Beszámoló a 2007/2008-as tanévről és 2008/2009-es tanév indításának előkészítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2007/2008-as tanévről és 2008/2009-es tanév indításának előkészítéséről"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA 2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1. TELEFON: TELEFON/FAX: Beszámoló a 2007/2008-as tanévről és 2008/2009-es tanév indításának előkészítéséről Tisztelt Képviselőtestület! A 2007/2008-as tanévben elvégzett feladatainkról: Új feladatokkal, számtalan kihívással, rengeteg új ismerettel gazdagodva töltöttük mindennapjainkat az iskola falai között. Szeptemberben iskolánk rendezte meg a Rétság Kistérségi Diákparlamentet. Sikeresen, jó hangulatban zajlott a hagyományos Őszi túránk. Pedagógusaink nagy odafigyeléssel és szakmai igényességgel oldották meg mindennapi feladataikat. Aktívan működtünk közre, az iskolabővítési-, felújítási pályázat elkészítésében. A minőségi munka javítása érdekében folyamatosan végeztük: év elején az elsősök bemeneti mérését, év közben pedig az iskolai dokumentumok aktualizálását, valamint a pedagógus-értékelést. Idén hat kollégánk munkáját értékeltük. MEGNYUGTATÓ EREDMÉNNYEL. Tanítványaink jó kezekben vannak. - Ezek után úgy gondolom, nem a véletlen műve, hogy évente 5-7 főiskolás, leendő pedagógus iskolánkban végzi a gyakorlati felkészülést, a gyakorló tanítást. Pedagógusaink közül mindenki részt vett szaktárgyának megfelelően továbbképzésen önképzésünk folyamatos. Kollégáink, színvonalas műsorokkal készítik fel diákjainkat az iskolai és városi ünnepségekre. Évek óta hagyomány iskolánkban az Apácai Tankönyvkiadó új kiadványainak bemutatója, ahol a tankönyvek, és a munkafüzetek szerzőivel van lehetőségünk eszmecserére. A környék iskoláiból is rendszeresen érkeznek rendezvényeinkre pedagógusok. Ezek a találkozók, továbbra is mindkét fél számára hasznosak. A május 28-ai Országos Kompetenciamérés napján, iskolánk 9 pedagógusa vett részt a kistérség iskoláiban, mint Minőségbiztosító a felmérések ellenőrzésében. Tanulóink idén is részt vehettek táborozásokon. A Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért alapítvány hozzájárult az egyházi nyári táborhoz, a sítábor útiköltségéhez, valamint szakmai továbbképzéshez is. A tábori költségek csökkentése érdekében kollégáink különböző pályázatokat vettek igénybe. Immár négy éve visszatérő sikeres rendezvényünk a három napos ásványtani kiállítás és előadássorozat. Tanulóink nagyszerű előadóktól bővíthetik ismereteiket az ásványtan és a földtörténet világában. A délutáni órákban egyre több szülő is megjelenik gyermekével a kiállításon. 1

2 Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az osztályok mellett szülők is szívesen vesznek részt a közösségek programjain, segítik azok megszervezését, lebonyolítását. A szülői munkaközösségnek is köszönhető a sok sikeres rendezvény: a november 24-ei Jótékonysági gála; a február 8-ai Farsangi bál; a május 30-ai nagyszabású Gyermeknap. A gyerekek nagy része mögött érezni a családi hátteret. Ezzel együtt, sajnos nem lett kevesebb a problémás gyerek, sok a fegyelmi ügy. Okai: verekedés, a trágár beszéd, rongálás, tiszteletlen viselkedés. Az egészséges életmódra nevelés, valamint a bűnmegelőzés érdekében a rendőrség és az egészségügy szakemberei több alkalommal tartottak előadást iskolánkban diákok, illetve pedagógusok részére is. Továbbtanulással kapcsolatos mutatóink a korábbi évekhez hasonlóan kiválóak. Végzős osztályainkból, 40 főből minden tanulónk valamilyen középfokú iskolában tanul tovább, mindenki felvételt nyert. Áprilisban a Tolmácsi Önkormányzat jelezte, hogy az alsó tagozatos iskolájával szeretne a Rétsági Általános Iskola tagiskolájává válni. A sikeres tárgyalásokat követően, június 9-ei ülésén a Rétsági Képviselő Testület elfogadta a betagozódást. Az átalakulás a nyári hónapokra számos újabb megoldandó feladatot hoz. A szeptember 1-jei törvényes működés feltételeként szükséges az alapdokumentumok átdolgozása és kiegészítése. A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Szakközépiskola bérleti díjának fejében, sikerült tovább bővíteni informatika, számítógép parkunkat egy nagyobb tágasabb teremben. 20 új géppel, egy lézernyomtatóval, projektorral, 20 monitorral bővítve, illetve felújítva sikerült elérnünk, hogy egyszerre már 20 tanuló tud dolgozni az informatika órákon. A Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatásával vásároltunk egy új fénymásoló gépet. Az Alapítvány hozzájárult szakmai továbbképzéshez is. A Nógrád megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratórium Pályázatán elnyert pénzből a természettudományos oktatástechnikai eszközeinket bővítettük. Korszerűsödő eszközeinkkel tanulóink eredendően jellemző nagyfokú kíváncsiságát jobban ki tudjuk elégíteni, ki tudjuk használni a közvetlen tapasztalatszerzés, az aktív tanulás nyújtotta előnyöket nemcsak a tanórákon, hanem a tanórán kívüli tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokon is. A tanévet 304 (+5) tanulóval zártuk. Eredményeink: - 45 (31+14) fő, tanulóink 15 %-a ért el kitűnő eredményt, - 43 (31+12) fő, tanulóink 14 %-a érdemelt ki jeles minősítést, - 4fő, tanulóink 1, 3 %-a évet ismétel, - 2 fő, tanulóink 0, 6 %-a pótvizsgára kényszerül. Tanítványaink közül sokan vesznek részt a különböző pályázatokon és szaktárgyi versenyeken. A Rákóczi Történelmi Emlékversenyen iskolánk csapata, IV. helyezést ért el. 2

3 Deme Zsófia 7. B. osztályos tanulónk, a megyei történelem versenyen III. helyezett lett. Felkészítő tanára: Dr. Némethné Rasztoka Éva. Szikszai Nóra 8. B. osztályos tanulónk, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei fordulóján iskolánk legeredményesebb versenyzője volt, felkészítő tanárai Mártonné Vásárhelyi Erika és Kozmáné Varga Katalin tanárnők voltak. Néhány kiemelkedőbb sport és tanulmányi eredményünkről: Matematikából Országos Apáczai tanulmányi versenyen II. helyezést, Természetismeretből Országos 7. helyezést ért el Lőrincz Orsolya 1. B osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Tomek Istvánné A Móra Ferenc Magyar irodalom verseny, Megyei Döntőjében II. helyezést ért el Zachár Panna 4. B osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Óváriné Szita Zsuzsanna. Kézilabda Diákolimpia Megyei Döntőben csapataink egy IV. és kettő II. helyezést szereztek. A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett Gyermekbajnokságon Északkeletmagyarországi Régió Döntőben iskolánk csapatai három III. és négy V. helyezést értek el. Bőcsön, a 97-es lányoknál Budapest, Heves-, Nógrád-, Borsod- és Pest megye legjobbjai között tanítványunk Paróczy Sára bizonyult a legjobbnak, elnyerte a GÓLKIRÁLYNŐ-i címet! Szellemi Diákolimpia Országos Döntőjében III. helyezést ért el iskolánk csapata Szikszai Nóra, Jaloveczki Boglárka, Vincze Patrik, Rompos Ádám. Felkészítő: Tömösvári Sándor Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntőjében szerepelt iskolánk csapata Szikszai Nóra, Vas Dóra, Rádi Zalán, Nagy Szilveszter. Felkészítő: Sági Zoltán. JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ TANULÓINK: A címet olyan tanuló kaphatja meg, aki országos versenyen szerepelt és a tanulmányi eredménye eléri a 4, 7-es átlagot. Jaloveczki Boglárka 8. B Szikszai Nóra 8. B Rompos Ádám 7. A Vincze Patrik 7.A Bányai Boglárka 6.B osztályos tanulók. Köszönjük a szülők és a társadalmi segítők munkáját. Kérjük, hogy az elkövetkező években is segítsék munkánkat, mert nélkülük ezek a szép eredmények nem jöhettek volna létre. 3

4 2008/2009-es tanév indításáról Tanulók száma: 307 fő (és 3 fő magántanuló) Osztályok száma: 15 Napközis csoportok száma: 5 Gyógytestnevelést igénybe vevők száma: 51 fő Logopédiai ellátásban részesül 24 fő Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 13 fő Intézményfenntartói társulás településéről bejáró tanulók száma: 48 fő Más településről bejáró tanulók száma: 22 fő Ingyenes tankönyvet igénylők száma: 109 fő Étkezési kedvezményt igénybe vevők száma: 62 fő Napközis ellátást igénylők száma: 133 fő Tolmácsi Tagiskola iskolaotthonos ellátás: 15 fő Pedagógusok száma: 28 fő 1 fő intézményvezető 1 fő tagintézmény vezető 1 fő igazgató helyettes 7 fő tanító 4 fő napközis tanító 12 fő szaktanár 1 fő gyógypedagógus 1 fő részmunkaidős tanító 1 fő megbízási szerződéssel tanító, 2 fő óraadó pedagógus 1 fő iskolatitkár Technikai dolgozók száma: 4 fő takarítónő (okt.1-jétől egy félállású takarítónő foglalkoztatása a tornaterem takarítására) 1 fő karbantartó Konyhai dolgozók száma: 1 fő élelmezésvezető 2 fő főzőnő 3 fő konyhalány 4

5 A nyár folyamán sor került az intézményben a tisztasági festésre. Szükségessé vált a felső épület leány WC-jének részleges felújítása. Több tanterem rendbetételében segítettek ismét a szülők: 2.a osztály termében: lábazatfestés; 4 osztály termében : lábazatfestés, új függönyök készítése, a pedagógusok a padtámlákat festették át; a 3.a osztályban a szülők segítettek a költözésben, a bútorok cseréjében. Októberben az öltöző padlózatát a 3.b osztályos szülők újítják fel, az öltöző festését az 1. osztályos szülők vállalták. Az iskola udvarára szülői segítséggel pingpongasztalok kerültek, és felújították a támfalat megtartó cölöpsort is. Az alsó épület tanári szobájának lebetonozása és linóleumozása is befejeződött tanévkezdésre. Lezajlott a tolmácsi iskola tagintézménnyé válása. A 100%-os szakos ellátás érdekében pályázatot hirdettünk meg az alábbi hiányzó szakokra (a Köznevelésben, az Oktatási Közlönyben, a Hangadóban, illetve Interneten a Városi Honlapon). Időközben a tolmácsi iskola betagozódásának következtében angol nyelvből a szakos ellátás megoldódott. Rajz és informatika oktatást óraadók bevonásával sikerült megoldani. A gyógypedagógusi állásra - három jelentkező közül Csillag Mária kolléganőt választottuk. A tanév elején négy pedagógus elvégezte a szakrendszerű nem szakrendszerű oktatás beindításához szükséges tanfolyamot. Az ötödik évfolyamon kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatás keretében a Pedagógiai Programunkban elfogadottnak megfelelően magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, természetismeret, idegen nyelv tantárgyaknál biztosítani tudjuk, megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusok általi oktatást (47%, ill. 66, 6%-ban) Megtörtént a Pedagógiai Program kiegészítése és az SZMSZ módosítása. Elkészült a tanév elején az informatikai pályázat a tantermek bútorzatának felújítására. Beindult a labdajátékok osztály az ötödik évfolyamon. A 2004/2005-ös tanévben elfogadott pedagógusértékelési rendszerünknek megfelelően, a 2008/2009-es tanévben újabb hat kolléga munkáját ellenőrizzük. 5

6 Iskolai dokumentáció átvizsgálása, ellenőrzése, pótlása (kinevezések, munkaköri leírások, iskolai naplók ellenőrzése) folyamatos feladat. Mellékletek: számadatok a 2007/2008-as és a 2008/2009-es tanévről. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2008/2009. tanévben is alkotó segítségével támogassa nevelőtestületünket az előttünk álló feladatok elvégzésében. Kérem a beszámolóm elfogadását. Rétság, szeptember 19. Tisztelettel: Holman Ferenc igazgató 6