A Rózsakerti Általános Iskola lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rózsakerti Általános Iskola lapja"

Átírás

1 A Rózsakerti Általános Iskola lapja III. évfolyam 9. szám március Karl Fruzsina 8.b rajza

2 2 RÓZSAKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Az alapítványt 19 évvel ezelőtt lelkes tanárok és szülők hozták létre, hogy segítsék az iskolánk működését. Az alapítvány iskolánk rendezvényeinek támogatásán keresztül színesíti a diákok közösségi életét, hogy sok szép és felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. Az alapítvány pályázatok útján nyújt támogatást a játszóházak, táborozások, kirándulások, jutalmazások megvalósításában. A pályázatok elbírálását az osztályok szülői közössége által delegált kuratóriumi tagok végzik társadalmi munkában. Az alapítvány bevételei elsősorban a támogatóink (szülők, tanárok, kerületi vállalkozók) által felajánlott egyéni támogatásokból és az adók 1%-ból származnak. Nemcsak pénzbeli támogatást kapunk, hanem a különböző rendezvényeinkhez, fejlesztésekhez is érkeznek tárgyi felajánlások. Az alapítványhoz beérkező ötletekből, a rendelkezésre álló forrásokból választjuk ki a programok, fejlesztések támogatását úgy, hogy iskolánk lehető legtöbb tanulóját érintse. A támogatások nagyobb részét olyan területekre szánjuk, amelyek nem önkormányzati feladatok. Segítségével diákjaink mindennapjait tehetjük jobbá, élvezetesebbé, hasznosabbá. Emellett vannak mindenki számára egyformán jutó támogatások is. Ilyen volt a tavaly bevezetett és nagy sikert aratott iskolánk összes osztálya részére kínált céltámogatás. Összege tanulónként 1000 Ft volt. Fenti támogatást az osztályfőnökök által benyújtott konkrét programot tartalmazó pályázat alapján kulturális és közösségi programok megvalósítására lehet elnyerni ebben a tanévben is. Mit is vár az alapítvány a szülőktől, volt diákoktól, kerületi vállalkozóktól? Támogatást. Ötletekkel, segítséggel, és természetesen nem feledkezhetünk meg az anyagi támogatásról sem. A mostani nehéz időszakban különösen fontos lehet az 1% felajánlása. Ebből ban Ft, 2007-ben Ft, 2009-ben Ft bevétele volt a Rózsakertért Alapítványnak. A felajánlható 1%-ot a már megállapított, az APEH számára befizetendő adóalapból vonják le, így a felajánlott összeg nem terheli külön kiadásokkal a családjuk költségvetését! Az egyéb egyéni felajánlások mellett, ezek a jelentős összegek lehetőséget adnak arra, hogy a már megszokott apró segítségeken kívül nagyobb fába is vágjuk fejszénket. A szülők által, az alapítvány segítésére rendezett Karácsonyi vásár eredményes volt. Az vásárról részletesen a lap 15. oldalán olvashatnak. A részletes beszámolókat a Rózsakertért Alapítvány munkájáról folyamatosan felrakjuk az iskola honlapjára (www.rozsakertiskola.hu), így az érdeklődők nyomon tudják követni a bevételek és kiadások alakulását. Apátiné Csipán Noémi a Rózskertért Alapítvány Kuratórium elnöke

3 3 KEDVES OLVASÓINK! Köszöntök mindenkit a 2009/2010- es tanév második félévében. Tanévünk őszi hónapjainak kiemelkedő eseménye volt az iskolánk által rendezett XIV. Országos ÉKP konferencia, mely a morál- és valláspedagógiával foglalkozott. A szakma tekintélyes képviselőinek előadásai, az iskolai bemutatóórák, a Gála műsor, és erre az alkalomra rendezett kiállítások tovább növelték intézményünk elismertségét. Napjainkban országos szinten is sokat lehet hallani fiataljaink olvasás tudásával kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Az okok feltárásában, és az olvasásszövegértés fejlesztésének érdekében zajló országos kutatásban mi is részt veszünk. Eredményeiből diákjaink elsőként profitálhatnak. Az első félévet jó eredménnyel zártuk. Az előző tanév átlagaihoz képest romlást nem tapasztaltunk. Ebben a félévben is minden diákunknak lehetősége lesz a további fejlődéshez, melyhez kellő segítséget nyújtunk. Szépen szerepeltek diákjaink a tanév első félévében megrendezett versenyeken, de a versenyek zöme még hátra van. Örvendetes, hogy tanulóink közül egyre többen vesznek részt tanórán kívüli foglalkozásokon, közös programokon. Ezek az együttlétek, társas összejövetelek a közösségünk épülését szolgálják. A tanév hátralévő részében sok erőt, derűt kívánok minden diákunknak, pedagógusainknak és a szülőknek! Nagyné Bitter Ilona igazgató

4 anyanyelv irodalom angol történelem matematika term.ism. biológia kémia földrajz fizika szám.tech. 4 Tanulmányi eredmények 2009/2010. első félév Magatartás és szorgalom a 5.b 6.a 6.b 7. 8.a 8.b iskola Tantárgyak átlagai

5 5 Tanulmányi átlagok a 5.b 6.a 6.b 7. 8.a 8.b iskola Szövegértés és matematika félévi felmérés eredményei szövegértés matematika szövegértés matematika 1.a 97% 95% 5.a 72% 76% 1.b 95% 90% 5.b 61% 75% 2.a 86% 84% 6.a 75% 65% 2.b 87% 89% 6.b 74% 61% 3.a 70% 82% 7. 56% 62% 3.b 70% 77% 8.a 81% 53% 4.a 86% 83% 8.b 88% 67% 4.b 82% 85% alsó 84% 87% felső 70% 65% iskola 75% 77%

6 6 AZ ÁTMENET Minden tanév januárjában megkérdezzük az első osztályos és az ötödik osztályos tanulók szüleit, hogy gyermekeik hogyan élik meg az óvodából iskolába való átmenetet, illetve alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenetet. Az alábbiakban a szülő véleményekből adunk ízelítőt, a részletes elemzés az iskola honlapján olvasható. Óvodából az iskolába való átmenet Az átmenetet zökkenőmentesnek ítélte meg a szülők többsége. Leginkább a tevékenységváltás okozott gondot, illetve az iskolai napirendre való átállás. Az iskolai környezetet elfogadták, a gyerekek beilleszkedtek, a tanítókat megkedvelték. Szívesen járnak ide a gyerekek. Szeretnek tanulni, érdeklődőek. Az osztálytársakkal való kapcsolat már most nagyon fontos tényező az elsős kisdiák életében. Jól érzik magukat az osztályközösségükben. Az iskola pedagógiai programjának fő célkitűzései megvalósulnak, a szülők szerint gyermekközpontúság, szeretetteljesség, jó légkör jellemzi a jelenlegi első évfolyamokat. Elismert területek: az ismeretek átadásának minősége, az erkölcsi nevelés, az illem formálása és a gondolkodás fejlesztése. Jó értékelést kaptak még a következő területek: az egyéni képességek fejlesztése, a közösségi szellem alakítása, a napközis tanulás és szabadidő. Negyedikből az ötödikbe való átmenet A válaszoló szülők többsége úgy ítéli meg, hogy az átmenet viszonylag zökkenőmentes volt, az öt hónap tapasztalatai alapján. A felsős szabályok betartása és a tanárok elfogadása problémamentesen zajlott. Több gondot okozott a tevékenységváltás, és a megnőtt terhelés miatt tapasztaltak a szülők nehézségeket. A gyerekek iskolához Búcsúzó való 8. osztály attitűdje (a szülők véleménye szerint), az előző évek tendenciáihoz hasonló. Az iskolai területei közül értékelésében pozitívum, hogy a megkérdezettek az illemre nevelést, az erkölcsi nevelést és a közösség fejlesztését eredményesnek ítélik meg. Elfogadható az ismeretek átadásának a színvonala. Legtöbb hiányosságot az egyéni képességek fejlesztésében tapasztalták a válaszolók. A gyerekeket is megkérdeztük az átmenet zökkenőmentességéről. Véleményük szinte teljesen megegyezett szüleik véleményével. Nyitrai Ádám 6.a Borbély Beatrix 5.a

7 7 OLVASÁSKUTATÁS A Rózsakerti Általános Iskola is részt vesz tíz ÉKP-s iskolával együtt Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása című kutatásban. A kutatásban négy osztály működik közre: a 2.b, a 4.b, a 6.b és a 8.b. Az itt tanuló gyerekek rendszeresen kapnak olyan feladatokat, amitől olvasási képességük még jobban fejlődik mind a hangos olvasás (blattoló, felkészülés utáni hangos olvasás, felolvasás), mind a néma olvasás területén (néma gyorsolvasás, néma szövegfeldolgozó olvasás, meditatív olvasás). Az olvasási tevékenységeket nemcsak tankönyvekből, hanem sokféle más információ-hordozóból, többek között az internet segítségével végzik. Tanórán kívül is igyekszünk az olvasás fontosságára a figyelmet felhívni. Ezt a célt szolgálja a Könyvmoly cím elnyerésére indított verseny (február 22-től március 1-ig), valamint az Olvasás hete (március1-től március 5-ig) iskola szintű programok. KEDVES GYEREKEK Fejtsétek meg az olvasáshoz kapcsolódó rejtvényt! Ú K S E T O N N Á R 1. Fúvós hangszer. 2. Aki az általános iskolába kezd el járni. 3. Költő írja. 4. Nagyon fontos egész életünkben. 5. Ez is információhordozó, hírlap. 6. Ebből is tanulhatunk. 7 Modern információhordozó eszköz. 8. Minden gyerek szereti. 9. Szavak jelentését közli. Megfejtés:.

8 8 TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010. A verseny neve Helyezés A tanuló neve KERÜLETI Alkalmazói informatika 7 8. évfolyam Prezentáció II. Madách Ferenc 8.b IV. Tóth Barnabás 8.a Szövegszerkesztés IV. Rigó Gábor 8.a Komplex kategória IV. Busai Bence 7. Alkalmazói informatika 5 6. évfolyam Grafika III. Ungvárszky Szabolcs 6.a IV. Balla Dániel 6.a Angol tagozatos III. Kiss Dávid 8.b IV. Földesi Ádám 8.b V. Kiss Bertalan 8.b Angol nem tagozatos I. Ungvárszky Szabolcs 6.a III. Batonai Alexandra 6.b III. Nyitrai Ádám 6.a Fizika I. Nagy Barnabás 8.b Szép magyar beszéd III. Paizs Cintia 7. Simonyi Zsigmond helyesírási I. Földesi Ádám 8.b verseny Rajz III. Molnár Olivér 5.a III. Karl Fruzsina 8.b BUDAPESTI Varga Tamás Matematika Budapesti fordulóba jutott Molnár Soma 7.o ORSZÁGOS Színjátszók Országos Találkozója II. 5.b

9 9 Kedves Olvasóink! Büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben ismét 2. helyen végeztünk a Büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben ismét 2. helyen végeztünk a szerzett érmeink és helyezéseink alapján a kerület iskoláinak összesített szerzett érmeink és helyezéseink alapján a kerület iskoláinak összesített ver- versenyében. Gratulálunk minden pontszerző diákunknak! Hajrá Hajrá Rózsakert! KERÜLETI SPORTEREDMÉNYEK 2009/2010. tanév első félév Aranyérmesek: Név Sportág Korosztály Lakatos István atlétika IV. Fiú csapat * atlétika IV. Novák Melinda Futafok IV. Őry Zsombor úszás I. Egyed Babett úszás IV. Erős Arnold grundbirkózás II. Tamás Márkó grundbirkózás II. Pál Viktor sakk II. Fiú csapat** sakk II. * A csapat tagjai: Lakatos István, Bene Ádám, Bene Zsolt, Gedra Bence, Kalmár Richárd ** A csapat tagjai: Pál Viktor, Ekker Dániel, Horváth Dávid Ezüstérmesek: Név Sportág Korosztály Egyed Babett úszás IV. Kiss Bertalan úszás IV. Leány váltó csapat * úszás III. Ekker Dániel grundbirkózás II. Leány csapat ** asztalitenisz II. Vegyes csapat váltóverseny I-II. Fiú csapat labdarúgás III. * a csapat tagjai: Nikitscher Laura, Tomicsek Tünde, Skerlecz Noémi, Pankotai Réka ** a csapat tagjai: Gyányi Renáta, Halász Zsanett, Skerlecz Noémi. Bronzérmesek: Név Sportág Korosztály Novák Gyöngyi Futafok III. Tomicsek Levente úszás IV. Ivanku Olivér úszás III. Lapca Márk úszás IV. Gyányi Renáta asztalitenisz IV. Fiú csapat atlétika I. Fiú váltó úszás III. Leány csapat sakk I-II. Fiú csapat labdarúgás I-II. Fiú csapat asztalitenisz I-II. Fiú csapat labdarúgás IV.

10 10 MIKULÁS KUPA A budafoki Rózsakert Általános Iskola szokatlan módon ünnepli a Mikulást. Ahelyett, hogy csokikat majszolnának, az a hír járja, hogy Mikulás-kupát rendeznek. Felkerestük a helyszínt, hogy olvasóinkat közvetlenül tudósítjuk az eseményről. Belépve az iskola épületébe rögtön érezhető a diákok lázas izgalma, mindenki a tornaterem irányába siet. Mi is beléptünk a tornaterembe, ahol nagyon sokan szurkolnak a pályán játszó két csapatnak. Éppen most ér véget az egyik meccs, így megszólítunk egy fiút, aki a pályáról jött le. A RózsaHír tudósítója vagyok. Olvasóinkat szeretnénk tájékoztatni erről az iskolai versenyről. Mi történik most éppen? Elég jól állunk. A csapatom épp most nyert, így már csak a 7. osztály csapatát kell legyőznünk, hogy miénk legyen a kupa. Hány csapat versenyzett összesen? Az ötödik-hatodikosok korosztálynál négy, a hetedik-nyolcadikos korosztálynál három csapat. Én a hetedikes csapatban irányító középpályás vagyok. A lányok is fociznak? Nem, ők röplabdáznak. Az lányosabb, és jobban is szeretik. Szeretsz játszani ezen a kupán? Igen, szeretek focizni, talán egy kicsit én is hozzá segítem a csapatomat a győzelemhez. De az izgalmas szurkolás is jó buli! Látom, már visszamennél a többiekhez. Köszönöm, hogy tájékoztattál így verseny közben. A tornateremben forrt a levegő, egy-egy gólnál a szurkolók rekedtre kiabálták magukat. Én is nagyon izgultam ki fog győzni. Végül a fiúknál és a lányoknál is a nyolcadikosok aratták le a dicsőséget hetedikesek és nyolcadikosok kategóriájában. Lakatos István 7. osztály FŐZŐ SZAKKÖR AZ ISKOLÁBAN Minden szerdán a technika terem tartja Marika néni a főző szakkört felsősöknek. Nagyon szeretek a foglalkozásokra járni, mert finom ételeket készítünk, melyeket el is fogyasztunk a szakkör végén. A hangulatra sem panaszkodhatom, mert nagyon jó társaság jött össze. Sokat nevetünk, beszélgetünk, és receptet is cserélünk. Kedvencem a MIKRÓS PISKÓTA. Azért kapta ezt a nevet, mert a mikosütőben kell elkészíteni. Nagyon jól esik utána a citromos tea. Készítsétek el ti is otthon ezt a könnyű ételt! Gombos Annamária 5.a osztály MIKRÓS PISKÓTA Hozzávalók: 4 tojás; 8 kanál rétesliszt; 8 kanál kristálycukor; 8 kanál víz; fél kávéskanál sütőpor. Elkészítése: A négy tojás sárgáját kikeverjük a cukorral, beletesszük a sütőporral elkevert lisztet, majd kanalanként hozzáadjuk a vizet. A négy tojás fehérjét habbá verjük és óvatosan a tojássárgás masszához keverjük. Ha van szilikonos tepsi, akkor abba öntjük a folyékony tésztát. Ha nincs, akkor a tepsit kikenjük vajjal és liszttel. A sütőedényt mikróba tesszük és 7-10 perc alatt készre sütjük. Ha megsült a sütemény, kihűlés után vágjuk ketté. Az egyik lapot kenjük meg lekvárral, helyezzük rá a másik lapot. A tetejét szórjuk meg cukrozott, darált dióval! Jó étvágyat! (A receptet Marika nénitől kaptuk.)

11 11 AZ ALSÓSOK FARSANGJA február 12-én tartották a kicsik a farsangját. Először bemutatták a királyi családot, akik a Didergő király című meséből jöttek el az alsósok közé. Majd az egyéni jelmezesek próbálták felvidítani a királyt. Utána az osztályok közösen mutatkoztak be a szomorú király előtt. Zászlóval vonultak a felség színe elé. A csoportos jelmezesek közt voltak erőemberek, bogarak, tündérek, boszorkányok, állatok. Az előadások után még egyszer, utoljára felvonultak az egyéni jelmezesek. Köztük sok kreatív jelmezt láthattunk, és ezek közül kellett a zsűrinek sorrendet felállítania. Még a tanító nénik is jelmezbe bújtak, próbáltak az uralkodó kedvében járni. Amíg a zsűri értékelt, addig a gyerekek táncra keltek. Közben megszületett a döntés, és ebben az évben két első helyezett lett. Harmadik helyet ért el a kulcs, második lett a lego és a két első helyezett a keep.smiley és a kentaurok lett. A közösségi bemutatkozásokat is díjazta a zsűri. Utólag is gratulálunk nekik! A végén már a királyi család is vidáman mulatozott. Juma Alexandra 6.b A FARSANGRA VALÓ KÉSZÜLŐDÉS Kocsis Anna Réka rajza 5. b Sziasztok! Én most a farsangnak előkészületéről fogok nektek mesélni. Hát a farsang, hol is kezdjem, ó tudom már, a legeslegeslegelején, egy hétfői nappal. Ez a nap nagyon hepehupás volt, mert aznap tudtuk meg, hogy ezen a héten, pénteken lesz a DÖK napjához kapcsolódó bemutatkozás. Akkor, ott kora reggel ledöbbentünk és csak ezt a három szót tudtuk kérdezni ki, mi, hol?. Ez a bámuldozás és kérdezősködés eltartott a kicsöngetésig. De hát egésznap csak kérdezősködtünk, hogy mit kéne összehozni ilyen rövid idő alatt. És hát nem jutottunk semmire, ezért megvártuk a következő napot. Erika néni ettől a keddi naptól fogva nagyon feszült volt. De végül is aznap már meg volt a terv, és bele is kezdtünk. Hát másnapra meg volt a koreográfia, és a zene is! A zenét én és a Füli vágtuk meg. Csütörtökre már nagyon királyok voltunk. És jött a péntek.ezt pedig mindenki látta. Pallay László 6.a

12 12 FELVÉTELI A felvételi reggelén még nem is izgultam, csak amikor leültem a székre és előttem volt az a lap. Akkor kapott el az az érzés, hogy nem fog sikerülni. Aztán nekiláttam az első feladatnak, könnyű volt, gondoltam majd nehezedik, de nem tette. A magyart 30 perc alatt megírtam, minden nehézség nélkül. El is bíztam magam, hogy ha a magyar ilyen könnyű, akkor a matek se lehet jóval nehezebb. Hát ebben tévedtem! Az első feladaton megtoppantam és ránéztem az órára: már 10 perc eltelt, pedig még bele se kezdtem a többibe. Ezek után nem a feladatokat néztem, hanem hogy kb hány pontot érhet és a nagy pontszámúaknak nekiláttam. Épp hogy befejeztem ezeket és még maradt egy kis időm a TÖBBIRE is. Megírtam, kimentem a teremből és mindenki szomorúan állt a folyósón. Megláttam apámat megkérdezte, hogy hogy ment, elmondtam: - A magyar könnyű volt. De mikor megkérdezte: - És a matek?- csak lehajtottam a fejem. Egy hét múlva megkaptam az eredményeket, nem mertem megnézni, de meg kellett tenni! Megnéztem: magyar 45 pont, ezt éreztem. Remegve néztem viszont a matekra, ami megkönnyebbülésemre 32 pontos lett. Zagyva Benedek 5. b Kecskés András 8. b A MATILD MÉDIAISKOLÁBAN JÁRTUNK Béni Andrea 5. a január 6-án a Matild médiaiskolába mentünk. Megnéztük a forgatási helyszínt, majd megismerkedtünk néhány kedves emberrel/lánnyal akik a felvétel előtt elbeszélgettek velünk a téli szünetünkről, Ez alapján összeállították a kérdéseket, majd megkezdődött a forgatás. Mindenki nagyon izgult. Először egy kedves szőke hajú lány kezdte a riportot Melindával és Napsugárral. Egy riport kb. fél órás lehetett. Ezután Noémi jött. Míg Melinda és Napsugár téli és nyári élményeket mondott, addig Noémi ezek mellett a téli és nyári sportjairól is beszámolt. A forgatás végén mindenki megkönnyebbülve köszönt el a többiektől, és már vettük is kabátjainkat, majd indultunk haza. Ez a látogatás mindenkinek nagy élmény volt. A riportokat vissza lehet nézni a weboldalon. Skerlecz Noémi 6.b Juma Alexandra 6.b

13 13 Timkó Zsolt 5.a VARJÚ Volt egyszer egy varjúcska, Úgy hívták, hogy Pityuka. Fekete volt szegényke, Pedig bele se esett a tűzhelybe. Úgy gondolta, hogy a hangszíne elég szép, Ezért úgy döntött, hogy színi pályára lép. De színi karrierje két nap múlva véget ért, mert lelőtték szegénykét. Emiatt nem szerepelt, a mesékben, Erre holló komája elejtette A sajtot nagy örömében. Bojta Balázs 8. a Trauznitz Márk 5.a osztály EGY MADÁRKA Varjú, varjú, varjú Milyen szép kis varjú. Fekete a szárnya, Mint a szeme, szája. Elrepült a fáról, Nagyon messze távol. Távol a szél fölkapta, Házam előtt lerakta. Én ott aztán fölkaptam, Ágyacskámba beraktam. Pihengélt ő nyugodtan, Míg az álom elkapta. Kocsis Anna Réka5.b Orbán Alex 7. osztály Piti Levente 6. a TŰZVARÁZSLÁS Szikra pattanj, lángja lobbanj, fénye ragyogj, tüze pattanj! ALAPELVEK RAPPBAN Itt vagyunk veletek, Mindig kellünk, ha pörög a nyelvetek. Benne vagyunk a helyesírási szabályban, Akkor is, ha a Dunán dagály van. Alapelvek négy darab is meg kell tanulnod így megy ez így. Itt a kiejtés szerinti jaja, de a kiejtéssel baja ez egy kicsit csalóka. Mint az erdőben eltévedt manóka, Egyet-kettőt kihagyok, mert nincsen kedvem pampogni. De tudjad, hogy ezeket is meg kell tanulni, Nem mondok többet az alapelvekről. Ez volt a kiejtés szerinti írásmód, ez volt az első A vége nem rímelt, de jó lett ettől Babits se rímelne ide, de ő egy költő. Fényes lobogás tüzes pattogás, perzselő lángolás, szikrás pattogás.

14 14 AVATAR Az Avatar új és nagyon népszerű amerikai sci-fi film, ami főleg nagyobbaknak ajánlott. Arról szól, hogy egy tolószékes ember egy másik bolygóra kerül a testvére helyett, ott küldetést kell megoldania több emberrel. A küldetés lényege az, hogy egy drága, a Földön már nem lévő ritka kőzetet bányásszanak ki. Mindenki megkapja idegen testét, a sok ember közül mégis csak őt akarják befogadni az idegen lények. A küldetés közben annyira beilleszkedik az őslakók (idegenek) közé, hogy a Földön élő kapzsi embertársai ellen fordul Ha valaki kedvet kapott megnézheti például a Pallas moziban a Camponában 3D vetítésben! Juma Alexandra 6.b Tomicsek Tünde 6.b Lányoknak (7-12 éves korig) Gnone Elisabetta: Fairy Oak 3. A Fény Hatalma Háború emészti Zöldlapályvölgyet. Fairy Oak lakói megszervezik a védelmet, de lelküket megmérgezi a kétség: vajon az Ellenségnek sikerül az ikrek közé állnia? A Fény és a Sötétség közötti Ősi Szövetség talán megszakadt? Vanília szeretete ellenére Pervinka menekülésre kényszerül és az Ellenség ekkor indítja végső támadását. Úgy tűnik Fairy Oak falai ellenállnak, de a Sötétség Ura még tartogat egy meglepetést, amely összezavarja az ostromlottakat. De talán nem minden olyan, mint amilyennek tűnik. Ezzel a harmadik izgalmas résszel fejeződik be Feli, az apró fénytündér hosszú története, aki Fairy Oak boszorkány ikrei felett őrködik. Juma Alexandra 6.b Fiúknak (7-12 éves korig) Kinney Jeff: EGY ROPI NAPLÓJA 2. RODRICK, A KIRÁLY Ne kérdezd, hogyan töltötte Greg Heffley a nyári szünidőt, mert egyáltalán nem hajlandó róla beszélni. Az új iskolaév kezdetén Greg szíves örömest szabadul meg az elmúlt három hónaptól különösen egy eseménytől. Sajnos bátyja, Rodrick mindent tud az esetről, amit Greg tengermélyen szeretne eltemetni. De a titkoknak megvan az a sajátosságuk, hogy szeretnek felszínre kerülni különösen, ha egy napló is szerepel az ügyben Juma Alexandra 6.b

15 15 PALACKPOSTA A Széles Lászlóné, Anita néni által az előző tanévben elindított PET palack gyűjtési akció országos második helyezést, és vele Ft jutalmat eredményezett. Idén is folytatjuk a flakonok összeszedését. Tetemes mennyiség, több mint 7000 darab halmozódott fel szeptember óta. Ebben az akcióban az alsós osztályok messze megelőzik a nagyokat. Kiemelkedően sokat gyűjtött az 1.a, a 2.b, a 3.a, a 2.a, és a 4.a osztály. A behozott palackokat folyamatosan számoljuk és zsákoljuk. LEENDŐ ELSŐSEINKNEK SZÓLÓ PROGRAMJAINK Ebben a munkában eddig Kassai Tamás és Krekes Attila 5.b-s, Pallay Laszló, Beyer Fülöp 6.a-s,Kerékgyártó Martin és Csizmadia Levente 6.b-s, tanulók segédkeztek február 16-án szállították el eddig felhalmozott mennyiséget. Bízunk abban, hogy a lendület megmarad, és átterjed az eddig restebb osztályokra is. Kérjük, hogy a továbbiakban is szétlapítva, kupak nélkül hozzatok minél többet! Köszönjük az eddigi szorgos gyűjtést! Iso Jolán DÖK segítő tanár Március 10. szerda 8 óra Március 16., 23. kedd 16 óra Március 30. kedd 16 óra Április 13., 20. kedd 16 óra Nyílt nap (bemutató órák az első osztályokban tanító pedagógusoknál) Fejlesztő foglalkozások, angol előkészítő (báb, néptánc, sakk, furulya, számítógépes oktatóprogramok) Húsvéti tojáskeresés (tojásfestés, locsolóversek, népszokások) Fejlesztő foglalkozások, angol előkészítő (báb, néptánc, sakk, furulya, számítógépes oktatóprogramok) en kapcsolattartási lehetőség. Beiskolázási programjainkra szeretettel várjuk az érdeklődő családokat! Pankotai Réka 5b Kérjük, segítse munkánkat idén is adója 1 %-ának felajánlásával! Adószámunk: Az egy százalék felajánlása mellett, a gazdasági irodában vagy az osztályfőnököknél igényelhető sárga csekken vagy az OTP Banknál vezetett es bankszámlaszámra történő befizetéseikkel támogathatják iskolánkat. Kedves Szülőtársaim! december 18-án rendezett Karácsonyi Vásárunk, amit Iskolánk Alapítványának segítésére szerveztünk, egyértelmű siker volt. Öszszesen forint gyűlt össze, melynek felét közvetlenül az osztályok kapták, míg másik fele az iskolánk alapítványán keresztül segíti a közösségi céljaink elérését. Ezúton is köszönetet mondunk azoknak a Szülőknek és Gyerekeknek, akik rendkívül ötletes, kiemelkedő munkáikkal segítették a vásár sikerét Kecskésné Barna Erzsébet

16 16 16 Sódar Lilla 4. a Gyovai Sándor 5. a Karl Fruzsina 8. b Felelős szerkesztő: LADÁNYINÉ SÜTŐ TÜNDE A Rózsakerti Általános Iskola diáklapja Felelős kiadó: Rózsakertért Alapítvány Budapest, Rákóczi út 16. Tel.: Szerkesztőség tagjai: Juma Alexandra 6.b, Skerlecz Noémi 6.b, Tomicsek Tünde 6.b Előkészítés:Dobos Tímea 6.a Horváth Erika, Iso Jolán, Horváthné Tóth Gabriella