységéről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről; rehabilitációs tanácsadás; egyéni beszélgetések lebonyolítása Oracle módszerrel (a rejtett képességeknek, informális tudásoknak és készségeknek a feltárására irányuló mélyinterjú); egyéni karriertervek készítése és végrehajtása; személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás (önismeret, önbizalom megerősítése, reális énkép Információadás, tanácsadás Tréningek, képzések előkészítése Személyi segítő rendszer megtervezése, szervezése Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat feladata kialakításának elősegítése); egyéni igényekhez igazodó tanácsadások szervezése; tréningek, képzések előkészítése akadálymentes környezetben történő lebonyolítása; személyi segítőrendszer megtervezése, szervezése az egyéni szükségleteknek megfelelően; személyre szabott munkaerő-piaci segítő szolgáltatások biztosítása; kísérő, foglalkoztatást segítő szolgáltatások koordinálása. Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modellje I. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Első interjú készítése: részletes adatlap kitöltése, önértékelő kérdőív, együttműködési keret-megállapodás Oracle interjú készítése Speciális tanácsadás: pszichológiai vizsgálat, képzési tanácsadás, orientációs tréning, munkavállalói téring II. Egyéni karrierterv készítése és végrehajtása képzésbe helyezés nyílt munkaerő-piacon elhelyezés A Szolgálat tevékenységi és együttműködési modellje Pszichológiai, képesség vizsgálat, Rehabilitációs tanácsadás Humán Szakszolgálat feladata Képzések, tréningek lebonyolítása. Szombathelyi Regionális Képző Központ feladata Nyílt munkaerő-piaci elhelyezés Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés lebonyolítása Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat feladata Kísérő, foglalkoztatást segítő szolgáltatások: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (munkaasszisztensi tevékenység): kapcsolattartás a munkáltatókkal, munkahely feltárása, ügyfél felkészítése a munkavállalásra, kísérés, betanítás, utókövetés. Támogató Szolgálat: személyi segítés és szállítás Humán Szakszolgálat: pszichológiai vizsgálatok, speciális szolgáltatások, (pályaorientáció, akadálymentesítés, képzési információk, egészségügyi információnyújtás) A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezetben A szolgálat tevékenysége a szervezetben - stratégiai feladatok: A komplex rehabilitáció (orvosi, szociális, mentálhigienes, foglalkozási, oktatás-képzés- átképzés) és a foglalkozási rehabilitáció modern szemléletének közvetítése a vezetés és a dolgozók felé azzal a céllal, hogy az egyéni és a szervezeti célok azonos irányba haladjanak. Képviseli a védett szervezetet a foglalkozási rehabilitációt érintő szakmai megkeresésekben, a hasonló védett szervezetek közötti együttműködésekben, a városi, megyei regionális, országos, fogyatékosügyi és rehabilitációs fórumokon. Foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódó szervezeti kommunikáció biztosítása a vezetés és a dolgozók felé. Folyamatos kapcsolattartás a felső-, középvezetőkkel és a közvetlen munkahelyi vezetőkkel. A védett szervezet részéről a jogszabályokban meghatározott foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai feladatok végzése, koordinálása, irányítása. Közreműködés az akkreditációs követelmények megvalósításában (akkreditációs eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a támasztott követelmények megvalósításában) A szolgálat tevékenysége a szervezetben - operatív feladatok: Személyes rehabilitációs tervek elkészítése, végrehajtása (a védett szervezetnél dolgozók részére) és felülvizsgálata együttműködve a munkaügyi osztállyal, a környezet és munkavédelmi csoporttal, a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal. A személyes rehabilitációs tervek felülvizsgálatát követően javaslattétel a munkakör átalakításra. Munkaerőigény esetén javaslattétel és ajánlási lehetőség biztosítása a szervezetben dolgozók és a várakozólistán lévő ügyfelek esetében. Koordinálja a védett szervezet Rehabilitációs Bizottságának munkáját. A védett szervezet operatív és középtávú oktatási tervének kidolgozása. Javaslattétel lehetősége a szakképzési alap felhasználásának módjára. Folyamatos tájékoztatás biztosítása a piacképes iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szak- és felnőtt képzési programokról. Javaslattétel biztosítása a képzésben történő részvételre. A munkavállalók képzésével, átképzésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése, rendszeres kapcsolatot tartás az oktatási intézményekkel és a képzésben résztvevő személyekkel. Megszervezi és lebonyolítja a fizikai és kommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatos képzéseket, tréningeket, ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket. Karrieriroda szakmai tevékenységének irányítása. Szociális munka ellátása. A védett szervezeten belüli egészség-, készség-, és képességfejlesztő foglalkozások rekreációs és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása együttműködve a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal.

5 A projekt eredményei: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és működtetése Tájékoztattak száma: 192 fő Kiválasztásban résztvevők száma: 178 fő Projektbe bevontak száma: 94 fő Motivációs tréningen résztvevők száma: 63 fő A re-integráló tréningen résztvevők száma: 36 fő Képzésben résztvevők száma: - Kosárfonó és fonott-bútor készítő: 10 fő - Számítástechnikai képzés (ECDL Start ECDL modul): 25 fő - Betanított varrómunkás képzés: 10 fő - Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés: 5 fő Elsődleges munkaerő-piacon elhelyezettek száma: 20 fő A magyarországi Fejlesztési Partnerség nemzetközi tevékenysége A nemzetközi partnerség kialakítása Az EQUAL projekt előkészítő szakaszában megkezdődött a nemzetközi partnerek keresése. Először szervezetünk korábbi nemzetközi kapcsolataira építettünk, majd az EQUAL adatbázison és weboldalon elérhető nemzetközi Fejlesztési Partnerségeket kerestük meg. Az olasz és francia partnereinkkel úgy gondoltuk, hogy céljaink közösek, ezért március 20-ra megszerveztük az első nemzetközi partnertalálkozót, Franciaországban, Firminyben. Mindhárom partner és nemzeti partnereik bemutatták saját szervezetüket és projektjüket. Fontos volt, hogy a lényeges feladatok megosztásában, együttműködésünk alapjaiban megállapodjunk: Felosztottuk a három partner között az elvégzendő feladatokat. Megegyeztünk a nemzetközi tevékenység titkárának személyében, aki az olasz partner programvezetője, Carmelina Nicola. Megállapodtunk abban, hogy a magyar partner vállalja a programértékelési és monitoring feladatokat. A francia partner a közös weboldal tervezését, kivitelezését, CD Rom elkészítését vállalta. Megegyeztünk a megszervezésre kerülő nemzetközi partnertalálkozók várható időpontjaiban, kidolgoztuk az együttműködésünk alapjául szolgáló nemzetközi szerződés (TCA) tartalmát is. Közös partnerségünk a Hungary (Magyarország), Italy (Olaszország) és France (Franciaország) angol megnevezésekből a H-IF mozaikszót kapta. Nemzetközi partnerek Magyar nemzeti partnerség Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat A partnerség vezetője: Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Nemzeti partnerek: Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Savaria Nett-Pack Kft. Olasz nemzeti partnerség La Ghianda (agysérült emberek társadalmi re-integrációjának segítése) A partnerség vezetője: En.A.I.P Nemzeti partnerek: BIP - BIP Association Association `Centro Studi Opera Don Calabria C.A.S.T Eclectica Unita Riabilitazione Dip. Post-Acuzie Az Ospedaliera Maggiore della Carita

6 Francia nemzeti partnerség Otthoni munka, képzés: egy megoldás, hogy kijussunk az árnyékból (hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása távmunka segítségével) A partnerség vezetője: SEGECO Nemzeti partnerek: Conseil General de Haute-Loire Local Missions de Haute-Loire Centre National de Promotion Rurale Az együttműködés alapját képező nemzetközi szerződésben TCA meghatározott célok és tevékenységek bemutatása Célok: Speciális helyzetű, munkaerő-piacon diszkriminált csoportok foglalkozási integrációjának és rehabilitációjának segítése különböző innovatív megoldások révén. Innovatív foglalkozási és integrációs modellek, szolgáltatások kipróbálása. Újfajta képzések, képzési technikák megismerése. Operátorok szakmai profiljának elemzése. (Operátoroknak azokat a szakembereket nevezzük, akik a fogyatékos emberek segítésével foglalkoznak az Equal programban.) Új szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítése. Tapasztalatok és a kapott eredmények terjesztése CD-ROM és weboldal segítségével. Tevékenységek: Nemzetközi titkárság működtetése: a nemzetközi tevékenységek koordinálása, a feladatok határidejének betartatása, szükséges anyagok összegyűjtése, továbbítása a partnerek részére. Weboldal működtetése: a nemzetközi partnerek közötti kommunikációt, információcserét segíti és a disszemináció eszköze. Kutatás: Célja: egy olyan közös kutatási anyag elkészítése, amely a projekt befejezése után a további együttműködés alapját jelentheti. Minden ország elkészítette a maga kutatási anyagát a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjára vonatkozóan. A három kutatási anyagból elkészült egy összehasonlító elemzés, amelynek része a foglalkozási rehabilitáció legjobb gyakorlatainak, az operátorok szakmai profiljainak összehasonlítása. A kutatási tevékenységen keresztül a nemzetközi partnerek megismerhették egymás jó gyakorlatait, szolgáltatási modelljeit és ezek adaptálási lehetőségeit. Értékelés és monitoring: Célja: a projekt megvalósításának, erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálata, annak vizsgálata, hogy a nemzetközi partnerség hozzá tud-e járulni a helyi vagy regionális szakmapolitikához, illetve gyakorlatokhoz, indikátorok segítségével az elért eredmények bemutatása. Elkészült egy közbenső és egy záró értékelési és monitoring beszámoló. Nemzetközi partnertalálkozók: Célja: a partnertalálkozók közötti szakmai tevékenység meghatározása, az elvégzett feladatok bemutatása, értékelése, szükséges korrekciók végrehajtása, operátorok tapasztalatcsere programjainak lebonyolítása. Az előkészítő szakasz során egy, a végrehajtási szakaszban pedig négy partnertalálkozó került megszervezésre. Minden nemzetközi találkozót követően egy-egy bulletin jegyzőkönyv készült. Ezek összegzik az elért eredményeket, a következő időszak tevékenységeit és az elérendő célokat. A partnertalálkozókkal párhuzamosan került sor az operátorok szakmai tapasztalatcseréjére. A nemzetközi együttműködés eredményei: Kutatási dokumentum a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív szolgáltatásokról, valamint az operátorok szakmai profiljáról. Dokumentum az operátori csereprogramok tapasztalatairól. Weboldal működtetése. CD-ROM elkészítése, amely a nemzetközi együttműködés során szerzett tapasztalatokat, termékeket és eredményeket mutatja be. További együttműködés alapjainak megtárgyalása a nemzetközi partnerekkel. A nemzetközi tevékenység dokumentumai: TCA Kutatási dokumentum Értékelés, monitoring beszámoló Bulletinek Operátorok beszámolói A dokumentumok angol nyelven a weboldalon és magyar nyelven a weboldalon találhatók meg

7 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. Hazai Fejlesztési Partnerség tagjai: Regionális Szociális Forrásközpont Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Regionális Képző Központ Savaria Nett-Pack Kft. Nemzetközi partnerek: TAD-FAD (Franciaország) La Ghianda (Olaszország) Regionális Szociális Forrásközpont Kht Szombathely, 11-es Huszár út 16. Tel.: 94/ web:

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben