Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS"

Átírás

1 Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004

2 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos Jenõ Raktári szám: AP 405 ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. APÁCZAI Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

3 3 Szent Mihály hava 1. Fejezd be a kép alapján az elkezdett mondatokat! Állapítsd meg a mondatok fajtáit, majd írd a négyzetbe rövidítve! (kijelentõ = kj., kérdõ = k., felkiáltó = fk., felszólító = fsz., óhajtó = óh.) Peti a barátjával a kirakatot.... De klassz...! Bárcsak...! Vajon mennyibe...? Menjünk be és...! 2. Pótold a mondatok kezdõbetûjét, tedd ki a mondatvégi írásjelet! lkezdõdött az iskola ennyi szép, új tankönyvet kaptunk zekbõl öröm lesz tanulni gye ti is így gondoljátok ok sikert kívánunk hozzá_ 3. Olvasd el a történetet, húzd alá zölddel az igéket! A Mitvisz meg a fiai Mitvisz a mi öreg házõrzõ kutyánknak a neve. Ezt a nevet még kölyök korában kapta. Nagyon játékos kiskutya volt. Hol egy göröngyöt, hol egy csutkát kapott a szájába, és büszkén körülszaladozta vele az udvart. Ilyenkor mindig azt kérdeztük: Ugyan mit visz már megint ez a bolondos kutya? Így aztán mi is megszoktuk, õ is megszokta, hogy Mitvisznek hívják. Mitvisznek a három kisfia is csakolyan játékos volt, mint õ. Ha jókedvük volt, majd fölfordították a házat. Azért túl is adtunk rajtuk. Egyiket az alsó szomszéd vitte el, másikat a felsõ, harmadikat kivitték a tanyára birkát õrizni. Szegény Mitvisz akkoriban nagyon búslakodott a fiai után. Egy hétig se nem evett, se nem ivott, csak szûkölt, és ide-oda szaglálódzott az udvaron. Kereste a fiait. Azóta azonban eltelt egy esztendõ. Tegnap véletlenül találkozott a négy kutya a kapunkban. No, az nagyon különös találkozás volt. Mitvisz szétvetette a négy lábát a küszöbön, felborzolta a szõrét, kivicsorította a fogát, és azt mondta: Brr, brr... kifele, kifele, kifele! Ejnye, Mitvisz szóltam oda neki, hát nem ismered meg a fiaidat? (Móra Ferenc) Keress a történetbõl az alábbi kérdésekre felelõ szavakat!

4 Szent Mihály hava 4 4. Húzd alá a versrészletben az igéket, keretezd be a mellékneveket! Horgas Béla: Sárgarépa hercegnõ Sárgarépa hercegnõ, Sárgarépa hercegnõ mint a mesében, akkor visszanézett, átugrott a kerítésen.szeme az elhagyott Éjszaka volt, mesekertre tévedt, sárgarépa hercegnõ fázott, de zöld szárnya, aludtak a sisakos, piros lába kardos tulipánok.vitte már az éjszakába feje fölött szalagokat, csalogató csillagokat röptetett a szél. 5. Gyûjts szavakat a versrészletbõl az alábbiak szerint. Szótagolva írd le õket! egytagú: kéttagú: háromtagú: négytagú: 6. Húzd alá az alábbi szavak közül a fõneveket! álom, néz, figyelt, futott, kerek, kerék, kérek, hajót, kért, székben, kert, táskába, õsszel, van, szõlõt, padon, ceruza, gyerekek, iskolában, tollal, tolat, vidám, 7. Pótold a szavak hiányzó betûit!

5 5 Szent Mihály hava 1. Keresd meg a számok helyét a megfelelõ számegyenesen! 2. Írd be a hiányzó számokat! 645 = sz + t + e 348 = t + sz + e 2 sz + 8 t + 6 e = 189 = sz + t + e 866 = e + t + sz 6 t +14 e + 3 sz = 537 = sz + t + e 292 = t + e + sz 15 t + 6 sz + 8 e = 3. Írd be a számok szomszédait, kerekítsd a számokat! 4. Pótold a hiányzó számokat! 5. Becsülj, majd végezd el a számításokat!

6 Szent Mihály hava 6 Kréta Mikor megszülettetek, egészen kicsik voltatok, aztán nõttetek, növögettetek, s mind nagyobbak és nagyobbak lettetek. A krétákkal épp fordítva történik. Elõször nagyok, nyúlánkok, de ahogy öregszenek, egyre kisebbek és kisebbek lesznek, s a végén csupán egy csöppnyi por marad belõlük. A por szerteszóródik, s volt kréta, nincs kréta. De mielõtt egészen elenyészik, még rácsodálkoznak és birtokba veszik a gyerekek. Furcsa, de a gyerekek a kis krétákat jobban kedvelik, mint a nagyokat. De ez a hajlandóság, ez a szeretet kölcsönös. A kisgyerekeket valami különös barátság fûzi az öreg krétákhoz. Elõször ott fekszik a kréta a papírdobozban, a többi nagy krétával együtt, fekszik, s arról ábrándozik, hogy milyen pompás dolgokat rajzol majd az életben. Annyi mindent szeretne, annyi kívánsága van, hogy felsorolni sem bírná õket. Tengert szeretne rajzolni, világítótoronnyal és hajóval, mely a látóhatár szélén úszik, krétaszirtek között; meg a napot szeretné lerajzolni, amint a tenger kékjében tükrözõdik; fellobogózott léghajót, amint egy krétafehér felhõcske mellett repül el, magasan a háztetõk és a filagóriás kertek 1 felett; virágokat szeretne rajzolni; nagy, lebegõ ejtõernyõt; alagutat, melybõl elõrobog a vonat, és fehér lepkéket. Ilyesmirõl álmodik a nagy kréta, s alig várja, hogy mindezt sorban lerajzolhassa. Ekkor jönnek az emberek, kiveszik a dobozból, s háromszögeket meg négyszögeket rajzolnak vele, betûket és számokat irkálnak, aztán megint téglalapokat, körcikkeket és érintõket s számokat, számokat, számokat A kréta meg azt gondolja magában: Sebaj, nem tart ez örökké, majd csak jön egyszer valaki, s akkor aztán rajzolok egy nagy madárrajt, fellobogózott léghajót felhõstül, tengert világítótoronnyal és hajóval, meg lepkéket, filagóriás kertet, csak türelem gondolja a kréta, biztos, hogy jön egy ilyesvalaki, elõttem az egész élet. De folyton jönnek az emberek, s a négyszögeknek, betûknek, számoknak nem akar vége szakadni. A kréta meg egyre kisebb és kisebb, érzi, hogy fogy, hogy lassan szétporlik, s hogy soha nem rajzol már tengert, fákon ülõ madarakat, léghajót se, mely a fehér felhõ mellett repül el. Közben azért biztatja magát: Van még idõ, nem vagyok még egészen kicsi, rajzolhatok még valamit az életben, nem szabad elveszítenem a fejemet, vannak nálam kisebb kréták is, akik még reménykednek. Majd elérkezik az a nap, mikor a krétából egy olyan kicsi golyó marad, amit szinte már kézben sem lehet tartani, egy szerencsétlen kis krétagolyó, mely életében annyi számot és betût írt le, annyi négyzetet, háromszöget és téglalapot rajzolt a táblára, és egyetlenegy fellobogózott léghajót sem, egy kis krétagolyó, amelyik nagyon csendesen azt mondja magában: Ó, legalább egy fehér felhõcskét, legalább egyetlenegy fehér pillangót! Ekkor már olyan kicsiny, hogy ügyet sem vetnek rá. Mindenki egy másik, nagyobb krétát vesz ki, olyat, amellyel jobban lehet számokat és betûket írni, amellyel jobban lehet háromszögeket rajzolni. És akkor hirtelen megjelenik egy kéz, fogja a kis krétagolyót, és beteszi valahová, ahol koromsötét van. A kréta meg azt gondolja magában, itt a vég, elviszik, el a táblától, soha többé nem rajzol már semmit. S minden reménye szertefoszlik. De ekkor hirtelen megint megjelenik a kéz, a kréta napvilágra kerül, gyerekzsivaj fogadja, s mielõtt felfogná, hogy a sötétség egy kis nadrágzseb sötétje volt, valaki már rajzolni is kezd vele a napfényben fürdõ járdára, fellobogózott léghajót, léghajót, mely messze repül, s a kis fehér krétagolyó lassan, boldogan átváltozik azzá a nagy, vidám léghajóvá, teljes egészében átváltozik, az utolsó szemig, s elrepül vele valahová nagyon-nagyon messze. Higgyétek el, valami különös barátság fûzi az öreg krétákat a kisgyerekekhez. (Miloϖ Macourek meséje) 1 filagóriás kert: kert kis házikóval

7 7 Szent Mihály hava 1. Adj más címet a történetnek! 2. Hányadik bekezdésben olvastál az alábbiakról? Írd a bekezdések számát a mondatok utáni négyzetbe! A nagy kréta arról ábrándozik, hogy milyen pompás dolgokat rajzol majd az életben. Az emberek kiveszik a dobozból, s háromszögeket, négyszögeket rajzolnak vele. A kréták ahogy öregszenek, egyre kisebbek és kisebbek lesznek. A kis fehér krétagolyó lassan, boldogan átváltozik. A krétából egy olyan kicsi golyó marad, amit szinte már kézben sem lehet tartani. 3. Mit szeretne rajzolni a nagy kréta? Húzd alá a megfelelõ szavakat! háromszögeket, tengert, madarakat, napot, repülõt, léghajót, virágokat, tavacskát, ejtõernyõt, alagutat, hegyeket, lepkéket. 4. Mit mondott magában a kis krétagolyó? Húzd alá a szövegben! 5. Mi történt végül a kis krétagolyóval? 6. Te mit rajzoltál volna a legszívesebben a kis krétagolyó helyében? Rajzold le! Összesen: 18

8 Szent Mihály hava 8 Ha már tavaly is használtad a Napi(s) gyakorló munkafüzetet, akkor tudod, hogy idõrõlidõre jutalomoldalakkal találkozhatsz. Miután kitöltöttél néhány gyakorló oldalt, szorgalmas gyakorlásod jutalmául a Szorgos Bocsok fognak szórakoztatni ezeken az oldalakon. Ismerd meg õket: Õ Bocs Professzor, aki a mindennapi életünkkel kapcsolatos természeti jelenségekre, érdekességekre ad válaszokat, magyarázatokat, olyanokra, amelyekkel már te is találkozhattál, vagy elõbb-utóbb meg fogsz ismerkedni. Bocsika Bocs Ida, a Bocs csapat írnoka, aki a világot járva számos érdekes állatot, növényt, jelenséget figyelt meg és írt le. Rejtvényfaló Apró Jankó, aki a rejtvények megszállottja. Feladványaival fog szórakoztatni Téged. Elsõként két matematikai fejtörõ vár Rád. Vajon milyen számok kerülnek a kérdõjelek helyére? Miért?

9 9 Mindszent hava 1. Két szöveg mondatai összekeveredtek. Válogasd szét õket! Húzd alá különbözõ színnel az összetartozó mondatokat! Az õszi szélben egy sárguló falevél világot látni indult. Szélike királykisasszony olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Utcáról utcára, városról városra szállt. Apja szándéka szerint csak az vehette feleségül, aki legyõzi futásban a királykisasszonyt. Útja során nagyon sok világjáró vándorral találkozott. Voltak köztük falevelek, nejlonzacskók, papírszeletek. Hiába próbáltak szerencsét királyfik, grófok, hercegek, bárók, mind póruljártak. Egy nap belebotlott egy csokispapírba. Vajon õ hogy kerülhetett ide? tûnõdött magában. Végül János királyfié lett a lány keze, mert barátai segítségével túljárt a ravasz király eszén. Azóta együtt bolyonganak a világban. Csak Szélapó tudja, hogy éppen merre járnak. 2. Adj címet a neked jobban tetszõ szövegnek, majd másold le! 3. Alkoss a betûkbõl szavakat, néhány szóval mondatot! 4. Alkoss mondatot az alábbi szavakból! Próbálkozz többféle megoldással! vándorútra õsszel kelnek a madarak költözõ

10 Mindszent hava Keresd meg a három kiemelt szó rokon értelmû párjait! Színezd azonos színûre az összetartozókat! 6. Alkoss összetett szavakat! Válogass a zsákokból! 7. Húzd alá a szövegben az összetett fõneveket, majd másold le minden lehetséges helyen elválasztva! Érdemes fölnézni a magasba nyújtózkodó ágak közé, mert sokféle állatot figyelhetünk ott meg. A villás ágon csüng a sárgarigó mûvészi fészke, odébb, a fagyöngy ágacskái között lapul a kígyászölyv otthona, a vaskos bükk törzsében harkályodú sötétlik, de a szellõjárta magasban zajlik a vetési varjak károgásától hangos vagy a költési idõre összeköltözött gémfélék lebilincselõen érdekes élete is. Ha van otthon távcsöved, vidd magaddal az erdõbe! Jó hasznád veszed, mert néha bizony nem könnyû a lombok között bujkáló állatokat megfigyelni. De ha nincs távcsõ, az sem baj, nélküle is rengeteg látnivaló akad, ha leülsz egy fatuskóra és onnan lesel az ágak közé. (Schmidt Egon) 8. Pótold a hiányzó magánhangzókat!

11 11 Mindszent hava 1. Végezd el a mûveleteket, majd ellenõrizz! 2. Minden téglalap 1 egész. Színezd ki a megadott részeket! Állítsd a megadott részeket növekvõ sorrendbe!,,,, 3. Egy pékségben 645 db zsemlét és 287-tel több kiflit sütöttek. Hány db kiflit sütöttek? 4. Egy moziban a mai elõadásra 342 jegyet adtak el, 146-tal többet, mint tegnap. Hány nézõ váltott jegyet a tegnapi elõadásra? Hány jegyet adtak el a két nap alatt összesen?

12 Mindszent hava 12 A pillangók királya Mikor én iskolás gyerek voltam, de sok szép lepkét fogtam! Egyszer valami erdõkerülõ 1 vetõdött a házunkhoz. Eldicsekedtem neki a gyönyörû pillangóval. Nem sokat ér ez, öcsém, míg meg nem szerzed hozzá a pillangókirályt is. Majd kõbálvánnyá meredtem, úgy elszomorodtam. Milyen az a pillangókirály? Sose hallottam én ilyenrõl, könyvekben sincs lerajzolva. Hja, öcsém, nem is ösmerik ám azt a könyvcsináló urak. Én magam is csak egyszer láttam életemben, pedig én az erdõben öregedtem meg. Kék selyemszárnya van a pillangónak, piros bársonycsipkével. Nagy pörge bajusza, karbunkulus 2 korona a fején. Arról ösmerkszik meg leghamarább, mert az úgy ragyog, mint a szivárvány. Ettõl a perctõl fogva nem volt nekem nyugodalmam se éjjel, se nappal. Éjjel mindig a pillangókirályról álmodtam, nappal mindig azt kerestem. Összebolyongtuk a húgocskámmal az egész környéket. Hasztalan, hiába. Nem is láttam a pillangók királyát. Egyszer a húgom megbetegedett. Jöttek-mentek az orvosok, apám-anyám egyre sírt. Én meg akkor is csak arra gondoltam, hogy most már egymagamnak kell a pillangók királyát keresni. Utoljára már azt gondoltam, hogy elámított az erdõkerülõ. Nincs olyan pillangókirály a világon. Ha volna, annyi sok hét óta már meg kellett volna találnom. Nagy-nagy fájdalom fogta el a szívemet, sírva borultam le egy vén tölgyfa mohos tövébe, s utoljára elnyomott az álom. Nem tudom, meddig aludtam, de mikor kinyitottam a szememet, azt hittem, még csak most kezdek álmodni. Egy hajításra tõlem, vadliliom kelyhében ott ült a pillangókirály. Piros bársonycsipkével szegett kék selyemszárnya kiterjesztve, nagy, pörge bajusza tele virágmézzel. Karbunkulus koronája égett, mint a tûz, ragyogott, mint a szivárvány. Nagyot dobbant a szívem, még a lélegzetemet is elfojtottam, s lábujjhegyen surrantam a liliombokor mögé. Reszketve kinyújtottam a kezem. Hogy visszahúztam, már benne volt a pillangókirály. Repülvést mentem haza. Repített az öröm. A tornácon apám, anyám zokogott egymásba borulva. Úgy megijedtem, hogy nem mertem eléjük kerülni. Lassan sompolyogtam be a konyhára. A dada a küszöbön sírdogált. Rossz fiú, ilyenkor kell hazajönni?! Margitka haldoklik. Hallottam is, nem is, amit mond, rohantam be a szobába nagy ujjongva: Megvan, megvan! A húgom hörögve hánykolódott kis fehér ágyán. Arca olyan volt, mint a láng, pedig a nyitott ablakon tódult befelé a hûvös esti levegõ. Felém fordította bágyadt szemét. Mi van meg? A pillangókirály. Hirtelen fölvillant a tekintete. Mutasd meg, bácsikám! Add nekem, bácsikám! A világ egyet fordult velem. Istenkém, ha odaadom neki a pillangót, forró kezével mind leveri a tündöklõ porát. Behasítja a szárnyát. Tán még a koronáját is letöri. De mikor olyan szívrehatóan könyörög. Hát nem szereted Margitkát? Nem adod ide? Nagyot sóhajtottam, és lesoványodott kis kezébe tettem a lepkét. Nagyon vigyázz rá, az Isten áldjon meg. Most már add vissza, ha megnézted. Nézte, nézte a gyönyörû teremtést, szelíden megsimogatta, aztán a tenyerébe fektette, és földobta a levegõbe. Eredj haza, szegény pillangókirály, a magad országába. Mért bántanának téged, mikor te se bántasz senkit. Azzal befordult a fal felé. Én elsikoltottam magam, de már hiába. A pillangókirály nekivágott egyenesen az ablaknak, és úgy kibillent rajta, hogy azt se láttam, merre száll. Behúzódtam a sarokba haragos-dacosan. Margitkát elõvette a láz, sírt, kiabált, félrebeszélt, kis testét egyre jobban gyújtogatta a forróság. Apa, anya, orvos bácsi egyre rakos-

13 13 Mindszent hava gatta rá a jeges borogatást, de nem használt semmi. Édesanyánk elájult, átvitték a másik szobába, átment vele apa is, az orvos is. Magam maradtam a beteggel. Egyszerre valami zúgást hallok az ablak felõl. Odatekintek, hát látom ám, hogy visszajött a pillangókirály. De nem egyedül, hanem egész országa népével. Nagy pávaszemek, rókapillék, gyászpillék, tarka szárnyú szenderek 3 százával jöttek, tódultak be az ablakon. Odaszálltak Margitka fölé, s harmatos szárnyukkal elkezdték legyezni, hûsíteni. A pillangókirály a szeme fölé repült, s addig legyezgette, cirógatta, míg szép csendesen le nem csukódott. Akkor aztán kirepültek az ablakon. Utoljára maradt a pillangókirály. Mire apa bejött, Margitka nyugodtan, csendesen aludt. Még mosolygott is álmában, valami nagyon szépet álmodhatott. Reggelre nem volt semmi baja se. Azóta többet sohase fogtam pillangót. Még ma is, ha törött szárnyú lepkét látok az út porában, mindig fölemelem valami faágra. Hátha meggyógyul, mint ahogy az én húgom meggyógyult. (Móra Ferenc nyomán) 1 erdõkerülõ: erdõõr, erdész 2 karbunkulus: vörös színû drágakõ 3 szender: gyors röptû, alkonyati lepke 1. A történet kifejezéseit kösd össze a mai megfelelõjükkel! Az összekapcsolt számokat és betûket írd a vonalra (pl. 9.e)! 1. én az erdõben öregedtem meg a) onnan lehet megismerni 2. arról ösmerkszik meg b) nem messze 3. elámított c) örömmel, boldogan siettem 4. egy hajításnyira tõlem d) egész életemben az erdõben dolgoztam 5. repülvést mentem haza e) egy szempillantás alatt kirepült 6. arca olyan volt, mint a láng f) becsapott, valótlant állított 7. a világ egyet fordult velem g) a láztól piros volt 8. egész országa népével jött h) azt hittem elájulok 9. nekivágott egyenest az ablaknak, i) csapatostul, sokan jöttek és úgy kibillent rajta 2. Válaszolj röviden a kérdésekre! Mit érezhetett Ferkó, mikor Margitka kezébe tette a pillangót? Mi volt Margitka meglepõ, váratlan tette? Mi történt Ferkóval az események hatására? 3. Számozással állítsd sorrendbe a történet eseményeit! Ferkó megfogja a pillangók királyát. Margitka megbetegszik. Ferkó elhatározza, hogy húgával megkeresik a pillangók királyát. Margitka szabadon engedi a csodálatos lepkét. A kislány egyre lázasabb lesz, nem használ semmi. Ferkó azóta sohasem fog pillangót. Visszatér a pillangókirály, s meggyógyítja Margitkát Összesen: 22

14 Mindszent hava 14 Mit látsz a képeken? Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudhatod! Meghatározások: 1. Nevet másképp 2. Fiatal ló 3. Piros színû gyümölcs 4. Szõ, fon, nem takács 5. Így ad hangot a gólya 6. Gyümölcsbõl fõzött élelmiszer 7. Fejfedésre használt kelme Tudod-e, hogyan születik a cseppkõ? A cseppkõ mésztartalmú csepegõ vízbõl képzõdõ kõzet. Alakja leginkább a jégcsaphoz hasonlít. Föld alatti barlangok ékköveként csodálhatjuk meg. A cseppkövek sokféle formában keletkezhetnek, amelyek nagy részét külön nevekkel jelölnek. A barlang mennyezetérõl leszivárgó, lecsöppenni készülõ vízbõl függõcseppkõ, a földre lejutó, s ott lerakódó oldatból pedig az állócseppkõ képzõdik. Elõfordul, hogy az álló és a függõ cseppkövek növekedésük során összeérnek, ilyenkor cseppkõoszlop születik. Tudod-e, melyik Magyarország legnagyobb és legszebb barlangrendszere? Az Aggteleki-cseppkõbarlang, vagy ahogyan a vidék népe nevezi: a Baradla-barlang, Magyarország legnagyobb és leglátványosabb barlangrendszere. Járatainak eddig feltérképezett hosszúsága ugyan csak 25 km, s így a barlangok hivatalos hosszúsági ranglistáján ma már több külföldi barlang is megelõzi, de rendkívüli üregméretei és páratlan gazdagságú színes cseppkõvilága alapján az egész Föld egyik legnevezetesebb barlangjának számít decemberében az Aggteleki Karsztvidék barlangvilágát az UNESCO az egyetemes világörökség részének nyilvánította. Melyik 3 vízcsepp egyforma? Karikázd be!

15 15 Mindszent hava 1. Egészítsd ki a mondatokat a fõnévrõl eddig tanultak alapján! A fõnév olyan szófaj, amellyel vagy megnevezünk (pl.: Ákos, ceruza). A fõnévnek két fajtája van: a (pl.: város) és a (pl.: Péter). 2. Keresd meg a betûrácsban az elbújt fõneveket! Függõlegesen még 4 tulajdonnevet, vízszintesen 4 köznevet találhatsz. Másold le õket párba állítva a minta szerint! 3. Kisbetû vagy nagybetû? Pótold a hiányzó kezdõbetûket! rszág, agyarország, iú, éter, ány, nna, utya, odri, incskeresõ kisködmön, skola, etõfi ándor ltalános skola, átyás király, udapest, örmögõ ömötör 4. Kösd össze a toldalékos fõneveket a megfelelõ kérdéssel! Kit? Mit? Hol? Hová? Kitõl? Mitõl? Katit iskolában füzetet üzletbe háztól Jánostól fáról cukorból Gergelyrõl könyvvel Tibivel kõvé Kirõl? Mirõl? Mibõl? Kivel? Mivel? Mivé? 5. Pótold az alábbi szövegben a szavak hiányzó toldalékát! Péter bevásárolni indult. Bement a bolt, illedelmesen köszönt. Kosár rakta, amit vásárolt. A pénztár elõtt beállt a sor. Sor állás közben végiggondolta, hogy mindent megvásárolt-e, amit anyukája kért. Fizetés után a blokkot a pénztárcájá tette. Bepakolt a táskájá. Megnézte, maradt-e valami a kosará. Elköszönt és hazaindult. 6. Gyûjts a j ly szógyûjteménybõl állatneveket! Csoportosítva írd le õket!

16 Mindszent hava Olvasd el a mesét! Húzd alá a fõneveket! Lev Tolsztoj: A hangya és a galamb A hangya lement a patakhoz, hogy a szomjúságát csillapítsa. Jött egy hullám, elsodorta, s majdnem el is merítette. A galamb ágat vitt a csõrében, meglátta, hogy merül a hangya, s ledobta az ágat neki a patakba. A hangya ráült az ágra, s megmenekült. Nemsokára jött egy vadász, és madárfogó hálót vetett a galambra. Már készült is hálóját összecsapni, de a hangya felmászott a lábára, és megcsípte. Nyögött egy nagyot a vadász, és a hálót elejtette. A galamb kirepült és messze szállott. 8. Egészítsd ki a mondatokat a ragos fõnevek helyesírásáról tanultak alapján! A -val, -vel toldalék (rag) v-je teljesen átalakul, hasonul a fõnév utolsó hoz, ezért ilyenkor azt hosszan ejtjük és (pl.: kézzel, fûrésszel). Ugyanez a érvényes a -vá, -vé rag esetében is (pl.: köddé válik). 9. Folytasd a táblázat kitöltését a felismert szabály alapján! könyv lyuk bot súly szív toll õsz könyvvel lyukkal víz harc rongy tündér király láthatatlan egér vízzé harccá 10. Kisbetû vagy nagybetû? Pótold a szavak megfelelõ kezdõbetûit! agyarország két legnagyobb folyója a una és a isza. Nevezetes városok épültek e folyók mellé, pl. szakon sztergom és udapest, míg élen aja és eged. Számos király és híres ember látogatta ezeket a helyeket. Szegeden élt óra erenc, itt tanult ózsef ttila, s e városban dolgozott árdonyi éza is újságíróként. Sok iskola viseli e híres agyar emberek nevét. 11. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú magánhangzót!

17 17 Mindszent hava 1. Írd be a helyiérték-táblázatba a számokat! ezerkilencszáztizenöt háromezer-százhatvanegy kilencezer-kettõ hétszáznegyvenhét kétezer-hetven 2. Írd le számjegyekkel, majd betûkkel a számokat! E sz t e 2 E + 6 sz + 7 t + 8 e = ####... 4 E + 0 sz + 3 t + 6 e = ####... 4 sz + 11 t + 5 E + 9 e = #### Folytasd a táblázat kitöltését! Szám Alaki értékek Helyi értékek E sz t e Valódi értékek Folytasd! Keresd meg a számok helyét a megfelelõ számegyenesen! 5. Írd be a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait! Kisebb szomszédok < < Nagyobb szomszédok Szám E sz t e e t sz E Kerekítsd a számokat! tízesre százasra ezresre 2426 #### #### #### 1528 #### #### #### 4685 #### #### #### 9506 #### #### ####

18 Mindszent hava 18 A rongybaba története Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy játszótér, a játszótéren egy pad, a padon két játék baba. Az egyik szürke, kopott rongybaba volt, tintával rajzolt orra már egészen elmosódott, de fonallal kivarrt szempárja vidáman tekintett a világba. A másik baba büszkén maga elé meredt, rózsaszín selyemruháját kényeskedve maga alá húzta, s csak ültek mindketten szótlanul. Mikor melléjük telepedtem a padra, véletlenül meglöktem a rongybabát, s az kissé nekidõlt kényes szomszédjának. No, látnotok, hallanotok kellett volna, mit mûvelt a selyemruhás! Apró száját nagyra tátotta, s porcelán nyelve peregni kezdett. Szidta a rongybabát, hogy bepiszkította az új ruháját, amely elõször van rajta. A rongybaba nem perlekedett, de vitézül állta a sarat, s kijelentette, hogy egyik baba olyan, mint a másik. A selyemruhás baba ezen még inkább felháborodott. Még hogy õ olyan lenne, mint a rongybaba! Õ, a legfinomabb, legdrágább alvóbaba! Ez sértés! Ez ez Most már sohasem derül ki többé, hogy mit akart még mondani, mert közbeszóltam. Azt ajánlottam, hogy mondják el mindketten életük történetét, akkor majd kiderül, melyikük különb. Az alvóbabát nem kellett kétszer kérni. Megigazította a selyemruháját, és kezdte: Az agyagot, amibõl lettem, kibányászták a földbõl, elvittek a gyárba; ott megformálták a fejemet, befestettek, kiégettek, onnan a babagyárba kerültem, ott beletették a fejembe a két szemet, a nyakamra erõsítették a fejemet, ruhát varrtak nekem, s gyönyörûségesen felöltöztettek, aztán befektettek egy szép dobozba. Dobozostul kerültem a játékboltba, ahol megláttak, megvásároltak, és most itt vagyok. Biztattam a rongybabát, hogy most már õ következik. Elõbb szabódott, hogy az õ története nincs fele olyan érdekes sem, de azután mégiscsak elmesélte: Én bizony nem voltam mindig baba. Valamikor mint jó meleg télikabát kezdtem a pályafutásomat. Ilike õ a mostani gazdám papája hordott, és én melengettem. De elkezdtem kopni, foszladozni, hiába tagadnám, így volt. Még ki is lyukadtam. Akkor megkurtítottak, s amolyan bekecsféle lett belõlem. De abból is kikoptam egy idõ múlva. Akkor még jobban megkurtítottak, s átalakítottak Ilike számára. Most már õt védelmeztem a tél hidegétõl. De Ilike gyorsan nõtt, mint a fûszál a réten esõ után. Így õt sem szolgálhattam sokáig, mert kinõtt. Akkor rövid idõre portörlõ lett belõlem. Az is szép mesterség, mert az volt a dolgom, hogy tisztán tartsam Ilikéék otthonát. Egy nap elveszett Ilike szép alvóbabája. A kislány mamája akkor gondolt egyet, kimosott engem, kettéhasított, a testvérem portörlõ maradt, engem pedig Ilike mamájának ügyes ujjai babává varázsoltak. Azóta baba vagyok, rongybaba, és nagyon szeretjük egymást Ilikével. Csak azon veszekedünk néha, hogy én szeretem-e jobban õt, vagy õ szeret-e jobban engem. Eddig tartott a rongybaba története. S a selyemruhás baba szemében egy könnycseppet pillantottam meg. Bocsáss meg mondta a rongybabának, a helyemben te is ugyanezt tetted volna. Egész biztosan. Én pedig azt mondtam: Az elõbb veszekedtetek, most meg egymást dicséritek, a magatok rovására. Ennek semmi értelme. Egyformán kedvesek vagytok nekem. Igaz, az egyik kicsit szebb, de a másik egy kicsit jobb. Az lesz a legokosabb, ha szépen összeölelkeztek. Megfogadták a szavamat. És talán még most is ott ülnek a ligeti padon összeölelkezve, ha ugyan azóta haza nem vitték õket. (Hárs László meséje)

19 19 Mindszent hava 1. Hol játszódik a történet? 2. Sorold fel a szereplõket! 3. Egészítsd ki a történet alapján az eseményvázlatot! 1. Találkozás a két. 2. A babák. 3. Az elmeséli élete történetét. 4. A is elmondja élettörténetét. 5. A babák összeölelkezve Egészítsd ki a szöveg alapján az alvóbaba élettörténetét! Az agyagot, amibõl lettem, a földbõl, elvittek a gyárba; ott a fejemet, befestettek,, onnan a kerültem, ott beletették a fejembe a két szemet, a nyakamra erõsítették a fejemet, varrtak nekem, s gyönyörûségesen, aztán befektettek egy szép dobozba. Dobozostul kerültem a, ahol megláttak,, és most itt vagyok A számok segítségével csoportosítsd a tulajdonságokat! 1. kényes 2. jószívû 3. nagyszájú 4. szerény 5. beképzelt 6. szolgálatkész 7. szép 8. önfeláldozó 8 6. Keresd meg a szövegben, majd magyarázd meg az alábbi írói kifejezéseket! nem perlekedett: vitézül állta a sarat: szabódott: megkurtították: 7. Miért kért bocsánatot a selyemruhás baba a rongybabától? 4 1 Összesen: 30

20 Mindszent hava 20 Ha szereted a rejtvényeket, tarts velem! 1. A három kép közül melyik illik a lánc üres karikájába? 2. Hogyan oldható meg, hogy az üres és a teli poharak váltakozva kövessék egymást, ha csak 2 pohárhoz szabad hozzányúlni? Megoldás: 3. Fejtsd meg a betû- és képrejtvényeket! P=K SE + te töz : án ö

21 21 Szent András hava 1. Egészítsd ki a mondatokat a tulajdonnevekrõl eddig tanultak alapján! A tulajdonnévnek fajtája van. Ebben a tanévben a nevek, az nevek, a nevek, az nevek, a címek és a nevek helyesírásáról tanulunk. 2. Folytasd a példák gyûjtését! A TULAJDONNEVEK FAJTÁI Személynevek Állatnevek Földrajzi nevek Intézménynevek Címek Márkanevek PÉLDÁK Roland, Cirmi, Vác, Nemzeti Színház, Vuk, Amodent, 3. Egészítsd ki a közmondásokat a megfelelõ személynevekkel! Ha kopog, karácsony locsog. Meghalt király, oda az igazság. Ha nem akarja, akarja.,,, zsákban hozzák a meleget. Ami másé, nem. Melyik közmondás mit jelent? Írd a megfelelõ számot a közmondások utáni négyzetbe! 1. Ha az egyik ember nem kapható valamire, kapható a másik. 2. Ha november 25-én fagy, karácsonykor enyhe idõjárás szokott lenni. 3. Ne nyúlj ahhoz, ami nem a tiéd! 4. Március 18-a körül már enyhe, tavaszias idõjárás szokott lenni. 5. Mátyás király halála után nem volt pártfogója a szegények, az elnyomottak igazságának. 4. Az alábbi keresztnevekbõl hiányoznak a magánhangzók. Pótold õket! ndr s, r k, B l, l n, gn s, tt, D n s, d n, b l, Másold le betûrendbe állítva a neveket! 5. Állítsd a betûket helyes sorrendbe, és megtudod, hogy hívják az állatokat!

22 Szent András hava Olvasd el az alábbi szöveget! Húzd alá, majd másold le a földrajzi neveket! Ha elõveszed Magyarország domborzati térképét, amin a síkságokat zöld szín mutatja, a hegyeket pedig barna, minél magasabb a hegy, a barna szín annál sötétebb szóval ha elõveszed a domborzati térképet és megkeresed rajta Dél-Magyarországon, Pécs mellett a Mecseket, azt fogod látni, hogy a hegyek fokozatosan növekszenek. A Duna mentén még egészen sík a vidék, aztán lassan emelkedni kezd, ez a Szekszárdi-dombság és kicsit odébb a Geresdi-dombság, aztán még tovább emelkedik, ez a Mecsekalja, és végül fölmagasodik a Mecsek, égbe törõ csúcsaival, némelyik magasabb, mint a jelenlegi világrekorder felhõkarcoló. Bár nem sokkal. Aztán megint alacsonyabb dombvidék következik, ezt hívják Zselicnek, utána jön Belsõ-Somogy laposabb vidéke, és így tovább. (Láng Attila D.: Földi Mesék) 7. Másold le írott betûkkel az alábbi szavakat! GÉZA, MERKÚR, ÚJSÁG, HOLD, LEVÉL, JUPITER, BAMBI, BAB, BABSZEM JANKÓ, FOLYÓ, RÁBA, ORSZÁG, ZÁSZLÓ, MÁTRA, EGER, EGÉR, DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG, KUTYA 8. Pótold a szavakból hiányzó betûket!

23 23 Szent András hava 1. Számolj! Figyelj a tagok és az összeg változásaira! Mit tapasztalsz? = = = = = = = = = = = = Végezd el a kivonásokat! = = = = = = = = = = = = A kapu mely részében köt ki a labda? Számolj, majd kösd össze a labdákat a megfelelõ számfeladattal! 4. Keretezd be a helyes válaszokat! a) Egy szám kétszeresének és felének összege 75. Mennyi a szám kétszerese? (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 60 (E) 150 b) Mennyi a legnagyobb négyjegyû páros szám fele? (A) 4599 (B) 500 (C) 4559 (D) 4999 (E) 4998 c) Ma szerda van. Milyen nap volt 30 nappal ezelõtt? (A) hétfõ (B) kedd (C) szerda (D) csütörtök (E) szombat d) Egy tréfás kedvû varázsló felcserélte Peti füzetében az = ### számfeladatban az egyesek és a százasok helyén álló számokat. A varázslat után mekkora lett a legnagyobb szám, amit Peti eredményül kaphatott? (A) 763 (B) 565 (C) 862 (D) 664 (E) 367 e) Mókuska minden pénteken annyi darab mogyorót talál, ahányadika van. Mennyi lehet a talált mogyorók legnagyobb száma egy hónap alatt? (A) 70 (B) 55 (C) 75 (D) 85 (E) 92

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor Jelöld az összetartozó szótagokat! 1. 2:11 Normál Minden sorban csak egy helyes válasz van. bor gyap kö cser minden sorban pontosan egy helyes válasz van -lyú -jú -lyök -mely -jök -mej Válaszd ki a "lyukas"

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás. a) b) c) Írásbeli szorzás 96 100 1. Számítsd ki a szorzatokat! a) 321 2 432 2 112 3 222 3 b) 211 2 142 2 113 3 112 4 c) 414 2 222 2 221 4 243 2 2. Becsüld meg a szorzatokat! Számítsd ki a feladatokat! a) 216 2

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy ... Iskola neve, osztály:...

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy  ... Iskola neve, osztály:... Olvasók királya Pályázati lap Név:...... Cím:...... Telefonszám vagy e-mail:...... Iskola neve, osztály:...... 1 1. Békés Pál: A Félőlény A feladatok megoldásához olvasd el a meseregény első öt fejezetét!

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, március 30. MATEMATIKA 2. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, március 30. MATEMATIKA 2. OSZTÁLY ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY MATEMATIKA 2. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Melyik számra gondoltam? Írd az üres négyzetbe! a) A legkisebb páros szám: b ) 1 tízes + 3 egyes = A legnagyobb egyjegyű páratlan

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak I. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted I. kötetét tartod a kezedben,

Részletesebben

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4 1. Isétlés 1. Kíváncsi vagy arra, hogy ebben a fejezetben elsősorban elyik országban szerzett élényeiket osztják eg veled a testvérek? Akkor végezd el a űveleteket, és az eredények sorrendjében írd le

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Számolási eljárások 11. feladatcsomag

Számolási eljárások 11. feladatcsomag Számolási eljárások 3.11 Alapfeladat Számolási eljárások 11. feladatcsomag szóbeli számolás gyakorlása számítások, becslések kerek számokkal A feladatok listája 1. Irány a bolt! (számolás, becslés, kerekítés)

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

1. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki

1. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki Számok ezerig. Dóri, Samu és Bianka pénzt számoltak, és beváltották nagyobb egységekre. Rakd ki játék pénzzel! a) Dóri pénze: Helyiérték-táblázatba írva: Százas Tízes Egyes 5 3 százas + 5 tízes + 3 egyes

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben