Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely"

Átírás

1 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely (EQUAL /1.0 E/032, ECDB: HU-19)

2 E/032, ECDB: HU-19 FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE Hazai tevékenység Bevezetés A megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek jelentős része potenciálisan ki van téve a kirekesztődés különösen a munkaerő-piaci kirekesztődés kockázatának. E kockázat jelentősen csökkenthető az érintett személyek foglalkoztathatósági szintjének javításával, a támogatási és érdekeltségi viszonyok fejlesztésével, valamint a munkavállalók megmaradt képességeit differenciáltan hasznosítani képes sokszínű, rugalmas, átjárható munkalehetőségek megteremtésével. A védett szervezetek fontos és jelenleg meghatározó szerepet töltenek be a tartósan akadályozott személyek foglalkoztatásában, azonban pontosan nem került meghatározásra a célszervezetek rehabilitációs, illetve foglalkoztatási feladata. A kormányprogram foglalkoztatáspolitikai célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a foglalkoztatottság színvonalának emelése, továbbá a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját szolgáló érdekeltségi és támogatási rendszer korszerűsítése. A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek számára kialakított és fenntartott intézmények, szolgáltatások az intézmény struktúrájából adódóan elégíti ki a szükségleteket, nem pedig az emberek valós szükségleteire épülő szolgáltatásokat biztosítják. Európai uniós elvárás, hogy a kedvezmények biztosítása alapvetően személyre és nem szervezetre szabott legyen. Projekt bemutatása Innovatív projektünkben azt a modellt dolgoztuk ki és működtettük, hogy milyen szakmai együttműködésekre, segítő szolgáltatásokra van szükség ahhoz, hogy a célszervezetben dolgozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon tartós munkavállalókká váljanak. Projekt címe: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat (E/032) Projekt időtartama: július szeptember 30. Támogató: HEFOP és EQUAL Irányító Hatóság Támogatás teljes összege: Ft (a négy fejlesztési partner között kerül felhasználásra a támogatási összeg) A projekt végrehajtása fejlesztési partnerség keretében zajlott, amelynek a következő szervezetek voltak a tagjai: Regionális Szociális Forrásközpont Kht. (Szombathely, 11-es Huszár út 116.) Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Szombathely Hollán E. u. 1.) Szombathelyi Regionális Képző Központ (Szombathely, Akacs M. u. 1-3.) Savarai Nett-Pack Kft. (Szombathely, Rumi u. 142.) A Fejlesztési Partnerség célja: Közvetlen cél: A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat modell kidolgozása és kipróbálása, amely egy védett szervezet, a Savaria Nett Pack Kft. szolgáltatásaként valósul meg, amely segítséget nyújt a szervezetnél dolgozó, illetve a védett szervezetnél munkát vállalni kívánó (várakozó listán levő) megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez. A projekt célcsoportja: fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek 3. Projekt megvalósítása - A projekt tartalma, tevékenységei Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat kialakításának lépései a) Infrastrukturális háttér kialakítása (2005. július október 10.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása; engedélyeztetés; kivitelezés; technikai eszközök; műszaki berendezések, beszerzése; épület műszaki átadása. b) Szakmai tevékenység (2005. július szeptember 30.) Szolgálat munkatársainak képzése: Cél: Olyan szakemberek képzése, akik a Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat munkatársaként ismerik a megváltozott munkaképességű, fogyatékosok emberek problémáit, rehabilitációs lehetőségeit. A felmerülő problémákat felismerik, eredetüket fel tudják deríteni és kezelni tudják azokat. Olyan alapszemlélet elsajátítása, amely megkönnyíti a kliensek nehézségeinek, problémáinak megértését, a másság elfogadását és a toleranciát. Témakörei: kommunikáció és konfliktuskezelés; tranzakció-analízis és a szerepek, játszmák szociálpszichológiai megközelítése; módszertani alapismeretek; team munka alapjai.

3 A képzés felelőse: Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Célcsoport tájékoztatása: Feladat: Célcsoport felkutatása, kapcsolatfelvétel. Tájékoztatás a Szolgálat létrejöttének céljáról, tevékenységéről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről. A tájékoztatás felelőse: Savaria Nett Pack Kft. Célcsoport tagjainak kiválasztása: Feladat: A projektbe jelentkezők esetében képességvizsgálat (GATB), intelligencia teszt, egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzése. A képzés felelőse: Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Savaria Nett Pack Kft. Célcsoport részére motivációs beszélgetések tartása: Cél: A projekt iránt érdeklődő emberek motivációjának feltárása, megerősítése, a projektbe való bevonhatóságuknak javítása. Saját helyzetük átgondolása, a lehetőségek feltárása és a problémákkal való ütköztetése a cél érdekében. Motivációs beszélgetések témakörei: Énkép, önértékelés A megváltozott munkaképesség hatása a személyiségre A munkaerő-piaci helyzetkép A megváltozott munkaképességű emberek tapasztalatai, lehetőségei a munkaerő-piacon Képzés vagy elhelyezkedés? Problémák és lehetőségek a munkavállalásban A célcsoport részére re-integráló tréning lebonyolítása: Cél: Az azonos élethelyzetben lévő résztvevők a tréning keretében feltérképezhették az álláskeresésben felmerülő gátakat. A problémák egyéni feltárásával, a csoporttagok élettapasztalatának, megoldási módjainak ismertetésével, az egymásnak nyújtott információk, valamint a trénerek által ismertetett módszerek, technikák segítségével a résztvevők aktív álláskeresőkké válhattak. A foglalkozások során a résztvevők felismerték képességeiket, feltárták domináns érdeklődési irányaikat, és a munkavállalás szempontjából legfontosabb személyiség-jegyeiket. Tréningprogram témakörei: foglalkoztathatóság javítását segítő re-integráló tréning egyéni karrier terv előkészítése személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás A munkával kapcsolatos elvárások, munkakörökről alkotott elképzelések feltérképezése. Életút elemzése, az elért sikerek, kudarcok okai. Egyéni életút-tervezése, rövid- és hosszú távú célok kidolgozása. Önérvényesítés technikái, kudarc és sikerstratégiák A pozitív gondolkozás hatása a személyiségre Pályamódosítási illetve képzési szándékok megfogalmazása A tréningek felelőse: Célcsoport tagjai számára képzések szervezése és lebonyolítása: Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés (150 óra, 7 hét) Cél: Szükséges ismeretek elsajátítása, készségek, képességek kialakítása a fogyatékos embereknél, amelyek megalapozzák az önálló élet kialakítását, és az elsődleges munkaerőpiacon való munkavégzést. A képzés témakörei: A munka, mint érték. A munkába járással, munkába állással kapcsolatos elvárások feltételek megbeszélése, rögzítése.(pontosság, felkelés, öltözködés, viselkedés, bemutatkozások). Közlekedési szabályok ismertetése (tájékozódás, lakóhely és a munkahely közötti közlekedés elsajátítása, közlekedési alapszabályok ismertetése, közlekedés a járművön: buszjegy/bérlet vásárlása, kezelése, illemszabályok). Munkahelyi követelmény, szabályok ismertetése (munkaidő, munkahelyi szabályok). Munkahelyi szerepek, kapcsolatok (vezető, beosztott, kollégák, irányítás elfogadása, segítség kérése). Munkahelyi viselkedés (kommunikáció: köszönés, beszélgetés kollégákkal). A munkavégzés illetve a munkahelyi gyakorlat helyszíneinek bemutatása, munkafolyamatok, munkakörülmények megismerése. Konkrét munkafolyamat betanulása, gyakorlása. Ismerkedés a munkakörülményekkel, munkatársakkal. Az ügyfél felkészítése, az önálló a munkába járásra, munkavégzésre. A képzés gyakorlati helyszíne: Mc. Donald s Étterem, munkahelymegőrző képzések: Kosárfonó-fonottbútor készítő ECDL START és modul rendszerű képzés Betanított varrómunkás képzés A képzések felelőse: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése A Szolgálat hosszú távú célja: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése azáltal, hogy az egyén gazdasági versenyképességének javításával a munkáltató jobban képzett munkaerőhöz jusson Új magatartásforma, közgondolkodás formálása, befogadó szemlélet kialakítása, amely diszkriminációmentességet, toleranciát, esélyegyenlőséget mutat Alkalmazkodóképesség javítása a munkaerőpiac új elvárásaihoz, mint pl. az élethosszig tartó tanulás modern követelményei A Szolgálat rövidtávú célja: Védett szervezetnél dolgozó és munkát vállalni szándékozó, a szervezet várólistáján szereplő emberek (elsősorban megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek) nyílt munkaerőpiacon) történő elhelyezkedéséhez segítségnyújtás. Az egyén számára belső értékei felismerésének elősegítése, ezáltal az önbecsülés megszilárdítása, és életcéljaik elérése. A dolgozók karrierlehetőségeinek védett szervezeten belüli bővítése képzések által. A képzés felelőse: Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

4 Szolgáltatások: tájékoztatás a Szolgálat létrejöttének céljáról, tevékenységéről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről; rehabilitációs tanácsadás; egyéni beszélgetések lebonyolítása Oracle módszerrel (a rejtett képességeknek, informális tudásoknak és készségeknek a feltárására irányuló mélyinterjú); egyéni karriertervek készítése és végrehajtása; személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás (önismeret, önbizalom megerősítése, reális énkép Információadás, tanácsadás Tréningek, képzések előkészítése Személyi segítő rendszer megtervezése, szervezése Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat feladata kialakításának elősegítése); egyéni igényekhez igazodó tanácsadások szervezése; tréningek, képzések előkészítése akadálymentes környezetben történő lebonyolítása; személyi segítőrendszer megtervezése, szervezése az egyéni szükségleteknek megfelelően; személyre szabott munkaerő-piaci segítő szolgáltatások biztosítása; kísérő, foglalkoztatást segítő szolgáltatások koordinálása. Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modellje I. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Első interjú készítése: részletes adatlap kitöltése, önértékelő kérdőív, együttműködési keret-megállapodás Oracle interjú készítése Speciális tanácsadás: pszichológiai vizsgálat, képzési tanácsadás, orientációs tréning, munkavállalói téring II. Egyéni karrierterv készítése és végrehajtása képzésbe helyezés nyílt munkaerő-piacon elhelyezés A Szolgálat tevékenységi és együttműködési modellje Pszichológiai, képesség vizsgálat, Rehabilitációs tanácsadás Humán Szakszolgálat feladata Képzések, tréningek lebonyolítása. Szombathelyi Regionális Képző Központ feladata Nyílt munkaerő-piaci elhelyezés Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés lebonyolítása Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat feladata Kísérő, foglalkoztatást segítő szolgáltatások: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (munkaasszisztensi tevékenység): kapcsolattartás a munkáltatókkal, munkahely feltárása, ügyfél felkészítése a munkavállalásra, kísérés, betanítás, utókövetés. Támogató Szolgálat: személyi segítés és szállítás Humán Szakszolgálat: pszichológiai vizsgálatok, speciális szolgáltatások, (pályaorientáció, akadálymentesítés, képzési információk, egészségügyi információnyújtás) A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezetben A szolgálat tevékenysége a szervezetben - stratégiai feladatok: A komplex rehabilitáció (orvosi, szociális, mentálhigienes, foglalkozási, oktatás-képzés- átképzés) és a foglalkozási rehabilitáció modern szemléletének közvetítése a vezetés és a dolgozók felé azzal a céllal, hogy az egyéni és a szervezeti célok azonos irányba haladjanak. Képviseli a védett szervezetet a foglalkozási rehabilitációt érintő szakmai megkeresésekben, a hasonló védett szervezetek közötti együttműködésekben, a városi, megyei regionális, országos, fogyatékosügyi és rehabilitációs fórumokon. Foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódó szervezeti kommunikáció biztosítása a vezetés és a dolgozók felé. Folyamatos kapcsolattartás a felső-, középvezetőkkel és a közvetlen munkahelyi vezetőkkel. A védett szervezet részéről a jogszabályokban meghatározott foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai feladatok végzése, koordinálása, irányítása. Közreműködés az akkreditációs követelmények megvalósításában (akkreditációs eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a támasztott követelmények megvalósításában) A szolgálat tevékenysége a szervezetben - operatív feladatok: Személyes rehabilitációs tervek elkészítése, végrehajtása (a védett szervezetnél dolgozók részére) és felülvizsgálata együttműködve a munkaügyi osztállyal, a környezet és munkavédelmi csoporttal, a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal. A személyes rehabilitációs tervek felülvizsgálatát követően javaslattétel a munkakör átalakításra. Munkaerőigény esetén javaslattétel és ajánlási lehetőség biztosítása a szervezetben dolgozók és a várakozólistán lévő ügyfelek esetében. Koordinálja a védett szervezet Rehabilitációs Bizottságának munkáját. A védett szervezet operatív és középtávú oktatási tervének kidolgozása. Javaslattétel lehetősége a szakképzési alap felhasználásának módjára. Folyamatos tájékoztatás biztosítása a piacképes iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szak- és felnőtt képzési programokról. Javaslattétel biztosítása a képzésben történő részvételre. A munkavállalók képzésével, átképzésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése, rendszeres kapcsolatot tartás az oktatási intézményekkel és a képzésben résztvevő személyekkel. Megszervezi és lebonyolítja a fizikai és kommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatos képzéseket, tréningeket, ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket. Karrieriroda szakmai tevékenységének irányítása. Szociális munka ellátása. A védett szervezeten belüli egészség-, készség-, és képességfejlesztő foglalkozások rekreációs és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása együttműködve a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal.

5 A projekt eredményei: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és működtetése Tájékoztattak száma: 192 fő Kiválasztásban résztvevők száma: 178 fő Projektbe bevontak száma: 94 fő Motivációs tréningen résztvevők száma: 63 fő A re-integráló tréningen résztvevők száma: 36 fő Képzésben résztvevők száma: - Kosárfonó és fonott-bútor készítő: 10 fő - Számítástechnikai képzés (ECDL Start ECDL modul): 25 fő - Betanított varrómunkás képzés: 10 fő - Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés: 5 fő Elsődleges munkaerő-piacon elhelyezettek száma: 20 fő A magyarországi Fejlesztési Partnerség nemzetközi tevékenysége A nemzetközi partnerség kialakítása Az EQUAL projekt előkészítő szakaszában megkezdődött a nemzetközi partnerek keresése. Először szervezetünk korábbi nemzetközi kapcsolataira építettünk, majd az EQUAL adatbázison és weboldalon elérhető nemzetközi Fejlesztési Partnerségeket kerestük meg. Az olasz és francia partnereinkkel úgy gondoltuk, hogy céljaink közösek, ezért március 20-ra megszerveztük az első nemzetközi partnertalálkozót, Franciaországban, Firminyben. Mindhárom partner és nemzeti partnereik bemutatták saját szervezetüket és projektjüket. Fontos volt, hogy a lényeges feladatok megosztásában, együttműködésünk alapjaiban megállapodjunk: Felosztottuk a három partner között az elvégzendő feladatokat. Megegyeztünk a nemzetközi tevékenység titkárának személyében, aki az olasz partner programvezetője, Carmelina Nicola. Megállapodtunk abban, hogy a magyar partner vállalja a programértékelési és monitoring feladatokat. A francia partner a közös weboldal tervezését, kivitelezését, CD Rom elkészítését vállalta. Megegyeztünk a megszervezésre kerülő nemzetközi partnertalálkozók várható időpontjaiban, kidolgoztuk az együttműködésünk alapjául szolgáló nemzetközi szerződés (TCA) tartalmát is. Közös partnerségünk a Hungary (Magyarország), Italy (Olaszország) és France (Franciaország) angol megnevezésekből a H-IF mozaikszót kapta. Nemzetközi partnerek Magyar nemzeti partnerség Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat A partnerség vezetője: Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Nemzeti partnerek: Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Savaria Nett-Pack Kft. Olasz nemzeti partnerség La Ghianda (agysérült emberek társadalmi re-integrációjának segítése) A partnerség vezetője: En.A.I.P Nemzeti partnerek: BIP - BIP Association Association `Centro Studi Opera Don Calabria C.A.S.T Eclectica Unita Riabilitazione Dip. Post-Acuzie Az Ospedaliera Maggiore della Carita

6 Francia nemzeti partnerség Otthoni munka, képzés: egy megoldás, hogy kijussunk az árnyékból (hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása távmunka segítségével) A partnerség vezetője: SEGECO Nemzeti partnerek: Conseil General de Haute-Loire Local Missions de Haute-Loire Centre National de Promotion Rurale Az együttműködés alapját képező nemzetközi szerződésben TCA meghatározott célok és tevékenységek bemutatása Célok: Speciális helyzetű, munkaerő-piacon diszkriminált csoportok foglalkozási integrációjának és rehabilitációjának segítése különböző innovatív megoldások révén. Innovatív foglalkozási és integrációs modellek, szolgáltatások kipróbálása. Újfajta képzések, képzési technikák megismerése. Operátorok szakmai profiljának elemzése. (Operátoroknak azokat a szakembereket nevezzük, akik a fogyatékos emberek segítésével foglalkoznak az Equal programban.) Új szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítése. Tapasztalatok és a kapott eredmények terjesztése CD-ROM és weboldal segítségével. Tevékenységek: Nemzetközi titkárság működtetése: a nemzetközi tevékenységek koordinálása, a feladatok határidejének betartatása, szükséges anyagok összegyűjtése, továbbítása a partnerek részére. Weboldal működtetése: a nemzetközi partnerek közötti kommunikációt, információcserét segíti és a disszemináció eszköze. Kutatás: Célja: egy olyan közös kutatási anyag elkészítése, amely a projekt befejezése után a további együttműködés alapját jelentheti. Minden ország elkészítette a maga kutatási anyagát a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjára vonatkozóan. A három kutatási anyagból elkészült egy összehasonlító elemzés, amelynek része a foglalkozási rehabilitáció legjobb gyakorlatainak, az operátorok szakmai profiljainak összehasonlítása. A kutatási tevékenységen keresztül a nemzetközi partnerek megismerhették egymás jó gyakorlatait, szolgáltatási modelljeit és ezek adaptálási lehetőségeit. Értékelés és monitoring: Célja: a projekt megvalósításának, erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálata, annak vizsgálata, hogy a nemzetközi partnerség hozzá tud-e járulni a helyi vagy regionális szakmapolitikához, illetve gyakorlatokhoz, indikátorok segítségével az elért eredmények bemutatása. Elkészült egy közbenső és egy záró értékelési és monitoring beszámoló. Nemzetközi partnertalálkozók: Célja: a partnertalálkozók közötti szakmai tevékenység meghatározása, az elvégzett feladatok bemutatása, értékelése, szükséges korrekciók végrehajtása, operátorok tapasztalatcsere programjainak lebonyolítása. Az előkészítő szakasz során egy, a végrehajtási szakaszban pedig négy partnertalálkozó került megszervezésre. Minden nemzetközi találkozót követően egy-egy bulletin jegyzőkönyv készült. Ezek összegzik az elért eredményeket, a következő időszak tevékenységeit és az elérendő célokat. A partnertalálkozókkal párhuzamosan került sor az operátorok szakmai tapasztalatcseréjére. A nemzetközi együttműködés eredményei: Kutatási dokumentum a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív szolgáltatásokról, valamint az operátorok szakmai profiljáról. Dokumentum az operátori csereprogramok tapasztalatairól. Weboldal működtetése. CD-ROM elkészítése, amely a nemzetközi együttműködés során szerzett tapasztalatokat, termékeket és eredményeket mutatja be. További együttműködés alapjainak megtárgyalása a nemzetközi partnerekkel. A nemzetközi tevékenység dokumentumai: TCA Kutatási dokumentum Értékelés, monitoring beszámoló Bulletinek Operátorok beszámolói A dokumentumok angol nyelven a weboldalon és magyar nyelven a weboldalon találhatók meg

7 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. Hazai Fejlesztési Partnerség tagjai: Regionális Szociális Forrásközpont Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Regionális Képző Központ Savaria Nett-Pack Kft. Nemzetközi partnerek: TAD-FAD (Franciaország) La Ghianda (Olaszország) Regionális Szociális Forrásközpont Kht Szombathely, 11-es Huszár út 16. Tel.: 94/ web:

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.

PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerőpiaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója: A befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI 2 LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI Ha valaki vakként van nyilvántartva, a közvélekedés szerint egyáltalán nem lát semmit. A valóságban

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A TÁMOP 1.1.1-12/1 Budapest Pest megyében

A TÁMOP 1.1.1-12/1 Budapest Pest megyében A TÁMOP 1.1.1-12/1 Budapest Pest megyében A projekt célja: a megváltozott munkaképességű rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Vonzó térségben biztos megélhetés FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG = PAKTUM, A MUNKAERŐPIAC SZEREPLŐI KÖZÖTT a pénzügyi szektor, média képviselői, valamint a hivatalos

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 "Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért"

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért A Közép-magyarorszK magyarországi gi Regionális Munkaügyi Központ K szervezeti felépítése Előzm zmények 1991 - megyei munkaügyi központok 2007. január 1. - regionális munkaügyi központok PMMK + FMK = KMRMK

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás.

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. Nonprofit Munkaerő Közvetítő Iroda bemutatása Mikrovállalkozás, növekedés, foglalkoztatás, esélyteremtés

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

4. A szolgáltatás tartalma

4. A szolgáltatás tartalma MUNKAKÖZVETÍTÉS A PRO-TEAM KFT-NÉL 1. A szolgáltatás célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan, alapszolgáltatásként végzi a

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 6. számú napirendi pont Tájékoztató a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs Kerekasztal Találkozó

Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs Kerekasztal Találkozó Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs Kerekasztal Találkozó A Lépéselőny Egyesület június 3-án kerekasztal találkozót szervezett a Visszatérés Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása TÁMOP

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben