SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató

2 - 1 - Szolgáltatás célja, feladata Ellátottak köre: Az intézmény telephelyén középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása történik. Olyan fogyatékos személyeket látunk el, akiknek oktatására, képzésre, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az intézményi ellátást úgy szerveztük meg, hogy az ellátottak állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség, a szinten tartó és képességfejlesztő szocioterápiás foglalkozás, a sport és szabadidős tevékenység biztosított legyen. Feladat, cél: A szakmai célokat és munkát meghatározó szempontok alapja az ellátottak állapotának összetétele. (enyhe, középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékosság) Az értelmileg akadályozott emberekkel az otthonunk mindennapjaiban végzett pedagógiai munka célja, hogy az életminőség olyan mértékeit biztosítsuk számukra, amely kielégíti szükségleteiket és megfelel emberi méltóságuknak. Célunk az, hogy az értelmileg akadályozott lakóink olyan otthonban élhessenek, mely segítséget, támogatást és pedagógiai kísérést biztosít a számukra. Elősegíti az önállósulásukat, a szülői, intézeti leválást és végleges otthont, biztonságot nyújt. Fontos feladat az integrációra és a normalizációra való törekvés, az önállóság, az önálló döntési lehetőség biztosítása, a személyiségi jogok, az önrendelkezés elvének biztosítása stb. Figyelembe vesszük az értelmileg akadályozott felnőtteknél, hogy felnőtté válásukkal nem zárult le taníthatóságuk, ismereteik gyűjtésének és elsajátításának időszaka elnyújtott, meghosszabbodott. Elsődleges szempont, hogy a képzésük, foglalkoztatásuk alkalmazkodjon a sérülésük mértékéhez. További cél: a fizikai, mentális és életvezetési segítség nyújtás, az állapotuknak megfelelő egyéni bánásmódban való részesítés, valamint a hiányzó vagy korlátozottan meglévő testiszellemi funkciók helyreállítása

3 Feladatellátás szakmai tartalma, módja A szakmai feladatellátás tartalmát és módját meghatározó szempontok alapja az ellátandó lakók összetétele, alapbetegségeiket figyelembe véve a habilitáció, rehabilitáció, normalizáció, integráció. Intézménybe kerülés az ellátott számára több esetben súlyos traumával jár együtt, hisz kikerül a családból, az addig megszokott környezetéből, ami létbizonytalanságot jelent. Ezért az ellátott fogadása nagy türelmet, figyelmet, odafigyelést igényel, melyet maximálisan biztosítani kell. Az új lakót a telephely igazgatója, vagy a vezető ápoló fogadja és tájékoztatja a szokásokról, megismerteti vele a szobáját, a lakótársakat. (a házirend egy példányát átadja a törvényes képviselőnek az egyéb tájékoztatásokkal együtt) A telephelyen 3 gondozási egységet hoztunk létre, melyet ellátási szintekre bontottunk. Ellátási szintek, lakók állapot szerinti összetétele: Az ellátási szintek meghatározásában mérvadó az évek folyamán kialakult profil és az 1/2000. SZCSM rendelet, mely alapján megállapítottuk a lakók önellátási képesség szerinti csoportosítását az alábbiak szerint: a/ önellátásra képes: 12 fő b/ önellátásra részben képes: 71 fő c/ önellátásra nem képes: 16 fő ebből rendszeres ágyban fekvő: 1 fő Az egyes gondozási egységekben a gondozottak állapotuknak, igényeiknek megfelelő szintű gondoskodásban részesülnek. A telephelyen 7 db gondozási csoport működik, fővel. Egy-egy csoport egy egy mentálhigiénés munkatárshoz tartozik. A csoportfelosztás nem jelenti azt, hogy az adott munkatárs csak a csoportjában lévő lakóval foglalkozna

4 A munkatársak különböző munkaköröket töltenek be, ennek megfelelően látnak el különböző feladatokat. Pl. foglalkoztatás szervező, szabadidő szervező, mentálhigiénés asszisztens, mentálhigiénés szakember, fejlesztő pedagógus. A csoportbontás akkor kerül főleg előtérbe, amikor az állapotfelmérések, az egyéni fejlesztési tervek készülnek. A telephelyen 2 szakmai csoportot hoztunk létre az ellátandó feladatok szerint: a, ápolási gondozási csoport: Ápolást igénylő, rossz szomatikus állapotú, önmagát ellátni nem képes, elsősorban magatehetetlen súlyos értelmi fogyatékosok csoportját látja el, törekedve az egészségi állapot megtartására, helyre állítására, valamint olyan egyéni fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújt, melynek keretében a hiányzó, vagy csak részben meglévő testi-lelki funkciók helyreállítása a cél. b,mentálhigiénés csoport: Az ellátottak a foglakoztatásáért és mentális gondozásáért felelős csoport. Feladata a lakók ösztönzése, bátorítása a foglalkoztatási lehetőségek igénybevételére, az érdektelenség, passzivitás, hospitalizációs ártalmak oldása. Szolgáltatási köre, és rendszeressége: Az intézmény lakói számára teljes körű ellátást biztosít. 1./Étkeztetés: A telephely a lakók számára napi háromszori főétkezést biztosít, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, és az egészséges táplálkozás követelményeit. A hét legalább két napján meleg vacsorát biztosítunk. Orvosi javaslatra diétás, pépes ételt is biztosítunk - 4 -

5 2./ Ruházat, textília biztosítása: A lakók saját ruházatukat és textíliájukat használják. Csak azoknak biztosítjuk ezt a szolgáltatást, akinek nincs erre elégséges jövedelme. Ebben az estben a jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve a lakó minimum 3 váltás évszaknak megfelelő ruházatot, fehérneműt, hálóruhát, sport ruházatot, lábbelit és ágyneműt(más textíliát is) kap. A telephely által biztosított ruházat és textília a otthon tulajdonát képezi, a lakó ezen ruhák viselésére nem kötelezhető. A ruházat és a textília tisztítását, javítását az otthon látja el. A tisztítás napi rendszerességgel, a kisebb javítások szükség szerint történnek, átalakítások heti két alkalommal keddi és csütörtöki napon történnek. A ruhák javítását, átalakítását a vasalónő végzi. 3./ Személyi higiéne biztosítása: A személyi és környezeti tisztaság megőrzése és fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke. Az otthon dolgozóinak a feladata a környezeti tisztaság és a lakók személyi higiénéjének folyamatos megőrzése, illetve ezen feladatok megszervezése. A tisztálkodáshoz szükséges meleg vizet, tisztálkodó eszközöket az otthon a lakók számára biztosítja Az arra rászorulókat az ápoló személyzet fürdeti, mosdatja, illetve segítséget nyújt benne. Az otthon biztosítja továbbá ingyenesen a hajvágást, a borotválást, valamint a körömápolást. Külön térítés ellenében, havonta egy alkalommal szakszerű pedikűrösi szolgáltatás is igénybe vehető. 4./ Egészségügyi szolgáltatás: Az egészségügyi ellátáson belül biztosítjuk: az egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást a rendszeres orvosi felügyeletet alapápolást (személyi higiénében, gyógyszerezésben, folyadékpótlásban, helyzetváltoztatásban, kontinenciában való segítségnyújtást) a szakorvosi ellátás megszervezését, hozzájutását, a kórházi kezelés megszervezését, hozzájutását, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti gyógyszerellátást - 5 -

6 a gyógyászati segédeszközök biztosítását gyógytornát, gyógymasszázst(frissítő, gyógy - és kötőszöveti masszázs, talp masszázs) orvosi ellátás: Rendszeres házi orvosi ellátást és ideg-elme szakorvosi ellátást biztosítunk heti 6 illetve heti 4 órában a telephelyen belül. A háziorvos folyamatosan ellenőrzi a lakók egészségi állapotát, elrendeli a szükséges szűréseket, szakorvosi vizsgálatokat, végzi az otthonon belül megoldható gyógykezelést. Az általános orvosi rendelés ideje minden nap óra 30 perc között zajlik. Az ideg-elme szakorvos, kéthetente rendel óra között. Az intézény a lakók részére térítésmentesen biztosítja azokat a gyógyszereket, amelyeket az 1/2000.(I.7.) sz. SzCsM rendelet előír, és amelyeket a házi orvos elrendel. Az intézmény a térítés mentesen biztosított gyógyszercsoportba, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a TB. által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, vagy nincs olyan közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, amely az adott betegség kezeléséhez megfelelő. Az alapgyógyszerek körébe tartozó gyógyszereken túlmenően az egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást igénybe vevő viseli. Az intézmény viseli az ellátott rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének, teljes költségét, ha az ellátott személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, valamint, ha az intézmény biztosítja számára a költőpénzt. Az intézmény viseli az ellátott részleges ilyen irányú költségeit, ha a személyi térítési díj megfizetése után a fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át, de ez a jövedelem nem fedezi az ellátott egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben az intézmény az ellátott jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet, mértékéig kiegészíti. A gyógyszernek nem minősülő készítményeket (pl. vitaminok, gyógyteák, krémek stb.) a lakó saját költsége terhére vásárolhatja meg, amennyiben arra szüksége van, illetve azt igényli

7 A testközeli segédeszközök költsége a lakót terheli, kivéve ha a gyógyszerköltség viselésére meghatározott feltételek szerint erre nem képes. Ezek cseréjében, pótlásában az intézmény segítséget nyújt. A test távoli segédeszközöket az intézmény térítésmentesen biztosítja, de a segédeszköz az intézmény tulajdonát képezi. Az egészségügyi ellátásban részesülő lakóról az otthon orvosa egészségügyi személyi lapot vezet (külön rendeletben meghatározottak szerint) Az ápolási gondozási csoport naponta az átadó füzetben rögzíti a lakókkal kapcsolatos eseményeket.(egészségi állapot, elvégzett ápolási tevékenység, lakók viselkedése, látogatások stb.) Az ideg-elme szakorvos a rendeléseiről, a lakó pszichés és mentális állapotáról, az elrendelt gyógyszerekről, stb. nyilvántartást vezet. A háziorvos és az ideg-elme szakorvos folyamatosan konzultál a vezető ápolóval illetve az osztályvezető ápolókkal a lakók egészségi állapotáról. 5./ Mentálhigiénés ellátás: Az ellátáson belül biztosítjuk különösen a: személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek megelőzősét egyéni és csoportos megbeszéléseken szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit pszichoterápiás foglalkozást szocioterápiás foglakozásokat családi és társas kapcsolatok ápolását, kiterjesztését, egyéni fejlesztési tervben rögzített feladatok teljesítését hitélet gyakorlásának feltételeit a lakók testi-lelki aktivitásának megtartását séta, sport, gyógytorna, gyógymasszázs, ágytorna stb. szellemi és szórakoztató tevékenységeket vetélkedők, felolvasások, zene hallgatás, vers tanulás, múzeumok, tárlatok megtekintése, kirándulások, cirkuszi előadások, állatkert, ünnepek megtartása saját előadásokkal színesítve, névnapok, születésnapok ünneplése stb. nyaraltatást (minden évben 7 nap) A mentálhigiénés feladatok ellátása elsősorban a mentálhigiénés csoport feladat körébe tartozik, de az intézmény egyéb szakdolgozói is aktívan részt vállalnak benne. A házon kívül szervezett programok költségeit a lakók viselik

8 6./ Szocioterápiás foglalkozás: Az otthon szervezi a lakók meglévő képességeiknek szinten tartását, fejlesztését célzó foglalkozásokat, úgy hogy figyelembe veszi azok életkorát és egészségi állapotát, valamint az intellektuális képességeket, azok határait. Az otthon lakói részére, idejük kellemes és hasznos eltöltése érdekében a mentálhigiénés munkatársak különböző jellegű foglalkozásokat szerveznek. A foglalkozás célja, a lakók meglévő képességeinek fejlesztése, szinten tartása és a szabadidős tevékenység minél színesebbé tétele. A telephely az alábbi foglalkozási formákat biztosítja: terápiás munkavégzés amelyet az otthon működési körén belül biztosítunk (pl. udvarosi teendők, mosodán való segítés, virágok ápolása, apróbb takarítási feladatok, alapápolási részfeladatokban való segítségnyújtás az ápoló személyzet részére) terápiás célú, képességfejlesztés (kreatív foglalkozások, mozgás-játék-zene terápia, játékterápia stb) A munkaterápiában részt vevő ellátottak munkaterápiás jutalomban részesülnek. Az otthonban az alábbi szocioterápiás foglalkozások zajlanak 1./ szinten tartó foglalkozás (alapszintű írás, olvasás, számolás, stb) 2./ egyéni foglalkozás (pedagógiai, kötetlen foglalkozás, beszélgetés, stb.) 3./ segítő beszélgetés (pszichoterápiás elemet tartalmazó, elfogadó, megértő stb.) 4./ egyéni fejlesztő program (színek megismertetése, számok alapismerete, koordináció fejlesztése, lakóotthonba való kihelyezésre felkészítés stb.) 5./ egészséges életmódra való nevelés (séta, torna, kirándulás, játékos versenyek a szabadban) 6./ fejlesztő programok, foglalkozások (ismeretek gyűjtése, képességek fejlesztése) 7./ kreatív foglalkozások ( rajzolás, festés, agyagozás, gyurmázás, kézimunkázás stb.) 8./ miliőterápia (csoportos foglalkozás, közösségi programok) 9./ munkaterápiás foglalkoztatás ( intézményen belüli ház körüli munkák) - 8 -

9 A szocioterápiás foglalkozások célja a tevékeny életforma megőrzése, értelmes, hasznos tevékenység biztosítása, fizikai terhelhetőség szinten tartása, szocializációs képességek fejlesztése. Az otthon lakóinak szomatikus-pszichés állapotát, ( fogyatékosságuk mértékét, részképességeik zavarát, társult fogyatékosságukat,) az intézménybe való felvételkor felmérjük. Az alkalmazni kívánt foglalkoztatási szintre a fejlesztőpedagógus, a főnővér, és a mentálhigiénés csoportvezető tesz javaslatot. Az egyéb, ház körüli munkaterápiában részt vevők részére az otthon munkaterápiás jutalmat fizet, melynek összegét a telephely igazgatója és a foglalkoztatást vezető szakember együtt dönti el. A munkajutalom összege nem lehet kevesebb, mint a minimál nyugdíj 20 %-a. Munkaterápiás jutalomban részesülnek azok a lakók, akik napi rendszerességgel vesznek részt az otthonban folyó munkákban. Így különösen: mosodán segítő lakók a takarításban segítő lakók az udvar rendben tartásában segítő lakók az ápolási tevékenységben segítő lakók (felügyelet, tisztálkodás, ) étkezések előtti terítést végző lakók kertápolásban részt vevő lakók A szocioterápiás foglalkozásokon részt vevő lakó állapotának változását az egyes foglalkoztatást vezető mentálhigiénés munkatársak, a fejlesztő pedagógus figyelemmel kísérik, dokumentálják, és javaslatot tesznek az esetleges változtatásokra. A mentálhigiénés csoport munkatársai személyre szabottan döntenek a foglalkoztatás szintjéről, és színteréről. (figyelembe véve az orvosok és az ápoló személyzet véleményét, javaslatát) A szempontok az alábbiak: - közösségi beilleszkedési képesség, - a lakó személyes kívánsága, - munkaterápiás foglalkoztatásra való alkalmasság, az ezzel kapcsolatos előírások betartására való alkalmasság - érdeklődés, - egyes munkaterületeken való jártasság - 9 -

10 Szabadidős elfoglaltság megszervezése: A lakók számára sok színű szabadidős elfoglaltságot szervezünk, melyet mindeni önként vehet igénybe. Kirándulások állatkert, skanzenek, arborétumok, vadaskertek, városnézés, hajókirándulások stb. kulturális események múzeumok, tárlatok, kiállítások, színházi látogatások, olvasókör, énnek-zene hallgatás, szavalókör, Ki Mit Tud vetélkedők stb. Szórakoztató programok jeles bálok, discó, cirkusz, játékos sport vetélkedők, fürdőzés, névnapok, születésnapok, piknikek, sörfesztiválok, koncertek, jeles ünnepek (mikulás, karácsony, húsvét, pünkösd, augusztus 20. stb.) újságok, társasjátékok, televízió, Kreatív foglalkozások - agyagozó műhelyben saját készítésű cserépedények, dísztárgyak készítése, gipszkiöntés-festés, kézimunkaszakkör, rajszakkör, gyurmázás, szövés, üdvözlőlapok készítése, az otthon dekorálására dísztárgyak készítése, stb. Készségfejlesztő programok - memória játékok, kirakós játékok, pénz értékének megismertetése, alapvető számolás, olvasási és írás gyakorlatok, közlekedési ismeretek elsajátítása, kommunikációs képességek fejlesztése, szocializációs képességek fejlesztése, esztétikai nevelés, környezeti ismeretek oktatása, természetvédelmi ismeretek oktatása, környezeti tisztaságra nevelés, személyi higiénére való nevelés stb. sport tevékenységek asztali tenisz, kosárlabda, szobabicikli, boksz, labdajátékok, futóversenyek, reggeli torna, A lakók állapotát figyelembe véve, foglalkoztatási szinteket hoztunk létre. A foglalkoztatási szinteket a lakók szomatikus - pszichés állapotának, a fogyatékosságáguk és képességeik mértékének figyelembe vételével állapítottuk meg és különítettük el. Első foglalkoztatási színt: Ebbe a csoportba az inaktív, visszahúzódó, súlyosan vagy halmozottan fogyatékos lakók tartoznak. Célunk az inger gazdag környezet megteremtése, értelmes elfoglaltság biztosítása, figyelem lekötése, orientálása, rendszeres mozgás biztosítása. A foglalkozások rendszerint a foglalkoztató helyiségben, a társalgókban, a szobákban jó idő esetén az udvaron történnek. Foglalkozási formák: egyéni foglalkoztatás, torna, séta, közös játék, felolvasás, miliőterápia

11 A foglalkoztató személy feladata: fokozott személyes figyelem, a lakó bevonása az egyéni/csoport munkába, aktivizálás, sikerélmény biztosítása, jutalmazás, elfogadó-támogató magatartás, állandó ösztönzés, személyes példamutatás. Második foglalkoztatási szint: Ebbe a csoportba a foglalkozások iránt legalább időnként érdeklődő, viszonylag könnyen mozgósítható, megfelelő szomatikus-pszichés állapotú, főként középsúlyos értelmi fogyatékos lakók tartoznak. Célunk, az értelmes elfoglaltság biztosítása, a figyelem lekötése, rendszeres mozgás biztosítása, fizikai tevékenységre való lehetőség megteremtése, a közös tevékenység csoportdinamikai hatásának terápiás felhasználása. A munkajellegű foglalkoztatásnál a cél az akarat, az öntudat, az önértékelés erősítése, fejlesztése. A napi rendszerességgel végzett terápiás munka tevékenység az adott munkaterületeken zajlanak (mosoda, udvar, étkező, intézmény) Foglalkoztatási formák: egyéni és csoportos foglalkozások, sport, kulturális programok, kirándulások, kreatív-alkotó tevékenységek, munkafázisok betanítása, önellátás mértékének fejlesztése. A foglalkoztató személy feladata: kreatív jellegű foglalkoztatásnál a részfeladatok változatosságának biztosítása, önállóság, felelősség érzet tudatosítása. Harmadik foglalkoztatási szint: Ebbe a csoportba az aktív, jó szomatikus-pszichés állapotú enyhe fokban értelmi fogyatékos lakók tartoznak. Célunk az értelmes szabadidős elfoglaltság és a rendszeres terápiás munka biztosítása, reális önértékelés kialakítása, fizikai terhelhetőség megőrzése, és a frusztrációs tolerancia fokozása. A kreatív alkotó képesség fejlesztése itt is fontos feladat A munkaterápiás foglalkoztatásnál lehetőség szerint a legnagyobb önállóság biztosítása, a munka erkölcsi elismerése, a meglévő képességek és aktivitás szinten tartása, fejlesztése a cél. Ebbe a csoportba tartozik az a 10 fő is, akik a telephely szervezeti keretén belül működő lakóotthonban élnek

12 Az érzelmi miliő megteremtésében, kialakításában a mentálhigiénés csoport szakemberei vesznek rész, szorosan együttműködve az ápoló személyzettel. A lakók napi tevékenységét úgy szervezzük meg, hogy a kulturált viselkedést, erkölcsi normákat gyakorolhassák. A mentális gondozás kiterjed a halálos betegségben szenvedő, illetve haldokló ellátottakra is. A halál bekövetkezte előtt és után, fontos különösen a szobatársakkal a halállal kapcsolatos élmények megbeszélése, az elmúlás megbeszélése, gyászfeldolgozás. Fejlesztési terv: A telephely mentálhigiénés munkatársai az ellátottak fejlesztésének szempontjait egyéni fejlesztési tervbe foglalják. A fejlesztési terv tartalmazza egyénre szabottan: a szolgáltatást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változásokat, az egyén fejlődését az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális és egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkozásokon való részvételt a hiányzó vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítását, pótlását célzó intézkedéseket a konfliktus helyzetek kezelésének, megoldásának módját a bánásmód leírását az önellátási képesség fejlesztésére vonatkozó fejlesztési programot az egyéb fejlesztendő célkitűzéseket (szocializációs képességek, tolerancia, együttélés szabályai, finommotorika, egészségnevelés, alapvető tisztálkodási szokások stb. esztétikai fejlesztés stb.) Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport félévente értékeli az elért eredményeket, és szükség szerint módosítja a tervet. Az egyéni fejlesztési tervet illetve annak módosítását az ellátást igénybe vevővel illetve annak törvényes képviselőjével közösen készíti el a munkacsoport. Az egyéni fejlesztési tervet készítő munkacsoport tagjai: - a mentálhigiénés csoport dolgozói (foglalkoztatás szervezők, szabadidő szervezők, mentálhigiénés munkatársak, mentálhigiénés szakember, vezető ápoló, telephely igazgató, orvos). A fejlesztési tervek készítésének koordinálásáért a telephely igazgatója felel

13 7./ Vallásgyakorlás Minden lakó számára biztosítjuk a szabad vallásgyakorlást. Kapcsolatot tartunk református és katolikus egyházi szervezettel. Nevesebb ünnepeken ők szolgáltatják az istentiszteletet. Ezen kívül, bármikor lehetőség van a község templomát is látogatni. 8./ Elhunytak eltemettetésének megszervezése: Az elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását a telephely igazgatója szervezi. Ennek keretében gondoskodik: az elkülönítésről a végtisztességre való felkészítésről a törvényes képviselő, valamint a közeli hozzátartozók értesítéséről legkésőbb a halál esetet követő napon ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról gondoskodik arról, hogy az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készítsen a műszakban lévő dolgozó az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak az intézmény telephelyvezetője, amennyiben nincs, vagy nem fellelhető az eltemettetésre köteles személy, vagy ez a személy nem tesz eleget a kötelezettségének, gondoskodik az elhunyt személy köztemetésének elrendelése felől 9./ Érték és vagyonmegőrzés: Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak köréről a telephely igazgatója tételes átvételi elismervényt készít, és gondoskodik az értékek biztonságos megőrzéséről. A lakók készpénzét (költőpénz) pénzintézetben elkülönített számlán kezeli az intézmény. A költőpénz nyilvántartásáról és annak kezeléséről külön szabályzatban rendelkezünk..10./ pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás: Az otthonban élő ellátottak költőpénzét a szociális ügyintéző tartja nyilván a költőpénz kezelési szabályzat alapján. A pénz egy pénzintézetben nyitott elkülönített számlán van elhelyezve. Egy erre a célra kijelölt munkatárs a lakók egyéni kívánságainak megfelelően vásárol a költőpénzből. (illatszerek, órák, CD-ék, könyvek, újságok, játékok, ruha, cipő stb.) A lakók törvényes képviselői írásban nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak gondnokoltjaik pénzének ilyen formában történő felhasználásáról. A nyilvántartásba a törvényes képviselő bármikor betekinthet, a vásárolt termékek meglétét ellenőrizheti. A vásárolt termékekről ÁFA-s számlával számol el a kezelő

14 Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelmet a telephely igazgatója nyilvántartásba veszi, és a kérelmezőt besorolja a várakozók közé (érkezési sorrend). A nyilvántartás tényéről és az elhelyezés várható idejéről értesíti a kérelmezőt illetve a törvényes képviselőt. Az ellátottak intézménybe történő bekerülésének rendjét a 11/2000(X.25.) számú Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés által hozott önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított évi III. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény telephely igazgatójának intézkedése alapozza meg. Az ellátottal illetve a törvényes képviselővel kötött megállapodás egy példányát megküldi az intézmény főigazgatójának is Ha az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője a telephely igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül elsősorban főigazgatóhoz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. A telephely igazgatója a kérelem beérkezésétől 20 napon belül elvégzi a külön jogszabályban rögzítettek alapján az előgondozást, melyet az előírásoknak megfelelően dokumentál. Az előgondozással egy időben, az telephely igazgatója intézkedik a kérelmező előzetes alapvizsgálatának megkéréséről az erre a célra kijelölt szervtől. Kérelmező tájékoztatása a felvétel előtt: Az ellátás feltételeiről a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. A tájékoztatás tartalmazza: az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 15 napos határidőt, továbbá annak elmulasztása esetén követendő eljárást, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat, és más jogszabályban meghatározott feltételeket az intézményi ellátás tartalmát és feltételeit az intézmény által vezetett nyilvántartásokat a kapcsolattartás, látogatás eltávozás és visszatérés rendjét a panaszjogok gyakorlásának módját az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit az otthon házirendjét a fizetendő térítési díjat, a teljesítés feltételeit, a mulasztás következményeit a jogosultak jogait, jogorvoslat lehetőségeit - 14-

15 Intézményi felvétel: A szolgáltatást igénylő illetve törvényes képviselőjének kérelmére az intézmény telephely igazgatójának döntése alapján történik a felvétel. A férőhely elfoglalásának időpontjáról a telephely igazgatója írásban értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. A férőhelyet 15 napon belül kell elfoglalni. Az intézménybe történő beköltözésről a kérelmező illetve törvényes képviselője gondoskodik. Indokolt esetben az otthon segítséget nyújt azzal, hogy megszervezi a szállítást. Fertőző betegségben szenvedő, illetve fertőzés gyanús, vagy fertőző betegség lappangási stádiumában lévő igénylő nem vehető fel az otthonba. Ennek elkerülése érdekében, a beköltözéskor a kérelmezőnek illetve a törvényes képviselőjének igazolnia kell, hogy a leendő lakó fertőző betegségben nem szenved. A felvételkor, az ellátást igénylőnek, illetve a törvényes képviselőjének át kell adnia a betegségére, egészségi állapotra vonatkozó iratokat, melyek nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek. A felvett személyt nyilvántartásba kell venni. Az ellátottal illetve törvényes képviselőjével megállapodást kell kötni melynek egy példányát az integrált intézmény főigazgatójának meg kell küldeni. (1. számú melléklet) Az ellátottat a telephely igazgatója, vagy az általa megbízott személy megismerteti az otthon lakóival, megmutatja a szobáját és az intézményt. Informálja a lakót a legfontosabb intézményi élettel kapcsolatos dogokról. Bemutatja a vezető ápolót A telephely szakdolgozóinak feladata az ellátott beilleszkedésének elősegítése. Előgondozás: Az intézményi elhelyezést megelőzően a intézmény telephely igazgatója, vagy az általa kijelölt személy, (vezető ápoló, mentálhigiénés szakember) tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, annak érdekében, hogy az igénylő a számára leginkább megfelelő intézménytípusba kerüljön. Ezen túlmenően pedig felkészíti az igénylőt az intézményi elhelyezésre. (bemutatja szóban intézményt, általában a lakókat, az intézmény által kínált szolgáltatásokat stb.) Az előgondozás további célja, hogy az otthonban élőket és dolgozókat az előgondozás tapasztalataiból kiindulva, fel lehessen készíteni az új lakó fogadására, hogy annak beköltözése zavartalanul valósuljon meg

16 Az előgondozás menetét és szabályait, valamint az előzetes alapvizsgálat, az alapvizsgálat illetve a felülvizsgálat alkalmazását és szabályait külön rendelet tartalmazza, a feladatot a jogszabály betartásával látjuk el. Intézményben fizetendő térítési díj Az intézményi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megfizetésére a törvényes képviselő jogosult, illetve kötelezhető. Az otthonban minden ellátott cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll. Az évi III. tv. Rendelkezése szerint az intézményi térítési díj összege, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ettől a rendelkezéstől azonban a fenntartó eltérhet és kevesebb összegben is meghatározhatja a térítési díjat. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó évente két alkalommal állapíthatja meg. A személyi térítési díj, nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. Ha az intézményi térítési díjat az ellátott a jövedelméből nem tudja megfizetni, valamint nem rendelkezik olyan ingatlannal mely terhelhető lenne, és nincs tartásra képes és köteles hozzátartozója, akkor a fenntartó a térítési díjat mérsékelheti, az ide vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az igénybe vevőt, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. Az ellátás igénybevétele előtt az intézmény főigazgatója, írásban tájékoztatja a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a konkrét összegű személyi térítési díjról. Az intézményi illetve a személyi térítési díjak felülvizsgálatáról, alakulásáról, az intézmény főigazgatója szintén írásban tájékoztatja a lakót illetve törvényes képviselőjét. A térítési díjat, az ellátás igénybevételének napjától, havonként a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási számlájára Amennyiben az ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapított személyi térítési díjjal nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. A lakót, költőpénz illeti meg, melynek összege törvényi szabályozás alapján nem lehet kevesebb, mint a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 20 %-a. A térítési díj megállapításánál, ezt az összeget figyelmen kívül kell hagyni

17 Az intézményben fizetendő mindenkori térítési díj mértéke e szakmai program 2. számú mellékletében található. Távollétek idejére fizetendő térítési díjak alakulása: A lakó a 2 hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. Egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama alatt ha az a két hónapot meghaladja, lakó a megállapított személyi térítési díj 40 %-át fizeti. A két hónapot meghaladó távollét idejére a személyi térítési díj 60 %-át kell megfizetni A térítési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat az évi III. tv. és a 29/1993. (II.17.) sz. korm. rendelet tartalmazza Ezért jelen dokumentum nem kívánja meg a teljes jogszabályi rendelkezés részletes beemelését. Az intézményben élő ellátottnak joga van: Ellátottak jogai: az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére az emberi élethez, méltósághoz a testi épséghez a testi-lelki egészséghez személyes adatainak védelméhez magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez személyes körülményeit, szociális helyzetét érintő információk megőrzéséhez, illetve más illetéktelen személyekkel szembeni titoktartáshoz személyes tulajdonát képező tárgyainak használatához vagyontárgyainak, értékeinek biztonságban tudásához az intézményen belüli és kívüli szabad mozgáshoz családi, baráti kapcsolatainak ápolásához akadálymentes környezethez képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez önrendelkezéshez társadalmi integrálódáshoz más intézmények és szolgáltatások igénybevételéhez

18 Ellátottak jogainak érvényre juttatása, védelme: Amennyiben az ellátott jogainak érvényesítésekor akadályba ütközik, illetve úgy érzi, hogy azokban korlátozzák, lehetősége van (törvényes képviselőnek ugyanúgy) jogorvoslattal élnie az alábbi helyeken, illetve személyeknél: intézmény telephelyvezetőjénél intézmény főigazgatójánál érdek-képviseleti fórumnál ellátottjogi képviselőnél intézmény fenntartójánál Telephelyvezető, főigazgató: Az intézmény főigazgatójának és a telephely igazgatójának kötelessége a lakók érdekeit szolgálni és védeni, valamint mindazokat a szabályokat és szabályzatokat betartatni, melyek az ellátottak érdekeinek érvényre juttatását fejezik ki. Az intézmény főigazgatója és a telephely igazgatója felel azért, hogy az ellátottak jogai címszó alatt szereplő feltételek mindegyike biztosított legyen. A telephely igazgatója, a gondnokság alatt álló lakó érdekeinek védelmében kezdeményezheti a városi gyámhivatalnál új gondnok kirendelését, ha megítélése szerint a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, vagy nem a gondnokolt érdekeinek megfelelően végzi a munkáját. Érdekképviseleti Fórum: A lakók érdekvédelmét többek között az érdek-képviseleti Fórum látja el. Panasszal fordulhat a lakó illetve törvényes képviselője a fórumhoz, ha: intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, az otthon dolgozói megszegik a szakmai, titoktartási, vagyonvédelmi kötelezettségeiket az ellátással kapcsolatban kifogás merül fel lakótársakkal szemben sérelmek érik Az érdekképviseleti fórum megtárgyalja az ellátottak illetve törvényes képviselőik panaszait és intézkedést kezdeményez a telephely igazgatója felé. A telephely igazgatója, 15 napon belül kivizsgálja az ügyet, melynek eredményéről tájékoztatja a panasztevőt és a fórumot. Az érdek-képviseleti fórum kezdeményezhet intézkedést a fenntartó felé, valamint más hatóságok felé, ha az intézmény működésében jogszabálysértő elemeket fedez fel

19 A panasztevő, ha a fórum illetve a telephely igazgatója 15 napon belül nem intézkedik, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény főigazgatójához, illetve a fenntartóhoz is fordulhat jogorvoslatért. Az intézmény is kezdeményezheti a fórum összehívását, ha a lakó az együttélés szabályait több alkalommal megsérti. Az érdek-képviseleti fórum működésének szabályait, illetve a fórum tagjainak nevét a szakmai program mellékletét képező házirend részletesen taglalja. Ellátottjogi képviselő: Az intézményi ellátottak, illetve törvényes képviselőik részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásához. Elérhetőségét az Integrált Szociális Intézmény egységes szakmai programjának mellékletében lehet megtalálni Feladatai: tájékoztatás az ellátott jogairól, az intézmény kötelezettségeiről segít a fellépő problémák megoldásában segít a panaszok megfogalmazásában kezdeményezi a panaszok kivizsgálást az illetékes fórumnál az intézményi ellátással kapcsolatban észrevételt tehet, ha jogszabálysértő magatartást tapasztal, kezdeményezi az intézkedést a fenntartónál a gondozási munkáról véleményt mondhat a telephely igazgatója felé, amennyiben ezt követően is hiányosságokat tapasztal akkor az intézmény főigazgatója felé is. Jogosítványai: a telephely területére bármikor beléphet a vonatkozó iratokba betekinthet a dolgozókhoz kérdést intézhet Kötelezettsége: hetente egy alkalommal fogadóórát tart a területi irodájában (címe és elérhetősége az ellátottjogi képviselő elérhetősége a 3. számú mellékletben található. Havonta egy alkalommal fogadóórát tart az intézményben évente egy alkalommal részt vesz az intézményben az érdekképviselti fórum ülésein, ahol tájékoztatást tart a munkájáról ha az ellátott esetében korlátozó intézkedést kellett alkalmazni, akkor tájékozódik az intézkedés jogosságáról, szabályszerűségéről

20 munkájáról feljegyzést készít évente beszámol a működését ellátó közalapítványnak telephely feladata: az intézmény telephely igazgatója tájékoztatja az ellátottat és törvényes képviselőjét az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről, (írásban, intézményben jól látható helyen kiffüggesztve) a képviselő részére megfelelő helyiséget biztosít a négyszemközti beszélgetésekre rendelkezésre bocsájtja a vonatkozó iratokat dolgozók jogai A dolgozók részére biztosítani kell munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletet, emberi méltóságuk megőrzéséhez a feltételeket, személyiségi jogaikat, a munkavégzéshez szükséges megfelelő feltételeket. Biztosítani szükséges az előírt munkavédelmi ruházatot, védőfelszerelést, megfelelő szociális helységet, a higiénikus és esztétikus étkezés feltételeit, testi biztonságukat, lehetőség szerint óvni kell őket a túlzott pszichés leterheléstől. Joguk van demokratikus légkörben való munkavégzéshez, az erkölcsi elismeréshez és lehetőség szerint az anyagi elismerésben való részesítéshez. Joguk van a vélemény nyilvánításra, szakmai előmenetelre, az őket megillető pihenőidőre. Az intézmény érdeke, hogy a dolgozók jó fizikai és lelki állapotban legyenek, mert ez az alapja az ellátottak érdekeit szolgáló magas szintű szakmai munkának. Az intézmény főigazgatójának és a telephely igazgatójának kötelessége a dolgozók érdekeit és jogait védeni illetve azokat biztosítani. Lakók és dolgozók kapcsolata Az otthon dolgozóinak és lakóinak egymáshoz való viszonya a kölcsönös tiszteleten, tolerancián kell alapulnia. Biztosítani kell mind két fél részéről, hogy a személyiségi jogok ne sérüljenek, egymás iránt legyenek tapintatosak, udvariasak, megértők. Az intézmény dolgozója, valamint vele közös háztartásban élő és közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési szerződést a gondozás időtartama, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet. A dolgozó a lakótól illetve a törvényes képviselőjétől sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el