Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS"

Átírás

1 Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004

2 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos Jenõ Raktári szám: AP 405 ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. APÁCZAI Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

3 3 Szent Mihály hava 1. Fejezd be a kép alapján az elkezdett mondatokat! Állapítsd meg a mondatok fajtáit, majd írd a négyzetbe rövidítve! (kijelentõ = kj., kérdõ = k., felkiáltó = fk., felszólító = fsz., óhajtó = óh.) Peti a barátjával a kirakatot.... De klassz...! Bárcsak...! Vajon mennyibe...? Menjünk be és...! 2. Pótold a mondatok kezdõbetûjét, tedd ki a mondatvégi írásjelet! lkezdõdött az iskola ennyi szép, új tankönyvet kaptunk zekbõl öröm lesz tanulni gye ti is így gondoljátok ok sikert kívánunk hozzá_ 3. Olvasd el a történetet, húzd alá zölddel az igéket! A Mitvisz meg a fiai Mitvisz a mi öreg házõrzõ kutyánknak a neve. Ezt a nevet még kölyök korában kapta. Nagyon játékos kiskutya volt. Hol egy göröngyöt, hol egy csutkát kapott a szájába, és büszkén körülszaladozta vele az udvart. Ilyenkor mindig azt kérdeztük: Ugyan mit visz már megint ez a bolondos kutya? Így aztán mi is megszoktuk, õ is megszokta, hogy Mitvisznek hívják. Mitvisznek a három kisfia is csakolyan játékos volt, mint õ. Ha jókedvük volt, majd fölfordították a házat. Azért túl is adtunk rajtuk. Egyiket az alsó szomszéd vitte el, másikat a felsõ, harmadikat kivitték a tanyára birkát õrizni. Szegény Mitvisz akkoriban nagyon búslakodott a fiai után. Egy hétig se nem evett, se nem ivott, csak szûkölt, és ide-oda szaglálódzott az udvaron. Kereste a fiait. Azóta azonban eltelt egy esztendõ. Tegnap véletlenül találkozott a négy kutya a kapunkban. No, az nagyon különös találkozás volt. Mitvisz szétvetette a négy lábát a küszöbön, felborzolta a szõrét, kivicsorította a fogát, és azt mondta: Brr, brr... kifele, kifele, kifele! Ejnye, Mitvisz szóltam oda neki, hát nem ismered meg a fiaidat? (Móra Ferenc) Keress a történetbõl az alábbi kérdésekre felelõ szavakat!

4 Szent Mihály hava 4 4. Húzd alá a versrészletben az igéket, keretezd be a mellékneveket! Horgas Béla: Sárgarépa hercegnõ Sárgarépa hercegnõ, Sárgarépa hercegnõ mint a mesében, akkor visszanézett, átugrott a kerítésen.szeme az elhagyott Éjszaka volt, mesekertre tévedt, sárgarépa hercegnõ fázott, de zöld szárnya, aludtak a sisakos, piros lába kardos tulipánok.vitte már az éjszakába feje fölött szalagokat, csalogató csillagokat röptetett a szél. 5. Gyûjts szavakat a versrészletbõl az alábbiak szerint. Szótagolva írd le õket! egytagú: kéttagú: háromtagú: négytagú: 6. Húzd alá az alábbi szavak közül a fõneveket! álom, néz, figyelt, futott, kerek, kerék, kérek, hajót, kért, székben, kert, táskába, õsszel, van, szõlõt, padon, ceruza, gyerekek, iskolában, tollal, tolat, vidám, 7. Pótold a szavak hiányzó betûit!

5 5 Szent Mihály hava 1. Keresd meg a számok helyét a megfelelõ számegyenesen! 2. Írd be a hiányzó számokat! 645 = sz + t + e 348 = t + sz + e 2 sz + 8 t + 6 e = 189 = sz + t + e 866 = e + t + sz 6 t +14 e + 3 sz = 537 = sz + t + e 292 = t + e + sz 15 t + 6 sz + 8 e = 3. Írd be a számok szomszédait, kerekítsd a számokat! 4. Pótold a hiányzó számokat! 5. Becsülj, majd végezd el a számításokat!

6 Szent Mihály hava 6 Kréta Mikor megszülettetek, egészen kicsik voltatok, aztán nõttetek, növögettetek, s mind nagyobbak és nagyobbak lettetek. A krétákkal épp fordítva történik. Elõször nagyok, nyúlánkok, de ahogy öregszenek, egyre kisebbek és kisebbek lesznek, s a végén csupán egy csöppnyi por marad belõlük. A por szerteszóródik, s volt kréta, nincs kréta. De mielõtt egészen elenyészik, még rácsodálkoznak és birtokba veszik a gyerekek. Furcsa, de a gyerekek a kis krétákat jobban kedvelik, mint a nagyokat. De ez a hajlandóság, ez a szeretet kölcsönös. A kisgyerekeket valami különös barátság fûzi az öreg krétákhoz. Elõször ott fekszik a kréta a papírdobozban, a többi nagy krétával együtt, fekszik, s arról ábrándozik, hogy milyen pompás dolgokat rajzol majd az életben. Annyi mindent szeretne, annyi kívánsága van, hogy felsorolni sem bírná õket. Tengert szeretne rajzolni, világítótoronnyal és hajóval, mely a látóhatár szélén úszik, krétaszirtek között; meg a napot szeretné lerajzolni, amint a tenger kékjében tükrözõdik; fellobogózott léghajót, amint egy krétafehér felhõcske mellett repül el, magasan a háztetõk és a filagóriás kertek 1 felett; virágokat szeretne rajzolni; nagy, lebegõ ejtõernyõt; alagutat, melybõl elõrobog a vonat, és fehér lepkéket. Ilyesmirõl álmodik a nagy kréta, s alig várja, hogy mindezt sorban lerajzolhassa. Ekkor jönnek az emberek, kiveszik a dobozból, s háromszögeket meg négyszögeket rajzolnak vele, betûket és számokat irkálnak, aztán megint téglalapokat, körcikkeket és érintõket s számokat, számokat, számokat A kréta meg azt gondolja magában: Sebaj, nem tart ez örökké, majd csak jön egyszer valaki, s akkor aztán rajzolok egy nagy madárrajt, fellobogózott léghajót felhõstül, tengert világítótoronnyal és hajóval, meg lepkéket, filagóriás kertet, csak türelem gondolja a kréta, biztos, hogy jön egy ilyesvalaki, elõttem az egész élet. De folyton jönnek az emberek, s a négyszögeknek, betûknek, számoknak nem akar vége szakadni. A kréta meg egyre kisebb és kisebb, érzi, hogy fogy, hogy lassan szétporlik, s hogy soha nem rajzol már tengert, fákon ülõ madarakat, léghajót se, mely a fehér felhõ mellett repül el. Közben azért biztatja magát: Van még idõ, nem vagyok még egészen kicsi, rajzolhatok még valamit az életben, nem szabad elveszítenem a fejemet, vannak nálam kisebb kréták is, akik még reménykednek. Majd elérkezik az a nap, mikor a krétából egy olyan kicsi golyó marad, amit szinte már kézben sem lehet tartani, egy szerencsétlen kis krétagolyó, mely életében annyi számot és betût írt le, annyi négyzetet, háromszöget és téglalapot rajzolt a táblára, és egyetlenegy fellobogózott léghajót sem, egy kis krétagolyó, amelyik nagyon csendesen azt mondja magában: Ó, legalább egy fehér felhõcskét, legalább egyetlenegy fehér pillangót! Ekkor már olyan kicsiny, hogy ügyet sem vetnek rá. Mindenki egy másik, nagyobb krétát vesz ki, olyat, amellyel jobban lehet számokat és betûket írni, amellyel jobban lehet háromszögeket rajzolni. És akkor hirtelen megjelenik egy kéz, fogja a kis krétagolyót, és beteszi valahová, ahol koromsötét van. A kréta meg azt gondolja magában, itt a vég, elviszik, el a táblától, soha többé nem rajzol már semmit. S minden reménye szertefoszlik. De ekkor hirtelen megint megjelenik a kéz, a kréta napvilágra kerül, gyerekzsivaj fogadja, s mielõtt felfogná, hogy a sötétség egy kis nadrágzseb sötétje volt, valaki már rajzolni is kezd vele a napfényben fürdõ járdára, fellobogózott léghajót, léghajót, mely messze repül, s a kis fehér krétagolyó lassan, boldogan átváltozik azzá a nagy, vidám léghajóvá, teljes egészében átváltozik, az utolsó szemig, s elrepül vele valahová nagyon-nagyon messze. Higgyétek el, valami különös barátság fûzi az öreg krétákat a kisgyerekekhez. (Miloϖ Macourek meséje) 1 filagóriás kert: kert kis házikóval

7 7 Szent Mihály hava 1. Adj más címet a történetnek! 2. Hányadik bekezdésben olvastál az alábbiakról? Írd a bekezdések számát a mondatok utáni négyzetbe! A nagy kréta arról ábrándozik, hogy milyen pompás dolgokat rajzol majd az életben. Az emberek kiveszik a dobozból, s háromszögeket, négyszögeket rajzolnak vele. A kréták ahogy öregszenek, egyre kisebbek és kisebbek lesznek. A kis fehér krétagolyó lassan, boldogan átváltozik. A krétából egy olyan kicsi golyó marad, amit szinte már kézben sem lehet tartani. 3. Mit szeretne rajzolni a nagy kréta? Húzd alá a megfelelõ szavakat! háromszögeket, tengert, madarakat, napot, repülõt, léghajót, virágokat, tavacskát, ejtõernyõt, alagutat, hegyeket, lepkéket. 4. Mit mondott magában a kis krétagolyó? Húzd alá a szövegben! 5. Mi történt végül a kis krétagolyóval? 6. Te mit rajzoltál volna a legszívesebben a kis krétagolyó helyében? Rajzold le! Összesen: 18

8 Szent Mihály hava 8 Ha már tavaly is használtad a Napi(s) gyakorló munkafüzetet, akkor tudod, hogy idõrõlidõre jutalomoldalakkal találkozhatsz. Miután kitöltöttél néhány gyakorló oldalt, szorgalmas gyakorlásod jutalmául a Szorgos Bocsok fognak szórakoztatni ezeken az oldalakon. Ismerd meg õket: Õ Bocs Professzor, aki a mindennapi életünkkel kapcsolatos természeti jelenségekre, érdekességekre ad válaszokat, magyarázatokat, olyanokra, amelyekkel már te is találkozhattál, vagy elõbb-utóbb meg fogsz ismerkedni. Bocsika Bocs Ida, a Bocs csapat írnoka, aki a világot járva számos érdekes állatot, növényt, jelenséget figyelt meg és írt le. Rejtvényfaló Apró Jankó, aki a rejtvények megszállottja. Feladványaival fog szórakoztatni Téged. Elsõként két matematikai fejtörõ vár Rád. Vajon milyen számok kerülnek a kérdõjelek helyére? Miért?

9 9 Mindszent hava 1. Két szöveg mondatai összekeveredtek. Válogasd szét õket! Húzd alá különbözõ színnel az összetartozó mondatokat! Az õszi szélben egy sárguló falevél világot látni indult. Szélike királykisasszony olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Utcáról utcára, városról városra szállt. Apja szándéka szerint csak az vehette feleségül, aki legyõzi futásban a királykisasszonyt. Útja során nagyon sok világjáró vándorral találkozott. Voltak köztük falevelek, nejlonzacskók, papírszeletek. Hiába próbáltak szerencsét királyfik, grófok, hercegek, bárók, mind póruljártak. Egy nap belebotlott egy csokispapírba. Vajon õ hogy kerülhetett ide? tûnõdött magában. Végül János királyfié lett a lány keze, mert barátai segítségével túljárt a ravasz király eszén. Azóta együtt bolyonganak a világban. Csak Szélapó tudja, hogy éppen merre járnak. 2. Adj címet a neked jobban tetszõ szövegnek, majd másold le! 3. Alkoss a betûkbõl szavakat, néhány szóval mondatot! 4. Alkoss mondatot az alábbi szavakból! Próbálkozz többféle megoldással! vándorútra õsszel kelnek a madarak költözõ

10 Mindszent hava Keresd meg a három kiemelt szó rokon értelmû párjait! Színezd azonos színûre az összetartozókat! 6. Alkoss összetett szavakat! Válogass a zsákokból! 7. Húzd alá a szövegben az összetett fõneveket, majd másold le minden lehetséges helyen elválasztva! Érdemes fölnézni a magasba nyújtózkodó ágak közé, mert sokféle állatot figyelhetünk ott meg. A villás ágon csüng a sárgarigó mûvészi fészke, odébb, a fagyöngy ágacskái között lapul a kígyászölyv otthona, a vaskos bükk törzsében harkályodú sötétlik, de a szellõjárta magasban zajlik a vetési varjak károgásától hangos vagy a költési idõre összeköltözött gémfélék lebilincselõen érdekes élete is. Ha van otthon távcsöved, vidd magaddal az erdõbe! Jó hasznád veszed, mert néha bizony nem könnyû a lombok között bujkáló állatokat megfigyelni. De ha nincs távcsõ, az sem baj, nélküle is rengeteg látnivaló akad, ha leülsz egy fatuskóra és onnan lesel az ágak közé. (Schmidt Egon) 8. Pótold a hiányzó magánhangzókat!

11 11 Mindszent hava 1. Végezd el a mûveleteket, majd ellenõrizz! 2. Minden téglalap 1 egész. Színezd ki a megadott részeket! Állítsd a megadott részeket növekvõ sorrendbe!,,,, 3. Egy pékségben 645 db zsemlét és 287-tel több kiflit sütöttek. Hány db kiflit sütöttek? 4. Egy moziban a mai elõadásra 342 jegyet adtak el, 146-tal többet, mint tegnap. Hány nézõ váltott jegyet a tegnapi elõadásra? Hány jegyet adtak el a két nap alatt összesen?

12 Mindszent hava 12 A pillangók királya Mikor én iskolás gyerek voltam, de sok szép lepkét fogtam! Egyszer valami erdõkerülõ 1 vetõdött a házunkhoz. Eldicsekedtem neki a gyönyörû pillangóval. Nem sokat ér ez, öcsém, míg meg nem szerzed hozzá a pillangókirályt is. Majd kõbálvánnyá meredtem, úgy elszomorodtam. Milyen az a pillangókirály? Sose hallottam én ilyenrõl, könyvekben sincs lerajzolva. Hja, öcsém, nem is ösmerik ám azt a könyvcsináló urak. Én magam is csak egyszer láttam életemben, pedig én az erdõben öregedtem meg. Kék selyemszárnya van a pillangónak, piros bársonycsipkével. Nagy pörge bajusza, karbunkulus 2 korona a fején. Arról ösmerkszik meg leghamarább, mert az úgy ragyog, mint a szivárvány. Ettõl a perctõl fogva nem volt nekem nyugodalmam se éjjel, se nappal. Éjjel mindig a pillangókirályról álmodtam, nappal mindig azt kerestem. Összebolyongtuk a húgocskámmal az egész környéket. Hasztalan, hiába. Nem is láttam a pillangók királyát. Egyszer a húgom megbetegedett. Jöttek-mentek az orvosok, apám-anyám egyre sírt. Én meg akkor is csak arra gondoltam, hogy most már egymagamnak kell a pillangók királyát keresni. Utoljára már azt gondoltam, hogy elámított az erdõkerülõ. Nincs olyan pillangókirály a világon. Ha volna, annyi sok hét óta már meg kellett volna találnom. Nagy-nagy fájdalom fogta el a szívemet, sírva borultam le egy vén tölgyfa mohos tövébe, s utoljára elnyomott az álom. Nem tudom, meddig aludtam, de mikor kinyitottam a szememet, azt hittem, még csak most kezdek álmodni. Egy hajításra tõlem, vadliliom kelyhében ott ült a pillangókirály. Piros bársonycsipkével szegett kék selyemszárnya kiterjesztve, nagy, pörge bajusza tele virágmézzel. Karbunkulus koronája égett, mint a tûz, ragyogott, mint a szivárvány. Nagyot dobbant a szívem, még a lélegzetemet is elfojtottam, s lábujjhegyen surrantam a liliombokor mögé. Reszketve kinyújtottam a kezem. Hogy visszahúztam, már benne volt a pillangókirály. Repülvést mentem haza. Repített az öröm. A tornácon apám, anyám zokogott egymásba borulva. Úgy megijedtem, hogy nem mertem eléjük kerülni. Lassan sompolyogtam be a konyhára. A dada a küszöbön sírdogált. Rossz fiú, ilyenkor kell hazajönni?! Margitka haldoklik. Hallottam is, nem is, amit mond, rohantam be a szobába nagy ujjongva: Megvan, megvan! A húgom hörögve hánykolódott kis fehér ágyán. Arca olyan volt, mint a láng, pedig a nyitott ablakon tódult befelé a hûvös esti levegõ. Felém fordította bágyadt szemét. Mi van meg? A pillangókirály. Hirtelen fölvillant a tekintete. Mutasd meg, bácsikám! Add nekem, bácsikám! A világ egyet fordult velem. Istenkém, ha odaadom neki a pillangót, forró kezével mind leveri a tündöklõ porát. Behasítja a szárnyát. Tán még a koronáját is letöri. De mikor olyan szívrehatóan könyörög. Hát nem szereted Margitkát? Nem adod ide? Nagyot sóhajtottam, és lesoványodott kis kezébe tettem a lepkét. Nagyon vigyázz rá, az Isten áldjon meg. Most már add vissza, ha megnézted. Nézte, nézte a gyönyörû teremtést, szelíden megsimogatta, aztán a tenyerébe fektette, és földobta a levegõbe. Eredj haza, szegény pillangókirály, a magad országába. Mért bántanának téged, mikor te se bántasz senkit. Azzal befordult a fal felé. Én elsikoltottam magam, de már hiába. A pillangókirály nekivágott egyenesen az ablaknak, és úgy kibillent rajta, hogy azt se láttam, merre száll. Behúzódtam a sarokba haragos-dacosan. Margitkát elõvette a láz, sírt, kiabált, félrebeszélt, kis testét egyre jobban gyújtogatta a forróság. Apa, anya, orvos bácsi egyre rakos-

13 13 Mindszent hava gatta rá a jeges borogatást, de nem használt semmi. Édesanyánk elájult, átvitték a másik szobába, átment vele apa is, az orvos is. Magam maradtam a beteggel. Egyszerre valami zúgást hallok az ablak felõl. Odatekintek, hát látom ám, hogy visszajött a pillangókirály. De nem egyedül, hanem egész országa népével. Nagy pávaszemek, rókapillék, gyászpillék, tarka szárnyú szenderek 3 százával jöttek, tódultak be az ablakon. Odaszálltak Margitka fölé, s harmatos szárnyukkal elkezdték legyezni, hûsíteni. A pillangókirály a szeme fölé repült, s addig legyezgette, cirógatta, míg szép csendesen le nem csukódott. Akkor aztán kirepültek az ablakon. Utoljára maradt a pillangókirály. Mire apa bejött, Margitka nyugodtan, csendesen aludt. Még mosolygott is álmában, valami nagyon szépet álmodhatott. Reggelre nem volt semmi baja se. Azóta többet sohase fogtam pillangót. Még ma is, ha törött szárnyú lepkét látok az út porában, mindig fölemelem valami faágra. Hátha meggyógyul, mint ahogy az én húgom meggyógyult. (Móra Ferenc nyomán) 1 erdõkerülõ: erdõõr, erdész 2 karbunkulus: vörös színû drágakõ 3 szender: gyors röptû, alkonyati lepke 1. A történet kifejezéseit kösd össze a mai megfelelõjükkel! Az összekapcsolt számokat és betûket írd a vonalra (pl. 9.e)! 1. én az erdõben öregedtem meg a) onnan lehet megismerni 2. arról ösmerkszik meg b) nem messze 3. elámított c) örömmel, boldogan siettem 4. egy hajításnyira tõlem d) egész életemben az erdõben dolgoztam 5. repülvést mentem haza e) egy szempillantás alatt kirepült 6. arca olyan volt, mint a láng f) becsapott, valótlant állított 7. a világ egyet fordult velem g) a láztól piros volt 8. egész országa népével jött h) azt hittem elájulok 9. nekivágott egyenest az ablaknak, i) csapatostul, sokan jöttek és úgy kibillent rajta 2. Válaszolj röviden a kérdésekre! Mit érezhetett Ferkó, mikor Margitka kezébe tette a pillangót? Mi volt Margitka meglepõ, váratlan tette? Mi történt Ferkóval az események hatására? 3. Számozással állítsd sorrendbe a történet eseményeit! Ferkó megfogja a pillangók királyát. Margitka megbetegszik. Ferkó elhatározza, hogy húgával megkeresik a pillangók királyát. Margitka szabadon engedi a csodálatos lepkét. A kislány egyre lázasabb lesz, nem használ semmi. Ferkó azóta sohasem fog pillangót. Visszatér a pillangókirály, s meggyógyítja Margitkát Összesen: 22

14 Mindszent hava 14 Mit látsz a képeken? Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudhatod! Meghatározások: 1. Nevet másképp 2. Fiatal ló 3. Piros színû gyümölcs 4. Szõ, fon, nem takács 5. Így ad hangot a gólya 6. Gyümölcsbõl fõzött élelmiszer 7. Fejfedésre használt kelme Tudod-e, hogyan születik a cseppkõ? A cseppkõ mésztartalmú csepegõ vízbõl képzõdõ kõzet. Alakja leginkább a jégcsaphoz hasonlít. Föld alatti barlangok ékköveként csodálhatjuk meg. A cseppkövek sokféle formában keletkezhetnek, amelyek nagy részét külön nevekkel jelölnek. A barlang mennyezetérõl leszivárgó, lecsöppenni készülõ vízbõl függõcseppkõ, a földre lejutó, s ott lerakódó oldatból pedig az állócseppkõ képzõdik. Elõfordul, hogy az álló és a függõ cseppkövek növekedésük során összeérnek, ilyenkor cseppkõoszlop születik. Tudod-e, melyik Magyarország legnagyobb és legszebb barlangrendszere? Az Aggteleki-cseppkõbarlang, vagy ahogyan a vidék népe nevezi: a Baradla-barlang, Magyarország legnagyobb és leglátványosabb barlangrendszere. Járatainak eddig feltérképezett hosszúsága ugyan csak 25 km, s így a barlangok hivatalos hosszúsági ranglistáján ma már több külföldi barlang is megelõzi, de rendkívüli üregméretei és páratlan gazdagságú színes cseppkõvilága alapján az egész Föld egyik legnevezetesebb barlangjának számít decemberében az Aggteleki Karsztvidék barlangvilágát az UNESCO az egyetemes világörökség részének nyilvánította. Melyik 3 vízcsepp egyforma? Karikázd be!

15 15 Mindszent hava 1. Egészítsd ki a mondatokat a fõnévrõl eddig tanultak alapján! A fõnév olyan szófaj, amellyel vagy megnevezünk (pl.: Ákos, ceruza). A fõnévnek két fajtája van: a (pl.: város) és a (pl.: Péter). 2. Keresd meg a betûrácsban az elbújt fõneveket! Függõlegesen még 4 tulajdonnevet, vízszintesen 4 köznevet találhatsz. Másold le õket párba állítva a minta szerint! 3. Kisbetû vagy nagybetû? Pótold a hiányzó kezdõbetûket! rszág, agyarország, iú, éter, ány, nna, utya, odri, incskeresõ kisködmön, skola, etõfi ándor ltalános skola, átyás király, udapest, örmögõ ömötör 4. Kösd össze a toldalékos fõneveket a megfelelõ kérdéssel! Kit? Mit? Hol? Hová? Kitõl? Mitõl? Katit iskolában füzetet üzletbe háztól Jánostól fáról cukorból Gergelyrõl könyvvel Tibivel kõvé Kirõl? Mirõl? Mibõl? Kivel? Mivel? Mivé? 5. Pótold az alábbi szövegben a szavak hiányzó toldalékát! Péter bevásárolni indult. Bement a bolt, illedelmesen köszönt. Kosár rakta, amit vásárolt. A pénztár elõtt beállt a sor. Sor állás közben végiggondolta, hogy mindent megvásárolt-e, amit anyukája kért. Fizetés után a blokkot a pénztárcájá tette. Bepakolt a táskájá. Megnézte, maradt-e valami a kosará. Elköszönt és hazaindult. 6. Gyûjts a j ly szógyûjteménybõl állatneveket! Csoportosítva írd le õket!

16 Mindszent hava Olvasd el a mesét! Húzd alá a fõneveket! Lev Tolsztoj: A hangya és a galamb A hangya lement a patakhoz, hogy a szomjúságát csillapítsa. Jött egy hullám, elsodorta, s majdnem el is merítette. A galamb ágat vitt a csõrében, meglátta, hogy merül a hangya, s ledobta az ágat neki a patakba. A hangya ráült az ágra, s megmenekült. Nemsokára jött egy vadász, és madárfogó hálót vetett a galambra. Már készült is hálóját összecsapni, de a hangya felmászott a lábára, és megcsípte. Nyögött egy nagyot a vadász, és a hálót elejtette. A galamb kirepült és messze szállott. 8. Egészítsd ki a mondatokat a ragos fõnevek helyesírásáról tanultak alapján! A -val, -vel toldalék (rag) v-je teljesen átalakul, hasonul a fõnév utolsó hoz, ezért ilyenkor azt hosszan ejtjük és (pl.: kézzel, fûrésszel). Ugyanez a érvényes a -vá, -vé rag esetében is (pl.: köddé válik). 9. Folytasd a táblázat kitöltését a felismert szabály alapján! könyv lyuk bot súly szív toll õsz könyvvel lyukkal víz harc rongy tündér király láthatatlan egér vízzé harccá 10. Kisbetû vagy nagybetû? Pótold a szavak megfelelõ kezdõbetûit! agyarország két legnagyobb folyója a una és a isza. Nevezetes városok épültek e folyók mellé, pl. szakon sztergom és udapest, míg élen aja és eged. Számos király és híres ember látogatta ezeket a helyeket. Szegeden élt óra erenc, itt tanult ózsef ttila, s e városban dolgozott árdonyi éza is újságíróként. Sok iskola viseli e híres agyar emberek nevét. 11. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú magánhangzót!

17 17 Mindszent hava 1. Írd be a helyiérték-táblázatba a számokat! ezerkilencszáztizenöt háromezer-százhatvanegy kilencezer-kettõ hétszáznegyvenhét kétezer-hetven 2. Írd le számjegyekkel, majd betûkkel a számokat! E sz t e 2 E + 6 sz + 7 t + 8 e = ####... 4 E + 0 sz + 3 t + 6 e = ####... 4 sz + 11 t + 5 E + 9 e = #### Folytasd a táblázat kitöltését! Szám Alaki értékek Helyi értékek E sz t e Valódi értékek Folytasd! Keresd meg a számok helyét a megfelelõ számegyenesen! 5. Írd be a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait! Kisebb szomszédok < < Nagyobb szomszédok Szám E sz t e e t sz E Kerekítsd a számokat! tízesre százasra ezresre 2426 #### #### #### 1528 #### #### #### 4685 #### #### #### 9506 #### #### ####

18 Mindszent hava 18 A rongybaba története Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy játszótér, a játszótéren egy pad, a padon két játék baba. Az egyik szürke, kopott rongybaba volt, tintával rajzolt orra már egészen elmosódott, de fonallal kivarrt szempárja vidáman tekintett a világba. A másik baba büszkén maga elé meredt, rózsaszín selyemruháját kényeskedve maga alá húzta, s csak ültek mindketten szótlanul. Mikor melléjük telepedtem a padra, véletlenül meglöktem a rongybabát, s az kissé nekidõlt kényes szomszédjának. No, látnotok, hallanotok kellett volna, mit mûvelt a selyemruhás! Apró száját nagyra tátotta, s porcelán nyelve peregni kezdett. Szidta a rongybabát, hogy bepiszkította az új ruháját, amely elõször van rajta. A rongybaba nem perlekedett, de vitézül állta a sarat, s kijelentette, hogy egyik baba olyan, mint a másik. A selyemruhás baba ezen még inkább felháborodott. Még hogy õ olyan lenne, mint a rongybaba! Õ, a legfinomabb, legdrágább alvóbaba! Ez sértés! Ez ez Most már sohasem derül ki többé, hogy mit akart még mondani, mert közbeszóltam. Azt ajánlottam, hogy mondják el mindketten életük történetét, akkor majd kiderül, melyikük különb. Az alvóbabát nem kellett kétszer kérni. Megigazította a selyemruháját, és kezdte: Az agyagot, amibõl lettem, kibányászták a földbõl, elvittek a gyárba; ott megformálták a fejemet, befestettek, kiégettek, onnan a babagyárba kerültem, ott beletették a fejembe a két szemet, a nyakamra erõsítették a fejemet, ruhát varrtak nekem, s gyönyörûségesen felöltöztettek, aztán befektettek egy szép dobozba. Dobozostul kerültem a játékboltba, ahol megláttak, megvásároltak, és most itt vagyok. Biztattam a rongybabát, hogy most már õ következik. Elõbb szabódott, hogy az õ története nincs fele olyan érdekes sem, de azután mégiscsak elmesélte: Én bizony nem voltam mindig baba. Valamikor mint jó meleg télikabát kezdtem a pályafutásomat. Ilike õ a mostani gazdám papája hordott, és én melengettem. De elkezdtem kopni, foszladozni, hiába tagadnám, így volt. Még ki is lyukadtam. Akkor megkurtítottak, s amolyan bekecsféle lett belõlem. De abból is kikoptam egy idõ múlva. Akkor még jobban megkurtítottak, s átalakítottak Ilike számára. Most már õt védelmeztem a tél hidegétõl. De Ilike gyorsan nõtt, mint a fûszál a réten esõ után. Így õt sem szolgálhattam sokáig, mert kinõtt. Akkor rövid idõre portörlõ lett belõlem. Az is szép mesterség, mert az volt a dolgom, hogy tisztán tartsam Ilikéék otthonát. Egy nap elveszett Ilike szép alvóbabája. A kislány mamája akkor gondolt egyet, kimosott engem, kettéhasított, a testvérem portörlõ maradt, engem pedig Ilike mamájának ügyes ujjai babává varázsoltak. Azóta baba vagyok, rongybaba, és nagyon szeretjük egymást Ilikével. Csak azon veszekedünk néha, hogy én szeretem-e jobban õt, vagy õ szeret-e jobban engem. Eddig tartott a rongybaba története. S a selyemruhás baba szemében egy könnycseppet pillantottam meg. Bocsáss meg mondta a rongybabának, a helyemben te is ugyanezt tetted volna. Egész biztosan. Én pedig azt mondtam: Az elõbb veszekedtetek, most meg egymást dicséritek, a magatok rovására. Ennek semmi értelme. Egyformán kedvesek vagytok nekem. Igaz, az egyik kicsit szebb, de a másik egy kicsit jobb. Az lesz a legokosabb, ha szépen összeölelkeztek. Megfogadták a szavamat. És talán még most is ott ülnek a ligeti padon összeölelkezve, ha ugyan azóta haza nem vitték õket. (Hárs László meséje)

19 19 Mindszent hava 1. Hol játszódik a történet? 2. Sorold fel a szereplõket! 3. Egészítsd ki a történet alapján az eseményvázlatot! 1. Találkozás a két. 2. A babák. 3. Az elmeséli élete történetét. 4. A is elmondja élettörténetét. 5. A babák összeölelkezve Egészítsd ki a szöveg alapján az alvóbaba élettörténetét! Az agyagot, amibõl lettem, a földbõl, elvittek a gyárba; ott a fejemet, befestettek,, onnan a kerültem, ott beletették a fejembe a két szemet, a nyakamra erõsítették a fejemet, varrtak nekem, s gyönyörûségesen, aztán befektettek egy szép dobozba. Dobozostul kerültem a, ahol megláttak,, és most itt vagyok A számok segítségével csoportosítsd a tulajdonságokat! 1. kényes 2. jószívû 3. nagyszájú 4. szerény 5. beképzelt 6. szolgálatkész 7. szép 8. önfeláldozó 8 6. Keresd meg a szövegben, majd magyarázd meg az alábbi írói kifejezéseket! nem perlekedett: vitézül állta a sarat: szabódott: megkurtították: 7. Miért kért bocsánatot a selyemruhás baba a rongybabától? 4 1 Összesen: 30

20 Mindszent hava 20 Ha szereted a rejtvényeket, tarts velem! 1. A három kép közül melyik illik a lánc üres karikájába? 2. Hogyan oldható meg, hogy az üres és a teli poharak váltakozva kövessék egymást, ha csak 2 pohárhoz szabad hozzányúlni? Megoldás: 3. Fejtsd meg a betû- és képrejtvényeket! P=K SE + te töz : án ö

21 21 Szent András hava 1. Egészítsd ki a mondatokat a tulajdonnevekrõl eddig tanultak alapján! A tulajdonnévnek fajtája van. Ebben a tanévben a nevek, az nevek, a nevek, az nevek, a címek és a nevek helyesírásáról tanulunk. 2. Folytasd a példák gyûjtését! A TULAJDONNEVEK FAJTÁI Személynevek Állatnevek Földrajzi nevek Intézménynevek Címek Márkanevek PÉLDÁK Roland, Cirmi, Vác, Nemzeti Színház, Vuk, Amodent, 3. Egészítsd ki a közmondásokat a megfelelõ személynevekkel! Ha kopog, karácsony locsog. Meghalt király, oda az igazság. Ha nem akarja, akarja.,,, zsákban hozzák a meleget. Ami másé, nem. Melyik közmondás mit jelent? Írd a megfelelõ számot a közmondások utáni négyzetbe! 1. Ha az egyik ember nem kapható valamire, kapható a másik. 2. Ha november 25-én fagy, karácsonykor enyhe idõjárás szokott lenni. 3. Ne nyúlj ahhoz, ami nem a tiéd! 4. Március 18-a körül már enyhe, tavaszias idõjárás szokott lenni. 5. Mátyás király halála után nem volt pártfogója a szegények, az elnyomottak igazságának. 4. Az alábbi keresztnevekbõl hiányoznak a magánhangzók. Pótold õket! ndr s, r k, B l, l n, gn s, tt, D n s, d n, b l, Másold le betûrendbe állítva a neveket! 5. Állítsd a betûket helyes sorrendbe, és megtudod, hogy hívják az állatokat!

22 Szent András hava Olvasd el az alábbi szöveget! Húzd alá, majd másold le a földrajzi neveket! Ha elõveszed Magyarország domborzati térképét, amin a síkságokat zöld szín mutatja, a hegyeket pedig barna, minél magasabb a hegy, a barna szín annál sötétebb szóval ha elõveszed a domborzati térképet és megkeresed rajta Dél-Magyarországon, Pécs mellett a Mecseket, azt fogod látni, hogy a hegyek fokozatosan növekszenek. A Duna mentén még egészen sík a vidék, aztán lassan emelkedni kezd, ez a Szekszárdi-dombság és kicsit odébb a Geresdi-dombság, aztán még tovább emelkedik, ez a Mecsekalja, és végül fölmagasodik a Mecsek, égbe törõ csúcsaival, némelyik magasabb, mint a jelenlegi világrekorder felhõkarcoló. Bár nem sokkal. Aztán megint alacsonyabb dombvidék következik, ezt hívják Zselicnek, utána jön Belsõ-Somogy laposabb vidéke, és így tovább. (Láng Attila D.: Földi Mesék) 7. Másold le írott betûkkel az alábbi szavakat! GÉZA, MERKÚR, ÚJSÁG, HOLD, LEVÉL, JUPITER, BAMBI, BAB, BABSZEM JANKÓ, FOLYÓ, RÁBA, ORSZÁG, ZÁSZLÓ, MÁTRA, EGER, EGÉR, DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG, KUTYA 8. Pótold a szavakból hiányzó betûket!

23 23 Szent András hava 1. Számolj! Figyelj a tagok és az összeg változásaira! Mit tapasztalsz? = = = = = = = = = = = = Végezd el a kivonásokat! = = = = = = = = = = = = A kapu mely részében köt ki a labda? Számolj, majd kösd össze a labdákat a megfelelõ számfeladattal! 4. Keretezd be a helyes válaszokat! a) Egy szám kétszeresének és felének összege 75. Mennyi a szám kétszerese? (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 60 (E) 150 b) Mennyi a legnagyobb négyjegyû páros szám fele? (A) 4599 (B) 500 (C) 4559 (D) 4999 (E) 4998 c) Ma szerda van. Milyen nap volt 30 nappal ezelõtt? (A) hétfõ (B) kedd (C) szerda (D) csütörtök (E) szombat d) Egy tréfás kedvû varázsló felcserélte Peti füzetében az = ### számfeladatban az egyesek és a százasok helyén álló számokat. A varázslat után mekkora lett a legnagyobb szám, amit Peti eredményül kaphatott? (A) 763 (B) 565 (C) 862 (D) 664 (E) 367 e) Mókuska minden pénteken annyi darab mogyorót talál, ahányadika van. Mennyi lehet a talált mogyorók legnagyobb száma egy hónap alatt? (A) 70 (B) 55 (C) 75 (D) 85 (E) 92