Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely"

Átírás

1 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely (EQUAL /1.0 E/032, ECDB: HU-19)

2 E/032, ECDB: HU-19 FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE Hazai tevékenység Bevezetés A megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek jelentős része potenciálisan ki van téve a kirekesztődés különösen a munkaerő-piaci kirekesztődés kockázatának. E kockázat jelentősen csökkenthető az érintett személyek foglalkoztathatósági szintjének javításával, a támogatási és érdekeltségi viszonyok fejlesztésével, valamint a munkavállalók megmaradt képességeit differenciáltan hasznosítani képes sokszínű, rugalmas, átjárható munkalehetőségek megteremtésével. A védett szervezetek fontos és jelenleg meghatározó szerepet töltenek be a tartósan akadályozott személyek foglalkoztatásában, azonban pontosan nem került meghatározásra a célszervezetek rehabilitációs, illetve foglalkoztatási feladata. A kormányprogram foglalkoztatáspolitikai célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a foglalkoztatottság színvonalának emelése, továbbá a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját szolgáló érdekeltségi és támogatási rendszer korszerűsítése. A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek számára kialakított és fenntartott intézmények, szolgáltatások az intézmény struktúrájából adódóan elégíti ki a szükségleteket, nem pedig az emberek valós szükségleteire épülő szolgáltatásokat biztosítják. Európai uniós elvárás, hogy a kedvezmények biztosítása alapvetően személyre és nem szervezetre szabott legyen. Projekt bemutatása Innovatív projektünkben azt a modellt dolgoztuk ki és működtettük, hogy milyen szakmai együttműködésekre, segítő szolgáltatásokra van szükség ahhoz, hogy a célszervezetben dolgozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon tartós munkavállalókká váljanak. Projekt címe: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat (E/032) Projekt időtartama: július szeptember 30. Támogató: HEFOP és EQUAL Irányító Hatóság Támogatás teljes összege: Ft (a négy fejlesztési partner között kerül felhasználásra a támogatási összeg) A projekt végrehajtása fejlesztési partnerség keretében zajlott, amelynek a következő szervezetek voltak a tagjai: Regionális Szociális Forrásközpont Kht. (Szombathely, 11-es Huszár út 116.) Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Szombathely Hollán E. u. 1.) Szombathelyi Regionális Képző Központ (Szombathely, Akacs M. u. 1-3.) Savarai Nett-Pack Kft. (Szombathely, Rumi u. 142.) A Fejlesztési Partnerség célja: Közvetlen cél: A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat modell kidolgozása és kipróbálása, amely egy védett szervezet, a Savaria Nett Pack Kft. szolgáltatásaként valósul meg, amely segítséget nyújt a szervezetnél dolgozó, illetve a védett szervezetnél munkát vállalni kívánó (várakozó listán levő) megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez. A projekt célcsoportja: fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek 3. Projekt megvalósítása - A projekt tartalma, tevékenységei Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat kialakításának lépései a) Infrastrukturális háttér kialakítása (2005. július október 10.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása; engedélyeztetés; kivitelezés; technikai eszközök; műszaki berendezések, beszerzése; épület műszaki átadása. b) Szakmai tevékenység (2005. július szeptember 30.) Szolgálat munkatársainak képzése: Cél: Olyan szakemberek képzése, akik a Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat munkatársaként ismerik a megváltozott munkaképességű, fogyatékosok emberek problémáit, rehabilitációs lehetőségeit. A felmerülő problémákat felismerik, eredetüket fel tudják deríteni és kezelni tudják azokat. Olyan alapszemlélet elsajátítása, amely megkönnyíti a kliensek nehézségeinek, problémáinak megértését, a másság elfogadását és a toleranciát. Témakörei: kommunikáció és konfliktuskezelés; tranzakció-analízis és a szerepek, játszmák szociálpszichológiai megközelítése; módszertani alapismeretek; team munka alapjai.

3 A képzés felelőse: Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Célcsoport tájékoztatása: Feladat: Célcsoport felkutatása, kapcsolatfelvétel. Tájékoztatás a Szolgálat létrejöttének céljáról, tevékenységéről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről. A tájékoztatás felelőse: Savaria Nett Pack Kft. Célcsoport tagjainak kiválasztása: Feladat: A projektbe jelentkezők esetében képességvizsgálat (GATB), intelligencia teszt, egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzése. A képzés felelőse: Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Savaria Nett Pack Kft. Célcsoport részére motivációs beszélgetések tartása: Cél: A projekt iránt érdeklődő emberek motivációjának feltárása, megerősítése, a projektbe való bevonhatóságuknak javítása. Saját helyzetük átgondolása, a lehetőségek feltárása és a problémákkal való ütköztetése a cél érdekében. Motivációs beszélgetések témakörei: Énkép, önértékelés A megváltozott munkaképesség hatása a személyiségre A munkaerő-piaci helyzetkép A megváltozott munkaképességű emberek tapasztalatai, lehetőségei a munkaerő-piacon Képzés vagy elhelyezkedés? Problémák és lehetőségek a munkavállalásban A célcsoport részére re-integráló tréning lebonyolítása: Cél: Az azonos élethelyzetben lévő résztvevők a tréning keretében feltérképezhették az álláskeresésben felmerülő gátakat. A problémák egyéni feltárásával, a csoporttagok élettapasztalatának, megoldási módjainak ismertetésével, az egymásnak nyújtott információk, valamint a trénerek által ismertetett módszerek, technikák segítségével a résztvevők aktív álláskeresőkké válhattak. A foglalkozások során a résztvevők felismerték képességeiket, feltárták domináns érdeklődési irányaikat, és a munkavállalás szempontjából legfontosabb személyiség-jegyeiket. Tréningprogram témakörei: foglalkoztathatóság javítását segítő re-integráló tréning egyéni karrier terv előkészítése személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás A munkával kapcsolatos elvárások, munkakörökről alkotott elképzelések feltérképezése. Életút elemzése, az elért sikerek, kudarcok okai. Egyéni életút-tervezése, rövid- és hosszú távú célok kidolgozása. Önérvényesítés technikái, kudarc és sikerstratégiák A pozitív gondolkozás hatása a személyiségre Pályamódosítási illetve képzési szándékok megfogalmazása A tréningek felelőse: Célcsoport tagjai számára képzések szervezése és lebonyolítása: Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés (150 óra, 7 hét) Cél: Szükséges ismeretek elsajátítása, készségek, képességek kialakítása a fogyatékos embereknél, amelyek megalapozzák az önálló élet kialakítását, és az elsődleges munkaerőpiacon való munkavégzést. A képzés témakörei: A munka, mint érték. A munkába járással, munkába állással kapcsolatos elvárások feltételek megbeszélése, rögzítése.(pontosság, felkelés, öltözködés, viselkedés, bemutatkozások). Közlekedési szabályok ismertetése (tájékozódás, lakóhely és a munkahely közötti közlekedés elsajátítása, közlekedési alapszabályok ismertetése, közlekedés a járművön: buszjegy/bérlet vásárlása, kezelése, illemszabályok). Munkahelyi követelmény, szabályok ismertetése (munkaidő, munkahelyi szabályok). Munkahelyi szerepek, kapcsolatok (vezető, beosztott, kollégák, irányítás elfogadása, segítség kérése). Munkahelyi viselkedés (kommunikáció: köszönés, beszélgetés kollégákkal). A munkavégzés illetve a munkahelyi gyakorlat helyszíneinek bemutatása, munkafolyamatok, munkakörülmények megismerése. Konkrét munkafolyamat betanulása, gyakorlása. Ismerkedés a munkakörülményekkel, munkatársakkal. Az ügyfél felkészítése, az önálló a munkába járásra, munkavégzésre. A képzés gyakorlati helyszíne: Mc. Donald s Étterem, munkahelymegőrző képzések: Kosárfonó-fonottbútor készítő ECDL START és modul rendszerű képzés Betanított varrómunkás képzés A képzések felelőse: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése A Szolgálat hosszú távú célja: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése azáltal, hogy az egyén gazdasági versenyképességének javításával a munkáltató jobban képzett munkaerőhöz jusson Új magatartásforma, közgondolkodás formálása, befogadó szemlélet kialakítása, amely diszkriminációmentességet, toleranciát, esélyegyenlőséget mutat Alkalmazkodóképesség javítása a munkaerőpiac új elvárásaihoz, mint pl. az élethosszig tartó tanulás modern követelményei A Szolgálat rövidtávú célja: Védett szervezetnél dolgozó és munkát vállalni szándékozó, a szervezet várólistáján szereplő emberek (elsősorban megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek) nyílt munkaerőpiacon) történő elhelyezkedéséhez segítségnyújtás. Az egyén számára belső értékei felismerésének elősegítése, ezáltal az önbecsülés megszilárdítása, és életcéljaik elérése. A dolgozók karrierlehetőségeinek védett szervezeten belüli bővítése képzések által. A képzés felelőse: Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

4 Szolgáltatások: tájékoztatás a Szolgálat létrejöttének céljáról, tevékenységéről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről; rehabilitációs tanácsadás; egyéni beszélgetések lebonyolítása Oracle módszerrel (a rejtett képességeknek, informális tudásoknak és készségeknek a feltárására irányuló mélyinterjú); egyéni karriertervek készítése és végrehajtása; személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás (önismeret, önbizalom megerősítése, reális énkép Információadás, tanácsadás Tréningek, képzések előkészítése Személyi segítő rendszer megtervezése, szervezése Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat feladata kialakításának elősegítése); egyéni igényekhez igazodó tanácsadások szervezése; tréningek, képzések előkészítése akadálymentes környezetben történő lebonyolítása; személyi segítőrendszer megtervezése, szervezése az egyéni szükségleteknek megfelelően; személyre szabott munkaerő-piaci segítő szolgáltatások biztosítása; kísérő, foglalkoztatást segítő szolgáltatások koordinálása. Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modellje I. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Első interjú készítése: részletes adatlap kitöltése, önértékelő kérdőív, együttműködési keret-megállapodás Oracle interjú készítése Speciális tanácsadás: pszichológiai vizsgálat, képzési tanácsadás, orientációs tréning, munkavállalói téring II. Egyéni karrierterv készítése és végrehajtása képzésbe helyezés nyílt munkaerő-piacon elhelyezés A Szolgálat tevékenységi és együttműködési modellje Pszichológiai, képesség vizsgálat, Rehabilitációs tanácsadás Humán Szakszolgálat feladata Képzések, tréningek lebonyolítása. Szombathelyi Regionális Képző Központ feladata Nyílt munkaerő-piaci elhelyezés Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés lebonyolítása Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat feladata Kísérő, foglalkoztatást segítő szolgáltatások: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (munkaasszisztensi tevékenység): kapcsolattartás a munkáltatókkal, munkahely feltárása, ügyfél felkészítése a munkavállalásra, kísérés, betanítás, utókövetés. Támogató Szolgálat: személyi segítés és szállítás Humán Szakszolgálat: pszichológiai vizsgálatok, speciális szolgáltatások, (pályaorientáció, akadálymentesítés, képzési információk, egészségügyi információnyújtás) A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezetben A szolgálat tevékenysége a szervezetben - stratégiai feladatok: A komplex rehabilitáció (orvosi, szociális, mentálhigienes, foglalkozási, oktatás-képzés- átképzés) és a foglalkozási rehabilitáció modern szemléletének közvetítése a vezetés és a dolgozók felé azzal a céllal, hogy az egyéni és a szervezeti célok azonos irányba haladjanak. Képviseli a védett szervezetet a foglalkozási rehabilitációt érintő szakmai megkeresésekben, a hasonló védett szervezetek közötti együttműködésekben, a városi, megyei regionális, országos, fogyatékosügyi és rehabilitációs fórumokon. Foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódó szervezeti kommunikáció biztosítása a vezetés és a dolgozók felé. Folyamatos kapcsolattartás a felső-, középvezetőkkel és a közvetlen munkahelyi vezetőkkel. A védett szervezet részéről a jogszabályokban meghatározott foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai feladatok végzése, koordinálása, irányítása. Közreműködés az akkreditációs követelmények megvalósításában (akkreditációs eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a támasztott követelmények megvalósításában) A szolgálat tevékenysége a szervezetben - operatív feladatok: Személyes rehabilitációs tervek elkészítése, végrehajtása (a védett szervezetnél dolgozók részére) és felülvizsgálata együttműködve a munkaügyi osztállyal, a környezet és munkavédelmi csoporttal, a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal. A személyes rehabilitációs tervek felülvizsgálatát követően javaslattétel a munkakör átalakításra. Munkaerőigény esetén javaslattétel és ajánlási lehetőség biztosítása a szervezetben dolgozók és a várakozólistán lévő ügyfelek esetében. Koordinálja a védett szervezet Rehabilitációs Bizottságának munkáját. A védett szervezet operatív és középtávú oktatási tervének kidolgozása. Javaslattétel lehetősége a szakképzési alap felhasználásának módjára. Folyamatos tájékoztatás biztosítása a piacképes iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szak- és felnőtt képzési programokról. Javaslattétel biztosítása a képzésben történő részvételre. A munkavállalók képzésével, átképzésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése, rendszeres kapcsolatot tartás az oktatási intézményekkel és a képzésben résztvevő személyekkel. Megszervezi és lebonyolítja a fizikai és kommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatos képzéseket, tréningeket, ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket. Karrieriroda szakmai tevékenységének irányítása. Szociális munka ellátása. A védett szervezeten belüli egészség-, készség-, és képességfejlesztő foglalkozások rekreációs és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása együttműködve a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal.

5 A projekt eredményei: Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és működtetése Tájékoztattak száma: 192 fő Kiválasztásban résztvevők száma: 178 fő Projektbe bevontak száma: 94 fő Motivációs tréningen résztvevők száma: 63 fő A re-integráló tréningen résztvevők száma: 36 fő Képzésben résztvevők száma: - Kosárfonó és fonott-bútor készítő: 10 fő - Számítástechnikai képzés (ECDL Start ECDL modul): 25 fő - Betanított varrómunkás képzés: 10 fő - Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés: 5 fő Elsődleges munkaerő-piacon elhelyezettek száma: 20 fő A magyarországi Fejlesztési Partnerség nemzetközi tevékenysége A nemzetközi partnerség kialakítása Az EQUAL projekt előkészítő szakaszában megkezdődött a nemzetközi partnerek keresése. Először szervezetünk korábbi nemzetközi kapcsolataira építettünk, majd az EQUAL adatbázison és weboldalon elérhető nemzetközi Fejlesztési Partnerségeket kerestük meg. Az olasz és francia partnereinkkel úgy gondoltuk, hogy céljaink közösek, ezért március 20-ra megszerveztük az első nemzetközi partnertalálkozót, Franciaországban, Firminyben. Mindhárom partner és nemzeti partnereik bemutatták saját szervezetüket és projektjüket. Fontos volt, hogy a lényeges feladatok megosztásában, együttműködésünk alapjaiban megállapodjunk: Felosztottuk a három partner között az elvégzendő feladatokat. Megegyeztünk a nemzetközi tevékenység titkárának személyében, aki az olasz partner programvezetője, Carmelina Nicola. Megállapodtunk abban, hogy a magyar partner vállalja a programértékelési és monitoring feladatokat. A francia partner a közös weboldal tervezését, kivitelezését, CD Rom elkészítését vállalta. Megegyeztünk a megszervezésre kerülő nemzetközi partnertalálkozók várható időpontjaiban, kidolgoztuk az együttműködésünk alapjául szolgáló nemzetközi szerződés (TCA) tartalmát is. Közös partnerségünk a Hungary (Magyarország), Italy (Olaszország) és France (Franciaország) angol megnevezésekből a H-IF mozaikszót kapta. Nemzetközi partnerek Magyar nemzeti partnerség Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat A partnerség vezetője: Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Nemzeti partnerek: Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Savaria Nett-Pack Kft. Olasz nemzeti partnerség La Ghianda (agysérült emberek társadalmi re-integrációjának segítése) A partnerség vezetője: En.A.I.P Nemzeti partnerek: BIP - BIP Association Association `Centro Studi Opera Don Calabria C.A.S.T Eclectica Unita Riabilitazione Dip. Post-Acuzie Az Ospedaliera Maggiore della Carita

6 Francia nemzeti partnerség Otthoni munka, képzés: egy megoldás, hogy kijussunk az árnyékból (hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása távmunka segítségével) A partnerség vezetője: SEGECO Nemzeti partnerek: Conseil General de Haute-Loire Local Missions de Haute-Loire Centre National de Promotion Rurale Az együttműködés alapját képező nemzetközi szerződésben TCA meghatározott célok és tevékenységek bemutatása Célok: Speciális helyzetű, munkaerő-piacon diszkriminált csoportok foglalkozási integrációjának és rehabilitációjának segítése különböző innovatív megoldások révén. Innovatív foglalkozási és integrációs modellek, szolgáltatások kipróbálása. Újfajta képzések, képzési technikák megismerése. Operátorok szakmai profiljának elemzése. (Operátoroknak azokat a szakembereket nevezzük, akik a fogyatékos emberek segítésével foglalkoznak az Equal programban.) Új szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítése. Tapasztalatok és a kapott eredmények terjesztése CD-ROM és weboldal segítségével. Tevékenységek: Nemzetközi titkárság működtetése: a nemzetközi tevékenységek koordinálása, a feladatok határidejének betartatása, szükséges anyagok összegyűjtése, továbbítása a partnerek részére. Weboldal működtetése: a nemzetközi partnerek közötti kommunikációt, információcserét segíti és a disszemináció eszköze. Kutatás: Célja: egy olyan közös kutatási anyag elkészítése, amely a projekt befejezése után a további együttműködés alapját jelentheti. Minden ország elkészítette a maga kutatási anyagát a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjára vonatkozóan. A három kutatási anyagból elkészült egy összehasonlító elemzés, amelynek része a foglalkozási rehabilitáció legjobb gyakorlatainak, az operátorok szakmai profiljainak összehasonlítása. A kutatási tevékenységen keresztül a nemzetközi partnerek megismerhették egymás jó gyakorlatait, szolgáltatási modelljeit és ezek adaptálási lehetőségeit. Értékelés és monitoring: Célja: a projekt megvalósításának, erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálata, annak vizsgálata, hogy a nemzetközi partnerség hozzá tud-e járulni a helyi vagy regionális szakmapolitikához, illetve gyakorlatokhoz, indikátorok segítségével az elért eredmények bemutatása. Elkészült egy közbenső és egy záró értékelési és monitoring beszámoló. Nemzetközi partnertalálkozók: Célja: a partnertalálkozók közötti szakmai tevékenység meghatározása, az elvégzett feladatok bemutatása, értékelése, szükséges korrekciók végrehajtása, operátorok tapasztalatcsere programjainak lebonyolítása. Az előkészítő szakasz során egy, a végrehajtási szakaszban pedig négy partnertalálkozó került megszervezésre. Minden nemzetközi találkozót követően egy-egy bulletin jegyzőkönyv készült. Ezek összegzik az elért eredményeket, a következő időszak tevékenységeit és az elérendő célokat. A partnertalálkozókkal párhuzamosan került sor az operátorok szakmai tapasztalatcseréjére. A nemzetközi együttműködés eredményei: Kutatási dokumentum a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív szolgáltatásokról, valamint az operátorok szakmai profiljáról. Dokumentum az operátori csereprogramok tapasztalatairól. Weboldal működtetése. CD-ROM elkészítése, amely a nemzetközi együttműködés során szerzett tapasztalatokat, termékeket és eredményeket mutatja be. További együttműködés alapjainak megtárgyalása a nemzetközi partnerekkel. A nemzetközi tevékenység dokumentumai: TCA Kutatási dokumentum Értékelés, monitoring beszámoló Bulletinek Operátorok beszámolói A dokumentumok angol nyelven a weboldalon és magyar nyelven a weboldalon találhatók meg

7 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. Hazai Fejlesztési Partnerség tagjai: Regionális Szociális Forrásközpont Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Regionális Képző Központ Savaria Nett-Pack Kft. Nemzetközi partnerek: TAD-FAD (Franciaország) La Ghianda (Olaszország) Regionális Szociális Forrásközpont Kht Szombathely, 11-es Huszár út 16. Tel.: 94/ web: