BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA KOMLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA KOMLÓ"

Átírás

1 KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHJAJTÁSA BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA KOMLÓ 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.: (iskola), (kollégium), Fax: OM azonosító: Honlap: Komló, február 28. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÉV Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény értelmében nyújtjuk be beszámolónkat a 2006-os gazdasági év végi beszámolóját. Intézményünk alapító okirata szerint az alábbi főbb szakfeladatokat látja el, amit 58 fős engedélyezett létszámmal oldunk meg Pedagógiai szakszolgálat, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás A korai fejlesztést Komló város és Komló - Sásd kistérségből veszik igénybe, 6 gyermek járt csoportos, 2 egyéni fejlesztésre. Logopédiai fejlesztést március 1-ig kaptak az első félévben. Majd szeptembertől a pedagógusok kötelező óraszám emelése okán újra el tudjuk látni ezt a feladatot. A nevelési tanácsadás viszont nincs, továbbra sem kaptunk létszámot. Azok az óvodák, akik nem rendelkeznek integráló szakfeladattal nyilatkoztak arról, hogy a sajátos nevelési igényű óvodások fejlesztését nem tudják ellátni Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Az óvodai csoport a teljes engedélyezett létszámmal, szeptembertől 11 fővel (110%) egy gyp. óvónő és egy gyp. asszisztens és 2006 októbertől egy 6 órás beás animátor segítségével, akit a HEFOP pályázatunk alapján tudunk foglalkoztatni december 31-ig Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése 119 tanulásban akadályozott és 11 integráltan oktatott-nevelt (középsúlyos) értelmileg akadályozott tanuló fejezte a tanévet (statisztikai létszám 152). Márciustól az integrált tanulók nem kaptak külön fejlesztést, csak az tanóra differenciált foglalkoztatásban valamint a habilitációs-rehabilitáció keretében tudták a kollégák felkészíteni őket. Az osztályozóvizsgán mind megfelelt, így ezt a A létszámból 3 tanuló magántanulóként végzi az iskolát a SZRB javaslatára. Külön fejlesztésük nem megoldott, egy napot kötelesek hetente saját osztályukban eltölteni. Az osztályokban a tanulólétszám a törvényeshez képest % közötti. Mindössze 2 gyp. asszisztens van az egész iskolai oktatáson, délután pedig ők őrzik a napköziseket is. Márciustól a habilitáció-rehabilitáción kívül szeptembertől újra tudtuk indítani az úszásoktatást a városi uszodában, a vízhez szoktatást Sikondán és újra indultak a szakkörök és a sportkörök Nappali rendszerű szakiskolai nevelés Szakiskolánkban 37 tanuló tanul szeptembertől, ez fejkvóta bevétel emelkedést jelent e fenntartónak. Két kilencedikes osztály indítása kaptunk engedélyt, ezek el is indulták. A 10 osztályból kimaradt 2 nagykorú fiatal Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) A napközisek száma 26 fő volt, márciustól nem voltak foglalkozások, a menzások száma 57 főre emelkedett. Elsősorban akik a napköziből kiszorultak és a 9-10 osztályosok vették igénybe a menzát tanulószoba nélkül. Az ebédeltetésüket az iskolai pedagógusok végzik anyagi juttatás nélkül.

2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégium, externátusi nevelése (szorgalmi időben) A kollégiumi férőhelyeken (ami engedélyezetten 66 fő, de valóságban 40 ágy) 47 főt láttunk el (az emelkedés 15 fő, fejkvóta emelkedést jelent szeptembertől), 10 óvodás korú kisgyermek is kollégista. Általában utazási problémák, vagy gyermekvédelmi okok miatt kellett felvenni, tanulásban és értelmileg akadályozottak. A kollégista gyermekek csoportszámát emelni kellett a létszámnövekedés miatt, 4 csoportban vannak. Az óvodásokat egy csoportban tudtuk elhelyezni. Hiányzik a pszichológus, a gyermekvédelmi és a szabadidős tanár jelenléte itt is és a gyermekotthoni csoportban is. Ennek ellenére jó szakmai színvonalú a nevelés a kollégiumban, folyamatosan teljesítik a KAP-ot Nevelőintézeti ellátás (gyermekotthon) 20 gyermeket tudunk elhelyezni a férőhelyekre, jelenleg 13 fő van. Megújult a házirend, próbáltunk otthonosabb körülményeket teremteni a nevelteknek. Egy integrált értelmileg akadályozott gyermekünk is van. 3 lány és 1 fiú folyamatosan, 1 fiú gyakran szökésben van. 4 ellen eljárás is indult (lopás, közokirat-hamisítás). A többiek is súlyos magatartási-viselkedési problémákkal küzdenek. 7 nevelttel foglalkozott pszichológus, hiánya napi gondot jelent. Súlyos magatartási problémák miatt egy főt fel kellett menteni a mindennapos iskolába járás alól, probléma délelőtti felügyelete a gyermekotthonban. Az összes gyermeknek és ifjúnak vannak családi kapcsolatai. A 2004-ben elnyert pályázat, ami a házon belül szándékozott 2 x 10 fős gyermekotthont kialakítani minimális átépítéssel, oka fogyottá vált a gyermekvédelmi rendszerben történt létszámcsökkenéssel szeptember 1-ig a nálunk élő valóságban mindössze 9 gyermeket a komlói lakásotthonokban szándékozik elhelyezni a fenntartó Iskola-egészségügyi ellátás A feladatot egy gyermekorvos és egy védőnő, valamint egy fogorvos látja el. A fenntartó önkormányzat szerződött velük. Zavarokat okoz a tanításban, hogy mind a szűréseket, mind a kezelést (fogász) tanítási időben végzik. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők Intézményünk eddig a költségvetésének előirányzatát szem előtt tartva gazdálkodott. A 2006 márciustól ránk szabott költségvetési megtakarítás mértéke a költségvetésünkhöz képest nagyon magas volt, az egész évi dologi költségvetésünket jelentette. Megoldani csak úgy tudtuk, hogy 8 főt elbocsátottunk, megszüntettük az összes nem órarendi órát: Megszűnt a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak [KT. 52. (7) bekezdés] megtartása, azoknak a szakköröknek, érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli foglalkozásoknak [53. (2) bekezdés b)-d) pontja] megtartása, amelyeket az iskolai nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének terhére szerveztünk. Megszűntek az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. (2) bekezdés e) pontja]. Megszűnt továbbá az a két napközis csoport, ahova addig is csak a legrászorultabb alsó tagozatos tanulók jártak a két napközis nevelő felmentése miatt. Márciustól felügyeletüket gyógypedagógiai asszisztensek látták el. A kollégiumban megszűntek a szabadidő eltöltését szolgáló és az egyéni törődést biztosító foglalkozások [53. (7) bekezdés]. Megszűntettük a kollégiumi és gyermekotthoni nevelést segítő 0,25 munkaidőben tevékenykedő pszichológus megbízását is. Annak érdekében, hogy ne lépjük át a költségvetés keretszámait, a dolgozók nem kaptak étkezési utalványt sem ban fontosnak tartottuk, hogy valahogyan korrigáljuk azt a hiányt, amit az elvonások jelentettek. Több dolgozónkat úgy vettük fel, hogy a munkaügyi központ támogatást nyújtott. Azokban a munkakörökben, amik csak a tanítás idején szükségesek, 10 hónapos szerződéseket kötöttünk. A magas fizetésű dolgozók helyére

3 3 fiatalokat vettünk fel. Így eléggé maga bérmegtakarításunk volt, saját hatáskörű módosítást kértünk a dologi költségvetésre. Soha nem volt kifizetetlen számlánk, bár a KOMLÓ-VÍZ Kft-vel folyamatos vitában vagyunk a vízfogyasztás emelkedése miatt. Ennek okát a vízórák elhelyezésében látjuk (közterületen van, bárki hozzáférhet), az épületbe hozására Ft-os ajánlatot kaptunk. A bérmegtakarítás miatt saját hatáskörben felújítottuk azt az utolsó fürdőt, amit az ÁNTSZ évek óta kifogásolt és burkolattal láttuk el az iskolát a kollégiummal összekötő folyosót. Az intézmény állagának megóvását valamint az oktatás szakmai színvonalának megtartását illetve folyamatos emelését (az ehhez szükséges szakmai eszközök beszerzését) folyamatosan próbáltuk eddig elsősorban saját erőből (részben pályázati úton) megoldani, ennek megfelelően a fenntartó által elvárt szoros és költségkímélő gazdálkodást folytatni, most a pályázati lehetőségek beszűkülése miatt, nem tudtunk semmit sem vásárolni vagy felújítani, az időközben elavult eszközöket pótolni. Folyamatos gondot jelent a szomszédos utca roma lakossága, rongálások, lopások, a munka folyamatos zavarása, gyerekeink és dolgozóink inzultálása, fenyegetése. Fordultam ez ügyben már a város jegyzőjéhez, az utca képviselőjéhez és a rendőrkapitányhoz, sajnos nem kaptam tőlük biztatást a megoldások vonatkozásában. Mivel intézményünk a Kaposvári Egyetem gyakorló iskolája is, szakmailag és emberileg is megterhelő a hospitációk és a gyakorlatok vezetése. EU forrásból megvalósított feladatok Hefop tét az esély pályázatban konzorciumi tagként veszünk részt. Az 2006-ban felhasználható pénzösszeg Ft. Melyből a maradvány Ft. A megvalósult programok: Kerékpártároló Sz. gép vásárlása Kellékanyagok Megbízási díjak Útiköltség Egyéb költségek A pénzmaradvány alakulása A folyamatba épített ellenőrzés és a belső ellenőrzés működése Az első félévben megszűnt önállóságunk súlyos problémákat okozott, elvettek egy 6 órás állást, de megmaradt az összes feladat (Mecsekjánosi könyvelése is), és újabb feladatokat adott a távolság, ami a két intézmény között van. Az integráció ellenére próbáltuk megőrizni függetlenségünket mind a gazdálkodásban, mind az ellenőrzésben. Nehézséget jelentett, hogy szülési szabadságon van a gazdasági vezető, így az ellenőrzés szakmai oldalát folyamatosan a fenntartó önkormányzat közgazdasági irodájában dolgozó munkatársak segítségével tudtam megoldani. Munkájukat ebben a jelentésben is szeretném megköszönni. Az intézményi összevonás, majd annak visszavonása súlyos többletterhet jelentett mind az intézmény, mind a fenntartó számára mind személyi, mind anyagi vonatkozásban. Az intézmény rendelkezik belső ellenőrzési tervvel (ez melléklete a tanév munkaprogramjának) és a folyamatos ellenőrzést az évente elkészülő ellenőrzési terve alapján végezzük. BEVÉTELEK ALAKULÁSA 1.) Intézményi működési bevételek: Előirányzat: 918. e Ft 874 e Ft Teljesítés %-a 95% 2.) Az intézmény egyéb sajátos bevételei Előirányzat: e Ft e Ft Teljesítés %-a 92% 3.) Működési célú pénzeszközátvétel Költségvetési kiegészítések 38 e Ft

4 4 Működési célú pénzeszközátvétel e Ft Felhalmozási célú pénzeszközátv eft 4.) Áfa bevételek, visszatérülések Áfa bevétel: 139 e Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA 1.) Személyi juttatások: e Ft e Ft Teljesítés %-a 95 % 2.) Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft Teljesítés %-a 85 % A személyi és munkaadói járulékok megtakarításából átcsoportosítottunk beruházásra és dologi kiadások fedezetére. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: e Ft e Ft Teljesítés %-a 127 % 3.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: Módosított előirányzata: e Ft e Ft Teljesítés %-a 163 % A teljesítés azért látszik magasnak, mert az integrált gazdálkodás idején a középiskola gazdasági vezetője kérésére az ingyenes tankönyvet ezen jogcímen számoltuk el. 4.) Beruházási és felújítási kiadások részletezése Megnevezés Előirányzat Módosítás Teljesítés Felújítás Kollégiumi vizesblokk e Ft e Ft e Ft Kollégiumi bejárat és akadálymentesítése Bejárati ajtók cseréje Beruházás Gyermekotthon e Ft Nem valósult meg kialakítása 2x10 fős csoportra Kollégiumi vizesblokk saját hatáskörben eft eft Folyosóburkolás hatáskörben saját eft eft 5.) A likviditás alakulása Az intézménynek likviditási problémái nem voltak. Fazekasné Visnyei Irma Igazgat

5 5