A Rózsakerti Általános Iskola lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rózsakerti Általános Iskola lapja"

Átírás

1 A Rózsakerti Általános Iskola lapja III. évfolyam 9. szám március Karl Fruzsina 8.b rajza

2 2 RÓZSAKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Az alapítványt 19 évvel ezelőtt lelkes tanárok és szülők hozták létre, hogy segítsék az iskolánk működését. Az alapítvány iskolánk rendezvényeinek támogatásán keresztül színesíti a diákok közösségi életét, hogy sok szép és felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. Az alapítvány pályázatok útján nyújt támogatást a játszóházak, táborozások, kirándulások, jutalmazások megvalósításában. A pályázatok elbírálását az osztályok szülői közössége által delegált kuratóriumi tagok végzik társadalmi munkában. Az alapítvány bevételei elsősorban a támogatóink (szülők, tanárok, kerületi vállalkozók) által felajánlott egyéni támogatásokból és az adók 1%-ból származnak. Nemcsak pénzbeli támogatást kapunk, hanem a különböző rendezvényeinkhez, fejlesztésekhez is érkeznek tárgyi felajánlások. Az alapítványhoz beérkező ötletekből, a rendelkezésre álló forrásokból választjuk ki a programok, fejlesztések támogatását úgy, hogy iskolánk lehető legtöbb tanulóját érintse. A támogatások nagyobb részét olyan területekre szánjuk, amelyek nem önkormányzati feladatok. Segítségével diákjaink mindennapjait tehetjük jobbá, élvezetesebbé, hasznosabbá. Emellett vannak mindenki számára egyformán jutó támogatások is. Ilyen volt a tavaly bevezetett és nagy sikert aratott iskolánk összes osztálya részére kínált céltámogatás. Összege tanulónként 1000 Ft volt. Fenti támogatást az osztályfőnökök által benyújtott konkrét programot tartalmazó pályázat alapján kulturális és közösségi programok megvalósítására lehet elnyerni ebben a tanévben is. Mit is vár az alapítvány a szülőktől, volt diákoktól, kerületi vállalkozóktól? Támogatást. Ötletekkel, segítséggel, és természetesen nem feledkezhetünk meg az anyagi támogatásról sem. A mostani nehéz időszakban különösen fontos lehet az 1% felajánlása. Ebből ban Ft, 2007-ben Ft, 2009-ben Ft bevétele volt a Rózsakertért Alapítványnak. A felajánlható 1%-ot a már megállapított, az APEH számára befizetendő adóalapból vonják le, így a felajánlott összeg nem terheli külön kiadásokkal a családjuk költségvetését! Az egyéb egyéni felajánlások mellett, ezek a jelentős összegek lehetőséget adnak arra, hogy a már megszokott apró segítségeken kívül nagyobb fába is vágjuk fejszénket. A szülők által, az alapítvány segítésére rendezett Karácsonyi vásár eredményes volt. Az vásárról részletesen a lap 15. oldalán olvashatnak. A részletes beszámolókat a Rózsakertért Alapítvány munkájáról folyamatosan felrakjuk az iskola honlapjára (www.rozsakertiskola.hu), így az érdeklődők nyomon tudják követni a bevételek és kiadások alakulását. Apátiné Csipán Noémi a Rózskertért Alapítvány Kuratórium elnöke

3 3 KEDVES OLVASÓINK! Köszöntök mindenkit a 2009/2010- es tanév második félévében. Tanévünk őszi hónapjainak kiemelkedő eseménye volt az iskolánk által rendezett XIV. Országos ÉKP konferencia, mely a morál- és valláspedagógiával foglalkozott. A szakma tekintélyes képviselőinek előadásai, az iskolai bemutatóórák, a Gála műsor, és erre az alkalomra rendezett kiállítások tovább növelték intézményünk elismertségét. Napjainkban országos szinten is sokat lehet hallani fiataljaink olvasás tudásával kapcsolatos problémákról, nehézségekről. Az okok feltárásában, és az olvasásszövegértés fejlesztésének érdekében zajló országos kutatásban mi is részt veszünk. Eredményeiből diákjaink elsőként profitálhatnak. Az első félévet jó eredménnyel zártuk. Az előző tanév átlagaihoz képest romlást nem tapasztaltunk. Ebben a félévben is minden diákunknak lehetősége lesz a további fejlődéshez, melyhez kellő segítséget nyújtunk. Szépen szerepeltek diákjaink a tanév első félévében megrendezett versenyeken, de a versenyek zöme még hátra van. Örvendetes, hogy tanulóink közül egyre többen vesznek részt tanórán kívüli foglalkozásokon, közös programokon. Ezek az együttlétek, társas összejövetelek a közösségünk épülését szolgálják. A tanév hátralévő részében sok erőt, derűt kívánok minden diákunknak, pedagógusainknak és a szülőknek! Nagyné Bitter Ilona igazgató

4 anyanyelv irodalom angol történelem matematika term.ism. biológia kémia földrajz fizika szám.tech. 4 Tanulmányi eredmények 2009/2010. első félév Magatartás és szorgalom a 5.b 6.a 6.b 7. 8.a 8.b iskola Tantárgyak átlagai

5 5 Tanulmányi átlagok a 5.b 6.a 6.b 7. 8.a 8.b iskola Szövegértés és matematika félévi felmérés eredményei szövegértés matematika szövegértés matematika 1.a 97% 95% 5.a 72% 76% 1.b 95% 90% 5.b 61% 75% 2.a 86% 84% 6.a 75% 65% 2.b 87% 89% 6.b 74% 61% 3.a 70% 82% 7. 56% 62% 3.b 70% 77% 8.a 81% 53% 4.a 86% 83% 8.b 88% 67% 4.b 82% 85% alsó 84% 87% felső 70% 65% iskola 75% 77%

6 6 AZ ÁTMENET Minden tanév januárjában megkérdezzük az első osztályos és az ötödik osztályos tanulók szüleit, hogy gyermekeik hogyan élik meg az óvodából iskolába való átmenetet, illetve alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenetet. Az alábbiakban a szülő véleményekből adunk ízelítőt, a részletes elemzés az iskola honlapján olvasható. Óvodából az iskolába való átmenet Az átmenetet zökkenőmentesnek ítélte meg a szülők többsége. Leginkább a tevékenységváltás okozott gondot, illetve az iskolai napirendre való átállás. Az iskolai környezetet elfogadták, a gyerekek beilleszkedtek, a tanítókat megkedvelték. Szívesen járnak ide a gyerekek. Szeretnek tanulni, érdeklődőek. Az osztálytársakkal való kapcsolat már most nagyon fontos tényező az elsős kisdiák életében. Jól érzik magukat az osztályközösségükben. Az iskola pedagógiai programjának fő célkitűzései megvalósulnak, a szülők szerint gyermekközpontúság, szeretetteljesség, jó légkör jellemzi a jelenlegi első évfolyamokat. Elismert területek: az ismeretek átadásának minősége, az erkölcsi nevelés, az illem formálása és a gondolkodás fejlesztése. Jó értékelést kaptak még a következő területek: az egyéni képességek fejlesztése, a közösségi szellem alakítása, a napközis tanulás és szabadidő. Negyedikből az ötödikbe való átmenet A válaszoló szülők többsége úgy ítéli meg, hogy az átmenet viszonylag zökkenőmentes volt, az öt hónap tapasztalatai alapján. A felsős szabályok betartása és a tanárok elfogadása problémamentesen zajlott. Több gondot okozott a tevékenységváltás, és a megnőtt terhelés miatt tapasztaltak a szülők nehézségeket. A gyerekek iskolához Búcsúzó való 8. osztály attitűdje (a szülők véleménye szerint), az előző évek tendenciáihoz hasonló. Az iskolai területei közül értékelésében pozitívum, hogy a megkérdezettek az illemre nevelést, az erkölcsi nevelést és a közösség fejlesztését eredményesnek ítélik meg. Elfogadható az ismeretek átadásának a színvonala. Legtöbb hiányosságot az egyéni képességek fejlesztésében tapasztalták a válaszolók. A gyerekeket is megkérdeztük az átmenet zökkenőmentességéről. Véleményük szinte teljesen megegyezett szüleik véleményével. Nyitrai Ádám 6.a Borbély Beatrix 5.a

7 7 OLVASÁSKUTATÁS A Rózsakerti Általános Iskola is részt vesz tíz ÉKP-s iskolával együtt Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása című kutatásban. A kutatásban négy osztály működik közre: a 2.b, a 4.b, a 6.b és a 8.b. Az itt tanuló gyerekek rendszeresen kapnak olyan feladatokat, amitől olvasási képességük még jobban fejlődik mind a hangos olvasás (blattoló, felkészülés utáni hangos olvasás, felolvasás), mind a néma olvasás területén (néma gyorsolvasás, néma szövegfeldolgozó olvasás, meditatív olvasás). Az olvasási tevékenységeket nemcsak tankönyvekből, hanem sokféle más információ-hordozóból, többek között az internet segítségével végzik. Tanórán kívül is igyekszünk az olvasás fontosságára a figyelmet felhívni. Ezt a célt szolgálja a Könyvmoly cím elnyerésére indított verseny (február 22-től március 1-ig), valamint az Olvasás hete (március1-től március 5-ig) iskola szintű programok. KEDVES GYEREKEK Fejtsétek meg az olvasáshoz kapcsolódó rejtvényt! Ú K S E T O N N Á R 1. Fúvós hangszer. 2. Aki az általános iskolába kezd el járni. 3. Költő írja. 4. Nagyon fontos egész életünkben. 5. Ez is információhordozó, hírlap. 6. Ebből is tanulhatunk. 7 Modern információhordozó eszköz. 8. Minden gyerek szereti. 9. Szavak jelentését közli. Megfejtés:.

8 8 TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010. A verseny neve Helyezés A tanuló neve KERÜLETI Alkalmazói informatika 7 8. évfolyam Prezentáció II. Madách Ferenc 8.b IV. Tóth Barnabás 8.a Szövegszerkesztés IV. Rigó Gábor 8.a Komplex kategória IV. Busai Bence 7. Alkalmazói informatika 5 6. évfolyam Grafika III. Ungvárszky Szabolcs 6.a IV. Balla Dániel 6.a Angol tagozatos III. Kiss Dávid 8.b IV. Földesi Ádám 8.b V. Kiss Bertalan 8.b Angol nem tagozatos I. Ungvárszky Szabolcs 6.a III. Batonai Alexandra 6.b III. Nyitrai Ádám 6.a Fizika I. Nagy Barnabás 8.b Szép magyar beszéd III. Paizs Cintia 7. Simonyi Zsigmond helyesírási I. Földesi Ádám 8.b verseny Rajz III. Molnár Olivér 5.a III. Karl Fruzsina 8.b BUDAPESTI Varga Tamás Matematika Budapesti fordulóba jutott Molnár Soma 7.o ORSZÁGOS Színjátszók Országos Találkozója II. 5.b

9 9 Kedves Olvasóink! Büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben ismét 2. helyen végeztünk a Büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben ismét 2. helyen végeztünk a szerzett érmeink és helyezéseink alapján a kerület iskoláinak összesített szerzett érmeink és helyezéseink alapján a kerület iskoláinak összesített ver- versenyében. Gratulálunk minden pontszerző diákunknak! Hajrá Hajrá Rózsakert! KERÜLETI SPORTEREDMÉNYEK 2009/2010. tanév első félév Aranyérmesek: Név Sportág Korosztály Lakatos István atlétika IV. Fiú csapat * atlétika IV. Novák Melinda Futafok IV. Őry Zsombor úszás I. Egyed Babett úszás IV. Erős Arnold grundbirkózás II. Tamás Márkó grundbirkózás II. Pál Viktor sakk II. Fiú csapat** sakk II. * A csapat tagjai: Lakatos István, Bene Ádám, Bene Zsolt, Gedra Bence, Kalmár Richárd ** A csapat tagjai: Pál Viktor, Ekker Dániel, Horváth Dávid Ezüstérmesek: Név Sportág Korosztály Egyed Babett úszás IV. Kiss Bertalan úszás IV. Leány váltó csapat * úszás III. Ekker Dániel grundbirkózás II. Leány csapat ** asztalitenisz II. Vegyes csapat váltóverseny I-II. Fiú csapat labdarúgás III. * a csapat tagjai: Nikitscher Laura, Tomicsek Tünde, Skerlecz Noémi, Pankotai Réka ** a csapat tagjai: Gyányi Renáta, Halász Zsanett, Skerlecz Noémi. Bronzérmesek: Név Sportág Korosztály Novák Gyöngyi Futafok III. Tomicsek Levente úszás IV. Ivanku Olivér úszás III. Lapca Márk úszás IV. Gyányi Renáta asztalitenisz IV. Fiú csapat atlétika I. Fiú váltó úszás III. Leány csapat sakk I-II. Fiú csapat labdarúgás I-II. Fiú csapat asztalitenisz I-II. Fiú csapat labdarúgás IV.

10 10 MIKULÁS KUPA A budafoki Rózsakert Általános Iskola szokatlan módon ünnepli a Mikulást. Ahelyett, hogy csokikat majszolnának, az a hír járja, hogy Mikulás-kupát rendeznek. Felkerestük a helyszínt, hogy olvasóinkat közvetlenül tudósítjuk az eseményről. Belépve az iskola épületébe rögtön érezhető a diákok lázas izgalma, mindenki a tornaterem irányába siet. Mi is beléptünk a tornaterembe, ahol nagyon sokan szurkolnak a pályán játszó két csapatnak. Éppen most ér véget az egyik meccs, így megszólítunk egy fiút, aki a pályáról jött le. A RózsaHír tudósítója vagyok. Olvasóinkat szeretnénk tájékoztatni erről az iskolai versenyről. Mi történik most éppen? Elég jól állunk. A csapatom épp most nyert, így már csak a 7. osztály csapatát kell legyőznünk, hogy miénk legyen a kupa. Hány csapat versenyzett összesen? Az ötödik-hatodikosok korosztálynál négy, a hetedik-nyolcadikos korosztálynál három csapat. Én a hetedikes csapatban irányító középpályás vagyok. A lányok is fociznak? Nem, ők röplabdáznak. Az lányosabb, és jobban is szeretik. Szeretsz játszani ezen a kupán? Igen, szeretek focizni, talán egy kicsit én is hozzá segítem a csapatomat a győzelemhez. De az izgalmas szurkolás is jó buli! Látom, már visszamennél a többiekhez. Köszönöm, hogy tájékoztattál így verseny közben. A tornateremben forrt a levegő, egy-egy gólnál a szurkolók rekedtre kiabálták magukat. Én is nagyon izgultam ki fog győzni. Végül a fiúknál és a lányoknál is a nyolcadikosok aratták le a dicsőséget hetedikesek és nyolcadikosok kategóriájában. Lakatos István 7. osztály FŐZŐ SZAKKÖR AZ ISKOLÁBAN Minden szerdán a technika terem tartja Marika néni a főző szakkört felsősöknek. Nagyon szeretek a foglalkozásokra járni, mert finom ételeket készítünk, melyeket el is fogyasztunk a szakkör végén. A hangulatra sem panaszkodhatom, mert nagyon jó társaság jött össze. Sokat nevetünk, beszélgetünk, és receptet is cserélünk. Kedvencem a MIKRÓS PISKÓTA. Azért kapta ezt a nevet, mert a mikosütőben kell elkészíteni. Nagyon jól esik utána a citromos tea. Készítsétek el ti is otthon ezt a könnyű ételt! Gombos Annamária 5.a osztály MIKRÓS PISKÓTA Hozzávalók: 4 tojás; 8 kanál rétesliszt; 8 kanál kristálycukor; 8 kanál víz; fél kávéskanál sütőpor. Elkészítése: A négy tojás sárgáját kikeverjük a cukorral, beletesszük a sütőporral elkevert lisztet, majd kanalanként hozzáadjuk a vizet. A négy tojás fehérjét habbá verjük és óvatosan a tojássárgás masszához keverjük. Ha van szilikonos tepsi, akkor abba öntjük a folyékony tésztát. Ha nincs, akkor a tepsit kikenjük vajjal és liszttel. A sütőedényt mikróba tesszük és 7-10 perc alatt készre sütjük. Ha megsült a sütemény, kihűlés után vágjuk ketté. Az egyik lapot kenjük meg lekvárral, helyezzük rá a másik lapot. A tetejét szórjuk meg cukrozott, darált dióval! Jó étvágyat! (A receptet Marika nénitől kaptuk.)

11 11 AZ ALSÓSOK FARSANGJA február 12-én tartották a kicsik a farsangját. Először bemutatták a királyi családot, akik a Didergő király című meséből jöttek el az alsósok közé. Majd az egyéni jelmezesek próbálták felvidítani a királyt. Utána az osztályok közösen mutatkoztak be a szomorú király előtt. Zászlóval vonultak a felség színe elé. A csoportos jelmezesek közt voltak erőemberek, bogarak, tündérek, boszorkányok, állatok. Az előadások után még egyszer, utoljára felvonultak az egyéni jelmezesek. Köztük sok kreatív jelmezt láthattunk, és ezek közül kellett a zsűrinek sorrendet felállítania. Még a tanító nénik is jelmezbe bújtak, próbáltak az uralkodó kedvében járni. Amíg a zsűri értékelt, addig a gyerekek táncra keltek. Közben megszületett a döntés, és ebben az évben két első helyezett lett. Harmadik helyet ért el a kulcs, második lett a lego és a két első helyezett a keep.smiley és a kentaurok lett. A közösségi bemutatkozásokat is díjazta a zsűri. Utólag is gratulálunk nekik! A végén már a királyi család is vidáman mulatozott. Juma Alexandra 6.b A FARSANGRA VALÓ KÉSZÜLŐDÉS Kocsis Anna Réka rajza 5. b Sziasztok! Én most a farsangnak előkészületéről fogok nektek mesélni. Hát a farsang, hol is kezdjem, ó tudom már, a legeslegeslegelején, egy hétfői nappal. Ez a nap nagyon hepehupás volt, mert aznap tudtuk meg, hogy ezen a héten, pénteken lesz a DÖK napjához kapcsolódó bemutatkozás. Akkor, ott kora reggel ledöbbentünk és csak ezt a három szót tudtuk kérdezni ki, mi, hol?. Ez a bámuldozás és kérdezősködés eltartott a kicsöngetésig. De hát egésznap csak kérdezősködtünk, hogy mit kéne összehozni ilyen rövid idő alatt. És hát nem jutottunk semmire, ezért megvártuk a következő napot. Erika néni ettől a keddi naptól fogva nagyon feszült volt. De végül is aznap már meg volt a terv, és bele is kezdtünk. Hát másnapra meg volt a koreográfia, és a zene is! A zenét én és a Füli vágtuk meg. Csütörtökre már nagyon királyok voltunk. És jött a péntek.ezt pedig mindenki látta. Pallay László 6.a

12 12 FELVÉTELI A felvételi reggelén még nem is izgultam, csak amikor leültem a székre és előttem volt az a lap. Akkor kapott el az az érzés, hogy nem fog sikerülni. Aztán nekiláttam az első feladatnak, könnyű volt, gondoltam majd nehezedik, de nem tette. A magyart 30 perc alatt megírtam, minden nehézség nélkül. El is bíztam magam, hogy ha a magyar ilyen könnyű, akkor a matek se lehet jóval nehezebb. Hát ebben tévedtem! Az első feladaton megtoppantam és ránéztem az órára: már 10 perc eltelt, pedig még bele se kezdtem a többibe. Ezek után nem a feladatokat néztem, hanem hogy kb hány pontot érhet és a nagy pontszámúaknak nekiláttam. Épp hogy befejeztem ezeket és még maradt egy kis időm a TÖBBIRE is. Megírtam, kimentem a teremből és mindenki szomorúan állt a folyósón. Megláttam apámat megkérdezte, hogy hogy ment, elmondtam: - A magyar könnyű volt. De mikor megkérdezte: - És a matek?- csak lehajtottam a fejem. Egy hét múlva megkaptam az eredményeket, nem mertem megnézni, de meg kellett tenni! Megnéztem: magyar 45 pont, ezt éreztem. Remegve néztem viszont a matekra, ami megkönnyebbülésemre 32 pontos lett. Zagyva Benedek 5. b Kecskés András 8. b A MATILD MÉDIAISKOLÁBAN JÁRTUNK Béni Andrea 5. a január 6-án a Matild médiaiskolába mentünk. Megnéztük a forgatási helyszínt, majd megismerkedtünk néhány kedves emberrel/lánnyal akik a felvétel előtt elbeszélgettek velünk a téli szünetünkről, Ez alapján összeállították a kérdéseket, majd megkezdődött a forgatás. Mindenki nagyon izgult. Először egy kedves szőke hajú lány kezdte a riportot Melindával és Napsugárral. Egy riport kb. fél órás lehetett. Ezután Noémi jött. Míg Melinda és Napsugár téli és nyári élményeket mondott, addig Noémi ezek mellett a téli és nyári sportjairól is beszámolt. A forgatás végén mindenki megkönnyebbülve köszönt el a többiektől, és már vettük is kabátjainkat, majd indultunk haza. Ez a látogatás mindenkinek nagy élmény volt. A riportokat vissza lehet nézni a weboldalon. Skerlecz Noémi 6.b Juma Alexandra 6.b

13 13 Timkó Zsolt 5.a VARJÚ Volt egyszer egy varjúcska, Úgy hívták, hogy Pityuka. Fekete volt szegényke, Pedig bele se esett a tűzhelybe. Úgy gondolta, hogy a hangszíne elég szép, Ezért úgy döntött, hogy színi pályára lép. De színi karrierje két nap múlva véget ért, mert lelőtték szegénykét. Emiatt nem szerepelt, a mesékben, Erre holló komája elejtette A sajtot nagy örömében. Bojta Balázs 8. a Trauznitz Márk 5.a osztály EGY MADÁRKA Varjú, varjú, varjú Milyen szép kis varjú. Fekete a szárnya, Mint a szeme, szája. Elrepült a fáról, Nagyon messze távol. Távol a szél fölkapta, Házam előtt lerakta. Én ott aztán fölkaptam, Ágyacskámba beraktam. Pihengélt ő nyugodtan, Míg az álom elkapta. Kocsis Anna Réka5.b Orbán Alex 7. osztály Piti Levente 6. a TŰZVARÁZSLÁS Szikra pattanj, lángja lobbanj, fénye ragyogj, tüze pattanj! ALAPELVEK RAPPBAN Itt vagyunk veletek, Mindig kellünk, ha pörög a nyelvetek. Benne vagyunk a helyesírási szabályban, Akkor is, ha a Dunán dagály van. Alapelvek négy darab is meg kell tanulnod így megy ez így. Itt a kiejtés szerinti jaja, de a kiejtéssel baja ez egy kicsit csalóka. Mint az erdőben eltévedt manóka, Egyet-kettőt kihagyok, mert nincsen kedvem pampogni. De tudjad, hogy ezeket is meg kell tanulni, Nem mondok többet az alapelvekről. Ez volt a kiejtés szerinti írásmód, ez volt az első A vége nem rímelt, de jó lett ettől Babits se rímelne ide, de ő egy költő. Fényes lobogás tüzes pattogás, perzselő lángolás, szikrás pattogás.

14 14 AVATAR Az Avatar új és nagyon népszerű amerikai sci-fi film, ami főleg nagyobbaknak ajánlott. Arról szól, hogy egy tolószékes ember egy másik bolygóra kerül a testvére helyett, ott küldetést kell megoldania több emberrel. A küldetés lényege az, hogy egy drága, a Földön már nem lévő ritka kőzetet bányásszanak ki. Mindenki megkapja idegen testét, a sok ember közül mégis csak őt akarják befogadni az idegen lények. A küldetés közben annyira beilleszkedik az őslakók (idegenek) közé, hogy a Földön élő kapzsi embertársai ellen fordul Ha valaki kedvet kapott megnézheti például a Pallas moziban a Camponában 3D vetítésben! Juma Alexandra 6.b Tomicsek Tünde 6.b Lányoknak (7-12 éves korig) Gnone Elisabetta: Fairy Oak 3. A Fény Hatalma Háború emészti Zöldlapályvölgyet. Fairy Oak lakói megszervezik a védelmet, de lelküket megmérgezi a kétség: vajon az Ellenségnek sikerül az ikrek közé állnia? A Fény és a Sötétség közötti Ősi Szövetség talán megszakadt? Vanília szeretete ellenére Pervinka menekülésre kényszerül és az Ellenség ekkor indítja végső támadását. Úgy tűnik Fairy Oak falai ellenállnak, de a Sötétség Ura még tartogat egy meglepetést, amely összezavarja az ostromlottakat. De talán nem minden olyan, mint amilyennek tűnik. Ezzel a harmadik izgalmas résszel fejeződik be Feli, az apró fénytündér hosszú története, aki Fairy Oak boszorkány ikrei felett őrködik. Juma Alexandra 6.b Fiúknak (7-12 éves korig) Kinney Jeff: EGY ROPI NAPLÓJA 2. RODRICK, A KIRÁLY Ne kérdezd, hogyan töltötte Greg Heffley a nyári szünidőt, mert egyáltalán nem hajlandó róla beszélni. Az új iskolaév kezdetén Greg szíves örömest szabadul meg az elmúlt három hónaptól különösen egy eseménytől. Sajnos bátyja, Rodrick mindent tud az esetről, amit Greg tengermélyen szeretne eltemetni. De a titkoknak megvan az a sajátosságuk, hogy szeretnek felszínre kerülni különösen, ha egy napló is szerepel az ügyben Juma Alexandra 6.b

15 15 PALACKPOSTA A Széles Lászlóné, Anita néni által az előző tanévben elindított PET palack gyűjtési akció országos második helyezést, és vele Ft jutalmat eredményezett. Idén is folytatjuk a flakonok összeszedését. Tetemes mennyiség, több mint 7000 darab halmozódott fel szeptember óta. Ebben az akcióban az alsós osztályok messze megelőzik a nagyokat. Kiemelkedően sokat gyűjtött az 1.a, a 2.b, a 3.a, a 2.a, és a 4.a osztály. A behozott palackokat folyamatosan számoljuk és zsákoljuk. LEENDŐ ELSŐSEINKNEK SZÓLÓ PROGRAMJAINK Ebben a munkában eddig Kassai Tamás és Krekes Attila 5.b-s, Pallay Laszló, Beyer Fülöp 6.a-s,Kerékgyártó Martin és Csizmadia Levente 6.b-s, tanulók segédkeztek február 16-án szállították el eddig felhalmozott mennyiséget. Bízunk abban, hogy a lendület megmarad, és átterjed az eddig restebb osztályokra is. Kérjük, hogy a továbbiakban is szétlapítva, kupak nélkül hozzatok minél többet! Köszönjük az eddigi szorgos gyűjtést! Iso Jolán DÖK segítő tanár Március 10. szerda 8 óra Március 16., 23. kedd 16 óra Március 30. kedd 16 óra Április 13., 20. kedd 16 óra Nyílt nap (bemutató órák az első osztályokban tanító pedagógusoknál) Fejlesztő foglalkozások, angol előkészítő (báb, néptánc, sakk, furulya, számítógépes oktatóprogramok) Húsvéti tojáskeresés (tojásfestés, locsolóversek, népszokások) Fejlesztő foglalkozások, angol előkészítő (báb, néptánc, sakk, furulya, számítógépes oktatóprogramok) en kapcsolattartási lehetőség. Beiskolázási programjainkra szeretettel várjuk az érdeklődő családokat! Pankotai Réka 5b Kérjük, segítse munkánkat idén is adója 1 %-ának felajánlásával! Adószámunk: Az egy százalék felajánlása mellett, a gazdasági irodában vagy az osztályfőnököknél igényelhető sárga csekken vagy az OTP Banknál vezetett es bankszámlaszámra történő befizetéseikkel támogathatják iskolánkat. Kedves Szülőtársaim! december 18-án rendezett Karácsonyi Vásárunk, amit Iskolánk Alapítványának segítésére szerveztünk, egyértelmű siker volt. Öszszesen forint gyűlt össze, melynek felét közvetlenül az osztályok kapták, míg másik fele az iskolánk alapítványán keresztül segíti a közösségi céljaink elérését. Ezúton is köszönetet mondunk azoknak a Szülőknek és Gyerekeknek, akik rendkívül ötletes, kiemelkedő munkáikkal segítették a vásár sikerét Kecskésné Barna Erzsébet

16 16 16 Sódar Lilla 4. a Gyovai Sándor 5. a Karl Fruzsina 8. b Felelős szerkesztő: LADÁNYINÉ SÜTŐ TÜNDE A Rózsakerti Általános Iskola diáklapja Felelős kiadó: Rózsakertért Alapítvány Budapest, Rákóczi út 16. Tel.: Szerkesztőség tagjai: Juma Alexandra 6.b, Skerlecz Noémi 6.b, Tomicsek Tünde 6.b Előkészítés:Dobos Tímea 6.a Horváth Erika, Iso Jolán, Horváthné Tóth Gabriella

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben Az osztályban sokan és sokat versenyeznek, a legkülönbféle területeken, kategóriákban. Vannak olyan versenyek, amik szinte egész évben tartanak, - felkészülés,

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2014/2015-ös tanévének májusi hírlevelében megtalálhatja az állandó és várható programjainkat, valamint közérdekű információinkat.

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

P E V I. Szemünk fényei. Színkeveréses virágültetés. Színes tojások Pilvax Színes 48. 2015. 1. szám

P E V I. Szemünk fényei. Színkeveréses virágültetés. Színes tojások Pilvax Színes 48. 2015. 1. szám P E V I 2015. 1. szám 2 0 1 5. A N E M Z E T K Ö Z I F É N Y É V E Fé n y e s e r e d m é n y e k Ve r s e n y e k Szemünk fényei Fa r s a n g Színkeveréses virágültetés Színes tojások Pilvax Színes 48

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben