KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/ Fax: 29/ KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján

2 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/ Fax: 29/ KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2.A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 3.A fővárosi mérés-értékelés eredményei 4.Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 5.Általános iskolánkban a végzős évfolyamon elért eredmények 6.Továbbtanulási mutatók, jelentkezés ügymenete 7.Szakkörök és a mindennapos testedzés igénybevételének lehetősége 8.A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 9.Az iskolai tanév helyi rendje 10.Az iskolai osztályok száma, osztály létszámok

3 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezetői szakvizsga 2. gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus szakvizsga, óvodapedagógus 3. gyógypedagógiai tanár, szociálpedagógus Tantárgyfelosztás habilitáció-rehabilitáció magyar, matek, környezet, habilitáció-rehabilitáció 1.oszt. habilitáció-rehabilitáció 2.oszt. egyéni fejlesztés 2.-4.oszt. biológia 7-8.oszt. földrajz 6-10.oszt. 4. gyógypedagógiai tanár habilitáció-rehabilitáció 3.6.oszt. egyéni fejlesztés 3.6.oszt. F71 hab.-rehab.1-4.csop. F71 egyéni f csop. 5. gyógypedagógiai tanár habilitáció-rehabilitáció 10.oszt. egyéni fejlesztés oszt. F71 hab.-rehab.9-10.csop. F71 egyéni f.9-10.csop. rajz 7-8. oszt. 6. gyógypedagógiai tanár habilitáció-rehabilitáció 7-8.oszt. egyéni fejlesztés 7-8.oszt. életvitel 7-8.oszt. 7. gyógypedagógiai tanár matek oszt.ének-zene 7-8.oszt. habilitáció-rehabilitáció 5.oszt. 8. gyógypedagógiai tanár, logopédus logopédiai foglalkozás 9. gyógypedagógiai tanár, F71hab.-rehab.5-8.csop. gyógy-testnevelő gyógy-testnevelés 10. gyógypedagógiai tanár habilitáció-rehabilitáció 9.oszt. 11. számítástechnika szakos tanár informatika 3-10.oszt. testnevelés 7-10.oszt. 12. történelem-német szakos tanár történelem 5-10.oszt. német 7-10.oszt. 13. magyar-angol szakos tanár magyar 7-10.oszt. tánc és dráma v. 7.8.oszt. 14. fizika-kémia szakos tanár fizika oszt. kémia 9-10.oszt. pályaorientáció, szakmai 9-10.oszt. 15. tanító magyar, matek, körny, 4.oszt. ének, rajz, életvitel, 4.oszt. 16. tanító, közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga környezet 2-3.oszt. testnevelés 1-3.o.

4 17. tanító, ECDL számítógép kezelő természetism.5-6.oszt. testnevelés 4-6.oszt. 18. tanító matek oszt. rajz 3.oszt. 19. tanító magyar oszt. ének 5-6.oszt. rajz, oszt. 20. tanító magyar 2.oszt. ének 1-3.oszt. életv oszt. 21. tanító napközi 1-6.oszt. 22. óvónő, gyógypedagógiai assz. óvodai gondozás-nevelés fejlesztőpedagógus 23. óvónő óvodai gondozás-nevelés 24. szociális munkás, szociális szakvizsga, fejlesztőpedagógus, pedagógus szakvizsga gyermekvédelmi felelős 2.A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége PMS Végzettség, szakképzettség Feladatkör 1. érettségi, felsőfokú gyp-i. asszisztens 2. érettségi, felsőfokú gyp-i. asszisztens 3. érettségi, felsőfokú gyp-i. asszisztens 4. érettségi, felsőfokú gyp-i. asszisztens gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai asszisztens dajka 3.A fővárosi mérés-értékelés eredményei Az iskolánk SNI gyermekek oktatását, nevelését látja el, akik szakértői vélemény alapján tanulásban vagy (integráltan) értelmileg akadályozott gyermekek. Az országos kompetenciamérésben, számukra kidolgozott feladatok hiányában, nem kellett részt vennünk. A 2008/2009-es tanévben nagy örömünkre a MFFPPTI kidolgozta a tanulásban akadályozott tanulók szövegértés kompetencia vizsgálatát és mérését, melynek eredményét rövid idő alatt az Iskolajelentés című levélben megküldte iskolánknak. Az eredmények a következők: Évfolyam Fővárosi átlag Mi iskolánk átlaga 4. évfolyam 59% 63% 6. évfolyam 53% 63% 8. évfolyam 54% 57% 10. évfolyam 59% 52%

5 Az eredmények megismerése után képet kaphattunk tanulóink szövegértési szintjéről a fővárosi kontrollcsoporthoz viszonyítva. A 2009/2010-es tanévben MFFPPTI kidolgozta a matematikai kompetencia mérésére alkalmas feladatsort is. Iskolánkra vonatkozó értékelést még nem kaptunk. 4.Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2008/2009-es tanév 1.oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt. 5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt. 9.oszt. 10.oszt /2010-es tanév 1.oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt. 5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt. 9.oszt. 10.oszt Általános iskolánkban a végzős évfolyamon elért eredmények Tantárgyak 2008/ / / / / o. 10.o. 8.o. 10.o. 8.o. 10.o. 8.o. 10.o. 8.o. 10.o. magatartás 3,4 3,9 3,7 3,6 szorgalom 3,9 4,0 3,6 3,3 magyar ny. 3,6 3,9 3,3 3,0 irodalom 3,6 4,2 3,4 3,3 történelem 3,6 3,9 3,1 3,0 német 3,6 3,9 3,0 3,1 matematika 3,7 3,0 3,4 2,7 informatika 4,1 4,1 3,7 3,9 fizika 3,6 4,0 3,4 3,4 kémia , ,1 biológia 3,0 3,7 2,6 2,9 földrajz 3,7 4,6 4,0 3,5 ének-zene 4, , rajz 4, , életvitel 3, , testnevelés 3,9 4,4 4,4 4,6 szakmai ism , ,6 oszt.tan.átl. 3,7 4,0 3,5 3,1

6 6.Továbbtanulási mutatók, jelentkezés ügymenete 2008/2009-es tanév Végzős tanulóink közül 9 fő jelentkezett továbbtanulásra. Tanulóink által megjelölt középfokú oktatási intézmények a következők: - Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, - Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola, - Szabómester Szakképző Iskola, - Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., - Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, - Csepel-Sziget Ált. és Szakképző Iskola. - Nagy Szivárvány Alapítványi Szakképző Iskola. Mind a 9 tanulót felvették a kiválasztott iskolába. 2009/2010-es tanév 8. osztályosaink közül egy fő, 10. osztályosaink közül öt fő jelentkezett továbbtanulásra. Végzős tanulóink által megjelölt középfokú speciális oktatási intézmények a következők: - Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, - Szabómester Szakképző Iskola, - Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk.és Speciális Szakiskola, - Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, - Csepel-Sziget Ált. és Szakképző Iskola, - ESÉLY Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola - Újbudai Speciális Szakiskola, - Nagy Szivárvány Alapítványi Speciális Szakiskola, - Gyermekház Speciális Szakiskolája, - Losontzi István Speciális Szakiskola. Mind a 6 tanulót felvették a kiválasztott iskolába. A tanulók jelentkezése középfokú speciális szakiskolába: február 12. A tanulói adatlap elküldése a Felvételi Központnak (Győr): február 12. Újonnan érkező tanulóink felvétele: gyermekvédelmi intézkedések és szakértői vélemények alapján történik. 7.Választott órák és a mindennapos testedzés igénybevételének lehetősége Alsó tagozat: mindennapos testnevelés Felső tagozat: iskolai sportkör, tánc és dráma, matematikai kompetencia fejlesztése, Speciális előkészítő szakiskola: iskolai sportkör, tánc és dráma, matematikai kompetencia fejlesztése, német nyelv, kézimunka, szakmai ismeretek,

7 8.A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A tananyag megtanulásának, elsajátításának az iskolai, tanórai tevékenység a fő terepe, ehhez kapcsolódik, ezt egészíti ki az otthoni/napközis tanulás, amelyet szóbeli és írásbeli feladatok segítenek, erősítenek vagy mélyítenek el. Az otthoni/napközis tanulási tevékenység a begyakorlás területe. A megvalósítás elvei: - A házi feladat kapcsolódjon az adott tananyaghoz, és nyújtson lehetőséget az órán tanultak átismétléséhez, bevéséséhez és megerősítéséhez. - Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó szóbeli tanulnivalók és írásbeli feladatok mennyisége legyen megfelelő arányban. - Az írásbeli feladatok adjanak lehetőséget bizonyos témakörök begyakorlásához. (pl. Matematikából az alapműveletek tanulásánál, nyelvtanból a különböző helyesírási ismereteknél, idegen nyelvnél szavak begyakorlására - Készítsék elő a következő óra munkáját. - Késztesse a tanulókat kutatómunkára, könyvek és a multimédia eszközeinek használatára, megfigyelések elvégzésére, következtetések levonására. A megvalósítás korlátai: - A különböző képességekkel rendelkező gyermekeknek megfelelően differenciált feladatokat kell adni (legyen sikerélménye mindenkinek a feladatok elvégzése közben) - A házi feladat mennyiségét úgy kell megszabni, hogy a tanulókat képességeikhez mérten megfelelően terhelje. Legyen ideje a szóbeli és írásbeli rész elvégzésére is. - A szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége az életkori sajátosságok korlátait ne lépje át. - A megfigyelések elvégzésére kellő hosszúsági időt kell hagyni és előre megállapodni a határidőkben. - A tanévközi szünetekre nem adunk házi feladatot. Neveltjeink ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi tanterve, illetve a pedagógusok által összeállított tanmenetek és i munkatervek alapján. Intézményünk sajátos nevelési igényű gyermekeket oktat, ezért a tantárgyi számonkérés a gyógypedagógiában megfogalmazott irányelvet tartja szem előtt, miszerint a gyermekek teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni az önmaga képességeihez mért fejlődést valamint a pszichés állapotához mért terhelhetőségét. Oktatásunk során természetesen alkalmazzuk a szóbeli és írásbeli számonkérés fajtáit, melynek gyakorisági táblázatát irányadónak szánjuk. A vastagon szedett oszlopban, ahol a témazárók gyakoriságát jelöljük, mindenki számára kötelező érvényű. Törekszünk arra, hogy minden hónapban egy-két érdemjeggyel rögzítsük a havi teljesítményt. Gyakoriság Napi Heti Témakörönként Formái Felelet (szóbeli) Felelet (írásbeli) Szóbeli és írásbeli felelet együtt Témazáró dolgozat Félévi témazáró Év végi témazáró 1 2 1

8 Intézményünkben belső rendelkezésként meghatároztuk, hogy neveltjeink sérülésspecifikumát figyelembe véve a fenti táblázatban meghatározottak az irányadók: Nevelőtestületünk minden tagja tartja magát ahhoz a megállapodáshoz, hogy a hét első napján egyeztetjük a hétre vonatkozó tantárgyi számonkérési formákat. Ennek értelmében szóbeli felelet egy diák esetében a napi kettő, és a heti négy alkalom a maximális számonkérési lehetőség. Az írásos számonkérés ezzel egyenes arányban napi egy, és heti kettő lehet az egyenletes terhelést figyelembe véve. Előfordulhat, hogy a pedagógus írásbeli és szóbeli számonkérést is választ annak érdekében, hogy segítse a tanulók sikeres teljesítményének biztosítását. Hiszen vannak olyan tanulók, akik sikeresebbek szóban vagy írásban és pedagógiai célunk a sikeresség biztosítása. A szóbeli és írásbeli számonkérés együttes száma nem haladhatja meg a napi kettő és a heti négy alkalmat. 9.Az iskolai tanév helyi rendje IDŐPONT ESEMÉNY Osztályozó vizsgára felkészítés Osztályozó vizsgák lebonyolítása Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet Tanévnyitó ünnepély Évindító értekezlet Munkaközösségi értekezlet Ősz napja - délutáni rendezvény Osztályszintű megemlékezés az Aradi vértanúkról Munkaközösségi értekezlet Szavalóverseny házi fordulójának lebonyolítása Iskolai szintű megemlékezés Október 23.-áról november Első félévi óralátogatások lebonyolítása Őszi szünet ig Szavalóverseny nevezési lapjának megküldése Munkaközösségi értekezlet Miklós téri szavalóverseny Osztályszintű Télapó rendezvény megtartása Munkaközösségi értekezlet Karácsonyi nap az iskolában (DÖK szervezésében) Tanítás nélküli munkanap I. (intézménylátogatás) ld.:feladat-ellátási Tanítás nélküli munkanap II. (programértekezlet) ld.:feladat-ellátási Téli szünet Féléves osztályozó és Munkaközösségi értekezlet Osztályszintű megemlékezés a Magyar kultúra napjáról ig Félévi bizonyítványok kiadása osztályosok házi tanulmányi versenye osztályosok nevezése a tanulmányi versenyre január vége Félévi beszámolók elkészítése február Napközis farsangi délután első hete Továbbtanulási lapok kitöltése Munkaközösségi értekezlet

9 osztályosok komplex tanulmányi versenye március Második féléi óralátogatások lebonyolítása Munkaközösségi értekezlet Iskolai szintű megemlékezés Március 15.-ről Tanítás nélküli munkanap III. (esetkonferencia ) ld.:feladatellátási Osztályszintű megemlékezés a Víz világnapjáról Munkaközösségi értekezlet Iskolai szintű rendezvény a Költészet napján Föld napja délutáni rendezvény Tavaszi szünet április vége Matematika kompetencia mérés május eleje Magyar kompetencia mérés Munkaközösségi értekezlet Madarak és fák napja osztályszinten május vége Gyermeknap Környezetvédelmi világnap-osztályszinten Munkaközösségi értekezlet Tanítás nélküli munkanap IV.(összevont értekezlet) ld.:feladatellátási Tanítás nélküli munkanap V.(tantestületi értekezlet) ld.:feladatellátási Ballagás, Tanévzáró ünnepély augusztus vége Nevelőtestületi értekezlet a 2010/2011-es szorgalmi év értékelése 10.Az iskolai osztályok száma, osztály létszámok oszt létszám 6fő 5fő 9fő 10fő 7fő 12fő 8fő 9fő 10fő 8fő súlyozott