2. Az általános iskolák helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Az általános iskolák helyi tanterve"

Átírás

1 2. Az általános iskolák helyi tanterve

2 TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános iskolák helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszámok Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazása, magatartásának és szorgalmának értékelése A GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A/ Gimnázium A/. Helyi tanterv A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS SZAKASZAI HELYI TANTERVÜNK TANTÁRGYSZERKEZETE A/2. Helyi tanterv B/ Szakiskola... 4 B/. Helyi tanterv ELÉRENDŐ PEDAGÓGIAI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA AZ EGYES KÉPZÉSI SZAKASZOKBAN4.2. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak és a rendelkezésre álló időkeret B/2. Helyi tanterv II. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei III. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása IV. Mindennapos testnevelés V. A csoportbontás elvei, a választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai VI. Projektoktatás VII. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedése VIII. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái IX. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya X. Az egyes modulok értékelése és minősítése, beszámításuk az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe XI. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai XII. A tanulók fizikai állapotának méréséhez használt módszerek XIII. A tanulók jutalmazásának, magatartásának, szorgalmának értékelési elvei... 7 XIV. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei XV. A középszintű érettségi vizsga témakörei

3 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok ÉVFOLYAM TANÉV Bevezető Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz szakasz 203/204 K202 H2008 H2008 H2008 K202 H2008 H2008 H /205 K202 K202 H2008 H2008 K202 K202 H2008 H /206 K202 K202 K202 H2008 K202 K202 K202 H /207 K202 K202 K202 K202 K202 K202 K202 K202 Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: H2008 = szeptemberétől érvényes helyi tanterv (a 2/2008. (II. 8.) OKM rendelet és a 7/2004.(V.20)módosítása szerint K202= 0/202.(VI.4.)korm. rendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő (új) kerettanterv A 203/204. tanévben az új (K202) kerettantervek bevezetése az. és az 5. évfolyamon kezdődik el, felmenő rendszerben A 203/203. tanévben a régi (H2008) tanterveket alkalmazzuk a 2-4. és 6-8. évfolyamokon. 2. A választott kerettanterv megnevezése A NAT (202) tartalmi szabályozására épülő kerettantervek alkalmazásának bevezetése A 20. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 26. (2) szerint az intézmény az oktatásért felelős miniszter által kiadott és engedélyezett kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 5/202. (XII. 2.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelenő, az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül az általános iskolák az alábbiakat alkalmazzák: Beszédes József Általános Iskola Tantárgy megnevezése Magyar nyelv és irodalom -8. évf. Matematika -8. évf. Fizika Kémia Biológia-egészségtan Ének-zene felső tagozat Ének-zene alsó tagozat Változat A A B B A A A 3

4 Kegyes József Általános Iskola Tantárgy megnevezése Változat Magyar nyelv és irodalom A változat Matematika A változat Fizika B változat Kémia B változat Biológia-egészségtan A változat Ének-zene A változat Technika tantárgyból az általános elnevezésű változatot választottuk Madocsai Általános Iskola Tantárgy megnevezése Magyar nyelv és irodalom Matematika Fizika Kémia Biológia-egészségtan Ének-zene felső tagozat Ének-zene alsó tagozat Változat A változat A változat B változat B változat A változat A változat A változat A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák az általános iskolákra vonatkozóan. Óraterv a kerettantervekhez 4. évfolyam Tantárgyak. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 2 Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret

5 Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret 2 2 Fizika 2 Kémia 2 Biológia-egészségtan 2 Földrajz 2 Ének-zene Dráma és tánc/hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret A választott kerettanterv feletti óraszámok 2.2..Beszédes József Általános Iskola Kerettanterv 202 Óraterv a helyi tantervhez 4. évfolyam Tantárgyak. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom ,5 6+,5 Idegen nyelvek 2 Matematika ,5 Erkölcstan Környezetismeret +0,5 + Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

6 Szabadon tervezett órakeret Rendelkezésre álló órakeret Óraterv a helyi tantervhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+0, Idegen nyelvek 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3+ Matematika Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret 2 2 Fizika 2 +0,5 Kémia 2 Biológia-egészségtan 2 +0,5 Földrajz +0,5 2 Ének-zene Dráma és tánc/hon- és népismeret Vizuális kultúra + Informatika 0+ Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezett órakeret Rendelkezésre álló órakeret A szabadon tervezhető órákat minden esetben az egyes tantárgyak óraszámának növelésére használjuk fel. Ezeket az órákat a tantárgyak tananyagának gyakorlására és ismeretanyagának elmélyítésére, témazáró dolgozatokra, belső mérésre fordítjuk. Óratervi táblák a 203/204. tanévben a 2008 szeptembertől érvényben lévő helyi tantervek szerint haladó a 2-4. és 6-8. évfolyamok számára. Az -4. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 203/204. tanévben a évfolyamokon Tantárgyak.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. Magyar nyelv és 8 8 7,5 7 irodalom Matematika ,5 Idegen nyelv Környezetismeret,5 2 6

7 Ének-zene,5,5,5 Technika és életvitel,5 Rajz Testnevelés és sport Szabadon tervezhető Kötelező órák összesen 0,5(mat.) 0,5(mat.) 0,5(mat) 0,5(mat) 20 óra 20óra 20 óra 22,5 A szabadon tervezhető órák részletezése:. évfolyam: heti 0,5 óra a matematikához kerül, óraszáma így 4,5 óra/hét lesz 2. évfolyam: heti 0,5 óra a matematikához kerül, óraszáma így 4,5 óra/hét lesz 3. évfolyam: heti 0,5 óra a matematikához kerül, óraszáma így 4,5 óra/hét lesz 4. évfolyam: heti 0,5 óra a matematikához kerül, óraszáma így 4 óra/hét lesz 5. A gyógypedagógiai osztályok óraterve a 203/204. tanévben Alsó tagozat o.* Évfolyamok Tantárgyak/évf. Heti Éves óraszám óraszám Magyar nyelv és irodalom Matematika 4,5 66,5 Ismerkedés az informatikával 0,5 8 Környezetismeret 74 Ének-zene 37 Rajz gyakorlati 4 48 Testnevelés 3 Osztályfőnöki 37 Kötelező óraszám 22,5 832,5 Tényleges óraszám 22,5 832,5 Habilitáció, rehabilitáció 3 Tanulói órateher hetente 25,5 943,5 *Az összevont osztályokat az évfolyamok tanulólétszáma határozza meg. Beszédes József Általános Iskola Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 203/204. tanévben a évfolyamokon Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma (modul) 0,5 0,5 - - Történelem és állampolgári ism

8 Idegen nyelv Matematika Informatika Informatika (modul) Természetismeret Egészségtan (modul) Fizika Biológia Egészségtan(modul) Kémia Földünk és környezetünk Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Hon- és népismeret (modul) Mozgókép és médiaismeret (modul) Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki Ember- és társadalomism., etika (modul) , ,5-0,5,5 0,5 8, ,5 8,5,5 55,5,5 55, ,5 55,5 0, , ,5 55,5,5 55, ,5 55,5,5 55, ,5 0,5 74 0,5 55, ,5 8, ,5 8,5 37 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92, ,5 0, Kötelező óraszám Szabadon választott: Informatika: Idegen nyelv: Matematika: 22,5 832,5 22,5 832, ,5 25,5 943, ,5 0,5 74 8,5 37 8, Kötelező óraszám: Szabadon választott: 22, , , , , , ,5 74 Összesen: 24,5 906,5 24,5 906, ,5 27,5 07,5 8

9 Beszédes József Általános Iskola A gyógypedagógiai osztályok óraterve a 203/204. tanévben Felső tagozat összevont 5-6. és évfolyamokon 5-6.o. Évfolyamok Tantárgyak/évf. Heti Éves óraszám óraszám Magyar nyelv és irodalom Dráma Történelem és államp. ism Hon- és népismeret 0,5 8 Matematika 4,5 222 Ismerkedés az informatikával 0,5 8 Természetismeret 4 48 Biológia, egészségtan Fizika, Kémia Földrajz 2 Ének-zene 37 Rajz és kézművesség 37 Életvitel és gyakorlati ismeretek 2 74 Testnevelés 2 74 Osztályfőnöki 37 Kötelező óraszám 22,5 832,5 Tényleges óraszám 22,5 832,5 Habilitáció, rehabilitáció 3 Tanulói órateher hetente 25,5 943,5 Heti óraszám Éves óraszám 7.o. 8.o. Évfolyamok Tantárgyak/évf. Heti óraszám Éves óraszám Heti óraszám Éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 4,5 66, Dráma 0,5 8 Médiaismeret 0,5 8 Történelem és államp. ism. 2,5 92,5 2,5 92,5 Hon- és népismeret 0,5 8 0,5 8 Matematika Ismerkedés az Informatika Természetismeret 5,5 203, Biológia, egészségtan,5 55,5 37 Fizika, Kémia Földrajz Ének-zene Rajz és kézművesség Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés 2,5 92,5 2,5 92,5 Osztályfőnöki Kötelező óraszám Összes óraszám

10 Habilitáció, rehabilitáció Tanulói órateher hetente Kegyes József Általános Iskola Kerettanterv 202 A választott kerettanterv feletti óraszám Óraterv a helyi tantervhez 4. évfolyam Tantárgyak. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 2+ Matematika Erkölcstan Környezetismeret + + Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon tervezett órakeret Rendelkezésre álló órakeret Óraterv a helyi tantervhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret 2 2+0,5 Fizika 2 +0,5 Kémia +0,5 2 Biológia-egészségtan 2 +0,5 Földrajz +0,5 2 Ének-zene Dráma és tánc/hon- és népismeret + Vizuális kultúra + +0,5 Informatika + Technika, életvitel és gyakorlat + Testnevelés és sport

11 Osztályfőnöki Szabadon tervezett órakeret Rendelkezésre álló órakeret Az -4. és 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 203/204. tanévben a évfolyamokon Kegyes József Általános Iskola TANTÁRGY Heti és éves óraszámok évfolyamonként. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam heti évi heti évi heti évi heti évi Magyar nyelv és irodalom Matematika Idegen nyelv ,5 74 Környezetismeret Ének-zene Technika és életvitel Rajz Testnevelés és sport Kötelező órák összesen ,5 832,5 Szabadon tervezhető órák ,5 8,5 A szabadon tervezhető órák részletezése: 4. évfolyamon: heti 0,5 óra idegen nyelv TANTÁRGY Magyar nyelv és irodalom Heti és éves óraszámok évfolyamonként 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti évi heti évi heti évi heti évi Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret 2 74,5 55, Fizika ,5 Biológia ,5 Kémia ,5 Földünk és környezetünk ,5 55,5 55,5 55,5 55,5 37,5,5 55,5 55,5 Ének-zene Rajz és vizuális

12 kultúra Technika és életvitel Testnevelés Osztályfőnöki ,5 Modulok Tánc és dráma ,5 Hon-és népismeret 0,5 8,5 0,5 8, Informatika Ember és társadalom ,5 Mozgókép és médiaismeret 8,5 8,5 8, ,5 Egészségtan - - 0,5 8, ,5 Kötelező órák összesen Szabadon tervezhető órák 22,5 832,5 22,5 832, ,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 0,5 0,5 0,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 92,5 A szabadon tervezhető órák felsorolása: 5. évfolyam: heti óra magyar nyelv és irodalom heti 0,5 óra történelem heti óra matematika 6. évfolyam: heti óra magyar nyelv és irodalom heti 0,5 óra történelem heti óra matematika 7. évfolyam: heti 0,5 óra magyar nyelv és irodalom heti óra matematika heti óra informatika 8. évfolyam: heti 0,5 óra magyar nyelv és irodalom heti óra matematika heti óra informatika Madocsai Általános Iskola Kerettanterv 202 A választott kerettanterv feletti óraszám Óraterv a helyi tantervhez 4. évfolyam Tantárgyak.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 2+ Matematika Erkölcstan Környezetismeret + + 2

13 Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon tervezett órakeret Rendelkezésre álló órakeret Óraterv a helyi tantervhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 3+0, ,5 3+ Matematika Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2+0,5 2 2 Természetismeret 2+0,5 2+0,5 Fizika 2 Kémia +0,5 2 Biológia-egészségtan 2 + Földrajz 2 Ének-zene Dráma és tánc/hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezett órakeret Rendelkezésre álló órakeret Az -4. és 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 203/204. tanévben a évfolyamokon Madocsai Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 8 8 7,5 7 Matematika 4+0, ,5 3,5+ Informatika Idegen nyelv - angol Környezetismeret,5 2 Ének-zene,5,5,5,5 Rajz,5,5,5,5 3

14 Technika és életvitel Testnevelés és sport (néptánc) Óratervi órák ,5 Szabadon tervezhető órák Mat: 0,5 Mat: Mat: 0,5 Mat: Összesen 20,5 2 20,5 23,5 Tantárgy Heti óraszám évfolyamonként Magyar /Tánc és dráma / 4 4 3,5 3,5 2+0,5 2+0,5 2 2 Történelem /Hon-és népismeret / Nyelv Matematika Informatika 0,5 0,5 Természetismeret Fizika - -,5,5 Biológia - -,5,5 Kémia - -,5,5 Földünk és környezetünk - -,5,5 Ének Rajz 0,5 Média ,5 Technika 0,5 Testnevelés 2,5 3 2,5 2, ,5 0,5 Etika Osztályfőnöki 0,5 0,5 Egészségtan - 0,5-0,5 Kötelező 22,5 22, Választható Testnevelés 0,5 Német: Matek: Magyar: 4 Német: Matek: Matek: Német: Oszt.fői:0,5 Magyar:0,5 Német: Magyar: 0,5 Oszt.fői:0,5 Matek: Összesen: 26 24, Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A taneszközök és tankönyvek kiválasztásánál alapelvnek tekintjük, hogy a tankönyv szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben a tankönyv tartalma a lehető legnagyobb mértékben illeszkedjen a tantárgy tantervéhez csak olyan tankönyvet, tanulmányi segédletet, taneszközt alkalmazunk, amely biztosítja az ismeretek objektív, tárgyilagos átadását A szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:

15 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók A taneszközök használatában a stabilitásra törekszik: új taneszközt csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetünk be. Munkafüzet, feladatlap, témazáró feladatlap választás csak abban az esetben történjen, ha a nevelő használtatja a tanulókkal Lehetőség szerint tantárgyanként egységes, egymásra épülő tankönyvcsaládokat alkalmazunk A tankönyvet, tankönyvcsaládot felmenő rendszeren belül nem változtatjuk, kivéve, ha az addig alkalmazott tankönyvet már nem adják ki. A tankönyv, tanulmányi segédlet, a tanuló számára kötelező taneszközök kiválasztásnál ha a választás nem veszélyezteti a követelmények teljesítését a tanuló számára olcsóbb megoldást alkalmazzuk. Nyelvoktatás esetében előnyben részesítjük azokat a tankönyvrendszereket, ahol rendelkezésre áll (beszerezhető) az egységes nyelvkönyv, munkafüzet, hang, és képanyagrendszer. A szülők tájékoztatása A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken tájékoztatjuk, az iskola honlapján a tankönyvlistákat közzétesszük. Az első évfolyam megkezdése előtt a pedagógusok az óvodai szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket a kötelezően előírt taneszközökről. A tankönyrendelés rendje 6/203. (II. 28.) EMMI rendelet 29. határozza meg az iskolai tankönyvellátás és a tankönyvtámogatás rendjét 2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 2.4. Az -2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Feladataink az óvoda.iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében az iskolai szocializáció kialakítására hosszabb, néhány hónapra nyújtott időtartamot biztosítunk tájékozódunk az iskolába érkező gyermekek képességeiről a pedagógiai problémák (dyslexia, dyscalculia,dysgráfia, magatartási zavarok)kezelésének érdekében fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe rugalmasabb tanulási idő szervezése, esetenként hosszabb szünetekkel, reggeli beszélgetésekkel, élettérszervezéssel, beszélgető -és játszósarok kialakításával az osztályok közösséggé formálását segítő tevékenységek szervezése(közösségi játékok, osztálykeretben tartott ünnepek, kirándulások A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat: 5

16 az alapvető készségek fejlesztése a tanulók egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével az előrehaladás segítése a differenciált tanítás-tanulással a tanulmányaikban lemaradók segítése egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokkal az alapkészségek(olvasás, írás, számolás) elsajátításához szükséges részképességek erősítése az önálló tanulás segítéséhez fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása: a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont lesz az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása folytatódjon az előző időszak oktató-nevelő munkája, a tudás megalapozása a képességek, készségek fejlesztésével az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük az ismeretszerzés folyamán előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni. Feladatunk a tanulás tanítása, a hatékony tanulás módszerinek és technikáinak elsajátíttatása, a gondolkodási képességek, a kritikai gondolkodás fejlesztése. Tudatosan fejlesztjük a szociális és állampolgári kompetenciát. Egyre nagyobb szerepet kap az önálló ismeretszerzés, a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség fejlesztése Mindennapos testnevelés 6

17 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. () bekezdésében meghatározottak szerint az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 202. szeptember -jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Intézményünkben a következő módon szervezzük ezt meg: Az alsó tagozaton az iskolaotthonos oktatási forma keretében minden nap van testnevelés óra, mely órák a délutáni foglalkozások időkeretében is megtarthatók A felső tagozaton a heti 5 testnevelés óra, mely az ebéd utáni időszakban is megtartható 2 testnevelés óra versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az iskola igazgatója minden év április 5-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tanuló május 20-áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri ha a gyermek nem cselekvőképtelen, gyermekével közösen gyakorolja. Szabadon választható tantárgy, foglalkozások: Felzárkóztató foglalkozások Sportfoglakozások Szabadidős foglalkozások (szakkörök) Középiskolai előkészítő foglalkozások Tehetséggondozó, versenyre felkészítő foglalkozások Napközi Tanulószoba Gyógytestnevelés A pedagógusválasztás szabályai: A választható tantárgy, foglalkozás jellegének megfelelő szakképzettségű pedagógus oktassa a tantárgyat, foglalkozást. Felzárkóztató foglalkozások: tanítói, tanári végzettség 7

18 Sportfoglalkozások: tanító, műveltségterülettel rendelkező tanító, testnevelő tanár Szakkörök: tanító, megfelelő szakos tanár Középiskolai, érettségi előkészítők: megfelelő szakos tanár Tehetséggondozó foglalkozások: tanító, tanár, gyógypedagógus Gyógytestnevelés: megfelelő végzettségű pedagógus 2.7. Projektoktatás Az intézményben a kompetencia alapú oktatás bevezetését, fenntartását és a megvalósítás során létrehozott projektek, témahetek, önálló innovációk leírását a helyi tanterv melléklete tartalmazza. 2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a: diszkriminációmentesség szegregációmentesség integráció biztosítása halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása. Tiltunk minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy vagy csoport valós vagy vélt jellemzői (neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, életkora, társadalmi származása) alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltjuk a zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. A szakmai-pedagógiai munka célkitűzései: a tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti hátrányos megkülönböztetésétől való tartózkodás a hátrányos megkülönböztetés minden eszközzel való megelőzése és megakadályozása, kivéve az oktatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés eseteit feladatai: az integráció feltételrendszerének bővítése, integrációs támogatás igénybe vétele. a szülő-iskola kapcsolatok ápolása az iskolai táborokban az SNI-s és a HHH tanulók részvételének támogatása a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében való részvétel, a hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás az IPR rendszer működtetése 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az írásbeli számonkérések szerepe: 8

19 A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének (osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. Az írásbeli számonkérés fajtái: Formái tartalma A megíratás rendje, korlátai, súlya Év eleji felmérés Aktuális tudásszint Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak felmérése, a a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem továbbhaladáshoz szükséges osztályozzuk. tudásszint ellenőrzése Rövid írásbeli Egy adott témában való Bármikor megíratható, 5-25 perces, számonkérés tájékozottságot, az órára való súlya a szóbeli felelettel egyenértékű felkészülést ellenőrzi Témazáró dolgozat A tananyag egy nagyobb Terjedelme 45 perc, esetenként 2x45 témakörének alkalmazás perc. Egy napon legfeljebb két képes tudását méri témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozatot összefoglalásnak kell megelőzni és a megíratás időpontját, témaköreit a diákokkal előre tudatni kell. A félévi és év végi osztályzatoknál meghatározó súllyal szerepel, de ki kell egészítse szóbeli felelet. Év eleji felmérés A tanév tananyagának alapkövetelményeit méri Írásbeli felelet: röpdolgozat, diktálás, gyűjtőmunka. Ezek a szóbeli felelettel egyenértékűeknek számítanak. Írásbeli munka: egyes tantárgyakból szükséges az órai írásbeli munka (munkafüzetben, füzetben). Prezentációk, digitális tananyagok készítése. Az értékelés módját a pedagógus határozza meg. Témazáró dolgozat: feladatait a szaktanár állítja össze, vagy központi feladatlapot használ. Az új típusú tanulásszervezési eljárásokhoz kapcsolódó beszámoltatások: Témahét, projekt, moduláris oktatás értékelése IKT eszközökkel készített tanulói prezentációk, gyűjtemények értékelése Önértékelés: társak, csoportok munkájának értékelése Házi feladat: jellegét tekintve elmélyíti, illetve gyakoroltatja az órán tanultakat. Az írásbeli beszámoltatásra minden írni tudó tanuló, aki a rendszer tagja, kötelezhető. Egyes esetekben, ha a tanuló akadályoztatva van, segítséggel vehet részt benne (tesztlap). Szóbeli értékelés: Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló 9

20 feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. Számonkérés során törekedni, kell megfelelő légkör kialakítására, hogy a gátlásos tanulók is feloldódjanak. Lehetőséget kell adni a javításra. A gyereket önértékelésre kell megtanítani. Értékelhető szóban,kisjeggyel és jeggyel. Az értékelés formái Témazáró dolgozatot előzetes bejelentés után íratunk. Tantárgyanként legalább egy érdemjegyet adunk havonta. A jegyek beíratásáról az osztályfőnök köteles gondoskodni. Az -4. évfolyamokon egy, az 5-8. évfolyamokon két témazáró dolgozatnál többet nem íratunk egy nap. A fogyatékkal élő (pl: súlyosan gyengénlátó), a tanulásban akadályozott és a részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) tanulók esetében differenciált számonkérést alkalmazunk. Például lehetőséget biztosítunk a szóbeli számonkérésre, több időt adunk a dolgozat megírására, segítünk a szöveg értelmezésében, stb. A témazárók értékelése legkésőbb két héttel a megíratásuk után történik, amit a szaktanár pontosan megnevezve ír az ellenőrzőbe, s vele egyidejűleg a naplóba. Az átlag számításánál a matematikai kerekítés szabályai szerint járunk el. Külön ügyelünk, hogy a bukásra álló illetve sokat rontott tanulónak az adott félév utolsó két hónapjában több lehetősége legyen a javításra, erről a szülőt tájékoztatjuk, ami a szaktanár elsődleges feladata illetve az osztályfőnöké. Félévkor és év végén a tanulók teljesítményének elbírálásakor az osztályzatok jellegük súlya szerint kerülnek beszámításra. Az első félév teljesítménye beszámít az év végi osztályzatba, figyelembe véve az előmenetel tendencia jellegét. A félév és tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a tanuló dicséretet kaphat. Szöveges minősítés Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor továbbra is szöveges minősítéssel fejezzük ki a tanulók teljesítményét. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően év végén a következő lehet: - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul Az első évfolyamon a negyedéves és féléves értékeléskor, a második évfolyamon a negyedéves és féléves értékeléskor az intézmény által készített szöveges értékelőlapot használjuk. Az első évfolyamon tanév végén az OM elektronikusan kitölthető hivatalos közoktatási nyomtatványait használjuk. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon a tanulók teljesítményének, előmenetelének értékelésében, minősítésében átváltunk az érdemjegyek, osztályzatok alkalmazására. Értékelés az -4. évfolyamon 20