Boldogmondások szülőknek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldogmondások szülőknek"

Átírás

1 A TALENTUM Református Általános Iskola kiadványa január 9. szám Boldogmondások szülőknek Boldog az a szülő, aki nem hasonlítgatja gyermekét másokhoz, mert mindegyik értékes a saját növekedési ütemében. Boldogok, akik megtanultak nevetni, mert ez a gyermekek világának zenéje. Boldogok és érettek azok, akik harag nélkül tudnak nemet mondani, megadva ezzel a gyermeknek a határozott döntések biztonságérzetét. Boldogok, akik a következetesség ajándékát bírják, mert ezzel megkönnyítik a gyermekkort. Boldogok, akik elfogadják a növekedéssel járó ügyetlenkedéseket, mert ők különbséget tudnak tenni a megrongálódott bútorok és a sérült személyiség között. Boldogok, akik taníthatóak, mert a tudás megértést hoz, a megértés pedig szeretetet. Marion E. Kinneman

2 Suliváró gondolatok Kedves Szülők! Közeleg az idő, mikor el kell dönteniük, hogy melyik iskolát válasszák gyermeküknek. Bizonyára Önökben is felmerült a kérdés, hogy melyik a legmegfelelőbb iskola gyermekük számára. A választás megkönnyítésére szeretettel ajánlom figyelmükbe a Talentum Református Általános Iskolát. Minden olyan családot szeretettel várunk, akik a gyermekeiket keresztyén értékrend szerint szeretnék nevelni, neveltetni. Azokat az érdeklődőket is szívesen fogadjuk, akik még nem tartoznak gyülekezethez, de nyitottak a Biblia tanításai iránt. Az iskola legfontosabb feladata az oktatás - mondják sokan. Tantestületünk egyöntetűen hangsúlyozza a nevelés fontosságát is. Célunk, hogy tanítványaink megismerjék a mindennapi élethez szükséges alapvető emberi normákat: egymást segítsék, szüleiket, nevelőiket tiszteljék, az udvariassági szabályokat ismerjék, a csúnya beszédet kerüljék. Természetesen a nevelő munka közben nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás színvonalának folyamatos emelésére is. Tudjuk, hogy tanítványaink különböző talentumokat kaptak Teremtőjüktől. A mi feladatunk, hogy megtanítsuk őket helyesen használni adottságaikat. Alsó tagozaton a tanulókkal való foglalkozás iskolaotthonos rendben történik. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva a tanórákat és a szabadidős 2.

3 foglalkozásokat a nap során egyenletesen osztjuk el. Az olvasás és az írás tanítása hangoztató-elemző-összetevő módszerrel (szótagolva) történik. A tanulás mellett változatos szabadidős tevékenységeket is kínálunk a gyerekeknek: rajz, matematika, informatika, angol, sportolási lehetőségek: úszás, korcsolya, kosárlabda, foci, természetjárás Ezek közül a gyerekek életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. A tehetséges gyerekekkel rendszeresen részt veszünk az egyházi iskoláknak hirdetett országos versenyeken, de a városi versenyeken is ismerik már iskolánk nevét. Az iskola épülete Székesfehérvár központjához közel található, autóbusszal is jól megközelíthető, ezért szeretettel várjuk a városkörnyéki településekről érkező gyerekeket is. Kedves Szülők! Február 2-án és 23-án fél ötkor az iskolánk iránt érdeklődőknek igazgatói tájékoztatót is tartunk az első és utólsó Suliváró foglalkozások alkalmával. Kedves Gyerekek! Ha szeretnétek megismerkedni az elsős tanító nénikkel és leendő osztálytársaitokkal, ha szeretnétek kipróbálni az iskolapadot, ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen érzés iskolásnak lenni, akkor szeretettel várunk benneteket szüleitekkel együtt Suliváró foglalkozásainkra február 2-án, 9-én, 16-án és 23-án (hétfőn) óra között a Talentum Iskolába. A találkozás reményében szeretettel és tisztelettel: Szanyó Gáborné igazgató 3.

4 A leendő első osztály TANÍTÓI Laki Zita Székesfehérváron élek, itt vagyok tagja a református gyülekezetnek. Általános iskolai tanító, református hittanoktató, német nyelvtanár szakos pedagógus vagyok pedagógiai értékelési szakértő szakvizsgával. Szakmai tapasztalatra Nagykőrösön és Székesfehérváron tettem szert közép- és általános iskolákban. Több gyülekezetben végeztem hittanoktatást. A gyermekek tanítása mellett éveken át részt vettem főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében is. A Talentum Református Általános Iskolának 2004 óta vagyok tanítója. Krisztus követőjeként egyformán fontosnak tartom a kicsinyek oktatását és hitbeli, erkölcsi nevelését. Ezt személyes példaadással, következetes módszerekkel, kellő szigorral, kiegyensúlyozottsággal igyekszem elérni. Törekszem arra, hogy tanítványaimmal szeretetteljes kapcsolatot alakítsak ki, illetve, hogy ők is szeretettel, tisztelettel viseltessenek egymás iránt. 4.

5 Szabóné Veres Hajnalka Új tanévre készültem. Lehetőségem nyílt arra, hogy református iskolában kezdjek tanítani. Új, kihívásokkal teli feladatnak tűnt, egyben hatalmas felelősséggel is járt, hogy az - akkor még - ismeretlen, nemrégiben újraindult intézményben megtalálom-e a helyem. 11 év telt el azóta, de a kihívás és a felelősség megmaradt. Célom, hogy példát mutassak kitartásban, megbízhatóságban, hibáim felvállalásában és az őszinte bocsánatkérésben. Szeretném kreativitásra, nemzeti öntudatra, rendszerességre nevelni a rám bízott diákokat. Jó lenne, ha a rend szeretete belülről fakadó igényükké válna. Fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jövő nemzedéke! - megtanulják egymást elfogadni, becsülni, szeretni, s meglássák saját és (ember)társaik életében a Krisztustól kapott talentumokat. Életem egy fontos fordulópontján feladatot kaptam: Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté 5: 16) Mint a versben szereplő gyertya A gyertya fénylik, világít, Ég, mert ez a rendeltetése, hogy hánynak, nem tud róla Szolgálja az életet jónak, rossznak világít? Betölti csendben a hivatását, aztán A gyertya azt sem tudja. Feledésbe megy. A külsején nincs semmi szépség, Legyek én gyertya, csendes eszköz, de felér annyi széppel, szolgája az Égi fénynek Amíg másoknak fényt sugároz, világítsak szüntelen, Addig önmaga ég el. Míg csak tart a földi létem 5. (Csokonyai V. Gizella)

6 Üzenet leendő elsőseinkneüzenet leendő elsőseinknek Nagy Dávid: Mindegyik óra érdekes vagy szórakoztató. A szünetekben sokat játszhattok. Mayer Katalin: Az iskola jó hely. Tényleg jó dolog, és nem csak a felnőttek mondják. Virág Balázs: Az udvar fantasztikus. Van homokozó és mászóka. Rónafalvi András: Sok osztálykirándulásra mentek. Schindele Frigyes: Nagyon sok új barátod lesz. Vizy Debóra: Ne ijedjetek meg az iskolától, mert jó dolog. Sokat kell figyelni órán, de megéri, mert okosak lesztek. Papp Márta: Az iskolában sok új dolog vár rátok. Megtanultok írni, olvasni és számolni, amit a kedves tanító nénik tanítanak meg nektek. Az órákon viselkedjetek szépen és ne beszélgessetek! Sok sikert kívánok az iskolához! Vén Míra Panna: Nagyon kedvesek a tanító nénik. Ha valamit nem értetek, bátran kérdezzétek meg őket, és elmagyarázzák. Ebben az iskolában biztonságban érezhetitek magatokat. Tugyi Andrea: Megismerhetitek Isten Igéjét. Rezsnyák Anna Sára: Gyertek, gyerekek, jó ez a suli! Megtanultok írni, számolni, olvasni. Szünetben játszhattok, mászókára Szász Flóra: Tiétek lesz a legjobb osztályterem.

7 Suliváró gondolatok Nem túl világi, túlvilági! Hallottak már vallásos buszmegállóról? És vallásos zebráról? Nem? Pedig Fehérváron a Széchenyi úton mindkettőt megtaláljátok! Igen, a református iskoláról elnevezett megállóhely, s a szomszéd templom előtt induló, "református zebra" ugyanarra utal, - így humorosan és mégis komolyan: aki a Talentum Református Általános Iskolába belép, egy új világ tárul a szeme elé! A falak itt is téglából vannak, s az ablakok üvegből, itt is számítógépek és interaktív táblák segítik a nebulók tanulását, - a légkör mégis más. No, a levegő itt is főként oxigénből és nitrogénből áll, de amit a szívek "lélegeznek be", az nem e világból való. Világi tudományt tanulnak a gyerekek, - de hozzá túlvilági harmóniát. E földi javak használatát gyakorolják, erkölcsi döntéseik alapja mégsem a földiek etikája. Megtanulnak küzdeni a jobb jegyekért, de közben kifürkészik hitben élő tanáraik békességét. A világban is ismert küzdelem folyik egy-egy elismerését, jutalomért, tanulmányi vagy sport győzelemért, de a megkérdőjelezhetetlen alapszabály túlvilági: "Szeresd embertársadat, mint önmagadat!" (Máté 22,37-39) Két lábbal állnak e világ talaján, de szívük mennyei erőforrásra talál: "Szeretettel és irgalommal koronáz meg téged. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé." (Zsoltár 103,4-5) Szeretik hazájukat, de hosszú távú reménységük örökkévaló hajlékuk felé mutat. Kedves Szülők! Bátran hozzák ide gyermeküket, ha szeretnének a világi farkastörvények helyett valami mást kínálni nekik, - de hozzák akkor is, ha a "túlvilági" dolgok túlságosan idegennek tűnnek. Nincs 8. mitől tartaniuk! Csupán azt fogják tapasztalni, hogy e földi létet mi nem vesszük túl komolyan, csak annyira, amennyire szükséges. Így aztán szívesen derülünk pl. a templom elé kiterített "református zebrán". 8.

8 - Az élet Urát viszont tiszteljük és szívünkből szeretjük! S ha megismerik Őt, aki Jézuson át bemutatkozott e világnak, Önök is rádöbbenek majd, mennyire méltó rá "Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." (1.János 4,9-10) A Fenntartó egyházközség nevében: Somogyi László lelkipásztor Szülői vélemények az iskolánkról "Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz..., hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által." (Jelenések 3:20) Nem könnyű eldönteni ebben a zaklatott világban, melyik iskolába írassuk gyermekünket, ahol a tanítók tanítványaikat nevelik, hajlítgatják, nyesegetik a "vadhajtásokat", hogy felnőve értékes, boldog emberekké válhassanak. Negyedik osztályos gyermekem anyukájaként szeretnék segíteni döntésetekben, amely nem könnyű feladat. A Talentum Református Általános Iskola a város központjában helyezkedik el, könnyen megközelíthető helyen, ahol a gyermekek tiszta, tágas termekben, kellemes melegben sajátítják el a számukra előirányzott ismereteket. Bevallom őszintén, mély benyomást keltett úgy gyermekemben, mint bennünk szülőkben ez az iskola, azok tanítói, ahol szép szóval, 9.

9 türelemmel megtanítják a kisgyermekeket a betűk, számok rejtelmeire, felhívják a figyelmet a változó világ dolgaira, az értékekre, a helyes viselkedésre, egymás tiszteletére, szeretetére - ami nagyon nehéz feladat. Álszerénység nélkül állíthatjuk, hogy a gyermekünk tanítói olyan pedagógiai képességekkel rendelkeznek, amelyek mind a szülők, mind a gyermekek részéről maximális tiszteletet vívtak ki. Számunkra a legfontosabb visszacsatolás gyermekünk részéről az őszinte tisztelet a tanítói iránt, ami őszinte szeretettel párosul. Ez a mai világban ritka és mérhetetlenül értékes jelzésnek minősíthető. Gyermekünk korábban méregdrága magánóvodába járt, ahol "átlagon felüli" képzésben részesítették, aminek a hozadéka egy megfélemlített, gátlásokkal telített gyermek lett. Ebben az iskolában sikerült ezeket a gátlásokat feloldani, és egy olyan gyermeket kaptunk vissza, aki teljes mértékben érdekelt abban, hogy megfeleljen tanítói elvárásainak. Nem utolsósorban említeném a hittanoktatás fontosságát, ami segíti a gyermekeket egy sajátos és tiszta értékrend kialakításában, ami minden közösség egyedi és felbecsülhetetlen értéke lehet. A szülői és diákközösség szintén különleges értéket képvisel. A gyermekek a szó szoros értelmében közösségi élet részesei, ahol nemcsak társakra, hanem igaz barátokra is lelnek. A szülői közösség szintén minden elismerést megérdemel, hiszen példás összefogással támogatják a közös célkitűzéseket. Magam és családom nevében csak biztatni tudlak benneteket: bátran jöjjetek hozzánk! 10. Papp Márta 4. osztályos kislány édesanyja

10 Idén már a harmadik gyermekünk fogja átlépni az iskola küszöbét. Körzetileg egy jó hírű iskolához tartoznánk, de harmadszor is úgy döntöttünk, hogy a Talentumba íratjuk gyermekünket. Mi fontos egy iskolaválasztásnál? Közlekedési szempontok, parkolási lehetőség, az iskola híre és a tanítók személye. Ebben az iskolában mindezek megvannak. A legtöbb busz az iskolánk előtt áll meg, ingyenes a parkolás az iskola mögött, számos szakköri foglalkozás van, és zeneiskolai oktatás is folyik az intézményben. A jó képességű gyermekeket folyamatosan viszik versenyekre. Tetszik az is, hogy ide bejöhetnek a szülők, amikor várják a gyerekeket, míg a legtöbb iskolában kint kell várakozni itt több alkalom nyílik a tanítókkal való személyes párbeszédre. Mégis van valami több ebben az iskolában! Én magam is pedagógus vagyok, és több általános iskolába bejárok tanítani, így látom az iskolák légkörét. Nem cserélnék eggyel sem! Itt minden tanító és tanár ismer minden gyermeket - nagyobb odafigyelés jut a diákokra. Olyan iskola ez, ahol nyugodt körülmények között vannak gyermekeink. Itt nem sugallnak taposómalomszellemet, nincs versengés, tömegek sem rohangálnak a folyosón, nincs káromkodás, nincs csordaszellem, ordító sulirádió, extrém öltözködés, vagy a kicsik lenézése! Hogy miért? Talán azért, mert itt jobban odafigyelnek a gyermekek lelki növekedésére: a személyes kontaktusok során, valamint az áhítatok, hittanórák, templomi alkalmak alatt átitatódik a gyermekekbe a Biblia és Isten országának megismerése, amelyen keresztül olyan látásmódot kapnak a diákok, hogy megtanulnak más(ok)ra is figyelni, nemcsak magukra, miközben saját maguk is épülnek. Az elsősök leendő tanítóját, Zita nénit precíznek, kiszámíthatónak, következetesnek, figyelmesnek, lelkiismeretesnek, gyermekszeretőnek ismertük meg, akit a most negyedikes gyermekünk is nagyon kedvel. Hajnalka néniről csak hallomásból tudjuk, hogy kiváló pedagógus és leendő elsős gyermekünk már nagyon várja, hogy megismerje őt is. Tugyi Istvánné 4. osztályos, 1. osztályos és nagycsoportos gyerekek édesanyja 11.

11 Kedves Szülők! Ahhoz, hogy intézményünket személyesen is megismerhessék, a következő programokra várjuk Önöket: Igazgatói tájékoztatás/szülői fórum: február 2. és Játékos foglalkozások időpontjai: február 2. (hétfő) február 9. (hétfő) február 16. (hétfő) február 23. (hétfő) A foglalkozásokat a leendő első osztályos tanítók tartják. Nyílt tanítási óra: március osztály terme Beiratkozás: 2015 tavaszán a városi beiratkozással egy időben. (pontos időpont később a honlapon) A beiratkozásra hozzák magukkal a gyermek: születési anyakönyvi kivonatát óvodai szakvéleményét lakcímkártyáját. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a gyerekeket a REFIBEN! A Talentum Református Általános Iskola időszakos kiadványa Felelős szerkesztő: Szanyó Gáborné Szerkesztő: Farkas Istvánné Nyomtatás: Léda Kft. Székesfehérvár Megjelenik évente 1 alkalommal Elérhetőségünk: igazgató: Szanyó Gáborné TALENTUM Református Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. Tel/Fax: 22/ Mobil: 30/ Honlap: