Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK"

Átírás

1 2. rész MELLÉKLETEK 1

2 Mellékletek Tartalomjegyzék 1. számú melléklet: A tanulók ügyeinek intézése az iskolában számú melléklet: A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában 6 3. számú melléklet: Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok megléte, szabályossága, nyilvánossága 7 4. számú melléklet: Az intézményi feladatellátás feltételei számú melléklet: A belső ellenőrzés vizsgálata számú melléklet: Az intézmény működésének szabályosságát biztosító feltételek vizsgálata számú melléklet: Együttműködés az intézményben működő szervezetekkel számú melléklet: Gyermekvédelmi tevékenység számú melléklet: Tanuló és gyermekbalesetek törvényességi vizsgálata számú melléklet: A tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az intézményben számú melléklet: Intézményi értékelő beszámolók ellenőrző lapja / tanév / nevelési év számú melléklet: Ellenőrző lap tantárgyfelosztásról számú melléklet: Osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása számú melléklet: Szabadságolási terv ellenőrző lapja számú melléklet: Továbbképzési program ellenőrző lapja számú melléklet: A beiskolázási terv ellenőrző lapja számú melléklet: A tankönyvellátás folyamatának ellenőrző listája számú melléklet: Nézőpontok a tanítási óra elemzéséhez számú melléklet: Az óvodai foglalkozások, kezdeményezések megfigyelésének, elemzésének szempontjai számú melléklet: A tanulók fizikai állapotának felmérését célzó program számú melléklet: Nevelőtestületi klímateszt számú melléklet: Nevelőtestületi klímateszt számú melléklet: Klímateszt nem pedagógus munkatársaknak számú melléklet: Összegző lap a klímateszthez számú melléklet: A klímatesztek, az eredmények értékelése számú melléklet: SWOT analízis számú melléklet: Pedagógusok elégedettségének mérése számú melléklet: Szülői elégedettség mérése az iskolában számú melléklet: Szülői elégedettség mérése az óvodában számú melléklet: Szülői vélemény kérése számú melléklet: Szülői elvárás, elégedettség mérése számú melléklet: Szülői elvárások mérése az iskolában számú melléklet: Tanulói felmérés számú melléklet: Tanulói elégedettség mérése számú melléklet: Tanulói kérdőív a pedagógusok értékeléséhez a 4-8. évfolyamon 2

3 tanuló diákok részére számú melléklet: Tanulói kérdőív a pedagógusok értékeléséhez a 4-8. évfolyamon tanuló diákok részére előkészítés, kitöltés, összegyűjtés, eredmények összesítése, értékelés számú melléklet: Kérdőív nyolcadik osztályosoknak számú melléklet: Vezetői teljesítményértékelő 1. - Vezetői értékelő füzet számú melléklet: Vezetői teljesítményértékelő számú melléklet: Összesített vezetői teljesítményértékelő lap számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 1. Önértékelő füzet az éves munkáról számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 2. - az iskolában számú melléklet: Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap az iskolában számú melléklet: Nem pedagógus munkavállalók teljesítményértékelő számú melléklet Összesített nem pedagógus munkavállalók teljesítményértékelő lap számú melléklet Hit-és erkölcstan-oktató teljesítményértékelő számú melléklet: Összesített hit-és erkölcstan-oktató teljesítményértékelő lap számú melléklet: A teljes körű, komplex intézményi önértékeléskor vizsgált területek (az intézményértékelés szempontjai) számú melléklet: Nyomon követés: a 8. osztályosok beiskolázásáról, teljesítményéről számú melléklet: Nyomon követés: az 1. osztályosok beiskolázásáról számú melléklet: Az iskolai integráció belső mérése: pedagógusok szülők diákok számú melléklet: Neveltségi szint mérése számú melléklet: Tájékoztató 1. osztályos tanuló / tanév.. iskolai, munkája, haladása számú melléklet: Tájékoztató 1. osztályos tanuló / tanév.. iskolai, munkája, haladása számú melléklet: A magatartás és a szorgalom értékelése számú melléklet: A tanulók jutalmazása számú melléklet: A fegyelmező intézkedések számú melléklet: Partnerlista számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 2. - az óvodában számú melléklet: Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap az óvodában

4 1. A tanulók ügyeinek intézése az iskolában 1. sz. melléklet ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei [Kt., 11/1994. (VI. 8) MKM rend.; 14/1994 (VI.24) MKM rend., Ped. Program, 20/1997. (II. 13.) Korm. R.] A beiskolázással kapcsolatos ügyintézés A tanév rendjében szereplő felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések betartása (szabályzat, lebonyolítás, határidők betartása, tájékoztatás formája, módja A tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő intézkedések szabályossága (belső döntések meghozatala jogorvoslat, felmentések, magántanulói státusz létesítése) A tanulók fegyelmi és kártérítési ügyei eljárási szabályainak ellenőrzése (jogszerűség, döntéshatározat formai és tartalmi követelményei, jogorvoslat) Iskolalátogatási igazolások kiadásának szükségessége, szabályainak betartása A diákigazolványra vonatkozó szabályzat (átvétel, nyilvántartás, tárolás, bevonás) Megfelelőség Igen A tanulók osztályzatainak megállapítására vonatkozó szabályok Osztályzatok száma, dokumentálása, értékelések, félévi, év végi érdemjegyek megállapítása, szülők tájékoztatása Nem A nevelőtestület eljárásai, az osztályozóértekezlet lebonyolítása (határozatai, dokumentálása) Javítóvizsgák megszervezése (tájékoztatás, dokumentálás) A vizsgadokumentumok tárolása A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, a különleges gondozáshoz való jog betartása) Az integrált felkészítésbe bevont tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, tájékoztatás) Az azonosító szám igénylésére és kiadására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése 4

5 Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 5

6 2. számú melléklet 1. A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei [Kt., 11/1994. (VI. 8) MKM rend.; 14/1994 (VI.24) MKM rend., Ped. Program, 20/1997. (II. 13.) Korm. R.] A z óvodai felvétellel kapcsolatos ügyintézés A felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések betartása (szabályzat, lebonyolítás, határidők betartása, tájékoztatás formája, módja) Az óvodai jogviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő intézkedések szabályossága (belső döntések meghozatala, jogorvoslat) Óvodalátogatási igazolások kiadásának szükségessége, szabályainak betartása A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, a különleges gondozáshoz való jog betartása) Megfelelőség Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 6

7 3. számú melléklet 2. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok megléte, szabályossága, nyilvánossága ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei 2.1. Alapító Okirat 2.2. Pedagógiai Program 2.3. Szervezeti és Működési Szabályzat 2.4. Minőségirányítási Program 2.5. Házirend iskola Házirend - óvoda 2.6. Továbbképzési Program (5 év) 2.7. Beiskolázási Terv (1 év) 2.8. Munkaterv, éves beszámoló 2.9. Tantárgyfelosztás Órarend Tanuló-nyilvántartások Törzslapok Bizonyítványok Naplók Felvételi, mulasztási napló Tanórán kívüli tevékenységek dokumentumai Helyettesítési rend Szabadságolási terv Óvodai törzskönyv Óvodai felvételi előjegyzési napló Személyiség lapok Igen Megfelelőség Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 7

8 3. Az intézményi feladatellátás feltételei 4. számú melléklet ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Megfelelőség 3.1. A (kötelezően foglalkoztatott) vezetőkre vonatkozó előírások betartása (létszám, kötelező óraszám) 3.2. A foglalkoztatott pedagógusok létszáma biztosítja-e az alapító okiratban megfogalmazott feladatok megvalósítását?(kötelező órák száma, kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, nyitva tartás, osztályok száma, szakvizsgázott pedagógus) 3.3. Az alapfeladat ellátásában nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak száma, alkalmazási feltételei megfelelnek-e az előírásoknak? 3.4. A létszámszükséglet megállapításánál figyelembe vették-e a munkaidő-kedvezményeket? 3.5. Az alapfeladat ellátásában közreműködő pedagógusok alkalmazása megfelel-e az előírásoknak?(büntetlen előélet, képesítési előírások) 3.6. Rendelkezik-e az iskola / az óvoda a feladatellátáshoz szükséges vagyonnal? 3.7. Az épület és környezete megfelele a célnak? (udvar, előírt helyiségek, szabvány, helyiségek megfelelősége) 3.8. Az előírt minimális eszköz és felszerelés megléte. Megterveztéke, és terv szerint halad-e a hiány- Igen Nem 8

9 zó eszközök beszerzése? (dokumentáció, költségvetés) 3.9. A költségvetés törvényessége (Az eljárásjogi megfelelősége, a költségvetés elkészítésének módja megfelel-e a jogszabályoknak?) A költségvetés tartalmi megfelelősége (Biztosított-e a működés?) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 9

10 4. A belső ellenőrzés vizsgálata ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP 5. számú melléklet Az ellenőrzés területei (szervezeti és működési szabályzat, munkatervek, minőségirányítási program, minőségfejlesztési terv) 4.1. A dokumentumokban megtalálható az ellenőrzés rendszere 4.2. Megfogalmazták az ellenőrzés területeit, szempontjait (követelmények)? 4.3. A dokumentáció tartalmazza-e az ellenőrzés o -Célját Igen Megfelelőség Nem o Az érintettek körét o A felelősöket (az ellenőrzésben résztvevő személyeket) o Az időpontot o Az ellenőrzés módszerét o Erőforrás igényét o A dokumentálás módját o Sikerkritériumot 4.4. Egyéb szempontok Az ellenőrzés eredményeinek öszszegzése fellelhető-e? Történt-e az eredményekre épülő intézkedés? Az intézkedéseket végrehajtottáke? Az intézkedés eredményét értékelték-e? 10

11 A további szükséges korrekciókat végrehajtották-e, az eredményeket beépítették-e az intézmény gyakorlati életébe? Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60 % ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 11

12 6. számú melléklet 5. Az intézmény működésének szabályosságát biztosító feltételek vizsgálata ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei 11/1994. (VI.8.) MKM rend., Kjt., évi LXVI. Tv., Kt., Mt. Megfelelőség 5.1. Jogszabályok figyelemmel kísérése, tájékoztatási rendszer betartása 5.2. A fenntartói és intézményvezetői intézkedések betartása 5.3. Az intézményi szabályzatok elhelyezése, hozzáférhetősége, az érintettek tájékoztatása, nyilvánosságának biztosítása 5.4. A könyvtár nyitvatartási rendjének és használatának közzététele 5.5. Az ügyintézés, iratkezelés rendje, vezetése, jogszerűsége, összhangja (naplók, nyilvántartások, törzslapok, bizonyítványok, statisztikák, jegyzőkönyvek archiválása, selejtezése) 5.6. A munkavállalókra vonatkozó dokumentumok megléte, jogszerűsége (kinevezés, besorolás, átsorolás, fizetési fokozatok, nyomtatványok, munkaviszony-számítások, személyi nyilvántartás) Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 12

13 6. Együttműködés az intézményekben működő szervezetekkel 7. számú melléklet ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Kt., Mt., Kjt., 11/1994.(VI.8.) MKM rend.. Megfelelőség 6.1. A szülői szervezet létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása, segítése Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.2. Az érdekvédelmi szervezetek (szakszervezet, üzemi tanács) létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.3. A diákönkormányzat (diákpresbitérium) létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.4. Érvényesül-e az intézményben működő szervezetek döntési, általános véleménynyilvánítási és javaslattevő joga? Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60 % ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 13

14 8. számú melléklet 7. Gyermekvédelmi tevékenység ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. Megfelelőség 7.1. Az intézményi kötelezettség teljesítése Gondoskodik a gyermekek, tanulók felügyeletéről Igen Nem A nevelési, valamint a nevelési-oktatási feladatok egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséről A gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárásáról, pedagógiai eszközökkel történő megszüntetetéséről, ellensúlyozásáról A tehetséggondozásról Tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójáról Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról 7.2. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat felelős látja el A feladat zavartalan ellátását az intézményvezető biztosítja A felelős rendelkezik munkaköri leírással, mely megfelel a jogszabályoknak A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat tervszerűen szervezik, éves munkaterv alapján Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket, diákokat a felelős személyéről és arról, hogy milyen időpontban, hol kereshető fel 7.3. Az intézmény a nevelési-pedagógiai programjában meghatározta. A felelős feladatait A szociális hátrányok enyhítését segítő tevé- 14

15 kenységeket, feladatokat A tehetség-, képességfejlesztés intézményi színtű feladatait A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokat A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit és továbbfejlesztésének lehetőségeit 7.4. Az intézmény együttműködik a gyermekvédelmi szolgálattal (és egyéb gyermekvédelmi intézménnyel, hatósággal) 7.5. Az igazolatlan mulasztással kapcsolatos feladatoknak eleget tesz 7.6. Figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére 7.7. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás rendszere működik az iskolában 7.8. Figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók részére rendezett rendezvényeken káros élvezeti cikkeket ne fogyasszanak, illetve ne árusítsanak Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 15

16 8. Tanuló és gyermekbalesetek törvényességi vizsgálata ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP 9. számú melléklet Az ellenőrzés területei Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend.; 26/1997. (IX. 3.) NM rend Az intézmény SZMSZ-e és házirendje tartalmazza a jogszabályban előírt védő-óvó előírásokat, ellenőrzési kötelezettségeket 8.2. A gyermekeket felkészítik a balesetek megelőzésére (a nevelési év / a tanév kezdetén és folyamatosan) Az ismertetés tényét, tartalmát dokumentálják Megfelelőség Igen Nem 8.3. Az alkalmazottak kötelezettségeinek teljesítésre vonatkozó előírásokat betartják A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat Baleset esetén esedékes feladatokat 8.4. Eleget tesznek a gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeknek 8.5. Eleget tesznek a gyermekbalesetek kivizsgálásával kapcsolatos kötelezettségeknek 8.6. A balesetről készült jegyzőkönyvek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak (megfelelő nyomtatvány, tájékoztatási kötelezettség) 8.7. A jegyzőkönyvet az SZMSZ-ben szabályozottak szerint közvetlenül az OKM-nek küldik, megküldik a szülőnek, irattárba helyezik 16

17 8.8. Minden gyermekbaleset után megteszik a szükséges intézkedéseket 8.9. Gondoskodnak a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáról (dokumentáció) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 17

18 9. A tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az intézményben ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP 10. számú melléklet Ellenőrzés területei: Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend., 20/1997. (II. 13.) Korm. rend., 14/1994. (VI. 24.) MKM rend A tanügyi nyilvántartások ellenőrzései, irattári őrzésük megfelel az irattári tervben foglaltaknak? (iratkezelési szabályzat, záradékok, kötelező nyomtatványok) 9.2. A felvett tanulók nyilvántartására szolgáló beírási naplót megfelelően vezetik-e? Az intézmény vezetője által kijelölt nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti Megfelelőség igen nem A tanulót akkor törlik, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével végzik Az óvodai felvétel nyilvántartására szolgáló naplót megfelelően vezetik-e? * Az intézményegység vezetője vezeti * A gyermeket akkor törlik, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével végzik A foglalkozási naplókat megfelelően vezetik (csoport, osztály, sport, napközis) 9.4. A törzslapok vezetése megfelel az előírásoknak A személyiségi lapok vezetése megfelel az előírásoknak A bizonyítvány kiadása, kiállítása, elveszett bizonyítványok pótlása jogszabálynak megfelelően történik Pótbizonyítványt állítottak-e ki? Megfelelő módon jártak-e el? (R 7/A ) 9.7. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményének kikérésével hagyja-e jóvá az igazgató? (dokumentáció) 9.8. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül-e? 9.9. Megegyezik-e az órarend és a tantárgyfelosztás óraszáma? Készítenek-e jegyzőkönyvet jogszabály által előírt esetekben? 18

19 Tanulóbalesetek esetén (elektronikus úton dokumentáció) Fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárással, bizonyítási eljárással Ha az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége az intézmény működésére vagy a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkájára vonatkozó kérdésben határoz, dönt, véleményez Rendkívüli esemény esetén A jegyzőkönyvek megfelelnek az előírásoknak? A tanügyi nyilvántartások vezetése szabályos-e? A nyilvántartásokban csak az előírt adatok szerepelnek? Megfelelő záradékkal látják-e el a tanügyi nyomtatványokat? A használt nyomtatványok megfelelnek az előírásoknak? A bizonyítvány kezelése szabályos? A sajátos nevelési igényű tanuló szakvéleményét kiállító szakértői, rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát, a kiállítás keltét, a felülvizsgálat időpontját a naplóban/ egyéb nyomtatványokon feltüntetik-e? Az IPR-be bevont tanulók dokumentációja megfelelő-e? (szülői nyilatkozat, határozatok, egyéni fejlesztési terv, szöveges értékelés) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 19

20 11. számú melléklet Intézményi értékelő beszámolók ellenőrző lapja. /.. tanév / nevelési év Megnevezés 1. Eljárásjogi megfelelőség Megfelelőség igen nem 1.1. A nevelőtestület döntésének törvényessége Az elfogadásról szóló jegyzőkönyv rögzíti-e a szükséges adatokat? * a helyet, időt * a jelen lévők számát, nevét * nyilatkozataikat * megállapodást a szavazás rendjéről * döntést az elfogadásról * hiteles-e a jegyzőkönyv, tartalmazza-e: - a dátumot - - a jegyzőkönyvvezető és egy végig jelen lévő nevelőtestületi tag aláírását - az intézmény bélyegzőlenyomatát - az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők hitelesítését Az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők nyilatkozatait dokumentálták. 2. Formai, alaki megfelelőség Tartalmazza a dokumentum az intézmény *nevét *OM azonosítóját * székhelyét * dátumot * bélyegzőlenyomatot * az intézményvezető aláírását. 3. Tartalmi elemei 3.1. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei (gazdálkodás, tárgyi, személyi feltételek, kihasználtság, forrásbővítés, eszközfejlesztés, továbbképzés, feladatcsökkenés/növekedés) 3.2. A nevelési/pedagógiai programban rögzített fejlesztési célok teljesítése 20

21 * partneri elégedettségmérések eredményei * tanulói mérések eredményei (külső, belső) * egyéb szakmai önértékelés eredményei (napközi, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sport, ifjúságvédelem, baleset-megelőzés) * egyéb szakmai külső értékelések eredményei (feladatai) 3.3. Az ellenőrzések, értékelések alapján meghozott intézkedések 3.4. Külső kapcsolatok (a partnerközpontú működés eredményei) 3.5. Az intézményi működés törvényességi előírásainak eredményei (tanügyigazgatás, fenntartói előírások betartása) Dátum: Készítette: Jóváhagyta: 21

22 Ellenőrző lap tantárgyfelosztásról 12. számú melléklet Az órakeretet minden évben megkapja az intézmény a Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközségtől. Ellenőrzés területei Jogszabályi hivatkozás 1. Az iskola igazgatója kikérte a nevelőtestület véleményét a jóváhagyás előtt. 2. A kötelező véleménykérés teljesítését igazolja-e jegyzőkönyv? 3. Az igazgatói jóváhagyás igazolható-e a dokumentumon? (dátum, ig. aláírás, pecsét) 4. A dokumentumot a fenntartó jóváhagyta-e? (dátum, aláírás, pecsét) 5. Az egyes osztályok, csoportok tantárgyai, azok óraszámai megegyeznek-e az egyes évfolyamokon használt óratervek tantárgyainak megnevezésével és azok óraszámával? 6. A tantárgyfelosztásban a képesítési előírások megfelelnek-e a jogszabályoknak? 7. A pedagógusok kötelező óraszámai megfelelnek-e az előírásoknak? 8. A pedagógusok kötelező óraszámába beszámították-e a lehetséges tevékenységeket? 9. A jogszabályban előírt munkaidőkedvezményeket biztosították-e a megfelelő módon? 11/1994. (VI. 8. ) MKM rend. (tov. R.) 4. sz. mell. 8. a) pont R. 4. sz. mell. 9. pont A helyi tanterveknek való megfelelés Kt. 16. (1)-(2) bek., , 127., 128., 1. sz. mell., első rész Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. Kt. 1. sz. mell. 3. rész II.: 11. pont, Mt. 25., 62., Kjt. 14., Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. 7. Megfelelőség igen nem 22

23 10. A kötelező óraszámon felüli órák száma megfelel-e az előírásoknak? Kjt. 55/A 138/1992. (X.8.) Korm. R. 11/a (2) bek. Mt Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 23

24 13. számú melléklet Osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása Ellenőrző lap Az ellenőrzés területei (jogszabályi háttér: Kt.: 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 243/2003. (XII. 17). Korm. R., helyi tanterv, osztálynaplók, félévi és év végi osztályozó értekezlet jegyzőkönyvei, ellenőrzők, tájékoztató füzetek) Megfelelőség igen 1. Az érdemjegyek, osztályzatok megállapításának törvényessége 1.1. Meghatározták-e a helyi tantervben a tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének formáját,(moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe)? nem (Kt. 48. (1.) bek. Kt. 70. (1) és (3). Bek. 71. (1) (3)-(8) bek.) 1.2. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén figyelembe vették-e a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét? (2/2005. OM rendelet) 1.3. Az értékelés, minősítés szabályos-e? Kt. 70. (2) és (3). Kt (1)-(3) Ha az intézmény érdemjeggyel, osztályzattal értékel - a tanítási év közben rendszeresen értékelik-e a tanuló teljesítményét, előmenetelét érdemjegygyel? - A félévi és év végi osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján állapították-e meg? - Az érdemjegy és az osztályzat nem fegyelmezési eszköz-e? - Az érdemjegyekről a tanulót és a szülőt rendszeresen értesítik-e? Kt. 70., 11/1994. (VI.8.) MKM r. 17. (4) bek Ha az iskola nem érdemjeggyel értékel az értékelésre vonatkozó rendelkezéseket betartják-e? (Kt ) 24

25 2. Az osztályozó értekezlet lefolytatásának törvényessége Kt , 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. * Az érdemjegyek mennyisége megfelel-e az értékelés kritériumainak? * A tanulók év végi osztályzata az évközi eredmények alapján történik-e? * Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az évközi érdemjegyek átlagától, kért-e a tantestület a pedagógustól tájékoztatást? * Megállapítható-e a jegyzőkönyvből, hogy az osztályozó értekezleten a tantestület elfogadta a pedagógus magyarázatát, ha nem, megváltoztatták-e az osztályzatot a tanuló javára? * Az egyes tanulók év végi osztályzatainak áttekintése után dönt a nevelőtestület a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről? * A javítóvizsgára bocsátás megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek? (Kivéve az 1-3. évfolyamot.) * Az osztályozóvizsgát a jogszabályoknak megfelelően rendelték-e el? * A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozásához való jogát figyelembe vették-e a tanuló értékelésénél? 3. A nevelőtestület osztályozó értekezletéről készült-e jegyzőkönyv? * Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 4. sz. mell. 9. pont Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 25

26 14. számú melléklet Szabadságolási terv ellenőrző lapja Ellenőrzés területei (Mt. 65. (3. bek.), ) bek., 138/1992. (X. 8.) Korm. R. 11., Mt. 40. ) 1. A szabadságolási terv közzététele előtt véleményeztették-e az intézmény üzemi tanácsával? 2. Ha van, tájékoztatták-e a szakszervezeteket? Megfelelőség igen nem 3. A munkavállalók szabadságáról vezetnek-e személyenkénti nyilvántartást? 4. A szabadságolási terv tartalmazza-e * a tavaszi szünetre * a nyári szünetre * az őszi szünetre * a téli szünetre kiadott szabadságbeosztást? (szabadságnapok száma) 5. Tartalmazza-e a dokumentum a szabadságolási renddel összefüggő feladatokat, vezetői utasításokat? 6. Ütemezték-e a szabadságolási terv elkészítését? 7. Nyilvános-e a szabadságolási terv? Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 26

27 Továbbképzési program ellenőrző lapja 15. számú melléklet Megnevezés, azz ellenőrzés szempontjai Kt. 277/1997. (XII. 22.) Korm. R., Kjt. 1. Eljárásjogi vizsgálat * A Kt. 17. (6) bek., 19. (8) bek., illetve 277/1997. (XII. 22.) Korm. R. alapján készült-e a továbbképzés megtervezése? * A program ötéves időszakra készült-e? Megfelelőség igen nem * A nevelőtestület elfogadta-e a programot a továbbképzési, időszakot megelőző március 15-ig? (jegyzőkönyv, határozat megléte) * Elfogadás előtt beszerezte-e az intézményvezető az üzemi tanács véleményét? * Az intézményvezető bevonta-e a program készítésébe 277/1997. (XII. 22.) Korm. R. 1. (3) bek. szerint előírt illetékeseket? 2. Tartalmi vizsgálat 2.1. A továbbképzési program tartalmazza: * a szakvizsgára vonatkozó alprogramot * A továbbképzésre vonatkozó alprogramot * A finanszírozási alprogramot * A helyettesítésre vonatkozó alprogramot 2.2. Meghatározták-e tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vesz részt a (szakvizsga) továbbképzésben? 2.3. A négy alprogram harmonizációja megtörtént-e? 2.4. A finanszírozási alprogram megfelel-e a kormányrendelet ában foglaltaknak? Meghatározták-e: * A munkáltató által kiemelten támogatott és támogatott továbbképzéseket * A helyettesítés után fennmaradó összeg elosztásának elveit * Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás összegét * A képzést teljesítők elismerésének szabályait * A normatív támogatáson túli fenntartói támogatás elosztásának elveit 2.5. A szakszerű helyettesítés megoldásánál figyelembe vettéke a többlettanításra vonatkozó rendelkezéseket? Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 27

28 16. számú melléklet A beiskolázási terv ellenőrző lapja Az ellenőrzés szempontjai Kt., 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend, Kjt. 1. Eljárásjogi vizsgálat Megfelelőség igen nem * A beiskolázási tervet az intézményvezető készítette? * A terv elkészült március 15-e előtt a következő tanévre / nevelési évre? * Elfogadás előtt az intézményvezető kikérte az üzemi tanács véleményét? * Az elfogadásról készült jegyzőkönyv? Megfelel a jogi szabályozásnak? 2. Tartalmi vizsgálat Tartalmazza-e: * Név, munkakör * Továbbképzés megjelölése * Kezdő és várható befejezés időpontja * Távollét ideje * Helyettesítés rendje * Finanszírozás 3. A beiskolázási terv megvalósulásának ellenőrzése * A beiskolázási terv készítésénél közreműködtek a szakmai munkaközösségek vagy azonos munkakörben foglalkoztatott pedagógusok? * Szabályosan történt-e a részvételi igény felmérése, összegyűjtése? (márc. 15-e előtt) * Az intézményvezető a jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatta-e a pedagógust a felvételről vagy kimaradásról (jogorvoslati résszel) * Csak az a pedagógus került a beiskolázási tervbe, aki írásban kérte a felvételét, illetve, akinek a munkáltató elrendelte a részvételét? * A felvettek megfelelnek-e a részvételi követelményeknek? * A munkáltató a felvételnél előnyben részesítette-e a kormányrendelet 6. (3) bekezdésében előírtakat? * A beiskolázási tervbe való felvétel megtagadásának esetei jogszabályba nem ütköznek? * A továbbképzési keret felhasználására az előírások szerint került sor? (Korm. R. 16. (4) bek., 17. ) * A részvételi díjhoz való hozzájárulás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak? * A normatív támogatások felhasználásáról készült analitikus nyilvántartás? * A továbbképzésben részt vevő helyettesítésre nem szoruló 28

29 pedagógus megkapta-e a jogszabályban előírt költségtérítést? * A pedagógus jogai érvényesültek-e a munkáltató finanszírozási területére is? * A továbbképzésben részt vevők igénybe vehették-e Mt.- ben szereplő munkaidő kedvezményt? * A pedagógus tanulmányi szerződése törvényes-e? (Mt ) 4. A továbbképzés teljesítéséhez kapcsolódó juttatások biztosításának vizsgálata (Kjt. 138/1992. (X. 8.) Korm. R. * A szakvizsgázott pedagógust besorolták-e a szakvizsgázott pedagógus munkakörbe az oklevél bemutatását követő év első munkanapjától? (Kt bek. * A további szakképesítést megszerző pedagógusok megkapták-e az őket illető illetménynövekedést? (Kjt. 66. ) * Csökkentették-e a továbbképzést teljesítők (120 óra) fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel? * A továbbképzés sikeres befejezését követően részesültek-e anyagi elismerésben a rendelet által kötelezettek? 5. A nyilvántartási kötelezettség ellenőrzése (277/1997 (XII. 22) Kt.) Nyilvántartják-e: * A pedagógusok diplomájának másolatait * Akik hétévenkénti továbbképzésre kötelezettek * a továbbképzésben való részvételt * a továbbképzés helyettesítését 6. Az intézmény által elfogadott tanúsítványok megfelelnek-e a rendelet előírásainak? Dátum: Ellenőrzést végző: Intézményvezető egyetértő aláírása: 29

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA SZABÁLYZAT A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 100921 SZABÁLYZATA A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ ALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL A nevelőtestület elfogadásának dátuma:

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje 1 Jogi szabályozás: - 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Iktatószám: Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben