Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK"

Átírás

1 2. rész MELLÉKLETEK 1

2 Mellékletek Tartalomjegyzék 1. számú melléklet: A tanulók ügyeinek intézése az iskolában számú melléklet: A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában 6 3. számú melléklet: Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok megléte, szabályossága, nyilvánossága 7 4. számú melléklet: Az intézményi feladatellátás feltételei számú melléklet: A belső ellenőrzés vizsgálata számú melléklet: Az intézmény működésének szabályosságát biztosító feltételek vizsgálata számú melléklet: Együttműködés az intézményben működő szervezetekkel számú melléklet: Gyermekvédelmi tevékenység számú melléklet: Tanuló és gyermekbalesetek törvényességi vizsgálata számú melléklet: A tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az intézményben számú melléklet: Intézményi értékelő beszámolók ellenőrző lapja / tanév / nevelési év számú melléklet: Ellenőrző lap tantárgyfelosztásról számú melléklet: Osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása számú melléklet: Szabadságolási terv ellenőrző lapja számú melléklet: Továbbképzési program ellenőrző lapja számú melléklet: A beiskolázási terv ellenőrző lapja számú melléklet: A tankönyvellátás folyamatának ellenőrző listája számú melléklet: Nézőpontok a tanítási óra elemzéséhez számú melléklet: Az óvodai foglalkozások, kezdeményezések megfigyelésének, elemzésének szempontjai számú melléklet: A tanulók fizikai állapotának felmérését célzó program számú melléklet: Nevelőtestületi klímateszt számú melléklet: Nevelőtestületi klímateszt számú melléklet: Klímateszt nem pedagógus munkatársaknak számú melléklet: Összegző lap a klímateszthez számú melléklet: A klímatesztek, az eredmények értékelése számú melléklet: SWOT analízis számú melléklet: Pedagógusok elégedettségének mérése számú melléklet: Szülői elégedettség mérése az iskolában számú melléklet: Szülői elégedettség mérése az óvodában számú melléklet: Szülői vélemény kérése számú melléklet: Szülői elvárás, elégedettség mérése számú melléklet: Szülői elvárások mérése az iskolában számú melléklet: Tanulói felmérés számú melléklet: Tanulói elégedettség mérése számú melléklet: Tanulói kérdőív a pedagógusok értékeléséhez a 4-8. évfolyamon 2

3 tanuló diákok részére számú melléklet: Tanulói kérdőív a pedagógusok értékeléséhez a 4-8. évfolyamon tanuló diákok részére előkészítés, kitöltés, összegyűjtés, eredmények összesítése, értékelés számú melléklet: Kérdőív nyolcadik osztályosoknak számú melléklet: Vezetői teljesítményértékelő 1. - Vezetői értékelő füzet számú melléklet: Vezetői teljesítményértékelő számú melléklet: Összesített vezetői teljesítményértékelő lap számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 1. Önértékelő füzet az éves munkáról számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 2. - az iskolában számú melléklet: Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap az iskolában számú melléklet: Nem pedagógus munkavállalók teljesítményértékelő számú melléklet Összesített nem pedagógus munkavállalók teljesítményértékelő lap számú melléklet Hit-és erkölcstan-oktató teljesítményértékelő számú melléklet: Összesített hit-és erkölcstan-oktató teljesítményértékelő lap számú melléklet: A teljes körű, komplex intézményi önértékeléskor vizsgált területek (az intézményértékelés szempontjai) számú melléklet: Nyomon követés: a 8. osztályosok beiskolázásáról, teljesítményéről számú melléklet: Nyomon követés: az 1. osztályosok beiskolázásáról számú melléklet: Az iskolai integráció belső mérése: pedagógusok szülők diákok számú melléklet: Neveltségi szint mérése számú melléklet: Tájékoztató 1. osztályos tanuló / tanév.. iskolai, munkája, haladása számú melléklet: Tájékoztató 1. osztályos tanuló / tanév.. iskolai, munkája, haladása számú melléklet: A magatartás és a szorgalom értékelése számú melléklet: A tanulók jutalmazása számú melléklet: A fegyelmező intézkedések számú melléklet: Partnerlista számú melléklet: Pedagógus teljesítményértékelő 2. - az óvodában számú melléklet: Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap az óvodában

4 1. A tanulók ügyeinek intézése az iskolában 1. sz. melléklet ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei [Kt., 11/1994. (VI. 8) MKM rend.; 14/1994 (VI.24) MKM rend., Ped. Program, 20/1997. (II. 13.) Korm. R.] A beiskolázással kapcsolatos ügyintézés A tanév rendjében szereplő felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések betartása (szabályzat, lebonyolítás, határidők betartása, tájékoztatás formája, módja A tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő intézkedések szabályossága (belső döntések meghozatala jogorvoslat, felmentések, magántanulói státusz létesítése) A tanulók fegyelmi és kártérítési ügyei eljárási szabályainak ellenőrzése (jogszerűség, döntéshatározat formai és tartalmi követelményei, jogorvoslat) Iskolalátogatási igazolások kiadásának szükségessége, szabályainak betartása A diákigazolványra vonatkozó szabályzat (átvétel, nyilvántartás, tárolás, bevonás) Megfelelőség Igen A tanulók osztályzatainak megállapítására vonatkozó szabályok Osztályzatok száma, dokumentálása, értékelések, félévi, év végi érdemjegyek megállapítása, szülők tájékoztatása Nem A nevelőtestület eljárásai, az osztályozóértekezlet lebonyolítása (határozatai, dokumentálása) Javítóvizsgák megszervezése (tájékoztatás, dokumentálás) A vizsgadokumentumok tárolása A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, a különleges gondozáshoz való jog betartása) Az integrált felkészítésbe bevont tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, tájékoztatás) Az azonosító szám igénylésére és kiadására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése 4

5 Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 5

6 2. számú melléklet 1. A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei [Kt., 11/1994. (VI. 8) MKM rend.; 14/1994 (VI.24) MKM rend., Ped. Program, 20/1997. (II. 13.) Korm. R.] A z óvodai felvétellel kapcsolatos ügyintézés A felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések betartása (szabályzat, lebonyolítás, határidők betartása, tájékoztatás formája, módja) Az óvodai jogviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő intézkedések szabályossága (belső döntések meghozatala, jogorvoslat) Óvodalátogatási igazolások kiadásának szükségessége, szabályainak betartása A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának jogszerűsége (dokumentálás, a különleges gondozáshoz való jog betartása) Megfelelőség Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 6

7 3. számú melléklet 2. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok megléte, szabályossága, nyilvánossága ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei 2.1. Alapító Okirat 2.2. Pedagógiai Program 2.3. Szervezeti és Működési Szabályzat 2.4. Minőségirányítási Program 2.5. Házirend iskola Házirend - óvoda 2.6. Továbbképzési Program (5 év) 2.7. Beiskolázási Terv (1 év) 2.8. Munkaterv, éves beszámoló 2.9. Tantárgyfelosztás Órarend Tanuló-nyilvántartások Törzslapok Bizonyítványok Naplók Felvételi, mulasztási napló Tanórán kívüli tevékenységek dokumentumai Helyettesítési rend Szabadságolási terv Óvodai törzskönyv Óvodai felvételi előjegyzési napló Személyiség lapok Igen Megfelelőség Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 7

8 3. Az intézményi feladatellátás feltételei 4. számú melléklet ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Megfelelőség 3.1. A (kötelezően foglalkoztatott) vezetőkre vonatkozó előírások betartása (létszám, kötelező óraszám) 3.2. A foglalkoztatott pedagógusok létszáma biztosítja-e az alapító okiratban megfogalmazott feladatok megvalósítását?(kötelező órák száma, kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, nyitva tartás, osztályok száma, szakvizsgázott pedagógus) 3.3. Az alapfeladat ellátásában nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak száma, alkalmazási feltételei megfelelnek-e az előírásoknak? 3.4. A létszámszükséglet megállapításánál figyelembe vették-e a munkaidő-kedvezményeket? 3.5. Az alapfeladat ellátásában közreműködő pedagógusok alkalmazása megfelel-e az előírásoknak?(büntetlen előélet, képesítési előírások) 3.6. Rendelkezik-e az iskola / az óvoda a feladatellátáshoz szükséges vagyonnal? 3.7. Az épület és környezete megfelele a célnak? (udvar, előírt helyiségek, szabvány, helyiségek megfelelősége) 3.8. Az előírt minimális eszköz és felszerelés megléte. Megterveztéke, és terv szerint halad-e a hiány- Igen Nem 8

9 zó eszközök beszerzése? (dokumentáció, költségvetés) 3.9. A költségvetés törvényessége (Az eljárásjogi megfelelősége, a költségvetés elkészítésének módja megfelel-e a jogszabályoknak?) A költségvetés tartalmi megfelelősége (Biztosított-e a működés?) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 9

10 4. A belső ellenőrzés vizsgálata ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP 5. számú melléklet Az ellenőrzés területei (szervezeti és működési szabályzat, munkatervek, minőségirányítási program, minőségfejlesztési terv) 4.1. A dokumentumokban megtalálható az ellenőrzés rendszere 4.2. Megfogalmazták az ellenőrzés területeit, szempontjait (követelmények)? 4.3. A dokumentáció tartalmazza-e az ellenőrzés o -Célját Igen Megfelelőség Nem o Az érintettek körét o A felelősöket (az ellenőrzésben résztvevő személyeket) o Az időpontot o Az ellenőrzés módszerét o Erőforrás igényét o A dokumentálás módját o Sikerkritériumot 4.4. Egyéb szempontok Az ellenőrzés eredményeinek öszszegzése fellelhető-e? Történt-e az eredményekre épülő intézkedés? Az intézkedéseket végrehajtottáke? Az intézkedés eredményét értékelték-e? 10

11 A további szükséges korrekciókat végrehajtották-e, az eredményeket beépítették-e az intézmény gyakorlati életébe? Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60 % ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 11

12 6. számú melléklet 5. Az intézmény működésének szabályosságát biztosító feltételek vizsgálata ELLENŐRZŐ - ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei 11/1994. (VI.8.) MKM rend., Kjt., évi LXVI. Tv., Kt., Mt. Megfelelőség 5.1. Jogszabályok figyelemmel kísérése, tájékoztatási rendszer betartása 5.2. A fenntartói és intézményvezetői intézkedések betartása 5.3. Az intézményi szabályzatok elhelyezése, hozzáférhetősége, az érintettek tájékoztatása, nyilvánosságának biztosítása 5.4. A könyvtár nyitvatartási rendjének és használatának közzététele 5.5. Az ügyintézés, iratkezelés rendje, vezetése, jogszerűsége, összhangja (naplók, nyilvántartások, törzslapok, bizonyítványok, statisztikák, jegyzőkönyvek archiválása, selejtezése) 5.6. A munkavállalókra vonatkozó dokumentumok megléte, jogszerűsége (kinevezés, besorolás, átsorolás, fizetési fokozatok, nyomtatványok, munkaviszony-számítások, személyi nyilvántartás) Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 12

13 6. Együttműködés az intézményekben működő szervezetekkel 7. számú melléklet ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Kt., Mt., Kjt., 11/1994.(VI.8.) MKM rend.. Megfelelőség 6.1. A szülői szervezet létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása, segítése Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.2. Az érdekvédelmi szervezetek (szakszervezet, üzemi tanács) létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.3. A diákönkormányzat (diákpresbitérium) létrejötte, működése Működési feltételek biztosítása Bevonásuk a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe 6.4. Érvényesül-e az intézményben működő szervezetek döntési, általános véleménynyilvánítási és javaslattevő joga? Igen Nem Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60 % ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 13

14 8. számú melléklet 7. Gyermekvédelmi tevékenység ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP Az ellenőrzés területei Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. Megfelelőség 7.1. Az intézményi kötelezettség teljesítése Gondoskodik a gyermekek, tanulók felügyeletéről Igen Nem A nevelési, valamint a nevelési-oktatási feladatok egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséről A gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárásáról, pedagógiai eszközökkel történő megszüntetetéséről, ellensúlyozásáról A tehetséggondozásról Tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójáról Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról 7.2. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat felelős látja el A feladat zavartalan ellátását az intézményvezető biztosítja A felelős rendelkezik munkaköri leírással, mely megfelel a jogszabályoknak A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat tervszerűen szervezik, éves munkaterv alapján Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket, diákokat a felelős személyéről és arról, hogy milyen időpontban, hol kereshető fel 7.3. Az intézmény a nevelési-pedagógiai programjában meghatározta. A felelős feladatait A szociális hátrányok enyhítését segítő tevé- 14

15 kenységeket, feladatokat A tehetség-, képességfejlesztés intézményi színtű feladatait A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokat A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit és továbbfejlesztésének lehetőségeit 7.4. Az intézmény együttműködik a gyermekvédelmi szolgálattal (és egyéb gyermekvédelmi intézménnyel, hatósággal) 7.5. Az igazolatlan mulasztással kapcsolatos feladatoknak eleget tesz 7.6. Figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére 7.7. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás rendszere működik az iskolában 7.8. Figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók részére rendezett rendezvényeken káros élvezeti cikkeket ne fogyasszanak, illetve ne árusítsanak Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 15

16 8. Tanuló és gyermekbalesetek törvényességi vizsgálata ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP 9. számú melléklet Az ellenőrzés területei Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend.; 26/1997. (IX. 3.) NM rend Az intézmény SZMSZ-e és házirendje tartalmazza a jogszabályban előírt védő-óvó előírásokat, ellenőrzési kötelezettségeket 8.2. A gyermekeket felkészítik a balesetek megelőzésére (a nevelési év / a tanév kezdetén és folyamatosan) Az ismertetés tényét, tartalmát dokumentálják Megfelelőség Igen Nem 8.3. Az alkalmazottak kötelezettségeinek teljesítésre vonatkozó előírásokat betartják A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat Baleset esetén esedékes feladatokat 8.4. Eleget tesznek a gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeknek 8.5. Eleget tesznek a gyermekbalesetek kivizsgálásával kapcsolatos kötelezettségeknek 8.6. A balesetről készült jegyzőkönyvek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak (megfelelő nyomtatvány, tájékoztatási kötelezettség) 8.7. A jegyzőkönyvet az SZMSZ-ben szabályozottak szerint közvetlenül az OKM-nek küldik, megküldik a szülőnek, irattárba helyezik 16

17 8.8. Minden gyermekbaleset után megteszik a szükséges intézkedéseket 8.9. Gondoskodnak a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáról (dokumentáció) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) az értékelést végző személy A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. Dátum: a vezető aláírása 17

18 9. A tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az intézményben ELLENŐRZŐ ÉRTÉKELŐLAP 10. számú melléklet Ellenőrzés területei: Kt., 11/1994. (VI. 8.) MKM rend., 20/1997. (II. 13.) Korm. rend., 14/1994. (VI. 24.) MKM rend A tanügyi nyilvántartások ellenőrzései, irattári őrzésük megfelel az irattári tervben foglaltaknak? (iratkezelési szabályzat, záradékok, kötelező nyomtatványok) 9.2. A felvett tanulók nyilvántartására szolgáló beírási naplót megfelelően vezetik-e? Az intézmény vezetője által kijelölt nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti Megfelelőség igen nem A tanulót akkor törlik, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével végzik Az óvodai felvétel nyilvántartására szolgáló naplót megfelelően vezetik-e? * Az intézményegység vezetője vezeti * A gyermeket akkor törlik, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével végzik A foglalkozási naplókat megfelelően vezetik (csoport, osztály, sport, napközis) 9.4. A törzslapok vezetése megfelel az előírásoknak A személyiségi lapok vezetése megfelel az előírásoknak A bizonyítvány kiadása, kiállítása, elveszett bizonyítványok pótlása jogszabálynak megfelelően történik Pótbizonyítványt állítottak-e ki? Megfelelő módon jártak-e el? (R 7/A ) 9.7. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményének kikérésével hagyja-e jóvá az igazgató? (dokumentáció) 9.8. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül-e? 9.9. Megegyezik-e az órarend és a tantárgyfelosztás óraszáma? Készítenek-e jegyzőkönyvet jogszabály által előírt esetekben? 18

19 Tanulóbalesetek esetén (elektronikus úton dokumentáció) Fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárással, bizonyítási eljárással Ha az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége az intézmény működésére vagy a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkájára vonatkozó kérdésben határoz, dönt, véleményez Rendkívüli esemény esetén A jegyzőkönyvek megfelelnek az előírásoknak? A tanügyi nyilvántartások vezetése szabályos-e? A nyilvántartásokban csak az előírt adatok szerepelnek? Megfelelő záradékkal látják-e el a tanügyi nyomtatványokat? A használt nyomtatványok megfelelnek az előírásoknak? A bizonyítvány kezelése szabályos? A sajátos nevelési igényű tanuló szakvéleményét kiállító szakértői, rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát, a kiállítás keltét, a felülvizsgálat időpontját a naplóban/ egyéb nyomtatványokon feltüntetik-e? Az IPR-be bevont tanulók dokumentációja megfelelő-e? (szülői nyilatkozat, határozatok, egyéni fejlesztési terv, szöveges értékelés) Összesített értékelés Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg (100 90%) (90 61%) (60% ig) A fentiekkel egyetértek / nem értek egyet. az értékelést végző személy Dátum: a vezető aláírása 19

20 11. számú melléklet Intézményi értékelő beszámolók ellenőrző lapja. /.. tanév / nevelési év Megnevezés 1. Eljárásjogi megfelelőség Megfelelőség igen nem 1.1. A nevelőtestület döntésének törvényessége Az elfogadásról szóló jegyzőkönyv rögzíti-e a szükséges adatokat? * a helyet, időt * a jelen lévők számát, nevét * nyilatkozataikat * megállapodást a szavazás rendjéről * döntést az elfogadásról * hiteles-e a jegyzőkönyv, tartalmazza-e: - a dátumot - - a jegyzőkönyvvezető és egy végig jelen lévő nevelőtestületi tag aláírását - az intézmény bélyegzőlenyomatát - az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők hitelesítését Az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők nyilatkozatait dokumentálták. 2. Formai, alaki megfelelőség Tartalmazza a dokumentum az intézmény *nevét *OM azonosítóját * székhelyét * dátumot * bélyegzőlenyomatot * az intézményvezető aláírását. 3. Tartalmi elemei 3.1. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei (gazdálkodás, tárgyi, személyi feltételek, kihasználtság, forrásbővítés, eszközfejlesztés, továbbképzés, feladatcsökkenés/növekedés) 3.2. A nevelési/pedagógiai programban rögzített fejlesztési célok teljesítése 20

21 * partneri elégedettségmérések eredményei * tanulói mérések eredményei (külső, belső) * egyéb szakmai önértékelés eredményei (napközi, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sport, ifjúságvédelem, baleset-megelőzés) * egyéb szakmai külső értékelések eredményei (feladatai) 3.3. Az ellenőrzések, értékelések alapján meghozott intézkedések 3.4. Külső kapcsolatok (a partnerközpontú működés eredményei) 3.5. Az intézményi működés törvényességi előírásainak eredményei (tanügyigazgatás, fenntartói előírások betartása) Dátum: Készítette: Jóváhagyta: 21

22 Ellenőrző lap tantárgyfelosztásról 12. számú melléklet Az órakeretet minden évben megkapja az intézmény a Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközségtől. Ellenőrzés területei Jogszabályi hivatkozás 1. Az iskola igazgatója kikérte a nevelőtestület véleményét a jóváhagyás előtt. 2. A kötelező véleménykérés teljesítését igazolja-e jegyzőkönyv? 3. Az igazgatói jóváhagyás igazolható-e a dokumentumon? (dátum, ig. aláírás, pecsét) 4. A dokumentumot a fenntartó jóváhagyta-e? (dátum, aláírás, pecsét) 5. Az egyes osztályok, csoportok tantárgyai, azok óraszámai megegyeznek-e az egyes évfolyamokon használt óratervek tantárgyainak megnevezésével és azok óraszámával? 6. A tantárgyfelosztásban a képesítési előírások megfelelnek-e a jogszabályoknak? 7. A pedagógusok kötelező óraszámai megfelelnek-e az előírásoknak? 8. A pedagógusok kötelező óraszámába beszámították-e a lehetséges tevékenységeket? 9. A jogszabályban előírt munkaidőkedvezményeket biztosították-e a megfelelő módon? 11/1994. (VI. 8. ) MKM rend. (tov. R.) 4. sz. mell. 8. a) pont R. 4. sz. mell. 9. pont A helyi tanterveknek való megfelelés Kt. 16. (1)-(2) bek., , 127., 128., 1. sz. mell., első rész Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. Kt. 1. sz. mell. 3. rész II.: 11. pont, Mt. 25., 62., Kjt. 14., Kt. 1. sz. mell. 3. rész II. 7. Megfelelőség igen nem 22

23 10. A kötelező óraszámon felüli órák száma megfelel-e az előírásoknak? Kjt. 55/A 138/1992. (X.8.) Korm. R. 11/a (2) bek. Mt Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 23

24 13. számú melléklet Osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása Ellenőrző lap Az ellenőrzés területei (jogszabályi háttér: Kt.: 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 243/2003. (XII. 17). Korm. R., helyi tanterv, osztálynaplók, félévi és év végi osztályozó értekezlet jegyzőkönyvei, ellenőrzők, tájékoztató füzetek) Megfelelőség igen 1. Az érdemjegyek, osztályzatok megállapításának törvényessége 1.1. Meghatározták-e a helyi tantervben a tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének formáját,(moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe)? nem (Kt. 48. (1.) bek. Kt. 70. (1) és (3). Bek. 71. (1) (3)-(8) bek.) 1.2. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén figyelembe vették-e a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét? (2/2005. OM rendelet) 1.3. Az értékelés, minősítés szabályos-e? Kt. 70. (2) és (3). Kt (1)-(3) Ha az intézmény érdemjeggyel, osztályzattal értékel - a tanítási év közben rendszeresen értékelik-e a tanuló teljesítményét, előmenetelét érdemjegygyel? - A félévi és év végi osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján állapították-e meg? - Az érdemjegy és az osztályzat nem fegyelmezési eszköz-e? - Az érdemjegyekről a tanulót és a szülőt rendszeresen értesítik-e? Kt. 70., 11/1994. (VI.8.) MKM r. 17. (4) bek Ha az iskola nem érdemjeggyel értékel az értékelésre vonatkozó rendelkezéseket betartják-e? (Kt ) 24

25 2. Az osztályozó értekezlet lefolytatásának törvényessége Kt , 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. * Az érdemjegyek mennyisége megfelel-e az értékelés kritériumainak? * A tanulók év végi osztályzata az évközi eredmények alapján történik-e? * Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az évközi érdemjegyek átlagától, kért-e a tantestület a pedagógustól tájékoztatást? * Megállapítható-e a jegyzőkönyvből, hogy az osztályozó értekezleten a tantestület elfogadta a pedagógus magyarázatát, ha nem, megváltoztatták-e az osztályzatot a tanuló javára? * Az egyes tanulók év végi osztályzatainak áttekintése után dönt a nevelőtestület a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről? * A javítóvizsgára bocsátás megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek? (Kivéve az 1-3. évfolyamot.) * Az osztályozóvizsgát a jogszabályoknak megfelelően rendelték-e el? * A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozásához való jogát figyelembe vették-e a tanuló értékelésénél? 3. A nevelőtestület osztályozó értekezletéről készült-e jegyzőkönyv? * Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 4. sz. mell. 9. pont Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 25

26 14. számú melléklet Szabadságolási terv ellenőrző lapja Ellenőrzés területei (Mt. 65. (3. bek.), ) bek., 138/1992. (X. 8.) Korm. R. 11., Mt. 40. ) 1. A szabadságolási terv közzététele előtt véleményeztették-e az intézmény üzemi tanácsával? 2. Ha van, tájékoztatták-e a szakszervezeteket? Megfelelőség igen nem 3. A munkavállalók szabadságáról vezetnek-e személyenkénti nyilvántartást? 4. A szabadságolási terv tartalmazza-e * a tavaszi szünetre * a nyári szünetre * az őszi szünetre * a téli szünetre kiadott szabadságbeosztást? (szabadságnapok száma) 5. Tartalmazza-e a dokumentum a szabadságolási renddel összefüggő feladatokat, vezetői utasításokat? 6. Ütemezték-e a szabadságolási terv elkészítését? 7. Nyilvános-e a szabadságolási terv? Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 26

27 Továbbképzési program ellenőrző lapja 15. számú melléklet Megnevezés, azz ellenőrzés szempontjai Kt. 277/1997. (XII. 22.) Korm. R., Kjt. 1. Eljárásjogi vizsgálat * A Kt. 17. (6) bek., 19. (8) bek., illetve 277/1997. (XII. 22.) Korm. R. alapján készült-e a továbbképzés megtervezése? * A program ötéves időszakra készült-e? Megfelelőség igen nem * A nevelőtestület elfogadta-e a programot a továbbképzési, időszakot megelőző március 15-ig? (jegyzőkönyv, határozat megléte) * Elfogadás előtt beszerezte-e az intézményvezető az üzemi tanács véleményét? * Az intézményvezető bevonta-e a program készítésébe 277/1997. (XII. 22.) Korm. R. 1. (3) bek. szerint előírt illetékeseket? 2. Tartalmi vizsgálat 2.1. A továbbképzési program tartalmazza: * a szakvizsgára vonatkozó alprogramot * A továbbképzésre vonatkozó alprogramot * A finanszírozási alprogramot * A helyettesítésre vonatkozó alprogramot 2.2. Meghatározták-e tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vesz részt a (szakvizsga) továbbképzésben? 2.3. A négy alprogram harmonizációja megtörtént-e? 2.4. A finanszírozási alprogram megfelel-e a kormányrendelet ában foglaltaknak? Meghatározták-e: * A munkáltató által kiemelten támogatott és támogatott továbbképzéseket * A helyettesítés után fennmaradó összeg elosztásának elveit * Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás összegét * A képzést teljesítők elismerésének szabályait * A normatív támogatáson túli fenntartói támogatás elosztásának elveit 2.5. A szakszerű helyettesítés megoldásánál figyelembe vettéke a többlettanításra vonatkozó rendelkezéseket? Dátum: Készítette: Intézményvezető egyetértő aláírása: 27

28 16. számú melléklet A beiskolázási terv ellenőrző lapja Az ellenőrzés szempontjai Kt., 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend, Kjt. 1. Eljárásjogi vizsgálat Megfelelőség igen nem * A beiskolázási tervet az intézményvezető készítette? * A terv elkészült március 15-e előtt a következő tanévre / nevelési évre? * Elfogadás előtt az intézményvezető kikérte az üzemi tanács véleményét? * Az elfogadásról készült jegyzőkönyv? Megfelel a jogi szabályozásnak? 2. Tartalmi vizsgálat Tartalmazza-e: * Név, munkakör * Továbbképzés megjelölése * Kezdő és várható befejezés időpontja * Távollét ideje * Helyettesítés rendje * Finanszírozás 3. A beiskolázási terv megvalósulásának ellenőrzése * A beiskolázási terv készítésénél közreműködtek a szakmai munkaközösségek vagy azonos munkakörben foglalkoztatott pedagógusok? * Szabályosan történt-e a részvételi igény felmérése, összegyűjtése? (márc. 15-e előtt) * Az intézményvezető a jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatta-e a pedagógust a felvételről vagy kimaradásról (jogorvoslati résszel) * Csak az a pedagógus került a beiskolázási tervbe, aki írásban kérte a felvételét, illetve, akinek a munkáltató elrendelte a részvételét? * A felvettek megfelelnek-e a részvételi követelményeknek? * A munkáltató a felvételnél előnyben részesítette-e a kormányrendelet 6. (3) bekezdésében előírtakat? * A beiskolázási tervbe való felvétel megtagadásának esetei jogszabályba nem ütköznek? * A továbbképzési keret felhasználására az előírások szerint került sor? (Korm. R. 16. (4) bek., 17. ) * A részvételi díjhoz való hozzájárulás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak? * A normatív támogatások felhasználásáról készült analitikus nyilvántartás? * A továbbképzésben részt vevő helyettesítésre nem szoruló 28

29 pedagógus megkapta-e a jogszabályban előírt költségtérítést? * A pedagógus jogai érvényesültek-e a munkáltató finanszírozási területére is? * A továbbképzésben részt vevők igénybe vehették-e Mt.- ben szereplő munkaidő kedvezményt? * A pedagógus tanulmányi szerződése törvényes-e? (Mt ) 4. A továbbképzés teljesítéséhez kapcsolódó juttatások biztosításának vizsgálata (Kjt. 138/1992. (X. 8.) Korm. R. * A szakvizsgázott pedagógust besorolták-e a szakvizsgázott pedagógus munkakörbe az oklevél bemutatását követő év első munkanapjától? (Kt bek. * A további szakképesítést megszerző pedagógusok megkapták-e az őket illető illetménynövekedést? (Kjt. 66. ) * Csökkentették-e a továbbképzést teljesítők (120 óra) fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel? * A továbbképzés sikeres befejezését követően részesültek-e anyagi elismerésben a rendelet által kötelezettek? 5. A nyilvántartási kötelezettség ellenőrzése (277/1997 (XII. 22) Kt.) Nyilvántartják-e: * A pedagógusok diplomájának másolatait * Akik hétévenkénti továbbképzésre kötelezettek * a továbbképzésben való részvételt * a továbbképzés helyettesítését 6. Az intézmény által elfogadott tanúsítványok megfelelnek-e a rendelet előírásainak? Dátum: Ellenőrzést végző: Intézményvezető egyetértő aláírása: 29