J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Tel/Fax: 68/ /121, Web: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága szeptember 13-án a mezőkovácsházai polgármesteri hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Sípos László polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke Pelle István polgármester bizottsági tag, Polyákné Nagy Krisztina bizottsági tag, Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya, Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza, Dudaszegné dr. Lajos Tímea kistérségi koordinátor, jegyzőkönyvvezető, Farkas Attiláné igazgatásszervező Mezőkovácsháza S i p o s László elnök: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek Dudaszegné dr. Lajos Tímeát javasolom. Javaslom a meghívóban közölt napirendek tárgyalását. Kérdezem, van-e más javaslat? Miután nincs, kérem aki egyetért a napirendek tárgyalásával, szavazza meg. 10/2010. (IX. 13.) sz. PB. határozat: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénz ügyi Bizottsága a szeptember 13-i nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1.) Beszámoló a Társulás költségvetése I. félévi teljesítéséről Előadó: Battonya Város Önkormányzat Pénzügyi Csoportvezetője (A Tanács rendkívüli ülésének 1.) napirendi pontja) 2.) Tájékoztató a társulás belső ellenőrzésének tapasztalatairól Előadó: Battonya Város Önkormányzat Pénzügyi Csoportvezetője (A Tanács rendkívüli ülésének 2.) napirendi pontja) 3.) Megállapodás a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza jegyzője (A Tanács rendkívüli ülésének 3.) napirendi pontja) 4.) HVI dolgozók munkaügye Előadó: Simonka György elnök (A Tanács rendkívüli ülésének 6.) napirendi pontja)

2 5.) A battonyai önkormányzat határozata a kistérségi iroda bérleti díjáról Előadó: Simonka György elnök (A Tanács rendkívüli ülésének 8.) napirendi pontja) 2 I. NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a Társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről NAPIREND ELŐADÓJA:Varga István Battonya Város Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője S i p o s László elnök: Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e valakinek, illetve van-e kérdés a jelenlévők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban. P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Jelzem, hogy nem kaptam meg a beszámoló szöveges részét, a táblázatot. Míg a táblázat másolása elkészül, javaslom, hogy a 2. napirendet tárgyalja a bizottság. II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Társulás belső ellenőrzésének tapasztalatairól. NAPIREND ELŐADÓJA: Varga István Battonya Város Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője S i p o s László elnök: Kérdezem, hogy ehhez a napirendhez van-e kiegészítés, illetve kérdés.. P o l y á k n é Nagy Krisztina: Az 58. oldalon a táblázattal kapcsolatban volt-e bármiféle gond-probléma? V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: A táblázatban csak a pénztári tételek vannak felsorolva. Végigmehetünk minden ponton, mindenhez megvoltak a mellékletek, kifogásolnivalót nem találtak az ellenőrök sehol. Egyéb megállapítások voltak, de ezek nem befolyásolják a gazdálkodás eredményességét. A javaslatok elfogadása, illetve betartása az új munkaszervezet feladata lesz. P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Véleményem szerint nem kell a pénztárbizonylat mellé csatolni a bélyeg nyilvántartást, mivel arról a szervezet úgyis vezet egy saját belső nyilvántartást, és az APEH úgysem kéri ilyen részletesen a nyilvántartást. V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: Hibának vélték azt is, hogy sok könyvelés a pályázatokhoz volt lefűzve, külön nem. Én úgy gondolom, hogy nem volt arra szükség, hogy két helyen legyenek ezek a dokumentumok lefűzve, mivel ellenőrzéskor úgyis oda lehet tenni. S i p o s László bizottsági elnök: A kiegészítésekkel együtt a Bizottság javasolja a Tanácsnak elfogadásra a Kolimár Könyvvizsgáló Kft. által a Társulás ig terjedő időszak vizsgálatáról készített belső ellenőrzési jelentést. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 2

3 3 11/2010. (IX. 13.) sz. PB határozat: a Kolimár Könyvvizsgáló Kft. által a Társulás ig terjedő időszak vizsgálatáról készített belső ellenőrzési jelentést a Tanácsnak elfogadásra javasolja. Javasolja, hogy a Tanács bízza meg a munkaszervezetet, hogy a jelentésben foglalt javaslatokra készítsen intézkedési tervet az előző munkaszervezet bevonásával. Kérje fel a munkaszervezet vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. S i p o s László elnök: Javaslom, hogy térjünk vissza az 1. napirendi ponthoz és tekintsük át a táblázatot P e l l e István tag: A Társulás települési önkormányzatai miért nem fizetik meg a tagdíjat, ha egyszer a támogatást felvették? V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: A gyakorlat az, hogy a települések a II. félévben szokták a tagdíjakat kifizetni. S i p o s László bizottsági elnök: Már tavaly is ez volt a probléma. P e l l e István bizottsági tag: Határidő kiszabását javasoljuk a Tanácsnak a tagdíjak befizetésére, különösen ami a hátralékokat jelenti. V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: Amennyiben nem fizetik be, az inkasszó benyújtására van lehetőség. Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Kérdés, hogy eddig miért nem éltek az inkasszó jogával? V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: Mert a tanács elutasította. S i p o s László elnök: Javaslattal éljünk a Tanács felé, hogy 1 hónapon belül a települések rendezzék a tartozásukat a tagdíjjal kapcsolatban, mert amennyiben nem rendezik a Társulási Tanács él az inkasszó jogával. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 3

4 12/2010. (IX. 13.) sz. PB határozat: 4 javasolja a Tanácsnak, hívja fel a Társulást alkotó önkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítsék. A hátralékos tagdíjakat, és a belső ellenőrzési feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásokat egy hónapon belül teljesítsék. Ellenkező esetben a Tanács éljen a Társulási Megállapodás VII/6. pontja szerinti inkasszó jogával. S i p o s László Bizottsági elnök: Van-e kérdés a táblázatokkal kapcsolatban? P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: 5 perc alatt nehéz áttekinteni és így nyilatkozni sem tudok, én át szoktam számolni. Ezzel nem azt mondom, hogy hiba van benne, de én így szoktam. S i p o s László bizottsági elnök: Javaslom, hogy a Bizottság fogadja el azzal, hogy a jövőben időben megkapjuk a szükséges anyagokat. V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: Még annyit kívánok elmondani, hogy nem érkeztek be tagdíjak, a belső ellenőrzés önerejét képző összegek. Sem a CÉDE sem az ÁROP pályázat teljes összege nem érkezett meg a társuláshoz. A CÉDE pályázat az ügyeleti gépkocsi vásárlásához írt pályázat, az ÁROP pályázat pedig a Kálmán András foglalkoztatására írt pályázat. A közmunka program bevétele teljesült. A Kistérség számlájára nem érkeztek meg a várt pénzösszegek, illetve a közmunka program teljesítésére hitel felvételére volt szükség. Ez indokolta, hogy nem tudjuk kifizetni az önkormányzatok részére a támogatásokat. De én úgy tudom, hogy már szeptember hónapban lesz elég pénz ezek kifizetésére. Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Ebben nem tudok nyilatkozni, mivel még nem állnak rendelkezésemre a megfelelő adatok. S i p o s László elnök: Határozati javaslattal éljen a Bizottság a Tanács felé: a Dél- Békési Többcélú Társulás Tanácsa a társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Kérjük, hogy a jövőben számunkra időben kapjunk meg minden anyagot. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 4

5 13/2010. (IX. 13.) sz. PB határozat: 5 javasolja, hogy a Tanács a társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Megállapodás a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására NAPIREND ELŐADÓJA: Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza jegyzője S i p o s László bizottsági elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezetőnek. Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: a munkaszervezeti tevékenységeket mostantól Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatala, a szervezet vezetését Nyergesné Kovács Erzsébet Jegyző asszony látja el. Minden munkaszervezeti feladatot a Hivatal berkein belül kívánunk megvalósítani, és nem szeretnénk külső embereket megbízási szerződésekkel alkalmazni. Nem fogunk sem külső szakreferenseket, sem külső informatikai szakembereket alkalmazni. A feladatok ellátására vonatkozóan ezt belső átszervezéssel oldjuk meg, például Dudaszegné dr. Lajos Tímea kistérségi koordinátor is a hivatal dolgozója. A többi foglalkoztatott bérét pedig átcsoportosításokkal kívánjuk megvalósítani. Ezért az eddigi munkaszervezeti megállapodás, ami a Kistérség és Battonya között jött létre, illetve az az összeg már nem lesz megfelelő. Ezek az összegek a költségvetést nem növelik, hanem átcsoportosításra kerülnek. P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Kérhetnék erről papírformátumú tájékoztatót? Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető: Készítek és eljuttatom számodra.. P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Jobb-e ez a megoldás? A fennmaradó összeget megkapjátok? Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: a vezetőség szerint takarékosabb, és a költségvetési összegen belül maradunk. S i p o s László elnök: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, és a megállapodást. Aki ezzel egyetért, szavazza meg. 5

6 14/2010. (IX. 13.) sz. PB határozat: 6 elfogadásra javasolja a Tanácsnak, hogy a Társulás székhelyváltozása miatt a munkaszervezeti feladatok ellátására szeptember 1-től Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával az előterjesztés szerint kössön megállapodást. IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: HVI dolgozók munkaügye NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök S i p o s László bizottsági elnök: A Társulási Tanács május 13-i ülésén megbízta Tóth Péterné kistérségi koordinátort, hogy ez ügyben írjon levelet a Magyar Államkincstárhoz. Két hölgyről van szó, akik amióta a HVI. Iroda megszűnt, táppénzes állományban vannak ami nem lehetséges ilyen hosszú idő óta. Az egyik hölgynek, aki a vidékfejlesztési menedzser határozott, míg a másik hölgynek aki a HVI vezető volt, határozatlan időre szóló szerződése van. Van- e kérdés, kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Itt azt írják, hogy a táppénzüket az általános tartalékból fizetik, de azon nincs elegendő összeg ezek rendezésére. Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Munkajogilag összetettebb kérdésről van szó, mivel táppénzes állományban lévő munkavállalót nem lehet elbocsájtani, így ezeket a táppénz kifizetéseket el kell viselnünk. Kifizetésükre pedig a pályázatokból várt pénzösszegekből fogunk átcsoportosítással pénzt nyerni. P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Miért nem kérnek esetükben táppénzes felülvizsgálatot, hiszen van erre lehetőség? Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Ez lehet ez ügyben egy javaslat. S i p o s irányítását. László elnök: Véleményem szerint az Elnök úr a kezébe fogja venni a dolgok P o l y á k n é Nagy Krisztina tag: Tapasztalatból mondom, hogy ilyen felülvizsgálat kb forintba kerül. S i p o s László elnök: a Bizottság elfogadja az előterjesztést avval a kiegészítéssel, hogy amennyiben lehetséges vizsgálják felül a hölgyek táppénzes állományát. Kérem, aki egyetért, szavazza meg. 6

7 15/2010. (IX. 13.) sz. PB határozat: 7 javasolja a Tanácsnak, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Iroda két munkatársának év II. félévi foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségeire Ft összeget biztosítson a évi költségvetés általános tartaléka terhére, és amennyiben lehetséges, a két munkatárs táppénzes felülvizsgálatára kerüljön sor. V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A battonyai önkormányzat határozata a kistérségi iroda bérleti díjáról NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök S i p o s László i elnök: Már a sajtóból is ismeretes számukra az előterjesztésben leírtak. Kérdezem, hogy van- e valakinek kiegészítése, kérdése ezzel kapcsolatban? V a r g a István pénzügyi csoportvezető Battonya: Az előterjesztésnek érthető alapja van. F a r k a s Atilláné igazgatásszervező: Battonya Város Önkormányzatának Képviselőtestülete részéről az elvárható eljárás az lett volna, hogy kezdeményezi a Tanácsnál a pénzügyi hozzájárulást, előterjeszti ezt a kérelmet. S i p o s László elnök: A kérésnek nincs jogalapja, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, szavazza meg. 16/2010. (IX. 13.) sz. PB határozat: javasolja a Tanácsnak, hogy Battonya Város Önkormányzata Képviselő- testületének 219/2010. (VII.29) KT. sz. határozatát amelyben a Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulása részére a társulás munkaszervezetének elhelyezése és működtetése céljára Battonya Város Polgármesteri Hivatalában biztosított irodahelyiségek rezsi- és irodaszer költségeinek ellentételezéseként június 18. napjától kezdődően havi 500 e Ft bérleti díjat állapít meg tekintse indokolatlannak, állapítsa meg, hogy teljesítésének nincs jogalapja, azt ne ismerje el. 7

8 8 S i p o s László elnök: Van-e valakinek bejelentése, észrevétele, kérdése? D u d a s z e g n é dr. Lajos Tímea kistérségi koordinátor: Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Társulásnál a VPOP nyomozást tart ismeretlen személy jogosulatlan gazdasági előnyszerzése vádja miatt. Á g o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: A battonyai pénzügyi csoporttal egyeztetve próbáljuk meg a kért adatokat teljesíteni nyomozó hatóság részére. Beszéltünk az ügy előadójával, kérdéseinkre konkrét válaszokat nem kaptunk. S i p o s László bizottsági elnök: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, bejelentés nincs, bezárom az ülést, és megköszönöm a megjelentek részvételét. K.m.f. Sipos László Bizottság elnöke Pelle István Bizottsági tag 8

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 2012-ES HATÁROZATOK TÁRA Sorszám 1. 1/2012 szám (2012. 2. 2/2012 szám (2012. 3. 3/2012 szám (2012. Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre válogatott minőségben, a szövetség által

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben