Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK"

Átírás

1 2. rész MELLÉKLETEK 1

2 Mellékletek Tartalomjegyzék 1. számú melléklet: A tanulók ügyeinek intézése az iskolában számú melléklet: A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában 6 3. számú melléklet: Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok megléte, szabályossága, nyilvánossága 7 4. számú melléklet: Az intézményi feladatellátás feltételei számú melléklet: A belső ellenőrzés vizsgálata számú melléklet: Az intézmény működésének szabályosságát biztosító feltételek vizsgálata számú melléklet: Együttműködés az intézményben működő szervezetekkel számú melléklet: Gyermekvédelmi tevékenység számú melléklet: Tanuló és gyermekbalesetek törvényességi vizsgálata számú melléklet: A tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az intézményben számú melléklet: Intézményi értékelő beszámolók ellenőrző lapja / tanév / nevelési év számú melléklet: Ellenőrző lap tantárgyfelosztásról számú melléklet: Osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása számú melléklet: Szabadságolási terv ellenőrző lapja számú melléklet: Továbbképzési program ellenőrző lapja számú melléklet: A beiskolázási terv ellenőrző lapja számú melléklet: A tankönyvellátás folyamatának ellenőrző listája számú melléklet: Nézőpontok a tanítási óra elemzéséhez számú melléklet: Az óvodai foglalkozások, kezdeményezések megfigyelésének, elemzésének szempontjai számú melléklet: A tanulók fizikai állapotának felmérését célzó program számú melléklet: Nevelőtestületi klímateszt számú melléklet: Nevelőtestületi klímateszt számú melléklet: Klímateszt nem pedagógus munkatársaknak számú melléklet: Összegző lap a klímateszthez számú melléklet: A klímatesztek, az eredmények értékelése számú melléklet: SWOT analízis számú melléklet: Pedagógusok elégedettségének mérése számú melléklet: Szülői elégedettség mérése az iskolában számú melléklet: Szülői elégedettség mérése az óvodában számú melléklet: Szülői vélemény kérése számú melléklet: Szülői elvárás, elégedettség mérése számú melléklet: Szülői elvárások mérése az iskolában számú melléklet: Tanulói felmérés számú melléklet: Tanulói elégedettség mérése számú melléklet: Tanulói kérdőív a pedagógusok értékeléséhez a 4-8. évfolyamon 2

3 tanuló diákok részére számú melléklet: Tanulói kérdőív a pedagógusok értékeléséhez a 4-8. évfolyamon tanuló diákok részére előkészítés, kitöltés, összegyűjtés, eredmények összesítése, értékelés számú melléklet: Kérdőív nyolcadik osztályosoknak számú melléklet: Vezetői teljesítményértékelő 1. - Vezetői értékelő füzet számú melléklet: Vezetői teljesítményértékelő számú melléklet: Összesített vezetői teljesítményértékelő lap számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 1. Önértékelő füzet az éves munkáról számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 2. - az iskolában számú melléklet: Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap az iskolában számú melléklet: Nem pedagógus munkavállalók teljesítményértékelő számú melléklet Összesített nem pedagógus munkavállalók teljesítményértékelő lap számú melléklet Hit-és erkölcstan-oktató teljesítményértékelő számú melléklet: Összesített hit-és erkölcstan-oktató teljesítményértékelő lap számú melléklet: A teljes körű, komplex intézményi önértékeléskor vizsgált területek (az intézményértékelés szempontjai) számú melléklet: Nyomon követés: a 8. osztályosok beiskolázásáról, teljesítményéről számú melléklet: Nyomon követés: az 1. osztályosok beiskolázásáról számú melléklet: Az iskolai integráció belső mérése: pedagógusok szülők diákok számú melléklet: Neveltségi szint mérése számú melléklet: Tájékoztató 1. osztályos tanuló / tanév.. iskolai, munkája, haladása számú melléklet: Tájékoztató 1. osztályos tanuló / tanév.. iskolai, munkája, haladása számú melléklet: A magatartás és a szorgalom értékelése számú melléklet: A tanulók jutalmazása számú melléklet: A fegyelmező intézkedések számú melléklet: Partnerlista számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 2. - az óvodában számú melléklet: Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap az óvodában

4 1. A tanulók ügyeinek intézése az iskolában 1. sz. melléklet ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei [Kt., 11/1994. (VI. 8) MKM rend.; 14/1994 (VI.24) MKM rend., Ped. Program, 20/1997. (II. 13.) Korm. R.] A beiskolázással kapcsolatos ügyintézés A tanév rendjében szereplő felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések betartása (szabályzat, lebonyolítás, határidők betartása, tájékoztatás formája, módja A tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő intézkedések szabályossága (belső döntések meghozatala jogorvoslat, felmentések, magántanulói státusz létesítése) A tanulók fegyelmi és kártérítési ügyei eljárási szabályainak ellenőrzése (jogszerűség, döntéshatározat formai és tartalmi követelményei, jogorvoslat) Iskolalátogatási igazolások kiadásának szükségessége, szabályainak betartása A diákigazolványra vonatkozó szabályzat (átvétel, nyilvántartás, tárolás, bevonás) Megfelelőség Igen A tanulók osztályzatainak megállapítására vonatkozó szabályok Osztályzatok száma, dokumentálása, értékelések, félévi, év végi érdemjegyek megállapítása, szülők tájékoztatása Nem A nevelőtestület eljárásai, az osztályozóértekezlet lebonyolítása (határozatai, dokumentálása) Javítóvizsgák megszervezése (tájékoztatás, dokumentálás) A vizsgadokumentumok tárolása A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, a különleges gondozáshoz való jog betartása) Az integrált felkészítésbe bevont tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, tájékoztatás) Az azonosító szám igénylésére és kiadására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése 4

5 Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 5

6 2. számú melléklet 1. A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei [Kt., 11/1994. (VI. 8) MKM rend.; 14/1994 (VI.24) MKM rend., Ped. Program, 20/1997. (II. 13.) Korm. R.] A z óvodai felvétellel kapcsolatos ügyintézés A felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések betartása (szabályzat, lebonyolítás, határidők betartása, tájékoztatás formája, módja) Az óvodai jogviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő intézkedések szabályossága (belső döntések meghozatala, jogorvoslat) Óvodalátogatási igazolások kiadásának szükségessége, szabályainak betartása A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, a különleges gondozáshoz való jog betartása) Megfelelőség Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 6

7 3. számú melléklet 2. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok megléte, szabályossága, nyilvánossága ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei 2.1. Alapító Okirat 2.2. Pedagógiai Program 2.3. Szervezeti és Működési Szabályzat 2.4. Minőségirányítási Program 2.5. Házirend iskola Házirend - óvoda 2.6. Továbbképzési Program (5 év) 2.7. Beiskolázási Terv (1 év) 2.8. Munkaterv, éves beszámoló 2.9. Tantárgyfelosztás Órarend Tanuló-nyilvántartások Törzslapok Bizonyítványok Naplók Felvételi, mulasztási napló Tanórán kívüli tevékenységek dokumentumai Helyettesítési rend Szabadságolási terv Óvodai törzskönyv Óvodai felvételi előjegyzési napló Személyiség lapok Igen Megfelelőség Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 7

8 3. Az intézményi feladatellátás feltételei 4. számú melléklet ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Megfelelőség 3.1. A (kötelezően foglalkoztatott) vezetőkre vonatkozó előírások betartása (létszám, kötelező óraszám) 3.2. A foglalkoztatott pedagógusok létszáma biztosítja-e az alapító okiratban megfogalmazott feladatok megvalósítását?(kötelező órák száma, kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, nyitva tartás, osztályok száma, szakvizsgázott pedagógus) 3.3. Az alapfeladat ellátásában nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak száma, alkalmazási feltételei megfelelnek-e az előírásoknak? 3.4. A létszámszükséglet megállapításánál figyelembe vették-e a munkaidő-kedvezményeket? 3.5. Az alapfeladat ellátásában közreműködő pedagógusok alkalmazása megfelel-e az előírásoknak?(büntetlen előélet, képesítési előírások) 3.6. Rendelkezik-e az iskola / az óvoda a feladatellátáshoz szükséges vagyonnal? 3.7. Az épület és környezete megfelele a célnak? (udvar, előírt helyiségek, szabvány, helyiségek megfelelősége) 3.8. Az előírt minimális eszköz és felszerelés megléte. Megterveztéke, és terv szerint halad-e a hiány- Igen Nem 8

9 zó eszközök beszerzése? (dokumentáció, költségvetés) 3.9. A költségvetés törvényessége (Az eljárásjogi megfelelősége, a költségvetés elkészítésének módja megfelel-e a jogszabályoknak?) A költségvetés tartalmi megfelelősége (Biztosított-e a működés?) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 9

10 4. A belső ellenőrzés vizsgálata ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP 5. számú melléklet Az ellenőrzés területei (szervezeti és működési szabályzat, munkatervek, minőségirányítási program, minőségfejlesztési terv) 4.1. A dokumentumokban megtalálható az ellenőrzés rendszere 4.2. Megfogalmazták az ellenőrzés területeit, szempontjait (követelmények)? 4.3. A dokumentáció tartalmazza-e az ellenőrzés o -Célját Igen Megfelelőség Nem o Az érintettek körét o A felelősöket (az ellenőrzésben résztvevő személyeket) o Az időpontot o Az ellenőrzés módszerét o Erőforrás igényét o A dokumentálás módját o Sikerkritériumot 4.4. Egyéb szempontok Az ellenőrzés eredményeinek öszszegzése fellelhető-e? Történt-e az eredményekre épülő intézkedés? Az intézkedéseket végrehajtottáke? Az intézkedés eredményét értékelték-e? 10

11 A további szükséges korrekciókat végrehajtották-e, az eredményeket beépítették-e az intézmény gyakorlati életébe? Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60 % ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 11

12 6. számú melléklet 5. Az intézmény működésének szabályosságát biztosító feltételek vizsgálata ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei 11/1994. (VI.8.) MKM rend., Kjt., évi LXVI. Tv., Kt., Mt. Megfelelőség 5.1. Jogszabályok figyelemmel kísérése, tájékoztatási rendszer betartása 5.2. A fenntartói és intézményvezetői intézkedések betartása 5.3. Az intézményi szabályzatok elhelyezése, hozzáférhetősége, az érintettek tájékoztatása, nyilvánosságának biztosítása 5.4. A könyvtár nyitvatartási rendjének és használatának közzététele 5.5. Az ügyintézés, iratkezelés rendje, vezetése, jogszerűsége, összhangja (naplók, nyilvántartások, törzslapok, bizonyítványok, statisztikák, jegyzőkönyvek archiválása, selejtezése) 5.6. A munkavállalókra vonatkozó dokumentumok megléte, jogszerűsége (kinevezés, besorolás, átsorolás, fizetési fokozatok, nyomtatványok, munkaviszony-számítások, személyi nyilvántartás) Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 12

13 6. Együttműködés az intézményekben működő szervezetekkel 7. számú melléklet ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Kt., Mt., Kjt., 11/1994.(VI.8.) MKM rend.. Megfelelőség 6.1. A szülői szervezet létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása, segítése Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.2. Az érdekvédelmi szervezetek (szakszervezet, üzemi tanács) létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.3. A diákönkormányzat (diákpresbitérium) létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.4. Érvényesül-e az intézményben működő szervezetek döntési, általános véleménynyilvánítási és javaslattevő joga? Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60 % ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 13

14 8. számú melléklet 7. Gyermekvédelmi tevékenység ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. Megfelelőség 7.1. Az intézményi kötelezettség teljesítése Gondoskodik a gyermekek, tanulók felügyeletéről Igen Nem A nevelési, valamint a nevelési-oktatási feladatok egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséről A gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárásáról, pedagógiai eszközökkel történő megszüntetetéséről, ellensúlyozásáról A tehetséggondozásról Tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójáról Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról 7.2. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat felelős látja el A feladat zavartalan ellátását az intézményvezető biztosítja A felelős rendelkezik munkaköri leírással, mely megfelel a jogszabályoknak A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat tervszerűen szervezik, éves munkaterv alapján Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket, diákokat a felelős személyéről és arról, hogy milyen időpontban, hol kereshető fel 7.3. Az intézmény a nevelési-pedagógiai programjában meghatározta. A felelős feladatait A szociális hátrányok enyhítését segítő tevé- 14

15 kenységeket, feladatokat A tehetség-, képességfejlesztés intézményi színtű feladatait A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokat A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit és továbbfejlesztésének lehetőségeit 7.4. Az intézmény együttműködik a gyermekvédelmi szolgálattal (és egyéb gyermekvédelmi intézménnyel, hatósággal) 7.5. Az igazolatlan mulasztással kapcsolatos feladatoknak eleget tesz 7.6. Figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére 7.7. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás rendszere működik az iskolában 7.8. Figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók részére rendezett rendezvényeken káros élvezeti cikkeket ne fogyasszanak, illetve ne árusítsanak Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 15

16 8. Tanuló és gyermekbalesetek törvényességi vizsgálata ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP 9. számú melléklet Az ellenőrzés területei Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend.; 26/1997. (IX. 3.) NM rend Az intézmény SZMSZ-e és házirendje tartalmazza a jogszabályban előírt védő-óvó előírásokat, ellenőrzési kötelezettségeket 8.2. A gyermekeket felkészítik a balesetek megelőzésére (a nevelési év / a tanév kezdetén és folyamatosan) Az ismertetés tényét, tartalmát dokumentálják Megfelelőség Igen Nem 8.3. Az alkalmazottak kötelezettségeinek teljesítésre vonatkozó előírásokat betartják A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat Baleset esetén esedékes feladatokat 8.4. Eleget tesznek a gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeknek 8.5. Eleget tesznek a gyermekbalesetek kivizsgálásával kapcsolatos kötelezettségeknek 8.6. A balesetről készült jegyzőkönyvek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak (megfelelő nyomtatvány, tájékoztatási kötelezettség) 8.7. A jegyzőkönyvet az SZMSZ-ben szabályozottak szerint közvetlenül az OKM-nek küldik, megküldik a szülőnek, irattárba helyezik 16

17 8.8. Minden gyermekbaleset után megteszik a szükséges intézkedéseket 8.9. Gondoskodnak a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáról (dokumentáció) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 17

18 9. A tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az intézményben ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP 10. számú melléklet Ellenőrzés területei: Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend., 20/1997. (II. 13.) Korm. rend., 14/1994. (VI. 24.) MKM rend A tanügyi nyilvántartások ellenőrzései, irattári őrzésük megfelel az irattári tervben foglaltaknak? (iratkezelési szabályzat, záradékok, kötelező nyomtatványok) 9.2. A felvett tanulók nyilvántartására szolgáló beírási naplót megfelelően vezetik-e? Az intézmény vezetője által kijelölt nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti Megfelelőség igen nem A tanulót akkor törlik, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével végzik Az óvodai felvétel nyilvántartására szolgáló naplót megfelelően vezetik-e? * Az intézményegység vezetője vezeti * A gyermeket akkor törlik, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével végzik A foglalkozási naplókat megfelelően vezetik (csoport, osztály, sport, napközis) 9.4. A törzslapok vezetése megfelel az előírásoknak A személyiségi lapok vezetése megfelel az előírásoknak A bizonyítvány kiadása, kiállítása, elveszett bizonyítványok pótlása jogszabálynak megfelelően történik Pótbizonyítványt állítottak-e ki? Megfelelő módon jártak-e el? (R 7/A ) 9.7. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményének kikérésével hagyja-e jóvá az igazgató? (dokumentáció) 9.8. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül-e? 9.9. Megegyezik-e az órarend és a tantárgyfelosztás óraszáma? Készítenek-e jegyzőkönyvet jogszabály által előírt esetekben? 18

19 Tanulóbalesetek esetén (elektronikus úton dokumentáció) Fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárással, bizonyítási eljárással Ha az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége az intézmény működésére vagy a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkájára vonatkozó kérdésben határoz, dönt, véleményez Rendkívüli esemény esetén A jegyzőkönyvek megfelelnek az előírásoknak? A tanügyi nyilvántartások vezetése szabályos-e? A nyilvántartásokban csak az előírt adatok szerepelnek? Megfelelő záradékkal látják-e el a tanügyi nyomtatványokat? A használt nyomtatványok megfelelnek az előírásoknak? A bizonyítvány kezelése szabályos? A sajátos nevelési igényű tanuló szakvéleményét kiállító szakértői, rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát, a kiállítás keltét, a felülvizsgálat időpontját a naplóban/ egyéb nyomtatványokon feltüntetik-e? Az IPR-be bevont tanulók dokumentációja megfelelő-e? (szülői nyilatkozat, határozatok, egyéni fejlesztési terv, szöveges értékelés) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 19

20 11. számú melléklet Intézményi értékelő beszámolók ellenőrző lapja. /.. tanév / nevelési év Megnevezés 1. Eljárásjogi megfelelőség Megfelelőség igen nem 1.1. A nevelőtestület döntésének törvényessége Az elfogadásról szóló jegyzőkönyv rögzíti-e a szükséges adatokat? * a helyet, időt * a jelen lévők számát, nevét * nyilatkozataikat * megállapodást a szavazás rendjéről * döntést az elfogadásról * hiteles-e a jegyzőkönyv, tartalmazza-e: - a dátumot - - a jegyzőkönyvvezető és egy végig jelen lévő nevelőtestületi tag aláírását - az intézmény bélyegzőlenyomatát - az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők hitelesítését Az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők nyilatkozatait dokumentálták. 2. Formai, alaki megfelelőség Tartalmazza a dokumentum az intézmény *nevét *OM azonosítóját * székhelyét * dátumot * bélyegzőlenyomatot * az intézményvezető aláírását. 3. Tartalmi elemei 3.1. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei (gazdálkodás, tárgyi, személyi feltételek, kihasználtság, forrásbővítés, eszközfejlesztés, továbbképzés, feladatcsökkenés/növekedés) 3.2. A nevelési/pedagógiai programban rögzített fejlesztési célok teljesítése 20

21 * partneri elégedettségmérések eredményei * tanulói mérések eredményei (külső, belső) * egyéb szakmai önértékelés eredményei (napközi, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sport, ifjúságvédelem, baleset-megelőzés) * egyéb szakmai külső értékelések eredményei (feladatai) 3.3. Az ellenőrzések, értékelések alapján meghozott intézkedések 3.4. Külső kapcsolatok (a partnerközpontú működés eredményei) 3.5. Az intézményi működés törvényességi előírásainak eredményei (tanügyigazgatás, fenntartói előírások betartása) Dátum: Készítette: Jóváhagyta: 21

22 Ellenőrző lap tantárgyfelosztásról 12. számú melléklet Az órakeretet minden évben megkapja az intézmény a Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközségtől. Ellenőrzés területei Jogszabályi hivatkozás 1. Az iskola igazgatója kikérte a nevelőtestület véleményét a jóváhagyás előtt. 2. A kötelező véleménykérés teljesítését igazolja-e jegyzőkönyv? 3. Az igazgatói jóváhagyás igazolható-e a dokumentumon? (dátum, ig. aláírás, pecsét) 4. A dokumentumot a fenntartó jóváhagyta-e? (dátum, aláírás, pecsét) 5. Az egyes osztályok, csoportok tantárgyai, azok óraszámai megegyeznek-e az egyes évfolyamokon használt óratervek tantárgyainak megnevezésével és azok óraszámával? 6. A tantárgyfelosztásban a képesítési előírások megfelelnek-e a jogszabályoknak? 7. A pedagógusok kötelező óraszámai megfelelnek-e az előírásoknak? 8. A pedagógusok kötelező óraszámába beszámították-e a lehetséges tevékenységeket? 9. A jogszabályban előírt munkaidőkedvezményeket biztosították-e a megfelelő módon? 11/1994. (VI. 8. ) MKM rend. (tov. R.) 4. sz. mell. 8. a) pont R. 4. sz. mell. 9. pont A helyi tanterveknek való megfelelés Kt. 16. (1)-(2) bek., , 127., 128., 1. sz. mell., első rész Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. Kt. 1. sz. mell. 3. rész II.: 11. pont, Mt. 25., 62., Kjt. 14., Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. 7. Megfelelőség igen nem 22

23 10. A kötelező óraszámon felüli órák száma megfelel-e az előírásoknak? Kjt. 55/A 138/1992. (X.8.) Korm. R. 11/a (2) bek. Mt Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 23

24 13. számú melléklet Osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása Ellenőrző lap Az ellenőrzés területei (jogszabályi háttér: Kt.: 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 243/2003. (XII. 17). Korm. R., helyi tanterv, osztálynaplók, félévi és év végi osztályozó értekezlet jegyzőkönyvei, ellenőrzők, tájékoztató füzetek) Megfelelőség igen 1. Az érdemjegyek, osztályzatok megállapításának törvényessége 1.1. Meghatározták-e a helyi tantervben a tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének formáját,(moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe)? nem (Kt. 48. (1.) bek. Kt. 70. (1) és (3). Bek. 71. (1) (3)-(8) bek.) 1.2. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén figyelembe vették-e a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét? (2/2005. OM rendelet) 1.3. Az értékelés, minősítés szabályos-e? Kt. 70. (2) és (3). Kt (1)-(3) Ha az intézmény érdemjeggyel, osztályzattal értékel - a tanítási év közben rendszeresen értékelik-e a tanuló teljesítményét, előmenetelét érdemjegygyel? - A félévi és év végi osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján állapították-e meg? - Az érdemjegy és az osztályzat nem fegyelmezési eszköz-e? - Az érdemjegyekről a tanulót és a szülőt rendszeresen értesítik-e? Kt. 70., 11/1994. (VI.8.) MKM r. 17. (4) bek Ha az iskola nem érdemjeggyel értékel az értékelésre vonatkozó rendelkezéseket betartják-e? (Kt ) 24

25 2. Az osztályozó értekezlet lefolytatásának törvényessége Kt , 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. * Az érdemjegyek mennyisége megfelel-e az értékelés kritériumainak? * A tanulók év végi osztályzata az évközi eredmények alapján történik-e? * Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az évközi érdemjegyek átlagától, kért-e a tantestület a pedagógustól tájékoztatást? * Megállapítható-e a jegyzőkönyvből, hogy az osztályozó értekezleten a tantestület elfogadta a pedagógus magyarázatát, ha nem, megváltoztatták-e az osztályzatot a tanuló javára? * Az egyes tanulók év végi osztályzatainak áttekintése után dönt a nevelőtestület a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről? * A javítóvizsgára bocsátás megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek? (Kivéve az 1-3. évfolyamot.) * Az osztályozóvizsgát a jogszabályoknak megfelelően rendelték-e el? * A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozásához való jogát figyelembe vették-e a tanuló értékelésénél? 3. A nevelőtestület osztályozó értekezletéről készült-e jegyzőkönyv? * Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 4. sz. mell. 9. pont Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 25

26 14. számú melléklet Szabadságolási terv ellenőrző lapja Ellenőrzés területei (Mt. 65. (3. bek.), ) bek., 138/1992. (X. 8.) Korm. R. 11., Mt. 40. ) 1. A szabadságolási terv közzététele előtt véleményeztették-e az intézmény üzemi tanácsával? 2. Ha van, tájékoztatták-e a szakszervezeteket? Megfelelőség igen nem 3. A munkavállalók szabadságáról vezetnek-e személyenkénti nyilvántartást? 4. A szabadságolási terv tartalmazza-e * a tavaszi szünetre * a nyári szünetre * az őszi szünetre * a téli szünetre kiadott szabadságbeosztást? (szabadságnapok száma) 5. Tartalmazza-e a dokumentum a szabadságolási renddel összefüggő feladatokat, vezetői utasításokat? 6. Ütemezték-e a szabadságolási terv elkészítését? 7. Nyilvános-e a szabadságolási terv? Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 26

27 Továbbképzési program ellenőrző lapja 15. számú melléklet Megnevezés, azz ellenőrzés szempontjai Kt. 277/1997. (XII. 22.) Korm. R., Kjt. 1. Eljárásjogi vizsgálat * A Kt. 17. (6) bek., 19. (8) bek., illetve 277/1997. (XII. 22.) Korm. R. alapján készült-e a továbbképzés megtervezése? * A program ötéves időszakra készült-e? Megfelelőség igen nem * A nevelőtestület elfogadta-e a programot a továbbképzési, időszakot megelőző március 15-ig? (jegyzőkönyv, határozat megléte) * Elfogadás előtt beszerezte-e az intézményvezető az üzemi tanács véleményét? * Az intézményvezető bevonta-e a program készítésébe 277/1997. (XII. 22.) Korm. R. 1. (3) bek. szerint előírt illetékeseket? 2. Tartalmi vizsgálat 2.1. A továbbképzési program tartalmazza: * a szakvizsgára vonatkozó alprogramot * A továbbképzésre vonatkozó alprogramot * A finanszírozási alprogramot * A helyettesítésre vonatkozó alprogramot 2.2. Meghatározták-e tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vesz részt a (szakvizsga) továbbképzésben? 2.3. A négy alprogram harmonizációja megtörtént-e? 2.4. A finanszírozási alprogram megfelel-e a kormányrendelet ában foglaltaknak? Meghatározták-e: * A munkáltató által kiemelten támogatott és támogatott továbbképzéseket * A helyettesítés után fennmaradó összeg elosztásának elveit * Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás összegét * A képzést teljesítők elismerésének szabályait * A normatív támogatáson túli fenntartói támogatás elosztásának elveit 2.5. A szakszerű helyettesítés megoldásánál figyelembe vettéke a többlettanításra vonatkozó rendelkezéseket? Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 27

28 16. számú melléklet A beiskolázási terv ellenőrző lapja Az ellenőrzés szempontjai Kt., 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend, Kjt. 1. Eljárásjogi vizsgálat Megfelelőség igen nem * A beiskolázási tervet az intézményvezető készítette? * A terv elkészült március 15-e előtt a következő tanévre / nevelési évre? * Elfogadás előtt az intézményvezető kikérte az üzemi tanács véleményét? * Az elfogadásról készült jegyzőkönyv? Megfelel a jogi szabályozásnak? 2. Tartalmi vizsgálat Tartalmazza-e: * Név, munkakör * Továbbképzés megjelölése * Kezdő és várható befejezés időpontja * Távollét ideje * Helyettesítés rendje * Finanszírozás 3. A beiskolázási terv megvalósulásának ellenőrzése * A beiskolázási terv készítésénél közreműködtek a szakmai munkaközösségek vagy azonos munkakörben foglalkoztatott pedagógusok? * Szabályosan történt-e a részvételi igény felmérése, összegyűjtése? (márc. 15-e előtt) * Az intézményvezető a jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatta-e a pedagógust a felvételről vagy kimaradásról (jogorvoslati résszel) * Csak az a pedagógus került a beiskolázási tervbe, aki írásban kérte a felvételét, illetve, akinek a munkáltató elrendelte a részvételét? * A felvettek megfelelnek-e a részvételi követelményeknek? * A munkáltató a felvételnél előnyben részesítette-e a kormányrendelet 6. (3) bekezdésében előírtakat? * A beiskolázási tervbe való felvétel megtagadásának esetei jogszabályba nem ütköznek? * A továbbképzési keret felhasználására az előírások szerint került sor? (Korm. R. 16. (4) bek., 17. ) * A részvételi díjhoz való hozzájárulás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak? * A normatív támogatások felhasználásáról készült analitikus nyilvántartás? * A továbbképzésben részt vevő helyettesítésre nem szoruló 28

29 pedagógus megkapta-e a jogszabályban előírt költségtérítést? * A pedagógus jogai érvényesültek-e a munkáltató finanszírozási területére is? * A továbbképzésben részt vevők igénybe vehették-e Mt.- ben szereplő munkaidő kedvezményt? * A pedagógus tanulmányi szerződése törvényes-e? (Mt ) 4. A továbbképzés teljesítéséhez kapcsolódó juttatások biztosításának vizsgálata (Kjt. 138/1992. (X. 8.) Korm. R. * A szakvizsgázott pedagógust besorolták-e a szakvizsgázott pedagógus munkakörbe az oklevél bemutatását követő év első munkanapjától? (Kt bek. * A további szakképesítést megszerző pedagógusok megkapták-e az őket illető illetménynövekedést? (Kjt. 66. ) * Csökkentették-e a továbbképzést teljesítők (120 óra) fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel? * A továbbképzés sikeres befejezését követően részesültek-e anyagi elismerésben a rendelet által kötelezettek? 5. A nyilvántartási kötelezettség ellenőrzése (277/1997 (XII. 22) Kt.) Nyilvántartják-e: * A pedagógusok diplomájának másolatait * Akik hétévenkénti továbbképzésre kötelezettek * a továbbképzésben való részvételt * a továbbképzés helyettesítését 6. Az intézmény által elfogadott tanúsítványok megfelelnek-e a rendelet előírásainak? Dátum: Ellenőrzést végző: Intézményvezető egyetértő aláírása: 29

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje 1 Jogi szabályozás: - 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Tankönyvrendelés szabályai

Tankönyvrendelés szabályai Tankönyvrendelés szabályai 1. Az iskolában a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár intézi. (rendelés, kiosztás, elszámolás) 2. Az iskola a tankönyvrendeléskor a normatív kedvezményből

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010.

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben