KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT"

Átírás

1 KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.) OKM. rendelet előírásai szerint az alábbi adatokat, információkat tesszük közzé: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 2. A nevelő-oktató munkát segítők és technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége. 3. Az országos mérés-értékelés eredményei. 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. 5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók. 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége. 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. 8. Iskolai tanév helyi rendje 9. Iskolai osztályok száma, napközis csoportok, a tanulók létszáma az egyes osztályokban

2 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettség hozzárendelve a helyi tanterv tantágyfelosztásához Pedagógus 1. Végzettség Szakképzettség Oligofrénpedagógiatiflopedagógia szakos gyp. Tanár Oktatott tantárgyak a tantárgyfelosztás szerint Olvasás-írás elemei Beszédfejlesztés Társ. ism. Számolás-mérés elemei Ábrázolás, ének Testnevelés Körny. és egészségv. Szoc. m. tev. Megbízatások Csoportvezető ELTE Főiskolai Kar Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ny-Mo. Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar (Sopron) ELTE Főiskolai Kar Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár Gyógytornász Szociálpedagógus Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár Magyar Matematika Történelem Földrajz Biológia Ének, Rajz Fizika, Kémia Informatika Mozgásterápia Magyar Matematika Történelem Földrajz Biológia Ének, Rajz Fizika, Kémia Osztályfőnök Mb-vezető Osztályfőnök DÖK segítő tanár

3 4. Kőrösi Csoma Sándor Főiskola (Békéscsaba) Általános iskolai tanító Informatika Magántanuló Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Tanulószoba Ig.h. 5. ELTE Főiskolai Kar Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Betegállomány 6. ELTE Főiskolai Kar Gyógypedagógus, tan.ak.ped. szakos tanár (GYES) Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Konduktor általános iskolai tanító Szociális szervező Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Önkiszolgálás Kommunikációfejlesztés Mozgásfejlesztés Érzelmi-szociális nevelés Játékra nevelés Kognitív fejlesztés Bazális fejlesztés Mozgásterápia Magyar Matematika Környezetismeret Ének Rajz Informatika Osztályfőnök Mk-vezető

4 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja) Konduktor-tanító Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen tanító Magyar Matematika Olvasás, irás elemei Informatika Beszédfejlesztés Környezet. eg. v. Számolás-mérés elemei Ábrázolás, ének Mozgásfejlesztés Magántanuló Testnevelés Csoportvezető 11. NY-Mo. Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr) Pécsi Janus Pannónius Tudományegyetem Tanárképző Kar (Pécs) Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Ének-zene szakos általános iskolai tanár Magyar Matek Környezetismeret Ének, Rajz Informatika Mozgásterápia Osztályfőnök Mb. vezető

5 12. Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodaped. szak Óvodapedagógus (GYED) 13. ELTE Bárczi Gusztáv 14. ELTE Bárczi Gusztáv 15. Látássérültek ped szakos, ért.ak.ped. szakos terapeuta Ért.ak.ped. szakos tanárszomatoped. terapeuta Tan.ak.ped. szakos gyp. tanár szomatoped. tanár Napközi Távollét (GYED) Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete PTE-JPTE jogutód intézménye Tanárképző Intézet (Pécs) Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika Szak. Konduktor általános iskolai tanító Pedagógia szakos tanár Képgrafikus művész, művészeti rajz és művészettörténet szakos középiskolai tanár Távollét Szakmai ismeretek és gyakorlat Tanulószoba 18. Gyógypedagógiai tanár Szociális munka tevékenység Napközi 19. ELTE Bárczi Gusztáv Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Olvasás-írás elemei Számolás-mérés elemei Ábrázolás, Ének Körny. egészs. v. Társadalom ismeretek -gond. Ism. Testnevelés Szakmai ismeretek Csoportvezető

6 20. ELTE Bárczi Gusztáv Szomatoped. Tanár pszichoped. Terepeuta Gyes Esztergomi Tanítóképző Főiskola ELTE Ált. Isk. i Kar Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Okleveles tanító Biológia szakos általános iskolai tanár Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Logopédia szakos gyp. tanár Napközi Tanulószoba Ig.h. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 23. Gyógypedagógus Habilitáció-rehabilitáció 24. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger) ELTE Bárczi Gusztáv Pedagógia szakos nevelőtanár Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus Óvodapedagógus Gyógypedagógus Habilitáció-rehabilitáció Játékranevelés, ének-zene Beszédfejlesztés Mozgásnevelés Csoportvezető MK-vezető Gyógypedagógiai tanár Tanulószoba Ig.

7 BME ELTE BTK Debreceni Tanítóképző Főiskola (Debrecen) 30. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Tanulásban Akadályozottak Tagozata 31. ELTE BTK Közoktatási vezető Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos tanár Oligofrénpedagógia tiflopedagógia szakos gyp. tanár Informatikus könyvtáros Tanító Tanulásban akadályozott pedagógia szakos tanár Olvasás-írás elemei Számolás-mérés elemei Ábrázolás Körny. egészs. v. -gond. Ism. Beszéd fejl. Ének Mozgásfejlesztés Magyar Matek Osztályfőnöki Ének, Rajz Informatika Term. ismeret Történelem Eszperantó Magyar Rajz Gyógypedagógiai tanár Napközi Orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Matematika Környezetismeret Testnevelés Csoportvezető Osztályfőnök DÖK segítő tanár Könyvtáros Osztályfőnök

8 ELTE Bárczi Gusztáv Tan.ak.ped. szakos tanár Ének 32. Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézete ELTE Bárczi Gusztáv Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete konduktor Oligofrénpedagógia szakos tanár Oligofrénpedagógia tiflopedagógia szakos gyp. tanár Oligofrénpedagógia tiflopedagógia szakos gyp. tanár Gyógypedagógus, tan.ak.ped. szakos tanár Hibásbeszédűek, értelmi fogyatékosok gyógypedagógiai tanára Anyanyelv Társadalomismeret Term. környezet -gond. Ismeretek Testnevelés Szakmai ismeretek Habilitáció-rehabilitáció Ábrázolás, rajz Olvasás-írás előkészítés, elemei Számolás-mérés előkészítés és elemei Beszédfejlesztés Ábrázolás, ének Önkiszolgálás Játékra nevelés Mozgásnevelés Napközi Matematika Környezetismeret Testnevelés Ének Konduktor-tanító Mozgásterápia Csoportvezető Mk.-vezető Osztályfőnök Mk.-vezető

9 38. Gyógypedagógus Önkiszolgálás Kommunikációfejlesztés Mozgásfejlesztés Érzelmi-szociális nevelés Játékra nevelés Kognitív fejlesztés Bazális fejlesztés 39. Oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos tanár Ho Si Minh (Eger) Ho Si Minh (Bp.) Biológia szakos általános iskolai tanár Mentálhigiénés szakember Magántanuló Gyermekvédelmi felelős Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Addiktológiai konzultáns ELTE Bárczi Gusztáv 42. Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Oligofrénpedagógia logopédia szakos tanár Tan.ak.ped.szakos gyp. tanár Konduktor tanító Magyar Rajz Napközi Habilitácó-rehabilitáció GYES Osztályfőnök 43. Kőrösi Csoma Sándor Főiskola (Békéscsaba) Általános iskolai tanító Matematika Körny. ism. Ének

10 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógus, tan.ak.ped. szakos tanár Testnevelés 44. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola ELTE Bárczi Gusztáv tanító Gyógypedagógus, tan.ak.ped. szakos tanár Magyar Rajz 45. ELTE Bárczi Gusztáv 46. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 47. NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar (Győr) NYME Apáczai Csere János Kar (Győr) Gyógypedagógus, tan.ak.ped. szakos tanár Óvodapedagógus Szociálpedagógus Gyp. tan.ak. pedagógus Magyar Matek Osztályfőnöki Ének, Rajz Informatika Term. ismeret Történelem Ábrázolás, Önkiszolgálás Játékra nevelés Olvasás-írás előkészítése és elemei Számolás-mérés előkészítése és elemei, Ének Környezetismeret Ábrázolás Önkiszolgálás Játékra nevelés Mozgásnevelés Informatika Osztályfőnök Csoportvezető Csoportvezető

11 Szakszolgálati ok Tanárképző Főiskola Tanárképző Főiskola 3. ELTE-BGGYTF Tanárképző Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zsigmond Király Főiskola oligofrén-logopédia szakos tanár oligofrén-logopédia szakos tanár tanulásban akadályozottak-logopédia szakos tanár logopédia szakos gy. tanár oligofrénped-logopédia szakos gyógyped tanár közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus logopédia szakos gyp.tanár és log. szakos gyp.terapeuta közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus humán erőforrás menedezser szak, közgazdasági szakirány szakvizsgázott pedagógus szakvizsgázott pedagógus 7. oligofrénped-logopédia szakos gyógyped tanár szakvizsgázott pedagógus ELTE Bölcs. Tud. Kar és ELTE Ped. És Pszich. Kar Speciálpedagógia szakos tanár és szakpedagógus

12 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus 8. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola oligofrénped-logopédia szakos gyógyped tanár óvodapedagógus ELTE Bölcsészettudományi Kar speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus 9 Tanárképző Főiskola gyógyped, logop.sz.tanár, logop.szakos terapeuta oligofrénped-szurdoped.szakos tanár 10. logopédia szakos gyógyped tanár szakvizsgázott pedagógus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus 11. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oligofrénped-logopédia szakos gyógyped tanár közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus szakvizsgázott pedagógus 12. Tanárképző Főiskola gyógypedagógiai tanár (négy szakos) 13. ELTE- i Kara gyógyped. logopédia szakos tanár, pszichoped. szakos terapeuta

13 2. Nevelő-oktató munkát segítők és technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógiai asszisztensek, dajkák 1. Fővárosi Pedagógiai Intézet Pedagógiai asszisztens 2. Humán Középiskola Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens 3. Semmelweis Ignác Egészségügyi Felnőtt szakápoló Szakközépiskola és Szakiskola 4. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. Gimn. érettségi Felnőtt Tagozat 5. Szent László Gimnázium érettségi Fővárosi Pedagógiai Intézet Pedagógiai asszisztens OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. 6. Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola 7. Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium 8. Budapest II. ker. Ady Endre utca 3. szám alatti Gyermekfelügyelői Szakközépiskola EUROSOLG Oktató Központ Budapest 9. Szabó Ervin Gimánzium Kasza Judit és Társa Budapest 10. Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola EUROSOLG Oktató Központ Budapest 11. Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola Esti levelező tagozat Balassa János Egészségügyi Szakiskola Végzettség Szakképzettség Feladatkör Gyógypedagógiai asszisztens Szakközépiskolai érettségi (általános ápoló és általános asszisztens) érettségi érettségi Gyógypedagógiai asszisztens Érettségi Pedagógiai asszisztens Érettségi Gyógypedagógiai asszisztens Érettségi Általános ápoló és asszisztens A munkakör célja: a pedagógus zavartalan nevelési-oktatási munkájának segítése. Pedagógiai jellegű feladatai: A beosztása alapján a kijelölt osztályban vagy csoportban a pedagógiai munka segítője. Tevékenységét a pedagógusok irányítása alapján végzi /segít a foglalkozásokon, szemléltető eszközöket készít, ellátja a gyermekek felügyeletét a pedagógus akadályoztatása esetén. Részt vesz a tanulmányi sétákon, kirándulásokon, egyéb iskolai és iskolán kívüli programokon/. Gondozási feladatai: Segít és felügyel a gyermekek higiéniás tevékenységénél, étkeztetésnél, öltözésnél, az osztály vagy csoport terem tisztántartásában. Egyéb feladatai: Tevékenységét elsődlegesen a

14 12. Kasza Szakképzési Központ Budapest Kasza Szakképzési Központ Budapest 13. Felnőttek Kispesti Iskolája Általános Iskola és Gimnázium 14. Főv. Tan. VB. Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája 15. Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola IX. ker. Tanács VB. Eü. 16. Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola 17. Pamutipari Szakmunkásképző Intézet Budapest XIX. Ker. Dolgozók Iskolája Dajka Gyermek-és ifjúsági felügyelő Érettségi Csecsemő-és gyermekgondozónő Érettségi Fordító jeltolmács Gondozónő Érettségi szövő érettségi beosztása szerinti osztályban vagy csoportban végzi, de szükség szerint bármelyik osztályba vagy csoportba beosztható. Részt vesz az ügyeleti munka ellátásában /reggeli, délutáni, tanítás nélküli munkanapokon, tanítási szünetekben előzetes megbeszélés ill. utasítás alapján/. Szolgálatot teljesít a nyári napközis táborban meghatározott időtartamban. Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken és rendezvényeken kivétel, ha ügyeleti szolgálatot lát el.

15 Alkalmazottak/technikai dolgozók Létszám (fő) Végzettség, szakképzettség Gazdasági ügyintéző 1 Iskolatitkár 1 Adminisztrátor 1 Oktatás technikus 0,5 Orvos 0,5 Konyhás 2 Karbantartó, gondnok 1 Kertész 1 Dajka 2 Takarítónő 5,5 Gépkocsivezető 1 Portás 1 Közhasznú munkás (takarító, gyermekfelügyelő) 2 A munkakörük betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek

16 3. Az országos mérés-értékelés eredményei Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók az országos mérés-értékelésben nem vesznek részt. 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Tanulásban akadályozottak tagozata Megnevezés Ny Évismétlő ebből javítóvizsgán bukott Más intézménybe távozott Tankötelezettsége megszűnt óvoda Értelmileg akadályozottak tagozata Szakisk.I-II Fejl.felk.I. Fejl.felk.II. Autista Mozgásfejlesztő Megnevezés Évismétlő ebből javítóvizsgán bukott Más intézménybe távozott Tankötelezettsége megszűnt A nyolcadik osztályos tanulásban akadályozott tanulók eredményei évenként, továbbtanulási mutatók A nevelő-oktató munka eredményei 2006/ / / /2011 A továbbtanulási intézménybe felvettek aránya (a végzősök számához viszonyítva) A tanulmányi átlag 8. osztályban (intézményi tantárgyi mérések alapján) Magatartás átlagok alakulása 8. osztályban Szorgalom átlagok alakulása 8. osztályban 100% 83,3% 100% 90,9 100% 3,7 3,2 3,3 3,4 3,7 3,8 3,5 4,5 4,2 4,5 4,0 3,3 4,3 4,3 4,7

17 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége a 2011/2012-es tanévben. Szakkör megnevezése Heti óraszám Résztvevő tagozat Sportkör 2 TA felső Ének 2 TA alsó, felső Játék (báb) 2 TA alsó Kerámia 2 TA alsó,felső+éa, Mf A mindennapos testedzés lehetőségei: a) Tanóra keretében: Testnevelés órán Mozgásfejlesztés órán Mozgásterápia foglalkozáson b) Tanórán kívül: Kötelező udvari nagyszünetben mozgásos játékok a sportpályán Sport szakkörön: labdarúgás, atlétika, sorversenyek TA/7-8. osztályban kondicionálási lehetőség c) Délután: Iskolaotthonban tornatermi és udvari foglalkozások Napköziben udvari mozgásos játékok 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató tagozaton az iskolaotthonos osztályokban házi feladatot nem adunk. A 3-4. osztályokban a szóbeli és írásbeli házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg a kb. fél órás időtartamot. A napközi otthonos foglalkozásokon egyéni korrekciós lehetőséget biztosítunk. Az 5-8. osztályokban a szóbeli és írásbeli házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg az egy tanítási óra időtartamát (45 perc). Mind a napközis, mind a tanuló szobai foglalkozásokon az egyéni korrekciós lehetőséget biztosítjuk. Hétvégekre és tanítási szünetekre házi feladatot nem adunk. Kötelező házi feladat Szóbeli házi feladat Tananyaghoz kapcsolódó: elnevezések szakkifejezések

18 fogalmak összefüggések szabályok törvények ismeretek, melyet az óravázlat ill. a tankönyv tanár által kijelölt részei tartalmaznak. Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként megjelöl Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott irodalom Memoriterek melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. Írásbeli házi feladat Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító tanár által kijelölt feladatainak megoldása. Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák elkészítése. Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, témájához. Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a tantárgyi készségek begyakorlása legyen. Az írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan fél óránál több felkészülést ne követeljen a tanulótól. A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott elmarasztalásban részesülnek. (fekete pont, ellenőrzőbe naplóba történő beírás, a házi feladat pótlása stb. ) A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán. Írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból - egyaránt fontos, ezt a nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval. Szorgalmi ( házi ) feladat Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik Szóbeli házi feladat Vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva Ajánlott olvasmány melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl évfolyamonként Házi és felmenő versenyekre való felkészülés. Írásbeli szorgalmi házi feladat Képességek fejlődését tehetség fejlesztését kibontakozását elősegítő feladatok megoldása Levelezős és felmenő rendszerű feladatok megoldása Írásbeli pályamunkák készítése Általános rendelkezések szorgalmi ( házi ) feladatra vonatkozóan Szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítményt célozza. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához. Szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló önként vállalása. A szorgalmi feladat mennyisége: a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik más más elvárás lehet egyénenként Szorgalmi feladat gyakorisága:

19 a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történjen átlagosan havonta egy-két alkalommal adjunk kivétel a verseny felkészülés időszaka Pedagógiai szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári segítség nyújtása Minden esetben a szorgalmi munkát: ellenőrizzük, értékeljük ( az igazi pedagógiai értéke akkor van, ha ez a közösség előtt történik ) az érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk ( a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű jutalomban részesüljön 8. Iskolai tanév helyi rendje TANÍTÁSI NAPOK SZÁMA: 183 nap (37 hét) Első tanítási nap: szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: június 15. (kedd) SZÜNETEK: (1) Az őszi szünet november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). (2) A téli szünet december 23-tól január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). (3) A tavaszi szünet április 5-től április 10-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 11. (szerda). (4) Az iskola szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. ELSŐ FÉLÉV VÉGE: JANUÁR 13. ÉRTESÍTÉS KIADÁSA: Időpont Felelős Félévi értesítők kiosztása január 20. osztályfőnökök Bizonyítványosztás június óra Igazgató + osztályfőnökök

20 TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA Őszi nevelési értekezlet szept. 28. (szerda.) 1 nap Zalaszentgrót Őszi nevelőtestületi szakmai kirándulás: szept. 29.(csüt.) 1 nap Rábafüzes Tavaszi nevelési értekezlet április 24. (kedd) 1 nap Makó Vidéki tapasztalatcsere április 25. (szerda) 1 nap Szeged Diákönkormányzat napja Logopédiai házi továbbképzés Mindösszesen: június nap Budapest 5 nap 10. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban Tanulócsoportok száma: I. Kisegítő iskola ( Tan. Ak.): 9 csoport + napközi (ebből iskolaotthon 3) 1 tanulószoba II. a. Foglalkoztató iskola (Ért. Ak.): 5 csoport + 3 napközi 1 tanulószoba b. 1 óvoda 2 fő 1 délelőttös III. 1 délutános A Fejlesztő felkészítő iskola: 1 csoport B Fejlesztő felkészítő csoport: 1 csoport C Mozgásterápiás csoport: 1 csoport D Mozgásfejlesztő: 1 csoport + 1 napközi E Autista csoport: 1 csoport + 1 napközi Összesen: 20 csoport + 11 napközi + 2 tanulószoba IV. Logopédia: = 23 csoport + 11 = 34 Összesen: Tanulószoba: = 54 csoport + 11 napközi (ebből 3 isk.o.) 2 csoport Mindösszesen: = 67

21 A tanulók létszáma tagozatonként Tanulásban akadályozottak tagozata Osztály megnevezése NY / Osztály létszáma Iskola-otthonos Napközis tanulók Tanulószobás Értelmileg akadályozottak tagozata Osztály létszáma Osztály megnevezése Iskolaotthon Napközis tanulók Tanulószobás Ó N Y / Szakisk I-II. Fejl.f.. I. Fejl.f.. II Autista Mozg. fejlesztő